Sunteți pe pagina 1din 20

Cerinþele sistemului

Conþinutul pachetului ArchiCAD 6.0


Pachetul ArchiCAD pe care l-aþi primit, conþine urmãtoarele:
- Un CD-ROM cu programul pentru MacOS sau Windows
NT/Windows 95/Windows 98. Pentru folosirea acestuia studiaþi
secþiunile specifice marcate cu emblema MacOS sau Windows în
funcþie de platforma pentru care aþi achiziþionat produsul.
- Un set de documentaþii tipãrite
- O cheie de protecþie hardware.
Pentru instalare studiaþi secþiunile corespunzãtoare.
Atenþie: Cheia de protecþie reprezintã investiþia Dvs în
ArchiCAD. Nu se înlocuiesc cheile de protecþie pierdute sau
deteriorate.
- "Acordul de licenþã".
- Un formular de înregistrare pe care-l veþi completa la instalare
ºi-l veþi retransmite furnizorului. Aceasta ne va da posibilitatea
de a vã þine la curent cu versiunile de upgrade ale ArchiCAD ºi cu
alte produse Graphisoft.
Observaþie: Conþinutul pachetului poate fi diferit pentru
utilizatorii care dispun de versiuni anterioare ale ArchiCAD.

Cerinþele sistemului (MacOS)


Software
- Sistem Software 7.6 sau ulterior.
- Quick Time 2.5 sau ulteior, recomandat 3.0 (opþional)

Hardware
Orice calculator Power Machintosh (ArchiCAD 6.0 nu este compatibil
cu Macinthosh 68 K mai vechi).
Memorie ºi spaþiu pe Disk
Configuraþie minimã 32 MB, 64 MB sau mai mult recomandat.
Spaþiul liber necesar pe Hard Disk poate varia în funcþie de
complexitatea modelului (40 MB minim, 100 MB recomandat pentru
vizualizare complexã 3D).
Instalarea completã a ArchiCAD 6.0 necesitã 110 MB
Monitor: orice monitor compatibil Macintosh 13" sau mai mare (se
recomandã 17-23").

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


1
Cerinþele sistemului

Cerinþele sistemului (Windows)


Software
- Microsoft Windows 95, Windows 98 sau Windows NT 4.0
- Quict Time 3.0 (opþional)

Hardware
Computer Intel Pentium, Intel Pentium Pro, Intel Pentium II sau
compatibil.
Observaþie: Pentru atingerea vitezei necesare utilizãrii sistemelor
CAD, ArchiCAD solicitã un nivel mai înalt de compatilibilitate.
Memorie ºi spaþiu pe disk
min 32 MB, recomandat 64 MB sau mai mult.
Instalarea completã a ArchiCAD 6.0 necesitã 120 MB.
Între 100-200 MB spaþiu liber este necesar pentru performanþe
optime.
Monitor
Video 256 Culori VGA, recomandat 24 bit True Color cu ecran 17" sau
mai mare.
Observaþie: Calitatea imaginilor ºi viteza la care ecranul este
reâmprospãtat depinde de tipul ºi calitatea card-ului. Pentru
informaþii suplimentare privind alegerea corectã, a se vedea
secþiunea Optimalizarea ArchiCAD mai jos.
Hardware obþional ºi periferice
- Imprimante: orice imorimantã compatibã cu Macintosh/Windows
95 sau Windows 98.
- Plotter: un numãr mae de tipuri sunt susþinute direct din
AcrhiCAD.
- Digitizoare: ArchiCAD susþine digitizoarele mai des folosite.
- Reþea: Orice cablu ºi cartelã compatiilã cu Macintosh/Windows
(Se recomandã Ethernet).

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


2
Cerinþele sistemului

Observaþie pentru Team Work: Deºi ArchiCAD poate lucra cu


calculatoare independente, se recomandã folosirea unei reþele
rapide ºi sigure. Pentru aceasta asiguraþi-vã ca calculatorul sã
dispunã de un card de reþea corespunzãtor. Deoarece viteza
reþelei are o influenþã importantã asupra comenzilor TeamWork,
recomandãm folosirea unui Card rapid ca Ethernet cu cablaj
potrivit.

Cheia de protecþie
ArchiCAD 6.0 este furnizat cu o cheie de protecþie independentã tip
ADB (MacIntosh), cu o cheie în paralel (Windows) sau cu o cheie
specialã ºi un software de protecþie pentru reþea.
Este important ca cheia sã fie corect instalatã, deoarece ArchiCAD
verificã în permanenþã prezenþa ei. În cazul lipsei sau instalãri
incorecte nu veþi putea lansa sau utiliza programul.
În cazul în care aveþi impresia cã cheia de protecþie este defectã sau
deterioratã, contactaþi furnizorul local sau Graphisoft pentru
înlocuire.

Instalarea ArchiCAD pentru MacOS


CD-Romul conþine urmãtoarele pãrþi:
- Fiºierul Read Me First cu instrucþiuni precise privind procesul de
instalare. Vã rugãm sã-l citiþi cu atenþie ºi alegeþi opþiunile care
corespund cel mai bine exigenþelor Dvs.
- Funcþiunea Installer Utility care instaleazã automat programul
pe calculator.
- O "Mapã ArchiCAD 6.0" pe care o puteþi pur ºi simplu trage pe
hard disk.
- O "Mapã Quick Time 3.0" care conþine funcþiunea pentru
instalarea aplicaþiei pentru derularea animaþiilor Quick Time ºi
scenelor panoramice QTVR.
- O "Mapã Suport" care conþine copii ale versiunii Power Macintosh
a ArchiCAD 5.0 ºi ArchiCAD pentru TeamWork care sunt
compatibile cu noua cheie de protecþie.
Înaintea instalãrii citiþi protocolul de licenþã ºi continuaþi numai dacã
sunteþi de acord cu toþi termenii.
Deconectaþi calculatorul ºi perifericele ºi introduceþi cheia de
protecþie. Mai multe informaþii despre montarea cheii mai jos.
Porniþi calculatorul ºi introduceþi CD-ROM-ul ArchiCAD.
Puteþi decide dacã folosiþi Installer pentru o instalare personalizatã
sau sã trageþi Mapa ArchiCAD 6.0 pe hard disk.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


