Sunteți pe pagina 1din 11

{316}{402}Apa are memorie.

{487}{552}Apa este inteligentã,|mult mai inteligentã decât aerul.


{660}{722}Apa este de origine cosmicã.
{754}{801}Apa îl fascineazã.
{802}{900}El o observã, o ascultã,|îi vorbeºte ºi învaþã de la ea.
{900}{961}Apa este elementul lui Johann Grander.
{962}{1121}El este cunoscut cu mult în afara locurilor sale natale,|ca ºi descoperit
orul apei revitalizate.
{1121}{1190}Nu este un ezoterist, crede în legile fizicii,
{1190}{1312}nu în felul în care ele sunt redate în manuale,|ci în modul sãu propriu, unic.
{1319}{1360}El transformã apa,
{1360}{1489}iar apa astfel transformatã are capacitatea de a-ºi|transfera proprietãþile
binefãcãtoare altor ape.
{1489}{1583}Metoda de revitalizare a apei este secretul sãu,
{1584}{1693}însã, în afarã de aceasta, este dispus|sã vorbeascã despre aproape orice.
{1860}{1950}JOHANN GRANDER|Magicianul apei din Tirol
{2036}{2094}Timpul scurt pe care îl petrecem aici pe Pãmânt,|este o perioadã de ucenicie
pentru noi
{2096}{2146}ºi cu toþii suntem de fapt niºte învãþãcei.
{2147}{2215}Nu conteazã câte titluri academice ai,
{2216}{2253}oricând mai ai ceva de învãþat.
{2382}{2429}În timpul uceniciei sale pe Pãmânt,
{2430}{2569}Johann Grander a fãcut o descoperire care este|preþuitã chiar ºi de cãtre indu
stria modernã,
{2570}{2671}fiindcã o ajutã sã economiseascã|mari cantitãþi de substanþe chimice.
{2835}{2899}Primele teste pe care le-am fãcut|înainte de a instala sistemul Grander,
{2898}{2946}au arãtat cã apa era aproape un|pericol pentru sãnãtate,
{2946}{3058}conþinând milioane de coliformi|în doar cinci mililitri de apã,
{3058}{3138}iar în testele ulterioare,|dupã ce sistemul Grander a fost instalat,
{3139}{3231}coliformii nu mai erau prezenþi.
{3260}{3385}Înainte, trebuia sã schimbãm apa la fiecare trei luni,|fiindcã nu mai era co
respunzãtoare.
{3386}{3472}Conþinea atãt de multe bacterii|încât emana un miros insuportabil.
{3528}{3669}În momentul de faþã nu mai existã bacterii în apã|ºi trebuie sã schimbãm apa do
te luni.
{3670}{3788}Costurile au scãzut la jumãtate, folosim mai puþine|adaosuri chimice reali
zând economii substanþiale.
{3789}{3844}Este pur ºi simplu uimitor.
{4035}{4140}Acum douã decenii, fiind în cãutarea unei|surse corespunzãtoare de apã,
{4141}{4246}Johann Grander a descoperit un izvor|într-o minã de cupru dezafectatã.
{4246}{4361}În scurt timp i-a fost clar cã acea apã|are proprietãþi deosebite,
{4362}{4494}folosind-o ulterior în toate experimentele sale.
{4678}{4775}Am luat mai multe mostre de apã din acest izvor,|le-am studiat la micr
oscop,
{4776}{4880}ºi am observat cã apa era plinã de minerale|ºi cã strãlucea.
{4891}{4980}Am putut vedea acele minerale ca sute|de cruciuliþe foarte frumoase,
{4980}{5064}nimic altceva decât sute ºi sute de cruciuliþe.
{5085}{5168}Viaþa lui Grander a fost marcatã|de istoria contemporanã.
{5169}{5292}ªi-a petrecut tinereþea în sãrãcie, fãrã a avea|posibilitatea sã primeascã o ed
perioarã.
{5293}{5403}Nu existau posibilitãþi ºi mai ales|nu erau bani pentru aceasta.
{5483}{5555}Nu am fãcut decât ºapte ani de ºcoalã primarã,
{5558}{5700}pentru cã la vârsta de 13 ani conduceam deja|un tractor ºi pãzeam un depozit
de lemne.
{5740}{5812}Dupã rãzboi a urmat o perioadã de reconstrucþie.
{5812}{5970}Era mult de lucru, iar tânãrul Johann Grander|a întâlnit o persoanã care avea
sã-i schimbe viaþa.
{6093}{6188}Prietena mea Cathy din Voralberg|era chiar sora lui.
{6194}{6297}Am mers la ea acasã în Tirol iar acolo, bineînþeles,|l-am întâlnit pe Hans.
{6298}{6421}Ceva s-a înfiripat între noi ºi am început|sã petrecem mai mult timp împreunã.
{6626}{6701}Era un bãrbat care arãta într-adevãr bine|ºi mi-a plãcut foarte mult de el
{6702}{6749}ºi cred cã ºi lui i-a plãcut de mine.
{6769}{6838}Viitorul meu soþ lucra pentru un vânzãtor de fructe
{6839}{6929}ºi trebuia sã plece cu motocicleta la ora unu noaptea|pentru a ajunge la
timp la lucru.
{6930}{6992}Nu avea haine cãlduroase cu care sã se îmbrace,
{6993}{7108}aºa cã îºi îndesa bucãþi de ziare sub haine,|pentru a-l apãra de vânt.
{7166}{7259}Trebuia sã lucrez mult peste program, zi ºi noapte.
{7404}{7460}Pãstez ºi acum o foaie de salar din acea perioadã,
{7461}{7516}pe care sunt trecute 420 ore de lucru.
{7517}{7562}O mai am ºi acum.
{7649}{7694}Vara, mergeam la cules de afine.
{7695}{7752}Le aduceam acasã iar el le transporta la Bad Gastein,
{7753}{7852}pentru cã acolo puteam obþine|un preþ mai bun pe ele.
{7935}{7977}Apoi am construit o casã ºi trebuie sã spun cã
{7978}{8036}întreaga familie m-a ajutat.
{8045}{8089}Soþia mea ºi copiii de asemenea.
{8116}{8178}O familie unitã, în care ne ajutãm reciproc.
{8179}{8258}De aici provine adevãrata putere.
{8360}{8399}Am construit singuri întreaga casã.
