Sunteți pe pagina 1din 85

Informatii colectie:

1)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Structură bacterienă mai frecvent implicată în


adeziunea microorganismului de ţesut este:
a) [ ] Capsula
b) [ ] Peptidoglicanul
c) [x] Pilii
d) [ ] Antigenul O
e) [ ] Flagelii
---------------------------------------------------------------------
2)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru micoplasme este caracteristic:
a) [x] Lipsa peretelui celular.
b) [ ] Prezenţa granulaţiilor de volutină
c) [ ] Formarea sporilor
d) [ ] Lipsa incluziunilor de colesterol
e) [ ] Prezenţa peptidoglicanului
---------------------------------------------------------------------
3)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Clostridiile se caracterizează prin:
a) [ ] Prezenţa sporilor ce nu depăşesc diametrul celulei.
b) [x] Formarea sporilor care deformează celula
c) [ ] Prezenţa granulaţiilor de volutină care deformează celula
d) [ ] Sunt acido- alcoolorezistente
e) [ ] Sunt gramnegative
---------------------------------------------------------------------
4)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10 Pentru bacili este caracteristic:
a) [ ] Formează spori care deformează celula
b) [ ] Conţin granulaţii de volutină care deformează celula
c) [x] Prezenţa sporilor ce nu depăşesc diametrul celulei
d) [ ] Sunt monotrichi
e) [ ] Sunt eucariote
---------------------------------------------------------------------
5)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Rickettsiile se caracterizează prin:
a) [ ] Structură acelulară.
b) [ ] Se cultivă pe medii elective
c) [ ] Fermentează glucoza cu formare de acid şi gaz
d) [x] Sunt paraziţi strict intracelulari
e) [ ] Posedă capsulă
---------------------------------------------------------------------
6)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru treponeme este caracteristic:
a) [ ] Posedă polimorfism pronunţat
b) [ ] Posedă flageli peritrichi
c) [ ] Sunt foarte rezistente în mediul extern
d) [ ] Posedă 4-8 spire neregulate
e) [x] Posedă 8-12 spire identice după înălţime şi la aceeaşi distanţă între ele
---------------------------------------------------------------------
7)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre leptospire se poate afirma:
a) [ ] Posedă formă bacilară
b) [ ] Sunt asigurate cu flageli lofotrichi
c) [ ] Se cultivă uşor pe medii diferenţiale
d) [x] Posedă 15-30 spire primare regulate mărunte
e) [ ] Mobilitatea se determină în geloză semilichidă
---------------------------------------------------------------------
8)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Peretele celular al micobacteriilor patogene alcoolo- şi
acidorezistente conţine:
a) [ ] Cantitate mare de proteine
b) [x] Cantitate mare de ceruri şi acid micolic
c) [ ] Cantitate mare de peptidoglican
d) [ ] Cantitate mare de polizaharide
e) [ ] Toate de mai sus
---------------------------------------------------------------------
9)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Metodă de colorare pentru evidenţierea bacteriilor
acidorezistente:
a) [ ] Gram
b) [x] Ziehl-Neelsen
c) [ ] Neisser
d) [ ] Loeffler
e) [ ] Burii-Hins
---------------------------------------------------------------------
10)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Metoda de colorare pentru evidenţierea flageilor la bacterii:
a) [ ] Burri-Hins
b) [ ] Giemsa
c) [ ] Ziehl - Neelsen
d) [ ] Gram
e) [x] Loeffler
---------------------------------------------------------------------
11)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Granulaţiile de volutină se evidenţiază prin metoda:
a) [ ] Gram
b) [ ] Burri-Hins
c) [x] Neisser
d) [ ] Ziehl-Neelsen
e) [ ] Giemsa
---------------------------------------------------------------------
12)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Metoda de colorare pozitivă pentru evidenţierea capsulei
este:
a) [x] Coloraţia Giemsa
b) [ ] Ziehl-Neelsen
c) [ ] Neisser
d) [ ] Burri-Hins
e) [ ] Loeffler
---------------------------------------------------------------------
13)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sporii se pun în evidenţă prin metoda de colorare:
a) [ ] Neisser
b) [ ] Burri-Hins
c) [ ] Loeffler
d) [x] Aujeszki
e) [ ] Morozov
---------------------------------------------------------------------
14)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Substanţa nucleară se pune în evidenţă prin metoda:
a) [ ] Tratarea cu acid sulfuric de 5%
b) [ ] Mordanţarea preparatului cu acid clorhidric de 0,5%
c) [ ] Prelucrarea frotiului cu alcool metilic şi eter
d) [x] Reacţia microchimică Feulgen
e) [ ] În microscopul cu contrast de fază
---------------------------------------------------------------------
15)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10De selectat elementul permanent de structură al celulei
bacteriene:
a) [ ] Capsula
b) [ ] Flagelii
c) [x] Membrana citoplasmatică
d) [ ] Fimbriile
e) [ ] Granulaţiile de volutină
---------------------------------------------------------------------
16)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Metodă microscopică utilizată pentru identificarea rapidă a
microorganismelor în prelevatul patologic:
a) [ ] Microscopia cu fond întunecat
b) [x] Microscopia imunofluorescentă
c) [ ] Microscopia cu contrast de fază
d) [ ] Microscopia optică cu sistem de imersie
e) [ ] Microscopia optică cu obiectiv uscat
---------------------------------------------------------------------
17)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Denumirea următoarelor categorii taxonomice se scrie cu litere
majuscule, cu excepţia:
a) [ ] Clasa
b) [ ] Ordinul
c) [ ] Familia
d) [ ] Genul
e) [x] Specia
---------------------------------------------------------------------
18)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Specia bacteriană se caracterizează ca o totalitate de indivizi cu
următoarele particularităţi, cu excepţia:
a) [ ] Origine comună
b) [ ] Adaptate la un habitat anumit
c) [ ] Caracterizate prin metabolism similar
d) [x] Elemente genetice plasmidice identice
e) [ ] Aparat genetic cromozomial identic
---------------------------------------------------------------------
19)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Fixarea frotiurilor se face prin următoarea metodă:
a) [ ] Biologică
b) [ ] Biofizică
c) [x] Fizică
d) [ ] Sintetică
e) [ ] Biochimică
---------------------------------------------------------------------
20)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Fixarea frotiurilor se face prin următoarea metodă:
a) [ ] Biologică
b) [ ] Biofizică
c) [x] Chimică
d) [ ] Sintetică
e) [ ] Biochimică
---------------------------------------------------------------------
21)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Puterea de rezoluţie a microscopului optic este egală cu:
a) [ ] 2,0 mkm
b) [x] 0,2 mkm
c) [ ] 0,1 mkm
d) [ ] 0,01 mkm
e) [ ] 0,001 mkm
---------------------------------------------------------------------
22)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În microscopul optic uleiul de imersie se foloseşte pentru:
a) [ ] Mărirea puterii de rezoluţie a microscopului
b) [ ] Contrastarea obiectului studiat
c) [x] Păstrarea direcţiei razelor de lumină la ieşirea lor din preparat
d) [ ] Concentrarea razelor de lumină în obiectiv
e) [ ] Refractarea razelor de lumină
---------------------------------------------------------------------
23)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În microscopia optică uleiul de imersie are următoarea
particularitate:
a) [ ] Măreşte puterea de rezoluţie a microscopului
b) [ ] Asigură un contrast mai bun al obiectului studiat
c) [x] Posedă un coeficient de refracţie egal cu al sticlei
d) [ ] Concentrază razele de lumină în obiectiv
e) [ ] Posedă un coeficient de refracţie egal cu al aerului
---------------------------------------------------------------------
24)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se divid în două planuri reciproc perpendiculare următorii coci:
a) [ ] Micrococcus
b) [ ] Diplococcus
c) [x] Tetracoccus
d) [ ] Sarcina
e) [ ] Staphylococcus
---------------------------------------------------------------------
25)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se divid în trei planuri reciproc perpendiculare următorii coci:

a) [ ] Micrococcus
b) [ ] Diplococcus
c) [ ] Tetracoccus
d) [x] Sarcina
e) [ ] Staphylococcus
---------------------------------------------------------------------
26)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se divid în câteva planuri următorii coci:
a) [ ] Micrococcus
b) [ ] Diplococcus
c) [ ] Tetracoccus
d) [ ] Sarcina
e) [x] Staphylococcus
---------------------------------------------------------------------
27)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru streptococi este caracteristică următoarea
particularitate:
a) [ ] Se aranjează în perechi
b) [x] Se aranjează în lanţuri scurte şi lungi
c) [ ] Se aranjează în grămezi neregulate
d) [ ] Se divid în câteva planuri
e) [ ] Se divid în planuri perpendiculare
---------------------------------------------------------------------
28)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru stafilococi este caracteristică următoarea
particularitate:
a) [ ] Se aranjează în perechi
b) [ ] Se aranjează în lanţuri scurte şi lungi
c) [x] Se aranjează în grămezi neregulate
d) [ ] Se divid într-un singur plan
e) [ ] Se divid în planuri perpendiculare
---------------------------------------------------------------------
29)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru tetracoci este caracteristică următoarea particularitate:
a) [ ] Se aranjează în perechi
b) [ ] Se aranjează în lanţuri scurte şi lungi
c) [ ] Se aranjează în grămezi neregulate
d) [ ] Se divid într-un singur plan
e) [x] Se divid în 2 planuri reciproc perpendiculare
---------------------------------------------------------------------
30)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Bacteriile care conţin un fascicul de flageli la un pol se numesc:
a) [ ] Monotriche
b) [x] Lofotriche
c) [ ] Amfitriche
d) [ ] Peritriche
e) [ ] Politriche
---------------------------------------------------------------------
31)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Bacteriile care conţin un fascicul de flageli la ambii poli se
numesc:
a) [ ] Monotriche
b) [ ] Lofotriche
c) [x] Amfitriche
d) [ ] Peritriche
e) [ ] Politriche
---------------------------------------------------------------------
32)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Flagelii externi sunt prezenţi la următoarele bacterii:
a) [ ] Coci
b) [ ] Spirochete
c) [ ] Rickettsii
d) [ ] Mycoplasme
e) [x] Vibrioni
---------------------------------------------------------------------
33)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Flagelii externi sunt prezenţi la următoarele bacterii:
a) [ ] Coccus
b) [ ] Spirochaeta
c) [ ] Rickettsia
d) [ ] Mycoplasma
e) [x] Bacterium
---------------------------------------------------------------------
34)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Referitor la flagelii bacterieni se poate afirma:
a) [ ] Numărul lor variază până la câteva sute per celulă
b) [ ] Sunt factori de adeziune la celula gazdă
c) [ ] Sunt constituiţi din lipopolizaharide
d) [ ] Participă în conjugarea bacteriană
e) [x] Se fixează de celulă prin corpusculii bazali
---------------------------------------------------------------------
35)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Referitor la flagelii bacterieni se poate afirma:
a) [ ] Numărul lor variază până la câteva sute per celulă
b) [ ] Sunt factori de adeziune la celula gazdă
c) [x] Sunt constituiţi din proteine
d) [ ] Joacă rol în conjugarea bacteriană
e) [ ] Sunt fixaţi de ribozomi
---------------------------------------------------------------------
36)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Capsula bacteriană:
a) [ ] Conţine 90% peptidoglican
b) [ ] Conţine 5-20% lipoproteine
c) [ ] Este factor de menţinere a speciei în condiţii nefavorabile
d) [x] Este un factor care asigură virulenţa bacteriei
e) [ ] Participă la sinteza peretelui celular
---------------------------------------------------------------------
37)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Mediile de cultură uzuale pentru cultivarea bacteriilor pot fi
sterilizate prin:
a) [x] Autoclavare la o atmosferă
b) [ ] Tindalizare în baia de apă la 58° C
c) [ ] Filtrare
d) [ ] În pupinel la 160 0C
e) [ ] Prin metode chimice
---------------------------------------------------------------------
38)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10O tulpină bacteriană este considerată sensibilă la un antibiotic dacă:
a) [ ] CMI : CT = 8 : 8
b) [ ] CMI : CT = 8 : 2
c) [ ] CMI : CT = 16 : 8
d) [ ] CMI : CT = 8 : 4
e) [x] CMI : CT = 8 : 32
---------------------------------------------------------------------
39)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Indicaţi mecanismul de acţiune al penicilinei:
a) [ ] Se leagă de steroli şi alterează permeabilitatea membranei citoplasmatice
b) [ ] Inhibă replicarea ADN
c) [x] Inhibă sinteza peptidoglicanului
d) [ ] Ataşat de unitatea 50S ribozomală inhibă peptidiltransferaza
e) [ ] Blochează sinteza acidului folic prin inhibarea dehidrofolatreductazei
---------------------------------------------------------------------
40)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Indicaţi mecanismul de acţiune al cefalosporinelor:
a) [ ] Inhibă funcţiile ARN-mesager
b) [x] Împiedică sinteza peptidoglicanului prin blocarea transpeptidazei
c) [ ] Blocează sinteza ADN-ului
d) [ ] Inhibă sinteza membranei citoplasmatice
e) [ ] Blochează activitatea ribozomilor
---------------------------------------------------------------------
41)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Penicilinele pot fi protejate de β- lactamaze în asociaţie cu:
a) [ ] Acidul sulfanilamidic
b) [ ] Acidul paraaminobenzoic
c) [ ] Acidul folic
d) [x] Acidul clavulanic
e) [ ] Acidul fenilpiruvic
---------------------------------------------------------------------
42)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Penicilinele pot fi protejate de β- lactamaze în asociaţie cu:
a) [ ] Acidul paraaminobenzoic
b) [ ] Acidul sulfanilamidic
c) [ ] Acidul ascorbinic
d) [ ] Acidul fenilpiruvic
e) [x] Sulbactam
---------------------------------------------------------------------
43)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sensibilitatea la antibiotice se determină prin metoda:
a) [ ] Diluţiilor succesive Appelmann
b) [ ] Diluţiilor succesive logaritmice în mediul lichid
c) [ ] Diluţiilor succesive logaritmice în mediul solid
d) [x] Diluţiilor duble în medii lichide şi solide
e) [ ] Diluţiilor în tuburi Widal
---------------------------------------------------------------------
44)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sensibilitatea la antibiotice se determină prin metoda:
a) [ ] Plajelor sterile
b) [ ] Precipitării în gel
c) [x] Difuzimetrică
d) [ ] Otto
e) [ ] Fischer
---------------------------------------------------------------------
45)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Congelare cu deshidratare în vid ce permite păstrarea
îndelungată a microorganismelor:
a) [x] Liofilizare
b) [ ] Congelare
c) [ ] Sterilizare prin căldură uscată
d) [ ] Pasteurizare
e) [ ] Tindalizare
---------------------------------------------------------------------
46)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se efectuează la 160-1800C :
a) [ ] Pasteurizarea
b) [ ] Sterilizarea cu vapori fluenţi
c) [ ] Liofilizarea
d) [x] Sterilizarea prin căldură uscată
e) [ ] Tindalizarea
---------------------------------------------------------------------
47)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Permite distrugerea microflorei asporulate în substrat:
a) [ ] Congelarea
b) [ ] Liofilizarea
c) [ ] Filtrarea
d) [x] Pasteurizarea
e) [ ] Tindalizarea
---------------------------------------------------------------------
48)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Este o metodă de sterilizare fracţionată:
a) [ ] Cu vapori sub presiune
b) [ ] Cu căldură uscată
c) [x] Tindalizarea
d) [ ] Pasteurizarea
e) [ ] Filtrarea
---------------------------------------------------------------------
49)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Relaţii de concurenţă între membrii unei microbiocenoze:

a) [x] Antagonism
b) [ ] Sinergism
c) [ ] Simbioză
d) [ ] Interferenţă
e) [ ] Metabioză
---------------------------------------------------------------------
50)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Catalizează diferite procese metabolice ale celulei bacteriene:
a) [ ] Nutriţia bacteriană
b) [ ] Respiraţia bacteriilor
c) [x] Enzimele microbiene
d) [ ] Mediile de cultură
e) [ ] Metabolismul microbian
---------------------------------------------------------------------
51)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre enzimele bacteriene se poate afirma:
a) [ ] Sunt de natură polizaharidică
b) [x] Catalizează reacţiile chimice din celula bacteriană
c) [ ] Posedă activitate la temperatura 00C
d) [ ] Posedă activitate la temperatura 650C
e) [ ] Sunt sintetizate de peretele celular
---------------------------------------------------------------------
52)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Bacterii cu o rezistenţă mai sporită la factorii mediului ambiant:
a) [ ] Patogene
b) [ ] Cultivate în laborator
c) [x] Formele sporulate
d) [ ] Mobile, cu echipament enzimatic de patogenitate
e) [ ] Care au capacitatea de adeziune
---------------------------------------------------------------------
53)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Culturile bacteriene în faza de declin se caracterizează prin
următoarele particularităţi:
a) [ ] Rata de creştere devine nulă
b) [ ] Numărul bacteriilor inoculate rămâne staţionar
c) [ ] Numărul bacteriilor creşte în progresie geometrică
d) [x] Progresiv creşte viteza de pieire a bacteriilor
e) [ ] Sensibilitatea la antibiotice este maximală
---------------------------------------------------------------------
54)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Titrarea bacteriofagului se efectuează prin metoda:
a) [ ] Otto
b) [x] Appelmann
c) [ ] Weinberg
d) [ ] Furt
e) [ ] Fischer
---------------------------------------------------------------------
55)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Ansamblul măsurilor prin care se evită contaminarea
substratelor cu microorganisme din mediului ambiant se numeşte:
a) [ ] Sterilizare
b) [ ] Antisepsie
c) [x] Asepsie
d) [ ] Dezinfecţie
e) [ ] Tindalizare
---------------------------------------------------------------------
56)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Distrugerea completă a microorganismelor din substrat la
temperaturi mai joase de 600C se numeşte:
a) [x] Tindalizare
b) [ ] Pasteurizare
c) [ ] Sterilizare
d) [ ] Congelare
e) [ ] Liofilizare
---------------------------------------------------------------------
57)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Către mediile de transport se referă:
a) [ ] Mediile Hiss
b) [x] Soluţia fosfat-tampon
c) [ ] Bulionul biliat
d) [ ] Mediul Kitt-Tarozzi
e) [ ] Geloză-sânge
---------------------------------------------------------------------
58)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Profagul reprezintă:
a) [ ] Forma vegetativă a fagului virulent
b) [ ] Forma vegetativă a fagului temperat
c) [ ] Genomul unui fag virulent integrat оn cromozomul bacterian
d) [x] Genomul unui fag temperat integrat оn cromozomul bacterian
e) [ ] Formă imatură de fag
---------------------------------------------------------------------
59)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Bacteriile psichrofile cresc şi se multiplică în limitele de
temperaturi:
a) [x] 0 - + 200C
b) [ ] + 20 - + 400C
c) [ ] + 45 - + 600C
d) [ ] - 10 - + 100C
e) [ ] > 600C
---------------------------------------------------------------------
60)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Distrugerea microorganismelor patogene din substratul infectat
se numeşte:
a) [ ] Tindalizare
b) [ ] Pasteurizare
c) [ ] Sterilizare
d) [x] Dezinfecţie
e) [ ] Liofilizare
---------------------------------------------------------------------
61)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sterilizarea în autoclav se realizează în următorul regim:
a) [ ] 1000C - 20 minute
b) [ ] 1150C - 60 minute
c) [x] 1200C - 15-20 minute
d) [ ] 1600C - 30 minute
e) [ ] 1800C - 60 minute
---------------------------------------------------------------------
62)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Bacteriile carboxifile se cultivă în următoarele condiţii:
a) [ ] Aerobe
b) [ ] Anaerobe
c) [ ] 5-10% azot
d) [x] 5-10% bioxid de carbon
e) [ ] 5-10% oxid de etilen
---------------------------------------------------------------------
63)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Conjugarea reprezintă:
a) [ ] Transferul unui fragment de ADN de la o bacterie donor la o bacterie acceptor
b) [x] Transferul materialului genetic de la o bacterie la alta prin intermediul
plasmidelor
c) [ ] Transferul de ADN cromozomic sau plasmidic de la o celulă bacteriană la alta via un bacteriofag
d) [ ] Transferul unui fragment specializat de ADN dintr-un sector în altul în acelaşi duplex sau într-un
duplex diferit al aceleiaşi celule
e) [ ] Procesul se manifestă frecvent la bacteriile Gram pozitive
---------------------------------------------------------------------
64)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Cauzate de exotoxine bacteriene sunt următoarele boli cu excepţia:
a) [ ] Difteria
b) [ ] Tetanosul
c) [ ] Scarlatina
d) [x] Bruceloza
e) [ ] Gangrena gazoasă
---------------------------------------------------------------------
65)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Capabile să traverseze bariera placentară este următoarea clasă de Ig:
a) [ ] Ig M
b) [x] Ig G
c) [ ] Ig A
d) [ ] Ig D
e) [ ] Ig E
---------------------------------------------------------------------
66)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Responsabile de hipersensibilitatea de tip IV sunt:
a) [ ] Limfocitele B
b) [x] Limfocitele T
c) [ ] Ig A
d) [ ] Ig G
e) [ ] Ig M
---------------------------------------------------------------------
67)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sunt implicate în reacţiile de hipersensibilitate de tip I (anafilactice)
a) [ ] Ig A
b) [ ] Ig M
c) [ ] Ig G
d) [x] Ig E
e) [ ] Ig D
---------------------------------------------------------------------
68)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Traversează în formă activă bariera placentară:
a) [ ] Ig A
b) [ ] Ig M
c) [x] Ig G
d) [ ] Ig E
e) [ ] Ig D
---------------------------------------------------------------------
69)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Realizează funcţii antimicrobiene la nivelul mucoaselor:
a) [x] Ig A
b) [ ] Ig M
c) [ ] Ig G
d) [ ] Ig E
e) [ ] Ig D
---------------------------------------------------------------------
70)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Reprezintă clasa macroglobulinelor:
a) [ ] Ig A
b) [x] Ig M
c) [ ] Ig G
d) [ ] Ig E
e) [ ] Ig D
---------------------------------------------------------------------
71)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Indică şi predomină in infecţia acută
a) [ ] Ig A
b) [x] IgM
c) [ ] Ig G
d) [ ] Ig E
e) [ ] Ig D
---------------------------------------------------------------------
72)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Asigură imunitatea postinfecţioasă:
a) [ ] Ig A
b) [ ] Ig M
c) [x] Ig G
d) [ ] Ig E
e) [ ] Ig D
---------------------------------------------------------------------
73)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sunt sensibile la cisteină:
a) [ ] Ig A
b) [x] Ig M
c) [ ] Ig G
d) [ ] Ig E
e) [ ] IgD
---------------------------------------------------------------------
74)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se caracterizează printr-o evoluţie comparativ scurtă cu
simptomatică caracteristică:
a) [x] Infecţia acută
b) [ ] Infecţia cronică
c) [ ] Infecţia secundară
d) [ ] Reinfecţia
e) [ ] Suprainfecţia
---------------------------------------------------------------------
75)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Constituie o infectare repetată cu aceeaşi specie de
microorganisme după vindecare:
a) [ ] Infecţie acută
b) [ ] Infecţie cronică
c) [ ] Infecţie secundară
d) [x] Reinfecţie
e) [ ] Suprainfecţie
---------------------------------------------------------------------
76)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Constituie o reinfectare a organismului până la reconvalescenţă:
a) [ ] Infecţia acută
b) [x] Suprainfecţie
c) [ ] Infecţie secundară
d) [ ] Reinfecţie
e) [ ] Infecţie cronică
---------------------------------------------------------------------
77)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Boală infecţioasă declanşată în rezultatul scăderii rezistenţei
organismului pe fondul unei primoinfecţii :
a) [ ] Infecţie acută
b) [ ] Infecţie cronică
c) [x] Infecţie secundară
d) [ ] Suprainfecţie
e) [ ] Reinfecţie
---------------------------------------------------------------------
78)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se caracterizează printr-o evoluţie de lungă durată cu persistenţa
agentului în organism:
a) [ ] Suprainfecţie
b) [ ] Reinfecţie
c) [ ] Infecţie acută
d) [ ] Infecţie secundară
e) [x] Infecţie cronică
---------------------------------------------------------------------
79)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Complementul poate fi activat pe calea:
a) [ ] Butilen-glicolică
b) [ ] Fermentativă
c) [ ] Acidă mixtă
d) [x] Clasică
e) [ ] Oxidativă
---------------------------------------------------------------------
80)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În reacţiile anafilactice sunt implicate:

a) [ ] Ig A
b) [x] Ig E
c) [ ] Ig D
d) [ ] Ig M
e) [ ] Ig G
---------------------------------------------------------------------
81)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Prezenţa tranzitorie a bacteriilor în sânge fără a se multiplica:
a) [x] Bacteriemie
b) [ ] Toxinemie
c) [ ] Septicopiemie
d) [ ] Virusemie
e) [ ] Septicemie
---------------------------------------------------------------------
82)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Stare patologică caracterizată prin persistenţa şi multiplicarea
bacteriilor în sânge:
a) [ ] Virusemie
b) [x] Septicemie
c) [ ] Bacteriemie
d) [ ] Toxinemie
e) [ ] Septicopiemie
---------------------------------------------------------------------
83)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Infecţie generalizată cu formarea focarelor supurative în organe:
a) [ ] Septicemie
b) [ ] Toxinemie
c) [x] Septicopiemie
d) [ ] Virusemie
e) [ ] Bacteriemie
---------------------------------------------------------------------
84)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Răspândirea virusurilor prin intermediul sângeluli:
a) [ ] Septicopiemie
b) [ ] Toxinemie
c) [ ] Bacteriemie
d) [x] Virusemie
e) [ ] Septicemie
---------------------------------------------------------------------
85)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Răspândirea toxinelor prin intermediul sângelui:
a) [ ] Septicemie
b) [ ] Septicopiemie
c) [ ] Bacteriemie
d) [ ] Virusemie
e) [x] Toxinemie
---------------------------------------------------------------------
86)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Permite depistarea anticorpilor monovalenţi următoarea reacţie:
a) [x] Coombs
b) [ ] Precipitare
c) [ ] Hemaglutinare
d) [ ] Bacterioliză
e) [ ] Inhibare a hemaglutinării
---------------------------------------------------------------------
87)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se manifestă în prezenţa complementului următoarea reacţie:
a) [ ] Hemaglutinare
b) [ ] Coombs
c) [x] Hemoliză
d) [ ] Precipitare
e) [ ] Inhibare a hemaglutinării
---------------------------------------------------------------------
88)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Are utilizare frecventă în depistarea antigenelor solubile
următoarea reacţie:
a) [ ] Bacterioliză
b) [ ] Inhibare a hemaglutinării
c) [ ] Hemaglutinare
d) [ ] Reacţia Coombs
e) [x] Precipitare
---------------------------------------------------------------------
89)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Antigen termolabil prezent la bacteriile mobile:
a) [ ] Antigenul O lipopolizaharidic
b) [ ] Antigenul K superficial
c) [x] Antigenul H flagelar
d) [ ] Antigenul Vi din peretele celular
e) [ ] Antigenul F
---------------------------------------------------------------------
90)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Antigen termostabil caracteristic bacteriilor
gramnegative:
a) [x] Antigenul O lipopolizaharidic
b) [ ] Antigenul K superficial
c) [ ] Antigenul H flagelar
d) [ ] Antigenul Vi din peretele celular
e) [ ] Antigenul F
---------------------------------------------------------------------
91)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Conţine antigene ale unei singure specii microbiene:
a) [ ] Vaccin polivalent
b) [x] Vaccin monovalent
c) [ ] Vaccin asociat
d) [ ] Vaccinul TABTe
e) [ ] Vacinul ADTP
---------------------------------------------------------------------
92)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Este compus din antigene provenite de la specii
diferite:
a) [ ] Vaccin monovalent
b) [x] Vaccin polivalent
c) [ ] Vaccinul BCG
d) [ ] Anatoxina botulinică
e) [ ] Anatoxina stafilococică
---------------------------------------------------------------------
93)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Meningococii se transmit prin:
a) [x] Picături Flugge
b) [ ] Aerosoli generaţi în instalaţiile de condiţionare a aerului
c) [ ] Praf
d) [ ] Alimente contaminate
e) [ ] Apa contaminată
---------------------------------------------------------------------
94)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru diagnosticul etiologic al unui sindrom
holeriform se indică:
a) [ ] Hemoculturi repetate
b) [ ] Uroculturi
c) [ ] Mieloculturi
d) [x] Coproculturi
e) [ ] Rozeoloculturi
---------------------------------------------------------------------
95)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru diferenţierea S. aureus de S. epidermidis testul de preferinţă e:
a) [ ] Alfa-hemolizina
b) [ ] Beta-lactamaza
c) [ ] Fermentarea glucozei
d) [ ] Lipaza
e) [x] Coagulaza
---------------------------------------------------------------------
96)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru testarea sensibilităţii micobacteriilor la antibiotice este
indicată metoda:
a) [ ] Diluţiilor succesive în medii lichide
b) [x] Diluţiilor succesive în medii solide
c) [ ] Difuzimetrică
d) [ ] Diluţiilor logaritmice Appelmann
e) [ ] Plajelor sterile în gel
---------------------------------------------------------------------
97)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul brucelozei este indicată reacţia alergică
intradermică:
a) [ ] Dick
b) [ ] Schultz-Charlton
c) [ ] Schick
d) [x] Burnet
e) [ ] Mantoux
---------------------------------------------------------------------
98)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul tuberculozei este indicată intradermoreacţia alergică
a) [ ] Dick
b) [ ] Schultz - Charlton
c) [ ] Schick
d) [ ] Burnet
e) [x] Mantoux
---------------------------------------------------------------------
99)Co: Microbiologia rom.colPunctajul: 10 În diagnosticul difteriei este indicată intradermoreacţia de neutralizare:
a) [ ] Burnet
b) [ ] Dick
c) [ ] Ţuvercalov
d) [x] Schick
e) [ ] Mantoux
---------------------------------------------------------------------
100)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Vibrionii holerici se caracterizează prin următoarele:
a) [x] Fermentează manoza, zaharoza şi nu fermentează arabinoza
b) [ ] Fermentează cu acid şi gaz glucoza
c) [ ] Sunt rezistenţi în mediul acid
d) [ ] Se cultivă pe geloză hiperclorurată cu lapte şi ou
e) [ ] Mobilitatea este asigurată de flageli peritrichi
---------------------------------------------------------------------
101)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Apaţine grupului fermentativ Heiberg I:
a) [ ] E. coli
b) [ ] S. enterica
c) [ ] V. parahaemolyticus
d) [ ] S. dysenteriae
e) [x] V. cholerae
---------------------------------------------------------------------
102)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Mediul diferenţial pentru izolarea V. cholerae este:
a) [x] TCBS
b) [ ] Tinsdal
c) [ ] Wilson- Blair
d) [ ] Klauberg
e) [ ] Ploskirev
---------------------------------------------------------------------
103)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Diferenţierea biovariantelor V. cholerae se realizează după
sensibilitatea la :
a) [ ] Penicilină
b) [ ] Ristomicină
c) [ ] Eritromicină
d) [x] Polimixină
e) [ ] Clindamicină
---------------------------------------------------------------------
104)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10V. cholerae (clasic) este sensibil la:
a) [ ] Bacteriofagul eltor
b) [ ] Bacteriofagul A
c) [ ] Bacteriofagul B
d) [x] Bacteriofagul C
e) [ ] Bacteriofagul D
---------------------------------------------------------------------
105)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În profilaxia specifică a holerei se utilizează:
a) [ ] Vaccin viu atenuat
b) [ ] Vaccin chimic polizaharidic
c) [ ] Vaccin ribosomal
d) [ ] Vaccin semisintetic
e) [x] Vaccin inactivat
---------------------------------------------------------------------
106)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru îmbogăţirea vibrionilor holerici este utilizat
mediul:
a) [ ] Rappoport
b) [ ] Apă peptonată hiperclorurată
c) [x] Apă peptonată alcalină
d) [ ] Mediul Muller
e) [ ] Mediul cu selenit
---------------------------------------------------------------------
107)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Exotoxina holerigenă la nivelul enterocitelor activează:
a) [ ] Adenozintrifosfatul
b) [ ] Adenozindifosfatul
c) [ ] Oxidoreductazele celulare
d) [x] Adenilatciclaza
e) [ ] Hidrolazele
---------------------------------------------------------------------
108)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul rapid al holerei este aplicată:
a) [ ] Reacţia de neutralizare
b) [ ] Reacţia de inhibare a hemaglutinării
c) [ ] Reacţia de fixare a complementului
d) [ ] Analiza radioimună
e) [x] Reacţia de imobilizare
---------------------------------------------------------------------
109)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În frotiuri preparate din materii fecale ale pacientului cu holeră
vibrionii holerici sunt aranjaţi:
a) [ ] În lanţuri
b) [ ] În grup sub aspect de ciorchine
c) [ ] Diplobacterii
d) [x] Sub aspectul unui cârd de peşti
e) [ ] Bastonaşe solitare
---------------------------------------------------------------------
110)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Agentul holerei se transmite prin mecanismul:
a) [ ] Picături Flugge
b) [ ] Prin aerosol
c) [ ] Contact direct
d) [ ] Prin vectori
e) [x] Fecalo-oral
---------------------------------------------------------------------
111)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În medii lichide V. cholerae creşte cu formarea:
a) [ ] Unui sediment granular la fundul eprubetei
b) [ ] Unui sediment sub aspectul unui glomerul de vată
c) [ ] Turbiditate omogenă
d) [x] Peliculă fină cu nuanţă albăstruie
e) [ ] Peliculă groasă zbârcită
---------------------------------------------------------------------
112)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10E. coli enteroinvazivă (EIEC) cauzează:
a) [ ] Infecţii holeriforme
b) [x] Infecţii dizenteriforme
c) [ ] Enterocolite hemoragice
d) [ ] Infecţii similare salmonelozelor
e) [ ] Toxiinfecţii alimentare
---------------------------------------------------------------------
113)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10E. coli enterotoxigenă (ETEC) cauzează:
a) [x] Infecţii holeriforme
b) [ ] Infecţii dizenteriforme
c) [ ] Enterocolite hemoragice
d) [ ] Infecţii similare salmonelozelor
e) [ ] Toxiinfecţii alimentare
---------------------------------------------------------------------
114)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pe suprafaţa mediului Levin E. coli formează colonii:
a) [ ] Forma S incolore semitransparente
b) [x] Forma S de culoare albastru-închis
c) [ ] Negre cu luciu metalic
d) [ ] Roşii cu luciu metalic
e) [ ] Roze, de forma R
---------------------------------------------------------------------
115)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pe suprafaţa mediului Endo E. coli formează colonii:
a) [ ] Forma S incolore transparente
b) [ ] Forma S de culoare albastru-închis
c) [ ] Negre cu luciu metalic
d) [x] Roşii cu luciu metalic
e) [ ] Roze de forma R
---------------------------------------------------------------------
116)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Seroidentificarea culturilor de escherichii patogene se
efectuează cu seruri:
a) [ ] ABCDE
b) [ ] O 1
c) [x] OKA
d) [ ] O 4,5
e) [ ] O 9
---------------------------------------------------------------------
117)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10E. coli se caracterizează prin:
a) [ ] Acido- alcoolorezistenţă
b) [ ] Formează spori în condiţii nefavorabile
c) [ ] Se colorează grampozitiv
d) [x] Este indicator microbiologic de impurificarei fecală
e) [ ] Este pretenţioasă la cultivare
---------------------------------------------------------------------
118)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Testele cheie biochimice utilizate pentru identificarea
enterobacteriilor determină:
a) [ ] Specia
b) [ ] Genul
c) [x] Familia
d) [ ] Biovariantele
e) [ ] Hemovariantele
---------------------------------------------------------------------
119)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Testele biochimice primare se utilizează pentru determinarea:
a) [ ] Familiei Enterobacteriaceae
b) [x] Genului
c) [ ] Speciei
d) [ ] Biovariantelor
e) [ ] Hemovariantelor
---------------------------------------------------------------------
120)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Testele biochimice secundare se utilizează pentru determinarea:
a) [ ] Familiei Enterobacteriaceae
b) [ ] Genului
c) [x] Speciei
d) [ ] Biovariantelor
e) [ ] Hemovariantelor
---------------------------------------------------------------------
121)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În familia Enterobacteriaceae genul se determină prin:
a) [ ] Teste serologice
b) [ ] Fagoidentificare
c) [ ] Teste biochimice secundare
d) [x] Teste biochimice primare
e) [ ] Antibioticogramă
---------------------------------------------------------------------
122)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În familia Enterobacteriaceae specia se determină prin
următoarele teste biochimice:
a) [ ] Teste serologice
b) [ ] Fagoidentificare
c) [ ] Teste biochimice primare
d) [x] Teste biochimice secundare
e) [ ] Antibioticogramă.
---------------------------------------------------------------------
123)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Genul Shigella include specia:
a) [x] S. boydii
b) [ ] S. bovis
c) [ ] S. Enteritidis
d) [ ] S. Newport
e) [ ] S. salamae
---------------------------------------------------------------------
124)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pe mediul Ploskirev shigelele formează colonii:
a) [x] Mici, netede, transparente, incolore
b) [ ] Forma S , colorate în roz.
c) [ ] Negre cu luciu metalic
d) [ ] Mari, cu suprafaţa rugoasă, colorate în roşu
e) [ ] Pitice, mucoide, incolore
---------------------------------------------------------------------
125)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pe mediul Levin shigelele formează colonii:
a) [ ] Forma S, colorate în roşu
b) [x] Mici, netede, transparente, incolore
c) [ ] Negre cu luciu metalic
d) [ ] Mari, cu suprafaţa rugoasă colorate în roşu
e) [ ] Mici, mucoide, incolore
---------------------------------------------------------------------
126)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru îmbogăţirea shigelelor din materii fecale se utilizează
mediul:
a) [ ] Bulion biliat cu glucoză
b) [ ] Sauton
c) [ ] Mediul cu cazeină şi cărbune
d) [x] Mediul cu selenit acid de sodiu
e) [ ] Apă peptonată alcalină
---------------------------------------------------------------------
127)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Mediile de cultură Muller, Kauffmann fac parte din grupul de
medii:
a) [ ] De transport
b) [x] De îmbogăţire
c) [ ] Diferenţial diagnostice pentru izolarea culturii pure
d) [ ] Diferenţial diagnostice pentru acumularea şi identificarea primară
e) [ ] Speciale
---------------------------------------------------------------------
128)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În prima săptămână de boală de la bolnavii cu febră tifoidă se
examinează:
a) [ ] Urina
b) [ ] Materii fecale
c) [x] Sânge
d) [ ] Bilă
e) [ ] Exudate rinofaringiene
---------------------------------------------------------------------
129)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Indicaţi corect structura antigenică a S. Typhi:
a) [x] O 1, 9, 12 : Vi : Hd
b) [ ] O 1, 2, 12 : H a
c) [ ] O 1, 9, 12 : H g,m
d) [ ] O 1, 4,5, 12 : Hb, H 1,2
e) [ ] O 1, 4, 5, 12 : Hi, H 1, 2
---------------------------------------------------------------------
130)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Indicaţi corect structura antigenică a S. Paratyphi B:
a) [ ] O 1, 2, 12 : H a
b) [ ] O 1, 9, 12 : Vi : Hd
c) [ ] O 1, 9, 12 : H g,m
d) [x] O1, 4, 5, 12 : H b, H 1, 2
e) [ ] O 1, 4, 5 , 12 : H i, H 1, 2
---------------------------------------------------------------------
131)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Indicaţi corect structura antigenică a S. Paratyphi A:
a) [ ] O 1, 9, 12 : Vi : H d
b) [x] O 1, 2, 12 : H a
c) [ ] O 1, 12 : H g, m
d) [ ] O 1, 4, 5, 12 : H b, H 1, 2
e) [ ] O 6, 7 : H c
---------------------------------------------------------------------
132)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În febra tifoidă, în prima săptămână de boală este recomandată
metoda de diagnostic:
a) [ ] Coprocultura
b) [ ] Urocultura
c) [x] Hemocultura
d) [ ] Bilicultura
e) [ ] Reacţia Widal cu antigen OH

