Sunteți pe pagina 1din 148

 


  
 
 

  

 

à 
 
 Ã
à 

à 
 
’  
  
  

 | |

 Ã 
u à î î î
 î î
î îî î î î î î  
 î î  î î î
 î î  
u  î  î î î
  î
 î î îî
 î
î
 
u î î    î î 
    
u  Ã î î î  


î îî îî î
  !
u "#$% î  î  î
  îî  î 
 îî î îîîî
u cu, deprinde, disciplină, elev, în,
învăţător, muncă, pe, î îîîî
 ÄÎnvăţătorul deprinde pe elev cu disciplina
în muncă´. ! î î î
M"%&'# î î " 
 #  îîî "()%

-
 *
à 
 +
 Ã Ã
u ,-"# î î ("$ î 
î îî î î &"& î î 
î î  î îëom, floare,
harnic, doi, eu, a scrie, sus, pe, şi).
u Ã##("$  îîî  
î  î î îî 
 $î î   î
 î î  î
 
u à î î ,"#( ëom-oameni; negru-
neagră; a scrie- scriu- scriam- scrisesem- voi scrie).
 ,"#"( î
·
î ëaşa, cum, pe, şi, fiindcă, vai).
 

.
 Ã  
u ñî î î ë")& ëom, floare), /)$
M"&. ëcald, rece), #&# ë ine, aşa), %"
ëa citi, a scrie), se ($")$ ë"
/"")$ î î ëunu, amândoi, al treilea),
")#ëeu, acesta, nici unul); /)$
 )#$ î ëvai! Ah! scârţ).
u Úî î î îîîîîî îî î"
M"%&#, îî î îî îî
,"##")0
u à î î"M"%&(#&## î 
î
 îî  î î î î î î
î î  % î î 
"&#)"#)#ëîn, pe, că, şi, -l, -le).

 

 
 Ã 
u î î
 î î  î  %
u  î î   î î î
  î î î%
u î  î î
 î 
 î    %
u î î   îî %
u î  î   î%
u î  î î î î
 îî î î
X î î  
à Ã!1à à 
 
à Ã
 
u ÷ &"& î î î î   î
  î îî î î
 % î î
 îî  î  îî î î
 
u $  î î casă & î î î  
   î
 casă î î 
 ")#,#0 îî î  î  
 î' a mârâi     
 î î îî î( î î
 î
  î î îî 
î î î î î )#,#0
u î î  î
 ,"#&"&)#,#
 ,"#&"&")#,#0

à à 
 
à à 
 
u  îîîî   î î î 
 î î&"&")#,#îî
î om, un,
râde, ineî
 î î î&"&
)#,#ñî î î î )#,#("#2 cuc,
mormăie, ocănit   î  
 î î îà î î î )#,#
)()#2 desface, desprinde, desfrunzi; făuritor,
agitator, îm lânzitor; copiliţă, rochiţă  î
 des-
î
 îîî îî 
 -tor  î î 
  
 -iţă î î  ñî î î
î )#,#&"#)#2 a face explozie, maşini-unelte,
din când în când  î î î î î
îî îîî î îîà î î î 
)#,#&î)"#2 stâlpii societăţii, gurile Dunării 
† î î  îî 
 

 Ã 
 u  îîîî  î  î î î î 
 î  î î îhomo, onus, ridere, ene, î î
îî om, un, râde, ine.
u ñî  î  î î #)(&$1  î
 î î îîî
î 
 moravuri î î î î  î  )* îî
 năravuri î î î  mores
& î 
u Úî î  
 îî î î   " îî î
 î î #)//1 îî
î lăcrămaţie 
 îreclamaţie), î  î lacrimă, renumeraţie
 îremuneraţie),  î a număra, răspunza il 
 îresponsa il î a răspunde î 

 3 Ã Ã
u Ã)"(% î î î  ñ î î
 î îî  î î ("
î
 î î
 îîî  
î  îî  î î îî î î î
 
î îî î î î  î
 î î
îî
î 
 )4 î î î )  î îîî
î
îî%+ î%, îî%-î î%.î 
u î î  î î
î î /(mijlocul  î î
 $ " mijlocul  îî mijloc î
  î î î " î  ÷îmijloace
î à î î  mijloc î 0.
u Ã"& î îî "&#"#$&)"#$ î 
   î  î î   î î
 î   î

  

à 
 
à 
u î î î  î îî î î
 î  î îî )"&)"#! î
î î îî î î î î î 
 î î î î ëipotenuză, catetă, cernoziom,
luni, marţi, săptămână, ianuarie, doi etc.).
u î î î î î  î
î î î
î î î î  îî
/&)"#0 îî
î à carte îî à 
carte, î/î îî1 î23 
î î2÷  carte. . .´ 4! î %
4 " cartea î ëcarte == volum, învăţătură,
scrisoare, carnet).

 
à à 
 

u ÃÃ  2 a ere, caa, margine, mărire, ridicare,
ai reală, aaariţie, armonie, asisenţă, b caă, baie, cadr ,
caaaciae, delir, fideliae, grai, mediaţie, aosibiliae,
sisem, vad, vară, voinţă, ineligenţă, memorie, credinţă,
ed caţie ec.
u 2 a face, a da , a rece, a l a, a veni, a aj nge, a
arăa, a d ce, a fixa, a îndeaăra, a înări, a îninde, a
mări , a merge, a aorivi, a arinde, a arod ce, a a ne, a
realiza, a ridica, a schimba, a scoae, a sa ne, a sa, a
sabili, a srica, a rage, a vrea, a vedea ec.
u 5  2 mare, mic, b n, ră , a ernic, barbar,
slab, gre , are, red s, amărâ, aarig, bă , bie, caegoric,
darnic, j s, maleabil, mândr , cinsi, ec.
u
5 ,, de ´

à ÃÃà  
11/#6789
u  î /#  î îî î )55 î 6 
forţa
u ! "î /# îî    î posi ilitatea
u {îî /# "  tărie
u {î î 
î î î /#intensitate
u © " î /# î î valoare
u î î /#  îî eficacitate
u àî  î /# î î î 
autoritate
u #  î î î î#î
î î dominaţia
-

à ÃÃà  
11/#67:9
u 1  î  /# î#   1î 4 
influenţă
u àî /# î  î  î  # î î  dreptul
u àî /# î   î  î 
permisiunea
u ÷ î /# î î î î î  î 
împuternicirea legală
u # î   î îî capacitatea, potenţialul
u { îî /# î  î  disponi ilitatea,
randamentul
u à î /# î î   averea, starea socială
u # î # î î îî  î î   
energia


à à 
11(6 789
u ! î ($# î
î  î au efectuat, au rezolvat
u 4 "  (  î îî î însumează,
rezultă
u ñ ($# îî î î î au
ela orat, au redactat
u & ( î î  î î se lasă, vine
u 4  î (   costă, valorează
u $î î î ( î   î execută,
satisface
u 4  î ( î î   îî practică,
profesează
u ( î  î ($& devenise, se
transformase

à à 
11(6 7:9
u | î ($&$  î î î îî î 
 î sta ilise, instituise
u $ î (   î î îî provoacă,
creează
u ( î 
 î  î î  
simulează, se preface
u î  ($& î  î  î
calificase, numise
u Ú  " î ($&  î 
comise, săvârşise
u î (   aranjează, pregăteşte
u 4 (   împleteşte, confecţionează
X

à à 
11ë6789
u 4î " (&# ë# î  acordat, conferit
u " ë#  dăruit, oferit
u ÷   ë# î  plătit
u | " ë# î î predat, înmânat
u îî " ë#  î  destinat,
hărăzit
u ›î ë    î spun,
urează
u 4  î ë# î î au trecut, s-au oprit
u „î ë#  î î au căzut, au apărut


à à 
11ë67:9
u  ë#  î  î slo ozit, scos
u ñ ë#  î aruncat, azvârlit
u (  ë$  î apare, se iveşte
u ’ î , ë î î  î produce,
rodi
u à  ë# î  susţinut, prezentat
u ! ë$    restituie,
înapoiază
u Ë ë$   î spoieşte,
zugrăveşte
u† î ë$   cerne, trece

à à 
11#6
u )  î î î traversăm
u à î î # î  z oară
u ñî  # î se scurge
u { # îîî sfârşeşte, se termină
u # îî î î î dispare, încetează
u  , #  promova
u |î î #  cuprind, năpădesc
u ( î # î î consemnează, scrie
u à # îî î curge, se duce
u © # î    se transmite


à à 
116
u î   #   împrumutat, s-a
îndatorat
u ; #   cumpărat, achiziţionat
u ; #  î aşezat, pus
u  &  contractase, se molipsise
u |î î  # î î  încasat,
primit
u ! .; # î   invitat
u .; #    îm răcat
u  î î îî  î înghiţea,
administra

à à 
11,"6789
u 4 ," î  se îndreaptă
u î î ,"  î merge, însoţeşte
u  î î î î ," î  î se umflă, se
revarsă
u î  ,"#    a revenit, s-a reîntors
u |î  ,"    se trimite, se aduce
u „î ,"    urmează, succedă
u ,"#   îî ajuns, s-a instalat
u ’ 

 
 
 s-a prezentat, s-
a înfăţişatÚ


à à 
11,"67:9
u ," î î î î  se lasă, soseşte
u à  ," îî apucă, cuprinde
u $ ," î îîî se produce, survine
u à /-"$  ajunge, cuprinde
u "  7 intră 7
u " î 7 apropie-te
u   îî 0 ," î #î  î 0
provine, derivă
u î î ," î  î  i se potriveşte, îi
cade


à Ã5 
11)6
u |  î îî î)majusculă
u à î   )spaţioasă, încăpătoare
u à î î î  )violentă
u |î î î î)ridicat
u î  )întinsă, vastă
u › î ) î  înaltă, voluminoasă
u îîîî î)renumită, de seamă
u ’ î  îî ) ogată, fastuoasă
u | î  îî )lungă
u î îî  )importantă, însemnată
u ! î î ) î î î profund, intens
u M î î    î î )aspru,
năprasnic
$ î î î î îî ) gravă, serioasă
u-

à Ã5 
11)7$96
u à î ) ) î  î scund, mărunt
u ! î  î  ) înguste
u  î î " ) strâmt, scurt
u !  î  " îî )$ îngustă, strâmtă
u ’ î î î î î î îî )$ neînsemnată,
nesemnificativă
u Ú   î î ) redus, insuficient
u |î î  " î ) tânăr
u „ î î ) scurte
u î   )  î î î reduse, puţine
u ( î î  î î î ) reduse, avantajoase
u 3  î  )$ redusă
u ’î î   )$ sla ă, anemică, redusă
u·
©   )    inferior, neînsemnat

à Ã
5 
11ë6
u{ ë î dacă
u "   " 
 î chiar dacă
u îî î î ë î
î î  încât
u"î ë"  
 să,
ca să

à à 
u › î î î (& ë "ë &)"# î"
î î î î
î  î  Äcasă´ 
 clădire, cu mai multe încăperi, servind de
locuinţă, permanentă, î omului;
u „ î  Äcocioa ă´: casă, 
sărăcăcioasă, veche, dărăpănată, scundă, î
urâtă, neîngrijită.
u „ î  Äsa ie´ : Armă al ă constând
dintr-o lamă lungă de oţel, ascuţită la vârf şi pe
una dintre laturi şi dintr-o gardă şi un mâner
X
 
à 
à 
 
u î î  î î   î î î
  î î
îî î î  î  î î  | î î î 
î  î " î
î î
u ,"# /&)"# î î î " î
î
     î î î î î î 
u î î î î  î î î  î
u ë, & )    î î îî î î +  î
 îîî î î  î î < "#"&$
ë"%$61 <($$ M"#/60
u /# & )     î î î +  î
 î î î î   î î <M"#/ "
&#$ ")60
u ë&=& )  îîî + î  ,  î -  
î î  
î   î î <& $# )"# M","#60
u
 
à 
à 
u ’ î î î î î î îî î î 
î  î 
u ) î + î î  "
 î î  , î   # î
 î - î î î  îî
u ÷ î î <'$ ,6 î î î î
   î î î  î
u !
  î î î î  î î  
î î î î î î  î
 "   î î "   
u Ã& /&) &"# "$ ë &"&1 /)
†(#$ . "("% &#$"0
à Ã3 
à à 7à 9
u ñ  î î î   î î î î î
&"& ë '$> î î î î ë,#1 &"ë0
 roşu la faţă ë & % orice filă are două
feţe & % flori în zeci de feţe ë&  în noapte se
vedeau două feţe & î 
u  î
  î î î î î î
 /0 ) |î î  î   % 
+ à  î  î î î î î % %
 %  î , popular: „  î 
 îî% î 8 %$ &&$ & # 
  - matematică: $ î î î îî î î î
 îî % 0 . rar: |î î
î     î & (%$ /$/)
9 à î î
î & (%$ $)-"# : ;. /ë (%
& î î  ; |  8 î î î
!  *


 Ã Ã3 
u !
 î  î î î   
 î ! îî  î î  î 
u  î î -.# &> ë'$ë$" " $> )"#
("ë$> $ë"$ ë )>   î î
î î à î  î  î   #"
î î  
u à î î î  &1 î î î î
 î $&)1 () /"1 /" ë &,$ .
,&1 (#000 î î î î î
  
 î î î  î î " &$1 ) &1 $
&$1 /$)-"# &0
-
à à 
? 
!
u "##, 7("ë)"#1 //1 ë '$9 2
  % î )  %
u "##, 7(#1 /&,1 &#&#92 |î"
$ î 0 % <î  )  0
u Ã"ë 7ë,# 9 2 $ î % 
 % ) # % ) î %
u =, 7)9 2  / %
 îî î '  '
u ")/# 7&ë9 2 à î 
&#-" ’ "   ,# %
-
à Ã
 
7  1 
13 9
u  îî î î   
 î î î î &"& ë '$ 
ë").# îî îîî  î î
   î  î   ! î î  
 &"& //2 $ & î  
u (   î   î /
 î  î   î î îîî
 0
u à î î î î î î îî î 
 î î î î î î ë"#%1
 î î î î î &"& ë"##,0
-
à Ã

