Sunteți pe pagina 1din 8

Q UALI TAS

CERTIFICAT SMC NR. 446


SR EN ISO 9001: 2001
CERTIFICAT SMM NR. 42; SR EN ISO 14001:2005; CERTIFICAT SMSSO NR. 9; SR OHSAS 18001: 2008
________________________________________________________________________
Pitesti, Arges, Str. Justitiei, Nr.1, Tel. 0248.21.21.45; Fax 0248.21.38.56
Tel.Vodafone: 0720 / 077066; E-mail: tungal.arges@yahoo.com
C.U.I.: RO 14716477; J03/439/2002; Capital social: 147.630 lei, capital integral vărsat;
Cont: RO24BACX0000003013576000, deschis la Unicredit Tiriac Bank Pitesti
________________________________________________________________________
Nr. ……/…………………….
ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se adevereşte ca dl. RĂDOI MARIAN, având CNP 1600825038633, este
salariatul societăţii noastre cu contract pe perioada nedeterminata din data de 10.01.2006.
Începând cu data de 28.07.2010 a solicitat pensionare conform art. 56 lit. „d” din Codul
Muncii, urmând a isi continua activitatea pana la data prezentării deciziei de pensionare eliberata
de Casa Teritoriala de Pensii.
În perioada lucrata, societatea a achitat contribuţia de asigurări sociale (10,5%) reţinuta
asiguratului Radoi Marian, exceptând următoarele luni:
1. iulie 2009 –92 lei
2. august 2009 – 34 lei
3. septembrie 2009 – 107 lei
4. octombrie 2009 – 104 lei
5. februarie 2010 – 100 lei
6. martie 2010 – 96 lei
7. aprilie 2010 – 117 lei
8. mai 2010 – 130 lei
9. iunie 2010 – 110 lei
S-a eliberat prezenta pentru a ii servi la Casa Judeţeana de Pensii Argeş.
SCP LEX INSOLV IPURL
Administrator Judiciar
NEACSIU BADITA

………………………………..
Nr. 490/02.08.2010
Către,
Dl. Neagoe Vasile Florin

Subscrisa SCP LEX INSOLV IPURL, prin asociat Neacşiu Bădiţa, in


calitate de Administrator judiciar desemnat in cauza ce formează obiectul
dosarului nr. 825/1259/2009 aflat pe rolul Tribunalului Comercial privind pe
debitorul SC TUNGAL CONSTRUCT SRL, va aducem la cunoştinţa sa va
prezentaţi in data de 09.08.2010 la sediul societăţii angajatoare SC TUNGAL
CONSTRUCT SRL din Piteşti, Strada Justiţiei, Nr. 1, Bl 1, Sc. A, Ap. 2 in vederea
definitivării situaţiei Dvs. in calitate de salariat al societăţii având in vedere
expirarea perioadei legale de 2 (doi) ani de zile acordaţi pentru Concediu Îngrijire
Copil.
In cazul neprezentării ne vom vedea obligaţi sa va încetam contractul de
munca conform art. 61, litera „a” din Codul Muncii
SCP LEX INSOLV IPURL
Administrator Judiciar
NEACSIU BADITA

………………………………..

Nr. 441/12.07.2010

Nota de informare
In atenţia D-lui ing. Florea IORDACHE – Sef Şantier Otopeni
Începând cu data de 12.07.2010 va ducem la cunoştinţa ca programul de lucru
in cadrul şantierului va fi după cum urmează:
- Luni – Vineri: 7.30-20.00
- Sâmbăta: 7.30-16.00
- Duminica: liber
Avem rugămintea sa faceţi cunoscut tuturor salariaţilor de pe şantier
conţinutul acestei note.
Orele lucrate suplimentar, in afara orelor 7.30-16.30 vor fi remunerate.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Iulian CRISTEA

Nr. 434/08.07.2010

Nota de informare
In atenţia D-lui ing. Florea IORDACHE – Sef Şantier Otopeni

Stimate domn, va aducem la cunoştinţa ca maşina pusa la dispoziţia Dvs. de


către firma SC TUNGAL CONSTRUCT SRL, respectiv Renault Megane, cu număr
de înmatriculare AG-11-TBT, poate fi utilizata numai in interes de serviciu.
Toate deplasările, cursele si kilometrii efectuaţi cu acest automobil trebuie sa
isi găsească justificare pe foi de parcurs, ce vor fi verificate de compartimentul
Mecanizare si vizate doar de către Directorul General, dl. Iulian Cristea.
Toate deplasările făcute in afara interesului de serviciu vi se vor imputa.
DIRECTOR GENERAL
Ing Iulian CRISTEA

ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se adevereşte ca dl. Posedaru Catalin, având CNP
1670506030020, a fost salariatul societăţii noastre cu contract pe perioada
nedeterminata din data de 26.09.2002 pana la data de 18.01.2010, ocupând funcţia
de electrician.
In ultimele 4 luni salariatul a realizat un salariu retribuit lunar după cum
urmează:
1. Octombrie 2009 - lei 750;
2. Noiembrie 2009 - lei 679;
3. Decembrie 2009 - lei 500;
4. Ianuarie 2010 - lei 0;
S-a eliberat prezenta pentru a ii servi la postul de Politie al Comunei Rucar,
Judeţul Argeş.