3
Cerinþele sistemului

Dacã aþi ales Installer, urmaþi instrucþiunile furnizate în timpul


procesului.Citiþi cu atenþie fiºierul Read Me First pentru a decide în
privinþa opþiunilor care vã convin.
Observaþie: Pentru a putea citi fiºierele de documentaþie format
PDF aveþi nevoie de Acrobat Reader. Clicaþi de douã ori pe iconul
"Instaleazã Acrobat Reader 3.0" în mapa Documentaþie din Mapa
pentru instalre automatã.
Pentru citirea formatului HTML din fiºierele Help ºi ReadMe
Graphisoft vã recomandã Netscape Communicator 4.0 sau Internet
Explorer 4.0 sau ulterior.

Instalarea Reþelei (numai TeamWork)


Dacã aþi achiziþionat o versiune care include funcþiunea TeamWork,
aveþi nevoie de instalarea reþelei pentru a putea lucra în echipã.
Mai întâi treceþi la Apple Talk Control Panel ºi selectaþi tipul de
conectare Ethernet.
Deschideþi apoi Sharing Setup Control Panel, specificaþi numele ºi
parola Dvs, ºi porniþi File Sharing.
Al treilea pas este trecerea la "Users & Group" Control Panel ºi
adãugaþi numele colegilor ca noi utilizatori sau clicaþi dublu pe iconul
Guest ºi marcaþi cãsuþa "Allow questo to connect."
În sfârºit, selectaþi o mapã pe computer pentru folosirea în comun cu
membrii echipei ºi alegeþi comanda File/Sharing. În fereastra de
dialog care apare marcaþi cãsuþele "Share this item and its contents"
ºi "Make all currentlz enclosed folders like this one".
Dupã aceºti paºi colegii se pot corecta la fiºierele de proiect.
Observaþie: Dacã doriþi sã folosiþi ArchiCAD 6.0 pentru
TeamWork la acelaºi proiect pe platforme diferite, aveþi nevoie de
o reþea specialã în care calculatoarele pot citi fiºierele ºi mapele
aparþinând celelalte platforme. Contactaþi furnizorul de
hardware pentru informaþii suplimentare.

Instalarea cheii de protecþie


Licenþa individualã este reprezentatã de Cheia de protecþie harware,
care este o cutie micã cu conectori electrici la ambele capete. O puteþi
gãsi în pachet alãturi de CD-ROM ºi manuale.
1) Deconectaþi calculatorul ºi perifericele. Folosiþi racordul electric
principal pentru a vã asigura cã nu existã curent pe reþea.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


4
Cerinþele sistemului

2) Introduceþi Cheia de Protecþie Harware într-unul din Porturile


ADB marcate cu iconul... Se poate introduce de exemplu între
tastaturã ºi calculator sau între tastaturã ºi mouse.
3) Porniþi calculatorul
4) Porniþi ArchiCAD pentru a verifica dacã instalarea s-a efectuat
cu succes.
Observaþie: Operaþiile de tastaturã sau mouse nu vor fi afectate.
Dacã aveþi mai multe programe care dispun de cheie de protecþie,
este posibilã montarea în serie a cheilor ADB. Apple recomandã
folosirea simultanã a cel mult 5 chei ADB.
Atenþie: Nu introduceþi sau demontaþi niciodatã cheia de
protecþie cu calculatorul pornit. Acest lucru ar putea cauza
deteriorãri ireparabile în hardware ºi software.
Instalarea Cheii de Protecþie pentru Reþea
Dacã aveþi o Cheie pentru reþea, trebuie sã instalaþi software special
pentru Server pe calculatorul la care se conecteazã cheia de protecþie.
Aceastã cheie este foarte asemãnãtoare celei de mai sus, dar ele
lucreazã în mod diferit, astfel încât nu pot fi schimbate între ele.
Suplimentar trebuie sã instalaþi numãrul de licenþe pe care doriþi sã
le folosiþi. Citiþi fiºierul "Network Licensing Readme" de pe dis-
cheta furnizatã înaintea instalãrii.

Despre Extinderea Sistemului


Extinderile sistemului sunt programe software care modificã modul de
lucru al programului. Ele se pot gãsi în Control Panel ºi Mapele
Extinderi din Mape Sistem.
Multe extinderi sunt accesibile în domeniul public ºi nu sunt
garantate de nimeni. Deºi ArchiCAD lucreazã cu cele mai multe
extinderi, unele pot cauza prãbuºirea sistemului.
Se recomandã folosirea ultimelor versiuni ale extinderilor de sistem.
În cazul unor probleme în timpul folosirii ArchiCAD dezafectaþi toate
extinderile Mapei extinderi din Mapa Sistem prin folosirea controlului
Extension Manager sau prin tragerea din Mapa Extinderi.
Reporniþi calculatorul ºi landaþi din nou ArchiCAD.
Dacã problema dispare, încercaþi sã reintroduceþi extinderile una câte
una, repornind de fiecare datã calculatorul. Astfel veþi putea gãsi
extinderea care a cauzat prãbuºirea sistemului.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


