Sunteți pe pagina 1din 2

str. Miko Imre, nr. 2, mun. SF. GHEORGHE, jud.

COVASNA,
tel./fax: 0267.313534 email: cohara_ro@yahoo.com
www.forumharghitacovasna.ro
Nr. 124 / 06.10.2010

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi


Mureş (FCRCHM),
Luând cunoştinţă de prezenţa în Sfântu Gheorghe a Premierului României dl. Emil Boc
şi a altor membrii ai conducerii Partidului Democrat Liberal, deţinători de înalte funcţii în
administraţia guvernamentală
Supune atenţiei domnului Prim Ministru, colegilor dânsului şi opiniei publice că, în
pofida declaraţiilor sale ferme potrivit cărora „Constituţia se aplică, nu se discută”, făcute pe
marginea unor derapaje ale unor organizaţii şi persoane care militează pentru consacrarea
autonomiei teritoriale pe criterii etnice, autorităţile administraţiei publice locale din judeţele
Covasna, Harghita, parţial Mureş şi alte judeţe, precum şi organizaţii politice sau civice, inclusiv
de extremă dreaptă, încalcă în mod continuu prevederile constituţionale şi legale şi acţionează
consecvent şi strategic pentru diluarea autorităţii Statului Român în zonă şi consacrarea de facto a
unor situaţii contrare ordinii constituţionale.
Având în vedere că sesizările argumentate constituţional şi legal transmise de
FCRCHM dar şi de alte organizaţii civice Preşedinţiei, Guvernului, Ministerului Administraţiei şi
Internelor şi Prefectului judeţului Covasna au primit un răspuns formal, în afara fondului
reclamaţiilor şi a legii, opinia comunităţii româneşti este aceea că administraţia centrală tolerează
asemenea manifestări, punând în balanţă, interesul politic de moment, în dauna interesului
naţional, cu efecte pe termen lung în ce priveşte securitatea naţională.
Din multitudinea de nelegalităţi şi evenimente rămase nesoluţionate după sesizarea
administraţiei centrale reamintim:
a) impunerea limbii maghiare ca limbă oficială de facto, prin: amplasarea de inscripţii şi
indicatoare în spaţiul public cu poziţionarea inscripţiilor în limba maghiară deasupra inscripţiilor
în limba română, aspect preluat şi generalizat şi de mediul privat, editarea de reviste informative
de către autorităţile locale sau realizarea de către pagini web exclusiv în limba maghiară,
întocmirea de acte oficiale cu antet în primul rând în limba maghiară, etc. Recent, primarul
municipiului Sfântu Gheorghe dar şi primarul municipiului Miercurea Ciuc au declarat că nu sunt
impresionaţi de sesizările pe această temă şi vor continua să nu respecte legea.
b) nerevocarea de către Guvernul României, ca urmare a plângerii prealabile a
FCRCHM, a HG 402/2010 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, hotărâre prin care se consacră
şi recunoaşte la nivel guvernamental existenţa unui aşa zis „ţinut secuiesc”, cu atât mai mult cu cât
HG 402/2010 este nelegală şi în raport de procedura de adoptare.
c) tolerarea de către Instituţia Prefectului – judeţul Covasna, şi MAI a trei hotărâri
nelegale ale Consiliului Local Sf. Gheorghe prin care, în cadrul unui proces amplu de
maghiarizare, au fost schimbate denumirile a 38 de străzi, chiar dacă în speţă existau 10 hotărâri
judecătoreşti definitive şi irevocabile obţinute de predecesorii actualului prefect. În urma
reclamaţiei FCRCHM, Corpul de Control al MAI s-a deplasat în zonă, concluziile controlului nu
ne-au mai fost însă comunicate, pesemne pentru că se confirma justeţea reclamaţiei noastre.
d) lipsa unei reacţii ferme faţă de constituirea şi prezenţa tot mai activă în viaţa publică a
unor organizaţii de inspiraţie fascistă, fapt care a culminat cu manifestări precum: sărbătorirea
Diktatului de la Viena, ocuparea Transilvaniei de Nord de către armata hortysto – fascistă şi
omagierea unei persoane condamnate pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii, respectiv Miklos
Horty, ridicarea statuii soldatului honved al armatei hortyste la Reci. La aceste evenimente
participă de regulă şi ţin discursuri şi lideri ai UDMR, PCM etc. iar în cazul statui de la Reci,
inclusiv Guvernul a fost reprezentat prin prefectul Gyorgy Ervin. Mai mult, o parte din acţiunile
de acest gen, inclusiv tabere cu caracter paramilitar, se bucură de finanţări de la bugetele locale.
e) ofense aduse simbolurilor naţionale ale României prin refuzul aleşilor locali ai UDMR
sau PCM: de a participa la festivităţile organizate pentru marcarea unor sărbători naţionale, de a
purta eşarfa tricoloră de către primari, de a reproduce stema României pe antetele actelor oficiale
sau de a se îngrijii de arborarea corespunzătoare a drapelului României pe sediul instituţiilor
publice sau la sediile acestor formaţiuni politice, toate culminând cu îndepărtarea recentă a
Drapelului României de pe clădirea din Sf. Gheorghe în care îşi are sediul alături de alte ONG
apropriate UDMR şi Fundaţia „Mihai Viteazul”.
f) arborarea de „drapele secuieşti” pe sediul autorităţilor publice şi inscripţionarea
acestora în limba maghiară cu sintagma „kozseghaza”, nespecifică administraţiei publice din
România precum şi inscripţionarea la intrarea în localităţi a denumirii acestora cu simboluri
runice, toate acestea în afara legilor, cu scopul de imagologic de stăpânire simbolică a teritoriului
judeţelor în cauză, ca regiune distinctă de Statul Român, prin excluderea simbolurilor şi valorilor
româneşti.
g) tergiversarea reabilitării Pieţei Mihai Viteazul, pe fondul unei atitudini ostile faţă de
ansamblul statuar al primului unificator al Ţărilor Române. Precizăm că în anul 2004 Guvernul
României a alocat suma de 5 mld. lei vechi, sumă folosită de autorităţile locale în alte scopuri.
h) refuzul Consiliului Judeţean Covasna de a respecta o hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă prin omisiunea de a lăsa în deplină folosinţă Episcopiei Ortodoxe a
Covasnei şi Harghitei o clădire din Sfântu Gheorghe.
Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş
consideră că prezenţa Primului Ministru şi a colegilor săi reprezintă un bun prilej să se pronunţe
tranşant şi fără echivoc pe marginea acestor aspecte şi a altora neamintite aici dar semnalate de
nenumărate ori şi să solicite instituţiilor din subordine să îşi îndeplinească sarcinile şi
competenţele în conformitate cu prevederile constituţionale şi legale, prevederi „care se aplică şi
nu se discută”:
Aşteptăm deci, în continuare, soluţionarea sesizărilor noastre pe cale administrativă.
Aceasta pentru că situaţia în care FCRCHM se va adresa instanţelor de judecată împotriva
autorităţilor din România pentru apărarea identităţii naţionale a românilor din zonă şi implicit a
intereselor Statului Român în aceste judeţe, ar rămâne ca un moment ruşinos în istoria României.

Sfântu Gheorghe
6.10.2010

Consiliul Director al FCRCHM


Birou de Presă