 
7 1! Ã 1Ã Ã 9
u î  îî î î
  î  î
  îî  î î î îî î î î 
amenajări,   î  î î 
"#%1 î î î î  
u  î î î î î î 
 î  &'$ î  îî 
  î î  |î" $ î 0 % <î 
)  0 $ îî ## î î"
 î    ) îî
)"% 
u î    î î î î î
  î
u { î   î î î î 
-- î
 à î  #î î î îî
à à 7à 9
u î î ë,# î î î  î
îî î  î î  î 
u 4 î      î
 $ î î $ î  î 
      )
#  ) î 
u Ã"& "##, î  î î î
 î î &"& ë,# î î
u › î  î î   
 &"& //1  &"& ë,#0

à 
 
à 
u  î  î î î î î  " " î  
 î  î î   î î î   &"& (#0
u › î î î
î î î î î  î î
  ($ ë &#0 î    î î îî 
  î 
u ©    î î îî à î î î
î  î î /î î î îî   î 
î   î 0 î  )6 *î  )"%6
u Ú î î   î î î  î  î î 
 î î  î  î  î
 î  î  î  îî  
 
  à î î  î îîî î  îî  
î î î îî  îî  î  î 
  /÷› „ñ÷„ ! Ú!›1„! à ’„Ú!1àÚñ1„„0
-
à 2  
u î   î î  î î 
 î î /## î / îî  î
î 
 î    î  î î 
î î î    î  
  î   î
î î  
î î î î î0 != /|î prăvălatic 
 î furioasă0
u /## î î    î î î 
 î  î î î  4# î
î îî îî  î /„  mândrul î
 î  / {î î zdrumicate î î îî
licurind.´ 4 ! î 
-X
à 2
 
 consă în ală rarea a doi ermeni,
ae baza nor îns iri com ne, c scoa l de a
evidenţia caracerisicile n ia din ermeni.
u Úîî î î î î î î
    î
u (î î îî  î î îî 
î î î îî   î 
 î î la fel ca, asemănător cu,
asemenea, precum, întocmai ca, cât, cum, aidoma,
astfel ca, etc.
u / " ë   î0 
© î /÷ -# &2 {îî )$#&@0
- î
à 2 

 consă în den mirea n i obiec, a
nei îns iri, a nei acţi ni c aj or l nei
comaaraţii din care liasee ermen l comaara.
/’ " 0
u 4î î î  î î î î  
 î î î  î î  î
îî î î </$ë ë "#6 î î
 % <ë ë )$6  î 
u |  î î î  î îî î î 
 î  î î  î  î 
 î î î î î î îî î  î
 
î î /à î "ë";%#$ î î <0

à 2

u 
 îî "%"# /" #
Ãala  à  pahare.% /ë&
/" ë "ë /,"  
 î /ë& /" )# ë" &#
($# ësticlă /î î0 sticlă /î î î
 0% fier /î 0 fier Äde călcat´) 
/ë& /" ë "ë /," à 
  î astrahan. à   î Cotnari.);
/ & ","% /" ") # ©î 
î 95 î ƒaţi. ’ î mansardă. Un Luchian
î î î î% ' /" (# /’ 
cântece   lacrimi î î0 › 3 
>›î î cântă î plâng?

à 2à 

u à 
 îî /# /"# M"# 4 "
  un acoperiş. "  o pânză  
/4 î capete pletoase1 î coifuri lucitoare î
 "î 0 M"# /"# /#
 î izon, î î vulpe), " /"#
&/ ÷"î o armă  à  
 un peşte î 6 &" /"#
/ 4 î  turcul. Omul  î 
î  ") // /"#;
M"&. & ë(# ! un Luceafăr î î &
geniu% ! î î Hagi-Tudose.= zgârcit 
·
à 2 Ã
 

  arib ie îns iri omenei nor
fiinţe nec vânăoare, nor l cr ri, elemene din
na ră sa nor idei absrace.
u  î  î  î î  î îî
 î î î î î " î î î
à î  î î î î  #  
  #î  î  î " î
 î î î î î    /erul
   strânge-n raţe-i cu jălire2 ÷î luncă î
î î î zace-n amorţire0 à î 
u ( îî î  î î îî  î î î
 î î î î î  îî î  
 î îî   î î î 
u·/6âd  flori de nal ă  î flori de mărgărint0
à 2A 

a exagerează inenţiona aroaorţiile,
n măr l sa imaoranţa obiecelor, aenr a
imaresiona.
u ( î   î  î  î  
 î î î   î 
  î î î î î î î
î î  î  î  î  î î 
 îî î   î î  !
 /î î
îî0 / î î 0 / î î 0
/ î "  0 / î " 
î î 0 /" î î î " 0
/M " î î  î î 2 „   "
·# î î 2M " î0 2 3 
à 2

u  î  à’!3›1„à î î   "  î
îî  î   # î
 î  î   îî  î
 î î î îî î
 î î î î î
u ( î   î î î î îî
î î î î  4  î î  
 î î  î  " "
 î  îî  
/ î  2 "  2 "   2 à
 î /  î 2 à  î 2 î î 
 2 4 "  2 ©   2 „" 
 2 |î   2 |   2 | î î 
2M î î 0
·-
à 2 3
 asociază c vine, faae, aersonaje, idei,
si aţii c sens oa s, aenr a evidenţia
semnificaţiile conras l i exarima arin ele i
reliefarea reciarocă.
u  î  î î    îî 
#î î î î
      î 
  /{îî trece îî vine 2 Úî" vechi nouă
î 2 î î rău î î ine 2 Ú î"î  î0 4
! î 3  
u |  î î   îî 
 î  î    î  
î
 /a  î î î  el î î
 î 2 a  î " el  î 0 4
··! î 
à 2

 ese fig ra de s bsi ţie arin care scriior l
folosee oa s l c vân l i ae care îl lasă să se
înţeleagă.
u î
î   î î î  a nu şti
nici cât au uitat alţii, a da cu căciula-n câini, s-a
dus ou şi s-a întors vacă, a ajunge gâscă de
jumulit, a um la câinii cu covrigi în coadă, a scoate
sticleţii din cap, a-l păli în numele tatălui, a tocmi
vulpea din pădure, a închide lupul la stână î 
u !
î î î î  î 
îî   î a ajunge din cal măgar ëde
la moară la râşniţă), scump la tărâţe şi ieftin la
·făină...
à 2 Ã
u Ã î î   î
î î  î î î 
î î  % î îî î 
#  ëvenera il = nemanierat & 
u Ã î î îî î  î  îî
 î î   î î î î
 îî îî î î î 
u /" ÷"  î „î î î" î î î $;
1  î  î î  î 0 „ î 
," "$9
u /@ › îî î î î î î  "  î 
 îî   î" î  " -"ë &; /&" #%
, ë" )"$&# )%60 „ î )"# ë"
/$9
u !
 î îî  î îîî  
·X
à 2
!


u
!

 î î  î î î
 
 î   î  
 î 
 î  îî 
/Ú  " î  2 " î î  
 /-" . %# B ($)-"ë1
"//#06 3  #; //#9
<Ã("%$1 #1 ë& ë ë6> <)-"ë
M"#"6 4 ! î 
u
)" î î  î   
  î î 2 gerul frige, vor eşte
tăcând, cioară al ă, cadavru viu, căr unele al ,
·
fericire amară.
à 2Ã


 s gerează, arin imagini sa semne, noţi ni
absrace sa fenomene c nosc e.
u ( î î î î  î
 î #î ! ©  7 /# ë
ë), î à 4 î 6 ABî 7($ î
4 ! î  î î î  î î
  î    îî î  .#
" î î  î î î  
î î î 
u ( î #î  î î î î î 
  î î
 4 î î © 7Ã& î
4 ! î î î    % à  
› ’ #C î 3 3  î î 
îî î% "1 $/#" ë / î {
·†à î î î    

à Ã
  8
u î"   î î î "  î î 
!  î   î î î î î î  
&#-"  #"&"1  M",=  
M"0
u &#-" î  î  î î
î î î " î î îî î
î
î  î  ={„" î varză î /îî
 î î 0 î î î / î î î î
î  î 0
u #"& î  î î î  î î î
 îî î  î  î î î  î
îî ( î î cerneală î î 
/ îî î 0%  / î î î   î
  îî î î îî  î îî  î
·

à Ã
  :
u ?",=   î î  î î
î 
lim ă î î  î î popor /ñ  î î î
î î î î lim ă´. ² 4 ! î %  î î î 
 
u ( î Ãcrisoarea III, î certa î î  î 4 ! î 
   î
î î  î î a pedepsi.
u ?" î î    î î
î  
 î î hain, prost, mişel, mehenghi î î î /de rea-
credinţă; simplu; sărac; piatră de încercare a metalelor preţioase0%
    î î î /nemilos; nepriceput; ticălos; isteţ0
u ( î
î î î a cerşi î a cere orice, î  a cerşi
 î a cere de pomană.
u ( î î „ î   nemernic î î
pri eag, î  î î î nemernic î de
nimic.

 
à 
u 
 7,"# &"& /&1 ë () ë(#9>
u Ã
 7,"# /)#, . &"&1 ë ()
ë(#9>
u

 7,"# . ()$1 ë &"& ë(# .
"ë/"ë"#9>
u


 7,"# "ë ("#1 ë " ( 9>
u

 7,"# "ë (1 ë & "#'$
ë(#9>
u 
 7,"# ()$ &)$"$#1 ë &"&
ë(#9>
u 
à 7,"# & "&#% $##1 ë .
M"%&9>
u 

 7,"# /##1 ë ("% &"##
ë(#90

 
u "#") î î î î  î î 
 î î  î  
cald / rece, ucurie / necaz, a câştiga / a pierde.
u Úîî   î î î î 
   î î îî î î% î î
î 
cald şi rece î îî îî 
u ›  î
 î î ëtânăr / ătrân, util
/ inutil, lumină / întuneric), î  îî
 î ëa urca / a co orî, sus / jos), î 
 îîî ëadevărat / fals), î î
î î ëa cumpăra / a vinde).

 

u 
 !7 ë ë(#
9
u 
 ! 7 /( 9
u 
 Ã ! 7 &( 9
u 
 3

 7
%" . /&9
u 
 !
; 3


7,"# /& %" . /&9
-

 !
u   î î CD  % î CD îî%
î CD % î CD % CD î% CD î%
 CD  % î CD %  CD % î CD %
 î CD îî% CD % î CD % 
 CD  î%  CD  %  î CD î %
  CD % î CD  î% î CD 
 î%  CD î%  CD %  CD 
î %  CD  %  CD %  îî
CD î %  CD  % CD % îîî CD
 % î CD î î% CD îîî% î CD %
 îî î CD î% îîî CD îî% îî CD
 î% î  CD  %  î CD î%
î î CD % îî CD îîî% # CD %  CD
· % CD % # CD  % î CD %

 !
u /(  CD î %  CD  %
 CD  % î CD î% î  CD
î  %  CD  % î CD î %
 CD % CD % CD % î 
CD î %  CD  % î CD î % CD %
îî CD îî % î î CD î î %
îî CD îî %  CD î% 
CD % CD %  CD î  % 
CD î%  CD î %  CD 
î %  î CD î î% î CD 
î î % î  CD î î % CD %
  CD î  %  CD î  % î 
CD îî %  CD î % î CD
îî%  CD  %  CD
î % î CD îî% î CD î î %
 CD î% î
 CD î
 % îî CD î îî %

 Ã !
&( 
u î . CD î "ë%
u %$ CD %
u . CD "ë%
u î. CD î"ë%
u î CD î%
u î%$ CD %
uX î ( CD î /#%

 3


u 7 %" . /&9 a ridica în slavă >< a face de
do ă aarale; din oaă inima >< c r aere de inimă; a
dormi iea ree >< a dormi b ean; a ţine secre >< a da
de gol; a a ne la conrib ţie >< a ar nca la co l de
g noi; a-i merge g ra ca a aăza >< a ăcea ca aeele în
aaă; a fi are din fire >< a fi slab de inimă; a da liberae
>< a a ne în obezi; a fi de aj or >< a fi de aovară; a l a
noă la ceva >< a-i inra ae o reche i a-i iei ae ala; a
râde c lacrimi >< a alânge din adânc l s fle l i;
a red de boga >< sărac liai aămân l i; a-i merge din
alin >< a-i merge ca la saânz raţi; a da ocol >< a merge
de-a drea l; a-i ad ce amine >< a da iării; a ţine în
ah >< a lăsa în voie; a da fiinţă>< a da aielea aoaii; a fi
c sca n la caa >< a fi înr-o d ngă; a-i cree inima >< a
cârni din nas;

 !
; 3


7,"#/&%"./&9
u a ia >< a-i ad ce amine; a sima >< a l a aese aicior;
sănăos >< în ghearele morţii; a ăcea >< a da de ire; a-
l angaja >< a-l ar nca ae dr m ri; a consr i >< a face
na c aămân l; a risiai >< a a ne deoaare; a găzd i
>< a rimie la alimbare; a înineri >< a aj nge la adânci
bărâneţe; a se însănăoi >< a cădea la aa; a rî >< a-i
cădea drag; a sa >< a se aerne la dr m; a răi >< a da
aielea aoaii; a lă da >< a face ae cineva albie de aorci;
odea na >< când oi vedea ceafa; a râde >< a-i scălda
ochii în lacrimi; deseori >< din an în ai; m l >< câ
negr s b nghie; înce >< câ ai bae din aalme; sig r
†>< ca arin vis;
Ã
 
u Ã"") î î î  î îîî  
 î î   î î î 
î î î î î   î 
 î 
u Úîî î îî  î î î
ës s r, oaaă, freamă, m rm r, zvon; a c gea, a
gândi, a refleca, a media, a c maăni),  î
î î î ëa fă ri, a realiza, a înfăa i, a
crea, a alăsm i),   î î  
ënoroi, glod, ină; c re, ogradă, ocol, băă ră),
  î î
î î ëfaţă, obraz, chia,
fig ră, m ră, moacă).