---------------------------------------------------------------------
133)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În febra tifoidă, în a doua săptămână de boală este
recomandată metoda de diagnostic de preferinţă:
a) [x] Reacţia Widal cu antigen O şi H
b) [ ] Reacţia de hemaglutinare indirectă cu diagnostic Vi - eritrocitar
c) [ ] Mielocultura
d) [ ] Urocultura
e) [ ] Bilicultura
---------------------------------------------------------------------
134)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În febrele tifoparatifoidice în a treia săptămână de boală este
recomandată metoda de diagnostic de preferinţă:
a) [ ] Hemocultura
b) [ ] Bilicultura
c) [ ] Rozeolocultura
d) [x] Coprocultura
e) [ ] Mielocultura
---------------------------------------------------------------------
135)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Titrul diagnostic al reacţiei Widal este:
a) [ ] 1 : 50
b) [x] 1 : 200
c) [ ] 1 : 800
d) [ ] 1 : 3200
e) [ ] 1 : 12 800
---------------------------------------------------------------------
136)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Eubioticele colibacterina, bifidobacterina, lactobacterina
reprezintă:
a) [ ] Alergeni microbieni
b) [ ] Microorganisme inactivate
c) [x] Microorganisme vii
d) [ ] Toxine microbiene
e) [ ] Diagnosticuri
---------------------------------------------------------------------
137)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pe mediul Levin salmonelele tifo-paratifoidice formează
colonii:
a) [ ] Mari, rugoase, forma R, colorate în albastru
b) [ ] Mari, plate, de culoare roză
c) [ ] Pitice, mucoide, incolore
d) [ ] Transparente, azurii, rotunde, bombate, cu margini regulate
e) [x] De dimensiuni medii, incolore, semitransparente
---------------------------------------------------------------------
138)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pe mediul bismut-sulfit-agar salmonelele formează colonii:
a) [ ] Mari, rugoase. incolore, cu margini dantelate
b) [ ] Medii, bombate, cu margini regulate, de culoare aurie
c) [x] Medii, bombate, lucioase, de culoare neagră
d) [ ] Pitice, mucoide, incolore
e) [ ] De dimensiuni medii, incolore, semitransparente
---------------------------------------------------------------------
139)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sporogeneza este caracteristică următorilor agenţi cauzali:
a) [ ] C. diphtheriae
b) [x] C. tetani
c) [ ] M. tuberculosis
d) [ ] T. pallidum
e) [ ] L. interrogans
---------------------------------------------------------------------
140)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Agentul cauzal al difteriei are următorul factor de
patogenitate:
a) [ ] Capsula
b) [ ] Endotoxina
c) [x] Exotoxina
d) [ ] Pilii
e) [ ] Hemolizina
---------------------------------------------------------------------
141)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10M. tuberculosis se caracterizează prin:
a) [x] Se cultivă pe medii speciale şi creşte lent timp de 2-4 săptămâni
b) [ ] Provoacă o toxicoinfecţie gravă care complică evoluţia plăgii contaminate
c) [ ] Prezenţa granulelor de volutină dispuse polar
d) [ ] Este spiralat, mobil, în medii de cultură pierde virulenţa
e) [ ] Fermentează glucoza cu producere de acid şi gaz
---------------------------------------------------------------------
142)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10C. diphtheriae se caracterizează prin:
a) [ ] Rezistenţă sporită în mediul ambiant şi creştere lentă pe medii uzuale
b) [ ] Provoacă o toxicoinfecţie gravă cu sindrom diareic
c) [x] Produce o exotoxină cu acţiune asupra miocardului, ţesutului nervos şi suprarenalelor
d) [ ] Formează spori situaţi central, care nu deformează celula
e) [ ] Sunt mobili cu flageli peritrichi
---------------------------------------------------------------------
143)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru agentul patogen al sifilisului este
caracteristic:
a) [ ] O rezistenţă marcată la factorii mediului ambiant
b) [ ] Se cultivă pe medii uzuale timp de 2- 3 săptămâni
c) [ ] Echipament bogat de enzime metabolice
d) [x] Este un microorganism spiralat, mobil, pierde virulenţa la cultivare
e) [ ] Este sporogen
---------------------------------------------------------------------
144)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Agentul tetanosului se caracterizează prin următoarele
caractere:
a) [ ] Prezintă bastonaşe acido- şi alcoolorezistente, conţin cca 40% lipide
b) [ ] Formează spori centrali care nu deformează corpul celulei
c) [x] Formează spori localizaţi terminal, deformează corpul celulei
d) [ ] Formează capsulă în organism
e) [ ] Sunt imobili şi se cultivă în condiţii aerobe
---------------------------------------------------------------------
145)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Bordetella pertussis este agentul cauzal al:
a) [ ] Toxiinfecţiilor alimentare
b) [ ] Parapertusei
c) [x] Tusei convulsive
d) [ ] Scarlatinei
e) [ ] Reumatismului
---------------------------------------------------------------------
146)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Intradermoreacţia Burnet determină hipersensibilitatea de tip
IV în:
a) [ ] Scarlatină
b) [x] Bruceloză
c) [ ] Tuberculoză
d) [ ] Dizenterie
e) [ ] Tusea convulsivă
---------------------------------------------------------------------
147)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Intradermoreacţia Schick pozitivă depistează receptivitatea la:
a) [x] Difterie
b) [ ] Tuberculoză
c) [ ] Bruceloză
d) [ ] Tusea convulsivă
e) [ ] Scarlatină
---------------------------------------------------------------------
148)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Intradermoreacţia Mantoux depistează starea de
hipersensibilitate de tip întârziat în:
a) [ ] Scarlatină
b) [ ] Tusea convulsivă
c) [ ] Tularemie
d) [x] Tuberculoză
e) [ ] Difterie
---------------------------------------------------------------------
149)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Intradermoreacţia Dick depistează prezenţa antitoxinelor în:
a) [ ] Tularemie
b) [ ] Difterie
c) [ ] Tetanos
d) [ ] Infecţia stafilococică
e) [x] Scarlatină
---------------------------------------------------------------------
150)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru izolarea agentului cauzal al difteriei se utilizează
mediul de cultură:
a) [ ] Loewenstein - Jensen
b) [ ] Geloză cu cazeină şi cărbune
c) [x] Geloză-sânge cu telurit de K
d) [ ] Popescu
e) [ ] Kitt-Tarozzi
---------------------------------------------------------------------
151)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pe medii de cultură M. tuberculosis formează colonii:
a) [ ] Mari, negre, cu halou brun pe medii cu telurit
b) [ ] Negre, lenticulare, pe mediul Wilson-Blair
c) [x] Rugoase, mari, conopidiforme, crem-bej
d) [ ] Mici, tip S, cu zonă de hemoliză verzuie
e) [ ] Pitice, mucoide, lucioase, de consistenţă omogenă
---------------------------------------------------------------------
152)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Bordetella pertussis pe medii de cultură speciale formează
colonii caracteristice:
a) [ ] Rugoase, mari, mamelonate, alb-bej
b) [ ] Negre, lenticulare
c) [x] Mici, bombate, perlate, cu aspectul picăturilor de mercur
d) [ ] Mari, negre, cu halou brun
e) [ ] Roşii cu luciu metalic
---------------------------------------------------------------------
153)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virulenţa S. pneumoniae se datorează:
a) [ ] Hialuronidazei
b) [ ] Hemolizinei beta
c) [x] Capsulei polizaharidice
d) [ ] Pililor
e) [ ] Cord-factorului
---------------------------------------------------------------------
154)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru izolarea S. aureus este necesar următorul
mediu de cultură.
a) [ ] Geloză hepatică
b) [x] Geloză hiperclorurată cu gălbenuş de ou
c) [ ] Mediul lichid cu glicerină şi cartof
d) [ ] Mediul Wilson-Blair
e) [ ] Bulionul biliat
---------------------------------------------------------------------
155)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru izolarea agentului cauzal al antraxului este necesar
următorul mediu de cultură:
a) [ ] Geloză salină cu gălbenuş de ou
b) [ ] Mediul cu glicerină şi cartof
c) [x] Geloză peptonatăt
d) [ ] Mediul cu selenit acid de sodiu
e) [ ] Geloză hiperclorurată cu lapte
---------------------------------------------------------------------
156)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sporogeneza este caracteristică pentru:
a) [ ] N. meningitidis
b) [x] B. anthracis
c) [ ] B. melitensis
d) [ ] F. tularensis
e) [ ] C. diphtheriae
---------------------------------------------------------------------
157)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Care infecţie evoluează clinic în forme cutanată (carbuncul),
pulmonară şi intestinală:
a) [ ] Bruceloza
b) [ ] Tularemia
c) [x] Antraxul
d) [ ] Pesta
e) [ ] Infecţia stafilococică
---------------------------------------------------------------------
158)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Infecţii cu porţi de intrare variate şi însoţite de manifestări
clinice cu caracter supurativ:
a) [ ] Bruceloza
b) [ ] Tularemia
c) [ ] Antraxul
d) [ ] Pesta
e) [x] Infecţii stafilococice
---------------------------------------------------------------------
159)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se determină preponderent forma bubonică sau pulmonară în:
a) [ ] Bruceloză
b) [ ] Tularemie
c) [ ] Antrax
d) [x] Pestă
e) [ ] Infecţii stafilococice
---------------------------------------------------------------------
160)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Habitat natural a S. aureus este:
a) [x] Cavitatea nazală
b) [ ] Orofaringele
c) [ ] Laringele
d) [ ] Jejunul
e) [ ] Toate de mai sus
---------------------------------------------------------------------
161)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Formează colonii S, medii, bombate, opace, pigmentate pe
medii speciale:
a) [x] S. aureus
b) [ ] N. meningitidis
c) [ ] Y. pestis
d) [ ] B. anthracis
e) [ ] S. pneumoniae
---------------------------------------------------------------------
162)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Formează colonii mari, rugoase, nehemolitice, cu margini
neregulate (cap de meduză):
a) [ ] S. aureus
b) [x] B. anthracis
c) [ ] N. meningitidis
d) [ ] Y. pestis
e) [ ] S. pneumoniae
---------------------------------------------------------------------
163)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Formează colonii β- hemolitice, mici, transparente:
a) [ ] S. aureus
b) [ ] B. anthracis
c) [ ] Y. pestis
d) [x] S. pyogenes
e) [ ] N. meningitidis
---------------------------------------------------------------------
164)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Posedă proteina A :
a) [x] S. aureus
b) [ ] S. agalactiae
c) [ ] S.epidermidis
d) [ ] S. saprophyticus
e) [ ] S. pneumoniae
---------------------------------------------------------------------
165)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sporogeneza este caracteristică pentru următorii agenţi cu
excepţia:
a) [ ] B. anthracis
b) [ ] C. perfringens
c) [ ] C. botulinum
d) [x] B. abortus
e) [ ] C. tetani
---------------------------------------------------------------------
166)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Este fragil în mediul ambiant şi pretenţios la cultivare:
a) [ ] S. pyogenes
b) [ ] C. burneti
c) [ ] Y. pestis
d) [ ] S. aureus
e) [x] N. gonorrhoeae
---------------------------------------------------------------------
167)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Este un important indicator microbiologic al contaminării aerului
cu secreţii rinofaringiene:
a) [x] S. aureus
b) [ ] S. pneumoniae
c) [ ] C. diphtheriae
d) [ ] M. tuberculosis
e) [ ] E. coli
---------------------------------------------------------------------
168)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Reacţia de precipitare inelară se efectuează pe larg în
diagnosticul:
a) [ ] Brucelozei
b) [ ] Pestei
c) [x] Antraxului
d) [ ] Scarlatinei
e) [ ] Febrei Q
---------------------------------------------------------------------
169)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Formează spori în mediul extern şi capsulă în organismul infectat:
a) [ ] S. pyogenes
b) [x] B. anthracis
c) [ ] M. tuberculosis
d) [ ] B. abortus
e) [ ] Y. pestis
---------------------------------------------------------------------
170)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Formează spori în condiţii nefavorabile şi capsulă în plaga infectată:
a) [x] C. perfringens
b) [ ] C. novyi
c) [ ] C. histolyticum
d) [ ] C. septicum
e) [ ] C. sordellii
---------------------------------------------------------------------
171)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10O nouă reinfecţie după vindecare este posibilă în:
a) [ ] Rujeolă
b) [x] Gonoree
c) [ ] Oreion
d) [ ] Tularemie
e) [ ] Tusea convulsivă
---------------------------------------------------------------------
172)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10N. meningitidis cultivă optimal pe mediul:
a) [ ] Geloză peptonată la 370C
b) [ ] Geloză -ser la 220C
c) [ ] Geloză glucozată la 370C
d) [ ] Geloză glucozată cu cisteină la 370
e) [x] Geloză ser la 370C
---------------------------------------------------------------------
173)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru C. tetani este caracteristic factorul de
patogenitate:
a) [ ] Lecitinaza
b) [ ] Enterotoxina
c) [x] Exotoxina
d) [ ] Endotoxina
e) [ ] Flagelii
---------------------------------------------------------------------
174)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Agentul cauzal al botulismului reprezintă:
a) [x] Bastonaş scurt, grampozitiv, cu spori subterminali sub aspectul unei palete de tenis
b) [ ] Bastonaş scurt, grampozitiv, cu spori terminali sub aspectul bastonaşului de toboşar
c) [ ] Bastonaş lung, cu spor central care nu deformează celula
d) [ ] Bastonaş măciucat, grampozitiv
e) [ ] Bastonaş sporulat, grampozitiv, capsulat
---------------------------------------------------------------------
175)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Fermentarea activă a glucidelor cu producere de acid şi gaz,
coagularea laptelui sunt caracteristice pentru:
a) [ ] C. tetani
b) [x] C. perfringens
c) [ ] C. botulinum
d) [ ] C. septicum
e) [ ] C. novyi
---------------------------------------------------------------------
176)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Ca indicator microbiologic sanitar de poluare fecală a
mediului ambiant serveşte următoarea enterobacterie:
a) [ ] Y. enterocolitica
b) [ ] Proteus vulgaris
c) [ ] S. dysenteriae
d) [ ] E. faecalis
e) [x] E. coli
---------------------------------------------------------------------
177)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În structura antigenică a enterobacteriilor se deosebesc
următoarele antigene de grup:
a) [ ] A
b) [ ] B
c) [x] O
d) [ ] H
e) [ ] K
---------------------------------------------------------------------
178)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În structura antigenică a enterobacteriilor se deosebesc
următoarele antigene de tip (serovar):
a) [ ] A
b) [ ] B
c) [ ] O
d) [x] H
e) [ ] Vi
---------------------------------------------------------------------
179)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Mobilitatea enterobacteriilor, de regulă, se determină prin
următorul procedeu:
a) [ ] În geloză în coloană
b) [ ] În bulion peptonat
c) [x] În geloză semilichidă
d) [ ] Pe geloză înclinată (metoda Schukevici)
e) [ ] Preparatul "picătura suspendată"
---------------------------------------------------------------------
180)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru izolarea enterobacteriilor se utilizează următorul mediu
de cultură înalt selectiv:
a) [ ] Kauffmann
b) [ ] Endo
c) [ ] Levin
d) [ ] Ploskirev
e) [x] Wilson-Blair
---------------------------------------------------------------------
181)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru izolarea enterobacteriilor se utilizează următorul mediu
de cultură moderat selectiv:
a) [ ] Kauffmann
b) [ ] Endo
c) [ ] Levin
d) [x] Ploskirev
e) [ ] Wilson-Blair
---------------------------------------------------------------------
182)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Rezervorul infecţiei în tifosul exantematic epidemic este:
a) [ ] Şobolanul cenuşiu
b) [ ] Puricele de şobolan
c) [x] Omul bolnav
d) [ ] Purtătorul de germeni
e) [ ] Animalele sinantrope
---------------------------------------------------------------------
183)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Rezervorul infecţiei în tifosul exantematic endemic este:
a) [x] Şobolanul cenuşiu
b) [ ] Puricele de şobolan
c) [ ] Omul bolnav
d) [ ] Purtătorul de germeni
e) [ ] Animalele sinantrope
---------------------------------------------------------------------
184)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Gazda naturală pentru virusul gripal C este:
a) [ ] Porcii
b) [ ] Raţele
c) [ ] Caii
d) [x] Omul
e) [ ] Ovinele
---------------------------------------------------------------------
185)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Familia Picornaviridae include următoarele virusuri:
a) [ ] Polio, hepatitei B, rotavirus
b) [x] Polio, Coxsackie, ECHO
c) [ ] Polio, adenovirus, varicella-zoster
d) [ ] Hepatitei A, hepatitei B, Coxsackie
e) [ ] Nici unul de mai sus
---------------------------------------------------------------------
186)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Este utilizată în diagnosticul serologic al virozelor reacţia de:
a) [ ] Liză
b) [x] Inhibare a hemaglutinării
c) [ ] Hemaglutinare
d) [ ] Aglutinare
e) [ ] Precipitare inelară
---------------------------------------------------------------------
187)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Reacţie utilizată în indicarea reproducerii virusurilor în ou
embrionat de găină:
a) [ ] Precipitare
b) [ ] Inhibare a hemaglutinării
c) [ ] Bacterioliză
d) [x] Hemaglutinare
e) [ ] Coombs
---------------------------------------------------------------------
188)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Genomul virusului gripal prezintă:
a) [ ] ARN monocatenar diploid
b) [x] ARN monocatenar fragmentat
c) [ ] ADN monocatenar circular
d) [ ] ADN dublucatenar
e) [ ] ADN monocatenar liniar
---------------------------------------------------------------------
189)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Reprezintă agenţi infecţioşi subvirali ce cauzează unele boli la
plante:
a) [ ] Retrovirusuri
b) [ ] Delta virus
c) [ ] Togavirusuri
d) [ ] Prioni
e) [x] Viroizi
---------------------------------------------------------------------
190)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Prezintă agenţi subvirali ce cauzează boli neurologice cu
evoluţie lentă:
a) [ ] Togavirusuri
b) [ ] Retrovirusuri
c) [ ] Adenovirusuri
d) [x] Prioni
e) [ ] Viroizi
---------------------------------------------------------------------
191)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Prezintă corpusculi virali defectivi cu ARN incomplet, incapabili
de replicare autonomă:
a) [ ] Adenovirusuri
b) [ ] Retrovirusuri
c) [ ] Enterovirusuri
d) [ ] V. hepatitic B
e) [x] V. hepatitic D
---------------------------------------------------------------------
192)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se referă către virusuri ce cauzează encefalite acute:
a) [x] Togavirusuri
b) [ ] Adenovirusuri
c) [ ] Virusurile gripale
d) [ ] Virusul rujeolos
e) [ ] Retrovirusuri
---------------------------------------------------------------------
193)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virus genomul cărui se poate integra în ADN-ul celular:
a) [ ] Virsul hepatitei A
b) [ ] Virusul rujeolos
c) [ ] Virusul gripal
d) [x] Virusul HIV
e) [ ] Poliovirus
---------------------------------------------------------------------
194)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre R. prowazekii se poate afirma:
a) [ ] Ca insectă vector servesc puricii
b) [ ] Sursa de infecţie sunt şobolanii
c) [x] Cauzează tifosul exantematic de recădere
d) [ ] Nu posedă antigene comune cu R. typhi
e) [ ] Posedă antigene comune cu Proteus OXK
---------------------------------------------------------------------
195)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Posedă rezistenţă înaltă la factorii fizici şi chimici:
a) [ ] Virusul rabic
b) [ ] Virus fix
c) [ ] Virusurile Coxsackie A
d) [ ] Poliovirus
e) [x] Virusul hepatitei B
---------------------------------------------------------------------
196)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Celulele "ţintă" pentru virusul HIV sunt:
a) [x] Limfocitele T CD4
b) [ ] Limfocitele T CD8
c) [ ] Epiteliul rinofaringean
d) [ ] Epiteliul urogenital
e) [ ] Enterocitele intestinului subţire
---------------------------------------------------------------------
197)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Hemaglutinarea eritrocitelor de găină este caracteristică pentru
următoarele virusuri:
a) [ ] Paragripale
b) [ ] Adenovirusuri
c) [ ] Poliovirusuri
d) [ ] Coxsackie A
e) [x] Gripale
---------------------------------------------------------------------
198)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Mediile de cultură utilizate pentru creşterea culturilor celulare se
sterilizează prin:
a) [ ] Autoclavare la 1200C
b) [ ] Autoclavare la 1100C
c) [ ] Fracţionat la 1000C
d) [x] Filtrare
e) [ ] Tindalizare
---------------------------------------------------------------------
199)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Etapa de provirus este obligatorie în replicarea virusurilor:
a) [ ] Orthomyxovirus
b) [ ] Paramyxovirus
c) [x] Retrovirus
d) [ ] Rhabdovirus
e) [ ] Enterovirus
---------------------------------------------------------------------
200)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Culturile de celule cu cultivare indefinită in vitro se
numesc:
a) [ ] Transplante de organ
b) [ ] Tulpini diploide
c) [x] Linii celulare
d) [ ] Culturi primare
e) [ ] Nici una din ele
---------------------------------------------------------------------
201)Ca: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Culturi de celule cu cultivare limitată la aproximativ 50 pasaje se
numesc:
a) [ ] Culturi primare
b) [ ] Linii celulare
c) [x] Tulpini diploide
d) [ ] Transplante de organ
e) [ ] Toate enumerate
---------------------------------------------------------------------
202)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Culturi de celule cu cultivare limitată la câteva pasaje se numesc:
a) [ ] Transplante de organ
b) [x] Culturi primare
c) [ ] Tulpini diploide
d) [ ] Linii celulare
e) [ ] Nici una din cele enumerate
---------------------------------------------------------------------
203)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusurile ARN-ul cărora nu poate realiza funcţia de ARN-
mesager se mai numesc
a) [ ] Virusuri cu replicare autonomă
b) [ ] Virusuri cu genom fragmentat
c) [ ] Virusuri cu genom de sens +
d) [x] Virusuri cu genom de sens -
e) [ ] Virusuri defective
---------------------------------------------------------------------
204)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusurile ARN-ul cărora poate realiza şi funcţia de ARN-mesager
se numesc:
a) [ ] Virusuri cu replicarea autonomă
b) [ ] Virusuri cu genom fragmentat
c) [x] Virusuri cu genom de sens +
d) [ ] Virusuri cu genom de sens -
e) [ ] Virusuri defective
---------------------------------------------------------------------
205)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru corpusculii Babeş-Negri este caracteristic:
a) [ ] Apar în orice zonă a SNC
b) [x] Apar în neuronii din cornul Ammon
c) [ ] Apar în epiteliul glandelor salivare
d) [ ] Se determină prin coloraţia Giemsa
e) [ ] Sunt incluziuni intranucleare
---------------------------------------------------------------------
206)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Bacteriofagul după integrare în cromozomul celulei gazdă se numeşte:
a) [ ] Fag temperat
b) [ ] Fag lizogen
c) [ ] Fag interferat
d) [ ] Fag virulent
e) [x] Profag
---------------------------------------------------------------------
207)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusul hepatitei virale A aparţine familiei:
a) [ ] Caliciviridae
b) [ ] Flaviviridae
c) [ ] Hepadnaviridae
d) [ ] Papovaviridae
e) [x] Picornaviridae
---------------------------------------------------------------------
208)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusul HIV are afinitate de atac prioritar pentru
limfocitele:
a) [ ] Ts
b) [x] Th
c) [ ] Tc
d) [ ] K
e) [ ] NK
---------------------------------------------------------------------
209)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Ţinta de atac pentru HIV sunt celulele dotate cu receptorul:
a) [ ] CD2
b) [x] CD4
c) [ ] CD6
d) [ ] CD8
e) [ ] CD10
---------------------------------------------------------------------
210)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Particula virală infectantă se numeşte:
a) [ ] Viroid
b) [ ] Provirus
c) [ ] Prion
d) [ ] Virus lizogen
e) [x] Virion
---------------------------------------------------------------------
211)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Un virus integrat în cromozomul celulei gazdă se numeşte:
a) [ ] Prion
b) [ ] Viroid
c) [ ] Virus vegetativ
d) [ ] Virus temperat
e) [x] Provirus
---------------------------------------------------------------------
212)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Eliberarea virusurilor din celula gazdă poate avea loc pe
următoarea cale:
a) [ ] Decapsidare
b) [ ] Fuziune
c) [ ] Diviziune simplă
d) [x] Înmugurire
e) [ ] Viropexis
---------------------------------------------------------------------
213)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Eliberarea virusurilor din celula gazdă poate avea loc pe
următoarea cale:
a) [ ] Decapsidare
b) [ ] Fuziune
c) [ ] Diviziune simplă
d) [x] Liza celulei
e) [ ] Viropexis
---------------------------------------------------------------------
214)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Rezistenţa sporilor faţă de factorii nefavorabili ai mediului este
asigurată de:
a) [ ] Conţinut sporit de lipoproteine
b) [x] Conţinut sporit de săruri de Ca
c) [x] Cantităţi considerabile de acid dipicolinic
d) [ ] Prezenţa polimetafosfaţilor
e) [x] Lipsa apei libere
---------------------------------------------------------------------
215)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În coloraţia Gram se aplică următoarele reactive:
a) [ ] Albastru de metilen
b) [ ] Acidul clorhidric de 0,5%
c) [ ] Fucsină fenicată
d) [x] Fucsină apoasă
e) [x] Soluţia Lugol
---------------------------------------------------------------------
216)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În coloraţia Gram se aplică următoarele reactive:
a) [ ] Albastru de metilen
b) [ ] Vezuvina
c) [x] Fucsina Pfeiffer
d) [x] Soluţia Lugol
e) [x] Alcool cu iod
---------------------------------------------------------------------
217)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Coloraţia Ziehl-Neelsen se efectuează cu utilizarea reactivelor:
a) [ ] Fucsina Pfeiffer
b) [x] Fucsină fenicată
c) [ ] Acid clorhidric de 0,5%
d) [x] Acid sulfuric 5%
e) [x] Albastru de metilen
---------------------------------------------------------------------
218)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Coloraţia Ziehl-Neelsen se efectuează cu utilizarea reactivelor:
a) [x] Fucsină fenicată
b) [ ] Violet de genţiană
c) [x] Albastru de metilen
d) [x] Acid sulfuric de 5%
e) [ ] Acid clorhidric de 0,5%
---------------------------------------------------------------------
219)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În coloraţia Aujeszky se folosesc reactivele:
a) [x] Fucsina Ziehl
b) [ ] Fucsina Pfeiffer
c) [x] Acid clorhidric de 0,5%
d) [x] Acid sulfuric de 5%
e) [x] Albastru de metilen
---------------------------------------------------------------------
220)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În coloraţia Burri-Hins sunt întrebuinţate:
a) [ ] Acid sulfuric de 5%
b) [x] Fucsină apoasă
c) [x] Tuş de China
d) [ ] Fucsină fenicată
e) [ ] Albastru de metilen
---------------------------------------------------------------------
221)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10După numărul şi dispoziţia flagelilor bacteriile se împart în:
a) [x] Monotriche
b) [x] Amfitriche
c) [x] Lofotriche
d) [x] Peritriche
e) [ ] Politriche
---------------------------------------------------------------------
222)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Caracterele tinctoriale diferenţiale ale bacteriilor se studiază prin
coloraţiile:
a) [ ] Cu fucsină apoasă
b) [ ] Cu albastru de metilen
c) [x] Prin metoda Gram
d) [x] Prin metoda Ziehl-Neelsen
e) [ ] Metoda Burri
---------------------------------------------------------------------
223)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sporii la bacterii se pot situa:
a) [ ] Bipolar
b) [x] Terminal
c) [x] Subterminal
d) [x] Central
e) [ ] Lateral
---------------------------------------------------------------------
224)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În componenţa membranei citoplasmatice intră:
a) [x] Proteine
b) [ ] Glucide în cantităţi mari
c) [x] Fosfolipide
d) [ ] Acidul teichoic la bacteriile grampozitive
e) [x] Oxidoreductaze
---------------------------------------------------------------------
225)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Formele sferice de bacterii se pot aranja în frotiu:
a) [x] În perechi
b) [x] În lanţuri
c) [ ] În formă de brăduţ inversat
d) [ ] În formă icosaedrică
e) [x] În ciorchine
---------------------------------------------------------------------
226)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Capsula bacteriană realizează următoarele funcţii:
a) [x] Protejează bacteria de acţiunea factorilor imuni umorali
b) [ ] Este sediul oxidoreductazelor
c) [ ] Asigură rezistenţa bacteriei în mediul extern
d) [ ] Participă activ în sporogeneză
e) [x] Este un factor antifagocitar
---------------------------------------------------------------------
227)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Din componenţa chimică a capsulei fac parte:
a) [ ] Flagelina
b) [ ] Peptidoglicanul
c) [x] Polizaharide
d) [ ] Fosfolipide
e) [x] Polipeptide
---------------------------------------------------------------------
228)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Spirochetele reprezintă:
a) [ ] Forme filamentoase fine, mobile, cu 1-2 spire
b) [x] Forme filamentoase cu 4-8 spire mari neregulate
c) [x] Forme filamentoase cu 8-12 spire mici regulate
d) [x] Forme filamentoase cu peste 20 spire primare mărunte
e) [ ] Forme filamentoase aspiralate
---------------------------------------------------------------------
229)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Mobilitatea bacteriilor se studiază:
a) [x] În microscopul cu fond negru
b) [x] În microscopul cu contrast de fază
c) [ ] În microscopul electronic
d) [x] În microscopul luminiscent
e) [x] În coloană de geloză semilichidă
---------------------------------------------------------------------
230)Colectia:Microbiologia rom.colPunctajul: 10În structura peretelui celular al bacteriilor gram-pozitive
predomină:
a) [x] Peptidoglicanul
b) [ ] Lipoproteine
c) [ ] Lipopolizaharide
d) [x] Acizi teichoici
e) [ ] Sulfolipide
---------------------------------------------------------------------
231)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Caractere utilizate pentru identificarea bacteriilor sunt prezenţa:
a) [ ] Fimbriilor
b) [x] Capsulei
c) [ ] Pililor sexuali
d) [x] Flagelilor
e) [x] Granulaţiilor de volutină
---------------------------------------------------------------------
232)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Fixarea frotiului se realizează prin următoarele metode:
a) [ ] Biologică
b) [ ] Biofizică
c) [x] Fizică
d) [x] Chimică
e) [ ] Biochimică
---------------------------------------------------------------------
233)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Denumirea speciei de bacterii include următoarele categorii
taxonomice:
a) [x] Specia
b) [x] Genul
c) [ ] Familia
d) [ ] Ordinul
e) [ ] Clasa
---------------------------------------------------------------------
234)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se scriu cu litere majuscule următoarele categorii
taxonomice:
a) [x] Clasa
b) [x] Ordinul
c) [x] Familia
d) [x] Genul
e) [ ] Specia
---------------------------------------------------------------------
235)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Specia bacteriană se caracterizează ca o totalitate de indivizi
cu următoarele particularităţi:
a) [x] Origine comună
b) [x] Adaptate la un habitat anumit
c) [x] Aparat genetic cromozomial identic
d) [ ] Elemente genetice plasmidice identice
e) [x] Metabolism similar
---------------------------------------------------------------------
236)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se divid într-un singur plan următorii coci:
a) [x] Micrococcus
b) [x] Diploccus
c) [ ] Tetracoccus
d) [x] Streptococcus
e) [ ] Sarcina
---------------------------------------------------------------------
237)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se divid în câteva planuri :
a) [ ] Micrococcus
b) [ ] Diplococcus
c) [x] Tetracoccus
d) [x] Staphylococcus
e) [x] Sarcina
---------------------------------------------------------------------
238)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se divid în câteva planuri reciproc perpendiculare:
a) [ ] Micrococcus
b) [ ] Diploccus
c) [x] Tetracoccus
d) [ ] Staphylococcus
e) [x] Sarcina
---------------------------------------------------------------------
239)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru streptococi sunt caracteristice următoarele
particularităţi:
a) [ ] Se divid în 2 planuri reciproc perpendiculare
b) [x] Se divid într-un singur plan
c) [ ] Se divid în câteva planuri
d) [x] Se aranjează în lanţuri de diferită lungime
e) [ ] Se aranjează în grămezi
---------------------------------------------------------------------
240)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru stafilococi sunt caracteristice următoarele
particularităţi:
a) [ ] Se divid în 2 planuri reciproc perpendiculare
b) [ ] Se divid într-un singur plan
c) [x] Se divid în câteva planuri
d) [ ] Se aranjează în lanţuri de diferită lungime
e) [x] Se aranjează în grămezi neregulate
---------------------------------------------------------------------
241)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Către formele alungite de microorganisme se referă:
a) [x] Bacterium
b) [ ] Mycoplasma
c) [x] Bacillus
d) [ ] Rickettsia
e) [x] Clostridium
---------------------------------------------------------------------
242)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10La colorarea bacteriilor se folosesc următorii coloranţi:
a) [ ] Hematoxilina
b) [x] Albastru de metilen
c) [x] Fucsina
d) [ ] Tionina
e) [x] Violetul de genţiană
---------------------------------------------------------------------
243)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru celulele eucariote este caracteristic:
a) [x] Posedă ribozomi cu constanta de sedimentare 80S
b) [x] Au membrană nucleară
c) [ ] Conţin mezosomi
d) [x] Conţin reticul endoplasmatic
e) [ ] Posedă ribozomi cu constanta de sedimentare 70S
---------------------------------------------------------------------
244)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru celulele procariote este caracteristic:
a) [ ] Posedă ribozomi cu constanta de sedimentare 80S
b) [ ] Au membrană nucleară
c) [x] Conţin mezosomi
d) [ ] Conţin reticul endoplasmatic
e) [x] Posedă ribozomi cu constanta de sedimentare 70S
---------------------------------------------------------------------
245)Col:Microbiologia rom.colPunctajul:Din categoriile taxonomice enumerate de selectat
denumirile de specii:
a) [ ] Schizomycetes
b) [ ] Micrococcaceae
c) [x] Staphylococcus aureus
d) [ ] Bacillus
e) [x] Bacillus anthracis
---------------------------------------------------------------------
246)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Posedă mobilitate următoarele grupe de bacterii:
a) [ ] Coccus
b) [x] Bacterium
c) [ ] Rickettsia
d) [x] Vibrio
e) [x] Spirillum
---------------------------------------------------------------------
247)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Plasmidele bacteriene posedă următoarele particularităţi:
a) [ ] Prezintă elemente genetice cromozomiale
b) [x] Sunt elemente genetice extracromozomiale
c) [x] Sunt independente de cromozomul bacterian
d) [ ] Poartă un caracter de specie
e) [x] Poartă un caracter de tulpină
---------------------------------------------------------------------
248)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Nucleoidul bacterian se caracterizează prin următoarele:
a) [ ] Este înconjurat de membrană nucleară
b) [x] Este legat de mezosomii laterali
c) [ ] Este legat de mezosomii septali
d) [x] Conţine o macromoleculă circulară de ADN
e) [x] Constituie o moleculă de ADN dublucatenară
---------------------------------------------------------------------
249)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre pilii bacterieni se poate afirma:
a) [x] Sunt mai scurţi şi mai subţiri decât flagelii
b) [ ] Sunt mai lungi şi mai groşi decât flagelii
c) [ ] Au o grosime şi lungime egală cu a flagelilor
d) [x] Sunt constituiţi din subunităţi proteice
e) [ ] Conţin subunităţi lipopolizaharidice
---------------------------------------------------------------------
250)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre pilii bacterieni se poate afirma:
a) [ ] Reprezintă organe de locomoţie ale bacteriilor
b) [x] Joacă rol în adeziunea bacteriilor la substratul celular
c) [x] Pilii sexuali au o structură tubulară
d) [x] Joacă rol în conjugarea bacteriilor
e) [ ] Conţin proteină de tip "flagelină"
---------------------------------------------------------------------
251)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Membrana citoplasmatică bacteroiană este constituită din
următorii compuşi chimici:
a) [ ] Acizi nucleici
b) [x] Fosfolipide
c) [ ] Steroli
d) [x] Proteine
e) [ ] Porine
---------------------------------------------------------------------
252)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Membrana citoplasmatică realizează următoarele funcţii biologice:
a) [ ] Este sediul enzimelor de biosinteză a flagelilor
b) [x] Prin ea are loc eliberarea enzimelor hidrolitice
c) [ ] Menţine forma stabilă a celulei
d) [x] Prezintă o barieră osmotică
e) [x] Asigură transportul activ al nutrienţilor în interiorul celulei
---------------------------------------------------------------------
253)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Peretele celular al bacteriilor grampozitive este
compus din:
a) [ ] Lipopolizaharide
b) [ ] Membrana externă
c) [x] Acizi teihoici
d) [x] Acizi lipoteichoici
e) [x] Peptidoglican
---------------------------------------------------------------------
254)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Aranjarea sporilor în celula bacteriană poate fi:
a) [x] Terminală
b) [ ] Bipolară
c) [x] Subterminală
d) [x] Centrală
e) [ ] Haotică
---------------------------------------------------------------------
255)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În structura virusurilor se deosebesc următoarele elemente:
a) [x] Capsomeri
b) [x] Capsidă
c) [x] Supercapsidă
d) [ ] Endospori
e) [ ] Exospori
---------------------------------------------------------------------
256)Col:Microbiologia rom.colPunctajul:În ciclul de reproducere al chlamidiilor se disting următoarele stadii:
a) [x] Corpi elimentari
b) [ ] Protoplaşti
c) [x] Corpi reticulari
d) [ ] Reticuli endoplasmatici
e) [x] Forme intermediare
---------------------------------------------------------------------
257)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Nucleoidul bacterian posedă următoarele particularităţi:
a) [ ] Conţine un set haploid de cromozomi
b) [x] Conţine un set diploid de cromozomi
c) [x] Cromozomul este suprarăsucit în jurul unui miez de ARN
d) [ ] Este constituit dintr-un singur cromozom
e) [x] Constituie o moleculă cu lungimea de 1000 mkm
---------------------------------------------------------------------
258)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Polienele (nistatina, levorina) sunt antibiotice active
asupra:
a) [ ] Micoplasmelor
b) [x] Micetelor levuriforme
c) [ ] Micobacteriilor
d) [x] Fungilor dimorfi
e) [ ] Enterobacteriilor
---------------------------------------------------------------------
259)Co: Microbiologia rom.colPunctajul: 10O cultură microbiană trece prin următoarele faze de multiplicare:
a) [x] De lag
b) [ ] De sporulare
c) [x] Staţionară
d) [x] De declin
e) [ ] Anabioză
---------------------------------------------------------------------
260)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10NEI a unui antibiotic se consideră bun, dacă raportul CT/CMI este:
a) [ ] ≥ 1
b) [ ] ≥ 2
c) [x] ≥ 4 - 8
d) [x] ≥ 16 - 32
e) [x] ≥ 64
---------------------------------------------------------------------
261)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Peptonele se obţin din proteine animaliere prin următoarele căi:
a) [ ] Difuzie şi osmosă
b) [ ] Hidroliză alcalină
c) [x] Hidroliză acidă
d) [ ] Decarboxilare
e) [x] Digestie enzimatică
---------------------------------------------------------------------
262)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10După provenienţă mediile de cultură se clasifică:
a) [ ] Comerciale
b) [x] Empirice
c) [x] Artificiale
d) [ ] Semisintetice
e) [x] Sintetice
---------------------------------------------------------------------
263)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10După consistenţă mediile de cultură se clasifică în:
a) [ ] Vâscoase
b) [x] Lichide
c) [x] Semilichide
d) [ ] Intermediare
e) [x] Solide
---------------------------------------------------------------------
264)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Mediile de cultură trebuie să corespndă următoarelor cerinţe:
a) [ ] Să posede reacţie alcalină
b) [x] Să fie sterile
c) [x] Să fie nutritive
d) [x] Să aibă un anumit redox potenţial
e) [ ] Să fie hipotonice
---------------------------------------------------------------------
265)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Mediile de cultură trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) [x] Să fie izotonice
b) [x] Să posede un anumit grad de umiditate
c) [ ] Să fie hipertonice
d) [ ] Să conţină antibiotice
e) [x] Să posede o anumită viscozitate
---------------------------------------------------------------------
266)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Medii de cultură solide sunt următoarele:
a) [ ] Geloză nutritivă cu 0,5 - 1% agar
b) [x] Geloză nutritivă cu 2,5% agar
c) [x] Gelatină nutritivă cu 15% gelatină
d) [x] Ser coagulat
e) [x] Ovalbumină cu gălbenuş coagulate
---------------------------------------------------------------------
267)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Mediile de cultură pentru cultivarea bacteriilor heterotrofe trebuie
să conţină obligatoriu surse de organogeni, ca:
a) [x] Oxigen
b) [x] Hidrogen
c) [ ] Sulf
d) [x] Carbon
e) [x] Azot
---------------------------------------------------------------------
268)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Activitatea peptolitică a bacteriilor se apreciază prin depistarea
următoarelor produse metabolice:
a) [ ] Acizilor organici
b) [x] Indolului
c) [x] Amoniacului
d) [x] Hidrogenului sulfurat
e) [ ] Acetoinei
---------------------------------------------------------------------
269)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Epuizarea inoculului pe suprafaţa plăcilor Petri cu scop de izolare a
culturii pure se realizează cu:
a) [ ] Pipeta Pasteur
b) [x] Ansa bacteriologică
c) [ ] Acul bacteriologic
d) [x] Tamponul
e) [x] Spatula
---------------------------------------------------------------------
270)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În dependenţă de particularităţile de respiraţie se deosebesc
următoarele grupuri de bacterii:
a) [x] Microaerofile
b) [x] Anaerobe
c) [x] Facultativ anaerobe
d) [x] Aerobe
e) [ ] Intermediare aerobe
---------------------------------------------------------------------
271)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru cultivarea bacteriilor anaerobe, se utilizează
următoarele metode de creare a anaerobiozei:
a) [x] Mecanică
b) [ ] Sintetică
c) [x] Chimică
d) [x] Fizică
e) [x] Biologică
---------------------------------------------------------------------
272)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Coloniile bacteriene forma S posedă următoarele particularităţi:
a) [x] Forma rotundă
b) [x] Suprafaţă netedă
c) [ ] Suprafaţă rugoasă
d) [x] Consistenţă omogenă
e) [x] Margini regulate
---------------------------------------------------------------------
273)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Coloniile bacteriene de forma R posedă următoarele
particularităţi:
a) [ ] Structură omogenă
b) [x] Suprafaţă rugoasă
c) [ ] Margini regulate
d) [x] Opace
e) [x] Margini dantelate
---------------------------------------------------------------------
274)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sterilizarea mediilor de cultură care nu suportă temperaturi înalte,
se face prin următoarele căi:
a) [ ] Pasteurizare
b) [x] Fracţionat cu vapori fluenţi
c) [x] Prin filtre bacteriene
d) [x] Tindalizare
e) [ ] Şoc termic la 900C cu răcire momentană
---------------------------------------------------------------------
275)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Determinarea sensibilităţii bacteriilor la antibiotice prin metoda
difuzimetrică include următoarele etape:
a) [x] Insămânţarea culturii testate
b) [ ] Diluţia succesivă a antibioticelor
c) [x] Aplicarea rondelelor cu antibiotice
d) [ ] Incubarea în termostat 4 - 5 ore
e) [x] Determinarea diametrului zonei sterile
---------------------------------------------------------------------
276)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Markerii epidemiologici, utilizaţi pentru testarea culturilor
microbiene, se determină prin următoarele probe:
a) [x] Antibioticograma
b) [x] Bactriocinogenotipie
c) [x] Serotipie
d) [x] Lizotipie
e) [ ] Fagoidentificare
---------------------------------------------------------------------
277)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Fagoidentificarea culturilor microbiene testate se realizează prin
următoarele metode:
a) [ ] Appelmann
b) [x] Otto
c) [x] Furt
d) [x] Fischer
e) [ ] Gratia
---------------------------------------------------------------------
278)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sterilizarea în autoclav se realizează la următoarele regimuri de
temperatură:
a) [x] 1000C
b) [x] 1100C
c) [x] 1200C
d) [x] 1340C
e) [ ] 1600C
---------------------------------------------------------------------
279)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10După destinaţie mediile de cultură compuse se clasifică în
următoarele grupe:
a) [ ] De întreţinere
b) [x] Elective
c) [x] De îmbogăţire
d) [x] Diferenţial diagnostice
e) [ ] De transport
---------------------------------------------------------------------
280)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10De selectat mediile elective:
a) [ ] Apă peptonată
b) [x] Ser coagulat
c) [x] Geloză sânge
d) [x] Bulion glucozat
e) [ ] Mediile Hiss
---------------------------------------------------------------------
281)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10De selectat mediile de îmbogăţire:
a) [ ] Geloză-sânge
b) [ ] Zeissler
c) [x] Kitt-Tarozzi
d) [x] Muller
e) [x] Cauffmann
---------------------------------------------------------------------
282)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Extrasul apos din carne se obţine prin expoziţia
produselor din carne macerată la următoarele regimuri:
a) [ ] La frigider 00C
b) [ ] La frigider 4-80C
c) [x] Temperatura camerei
d) [x] Termostat 370C
e) [ ] Baia de apă 1000C
---------------------------------------------------------------------
283)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sterilizarea mediilor de cultură care nu suportă temperaturi
înalte se realizează prin următoarele căi:
a) [x] Fracţionată cu vapori fluenţi
b) [ ] Pasteurizare
c) [x] Prin filtre bacteriene
d) [x] Tindalizare
e) [ ] Cu căldură uscată
---------------------------------------------------------------------
284)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Activitatea peptolitică a bacteriilor se determină prin
evidenţierea următoarelor produse metabolice:
a) [x] Amoniacului
b) [x] Indolului
c) [ ] Acizilor organici
d) [x] Hidrogenului sulfurat
e) [ ] Bioxidului de carbon
---------------------------------------------------------------------
285)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Determinarea sensibilităţii unei tulpini microbiene la
antibiotice se realizează prin metoda:
a) [x] Diluţiilor succesive în mediul lichid
b) [ ] Otto
c) [x] Diluţiilor succesive pe medii solide
d) [x] Difuzimetrică
e) [ ] Appelmann
---------------------------------------------------------------------
286)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Titrarea bacteriofagului se efectuează prin metodele:
a) [ ] Zeissler
b) [x] Appelmann
c) [ ] Weinberg
d) [x] Gratia
e) [ ] Ficher
---------------------------------------------------------------------
287)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10După consistenţă mediile de cultură se clasifică în:
a) [ ] Vâscoase
b) [x] Lichide
c) [x] Semilichide
d) [ ] Intermediare
e) [x] Solide
---------------------------------------------------------------------
288)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Mediul Endo conţine următoarele ingrediente:
a) [x] Lactoză
b) [ ] Glucoză
c) [x] Fucsina
d) [ ] Albastru de bromtimol
e) [x] Geloză
---------------------------------------------------------------------
289)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Condiţii de anaerobioză se realizează prin următoarele procedee:
a) [x] Mecanice
b) [x] Fizice
c) [x] Chimice
d) [x] Biologice
e) [ ] Sintetice
---------------------------------------------------------------------
290)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Coloniile forma R se caracterizează prin următoarele
particularităţi:
a) [ ] Au dimensiuni mici
b) [ ] Sunt transparente sau semitransparente
c) [ ] Suprafaţa este umedă şi lucioasă
d) [x] Marginile sunt neregulate
e) [x] Au structură neomogenă
---------------------------------------------------------------------
291)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Mediile de cultură trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) [ ] Să conţină antibiotice
b) [x] Să fie izotonice
c) [x] Să posede anumită viscozitate
d) [ ] Să fie hipotonice
e) [x] Să posede un anumit grad de umiditate
---------------------------------------------------------------------
292)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10După compoziţie se disting următoarele medii de cultură:
a) [ ] Dozate
b) [ ] Empirice
c) [x] Simple
d) [x] Compuse
e) [ ] Sintetice
---------------------------------------------------------------------
293)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sterlizarea prin aer ferbinte este indicată pentru:
a) [ ] Soluţii apoase
b) [ ] Obiecte din cauciuc
c) [x] Obiecte din porţelan
d) [x] Obiecte din sticlă
e) [x] Instrumente chirurgicale metalice
---------------------------------------------------------------------
294)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Volumul de lucru la etapa I de izolare a culturii
pure de bacterii aerobe include:
a) [ ] Determinarea activităţii biochimice
b) [x] Studierea caracterelor morfo-tinctoriale
c) [ ] Studierea caracterelor de cultură
d) [x] Însămânţarea pe placa de geloză
e) [ ] Însămânţarea în şirul Hiss
---------------------------------------------------------------------
295)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Coloniile forma S se caracterizează prin următoarele
particularităţi:
a) [x] Au suprafaţă netedă
b) [x] Sunt transparente sau semitransparente
c) [x] Se detaşează uşor de la mediu
d) [ ] Marginile sunt neregulate
e) [ ] Au structură granulară
---------------------------------------------------------------------
296)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Antibioticele pot inhiba următoarele procese din celulă:
a) [x] Sinteza componentelor peretelui celular
b) [x] Funcţia membranei citoplasmatice
c) [x] Sinteza proteinelor
d) [x] Sinteza acizilor nucleici
e) [ ] Sinteza capsulei
---------------------------------------------------------------------
297)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se deosebesc următoarele tipuri ale antagonismului
microbian:
a) [ ] Alternativ
b) [x] Pasiv
c) [x] Activ
d) [x] Specific
e) [x] Nespecific
---------------------------------------------------------------------
298)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Imunitatea dobândită naturală postinfecţioasă poate fi:
a) [x] Sterilă
b) [x] Nesterilă
c) [ ] Pasivă
d) [x] Activă
e) [ ] Colectivă
---------------------------------------------------------------------
299)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10O anatoxină este o exotoxină modificată care:
a) [ ] Şi-a pierdut imunogenitatea
b) [x] Şi-a păstrat imunogenitatea
c) [ ] Şi-a păstrat toxicitatea
d) [x] Şi-a pierdut toxicitatea
e) [x] Şi-a păstrat antigenitatea
---------------------------------------------------------------------
300)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Activarea complementului poate avea loc pe următoarele căi:
a) [x] Alternativă
b) [ ] Acidă mixtă
c) [x] Clasică
d) [ ] Primară
e) [ ] Secundară
---------------------------------------------------------------------
301)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Care din următoarele proprietăţi corespund unui antigen complet:
a) [x] Origine heterogenă
b) [ ] Natură lipidică
c) [ ] Nu posedă imunogenitate
d) [x] Posedă antigenitate
e) [x] Masa moleculară mai mare de 10 000 daltoni
---------------------------------------------------------------------
302)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Care din următoarele proprietăţi corespund unui antigen
incomplet:
a) [x] Nu posedă imunogenitate
b) [ ] Este de natură proteică
c) [x] Masă moleculară mai mică de 10 000daltoni
d) [ ] Posedă imunogenitate
e) [x] Posedă antigenitate
---------------------------------------------------------------------
303)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre complement se poate afirma:
a) [x] Constituie un complex de proteine care se conţine în serul sangvin proaspăt
b) [ ] Constituie un complex de lipopolizaharide
c) [ ] Stimulează reproducerea virusurilor
d) [x] Participă în unele reacţii imunologice
e) [x] Este un factor nespecific de rezistenţă
---------------------------------------------------------------------
304)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Rezistenţa nespecifică umorală este asigurată de factorii:
a) [ ] IgM
b) [ ] Limfocitele B
c) [x] Sistemul complement
d) [x] Properdină
e) [x] β, x - lizine
---------------------------------------------------------------------
305)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Organele periferice ale sistemului imun sunt:
a) [ ] Măduva osoasă
b) [x] Ganglionii limfatici
c) [x] Splina
d) [ ] Timusul
e) [x] Formaţiunele limfatice din organe şi ţesuturi
---------------------------------------------------------------------
306)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Organele centrale ale sistemului imun sunt:
a) [ ] Ganglionii limfatici
b) [x] Măduva osoasă
c) [ ] Splina
d) [x] Timusul
e) [ ] Ficatul
---------------------------------------------------------------------
307)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Imunitatea specifică este asigurată de următorii factori:
a) [x] Limfocitele T
b) [x] Limfocitele B
c) [ ] Polimorfonucleare
d) [x] Imunoglobuline A, M, G
e) [ ] Macrofage
---------------------------------------------------------------------
308)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Răspunsul imun primar diferă de cel secundar prin:
a) [ ] Originea antigenului
b) [x] Durata perioadei latente
c) [x] Viteza sintezei anticorpilor specifici
d) [x] Titrul anticorpilor sintetizaţi
e) [x] Concentraţia claselor de imunoglobuline
---------------------------------------------------------------------
309)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Specificitatea unei boli infecţioase este determinată de:
a) [x] Agentul cauzal
b) [ ] Doza infectantă
c) [x] Poarta de intrare
d) [x] Localizarea primară a agentului în organism
e) [ ] Prezenţa endotoxinelor
---------------------------------------------------------------------
310)Col:Microbiologia rom.colPunctajul:În calitate de purtător pasiv al antigenelor moleculare pot fi utilizate:
a) [ ] Trombocite
b) [x] Hematii
c) [ ] Leucocite
d) [x] Particule de celuloză
e) [x] Particule de latex
---------------------------------------------------------------------
311)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre reacţia de inhibare a hemaglutinării se poate afirma:
a) [ ] Uzual este utilizată în serodiagnosticul infecţiilor bacteriene respiratorii
b) [ ] În reacţia pozitivă hematiile se sedimentează în formă de umbrelă inversată
c) [x] În reacţia pozitivă hematiile se sedimentează în formă de buton
d) [ ] Rezultatul reacţiei se citeşte peste 18-20 ore
e) [x] Uzual se utilizează pentru identificarea virusurilor hemaglutinante
---------------------------------------------------------------------
312)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În calitate de markeri în reacţia imunoenzimatică pot fi utilizaţi:
a) [ ] Auramina
b) [x] Fosfataza alcalină
c) [ ] Hialuronidaza
d) [x] Peroxidaza din hrean
e) [ ] O - streptolizina
---------------------------------------------------------------------
313)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre reacţia de precipitare se poate afirma:
a) [ ] Se utilizează precipitinogen corpuscular
b) [x] Se utilizează precipitinogen în stare coloidală
c) [x] Reacţia are loc în mediul lichid
d) [x] Reacţia are loc în mediul gelificat
e) [ ] Ca component obligatoriu se utilizează complementul
---------------------------------------------------------------------
314)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Endotoxinele bacteriene la nivel de macroorganism determină:
a) [ ] Paralizii
b) [x] Febră
c) [x] Leucopenie
d) [x] Hipotensiune
e) [ ] Hepatosplenomegalie
---------------------------------------------------------------------
315)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre reacţia de precipitare inelară se poate afirma:
a) [ ] Antigenele se utilizează în stare corpusculară
b) [x] Antigenele se utilizează în stare coloidală
c) [ ] Determină titrul anticorpilor în serul pacientului
d) [x] Este utilizată pentru seroidentificare
e) [x] Este utilizată în medicina legală
---------------------------------------------------------------------
316)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Serurile imune curative după modul specific de acţiune orientată se
clasifică în următoarele tipuri:
a) [ ] Monovalente anti - H flagelare
b) [ ] Anti - O polizaharidice
c) [x] Antibacteriene
d) [x] Antivirale
e) [x] Antitoxice
---------------------------------------------------------------------
317)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Cele mai inofensive seruri imune pentru organismul
uman sunt:
a) [ ] Antitoxic antidifteric ecvin
b) [x] Imunoglobulină umană hiperimună antitetanică
c) [x] Imunoglobulina standardă
d) [x] Imunoglobulina antistafilococică umană
e) [ ] Imunoglobulina antirabică ecvină
---------------------------------------------------------------------
318)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Administrarea serurilor imune heteroloage în organismul
uman sensibilizat cauzează eliberarea următoarelor substanţe biologic active:
a) [ ] Complementului
b) [ ] Lizozimului
c) [x] Histaminei
d) [x] Serotoninei
e) [x] Bradikininei
---------------------------------------------------------------------
319)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Indicaţi serurile imune antitoxice:
a) [ ] Antileptospirozic
b) [x] Antibotulinic
c) [ ] Antiantrax
d) [x] Antitetanic
e) [x] Antidifteric
---------------------------------------------------------------------
320)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În unităţi antitoxice se dozează următoarele seruri:
a) [ ] Antipertussis
b) [ ] Antiexantematic
c) [x] Antigangrenos
d) [x] Antidifteric
e) [ ] Antigripal de tip A
---------------------------------------------------------------------
321)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul rapid al infecţiilor pot fi utilizate următoarele reacţii:
a) [ ] Reacţia de fixare a complementului
b) [ ] De neutralizare
c) [x] ELISA
d) [x] De hemaglutinare indirectă
e) [x] RIF directă
---------------------------------------------------------------------
322)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În calitate de adjuvanţi la obţinerea vaccinurilor pot fi utilizaţi:
a) [ ] Eritrocite de berbec
b) [x] Fosfat de aluminiu
c) [x] Hidroxid de aluminiu
d) [ ] Particule de cărbune activat
e) [x] Poliribonucleotide sintetice
---------------------------------------------------------------------
323)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Intradermoreacţiile se utilizează în scopul diagnosticului:
a) [ ] Leptospirozelor
b) [x] Brucelozei
c) [x] Anraxului
d) [x] Tularemiei
e) [ ] Tifosului exantematic
---------------------------------------------------------------------
324)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre vaccinuri se poate afirma:
a) [ ] Sunt preparate biologice utilizate în scop de serodiagnostic
b) [x] Se utilizează pentru imunizarea activă a populaţiei
c) [x] Conţin microorganisme vii atenuate, omorâte sau componente extrase din celula microbiană
d) [x] Se administrează conform Calendarului de vaccinări
e) [ ] Sunt utile în intradermoreacţii
---------------------------------------------------------------------
325)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Specificitatea unei boli infecţioase este determinată de :
a) [x] Agentul cauzal
b) [ ] Doza infectantă
c) [x] Poarta de intrare
d) [x] Localizarea primară a agentului în organism
e) [ ] Prezenţa endotoxinelor
---------------------------------------------------------------------
326)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Endotoxinele bacteriene la nivel de macroorganism
pot determina:
a) [ ] Paralizii
b) [x] Febră
c) [x] Leucopenie
d) [x] Hipotensiune
e) [ ] Hepatosplenomegalie
---------------------------------------------------------------------
327)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre virulenţă se poate afirma:
a) [ ] Este un caracter de specie
b) [ ] Este un caracter stabil
c) [x] Este un caracter individual al microbului
d) [x] Reprezintă gradul de patogenitate al unei tulpini bacteriene
e) [x] Virulenţa poate fi diminuată
---------------------------------------------------------------------
328)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Patogenitatea reprezintă:
a) [x] Un caracter de specie al microbului
b) [ ] Un caracter individual al microbului
c) [x] Este un caracter determinat genetic
d) [ ] Gradul de patogenitate se determină în unităţi de patogenitate
e) [ ] Un caracter fenotipic, nestabil
---------------------------------------------------------------------
329)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Gradul de virulenţă se determină în:
a) [x] Dosis certa letalis
b) [x] Dosis letalis minima
c) [ ] Dosis patogenica
d) [x] Dosis letalis 50
e) [x] Dosis infecţiosis
---------------------------------------------------------------------
330)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Factorii structurali care asigură patogenitatea
microorganismelor:
a) [ ] Flagelii
b) [x] Pilii
c) [x] Glicocalixul
d) [x] Antigenele de suprafaţă
e) [x] Capsula
---------------------------------------------------------------------
331)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Enzime invazive caracteristice microorganismelor
patogene:
a) [x] Hialuronidaza
b) [ ] Sintetaza
c) [x] Neuraminidaza
d) [ ] Transferaza
e) [x] Colagenaza
---------------------------------------------------------------------
332)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Enzime de patogenitate caracteristice
microorganismelor patogene:
a) [ ] Oxidoreductaze
b) [x] Plasmocoagulaza
c) [ ] Citocromoxidaza
d) [x] Fibrinolizina
e) [x] Neuraminidaza
---------------------------------------------------------------------
333)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre exotoxinele microbiene se poate afirma:
a) [x] Sunt secretate în mediul extracelular
b) [ ] Au origine glucidolipidoproteică
c) [x] Pierd toxicitatea sub acţiunea formolului
d) [ ] Sunt rezistente la acţiunea temperaturii
e) [ ] Determină o intoxicare generală a organismului
---------------------------------------------------------------------
334)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Exotoxinele posedă următoarele caractere:
a) [ ] Sunt parte componentă a peretelui celular bacterian
b) [x] Sunt de natură proteică
c) [x] Se inactivează la temperaturi înalte
d) [x] Au o putere toxică foarte pronunţată
e) [x] Pot fi transformate în anatoxine
---------------------------------------------------------------------
335)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre exotoxinele bacteriene se poate afirma:
a) [x] Posedă specificitate pentru anumite organe şi ţesuturi
b) [x] Sunt imunogene
c) [x] Se transformă în anatoxine
d) [ ] Se obţin prin cultivare în medii solide
e) [ ] Sunt elaborate de toate speciile patogene
---------------------------------------------------------------------
336)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Endotoxina bacteriană:
a) [ ] Este de natură proteică
b) [x] Este de natură lipopolizaharidică
c) [x] Este rezistenţă la acţiunea temperaturii
d) [ ] Posedă tropism pentru anumite organe şi ţesuturi
e) [ ] Se inactivează sub acţiunea formolului
---------------------------------------------------------------------
337)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre endotoxina bacteriană se poate afirma:
a) [ ] Este termosensibilă
b) [x] Nu se inactivează sub acţiunea formolului
c) [ ] Posedă imunogenitate pronunţată
d) [x] Se eliberează la distrugerea celulei bacteriene
e) [ ] Are acţiune toxică puternică
---------------------------------------------------------------------
338)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10De la poarta de intrare răspândirea infecţiei în organism se
petrece prin următoarele căi:
a) [x] Prin continuitate
b) [x] Pe cale limfatică
c) [x] Pe cale hematogenă
d) [ ] Prin intermediul trombocitelor
e) [x] Pe cale nervoasă
---------------------------------------------------------------------
339)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Căile de transmitere ale agenţilor patogeni sunt:
a) [x] Transmisivă
b) [x] Aerogenă
c) [ ] Anaerobă
d) [x] Alimentară
e) [x] Contact direct
---------------------------------------------------------------------
340)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Procesul infecţios evoluează în următoarele perioade:
a) [ ] De infectare
b) [x] Incubaţie
c) [x] Prodromală
d) [x] De stare
e) [x] Convalescenţă
---------------------------------------------------------------------
341)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Factorii de rezistenţă nespecifică a organismului sunt:
a) [x] Anticorpii naturali
b) [x] Fagocitoza
c) [x] Lizozimul
d) [ ] Limfocitele B
e) [ ] Imunoglobulinele clasa Ig G
---------------------------------------------------------------------
342)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Factorii de rezistenţă nespecifică a organismului sunt:
a) [x] Sistemul complement
b) [x] Lizinele
c) [x] Interferonii
d) [ ] Limfocitele B
e) [ ] Imunoglobulinele G
---------------------------------------------------------------------
343)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Rezistenţa nespecifică a macroorganismului faţă de infecţie
este asigurată de următorii factori:
a) [x] Fagocitoză
b) [ ] Imunoglobulinele G şi M
c) [x] Antagonismul bacterian
d) [x] Inflamaţie
e) [ ] Limfocite
---------------------------------------------------------------------
344)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Complemetul poate fi activat pre următoarele căi:
a) [ ] Biologică
b) [x] Clasică
c) [x] Alternativă
d) [ ] Biochimică
e) [ ] Artificială
---------------------------------------------------------------------
345)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Imunoglobulinele clasa Ig M se caracterizează prin
următoarele particularităţi
a) [x] Apar primele după stimul antigenic
b) [x] Posedă acţiune pronunţată asupra bacteriilor gramnegative
c) [x] Strutural reprezintă un pentamer
d) [x] Sunt sensibile la cisteină
e) [ ] Sunt implicate în declanşarea reacţiilor de hipersensibilizare de tip I
---------------------------------------------------------------------
346)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Care din proprietăţile enumerate caracterizează
haptenele?
a) [x] Nu posedă imunogenitate
b) [ ] Sunt imunogene dar nu reacţionează cu anticorpii specifici
c) [x] Nu sunt imunogene , însă reacţionează cu anticorpii specifici
d) [ ] Sunt imunogene şi reacţionează cu anticorpii specifici
e) [ ] Sunt de natură proteică
---------------------------------------------------------------------
347)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre imunoglobulinele clasa IgA secretorii se
poate afirma:
a) [x] Protejează mucoasele de agresia microbiană
b) [ ] Sunt secretate de celule epiteliale
c) [ ] Reprezintă un pentamer
d) [ ] Trec bariera transplacentară
e) [x] Sunt sintetizate de plasmocite
---------------------------------------------------------------------
348)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru antigenul O sunt caracteristice următoarele
particularităţi:
a) [ ] Este de natură proteică
b) [ ] Este constituit din hidrocarburi
c) [x] Prezintă un compus lipopolizaharidic
d) [ ] Este termolabil
e) [x] Este termostabil
---------------------------------------------------------------------
349)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Care din următoarele proprietăţi corespund unui antigen
complet?
a) [x] Conţine informaţie heterogenă
b) [x] Declanşează formarea anticorpilor
c) [x] Sensibilizează specific limfocitele
d) [x] Reacţionează cu anticorpii specifici in vivo
e) [ ] Nu reacţionează cu anticorpi in vitro
---------------------------------------------------------------------
350)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Imunitatea dobândită naturală poate fi:
a) [x] Postinfecţioasă
b) [x] Transplacentară
c) [ ] Nespecifică
d) [ ] Postvaccinală
e) [ ] Posttransfuzională
---------------------------------------------------------------------
351)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Imunitatea dobândită artificială poate fi:
a) [ ] Postinfecţioasă
b) [ ] Transplacentară
c) [x] Activă
d) [x] Postvaccinală
e) [x] Pasivă
---------------------------------------------------------------------
352)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Imunitatea dobândită pasivă se caracterizează prin:
a) [x] Instalarea rapidă după administrarea serului
b) [x] Se instalează pe o perioadă scurtă de timp
c) [ ] Se menţine timp îndelungat
d) [ ] Poate fi menţinută prin stimul antigenic
e) [ ] Se stimulează prin administrarea de masă trombocitară
---------------------------------------------------------------------
353)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Antigenele coloidale sunt depistate în următoarele reacţii:
a) [x] De precipitare inelară
b) [x] Imunodifuzie simplă (Mancini)
c) [x] Imunoelectroforeză
d) [ ] De aglutinare pe lamă
e) [ ] De aglutinare în tuburi
---------------------------------------------------------------------
354)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Se desting următoarele tipuri ale reacţiei de aglutinare:

