Sunteți pe pagina 1din 43

Teste propuse pentru clasa a II-a

TESTUL 1
1. Mama Ioanei are 32 de ani iar Ioana de 4 ori mai puţini. Câţi
ani avea mama când s-a născut Ioana?
2. Comparaţi dublul celui mai mare număr de o cifră cu triplul
lui 6.
3. Andrei are 1 an. Peste 4 ani va fi de 6 ori mai mic decât tatăl
lui, iar bunicul de două ori mai în vârstă decât fiul său. Ce vârstă are
tatăl? Dar bunicul?
4. Cornel îi spune lui Mihai: - Dacă aş mai cumpăra 4 cărţi, aş
avea în bibliotecă 2 rânduri a câte 10 cărţi. Câte cărţi are în prezent în
biblioteca sa Cornel?
5. Numerele de mai jos, aşa cum sunt aşezate pe două rânduri, au
o anumită legătură între ele. Care anume? Dacă aflaţi această legătură
nu va fi greu să completaţi numărul care lipseşte.
16 28 31 40 53 57 66 81 88 ?
12 3 9 13 4 9 15 7 12 1
6. Un elev a rezolvat următorul exerciţiu 12-6:2+4⋅ 2 astfel:
12-6:2+4⋅ 2=6:2+8=3+8=11. Unde este greşeala? Găsiţi rezultatul
corect!
7. Eliza, Alexandru şi Maria au 90 de timbre. Alexandru are mai
multe ca Maria cu 4 timbre, iar Maria are mai multe decât Eliza cu 22
timbre. Câte timbre are fiecare dintre ei?
8. Mihai are de 5 ori mai multe timbre decât Andrei, ceea ce
înseamnă cu 20 mai multe decât el. Câte timbre au împreună?
TESTUL 2
1. Câte numere naturale mai mici decât 40 există astfel încât,
dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 24, se obţine un număr mai mare
decât 40?
2. Ana are 8 ani iar mama sa de 4 ori mai mulţi . Peste câţi ani
Ana va avea vârsta pe care o are mama sa acum?
3. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem
relaţia: (a+1)⋅ (b-1)=9.
4. Câtul a două numere naturale mai mici decât 25 este 8.Care
pot fi cele două numere?

5
5. Scrie în ordine crescătoare toate numerele de două cifre care
au suma cifrelor 7!
6. Completaţi tabelul următor:
12 34 71 15 63 ?
21 43 17 51 ? 45
7. Calculează şi pune semnul corespunzător <;>;=
a)100-43 15+29 b)97-28 37+56 c)13+12 45-20
8.Completează cifra care lipseşte!

3 4 2 8 5 2 0 6
7 4 3 ?
5 6 1 7

TESTUL 3

1. Calculaţi: a)36+21+12-43+13= b)97-87-6+7+21=


c)45-21+32+3=
2. Într-o parcare erau 43 de maşini . Au plecat 21 de maşini şi au
mai venit 10 maşini. Câte maşini sunt acum în parcare?
3. Din dublul lui 24 scade dublul lui 13.
4. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea : a+b+a+b-
a=15 să fie adevărată?
5. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin 8 copii
şi cel mult 18 ochi

6. Găseşte numerele de două cifre care au suma cifrelor 8.


7. Aflaţi termenul necunoscut:
a) 37=10+‫ٱٱ‬
b) 45-26=‫ٱٱ‬
6
c) 48=6-‫ٱٱ‬
d) 54-12=‫ٱٱ‬
8. Descompune în zeci şi unităţi numerele:76, 98, 45, 87, 34, 12.
TESTUL 4
1. Câte triunghiuri sunt în desenul alăturat?

2. Care sunt numerele naturale de două cifre mai mari decât 76,
ştiind că fiecare dintre ele este mai mic decât răsturnatul său?
3. În trei coşuri erau 20,30 şi respectiv 40 de nuci.
a) Mihai ia 60 de nuci din ele.Câte nuci au mai rămas?
b) Mihai ia 60 de nuci dar numai din două coşuri.Câte nuci au mai
rămas în primul coş? Câte soluţii are problema în acest caz?
4. Andrei şi Gina au împreună 32 de creioane colorate. Andrei
are cu 12 mai multe decât Gina. Câte creioane are fiecare?
5. Câte numere naturale mai mici decât 30 există astfel încât,
dacă adunăm pe oricare dintre ele cu 12, se obţine un număr mai mare
decât 30.
6. După ce s-au vândut 18 caiete, au mai rămas cu 37 mai multe
decât s-au vândut. Câte caiete au fost la început?
7. Determinaţi numerele naturale ,,a” şi ,,b” pentru care avem
relaţia: (a-1)⋅ (b-1)=6.
8. Elevii unei clase au participat la o competiţie sportivă, în două
zile, astfel: în prima zi 15 elevi, iar a doua zi de două ori mai
mulţi. Aflaţi numărul elevilor clasei ştiind că 12 dintre ei au
participat în fiecare zi, iar un elev nu a venit nici o zi.
TESTUL5
1. Avem două numere cuprinse între 10 şi 20. Dacă unui număr i
se scade 1, iar celuilalt i se adugă 1 ,atunci cel de-al doilea număr
devine de două ori mai mare decât primul. Care sunt cele două
numere?
2. Completaţi tabelul următor:
1 3 7 15
3. Ana-Maria are 12 ani iar mama sa are triplul vârstei fiicei sale.
Peste câţi ani vârsta mamei va fi dublul vârstei fiicei sale?

7
4. Scrie numărul 88 ca sumă a două numere naturale impare ,
care să aibă cifra zecilor 4. Câte soluţii are problema?
5. Doi copii au acelaşi număr de mere.Dacă unul dintre ei dă
celuilalt 4 din merele sale , cu câte mere are mai mult unul decât
celălalt?
6. Suma numerelor 4 şi 2 este cu 3 mai mare decât un al treilea
număr.Aflaţi al treilea număr . Scrieţi-l ca sumă a trei numere de o
cifră în toate modurile posibile.
7. Care este numărul natural al cărui dublu este un număr mai
mare decât 4 şi mai mic decât 8?
8. Care pot fi valorile lui a şi b pentru ca egalitatea :
a+b+a+b+a=16 să fie adevărată?
TESTUL 6
1. Alege din desenele de mai jos pe cele care au cel puţin două
pătrate şi două dreptunghiuri şi cel mult două cercuri şi două
triunghiuri

2. Găseşte valorile pentru a,b,c,d,e din egalităţile a+b=c+d+e=10


(cel puţin 5 variante de răspuns. )
3. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât?
4. Aflaţi termenul necunoscut:
a) 27=11+‫ٱٱ‬
b) 45-16=‫ٱٱ‬
c) 18=6-‫ٱٱ‬
d) 34-12=‫ٱٱ‬
5. Completaţi căsuţele libere cu numere diferite astfel încât să fie
adevărată relaţia:
6<10>‫ٱ‬+‫ٱ‬+6+‫ٱ‬

6. Suma a trei numere impare consecutive este 159. Aflaţi cele


trei numere.
7. Suma a trei numere naturale este 180. Unul dintre numere este
76.Ştiind că diferenţa celorlalte două este 20, determinaţi
aceste numere.
8
8. Aflaţi numerele a, b şi c ştiind că sunt îndeplinite simultan
condiţiile:
a) a+2b+3c=10
b) a=3c
TESTUL 7
1. Măriţi de 5 ori diferenţa numerelor 37 şi 23. Cu cât trebuie
mărit rezultatul pentru a se obţine numărul 2002.
2. Completaţi tabelul:
a b c (a+b)⋅ c a⋅ (b+c)
2 3 4
10 15 3
6 11 8
3. Un muncitor lucrează zilnic câte 8 ore. Dacă sâmbăta şi
duminica are liber, câte ore lucrează în patru săptămâni?
4. Ce numere trebuie să scădem din produsul numerelor 7 şi 8
pentru a obţine cel mai mare număr de două cifre identice, respectiv
cel mai mic număr de două cifre consecutive?
5. Puneţi semnele de operaţie corepunzătoare pentru a obţine
egalitate:
1=4 ‫ٱ‬5 ‫ٱ‬2 ‫ ٱ‬4 ‫ ٱ‬7 ‫ ٱ‬5 ‫ٱ‬
6. Aflaţi un număr ştiind că dacă mărim sfertul lui de 6 ori
obţinem 18.
7. Determinaţi toate numerele naturale de forma abc ştiind că
ab +ba +c = 75 .
8. Ştiind că suma a trei numere naturale consecutive este 105, să
se afle numerele.
TESTUL 8
1. Scrieţi în ordine descrescătoare toate numerele naturale de
două cifre, în care suma dintre cifra zecilor şi dublul cifrei unităţilor
este 8.
2. Într-un butoi sunt 98 l ulei. De dimineaţă se vând 24 l ulei, iar
după amiază 44 l ulei. Câţi litri au rămas ?
3. Alina primeşte de la mama ei 67 timbre, iar de la fratele ei 28
timbre. Câte timbre îi mai trebuie ca să facă 100 ?
4. Într-o clasă avem 28 elevi. Ştiind că numărul băieţilor întrece
cu 6 numărul fetelor să se afle câţi băieţi şi câte fete sunt în clasă.

9
5. Grupaţi câte două numere cuprinse între 11 şi 20 astfel încât
diferenţa în fiecare grupă să fie 4.
6. Calculaţi cu cât este mai mare numărul 27 faţă de numerele:
a) 14; b) 21; c) 17; d) 27; e) 19.
7. Care număr este mai mare: 17+12 sau 34-6? Cu cât?
8. Efectuaţi: a) 23+6=‫ٱٱ‬
b) 47-14=‫ٱٱ‬
TESTUL 9

1. Scrieţi toate numerele cuprinse între 11 şi 99 care au cifra


unităţilor dublul cifrei zecilor.
2. Care este suma dintre cel mai mare număr par de două cifre şi
cel mai mic număr impar de două cifre? Dar diferenţa lor?
3. Mihai are 12 ani şi este cu 5 ani mai mare decât Silviu. Câţi
ani au împreună cei doi copii?
4. Puneţi cifrele 1,2,3,4,5,6,7,8 în pătrăţelele de mai jos, astfel
încât suma cifrelor numai din pătrăţelele unite printr-o linie dreaptă să
fie 14.

5. Scrieţi numărul 12, folosind şase operaţii cu numere naturale.

6. Cum putem pune 45 de bile în 9 urne diferite astfel încât în


fiecare urnă să avem un număr diferit de bile?

7. Mă gândesc la un număr pe care–l micşorez cu 26, apoi cu


35şi obţin cel mai mic număr impar scris cu două cifre distincte. La ce
număr m-am gândit ?

10
8. Dacă dintr-o cutie se scot 19 bile, iar din alta 27, în fiecare
cutie vor rămâne câte 35 de bile. Câte bile au fost la început în cele
două cutii ?
TESTUL 10
1. Pe două rafturi sunt cărţi. Dacă se iau de pe primul raft 14 cărţi
şi de pe al doilea 18, vor rămâne 36 cărţi pe primul raft şi 42 cărţi pe
al doilea. Câte cărţi au fost pe cele două rafturi ?

