Sunteți pe pagina 1din 2

LEGISLAŢIE ŞI REGLEMENTĂRI

1. Legea nr. 10 – aprobată prin Decretul nr. 10 din 17 ianuarie 1995 institue?

Conform Art.3 :
Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii, care sa conduca la
realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul
protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului
inconjurator.

2. Normativul C 107/1-97 priveşte?

C 107/1-97 este un normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare


termică la clădiri de locuit.

3. Conform normativului C107/1-97, nivelul de izolare termică globală este


corespunzător dacă?

Nivelul de izolare termică globală este corespunzător, dacă se realizează


condiţia :

G ≤ GN [W/m3K]
unde GN este o valoare normată stabilită în mod convenţional, într-o anumită etapă
din raţionamente de realizare a unor economii de energie pentru încălzirea clădirilor
în timpul iernii.

4. Normativul C 107/3-97 priveşte?

C 107/3-97 este un normativ privind calculul termotehnic al elementelor de


construcţie ale clădirilor.

5. Normativul C 107/3-97 priveşte?

C 107/2-97 este un normativ privind calculul coeficientului global de izolare


termică la clădiri cu altă destinaţie decât cele de locuit.
6. Ghidul pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit are
indicativul?

Ghidul pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit are


indicativul C 107/4-97.

7. Conform MP 022-02 – valorile termice de bază sunt valorile (conductivităţii şi


/ sau rezistenţei) corespunzătoare stării uscate a materialului şi unei
temperaturi de

8. Ghidul de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale


ale clădirilor existente are indicativul GT 039-02, aprobat prin ordinul
MLPTL nr. 1579 din 15 octombrie 2002.

9. Ghidul GT 040-02 este Evaluare a gradului de izolare termica a elementelor


de constructie la cladirile existente, în vederea reabilitarii termice.

10. Ghidul privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor, la


clădirile civile existente are indicativul GT 043-02.

11.NP 048 Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor


existente si a instalatiilor de încalzire si preparare a apei calde de consum
aferente acestora.

12. NP 047 - Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente


si al instalatiilor de încalzire si preparare a apei calde de consum aferente
acestora.

13. NP 049 Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al


cladirilor existente.

14. Conform NP 048-2000, expertizarea termică şi energetică a clădirilor de locuit


existente constă în determinarea caracteristicilor termotehnice şi funcţionale
reale ale sistemului clădire - instalaţie, în scopul caracterizării din punct de
vedere energetic a clădirilor.

15. Certificatul energetic al clădirilor existente se întocmeşte de către un auditor


energetic atestat.