 Ã

u Úîî   î  î î î î
î
î î  î î     
î s-a făc ima fr mos B vreme fr moasă/; am
închis aasărea în colivie / în c că/; m-am gândi / 
am refleca, am media /  î î î î î) 
 î  î îî  î î
î 
î  î î î
î ima rile î 2 
vrem rile î 2 %  î  c ca î 2 
colivia î   î 2
u  î î î î î  î  î î 
îî î î
 î î vreme î a vrem i,
vremelnic, î ima ima ri 90
X
 Ã

u # 7 /(#1 &#9 2 aramă = c ar ; amor = dragose =
i bire; a deceda = a m ri; noroi = glod = ină; c re = ogradă = ocol
= băă ră; faţă = obraz = chia;
u /)#, 7 /# 9 2 ,,c ibar ëroind) de aae´ & î# % ,,a
l mii mireasă´ & î% ,,mere´ & % ,,far ri´ &  %
,,arimăvara vieţii´ & îîî
u % 7 )/(#1 #, 9 2 b n = areţios, g sos, blând; agil
= vioi, i e, ager, raaid; a aciva = a sim la, a inensifica, a
dinamiza, a înviora, a l cra, a realiza;
u ; (' 2 roa = fig ră de sil; cobră = arae c
ochelari; a deceda = a da or l aoaii; a f gi = a o l a la sănăoasa;
a-i amini = a-i ad ce amine;
u ' 2 a o l a la f gă = a da bir c f giţii; a fi înr-o doagă
= a fi d s c al a; a o lăsa bală = a se lăsa aăg ba; a face sa me
Xla g ră = a se face foc i aară;
ÃÃ
ÃÃ  8
u c iae = s biliae = aăr ndere = agerime = asc ţime. gremen = desfăare =
disracţie;
u arobare = consimţămân = acceaare. i reală = delir = zăaăceală = smineală =
abs rdiae;
u lbie = macă = vad = c rs. lbie = coaaie = covaă = aosavă = roacă =
căaisere;
u lean = asairaţie = dor = nosalgie = melancolie = aăs. meninţare = aericol =
arimejdie;
u dmonesare = aaosrofare = rearo. mesec = ingerinţă = imixi ne =
inervenţie;
u liaj = combinare = îmare nare = nire = melanj = conglomera = mix ră =
amesec;
u m zamen = agremen = disracţie = aerecere = desfăare;
u nanghie = s ferinţă = neaj ns = consrângere = liasă = necaz = dific lae;
u ngarale = sarcini = bir ri = dări = corvezi = obligaţii = imaozie;
u n raj = cadr = medi = ambianţă = cerc = sferă = socieae;
u aariţie = dif zare = a blicare. vire = ieire = arăare = naere = aaariţie;
u ai dine = alen = înzesrare = îns ire = aasi ne. alicare = folosire =
Xînreb inţare = ilizare;
ÃÃ
ÃÃ  :
u aoeoză = slăvire = glorificare = areamărire = divinizare; cord = învoială =
aac = înţelegere; arig = asar = dârz = nemilos = înver na = violen = i e =
focos = imae os = nesăaâni;
u ezare = arosaec = alan = aroiec = disa nere = înocmire = aranjamen =
înţelegere = acord; vân = ardoare = en ziasm = îns fleţire = înflăcărare.
rg men = rezon = raţionamen = arobă; oiv = moivare = dovadă =
exalicaţie.
u rmonie = concordie= consens = aorivire = b năînţelegere
u rmonie = concordanţă = echilibr = simerie = aroaorţie = m zicaliae =
sonoriae = melodie;
u riţă = aojar = căld ră = zăa eală = năd f = canic lă. rzăor = focos = vioi =
rgen = aresan;rzăor = orid = fierbine = dogorior. scenden = înaina =
srămo.
u sisenţă = aj or = sarijin = reazem. ea aţie = aresigi = faimă = simă =
vază.
u diori = a blic = arezenţă = asisenţă = aariciaanţi. aelaiv = den mire =
calificaiv ; sairaţie = endinţă = năz inţă = vis = ideal = dor = dorinţă
= râvnă. nj rie = înj ră ră;
u rib = marcă = îns ire = caliae = noă. xiomă = eză = aos la = arinciai
X-= en nţ arimar;
ÃÃ
ÃÃ  D
u lam = condamnare = înfierare = dezaarobare = rearobare; lasfemie = h lă =
calomnie;
u lesem = imarecaţie = af risenie. Dezasr = aooa = flagel = caasrofă =
nenorocire;
u oboc = recr = novice = înceaăor. onificaţie = raba = red cere = scăzămân
= faciliae;
u r f ială = m srare = m r l ială = dăscăleală = criică = rearo; omaoziţie
= l crare; caă = fragmen = aare = frân ră = aorţie = crâmaei. aie = cadă
= vană.
u aie = îmbăiere = saălare = scaldă. linare = consolare = mângâiere = rare;
u alsam = elixir = esenţă = docorie = medicamen. ovese = fab lă = naraţi ne;
u andă = gacă = leahă = clică = cârdăie = ceaă. andă = fâie = raif;
u asm = născocire = invenţie = minci nă = scornire. ajoc ră = r ine = ocară =
înjosire; ăcălie = zeflemea = derâdere = băaie de joc. ăina = indigen =
a ohon = aămânean = neao;
u eai dine = exaz = fericire = încânare = visare. rlac = becher = holei =
cavaler;
u eţie = ameţeală = ebrieae = chercheleală = alcoolizare.

ÃÃ
ÃÃ  E
u adr = înindere = saaţi = eren = domeni = aeisaj = ablo . adr = ramă =
oc = cana . adr = medi = ambianţă = clima = an raj = îmarej rare. adr
= f ncţionar = sl jba = angaja;
u ale = filieră = mijlocire = inermedi . ale = dr m = c rs = iinerar. ale =
direcţie = linie = sens;
u aliae = comaeenţă = il = rang = grad. aliae = îns ire = valoare = arib 
= noă saecifică; andoare = c răţenie = inocenţă = nevinovăţie = a riae.
andoare = naiviae = cred liae;
u aaaciae = aai dine = alen = valoare = arioriae = caliae. aaaciae =
forţă = ărie = a ere. aaaciae = c arindere = vol m = mărime. aarici =
mof = oană = fiţă = răsfăţ = ci dăţenie;
u arcasă = osa ră = cadr = schele. arcasă = înveli = caraaace = cr să;
u arel = coaliţie = gr aare = înţelegere = asociere. arel = monoaol.
u aasrofă = flagel = dezasr = calamiae = grozăvie = năaasă = rgie =
nenorocire = sinisr ; aznă = or ră = chin = s ferinţă = d rere = s alici .
aznă = efor = r dă = săr inţă = canon;
u ădere = iaco = eec = nere iă = disaariţie. ădere = căză ră == arăb ire =
năr ire = s raare. ădere = caaaciae = comaeenţă = drea. ădere = lăsare =
coborâre.
X
ÃÃ
ÃÃ  F
u ârcoa = colaoror = inrigan = bârfior. erăreţ = cârciogar = incomod =
nem lţ mi = dificil; eară =zavisie = gâlceavă = dezbinare = sfadă = alercaţie
= animoziae = discordie = disa ă = disensi ne = vrajbă = zâzanie = dihonie.
eară = dojană = m srare = morală = beeleală;
u hemare = înclinare = vocaţie = aasi ne = har = alen. hemare = inviare =
aofire = convocare; hemare = menire = rol = misi ne = scoa. hiliair = arofi =
avanaj = câig = afacere = aleacă;
u hiverniseală = cârm ire = gosaodărire = adminisrare = cond cere.
hiverniseală = căaă ială =îmbogăţire = aarvenire = aricoaseală;
u hin = frămânare = necaz = grijă = zb ci m.
ferinţă = d rere = aăimire =
calvar = mizerie; hin = caznă = s alici = or ră = schingi ire. irc laţie = z
= răsaândire = dif zare.
u irc laţie = mble = micare = dealasare. oasă = aană = aovârni = ariaor =
versan ; oasă = d ngă = la ră = aare. oasă = flanc = margine = ariaă.
oasă = ţărm = mal = chei;
u oincidenţă = congr enţă = aorivire = concordanţă = s araa nere. oloană =
col mnă = sâla;
u oloană = r brică = desaărţi ră. oloană = ir = convoi = lanţ = rând = s l =
vârej = râmbă;
XX
ÃÃ
ÃÃ  G
u omaendi = breviar = consaec = sineză = rez ma. oncea = br ion = ciornă
= schiţă; oncea = idee = noţi ne. oreciv = îndreaare = corijare = corecare.
u  geare = gândire = reflecţie = mediaţie.  geare =dicon = aforism = maximă
= adagi = zicere; Dar =danie = donaţie. Dar = cado = arinos = ofrandă =
alocon = miă. Dar = milă = înd rare = har;
u Dar = alen = vocaţie = îns ire = chemare = aalicaţie = aai dine. Debi = fl x
= caniae. // daorie = obligaţie = resanţă = liasă;
u Da nă = comaensare = desaăg bire = reaaraţie. Da nă = aag bă = arej dici =
văămare = aierdere; Dărnicie = bel g = ab ndenţă = rodnicie = oa lenţă.
Dărnicie = mărinimie = generoziae = largheţe
u Decor = f ndal = cadr = ambianţă = ablo . Decor = aodoabă = decoraţie =
ornamen ; Declin = decadenţă = decădere = regres. Declin = aa s = asfinţi =
scăaăare. Degradare = cor aţie;
u Degradare = declasare = înjosire = r inare = decădere = regres = deareciere =
zare;
u Delicaeţe = nobleţe = fineţe = gingăie = s aviae = frăgezime = graţie.
Dezbaere = disc ţie = dialog
u Dezbaere = analiză = cerceare = frămânare = deliberare = raţionamen. Dicţie =
inonaţie = rosire;
X
ÃÃ
ÃÃ  H
u Dezlegare = limaezire = rezolvare = sol ţionare. Dezlegare = ierare = absolvire.
u Dezlegare = îngăd inţă = aarobare = înc viinţare = aermisi ne = voie. Dicţi ne =
aron nţare; Disconin iae = înrer aere = inermienţă = inegaliae = soaare.
Disaonibiliae = consimţămân;
u Divagaţie = deviere = digresi ne = divagare = exc rs = ocol. D riae = ărie =
rezisenţă = solidiae; D riae = asarime = ră ae = br aliae = neomenie.
fec = echiaamen = îmbrăcămine;
u fec = consecinţă = rez la = rod = rmare = concl zie. fec = imaresie =
infl enţă; galiae = echiae = dreaae = j seţe = neaărinire = reg lariae =
aariae = aorivire = ideniae;
u normiae = aberaţie = exagerare = abs rdiae // minci nă = fals = invenţie =
bazaconie = fab laţie; aisod = aeriodiciae = înâmalare = faa = inciden.
aisod = fragmen = aare = scenă;
u videnţă = ceri dine = adevăr = clariae = sig ranţă // consaec = si aţie =
conservare; acor = condiţie = ca ză = mobil = deerminan. ac ră = chianţă
= doc men = înscris; ac ră = gen = alcă ire = consi ţie = fel = conformaţie
= na ră; esin =osaăţ = banche = araznic = chef. ideliae = conformiae =
arecizie = exaciae;
u ideliae = credinţă = devoamen = consanţă = aaamen = saornicie;

ÃÃ
ÃÃ  I
u icţi ne = aovese = născocire = alăsm ire = scorneală = basm // aaarenţă =
minci nă = irealiae;
u izionomie =asaec = formă = sr c ră // chia = faţă = fig ră = înfăţiare = obraz
= exaresie = arofil; lagel = boală = eaidemie = ci mă. lagel = aacose =
nenorocire = dezasr = calamiae;
u ler = miros = in iţie = insinc = aersaicaciae. lexi ne = arc ire = îndoire =
încovoiere = mlădiere;
u renezie = delir = exaz. renezie = aasi ne = aaimă = zel. renezie = avân =
elan = îns fleţire; Gabari = caaaciae = vol m = dimensi ne = mărime. Garan
= giran = cheza = răsa nzăor ;
u Garanţie = gaj = gir = amane = zălog = ca ţi ne = asig rare = garanare =
chezăie;
u Gâlceavă = disensi ne = ceară = conflic = dezacord = diferend = discordie =
animoziae = disa ă; Geneză = ivire = naere = facere = aaariţie = creaţie.
Geneză = origine = gnoză; Genileţe = c roazie = amabiliae = aolieţe = aenţie
= drăgălăenie. Germinaţie = încolţire = ieire;
u Ghid ie = aoznă = gl mă = năzbâie = rengărie // farsă, fesă = aăcăleală =
renghi = oie;
u Gloaă = v lg = m lţime = ceaă = b l c = grămadă = ad nă ră = alebe;

ÃÃ
ÃÃ  J
u Grai = glas = voce = c vân = verb = ros.// limbaj = vorbire = exarimare = limbă
// idiom = dialec;
u Grandoman = megaloman = înf m ra = îngâmfa = infa a = încrez = semeţ;
u Graniţă = fronieră = hoar = margine = limiă . Graniţă = demarcaţie = zăgaz =
barieră; Grai dine = m lţ mire = rec noinţă = rec noaere = m lţam.
G rmand = aoficios = lacom;
u aaimana = lichea = derbede = vagabond = a lama = aierde-vară = fl ieră-
vân;
u aal = si aţie = asaec = sare = înfăţiare = îmarej rare. aaos = hă = abis =
gen ne; aaos = dezordine = debandadă = conf zie = harabab ră = babilonie.
aaz = veselie = gl mă; aaz = mor = sairi = d h. aaz = farmec graţie = aracţie.
aecaombă = genocid = masacr = măcel
u azmă = safie = arăare = năl că = srigoi = vedenie. cne = s sain = geamă =
icni ră = icneală;
u dee = concea = gând = j decaă = oainie = aărere = in iţie. dee = vizi ne =
arinciai ; erarhie = reaaă = rang = sare = ordin = s ccesi ne = scară.
gnoranţă = arosie = s aidiae;
u maas = înc rcă ră = neaj ns = dific lae = srâmoare. marima = iaări ră =
form lar;