2. În două lăzi au fost câte 50 kg de mere. Din prima ladă s-au


vândut 16 kg de mere, iar din a doua cu 8 kg mai mult. Câte kg de
mere au rămas în cele două lăzi ?

3. Ştiind că : a – 15 = 18; b – a = 27; c – b = 25; calculaţi : a + b


+ c.

4. Aflaţi valoarea lui „a”, ştiind că :


b + 7 = a; c + 6 =b; d – 19 = c; 70 – e = d; e = 32.

5. Într-o livadă sunt 25 nuci, cu 9 mai puţin gutui, iar meri cu 8


mai puţin decât nuci şi gutui la un loc. Câţi pomi sunt în livadă ?

6. Dacă dintr-un număr luăm 8 obţinem 4. Cât obţinem dacă


micşorăm acelaşi număr de 6 ori şi apoi îi adăugăm jumătatea celui
mai mic număr scris cu două cifre ?

7. Din ce număr se scad de 4 ori câte 9 şi încă 13 pentru a obţine


sfertul numărului 24 ?

8. Calculaţi: 31-29+27-25+23-21+...+3-1=.
TESTUL 11
1. Se dau numerele :
a = 9 x 8 – 7 x 6 – 5 x 4 – 3 x 2;
b = [ 100 – ( 7 x 3 + 7 x 4 + 8 x 3 )] : 3;
Calculaţi :
a)a x ( b – a );
b)Diferenţa numerelor mărită de 8 ori;
c)Produsul numerelor micşorat cu suma lor.
11
2. Calculaţi suma a 5 numere naturale pare consecutive ştiind că
suma dintre primul şi ultimul număr este 36.
3. Uniţi cu o linie numerele a căror sumă este 57.
+
0 15

21 27

38 18

42 36

30 29

4. Completaţi numerele care lipsesc:


+19 +35 -56 -29 +92
39

5. Suma a 3 numere naturale este 90. Care sunt numerele dacă


primul este cu 13 mai mic decât 43, iar al doilea este cu 10 mai mare
decât 30.
6. Determinaţi numerele a, b şi c ştiind că:
a+b=c
a–b=c
b + c = 28
7. Deduceţi cifra care trebuie înscrisă în secţiunea liberă:
16 14 12
11 10 9
9 8

8. Un muncitor sapă 24 m de şanţ în 6 ore. Câţi metri de şanţ


sapă în 9 ore, dacă lucrează în acelaşi ritm?
TESTUL 12
1. Verifică egalităţile:
a) 56 : 7 + 42 : 6 + 12 : 2 = 7 × 9 − 2 × 5 − 32
b) 3 × 7 + 81 : 9 + 8 × 3 = 6 × 5 + 27 : 3 + 17
2. Aflaţi împărţitorul ştiind că deîmpărţitul este cu 36 mai mic
decât 84, iar câtul este sfertul numărului 24.
3. La un concurs au participat 22 fete şi cu 10 mai mulţi băieţi.
Au fost aşezaţi câte 6 în rând. Câte rânduri s-au format?

12
4. Măriţi de 5 ori diferenţa dintre cel mai mare număr par de două
cifre şi cel mai mare număr par cu cifrele identice.
5. Suma a două numere naturale de două cifre este 78. Primul are
cifra zecilor 3, iar al doilea cifra unităţilor 2. Aflaţi numerele.
6. Dublaţi produsul numerelor 6 şi 4 mărit cu câtul numerelor 63
şi 7.
7. Sfertul numărului 36 este egal cu suma a trei numere naturale
impare. Care sunt cele trei numere?
8. Alina a compus 25 de probleme, iar fratele ei de 5 ori mai
puţine. Câte probleme au compus împreună cei doi fraţi?
TESTUL 13
1. Cantitatea de 60 kg de făină se pune jumătate în pungi de 2 kg,
iar restul în pungi de 3 kg. Câte pungi sunt necesare?
2. Numărul de cireşe din tavă coincide cu rezultatul final al
operaţiilor
-2
×
6

:3
:3
-3 +2
×8 - 19 - 18

3. Reconstituiţi scăderea abc −def =def . Câte posibilităţi


există? Exemplifică cel puţin cinci cazuri!
4. Scrieţi corespunzător semnele “+”, “-”, “=”:
17 6 7 30 ; 56 20 4 40 ;

69 30 9 30 82 8 3 87

6 47 7 60

5. Ce numere pot înlocui pe x în relaţia: 6 × x ≤ 6 × 4 ?

6. Găsiţi toate perechile de numere care au suma mai mică decât


27 şi diferenţa 15.
7. Dacă la un număr adăugăm 12 şi scădem 24 obţinem 40. Care
este numărul?

13
8. Din cel mai mare număr din două cifre diferite scădem cel mai
mic număr de două cifre şi adăugăm cel mai mare număr scris
cu o cifră. Ce număr obţinem?
TESTUL 14
1. Într-o şcoală 35 de elevi au mers în tabără la mare şi 55 în
tabără la munte. Dacă 5 elevi au mers în ambele tabere, câţi elevi au
mers, în total, în tabără?
2. Măriţi de 7 ori diferenţa numerelor 11 şi 4.
3. Măriţi de 4 ori dublul diferenţei numerelor 10 şi 6.
4. La produsul numerelor 6 şi 4 adăugaţi diferenţa lor.
5. Lungimea unei piste este de 4 km. Ce distanţă mai are de
parcurs un ciclist după 8 tururi de pistă, dacă şi-a propus să parcurgă
50 km?
6. Într-un coş sunt 6 mere şi de 8 ori mai multe căpşuni. Câte
fructe sunt în coş? (Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu).
7. Un ţăran a dus la piaţă 6 coşuri a câte 8 kg de cireşe şi 7
coşuri a câte 7 kg căpşuni. Câte kg de fructe a dus în total la piaţă?
8. Într-o şcoală 31 de elevi studiază limba franceză, cu 10 mai
mulţi studiază limba engleză, iar cei care studiază limba italiană sunt
cu 17 mai puţini decât cei care studiază limba engleză.
a) Câţi elevi studiază engleza?
b) Câţi elevi studiază italiana?
c) Câţi elevi studiază limbi străine?
TESTUL 15
1. Dintr-o carte de 98 de pagini, un elev a citit în orima zi 9
pagini şi a doua zi de 3 ori mai mult. Câte pagini mai are de citit?
(Puneţi rezolvarea într-un exerciţiu).
2. Sorina are 5 vaze a câte 3 flori. Ea vrea să aşeze câte 5 flori
într-o vază. Câte vaze rămân goale şi câte flori îi mai trebuie să umple
vazele goale?
3. Măriţi dublul numărului 9 cu triplul numărului 8, iar din
rezultat scădeţi produsul numerelor 2, 3 şi 4. Ce număr aţi obţinut?
4. Într-o cutie sunt 9 cercuri, de trei ori mai puţine pătrate, iar
triunghiuri de 7 ori mai multe decât pătrate. Puneţi întebarea astfel
încât problema să se rezolve prin două operaţii. (Scrieţi rezolvarea
într-un exerciţiu).
5. Care număr natural are suma vecinilor săi egală cu 10?
14
6. Scrieţi numărul 9 ca rezultat a patru operaţii cu numere mai mici
decât 10.
7.. Puneţi semnele “+” şi “-” astfel ca relaţiile să fie adevărate:
a. 123 = 0
b. 321 = 0
c. 123456 = 1
d. 654321 = 1
9. Găsiţi perechile de numere naturale diferite de 0 (a,b) a > b, care să
facă adevărată relaţia a + b = 8. Câte posibilităţi există?
TESTUL 16
1. Găsiţi numerele corespunzătoare ce satisfac, simultan condiţiile:
a–1=b
b–1=c
c–1=d
d–1=2
2. Suma a două numere este 7 iar diferenţa 3. Aflaţi numerele.
3 Se dau numerele 8 şi 2. Găsiţi perechile de numere a căror sumă să
fie egală cu diferenţa lor.Câte perechi aţi găsit?
4 Ştiind că suma a două numere este 6 iar diferenţa 0, aflaţi numerele.
5. Doi pescăruşi manâncă doi peşti într-o zi. Câţi peşti mănâncă un
pescăruş în două zile?
6. Mihai a rezolvat într-o zi patru probleme, iar a doua zi, cu două
mai multe. Câte probleme a rezolvat în total?
7. Radu are cu trei ani mai puţin decât Mircea. Câţi ani avea când
Mircea avea 7 ani?
8 Grupează numerele 2, 3, 4, 5, 6, 7 câte două, ca să dea sume egale
Răspunsuri
T1:1)24ani 2)sunt egale 3)tatăl-26 ani, bunicul –56 ani 4)16 5)100 6)a
efectuat mai întâi scăderea 7)14;40;36 8)30
T2: 1)23 de numere 2)24 3)a=0 ;b=10 sau a=8;b=2 saua=2;b=4 4) 8
şi1 ;16 şi 2; 24 şi 13 5) 16;25;34;43;52;61;70 6)36;54 7),,<’’ 8)9
T3: 1) a)39 b)32 c)59 2)32 3)22 4)
a 1 3 5 7 15 9 11 13
b 7 6 5 4 0 3 2 1
5)penultimul dreptunghi 6)17;26;33;44;53;62;71;80 7)a)27 b)11,54,42
8)şapte zeci şi şase unităţi etc.
T4: 1) 9 2)78,79,89 3)a)30 b)20 de nuci ;trei soluţii 4)22 şi 10 5)11
numere
6)73 7)
15
a 2 7 3 4
b 7 2 4 3
8)34
T5: 1) 11 şi 19 2) 31 şi 63 3)12 ani 4)două 5)8 6)3 7)3 8)a=0 şi b=8;
a=2 şi b=5; a=4 şi b=2
T11: 2). 14,16,18,20,22; 3). (21;36) (42;15) (30;27); 4). 58,93,37,8,100; 5).
30,40,20; 6). a=14, b= 7, c =21; 7). (12+9):3=7; 8.36m;
T12:1). a) A, b) F; 2). i = 8; 3). 9 rânduri; 4). 50; 5).36; 42; 6).66;
7). 1,3,5; 8). 30 probleme;
T13:1). 25 pungi; 2). 7 cireşe; 3).mai multe posibilităţi; 4). (+,+,=), (-,
+,=), (+,-,=), (-,-,=), ( +,+,=); 5). 1,2,3,4;
T15:, 7) a) +,-; b)-,-; c) +,+,-,+,-; d) -,+,-,-,+, 8) (5,3); (6,2); (7,1),
T16 :1): a=6, b=5, c=4, d=3, 2): a=5; b=2, 3): 1 şi 5; 2 şi 4; 3 şi 3; 6 şi
0,
4) 3, 5) 2 peşti, 6)10 probleme, 7) 5 ani, 8) 2 şi 7; 3 şi 6; 4 şi 5,

16
Teste propuse pentru clasa a III-a
TESTUL 1
1. Aflaţi suma dintre cel mai mare număr de patru cifre scris cu
cifrele 1,4,7,9 şi răsturnatul său.

