Sunteți pe pagina 1din 2

Aria unui triunghi

Aria unei suprafeţe


Def:
Prin aria unei suprafeţe înţelegem numărul de pătrate cu latura de o unitate conţinute în acea suprafaţă.
Unitatea principală de măsură pentru suprafeţe este m2 .

OBS: 1m2 reprezintă aria suprafeţei ocupate de un pătrat cu latura de un metru .


Reactualizarea cunoştinţelor:
km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2
 Pentru a transforma dintr-o unitate mare într-o unitate mai mică deplasăm virgula de la stânga
spre dreapta peste un număr de cifre egal cu dublul numărului de intervale dintre cele două
unităţi.

23,345 m2=2334,5 dm2 (am deplasat virgula peste două cifre de la stânga spre dreapta)

 Pentru a transforma dintr-o unitate mică într-o unitate mai mare deplasăm virgula de la dreapta
spre stânga peste un număr de cifre egal cu dublul numărului de intervale dintre cele două unităţi.
23456 dm2 = 2,3456 dam2 (am deplasat virgula peste patru cifre de la dreapta spre stânga)

Aria unui triunghi


S u p r a f a t a
Def: Prin aria unui triunghi înţelegem aria t r i u n g h i u l u i
suprafeţei din teriorul triunghiului.
Formule de calcul pentru aria unui triunghi
1. Aria unui triunghi este egală cu jumătate din produsul unei laturi a triunghiului cu înălţimea
corespunzătoare ei . (formularea neacademică “baza ori înălţimea pe doi”)
A

a ⋅h a b⋅ h b ⋅c h c
h a AVABC = = =
c
h b
b
2 2 2
h c

B C
D a

a ⋅⋅
c in⋅⋅a b ⋅⋅s
sB Cin b c sA
in
2. AVABC = =
2
=
2 2
Dem:
In V
ABC  ha 
⇒sin=B⇒= ⋅h csin B 
m(SD) =
90 0
 c
a
 a ⋅c⋅ sin
B
⇒AV=
ABC
a ⋅h a  2
AVABC = 
2 
3. Formula lui Heron
a +b + c
AVABC = p (p − a )(p− b )p− c ) unde =p semiperimetru
( )
2

abc ddd,,d
4. A∆ABC = fffffffffff , R – reprezintă raza cercului circumscris triunghiului ΔABC
4R
5. AΔABC= p ⋅ r p- semiperimetru iar r - raza cercului înscris triunghiului

Aria triunghiului dreptunghic


A
cffffA
ffffc ffffA
fffffff h fffip
fffffff
c 2 A∆ABC = 1 2 =
c 1
h Obs: Într- 2 2 un triunghi dreptunghic o
catetetă este înălţime pentru cealaltă catetă .
B
D C
i p
Aria triunghiului echilateral

A l2 3
AVABC =
4

Dem:
l l In VABD 
h  h 3 h 3
m(SD) =90 ⇒  sinB= ⇒ = ⇒ = ⋅h l
0

l 2 l 2
6 0 0 l 2/ l 2/ 60 0 
m(SB ) = 
B C
D 3
l ⋅l ⋅
l ⋅h l 2
3
AVABC = = = 2
2 2 4
Proprietăţi semnificative care trimit la aria unui triunghi
1. Raportul ariilor a două triunghiuri asemenea este egal cu pătratul raportului de asemănare.
A' AVABC
A = k2 unde k − raportul de asemanare
AVA'B'C'
AB
B C B '
C '
k= ' '
=K
AB
2. Mediana împarte un triunghi în două triunghiuri de arii egale.
A (triunghiuri echivalente)

h In VABC 
 ⇒ AVABM= AVACM
[ AM ] mediana 
B D M C

Dem:
⋅D 
BM A
AVABM = 
2

⋅D 
CM A
AVACM = ⇒AV
=
ABM AV ACM
2 
BM = CM 