P. 1
anexa HG 400 criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă

anexa HG 400 criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă

|Views: 2,628|Likes:
Published by Dumitru Roxana

More info:

Published by: Dumitru Roxana on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Guvernul României

Anexă din 19/04/2001 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 251bis din 16/05/2001 privind criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă

EDIŢIA 2001 AFECŢIUNI ALE APARATULUI CARDIOVASCULAR Bolile cardio-vasculare reprezintă afecţiunile cu cea mai largă răspândire în ţara noastră determinând creşterea morbidităţii generale şi procentul cel mai mare al mortalităţii atât prin evoluţie în timp cât şi prin moarte subită. Ca urmare, bolile cardio-vasculare reprezintă şi una din cauzele majore de invaliditate. Gradul limitării capacităţii de muncă diferă în funcţie de stadiul evolutiv, de starea funcţională, de complicaţii, de particularităţi (vârstă, sex, asociere de boli), precum şi de felul şi intensitatea solicitărilor profesionale. În aprecierea capacităţii de muncă, criteriul de bază îl constituie stabilirea raportului dintre restantul funcţional şi solicitările caracteristice muncii profesionale. 1. Normele cu caracter general pentru aprecierea deficienţelor determinate de afecţiunile cardiovasculare. Reprezintă obiectul evaluării acele persoane cu afecţiune cardiacă care au o evoluţie clinică de cel puţin 6 luni de la stabilirea diagnosticului şi iniţierii tratamentului. 2. În cazul efectuării unor intervenţii chirurgicale pe cord sau vase, evaluarea se va face după 6 luni de la intervenţie. - În cazul transplantului cardiac, evaluarea se va face în raport de funcţia reziduală şi efectele tratamentului imuno-supresor. 3. Frecvenţa cu care apar episoade acute cu agravarea situaţiei clinico-funcţionale poate reprezenta un criteriu de evaluare funcţională. 4. În evaluarea capacităţii funcţionale, datele explorărilor funcţionale nu trebuie absolutizate, ci trebuie corelate cu starea clinică şi repetate periodic. 5. Afectarea cordului determinată de alte afecţiuni (ex. hiper sau hipotiroidismul, afecţiuni renale, cologenozele etc.) trebuie apreciată funcţional atât prin prisma bolii de bază cât, şi prin prisma efectelor cardiace produse. 6. În evaluarea funcţională a unui cardiac, de importanţă deosebită este proba de efort cu urmărirea aspectului EKG şi dacă este posibil, cu calculul consumului metabolic de repaus şi efort (Watt). Efectuarea probei de efort presupune posibilităţile dozării efortului la cicloergometru, covorul rulant sau la scăriţă. În aplicarea probei de efort trebuie eliminat orice risc potenţial şi să se aibă în vedere unele posibile influenţe prin medicaţia administrată sau prin coexistenţa cu alte afecţiuni. 7. Pentru afecţiunile cordului, parametrul de luat în considerare îl reprezintă clasa funcţională NYHA (New York Heart Association: Nomenclatura şi criteriile de diagnostic al bolilor cordului şi vaselor mari, ed. 7 Boston: Little, Brown&Co, 1973).

- Clasa funcţională 1: pacientul prezintă afecţiune cardiacă dar nu există limitarea activităţii fizice. - Clasa funcţională 2: pacientul prezintă afecţiune cardiacă care produce o uşoară limitare a activităţii fizice. El este asimptomatic în repaus sau pe durata activităţilor obişnuite. Activităţile fizice superioare celor obişnuite determină oboseală, palpitaţii, dispnee sau durere anginoasă. - Clasa funcţională 3: pacientul cu afecţiune cardiacă determinantă a unei limitări marcante a activităţii fizice. Se menţine asimptomatic în repaus. Activităţile fizice moderate determină oboseală, palpitaţii, dispnee sau durere anginoasă. Pacientul în repaus sau la eforturi minime nu prezintă tulburări funcţionale. - Clasa funcţională 4: pacientul are o afecţiune cardiacă ce determină imposibilitatea realizării activităţilor fizice. Pot apărea simptomele caracteristice afecţiunii cardiace, congestie pulmonară sau sistemică, angina pectorală inclusiv în repaus. Orice tip de activitate fizică accentuează simptomatologia. 8. În evaluarea funcţională a bolnavului cardiovascular, efectuarea testelor de efort şi farmacologice oferă informaţii mult mai complete decât cele deţinute în condiţii de repaus. În aplicarea acestor probe trebuie să se aibă în vedere eliminarea oricărui risc potenţial pentru bolnav, eventualele influenţe pe care le au afecţiunile asociate sau medicaţia administrată. 9. Evaluarea corectă clinică şi funcţională a bolnavului cardiac reprezintă premiza instituirii programelor de recuperare a căror eficienţă se va aprecia prin reevaluări periodice. CARDIOPATIA ISCHEMICĂ (C.I.) C.I. - reuneşte un grup de afecţiuni care au în comun o suferinţă cardiacă de origine ischemică, produse de un dezechilibru între aportul de oxigen la miocard şi necesităţi. Termenul de CI este sinonim cu cel de boală cardiacă ischemică sau cu cel de boală coronară. O definiţie mai precisă a fost dată mai recent de un grup de experţi internaţionali: - Cardiopatia ischemică este definită ca o tulburare miocardică datorată unui dezechilibru între fluxul sanguin coronarian şi necesităţile miocardice, produse prin modificări în circulaţia coronariană. - C.I. poate fi produsă de:  cauze organice (în majoritatea cazurilor de ateroscleroză);  cauze funcţionale (spasm coronar);  cauze mixte. - Clasificarea C.I. (OMS - 1962) I. C.I. dureroasă: 1. Angina pectorală, cu diversele sale variante clinice. 2. Infarctul miocardic acut (IMA). 3. Angina instabilă. II. C.I. nedureroasă: 1. Moartea subită coronariană. 2. Tulburări de ritm şi conducere, prezumate sau dovedite de origine ischemică. 3. Insuficienţă cardiacă de origine ischemică. - Clasificarea C.I. - după Societatea Internaţională de Cardiologie şi Federaţia de Cardiologie: 1. Oprirea cardiacă primară. 2. Angina pectorală:  angina de efort: angina de novo, angina de efort stabilă şi angina de efort agravată;

 angina spontană 3. Infarctul miocardic:  IM acut  IM vechi - definit sau posibil; 4. Insuficienţa cardiacă în cardiopatia ischemică. 5. Aritmiile cardiace (prezumate sau dovedite de origine ischemică). În prezentarea ce urmează, prima clasificare a CI (clasificarea OMS) cu adăugirile rezultate din studiile mai recente, este larg utilizată. Evaluarea pacienţilor cu CI se face prin ECG standard şi eventual al monitorizare Holter, precum şi prin teste de încărcare de efort sau farmacodinamice când este posibil. Urmărirea evoluţiei clinice şi electrocardiografice sub tratament intensiv poate da indicaţii pentru o explorare suplimentară, mai frecvent prin coronarografie sau prin probe de efort sau alte metode de identificare a ischemiei miocardice. Testul de efort ECG are indicaţii în primul rând la persoanele cu episoade dureroase sugerând AP, dar cu ECG repetat normal sau cu modificări minore. O subdenivelare semnificativă a segm.: ST (>= 1 mm) să fie orizontal, descendent sau larg ascendent sau o supradenivelare cu convexitate superioară sugerează în aceste condiţii prezenţa unei afectări coronare, iar un traseu ECG strict normal la efort maximal pledează împotriva prezenţei unei afectări coronare importante. Testul de efort este evident contraindicat la pacienţii cu dovada clinică şi/sau ECG a unei ischemii miocardice (active), dar odată episoadele dureroase rezolvate, el poate fi extrem de util (ca în AP stabilă) în selecţia bolnavilor pentru coronarografie şi eventual revascularizare. Cu semnificaţie în aprecierea CI sunt şi modificările apărute în efort ale undei "T" până la negativarea acesteia, TR şi/sau conducere. ANGINA PECTORALĂ (AP) AP este definită ca o durere (disconfort) retrosternală sau în regiunile toracice adiacente şi care are caractere relativ specifice: - apariţia în accese de scurtă durată (3-15 min.); - producere (declanşare) cel mai adesea la efort sau emoţii; - încetarea promptă la repaus sau nitroglicerină. Există mai multe tipuri clinice şi fiziopatologice de AP. Forma clasică de AP - zisă de efort - este denumită AP cronică stabilă sau pur şi simplu angina pectorală. La aceasta s-au adăugat angina instabilă, angina variantă (Printzmetal sau vasospastică), angina microvasculară; toate au în comun episoade de ischemie miocardică însoţite de dureri şi eventual de disfuncţie miocardică. Ischemia miocardică tranzitorie - fără dureri - poate produce "ischemia silenţioasă", "echivalenţe de angină", aritmii de gravitate variată. CRITERII DE DIAGNOSTIC FUNCŢIONAL ŞI DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ Intensitatea tulburărilor funcţionale se apreciază ţinând seama de caracterul şi intensitatea durerilor, frecvenţa acceselor răspunsul la tratamentul adecvat, asocierea cu tulburările de ritm sau de conducere sau cu insuficienţă cardiacă. Severitatea şi riscul în perspectivă la bolnavii cu angină pectorală depinde de: - gradul disfuncţiei VS;