2 Dacă mărim un număr cu 488 obţinem un număr de 5 ori mai


mare decât numărul dat.Aflaţi numărul.

3. Suma a trei numere este 789. Aflaţi numerele ştiind că primul


număr este cu 15 mai mare decât al doilea, iar dacă împărţim al
doilea număr la al treilea obţinem câtul 3 şi restul 2.

4. Într-o şcoală sunt 33 elevi în clasa a III-a. Fete sunt de 2 ori


mai puţine decât băieţi. În clasa a IV-a sunt cu 5 elevi mai mult decât
dublul numărului fetelor din clasa a III-a.Câţi elevi sunt în ciclul
primar dacă nr. elevilor din clasele I şi a II-a este egal cu cel din
clasele a III-a şi a IV-a ?

5. După ce a parcurs 86 km, un automobilist s-a gândit că dacă ar


mai parcurge de 5 ori mai mult, ar ajunge la jumătatea distanţei de
parcurs. Câţi km are drumul ?Câţi km mai are de parcurs până la
destinaţie ?

6. Care este cel mai mare număr de trei cifre distincte astfel încât
cifra unităţilor să fie de 3 ori mai mică decât cifra sutelor ?

7. Mă gândesc la un număr. Adaug la acesta 157, apoi scad 74 şi


aflu un număr format din 7 unităţi, 3 zeci şi 4 mii. La ce număr m-am
gândit ?

8. Determinaţi numerele de două cifre, de forma ab ştiind că :


ab + ba = 88
TESTUL 2
1. Determinaţi cifrele a, b, c ştiind că: ab 0 + a 0c +bc = 282 .

2. Aflaţi suma tuturor numerelor de patru cifre diferite care se pot


forma cu cifrele 0,1,2,3.
17
3. Părinţii mei au împreună acum 123 de ani. Când mama avea
41 ani, tata avea 44 ani. Câţi ani are fiecare acum?

4. Andrei avea 3 ani când s-a născut sora lui Andreea. Acum au
împreună o treime din vârsta mamei lor. Câţi ani are fiecare, dacă
mama are 39 de ani?

5. Suma a trei numere naturale este 50. Primele două sunt numere
impare consecutive şi au media aritmetică 12. Care sunt numerele?

6. Determinaţi x din egalitatea:


x ⋅ ( 4 + 8 +12 +16 + ... +100 ) = 2600 .

7. Pe cele 3 rafturi ale unei biblioteci se află un număr de cărţi


cuprins între 871 şi 874. Dacă luăm de pe al doilea raft şi punem pe
primul raft 205 cărţi şi pe al treilea raft 87 de cărţi, pe cele 3 rafturi
rămâne un număr egal de cărţi.Câte cărţi sunt pe fiecare raft ?
8. Suma a trei numere este 58. Primele două numere sunt
consecutive
iar al treilea este cu 5 mai mare decât al doilea. Care sunt cele trei
numere?
TESTUL 3
1. Se dau numerele:
A=985-66⋅ 4-[(313⋅ 3)-25⋅ 25] şi B=(70⋅ 10+17⋅ 10)-104⋅ 7-200:2
Calculaţi: a) suma dintre a-b şi a+b;
b) diferenţa dintre a şi triplul lui b.
2. Carmen îl întreabă pe fratele ei:
-Câte exerciţii ai rezolvat, Viorel?
El îi răspunde:
-Am rezolvat o treime din numărul total de exerciţii şi mai am de
rezolvat 80. Câte exerciţii a avut de rezolvat Viorel?
3. Să se afle două numere naturale, ştiind că primul este de 6 ori
mai mic decât al doilea, iar diferenţa dintre triplul primului număr şi
dublul celui de-al doilea este 378.
4. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat?

18
5. Produsul a două numere naturale este 31. Aflaţi suma cele
două numere.
6. Ştiind că lăţimea unui teren în formă de dreptunghi este cu 139
mai mare decât o şesime din lungime, iar perimetrul este 4912 aflaţi
lungimea şi lăţimea dreptunghiului.
7. Scrieţi numărul 55 ca o sumă de numere natuarale, astfel încât
produsul lor să fie tot 55.
8. Diferenţa a două numere este 46. Ştiind că suma lor este
împătritul diferenţei, aflaţi numerele.
TESTUL 4
1. Aflaţi valoarea lui a ştiind că:
[(2a-24)⋅ 2-24]⋅ 2-24=0
2. Într-un triunghi cu două laturi egale ce au suma lungimilor de
64 cm. a treia latură este de 4 ori mai mică decât una din celelalte.
Care este lungimea laturii unui pătrat al cărui perimetru este egal cu
perimetrul triunghiului?
3. Folosind cifrele 1,2 şi 3 formaţi 5 numere de câte 3 cifre
fiecare astfel încât să fie distincte două câte două şi suma celor 5
numere să fie 1200.
4. Din câtul numerelor 5400 şi 6, mărit cu 10, scădeţi pe ,,a’’
pentru a obţine 0.Care este valoarea lui ,,a’’?
5. Dublaţi suma numerelor x,y,z ştiind că: x=5⋅ y ; y=z:4 şi
z=2400:3.
6. Produsul a două numere este 625. Dacă se măreşte unul cu 5
produsul devine 750.Care este suma celor două numere?
7. Aflaţi numerele de două cifre de forma ab , care dau cea mai
mare diferenţă între ele şi suma cifrelor lor.
8. Care este numărul dacă suma dintre sfertul şi jumătatea lui este
300 ?
9. Diferenţa a două numere este 43. Dacă din suma lor scădem
diferenţa lor, obţinem 42. Care sunt numerele ?

TESTUL 5

19
1. Peste 5 ani Maria, Ioana şi Valentina vor avea împreună 55
ani. Câţi ani are acum fiecare, dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai
mare decât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei ?
2. Câte capete au treisprezece beţe şi jumătate?
3. Câte triunghiuri şi câte dreptunghiuri sunt în desenul alăturat?

4. Suma a trei numere este 55. Primul este dublul lui 7 iar al
doilea este triplul lui 8. Care sunt cele trei numere?
5. Scrie numărul 44 ca produs de 4 numere naturale.Câte
posibilităţi ai?
6. Alcătuiţi o problemă după exerciţiul: 205kg+(123kg-100kg)
7. De la o brutărie pleacă 6 maşini cu câte 150 de pâini
fiecare.Pâinile se împart în mod egal la 5 magazine. Câte pâini
primeşte fiecare magazin?
8. În două butoaie sunt 400 litri de vin. Andrei umple 10 bidoane
a 2 litri fiecare şi 9 bidoane a 5 litri fiecare. Restul vinului îl
pune în bidoane a câte 5 litri fiecare. Câte bidoane a folosit
Andrei pentru cei 400 litri de vin?
TESTUL 6
1. Ionel şi Raluca au început să scrie la matematică la ora 10 şi
15 minute şi au terminat la ora 10 şi 55 de minute.Câte minute au scris
dacă au făcut o pauză de un sfert de oră în acest interval de timp?
2. În vacanţa de vară George şi-a propus să citească câte două ore
în fiecare zi. Câte ore a citit în luna august dacă duminica nu citea şi 1
august a fost marţi?
3. Scriem toate numerele de la 0 la 47. Care cifră o folosim de
cele mai multe ori?
4. O furnică a parcurs laturile unui pătrat în 48 de minute. În cât
timp a parcurs primele trei laturi?
5. Ştergeţi 4 cifre din numărul 3 907 851 pentru a obţine cel mai
mic număr posibil!
6. Aflaţi numerele naturale a şi b ştiind că: ( a − 3) ⋅ ( b − 5) = 24 .
7. Determinaţi toate numerele naturale de forma 4 * 7 care se
împart exact la 3.
20
8. Calculaţi valoarea lui a ştiind că:
5a+3b+12c=580 şi b+4c=110
TESTUL 7
1. Aflaţi ultimele 26 cifre ale numărului: 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ ... ⋅125 .
2. Cu cât trebuie înmulţit numărul 9 pentru ca produsul să fie :
16 a) nul
b) mai mare ca 80, dar mai mic decât 100
17 c) egal cu 9.
3. Determinaţi numerele de forma xy , ştiind că suma dintre ele
şi răsturanatele lor reprezintă numere naturale de trei cifre.
Produsul a două numere naturale este 72. Aflaţi factorii
produsului.
4. Determinaţi produsul a ⋅ b ⋅ c ştiind că: a ⋅b =15 , b ⋅ c = 35 şi
a ⋅ c = 21.
5. Suma a cinci numere naturale impare este 55. Aflaţi numerele.
6. Media aritmetică a trei numere este17. Ştiind că unul dintre
numere este 23, determinaţi suma celorlalte două numere.
7. Suma a trei numere este 204 .Să se afle numerele ştiind că prin
împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3, iar prin
împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi
restul 4.
8. Aflaţi numerele naturale de forma abc ştiind că:
ab + bc + ca = 55 .
TESTUL 8
1. Care este cel mai mic număr natural de trei cifre care la
împărţirea cu 13 dă restul 7?
2. Mărind de cinci ori suma a două numere obţinem 65.
Determinaţi cele două numere ştiind că diferenţa lor este 5.
3. Aflaţi produsul numerelor a, b si c ştiind că
a+b=140;b+c=172 ;a+c=128
4. La un concurs sportiv organizatorii au încurcat numerele de pe
tricouri. Ştiind că băieţii au numere impare iar fetele numere pare şi că
la START se vor alinia în ordine descrescătoare a numerelor de pe
tricou, stabiliţi cine va ocupa culoarul 1, 2 şi 3, atât la fete cât şi la
băieţi. Numerele de pe tricouri sunt: 364, 935, 847, 218, 784, 539.
5. Determinaţi un număr natural de trei cifre care respectă,
simultan, condiţiile:
21
a) fiecare cifră este dublul precedentei;
b) suma cifrelor este un număr mai mic ca 10.
6. Eliminaţi din şir numărul care nu respectă regula:
a) 211, 312, 422, 435, 523, 624, 734, 853.
b) 842, 623, 933, 111, 937, 212, 422, 313.

