Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DEPARTAMENTUL DE AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

Tema nr. ...


TITLUL DAT TEMATICII.

Proiect la disciplina Structuri de date şi algoritmi

Student
Nume Prenume,
anul ... Ingineria Sistemelor, subgrupa ....

An universitar 2009-2010
Semestrul II