Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA: FINANŢE ŞI BĂNCI BUCUREŞT Domeniul fundamental: Ştiinţe economice Domeniul de studii universitare de licenţă: FINANŢE Specializarea: FINANŢE ŞI BĂNCI Forma de învăţământ: ZI Durata studiilor (nr. credite): 3 ani (180 de credite)

Aprobat,

Rector,

Data

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL II 2009 - 2010

       

Semestrul 3

   

Semestrul 4

 

Număr de ore pe disciplină

Forme evaluare

Credite

Nr.

 

DENUMIREA DISCIPLINEI

CODUL

 

Ore săptămână

 

Ore săptămână

       

(E,CV,Vp)

crt.

DISCIPLINEI

   

Seminar

Practică

     
                 

Total

Curs

       
                 

Ore

Labor.

spec.

       

C

S

Lp/L

Ore tot

C

S

Lp/L

tot

   

Sem. 3

Sem. 4

Sem. 3

Sem. 4

 

A.

DISCIPLINE OBLIGATORII

1

Finanţe 1

 
 

Finante publice 1

F1B2301

2

1

 

3

       

42

28

14

 

E3

 

5

 

Finante publice 2

F1B2402

       

2

1

 

3

42

28

14

   

E4

 

4

2

Informatică 2

 
 

Limbaje si baze de date

F1B2303

2

 

2

4

       

56

28

28

 

E3

 

4

 

3

Marketing

 
 

Marketing

F1B2404

       

2

1

 

3

42

28

14

   

E4

 

4

4

Economia şi gestiunea întreprinderii 1

 
 

Finantele intreprinderii Analiza economico-financiara

F1B2305

2

1

 

3

       

42

28

14

 

E3

 

5

 

F1B2406

       

2

2

 

4

56

28

28

   

E4

 

4

5

Contabilitate 2

 
 

Contabilitate financiara Audit si control

F1B2307

2

1

 

3

       

42

28

14

 

E3

 

4

 

F1B2408

       

2

1

 

3

42

28

14

   

E4

 

4

6

Management 2

 
 

Management financiar bancar

F1B2309

2

1

 

3

       

42

28

14

 

E3

 

5

 

Asigurari si reasigurari

F1B2410

       

2

1

 

3

42

28

14

   

E4

 

4

7

Statistică

 
 

Statistică

F1B2311

3

2

 

5

       

70

42

28

 

E3

 

4

 

8

Moneda si banci 1

 
 

Moneda si politici monetare

F1B2412

       

2

1

 

3

42

28

14

   

E4

 

4

9

Practică şi cercetare 1

 
 

Practică de specialitate *

F1B2413

               

90

   

90

 

CV4

 

3

 

B.

DISCIPLINE OPŢIONALE

10

Modulul I:Economia şi gestiunea intreprinderii 2

 
 

Economia intreprinderii sau Gestiunea financiara a institutiilor publice

F1B2314a/

                               

F1B2314b

2

1

3

42

28

14

Vp3

3

11

Modulul II: Calcul economic 2

 
 

Modelarea deciziei financiar-monetare sau Econometrie si prognoza

F1B2415a /

                               

F1B2415b

2

1

3

42

28

14

Vp4

3

 

C. DISCIPLINE FACULTATIVE

 

MODUL PSIHOPEDAGOGIC

 

Pedagogie 2. Teoria si metodologia instruirii si evaluarii

F1B2316

(2)

(2)

           

(56)

(28)

(28)

 

(E3)

 

(5)

 

Didactica specialitatii

F1B2417

       

(2)

(2)

   

(56)

(28)

(28)

   

(E4)

 

(5)

LIMBI STRĂINE - APROFUNDARE

 
 

F1B2318a /

                               

Limba straina pentru economisti (engleza sau franceza) 1

F1B2318b

(1)

(1)

(28)

(14)

(14)

(Vp3)

(3)

F1B2419a /

                               

Limba straina pentru economisti (engleza sau franceza) 2

F1B2419b

(1)

(1)

(28)

(14)

(14)

(Vp4)

(3)

Total ore pe săptămână (A+B)

 

15

7

2

24

14

8

 

22

734

406

238

90

       

Total credite

 

30

30

Total evaluări semestriale (E, Cv, Vp)

   

6 E4+1CV4 +

   

6 E3 + 1 Vp3

1Vp4

Legendă: C = curs; S = seminar; E = examen; Cv = colocvii; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator * Stagiul de practică este prevăzut a se efectua în mod compact la sfârşitul semestrului 4.

DECAN, Prof. univ. dr. Gheorghe PISTOL