5
Instalare

Instalarea ArchiCAD pentru Windows


NT/Windows 95/Windows 98
Cu ajutorul programului de instalare Graphisoft instalarea ArchiCAD
este uºoarã.
Dacã doriþi instalarea întregului pachet, veþi avea nevoie de un spaþiu
liber de cca 120 MB pe hard disk pentru toate fiºierele (aplicaþii,
utilitãþi, fiºiere de date incluzând proiecte exemplu ºi biblioteci) de pe
CD-ROM.
ArchiCAD poate fi instalat în trei feluri:
- Metoda "Tipicã" a instalãrii pe un disk specificat
- Metoda "Compactã" care instaleazã numãrul minim de fiºiere pe
un disk specificat, ºi
- Metoda "Individualã" care permite definirea fiºiereleor care vor
fi instalate, cât ºi locul instalãrii.
La oricare din aceste metode, începeþi cu urmãtorii paºi:
1) Deconectaþi calculatorul ºi perifericele ºi introduceþi cheia de
protecþie într-unul din porturile paralele.
2) Reconectaþi calculatorul ºi lansaþi Windows.
3) Introduceþi CD-ROM-ul ArchiCAD 6.0.
4) Funcþiunea de derulare automatã va lansa ArchiCAD Installer.
(Setup.exe) în mod automat. Se va deschide o fereastrã de dialog
unde puteþi clica pe butonul "Instaleazã ArchiCAD 6.0”. Dacã
dintr-un motiv oarecare programul nu porneºte automat, puteþi
folosi funcþiunea Adaugã/ªterge Programe din Bordul de Control.
5) Imaginea de lansare apare pe monitor, urmatã de fereastra
principalã de dialog.

Instalarea Tipicã
Programul de instalare permite instalarea întregului program
ArchiCAD pe harddisk prin marcarea butonului "Tipic".
1) Dacã aveþi mai mult decât un hard disk pe calculator sau doriþi
sã schimbaþi numele sau locul directoriului pe care se instaleazã
ArchiCAD, clicaþi pe butonul Cautã pentru selectarea driver-ului.
Asiguraþi-vã ca acesta sã aibe cel puþin 120 MB spaþiu liber.
2) Clicaþi pe butonul Mai departe. Programul de instalare vã va
întreba numele Mapei Program unde se aºeazã icoanele de
program ale pãrþilor instalate. Aceastã mapã împreunã cu
prescurtãrile aferente va fi inclusã în Mapa Programe din
meniul Windows Start.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


6
Instalare

3) Clicaþi pe butonul Mai departe. Programul de instalare creeazã


un directoriu cu numele specificat în locul specificat ºi începe
copierea programelor ºi fiºierelor. Un indicator de proces vã
permite urmãrirea avansãrii procesului de instalare.
4) Dacã doriþi întreruperea instalãrii clicaþi Nu trebuie. Când
indicatorul de proces aratã 100%, instalarea este terminatã.
5) Dupã aceasta se va afiºa o fereastrã de dialog solicitând
înscrierea numelui titularului cât ºi firmei. Dupã terminare
clicaþi pe "Mai departe".
6) Ca pas final, programul de instalare creeazã un nou grup de
programe unde aºeazã icoanele Pachetului ArchiCAD ºi fiºierul
"Citeºte-mã întâi".
7) Clicaþi "Terminã" pentru a vã întoarce la Masa de lucru Windows.
8) Clicaþi de douã ori pe iconul fiºierului de text "Citeºte-mã întâi"
sau alegeþi Comanda Start/Programe/ArchiCAD 6.0/Citeºte-mã
întâi ºi citiþi informaþiile despre ArchiCAD.
9) Clicaþi de douã ori pe iconul ArchiCAD sau alegeþi
Start/Programe/ArchiCAD 6.0/ArchiCAD pentru a deschide noua
aplicaþie.

Instalare compactã
Programul de instalare permite instalarea numãrului minim necesar
de programe ºi fiºiere ale pachetului ArchiCAD prin selectarea
butonului "Compact".
1) Dacã aveþi mai mult decât un hard kisk pe calculator sau doriþi
sã schimbaþi numele sau locul directoriului pe care se instaleazã
ArchiCAD, clicaþi pe butonul Cautã pentru selectarea
driverului. Asiguraþi-vã ca acesta sã aibe cel puþin 120 MB spaþiu
liber.
2) Clicaþi pe butonul Mai departe. Programul de instalare vã va
întreba numele Mapei Program unde se aºeazã icoanele de
program ale pãrþilor instalate. Aceastã mapã împreunã cu
prescurtãrile aferente va fi inclusã în Mapa Programe din
meniul Windows Start.
3) Clicaþi pe butonul Mai departe. Programul de instalare creeazã
un directoriu cu numele specificat în locul specificat ºi începe
copierea programelor ºi fiºierelor. Un indicator de proces vã
permite urmãrirea avansãrii procesului de instalare.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


7
Instalare

4) Dacã doriþi întreruperea instalãrii clicaþi Nu trebuie. Când


indicatorul de proces aratã 100%, instalarea este terminatã.
5) Ca pas final, programul de instalare creeazã un nou grup de
programe unde aºeazã icoanele Pachetului ArchiCAD ºi fiºierul
"Citeºte-mã întâi".
6) Clicaþi "Terminã" pentru a vã întoarce la Masa de lucru Windows.
7) Clicaþi de douã ori pe iconul fiºierului de text "Citeºte-mã întâi"
sau alegeþi Comanda Start/Programe/ArchiCAD 6.0/Citeºte-mã
întâi ºi citiþi informaþiile despre ArchiCAD.
8) Clicaþi de douã ori pe iconul ArchiCAD sau alegeþi
Start/Programe/ArchiCAD 6.0/ArchiCAD pentru a deschide noua
aplicaþie.
Instalare individualã
Dacã ºtiþi exact de care pãrþi aveþi nevoie (sau de care pãrþi nu aveþi
nevoie) puteþi individualiza procesul de instalare. Aceasta poate fi
varianta optimã dacã nu aveþi spaþiu suficient pe hard disk sau nu
aveþi nevoie de fiºiere exemplu, etc. Se poate deasemeni specifica
numele ºi locul directoriului ArchiCAD.
Procedura de instalare individualã este identicã cu procedura tipicã
pânã în momentul apariþiei ferestrei de dialog a Programului de
Instalare.
1) Dacã aveþi mai mult decât un hard disk pe calculator sau doriþi
sã schimbaþi numele sau locul directoriului pe care se instaleazã
ArchiCAD, clicaþi pe butonul Cautã pentru selectarea
driverului. Asiguraþi-vã ca acesta sã aibe cel puþin 120 MB spaþiu
liber.
2) Selectaþi butonul "Individual" ºi clicaþi "Mai departe". Va apare
o nouã fereastrã de dialog care permite alegerea pãrþilor din
pachet care vor fi instalate.
Observaþie: Puteþi sã vã rãzgândiþi în acest moment ºi sã vã
reîntoarceþi la unul din procedeele anterioare prin clicare pe
"Înapoi".
3) Selectaþi pãrþile ce vor fi instalate din lista afiºatã pe partea
superioarã a ferestrei de dialog.
4) Când aþi terminat alegerea, clicaþi pe butonul "Mai departe".
Instalarea este identicã cu metoda "Tipicã".
5) Când instalarea s-a terminat, programul apare în
Start/Programe. Deschideþi fiºierul "Citeºte-mã întâi înaintea
lansãrii ArchiCAD.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