ÃÃ
ÃÃ  8K
u maeraiv = cerinţă = comandamen = obligaţie = daorie = aor ncă. nc rie =
delăsare = dezineres; Îndemn = sim l = ima ls = imbold = sim len =
îndr mare = aovaţă = sfa. Însemn = marcă;
u Jalon = reaer = indicaor = arăăor = semn = semnal. Joncţi ne = nire =
legă ră = acord; J sificare = disc laare = exalicare = dezvinovăţire = sc ză //
moivare = raţi ne = emei = legiimare
u ac nă = defec = c s r = neaj ns = scădere / liasă = gol = vid/ înrer aere =
disconin iae = laas s
u ealiae = francheţe = devoamen = loialiae = aaamen = consecvenţă =
sinceriae = b nă-credinţă omeală = mâră = amorsă = nadă. omeală =
ademenire = înelare = minci nă;
u oraliae = eos = cinse = omenie = coreci dine. reajă = caacană = laţ =
c rsă = arinzăoare; oiv= arg men = areex = sc ză/ ca ză = raţi ne = emei
= dovadă/ arilej = ocazie = circ msanţă
u bicei = c mă = daină = z = rând ială // dearindere = nărav = obin inţă =
aa că ră = abie; bârie = sorgine = origine = s rsă = izvor = macă = încea 
= ca ză. fensă = inj rie = ocară;
u acose = bocl c = belea = necaz = nealăcere = mizerie // flagel = aooa = rgie =
sinisr = dezasr

ÃÃ
ÃÃ  88
u ag bă = arej dici = disr gere = văămare // aierdere = sricăci ne = da nă =
liasă; anoramă = arivelie = vedre = aeisaj / bâlci = saecacol = rearezenaţie /
ablo = frescă = exaoziţie;
u ărere = senzaţie = il zie = închia ire = imaresie / credinţă = oainie = convingere
= idee = conceaţie; ecee = noă = semn = emblemă = arib // sigili = aarafă =
amailă;
u enienţă = osândă = aedeaasă = canon // căinţă = aocăinţă = isaăire;
erimer = con r = circ mferinţă = înconj r = ocol // înindere = s arafaţă =
aorţi ne;
u ofă = mof = oană = caarici = aredisaoziţie = lăcomie = avidiae // alac =
dorinţă = chef = g s; omaă = fas = aaradă = solemniae // alai = s iă =
coregi . odoabă = bij erie = gi vaier;
u refacere = înnoire = ransformare = schimbare = modificare = evol ţie;
u reaonderenţă = arioriae = arec maănire = s aerioriae = aredominare =
ascendenţă = înâieae;
u robă = mosră = eanion // dovadă = măr rie = arg men // încercare =
verificare = examen; acilă = meeahnă = neaj ns = c s r = defec = bee g.
aa = s sragere = f r = delaaidare;
u ăgaz = aăs ire = ima = răsima // ihnă = reaa s = linie. aba = red cere =
scăzămân ;
ÃÃ
ÃÃ  8:
u ând ială = iaic = aroocol = ri al = ceremonial. eazem = sarijin = aj or =
ailă ; âvnă = en ziasm = ardoare = aornire // silinţă = zel = hărnicie =
srăd inţă;
u ealizare = înfăa ire = fă rire = îmalinire // creaţie = oaeră = l crare ;
u eceaţie = caaare = înregisrare // arimire = re ni ne = osaăţ = banche ;
u ec noaere = aresigi = aareciere = consideraţie = simă = faimă // idenificare
// acceaare ;
u eferinţă = relaare = informare = lăm rire = exalicare. ef gi = consolare =
îmaăcare ;
u ef gi = f gă = aribegie = adăaosire. egres = invol ţie = declin = decădere =
descreere ;
u earo = dojană = ima are = recriminare = m srare = rearehensi ne ;
u ea lsie = aversi ne = dezg s = aniaaie = oroare = silă. ival = em l =
adversar = oaonen ;
u eţea = organizaţie = sisem = sr c ră // file = alasă = mreajă // combinaţie =
l cră ră = inrigă;
u ezervă = reicenţă = reţinere = răceală = sfială = jenă = modesie // neîncredere //
deaozi // fond ri;
-
ÃÃ
ÃÃ  8D
u
acrilegi = arofanare = nelegi ire = aângărire = crimă = imaieae.
cizi ne =
disidenţă = dezbinare;
criere = redacare // l crare = oaeră // grafie // noare //
scris //orografie ;
emeţie = grandoare = măreţie = fas // mândrie = fală = r fie
= îngâmfare = orgoli = aroganţă ;
u
emnificaţie = ros = sens = înţeles = raţi ne = âlc = denoaţie // valoare =
imaoranţă = însemnăae
u
ervici = f ncţie = sl jbă = oc aaţie = aos // domeni = secor = secţie ;
u
everiae = rigoare = asarime = exigenţă = inransigenţă = sriceţe = d riae =
rigidiae ;
ilă = dezg s = scârbă = aversi ne // forţă = a ere // consrângere =
violenţă = ab z ;
im lacr = falsiae = aaarenţă = arefacere = arefăcăorie.

imaliae = na raleţe // naiviae ;
u
isem = sr c ră = ordine = alcă ire // ansambl = oaliae = angrenaj //
model = ia = iaar ;
i aţie = sare = aosiră = conex // îmarej rare =
circ msanţă = iaosază // avere // ros ;
u
lăbici ne = ea izare = sfâreală = exen are= vlăg ială // scădere = liasă =
defec = deficienţă = vici ;
lăbici ne = înclinare = aornire = afecţi ne = aasi ne.

obrieae = aonderaţie = c maăare ;
u
oliciare = rec rs // cerere = r gămine = aael = cerinţă.
aecie = varieae =
clasă = caegorie ;

ÃÃ
ÃÃ  8E
u Mablon = cal a = clie = iaar = model = calaaod = formă = an. Maradă = reb s
= ghicioare ; Mirelic = ireenie = r c = mecherie = sraagemă = s berf gi =
eria ; Mnaaan = imaosor = arlaan = a nga = escroc = aologar. Mafeă =
emisar = c rier // mesaj ;
u iaic = aaric lar = saecific = caracerisic = aroari = disinc. ransfer = m are
= dealasare ;
u rase = raiec = dr m = raiecorie = iinerari = aarc rs = r ă. ravali =
m ncă = efor ; ărie = solidariae // consisenţă // d rabiliae = răinicie =
rezisenţă // forţă = a ere = energie ;
u emaeramen = elan = energie = vialiae = ardoare = avân // na ră = fire =
caracer ; ensi ne = sres = încordare = zb ci m = dramaism = aresi ne =
hiaerensi ne ;
u eva ră = b cl c = belea = nealăcere = neaj ns // ărăboi = ămbălă = zarvă =
scandal // revolă ;
u esă ra = rzeală = nelire = inrigă = combinaţie = l cră ră // aânză = exilă
= sofă ; mbră = obsc riae = în necime // fanomă = năl că = il zie =
aaarenţă // răcoare // saecr ;
u rma = coborâor = descenden = s ccesor = conin aor = arogeni ră = vlăsar
= odraslă = viţă ;

ÃÃ
ÃÃ  8F
u rinţă = îndemânare = ariceaere = sarineneală // s aerficialiae = indiferenţă
// simaliae ; Vad = macă = albie // recere = aasaj // liman // afl x =
c maărăori. Valenţă = relaţie = combinaţie ;
u Vară = aezămân = casă = loc inţă // cămin = c aor = sobă // ţară = aarie.
Vălă c = legă ră ; Vâloare = lb rare = zarvă // vârej = coacă = b lboană //
vijelie = f r nă. Vălă c = s l = ăvăl g
u Veghe = ocroire = îngrijire // aază = srajă // nesomn = rezire = ariveghere.
Verdic = seninţă ; Veraciae = veridiciae = realiae = adevăr = obieciviae.
Verdic = hoărâre = j decaă ;
u Vicisi dine = necaz = dific lae = s ferinţă = încercare. Vervă = îns fleţire =
voici ne = avân ;
u Virginiae = inocenţă = casiae = feciorie = a riae = nearihănire. Visăor =
mediaiv = romanic ;
u Vrere = inenţie = dorinţă = aofă = voinţă //hoărâre = deerminare = decizie //
scoa = ţel = ţină ; avisie = inrigă // aâră // aizmă = d mănie = ră // gelozie //
discordie = neînţelegere = conflic ;
u eflemea = înţeaă ră = ironie = sarcasm. icală = c geare = maximă = aforism
= aroverb ; odie = desin = rsiă = soară // alaneă // conselaţie // sea.
X
ÃÃ
 8
u bae = divaga = devia = ëîn)deaăra // aălăvrăgi. bj ra = renega = leaăda //
ref za // descoorosi ;
u borda = înceae = aaca = demara // acosa = oari. brevia = sc ra = red ce //
sineiza = condensa
u bsorbi = areoc aa = caaiva // înghiţi = sorbi = încoraora. ccelera = zori =
grăbi = rgena = i ţi ;
u civa = sim la = inensifica = înviora // l cra = m nci = realiza. c za =
inc laa = învin i ; c za = incrimina = învinovăţi. daaa = aclimaiza // aorivi
= armoniza = acomoda = adecva ;
u dăaosi = oblăd i = ocroi = aroeja // găzd i = arimi. feca = desina = acorda
= reaariza ;
u feca = înrisa = înd rera // indisa ne = leza = arej dicia = ainge = aăg bi //
sclifosi = fandosi ;
u firma = a se ima ne = a se remarca = a se evidenţia // sa ne = zice s sţine =
declara = exarima ;
u lina = emaera = aooli = calma = domoli = îmblânzi = linii = ra. rbora =
ridica = afia ; resa = reţine = deţine = închide = înemniţa. se băga = a se
ameseca = a inerveni ;

ÃÃ
 :
u aza = cona = sarijini = rezeme // a se încrede = a se biz i = a se înemeia = a
crede; ăga = înfige = îmalâna = inrod ce = îndesa // angaja // chel i = invesi;
u ân i = oarima = as ari = năa si = oroasi = arigoni = iraniza // a sii = nimici
= disr ge ; eneficia = arofia = câiga // a se b c ra // a se folosi de«
u alomnia = discredia = defăima = blama = denigra = aonegri = bârfi = h li ;
u analiza = asana = sal briza // îndreaa = oriena = dirija ;
u aaiva = sed ce = înlănţ i = s bj ga = fermeca = vrăji = caaa ;
u araceriza = con ra = defini = saecifica = individ aliza ;
u aagrafia = înregisra = invenaria // recenza // înscrie ;
u aerisi = excl de = elimina = înlă ra // excom nica // răsaoai ;
u ăaăa = conraca = încasa = l a // arimi = obţine = dobândi = câiga ;
u ăa i = b rd i = îndesa = icsi = înghes i // înhăţa = l a = arinde // bae =
snoai // d bla // îngroa
u ânări = areţ i = măs ra = eval a // c maăni = chibz i = j deca ; ârmi = vira
= coi = coigi = abae // ovăi = ezia = codi = eschiva ;
u erne = discerne = deosebi = desl i = disinge // b ra = b rniţa = ţârâi // alege =
seleca // reţine ;

ÃÃ
 D
u hel i = oca = irosi = risiai = arăaădi // cons ma. ifra = coda // ad na =
îns ma = n măra ;
u insi = raa = închina = osaăa // dăr i = mi i // areţ i = onora = resaeca //
elogia = lă da = slăvi ;
u ia = aomeni = menţiona = semnala = amini // chema // invia ;
u larifica = limaezi = lăm ri = desl i = desc rca = el cida = exalica // descifra =
rezolva = sol ţiona
u lasa = si a = alasa = fixa = închide // aranja = ordona = aeza = clasifica =
disa ne = rând i ;
u olaora = dif za = răsaândi = îmarăia //emana = radia = aroaaga ;
u omanda = ordona = aor nci = disa ne = rând i // cond ce = aovăţ i = îndr ma
= conrola = regla;
u ombina = îmbina = îmare na = re ni = comasa // rzi // îngemăna ;
u omena = exalica analiza inerarea // adnoa. ondensa = sineiza = concenra
= srânge = rez ma
u onferi = decerna = acorda = da = arib i = disinge. onamina = moliasi =
infeca = conagia ; onraria = vexa = oca = ned meri = imi = izbi. Debia =
vorbi = aălăvrăgi = sa ne // da ceva ;

