Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Postliceală Sanitară „ Carol Davila” CĂLAN Profesor: Herţa Steluţa

Disciplina: BIOCHIMIE – Modulul 5 Clasa: Anul I A,B,C,D,E-AMG


Aprobat: Nr.ore pe săptămână: 4h
Total ore pe sem.:
60h

Planificare calendaristică
An şcolar: 2009/2010

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Clasa ( AMG )/săptămâna


unităţii de competenţă ore
învăţare alocate IA IB IC ID IE

1. Norme de • Să cunoască şi să respecte regulile de Norme de protecţia muncii în lab. de biochimie 1 S1 S1 S1 S1 S1


protecţia muncii protecţia muncii
în lab. de • Să recunoască ustensilele de lab.
biochimie
2. Noţiuni • Să cunoască şi să utilizeze corect Lumea materială – noţiuni generale, termeni specifici 2 S1 S1 S1 S1 S1
introductive termenii specifici chimiei chimiei
3. Biochimie C.1. • Componentele materiei vii – elementele fundamentale 2
2
S1,2 S1,2 S1,2 S1,2 S1,2
(C,H,O,N,P,S), substanţe organice(proteine, glucide, S2 S2 S2 S2 S2
2
lipide) şi anorganice(apa, cationi şi anioni) S2,3 S2,3 S2,3 S2,3 S2,3
• Structura şi proprietăţile materiei vii; legăturile dintre
S3 S3 S3 S3
acestea 2
S3
• Evaluare formativă - orală 1
C.2. • Metabolismul – definiţie, caracterizare, 2 S4 S4 S4 S4 S4
anabolism,catabolism
• Tipuri de metabolism (intermediar- glucidic, lipidic, S4
proteic, hidroelectrolitic; energetic şi bazal – 2 S5 S4 S4 S4 S4
2 S5 S5 S5 S5
substanţele energetice, mecanismele termogenezei
/termolizei, mecanismele de reglare a temperaturii S5
corpului); căi metabolice principale S5 S5 S5 S5
• Interrelaţiile dintre diferitele tipuri de metabolism –
căile metabolice comune, reglarea căilor
metabolice,utilizarea specifică a resurselor
metabolice, dereglările metabolice şi efectele lor 2
asupra organismului
C.3. • Vitaminele – generalităţi, 3 S6 S6 S6 S6 S6
clasificarea, rol;manifestările legate de lipsa lor din
organism 3 S6,7 S6,7 S6,7 S6,7 S6,7
• Enzimele – biosinteză, S7,8
biodegradare, rolul lor în funcţionarea organismului
S8
• Hormonii – definiţie, 3 S7,8 S7,8 S7,8 S7,8
clasificare, rolul lor în organism, mod de acţiune;
patologia succesivă hipo sau hiper- secreţiei hormonale S8 S8 S8 S8
2
• Evaluare formativă - Proiect
Biochimie • Metodele fizice utilizate în 4 S8,9 S8,9 S8,9 S8,9 S8,9
C.4. laborator: pH – metrie, spectrofotometrie, cromatografie,
electroforeză S9,10 S9,10 S9,10
• Determinarea principalelor S9,10 S9,10
constante biologice: S10,11 S10,11 S10,11
S10,11 S10,11
• VSH,
S11 S11 S11
• timp de coagulare,
3 S11 S11 S12 S12 S12
• hematocrit, S12 S12 S12,13 S12,13 S12,13
• glicemie, S12,13 S13 S13 S13
• uremie, S12,13 S13 S14 S14 S14
• colesterolemie, S13 S14 S14 S14 S14
• hemogramă, etc. S14 S14
• Biochimia sângelui – 3
S14
compoziţie chimică, proteine plasmatice
• Biochimia digestiei – sucul 3
pancreatic, gastric şi intestinal, bila
• Biochimia urinei – compoziţie 3
chimică, sedimente
• Biochimia materiilor fecale 3
• Examenul sângelui 2
• Examenul urinei 2
2
• Evaluare formativă – fişe de lucru
4. Recapitulare • Sistematizarea cunoştinţelor acumulate Recapitulare finală 4 S15 S15 S15 S15 S15
Evaluare sumativă - testare

Competenţe:
C.1. Descrie componentele materiei vii şi legăturile dintre ele
C.2. Caracterizează metabolismul materiei vii
C.3. Stabileşte importanţa enzimelor, hormonilor şi vitaminelor în reglarea funcţiilor organismului
C.4. Aplică metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului şi compoziţiei chimice a probelor biologice de analizat