8
Instalare

Instalãri adiþionale
Dupã instalarea de mai sus se pot instala utilitãþi suplimentare
(Programele de instalare ale acestora se copiazã pe hard disk în
timpul instalãrii variantei TeamWork).
Extensia Graphisoft Shell
Extensia Graphisoft Shell modificã Windows 95 sau Windows NT 4.0
shell în vederea afiºãrii imaginii de previzualizare sau sumarul de
conþinut al proiectului ArchiCAD ºi fiºierelor de bibliotecã. Dupã
instalare puteþi previzualiza aceste fiºiere cu comenzile previzuare ºi
Quick View ale Windows Explorer. În principiu, instalatea ArchiCAD
6.0 trebuie sã conþinã acest software, dar dacã dintr-un motiv sau altul
nu-l conþine, deschideþi mapa Extensie Graphisoft Shell ºi landaþi
fiºierul “Register.bat”
Quik Time VR pentru Windows
Programul QTVR pentru Windows poate derula animaþiile QTVR
generate de ArchiCAD 6.0.
Quick Time, Quick Time VR ºi Movie Player sunt proprietãþi ale Apple
Computer Inc. Vã rugãm sã citiþi Agrementul de Licenþi cu atenþie
înaintea instalãrii.
Pentru instalarea Quick Time VR pentru Windows Palzer deschideþi
mapa Quick Time 3.0 ºi lansaþi programul QTINSTALL.EXE. Prin
setare de bazã acest program va instala un program denumit
MoviePlayer.exe în directoriul Windows.
Adobe Acrobat Reader
Cu acest program puteþi viziona fiºierele Adobe Acrobat (.pdf). Pentru
instalare, deschideþi mapa Acrobat 3 din mapa Documentaþii ºi lansaþi
programul Setup.exe.

ªtergerea ArchiCAD
Dacã doriþi sã ºtergeþi ArchiCAD lansaþi funcþiunea "Adaugã/Eliminã
Program" de pe panoul de control, selectaþi "ArchiCAD 6.0" din listã
ºi clicaþi pe butonul "Adaugã/Eliminã".
Se vor ºterge toate fiºierele ºi programele care au fost instalate. Nu se
vor ºterge alte fiºiere, de exemplu fiºierele de proiect salvate în mapa
ArchiCAD.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


9
Instalare

Instalarea Reþelei ( TeamWork)


Dacã utilizaþi o versiune TeamWork, trebuie sã folosiþi în comun cel
puþin o mapã de pe un calculator pentru acces la vizionare ºi rescriere
pentru ceilalþi membri ai echipei. Pe Windows NT 4.0 sau ulterior,
dacã doriþi sã conectaþi un calculator dat la aceastã mapã împãrþitã ca
utilizator "Guest", selectaþi comanda "User Manager" din meniul
Start/Programs/Administrative Tools (Common) ºi clicaþi dublu pe
iconul Guest din partea superioarã a ferestrei.
Odatã ce aceºti paºi au fost efectuaþi colegii de echipã se pot conect la
fiºierele de proiect dacã sunt introduºi în aceastã mapã împãrþitã.
Observaþie: Dacã doriþi sã folosiþi ArchiCAD pentru TeamWork
la acelaºi proiect pe platforme diferite aveþi nevoie de o reþea
specialã care poate citi fiºierele de pe cealaltã platformã.
Contactaþi specialiºti în sisteme de operaþii pentru alte
informaþii.
Instalarea cheii de protecþie Hardware
Licenþa individualã este reprezentatã de Cheia de Protecþie
Hardware, care este o cutie micã cu conectori electrici la ambele capete
ºi se aflã în pachetul ArchiCAD alãturi de CD-ROM ºi mauale.
1) Deconectaþi calculatorul ºi toate perifericele ataºate. Folosiþi
întrerupãtorul electric principal pentru a vã asigura cã nu existã
alimentare electricã.
2) Introduceþi cheia de protecþie într-unul din porturile paralele ale
calculatorului.
3) Lansaþi ArchiCAD pentru a verifica dacã introducerea s-a
efectuat cu succes.
Observaþie: Anumite calculatoare nu dispun de port 25 pin
DB-25. În acest caz rar veþi avea nevoie de un cablu de
imprimantã special pentru adaptarea cheii la calculator, sau va fi
nevoie de introducerea unui card add-on cu portul necesar.
Contactaþi un furnizor hardware pentru aceste operaþii.
Dacã la portul paralel este deja conectatã o imprimantã sau alt aparat,
cheia se poate introduce în serie astfel încât ea sã fie prima dispre
calculator. În acest caz aparatul conectat trebuie pornit înaintea
lansãrii ArchiCAD ºi nu trebuie sã fie oprit în timpul folosirii
programului.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


10
Instalare

Deconectarea aparatului în timpul folosirii ArchiCAD poate cauza


prãbuºirea programului sau alte deteriorãri.
Pot fi conectate în linie mai multe chei de acelaºi tip. Totuºi cheile
provenind de la diferiþi producãtori pot prezenta probleme. Dacã
montaþi cheia de protecþie în lanþ cu mai multe chei de protecþie, ea
trebuie sã fie ultima în lanþ (deci dinspre aparatul conectat).
Dacã adaptorul imprimantei sau aparatului conectat diferã de
designul original IBM PC/XT/AT ºi PS2, pot apare probleme în
legãturã cu Cheia de protecþie.
În acest caz se va folosi al doilea port paralel - dacã existã - sau se va
instala un card de adaptare în modul descris mai sus.