{8401}{8445}Pot sã spun cã nu este nici|o cãramidã în toatã casa
{8453}{8510}pe care sã n-o fi þinut în mâna mea.
{8511}{8598}Un vizitator binevenit în casa Grander|este un binecunoscut cântãreþ
{8598}{8668}ºi fost schior, Hansi Hinterseer,
{8671}{8722}care locuieºte în învecinatul Kitzbuhl.
{8891}{8918}Despre ce vorbesc cei doi?
{8918}{8993}Despre câte în lunã ºi în stele.
{9146}{9202}Timpul petrecut alãturi de Hans|mã umple de entuziasm.
{9203}{9246}Modul în care vede lucrurile
{9247}{9288}ºi mai ales modul în care le poþi discuta cu el.
{9288}{9343}Este într-adevãr frumos sã petreci timpul cu el,
{9344}{9391}te face sã te simþi bine, te calmeazã.
{9392}{9472}Ceea ce are de spus totul are un sens,
{9473}{9568}iar credinþa lui în Dumnezeu|înseamnã foarte mult pentru mine.
{9569}{9626}Aºa ceva nu se poate uita.
{9669}{9780}Fostul schior nu este singurul sportiv|care foloseºte tehnologia Grand
er.
{9781}{9854}Sportivi de performanþã, cum ar fi campionii|mondiali la ciclism acrobat
ic,
{9857}{9898}Michael ºi Heiko Rauch,
{9899}{9986}precum ºi medicul lor, Bernd Lautenbach,|folosesc de asemenea tehnolog
ia Grander.
{9988}{10087}Cei mai mulþi pacienþi care vin aici|sunt sportivi profesioniºti
{10078}{10241}care dupã o accidentare doresc sã îºi reia|antrenamentele cât mai curând posi
il.
{10242}{10322}Utilizez tehnologia Grander pentru a|reduce timpul de recuperare.
{10323}{10380}Cu ajutorul tehnologiei Grander,
{10382}{10439}care este un element foarte important|din terapia mea,
{10440}{10528}pot reduce timpul de recuperare|cel putin la jumãtate.
{10564}{10603}De exemplu, acum douã sãptãmâni,
{10604}{10657}fratele meu avea din nou probleme cu spatele,
{10658}{10725}iar Bernd l-a tratat pe Heiko cu acest aparat.
{10726}{10789}Dupã prima ºedinþã de terapie, problema a dispãrut
{10790}{10884}ºi am putut relua antrenamentele|imediat dupã aceea.
{10926}{11004}Am apelat la mai multe tipuri de terapie,|metode sau echipamente,
{11005}{11068}pe care, dupã ce le foloseºti pentru scurt timp,
{11068}{11175}renunþi la ele deoarece îþi dai seama|cã nu au nici un efect.
{11176}{11274}Însã cu Grander, ºi acesta este purul adevãr,|este chiar invers.
{11275}{11378}Întreaga gamã de produse are efecte|aproape miraculoase
{11379}{11456}îndeosebi în fizioterapie,|unde le utilizez eu,
{11457}{11539}însã dacã înþelegi miracolele sau ce este|cu adevãrat un miracol,
{11540}{11604}atunci îþi dai seama cã în spatele|lor nu se aflã decât legile naturii,
{11605}{11700}iar Grander nu a fãcut altceva decât sã|copieze natura ºi astfel sã ne-o red
ea.
{11738}{11764}Natura este modelul,
{11764}{11844}dar ea ascunde încã mult mai multe|secrete decât ne aratã.
{11844}{11945}Fiul cel mai mic al lui Grander, Heribert,|a crescut în laboratorul
tatãlui sãu.
{12023}{12057}Îmi aduc aminte de o întâmplare cu magneþi.
{12058}{12154}Tatãl meu atârnase un magnet|ºi a prins de el ºuruburi.
{12155}{12233}Continua sã adauge unul dupã altul,|pânã ce le-a ridicat pe toate.
{12240}{12292}Când i-am spus profesorului la ºcoalã|despre aceasta el a spus:
{12295}{12394}"Aºa ceva nu este posibil, un simplu magnet|nu are atâta putere."
{12397}{12500}Tatãl meu îmi spunea dacã laºi un magnet sã îºi|facã treaba, puterea lui va
{12502}{12552}Va deveni mai puternic.
{12554}{12617}Ea slãbeºte doar dacã îl þii într-o cutie de lemn.
{12618}{12678}Am învãþat toate acestea încã de când eram copil,
{12679}{12733}iar când ne-au spus la ºcoalã altceva,
{12734}{12779}bineînþeles cã am ridicat mâna ºi am spus:
{12780}{12857} dar asta nu este adevãrat,|tatãl meu mi-a spus altceva!
{12858}{12983}Am avut din aceastã cauzã probleme,|profesoara mi-a dat o notã micã.
{13029}{13095}Inginerul ºef al lui Grander, Johannes Larch,
{13096}{13216}s-a confruntat cu un fenomen fizic|deosebit de interesant.
{13290}{13329}Ceea ce este interesant este faptul cã
{13330}{13417}amândouã cartuºele au fost produse în serie,|cu aceleaºi specificaþii,
{13420}{13471}iar când le ating, ele vibreazã
{13472}{13541}ºi fiecare cartuº scoate exact acelaºi sunet.
{13548}{13602}Partea fenomenalã cu acest dispozitiv|este cã acum,
{13602}{13668}dupã ce le-am umplut cu ape
{13670}{13716}care au proprietãþi informaþionale diferite,
{13716}{13777}cartuºele sunã diferit.
{13778}{13842}Vom demonstra chiar acum acest lucru.
{14054}{14136}Se poate auzi foarte clar cã existã|o diferenþã de vibraþie,
{14137}{14177}ele scot sunete diferite.
{14178}{14270}Motivul pentru care apare aceastã diferenþã de|tonalitate rãmâne un mister p
entru noi.
{14273}{14326}Este fenomenal.
{14500}{14532}Da, toatã lumea zicea:
{14533}{14653} nu poate fi adevãrat, fiindcã nu existã|perpetuum mobile.
{14654}{14742}Bineînþeles cã nici nu existã,|nu despre aceasta vorbim acum.
{14743}{14837}Sã considerãm spre exemplu magneþii|ºi câmpul magnetic.
{14866}{14959}Primãvara, de exemplu, toatã natura renaºte.
{14962}{15041}Iarba începe sã creascã, pomii, florile,
{15042}{15150}totul creºte, totul înverzeºte
{15151}{15238}ºi nu se vede nicãieri vreun cablu|sau vreo sursã de alimentare.