7. Să se afle numărul care mărit cu împătritul său şi apoi împărţit


la sfertul său dă 20.
8. Suma a două numere este 99, iar diferenţa lor este a cincea
parte din numărul mai mic. Care sunt cele două numere?
TESTUL 9
1. Suma a cinci numere naturale consecutive este 155. Care va fi
suma dacă primul număr se măreşte de două ori, al doilea de trei ori,
al treilea de patru ori, al patrulea de cinci ori, al cincilea de şase ori?
2. La un concurs sportiv au participat 2798 băieţi iar fete cât
dublul băieţilor. Jumătate din participanţi au trecut în faza a a doua a
competiţiei, iar în ultima fază au trecut numai a patra parte a
concurenţilor din a doua fază. Aflaţi câţi copii au fost premiaţi ştiind
că numărul lor reprezintă jumătate din cei ajunşi în finală (Scrieţi
rezolvarea într-un exerciţiu.).
3. Mihai are cu 6000 lei mai mult decât Ionuţ. Ionuţ are de trei ori
mai puţin decît Paul, iar Paul are cu 2000 lei mai mult decât Mihai. Ce
sumă are fiecare?
4. Pentru confecţionarea unui costum pentru copil se foloseşte 1
m de stofă, pentru un costum de adolescent 2 m de stofă şi pentru un
costum de adult 3 m de stofă. Având la dispoziţie 30 m de stofă, să se
găsească cel mai mic şi cel mai mare număr de costume ce pot fi
realizate, dacă se va confecţiona cel puţin unul din fiecare fel.
5. Prin plămânii unui om care înoată trec 120 l de aer pe minut,
iar prin plămânii unui om care stă liniştit, de 20 de ori mai puţin. Câţi
litri de aer trec prin plămânii unui om care stă liniştit timp de 2 ore?
6. Îndoitul unui număr mărit cu 14 a fost înmulţit cu 7. Produsul
obţinut, micşorat cu 50, a fost împărţit la 9 şi s-a obţinut 24. Care a
fost numărul iniţial?
7. Mama, tata şi fiica au împreună 78 de ani. Fiica împreună cu
mama au 42 de ani, iar fiica împreună cu tatăl au 48 de ani. Aflaţi câţi
ani are fiecare membru al familiei?
22
8. Dacă 280 - 130 + x = 300, aflaţi:
a) 2 × x b) 650 - 3 × x c) 1000 - 4 × x
TESTUL 10
1. Să se determine numerele a, b şi c ştiind că:
a×2×3–2×b=c
c=6×5+2×a
4 × a = 44
2. Se dau numerele: a = 235, b = 700, c = 178.
Calculaţi b – a; a – c; a + c; b – (a + c).
3. Suma a trei numere este 565. Să se afle numerele, ştiind că
suma dintre primul şi al doilea este 421, iar suma dintre al doilea şi al
treilea este 402.
4. Mă gândesc la un număr. La acest număr adug 3, rezultatul îl
înmulţesc cu 3; la noul rezultat adun 3; din rezultat scad 3 şi noul
rezultat îl împart la 3 obţinând astfel numărul 27. La ce număr m-am
gândit?
5. Adaugând 388 la un număr, suma obţinută este de 5 ori mai
mare decât numărul dat. Aflaţi numărul.
6. Calculaţi suma numerelor a, b, c, d ştiind că:
a + 375 = b : 2 = c × 5 = d − 440 = 500
7. La cel mai mare număr natural de două cifre adăugăm jumătate
din cel mai mare număr natural de două cifre diferite şi scădem sfertul
numărului obţinut. Aflăm un număr natural de trei cifre identice. Care
este acest număr?
8. Dintr-un număr scad jumătatea lui, apoi adaug sfertul lui şi
obţin numărul 15. La ce număr m-am gândit?
TESTUL 11
1. Determinaţi un număr natural, ştiind că mărind sfertul său cu
75 obţinem numărul 200.
2. Suma a 4 numere consecutive este 14. Aflaţi produsul lor.
3. Să se afle numerele mai mici sau egale cu 20 care împărţite la
2 dau un cât egal cu dublul restului.
4. Care sunt numerele de două cifre diferite care adunate cu
răsturnatele lor dau numere formate din două cifre identice?
5. Un băiat afirmă că are tot atâtea surori cât şi fraţi. O soră a
băiatului afirmă că are de două ori mai mulţi fraţi decât surori. Câţi
copii sunt în acea familie?
23
6. Determinaţi cel mai mic şi cel mai mare număr natural de trei
cifre care se poate scrie sub forma: 153 × n + 427 .
7. Vârsta tatălui împreună cu vârstele celor doi fii ai săi este de
70 de ani. Care este vârsta fiecăruia, ştiind că vârsta tatălui este de 2
ori mai mare decât a fiului mare iar vârsta fiului mic este egală cu
jumătate din vârsta fratelui său?
8. Micşorând cu 10 triplul unui număr, obţinem un număr cu 100
mai mare decât dublul numărului iniţial. Aflaţi numărul iniţial.
TESTUL 12
1. Suma a trei numere naturale este 563. Al doilea număr este cu
2 mai mare decât dublul primului număr, iar al treilea de 2 ori mai mic
decât diferenţa primelor două numere. Aflaţi numerele.
2. Irina a colecţionat 435 vederi, iar numărului vederilor
colecţionate de Andrei este reprezentat de cel mai mic număr natural
de trei cifre, care are cifra zecilor 8. Câte le mai trebuie până la 800?
3. Să se afle a ştiind că: a × 2 : 4 × 9 : 6 = 6 .
4. Cu cât este mai mare produsul dintre cel mai mare număr par
de o cifră şi 7, faţă de câtul numerelor 49 şi 7? Scrieţi rezolvarea sub
forma unui exerciţiu.
5. În trei coşuri sunt 324 de mere. Când din primul s-au luat 6
mere şi s-au pus în al doilea, în fiecare coş a rămas acelaşi număr de
fructe. Câte mere au fost iniţial în fiecare coş?

T1: 1) 11 220 2)122 3)110,332,347 4) 120 5)860, 344 6)993 7)3954


8)17,26,35,44,53,62,71
T2: 1)a=1,b=4,c=1 3) 63 şi60 4) 8;5 5) 12,14,26 6)2 7)183;680;301
8)17;18;24
T3:1)814; 281 2)120 3)42;252 4) 6dreptunghiuri 5)1+31 6) 1986;470
7) 5; 11; 53 de 1 8) 110 şi 69
T4: 1)21 2) 18 3)123;213;231;321;312 4)910 5)4000 6)50 8) 400
T5: 1) 4,12,24 2)28 4) 14;24;17 5)4 posibilităţi 6)248 7)180 8)86
T6: 1) 25 de minute 2)
A 6 11 7 9 29 27
B 13 8 11 9 4 6
T7: 1)sunt zerouri 2) a) 0 b)9 c)1 4) 105 5)7,9,11,13,15 6)28
7)20,60,124 8)
A 1 2 2
24
B 2 2 1
C 2 1 2

T8: 1) 111 2) 9,4 3) 353 280 4) (băieţi,fete) = (935,784), (847,364),


(539,218), 5) 124, 6) a) 435, b) 937 7) 20 8) 54 şi 45,
T9: 1)S=600 2): 524 3): 4000 lei: Ionuţ, 10000 lei: Mihai, 12000 lei: Paul,
4): 11 costume (9 de adult, câte 1 de adolescent şi copil), 27 costume (25
de copil, câte 1 din celelalte), 5): 720, 6): 12 este numărul iniţial, 7): fiica:
12 ani, mama: 30 ani, tatăl: 36 ani, 8): a) 300, b) 200, c) 400,
T10: 1): a=11, b=7, c=52 2). B-a = 465, a-c=57,a+c=413, b-(a+c)=287; 3).
163, 258,144; 4).24; 5). 97; 6). 2165; 7). 111; 8) 20;
T11:1)500; 2). 120; 3). X = 5; 4). 12,
13,14,23,15,24,16,25,34,17,26,35,18,27,36,45 şi răsturnatele lor; 5). 7 copii;
6). 427, 886; 7). Fiul cel mic : 10 ani, fiul cel mare: 20 ani, tatăl: 40 ani; 8).
110; T12:1) 160, 322, 81; 2). 185; 3). A = 8; 4). 49; 5). I=102, II=108,
III=114.

Teste propuse pentru clasa a IV-a


TESTUL 1
1. Determinaţi numerele de trei cifre care au cifra unităţilor egală
cu cifra sutelor, iar semiprodusul acestor cifre este egal cu cifra
zecilor.
2. 120 de maşini cu 2 si 4 uşi au în total 370 de uşi. Câte maşini
sunt cu 2 uşi şi câte cu 4 uşi?
3. Suma a trei numere este 204. Să se afle numerele, ştiind că
prin împărţirea celui de-al doilea la primul număr obţinem câtul 3, iar
prin împărţirea celui de-al treilea la al doilea număr obţinem câtul 2 şi
restul 4.
4. Un tren lung de 200 metri trece peste un pod lung de 200
metri cu viteza de 200 metri pe minut. Cât timp durează până ce trenul
străbate podul?
5. Completaţi tabelul de mai jos:
3 4 6 9 8
27 37 57 87 ?
6. Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. Prima
echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai
multe decât cea de-a doua echipă.
25
a) Câte piese a realizat fiecare echipă?
b) Câţi muncitori are fiecare echipă, ştiind că fiecare muncitor a
realizat 30 de piese?
7. Într-o lună, trei sâmbete sunt în zile pare. În ce zi va fi ziua de
23 a lunii respective?
8. Ceasul meu întârzie câte două minute la fiecare oră. La
amiază( ora 12) ceasul indică ora exactă. După câte minute va fi în
întârziere cu 4 ore?
TESTUL 2
1. Suma a trei numere este 696. Primul număr este cu 24 mai mic
decât al doilea, iar al treilea este de 4 ori mai mic decât al doilea. Care
sunt cele trei numere?
2. Completaţi tabelul de mai jos:
6 3 7 10 9 17
36 9 49 100 81 ?
3. Ce număr trebuie înscris în triunghiul de mai jos?