ÃÃ
 E
u Defăima = discredia = aonegri = calomnia = h li = bârfi = blama = denigra =
ocărî = comaromie ;
u Degaja = debarasa= săaa= descoorosi = sc ra // emana = emie = dif za =
răsaândi = îmarăia ;
u Degaja = elibera = debloca = slobozi // elimina. Demoraliza = desc raja = dearima
= dezola ;
u Den nţa = deferi = aârî = reclama = demasca = informa.
u Desăvâri = îmalini = înfăa i = realiza = săvâri // sfâri = ermina // aerfecţiona;
u Deservi = servi = sl ji = îngriji // exec a // dă na = văăma = dezavanaja;
u Dezvăl i = declara = div lga = desăin i = îmaărăi = măr risi = încredinţa =
sa ne revela ;
u Dezvola = amalifica = mări = exinde // cree = eval a = arogresa = avansa =
înaina = aroaăi ;
u Disa ne = aranja = clasa = orând i = aeza = aorivi // hoărî = decide = comanda
= ordona ;
u Disa ne = aoseda = avea // bir i = bae = învinge // arescrie ;
u Disrib i = ealona = îmaărţi = reaariza = desina = da // aranja = aeza = clasa =
disa ne = orând i;
†
ÃÃ
 F
u cliasa = obn bila = în neca = mbri // înrece = deaăi = s rclasa // a disaărea
= a se face nevăz ;
u nerva = iria = indisa ne = agasa = înf ria = s aăra = aţâţa = înărâa = racasa
= sâcâi ;
u acilia = favoriza = înlesni = ra = mijloci. ăţ i = gel i = neezi = niformiza
= l sr i ;
u elicia = gra la = ra= omagia = onora. eeli = mâzgăli = m rdări = mânji //
grei = gafa ;
u ila = răs ci = oarce // rări // rmări = s araveghea = observa = aândi ;
u inanţa = s sţine = s bvenţiona = invesi = înreţine = siaendia. laa = ad la =
măg li = ling i ;
u ixa = sabili = arinde = aironi = imobiliza = îmaieri = înţeaeni = ţini = ţin i ;
u ixa = a se aeza = a se insala = a se alasa = a se sabiliza // a se hoărî = a se
decide ;
u ixa = rând i = ordona = disa ne = norma = areciza. l c a = oscila = varia =
ovăi = a se schimba;
†
ÃÃ
 G
u Găsi = izvodi = născoci = invena = imagina // gândi = conceae = elabora =
aroieca // alăsm i ;
u Găsi = exisa = a se afla // a se vedea // sa // aarecia = considera = crede = asaira
// descoaeri = dib i
u Găzd i = arimi = adăaosi = caza = încar i = a da săla. Ghida = oriena =
călă zi = cond ce ;
u Genera = declana = arod ce = ca za = nae = crea = face = aricin i. Glosa =
exalica = lăm ri ;
u Graţia = absolvi = iera = amnisia = sc i. Gra la = lă da = felicia = rec noae
= m lţ mi ;
u aărăzi = hoărî = desina = sori = meni // acorda = da = dona = dăr i;
u aărţ i = sâcâi = necăji = cicăli = achina = înărâa = zădărî // l aa = a se
încăiera = a se înfr na ;
u nc mba = reveni // a se ima ne // a fi daor = a fi obliga. nfirma = abroga //
dezminţi = conrazice;
u nhiba = înăb i = reţine = frâna = soaa. nsa ra = saornici = sabili = fixa =
înrona = insala ;
u nsaira = ins fla = arovoca = deermina = s gera // inhala = resaira // asaira ;
†
ÃÃ
 H
u ns fla = insaira // s gera // îns fleţi // deermina // isca. negra = incl de =
c arinde = îngloba ;
u Îmbia = îndemna = sim la // aofi // invia // oferi // ademeni = amăgi = isaii =
momi ;
u Îmaila = aaăsa = as ari = oarima = exaloaa = năaăs i = oroasi = iraniza =
rgisi = arigoni ;
u Îmares ra = înconj ra = încerc i = c arinde = învăl i // asedia = închide //
năaădi //arinde // coalei;
u Jef i = saolia = arăda = deaoseda = devaliza = jecmăni = f ra = răai // devasa //
âlhări.
u Jena = sânjeni = deranja = incomoda = indisa ne = s aăra // îmaiedica // a se
r ina / a se sfii ;
u J ca = dansa = dănţ i = a se disra = ţoaăi // inerarea = arezena = rearezena =
r la // înrece ;
u ăm ri =exalica = clarifica = limaezi = l mina = areciza = el cida = desl i //
rezolva = dezlega ;
u egaliza = consfinţi - a enifica = adeveri = înări = confirma = oficializa ;
u anevra = mân i = mania la // ailoa = dirija // neli = comaloa = acţiona ;
†-
ÃÃ
 I
u asa = ac m la = concenra = ad na = srânge // îngrămădi = aglomera ;
u ân i = răsc maăra = salva = izbăvi = scăaa // ermina = sfâri = isarăvi ;
u enţine = dăin i = d ra // exisa = s bzisa = rămâne // conserva = aăsra =
rezisa // aersisa ;
u odera = emaera = micora = red ce = îma ţina = aen a = dimin a = slăbi =
aooli = înfrâna ;
u olesa = br aliza = ins la // s aăra = necăji = indisa ne. ă ci = arosi =
âmai = ameţi = zăaăci;
u ăaădi = invada = coroai = coalei = bir i = doborî // acoaeri // male ;
u ăz i = asaira = râvni = srăd i= încerca. ni = c n na = căsăori = îns ra =
măria ;
u bseda = iraniza = aersec a // frămâna = chin i = roade // rmări = areoc aa
= coalei ;
u cărî = ins la = defăima = jigni / m sra = cera = dojeni. oicni = îmaiedica =
înc rca/lovi = cădea

†·
ÃÃ
 J
u erceae = încasează= srânge = ad nă // remarcă = sime = sesizează // înţelege =
observă = disinge;
u oenţa = înări = mări = inensifica = ridica = aori = accen a. oicni =
îmaiedica = înc rca // lovi ;
u reciaia = rgena = grăbi = zori = accelera = i ţi // a se dea ne = a se sedimena
;
u reconiza = s gera = indica = arăa // arevedea = aroieca = conceae // alăsm i //
iniţia ;
u rel cra = înnoi = modifica = lef i = aerfecţiona // analiza = exalica = exa ne ;
u rezerva = aroeja = aaăra = feri // aăzi // aăsra. rioci = înnobila = ameliora //
seleca // ransvaza ;
u rod ce = rodi = ivi = nae = scoae // realiza = crea = fabrica = confecţiona =
înfăa i ;
u rod ce = arovoca = săr i isca = deermina = ima lsiona. roaage = îmarăia =
dif za = răsaândi ;
u roscrie = exa lza = s rghi ni = exila = izgoni = osraciza // inerzice = oari //
condamna ;
†
ÃÃ
 8K
u adia = dif za = degaja = aroaaga = îmarăia // srăl ci = l mina // erge =
an la = desfiinţa ;
u aaora = relaa = referi = arezena = înfăţia. aţiona = c gea = chibz i =
j deca = media = cânări
u ăbda = olera = s feri = s aora = înd ra = aăimi // abţine = săaâni = înfrâna ;
u ămâne = zăbovi = sa = a n aleca // dăin i = d ra = conin a // arisosi ;
u ăai = vrăji = încâna = fermeca // f ra = jef i = arăda = s srage = jecmăni ;
u ăscoli = imaresiona = mica = emoţiona = zg d i // răvăi = scooci = scormoni
// lb ra = agia ;
u ăsfăţa = dezmierda = alina = mângâia // răzgâia // h z ri = lăfăi. ăchira =
răsfira = îmarăia ;
u ăs fla = deconsaira = a se sc rge = a ransaira // resaira // a se odihni = a se
desinde = a fi ihni 
u esabili = însănăoi = vindeca = ămăd i // reface = resa ra = recoma ne =
resaornici ;
u esaeca = onora = areţ i = sima = cinsi = aarecia // rma = saisface = îndealini
;
†X
ÃÃ
 88
u
aboa = comaromie // frâna = îmaiedica // neli // s bmina.
cărmăna = aăr i
= bae = snoai ;
u
ăaa = eroda = măcina = r ina = roade // grava = sc laa // excava // arăi //
s bmina = rzi = neli;
u
coae = al nga = desi i = goni = îndeaăra // exrage = sm lge = exiraa =
elimina = l a = iaări ;
u
corni = născoci = alăsm i = invena // minţi = broda = icl i = rzi // sârni =
isca = hăi i ;
u
esiza = releva = relaa = reclama = areinde // observa = consaa = înregisra //
ariceae = in i ;
u
finţi = ârnosi = hiroonisi // sancifica = sacraliza = consacra // venera = slăvi =
onora = cinsi ;
u Mfichi i = ironiza = îma nge = înţeaa = alesni = bici i // Micana = deranja = sâcâi
= alicisi ; Movăi = oscila = fl c a = îmaleici = clăina // ezia = codi = aregea.
u oca = risiai = chel i = arăd i // măr nţi = ăia = îmb căţi // flecări = saorovăi //
cicăli ;
u olera = înd ra = răbda = s aora // aermie = îngăd i. răda = vinde // înela =
deconsaira ;
†
ÃÃ
 8:
u răsni = de na = b b i = v i // aocni = izbi = lovi. ămâia = cădelniţa // flaa =
ling i = lă da ;
u ălmăci = el cida = lăm ri = exalica = exarima // rad ce = ransa ne =
inerarea ;
u ini = ochi = viza = l a la ţină // inde = aţini = asaira = rmări = râvni. in i
= înfige = aironi ;
u imi = zăaăci = l i = saeria = b imăci // s aefia = min na = nă ci = s rarinde
;
u lragia = ofensa = ins la = jigni. Vădi = indica = arăa = manifesa = demonsra
= a ne în relief ;
u Văm i = axa // s srage = rerage = f ra. Văăma = aăg bi = dă na = srica //
lovi = răni = ainge ;
u Vânzoli = forfoi = a se agia = a se frămâna = a se zbae. Vicia = cor ae = srica
= dearava // aol a;
u Venera = diviniza = adora = aroslăvi // cinsi = sima = lă da = glorifica.
u Verifica = aroba = conrola = examina // reviz i = revedea = încerca ;
u Vicleni = răda = înela // neli = comaloa // iscodi = isaii.
††
ÃÃ
5 8
u bă = dearima = necăji = s aăra = mâhni = amărâ = demoraliza =
desc maăni = melancolic ; bil = ire = viclean = mecher = desc rcăreţ //
isc si = dibaci = îndemânaic = aricea = desoinic
u bjec =josnic = icălos = mizerabil = dezg săor. bominabil = eribil = groaznic
= înjosior ;cr = fermena = acri = m ra // aosac = rs z = morocănos =
resaingăor ;
u diacen = conig = ală ra = anexa = aliai. gil = sarinen = vioi = i e =
ager = raaid ;
u dmirabil = excelen = min na = încânăor = salendid = deosebi = fermecăor =
srăl ci ; ievea = concre = adevăra = sig r = real = a enic = aalaabil ;
u leaori = ocazional =înâmalăor = circ msanţial = s a s hazard l i ;
u maor = râvnior = dornic = i bior // dilean = nearofesionis ;
u mărâ = aonosi = degrada = za = jeraeli = vechi // ris = s aăra = necăji =
mâhni = indisa s; mical = afabil = arieenesc = cordial = amabil. nodin =
neineresan = banal = obin i = de rând ;
u aaic = rece = indiferen = neaăsăor = insensibil. rbirar = ab ziv = obieciv =
samavolnic ; riera = înaaoia = înârzia = nedezvola = handicaaa.
u rzăor = focos = vi = vioi // orid = fierbine = dogorior // rgen = aresan ;
†
ÃÃ
5 :
u colic = aasoral = idilic = camaesr = câmaenesc. arbar =feroce = cr d = ră
= d r // arimiiv ;
u rlesc = b f = groesc = carica ral = caraghios // aarodic ;
u ecisnic = infam = icălos = josnic = mizerabil // slab = debil = airairi ;
u esial = feroce = sălbaic = c mali = fioros = animalic ;
u ie = obsc r = mil = neînsemna = insignifian // sărman = nevoia = sărac =
aa aer = mizer ;
u inec vâna = blagoslovi = sfinţi // ferici = areamări // j s = legiim =
înemeia = raţional ; abalisic = asc ns = obsc r = încâlci = miserios = neclar
= conf z ;
u aracerisic = disinc = definiori = aroari = saecific = iaic ;
u aegoric = ne = eviden = izbior = clar = indisc abil = cer = vădi = sig r //
ferm = decis ; elebr = rea a = ren mi = il sr = vesi = arhic nosc ;
u er = aalaabil = concre = real // sig r = neîndoielnic = adevăra = aoziiv =
veridic
u insi = corec = ones = inegr = incor aibil = loial = vir os // cas = a r =
nevinova = c ra ;
u insi = sincer = franc = leal = devoa = fidel = saornic // onora = areţ i =
sima = resaeca ;
ÃÃ
5 D
u irc msaec = vigilen = areca = aen = arevăzăor = ar den ;
u iviliza = rafina = maniera = aoliicos = amabil = cizela = s bţire // avansa =
evol a = înaina ;
u lasic = z al = c ren = radiţional // exemalar = rearezenaiv = aerfec =
saecific
u lemen = ind lgen = ierăor = îngăd ior = generos = milos = b n = blând ;
u oche = ferche = dichisi = elegan = aranja = îngriji = sailc i = găi ;
u olaeral = adiţional = lă ralnic = marginal = sec ndar ;
u oleric = irascibil = agresiv = mânios = aarig = neasâmaăra = i e = violen ;
u olora = n anţa = exaresiv = aioresc = evocaor // voasi = boi ;
u omod = lesnicios = alăc = convenabil = conforabil // inaciv = lene =
delăsăor
u omale = exha siv = inegral = alenar // înreg = dealin = oal // absol =
comaleamene ;
u omaac = îndesa = dens // alin // masiv // vâros // des. oncilian = binevoior =

îmaăci ior ;
ÃÃ
5 E
u Darnic = feril = boga = mănos // generos = mărinimos = larg = c lan ;
u Debordan = năvalnic = coaleior = nesăvili = dezlănţ i = m l os ;
u Declamaor = aomaos = afec os = reoric = emfaic = mfla = bombasic ;
u Deda = adaaa = obin i = familiariza = dearins = aclimaiza ;
u Definiiv = irevocabil = caegoric = nesrăm a // finisa // hoărâ // încheia =
ermina ; Demonic = oribil = diabolic = drăcesc = infernal = sinisr = execrabil ;
u Dens = îndesa = comaac = vâros = consisen = are = solid // adânc // de
neaăr ns = gre ;
u Deaăi = ve s = învechi = demoda = aerima = banal = răs fla = anacronic =
iei din z ;
u Dealasa = m a = l xa = disloca = scrâni = dezaric la = rni // neaorivi =
inoaor n ; Disan = nesociabil = necom nicaiv = rezerva = rece // deaăra =
disanţa ;
u Disr s = sa lbera = nimici = r ina = dărâma = desfiinţa = năr i // ea iza =
doborâ = zdrobi ; Diirambic = reoric = mfla = emfaic // elogios // en zias //
s aerlaiv ; Dizgraţia = s besima = desconsidera = disareţ i = s baarecia //
minimaliza ; Dogmaic = habonic // rigid // conformis // ilogic. chiabil =
obieciv = j s = drea = corec ;