{15239}{15325}Gândiþi-vã, de unde vine aceastã energie?
{15407}{15467}Întrebarea de unde provine totul ,
{15468}{15580}nu este prea importantã pentru Alexander Muhr,|un grãdinar de lângã Viena.
{15580}{15669}Cel mai important lucru pentru el este efectul pe care|tehnologia
Grander îl are asupra plantelor sale ºi,
{15670}{15810}de asemenea, asupra familiei sale ºi nimeni nu-l|poate convinge cã ace
st efect nu existã.
{15854}{15920}În grãdinãrit, dupã ce ai plantat rãsadurile,
{15921}{15984}îþi faci niºte calcule cam cât le-ar trebui|plantelor ca sã se dezvolte,
{15985}{16082}însã Grander ne-a dat peste cap toate calculele.
{16083}{16185}Plantele tinere cresc mult mai repede|ºi sunt foarte sãnãtoase.
{16186}{16230}Pur ºi simplu cresc mai repede.
{16231}{16364}Calitatea legumelor s-a îmbunãtãþit considerabil|ºi se pãstreazã proaspete ma
ult timp.
{16407}{16526}Plantele conþin 90% apã, ºi cu cât apa e mai|sãnãtoasã ºi mai vitalizantã,
{16528}{16621}cu atât se dezvoltã ºi plantele mai repede|iar legumele sunt mai fragede
.
{16647}{16683}ªi asta nu-i totul.
{16684}{16765}Întreaga familie a început sã bea|ºi sã utilizeze apã Grander
{16766}{16837}ºi de atunci am devenit cu toþii mai sãnãtoºi.
{16838}{16969}Are acelaºi efect ca asupra plantelor noastre| ne face sã fim mai sãnãtoºi º
ai plini de energie.
{16979}{17112}Este posibil ca o apã sã dobândeascã proprietãþi care|o fac mai bunã pentru o
ni ºi plante decât o alta?
{17113}{17248}Sau ºtiinþa defineºte molecula de apã|ca fiind pur ºi simplu H2O?
{17249}{17354}Aceasta este o întrebare pe care Grander|ºi-a pus-o încã de demult.
{17379}{17419}În acea vreme benzinãria putea fi luatã în francizã
{17422}{17480}ºi erau în total cinci persoane care erau|interesaþi sã o ia, aºa cã ne-am gâ
t
{17485}{17605}"chiar dacã ne-o dorim noi, nu vom putea|sã o primim", dar iatã cã am prim
it-o.
{17624}{17690}Grander ºi-a dat seama cã avea un dar deosebit:
{17691}{17755}reuºea sã entuziameze oamenii,
{17756}{17830}aºa cã, fãrã sã stea prea mult pe gânduri,|a intrat în politicã.
{17830}{17914}În 1970, era ºeful organizaþiei social-democrate|din localitate,
{17915}{18006}care ºi-a sporit numãrul de membri|de la 20 la mai mult de 100.
{18007}{18062}Li s-a alãturat pânã ºi preotul din sat.
{18063}{18154}Acesta a fost un eveniment de necrezut în Tirol|la vremea aceea.
{18155}{18249}Sediul neoficial al partidului era staþia|de benzinã a lui Grander.
{18250}{18328}Oamenii vroiau sã lucreze împreunã|pentru a schimba lumea
{18329}{18385}iar politica pãrea soluþia potrivitã.
{18386}{18493}Pentru directorul muzeului de istorie|din Jochberg, Georg Jochl,
{18494}{18586}acelea au fost vremuri de neuitat.
{18703}{18778}Porecla staþiei de benzinã era "Polit Bureau".
{18787}{18921}Bineînþeles, nu era un sediu adevãrat, era o staþie|de benzinã cu pompe ºi to
te celelalte,
{18922}{19037}dar se gãseau ºi scaune, întotdeauna aveam bere|ºi fãceam politicã tot timpul
{19054}{19084}Aºa era pe atunci.
{19096}{19150}Întotdeauna se gãseau susþinãtori ºi oponenþi
{19157}{19205}care se întâlneau cu toþii acolo,
{19206}{19316}iar oamenii ziceau:| iarãºi e ºedinþã la biroul politic .
{19470}{19571}Era o ocazie de a convinge oamenii|sã intre în partid.
{19572}{19706}Unii dintre cei pe care i-a convins îºi lãsau foile|cu notiþe în sertarele s
taþiei de benzinã,
{19707}{19776}neavând curajul sã le ia cu ei acasã
{19777}{19860}de fricã sã nu îºi supere soþiile.
{20058}{20122}Toatã lumea spunea iatã o benzinãrie|social democratã
{20122}{20215}dar ºi creºtin-democraþii alimentau|cu benzinã tot de acolo.
{20216}{20300}Câteodatã veneau ºi cei de sus.
{20347}{20442}Odatã a venit în vizitã cancelarul austriac,|altã datã ministrul de finanþe
{20444}{20532}ºi, bineînþeles, cel mai important oaspete a fost|preºedintele Austriei, F
ranz Jonas
{20534}{20610}atunci când a venit în Jochberg.
{20708}{20791}Atunci când ministrul de interne Otto Rosch a venit|în Tirol, Hans Gra
nder i-a spus:
{20792}{20875}"ºtiþi, poliþia noastrã localã foloseºte un Puch 500
{20876}{20932}care consumã mai mult ulei decât benzinã.
{20937}{21031}Puteþi face ceva în aceastã direcþie?
{21116}{21136} ºtiþi , i-am spus lui Otto:
{21138}{21240}- Maºina poliþiei, acel Puch 500, este un dezastru.
{21241}{21289}- Consumã mai mult ulei decât benzinã.
{21296}{21330} Da , a zis Otto,
{21331}{21426} peste tot aud acelaºi lucru.
{21582}{21691}Într-o bunã zi, în faþa secþiei de poliþie|era parcat un VW broscuþã nou-nouþ
{21692}{21786}Poliþiºtii din Innsbruck au fost foarte surprinºi fiindcã
{21786}{21939}nimeni din centrala din Innsbruck nu avea habar|cã Jochbergul va pri
mi o maºinã nouã.
{22088}{22181}Au adus maºina direct de la Viena la Jochberg
{22182}{22232}iar cei din Innsbruck nu mai înþelegeau nimic.