4 2
3

4. Întrebat câte raţe şi câte oi are în curte, un fermier, inteligent, a


răspuns că sunt 53 de capete şi 134 de picioare.Câte raţe erau în curte?
5. Două echipe de muncitori au realizat 1500 de piese. Prima
echipă a realizat de 3 ori mai multe piese şi cu încă 60 de piese mai
multe decât cea de-a doua echipă.
c) Câte piese a realizat fiecare echipă?
d) Câţi muncitori are fiecare echipă, ştiind că fiecare muncitor a
realizat 30 de piese?
6. Se consideră un număr natural x la care se adaugă 168,
rezultatul se înmulţeşte cu 9, iar din produsul obţinut se scade 658,
rezultatul se împarte la 5, apoi se adună cu 86, obţinându-se 300.Cât
este numărul x?
1
7. O bătrână vinde nuci la 3 cumpărători. Primului îi vinde
6
1
din nuci şi încă 84 de nuci, celui de-al doilea din rest şi încă 84 de
4

26
1
nuci, iar celui de-al treilea din noul rest şi încă 84 de nuci. Câte
3
nuci a avut la început dacă I-au mai rămas în coş 408 nuci?
8. Suma a cinci numere naturale este 330.Primul număr este egal
3 1
cu suma ultimelor trei, al doilea este din primul, al treilea este
4 2
1
din primul număr, iar al cincilea este din suma ultimelor trei
8
.Aflaţi numerele.
TESTUL 3
1. Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este
3
egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori, al doilea este din
4
primul iar al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat
cu 6.
2. Suma a trei numere naturale este 227. Să se afle primul număr
ştiind că este egal cu un număr de o cifră ce reprezintă câtul
dintre al doilea şi al treilea număr.
3. O persoană parcurge cu maşina un drum dus-întors în jumătate
de oră. Dacă s-ar duce pe jos şi s-ar întoarce cu maşina i-ar
trebui 1 oră şi jumătate.Cât timp îi trebuie dacă merge pe jos?
4. Un tren are în total 60 de vagoane cu câte două osii, iar altele
cu câte 4 osii. Să se afle câte au 2 osii şi câte au 4 osii dacă în
total sunt 168 de osii.
5. Dan spune:,, Diferenţa dintre numărul de probleme rezolvate
de mine şi Bogdan este egală cu cel mai mare număr par de
două cifre. Dacă Bogdan ar mai rezolva 2 probleme, diferenţa
ar fi de 8 ori mai mare decât numărul problemelor rezovate de
el.’’ Câte probleme a rezolvat fiecare băiat?
6. În livadă sunt meri, pruni şi peri: 90 nu sunt peri, 60 nu sunt
meri. Ştiind că numărul perilor este de 4 ori mai mic decât
numărul merilor să se afle câţi pomi de fiecare fel sunt?
7. Elevii clasei a II-a şi-au făcut o minibibliotecă cuprinzând 38
de cărţi de poveşti şi poezii. În clasa a III-a , mărindu-şi
numărul cărţilor de poveşti de 5 ori şi cel al poeziilor de 3 ori,
au ajuns la 170 de cărţi. Câte cărţi de poveşti şi câte cărţi de
poezii au avut la început?
27
8. Un dreptunghi şi un pătrat au acelaşi perimetru. Ştiind că aria
pătratului este 16 cm2, aflaţi dimensiunile dreptunghiului.
(exprimate prin numere naturale).Studiaţi toate cazurile
posibile.
TESTUL 4
1. O pâine şi jumătate cântăreşte 3kg. Cât cântăresc 40 de pâini?
2. Să se afle trei numere dacă suma primelor două numere este
3
egală cu pătratul lui 7 mărit de trei ori, al doilea este din primul iar
4
al treilea este de 5 ori mai mic decât primul adunat cu 6.
3. Câte numere de trei cifre îndeplinesc în acelaşi timp condiţiile:
au cifra sutelor 2 iar cifra unităţilor este mai mică cu 1 decât cifra
zecilor?
4. Un copil a citit o carte în 4 zile. În prima zi a citit cu 40 pagini
1 1
mai puţin decât din numărul paginilor. A doua zi a citit din
3 3
rest, a treia zi a citit jumătate din noul rest, iar a patra zi a citit
ultimele 80 de pagini. Câte pagini are cartea?
5. Într-un bloc sunt 16 apartamente având fiecare două sau trei
camere.Ştiind că sunt în total 38 de camere aflaţi câte apartamente au
două camere.
6. Suma a două numere este 60. Dacă împărţim această sumă la
diferenţa lor, obţinem câtul 7 şi restul 4.Aflaţi produsul celor două
numere.
7. Suma a patru numere consecutive este de patru ori mai mică
decât 88. Aflaţi numerele.
8. În trei cutii sunt 75 de bile.În prima şi a doua sunt 65 de bile,
iar în a doua şi a treia sunt 30 de bile. Câte bile sunt în fiecare
cutie?

TESTUL 5
1. Completaţi tabelul de mai jos:
15 33 78 168
2. Dacă împărţim un număr la 17 obţinem câtul 19. Determinaţi
acest număr. Câte soluţii are problema?

28
3. Suma a două numere naturale este 72. Dacă înmulţim primul
număr cu 11 şi pe al doilea cu 7, obţinem produsele egale. Aflaţi cele
două numere.
4. Doi fraţi au împreună 24 ani. Ştiind că peste 4 ani unul dintre
fraţi are triplul vârstei celuilalt, să se afle vârstele celor doi copii.
5. Există un număr natural x astfel încât:
1025 − [ (1720 − 4595 : x ) + 43 ⋅ 7] = 125 ?
6. Găsiţi numărul natural de forma abcd ştiind că :
a) cifra miilor este 2;
b) cifra miilor, a zecilor şi a unităţilor reprezintă
numere naturale pare, consecutive, crescătoare;
c) suma cifrelor numărului abcd este 21.
7. Manualul de matematică pentru clasa a IV-a are 238 de pagini.
Câte cifre s-au folosit pentru numerotarea paginilor?
8. Doi fraţi au împreună 1.200.000 lei. Câţi lei are fiecare dacă
după ce al doilea a cheltuit de trei ori mai mult decât primul, au
constatat că fiecare mai avea câte 128.400 lei?
TESTUL 6
1. Un număr este cu 2002 mai mare decât altul. Împărţind cele două
numere obţinem câtul 2 şi restul 101. Aflaţi cele două numere.
2. Ce distanţă a avut de parcurs un biciclist dacă, după ce a parcurs
3/5 din ea, i-au mai rămas de parcurs 12 Km ?
3. Adunând la suma a două numere produsul lor obţinem rezultatul
23, scăzând din produsul lor diferenţa lor obţinem rezultatul13.
Determinaţi cele două numere.
4. Determinaţi un număr natural ştiind că suma dintre o cincime a sa
şi o doime a sa este 8610.
5. Aflaţi două numere naturale care au diferenţa 470 şi care dau prin
împărţire câtul 7 şi restul 110.
6. Un dreptunghi are aria de 24 m2. Determinaţi perimetrul
dreptunghiului ştiind că lăţimea este 2/3 din lungime.
7. Peste 5 ani Maria,Ioana şi Valentina vor avea, împreună, 55 de
ani. Câti ani are acum fiecare ,dacă vârsta Ioanei este de 3 ori mai
mare deât a Mariei şi de 2 ori mai mică decât a Valentinei?
8. Ştiind că dacă împărţim un număr natural a la un alt număr
natural de două cifre b, obţinem un cât cu 92 mai mic decât
împărţitorul şi un rest egal cu 98 ,aflaţi numărul a .
29
TESTUL 7
1. Care este cel mai mic şi cel mai mare număr format din 3 cifre,
care împărţit la 75 dă restul 74.
2. Să se determine trei numere naturale consecutive ştiind că
suma lor este cu 473 mai mare decât numărul mic.
3. Semiperimetrul unui dreptunghi este 49cm .Dacă împărţim
lungimea la lăţime obţinem câtul 3 şi restul 1. Aflaţi perimetrul
pătratului ce are ca latură lungimea dreptunghiului .
4. Suma a trei numere naturale este 2002. Să se afle aceste
numere ştiind că dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem
câtul 3, iar dacă îl împărţim pe al treilea la al doilea număr
obţinem câtul 2 şi restul 2.
5. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr, măresc rezultatul cu
66, înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două
cifre.Aflaţi numărul.
6. Jumătatea numărului „a” este cu 12 mai mare decât jumătatea
numărului „b”. Suma triplului celor două numere este 504. Aflaţi
numerele.
7. La o florărie s-au vândut de 4 ori mai multe garoafe decât
trandafiri. Câte flori s-au vândut , dacă numărul garoafelor vândute
este cu 48 mai mare decât al trandafirilor ?
8. Ştiind că suma dintre jumătatea unui număr natural şi sfertul
său este 14718, să se afle numărul.
TESTUL 8
1. Să se afle cel mai mare număr natural de 4 cifre care
îndeplineşte simultan condiţiile :
a) cifrele nu se repetă;
b) suma cifrelor este 23;
c) cifra miilor este 2.
2. Să se afle două numere, ştiind că dacă se măreşte primul
număr de 6 ori şi se mai adaugă 18, al doilea va fi cât o treime din
primul, iar suma se va mări cu 193.

3. Alina citeşte o carte în 4 zile.În prima zi citeşte 77 de pagini,a


doua zi cu 14 pagini mai multe,a treia zi citeşte jumătate din numărul
de pagini citite în primele două zile,a patra zi de 3 ori mai puţin decât
în a treia zi.Câte pagini avea cartea ?
30
4. Suma a trei numere este 141. Dacă se scade din fiecare număr
un acelaşi număr, se obţin următoarele diferenţe: 48, 47, 46.Care sunt
cele trei numere?
5. Înmulţind diferenţa numerelor 980 şi 770 cu câtul dintre 30 şi
dublul numărului 5 şi adunând produsul obţinut cu un număr, obţinem
1000. Aflaţi acest număr.

6. Stabiliţi valorile lui a, b şi c dacă :


5a + 6b + c = 1259
a = 2b
c este egal cu suma dintre 5 şi sfertul numărului a.

7. Suma a 4 numere naturale este 1471. Care sunt numerele dacă


al doilea şi al treilea sunt numere consecutive impare, primul este de 3
ori mai mare decât al doilea iar al patrulea este cu 8 mai mic decât
diferenţa primelor două?

8. Găsiţi pe ,,a’’ ştiind că: (25·3+70):5+a=1359.Dacă ,,a’’


reprezintă anul unei lupte de pe teritoriul ţării noastre ,indicaţi
localitatea în care a avut loc această luptă!
TESTUL 9
1. Câte numere de trei cifre dau, prin împărţire la un număr de
două cifre, câtul egal cu împărţitorul?

2. Restul împărţirii unui număr natural “n” la 36 este 22. Aflaţi


restul împărţirii lui “n” la 18.

3. Restul împărţirii a două numere naturale este 95.Împărţitorul


are două cifre şi este de patru ori mai mare decât câtul.Să se afle
deîmpărţitul.

4. Ce distanţă a avut de parcurs un automobilist, ştiind că după ce


3
a parcurs din această mai are de parcurs 48Km.
7
5. Un factor al unui produs este 5 .Dacă se măreşte de 4 ori ,se
obţine produsul 40.Care este celălalt factor?
31
6. Trei copii au împreună 500 de nuci.Primul are cu 20 de nuci
mai multe decât al doilea , iar al doilea are de 4 ori mai puţine nuci
decât al treilea .Câte nuci are fiecare copil?

7.Rezolvaţi respectând ordinea operaţiilor:


[(114·3+27·9+15):6:10]·36=

8. Într-o cutie sunt bile albe şi bile roşii.Diferenţa dintre


numărul bilelor roşii şi numărul bilelor albe este 130.Bilele roşii sunt
cu 10 mai multe decât triplul celor albe.Câte bile sunt în total?
TESTUL 10
1. Suma a două numere naturale este 333.O treime din primul
este cu 11 mai mică decât o treime din al doilea.Care sunt cele două
numere?

2. Într-o seră s-au plantat de 6 ori mai multe fire de roşii decât
de vinete.Dacă s-ar mai planta încă 250 fire de vinete, numărul firelor
de roşii ar fi dublu .Câte răsaduri s-au plantat din fiecare fel?

3. Jumătatea numărului a este cu 12 mai mare decât jumătatea


numărului b.Suma triplului celor două numere este 504.Aflaţi
numerele.

