Sunteți pe pagina 1din 3

˘

ˆ

STRUCTURA DE CONVERGENT¸ A IN IR p

1. S¸iruri convergente IR p

O funct¸ie f : IN IR p definit˘a pe mult¸imea numerelor naturale cu valori ˆın IR p se nume¸ste ¸sir de puncte ˆın IR p .

Dac˘a f (n) = x n atunci funct¸ia f se noteaz˘a cu (x n ). S˘a remarc˘am c˘a

x n = (x

1

n ,

, x n p ) IR p

¸si deci a da un ¸sir (x n ) de puncte din R p revine la a da p ¸siruri reale

1

(x n ),

(x n ) care se numesc ¸sirurile coordonatelor.

p

S¸irul g

: IN

IR p se zice sub¸sir al ¸sirului f

: IN

IR p dac˘a exist˘a o

funct¸ie strict cresc˘atoare h : IN IN cu g = f h.

Dac˘a not˘am

f(n) = x n ,

g(n) = y n ,

h(n) = h n ,

atunci din definit¸ia precedent˘a rezult˘a c˘a (y n ) este sub¸sir al ¸sirului (x n ), dac˘a exist˘a un ¸sir strict cresc˘ator (h n ) de numere naturale ˆıncˆat y n = x h n .

S¸irul (x n ) se zice convergent (¸si not˘am (x n ) ∈ C) dac˘a exist˘a x IR p ˆıncˆat pentru orice vecin˘atate V a lui x exist˘a n 0 IN ˆıncˆat

x n V

pentru orice

n n 0 .

Punctul x se nume¸ste limit˘a a ¸sirului (x n ) ¸si se notez˘a

x n x

sau

lim

n x n = x,

spunˆandu-se c˘a (x n ) converge la x.

1

Un ¸sir (x n ) converge la x dac˘a ¸si numai dac˘a pentru orice ε > 0 exist˘a n 0 IN ˆıncˆat

||x n x|| < ε

pentru orice

n n 0 .

1

Un ¸sir x n = (x n ,

, x n p ) de puncte din IR p este convergent dac˘a ¸si numai

1

dac˘a toate ¸sirurile coordonatelor (x n ),

ˆ

In plus avem c˘a

, (x n p ) sunt convergente ˆın IR.

n x n = ( lim

lim

n→∞ x

1

n

,

,

n

n→∞ x p

lim

).

Fie (x n ), (y n ) dou˘a ¸siruri de puncte din IR p cu x n x ¸si y n y, iar (α n ) un ¸sir de numere reale cu α n α IR. Atunci:

(i) x n + y n x + y;

(ii) αx n αx;

(iii)

< x n , y n >< x, y >;

(iv)

||x n || → ||x||.

Dac˘a x n x atunci orice sub¸sir x h n x. Un punct x IR p se zice punct limit˘a pentru ¸sirul (x n ), dac˘a pentru orice vecin˘atate V a lui x ¸si orice n 0 IN exist˘a n IN cu n > n 0 ¸si x n V. Dac˘a not˘am cu L(x n ) mult¸imea punctelor limit˘a a ¸sirului (x n ) atunci un punct x ∈ L(x n ) dac˘a ¸si numai dac˘a exist˘a un sub¸sir (x h n ) al ¸sirului (x n ) cu x h n x.

Un ¸sir (x n ) se zice m˘arginit dac˘a exist˘a M > 0 ˆıncˆat ||x n || ≤ M pentru orice n IN. Orice ¸sir convergent (ˆın IR p ) este m˘arginit.

Lema lui Cesaro ˆın IR p . Orice ¸sir m˘arginit de puncte din IR p are un sub¸sir convergent (¸si deci cel put¸in un punct limit˘a).

Un ¸sir m˘arginit (x n ) de puncte din IR p este convergent dac˘a ¸si numai dac˘a are un unic punct limit˘a.

Fie A IR p ¸si x IR p .

Atunci:

2

(i) x este punct aderent pentru A, dac˘a ¸si numai dac˘a exist˘a un ¸sir (a n ) de puncte din A cu a n x. (ii) x este punct de acumulare pentru A dac˘a ¸si numai dac˘a exist˘a un ¸sir (a n ) de puncte distincte din A cu a n x.

Teorema lui Heine-Borel. O mult¸ime K IR p este compact˘a dac˘a ¸si nu- mai dac˘a orice ¸sir (x n ) de puncte din K cont¸ine un sub¸sir (x h n ) convergent la un punct x K.

Un ¸sir (x n ) de puncte din IR p se zice ¸sir Cauchy sau ¸sir fundamental dac˘a ¸si numai dac˘a pentru orice ε > 0 exist˘a n 0 IN ˆıncˆat

||x n+p x n || < ε

pentru orice

n, p IN

cu

n n 0 .

Criteriul lui Cauchy (proprietatea de completitudine a lui IR p ). Un ¸sir (x n ) este convergent dac˘a ¸si numai dac˘a este fundamental.

O aplicat¸ie f : A IR p A se zice contract¸ie pe A, dac˘a exist˘a c (0, 1)

cu

||f (x) f (y)|| ≤ c||x y||

pentru orice x, y A.

Principiul contract¸iei (Banach). Dac˘a F IR p este o mult¸ime ˆınchis˘a atunci pentru orice contract¸ie f : F IR p F exist˘a un unic x F cu f (x) = x. Un punct x cu proprietatea c˘a x = f (x) se nume¸ste punct fix pentru f . Cu alte cuvinte, principiul contract¸iei arat˘a c˘a orice contract¸ie pe o mult¸ime ˆınchis˘a F are un unic punct fix ˆın F.

3