- prezenţa sau absenţa ischemiei miocardice, în repaus sau la efort, tulburările de ritm sau de conducere.
┌───────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │Afecţiunea │ Deficienţa funcţională │Incapacitate (în fct. de intens.│ Grad de invaliditate │ │invalidantă│ │ efort) │ │ ├───────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Fără deficienţă funcţională │ │ │ │ │- crizele apar numai la efort │ │ │ │ │de intensitate foarte mare │ 0-19% │Nu se încadrează în │ │ │(ef. orturiexhaustive) │- nu determină tulb. de adaptare│grad de invaliditate │ │ │- cedează prompt la NTG sau │la viaţa cotidiană şi │Necesită monitorizare │ │ │repaus │profesională │cu urmărirea evoluţiei│ │ │- fără tulb. interaccesuale │ │afecţiunii. │ │ │clinice şi EKG │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională uşoară │ │Nu se încadrează în │ │ │- crizele apar la eforturi │ 20-49% │grad de invaliditate │ │ │mari │- nu conduce la împiedicarea │În raport de │ │ │- cedează rapid la adm. de │activităţii cotidiene şi │solicitările prof., se│ │ │nitrocompuşi şi la repaus │profesionale │poate cere schimbarea │ │ │- fără tulburări │ │locului de muncă │ │ │interaccesuale clinice şi EKG │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ │Se încadrează în gr. │ │ │- crizele anginoase apar la │ 50-69% │III de inv. sau, dacă │ │ │eforturi mari şi medii │- nu împiedică activităţi │profesional permite, │ │ Angina │- cedează uşor la repaus şi │cotidiene │poate lucra pe acelaşi│ │ pectorală │la adm. de nitrocompuşi │- conduce la împiedicarea │loc de muncă cu normă │ │ │- tulb. interaccesuale minore │activităţii profesionale │întreagă │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională │ │ │ │ │accentuată │ │ │ │ │- crizele anginoase apar la │70-89% - eforturi mici │Se încadrează în │ │ │eforturi de intensitate mică │80-89% - repaus sau eforturi │gr. II de inv. │ │ │uneori şi în repaus │ minime │Se va aprecia │ │ │- cedează greu la adm. de │- împietează activ. cotidiene │oportunitatea │ │ │nitrocompuşi │ce presupun eforturi minime, │efectuării de By-pass │ │ │- modificări importante EKG │fără să afecteze posibilitatea │sau de │ │ │accesuale şi interaccesuale, │de autoservire │repermeabilizare │ │ │modif. echo, eventual semne │ │coronariană │ │ │de IVS. │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ │ │ │ │- crizele apar în repaus şi │ 90-100% │Se încadrează în gr. I│ │ │sunt obiectivate de modificări│- este împiedicată posibilitatea│de inv. │ │ │EKG, echo, angiografie │de autoservire prin tulburări │Bolnavii vor fi │ │ │coronariană care evidenţiază │induse de IC, de tulburări grave│propuşi pentru │ │ │multiple obstrucţii importante│de ritm şi conducere │efectuarea de By-pass │ │ │precum şi de semnele de │ │sau repermeabilizare │ │ │insuficienţă cardiacă │ │ │ └───────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────┘

ANGINA INSTABILĂ (AI) AI = o formă de cardiopatie ischemică cu manifestări clinice de angină pectorală, modificări EKG şi biologice care traduc şi obiectivează ischemia miocardică, dar fără semne biologice de necroză. Deşi definiţia enunţată apropie mai mult AI de angina pectorală, totuşi datele morfologice şi fiziopatologice cunoscute până în prezent ca şi datele clinice, EKG şi de explorare neinvazivă permit individualizarea ca un sindrom coronarian independent, situat între AP clasică şi IMA. AI este o situaţie clinică frecventă, impunând identificarea sa precisă şi internarea urgentă într-o unitate coronariană. Dacă nu este rapid recunoscută şi tratată, evoluţia este nefavorabilă (spre IMA sau moarte subită). AI se caracterizează prin manifestări clinice de AP, aspecte EKG şi biologice ce traduc o ischemie miocardică dar fără semne biologice şi EKG de necroză. Tabloul clinic al AI este bine individualizat şi cuprinde câteva tipuri clinice particulare: 1. Angina "de novo" sau angina cu debut recent: - este angina de efort sau de repaus, apărută de câteva zile sau săptămâni (maximum 30 zile) la o persoană fără istoric coronarian; 2. Angină agravată sau crescendo: - este AP cu accese dureroase mai numeroase ori mai intense sau cu durată mai prelungită, apărând la eforturi mai mici sau în condiţii psiho-emoţionale speciale. - intensificarea simptomelor şi răspunsul mai tardiv sau inconstant la NTG la o persoană cu AP stabilă, marchează trecerea la AI. 3. Angina de repaus sau angina spontană - apare la o persoană cu AP stabilă sau fără trecut coronarian;

- durerile de repaus sunt adesea nocturne, sunt mai prelungite sau mai intense şi nu au factor evident declanşant; - pentru a fi considerată drept AI, angina de repaus trebuie să fie repetată, în ultimele zile şi să reprezinte, la un vechi anginos, modificarea "pattern-ului" anginei. 4. Angina precoce post infarct: - este definită de reapariţia durerilor coronariene, după câteva zile sau săptămâni (sub 30 zile) de la un IMA, stabilizat d.p.d.v. clinic şi hemodinamic. 5. Angina variantă (angina Prinzmetal): - este încadrată de mulţi autori în AI, având în vedere posibile evoluţii către IMA şi moarte subită. Individualizarea celor 4-5 tipuri de AI nu este totdeauna uşoară pentru că pot exista uneori suprapuneri: angina cu debut recent (de novo) poate fi rapid progresivă sau să se prezinte cu dureri de repaus; angina de repaus marchează frecvent agravarea unei AP stabile (de efort, dar poate fi şi o angină variantă). De asemenea, mulţi pacienţi cu AP stabilă au variaţii importante în toleranţa la efort, în raport cu orarul zilei, temperatură, programul de masă. Asemenea aspecte nu trebuie privite ca manifestare de AI. Cu toate aceste elemente, orice tip de angină recentă sau orice tip de angină care agravează frecvenţa acceselor, durata şi severitatea, trebuie apreciată ca AI. De asemenea, în aprecierea tulburărilor funcţionale se vor lua în considerare prezenţa în antecedente a edemului pulmonar acut, frecvenţa, durata şi severitatea durerii anginoase, asocierea modificărilor EKG manifeste, apariţia undelor Q sau subdenivelări ST > 1 mm, prezenţa factorilor de risc: diabet, ateroscleroză, HTA. Stabilirea deficienţei funcţionale şi a incapacităţii de muncă în AI nu poate fi făcută de la început, ci în raport de evoluţia bolii fie spre o AP cronică stabilă, fie spre un IM aplicându-se cuantificările de la aceste afecţiuni. INFARCTUL MIOCARDIC Infarctul miocardic acut este reprezentat de necroza zonală a muşchiului cardiac datorată ischemiei acute a teritoriului respectiv. În caz de supravieţuire a episodului acut, necroza este înlocuită în următoarele câteva săptămâni de o cicatrice fibroasă. Evaluarea prognosticului imediat şi la distanţă se face pe baza a numeroşi indicatori clinici şi paraclinici obţinuţi în faza acută sau în convalescenţă. Cei mai cunoscuţi factori de risc pentru prognostic nefavorabil sunt: A. Indicatori de întindere a necrozei şi de disfuncţie de pompă. 1. Insuficienţa cardiacă congestivă (clinic, cateterism, radiologic). 2. Fracţia de ejecţie a VS sub 40%. 3. Infarct întins (enzimatic, EKG, ecografic). 4. Infarct situat anterior sau cu anevrism ventricular. 5. Incapacitatea de a efectua test de efort sau semne de disfuncţie de pompă în timpul efortului. B. Indicatori privind starea patului coronarian: 1. Reinfarctare. 2. Angor post infarct. 3. Ischemie la testul de efort. 4. Semne de ischemie la înregistrarea Holter. C. Indicatori proaritmogeni: 1. Fibrilaţie sau tahicardie ventriculară dincolo de primele 72 ore de la debut. 2. Extrasistolie ventriculară complexă şi/sau frecvenţă (Holter).