4. Micşorez pe 210 cu dublul unui număr ,măresc rezultatul cu


66, înjumătăţesc suma şi obţin cel mai mare număr par scris cu două
cifre. Aflaţi numărul iniţial?

5. Un cangur sare de 16 ori pe minut .Fiecare săritură are 3m


.Care este distanţa parcursă într-o oră?

6. Suma a 13 numere este124 .Dacă scădem câte o unitate din


fiecare număr atunci suma lor va fi ...

7. Scrieţi numerele de 3 cifre distincte, care au suma cifrelor 4.

32
8.Produsul vârstelor a trei fraţi este 48.Doi sunt gemeni iar cel mai
mic e blond .Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate prin
numere naturale.)
TESTUL 11
1. Suma a trei numere este 540.Dacă măresc cu 12 primul
număr,micşorez cu 2 pe cel de-al doilea şi îl măresc de cinci ori pe al
treilea ,numerele devin egale.Aflaţi numerele.
2. Dacă Mihai îi dă Cristinei 5 timbre şi Alinei 7 timbre ,atunci
fiecare dintre ei va avea câte 25 de timbre.Câte timbre a avut fiecare la
început?
3. După ce un număr "x" se măreşte de 5 ori şi din rezultat se
scade 54, se constată că rămâne jumătate din numărul "x". Care este
valoarea lui "x"?

4. Într-o împărţire, câtul este de 9 ori mai mare decât


împărţitorul, iar restul este jumătate din împărţitor. Aflaţi deîmpărţitul,
ştiind că suma dintre împărţitor, cât şi rest este egală cu 399.
5. La cel mai mare număr natural de trei cifre distincte adăugaţi
jumătatea celui mai mic număr natural de trei cifre şi sfertul celui mai
mare număr natural de două cifre în care cifra unităţilor este 6. Cât
este suma?
6. Care sunt ultimele patru cifre ale numărului:
a = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ ... ⋅ 2001 + 2002 ?
7. Anul acesta vârsta mamei mele se împarte exact la 4. Acum 3
ani vârsta sa se împărţea exact la 7. Care este vârsta mamei?
8. Determinaţi numărul natural x din egalitatea:
( x − 3)( x − 4 )( x − 5) − 720 =0

TESTUL 12
1. . 6 jucãtori împart un pachet cu 52 cãrţi de joc distribuind pe rând
câte o carte fiecărui jucător.. Câte cãrţi va primi fiecare?
A. 8 B. 9 C. 7 sau 10 D. 9 sau 8 E. 10 sau 9
2. Într-un taler al unei balanţe sunt 6 portocale, iar în celãlalt, 2
pepeni. Dacã punem un pepene, identic cu ceilalţi doi, în talerul cu
portocale, balanţa se echilibreazã. Un pepene cântãreşte:
A. 5 kgB. cât 6 portocale C. cât 3 portocale D. 3 kg E. 7 kg
3. 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 – 2 + 2 = ?
33
A.0 B. 2 C. 4 D. 12 E. 20
4. Fraţii gemeni Marius şi Mihai, împreunã cu pãrinţii lor, cântãresc
234 kg. Marius şi Mihai au câte 38 kg, iar tatãl lor are cu 30 kg mai
mult decât mama. Ce greutate are mama?
A. 64 kg B. 68 kg C. 83 kg D. 94 kg E. 128 kg
5. Din urmãtoarele 7 numere 11, 2, 9, 7, 5, 7, 13 se eliminã 4 numere
astfel încât suma celor rãmase sã fie 23. Care numere se eliminã?
A. 7, 5, 7, 13 B. 11, 2, 5, 13 C. 2, 5, 7, 13 D. 11, 2, 9, 13 E. 2,
7, 7, 13
6. Care este perimetrul figurii haşurate? 1m
1
A. 9 B. 11 C. 16 D. 19 E. 20

7. Mihai şi Andrei colecţioneazã abţibilduri . Mihai are cu 56 de


abţibilduri mai mult ca Andrei, iar împreunã au 234. Câte abţibilduri
are Mihai?
A. 89 B. 145 C. 160 D. 178 E. 210
8. Existã douã numere naturale astfel încât în scrierea lor, a sumei lor
şi a diferenţei lor se folosesc toate cifrele de la 0 la 9 o singurã datã.
Aceste numere sunt:
A. 157 şi 93 B. 148 şi 56 C. 139 şi 68 D. 146 şi 57 E. 172 şi
39
9. Pe un panou sunt pãtrate, cercuri şi triunghiuri, în total 7 figuri; sunt
de 3 ori mai multe pãtrate decât triunghiuri. Câte cercuri sunt?
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 E. 5
10. In ce ordine trebuie puse semnele „+“ şi „–“ între numerele 150,
20, 80, 210, 30 pentru a obţine 270?
A. +, +, –, + B. –, +, –, + C. +, –, +, + D. +, +,
–, – E. +, –, +, –
11. Care este numãrul minim de culori cu
care trebuie sã fie colorate firele din ţesãtura
alãturatã pentru ca sã nu se intersecteze sau sã nu
se învecineze douã fire de aceeaşi culoare?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 7
12. Liftul blocului în care locuieşte Andrei face exact 6 secunde între
douã etaje. Andrei urcã cu liftul timp de 1 minut. La ce etaj locuieşte?
A. 5 B. 6 C. 9 D. 10 E. 11

34
13. 12 bãieţi şi 8 fete sunt membri în clubul matematicienilor. În
fiecare sãptãmânã 2 fete şi 1 bãiat sunt acceptaţi ca membri ai
clubului. Câţi membri vor fi în club când numãrul bãieţilor va fi egal
cu cel al fetelor?
A. 20 B. 24 C. 28 D. 32 E. 36
14. Indicatorul kilometric al maşinii indicã 187569, aceste cifre fiind
toate diferite. Dupã câţi kilometri vor fi din nou toate cifrele diferite?
A. 1 B. 21 C. 431 D. 12431 E. 13 786
15. 28 de copii au luat parte la un concurs de matematicã. Numãrul de
copii care au terminat în urma lui Raul a fost de 2 ori mai mare decât
al celor care au terminat înaintea lui Raul. Pe ce loc a terminat Raul?
A. şase B. şapte C. opt D. nouã E. zece
16. Valoarea lui x din egalitatea: 3[ 2 ( x – 1 ) – 1 ]=999 este
A. 167 B. 333 C. 168 D. 165 E. 166
(CONCURSUL INTERJUDEŢEAN MICUL ARHIMEDE-EDIŢIA I
-6-7 DECEMBRIE 2002-CRAIOVA)

TESTUL 13
1. Se dau numerele:
a = 2 + 2 x 3 x {[(7 x 3 – 5) + 2 x 6] : 4 + 5} x 10 – [(10 +
100) x 5 – 60]
b = 1442 : 7 – (3 x 107 – 128)
Calculaţi diferenţa dintre produsul şi suma numerelor a şi b.

2. Suma a trei numere este 102. Dacă la fiecare număr se adaugă


acelaşi număr, se obţin numerele 36, 72, şi 30.Care sunt
numerele ?

3. Suma a trei numere este 1818. Dacă micşorăm cu 100


jumătatea primului număr , cu 200 jumătatea celui de-al doilea
număr şi cu 300 jumătatea celui de-al treilea obţinem trei
numere consecutive în ordine crescătoare. Află cele trei
numere.

4. Dacă elevii se aşează câte doi într-o bancă rămân patru elevi în
picioare. Dacă se aşează câte trei într-o bancă rămân trei bănci
35
libere şi una ocupată cu un singur elev. Câte bănci şi şi câti
elevi sunt ?
(O.L.M. Bistriţa,2003)
TESTUL 14

1. Tata ,mama şi fiul au împreună 115 ani. Fiul este cu 24 ani mai
mic decât mama, iar mama cu 4 ani mai mică decât tata. Ce
vârstă are fiecare ?
2. Într-o fructieră sunt mere. Marius a mâncat până a rămas o
treime din numărul lor. Mama a mai pus 8 mere. Acum în
fructieră sunt totatâtea mere câte erau la început. Câte mere au
fost la început în fructieră?
3. Suma a trei numere naturale este 2002. Dacă la fiecare se
adaugă acelasi număr, se obţin respectiv 704, 702, 902. Aflaţi
numerele.
4. Suma a două numere naturale este 70. Câtul dintre primul şi al
doilea număr este 2, iar restul 10. Să se afle cele două numere
naturale.
5. Suma a trei numere naturale consecutive adunate cu triplul
sumei lor este 60. Aflaţi cele trei numere.
6. Marius a cumpărat 5 pixuri şi 4 creioane, plătind în total 25200
lei. Un pix costă de două ori mai mult decât un creion. Află cât
costă un creion şi cât costă un pix.
7. Suma a trei numere este 2002. Suma primelor două numere
este 1002, iar suma dintre al doilea şi al treilea număr este
1502. Află cele trei numere.
8. Trei copii au împreună 30 de ani. Vârsta celor trei copii este
exprimată prin trei numere naturale consecutive. Care este
vârsta fiecăruia ? (Prof.Ion Rusu, Rebrişoara, Bistriţa Năsăud)
TESTUL 15
1. Ştiind că n = 2002, calculaţi: (n – n : 2):(n:154 – 2) + (n –
91).
2. Suma a trei numere este 2003. dacă din primul se scade 200,
din al doilea 201, iar din al treilea 102. numerele devin egale.
Aflaţi valorile iniţiale ale celor trei numere.
3. Găsiţi valorile x, y şi z, ştiind că x + y + z = 2001;
y = x + (2002 :22 – 51); z = y – (2000 – 999) : 91.
36
2 x + 2001
4. Aflaţi numărul natural x pentru care fracţia este
x + 2003
echiunitară.
5. Aflaţi perechile de cifre a, b distincte şi nenule, astfel încât:
ab +ba = 121.
6. Aflaţi numerele abc , ştiind că: abc +cba = 645 .
7. Trei elevi au împreună 371 500 lei. Primii doi au împreună
155 300 lei iar ultimii doi au împreună 250 700 lei. Câţi lei are
fiecare elev?
8. Să se afle x din:
10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 .
TESTUL 16
1) O gradină are forma unui dreptunghi. Dacă se măreşte
lăţimea cu 6 dam, se obţine un pătrat, iar dacă se
micşorează cu 6 dam, se obţin două pătrate alăturate.
a) Calculaţi perimetrul grădinii; b) Se plantează pe margine pomi
fructiferi la distanţa de 4 m. Cîţi pomi sunt necesari pentru: i) o
lungime; ii) o lăţime; iii) toată gradina.
2) Într-un tabel sunt scrise primele numere naturale, în 3
rânduri egale, de la stânga la dreapta.Ştiind că 149 se afla
pe rândul de la mijloc, iar, în dreptul lui, pe ultimul rând se
află numărul 290, să se afle câte numere sunt în total?
3) 2 portocale si 3 grapefruit cântăresc 1 kg 300 g. 3 portocale
cântăresc cât 2 grapefruit.
a)Câte portocale intră într-un kilogram? B) Dar într-un kilogram de
citrice asortate, câte protocale şi câte grapefruit intră?
(Concursul ,,Ion Ciolac’’)