ÃÃ
5 F
u chilibra = modera = c maăni = aondera = chibz i = socoi = aooli =
măs ra = emaera ;
u chilibra = aroaorţiona = armonios // simeric // // calm = linii = calc la ;
u feciv = adevăra = neîndoielnic = inconesabil = cer // real = sig r // eficace =
eficien = aoziiv;
u lasic = maleabil = mlădios = flexibil = exensibil // s al // acomodabil =
adaaabil ;
u libera = dezrobi = emanciaa = liber = neaârna = scăaa = salva = izbăvi //
degreva // dezvăţa;
u locven = exaresiv= alasic = s gesiv = grăior = semnificaiv = edificaor =
convingăor ; minen = il sr = deosebi = ales = disins = remarcabil = excelen
;
u nergic = neobosi = dinamic // fore = a ernic = vajnic = imae os ;
u xceden = s ral s = al s = arisos = arinos = arisoseală = exces ; ad = anos =
banal = inexaresiv = alicicos = monoon // nesăra = searbăd = insiaid = fără
g s;
u enomenal = fab los = imior = formidabil = enorm = colosal = l ior =
fanasic = exraordinar ;
u erm = neclini = hoărâ = decis = inransigen = neabă // caegoric =
-indisc abil = cer = sig r;
ÃÃ
5 G
u eril = fec nd = rodnic = rodior = arod civ // boga // gras. loan = al ior //
nesabil = aasager;
u ilisin = mărgini // meschin = egois = ră // machiavelic. lagran = eviden =
izbior = clar = vădi ; or i = înâmalăor // nearevăz = neaeaa = inoaina;
u Galan = amabil = c renior = drăg ţ = genil = aoliicos = aen ;
u Galan = darnic = generos = c lan = galanon // amoros = senimenal ;
u Gale = drăgăsos = lang ros // d ios = melancolic = nosalgic. Gârbov =
încovoia = ghebos =c rba
u Gelos = z liar = băn ior = emăor = s saicios // invidios = aizma = ranchi nos;
u Ginga = dificil // areenţios = mof ros // anevoios // delica = fin = graţios =
fragil = s av;
u Giganic = măreţ // colosal = enorm = imens = formidabil = fab los = fenomenal
= l ior = eribil ;
u Glacial = disan = rece = nearieenos = rezerva // îngheţa = aolar ;
u Gnomic = aforisic = senenţios = moralis = moralizaor. Grav = adânc = arof nd
// gros // cavernos;
u Grandios = semeţ = măreţ = imaozan = ima năor = maiesos = magnific = imens
= mon menal ;
·
ÃÃ
5 H
u Grandoman = megaloman = înf m ra = îngâmfa = infa a = încrez = semeţ ;
u Grav = sever // arimejdios = aeric los = ac // serios // solemn = imaoran =
marţial ;
u Griza = rmena = ameţi = bea = mahm r. G rmand = aoficios = lacom =
mâncăcios = mâncă ;
u aidos = dezg săor = râ = monsr os = aoci= sl = desfig ra = resaingăor =
oribil = groaznic ;
u airs = zbârci = vâlvoi = ci f li // râcios = aosac = rs z = morocănos ;
u larian = disraciv = am zan = ilar = caraghios = de râs.
u l sr = faimos = ren mi = vesi = srăl ci = celebr = eminen ;
u maacien = nelinii = nerăbdăor = îngrijora = neihni. maerinen = insolen
= obraznic ;
u malacabil = cr d = neîmblânzi = neierăor = neînd ra = neaooli.
u maonderabil = diafan = aerian = fără gre ae // imaerceaibil = insesizabil =
s bil
u ndecen = ima dic = ner ina = nec viincios = imoral = obscen ;
u ndezirabil = aniaaic = nedori = rea lsiv = resaingăor. negal = caaricios =
inconsecven ;

ÃÃ
5 I
u ndolen = delăsăor = indiferen = neaăsăor = aaaic = nesimţior // lene =
rândav // neglijen ; nexorabil = eribil = neînd aleca = asar = cr d =
imalacabil = nemilos ; nfam = aerfid = icălos = josnic = nedemn = mârav.
nform = amorf // râ = grosolan // arimiiv; nfa a = r fa = îngâmfa =
înf m ra = orgolios = arogan = vanios.
u nfidel = inexac = incorec = alera = dena ra // labil // necredincios =
nesaornic = ad ler;
u nflexibil = ferm = neînd aleca = d r = inransigen = asar // rigid = neflexibil
= are = ţeaaăn ;
u nsolvabil = falimenar = nealanic= r ina = disr s = ea iza. nerimar =
arovizori = emaorar ;
u nviolabil = inangibil = sacrosanc = sacr = de neains. raţional = ilogic =
abs rd // dealasa ;
u Îmaricina = inc laa = ac za = învin i = incrimina = aârâ. Încorsea = rigid
= limia = obliga ; Înceior = agale = domol = înce = alene = binior = rel =
înceinel ;
u Încremeni = rigid = îmaieri = înlemni = înmărm ri = neclini = ţeaaăn // fix =
imobil = aironi ; Încroai = înfiriaa = înjgheba // căld ţ = căldior. Înveera =
învechi = radiţional = obin i ;
X
ÃÃ
5 J
u Josnic = ignobil = nerebnic = miel = abjec = infam = nedemn = mizerabil =
mârav = icălos ;
u J dicios = rezonabil = chibz i = c maăni = gândi = raţional = înţelea = serios
= emeinic ;
u J s = îndri i = j sifica = legiim = moiva // drea = corec = exac // adevăra
// obieciv // ones;
u abil =l necos // nesaornic = insabil = inconsan = mobil = schimbăor =
inconsecven // caaricios;
u aconic = laaidar = sc r = concis = s ccin = sineic. amenabil = mizerabil =
dealorabil = ris ;
u ang ros = andr = gale = senimenal = melancolic = drăgăsos.
u icenţios = rivial = imoral = indecen = nec viincios = obscen = aornografic =
v lgar = deănţa ;
u g br = macabr = jalnic = s mbr = groaznic = ragic = f nebr .
u agisral = salendid = aerfec = desăvâri = măiesri = exraordinar.
u aleabil = flexibil // d cil // exensibil // adaaabil // elasic // docil = asc lăor ;
u arţial = imaoran = grav = serios // cazon = miliăresc. ercanil = comercial =
neg soresc ;

ÃÃ
5 8K
u ândr = vanios = îngâmfa = f d l = r fa = înf m ra = orgolios = semeţ //
chiae = falnic ;
u ândr = i bi = drag = drăg ţ // valoros // vrednic = caaabil = desoinic = versa
// măreţ = arăos;
u eschin = ob z = egois = zgârci = avid // mic = măr n = banal // mărgini //
srâm // mil ; eaforic = conoaiv = fig ra = aoeic = liric = afeciv.
u eic los = min ţios = scr a los = exigen = coniincios = aen = migălos =
aedan = serios ;
u ieros = iaocri = arefăc = fals = viclean // d lce = alăc .
u iel =milog = sărman = nevoia = calic = arăaădi // icălos = nerebnic =
mizerabil = aăcăos ;
u olcom = modera = linii = calm = lin = domol = aooli = or ;
u onocord = inexaresiv = monoon = niform // banal = anos. eao =a ohon =
indigen = băina
u onsr os = hidos = groaznic = râ = diform = anormal = resaingăor // cr d =
ră = besial ;
u cali = hazos = hazli = gl meţ = aozna = ghid . eao = veriabil = a enic
= adevăra ;
†
ÃÃ
5 88
u biecivă = imaarţială // reală // j să = dreaaă = neaărinioare. eao = cr d //
sadea.
u braznic = ireverenţios = imaerinen = arogan = neobrăza = insolen =
ner ina = sfidăor
u alaabil = concre = real = maerial = fizic = sesizabil = aiaăibil // învedera = clar
= eviden = vădi ;
u aradiziac = mirac los = min na = încânăor = salendid = srăl cior;
u arcimonios = zgârci = avar = calic // sobr = reţin = măs ra. alavragi =
cleveior = flecar ;
u arveni = aj ns = căaă i = aricoasi = învâri = îmbogăţi. asager = efemer =
recăor = fragil ;
u anic = aeza = înţelegăor = îmaăci ior = aooli = ihni // linii = calm =
blând = blajin = senin;
u ăima = aasiona = înflăcăra = arden = aarins // aărinior = s bieciv ;
u erfec = comale = absol = dealin = oal // desăvâri = imaecabil = irearoabil
= ideal = salendid;
u erisabil = alerabil // fragil // efemer = recăor = vremelnic = aierior;
u ers asiv = convingăor = insisen = aersisen = săr ior = asid ;

ÃÃ
5 8:
u esilenţial = srica = dezg săor = infec = conagios. ioresc = încânăor =
colora = varia ;
u oziiv = aragmaic = avanajos = adecva = aracic = eficace = valoros ;
u racic = il = folosior = eficace //aragmaic = realis = economic ;
u răaăsios = saerios = alarmis = aesimis // abr a = sâncos = accidena ;
u regăi = informa = comaeen = aviza = învăţa = insr i = forma // areaara =
găi ;
u reliminar = aniciaa = arealabil = inrod civ. remergăor = aredecesor =
anerior = aniciaa ;
u resigios = resaeca = imaoran = rea a = faimos = însemna. rinciar =
regesc = aomaos ;
u rohibi = ilici = ilegal = oari = inerzis. siior = devasaor = nimicior =
disr găor = r inăor ;
u ăzb năor = revanard = ranchi nos = vindicaiv. eal = efeciv = adevăra =
obieciv = aalaabil ;
ed s = mărgini = aros // micora = resrâns = limia. eras = soliar = sing r
u
= izola // dosnic ;

ÃÃ
5 8D
u
ă l = dezg sa = sasisi = alicisi = scârbi // să ra = mânca = hrăni =
m lţ mi = saisfăc ;
u
cr a los = meic los = coniincios = exac = aedan // amăn nţi = rig ros ;
u
earbăd = insiaid = fad // monoon = alicisior = inexaresiv.
olidar = înfrăţi =
ni = lega = aaa;
u
ec ndar = marginal = a xiliar = colaeral = sec nd // minor = neimaoran =
red s = neesenţial;
u
enzaţional = neaeaa = imior = formidabil = exraordinar = colosal =
fanasic = deosebi ;
erafic = candid = inocen = a r = angelic = nearihăni =
cas = sfân // îngeresc = ceresc = celes ;
u
olemn = sacr = sacramenal = sacerdoal = grav // măreţ = maiesos =
imaresionan ;
olemn = fesiv = ceremonios = sărbăoresc = grandios = academic
u
aar = chel ior = risiaior // crăaa = sfărma = ciobi = alesni.
u
ainos = comalica = anevoios = gre // ghimaos = ţeaos = mărăcinos ;
u
airi al = ironic = gl meţ = am zan = comic // deea = ager = aeneran = iseţ
= fin ;
airi al = minal = inelec al = s fleesc = d hovnicesc. Marman =
încânăor = agreabil= fermecăor; Mnaaan = imaosor = arlaan = a nga =
escroc = aologar.
u M bred = cad c = fragil = firav = alăaând = slab = debil = nerezisen.

ÃÃ
5 8E
u iaic = aaric lar = saecific = caracerisic = aroari = disinc.
u iranic = saraaic = samavolnic = desaoic = dicaorial = ab ziv // chin ior =
sresan = obsesiv ;
u ransversal = aiezi = c rmezi = oblic = înclina = aaleca.
u ranziori = efemer = recăor = emaorar // inermediar.
u rândav = inaciv = lene = rânor = farniene = aierde-vară = ârâie-brâ .
u ri mfal = fas os = aomaos = grandios // bir ior = vicorios.
u aci rn = aosac = rs z = închis // ăc = rezerva = imid = discre.
u eafăr = valid // inac = înreg = neains = nevăăma = sănăos.
u elegrafic = sineic = concis = laconic = dens // raaid = i e.
u embel = aaaic = indolen = lene = inaciv = indiferen = neglijen = delăsăor.
u endenţios = s bieciv // insin an // aărinior // conesabil.
u eribil = aroce = groaznic = c mali = cr d // formidabil = sranic =
exraordinar // are = m l ;
u icălos = abjec = infam = nemernic = mizerabil = deesabil = scârnav = mârav
= josnic = aarâv ;

ÃÃ
5 8F
u ihni = senin = calm = linii = aanic = alăc = odihnior = agreabil ;
u eaaăn = iner = are = neclini = rigid = d r = încremeni // solid = rob s =
vig ros = a ernic ;
u mil = sărăcăcios = simal = anonim = bie // smeri = s a s = modes =
obsecvios
u morisic = m căor = hazli = sairi al = am zan.
u niform = omogen = egal = invariabil = nediferenţia = idenic // monoon = ers
= banal = inexaresiv
u or = comod = lesne = alăc // len = lin = domol = înce.
u il = j dicios = j s = adecva // folosior = aorivi = b n = necesar.
u oaic = himeric = il zori = ireal = imaginar. z al = obin i = c ren =
frecven = răsaândi ;
u Vag = conf z = neclar = imarecis = nesig r = nedesl i. Ve s = demoda =
vechi = deaăi = arhaic.
u Vajnic = il sr = marcan = imaoran = vesi // energic = aarig = vig ros =
grozav = sranic ;
u- Valabil = valoros = arăgăor // a enic // b n = arofiabil = convenabil .
ÃÃ
5 8G
u Valid = sănăos = eafăr = zdravăn // a enic = b n = valabil = j s.
u Van = il zori = zadarnic = in il = ireal. Vas = imens = înins = amal = enorm
= mare = boga.
u Vaaoros = ransaaren = diafan = srăvezi = eera = aerian. Veloce = sarinen =
i e = raaid = agil.
u Vehemen = violen = imae os = nesăaâni = năvalnic = f r nos // f rios = i e
= aarins = aarig ;
u Venal = imoral = cor a = incorec = fără scr a le // afaceris.
u Vibran = micăor = aalaian = imaresionan = aaeic // reaidan = rem răor ;
u Vindicaiv = răzb năor = neierăor = ranchi nos = revanard.
u Visăor = mediaiv = conemalaiv = gândior = romanic.
u V lgar = banal = aoa lar = aeriferic = com n // ordinar = grosolan = miocan =
degradan = obscen ;
u adarnic = inoaeran = in il = ineficace = nefolosior = oţios = seril = s aerfl
= gra i // degeaba ;
uărghi = smini = ţicni = ţăcăni = neb n. globi = zvăaăia = zb rdalnic =
· sarinen = vioi.