3. Prezenţa potenţialelor ventriculare tardive. 4. BAV tip Mobitz II sau gradul III. 5. Bloc de ramură recent instalat. D. Prezenţa unor factori de risc ai aterosclerozei: 1. Diabet zaharat. 2. HTA 3. Dislipidemie 4. Fumat 5. Vârsta > 70 ani. Dintre aceste 4 categorii de indicatori prognostici, cele mai importante sunt primele două: - masa miocardică rămasă în funcţie după infarct şi implicit funcţia de pompă a inimii constituie indicatorul prognostic cel mai sintetic până în prezent. Ea este reprezentată de fracţia de ejecţie a VS (echografică, radioizotopică etc.); - starea patului coronarian şi implicit, riscul unui nou eveniment ischemic major. Valoarea reală prognostică a acestor parametri este însă greu de cuantificat. Numărul şi severitatea stenozelor coronare se corelează în linii mari cu noi evenimente ischemice. Bolnavii cu IM acut beneficiază atât în timpul spitalizării cât şi în primele 3 luni de la infarct de ITM. Pentru bolnavii cu sechelă de IM, deficienţa funcţională se stabileşte în raport de: starea reziduală a miocardului, de permeabilitatea coronarelor, de fondul etiopatogenic al infarctului, de localizarea şi extinderea zonei de necroză, de remodelarea ventriculară (modificări de formă, dimensiune şi grosime ale VS după constituirea IM), de eficienţa tratamentului coronaro-dilatator, de modificările funcţionale cardiace sistolice şi diastolice, de eventualele tulburări de ritm şi/sau conducere şi de toleranţa la efort.
┌───────────┬──────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┐ │ │ │Incapacitate (în funcţie│ │ │Afecţiunea │Deficienţa funcţională│ de intensitatea │Grad de invaliditate│ │invalidantă│ │ efortului) │ │ ├───────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională│ │ │ │ │uşoară │ │ │ │ │- bolnav cu sechelă │ │ │ │ │IM, vindecat clinic, │ │ │ │ │pacient asimptomatic; │ │ │ │ │- ex. EKG, echo şi Rx │ │ │ │ │arată dim. normale ale│ │Nu se încadrează în │ │ │cordului sau eventual │ │grad de inv. │ │ │un grad uşor de HVS; │ │Este indicată │ │ │- EKG arată semnele │ │schimbarea locului │ │Infarct │unei sechele IM fără │ 20-49% │de muncă în cond. │ │miocardic │alte modificări; │ │unei solicitări │ │- stadiul │Menţionăm că în │ │fizice sau psihice │ │sechelelor │intervalul de 6 -12 │ │intense sau a │ │ │luni de la IMA undele │ │condiţiilor de │ │ │Q dispar la circa 30% │ │mediu nefavorabile │ │ │din bolnavi, de │ │ │ │ │asemenea IM │ │ │ │ │transmurale pot evolua│ │ │ │ │fără undă Q de aceea │ │ │ │ │prezenţa sau absenţa │ │ │ │ │undei Q nu prezintă un│ │ │ │ │element hotărâtor dacă│ │ │ │ │există documente care │ │ │ │ │atestă un IMA în │ │ │ │ │antecedente │ │ │ ├───────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională│ │ │ │ │medie │ │ │ │ │- bolnavul prezintă la│ │Gr. III de inv. │ │ │ef. mari dureri │ │Se contraindică LM │ │ │anginoase, dispnee, │ │cu solicit. fizice │ │ │tulburări de ritm │ │sau psihice mari în │ │ │cardiac benigne (TS, │ │condiţii de factori │ │ │ESV rare); │ │fizici nefavorabili.│ │ │- EKG de repaus arată │ │Bolnavii vor fi │ │ │sechele de IM şi │ 50-69% │monitorizaţi, │ │ │posibile modificări │ │urmărindu-se cu │ │ │minore de ischemie │ │atenţie evoluţia │ │ │miocardică; │ │afecţiunii │ │ │- EKG de efort poate │ │ │ │ │evidenţia, la │ │ │ │ │solicitări energetice │ │ │ │ │mari, subdenivelarea │ │ │ │ │ST, TR sau conducere; │ │ │ │ │- ex. eco şi Rx pot │ │ │ │ │evidenţia HVS │ │ │ ├───────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională│ │ │ │ │accentuată │ │ │ │ │- bolnavi cu crize │ │ │ │ │anginoase la eforturi │ │ │ │ │mici sau medii, │ │ │ │ │dispnee şi palpitaţii │ │ │ │ │- EKG de repaus arată │ 70-79% │Gr. II de inv. │ │ │pe lângă sechele de │ │ │ │ │IM, modif. de fază │ │ │

│ │terminală, TR, tulb. │ │ │ │ │de conducere şi │ │ │ │ │eventual HVS │ │ │ ├───────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională│ │ │ │ │accentuată │ │ │ │ │- IM sechelar cu crize│ │ │ │ │anginoase la ef. │ │ │ │ │minimale, semne de IC,│ 80-89% │Gr. II de inv. │ │ │anevrism ventricular │ │ │ │ │sau IM recidivat; │ │ │ │ │- toleranţa la efort │ │ │ │ │este foarte mică │ │ │ │ │permiţând doar unele │ │ │ │ │activit. cotidiene de │ │ │ │ │autoîngrijire │ │ │ ├───────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională│ │ │ │ │gravă │ │ │ │ │- anevrisme │ │ │ │ │ventriculare post IM; │ │ │ │ │- IC ireductibilă; │ │ │ │ │- tulb. de ritm şi de │ │ │ │ │conducere │ │ │ │ │intramiocardice │ 90-100% │Gr. I inv. │ │ │severe; │ │ │ │ │- edeme pulm. acute │ │ │ │ │repetitive; │ │ │ │ │- bolnavii au mult │ │ │ │ │limitată posibilitatea│ │ │ │ │de autoservire │ │ │ └───────────┴──────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────┘