TESTUL17
1) Care este ultima cifră a numărului N =
1 × 2 + 1 × 2 × 3 + 1 × 2 × 3 × 4 + ... + 1 × 2 × 3 × ... × 99 ?
Justificaţi răspunsul dat.
2) Scrieţi numărul 100 folosind şase cifre de 9 şi numai
operaţiile de adunare, înmulţire şi împărţire.
37
3) Pe marginea unei şosele sunt plantaţi plopi la distanţă egală
unul faţă de altul. Distanţa de la primul plop la cel de al IX-
lea plop este de 120m. Ce distanţa este de la plopul al IV-
lea pana la cel de-al XC-lea? Justificaţi răspunsul dat.
4) Un teren în forma de dreptunghi are lăţimea cu 25 m mai
mică decât lungimea. Dacă am prelungi lungimea cu un
sfert din dimensiunea sa, lăţimea ramânând aceeaşi, atunci
perimetrul terenului s-ar mări cu 38 m. Calculaţi lăţimea
terenului.
(Concursul Interjudeţean ,, Filofteia Preda’’,2002)
TESTUL 18
1) După efectuarea calculelor: 30 + 30 : 30 ×30 × 0 se obţine ....
2) Numărul ce trebuie scăzut din 31 pentru a obţine triplul lui este
8 este egal cu ...
3) Numerele naturale de trei cifre care au suma cifrelor egală cu 2
sunt ...
4) Un elev se gândeşte la cel mai mic număr natural impar scris
cu trei cifre diferite. Acest număr este ...
5) O carte este deschisă la întâmplare. Ştiind că suma numerelor
celor două pagini pe care le privim este 173, atunci numerele sunt ...
6) Bunica împarte celor 9 nepoţi ai săi câte 101 bomboane şi îi
rămân 7 bomboane. Numărul de bomboane pe care le avea bunica
era ...
7) Dintr-un triunghi mare de hârtie a fost tăiat un colţ mic în
formă de triunghi. Numărul de vârfuri pe care le are bucata de hârtie
rămasă este egal cu ...
8) O elevă cumpără 3 creioane si 2 ascuţitori cu 10.000 de lei.
Mama ei plăteşte pentru 9 creioane si 6 ascuţitori de acelaşi fel ... lei.
II. 9) Alin are 7.400 lei, iar Bogdan are 1.200 lei. Fiecare primeşte
zilnic câte 1.000 lei. Aflaţi peste câte zile va avea Alin de două ori mai
mulţi bani decât Bogdan.
10) Produsul vârstelor a trei fraţi este 16. Doi sunt gemeni. Cel
mai mic are ochi albaştri. Ce vârste au cei trei fraţi? Justificaţi
răspunsul.
11) Suma a trei numere este 1.162. Dacă din fiecare număr scădem
aceeaşi valoare obţinem numerele 362, 242, 258. Aflaţi cele trei
numere.
38
(Concursul ,, Grigore Gheba’’-2001)
TESTUL 19
1. Calculaţi :a)(3490:10+2⋅ 3⋅ 72)⋅ 0+2700:90=
b)999⋅ 371+999⋅ 629=
2 Suma a patru numere naturale consecutive este 86 .Aflaţi cele
patru numere.
3. Într-o curte sunt în număr egal cai ,găini şi gâşte .Acestea au
împreună 48 de picioare .Câţi cai sunt în curte ?
4. George deschide o carte şi constată că suma numerelor celor
două pagini este 33.Ce număr are pagina din dreapta?
5. Să se afle x ştiind că :( 25⋅ x-600)⋅ 25=625.
6. De câte ori folosim cifra 1 pentru a scrie câte o singură dată
fiecare număr natural cel mult egal cu 43.
7. Suma vârstelor a 3 copii este de 5 ani .Cel mai mic este
blond .Câţi ani are fiecare copil?(Vârstele sunt exprimate prin numere
naturale.)
8. Într-un borcan sunt 800g de gem Gigel mănâncă zilnic câte 8
linguriţe cu câte 7g de gem .Câte grame de gem vor rămâne în borcan
după 5 zile?
TESTUL 20
1. În clasa noastră sunt 30 de elevi dintre care de 5 ori mai multe
fete decât băieţi .Câţi băieţi sunt în clasă ?
2. Calculaţi :a)734⋅ 2+309:3-132:3=
b)74⋅ 75+75⋅ 26-3⋅ 4-4⋅ 5=
3. O fetiţă are acum 8 ani iar mama ei are 28 de ani .Peste câţi ani
mama va avea de două ori mai mult vârsta fetiţei ?
4. Scrieţi care este valoarea cuvântului MATEMATICĂ dacă o
consoană valorează 13 iar o vocală de 2 ori mai mult.
5. Un cangur sare de 16 ori pe minut .Fiecare săritură are 3m
.Care este distanţa parcursă într-o oră?
6. Suma a 13 numere este124 .Dacă scădem câte o unitate din
fiecare număr atunci suma lor va fi ...
7. Scrieţi numerele de 3 cifre care au suma cifrelor 4.
8. Aflaţi numerel naturale x şi yştiind că :x⋅ (5+7y)=5
TESTUL 21

39
1. Produsul vârstelor a trei fraţi este 48.Doi sunt gemeni iar cel
mai mic e blond .Ce vârstă au cei trei copii? (Vârstele sunt exprimate
prin numere naturale.)
2. Calculaţi :( 123+ 241+635 ):9+999⋅ 437-10001=
3. Aflaţi suma tuturor numerelor de 3 cifre egale
4. Determinaţi pe x din egalitatea :999⋅ [37⋅ 3+2⋅ (151-
x)]=510489
5. Dacă într-o sală de clasă se aşează câte 2 elevi într-o bancă
rămân 4 elevi în picioare iar dacă se aşează câte 3 elevi într-o bancă
rămâne o bancă liberă .Câţi elevi are clasa?
6. Calculaţi :a)342⋅ 25= b)3471:3= c)273+3891
7. Cum se pot scoate dintr-un bazin 6 litri de apă având la
dispoziţie un vas de 11 litri şi unul de 4 litri ?
8. O ţeavă lungă de 21 m se taie în două bucăţi astfel încât una să
fie de 6 ori mai mare decât cealaltă .Câţi m are fiecare bucată de ţeavă
astfel obţinută?
TESTUL 22
Efectuaţi :
1) 62 + 179 ; 2) 312 − 85 ; 3) 48 ⋅ 97 ; 4) 576 : 12 ;
5) 24 ⋅13 + 45 : 9 − 10 ; 6) 2 +3 ⋅{7 +5 ⋅[4 +9 ⋅ (13 −8)]} ;
7) Aflaţi x din:
a) 17 + x = 104 ; b) 51 − x = 13 ; c) x − 28 = 31 ;
d) 108 : x = 12 ; e) x : 12 = 96 .
8) Un dreptunghi are lungimea cu 10 cm mai mare decât
lăţimea iar perimetrul de 14 dm. Să se afle lăţimea dreptunghiului.
TESTUL 23
1) 14 m de pânză costă 112.000 lei. Să se afle cât costă 24 m de
pânză de aceeaşi calitate.
2) Jumătatea unui număr o micşorez cu 14, apoi măresc rezultatul
cu 80 şi obţin 100. Care este numărul ?
3) Efectuaţi :
a) 312 + 15 ⋅17 ; b) 48 ⋅13 − 29 ; c) 47 ⋅ 28 + 13 ⋅ 15 ;
d) 71 ⋅ 28 − 69 ⋅ 19 ; e) 26 + 14 ⋅17 − 378 : 14 ;
f) 720 : 8 + 5 ⋅ [3600 : 90 + 40 ⋅ [63 : 9 − 7)] ;
4) Un număr este de 6 ori mai mare decât altul. Găsiţi cele două
numere ştiind că suma lor este 63.
5) Un pătrat are perimetrul de 64 cm. Aflaţi latura sa.
40
6) Aflaţi x din: [45 : (34 − x) + 44 ] : 7 = 7 .
7) Sfertul unui număr îl măresc cu 21, apoi micşorez rezultatul cu
34 şi obţin astfel 18. Care este numărul?
8) Un sfert din jumătatea unui număr este 12. Care este numărul ?
TESTUL 24
1) Ionel are de 4 ori mai mulţi bani decât Tinel. Câţi lei are
fiecare ştiind că împreună au 34725 lei?
2) Aflaţi x din : 14 +3 ⋅{24 ⋅ 5 + 2 ⋅[3 +5 ⋅ (2 ⋅ x −3)]} = 602 .
3) Jumătate din suma dintre triplul unui număr şi dublul său dă
85. Care este numărul ?
4) Aflaţi latura pătratului cu perimetrul de 912 cm.
5) Găsiţi numărul natural x astfel încât :
4 x9 x + 3x 45 = 7537.
6) Reconstituiţi înmulţirea : 12 * 4 ⋅ 9 = 11106
7) Efectuaţi :
7 2 17 11 11 6 9
a) + ; b) − ; c) + − ;
12 12 20 20 25 25 25
2 7 1 9
8) Aflaţi x din : a) +x = ; b) x − = ;
13 13 2 2
17 3 1 5
d) − x = ; d) x + = ;
2 2 7 7
TESTUL 25
2
1) Cât reprezintă din 27 m?
3
3
2) Aflaţi un număr natural ştiind că suma dintre număr şi
4
din el este 119.
3) Scrieţi toate fracţiile subunitare cu numitorul 4.
1
4) O minge costă 36 000 lei. Un elev a economisit din
2
valoarea mingii, iar restul l-a primit jumătate de la tată şi jumătate de
la bunicu. Ce sumă a primit de la bunicu?
3 1
5) dintr-un număr micşorat cu din acelaşi număr
4 2
reprezintă 78. Care este numărul ?

41
6) Într-un magazin erau 120 m stofă şi 280 m pânză. Preţul unui
m de stofă este 5400 lei iar preţul unui m de pânză este 1200 lei. Într-o
2 3
zi s-au vândut din stofă şi din pânză. Câţi lei valorează marfa
3 4
rămasă în magazin?
7) Transformaţi în kg: 17 t ; 123 q ; 4500 hg
8) Câţi m reprezintă suma: 4200 cm + 3 hm + 250 dm
TESTUL 26
1) Transformaţi în secunde: 2 h 13 min; 1 zi 14 h 31 min
2) Un tren pleacă din Târgovişte la 2100 şi ajunge în Constanţa la
ora 4 dimineaţa. Câte ore a mers trenul ?
3) O grădină de formă dreptunghiulară are lungimea de 240 m iar
2
lăţimea reprezintă din lungime. Ce lungime are gardul ce
3
înconjoară grădina?
4) Într-un vagon s-au încărcat cereale astfel: 3 t cu porumb, cu 2
q mai mult grâu, iar cu ovăz cu 1400 kg mai puţin decât grâu şi
porumb la un loc. Câte kg de cereale s-au încărcat în vagon?
5) Curtea şcolii are formă de pătrat cu latura de 17 dam. Câţi m
are perimetrul său?
6) Comparaţi numerele:
a) 3 t 6 g şi 35 g 100 kg;
b) 17 m 200 cm şi 180 dm.
7) Într-un rezervor s-au pus 12 hl de benzină iar în altul cu 60 dal
mai mult. Câţi l de benzină s-au pus în cele două rezervoare?
8) Aurel are 12 ani. Peste câţi ani va avea de 4 ori vârsta de
acum?

