Sunteți pe pagina 1din 6

Anul

Specializare
a
TEOLOGIE PASTORALĂ ANUL I
Grupa GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3
Limba Greacă (C) Pr. Prof. Limba Greacă (S) Pr. Prof. Limba Greacă (C) Pr. Prof. L. Istoria religiilor (S) Lect. Dr. Arion
8-10 L. Arion N 103 L. Arion N 103
Limba Greacă (C) Pr. Prof. L. Arion N 103
Arion N 103 Al. N 107
Istoria religiilor (S) Lect. Dr. Istoria religiilor (S) Lect. Dr. Arion Al.
10-12 Arion Al. N 107 N 107
Patrologie (C) Pr. Conf. Patrologie (S) Pr. Conf. Patrologie (C) Pr. Conf. Comşa Petre N Patrologie (C) Pr. Conf. Comşa Limba Greacă (S) Pr. Prof. L. Arion
LUNI

12-14 Comşa Petre N 108 Comşa Petre N 108 108 Petre N 108 N 103
Istoria religiilor (C) Lect. SNT (S) Pr. Asist. Dr. Istoria religiilor (C) Lect. Dr. Arion Al. Limba Greacă (S) Pr. Prof. L. Arion Istoria religiilor (C) Lect. Dr. Patrologie (S) Pr. Conf. Comşa Petre
14-16 Dr. Arion Al. N 107 Puiescu M. I 105 N 107 N 103 Arion Al. N 107 N 108
Anul
16-18 Specializarea TEOLOGIE PASTORALĂ ANUL II SNT (S) Pr. Asist. Dr. Puiescu M.
I 105
SNT (S) Pr. Asist. Dr. Puiescu M.
I 105
Grupa
18-20 GRUPA 1 GRUPA 2
Patrologie (S) Pr. Conf. Comşa Petre N 108
GRUPA 3
8-10 Limba Engleza
(C) Pr.(S) Lect.Comşa
Diaconescu
Petre Carmen
N 108 N 103
LUNI

8-10 Patrologie Conf.


10-12 IBU (C) Pr. Lect. Dr. Bărbulescu L. N 103
10-12 SNT (C) Pr. Prof. Dr. Leon Arion N 103
MARŢI

12-14 12-14 Istoria religiilor (C) Lect. Dr. Arion Al. N 107 IBU (S) Pr. Asist. Dr. Stan Mihai I 105
14-16 Limba
IBU (C) Pr. Lect. Dr.latină (C) Lect.
Bărbulescu Patrologie (S) Pr. Conf. Comşa LimbaIBUlatină (C)Lect.
(C) Pr. Lect.Dr. Bărbulescu L. Limba latină (C) IBU
Lect.(C)
Dr.Pr. Lect. Dr. Bărbulescu
14-16 L. Dr. Arion Al. N 107
N 103 Petre N 108 Dr. Arion Al. N 107 N 103 Arion Al. N 107 L. N 103
16-18 Istoria religiilor (S) Lect. Istoria religiilor (S) Lect.
16-18 Dr. Arion Al. N 107 Dr. Arion Al. N 107
18-20 18-20
MARŢI

Limba latină (S) Lect.


8-10 muzicală Istoria religiilor (S) Lect. Dr.
MIERCURI

8-10 Practică (S) Pr. Lect. Dr. Frangulea V. N 103


Dr. Arion Al. N 107
IBU (S) Pr. Lect. Dr. Ignat Adrian N 107 Practică muzicală (S) Pr. Lect. Dr. Frangulea V. N 103
Arion Al. N 107
10-12 10-12 Patrologie (S) Pr. Conf. SVT (S) Pr. Asist. Practică
Limba latină (S) Lect. muzicală (S) Pr. Lect. Dr. Frangulea V.SVT
Dr. Arion N 103
(S) Pr. Asist. Dr. Stan Mihai Limba latină (S) Lect. Dr. Arion
12-14 Comşa
IBU (S) Pr. Lect.Petre Dr.
Dr. Ignat Adrian N Stan
107 Mihai I 105 Al. N 107 I 105 Al. N 107
14-16 12-14 IBU (C) Pr. CORAL
ANSAMBLU Lect. Dr. Pr.
Bărbulescu
Lect. Dr.L. N 103 V. N 103
Frangulea
16-18 14-16 SVT (S) Pr. Asist. Dr. Stan Mihai IBOR (S) Pr. Asist. Dr. Patrologie (S) Pr. Conf.
I 105 Stan Mihai I 105 Comşa Petre N 107
8-10 16-18 SVT (C) Pr. Conf. Dr. Teodorescu Mihail N 107
Istoria filosofiei (C) Prof. Dr. Istoria filosofiei (C) Prof. Dr. Istoria filosofiei (C) Prof. Dr.
10-12 18-20 Anghelescu Gh. N 108 Anghelescu Gh. N 108 Anghelescu Gh. N 108
SVT (C) Pr. Conf. Dr. Istoria filosofiei (S) Prof. Dr. SVT (C) Pr. Conf. Dr. Teodorescu SVT (C) Pr. Conf. Dr.
JOI MIERCURI

