Sunteți pe pagina 1din 1

1- copia legalizată a paşaportului moldovenesc;

2- copia legalizată a buletinului sau a cărţii de identitate, si a foii de însoţire;

3- copia legalizată a buletinului sau a cărţii de identitate a soţului/soţiei (pentru persoanele


căsătorite cu cetăţeni români);

4- cazier judiciar din România (nu mai vechi de 6 luni la data completării cererii);

5- cazier judiciar din Republica Moldova (nu mai vechi de 3 luni la data completării cererii);

6- copii, legalizate, de pe certificatele de naştere, căsătorie, divorţ (dupa caz) ale titularului;

7- copii, legalizate, de pe certificatele de naştere şi/sau deces, căsătorie, divorţ (după caz)
pentru părinţi;

8- copii, legalizate, de pe certificatele de naştere/deces, căsătorie, divorţ pentru bunici (este


suficientă o singură linie, spre exemplu: bunicii din partea mamei/tatălui);

9- cerere personală, autentificată la notar sau la Secţia Consulară a Ambasadei României în


Republica Moldova, din care să rezulte dacă aţi mai solicitat sau nu redobândirea cetăţeniei
române;

10- declaraţie personală autentificată la notar sau la Secţia Consulară a Ambasadei României în
Republica Moldova din care să rezulte că în prezent nu întreprindeţi şi nu sprijiniţi acţiuni
împotriva ordinii de drept a României, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu aţi desfăşurat
asemenea activităţi;

11-copii, legalizate, ale certificatelor de stare civilă pentru copiii minori ai solicitanţilor;

12- consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar
de către minorii de peste 14 ani;

13- acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie
autentificată la notar.