{22232}{22289}Ziceau: nouã nu ni s-a spus nimic.
{22290}{22377}Tot ce am auzit a fost cã ministrul de interne,|Otto, a vorbit cu Gr
ander.
{22527}{22618}Dupã nouã ani, Grander s-a sãturat de staþia|de benzinã ºi de politicã.
{22619}{22695}ªi-a dat seama cã nici una dintre ele|nu îl putea împlini,
{22696}{22847}dar fusese o perioadã în care s-a maturizat|ºi a pus bazele pentru ceea
ce a urmat.
{22858}{22916}Cei nouã ani petrecuþi la staþia de benzinã|au fost o perioadã de ucenicie.
{22916}{23036}Pentru Johann Grander, întreaga viaþã|este o vreme a învãþãrii.
{23087}{23204}Grander a realizat cã încã mai avea|foarte multe de învãþat în viaþã.
{23300}{23376}Apoi, au introdus taxa pe valoarea adaugatã|ºi mi-a fost de ajuns.
{23377}{23480}Am renunþat fiindcã nu eram nimic altceva decât|sclavii companiilor petr
oliere internaþionale.
{23481}{23572}Aºa se întâmplã când iei în francizã|o staþie de benzinã.
{23634}{23725}Atunci a început totul, dupã staþia de benzinã.
{23798}{23867}Dintr-o datã nu l-am mai vãzut pe Hans,|nu am mai auzit nimic de el.
{23874}{23960}M-am gândit cã poate l-au închis,|nu aveam nici o cale sã aflu.
{24050}{24096}Oamenii tot intrebau:
{24097}{24168} nu lucreazã nicãieri, cu ce se ocupã?
{24168}{24258}Iar apoi s-au resemnat zicând cã a dispãrut|pur ºi simplu.
{24258}{24374}Întotdeauna am spus cã atât timp cât nu trebuie|sã cerºim, ne descurcãm noi c
a.
{24398}{24508}Fiindcã oamenii nu aveau nici cea mai micã idee|ce se poate face cu ap
a.
{24544}{24600}Astãzi este crezut.
{24601}{24763}Academia Rusã de ºtiinþe ale Naturii i-a acordat|în anul 2000 medalia onor
ificã de argint,
{24763}{24813}cea mai înaltã distincþie care se acordã în strãinãtate.
{24814}{24916}Reprezentanþii Academiei au venit|în Jochberg, în Tirol,
{24916}{25046}întrucât de mai mult timp Grander nu-ºi mai|pãrãseºte þinuturile natale.
{25047}{25125}La Moscova se fac de ani de zile|experienþe cu apa Grander
{25126}{25207}ºi oamenii de ºtiinþã se cred pe|urmele unor descoperiri senzaþionale.
{25208}{25407}Republica Austria i-a acordat lui Grander un an|mai târziu crucea de
merit pentru ºtiinþã ºi artã.
{25964}{26061}ªtiþi câte soiuri de lemn nobil din care s-ar|putea confecþiona o vioarã, ex
istã?
{26062}{26133}Însã doar un singur om, ºi acela a fost Stradivarius,
{26133}{26184}a putut sã facã din el un stradivarius.
{26204}{26314}ªi de aceea cred cã doar Hans Grander poate|sã facã apa sã devinã ceea ce ea
ste.
{26314}{26432}Apa revitalizatã Grander a devenit cunoscutã|în principal din vorbã în vorbã.
{26432}{26534}În acest moment, din ce în ce mai multe|ºtranduri din Germania, Austria ºi
Elveþia,
{26534}{26614}îºi echipeazã piscinele cu tehnologia Grander.
{26615}{26676}Cu toþii au experimentat aceleaºi fenomene.
{26677}{26817}Se foloseºte mai puþin clor, calitatea apei este|mai bunã ºi apar mai puþine
iritaþii ale pielii.
{26862}{26928}Înainte, am avut o mare problemã cu algele,
{26928}{27007}atât la marginea piscinei cât ºi în piscinã
{27008}{27118}ºi am avut, de asemenea, depuneri masive de tartru|pe aparatele de mãs
urare,
{27119}{27182}dar aceasta nu mai constituie o problemã acum.
{27430}{27476}Piscina se curãþã, mai mult sau mai puþin,|de una singurã,
{27477}{27592}iar noi muncim mult mai puþin pentru a o întreþine ºi,|de asemenea, folosi
m mult mai puþin clor.
{27592}{27701}Folosim doar jumãtate din cantitatea de clor pe care o|foloseam înaint
e iar instrumentele de mãsurare
{27702}{27797}nu mai prezintã depuneri ºi nici nu sunt murdare.
{27950}{28092}Calitatea apei este mult mai bunã în acest moment|ºi primim aprecieri po
zitive de la clienþi.
{28092}{28218}Apa este mult mai plãcutã, iar oamenii nu mai au|iritaþii ale pielii sau
alte probleme.
{28219}{28314}Pânã acum, experienþa noastrã a fost doar pozitivã.
{28328}{28442}Natura este plinã de mistere.
{28532}{28614}Este la fel ºi cu pãsãrile, am observat aceasta demult.
{28616}{28694}Uite, rândunelele îºi iau zborul toate în aceeaºi zi.
{28694}{28731}ªi zboarã foarte departe.
{28732}{28806}Cu toate acestea, ele se întorc înapoi, la cuiburile lor.
{28807}{28904}Ele nu au hãrþi, busolã sau o agenþie de cãlãtorii.|Nimic.
{28914}{28983}Cu toate acestea se întorc întotdeauna înapoi.
{29084}{29159}Dacã este bun pentru oameni, ar trebui sã fie bun|ºi pentru animale.
{29160}{29233}Dar cum este cu argumentul placebo?
{29234}{29290}N-ar trebui sã fie aplicat aici, nu?
{29325}{29400}Cea mai bãtrânã iapã a mea are acum|douãzeci ºi patru de ani ºi a avut întotd
{29401}{29490}probleme de circulaþie în timpul verii,|când temperatura de afarã creºtea.
{29492}{29564}I se umflau picioarele din spate.
{29565}{29662}I se acumula apã în picioare ºi starea ei de sãnãtate|se înrãutãþea continuu,
{29662}{29718}picioarele devenindu-i din ce în ce mai groase.
{29718}{29853}Dar acum, doar dupã trei luni de când folosesc apã|revitalizatã Grander, p
roblema a dispãrut complet.