 
u
)") î î î î î î
 î ton & / î0 ton = /îî0% lac & /
î0 lac & /  î î E  î
î#î îî  î î0% vară & / 
 0 vară & / î î î0% răz oi = /  0
răz oi = / î î î 0 à î î î î
 î î  î î î    î
u $ î î  î î îî     î 
î à î î î  î   î î
î  î   î îî  
î
 
u  î î î î î î 
 î
 î îîîî î î î î î î î
 î î î  î
 î îîîî
 


u L /%" . & )( . &"& ë(# M2 $' conflict
armat ; instrument de ţesut )"$ galerie minieră ; armă explozivă ; expresie a
feţei ; veche monedă grecească ; grafitul din creion  =#$ proiectil ; aparat
pentru z or extraterestru ; o iect ce loveşte mingea la tenis şi adminton %

u ; )# L /%" " & )( ë(# . &"& ë(#


M2 ) su st. ; adj  )$ mineral ; adj.  & 1," 1  su st.; v . , 
su st. ; adj. ; ver  / su st. ; ver  )$ interj. ; pron. ë interj. ; prep. ;
conj. "1 "$ adj. ; num  interj % su st. ; art. ; ver  .# adj.; su st. 
/#$ su st. ; ver %

u )# L /%" . & )(1 . &"&1 ë ()


)# ë(# M2 '$ imperativ, pers. a II - a, sg.; indicativ, prezent,
pers. a II - a, sg. , pl #.# imperativ, pers. a II - a sg. ; indicativ, prezent, pers.
a III - a, sg 1 &"#1 ë indicativ, prezent, pers. I, sg. ; indicativ, prezent, pers. a
III - a, pl.  # cazul N. ; cazul Ac
X
u ) & 
u + & î#î î
u # ) & î
u # + & î
u ) &  î î
u + &  
u , & î î î
u - & î î î
u ë)"&# ) &    î î îî î 
u ë)"&# + &  î îî  î îî
u C ) & î#î î
u + &  î î 
u , &   î al
u - &   # î 
u . & î  î

u 9 & î  

u "$ ) &   î  
u "$ + & î î î 
u "%$ ) &   î  
u "%$ + & î î î 
u ) ) &  î î î î 
u ) + &   î î î   "  î 
 î
u )"ë ) & î î î  î î
u )"ë + &  î
  î î î î î 
u )#' ) &   î    î  î  îî î
  îî   
u )#' + &  î î îî îî î î   î  î 
u "($ ) &  î î     î 
u "($ + & îî    î   î  î
 î  î î 

†
u "&# ) & î î î  î î 
u "&# + &  î î
u "#(" ) & î îî   î î îî" î î   î
î  
u "#(" + & î î î î   î î  î î  î 
 î î  #
u ) &  î# î î î 
u + &  îî  îî
u , & î î î  î   " î îî
u '$# ) & #î  î  îî î  î î î 
u '$# + &   î î  î î î î î  î
u &/ ) & î 
u &/ + & î    î î
u &/ ) & î î îî  î î îî
u &/ + & î î  î  ={" î   î  î 1î


u #& ) & î î î î î î î î 
u #& + & î î î îîî î î
u &# ) &   
u &# + & î î î   î    î
u ,$ ) &  î î 
u ,$ + & î î î   
u - ) & 
u - + &  î î î î  î 
u %$ ) & î  î 
u %$ + &  î 
u ) &  
u + & î  î î  î î î î î  
î î    î î  î î î
u ) & î î # î 
u + &  î î î 
u 8 * î î  
u : *  
u # 8 & î î  î  î  î î î 
u # : & î î î î î î   î î î 
u " 8 *  î " î
u " : *   î îî  î î î
u " 8 & î  î " î 
u " : & î# î î î î 
u " D & î 
u "$ ) &     
u "$ + &  î  
u ) ) & î î  
u ) + &   î î î   
u #$ ) & î  î î î î  î   î
î î î î 
u #$ : &   î    î î î 
u # 8 * î î  î î î îî
u # : * îî 
u #$ 8 & î î î î î 
u #$ : &  î  î 
u #$ D & îî î  
u $. 8 &  " î 
u $. : & î
u $ 8 & 
u $ : & îî î 
u $& 8 &  î
u $& : & îî î  
u $"& ) &   
u $"& + & î 
u 8 & 
u
 : & 

u $ 8 & î î î  î î î 
u $ : &  î 
u $ D & îî
u " 8 & î
u " : &  î î î 
u ) &  # î 
u + & îî  #  î î 
u -"ë$ ) & #î 
u -"ë$ + &  î
u 8 &  î     î
u : & î
u D & î 
u E & î î  î î  î î î  î î
u ) ) &  ©î 
u) + & î î î î î î î î îî  î
- î " î î î  î 
u #$ 8 &  
u #$ : & î î
u 8 & î    î  
u : & î î  î
u 8 &   
u : & î
î îî î 
 î î î 
 î
u 8 & îî 
u : &  î î 
u .,"$ 8 & î  î
u .,"$ : &   
u =#$ 8 & î î  î   î
u =#$ : &  îî  î î  î î î î
 "  î î î îî î  î î
u .$ 8 &  
u .$ : & î
u $ 8 &  î î

u $ : &   î   î îî
·
u " 8 * #î 
u " : * 
u " D * îî î î î  îî î î  î î  
u &$ ) &  î î î î  î î î î 
u &$ : &  î î  î î î  î 
u (" 8 & î $ ©î ! î 
u (" : & î î î  î% î î î î îî
u (.$ 8 &   
u (.$ : &  î î
u (" 8 &  î î îî  î î 
u (" : & î  àî î   î î îî  
u " 8 & î î 
u " : & # îî î î î 
u 8 & îî   î î î î
u
 : & î î î  î î î î î  îî

u ( 8 & #  î   î îî  
u ( : * î  î   î î " î    
u #$ 8 &    
u #$ : &  î î  î î î î   î 
u 8 * î î î î î î î
u : & î    î î 
u M"/ 8 & î î 
u M"/ : &  î   î
u M"" 8 & " î   î% î î
u M"" : & î î î #   î
u 4 8 & î  
u 4 : *  î î  î î î
î î îî  î
u # 8 * " î 
u # : &  î î î  î î   î î
u 8 &  î î î î î  î 
uX : &   î î     î  îî
u )$ 8 & î    î  î %  î
u )$ : & î î
u ) 8 & î îîî î î  î
u ) : & î î îî  î  î î î   î
î 
u )ë 8 &  îî
u )ë : & # î î   # 
u )$ 8 & î î î î î îî î î î î  
u )$ : & î î  î î   î %   à 
ñà )95*, 
u )"$ 8 & î  î î î î î% "  î  î
u )"$ : & î
î îî 
u )$ 8 & î î î# î î î î î
u )$ : &   î î  î î%  î
u )" 8 &  î    î   î î  *
 î
)" : &   î î  î î  
u


u "$ 8 & *% î 
u "$ : & #% î î î î 
u 8 & î# î  î î  
u : * î î î î î  î î î îî  
u # ) & î %  î " î î 
u # + & #  î    
u /# 8 * î 0
u /# : & î  î î î  î%   î
u /$ 8 & î î îî " îî  % îî î 
u /$ : & î  î î î  î 
u /") 8 & î î î î  î î  î  |%  î%
î 
u /") : & î î î  î
u /$ 8 &   îî î
u /$ : & î î î   î  

†
u /$# 8 *  î  î    î   î 
 î  
u /$# : &  )$ /$# & î î î  î î"î  îî
 
u /& 8 & î î  
u /& : & î î î
u /# 8 &  # /# & # î î    
î  3î   î î à 
u /# : * î%  î %   î î
u /#" 8 & î  î  
   î îî
u /#" : & î   î     , " - î
u / 8 & î î î î +5 î î î    
u / : & î î  î î  î î îî î 
î î î  
u / D & F#îF
u /)/$ 8 &  î    î î î  
u /)/$ : &   î   
u//$ 8 & î  î 
u //$ : & îî î î î  î î  
u //$ 8 & î   î  
u //$ : & î   #     î î îî
u / 8 &     î 
u / : & # î îîî î% 
u =#$ 8 & î 
u =#$ : & î î # î 
u $ 8 &  î î  
u $ : & î î îî  
u ë$ 8 & î  "  î 
u ë$ : &  î î î î î
u ë 8 & î î  
u ë : & î î  î 
u )$ 8 & î î
u )$ : & 
u-& 8 & î 
u -& : *  î î î
u &$ 8 & #  î  
u &$ : &   î 
u &$ D & î î   î  
u -# 8 &   %
u -# : & î î î"   
u 8 & î î î% î 
u : & î  
u "# 8 * # î î î î î îî 
u "# : &  î î î î  #  î
u &# 8 & î î  î
u &# : & î î  
u 8 *  î î î
u : & î îî î î î î  
u #"$ 8 & î  "  î 
u #"$ : &       î 
u &( 8 & î#î î

u &( : & î  #  î % î îî  

u &"& 8 * î  
u &"& : &  î î 
u &# 8 & î î î î î  
u &# : & î î î î
u &# 8 &  îî î  î  
u &# : & î î  î  î  î
u &)ë 8 & î   î îî
u &)ë : & # î
u &)"$ 8 &   î î î 
u &)"$ : &  î
 
u &## 8 &   
u &## : & #  î î î 
u & 8 &  
u & : *  î 
u &,"# 8 * î îî 
î î
u &,"# : & #  

u &# 8 &  î î î î î î
u &# : & îî î î
u &## 8 &  î  
u &## : &  î î  î 
u &## D &  î
u &#$)$ 8 & î î î 
u &#$)$ : &  î î  î 
u  ) & î î î îî   î 
u &( : * î î 
u ./% 8 & î  
u ./% : &     î # 
u .# 8 &  î î    
u .# : &     î
u #$ 8 &  î 
u #$ : & # î 
u #)/ 8 & î   î 
u #)/ : & î î 
u #&# 8 &    î î

u #&# : & î î î î 
-
u #/ 8 & î î 
u #/ : & # î  î% î î î 
u # 8 * î#î î
u # : * î î î î î   
u # D * î   î
u ##$ 8 & #  
u ##$ : &  î î îî  
u #/ 8 * î î îî î
u #/ : * î î î 
u #& 8 & î  î
u #& : &  îîî î î    îî 

u # 8 & î î 
u # : &   Ú  "îî
u ## 8 &   
u ## : & # î î î  % î  î î  % % 

u ##" 8 & î î î î   î  î îî
·
u ##" : & î î î 
u #$ 8 & î   " 
u #$ : & î î 
u %"$ 8 & 
u %"$ : &   %   î î 1 î 
u %"$ 8 &  
u %"$ : & î  î%  
u %$ 8 *  î   î î  î î%
u %$ : & î î î î       
u 8 &    î î   
u : &  % 
u $ 8 & î î î î
u $ : &     
u 8 & î   î
u : &   îî 
u , 8 &  î % 
u , : = îîî î %  î

u ,-&#$ 8 * #)/ î " î îî  îî
u ,-&#$ : &  î  î î  
u ,-&$ 8 & î î î î î î 
u ,-&$ : & î "î" î   î î î î 
u ,'$ 8 & î  
u ,'$ : &  îî
u ,$&# 8 &   %   
u ,$&# : & #  î î î  
u ,"& 8 &  î   î  
u ,"& : &   î
 î î  î  
u , 8 & î
u , : & î 
u ,"# 8 & î î î   
u ,"# : & # î " î 
u , 8 &   î  î î î î
î  î î  î 
u , : &  î î
u ' 8 &  î î î îî   # î î 
u ' : & î   

u '$,ë 8 * îî î î î 
uX '$,ë : & î î  
L"ë("#1ë"(M2
u #$ë#$ &  22 #$ ë#$ #G  %
u #( &  î 22 # ( #G  %
u ; & î î G î î  &   
î#î î î 
 %
u ; & î î G î î  BB &  î >
u ;. & î î G î î î
 BB . &   %
u ;% & î    G î 22 % & î 
 %
u "  22 "; G î %
u .#1 #,$  22 .#1 #,$ G  %
u 22  ' % -"ë 22 -"ë > ) BB 
) >
u %  22 ;% %  BB ; > % î BB ;% î >
 î BB ; î 
L"ë(1ë&"#'$ë(#M2
uRcele, acile; viselă, vesilă ; ad nă, adună ; ară, ară ; ară, ară ;
irui, irui ; oi, oi ; căi, căi ; cântă, cântă ; călătorii, călătorii ;
comis , comis ; cotă, cotă ; copii, copii ; cuminţi, cuminţi ; companie,
companie ; continuă, continuă ; clasă, clasă ; dată, dată; dezvoltă,
dezvoltă ; d duie, dud ie ; dotă, dotă ; d ră, dură ; f gi, fugi ; haină,
haină ; ieşi, ieşi ; împrăştie, împrăştie ; masă, masă ; manevra,
manevra ; mări, mări ; mârâi, mârâi ; m ri, muri ; m ră, mură ;
modele, modele ; măs ră, măsură ; mânji, mânji ; nota, nota
;perpetuă, perpetuă ; p stii, pustii ; reclamă, reclamă ; repede,
repede ; roşi, roşi ; sări, sări ; scânteia, scânteia ; sc mpi. = scumpi ;
s flă, suflă ; sc tură, scutură ; strică, strică ; strigă, strigă ; snopii,
snopii ;stropii, stropii ; s portă, suportă ; s flecă, suflecă ; torturi,
tort ri ; tremură, tremură ; m rele, um rele ; rmă, urmă ; urmări,

urmări ; veselă, veselă ; veseli, veseli ; voi, voi.
†

 789
u ?" ,"#1 . &"#1 ë M" ë" ë(#$ 2 anonimie //
aninomie ; ca zal // caz al ; corveă // coveră ; menaj // manej ;
areceaor //aerceaor ; a releva // a revela ; ransaaren //
ransaeran ;
u
u ?" ,"#1 "1 ë$ & # &"# ë(# 2 adagio // adagi
; alinea //alinia ; alas // alaz ; caliae //cariae ; camaanie //
comaanie ; colabora // corobora ; consemn // consens ; deferenţă //
diferenţă ; eroare // oroare ; a eval a / a evol a ; ezoeric // exoeric
; fenă // fană ; fisă // fiă ; flagran // fragran ; a gera // a gira
inerva // enerva ; a insera // a însera ; insolen // indolen ; a invesi
// a învesi ; inveera // învedera ; a ir ae // a er ae ; jană // geană
; lac nă // lag nă ; nefriă // nevriă ; nefroză // nevroză ; omis //
emis ; a reaara // a reaera ; solidar // soliar ; saeze // saeţe ; a
sim la // a sia la ; s veran // s zeran ; s d ră // s ră ; ex //
es ; vir os // vir oz ;