12-14 8-10
JOI

Teodorescu M. N 107 Anghelescu Gh. N 108 Mihail N 107 Teodorescu Mihail N 107
10-12 IBOR (C) Pr. Lect. Dr. Ignat Adrian N 107
Istoria filosofiei (S) Prof. Dr. Anghelescu
14-16 12-14 SVT (S) Pr. Asist. Dr. Puiescu M. N 107 Practică muzicală (S) Pr. Lect. Dr. Frangulea
Gh.V.NN 103
108
14-16 ANSAMBLU CORAL Pr. Lect. Dr. Frangulea V. N 103 Istoria filosofiei (S) Prof. Dr.
16-18 SVT (S) Pr. Asist. Dr. Puiescu M. N 107
Anghelescu Gh. N 108
16-18 Practică muzicală (S) Pr. Lect. Dr. Frangulea V. N 103
18-20
8-10 Pedagogie II (C) Lect. Dr. Drăghicescu Luminiţa I 103
8-10 10-12 SVT (C) Pr. Conf. Dr. Teodorescu Mihail N 107
10-12
VINERI

12-14 Pedagogie II (S) Asist. Ioana Stăncescu N 105 IBU (C) Pr. Lect. Dr. Bărbulescu
12-14 L. N 108
14-16 14-16 IBU (C) Pr. Lect. Dr. Pedagogie II (S) Asist. Ioana
SVTStăncescu N 105
(S) Pr. Asist. Dr. Puiescu M. N 103
16-18 Bărbulescu L. N 108
16-18 IBOR (S) Pr. Asist. IBU (C) Pr. Lect. Dr. Bărbulescu IBOR (S) Pr. Asist. Dr. Stan
Dr. Stan Mihai I 105 L. N 108 Mihai I 105
18-20
8-10
VINERI

10-12
12-14
14-16
16-18
Anul
Specializarea TEOLOGIE PASTORALĂ ANUL III
Grupa GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 4
Teologie Dogmatică (C) Pr. Teologie Dogmatică (C) Pr. Conf. Teologie Dogmatică (C) Pr. Teologie Dogmatică (C) Pr.
8-10 Conf. Dr. Stoica Ion I 103 Dr. Stoica Ion I 103 Conf. Dr. Stoica Ion I 103 Conf. Dr. Stoica Ion I 103
10-12 Teologie Dogmatică (C) Pr. Conf. Dr. Stoica Ion I 103
LUNI

Morală (S) Prep. Drd.


12-14 Miu Al. I 105
14-16
Teologie Dogmatică (S) Pr. Teologie Dogmatică (S) Pr.
16-18 Lect. Drd. Bute S. N 106 Lect. Drd. Bute S. N 106
8-10
Teologie Dogmatică (S)
Morală (S) Prep. Teologie Dogmatică (S) Pr.
10-12 Drd. Miu Al. I 105 Lect. Drd. Bute S. N 106
Pr. Lect. Drd. Bute S. N
MARŢI

106
12-14 Morală creştină (C) Pr. Conf. Dr. Florea Ştefan I 103
Morală creştină (C) Morală creştină (C) Pr. Morală creştină (C)
Morală creştină (C) Pr. Conf. Dr.
14-16 Pr. Conf. Dr. Florea
Florea Ştefan I 103
Conf. Dr. Florea Ştefan Pr. Conf. Dr. Florea
Ştefan I 103 I 103 Ştefan I 103
16-18
Morală (S) Prep. Drd. Miu Misiologie (S) IPS Morală (S) Prep. Drd. Misiologie (S) IPS
8-10
MIERCURI

Al. I 105 Nifon I 103 Miu Al. I 105 Nifon I 103


10-12 Misiologie (C) IPS Nifon I 103
12-14
14-16 ANSAMBLU CORAL Pr. Lect. Dr. Frangulea V. N 103
Misiologie (S) IPS Misiologie (S) IPS Nifon
16-18 Nifon I 103 I 103
8-10 Teologie Liturgică (C) Pr. Conf. Dr. Vâlciu Marian N 103
10-12 Pastorală (C) Pr. Conf. Dr. Vâlciu Marian N 103
Teologie Liturgică (S) Pr. Conf. Dr. Teologie Liturgică (S) Pr. Conf. Pastorală (S) Pr. Asist. Dr. Pastorală (S) Pr. Asist. Dr. Stan
12-14 Vâlciu Marian N 103 Dr. Vâlciu M. N 103 Stan Mihai I 105 Mihai I 105
JOI

Teologie Liturgică (S) Pr. Teologie Liturgică (S) Pr. Conf.