{29854}{29916}Picioarele ei seamãnã cu cele ale unui cal|în vârstã de trei ani.
{29916}{30035}Nu mai are probleme circulatorii, nu mai reþine fluide.
{30039}{30136}Dacã cineva mi-ar fi spus cã o sã se|întâmple acest lucru, nu l-aº fi crezut.
{30137}{30250}Dar un cal nu se poate pãcãli cã se simte mai bine.
{30250}{30343}În fiecare zi, când trec pe la herghelie,|nu-mi vine sã cred cât de bine s
e simte.
{30389}{30525}I-a luat lui Grander mulþi ani de experimente|ºi nici chiar soþia sa nu
era sigurã
{30526}{30682}cã sacrificiile pe care le fãceau îºi vor arãta,|într-o zi, roadele.
{30926}{30988}Apoi, a început sã construiascã motoare.|Unul dupã altul.
{31000}{31157}La început, n-am crezut cã o sã obþinã rezultate|ºi cã vom putea face bani di
sta.
{31158}{31243}Dar, dupã cum se vede, a meritat.
{31385}{31470}Îmi amintesc cã mama lucra ca ospãtãriþã|la pensiunea Waldwirt,
{31470}{31539}pentru a ne întreþine financiar.
{31600}{31713}Inge ºi Hanni lucrau la un spital ºi aduceau|bani pentru cheltuieli.
{31825}{31909}Au fost momente când îmi dãdeam seama cã|nu avem destui bani.
{31910}{31970}Când mergeam la ºcoala pentru turism, de exemplu,
{31971}{32073}nu-mi puteam permite sã merg în excursii|la Viena sau la schi,
{32074}{32155}dar îmi era ruºine sã recunosc cã nu am bani.
{32156}{32247}Întotdeauna spuneam cã nu vreau sã|merg în excursie.
{32358}{32459}Când aveam ore la ºcoalã dupã-amiaza,|îmi luam un sandwitch de acasã.
{32460}{32580}Nu aveam bani sã ne cumpãrãm unul de la magazin,|întotdeauna luam de acasã.
{32580}{32711}De obicei erau sandwitch-uri cu gem|ºi nu-mi plãceau deloc.
{32712}{32817}Mie îmi plãceau, aºa cã nu m-a deranjat deloc.
{32884}{32954}A fost o perioadã linistitã,|fiindcã nu mã deranja nimeni.
{32955}{33007}Am petrecut mult timp de unul singur.
{33008}{33105}De câteva ori a venit încasatorul de taxe,|dar n-a fost chiar aºa de rãu.
{33106}{33192}A fost o perioadã frumoasã.
{33272}{33393}Astãzi, cabana în care Grander obiºnuia sã facã|experimente, este un fel de
muzeu privat.
{33394}{33513}Acolo se întâlneºte cu vechii prieteni|ºi cu avocatul Franz Haselsteiner,
{33514}{33650}care a fost prima persoanã din afara familiei care|a avut încredere în p
uterea creatoare a lui Grander.
{33651}{33716}Grander colecþioneazã apã din toatã lumea.
{33716}{33825}Aici poþi gãsi apã din Gange sau din Rin.
{33826}{33947}Celor doi le place sã vorbeascã despre|vremurile bune de demult.
{34230}{34353}Auzisem cã existã un om în Jochberg care cerceteazã|lucruri care, la început
, erau de neînþeles pentru mine.
{34354}{34471}Aºa cã într-o zi am mers sã-l vãd ºi l-am întrebat|dacã nu am putea sã stãm d
{34472}{34624}Dupã aceea am fãcut primele experimente de|revitalizare a apei cu un c
onvertor catalitic.
{34625}{34784}Aveam amândoi foarte multe idei ºi ne|împãrtãºeam reciproc cunoºtinþele.
{34945}{35042}Ne întâlneam la fiecare douã sãptãmâni,|beam o bere ºi o luam de unde rãmãses
{35043}{35182}iar când unul dintre noi avea o idee nouã,|o încercam pe loc.
{35268}{35388}Spectrul de aplicabilitate al tehnologiei Grander|este destul de l
arg.
{35389}{35542}Lucrul care este cel mai remarcabil este cã|propunerile de întrebuinþare
în practicã
{35543}{35600}nu au venit de la Grander însuºi.
{35601}{35718}Adesea, ideea implementãrii industriale a acestei|tehnologii le vine
unor întreprinzãtori
{35720}{35808}care o utilizau de mult timp acasã.
{35860}{35977}Benedict Sutter deþine o spãlãtorie de haine|în Metzingen, Germania.
{36042}{36198}Spãlãtoria noastrã curãþã la fel de multe haine ca ºi|înainte, însã acum folo
mai puþin detergent.
{36198}{36301}În mod sigur folosim cu 15% mai puþin.
{36376}{36488}Fãcând un bilanþ, am observat cã economisim|o jumãtate de cent la fiecare kg
de haine spãlat.
{36488}{36579}Pe an, economisim în jur de 12.000 euro,
{36580}{36692}luând în considerare cã spãlãm opt|pânã zece tone pe zi.
{36708}{36872}Lui Grander îi vin ideile uitându-se la apã.|El are un mod de abordare h
olistic.
{37056}{37124}De multe ori mã gândesc la copaci.
{37125}{37222}Ei trebuie sã ridice mii de litri de apã cãtre ramuri.
{37222}{37362}Chiar zeci de mii, în cazul în care sunt copaci mari,|iar rãdãcinile lor f
iltreazã apa.
{37364}{37515}Apa care nu este bunã nu este absorbitã,|iar cea bunã merge pânã la cele mai
mici rãmurele.
{37516}{37694}Apoi, la frunze, la flori, la fructe.|Zeci de mii de litri sunt tr
ansportaþi astfel.
{37695}{37776}Dar cum are loc acest transport?
{37809}{37941}Deasupra tuturor fenomenelor existã o putere|invizibilã, pe care Grand
er o numeºte Sus .
{38034}{38112}Apoi, am privit în sus ºi am primit rãspunsul.
{38113}{38288}Eu aºa fac, ºi pânã acum a fost întotdeauna bine|ºi este minunat sã simþi ace
gãturã.
{38461}{38584}Grander este profund convins|de existenþa lui Dumnezeu.
{38584}{38730}Chiar dacã nu participã activ în cadrul bisericii,|el este dispus sã discu
te cu reprezentanþii acesteia.
