S.C. CASA AFACERILOR S.R.L.

BRAILA

Registrul Comertului J09/139/2003 CIF RO15230016 Sediu social: Jud. Braila, Mun. Braila, Str. Dudului Nr. 8 Bl. 26, Sc. 1, Et. 3, Ap. 15. Cod IBAN: RO22BPOS09003278141ROL01 Banca: BANCPOST S.A. SUCURSALA BRAILA Tel: 0239/ 619154 Nr.1/17.01.2007

Decizie interna Prin prezenta se numeste responsabil pentru evidenta si intocmirea facturilor fiscale, D-NA. TUDOR ANA-MARIA, legitimat cu CI, seria XR, nr. 005141, CNP: 0850603090036, eliberat de POL. BRAILA la data de 29.04.1999 Mentionam ca pentru anul 2007, numerele de facturi vor incepe cu: FF 0000001, aceasta fiind seria primei facturi emise. Administrator, STEFANESCU AURORA