14-16 Conf. Dr. Vâlciu M. N 103 Dr. Vâlciu M. N 103
Pastorală (S) Pr. Asist. Dr. Stan Pastorală (S) Pr. Asist. Dr.
16-18 Mihai I 105 Stan Mihai I 105
18-20
8-10
VINERI

10-12 Drept Bisericesc (C) Lect. Dr. Petcu Cristian I 103


Drept Bisericesc (S) Lect. Dr. Drept Bisericesc (S) Lect. Drept Bisericesc (S) Lect. Drept Bisericesc (S) Lect.
12-14 Petcu C. I 103 Dr. Petcu C. I 103 Dr. Petcu C. I 103 Dr. Petcu C. I 103
14-16
16-18
Anul
Specializarea TEOLOGIE PASTORALĂ ANUL IV
Grupa GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 4
Morală (S) Prep. Drd. Miu Morală (S) Prep. Drd. Miu
8-10 Al. I 105 Al. I 105
10-12 Omiletică (C) Pr. Conf. Comşa Petre N 108
12-14 Teologie Dogmatică (C) Pr. Conf. Dr. Stoica Ion I 103
LUNI

Teologie Dogmatică (S) Pr. Teologie Dogmatică (S) Pr. Teologie Dogmatică (S) Pr. Omiletică (S) Pr. Conf. Teologie Dogmatică (S) Pr.
14-16 Conf. Dr. Stoica Ion I 103 Conf. Dr. Stoica Ion I 103 Lect. Drd. Bute S. N 106 Comşa Petre N 108 Lect. Drd. Bute S. N 106
Omiletică (S) Pr. Conf.
16-18 Comşa Petre N 108
18-20
Omiletică (S) Pr. Conf. Comşa Morală (S) Prep. Drd. Miu Morală (S) Prep. Drd. Miu
8-10 Petre I 103 Al. N 105 Al. N 105
10-12 Morală creştină (C) Pr. Conf. Dr. Florea Ştefan I 103
Omiletică (S) Pr. Conf. Comşa
MARŢI

12-14 Petre N 105


Misiologie (S) Pr. Asist. Dr. Misiologie (S) Pr. Asist. Dr.
14-16 Puiescu M. N 106 Puiescu M. N 106
Misiologie (S) Pr. Asist. Misiologie (S) Pr. Asist.
16-18 Dr. Puiescu M. N 106 Dr. Puiescu M. N 106
18-20
8-10 Teologie Pastorală (C) Pr. Conf. Dr. Vâlciu Marian N108
MIERCURI

10-12 Teologie Liturgică (C) Pr. Conf. Dr. Vâlciu Marian N 108
Misiologie (C) IPS Teologie Liturgică (S) Pr. Misiologie (C) IPS Nifon Teologie Liturgică (S) Pr. Misiologie (C) IPS Nifon Misiologie (C) IPS Nifon
12-14 Nifon I 103 Conf. Dr. Vâlciu M. N 108 I 103 Conf. Dr. Vâlciu M. N 108 I 103 I 103
Teologie Liturgică (S) Pr. Teologie Liturgică (S) Pr.
14-16 Conf. Dr. Vâlciu M. N 108 Conf. Dr. Vâlciu M. N 108
Pastorală (S) Pr. Asist. Pastorală (S) Pr. Asist. Dr.
8-10 Dr. Stan Mihai I 105 Stan Mihai I 105
Pastorală (S) Pr. Asist. Dr. Pastorală (S) Pr. Asist. Dr. Stan
10-12 Stan Mihai I 105 Mihai I 105
JOI

12-14
14-16
16-18
18-20
8-10 Drept Bisericesc (C) Lect. Dr. Petcu Cristian I 103
10-12
VINERI