TESTUL 27
1) Cu cât este mai mare suma numerelor 417 şi 239 decât
diferenţa lor?
2) Aflaţi suma dintre produsul numerelor 2 646, 27 şi câtul lor?
3) Un dreptunghi are lungimea de 90 cm şi lăţimea de 4 dm.
Aflaţi perimetrul pătratului echivalent cu dreptunghiul.

42
4) Suma a două numere este 1 800. Dacă mărim primul număr de
3 ori şi pe al doilea îl micşorăm de două ori atunci primul devine de
12 ori mai mare decât al doilea. Aflaţi cele două numere.
5) Aflaţi suma numerelor: 1 + 2 + 3 + … + 29.
6) uma a trei numere este 94. Să se afle numerele ştiind că primul
număr este cu 18 mai mic decât al doilea şi cu 5 mai mare decât al
treilea.
7) Suma a 4 numere naturale consecutive este 290. Aflaţi
numerele.
8) 1 + 2 ⋅ {3 + 4 ⋅ [5 + 6 ⋅ (7 + 8) + 9] + 10} .
TESTUL 28
1) Întreitul unui număr micşorat cu 14 dă 133. Aflaţi numărul.
2) Ionel are de 5 ori mai mulţi dolari decât Vali. Dacă el i-ar da
lui Vali 48 dolari, atunci sumele lor ar fi egale. Câţi dolari are fiecare
copil?
3) Aflaţi două numere care îndeplinesc simultan condiţiile:
a) Suma lor este 38;
b) Al doilea număr micşorat cu 5 este egal cu dublul sumei
cifrelor sale.
4) Aflaţi numerele de două cifre care sunt egale cu dublul sumei
cifrelor.
5) Suma a trei numere este 1988. Să se afle numerele ştiind că
dacă împărţim al doilea număr la primul obţinem câtul 3, iar dacă-l
împărţim pe al treilea număr la al doilea obţinem câtul 2 şi restul 108.
6) Aflaţi numerele naturale x, y, z ştiind că:
7x + 5y –z = 8 şi y + z = 11.
7) Aflaţi sumele:
a) 1 + 2 + 3 + … + 79;
b) 43 + 44 + 45 + … + 142;
c) 7 + 14 + 21 + … + 350.

8) La o împărţire cu rest suma dintre împărţitor, cât şi rest este 44


iar câtul este un sfert din împărţitor. Să se reconstituie
împărţirea.

TESTUL 29
1) Să se afle numerele a şi b ştiind că:
43
a = 5 ⋅ b iar 2 ⋅ a − 3 ⋅ b = 245 .
2) Aflaţi două numere ştiind că au câtul 5 şi diferenţa 600.
3) Aflaţi a, b, c ştiind că:
a + b + c = 130 ; b = a + (130 : 2 − 5) şi
c = b − (130 −10 ) : 6 .
4) La un chioşc sunt 1505 ziare şi reviste. După ce s-au vândut
101 ziare şi reviste, ziarele au rămas de două ori mai multe decât
revistele. Câte ziare şi câte reviste erau la început ?
5) Să se afle x din egalitatea :
{[( 5 ⋅ x + 23) : 17 + 18 ] ⋅ 5 + 20} : 8 = 72 − 3 ⋅ 4 .
6) O carte are 126 pagini. Un elev a citit în prima zi 15 pagini, a
doua zi de două ori mai mult, iar restul în următoarele 3 zile, în mod
egal. Câte pagini a citit a treia zi?
7) Aflaţi x, număr natural, din: 32 − 12 : 3 + 5 ⋅ x < 7 ⋅ 9 .
8) Aflaţi 3 numere naturale ştiind că suma lor este 609, primul
este dublul celui de-al doilea iar al treilea este cu 4 mai mare
decât primul.
TESTUL 30
1) Diferenţa a două numere este 5085. Împărţind numerele se
obţine câtul 5 restul 41 . Aflaţi cele două numere.
2) Trei elevi au împrrună 71 500 lei. Primii doi au împreună 55
300 lei iar ultimii doi au împreună 50 700 lei. Câţi lei are fiecare elev?
3) Să se afle x din:
10 ⋅ {x −10 ⋅ [362 + 10 ⋅ (24 + 24 : 4)]} = 100 .
4) Produsul a trei numere naturale diferite este 336 iar produsul
primelor două numere este 84. Care sunt cele trei numere, ştiind că
primul număr este de 7 ori mai mare decât al treilea număr?
5) Găsiţi toate perechile de numere naturale care verifică
egalitatea:
( a + 3 )⋅ ( b + 4 ) = 72
6) Calculaţi suma: 1 + 2 + 3 + … + 1000.
Aflaţi valoarea expresiei:
E = 1 + 2 + 3 + … + 1000 – 501 – 502 - … -1002
7) Să se determine toate numerele de forma abc pentru care:
abc - cba = 594
Răspunsuri

44
T1:1) 222;484 2) 65, 55 3) 20,60,124 4) 2 minute 6) a)360 şi 1140
b)12 şi 38 7) sâmbătă
T2:2) 289 3)5 5) a)1140;360 b) 12;38 6) 324 8) 120;90;60;30;30
T3:1)84;63;18 2) L=7 , l=1; L=5, l=3 3) 2h 30min 4)36;24 5)12;110
6) 40,10,50 7) 28;10
T4: 1) 80 2) 84;63 5)10 6) 684 7)4,5,6,7 8)40;25;5

T5: 1)Se dublează numărul precedent şi se adună cifrele produsului.2)


17⋅ 19+0;17⋅ 19+1;…17⋅ 19+16 3) 28;42 4) 17;7 5) nu 6)2946 7) 516
8) 361 700; 838 300
T6:1) 1901;3903 2) 30km 3)5;3 4)12 300 5)530;60 6) 20 7)4; 12; 24
8)891
T7:1) 149;974 2)370;371;372 3)P=98,L=85 4)200;600;1202 5)40
6)a=96;b=72 7) 16;64 8)19 624
T8: 1) 2984 3)278 4)48;47;46 5)370 6)152, 76,43 7)211,213,414;633
8)1330-Posada
T9: 1)22 2)4 3)2399 4)84 5)2 6)80,100,320 7)360250 8) 250
T10: 1)150;183 2)125; 750 3)96;72 4)40 5)2880 6)111 7)
103,130,301,310 8) 4;4;3
T 11 : 1)50,238,252 2)37 ;20 ;18 4)13 015 5) 1062 6)2002 7)24 8)13
T12 :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
d b c a b e b d c e b d d b e c

T13: 2)24;60;18 3) 404;606;808 4)15 bănci şi 14 elevi


T14:1)tata =49;mama=15; fiul=21 2)12 3) 602 4)50 ;20 5)4;5;6
6)1800 şi 3600 7) 500;502;1000 8) 9;10;11
T15: 1) 2002 2)700;701;602 3) 644;684;673 4) 2 5)2 şi 19, 3şi 8,4
şi7,5şi 6 T16: 1)a) 84 dam b) 61, 45,210 2) 423 3)a) 5 b) 2 portocale
şi 2 grapefruit
T17: 1) 2 2)100=99+9⋅ 9:9:9 3) Distanţa dintre doi plopi consecutivi
este de 15 m. Între plopul 4 şi 90 sunt 15⋅ 89-15⋅ 3=1290 (m)
T18: 1)30 2)7 3)101,200, 110 4)103 5)86 şi 87 6) 1016 7)4 8) 30.000
9) 5 10) 4;4,1 11)462,342, 358
T19
1 a) 30 b)999000
2 20,21,22,23
3 6
45
4 17
5 25
6 15
7 2,2,1
8 520
T20
1 5
2 a) 1527 b)7468
3 12 ani
4 195
5 2880
6 111
7 103,112,121,130,220,202,301,211,310,400
8 X=1, y=0
T21
1 4,4,3
2 426673
3 4995
4 351
5 18 elevi
6 a) 8550 b)1157 c)4164
7 R-11-4 R-3-4 R-10-4
R-11-0 R-3-0 R-10-0
R-7-4 R-0-3 R-6-4
R-7-0 R-11-3
8 18m ;3m

T 22: 1) 241; 2) 227; 3) 4656; 4) 48; 5) 307; 6) 758; 7) a) 87;


b) 38; c) 59; d) 9; e) 1152; 8) 30cm;

46
T 23: 1) 192000 lei; 2) 68 3) 567; b) 595; c) 1 511; d) 677; e) 237; f)
290; 4) 9 şi 54; 5) 16 cm; 6) 25; 7) 124 8) 596080
3
T24:1) 6945 lei; 27780 lei; 2) 5; 3) 34; 4) 228; 5) x = 2; 6) 3 7) a) ;
4
3 8 5 4
b) ; c) ;8) a) ; b) 5; c) 7; d) ;
10 25 13 7
0 1 2 3
T25 :1) 18 m; 2) 68; 3) , , , ; 4) 9000 lei; 5) 312; 6) 300
4 4 4 4
000 lei
7) 17000 kg, 12300 kg, 450 kg; 8) 367 m;
T26 :1) 7980 s, 138 660 s; 2) 7 ore; 3) 800m; 4) 11000 kg; 5) 680 m;
6) 3 t 6 g > 35 g 100 kg, 17 m 200 cm > 180 dm; 7) 3000 l; 8) 36 ani
T27 :1) 478; 2) 71540; 3) 240; 4) 1200 şi 600; 5) 435; 6) 27, 45, 22;
7) 71, 72, 73, 74; 8) 859;
T28 : 1) 49; 2) 120 $, 24 $ 3) 13 şi 25; 4) 18; 5) 188; 564; 1236; 6) 1;
2; 9; 7) a) 3160; b) 9250; c) 8925; 8) 260 : 32 = 8; R = 4;
T29 :1) 175; 35; 2) 750, 150; 3) 10; 70; 50; 4) 936; 468; 5) 247 6) 27
pag.; 7) x ∈ { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; 8) 242; 121; 246;
T30 :1) 6346; 1261; 2) 20800 lei ; 34500 lei ; 16200 lei ; 3) 6630 ; 4)
28 ; 3 ; 4 ; 5) (0 ; 20) ; (1 ; 14) ; (3 ; 8) ; (5 ; 5) ; (6 ; 4) ; (9; 2) ;
(15 ;0) ; 6) 500500 ; 373247; 7) 701,711, 721, 731, 741, 751, 761,
781, 791;802,812,...892;903,913,..,993

47