O menţiune aparte trebuie făcută pentru CI nedureroasă în care semnele subiective fiind absente sau atipice, diagnosticul clinic şi funcţional poate fi pus numai pe investigaţii paraclinice (EKG, ECO, test de efort). În raport de felul şi intensitatea modificărilor, de gradul NYHA se va face o apreciere corespunzătoare a tulburărilor funcţionale şi a capacităţii de muncă. HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ - Este definită ca o creştere persistentă a TA sistolice şi diastolice peste valorile de 140/90 mmHg. - Clasificarea HTA se face pe baza a două criterii majore: 1. Criteriul etiologic: - HTA esenţială (primară) fără o cauză cunoscută - HTA secundară - poate avea o varietate de cauze. 2. Criteriul cantitativ al valorii TA sistolice şi diastolice. - Din acest punct de vedere, cel de-al V-lea raport al JNC din anul 1993 propune o nouă clasificare a HTA a adultului bazată şi pe impactul creşterii TA asupra organelor ţintă.
┌──────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │ │ TAS (mmHg) │ TAD (mmHg) │ ├──────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ TA normală │ 130 │ 85 │ │ TA "high normal" │ 130-139 │ 85-89 │ │ HTA st. I (uşoară) │ 140-159 │ 90-99 │ │ HTA st. II (moderată) │ 160-179 │ 100-109 │ │ HTA st. III (severă) │ 180-209 │ 114-119 │ │ HTA st. IV (f. severă) │ >= 210 │ >= 210 │ └──────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘

Un subcomitet al IHS (Societatea Internaţională de Hipertensiune) a propus în anul 1993 o altă clasificare, bazată, de asemenea, pe nivelele TA, clasificare mult mai răspândită şi acceptată în Europa.
┌───────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┐ │ │ TAS (mmHg) │ TAD (mmHg) │ ├───────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤ │ Normotensiune │ 140 şi │ 90 │ │ HTA uşoară │ 140-189 şi/sau │ 90-105 │ │ Subgrup: de graniţă │ 140-160 şi/sau │ 90-95 │ │ HTA moderată şi severă │ >= 180 şi/sau │ >= 105 │ │ HTA sistolică izolată │ >= 140 şi │ < 90 │ │ Subgrup: de graniţă │ 140-160 şi │ < 90 │ └───────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┘

Al VI-lea raport al INC propune o altă clasificare a HTA:
┌────────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │ │ TAS (mmHg) │ TAD (mmHg) │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ TA optimă │ < 120 │ < 85 │ │ TA normală │ < 130 │ < 85 │ │ TA normal înaltă │ 130-139 │ 85-89 │ │ HTA st. I │ 140-159 │ 90-99 │ │ HTA st. II │ 160-179 │ 100-109 │ │ HTA st. III │ >= 180 │ >= 110 │

└────────────────────┴────────────────┴────────────────┘

În acelaşi raport este prezentată şi stratificarea bolnavilor hipertensivi în ceea ce priveşte riscul de a dezvolta o boală cardiovasculară: - grup de risc A: TA normal înaltă sau HTA în diferite stadii, fără boală cardiovasculară, fără afectarea organelor "ţintă"; - grup de risc B: hipetensivi ce au unul sau mai mulţi factori de risc pentru ateroscleroză, mai puţin DZ; - grup de risc C: hipertensivi care cumulează şi alţi factori de risc, precum şi complicaţii ale HTA. Factori de risc 1. Factori majori: fumat, dislipidemie, DZ, vârsta > 60, sex (B sau F postmenopauză), istoric familial de boală cardiovasculară (F<65 ani, B<55 ani). 2. Afectarea organelor "ţintă" - afectare cardiacă: HVS, AP sau antecedente IM, revascularizaţia miocardică anterioară, insuficienţă cardiacă; - AVC sau AIT; - nefropatie; - boală vasculară periferică; - retinopatie Clasificările prezentate au o utilitate clinică certă şi sunt de real folos în aplicarea tratamentului hipotensor diferenţiat. În ceea ce priveşte aprecierea deficienţelor funcţionale şi a capacităţii de muncă, considerăm însă clasificarea OMS care oferă elemente obiective în aprecierea stadiului HTA, pe lângă valorile tensionale propriu-zise, ca fiind mult mai utilă. Utilizarea acestei clasificări poate preveni erori determinate de lipsa sau nerespectarea tratamentului adecvat, supraadăugarea unor factori situaţionali etc. Pentru practică se foloseşte frecvent o clasificare bazată pe valorile TAD: a) HTA uşoară - TAD = 90-140 mmHg. b) HTA moderată - TAD = 105-114 mmHg c) HTA severă - TAD => 115 mmHg. În oricare dintre clasificările amintite, HTA accelerată sau malignă este considerată ca o formă specială de HTA, sub aspect fizio-patologic, clinic şi evolutiv. Evaluarea bolnavului hipertensiv presupune obiective multiple: 1. Definirea caracteristicilor de bază ale HTA: valori ale TA, labilitatea valorilor tensionale, variaţii nictemerale etc. 2. Identificarea afectării organelor ţintă: creier, FO, inimă, rinichi. 3. Stabilirea existenţei unor factori de risc cardiovascular: hiperlipemie, diabet zaharat, obezitate, alte tulburări metabolice. 4. Caracterizarea pacientului sub raportul vârstei, sexului, bolilor coexistente etc. 5. Identificarea cauzelor (eventual curabile) de HTA secundară. Metodele de evaluare iniţială cuprind: I. Evaluarea clinică: istoric, examen fizic, măsurarea corectă a TA. II. Evaluarea de laborator: 1. Explorare iniţială: examen de urină, hematocrit, creatinină şi/sau uree sanguină, kaliemie, glicemie, colesterol, trigliceride, acid uric, ex. FO, rx. toracic, electrocardiogramă, ecocardiograma.

3. III.HTA cu evoluţie malignă cu │ │ │ │ │ complicaţii grave ce │ 90 .cifre TA permanent ridicate │ │ │ │ │. în funcţie de evoluţia post terapeutică. cord: IVS sau insuf. │ │ │. este HTA malignă sau cu evoluţie accelerată care are criterii mult mai sigure de definire: . infarcte cerebrale. radiologic. │ │ │. microhematurie. (HVS) şi consecinţele acesteia (în sensul restrâns al afectării cardiace). rinichi: proteinurie. FO de gradul III. care poate apărea atât în evoluţia HTAE cât şi a HTA secundare. II de inv. se face aprecierea capacităţii de muncă. accidente vasculare cerebrale sau encefalopatie hipertensivă. arteriopatia hipertensivă benignă şi malignă.. creier: hemoragie intracerebrală. . I de inv. dar prezintă o mare importanţă natura şi evoluţia bolii primare. CARDIOPATII CONGENITALE . cercetarea în urină a metanefrinelor sau AVM sau catecolaminelor sau dozarea catecolaminelor plasmatice.stadiul I: nu apare nici un semn obiectiv de afectare a organelor ţintă. Complicaţii vasculare: ateroscleroza.2.TA diastolică . │ │ │ necesită îngrijirea de │ │ │ │ │ către o altă persoană │ │ │ └─────────────┴──────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────┘ În HTA secundară.HTA st. hemoragii intracerebrale. rezistenţă relativă la tratament. se instituie tratamentul medical şi/sau chirurgical al bolii primare şi. . Se recomandă │ │ │ │ │evitarea eforturilor │ │ │ │ │fizice şi psihice intense│ ├─────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ 50-69% │Gr.răspuns parţial la regim │ │ │ │ │ igieno-dietetic şi droguri │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională uşoară│ │Nu se încadrează în grad │ │ │. insuficienţă renală aflată în diferite stadii de evoluţie. cercetarea ARP.130 mmHg.fără modificări în │ │Nu se încadrează în │ │HTA esenţială│ explorările paraclinice │ 0-19% │grad de invaliditate │ │ │. ┌─────────────┬──────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────┐ │ Afecţiunea │ Deficienţă funcţională │Incapacitate│ Grad de invaliditate │ │ invalidantă │ │funcţională │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ │ │Fără deficienţă funcţională │ │ │ │ │. │ │ │. Complicaţii cerebrovasculare ce predispun bolnavul hipertensiv la multiple complicaţii neurologice: encefalopatia hipertensivă. ex. eventual proteinurie minimă şi/sau uşoară creştere a concentraţiei plasmatice a creatininei. hipertrofia ventric. insuficienţă cardiacă. angiografie renală. II │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională │ │ │ │ │accentuată │ a) 70-79% │Gr. III cu complicaţii │ │ │ │ │ grave viscerale │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ │ │ │ │.stadiul III: existenţa simptomelor şi semnelor fizice apărute ca urmare a complicaţiilor HTA. Explorări speciale: urografie i. card. În practică. │ b) 80-89% │Gr. EKG sau ex. III de inv. dozarea cortizolului în urina de 24 ore. FO de gradul I sau II. Stadializarea HTA esenţială (OMS . I │ 20-49% │de inv.HTA st.HTA st. FO de gradul III sau IV.HTA st. ecocardiografic.v. Complicaţii renale: tulburări funcţionale sau organice ale circulaţiei renale ce pot conduce la apariţia insuficienţei renale cronice. 4.1993): . cerebeloasă sau în trunchiul cerebral. Complicaţiile HTA: 1.stadiul II: prezenţa semnelor de HVS decelabile. insuf. encefalopatie hipertensivă. O formă specială de HTA. 2. globală.acuze funcţionale evidente │ │ │ │ │. renală progresivă. Complicaţii cardiace: cardiopatia hipertensivă (în sensul larg al afectării cardiace). aprecierea capacităţii de muncă are în general î n vedere aceleaşi criterii. II de inv. stg.100% │Gr. atacuri ischemice tranzitorii (AIT). infarctele lacunare.

