Sunteți pe pagina 1din 2

Raportoarele (definire): sunt mijloace de măsurare care conţin una sau mai

multe măsuri de unghiuri. Diviziunile raportoarelor sunt marcate din 10′ în


10′ sau din 5′ în 5′ .
Tipuri de raportoare:
raportorul mecanic :cu variantele:
raportorul cu cadran;
raportorul mecanic cu lupă ;
raportorul optic ;
raportorul digital.
Caracterizarea raportoarelor :
Raportorul mecanic cu cadran :

1 Este format dintr-o riglă mobilă (1) de care este rigidizat un


disc mobil (3) , care se blochează cu un buton . Raportorul
3
mai este prevăzut cu o talpă (2),fixă, care constituie suprafaţa
de aşezare şi cu un disc fix (4), care este prevăzut cu o scară
4 circulară ce conţine diviziuni cu valoarea de 1° .
Pe discul mobil se află un reper 0 care se roteşte odată cu
discul şi care ne ajută să citim diviziunile în grade
sexagesimale de pe discul fix. De asemenea, pe discul mobil
există o plăcuţă cu vernier divizată şi ea tot circular, valoarea
diviziunii vernierului, fiind de 5′ . Astfel pentru citirea completă
2 la nr. de grade citite pe discul fix se adaugă numărul de minute
citite pe vernier.
Pentru măsurare se poziţionează talpa raportorului pe una din
laturile unghiului, apoi se aduce rigla mobilă peste cea de-a
doua latură a unghiului, blocând rigla tot cu ajutorul unui buton.
Apoi se îndepărtează raportorul (după blocarea riglei şi a
discului mobil) şi se face citirea gradelor şi a minutelor.

Raportorul mecanic cu lupă este o variantă de raportor


mecanic,mai precisă, care are precizia de măsurare între 2′ şi 5′ , iar domeniul
de măsurare poate fi 0-90° , 0-180°, 0-360°.
raportorul optic : are forma constructivă asemănătoare cu cea a
raportoarelor mecanice, diferenţa constă în faptul că fixarea riglei mobile se
face cu ajutorul unei pârghii. Citirea se face prin intermediul unei lupe situate
în discul central.