Sunteți pe pagina 1din 3

drept urban________________________________________________________________________CURS 2

PUTEREA PUBLICA / PUTEREA IN STAT

Puterea publica – puterea statului asupra teritoriului statal . Statul este un concept.
Statul – este o persoana juridica ; este o creatie virtuala ; necesita existenta a 3
componente :
1. Bunurile destinate uzului public – in mod curent denumit patrimoniu (patrimoniul inseamna mult
mai mult decat bunurile)
2. Sistemul de drepturi (legi) ale persoanelor fizice si juridice
3. Sistemul de obligatii ale persoanelor pe teritoriul respectiv (national)

Notiuni : - drepturi
- obligatii cuplu

Nu exista drepturi fara obligatii precum nu exista obligatii fara drepturi colective.
Statul este reprezentat in diferite momente de diferite persoane.Nimeni nu reprezinta
statul in mod absolut.
Ce fel de stat este Romania ?
Constituia din 1991 – Romania stat unitar  puterea este exercitata dintr-un singur punct: este un
stat centralizat (spre deosebire de statele federale)  puterea este concentrata intr-un singur
punct
Republica - poporul conduce (spre deosebire de monarhie)
 prezidentiala – presedintele are puterea cea mai mare (Franta,SUA)
 parlamentara – parlamentul are cea mai mare putere (Romania)
Franta 1748 Montesque – “Despre spiritul legilor” – imparte puterea statului in 3 parti: legislativa,
judecatoreasca, executiva
1787 – constitia americana
1791 – constituia iacobina
anomalii/dezechilibre
*dictatura iacobina(FR) – dictatura parlamentului
*dictatura personala – a presedintelui (socialism)
*dictatura executivului – societatile fasciste
- toate aceste deviatii  constituirea puterii trebuie aranjata astfel incat sa se controleze una pe
alta

Romania prin constituire are 3 puteri  legislativa(face legea), judecatoreasca(arbitreaza


aplicarea legii), executiva(aplica legea) (in ordinea din constitutie)

1. PUTEREA LEGISLATIVA
- principiul este acela ca elementele scrise la inceput sunt mai puternice decat cele scrise
la sfarsit
- se compune din parlament (unica autoritate legiuitoare).Parlamentul are 2 parti : camera
deputatilor si senatul cu atributiuni egale.
A. Parlamentul elaboreaza legislatia (emite legi)
B. Presedentia (in Romania face parte din legislativ).Prin constituie are si atributiuni
executive dar preponderente – legislative – promulga legi+rol executiv

2. PUTEREA JUDECATOREASCA
- garantarea aplicarii corecte a legilor
- se formeaza din :
 consiliul superior al magistraturii (promoveaza,stabilesc magistratii : cine nu mai
este in stare sa fie magistrat)
 instantele judecatoresti (tribunale, judecatorii,curti de apel).Exercita stabilirea
dreptatii.Sunt repartizate pe toata suprafata tarii.
 curtea suprema de justitie – sentinte definitive cand persoanele aflate in conflict
sunt nemultumite de diferitele rezolvari
 contenciosul administrativ – i se adreseaza persoana care se considera nedreptatita
de hotararile administratiei
 curtea constitutionala – tribunalul care stabileste constitutionalitatea legilor
 ministerul public (procuratura) – corpul de persoane care reprezinta acuzarea din
punctul de vedere al interesului public.Cheama in judecata acuzand pe cineva.Controleaza
actiunile politiei.

3. PUTEREA EXECUTIVA
- are rolul de a guverna tara pe baza legilor (i se spune si administratie publica –
administrator – persoana care ingrijeste averea cuiva)

* Membrii acestor puteri sunt desemnati dupa alt sistem:


- puterea legislativa  voturi  vointa populatiei
- puterea judecatoreasca  numiti unii de parlament ; altii de presedinte.Sunt functie
de prima putere (legislativa)
- administratia publica  numiti dupa un sistem  presedintele numeste prim-ministrul
(care prezinta un program+ministrii)  parlamentul confirma.Este functie a puterii
legislative.Administratia publica este angajata de noi pentru ingrijirea bunurilor noastre.
* Puterea executiva este formata din 3 parti :
- administratia publica centrala de specialitate APCS
- administratia publica locala APL
- curtea de conturi

A. APCS – Administratia publica centrala specializata


– este formata din primul ministru (desemnat de presedinte) + ministrii (guvern)
- aparatul ministerelor se imparte in 2 trepte :
A. aparatul central (oamenii care lucreaza la Bucuresti)
B. seviciile publice ale ministerelor descentralizate la nivelul judetelor. Au denumiri
diferite in functie de minister (agentii,inspectorate,directii,etc)
 constructiile au un sistem de oameni care lucreaza la minister + judet – inspectorat de stat
pentru urbanism si amenajarea teritoriului conduse de un inspector sef