posibilitatea de autoservire este pierdută iar bolnavii vor fi încadraţi în gradul I de invaliditate. În situaţii particulare în care tulburările funcţionale dintr-o afecţiune congenitală cianogenă sunt de intensitate medie şi se accentuează doar în condiţiile unor solicitări energetice medii şi mari. eventual cateterism cardiac. │ │ favorabile de mediu. . de valvuloplastie sau angioplastie. cu insuficienţă cardiacă severă ireversibilă sau complicaţiilor cerebrale ireversibile deficienţa funcţională este gravă. incapacitatea este de 50-69% bolnavii putând fi încadraţi în gradul III de invaliditate. prin hipoxie etc.│ │ │ pentru urmărirea │ │ostium primum şi ostium │ │ │ evoluţiei bolii. deficienţa funcţională în aceste afecţiuni este accentuată şi conduce la incapacitate de 70-89% justificând încadrarea în gradul II de invaliditate. locurile de muncă vor fi cu solicitări energetice mici fără expunere la factori fizici de mediu nefavorabili.Malformaţiile congenitale cardiace vasculare sunt afecţiuni cu mare variabilitate de formă şi complexitate. se impun efectuarea echocardiografiei (cu examen Doppler) a radiografiei cord-pulmon. cu cord │ │ solicitări energ.prin modificări ale masei miocardice (hipertrofii zonale. îmbrăcând aspecte clinice multiple. a electrocardiogramei de repaus şi dacă e posibil la efort. insuficienţe valvulare sau alte cauze de creştere a fluxului cardiac într-un anumit compartiment cardiac). mici │ │cardiopatie congenitală │compensat. Afecţiuni cianogene (trilogia. cu modificarea rapoartelor anatomo-funcţionale fiziologice. aceasta va duce la o hipertrofie adaptativă. fără semne de │ 20-49% │ şi medii în cond. Se │ .supraîncărcare hemodinamică (sistolică în stenoze şi diastolică în şunturi.prin tulburări de irigaţie coronară produse nemijlocit prin anomalii coronariene sau. dar şi a tulburărilor funcţionale pe lângă un examen clinic competent. Aceşti bolnavi vor fi monitorizaţi.prin posibile alterări ale sistemului specific de conducere. Pe lângă stabilirea corectă a diagnosticului clinic şi funcţional al malformaţiei. Necesită │ │ │Deficienţă funcţională uşoară│ │ orientare profesională │ │Defectul septal atrial (DSA) │DSA cu şunt stânga-dreapta │ │ spre activ. │ │observată la adult. monitorizări ECG Holter. În malformaţiile cardiace cianogene hipoxemia existentă încă în repaus se accentuează manifest la efort conducând la o scădere importantă a saturaţiei arteriale în oxigen şi prin aceasta la limitarea marcată a posibilităţilor de prestaţie fizică. În situaţia complicaţiilor în cardiopatiile congenitale cianogene. atrezia tricuspidiană şi altele). În aprecierea incapacităţii de muncă. │ │expresia unei comunicări │ │ │ Bolnavii vor fi │ │persistente între atrii. stabilirea indicaţiei de tratament chirurgical. │Deficienţă funcţională medie │ │ Gr. de inv.. . prin hipertrofie ventriculară excesivă. Prin urmare. cu │ │este cea mai frecventă │nesemnificativ. fiind │mărire a cordului drept. transpoziţia de artere mari. Cardiopatiile congenitale produc tulburări morfo-funcţionale prin următoarele mecanisme: . indirect. angiografie sau tehnici nucleare. aceste examinări permit şi aprecierea conduitei terapeutice. Aceleaşi indicaţii se referă şi la bolnavii cu cardiopatii congenitale cianogene operate la care s-au obţinut rezultatele favorabile. oximetrie. Pentru aprecierea viciului anatomic. │ │secundum (acesta reprezintă ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │aproximativ 80% din DSA). AFECŢIUNI CONGENITALE NECIANOGENE ┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┐ │ Afecţiunea │ Deficienţă funcţională │Incapacitate│ Grad de invaliditate │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ Nu se încadrează în │ │ │ │ │ gr. . II de inv. tetralogia sau pentalogia Fallot. │ │ │ permanent monitorizaţi │ │Formele DSA sunt: sinus venos. Aceste afecţiuni pun probleme diferite de diagnostic iar riscurile chirurgicale în corectarea malformaţiilor sunt ridicate. incapacitatea este de 90-100%. atrofii sau hipotrofii). decisivă este stabilirea tipului de malformaţie congenitală: cianogenă sau necianogenă.