Instalarea Cheii de Protecþie Reþea


Dacã dispuneþi de versiunea ArchiCAD pentru reþea, trebuie sã
introduceþi mai întâi Cheia de Protecþie Reþea la calculatorul server.
Instalarea se va face în mod identic cu Cheia de Protecþie individualã.
Dupã aceasta se va instala software-ul special pentru server la
calculatorul echipat cu cheia de protecþie (server) Pentru aceasta
deschideþi mapa "Network Protectioan", citiþi fiºierul ReadMe.txt ºi
clicaþi de douã ori pe iconul Setup.exe.
Când instalarea e lansatã, clicaþi "Next" pe prima paginã. Dupã
aceasta trebuie instalat software-ul Key Access pe toate calcultoarele
care vor folosi ArchiCAD. Porniþi Setup.exe în mapa Key Access.
Clicaþi "Next" pe prima paginã. Pe pagina urmãtoare se poate defini
biblioteca de destinaþie.
Pe urmãtoarea paginã a programului de instalare se poate defini
Biblioteca de Destinaþie pentru software-ul instalat. Dupã terminare,
se vor copia toate fiºierele ºi mapele necesare pe hard disk.
Observaþie: Dupã instalarea software-ului pe server este nevoie
de repornirea serverului înaintea lansãrii ArchiCAD 6.0 pe
calculatoare. La repornire se va afiºa automat o fereastrã de
dialog pentru alegerea protocolului de reþea.
Pe pagina urmãtoare veþi putea selecta protocolului de reþea (TCP/IP
sau IPX), Nume Utilizator ºi numele sau adresa Serverului.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


11
Folosirea ºi optimizarea ArchiCAD

Folosirea ºi Optimizarea ArchiCAD


Când lansaþi pentru prima datã ArchiCAD poate sã aparã o fereastrã
de dialog conþinând informaþii importante. Aceasta înseamnã cã
lipsesc câteva elemente din instalare sau din mediul de lucru (de
exemplu nu existã spaþiu suficient pe disk).

Dacã aþi urmat toate instrucþiunile din acest manual, fereastra de


dialog nu trebuie sã aparã. Dacã apare totuºi, aveþi douã posibilitãþi:
sã lansaþi oricum ArchiCAD, sau sã notaþi elementul lipsã, sã clicaþi
butonul ieºire ºi sã modificaþi sistemul înaintea lansãrii din nou a
ArchiCAD.
Observaþie: Dacã alegeþi Lanseazã oricum, la urmãtoarea
lansare nu apare mesajul. Recomandãm sã verificaþi în mod
regulat dacã existã sau nu viruºi ºi sã folosiþi un software de
diagnostizare pentru a vã asigura de integritatea sistemului de
fiºiere.

Manipularea memoriei
Ca în cazul majoritãþii programelor CAD, viteza de operare a
ArchiCAD depinde mult de cantitatea de memorie accesibilã, atât în
RAM cât ºi pe hard disk. Mãrimea ºi raportul diferitelor tipuri de
memorie influenþeazã în mare mãsurã viteza ºi performanþele
ArchiCAD.
Ca regulã generalã, alocaþi ArchiCAD memoria maxim posibilã, ºi nu
mai mult decât strict necesar în memorie virtualã.

Pe MacIntosh memoria virtualã poate încetini viteza de operaþie în


mod dramatic. Aceasta este important în cazul generãrii modelelor 3D
mari. Dacã nu sunt lansate ºi alte programe alãturi de ArchiCAD,
recomandãm sã alocaþi aproape toatã memoria RAM în fereastra de
dialog GET Info, astfel încât cel mai mare bloc nefolosit sã fie de 500
KB-1MB. Acesta va fi suficient pentru folosirea Chooser ºi pentru
operaþii simple Copiazã/Insereazã.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


12
Folosirea ºi optimizarea ArchiCAD

În Windows, datele 3D trebuie sã încapã în Memoria Virtualã. Va


trebui sã configuraþi memoria virtualã stfel încât sã fie suficient de
mare pentru primirea datelor 3D. Pe da altã parte memoria virtualã
poate reduce viteza de operare. Pentru a menþine viteza optimã, adãu-
gaþi mai multã memorie fizicã (RAM) la computer.

Derularea Editorilor Exteriori ºi altor aplicaþii


Editorii exteriori de biblioteci care pot fi lansaþi din ArchiCAD sunt
aplicaþii care au ºi ele nevoie de o anume cantitate de memorie. Dacã
le veþi folosi împreunã cu programul, va trebui sã alocaþi memorie
suficientã atât ArchiCAD, cât ºi editorului extern.
Aceeaºi regulã este valabilã ºi altor aplicaþii. Memoria prevãzutã ºi
alte resurse din sistem se distribuie ºi acestora. Dacã folosiþi memoria
virtualã, calculatorul va încerca sã aloce memoria fizicã aplicaþiei
active, trecându-le pe celelalte în Memoria virtualã. În general
folosirea simultanã a mai multor aplicaþii este convenabilã dar
necesitã multã memorie. Vã sugerãm sã folosiþi simultan doar apli-
caþiile de care aveþi într-adevãr nevoie.