{38731}{38824}O astfel de ocazie specialã pentru|Johann Grander a fost
{38825}{38935}atunci când arhiepiscopul de Salzburg|a venit sã-l viziteze.
{38936}{39051}ªi arhiepiscopul de Salzburg a fost la rândul sãu|profund impresionat de
Grander.
{39086}{39198}Arhiepiscopul Alois Kothgasser îºi aminteºte|de întâlnirea lor.
{39296}{39357}Mi s-a pãrut a fi un om profund,
{39358}{39477}un om care are o relaþie foarte apropiatã cu natura,|cu întreaga creaþie
{39515}{39628}ºi se observã cã a avut experienþe care au fost,|în mod sigur, profund spiri
tuale.
{39658}{39778}El vorbeºte din prisma cunoºterii sale profunde,|lucru care m-a impres
ionat foarte mult.
{39981}{40074}Pentru mine nu existã coincidenþe,|totul este îndrumare.
{40076}{40143}ªi aceastã îndrumare vine de sus.
{40144}{40266}De aceea trebuie sã fii cinstit, sã nu produci suferinþe,|sã ajuþi alþi oamen
.
{40268}{40398}Dacã faci toate acestea, sunt convins cã vei fi|inspirat de sus.
{40506}{40615}Oamenii care sunt deschiºi cãtre Absolut,|indiferent ce nume îi dau Abso
lutului,
{40616}{40726}pot avea anumite trãiri mistice.
{40734}{40816}Dacã acceptã aceastã voce interioarã pe care o aud,
{40831}{41004}aceastã aspiraþie pe care oamenii o poartã în ei înºiºi,|le este oferit ceva
ei nu ar putea niciodatã realiza.
{41223}{41327}Din punctul meu de vedere, reîncarnarea este|un lucru pur ºi simplu ev
ident.
{41495}{41570}Oamenii ar trebui sã fie conºtienþi de faptul cã|trebuie sã se întoarcã pe Pã
{41571}{41640}ºi sã transforme în bine tot rãul pe care l-au produs,
{41641}{41746}fie crimã, fie altceva.|Trebuie sã-l transforme în bine.
{41747}{41929}Poate fi în Rusia, în China sau în deºert, dar ei trebuie|sã se tot întoarcã
îl vor schimba în bine.
{42069}{42159}Mi-a vorbit cu multã convingere despre|o experienþã spiritualã cu Dumnezeu
{42160}{42232}ºi de asemenea cu Iisus Christos,
{42233}{42413}iar din modul în care cineva îþi relateazã o astfel de|experienþã îþi poþi da
dacã este realã sau nu.
{42495}{42636}Conform filosofiei lui Grander, darurile Pãmântului|ne sunt doar împrumu
tate de cãtre Cel de Sus,
{42637}{42724}iar oamenii ar trebui sã le foloseascã|plini de recunoºtinþã.
{42900}{43026}Am spus dintotdeauna: nimic nu ne aparþine,|ne-a fost permis sã constru
im
{43027}{43135}ºi sã ne folosim de bunurile noastre,|dar nu ne aparþin cu adevãrat.
{43136}{43210}Cineva m-a întrebat odatã:| Cui îi aparþin toate acestea? ,
{43211}{43295}iar eu am rãspuns: "Ele aparþin Tatãlui."
{43296}{43425}Doar o micã parte îi aparþine bãncii,|însã în afarã de aceasta, totul îi apar
i,
{43426}{43486}deoarece noi nu avem nimic.
{43662}{43716}ªi când spun asta, toatã lumea rãmâne fãrã replicã.
{43754}{43892}Însã aºa este. Nu putem lua nimic cu noi|ºi tot ce putem face este doar sã l
e folosim.
{43910}{44064}Domeniul cel mai sensibil de utilizare a apei|revitalizate este ce
l al sãnãtãþii umane.
{44064}{44170}Întotdeauna existã pericolul ca oamenii sã se|aºtepte ca ea sã le vindece bo
lile.
{44171}{44233}Apa Grander nu este un medicament.
{44234}{44358}Cu toate acestea, din ce în ce mai mulþi medici|fac experimente cu apã r
evitalizatã.
{44359}{44462}În anul 2000, ei chiar s-au întâlnit prima datã|pentru un schimb de idei.
{44463}{44612}Medicul homeopat Barbara Reiniger utilizeazã|de ani de zile apa revi
talizatã
{44612}{44687}ca adjuvant în terapie.
{44698}{44778}Am observat de exemplu cã apa Grander este|foarte eficientã în cazul
{44779}{44893}pacienþilor cu afecþiuni dermatologice dar,|bineînþeles, aceasta este o ob
servaþie subiectivã.
{44894}{44984}Am avut odatã un pacient care suferea de|neurodermatitã extensivã.
{44985}{45030}Ea s-a vindecat în doar patru sãptãmâni.
{45031}{45140}Este genul de persoanã care vine sã mã vadã chiar|ºi când are o problemã mino
{45141}{45219}cu o rãcealã sau cu o bronºitã uºoarã, de exemplu,
{45220}{45334}dar în acest caz neurodermatita acestei paciente|nu a mai recidivat
de peste 7 ani.
{45349}{45520}Abia puteam sã-mi deschid ochii, pleoapele erau|rigide, iar faþa mea e
ra toatã inflamatã.
{45520}{45634}Eram foarte complexatã de felul în care arãtam|ºi nu vroiam sã mai merg la l
ecþiile de balet.
{45635}{45726}Apoi, în ziua în care am folosit apa Grander|pentru prima oarã,
{45727}{45769}am intrat în cada cu apã
{45770}{45858}ºi era ca ºi cum aº fi fãcut o baie în mãtase,
{45859}{45924}fiindcã niciodatã n-am simþit o apã|atât de plãcutã pe pielea mea.
{45925}{46000}De atunci, totul a mers mult mai bine.
{46001}{46055}Neurodermatita mea s-a estompat
{46056}{46180}ºi dupã patru sãptãmâni a dispãrut complet|iar pielea mea s-a vindecat.
{46345}{46431}În urmã cu câþiva ani am avut o pacientã ce suferea|de sinuzitã de mai bine d
douãzeci de ani.
{46432}{46578}A încercat toate terapiile convenþionale, antibiotice,|operaþii ºi multe a
lte lucruri.
{46579}{46671}Bineînþeles, primul lucru pe care i l-am|recomandat a fost apa Grander
,
{46672}{46757}combinatã cu acupunctura sau cu|tratamente homeopate
{46758}{46880}ºi în doar douã sãptãmâni,|simptomele practic au dispãrut.