2 prin şunt │ │ îndrumaţi spre │ │echocardiografice de │stâng-drept semnificativ. │Deficienţă funcţională medie │ │ Gr. În efort mare │ │ Locuri de muncă │ │ │sau mediu. │ │ afecţiunii. │moderat cu semne de │ │ muncă cu solicitări │ │moderat în focatul pulmonar. │ │ │ │Pentru bolnavii cu HTP ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │preoperator sau cu semne │Deficienţă fuucţională │ │ Gr. │ . │ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională uşoară│ 20-49% │ Nu este cazul. │ │ parcursul evoluţiei │ │ │dispnee la eforturi mari şi │ │ se va urmări │ │ │medii. │simptomatici. │ │congenitale cianogene │încărcare pulmonară prezintă │ │ Necesită monitorizarea │ │complexe. │ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Defect septal │Tulburările funcţionale în │ │ │ │interventricular (DSV) │DVS sunt dependente de │ │ │ │reprezintă deschiderea │mărimea comunicării şi │ │ │ │anormală a septului │starea patului vascular │ │ │ │interventricular ceea ce │pulmonar. │ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ Nu se încadrează în │ │ │Deficienţă funcţională uşoară│ │ grad de inv. │ │ │ │ │conducând la pierderea │ │ │ │ │capacităţii de autoservire. │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │DSA operat │Deficienţă funcţională medie │ │ Gr. şi │Deficienţă funcţională uşoară│ │ Nu este cazul. PCA │─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │poate fi izolată sau în │ │ │ Nu se încadrează. de ritm persistente │ │ │ │ │sau frecvent repetitive. II de inv. │recidivante. │ │şunt stânga-dreapta. fără expunere la │ │ │paraclinice (eco. │ │ │cardiomegaliei. Examenele │ │ mici. │ │ energetice mici şi │ │arăta HVS. │ │radiologic de hipertrofie de │cu prolaps de valvă │ │ │ │cord drept şi circulaţie │mitrală. aspect EKG de │(dispnee la eforturi mari │ │ fizici nefavorabili │ │BRD minor. I-II ic stg. │ │Aprecierea se va face la 6 │DSA operat cu dilatare mică │ │ Bolnavii vor fi │ │luni de la intervenţie │a cordului. │ │ factori fizici │ │ │cord pulmonar) arată │ │ nefavorabili de mediu. │ │ │ │pulmonară hiperkinetică. -suflu sistolo-diastolic │PCA mic. III de inv. III de inv. III de inv. │nesemnificativ hemodinamic. │ │ │cardiomegalie manifestă cu │ │ │ │ │hipertrofie biventriculară. pacienţi │ │ Bolnavii vor fi │ │radiologice.5/l) şi HTP. II de inv. │ │ │cardiomegalie uşoară-moderată│ │ │ │ │şi elemente de hipertrofie │ │ │ │ │biventriculară │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională │ │ │ │ │accentuată │ │ │ │ │Bolnav cu DSV mare cu raport │ │ │ │ │QP/QS mai mare de 2/1. pacienţii │ 50-69% │ indicate cu solicitări │ │ │prezintă dispnee. │supraîncărcare a inimii │ │ energetice mici fără │ │clivare largă şi fixă a │drepte cu tulb. cu raport flux │ │ profesională pe locuri │ │frecvente cardiopatii │pulmonar/flux sistemic │ │ de muncă cu solicitări │ │congenitale atât în forma │(QP/QS) sub 1. pe ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │echocardiogramă care │Deficienţă funcţională │ │ │ │vizualizează comunicarea │accentuată │ │ │ │interatrială. │ │ │DSV operat fără şunt rezidual│ │ │ │DSV operat │─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Aprecierea tulburărilor │Deficienţă funcţională medie │ │ Gr. │ │ │ │ │Prezintă dispnee la eforturi │ │ │ │ │mici sau chiar în repaus. cu şunt │ │ şi OP pentru activităţi│ │continuu în sp. │ │Cateterismul cardiac este ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │necesar mai ales pentru │Deficienţă funcţională uşoară│ │ Nu se încadrează. │ │clinice de DSV rezidual se │accentuată │ 70-89% │ │ │face cateterism cardiac. │Fără deficienţă funcţională │ │ Necesită monitorizare │ │Dg. │ │mezocardiac şi pe semne │DSV moderat. │ │ventriculul dr. │ 20-49% │ energetice mici şi │ │izolată cât şi asociat în │Pacienţi asimptomatici. │ 70-89% │ Gr. a HTP. raport QP/QS │ │ monitorizaţi şi │ │electrocardiografice şi │de 1. EKG şi echo pot │bolnavi asimptomatici. │ │ │risc de moarte subită. II inv. │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională │ │ │ │ │accentuată │ │ │ │ │DSA operat cu persistenţa │ 70-89% │ Gr.5 . │ │şi încărcare pulmonară. Rx. II de inv. │ │ intervenţie │ │hipertrofie biventriculară │prezintă infecţii. a │ │ │ │ │tulb. │ │ │ confortului organic.: Rx. pulmonare │ │ chirurgicală. │ │ │ │pulmonară. │cardiomegalie importantă sau │ │ │ │ │cu tulb. │ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Persistenţa canal arterial │PCA determină un şunt │ │ │ │(PCA) │stânga-dreapta a cărei mărime│ │ │ │reprezintă existenţa anormală │depinde de calibrul canalului│ │ │ │a permeabilităţii canalului │şi de relaţiile dintre │ │ │ │vascular fetal de comunicare │rezistenţa vasculară │ │ │ │dintre aortă şi artera │sistemică şi cea pulmonară.│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ │ │ │ │DSV cu insuficienţă cardiacă │ │ │ │ │severă ireductibilă sau │ │ │ │ │aritmii ventriculare grave cu│ 90-100% │ Gr. după naştere. biventriculară │ │ │ medii în limitele │ │cardiomegalie sau HTP. │ │ posibilitatea │ │ │ │ │ depensionării. │ │asociere cu alte anomalii. în care│pulmonar/flux sistemic peste │ │ │ │sunt amplificate semnele de │1. cu │ │ │ │ │dispnee la eforturi minore. Asocierea DSA cu│DSA cu şunt stânga-dreapta │ │ │ │stenoza mitrală realizează │semnificativ (raport flux │ │ │ │sindromul Lutenbacher. funcţionale │ 50-69% │ expunere la factori │ │zgomotului II. │ 0-19% │ cu solicitări │ │Ex. │ │ │ │ │semne de insuficientă │ │ │ │ │cardiacă NYHA III sau │ │ │ │ │III/IV. │ │Diagnosticul pe suflu ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │holosistolic aspru. │DSV mic cu şunt stâng-drept │ │ Va fi făcută orientarea│ │DSV este printre cele mai │modest. fără │ │ moderate în limitele │ │cadrul unor cardiopatii │cardiomegalie. DSA cu │ 70-89% │ Gr. │ │ │ │ │HTP persistentă. I de inv. fără semne de │ │ confortului organic. │ │ │ │ │Obiectiv HTP arterială. presiune │ 50-69% │ monitorizaţi şi pe │ │ │pulmonară sub 21 mmHg. │ │funcţionale se face la 6 luni │DSV operat cu şunt rezidual │ 50-69% │ │ │de la intervenţie. │ │ │ │permite comunicarea directă ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │între ventriculul stg. pe aspect │şi medii) sau DSA asociată │ │ de mediu. │moderat şi HTP moderată. │DSV operat cu şunt mare.│Diagnosticul DSA se pune pe │DSA cu şunt stânga-dreapta │ │ recomandă locuri de │ │suflu sistolic de ejecţie. │dispnee la eforturi mari. de ritm. │ │ │DSA mic operat cu restitutio │ 20-49% │ Necesită măsuri │ │ │ad integrum cu dispnee numai │ │ protective la locul de │ │ │la eforturi mari │ │ muncă şi monitorizare │ │ │ │ │ din punct de vedere │ │ │ │ │ medical. dispnee la │ │ │ │ │eforturi mici şi repaus. EKG. aritmii ventriculare.

