Sunteți pe pagina 1din 16

Academia de Poliţie

Facultatea de Pompieri

Proiect
Organe de Maşini

Îndrumător proiect: Realizat de:

Mr. Trache Ştefan St.frt. Susarenco Alexandru


anul II, Clasa 222
nr.21

1
Cap. 1. Schema cinematica a transmisiei

Parţi componente:

ME – motor electric
CEB – cuplaj elastic cu bolţuri
RDD – reductor de turaţie cu dinţi drepţi
TL – transmisie prin lanţ
CF – cuplaj cu flanşe
TCT – transmisie prin curele trapezoidale
2
ML – maşina de lucru

Date de proiectare:

PML1 = 0.2 + 0.2 · 21 = 4,4 kW


nML1 = 490 + 3 · 21 = 551 rpm
PML2 = 0.4 + 0.2 · 21 = 4,6 kW
nML2 = 250 + 21 = 271 rpm
iTL = 2.50 – raport transmisie prin lanţ

Cap. 2. Determinarea puterii motorului electric de antrenare


şi alegerea acestuia

PME = PML1 / ηtot1 + PML2 / ηtot2


ηtot1 = ηpr2 · ηac · ηTL = 0.992 · 0.98 · 0.98 = 0,94128804=0,94
ηtot2 = ηpr2 · ηac · ηTCT = 0.992 · 0.98 · 0.97 = 0,93168306=0,93
PME = 4,4/0,94+4,6/0,93=9,62kW

Aflam puterea nominala cu relaţia:

Pn = k · PME
k = coeficient de supraputere la pornire
k = 1.1 ÷ 1.2, aleg k = 1.11 =>
Pn = 1,11· 9,62= 10,67 kW

Din Anexa 1. Motoare electrice asincrone cu turaţia n= 950 rpm (în gol) aleg motorul Tip
160M cu puterea motorului electric P ME = 11 kW şi turaţia motorului electric n ME = 1450 rpm
în sarcină.

Motorul electric Tip 160 M are următoarele caracteristici:

A = 254; B = 210; C = 108; CA = 25; H = 160; K = 15; E,EA = 110; D,DA = 42; F = 12; GA = 45;
d = M16; AA = 80; AB = 328; BB = 300; BC = 62; HA = 20; AC = 317; HC = 318; HD = 484; L =
653; LC = 773;

3
Cap. 3. Calculul cinematic

3.1. Determinarea rapoartelor de transmisie

iTL = 2.50
iTML1 = nME / nML1 = 1450 rpm / 551 rpm = 2,63
iTML2 = nME / nML2 = 1450 rpm / 271 rpm =5,35
iTML1 = iz1z2 · iTL => iz1z2 = iTML1 / iTL = 2,63 / 2,5 = 1,05, Standardizat iz1z2 = 1,12
iTML2 = iz1z2 · iTCT => iTCT = iTML2 / iz1z2 = 5 / 1,12 = 4,77, Standardizat iTCT = 5

3.2. Calculul puterilor transmise de arbori la ieşirile din arbori

ηpr = P1 / PME => P1 = ηpr · PME = 0.99 · 11 = 10,93 kW


P2 = ηpr2 · ηac · PME => P2 = 0.992 · 0.98 · 11 = 10,65 kW
P3 = ηpr2 · ηac · ηTCT · PME = 0.99 · 10,65 = 10,54 kW
P4 = ηpr2 ·ηac · ηTL · PME =0,98· 10,65 = 10,43 kW

3.3. Calculul momentelor de torsiune transmise de arbori

Se calculează cu relaţia:

Mt = P / ω; ω = 2 · π · n; n - turaţie
Mt1 = P1 / (2 · π · n1) = 10,93/ (2 · π · 1450 / 60) = 0,07202161307 kNm ≈ 72,02 Nm
n1 = nME
iz1z2 = nME /n2 => n2 = nME => Mt2 = 10,65 / (2 · π · 1450/60) = 0,7859778598 kNm ≈ 78,58 Nm
iTCT = nME / n3 => n3 = 1450 / 2,5 = 580 rpm => M t3 = 10,54 / (2 · π · 580 / 60) = 0.1736217878 kNm
≈ 173,62 Nm
iTL = 960 / n4 => n4 = 1450 / 5 = 290 rpm => M t4 = 10,43 / (2 · π · 290 / 60) = 0,3436195915 kNm ≈
343,61 Nm

