Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV Numele şi prenumele............................................................................................................

FACULTATEA DE LITERE – ZI/ID


SPECIALIZĂRILE: LR/LE/BSI Forma, anul şi grupa............................................................................................................

EXAMEN LA LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ


SESIUNEA DE TOAMNĂ, 28 SEPT. 2010

SUBIECT ELIMINATORIU
Rescrieţi enunţurile de mai jos corectând toate greşelile de limbă existente în acestea. Subiectul se evaluează cu „admis“ numai dacă, după rescriere, conţine mai
puţin de 10 greşeli.

1. Nu se văd ce piedici ar exista în calea puneri în operă a ceia ce a creeat înaintaşi noştrii.
2. Toate deciziile care le v-a lua consiliul de miniştrii vor fii lovite de nulitate dat find sentinţa curţii constituţionale.
3. Nu mai îmi fă din astea că să nu-ţ aduc aminte câte am făcut eu pentru tine ca şi prieten.
4. Se sfiii săi spună că greşeşte dar a tace întro aşa situaţie nu aduce nimic bun.
5. Tu eşti un om care lupţi aşa că nu ve-i fugii de greutăţi tocmai acum.
6. Nişte persoane a cărei opinii sau dovedit m-ai mereu rezonabile trebuie ascultate.
7. I-am trimis sorei mele circa peste patrusprezece scrisori în toţi aceşti ani – să fi de piatră şi tot a-i fii răspuns.
8. Principalul protagonist al filmului trebuie ales cu grijă, bine înţeles funcţie de buget.
9. Sfătu-i-tu-va-ţi deajuns, acu spune-ţi-ne ţi nouă ce-aţi hotărât.

I. a) Stabiliţi, prin transcriere fonetică, raportul literă/sunet pentru cuvintele: accesoriu, gingii, unchi, extracţie.
b) Definiţi hiatul. Exemplificaţi.
c) Definiţi accidentul semantic. Exemplificaţi.

II. Răspundeţi cerinţelor de mai jos, bifând pe formularul nominal soluţia corectă.
NOTĂ: Grila este concepută ca având în mod obligatoriu, pentru fiecare subiect, o singură soluţie corectă.

1. Litera „i“ corespunde la trei sunete 3. Indicaţi seria care conţine, în ordine, b) asimilare;
diferite în cuvintele din seria: regionalisme fonetice, gramaticale şi c) nu există accident fonetic.
a) iepure, cină, chior; lexicale: 5. Unul dintre tropii implicaţi uneori în
b) ceainic, roci, circ; a) cochil, oglindei, cucuruz; evoluţia semantică este:
c) hoţi, gingii, ciot. b) prinţip, livadei, giubea; a) climaxul;
2. Prin silabaţie se înţelege: c) orighinal, vremi, ţintirim. b) metonimia;
a) pronunţare şi scriere corecte; 4. Accidentul fonetic existent în forma c) cuvântul-valiză.
b) scriere corectă; oprobiu este: 6. Sunt prefixoide ambele forme din:
c) despărţire în silabe. a) disimilare; a) contra-, in-;

1
b) acva-, hiper-; c) sunt specifice pentru o limbă anume. paronime:
c) bio-, macro-. 12. Derivarea parasintetică constă în: a) vârtej/vertij, sabotor/sabot;
7. Rădăcina cuvântului derivat înverzit a) ataşarea unui prefix delocutiv la b) conjectură/conjunctură,
este: o bază; flasc/flaps;
a) -verz-; b) ataşarea simultană de afixe la o c) gresia/gresa, manej/menaj.
b) înverzi-; bază; 18. Sinonimul neologic al cuvântului
c) verde. c) ataşarea unui sufixoid la o bază;. lubric este:
8. Indicaţi seria care include numai 13. Sensul cuvântului salutar este: a) lasciv;
cuvinte formate prin derivare parasintetică: a) reverenţios; b) vâscos;
a) îmbina, relata, deochi; b) jovial; c) desfrânat.
b) îndulci, înjuga, nesomn; c) salvator. 19. Antonimul neologic al cuvântului
c) încreţi, îmbărbăta, descreierat. 14. Sensul cuvântului omnivor este: insurgent este:
9. Unitatea de bază a lexicologiei este: a) care mănâncă de toate; a) rebel;
a) semul; b) vegetarian; b) indulgent;
b) lexemul; c) canibal. c) obedient.
c) cuvântul. 15. Marcaţi seria care conţine numai 20. Elementele unchi şi mătuşă,
10. Indicaţi seria care conţine procentele omonime intolerabile: aparţinând câmpului numelor de rudenie
corecte privitoare la etimologia cuvintelor a) spătar, roi, bob; naturală, se caracterizează prin semele:
din lexicul fundamendal al limbii române: b) albinărie, căprar, banc; a) /g e n e r a ţ i e a s c e n d e n t
a) 50% lat., 30% sl., 3% autoht.; c) pupilă, tapiţerie, bulă. ă/ + /d e g r a d 2/ + /l i n i e d i
b) 60% lat., 20% sl., 2% autoht.; 16. Indicaţi seria care conţine numai r e c t ă/;
c) 40% lat., 50% sl., 5% autoht. sinonime: b) /g e n e r a ţ i e z e r o/ + /l i n i
11. Legile fonetice: a) dietă/regim, subsidiar/secundar; e c o l a- t e r a l ă/;
a) nu produc modificări în sistemul b) comun/ordinar, fastidios/fastuos; c) /g e n e r a ţ i e a s c e n d e n t ă/
fonologic al unei limbi; c) calin/alintat, pasager/peren. + /d e g r a d 1/ + /l i n i e c ol
b) nu au caracter sistematic şi limitat în 17. Marcaţi seria care conţine numai a t e r a l ă/.
timp;

A B C A B C A B C A B C A B C

1 5 9 13 17

2 6 10 14 18

3 7 11 15 19

4 8 12 16 20

2
Prof. examinator:
Lector univ. dr. Ana Ene