Sunteți pe pagina 1din 2

ETAPELE CICLULUI DE VIAŢĂ AL PRODUSULUI

Formula pe care o propunem are, în plus faţă de cea tradiţională cu patru faze, o a cincea, “turbulenţa”, care poate fi luată sau nu în
considerare, la planificarea strategică. Are, aşadar, un caracter opţional. Dată fiind însă, nevoia de adaptare permanentă a
antreprenorului din Moldova la un mediu de business foarte instabil, cum este cel autohton, este bine de reţinut, totuşi, că ea
permite revizuirea tacticilor de piaţă şi, implicit, o mai bună pregătire a produsului/ serviciului pentru trecerea la etapa următoare.

PERSONAL
PRODUS PREŢ PROMOVARE PLASARE
CALIFICAT

Alegerea unei strategii de Cheltuieli ridicate pentru


„smântânire” lansarea produsului.
(preţuri ridicate),sau a Relaţii publice. Preţuri
Accent pus pe calitatea unei strategii de promoţionale. Mostre plus Distribuţie exclusivă sau Accent pus pe agenţii
produsului. Gamă limitată penetrare (preţuri joase), agenţi de teren. selectivă, cu marje comerciali bine instruiţi şi
Lansare ridicate acordate
în funcţie de configuraţia Publicitate direcţionată bine motivaţi
mediului concurenţial spre „consumatorii distribuitorilor
inovatori”. Prime pentru
distribuitori.

Lărgirea câmpului de Accent pus pe capacitatea


Îmbunătăţirea tehnicilor distribuţie. Distribuţie de adaptare rapidă a
ca urmare a primelor deschisă. Marje pentru personalului cu putere de
studii privind gradul de Stabilitate sau tendinţă Comunicare de masă. distribuitori încă destul de decizie, ca urmare a
Creştere satisfacere a clientelei, a de scădere a preţului, în Obiectiv: fidelizarea ridicate. Producătorul reacţiilor de după lansare
sugestiilor şi, eventual, a vederea creşterii cererii consumatorilor trebuie să controleze ale exponenţilor mediului
plângerilor reaprovizionarea extern.
consumatorilor distribuitorilor şi nivelul
stocurilor acestora

Înnoirea modelelor.
Tendinţă de lărgire a
gamei. Scăderea preţurilor în Apel la experţi din exteriorul
cazul concurenţei prin Comunicare de masă.
Turbulenţă Modificarea anumitor Distribuţie deschisă. firmei, capabili să efectueze
preţ Obiectiv: fidelizarea
caracteristici ale Stabilizarea marjelor un audit de marketing.
consumatorilor
produselor, pentru a le
diferenţia de cele ale
concurenţilor.

http://BusinessPortal.md
PERSONAL
PRODUS PREŢ PROMOVARE PLASARE
CALIFICAT

Distribuţie deschisă. Pregătirea personalului


Facilităţi acordate pentru lucrul ulterior cu
Pregătirea produselor Scăderea preţurilor în
Maturitate Publicitate de întreţinere. anumitor distribuitori, produsele succesoare
succesoare. Diferenţiere cazul concurenţei prin
Accent pe promovarea pentru a frâna intrarea pe
mai evidentă faţă de preţ
vânzărilor piaţă a produselor
modelele anterioare concurente

Reduceri sau angajări de


personal, în funcţie de
Alegerea unei strategii de rezultatele obţinute. Apel la
scădere a preţurilor experţi din exterior – în
Declin Reducerea gamei. Nu Revenirea la o distribuţie
sensibilă, periodică sau Buget redus. Promovarea cazul în care firma nu
se mai fac nici schimbări selectivă şi specializată.
permanentă, sau a unei vânzărilor. Publicitate dispune de capacităţi
de ordin tehnic, nici de Părăsirea unor puncte de
strategii de creştere, în foarte clar direcţionată. pentru efectuarea unei
culoare. vânzare mărginaşe.
funcţie de gradul de cercetări – în vederea
fidelizare al clientelei reluării ciclului de viaţă al
produsului pe alte pieţe.

http://BusinessPortal.md

S-ar putea să vă placă și