4
Cap. 4. Predimensionarea arborilor la torsiune

Avem tensiunea admisibila la torsiune τat = 10 ÷ 12 N/mm2


d = diametrul arborelui
Diametrul arborelui se calculează cu relaţia:

16M t
d3 at [mm]

aleg τat = 12 N/mm2

d1  3 1629.54103
10
 24.68653862 mm
, Standardizat d1 = 25 mm

d2  3 1628.955103
10
 24.52107803 mm
, Standardizat d2 = 25 mm

d3  3 16112.34610 3
10
 38.5338 mm
, Standardizat d3 = 40 mm

d4  3 1671.664103
10
 33.1708844 mm
, Standardizat d4 = 35 mm

Cap. 5. Predimensionarea angrenajului cilindric cu dinţi


drepţi

5.1. Alegerea materialelor pentru roţile dinţate

Materialul ales:

21MoMnCr12- STAS 791-88

- Tratament termic sau termochimic: cementare


- Duritate:
- miez (HB) = 300 - 350
5
- flanc (HRC) = 55 - 63
- Rezistenţa la rupere, σr = 1100 N/mm2
- Limita de curgere, σc = 850 N/mm2
- Rezistenţa limită de rupere la oboseală la piciorul dintelui, σflim = 390 - 460 N/mm2
- Presiunea hertziană limită la oboseală, σHlim = 25.5 HRC

5.2. Determinarea distanţei dintre axe

Se calculează cu relaţia:

1  i12
a min 12  1  i12   3
K H  K S M tP
b

d1
 H lim 2 i12

unde,

i12 – raport de transmitere al angrenajului cilindric z1z2


KH – factor global al presiunii hertziene de contact
KH = 100000 ÷ 110000 N/mm2 pentru HB < 350
KH = 110000 ÷120000 N/mm2 pentru HB > 350
KS – factor de suprasarcină (din Anexa 2.2)
MtP – momentul de torsiune al arborelui pinion
(b/d1) = 0,5 – raportul dintre lăţimea roţii dinţate şi diametrul de divizare al pinionului
σHlim – presiunea hertziană limită se alege odată cu materialul (N/mm2)
i12 = iz1z2 = 1
KS = 1
aleg KH = 100000 N/mm2

a min12  1  1  3 100000129.5410 3
0.5 25.555  2
 2  36.35673 mm
, Standardizat amin12 = 40 mm

6
5.3. Determinarea modulului normal al roţilor dinţate mn

K f  K S  M tP
 1  i12
2
mn 
b 2
 a 12stas   f lim
d1

unde:

Kf - factor global al sarcinii pentru solicitarea la piciorul dintelui


Kf = 1.6 ÷ 1.8
σflim - efort unitar limită, se adopta odată cu alegerea materialului
aleg:
Kf = 1.6

1.6 1 29.54 10 3


 1  1  0.62189
2
mn 
0.5  40  380
2
, Standardizat mn = 1 mm

5.4. Stabilirea numărului de dinţi ai pinionului

Se realizează cu relaţia:

2  a 12 2  40
z1*    40
m n  1  i z1z 2  1  1  1

Se alege Z1* = 30 de dinţi.

5.5. Alegerea finală a modulului normal mn al danturii şi a numărului de dinţi al


celor doua roţi dinţate

Recalculam mn cu formula:

7
2  a 12 2  40
mn    1.33

z1*  1  i z1z 2 30  2
, Standardizat mn = 1.375 mm

Calculam numărul de dinţi ai roţii conduse cu relaţia:

Z2 = Z1* · iz1z2
Z2 = 30 · 1 = 30 – se recomanda ca Z 2 să nu se dividă cu Z1 şi dacă este posibil să fie prime între ele
=> Z2 = 29 de dinţi şi Z1 = 30 de dinţi