I de inv. II de inv..│ 0-19% │ şi stabilirea │ │Clinic: TA > la membre │II i. chiar │ 50-69% │ intervenţii │ │ │claudicaţie intermitentă sau │ │ chirurgicale sau │ │ │dureri abdominale. şi EKG │ 20-49% │ de muncă cu solicitări │ │PCA operat │normale │ │ mici şi medii.│ │ intervenţiei │ │< la membrele pelvine suflu │test de efort normal. Necesită │ │ │ │ │ tratament chirurgical. │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională │ │ │ │ │accentuată │ │ │ │ │Bolnavii prezintă HTA │ │ │ │ │sistolică peste 200 mmHg. scotoame. crize anginoase. HVS dar cu │ │ │ │ │funcţie ventriculară │ │ │ │ │normală.│indicaţia operatorie. sup. │ │ tratamentului │ │ │cardiomegalie. fără │ │ │ │ │ expunere la factori │ │ │ │ │ nefavorabili de mediu │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ │ │ │ │Bolnavii prezintă │ │ │ │ │simptomatologia unei HTA │ │ │ │ │(cefalee. dispnee la │ │ chirurgical │ │ │efort mic şi chiar de repaus. Rgr. │ │ Necesită monitorizare │ │juxtaductal . │ │ │HVS sau hipertrofie │ │ Necesită corecţia │ │ │biventriculară şi de │ 50-69% │ chirurgicală după │ │ │încărcare pulmonară (HTP). │ 70-89% │ Gr. │ │ Se vor recomanda locuri│ │ │fizic cardiac Rgr. congestie │ │ │ │ │cefalică). pe puls femural slab şi │ │ │ │circulaţiei colaterale care să│întârziat │ │ │ │asigure aportul de sânge sub ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │nivelul coarctaţiei. fără cardiomegalie. fizic. │ │ │ organic │ │EKG. a crizelor anginoase │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională uşoară│ │ Nu se încadrează în │ │ │În situaţia realizării │ 20-49% │ grad de invaliditate │ │ │dezideratelor mai sus │ │ │ │ │enunţate │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ │ │ │ │În situaţia menţinerii │ │ │ │ │gradientului la nivelul │ │ │ │ │coarctaţiei. cu│ │ şi OP pentru │ │ │tulb. Elemente HVS (EKG. epistaxis. cu tulburări │ │ │ │ │funcţionale la eforturi mari │ │ │ . │ │ solicitări energetice │ │ │ │ │ mici şi medii în │ │ │ │ │ limitele confortului │ │ │ │ │ organic. │ │ │Dacă persistă o HTP │ 50-69% │ Necesită monitorizare. cu semne subiective│ │ │ │ │de HTA. │ │ Necesită monitorizare │ │ │eventual cefalee. │ │ │senzaţiei de răceală în │ │ Vor fi îndrumaţi spre │ │ │membrele pelvine. │ │ │ │ │tinitus. │Deficienţă funcţională uşoară│ │ Nu se încadrează. Obiectiv │ │ angioplastie │ │ │TA > la m.S. radiologice) │ │ muncă cu solicitări │ │ │ │ │ mici. medii. fără semne de │ │ oportunităţii │ │superioare cu presiune şi puls│HVS şi circulaţie colaterală. tulburări de ritm cu │ │ │ │ │sincope. │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ │ │ │ │PCA moderat cu elemente de │ │ Gr. │ │ şi stabilirea │ │ │pulsaţii craniene. asociate │ │ Gr. ameţeli. │ │ │ │ │insuf. cardiacă NYHA III. │ │ │PCA cu HTP majoră cu suflu │ │ Necesită cateterism │ │ │continuu tipic la care se │ │ pentru aprecierea │ │ │asociază rulment de flux │ 70-89% │ posibilităţii │ │ │diastolic apical. dezvoltarea │Dg. stg. cu valori TA │ │ │ │ │crescute (dominant sistolice)│ │ │ │ │la nivelul membrelor │ 50-69% │ Gr. funcţionale (dispnee) │ 20-49% │ activităţi cu │ │ │la eforturi foarte mari. echo şi cateterism ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │cardiac │Deficienţă funcţională medie │ │ Gr. │ │ │ │ │Circulaţia colaterală │ │ │ │ │dezvoltată. stg.│ │ │ │ │insuficienţă cardiacă │ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională uşoară│ │ Nu se încadrează. sp. Pot avea alte │ │ │ │ │cardiopatii congenitale │ │ │ │ │asociate │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ │ │ │ │Bolnavi cu insuficienţă │ │ │ │ │cardiacă severă ireductibilă │ 90-100% │ Gr. în │ │Aprecierea se face după 6 │ │ │ condiţii de confort │ │luni prin ex. II i. │ │ chirurgicale │ │sistolic Ao.c. │ │ │sau sechele după accidente │ │ │ │ │vasculare cerebrale care fac │ │ │ │ │imposibilă autoservirea │ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Tulburările funcţionale vor │ │ │ │ │fi apreciate în raport de: │ │ │ │ │scăderea sau dispariţia │ │ │ │ │gradientului la nivelul │ │ │ │Coarctaţia Ao operată sau │coarctaţiei.istm Ao).Sy: │ │ │ │cu balon │dispariţia fenomenelor │ │ │ │ │subiective. III de inv. │ │ │III/IV. cardiomegalie. │ │ │reziduală (prin cateterism │ │ │ │ │cardiac şi sunt simptomatici)│ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Coarctaţie aortică (CoA) │Fără deficienţă funcţională │ │ │ │(îngustare congenitală a unui │Bolnavi asimptomatici. │ │ │Bolnavi asimptomatici cu ex. │suflu sistolic moderat în sp. şi │ │ intervenţiei │ │ │spate tolerantă bună la │ │ chirurgicale. circulaţia │ │ │ │ │colaterală moderat │ │ │ │ │dezvoltată. a tulburărilor de│ │ │ │ │ritm. │ │ cateterism cardiac │ │ │Dispnee la eforturi mari şi │ │ │ │ │medii │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională │ │ │ │ │accentuată │ │ Gr. │ │ │Bolnavi pauci simptomatici. III de inv. III de inv. III de inv. │ │ │ │segment Ao cel mai adesea │Tensiunea arterială normală. Se │ │ │efort.c. │ │ recomandă locuri de │ │ │echo. II de inv. │PCA mic/moderat cu şunt │ │ Necesită monitorizare │ │ │redus. │ │ │ │ │accidente vasculare │ │ │ │ │cerebrale. │ 20-49% │ oportunităţii │ │ │S. │ │ │toracale. şi < la │ │ │ │ │femurală. scăderea TA până│ │ │ │după angioplastie percutană │la normalizarea P.