a) [x] O - aglutinare
b) [ ] M - aglutinare
c) [x] H - aglutinare
d) [x] OH - aglutinare
e) [ ] W - aglutinare
---------------------------------------------------------------------
355)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În reacţiile serologice ca purtători de antigen sau de
anticorpi pot fi utilizate macroparticule:
a) [x] Hematii de berbec
b) [x] Stafilococi cu proteina A la suprafaţă
c) [ ] Trombocite
d) [ ] Ribozomi
e) [x] Particule de latex
---------------------------------------------------------------------
356)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Avantajele reacţiei de hemaglutinare indirectă cu scop de
serodiagnostic în raport cu RA sunt:
a) [ ] Se efectuează pe lamă
b) [x] Are o sensibilitate înaltă
c) [x] Este o reacţie rapidă
d) [ ] Se citeşte peste 3 - 5 minute
e) [x] Este mai demonstrativă
---------------------------------------------------------------------
357)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Complementul participă în reacţiile:
a) [ ] Hemaglutinare indirectă
b) [x] Hemoliză
c) [ ] Imunofluorescenţă indirectă
d) [x] Fixare a complementului
e) [x] Bacterioliză
---------------------------------------------------------------------
358)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Reacţia de hemoliză este utilizată pentru titrarea:
a) [ ] Antigenelor virale
b) [ ] Antigenelor corpusculare
c) [x] Complementului
d) [ ] Anticorpilor incompleţi
e) [x] Serului hemolitic
---------------------------------------------------------------------
359)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Posedă o sensibilitate mai înaltă următoarele reacţii
imunologice:
a) [ ] De aglutinare în tuburi
b) [x] Imunofluorescenţă Coons
c) [x] Radioimună
d) [x] Imunoenzimatică
e) [ ] Coombs, pentru determinarea anticorpilor incompleţi
---------------------------------------------------------------------
360)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Anatoxinele se caracterizează prin următoarele particularităţi:
a) [ ] Stimulează imunitate antimicrobiană
b) [x] Stimulează imunitate antitoxică
c) [x] Sunt imunogene
d) [ ] Nu posedă antigenitate
e) [x] Crează imunitate artificială activă
---------------------------------------------------------------------
361)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Tulpini microbiene vaccinale cu virulenţa atenuată pot fi
obţinute prin următoarele metode:
a) [ ] Cultivare îndelungată în condiţii optimale
b) [ ] Cultivare îndelungată pe medii de cultură elective
c) [x] Prin pasaje multiple pe animale de laborator
d) [x] Cultivare la temperaturi mai înalte decât optimală
e) [ ] Atenuarea în baia de apă la 56 - 580C câte 30 minute 5-6 zile
---------------------------------------------------------------------
362)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Tulpini microbiene vaccinale cu virulenţa atenuată pot fi
obţinute prin următoarele metode:
a) [ ] Cultivare îndelungată în condiţii optimale
b) [x] Cultivarea în prezenţa unor substanţe chimice
c) [x] Prin pasaje multiple pe animale de laborator
d) [x] Cultivare la temperaturi mai joase decвt optimală
e) [ ] Atenuarea în baia de apă la 56 - 580C câte 30 minute 5-6 zile
---------------------------------------------------------------------
363)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Vaccinurile vii atenuate posedă următoarele avantaje:
a) [ ] Sunt înalt reactogene
b) [ ] Pot fi păstrate timp îndelungat
c) [x] Formează imunitate eficientă şi de durată
d) [x] Se multiplică în organismul vaccinat
e) [x] Induc o infecţie inaparentă
---------------------------------------------------------------------
364)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Vaccinările sunt indicate:
a) [ ] În în perioada de stare a infecţiilor acute
b) [x] După indicaţii epidemiologice
c) [x] Selectiv individual
d) [ ] În perioada de convalescenţă
e) [x] Planificat conform calendarului vaccinărilor
---------------------------------------------------------------------
365)Col:Microbiologia rom.colPunctajul:După modul de acţiune se deosebesc următoarele seruri imune
curative:
a) [ ] Antigenice
b) [x] Antitoxice
c) [x] Antivirale
d) [x] Antibacteriene
e) [ ] Antifungice
---------------------------------------------------------------------
366)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În reacţiile de hipersensibilitate de tipul I sunt implicaţi
următorii factori:
a) [x] Mastocite
b) [ ] Imunoglobuline Ig A
c) [x] Imunoglobuline Ig E
d) [ ] Complementul
e) [ ] Amine vasoactive (histamina)
---------------------------------------------------------------------
367)Col: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Manifestările clinice ale hipersensibilităţii imediate de tip I sunt:
a) [x] Astmul bronşic
b) [ ] Boala serului
c) [ ] Artrite reumatoide
d) [x] Şocul anafilactic
e) [x] Urticaria
---------------------------------------------------------------------
368)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Reacţiile de hipersensibilitate se caracterizează prin
următoarele particularităţi:
a) [ ] Se declanşează după contactul primar cu antigenul
b) [x] Se declanşează după contacte repetate cu antigenul
c) [x] Hipersensibilitatea poartă un caracter individual
d) [x] Sunt implicate imunoglobuline clasa Ig E
e) [ ] Sunt implicate imunoglobuline clasa Ig D
---------------------------------------------------------------------