SCP LEX INSOLV IPURL


Administrator Judiciar
NEACSIU BADITA

………………………………..

SC G.I.P. GRUP S.A. Bucureşti


Ca răspuns la solicitarea dvs. nr. 408/16.04.2010 va facem cunoscut ca
nu va putem elibera o adeverinţă de vechime pentru dl. SORESCU IULIAN
întrucât in evidentele noastre nu figurează niciun salariat cu acest nume.
Va rugam contactaţi încă o data societatea SC TUNGAL METROU
S.A. Bucureşti in vederea obţinerii informaţiilor dorite, cu menţiunea de a va
furniza informaţii despre un salariat al TUNGAL METROU Filiala Piteşti,
al cărei Director General era dl. ing.CRISTEA IULIAN DAN.
Menţionam ca arhiva TUNGAL METROU Filiala Piteşti se afla la S.C.
TUNGAL METROU S.A.

DIRECTOR GENERAL
Ing. CRISTEA IULIAN DAN

Nr. ………/…………………….
ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se adevereşte ca dl. Pătraşcu Mihail, având CNP
1470916030036, posesor al C.I. seria AS, număr 229053, a fost salariatul societăţii
noastre cu contract pe perioada nedeterminata din data de 02.09.2002 pana la data de
01.04.2010, ocupând funcţia de automacaragiu cu un salariu tarifar la încetarea
activităţii de 750 lei.
In ultimele 7 luni salariatul a realizat un salariu net după cum urmează:
5. Septembrie 2009 - lei 620;
6. Octombrie 2009 - lei 620;
7. Noiembrie 2009 - lei 569;
8. Decembrie 2009 - lei 868;
9. Ianuarie 2010 - lei 32;
10. Februarie 2010 - lei 0 ;
11.Martie 2010 - lei 431.
S-a eliberat prezenta pentru a ii servi la Casa Judeţeana de Pensii Argeş.

SCP LEX INSOLV IPURL


Administrator Judiciar
NEACSIU BADITA

………………………………..

Către,
dl. LAPADEAN STEFAN

Având in vedere redactarea eronata a Preavizului de concediere nr.


221/29.03.2010 va informam, conform Art. 74 (2) din Contractul Colectiv de
Munca Unic la Nivel Naţional pe anii 2007-2010, ca perioada de preaviz este de 20
de zile lucrătoare in perioada 29.03.2010-27.04.2010.
Anexam la prezenta adresa Preavizul de concediere cu nr. 222/29.03.2010

SCP LEX INSOLV IPURL


Administrator Judiciar
NEACIU BADITA
………………………….

Nr. 212/25.03.2010

ADEVERINTA

Prin prezenta se certifica faptul ca dl. VISINESCU IULIAN, având CNP


1810703038706, act de identitate seria AS, nr. 419053, cu domiciliul in Piteşti, Str.
Pescarilor, Nr. 3, Bl J9, Sc. C, Ap. 14, Judeţul Argeş, este salariatul societăţii
noastre din data de 23.02.2010, cu funcţia de paznic, având un salariu tarifar de 720
lei.
Se eliberează prezenta pentru ai ii folosi la facultate.

Director General
Ing. Iulian CRISTEA
………………………….

Către,
SCP LEX INSOLV IPURL
Administrator Judiciar
D-na NEACSIU BADITA

Administratorul Special al SC TUNGAL CONSTRUCT SRL va transmite


următoarele probleme spre rezolvare urgenta:
1. Contract d-na Semciuc;
2. Recuperare bani de la:
- GEANI PROIECT SRL – popi metalici;
- IMPLOZIA – situaţie Uzina Dacia Mioveni; chirie HOLCIM;
- Imputare remedieri la bloc Str. Craiovei: - EXPERT INSTAL
- ATI GRUP
- DELVO
- ALEX SUPER
- DELTA BOGATI
- HERCULES
- TUNGAL PLAST

3. Plata lucrări executate la bloc din banii de la Unicredit Tiriac Bank;

4. Situaţia apartamente MCN


5. Plata macara (descărcat barăci de la Holcim) si transporturi trailere;
6. Aprobare referate cumpărare de materiale pentru:
- remedieri Holcim pentru recuperare garanţii in suma de 137.935,5
RON;
- terminare lucrări bloc Craiovei;
- terminare lucrare str. Transilvaniei - condiţie pentru încasarea facturii
emise către Beneficiar in suma de 38.479 RON
7. Rezolvare loc parcare exterioara lui Graur;
8. De mers la bănci si de anulat toate B.O si de renegociat penalităţi si dobânzi;
9. Notificare GENERAL PREST pentru aducere de materiale (aplici parter 8+8
buc.);
10.Notificări pentru EXPERT INSTAL in vederea terminării lucrărilor in cel
mult 2 săptămâni.

ADMINISTRATOR SPECIAL
Ing. ZAHARIA FLOREA
…………………………….