5.6. Calculul raportului de transmitere efectiv

iz1z2efectiv = Z2 / Z1

Verificare:

i z1z 2 efectiv  i z1z 2


i   3%
i z1z 2

0.03333 ≥ 3% · iz1z2 = 0.03 => se verifică

Cap. 6. Calculul elementelor geometrice ale roţilor dinţate

a) numărul de dinţi:

Z1 = 30, Z2 = 29

b) modulul normal pentru angrenajul Z1Z2:

mn = 1.375 mm

c) înălţimea capului dintelui:

8
ha = mn · ha0*, ha0* = 1 => ha = 1.375 mm

d) înălţimea piciorului dintelui:

hf = hf0* · mn, hf0* = 1.25 (coeficientul înălţimii piciorului dintelui)


hf = 1.25 · 1.375 = 1.71875 mm

e) înălţimea dintelui :

h = ha + hf; h = 1.375 + 1.71875 = 3.09375 mm;

f) diametrul de divizare al roţilor dinţate:

d1 = mn · Z1 = 1.375 · 30 = 41.25 mm
d2 = mn · Z2 = 1.375 · 29 = 39.875 mm

g) diametrul de cap:

da1 = d1 + 2ha = 41.25 + 2 · 1.375 = 44 mm


da2 = d2 + 2ha = 39.875 + 2 · 1.375 = 42.625 mm

h) diametrul de fund:

df1 = d1 - 2hf = 41.25 – 2 · 1.71875 = 37.8125 mm


df2 = d2 - 2hf = 39.875 – 2 · 1. 71875 = 36.4375 mm

Cap. 7. Calculul transmisiei prin curele trapezoidale

7.1. Alegerea tipului de curea

P2 = 2.910897 kW
n2 = 960 rpm
iTCT = 4

9
Conform diagramei alegem cureaua:

Tip SPZ cu Dp1 = 63 ÷ 180 mm

10
7.2. Determinarea diametrului primitiv al roţii conducătoare

Alegem Dp1 = 63 mm

7.3. Determinarea diametrului primitiv al roţii conduse

iTCT = Dp2 / Dp1 => Dp2 = 4 · 63 = 252 mm, Standardizat Dp2 = 280 mm

7.4. Alegerea distanţei dintre axe

Alegem o valoare care sa fie cuprinsa intre:

0.7 · (Dp1 + Dp2) ≤ A ≤ 2 · (Dp1 + Dp2)


0.7 · (63 + 280) ≤ A ≤ 2 · (63 + 280) =>
240.1 mm ≤ A ≤ 686 mm

Alegem A = 250 mm

7.5. Determinarea unghiului dintre ramurile curelei

Se face cu relatia:

γ = 2 · arcsin((Dp2 - Dp1) / 2A)


γ = 51.44335866˚

7.6. Determinarea unghiurilor de înfăşurare ale curelei pe roţile de curea

β1 = 180 ˚ - γ = 180 ˚- 51.44335866˚ = 128.5566413˚;


β2 = 180 ˚ + γ = 180˚ + 51.44335866˚ = 231.4433587˚;

11
7.7. Determinarea lungimii primitive a curelei

Lp = 2 · A · cos(γ/2) + π/360(β1 · Dp1 + β2 · Dp2) =


= 2 · 250 · cos(γ/2) + π/360(128.5566413 · 63 + 231.4433587 · 280) = 1086.65695 mm

Standardizat Lp = 1250 mm

7.8. Recalculam distanta dintre axe


1250   128.5566413 · 63  231.4433587 · 280
360

2  cos
A= 2

A = 340,654 mm, Standardizat A = 340 mm

7.9. Determinarea vitezei periferice a curelei

Dp1 63  10 3
Vp = ω · R = 2πn1 · 2 = 2 π · (960/60) · 2 = 3.166725395 m/s

7.10. Determinarea numărului de curele

Se face cu relaţia:

Z0 = (cf · Pc ) / (cL · cβ · P0 )
cf – coeficient de functionare
cL – coeficient de lungime
cβ – coeficientde infasurare = 1 - 0.003 · (180˚-β1)
P0 – puterea nominala transmisa de o curea
Pc = P2 = 2.910897 kW
cf = 1, cL = 1, cβ = 0.8456699239

