Sunteți pe pagina 1din 1

TEHNOCENTRISTĂ ECOCENTRISTĂ

<<Cornul abundenţei>> <<Acomodantă>> <<Comunitară>> <<Deep ecology>>


extreme <<de conciliere>>

Poziţie Poziţie Poziţie Poziţie


În favoarea explatării În favoarea conservării În favoarea conservării Extremă în favoarea
resurselor şi orientarea către resurselor şi a gestionării lor resurselor conservării
creştere raţionale

Etica Se susţine că Sunt invocate restricţii Un sistem economic care


Creşterea economică în substituirea infinită nu ar fi macroambientale pereventive realizează o „utilizare minimă
termeni de valoare materială realistă, ci că o creştere creşterii economice datorită a resurselor” (care se bazează
durabilă ar fi o alternativă limitelor economice şi pe o agricultură care utilizează
Maximizarea PIB ralizabilă atâta timp cât sunt sociale. produse organice şi pe o
Se presupune că respectate unele reguli de Pentru durabilitate este dezindustrializare)
mecanismele pieţei libere sau gestionare a resurselor necesar un sistem socio –
că planificarea împreună cu economic descentralizat. Acceptarea bio – eticii
inovaţia tehnologică ar Valoarea instrumentală (adică o gândire etică
asigura posibilităţi de şi valoarea intrinsecă a netradiţională cre atribuie
substituţie – în măsură să naturii (sau natura are drepturi sau interese morale
reducă epuizarea resurselor valoare indiferent de diferitelor specii vii, în afara
pe termen lung. utilizarea pe care oamenii o omului)
dau acesteia)

Valoarea Valoarea Valoarea intrinsecă a naturii


instrumentală a naturii instrumentală a naturii
(în sensul de valoare
atribuită de oameni)