{47064}{47170}La sfârºitul anilor 80, Grander a fost|descoperit de mass-media.
{47171}{47332}Ciudatul om din Tirol a devenit punctul de atenþie|al interesului ju
rnaliºtilor.
{47420}{47610}În 1989 aveam o imagine de presã foarte bunã.|Erau articole favorabile în
mai toate ziarele.
{47611}{47680}Dar toate acestea s-au schimbat peste noapte,
{47681}{47729}când au aflat cã nu mai este doar un mic inventator|stând în camera sa lin
iºtitã,
{47735}{47858}gândindu-se la diverse lucruri,|ci cã fondase o firmã ce îi promova produs
ele.
{47859}{47922}Mulþi credeau cã altcineva se aflã|în spatele acestei firme.
{47953}{48033}Ziceau cã nu suntem altceva decât o cãsuþã poºtalã.
{48197}{48342}Noi am fost întotdeauna convinºi cã tatãl meu fãcea|ceea ce trebuie, cã acest
este destinul sãu.
{48378}{48502}Este dureros sã vezi o pozã uneori în ziar cu un tip|într-o hainã neagrã de p
ele
{48503}{48604}þinând în mânã un convertor catalitic|ºi un afiº pe care scrie:
{48605}{48669}"Atenþie, escroc!".
{48741}{48856}Unii mã numesc guru, iar alþii spun cã sunt|un membru al vreunei secte,
{48858}{48920}însã eu nu sunt decât un om liber.
{49057}{49151}Pot spune cã satul nostru este un pic conservator,|oamenii nu îºi doresc
evenimente senzaþionale
{49152}{49235}ºi dintotdeauna au spus cã este puþin þicnit,
{49236}{49316}fiindcã stã acolo în laboratorul sãu|ºi experimenteazã.
{49317}{49391}Ce am fi putut spune?
{49625}{49747}Eu întotdeauna am zis:| Mintea ta este precum un apartament sau o casã.
{49748}{49824}Vizitatorii sunt întotdeauna bineveniþi,|însã nu pot rãmâne decât dacã tu îi
acã asta.
{49825}{50001}Altfel, ajungi sã locuieºti la subsol ºi trebuie sã-i|întrebi pe alþii ce ai
oie sã gândeºti.
{50002}{50068}Sunt prea mulþi oameni care fac asta.
{50068}{50184}Nu este nici o îndoialã asupra faptului cã Grander|a contribuit la o nouã înþ
legere a apei.
{50185}{50287}Oponenþii ºi criticii sãi au fost nevoiþi|sã îºi retragã criticile acum,
{50288}{50358}când tehnologia sa este folositã ºi apreciatã|ºi în industrie,
{50359}{50488}unde nu mai este posibil sã atribui anumite efecte|percepþiilor subiec
tive.
{50488}{50550}Industria este foarte atentã la costuri
{50551}{50650}ºi reducerea consumului de substanþe chimice|este un obiectiv importan
t.
{50651}{50803}Costurile sunt atent calculate ºi nu este loc pentru|echipamente car
e nu îºi justificã banii.
{50888}{50958}Am studiat problema ca sã vedem ce putem face
{50959}{51080}ºi singura soluþie de îmbunãtãþire a calitãþii apei
{51081}{51151}era tocmai sistemul Grander, tehnologia Grander.
{51166}{51290}În februarie 2001 aveam 3.240 unitãþi|formatoare de colonii(UFC),
{51291}{51400}cu mult mai mult decât cantitatea maxim admisibilã|pentru apa potabilã,
de 100 UFC.
{51425}{51542}Astfel, în luna mai 2001 am instalat chiar|aici echipamentul Grander
.
{51543}{51639}Iar apoi, în iunie ºi iulie, putem vedea|cã graficul creºte uºor,
{51640}{51801}însã în august, nivelul a scãzut la 0 ºi a rãmas 0,|aºa cum se poate vedea ai
{51868}{51968}Nimeni nu poate explica cu exactitate cum|acþionezã apa revitalizatã,
{51969}{52094}însã sunt confirmãri de peste tot în lume|cã ea este eficientã.
{52184}{52266}Dumnezeu a creat lumea ºi de aceea totul îi aparþine.
{52267}{52401}Nu pot sã cred cã încã mai sunt oameni care cred|cã totul a început cu Big Ba
g.
{52402}{52512}Adeseori mã gândesc cã:|"în capul acestor oameni este doar Big Bang."
{52512}{52686}Însã acesta este modul în care ei gândesc ºi de aceea|Pãmântul este într-o st
tât de proastã.
{52791}{52855}Îi place sã stea acasã ºi nu-i place|sã meargã nicãieri.
{52856}{52954}Întotdeauna zice: mã simt în siguranþã acasã|ºi voi rãmâne aici.
{52954}{53047}Pentru el, o excursie în învecinatul Kitzbuhl|se aseamãnã cu o cãlãtorie în j
l lumii.
{53174}{53316}Nu am nevoie sã plec la drum.|Obiºnuiam sã cãlãtoresc foarte mult, zi ºi noap
e
{53326}{53436}ºi n-am avut niciodatã un accident.|Trebuie sã fiu recunoscãtor pentru ace
asta.
{53542}{53630}Eu cred în ajutoare, în ceea ce oamenii numesc| îngeri pãzitori .
{53631}{53744}Adesea le-am spus copiilor:| gândiþi-vã la ei când vã urcaþi în maºinã.
{53745}{53867}Când vã iese cineva în faþã, nu claxonaþi,|þipaþi, sau arãtaþi cu degetul.
{53868}{53942}Ar putea sã vã fereascã pe voi de vreun accident.
{53943}{54012}Acesta este modul în care trebuie sã priviþi problema.
{54200}{54263}Acest lucru a fost întotdeauna important|pentru tatãl meu.
{54264}{54325}Obiºnuia adeseori sã spunã: Ia lucrurile pe rând .
{54326}{54382}Vrea ca oamenii sã fie relaxaþi|ºi sã se poarte frumos unul cu celãlalt
{54383}{54446}ºi dacã apar probleme,|toþi sã ajute la rezolvarea lor.
{54447}{54531}Acesta a fost dintotdeauna cel mai important lucru.
{54566}{54654}Tatãl meu este, cu siguranþã, un om foarte modest.