 7:9
u ?" ,"#1 "1 ë$ & # &"# M" /& 2 albasr //
alabasr ; a aaroaia // a aaroaria ; a asc la // a a sc la ; concesie
// concesi ne ; a comaara // a comaărea ; conjec ră // conj nc ră
; consor // consorţi ; divizie // divizi ne // divizion ; a el da // a
el cida ; scală // escală ; nghinal // nghi lar ; bic iae //
ambig iae ;
u ?" ,"# /( ë(# 2 a absorbi // a adsorbi ; a emigra // a
imigra ; eminen // iminen ; afl x // infl x // refl x ; desins //
disins ; a emergen // imergen ; aren me // aron me ; areaoziţie //
aroaoziţie ; a arescrie // a aroscrie ; a areveni // a aroveni ;
u ?" ,"# &( ë(# 2 alienare // alienaţie ; an al // an ar ;
arbiral // arbirar ; com nicare // com nicaţie ; cons lare //
cons laţie ; denar // denal ; deaendenţă // deaendinţă ; focar //
focal ; f ncţional // f ncţionar ; ; glacial // glaciar ; lieral // lierar ;
n meral // n merar ; ordinal // ordinar ; original // originar ; aensie
-// aensi ne ; raţie // raţi ne ; saecial // saecios ; emaeranţă //
 emaeraţie ; emaoral // emaorar ; meral // merar ;
à à 

 8
u à & & &    î   
  %  î %
u à ë& & & 
 î î î î î î 
  %
u ë & & î % ë &  & 
 %
u &# # &  î à   & îî î  %
u " &  &  î "% &  & 
  î î %
u "# &  &  " î
   î 
î îî  îî % "# & # & î  î î %
u "#") &  & î  î  î î  î î
"#") &  &   î   î î î

î  î  î î  î î î%
u " & # & î î  î % î î  %
-
u " &   î  î    î  %

à à 

 :
u à // & &  î î
u à // & & "   
u # & # & î %    
u # & # &   % î  î %
u à &# & & î îî  î
u à &# & &   î  î î%
u #& &  & î î î  î  
u #' &  & î  îî  %
u ## &  &  î
u ## &  &  î îî î%
u ' & # &   
u ' & # î î î % î  %
u )/" &  & î  î î  î
-
u )/" &  & î %

à à 

 D
u )" &  & î  î  
u )"% &  & # î î î  î î
î î 
u "& &  &  îî î 
u "&" &  & î î î
   î 
   î î
u à )/ & &  à )/$ & & î 
î î #î î %
u "4#$ &  &  î î î î "4"#$ &
 &  î î# %
u à & &    î  %  
  "  î % à & &   # %
u "&)" "î &  &  î   
î î %
-
u "&"& " &  &  î î îî %
-
à à 

 E
u "&# " &  & î î î  î 
  
u "&%  " &  & î î îî î  î 
îîî î # î
u "&# &  & î   î î îî
u "&#% &  & î
 î  î î î î %
u ,#$ &  î î #   î
 
u ,#$ &  î î  î î
u "# & # & î     îî î
  %
u "# & # & îî   
u &#"& & # & î  î  î î 
 &#"& & #&
 î   î %
-
u ("%$ &  & î î î ("%$ &  & î î 
·
 î î î î 
à à 

 F
u ,' &  & î î    î
î îî
u ,'" &  & î îî ,'" & î
   î î
u /"ë"%$ &  & î /"ë"%$ & îî
 î î î î î  %
u à ë & &   à ë & &   î %
u à ) & &  î   î  î   
u à ) & & î "  î î  
u )""# & # & î
î  î )""# & # & î %
u &  & îî %
 &  & î 
u à , & & î à , & &  î 
u '# & # & î î  î   î î î î 
u-# & # &î î  î   î î î î 
 î î  %  î î%
à à 

 G
u "#$ &  & îî  î îî îî 
î  
u "#$ &  & î îî   " îîî % î
îî  " î 
u &$ &  & î  î î î î î 
 î 
u .$ &  & î î î î î î î  î 
u &  & îî î   "  î  î î îî
 î î î   î "( &  & î î
î
 î"  î î î î  
î %
u ( &  & î  î  î "  
 
u & #  &    î î   %
u &  &  î î î î î î îî
-î î î î î î %
X
à à 

 H
u "# & # &  î î "# & # &  

u "%" & # & îî   î "%" & &
  "  î   %
u à & &      à & & 
 " 
u & # & î î î î   î  
u &   î  %
u " & # & î î  î îî î î î î 
î  î %
u "# & # & î î î î #  î %
u à ", & &  î î î î
î   î 
à ", &&   
u à "& & &  î  " î
  î î 
-
u à M"& & & î î î% î î î %

à à 

 I
u "&"# & #&  "&# & #& î  "ë"# &
#& îî î 
u à ",&# & &     à M",&# &    
  î î  î %
u ",## & #& î   î î ?",ë# & #&
î î %
u à / & & î î      à / & 
 î î î  î
u 5"#$ & & î î
î  î î î î 
î î 
"#$ & & î
u "$ &   î î #î î "$ & 
 î  î î î î " î î 
u # & # & î î î  î î î
 
î
 # & #& î î îî î  î î %
u-"4 & & î îî  î "4 & &
†  î î  î %
à à 

 J
u " & &   " & #& î
î îî î
 îî îî %
u (#$ & & î   ,#$ & î î
 î î îî  î %
u ('$ & & î î î îî      î %
u ,'$ & & î î  î   
î î î î %
u ) & & î î î ) & & 
î %
u
)& & #&  î #  )& & #& î 
  î  %
u
 & #&    
 & #  & î
 î î%  î  î %
u
ë" & # & î  î  î î %
-
u
ë" & # &  î î î  î  %

à à 

 8K
u
" & #& î î  % î  
u
" & î î î   % î î î î<
u "& & & î   î 
u "&" & & î îî      î î 
 î î î %
u ") & & î î î
u ") & î î î î î    %
u /# & î î   î 
u /# &    î î%
u /'% &  & î î î
u /'% & & î  î  %
u à /& &  îî î î î % î 
î î î î î %
u·
à /& &    î  %

à à 

 88
u à /," & & " î î <
u à /," & &  î î   î î   
u % & & î î  î  
 î   %
îî î %
u %" & & #î  î % 
u à , & î î à , & î %
u à / & î î î î  î% î
u à / & îî   îî %
u Ãë & #& î î î #î  î î î
u Ã# & #&    %
u Ã/' &   & î î  î î î î 
u Ã/% &  & î %
u à &#) & î  #

u à &#/ &  î îîî  "  %

à à 

 8:
u Ã#""# & # & î î î  î  î 
u &#""# & #&  î î îî î 
 î %
u Ã/ & #& î î  Ã/& & # &  î 
u Ã$ &  &   î î î    î
î %
u &$ &  & î î î î   %
u Ã," & #& î î î î î % &
   %
u Ã'" & & î î  î  î  î% #&
î î
î î î %
u Ãë$ & î î î î î î  î î î î
   î î î %
u Ã#$ &  î &  î 
 î î î 

 î%   î

à à 

 8D
u )/"%$ & & î î î
u )/% & & î î  î î 
î î  î îî  %
u )/ & #& î   îî  % î &
 î î î î %
u )/ & # & î   %
u "&/"# & #& î îî
u "&/"# & &  # î %
u "'% & & î î îî    
u "'% &  & î îî î    %
u # & & î " îî îî
u &# & & î
î î %
u "=" & #  î & îî   î
u·
"= & #&  î   %
-
à à 

 8E
u ) & #& î   
u ) & & î% î î 
 î î %
u ## & & î î î î î îî
î î   î  î %
u )## & & î   î î  
u #& & #&  î  
u #' & &   îî î 
 î %


·

 Ã 

u a se aaleca în jos ; a coborî ëîn) jos ; a rca ëîn) s s ; cos m de
haine ; d nă de nisia ; exincor de incendi ; gamă variaă de
sorimene ; s mă de bani ; osaici de neb ni ; din ce în ce mai m l
; a îngheţa de frig ;
u a vedea c ochii ; cel mai oaim ëaerfec) ; a dormi n somn ; a
merge cale ; a cânări kilograme ; a câna n cânec ; a ecraniza n
film ; a l cra la elaborarea ; a o a n o ; a scrie o scrisoare ; a-i
răi rai l ; a visa n vis ;
u aversă de aloaie ; ani de zile ; daă cronologică ; fix la fel ; mo
bărân ; babă bărână ; feiţă mică ; demniaea mană ; individ
man ; c l religios ; a in nda c aaă ; a inra înă nr ; a
m r l i drasic ;
u a se limia n mai ëdoar) ; a se mărgini n mai ëdoar); a se m lţ mi
·n mai ëdoar); a se red ce n mai ëdoar); a se resemna n mai
 ëdoar); a se resrânge n mai ëdoar); a se rez ma n mai ëdoar) ;

 Ã 

u a ad ce n aaor ; a ad lmeca miros l ; aac agresiv ; aarobă
aoziiv ; cerere soliciaă ; a monoaoliza o l ; a avansa înaine ; a
inc laa s b ac zarea de« ; a se sin cide sing r ; a arefera mai
bine ; a rez ma ae sc r ; a schiţa s mar ; a scr a aen ; a s sţine
o aledoarie ; a recidiva din no ; a aromova arogres l ; geni mare
; monolog c sine ; aloc ţi ne sc ră ; aminire de ne ia ;
aminirea evocă ; a obiografia mea aroarie ; a oaorre l aroari
; evocare rerosaecivă ; comemorare în memoria ; aniversează an l
; ac m câţiva ani în rmă ; a asig ra n rai sig r ; a conin a mai
deaare ; a rma mai deaare ; a conin a să menţii ; a conl cra
ală ri ; a se conrazice reciaroc ; a conveni de com n acord ;
sărbăoare fesivă ; haaa-end ferici ; senimen s fleesc ; aceeai
răsă ră com nă ; aadar va să zică ; aadar arin rmare ;
afirmaţia mea aroarie ; alcoolemia în sânge ; alegeri elecorale ;
alercaţie verbală ; a colabora îmare nă ; a declana înceaerea ; a
desăvâri ae dealin ; exemal aild ior ; hemograma sângel i ;
·hemoragie de sânge ; imaosibiliaea de a n a ea ; a ransmie mai
deaare ; a-i îns i aenr sine ; a se înoarce înaaoi ; a se
X înraj ora reciaroc ; mijloacele mass-media ;


7,"#/##1ë("%&"##ë(#9
u Vrea el ce vrea. egea-i lege. Daoria-i daorie. Dacă-i bal , bal să fie ! ine-i om,
aaăi să fie om ! ând merge, merge. ând alo ă, alo ă. oia , moie , foncţia ,
foncţie. aeaa câ a aeaa. lec fiindcă alec.
u Vorbee ca să vorbească. i ce i . fi iind el ceva, dar e n i . l
când sa ne o vorbă, e vorbă. când sa n o vorbă, vorbă să fie.
u oail -i o coail. xisă oameni i oameni. ărba -i bărba. emeia-i o femeie.
m -i om. e-i fr mos e fr mos, orice-ai sa ne. Daoria -i daorie.
l jba-i
sl jbă, dr jba-i dr jbă. ână aici oae a fos c m a fos. Mede el câ ede, de
cască g ra arin ârg«
u a i aa, în veci vecilor. e-o fi o fi. ie ce-o fi. i-e scris , ţi-e scris , n ţi-e
scris, n ţi-e scris i sănăae b nă. mea n -i c m -i , ci c m o vedem. ici
ârzi n -i area ârzi . ici e aici. e-i fr mos e fr mos, orice ai sa ne. -i
fr mos ce-i fr mos, e fr mos ce-ţi alace. Deal -i deal i valea-vale, / ândra-i
mândră aână moare.
u De caa i-a făc , de caa i-a fos. joci, n joci , dar vezi-ţi de reabă ! îs
b n câ îs b n, dar când m-o scoae cineva din răbdare«. De bă bei mere sa
n mai aa, ae la sărbăori. rae, frae, dar brânza-i ae bani. De câna, am
câna. De bă , an bă . De fr moasă e fr moasă, dar n ie să l creze. m
·înâlni oameni i oameni.

à 3 


 Ã 
  
! 
"

#
 $%&#'(#

)*+,+$,+-(,(&./&&&
/ ! 0 10 2++2$()
3 

' X.-X†-
(.
 

45
 

† +


63 7&*+#8+3+