369)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Hipersensibilitatea de tip IV se caracterizează prin următoarele


particularităţi:
a) [x] Fenomenele reacţiei se manifestă tardiv
b) [x] Nu se transferă prin seruri imune
c) [x] Leziunile sunt situate la nivelul inoculării antigenului
d) [ ] Se manifestă prin urticarie difuză
e) [ ] Se manifestă după 4-5 ore de la inocularea antigenului
---------------------------------------------------------------------
370)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Imunitatea artificială activă:
a) [ ] Poate fi indusă prin administrarea serurilor imune
b) [x] Poate fi indusă prin administrarea vaccinurilor
c) [x] Asigură protecţie de lungă durată (luni, ani)
d) [ ] Asigură protecţie de scurtă durată (2-3 săptămâni)
e) [ ] Se transmite ereditar
---------------------------------------------------------------------
371)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Imunitatea artificială pasivă:
a) [x] Poate fi indusă prin administrarea serurilor imune
b) [ ] Poate fi indusă prin administrarea vaccinurilor
c) [ ] Asigură protecţie de lungă durată (luni, ani)
d) [x] Asigură protecţie de scurtă durată (2-3 săptămâni)
e) [ ] Se transmite ereditar
---------------------------------------------------------------------
372)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Selectaţi celulele implicate în răspunsul imun umoral:
a) [ ] Limfocitele Tc
b) [x] Limfocitele Th
c) [x] Limfocitele B
d) [x] Plasmocitele
e) [ ] Celulele NK
---------------------------------------------------------------------
373)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sunt imunocompetente:

a) [x] Limfocitele T
b) [x] Limfocitele B
c) [ ] Macrofagele
d) [ ] Celulele K
e) [ ] Celulele NK
---------------------------------------------------------------------
374)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Organe centrale ale imunităţii sunt următoarele:
a) [ ] Ganglionii limfatici
b) [x] Ficatul (în perioada embrionară)
c) [ ] Splina
d) [x] Măduva osoasă
e) [x] Timusul
---------------------------------------------------------------------
375)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Organe periferice ale imunităţii sunt următoarele:
a) [x] Ganglionii limfatici
b) [ ] Ficatul (în perioada embrionară)
c) [x] Splina
d) [ ] Măduva osoasă
e) [ ] Timusul
---------------------------------------------------------------------
376)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În instaurarea răspunsului imun umoral sunt implicate:
a) [ ] Limfocitele TCD8+
b) [x] Limfocitele TCD4+
c) [x] CPA
d) [x] Limfocitele B
e) [x] Plasmocite
---------------------------------------------------------------------
377)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În instaurarea răspunsului imun celular sunt implicate:
a) [x] Limfocitele TCD8+
b) [ ] Limfocitele TCD4+
c) [x] CPA
d) [ ] Limfocitele B
e) [ ] Plasmocite
---------------------------------------------------------------------
378)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Răspunsul imun umoral primar se caracterizează prin:
a) [x] Perioadă de latenţă de 4-7 zile
b) [ ] Perioadă de latenţă de 5-6 ore
c) [x] Producerea de anticorpi IgM
d) [ ] Producerea de anticorpi IgG
e) [x] Apariţia celulelor B- memorie
---------------------------------------------------------------------
379)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Răspunsul imun umoral secundar se caracterizează prin:
a) [ ] Perioadă de latenţă de 4-7 zile
b) [x] Perioadă de latenţă de 5-6 ore
c) [ ] Producerea de anticorpi IgM
d) [x] Producerea de anticorpi IgG
e) [ ] Apariţia celulelor B- memorie
---------------------------------------------------------------------
380)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10La constituirea răspunsului imun participă următoarele tipuri
de celule:
a) [x] Plazmocitele
b) [ ] Trombocitele
c) [x] Limfocitele B
d) [x] Limfocitele T
e) [x] Macrofagele
---------------------------------------------------------------------
381)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Genuri care reunesc specii oxidazopozitive:
a) [ ] Salmonella
b) [ ] Yersinia
c) [x] Neisseria
d) [x] Pseudomonas
e) [x] Vibrio
---------------------------------------------------------------------
382)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Genuri care reunesc specii oxidazonegative:
a) [ ] Vibrio
b) [x] Salmonella
c) [x] Yersinia
d) [ ] Pseudomonas
e) [x] Shigella
---------------------------------------------------------------------
383)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Apartenenţa vibrionilor la grupul Heiberg se determină după
fermentarea:
a) [ ] Glucozei
b) [x] Manozei
c) [ ] Manitolului
d) [x] Zaharozei
e) [x] Arabinozei
---------------------------------------------------------------------
384)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Medii utilizate în cultivarea V. cholerae:
a) [ ] Tinsdal
b) [x] TCBS
c) [x] Geloză alcalină
d) [ ] Ploskirev
e) [x] Apă peptonată alcalină
---------------------------------------------------------------------
385)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Medii utilizate în izolarea culturii pure de V. cholerae:
a) [ ] Tinsdal
b) [ ] Ploskirev
c) [x] TCBS
d) [ ] Apă peptonată alcalină
e) [x] Geloză alcalină
---------------------------------------------------------------------
386)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10V. cholerae eltor aglutinează sau hemolizează eritrocitele de:
a) [x] Berbec
b) [ ] Umane O1
c) [x] Găină
d) [ ] Cobai
e) [ ] Maimuţă
---------------------------------------------------------------------