{54724}{54796}Are nevoie de foarte puþin|pentru a-ºi duce viaþa de zi cu zi.
{54911}{54973}Aºa cum am spus, aº spera sã-l pot convinge|sã meargã cu mine, în locurile me
e natale,
{54974}{55047}în Carinthia pentru o sãptãmânã|sau mãcar pentru câteva zile,
{55048}{55143}fiindcã m-am nãscut acolo|ºi mi-ar placea sã revãd acele locuri.
{55144}{55253}Încã mai am rude acolo, însã e imposibil sã merg,|el nu ar veni cu mine.
{55341}{55476}Cei mai buni elevi ai lui Johann au fost proprii sãi|copii care, între
timp, conduc afacerea familiei.
{55582}{55627}Tatãl meu zicea întotdeauna:
{55628}{55752} Oamenii cu mulþi bani fac cercetare,|oamenii care nu au mulþi bani expe
rimenteazã.
{55753}{55882}Când nu ai mulþi bani, eºti obligat sã fii creativ ºi|sã faci o mare parte a
ucrurilor de unul singur.
{55884}{55977}Mi-ar place sã mã întorc la asta.
{56015}{56149}Fiul lui Johann, Heribert Grander,|este entuziasmat de ideile tatãlu
i sãu.
{56196}{56300}El a avut multe alte idei, cum ar fi de exemplu|un dispozitiv pent
ru mãsurarea cutremurelor.
{56301}{56367}Funcþiona perfect, dar l-am abandonat complet
{56368}{56420}fiindcã ne-am îndreptat atenþia asupra apei.
{56421}{56500}Cred cã scopul nostru ar trebui sã fie|sã producem din nou un asemenea d
ispozitiv
{56501}{56549}ºi sã-l facem mai compact.
{56550}{56623}În vremea aceea, pãrþile sale componente|erau foarte mari.
{56624}{56745}Ar trebui sã-l facem atât de compact încât sã fie|un dispozitiv portabil, ca
re poate prezice exact
{56746}{56902}când ºi unde se va produce un cutremur.|A fãcut asta ºi înainte.
{57011}{57080}A ºti unde se va produce un cutremur|nu mai este o problemã astãzi
{57081}{57203}deoarece sateliþii pot mãsura relativ bine|tensiunea acumulatã în scoarþã,
{57204}{57266}însã niciodata nu se ºtie când se va produce|acel cutremur.
{57266}{57329}Nu sunt foarte sigur cum a realizat tatãl meu|atunci acel dispozitiv
,
{57330}{57503}însã a folosit antene pe care le-a montat pe acoperiº|ºi un osciloscop car
e mãsura vibraþiile.
{57504}{57606}În timp, aceste vibraþii au crescut în intensitate|pânã au ajuns la un maxim
,
{57606}{57708}iar când atingeau acel maxim,|urma sã se producã un cutremur.
{57794}{57849}Însã nu indica unde se va produce acel cutremur.
{57850}{57939}Trebuie sã-l faci în aºa fel încât sã ºtii|unde ºi când se va produce.
{57940}{58018}Atunci ai reuºit.
{58019}{58205}Experienþa lui Alois Osswald meritã sã fie reþinutã.|Este de necrezut.
{58318}{58445}Am încercat aproape douãzeci de feluri de medicaþie|ºi remedii ºi nici unul
nu m-a ajutat.
{58559}{58615}Mã simþeam complet epuizat, zdrobit.
{58616}{58684}Nu puteam lucra ºi aveam dureri tot timpul.
{58695}{58734}Iar durerea este întotdeauna la fel.
{58735}{58834}Uneori era atât de intensã încât îmi venea|sã mã urc pe pereþi.
{59008}{59072}Ceea ce contezã pentru Alois Osswald|este rezultatul.
{59072}{59142}El se bucurã acum de o nouã viaþã.
{59143}{59246}Nu poate sã explice cum funcþioneazã|ºi nici nu-l intereseazã.
{59246}{59441}Cu siguranþã, vindecarea lui se datoreazã, în mare|mãsurã, voinþei ºi puterii
interioare.
{59742}{59826}Trebuie sã fi fost apa Grander,|fiindcã nu am luat nimic altceva.
{59827}{59928}N-am mai avut atacuri de gutã,|chiar dacã nu iau nici un medicament.
{59928}{60086}Mã simt ca atunci când eram perfect sãnãtos,|cu treizeci ºi cinci de ani în u
mã.
{60086}{60192}Merg în excursii pe munte uneori ºi cinci ore|fãrã întrerupere.
{60193}{60244}Nu pare a conta.
{60245}{60356}Am o nouã viaþã, o viaþã bunã, fãrã dureri.
{60395}{60536}Pentru Grander, intuiþia este mai importantã decât|cunoºtinþele acumulate di
n cãrþi.
{60685}{60794}Nu am studii universitare însã ºtiu|câte ceva despre naturã.
{60794}{60918}Am studiat-o de-a lungul timpului.|Aºa am pus cap la cap lucrurile.
{60919}{61024}Mai demult, un izvor era considerat aproape sfânt.
{61025}{61074}Douã izvoare nu sunt niciodatã identice,|este imposibil.
{61074}{61195}Dacã ai douã izvoare iar unul este situat|cu 400 de metri mai încolo, la
aceeaºi înãlþime,
{61196}{61268}apa sa va fi diferitã.
{61269}{61330}De aceea este atât de greu de înþeles apa,
{61331}{61488}fiindcã ºtiinþa o eticheteazã H2O|ºi crede cã asta spune totul despre ea.
{61696}{61770}Pot sã-mi dau seama imediat dacã|o persoanã este bunã sau rea.
{61771}{61819}Pot sã-mi dau seama dupã nivelul vibraþiilor.
{61820}{61906}O persoanã bunã îmi este prieten de la bun început,
{61907}{62000}iar cu cei care nu sunt atât de buni,|am relaþii mai formale.
{62247}{62300}L-aº numi o persoanã strãlucitã, modestã,
{62330}{62464}fiindcã, în ciuda a tot ce am fost capabili sã realizãm|în ultimii zece ani î
aceastã firmã,
{62465}{62557}tatãl meu a rãmas la fel de modest.
{62588}{62683}Este încã important pentru el sã ne înþelegem|cu toþii, sã ne bem cafeaua împ
{62684}{62828}sã avem timp unul pentru celãlalt|ºi sã stãm, pur ºi simplu, de vorbã.