12
Din Anexa 5:

pentru 950 rpm avem 0.87 kW


pentru 1450 rpm avem 1.23 kW
---------------------------------------
pentru 500 rpm avem 0.36 kW
pentru 960 – 950 = 10 rpm avem x kW
=> x = (0.36 · 10) / 500 = 0.0072 kW =>
P0 = 0.87 + 0.0072 = 0.8772 kW
Z0 = (1 · 2.910897) / (1 · 0.8456699239 · 0.8772) = 3.923984925 ≈ 4
Z = Z0 / cz = 4 / 0.9 = 4.359, Standardizat 5 curele, aleg cz = 0.9 – coeficient al numărului de
curele

Cap. 8. Calculul transmisiei prin lanţ

Date de proiectare: P2 = 2.910897 kW; n2 = 960 rpm; iTL = 2.5

8.1. Alegerea tipului de lanţ

PL – puterea transmisa de lanţ


PL = cs · P2; cs – coeficient de siguranţa (cs = 1.3 ÷ 1.8), aleg cs = 1.5
PL = 1.5 · 2.910897 = 4.3663455 kW; n1 = 960 rpm =>

Tipul lanţului – lanţ cu role 8A cu următoarele caracteristici:

Pasul p – 12.7 mm;


Sarcina minima de rupere – 1400 daN;
Lăţimea interioara – 7.95 mm;
Lăţimea peste eclisele interioare – 11.18 mm;
Lăţimea peste eclisele exterioare – 11.31 mm;
Diametrul exterior al rolei – 7.95 mm;
Diametrul interior al bucşei – 4.01 mm;
Diametrul bolţului – 3.96 mm;

13
Distanta între rânduri – 14.38 mm;
Masa pe metru liniar – 0.6 kg/m

8.2. Calculul elementelor geometrice

a) Distanţa preliminară dintre axe

Se alege o valoare din intervalul:

Ap = (30 ÷ 50) p;

aleg:

Ap = 40 · 12.7 = 508 mm;

b) Numărul de dinţi pentru roata conducătoare

Se alege o valoare între:

Zmin = 17÷31 dinţi;

aleg:

Z1 = 19 dinţi;

Numărul de dinţi pentru roata condusa:

Z2 = iTL · Z1 => Z2 = 2.5 · 19 = 47.5 ≈ 48 dinţi, Z2 = 48 dinţi

c) Determinarea diametrelor de divizare ale roţilor de lanţ

Se calculează cu formula:

Pentru roata conducătoare:

14
Dd1 = p / sin(180/Z1) => Dd1 = 12.7 / sin(180/19) = 77.15927 mm ≈ 77 mm

Pentru roata condusa:

Dd2 = p / sin(180/Z2) => Dd2 = 12.7 / sin(180/48) = 194.180311 mm ≈ 194 mm;

d) Calculul unghiului ramurilor lanţului

γ = 2arcsin((Dd2 – Dd1) / 2Ap);


γ = 2arcsin((194 - 77) / 2 · 508) = 13.2254167˚;

e) Calculul unghiului de înfăşurare dintre ramurile lanţului pe rotile de lanţ

β1 = 180˚ - γ = 180˚ - 13.2254167 = 166.7745833˚;


β2 = 180˚ + γ = 180˚ + 13.2254167 = 193.2254167˚;

f) Determinarea lungimii lanţului şi a distanţei reale dintre axe

L = 2 · Ap · cos(γ/2) + π/360(β1 · Dd1 + β2 · Dd2) =>


L = 2 · 508 · cos(γ/2) + π/360(166.7745833 · 77 + 193.2254167 · 194) = 1448.429992 mm;

În continuare voi determina numărul de zale ale lanţului cu relaţia:

L 1448.429992
L = w · p; => w = p (număr întreg); w = 12.7 = 114.0496 ≈ 114 zale;

Calculam lungimea reală a lanţului:

Lr = w · p; Lr = 1447.8 mm;

Determinam distanta reala dintre axe:

15
  D D 
Lr   1  d1   2  d 2 
180  2 2 
Ar  , Ar = 507.6828945 mm

2 cos
2

16

S-ar putea să vă placă și