387)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Teste caracteristice pentru diferenţierea biovariantelor V.


cholerae:
a) [ ] Sensibilitatea la bacteriofagii ABC
b) [ ] Sensibilitatea la penicilină
c) [x] Producerea acetoinei (Voges-Proskauer)
d) [x] Sensibilitatea la polimixină
e) [x] Aglutinarea eritrocitelor de găină
---------------------------------------------------------------------
388)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Teste pozitive în identificarea biovariantei V. cholerae eltor
sunt:
a) [x] Aglutinarea eritrocitelor de găină
b) [x] Hemoliza eritrocitelor de berbec
c) [x] Reacţia Voges - Proskauer pozitivă
d) [ ] Sensibilitatea la bacteriofagul C
e) [x] Sensibilitatea la bacteriofagul eltor
---------------------------------------------------------------------
389)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Agenţi etiologici ai toxiinfecţiilor alimentare pot fi:
a) [ ] V. cholerae eltor
b) [x] V. parahaemolyticus
c) [x] V. alginolyticus
d) [x] Vibrionii NAG
e) [ ] V. cholerae bengal
---------------------------------------------------------------------
390)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Drept sursă în toxiinfecţiile alimentare cauzate de vibrionii halofili
pot fi:
a) [x] Peştii din apele sărate
b) [ ] Peştii din apele dulci
c) [x] Crabii
d) [x] Crustaceele marine
e) [ ] Scoici din apele de râu
---------------------------------------------------------------------
391)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În profilaxia specifică a holerei se utilizează:
a) [ ] Vaccin viu atenuat
b) [ ] Vaccin chimic polizaharidic
c) [x] Vaccin inactivat
d) [ ] Holerogen - endotoxină
e) [x] Holerogen - anatoxină
---------------------------------------------------------------------
392)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Serovarianta V. cholerae Ogawa conţine:
a) [x] Antigenul A
b) [x] Antigenul B
c) [ ] Antigenul C
d) [ ] Antigenul D
e) [x] Antigenul H
---------------------------------------------------------------------
393)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Serovarianta V. cholerae Inaba conţine:
a) [x] Antigenul A
b) [ ] Antigenul B
c) [x] Antigenul C
d) [ ] Antigenul D
e) [x] Antigenul H
---------------------------------------------------------------------
394)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Serovarianta V. cholerae Hykojima conţine:
a) [x] Antigenul A
b) [x] Antigenul B
c) [x] Antigenul C
d) [ ] Antigenul D
e) [x] Antigenul H
---------------------------------------------------------------------
395)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul rapid al holerei sunt aplicate:
a) [x] Reacţia de imunofluorescenţă directă
b) [x] Reacţia de microaglutinare pe lamă cu serul O1
c) [ ] Analiza radioimună
d) [ ] Reacţia de precipitare inelară
e) [x] Reacţia de imobilizare a vibrionilor cu bacteriofag specific
---------------------------------------------------------------------
396)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În evoluţia holerei sunt caracteristice următoarele stadii ale
bolii:

a) [x] Enterita holerică


b) [ ] Enterocolita holerică
c) [x] Gastroenterita holerică
d) [x] Holera algidă
e) [ ] Colita holerică
---------------------------------------------------------------------
397)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În patogeneza holerei sunt implicate următoarele mecanisme:
a) [ ] Activarea adenilatciclazei cu acumulare de ATP în exces
b) [x] Activarea adenilatciclazei cu acumulare de AMP- ciclic în exces
c) [ ] Inhibarea adenilatciclazei
d) [x] Eliberarea masivă a apei şi a ionilor de Cl din organism prin enterocite
e) [x] Blocarea reabsorbţiei ionilor de Na din lumenul intestinal
---------------------------------------------------------------------
398)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10E. coli patogene pot cauza:

a) [x] Infecţii holeriforme


b) [x] Infecţii dizenteriforme
c) [x] Toxiinfecţii alimentare
d) [x] Colienterite la copii
e) [ ] Limfadenite mezenteriale
---------------------------------------------------------------------

399)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Categoriile patogene de E. coli sunt:


a) [x] EPEC
b) [x] EIEC
c) [x] ETEC
d) [ ] EBEC
e) [ ] EDEC
---------------------------------------------------------------------
400)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Categoriile patogene de E. coli sunt:
a) [x] EPEC
b) [x] EHEC
c) [ ] EDEC
d) [x] EAEC
e) [ ] EBEC
---------------------------------------------------------------------
401)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Există următoarele fenotipuri patogene de E. coli:
a) [x] Diareigene
b) [ ] Neurogene
c) [x] Uropatogene
d) [ ] Hepatotrope
e) [x] Bacteriemice
---------------------------------------------------------------------
402)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10E. coli modifică mediul Olkeniţki:
a) [x] Glucoza - AG
b) [x] Lactoza, zaharoza - AG
c) [x] Hidrogen sulfurat - -
d) [ ] Glucoza, lactoza, zaharoza - A
e) [ ] Hidrogen sulfurat - +
---------------------------------------------------------------------
403)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Escherichiile enterotoxigene (ETEC) posedă următorii
factori de patogenitate:
a) [ ] Hialuronidaza
b) [ ] Fibrinolizina
c) [x] Enterotoxina
d) [x] Pilii comuni
e) [ ] Plasmocoagulaza
---------------------------------------------------------------------
404)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Seroidentificarea culturii pure de escherichii se
realizează cu serurile:
a) [ ] ABCDE
b) [x] OKA
c) [x] OKB
d) [x] Seruri monovalente
e) [ ] Seruri anti-Vi
---------------------------------------------------------------------

405)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru E. coli este caracteristic:


a) [x] Produce indol
b) [x] Creşte pe mediul cu acetat de sodiu
c) [ ] Creşte pe mediul cu citrat de sodiu
d) [ ] Fermentează glucidele cu formare de acid
e) [x] Posedă lizindecarboxilază
---------------------------------------------------------------------
406)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru E. coli este caracteristic:
a) [ ] Reacţia Voges-Proskauer pozitivă
b) [x] Reacţia cu roşu de metil pozitivă
c) [x] Fermentează cu acid şi gaz lactoza
d) [x] Produce indol
e) [x] Decarboxilează lizina
---------------------------------------------------------------------
407)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru restabilirea florei intestinale normale sunt indicate
următoarele preparate:
a) [ ] Sulbactam
b) [x] Bificol
c) [x] Bifidobacterină
d) [ ] Subtilină
e) [x] Lactobacterină
---------------------------------------------------------------------
408)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre E. coli se poate afirma:
a) [x] Este component permanent al microflorei normale a intestinului gros
b) [ ] Face parte din microflora stabilă a jejunului
c) [x] Serveşte ca un indicator microbiologic al impurificării fecale a mediului
d) [x] Este antagonist al microflorei patogene
e) [x] Se întâlnesc şi variante lactozonegative
---------------------------------------------------------------------
409)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pantru familia Enterobacteriaceae este caracteristic:

a) [x] Sunt bacterii gramnegative, asporulate


b) [ ] Toţi reprezentanţii sunt mobili
c) [x] Posedă nitratreductază
d) [x] Sunt catalazopozitive
e) [ ] Sunt oxidazopozitive
---------------------------------------------------------------------
410)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În familia Enterobacteriaceae genul se determină prin testele:
a) [x] Utilizarea citratului de sodiu
b) [x] Producerea ureazei
c) [ ] Fermentarea lactozei
d) [ ] Formarea indolului
e) [x] Testul cu roşu de metil (MR)
---------------------------------------------------------------------

411)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În familia Enterobacteriaceae specia se determină prin testele:
a) [ ] Producerea hidrogenului sulfurat
b) [x] Formarea indolului
c) [x] Fermentarea glucidelor
d) [x] Identificarea serologică
e) [ ] Antibioticograma
---------------------------------------------------------------------
412)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul escherichiozelor se examinează următoarele
prelevate:
a) [x] Materii fecale
b) [x] Urină
c) [x] Puroi din plagă
d) [x] Sânge
e) [ ] Punctat sternal
---------------------------------------------------------------------
413)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Genul Shigella include speciile:
a) [x] S. boydii
b) [ ] S. bovis
c) [x] S. sonnei
d) [ ] S. salamae
e) [x] S. flexneri
---------------------------------------------------------------------
414)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Speciile care posedă serovariante:
a) [x] S. dysenteriae
b) [x] S. flexneri
c) [x] S. boydii
d) [ ] S. sonnei
e) [ ] S. enteritidis
---------------------------------------------------------------------
415)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru îmbogătirea şi izolarea shigelelor se utilizează mediile:
a) [x] Endo
b) [x] Levin
c) [ ] Bismut sulfit agar
d) [x] Bulion cu selenit acid de sodiu
e) [ ] Wilson-Blair
---------------------------------------------------------------------
416)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Shigelele modifică mediul Olkeniţki după cum urmează:
a) [x] Glucoza - A
b) [ ] Lactoza - A
c) [x] Lactoza - -
d) [ ] Zaharoza - A
e) [x] Hidrogen sulfurat - -
---------------------------------------------------------------------
417)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Materiile fecale la bolnavii de dizenterie pot avea
aspectul:
a) [ ] Riziform
b) [x] Mucopurulent
c) [x] Sangvinolent
d) [x] Consistenţă lichidă
e) [ ] Cu granule de sulf
---------------------------------------------------------------------
418)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Factori de patogenitate ai shigelelor sunt:
a) [x] Neuraminidaza
b) [x] Toxina Shiga
c) [x] Endotoxina
d) [x] Toxine Shiga-like
e) [ ] Hemolizine
---------------------------------------------------------------------
419)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În profilaxia şi tratamentul specific al dizenteriei se utilizează:
a) [x] Vaccin omorât
b) [x] Vaccin inactivat curativ
c) [x] Bacteriofag dizenteric
d) [ ] Dizenterina
e) [ ] Vaccinul ADTP
---------------------------------------------------------------------
420)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10De la bolnavii cu febră tifo-paratifoidă pentru examenul
bacteriologic se poate preleva:

a) [x] Sânge
b) [ ] Lichid cefalorahidian
c) [x] Măduva osoasă
d) [x] Urină
e) [x] Bila
---------------------------------------------------------------------
421)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10De selectat mediile de cultură utilizate în procesul de izolare şi
identificare a enterobacteriilor:
a) [ ] Geloza sânge
b) [x] Mediul Levin
c) [x] Mediul Kligler
d) [ ] Ser coagulat
e) [x] Mediul cu uree
---------------------------------------------------------------------
422)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Indicaţi corect structura antigenică a agenţilor cauzali ai febrelor
tifo-paratifoide:
a) [x] O1, 9, 12 : Vi : Hd
b) [ ] O1, 9, 12 : H g, m
c) [ ] O1, 4, 5, 12 : H i, H 1, 2
d) [x] O1, 4, 5, 12 : H a
e) [x] O1, 4, 5, 12 : H b, H 1, 2
---------------------------------------------------------------------
423)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Reacţii utilizate în diagnosticul serologic al febrelor tifo-
paratifoide:
a) [ ] Reacţia Wright
b) [ ] Reacţia Weil-Felix
c) [x] Reacţia Widal
d) [ ] Reacţia de inhibare a hemaglutinării
e) [x] Reacţia de hemaglutinare indirectă
---------------------------------------------------------------------
424)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Identificarea serologică a culturilor de salmonele izolate se
realizează cu:
a) [ ] Serul polivalent OKA
b) [x] Serul polivalent ABCDE
c) [x] Serurile monovalente O2, O4, O9 ş.a
d) [x] Serurile monovalente H
e) [ ] Serurile polivalente OKC, OKB, OKE
---------------------------------------------------------------------
425)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În profilaxia febrelor tifo-paratifoide sunt utile preparatele:
a) [x] Vacinuri inactivate
b) [ ] Vacinuri vii atenuate
c) [ ] Anatoxina tifo-paratifoidică
d) [x] Vaccinul TABTe
e) [x] Vaccinul chimic antitifoid îmbogăţit cu Vi - antigen
---------------------------------------------------------------------
426)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Identificarea salmonelelor tifoide include studierea
caracterelor:

a) [x] De cultură
b) [ ] Toxigeneza
c) [x] Biochimice
d) [ ] De patogenitate
e) [x] Serologice
---------------------------------------------------------------------
427)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În toxiinfecţii alimentare se examinează:
a) [ ] Urina
b) [ ] Raclat din erupţii cutanate
c) [ ] Lavaj de pe mâini
d) [x] Materii fecale
e) [x] Probe din alimentul suspectat
---------------------------------------------------------------------
428)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru salmonele sunt caracteristici următorii factori de
patogenitate:
a) [x] Factori de adeziune
b) [x] Antigenul Vi
c) [x] Endotoxina
d) [ ] Flagelii
e) [ ] Proteina A
---------------------------------------------------------------------
429)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În patogenia febrelor tifoparatifoide se deosebesc următoarele faze:
a) [x] Bacteriemie
b) [x] Difuzie parenchimatoasă
c) [x] Alergică
d) [ ] Dezechilibrul hidrosalin
e) [ ] Gastroenterită
---------------------------------------------------------------------
430)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Fenomene de sensibilizare de tip IV în febrele tifoparatifoide
se pot manifesta prin:
a) [ ] Septicemii
b) [x] Ulcerarea plăcilor Peyer cu hemoragii
c) [x] Ulcerarea plăcilor Peyer cu perforaţii intestinale
d) [ ] Gastroenterită
e) [ ] Meningoencefalite
---------------------------------------------------------------------
431)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Multiplicarea salmonelelor în faza difuziei parenhimatoase are loc
în:
a) [x] Plămâni
b) [x] Măduva osoasă
c) [x] Splină
d) [x] Ficat
e) [ ] Encefal
---------------------------------------------------------------------
432)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În perioada de stare în febra tifoidă semnificaţie diagnostică au:
a) [x] Titrul aglutininelor anti - O > anti - H
b) [ ] Titrul aglutininelor anti - O < anti - H
c) [x] Titrul Ig M > titrul Ig G
d) [ ] Titrul Ig M < titrul Ig G
e) [ ] Titrul aglutininelor anti - O = anti - H
---------------------------------------------------------------------
433)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În perioada de convalescenţă în febrele tifoparatifoide au
semnificaţie diagnostică:
a) [ ] Titrul aglutininelor anti - O > anti - H
b) [ ] Titrul aglutininelor anti - O = anti - H
c) [x] Titrul aglutininelor anti- O < anti - H
d) [ ] Titrul Ig M > Ig G
e) [x] Titrul Ig M < Ig G
---------------------------------------------------------------------

434)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10La purtătorii sănătoşi de Salmonella Typhi semnificaţie


diagnostică au:
a) [ ] Titrul aglutininelor anti - O = anti- H
b) [x] Titrul aglutininelor anti - Vi 1 : 40
c) [ ] Anticorpi anti - Vi lipsesc
d) [ ] Titrul Ig M > Ig G
e) [x] Titrul Ig M < Ig G
---------------------------------------------------------------------
435)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În profilaxia specifică a febrelor tifoparatifoide se utilizează:
a) [x] Monovaccinuri inactivate
b) [x] Monovaccin îmbogăţit cu Vi - antigen
c) [x] Trivaccinul tifoparatifoidic
d) [x] Vaccinul TABTe
e) [ ] Vaccinul ADTP
---------------------------------------------------------------------
436)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre C. tetani se poate afirma:

a) [ ] Se cultivă pe medii diferenţiale în condiţii de anaerobioză


b) [x] Este foarte rezistent la factorii mediului ambiant
c) [x] Caracterele tinctoriale se studiază prin metoda Aujeszky
d) [ ] Caracterele tinctoriale se studaiază prin metoda Burri-Hins
e) [x] Posedă activitate hemolitică
---------------------------------------------------------------------
437)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Cultura pură de C. tetani se obţine prin metodele:
a) [x] Zeissler
b) [ ] Klauberg
c) [x] Weinberg
d) [ ] Widal
e) [ ] Wright
---------------------------------------------------------------------
438)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În patogenia tetanosului sunt implicaţi următorii factorii:
a) [ ] Lecitinaza
b) [x] Tetanolizina
c) [ ] Lizindecarboxilaza
d) [ ] Tetanoeritrina
e) [x] Tetanospasmina
---------------------------------------------------------------------
439)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Caracteristic pentru C. perfringens este:
a) [x] Formarea coloniilor negre lenticulare pe mediul Wilson - Blair
b) [x] Posedă activitate zaharolitică
c) [ ] Creşte lent, timp de 3-4 săptămâni pe mediul Finn
d) [ ] Lichefiază gelatina sub aspect de brăduţ inversat
e) [x] Este imobil, formează capsulă şi spori
---------------------------------------------------------------------
440)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Toxina botulinică posedă următoarele proprietăţi:

a) [ ] Este slab toxică


b) [x] Este rezistentă la enzimele digestive
c) [x] Se absoarbe din intestin în formă activă
d) [x] Este termolabilă
e) [ ] Sub acţiunea acidităţii gastrice trece în anatoxină
---------------------------------------------------------------------
441)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Infecţiile clostridiene apar în următoarele circumstanţe:
a) [ ] Plăgi operatorii
b) [x] Plăgi profunde cu necroze tisulare
c) [ ] Plăgi superficiale
d) [x] Plăgi contaminate cu bacterii aerobe, anaerobe şi facultativ anaerobe
e) [x] Plăgi în condiţii de tulburări circulatorii (endarterite trombozante)
---------------------------------------------------------------------
442)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Gangrena gazoasă este mai frecvent cauzată de următoarele specii:
a) [ ] C. sporogenes
b) [x] C. perfringens
c) [ ] C. difficile
d) [x] C. novyi
e) [x] C septicum
---------------------------------------------------------------------
443)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Clinic gangrena gazoasă se manifestă prin următoarele simptome:
a) [ ] Celulită
b) [x] Flegmon gazos crepitant
c) [x] Mionecroză
d) [x] Fasciită
e) [x] Scurgeri fetide din plagă
---------------------------------------------------------------------
444)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Simptome caracteristice în botulism sunt:
a) [x] Diplopie
b) [ ] Artralgie
c) [x] Disfagie
d) [x] Disartrie
e) [ ] Ataxie
---------------------------------------------------------------------
445)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Cauzele mai frecvente de deces în botulism sunt:
a) [ ] Dereglarea echilibrului hidrosalin
b) [ ] Pancreonecroza
c) [x] Insuficienţă şi paralizie respiratorie
d) [ ] Coma uremică
e) [x] Stop cardiac
---------------------------------------------------------------------
446)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Clostridiile patogene posedă următoarele particularităţi
morfologice:
a) [ ] Bastonaşe cu spori dispuşi bipolar, care deformează celula
b) [x] Bastonaşe cu spori sferici de dimensiuni mari aranjaţi terminal
c) [ ] Bastonaşe cu spori centrali care nu deformează celula
d) [x] Bastonaşe cu spori ovali care deformează celula, aranjaţi subterminal
e) [x] Bastonaşe cu spori ovali care deformează celula, dispuşi central
---------------------------------------------------------------------
447)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Genul Brucella reuneşte următoarele specii:
a) [x] B. melitensis
b) [ ] B. pertussis
c) [x] B. abortus
d) [ ] B. bronhiseptica
e) [x] B suis
---------------------------------------------------------------------
448)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Surse de infecţie în bruceloză pot fi:
a) [ ] Persoanele bolnave
b) [x] Caprinele şi ovinele
c) [x] Porcinele
d) [ ] Artropodele infectate
e) [x] Bovinele
---------------------------------------------------------------------
449)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Contractarea brucelozei se poate realiza prin următoarele
căi:
a) [ ] Prin intermediul acarienilor
b) [x] Aerogenă
c) [x] Digestivă
d) [x] Percutană
e) [ ] Prin muşcătura ţânţarilor
---------------------------------------------------------------------
450)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Prelevatele patologice recoltate pentru izolarea
brucelelor:
a) [x] Sângele (hemocultura)
b) [x] Exudatul articular
c) [x] Urina
d) [ ] Rozeolocultura
e) [ ] Biopsii ganglionare
---------------------------------------------------------------------
451)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul serologic al brucelozei se utilizează reacţiile:
a) [ ] De precipitare
b) [ ] De neutralizare
c) [x] Wright
d) [x] Huddleson
e) [ ] De inhibare a hemaglutinării
---------------------------------------------------------------------
452)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Serodiagnosticul brucelozei acute se confirmă prin
reacţiile:
a) [ ] Huddleson şi Wright pozitive cu anticorpi predominanţi Ig G
b) [x] Huddleson şi Wright pozitive cu anticorpi predominanţi Ig M
c) [x] RIF indirectă
d) [x] I.d.r. Burnet pozitivă
e) [ ] De inhibare a hemaglutinării
---------------------------------------------------------------------
453)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Serodiagnosticul brucelozei cronice se confirmă prin:
a) [ ] Reacţia Wright pozitivă cu prevalenţa anticorpilor Ig M
b) [x] Reacţia Wright pozitivă cu prevalenţa anticorpilor Ig G
c) [x] Reacţia Coombs pozitivă
d) [x] Intradermoreacţia pozitivă
e) [x] RFC pozitivă
---------------------------------------------------------------------
454)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Tularemia se transmite la om pe următoarele căi:
a) [x] Prin vectori (căpuşe, tăuni, ţânţari)
b) [x] Prin contact direct cu rozătoarele bolnave
c) [ ] Prin contact direct cu persoanele bolnave
d) [x] Pe cale digestivă (apă, alimente)
e) [x] Pe cale aerogenă (prin aerul contaminat)
---------------------------------------------------------------------
455)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru diagnosticul tularemiei se recoltează următoarele prelevate:
a) [x] Aspirat din bubonul tularemic
b) [x] Sputa
c) [x] Sânge pentru hemoculturi
d) [ ] Urina
e) [ ] Bila
---------------------------------------------------------------------
456)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Izolarea şi cultivarea F. tularensis se realizează prin:
a) [ ] Însămânţarea produsului patologic pe mediul Klauberg
b) [x] Inocularea cu material de examint a şoarecilor albi
c) [x] Însămânţarea pe mediul Francis
d) [ ] Însămânţarea pe mediul Bordet - Gengou
e) [x] Însămânţarea pe mediul McCoy
---------------------------------------------------------------------
457)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul serologic al tularemiei sunt utilizate.
a) [ ] Reacţia de precipitare inelară
b) [x] Reacţia de aglutinare în tuburi
c) [ ] Contraimunoelectroforeza
d) [x] Reacţia de hemaglutinare indirectă
e) [ ] Reacţia de neutralizare in vivo
---------------------------------------------------------------------
458)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Intradermoreacţia cu tularină este pozitivă la:
a) [ ] Contacţi
b) [x] Bolnavi
c) [x] Vaccinaţi
d) [ ] Purtători
e) [x] Convalescenţi
---------------------------------------------------------------------
459)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Genul Yersinia reuneşte agenţii cauzali ai următoarelor infecţii:
a) [ ] Tularemie
b) [x] Pestă
c) [ ] Bruceloză
d) [ ] Psittacoză
e) [x] Pseudotuberculoză
---------------------------------------------------------------------
460)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Contractarea pestei se realizează pe următoarele căi:
a) [ ] Prin înţepătura păduchilor
b) [x] Prin intermediul puricilor
c) [x] Aerogen
d) [x] Percutan
e) [ ] Parenteral
---------------------------------------------------------------------
461)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pesta evoulează clinic în următoarele:

a) [ ] Hemolitico-uremică
b) [x] Bubonică
c) [x] Pulmonară
d) [x] Septicemică
e) [ ] Paralitică
---------------------------------------------------------------------
462)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În funcţie de forma clinică, pentru diagnosticul pestei se prelevă:
a) [x] Aspirat din bubon
b) [ ] Urină
c) [x] Sânge pentru hemocultură
d) [ ] Bilă
e) [x] Spută
---------------------------------------------------------------------
463)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul de laborator al pestei se utilizează metodele:
a) [x] Bacterioscopică
b) [ ] Contraimunoelectroforeza
c) [x] Biologică
d) [ ] Reacţia de hemaglutinare directă cu eritrocite de berbec
e) [x] Bacteriologică
---------------------------------------------------------------------