Folosirea [Windows Registry]


Câteva din setãrile de bazã ale ArchiCAD sunt scrise în Windows
Registry. Aceastã secþiune în Registry este creatã de Programul de
Instalare ArchiCAD sau prin prima lansare a ArchiCAD sau
Plotmaker sunt Numele:
"HKEY_CURRENT_/USER\Software\Graphisoft\ArchiCAD"sau
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Graphisoft\PlotMaker". " Ori
de câte ori lucraþi cu ArchiCAD sau PlotMaker programul va citi,
modifica sau rescrie informaþii în registratorul ArchiCAD sau
PlotMaker. Dacã aceastã secþiune lipseºte, ArchiCAD sau PlotMaker
va crea una nouã ºi va salva setãrile de bazã.
Registratorul ArchiCAD susmenþionat conþine chei secundare. Cele
mai importante sunt:
Ultima versiune lansatã: sub aceastã denumire veþi gãsi numele ºi
numãrul versiunii ArchiCAD lansate ultima datã, de exemplu: Ultima
versiune lansatã "ArchiCAD pentru TeamWork 6.0 INT".

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


13
Folosirea ºi optimizarea ArchiCAD

ArchiCAD pentru TeamWork 6.0 INT (sau numele versiunii scrise


sub cheia anterioarã): Aceastã secþiune conþine (printre alte
informaþii, folosite doar în scopuri interne) cinci Chei importante:
Font Tru Tipe de bazã, Mapã Graphisoft, Font Dialog Mare,
Preferinþe ºi Font Dialog Mic.
Font Tru Type de bazã: Dupã aceastã denumire de Cheie veþi gãsi
numele tipului de caracter care va fi folosit de ArchiCAD în plan ºi în
ferestrele de dialog ori de câte ori fontul dorit lipseºte sau a fost ºters.
Principalul efect al acestei Chei este cã în cazul importului unui fiºier
ArchiCAD al altei platforme toate textele vor fi afiºate cu acest font.
Mapa Graphisoft: În sistemul ArchiCAD existã fiºiere care sunt
folosite de mai multe programe ale pachetului. Pentru ca aceste fiºiere
sã fie gãsite de fiecare program în acelaºi loc, secþiunea (a se vedea mai
sus) conþine Mapa ArchiCAD urmatã de un string care descrie calea
spre directoriul Comun ArchiCAD. Toate programele incluse în pachet
vor citi aceastã cheie la lansare.
Programul de instalare creeazã întotdeauna un directoriu "Mapa
ArchiCAD" ºi aºeazã fiºierele comune aici. Prin setare de bazã,
aceastã mapã este creatã în mapa selectatã pentru a gãzdui
ArchiCAD. Programul de instalare mai creeazã câteva mape
suplimentare în mapa Graphisoft, de exemplu "Add-Ons" pentru
extinderi ºi aplicaþii, "Digit Ware" pentru digitizare ºi PlotWare
pentru Plottere.
Font Dialog Mare: Valoarea definitã aici este folositã în ferestrele de
dialog ale cãror dimensiune de texte este mai mare de 12 puncte.
Preferinþe: Când pãrãsiþi ArchiCAD sau PlotMaker programul scrie
setãrile curente (dimensiunea ºi poziþia ferestrelor, unealta activã,
ultima poziþie a punctului de observare, etc.) în douã fiºiere de
"preferinþe" cu extensia (.prf) ºi (.pr&). La urmãtoarea lansare a
programului acesta va cãuta aceste fiºiere pentru citirea informaþiilor
ºi folosirea setãrilor de aici.
Observaþie: Deoarece fiºierele de preferinþe sunt create sau
modificate în timpul lucrului cu ArchiCAD, asiguraþi-vã ca Cheia
Preferinþe sã fie localizatã acolo unde poate avea acces la
rescriere.
Font Dialog Mic: Valoarea definitã aici va fi folositã în ferestre de
dialog cu dimensiunea de 9 puncte.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


14
Folosirea ºi optimizarea ArchiCAD

Schimb de fiºiere între platforme


În timpul lucrului puteþi avea nevoie de export-import între platforme
diferite de hardware.
Fiºierele de Proiect ArchiCAD create pe calculatoare bazate pe
MacIntosh sau Windows sunt compatibile binar.
Totuºi, fiºierele de Obiect de Bibliotecã nu sunt compatibile. Dacã
aveþi nevoie de înaintarea unui fiºier care include elemente de
ibliotecã situate în plan, trebuie sã salvaþi proiectul în format arhiv
prin comanda Salveazã special/Arhiv din meniul Fiºier. Elementele de
bibliotecã vor fi convertite în mod automat la deschidere. ArchiCAD
creeazã o nouã bibliotecã ºi elementele extrase din arhivã sunt
automat convertite într-un format compatibil cu noua platformã.
Dacã doriþi sã folosiþi biblioteci întrege pe cealaltã platformã, trebuie
sã marcaþi cãsuþa Include toate Elementele Bibliotecii Active în
fereastra de dialog Salveazã Arhiv.
Fiºierele de imagine poziþionate opþional în plan ca Figuri, folosite ca
texturi pentru materiale sau fond pentru imagini fotorealistice cu
opþiuni diferite de format pe MacIntosh ºi Windows.
Pentru a asigura ca toate imaginile sã aparã ºi pe cealaltã platformã,
salvaþi proiectul în format arhiv cu opþiunile necesare.