- in afara ministerelor mai exista si alte moduri de formare a unor persoane  autoritati
administrative autonome  persoane formate prin lege care se ocupa de un domeniu restrans
(domenii de activitate)
Ex :Academia Romana – autoritate administrativa autonoma,Inspectoratul de stat pentru
handicapati, Serviciul de informatii externe(SIE),SRI,Televiziunea Romana,Societatea de radio.
-stabilite prin lege organica.
-pot asista la intalnirile guvernului.

Institutia prefectilor  prefectul este persoana numita de guvern ; reprezinta statul intr-un
judet
apartine de APCS
- atributiuni  coordonarea activitatii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor la
nivelul judetelor
 verificarea legalitatii actelor emise de APL (control aposteriorii):
APL emite acte / verificate de prefect intr-un interval de timp de 30 de zile de la
emiterea actului respectiv. Daca este ilegal  suspenda actul si se adreseaza
contenciosului administrativ. Acesta se pronunta  cererea de suspendare
poate sa nu mai aiba obiect ; sau actul poate sa fie anula.

B. APL – Administratia publica locala


– este formata din consiliile alese la nivelul unitatii administrativ teritoriale
(comune,orase,municipii,judete):
CONSILIUL JUDETEAN, CONSILIILE LOCALE.

CONSILIUL JUDETEAN (CJ) – condus de presedintele ales prin vot indirect si de vicepresedinti;
- atributii: - concentrarea actiunilor consiliilor locale componente ale
judetului.
- atribuirea unor fonduri repartizate judetului
- administrarea bunurilor publice ce apartin judetului;
CONSILIUL LOCAL (CL) – alese in mod indirect
- format din – primar – ales prin vot – functie de conducere a CL
- consilieri alesi pe partide;
- atributii: - administrarea bunurilor publice locale
- administrarea actiunilor in teritoriul respectiv.
- fixarea taxelor si impozitelor si strangerea lor;
CJ si CL functioneaza pe principiul majoritatii si ia hotarari;
- prefectul le verifica- verificare posteriori;
- atributiuni  organizeaza treburile publice in unitatile administrative
 emite acte (de autoritate) pentru teritoriul unde au fost alesi
- Bucuresti  consiliu general / primar general
 4 subprimari
 sectoare – primar de sector / 2 viceprimari
CJ nu e superior ierarhic CL
CJ si CL nu sunt subordonate guvernului
CL elibereaza autorizatiile de constructie

3. Curtea de conturi – institutie subordonata guvernului; verifica cum sunt cheltuiti banii publici.

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA

- legea de organizare a APL este numita Legea autonomiei administrative.


- abilitarea autoritatilor APL pentru a lua hotarari proprii asupra problemelor legate de
administrarea unitatilor unde sunt alese si preluarea raspunderii pentru actele lor
- autonomia se exercita in limita legii ; nu se exclude legea. Autonomia nu este ceva nelimitat.

- procesul prin care se ajunge la autonomia administrativa se numeste descentralizarea


administrativa
- autoritatile administratiei publice sunt partile din administratia publica pe care legea le
investeste cu dreptul de a hotari ceva [ex : la o comuna autoritatile administratiei publice sunt
consiliul,primarul si in anumite cazuri unii dintre directorii din administratie]

- Descentralizarea administrativa  procesul de trecere treptata a unor atributiuni administrative


de la nivel central la nivel local
*principiile descentralizarii :
- puterea legislativa nu se poate descentraliza
- puterea judecatoreasca nu se poate descentraliza – aplicarea legii trebuie sa fie unitara
- nu se poate descentraliza decat o parte a puterii executive (administratia publica)
-se transfera atributiile si responsabilitatile
-se transfera o parte a controlului asupra anumitor actiuni.
- puterea de a emite regulamente de aplicare (legi de gradul II) pt. legi in teritoriu – ex:
nivelul de taxe, regulamentul de urbanism se aproba de CL;

*conditiile descentralizarii :
A. Existenta unui cadru legal pentru descentralizare (ex: legislatia de autorizare a constructiilor)
B. Trebuie sa existe un patrimoniu al unei administratiei teritoriale (un numar de bunuri) care sa
intre in administrarea consiliilor locale – patrimoniu local
C. Existenta unui buget de venit propriu administratiei locale care sa-l imparta conform legii
D. Existenta oamenilor capabili sa exercite autonomia – personal calificat