464)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Genul Bacillus se caracterizează prin următoarele


particularităţi:
a) [ ] Nu fermentează glucidele
b) [ ] În mediul extern formează spori care deformează celula
c) [x] Formează spori centrali care nu deformează celula
d) [x] Sporogeneza decurge în prezenţa oxigenului
e) [x] Sunt bacili garmpozitivi de dimensiuni mari
---------------------------------------------------------------------
465)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10B. anthracis se caracterizează prin următoarele:

a) [ ] Bastonaş gramnegativ
b) [x] În organism formează capsulă polipeptidică
c) [x] Produce spori aranjaţi central care nu deformează celula
d) [x] Este imobil
e) [ ] Se evidenţiază prin metoda Ziehl-Neelsen
---------------------------------------------------------------------
466)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În depistarea B. anthracis se pot utiliza metodele de colorare:
a) [ ] Neisser
b) [ ] Ziehl-Neelsen
c) [x] Burri-Hins
d) [x] Aujeszky
e) [x] Gram
---------------------------------------------------------------------
467)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În raport cu poarta de intrare se manifestă formele clinice de
antrax:
a) [x] Cutanată
b) [x] Pulmonară
c) [x] Intestinală
d) [ ] Bubonică
e) [ ] Anginoganglionară
---------------------------------------------------------------------
468)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul antraxului în raport cu forma clinică se prelevă:
a) [x] Exudat din carbuncul
b) [x] Sputa
c) [ ] Urina
d) [x] Materii fecale
e) [x] Sânge
---------------------------------------------------------------------
469)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În mediile de cultură B. anthracis creşte formând:
a) [ ] Colonii mici, rotunde, bombate, lucioase, transparente.
b) [x] Colonii mari, plate, rugoase, opace, cu margini neregulate
c) [x] În bulion formează sediment sub aspectul unui glomerul de vată
d) [ ] În buluin formează o peliculă de la care pornesc prelungiri sub aspect de stalactite
e) [ ] În bulion formează o peliculă groasă, mată şi zbârcită
---------------------------------------------------------------------
470)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul, profilaxia şi tratamentul antraxului se
utilizează:
a) [ ] Anatoxina anti- B. anthracis
b) [x] Antraxina
c) [x] Vaccin viu atenuat
d) [ ] Imunoglobulină umană hiperimună anti- B. anthracis
e) [x] Imunoglobulină heteroloagă anti-B.anthracis
---------------------------------------------------------------------
471)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Surse de infecţie în bruceloză sunt:
a) [ ] Bolnavii de bruceloză
b) [x] Bovinele
c) [ ] Păsările de agrement
d) [x] Caprinele
e) [x] Porcinele
---------------------------------------------------------------------
472)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sifilisul se poate caracteriza ca o infecţie, care:
a) [x] Evoluează în stadii
b) [x] Penicilina este indicată pentru tratament
c) [x] Leziunile se vindecă spontan la circa 25 la sută din pacienţi
d) [x] Leziunile distructive sunt determinate de reacţii de hipersensibilitate de tip IV
e) [ ] Imunitatea postinfecţioasă este de lungă durată
---------------------------------------------------------------------
473)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul de laborator al escherichiozelor intestinale sunt
utile următoarele metode:
a) [ ] Microscopică (Gram)
b) [x] Bacteriologică
c) [ ] Biologică
d) [x] Serologică (cu autotulpini)
e) [x] RIF
---------------------------------------------------------------------
474)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Care din următoarele proprietăţi sunt comune rickettsiilor?
a) [x] Sunt transmise prin artropode
b) [ ] Sunt rezistente la antibiotice
c) [x] Sunt paraziţi obligat intracelulari
d) [ ] Sunt gram-pozitive
e) [x] Posedă antigene comune cu Proteus OX
---------------------------------------------------------------------
475)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru C. diphtheriae este caracteristic:
a) [ ] Reprezintă bastonaşe încurbate, gramnegative
b) [x] Reprezintă bastonaşe grampozitive măciucate
c) [ ] Cresc lent pe medii speciale (Loewenstein-Jensen, Finn)
d) [x] Produc o exotoxină termolabilă specifică
e) [x] Se cultivă pe medii speciale (Tinsdal, Loeffler, Roux)
---------------------------------------------------------------------
476)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru C. perfringens este caracteristic:
a) [ ] Reprezintă bastonaşe gramnegative
b) [x] Reprezintă bastonaşe grampozitive, formează capsulă şi spori
c) [ ] Reprezintă bacterii mobile, sporogene
d) [x] Se cultivă în condiţii strict anaerobe
e) [x] Produc un echipament variat de enzime şi toxine de patogenitate
---------------------------------------------------------------------
477)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru M. tuberculosis este caracteristic:

a) [x] Creşte lent pe medii speciale (Finn, Popescu ş.a.)


b) [ ] Se cultivă în condiţii de anaerobioză
c) [x] Posedă cord-factor
d) [ ] Fermentează activ glucidele cu formare de acid şi gaz
e) [x] Conţine cantităţi esenţiale de acizi micolic şi ftionic
---------------------------------------------------------------------
478)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru V. cholerae este caracteristic:
a) [ ] Bastonaş incurbat imobil, asporulat, gramnegativ
b) [ ] Se cultivă pe medii cu cartof, gălbenuş de ou şi glicerină
c) [x] Preferă medii de cultură alcaline
d) [x] Produce o enterotoxină termolabilă
e) [x] Cauzează enterită acută cu diaree profuză
---------------------------------------------------------------------
479)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10S. Typhi posedă următoarele particularităţi:
a) [x] Determină o infecţie care evoluează în stadii
b) [x] Bastonaş gramnegativ, asporulat, oxidazonegativ
c) [ ] Ca mediu de îmbogăţire se utilizează apa peptonată alcalină
d) [x] Fermentează glucoza cu formare de acizi
e) [x] Aglutinează cu serul polivalent ABCDE
---------------------------------------------------------------------
480)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre S. aureus se poate afirma:
a) [ ] Reprezintă coci gramnegativi, aranjaţi în perechi, capsulaţi
b) [ ] Pe geloză-sânge formează colonii pigmentate
c) [x] Produce lecitinază
d) [x] Majoritatea tulpinilor sunt coagulazopozitive
e) [x] Determino intoxicaţii alimentare
---------------------------------------------------------------------
481)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10S. pyogenes se caracterizează prin:
a) [ ] Reprezintă diplococi incapsulaţi, grampozitivi
b) [x] Pe geloză - sânge formează colonii β-hemolitice
c) [x] Este agent cauzal al reumatismului
d) [x] Face parte din grupa A Lancefield
e) [x] Producere toxină eritrogenă
---------------------------------------------------------------------

482)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru N. gonorrhoeae este caracteristic:


a) [ ] Diplococi lanceolaţi, capsulaţi, grampozitivi
b) [ ] Cultivă pe geloză salină cu lapte şi ou
c) [x] Creşte mai bine în atmosferă de 10% CO2
d) [x] Fermentează numai glucoza
e) [x] Este implicat în etiologia blenoreei
---------------------------------------------------------------------
483)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Rickettsiile se caracterizează prin:
a) [ ] Cresc lent pe medii cu glicerină şi gălbenuş de ou
b) [x] Se transmit prin intermediul vectorilor (păduchi, acarieni, purici).
c) [x] Sunt paraziţi stricţi intracelulari
d) [x] Se cultivă în oul embrionat de găină
e) [ ] Determină enterocolite acute la om şi animale
---------------------------------------------------------------------
484)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru B. anthracis este caracteristic:
a) [x] Bastonaş grampozitiv, capsulat, sporulat, imobil
b) [x] Nu este pretenţios la cultivare
c) [ ] Pe geloză-sânge formează colonii cu o zonă clară de hemoliză
d) [x] În mediul cu penicilină îşi modifică morfologia (fenomenul "colierul de perle" pozitiv)
e) [x] Este foarte patogen pentru şoarecii albi
---------------------------------------------------------------------
485)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre stafilococi se poate afirma următoarele:

a) [ ] Sunt diplococi gramnegativi


b) [x] Sunt coci sferici, aranjaţi în ciorchini
c) [x] Se colorează grampozitiv
d) [ ] Se cultivă în condiţii strict anaerobe
e) [x] Nu formează spori şi sunt imobili
---------------------------------------------------------------------
486)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Din genul Staphylococcus în patologia umană mai frecvent
sunt implicate speciile:
a) [ ] S. intermedius
b) [x] S. aureus
c) [ ] S. gallinarum
d) [x] S. epidermidis
e) [x] S. saprophyticus
---------------------------------------------------------------------
487)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10S. aureus este o bacterie:
a) [ ] Strict patogenă
b) [x] Condiţionat patogenă
c) [x] Posedă factori de agresie şi invazie
d) [x] Toxigenă
e) [ ] Cu habitat natural în organismul acarienilor
---------------------------------------------------------------------

488)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru S. aureus sunt caracteristici următorii factori de


patogenitate:
a) [ ] Oxidaza
b) [x] Plasmocoagulaza
c) [x] Hialuronidaza
d) [x] Fibrinolizina
e) [ ] Mucinaza
---------------------------------------------------------------------
489)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10S. aureus se caracterizează prin următorii factori de
patogenitate:
a) [x] Lecitinaza
b) [x] ADN-aza
c) [x] Lipaza
d) [ ] Factor edematogen
e) [x] Coagulaza
---------------------------------------------------------------------
490)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Caracteristici pentru S. aureus sunt factorii de
patogenitate:
a) [x] Leucocidina
b) [x] Hemolizinele
c) [x] Exfoliatina
d) [x] Enterotoxina
e) [ ] Toxina eritrogenă
---------------------------------------------------------------------
491)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Factori de patogenitate care caracterizează S.
aureus:
a) [ ] Neurotoxine
b) [ ] Cord - factorul
c) [x] Toxina sindromului şocului toxic
d) [x] Enterotoxinele
e) [x] Proteina A
---------------------------------------------------------------------
492)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10S. aureus hemolitic este un indicator microbiologic de
contaminare cu secreţii rinofaringiene a următoarelor obiecte:
a) [x] Suprafeţe din blocul operator
b) [x] Suprafeţe din maternităţi
c) [ ] Suprafeţe din blocul alimentar
d) [x] Suprafeţe din instituţii medicale
e) [x] Aerul din încăperi
---------------------------------------------------------------------
493)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10S. aureus posedă următoarele caractere de cultură:
a) [x] Pe geloză salină cu lapte şi ou formează colonii medii, forma S, bombate, lucioase, cu halou opac,
uneori pigmentate
b) [x] Pe geloză-sânge formează colonii medii, forma S, opace, cu zonă de hemoliză
c) [x] În bulion peptonat cauzează turbiditate omogenă
d) [ ] În bulion glucozat mediul rămâne transparent şi formează un sediment granular
e) [ ] Pe geloză sânge formează colonii de dimensiuni mari, plate, cu margini festonate şi zonă de
hemoliză
---------------------------------------------------------------------
494)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În identificarea tulpinilor izolate de stafilococi valoare
semnificativă au următoarele teste:
a) [x] Determinarea coagulazei libere
b) [x] Determinarea coagulazei legate
c) [x] Determinarea lecitinazei
d) [x] Determinarea hemolizinei
e) [ ] Proba biologică
---------------------------------------------------------------------
495)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Rolul proteinei A stafilococice constă în :
a) [x] Apără de fagocitoză
b) [x] Fixează fragmentul Fc al imunoglobulinelor G
c) [ ] Fixează fragmentul Fab al Ig G
d) [ ] Activează limfocitele T helper
e) [x] Participă în reacţia de Co-aglutinare
---------------------------------------------------------------------
496)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În tratamentul specific al infecţiilor stafilococice acute severe
sunt utilizate:
a) [ ] Ser antitoxic antistafilococic
b) [x] Plasma antistafilococică
c) [x] Imunoglobulina antistafilococică
d) [ ] Vaccin curativ
e) [ ] Autovaccin
---------------------------------------------------------------------
497)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În tratamentul specific al infecţiilor stafilococice cronice se
utilizează:
a) [ ] Ser imun antitoxic
b) [x] Anatoxina stafilococică
c) [x] Vaccin omorât
d) [x] Autovaccin
e) [x] Bacteriofag stafilococic
---------------------------------------------------------------------
498)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În funcţie de tipul infecţiei stafilococice se examinează
prelevatele:
a) [x] Puroi
b) [x] Mase vomitive
c) [x] Urina
d) [x] Sânge
e) [ ] Maduva osoasă
---------------------------------------------------------------------
499)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Genul Neisseria reuneşte:

a) [x] Diplococi asemănători boabelor de cafea


b) [x] Coci gramnegativi
c) [x] Coci catalazopozitivi
d) [x] Coci oxidazopozitivi
e) [ ] Coci strict anaerobi
---------------------------------------------------------------------
500)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Către neisseriile pretenţioase se referă următoarele specii:
a) [ ] N. sicca
b) [x] N. gonorrhoeae
c) [ ] N. subflava
d) [ ] N. flavescens
e) [x] N. meningitidis
---------------------------------------------------------------------
501)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru neisseriile pretenţioase este caracteristic:
a) [x] Sunt foarte fragile în mediul extern
b) [ ] Sunt rezistente la factorii mediului
c) [ ] Cresc în condiţii anaerobe
d) [x] Sunt carboxifile
e) [x] Se cultivă numai la 370C
---------------------------------------------------------------------
502)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru neisseriile pretenţioase este caracteristic:
a) [ ] Cresc pe medii uzuale
b) [ ] Formează colonii pigmentate
c) [x] Cresc în mediu cu exces de umiditate
d) [x] Cresc numai pe medii elective
e) [x] Formează colonii nepigmentate
---------------------------------------------------------------------
503)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Neisseriile nepretenţioase se caracterizează prin:
a) [ ] Cultivă numai pe medii speciale
b) [ ] Cresc numai la 370C
c) [x] Cultivă pe medii simple
d) [x] Cresc la 220C
e) [x] Predomină colonii pigmentate
---------------------------------------------------------------------
504)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10N. meningitidis posedă următoarele particularităţi:
a) [ ] Cauzează o infecţie zooantroponoză
b) [x] Parazitează specific numai omul
c) [ ] Are tropism accentuat faţă de epiteliul uro-genital
d) [x] Are tropism accentuat pentru nasofaringe
e) [x] Rata portajului în focare epidemice creşte până la 80%
---------------------------------------------------------------------
505)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10După particularităţile nutritive şi de patogenitate distingem:
a) [x] Neisserii pretenţioase
b) [ ] Neisserii halofile
c) [ ] Neisserii intermediare
d) [x] Neisserii nepretenţioase
e) [ ] Pseudoneisserii
---------------------------------------------------------------------
506)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În infecţiile meningococice se examinează prelevatele:

a) [ ] Puroiul din plagă


b) [x] Exudatul nazofaringian
c) [x] Lichidul cefalorahidian
d) [x] Sânge
e) [x] Exudat prelevat din peteşii cutanate
---------------------------------------------------------------------
507)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Lichidul cefalorahidian recoltat în meningite meningococice se
examinează:
a) [x] Bacterioscopic
b) [x] Bacteriologic
c) [x] Citologic
d) [x] Biochimic
e) [ ] Biologic
---------------------------------------------------------------------
508)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Transportarea şi păstrarea prelevatelor în meningite se realizează:
a) [ ] La frigider
b) [ ] La temperatura camerei
c) [x] La temperatura 370C
d) [x] Nu mai mult de 1 - 2 ore
e) [ ] Fără restricţii
---------------------------------------------------------------------
509)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Lichidul cefalorahidian în meningitele meningococice este:
a) [ ] Transparent
b) [ ] Hemoragic
c) [x] Opalescent
d) [x] Tulbure
e) [ ] Cu aspect filamentos (puf de vată)
---------------------------------------------------------------------
510)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În meningitele meningococice LCR se însămânţează în mediile:
a) [ ] Endo
b) [ ] Bulion biliat
c) [x] Bulion glucozat
d) [x] Geloză ser
e) [x] Geloză semilichidă
---------------------------------------------------------------------

511)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru N. meningitidis sunt caracteristice următoarele caractere de


cultură:
a) [x] Formează colonii mici, forma S, transparente, nepigmentate
b) [ ] Formează colonii mici, forma S, opace, pigmentate
c) [x] Creşte pe geloză ser la 370C
d) [ ] Creşte pe geloză ser la 220C
e) [ ] Creşte pe geloză la 370C
---------------------------------------------------------------------
512)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10N. meningitidis posedă următoarele caractere biochimice:
a) [ ] Fermentează zaharoza
b) [x] Fermentează maltoza
c) [x] Fermentează glucoza
d) [x] Produce oxidază
e) [x] Posedă catalază
---------------------------------------------------------------------
513)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În meningita meningococică se disting următoarele perioade de
boală:
a) [ ] Nasofaringita
b) [ ] Angina
c) [x] Meningococcemia
d) [x] Meningita
e) [ ] Encefalita
---------------------------------------------------------------------
514)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Transmiterea gonococului se realizează prin următoarele
căi:
a) [ ] Aerogenă
b) [ ] Fecalo - orală
c) [x] Prin lenjeria recent contaminată
d) [x] Sexuală
e) [ ] Transmisivă (prin vectori)
---------------------------------------------------------------------
515)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10N. gonorrhoeae se caracterizează prin:
a) [ ] Nu este exigent la cultivare
b) [x] Este fragil în mediul ambiant
c) [x] Posedă un tropism deosebit faţă de uroepiteliu
d) [ ] Creşte bine pe medii cu gălbenuş de ou
e) [ ] Este rezistent la factorii mediului ambiant
---------------------------------------------------------------------
516)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Infecţia gonococică la bărbaţi se manifestă prin:
a) [x] Uretrita acută
b) [x] Prostatită
c) [x] Epididimită
d) [ ] Fenomenul scrotal
e) [ ] Pelvioperitonită
---------------------------------------------------------------------
517)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10La femei infecţia gonococică se manifestă prin:
a) [ ] Conjunctivită
b) [x] Endometrită
c) [x] Salpingită
d) [ ] Dermatită veziculoasă
e) [x] Endocervicită
---------------------------------------------------------------------
518)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10La nou-născuţi contaminaţicu gonococ în canalul de naştere se pot
constata:
a) [x] Conjunctivită gonococică
b) [x] Oftalmia gonococică
c) [x] La fetiţe vulvovaginite
d) [ ] Otite gonococice
e) [ ] Stomatită
---------------------------------------------------------------------
519)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pe cale sexuală preponderent se transmit:
a) [x] Treponema pallidum
b) [ ] Borrelia burgdorferi
c) [x] Chlamidia trachomatis
d) [x] Trichomonas vaginalis
e) [x] HIV
---------------------------------------------------------------------
520)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În raport cu localizarea şi forma clinică pentru diagnosticul
gonoreei se prelevă:
a) [ ] Spălături gastrice
b) [x] Exudat endocervical
c) [x] Exudat conjunctival
d) [ ] Raclat din erupţiile cutanate
e) [x] Puroi uretral
---------------------------------------------------------------------
521)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru diagnosticul gonoreei în dependenţă de localizare şi forma
clinică a infecţiei se prelevă:
a) [ ] Raclat din erupţii cutanate
b) [x] Secreţii vulvovaginale
c) [x] Tampon rectal
d) [x] Exudat nasofaringian
e) [ ] Lichid cefalorahidian
---------------------------------------------------------------------
522)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În formele cronice de gonoree probele pentru examenul
microbiologic se recoltează după stimularea procesului inflamator prin:
a) [x] Masajul prostatei
b) [x] Administrare de vaccin gonococic omorât
c) [x] Recoltarea secretului endocervical în timpul menstrelor
d) [ ] Administrare de vaccin gonococic atenuat
e) [ ] Utilizarea perorală a bacteriofagului
---------------------------------------------------------------------
523)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Identificarea culturii de gonococi se efectuează în baza
următoarelor caractere:
a) [x] Diplococi cu aspectul boabelor de cafea
b) [x] Oxidazopozitivi
c) [x] Fermentează numai glucoza cu formare de acid
d) [x] Cultivă numai la 370C pe mediul cu ser
e) [ ] Formează colonii lactozonegative pe medii diferenţiale
---------------------------------------------------------------------
524)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Streptococii posedă următoarele particularităţi:
a) [x] Sunt coci sferici
b) [x] Coci grampozitivi
c) [ ] Diplococi cu aspectul boabelor de cafea
d) [x] În frotiu se aranjează în lanţuri
e) [ ] În frotiu se aranjează în grămezi
---------------------------------------------------------------------
525)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Streptococcus pneumoniae se caracterizează prin:

a) [ ] Coci sferici
b) [x] Coci lanceolaţi
c) [ ] În frotiu se aranjează în tetrade
d) [x] În frotiu se aranjează în perechi
e) [x] Formează capsulă
---------------------------------------------------------------------
526)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Streptococii sunt incluşi:

a) [ ] În familia Parvococcaceae
b) [x] În familia Streptococcaceae
c) [x] Genul Streptococcus
d) [x] Genul Lactococcus
e) [x] Genul Peptostreptococcus
---------------------------------------------------------------------
527)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Aspectul hemolizei pe geloză sânge divizează streptococii în
următoarele grupe:
a) [x] α - hemolitici
b) [x] β - hemolitici
c) [ ] р - hemolitici
d) [x] γ - hemolitici
e) [ ] δ - hemolitici
---------------------------------------------------------------------
528)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10După habitat şi patogenitate streptococii se împart în:
a) [x] Streptococi piogeni
b) [x] Streptococi orali
c) [ ] Streptococi dermali
d) [x] Streptococi fecali
e) [x] Streptococi lactici
---------------------------------------------------------------------
529)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Streptococii patogeni şi condiţionat patogeni pentru om aparţin
grupelor:
a) [ ] K
b) [ ] T
c) [x] A
d) [x] B
e) [x] C
---------------------------------------------------------------------
530)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru S. pyogenes sunt caracteristici următorii factori de
patogenitate:
a) [x] Streptolizina S
b) [x] Streptolizina O
c) [ ] Enterotoxina
d) [ ] Toxina exfoliativă
e) [x] Eritrotoxina
---------------------------------------------------------------------
531)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Factori de patogenitate caracteristici pentru S.
pyogenes:
a) [ ] Plasmocoagulaza
b) [ ] Fosfataza
c) [x] Hialuronidaza
d) [x] Streptokinaza
e) [x] Streptodornaza
---------------------------------------------------------------------
532)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Boli poststreptococice specifice severe:
a) [ ] Otite
b) [ ] Meningite
c) [ ] Sinusite
d) [x] Reumatismul cardioarticular
e) [x] Glomerulonefrita acută
---------------------------------------------------------------------
533)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10S. pneumoniae cauzează frecvent:
a) [ ] Scarlatina
b) [x] Pneumonii lobare acute
c) [x] Meningite la copii
d) [ ] Enterocolite
e) [x] Frecvent otite
---------------------------------------------------------------------
534)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul reumatismului se utilizează următoarele teste:
a) [ ] Determinarea antiplasmocoagulazei
b) [ ] Determinarea fosfatazei alcaline
c) [x] Determinarea antihialuronidazei
d) [x] Determinarea antistreptolizinei O
e) [x] Determinarea proteinei C reactive
---------------------------------------------------------------------
535)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru diagnosticul scarlatinei sunt utile următoarele reacţii
imunologice:
a) [ ] Reacţia Mantoux
b) [x] Reacţia Dick
c) [ ] Reacţia Schick
d) [x] Reacţia Schultz-Charlton
e) [ ] Reacţia Burnet
---------------------------------------------------------------------
536)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Interes medical prezintă următoarele specii din genul Treponema:
a) [ ] T. icterohaemorrhagiae
b) [x] T. pallidum
c) [x] T. pertenue
d) [ ] T. burgdorferi
e) [x] T. vincentii
---------------------------------------------------------------------
537)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sifilisul se poate transmite pe următoarele căi:

a) [ ] Transmisiv
b) [x] Transplacentar (verticală)
c) [x] Sexual
d) [x] Transfuzii de sânge
e) [x] Prin obiecte recent contaminate
---------------------------------------------------------------------
538)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sifilisul evoluează în următoarele stadii:
a) [x] Sifilisul primar
b) [ ] Sifilisul latent
c) [x] Sifilisul secundar
d) [ ] Sifilisul avansat
e) [x] Sifilisul terţiar
---------------------------------------------------------------------
539)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul sifilisului primar se utilizează următoarele metode
uzuale:
a) [x] Microscopia preparatului între lamă şi lamelă
b) [ ] Preparte colorate Gram
c) [x] Preparate colorate Giemsa
d) [x] Reacţia imunofluorescentă directă
e) [ ] Reacţia de hemaglutinare indirectă
---------------------------------------------------------------------
540)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Diagnosticul serologic al sifilisului se realizează:
a) [ ] La sfârşitul primei săptămâni de boală
b) [x] La sfârşitul stadiului primar
c) [x] În sifilisul secundar şi terţiar
d) [x] La persoanele cu forme latente
e) [ ] Din primele zile de boală
---------------------------------------------------------------------
541)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul sifilisului pot fi indicate reacţiile:
a) [ ] Reacţia de aglutinare
b) [x] Microseroreacţia cu antigenul cardiolipinic (MRS)
c) [x] Reacţia de fixare a complementului Wassermann
d) [x] Neutralizarea de imobilizare a treponemelor
e) [ ] Reacţia de precipitare în gel
---------------------------------------------------------------------
542)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Consecinţele sifilisului terţiar netratat pot fi:
a) [ ] Glomerulonefrita cronică
b) [ ] Hepatosplenomegalie
c) [x] Paralizia generală progresivă
d) [x] Gome osoase şi cutanate
e) [x] Anevrism şi insuficienţă aortică
---------------------------------------------------------------------
543)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul sifilisului în diferite perioade se examinează:
a) [x] Serozitatea din şancrul dur
b) [x] Punctatul din ganglionii limfatici
c) [x] Exudatul din elementele eruptive
d) [x] Serul bonavului
e) [ ] Sânge
---------------------------------------------------------------------
544)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre leptospire se poate afirma:
a) [x] Sunt microorganisme cu 10-30 spire regulate, strânse, cu capetele încârligate
b) [ ] Sunt grampozitive
c) [x] Se colorează în roz-pal prin metoda Giemsa
d) [x] Posedă mişcări de rotaţie, flexie şi translaţie
e) [ ] Posedă perete celular rigid
---------------------------------------------------------------------
545)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Omul contractează leptospiroza:

a) [ ] Parenteral
b) [x] Pe cale digestivă cu alimentele contaminate
c) [ ] Picături Flugge
d) [ ] Inţepătura căpuşelor
e) [x] Prin tegumente şi mucoase
---------------------------------------------------------------------
546)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul de laborator al leptospirozelor se examinează:
a) [ ] Mucozităţi rinofaringiene
b) [x] Sânge
c) [x] Urina
d) [ ] Materii fecale
e) [x] Lichidul cefalorahidian
---------------------------------------------------------------------

547)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Izolarea leptospirelor se realizează:

a) [ ] Pe medii diferenţiale la 370C


b) [x] Prin incubare la 28 - 30 0C
c) [x] Pe medii lichide cu 10 % ser inactivat de iepure
d) [ ] În atmosferă de 5-10% CO2
e) [x] În organismul cobailor tineri de 100-200 g
---------------------------------------------------------------------
548)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Diagnosticul microscopic al leptospirozelor se
realizează prin:

a) [x] Microscopia preparatelor native între lamă şi lamelă pe fond negru


b) [ ] Microscopia prepartelor colorate Burri-Hins
c) [ ] Imunomicroscopia electronică
d) [x] Microscopia preparatelor colorate Giemsa
e) [ ] Imunofluorescenţa indirectă
---------------------------------------------------------------------
549)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Leptospirele posedă următoarele caractere de cultură:
a) [ ] Se cultivă la temperatura 450C
b) [x] Cresc la temperatura de 28-300C
c) [ ] Cultura se observă după 24-48 ore
d) [x] Cultura se determină după 10-30 zile
e) [x] Cultura de leptospire nu modifică mediul
---------------------------------------------------------------------
550)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul serologic al leptospirozei se utilizează reacţiile:
a) [ ] De hemaglutinare
b) [x] De fixare a complementului
c) [x] De hemaglutinare indirectă
d) [ ] Imunofluorescenţă indirectă
e) [x] Reacţia de aglutinare şi liză a leptospirelor
---------------------------------------------------------------------
551)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În profilaxia specifică şi tratamentul leptospirozei se utilizează:
a) [ ] Vaccin viu atenuat
b) [x] Vaccin inactivat
c) [x] Imunoglobulină anti - Leptospira
d) [ ] Anatoxină leptospirozică
e) [ ] Ser polivalent antitoxic antileptospirozic
---------------------------------------------------------------------
552)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Din genul Borrelia fac parte următoarele specii cu interes medical:
a) [ ] B. typhimurium
b) [x] B. recurrentis
c) [ ] B. enterica
d) [x] B. burgdorferi
e) [ ] B. canis
---------------------------------------------------------------------
553)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Sursa de infecţie în bruceloză pot fi:
a) [ ] Persoanele bolnave
b) [x] Caprinele
c) [x] Bovinele
d) [x] Suinele
e) [ ] Ecvinele
---------------------------------------------------------------------
554)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre Escherichia coli se poate afirma:

a) [x] Face parte din microflora normală a intestinului


b) [x] Participă la sinteza vitaminelor B, E, K
c) [ ] Determină şoc anafilactic
d) [ ] Este agentul cauzal al holerei
e) [x] Cauzează toxiinfecţii alimentare
---------------------------------------------------------------------
555)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Calitatea aerului se apreciază după următorii indicatori
microbiologici:
a) [x] S. aureus
b) [ ] E. coli
c) [x] Streptococii hemolitici
d) [ ] Pseudomonade
e) [x] Numărul total de microorganisme la 1 m3 de aer
---------------------------------------------------------------------
556)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Probele de aer se recoltează prin metodele:
a) [ ] De fracţionare
b) [x] De sedimentare
c) [x] De filtrare
d) [x] De aspiraţie
e) [ ] De incluzionare
---------------------------------------------------------------------
557)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În identificarea enterobacteriilor se determină următorii
markeri epidemiologici:
a) [x] Antibiograma
b) [ ] Morfovarul
c) [x] Lizovarul
d) [x] Serovarul
e) [x] Colicinovarul
---------------------------------------------------------------------
558)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru acumularea culturii pure şi identificarea
preliminară a enterobacteriilor se utilizează mediile de cultură:
a) [ ] Kauffmann
b) [x] Russel
c) [x] Kligller
d) [x] Olkeniţki
e) [ ] Hiss
---------------------------------------------------------------------
559)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Acumularea culturilor de enterobacterii şi identificarea lor
preliminară se realizează pe următoarele medii:
a) [ ] Simmons
b) [x] Russel
c) [ ] Ploskirev
d) [x] Kligller
e) [x] Olkeniţki
---------------------------------------------------------------------
560)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru izolarea enterobacteriilor se utilizează următoarele
medii slab selective:
a) [ ] Selenit
b) [x] Endo
c) [x] Levin
d) [ ] Ploskirev
e) [ ] Wilson-Blair
---------------------------------------------------------------------
561)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Familia Enterobacteriaceae include următoarele genuri
patogene:
a) [x] Yersinia
b) [ ] Klebsiella
c) [ ] Enterobacter
d) [x] Salmonella
e) [x] Shigella
---------------------------------------------------------------------
562)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Familia Enterobacteriaceae include următoarele genuri
condiţionat patogene:
a) [ ] Yersinia
b) [x] Klebsiella
c) [x] Enterobacter
d) [ ] Salmonella
e) [ ] Shigella
---------------------------------------------------------------------
563)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Antigenele H ale enterobacteriilor posedă următoarele
caractere:
a) [ ] Specificitate de grup
b) [x] Specificitate de tip
c) [x] Sunt termolabile
d) [ ] Sensibile la formol
e) [x] Sensibile la alcool
---------------------------------------------------------------------
564)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Antigenele O ale enterobacteriilor posedă următoarele
caractere:
a) [x] Specificitate de grup
b) [ ] Specificitate de tip
c) [ ] Sunt termolabile
d) [x] Sensibile la formol
e) [x] Termostabile
---------------------------------------------------------------------
565)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Antigenele O ale enterobacteriilor posedă următoarele caractere:
a) [ ] Sunt de natură proteică
b) [x] Sunt de natură lipopolizaharidică
c) [x] Termostabile
d) [x] Rezistente la alcool
e) [ ] Rezistente la formol
---------------------------------------------------------------------
566)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Antigenele H ale enterobacteriilor posedă următoarele caractere:
a) [x] Sunt de natură proteică
b) [ ] Sunt de natură lipopolizaharidică
c) [ ] Termostabile
d) [ ] Rezistente la alcool
e) [x] Rezistente la formol
---------------------------------------------------------------------
567)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10E. coli manifestă o creştere eficientă pe următoarele medii:
a) [x] Endo
b) [x] Levin
c) [ ] Ploskirev
d) [x] Kligller
e) [x] Geloză peptonată
---------------------------------------------------------------------
568)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Surse de infecţie în dizenterie pot fi:
a) [ ] Maimuţele rhesus
b) [ ] Câinii
c) [ ] Porcinele
d) [x] Omul bolnav
e) [x] Purtătorii sănătoşi
---------------------------------------------------------------------
569)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru determinarea
claselor de imunoglobuline în
serodiagnosticul tifosului exantematic serul bolnavilor se tratează cu:

a) [ ] Citrat de sodiu
b) [x] 2 -mercaptoetanol
c) [ ] Heparină
d) [x] Cisteină
e) [ ] Oxalat de sodiu
---------------------------------------------------------------------

570)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În serodiagnosticul rickettsiozelor se utilizează următoarele


reacţii:
a) [x] Weil-Felix
b) [ ] Widal
c) [ ] Wright
d) [x] RFC
e) [ ] RHA
---------------------------------------------------------------------
571)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Endotoxina în febrele tifoparatifoide determină:
a) [ ] Paralizii flasce
b) [x] Febră 38-40 C
c) [x] Hiportensiune
d) [x] Stare tifică
e) [ ] Leucopenie
---------------------------------------------------------------------
572)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Dimensiunile virusurilor se determină prin:

a) [x] Microscopia electronică


b) [x] Ultracentrifugare
c) [ ] Microscopia luminiscentă
d) [ ] Analiza radioimună
e) [x] Ultrafiltrare
---------------------------------------------------------------------
573)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Din echipamentul enzimatic al virionilor fac parte:
a) [x] Neuraminidaze
b) [ ] Fosfataze
c) [x] Reverstranscriptaze
d) [ ] Dehidrogenaze
e) [x] Polimeraze
---------------------------------------------------------------------
574)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Antigene specifice de serotip ale virusului gripal A sunt:
a) [ ] Antigenul NP (nucleoproteic)
b) [ ] Antgenul M (din membrană)
c) [ ] Antigenele nestructurale (NS)
d) [x] Antigenele H
e) [x] Antigenele N
---------------------------------------------------------------------
575)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru virusul gripal A este caracteristic:

a) [ ] Ca sursă de infecţie serveşte numai omul


b) [x] Suportă variaţii antigenice minore
c) [x] Sensibilă la amantadina
d) [ ] Sensibilă la ribavirina
e) [x] Suportă variaţii antigenice majore
---------------------------------------------------------------------

576)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Vaccinurile gripale fac parte din următoarele tipuri:
a) [x] Vii atenuate
b) [x] Inactivate complete
c) [ ] Chimice
d) [ ] Sintetice
e) [x] Subunitare
---------------------------------------------------------------------
577)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre virusul gripal de tip A se poate afirma:
a) [ ] Sursa infecţiei este în exclusivitate omul
b) [x] Sursa infecţiei sunt diverse specii de animale şi păsări
c) [x] Include mai multe serotipuri
d) [ ] Imunitatea postinfecţioasă asigură protectie pentru toate serotipurile virusurilor gripale
e) [x] Formează imunitate specifică de serovariantă
---------------------------------------------------------------------
578)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre virusul gripal de tip C se poate afirma:

a) [x] Sursa infecţiei este în exclusivitate omul


b) [ ] Sursa infecţiei o constituie diverse specii de animale
c) [x] Include un singur serotip
d) [ ] Include mai multe serotipuri
e) [x] Posedă genom fragmentat
---------------------------------------------------------------------
579)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Despre virusul rabiei se poate afirma:

a) [x] Cauzează encefalită acută


b) [ ] Se multiplică difuz în sistemul nervos central
c) [x] Se multiplică predominant în cornul Ammon
d) [x] Se multiplică în epiteliul glandelor salivare
e) [x] Se mai numeşte virus de stradă
---------------------------------------------------------------------
580)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusul rabic fix se caracterizează prin următoarele particularităţi:
a) [x] Incubaţia fixă 5-7 zile
b) [ ] Incubaţia fixă 2-3 luni
c) [x] Se transmite numai pe cale intracerebrală
d) [ ] Se transmite numai prin muşcătură
e) [x] Este utilizat ca tulpină vaccinală
---------------------------------------------------------------------
581)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pentru corpusculii Babeş-Negri este caracteristic:
a) [ ] Se depistează în orice zonă a SNC
b) [x] Se depistează în neuronii din cornul Ammon
c) [ ] Se determină prin metoda de colorare Giemsa
d) [ ] Sunt incluzii intranucleare
e) [x] Sunt incluzii citoplasmatice
---------------------------------------------------------------------
582)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusul hepatitei A se caracterizează prin:
a) [ ] Posedă reverstranscriptază
b) [x] Se transmite prin mecanismul fecalo-oral
c) [ ] Se transmite parenteral
d) [ ] Cauzează sindromul diareic la copii
e) [x] În majoritatea cazurilor infecţia evoluează asimptomatic
---------------------------------------------------------------------
583)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusul rubeolic se caracterizează prin:
a) [ ] Se transmite prin vectori
b) [x] Se contractează pe cale respiratorie
c) [x] Se transmite pe cale verticală
d) [x] Cauzează malformaţii congenitale
e) [ ] Infecţia poate fi reprodusă la cobai
---------------------------------------------------------------------
584)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Rubeola este o boală caracterizată prin:
a) [x] Exantem micromacular
b) [x] Inflamaţia ganglionilor limfatici occipitali
c) [x] Manifestări catarale respiratorii
d) [x] Anomalii fetale
e) [ ] Hepatosplenomegalie
---------------------------------------------------------------------
585)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusuri ADN-genome cu rol în oncogeneză se referă la
familiile:
a) [x] Herpesviridae
b) [ ] Picornaviridae
c) [x] Hepadnaviridae
d) [x] Papovaviridae
e) [x] Adenoviridae
---------------------------------------------------------------------
586)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusuri cu caracter oncogen din familia
Herpesviridae:
a) [ ] Virusul herpes simplex 1
b) [x] Virusul herpes simplex 2
c) [x] Virusul Epstein - Barr
d) [ ] Virusul varicelos
e) [x] Virusul citomegalic
---------------------------------------------------------------------
587)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusul HIV se caracterizează prin:
a) [x] Are genom ARN monocatenar
b) [ ] Genomul conţine ADN dublucatenar
c) [x] Conţine reverstranscriptază
d) [x] Determină sindromul imunodeficienţei dobândite
e) [ ] Determină mononucleoza infecţioasă
---------------------------------------------------------------------
588)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusuri hepatitice cu genom ARN sunt:
a) [x] VHA
b) [ ] VHB
c) [x] VHC
d) [x] VHD
e) [x] VHE
---------------------------------------------------------------------
589)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Agenţii cauzali ai hepatitelor virale cu mecanismul de
infectare fecalo-oral sunt:
a) [x] VHA
b) [ ] VHB
c) [ ] VHC
d) [ ] VHD
e) [x] VHE
---------------------------------------------------------------------
590)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Agenţii cauzali ai hepatitelor virale cu mecanismul
parenteral de infectare sunt:
a) [ ] VHA
b) [x] VHB
c) [x] VHC
d) [x] VHD
e) [ ] VHE
---------------------------------------------------------------------
591)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Pe cale sexuală se transmit virusurile:
a) [ ] Herpes simplex 1
b) [x] Herpes simplex 2
c) [x] HIV
d) [ ] Hepatitei A
e) [x] Hepatitei B
---------------------------------------------------------------------
592)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusurile hepatitice cu mecanismul de
transmitere vertical sunt:
a) [ ] VHA
b) [x] VHB
c) [ ] VHC
d) [x] VHD
e) [ ] VHE
---------------------------------------------------------------------
593)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Cele mai frecvente consecinţe ale hepatitei virale C sunt:
a) [ ] Enterocolita acută
b) [ ] Disbioza
c) [x] Ciroza hepatică
d) [x] Cancer al ficatului
e) [x] Cronicizarea
---------------------------------------------------------------------
594)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Serodiagnosticul hepatitelor virale se realizează prin
depistarea în ser a:
a) [ ] Ag HBa
b) [x] Anti - HBs
c) [ ] Ag HBd
d) [x] Anti - HBc
e) [x] Anti - HBe
---------------------------------------------------------------------
595)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul hepatitelor virale se utilizează testele
biochimice:
a) [x] Dozarea alaninaminotransferazei (ALT)
b) [x] Dozarea aspartataminotransferazei (AST)
c) [x] Concentraţia bilirubinei în sânge şi urină
d) [ ] Determinarea concentraţiei de uree în sânge
e) [ ] Concentraţia glucozei în urină
---------------------------------------------------------------------
596)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În diagnosticul oreionului se examinează următoarele
prelevate:
a) [ ] Sputa
b) [x] Saliva
c) [x] Lichidul cefalorahidian
d) [ ] Materiile fecale
e) [x] Urina
---------------------------------------------------------------------
597)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10În profilaxia şi tratamentul rujeolei se utilizează:
a) [ ] Vaccin inactivat
b) [ ] Ser hiperimun heterolog
c) [x] Imunoglobulină umană standardă
d) [x] Vaccin viu atenuat
e) [ ] Vacinul TABTe
---------------------------------------------------------------------
598)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusurile herpetice cauzează:
a) [ ] Variola
b) [x] Varicela
c) [x] Herpes genital
d) [x] Mononucleoza infecţioasă
e) [ ] Rubeola
---------------------------------------------------------------------
599)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusurile herpetice cauzează:
a) [ ] Variola
b) [x] Zona-Zoster
c) [x] Citomegalie
d) [ ] Rubeola
e) [x] Carcinom nasofaringean
---------------------------------------------------------------------
600)Colectia: Microbiologia rom.colPunctajul: 10Virusul herpetic tip 3 (VZV) cauzează:
a) [ ] Variola
b) [ ] Herpes genital
c) [x] Varicela
d) [ ] Mononucleoza infecţioasă
e) [x] Herpes zoster

S-ar putea să vă placă și