Primele trei cãsuþe asigurã ca elementele tip imagine sã fie incluse în


fiºierul arhiv în formatul TIFF, lizibil pe ambele platforme.
- Dacã marcaþi doar prima cãsuþã, imaginile plasate ca Figuri în
plan vor fi convertite.
- Dacã marcaþi atât prima cât ºi urmãtoarele douã cãsuþe, fiºierele
de imagine ataºate materialelor ca texturi ºi imaginile de fond
din reprezentãri fotorealistice vor fi deasemeni convertite.
- Dacã NU marcaþi ºi prima cãsuþã, doar pe cea de-a doua ºi/sau a
treia, imaginile folosite ca texturi ºi fond vor fi incluse doar în
format original.
Observaþie: Pentru a asigura compatibilitatea, numerale de
fiºiere ArchiCAD sunt limitate la 26 caractere.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


15
Eliminarea problemelor

Eliminarea problemelor (MacOS)


Acest capitol descrie câteva din tehnicile ºi ideile pe care le puteþi
folosi la întâlnirea problemelor tipice în timpul instalãrii ºi folosirii.
Ca regulã de bazã, verificaþi des dacã pe calculator existã viruºi ºi
folosiþi des Disk First Aid sau alt program de control al integritãþii
sistemului de fiºiere.
ArchiCAD nu porneºte
- Verificaþi dacã folosiþi Software-ul de sistem potrivit.
- Trebuie sã aveþi cel puþin 16 MB RAM alocat pentru ArchiCAD.
Verificaþi acest lucru în cãsuþa Informaþii. Trebuie sã dispuneþi,
deasemeni, de 40 MB spaþiu liber pe hard disk dupã instalare.
- Verificaþi dacã instalarea s-a efectuat cu succes ºi dacã toate
fiºierele de care aveþi nevoie au fost instalate în mapa corectã.
Fiºierele absolut necesare sunt: ArchiCAD 6.0, ArchiCAD 6.0
Res1, ArchiCAD 6.0 Res2, DGLib ºi ArchiCAD QT 2.5. O serie de
alte fiºiere sunt necesare pentru anumite funcþiuni fãrã a fi
esenþiale la lansare:
*. Prefs: Fiºierele de preferinþe create de ArchiCAD în mapa Preferinþe
în Mapa Sistem a hard disk-ului.
Apply Data: Fiºierul de date folosit cu comanda Aplicã
Biblioteca ArchiCAD: Mapã. Conþine fiºierele originale pentru uºi,
ferestre, obiecte, lãmpi, ºtampile de zonã, text GDL, texturi,
proprietãþi.
Add-Ons: Mapã. Conþine aplicaþiile de extensie permiþând exportul ºi
importul de fiºiere în ºi din ArchiCAD în formate diverse, inclusiv
DWG ºi DXF. Mai conþine editori externi de biblioteci ai cãror icon
apare în Paleta de unelte (ArchiSITE, StairMaker).
DigitWare: Mapã. Conþine driverele instalate pentru digitizoare.
PlotWare: Mapã. Conþine driverele instalate pentru plottere.
Fonturi Vectoriale: Mapã. Conþine fonturile vectoriale folosite în
ArchiCAD.
ArchiCAD se prãbuºeºte
- Verificaþi instalarea ºi legãturile de cablu corecte.
- Verificaþi dacã aveþi viruºi.
- Încercaþi eliminarea extensiilor din sistem.
- Încercaþi sã alocaþi mai multã memorie ºi spaþiu pe disk.
- Dacã în continuare întâlniþi des situaþii asemãnãtoare, contactaþi
Graphisoft.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


16
Eliminarea problemelor

În caz de prãbuºire, ArchiCAD salveazã automat faza de lucru din acel


moment ºi la urmãtoarea lansare vã informeazã despre existenþa
documentului autosalvat.
ArchiCAD nu ploteazã
- Verificaþi dacã aþi ales driverul potrivit în fereastra de dialog
Setãri plotter.
- Verificaþi setãrile din fereastrã.
- Folosiþi cablul furnizorului de la care aþi achiziþionat ºi plotterul.
ArchiCAd nu imprimã sau imprimarea se întrerupe
Cu anumite imprimante ArchiCAD poate lucra numai dacã în Chooser
s-a activat Printig Background. Dacã aceasta nu ajutã, verificaþi
setãrile din ferestrele de dialog ale imprimãrii.

Eliminarea problemelor (Windows)


Acest capitol descrie câteva din tehnicile ºi ideile la care puteþi apela
în cazul întâlnirii unor probleme tipice în timpul instalãrii ºi folosirii
ArchiCAD.
ArchiCAD sau una din componente nu porneºte. Aceastã problemã
poate avea diferite cauze, de ex. memorie insuficientã, versiune mai
veche a Windows, probleme de configuraþie în Windows, driver video
defect, instalare nereuºitã a ArchiCAD.
1) Folosiþi Windows 95 sau Windows 4.0. Versiunile anterioare
(Windows 2.1x, Windows for Workgroups 3.1x, Windows NT 3.1,
Windows NT 3.50 sau Windows NT 3.51. nu sunt acceptate de
ArchiCAD.
2) Trebuie sã aveþi cel puþin 32 MB RAM ºi 16 MB spaþiu liber pe
hard disk dupã instalare. Dacã manipularea Memoriei Virtuale
este dezactivatã, activaþi-o. Se recomandã ca ea sã fie activã în
timpul folosirii ArchiCAD.
3) Verificaþi dacã instalarea ArchiCAD s-a efectuat cu succes ºi dacã
toate fiºierele necesare au fost copiate pe hard disk în mapa core-
spunzãtoare. Fiºierele necesare sunt: ArchiCAD.exe;
ArchiCAD.DLL; ACQT.DLL; DG.DLL; DG EmuDLL; FEDG.DLL;
Defp.dll; Mac.dll; MSVC..40.dll ºi MSVCTt.dll. O serie de alte
fiºiere nu sunt necesare lansãrii, dar sunt importante pentru alte
funcþiuni.
*.prf; *.pr&: Fiºierele de preferinþe create de ArchiCAD