12-14
Drept Bisericesc (S) Lect. Dr. Drept Bisericesc (S) Lect. Dr.
14-16 Petcu C. I 103 Petcu C. I 103
Drept Bisericesc (S) Drept Bisericesc (S) Lect.
16-18 Lect. Dr. Petcu C. I 103 Dr. Petcu C. I 103
Anul
Specializarea TEOLOGIE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Grupa ANUL I ANUL II ANUL III
Teologie Dogmatică (C) Pr.
8-10 Introducere în Sociologie (C) Prof. Dr. Bunescu Gh. N 105
Conf. Dr. Stoica Ion I 103
10-12 Politici sociale (C) Prof. Dr. Bunescu Gh. N 105 Teologie Dogmatică (C) Pr. Lect. Drd. Bute S. N 106 Morală (S) Prep. Drd. Miu Al. I 105
LUNI

12-14 Etica şi deontologia asistenţei sociale (C) Prof. Dr. Bunescu Gh. Teologie Dogmatică (S) Pr. Lect. Drd. Bute S. N 106
Asistenta persoanelor
SVT (S) Pr. Asist. Dr. Puiescu M. Tehnici de redactare (S) Dezvoltare socio-umană (C) Prof. Dr. Bunescu Gh.
14-16 I 105 Asist. Voicu Camelia N 105
delicvente (S) Asist. Voicu
C. N 103
Introducere in psihologie (S) Asist. Politici sociale (S) Asist. Politici sociale (C) Prof. Dr.
16-18 Voicu Camelia N 103 Voicu Camelia N 103 Bunescu Gh. N 105
8-10 Limba Engleza (S) Lect. Diaconescu Carmen N 103
Morală (S) Prep. Drd. Metode de comunicare
Diagnoză comunitară (C)
10-12 MTCS (C) Lect. Dr. Alina Anghel N 108
Lect. Dr. Mihaela Sofrone
Miu Al. N 105 (C) Lect. Dr. Mihaela
MARŢI

Sofrone
Teologie Dogmatică (C) Teologie Dogmatică (S) Managementul serviciilor (C) Asistența persoanelor cu
Introducere în psihologie (C) Lect. Dr. Mihaela Sofrone
12-14 N 107
Pr. Lect. Drd. Bute S. N Pr. Lect. Drd. Bute S. Lect. Dr. Alina Anghel disabilități (C) Lect. Dr.
106 N 106 N 108 A. Anghel N 108
IBU (C) Pr. Lect. Dr. Asistență socială generală (C) Lect. Dr. Alina Anghel
14-16 Bărbulescu L. N 103 N 108
16-18 IBU (C) Pr. Lect. Dr. Bărbulescu L. N 103
8-10 SVT (C) Pr. Conf. Dr. Teodorescu Mihail N 105
SVT (C) Pr. Conf. Dr.
10-12 Teodorescu Mihail N 105
Politici sociale (S) Asist. Voicu Camelia I 105
MIERCURI

Metode si tehnici de
Misiologie (C) IPS Nifon
12-14 I 103
comunicare (S) Asist. Voicu
Camelia I 105
14-16 ANSAMBLU CORAL Pr. Lect. Dr. Frangulea V. N 103 Misiologie (C) IPS Nifon I 103
Doctrina socială a Bisericii
16-18 (S) Pr. Lect. Dr. Adrian Ignat
N 107
Asistenţa socială generală (S) Asist. MTCS (S) Asist. Radu Pedagogie II (C) Lect. Drăghicescu Luminiţa
8-10 Radu Daniela N 106 Daniela N 106 I 103
Morală creştină (C) Pr. Conf. Dr. Florea Ştefan Managementul serviciilor Asistența persoanelor cu
IBU (S) Pr. Lect. Dr. Bărbulescu L.
10-12 N 108
I 103 sociale (S) Asist. Radu desabilități (S) Asist. Radu
Daniela N 106 Daniela N 106
Dezvoltare socio-umană Diagnoză comunitară (S) Morală creştină (C) Pr. Conf. Dr. Florea Ştefan
12-14 (S) Asist. Radu D. N 106 Asist. Radu D. N 106 I 103
JOI

Etică și deontologie în AS. Pedagogie II (S) Asist. Ioana Stăncescu Morală creştină (C) Pr.
Introducere în sociologie (S) Asist.
14-16 Radu Daniela N 106
Soc. (S) Asist. Radu D. N N 105 Conf. Dr. Florea Ştefan
106 I 103
Politici de incluziune
16-18 socială (S) Asist. Radu
Daniela N 106
18-20
Doctrina socială a Bisericii (C)
8-10 Prof. Dr. Anghelescu Gh. N 108
VINERI

Politici de incluziune socială (C) Lect. Dr. Alina Asistența persoanelor dependente și delicvente (C) Lect.
10-12 Anghel N 103 Dr. Mihaela Sofrone N 108
Misiologie (S) Pr. Asist. Dr.
16-18 Puiescu M. N 103