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


17
Eliminarea problemelor

Applydata.pvd: Fiºier de date folosit de comenzile Aplicã


Biblioteca Archicad: Directoriu, Conþine fiºierele originale de uºi,
ferestre, obiecte, lãmpi, ºtampile de zonã, text GDL, texturi ºi
proprietãþi.
Add-Ons: Directoriu. Conþine aplicaþiile de extensie care permit
exportul ºi importul de fiºiere din ºi în ArchiCAD în diferite formate,
inclusiv DWG ºi DXF. Conþine deasemeni editori externi care apar în
Paleta de Unelte (ArchiSITE sau StainMaker), cât ºi extensiuni
ArchiCAD API (.api) care pot adãuga funcþionalitãþi meniului unelte.
DigitWare: Directoriu. conþine driverele pentru digitizor instalate pe
ArchiCAD.
PlotWare: Directoriu. conþine fonturile vectoriale folosite de
ArchiCAD.
4) Verificaþi configuraþia Windows. Câteodatã existã periferice
specifice (CD drive, card pentru reþea, card SCSI, etc) instalate pe
calculator care nu conlucreazã corect cu ArchiCAD sau cu
sistemul. Încercaþi modificarea setãrilor de configurare conform
indicaþiilor din Ghidurile de referinþã sau eliminaþi-le pur ºi
simplu. Dacã folosiþi Windows 95, puteþi intra în Panoul de
Control al sistemului ºi marcaþi starea Performanþã. Dacã
Windows gãseºte cã sistemul lucreazã corect, va apare mesajul
"Sistemul este configurat pentru performanþe optime" în ultimul
rând. Dacã apare alt mesaj, înseamnã cã Windows a detectat o
eroare în sistem.
Impuritãþi pe ecran la selectarea elementelor, desenarea
dreptunghiurilor de selecþie, liniilor, pereþilor sau altor
elemente de bazã.
Încercaþi sã schimbaþi tipul driverului de afiºare în "Panou
control/Afiºare/Setãri" pe VGA sau similar). Dacã problema dispare
dupã aceasta, ea a fost probabil cauzatã de driver. Contactaþi
furnizorul de hardware
În timpul dezvoltãrii ArchiCAD 6.0 au fost testate multe carduri de
afiºare, dar nu toate. Ca regulã generalã, driverele incluse în
pachetul Windows 95 sau Windows NT funcþioneazã corect cu
ArchiCAD. Din cauza relativei frecvenþe a erorilor de driver video în
ArchiCAD au fost generate ºi incluse rezolvãrile celor mai dese prob-
leme. Acestea pot fi activate în Windows Registry. Lansaþi Editorul
Windows Registru (Regedit.exe) ºi deschideþi mapa
"HKey_CURENT_USER\Software\Graphisoft\ArchiCAD\ArchiCAD
6.0 INT. Driver error patch. Aici veþi gãsi cinci chei cu valori setate
în general la 0.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


18
Eliminarea problemelor

Aceste chei sunt: "Desenare greºitã a liniilor", "Tipar greºit în


memorie", "Tipar greºit ModXOR", "Tipar greºit ecran", "Rotaþie text
greºitã". Dacã întâlniþi una din aceste probleme, setaþi valoarea la 1 ºi
relansaþi ArchiCAD.
- Desenare greºitã a liniilor: Dacã valoarea este 1, coordonatele
sunt raportate la dreptunghiul de port.
ArchiCAD se prãbuºeºte
O prãbuºire a programului poate avea diferite cauze (eroare de
program, eroare de sistem, configurare greºitã, eroare hardware,
cãdere de tensiune, etc.) Mai întâi verificaþi spaþiul liber de pe disk.
ArchiCAD foloseºte fiºiere de date mari pentru operaþii 3D complexe.
În cazul Windows 95 se recomandã relansarea Windows 95 înaintea
relansãrii ArchiCAD. Nu existã pericolul pierderii datelor în caz de
prãbuºire. ArchiCAD salveazã automat ultima versiune a proiectului
în lucru ºi la urmãtoarea lansare vã informeazã automat de existenþa
documentului autosalvat. Acesta poate fi deschis ºi se poate relua
lucrul.
ArchiCAD nu ploteazã
Verificaþi cablul. În experienþa noastrã cele mai multe probleme de
plotare provin din cabluri de legãturã necorespunzãtoare. Verificaþi
setãrile de pe plotter în comparaþie cu fereastra de dialog Fiºier/Setãri
Plotter/Configurare. Încercaþi plotarea prealabilã într-un fiºier de
date, verificaþi acest fiºier, ºi dacã e corect, trimiteþi-l prin DOS
prompt prin comanda "Copiazã/B". Nu uitaþi sã setaþi parametrii de
comunicare ai portului folosit.
ArchiCAD nu imprimã sau se prãbuºeºte în timpul imprimãrii
Încercaþi sã setaþi parametri mai puþin complecºi în Fiºier Setãri
pentru imprimantã/Opþiuni/Avansat (rezoluþie, culori, etc.).

Rezultatul imprimat e de slabã calitate sau nu corespunde


vederii originale de pe ecran
Dacã tipul ºi dimensiunea blocurilor de text nu sunt corecte, verificaþi
setãrile de font în Fiºier/Setãri pentru imprimantã/Opþiuni/Avansat.
Alegeþi fonturi True Type ºi nu folosiþi tabelul de substituire.
Dacã liniile imprimate sunt prea deschise sau punctate, alegeþi Toate
culorile în Negru din Fiºieri/Setãri pentru imprimantã/Opþiuni/
Avansat. Dacã aveþi o imprimantã PostScript, nu uitaþi sã trimiteþi o
coalã cu antet de fiecare datã când porniþi imprimanta.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


19
Eliminarea problemelor

Help
ArchiCAD conþine un numãr de funcþiuni Help separate, fiecare fiind
accesibil în timpul lucrului.
- Help-Balon (MacOS) ºi Help-context (Windows) permit
explorarea suprafeþei de lucru.

- Prompt Box afiºeazã instrucþiuni de desenare pas cu pas


atunci când Bordul de control este extins.

- Bara de Stare (numai Windows) confirmã comanda selectatã


sau pasul urmãtor de executat.
-

Explicaþiile referitoare la unelte (numai Windows) explicã ce


unelte sau comenzi reprezintã icoanele din Paleta de unelte ºi
Bara de unelte.

Suplimentar sunt incluse ºi documentaþii format HTML ºi PDF.

ArchiCAD 6.0 Primii paºi


20