│ │ │aortă. EKG şi echo. cu absenţa HVS pe │ │ subite. │ │ │ │şi Echo de HVD.│arterei pulmonare. cu sincope │ │ │ │ │repetate. EKG. echo. II de inv. │Deficienţă funcţională medie │ │ │ │II redusă. stâng. şi │ 50-69% │ Gr. se │ │poate fi normală chiar la │mediu. cu test de │ │ │ │ │efort normal sau uşor │ │ │ │ │modificat │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională │ │ │ │ │accentuată │ │ │ │ │Bolnavii cu St. │cu tulburări funcţionale la │ │ Gr. cu crize de angină │ │ │ │ │pectorală. 25-49 mmHg │severă cu HVD marcată cu │ │ │ │ moderată -grad. │ │ │tulburări funcţionale la │ │ │ │ │efort mare şi mediu │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Sindrom Eisenmenger │Deficienţă funcţională │ │ │ │ . HVS evidenţiabilă │Deficienţă funcţională medie │ │ │ │Rgr. > 80 mmHg │dreaptă. │ │ │ cateterism. │ │ │frecvent repetitive cu │ │ │ │ │pierderea autoservirii │ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ Nu se încadrează. uneori cu │mari │ │ │ │întărire telesistolică. I de inv. │ │Stenoză pulmonară valvulară .│ │ caz de apariţie sau │ │Dg. │ │Durata SS este proporţională │eforturi mari şi medii. Echo. │ │ chirurgicale │ │Semne clinice-suflu │Bolnavi asimptomatici cu │ │ │ │sistolic de ejecţie para │excepţia dispneei la eforturi│ │ │ │sternal. eventuală │ │Ob. semne Rgr. EKG │Stenoza pulmonară moderată. II ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │diminuată. cu HVS │ │ recomandă intervenţie │ │stenoză semnificativă │uşoară sau moderată la ex. │> cu unele semne de │ │ │ │Stenoza pulmonară duce la │disfuncţie de VD │ │ │ │crearea unui gradient între ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │VD şi art. o │ 20-49% │ 1-2 ani pentru │ │cazurile de obstrucţie fixă la│dilatare post-stenotică a │ │ stabilirea indicaţiei │ │ieşirea din ventriculul drept. │ │ chirurgicală │ │ │Rgr. tulb. │de toleranţă la efort normal.suflu sistolic de │ │ │ intervenţie │ │ejecţie în focarul aortic. . │ │ │ îndrumaţi pentru │ │de ritm). 50-79 mmHg │insuficienţă cardiacă │ 70-89% │ Gr. cu tulburări de │ │ │ │La gradient > 80 mmHg apare │ritm sincope. Ao severă │ │ │ │ │(gradient de presiune > 50 │ │ │ │ │mmHg). │ │ severă grad. cu │ │ │ │ │cardiomegalie sau cu │ │ │ │ │insuficienţă cardiacă NYHA │ │ │ │ │III │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ │ │ │ │Bolnavii cu St. ameţeli.. pulmonară care │Deficienţă funcţională │ │ │ │exprimă şi gradul SP │accentuată │ │ │ │ uşoară grad. dispnee de │ │ │ │insuficienţă tricuspidă │repaus ş la eforturi mici │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ │ │ │ │În insuficienţa cardiacă │ │ │ │ │ireductibilă. │ 20-49% │ fiind riscul morţii │ │poate avea 3 localizări: │ameţeli). ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │componenţa pulmonară a sg. vor fi │ │valvulară (cca 85%) supra şi │ex. │Ao redus │ │ simptome. II de inv. I de invaliditate │ │ │ireductibilă cu pierderea │ │ │ │ │posibilităţii de autoservire │ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Fără deficienţă funcţională │ │ Nu se încadrează. oboseală. │ │ Idem. │ │ Se indică │ │cu gradul SP iar maximul SS │Cateterismul cardiac şi Eco │ 50-69% │ valvuloplastie cu │ │este cu atât mai tardiv cu │Doppler arată gradient │ │ balonaş sau │ │cât stenoza pulmomară este │transvalvular de 50 mmHg sau │ │ valvulotomie │ │mai strânsă. III de inv. anevrism Ao) au │ │ │ │ │deficienţă funcţională │ │ │ │ │accentuată prin intensitatea │ │ │ │ │tulburărilor şi prognostic │ │ │ │ │nefavorabil │ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ Nu se încadrează. De │Bolnavii cu S. < 25 mmHg │Stenoză pulmonară valulară │ │ │ │ medie grad.Ao) │eforturi mari (dispnee. crize │ │ │ │HVD marcată şi fenomene de │anginoase.│Rgr şi echo) Doppler arată │ │ Vor fi reevaluaţi la │ │reprezintă cca 90% din │gradient redus iar Rgr. │ │ │Stenoza pulmonară valvulară │ 0-19% │ Necesită monitorizare. cu tulburări de │ 70-89% │ Gr. În │ │subvalvulară. │ │ │ │ │ Vor fi orientaţi spre │ │ │ │ │ activităţi cu │ │ │ │ │ solicitări energetice │ │ │ │ │ mici sau mari în │ │ │Deficienţă funcţională uşoară│ │ condiţii de confort │ │ │Bolnavii asimptomatici sau │ │ organic.D. Rgr. │ │congenitală excursia valvelor │cu dispnee la efort mare şi │ 50-69% │ În aceste cazuri. vor fi │ │dureri anginoase. │ │ │minimă fără semne subiective │ │ OP spre activităţi cu │ │ │şi fără repercursiuni │ │ solicitări energetice │ │ │hemodinamice │ │ mici şi medii fără │ │ │ │ │ expunere la factori │ │ │ │ │ fizici nefavorabili de │ │ │ │ │ mediu │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională uşoară│ │ │ │ │Stenoză pulmonară valulară │ │ │ │ │uşoară cu absenţa HVD (EKG.Ao moderată │ │ │ │menţionat că la Eco la │(gradient de presiune în jur │ │ │ │bolnavii cu stenoză aortică │de 40 mmhg la Eco Doppler) │ │ Gr.│ │şi medii │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională │ │ │ │ │accentuată │ │ │ │ │Bolnavii la care intervenţia │ │ │ │ │nu a dat rezultate sau au │ │ │ │ │apărut complicaţii post │ │ │ │ │operatorii (disecţie de │ 70-90% │ Gr. Ao cu │ │ │ │ │insuficienţă cardiacă │ 90-100% │ Gr. cu ameţeli. EKG. cu test │ │ reevaluaţi anual. │ │ │ chirurgicală │ │componentă Ao a sg.III de inv. pe semne subiective │Echo Doppler arată gradient │ │ agravare a unor │ │(dispnee. III de inv. │ │ │Deficienţă funcţională uşoară│ 20-49% │ Se contraindică │ │ │Asimptomatici. funcţie │ │ eforturile fizice mari │ │Stenoza valvulară operată │ventriculară dreaptă normală │ │ şi expunere la factori │ │aprecierea se va face la 6 │ │ │ de mediu nefavorabili │ │luni după intervenţie ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ │ │ │ │Persistă unele semne de │ │ │ │ │disfuncţie de V. II de invaliditate │ │ │ritm şi conducere în repaus │ │ │ │ │sau la efort. sincope │ 90-100% │ Gr. Bolnavii vor │ │Stenoza aortică congenitală │pauci simptomatici numai la │ │ fi monitorizaţi şi dat │ │(S.

│ │ │S. I de inv. │ │ │ │ │echocardiografice şi EKG şi │ 50-69% │Gr.│reprezintă orice comunicare │accentuată │ │ │ │largă între inima dreaptă şi │Dispnee în repaus. tulburări de│ │ │ │pulmonare ridicate ca urmare │ritm severe │ │ │ │a bolii obstructive a vaselor ├─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │mici pulmonare. VSH.existenţa factorilor care indică un proces inflamator activ (reumatism articular acut. .existenţa unor leziuni multiple. cu insuficienţă card. medie (orificiul │ │Activitatea se │ │ │mitralei 1-1. . putând │pierderea capacităţii de │ │ │ │chiar să se inverseze. cu semne clinice minime │ 0-19% │Se va aprecia corect│ │ │(suflu sistolic I sau II) │ │dg. │ │ │ │stângă cu HTP arterială la │intensificată la eforturi │ 70-89% │ Gr. cu │ │ │ │ │tulburări funcţionale la │ │ │ │ │eforturi medii şi mari. insuficienţă cardiacă│ │ │ │rezistenţe vasculare │NYHA III sau IV. clacment mitral │echografice. II de inv. │ 0-19% │profesională spre │ │diastolică. │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ │ │ │ │I.M. de certitudine prin examen │sau III. exprimată │ 60-69% │locuri de muncă cu │ .M.M. │ │ │S. . de IM. VALVULOPATII MITRALE ┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┐ │ Afecţiunea │ Deficienţa funcţională │Incapacitatea│Grad de invaliditate│ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Fără deficienţă funcţională │ │Nu se încadrează. III/IV. │ │avansării bolii.5). ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │În insuficienţa mitrală prin │Deficienţă funcţională medie │ │ │ │prolaps de valvă mitrală │I. cu HTP │ │desfăşoară pe │ │ │moderată. │ │activităţi │ │deschidere. III de inv. ireductibilă. │ │ │ │ │NYHA IV.starea funcţională a inimii (conform clasificării NYHA) şi a sistemului vascular. cu suflu sistolic gr. aritmii │ 90-100% │ Gr. EKG. cu S. largă cu tulburări │ 20-49% │Necesită orientare │ │ │funcţionale numai la │ │profesională spre │ │ │eforturi mari │ │activităţi fără │ │ │ │ │eforturi fizice mari│ │ │ │ │în condiţii │ │ │ │ │favorabile de mediu │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ │ │ │ │S.M. III de inv. ireductibilă. endocardite. uruitura │clinice radiologice. cu │ │ │ │ │tulburări funcţionale │ 90-100% │Gr. Informaţii utile (HVS│HVS fără tulburări de ritm │ 20-49% │afecţiunii şi unele │ │şi eventual HAS) prin EKG şi │fără tulburări funcţionale în│ │afecţiuni şi unele │ │radiografie cord. tulburări │ 50-59% │Gr.sediul leziunilor. rare sincope │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională │ │ │ │ │accentuată │ │ │ │ │I.│eforturi mari │ │ │ │fibrinogen). cu │ │ │ │ │tulburări de ritm │ │ │ │ │reversibile. │ │ │eventual elemente HAS. II de inv. cu │ │ │ │stâng-drept scade.M. II│ │Necesită │ │Dg. │I. cu suflu sistolic gr. semne de │ │ │ │ │insuficienţă cardiacă. ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │Se caracterizează prin clic şi │Deficienţă funcţională uşoară│ │Nu se încadrează. │efort │ │ │ │echocardiografice şi EKG.5 cm).M. miocardite. pericardite). │ │suflu sistolic. . I de inv.S. palpitaţii la│ │la locul de muncă │ │infecţiei reumatice (ASLO. ce se │Deficienţă funcţională gravă │ │ │ │dezvoltă la bolnavi cu şunt │Insuficienţă cardiacă NYHA │ │ │ │stâng dreapta mare. putând fi│ │Insuficienţa mitrală │fără tulburări funcţionale │ │vorba de SS │ │(reumatismală sau prin prolaps │ │ │funcţionale │ │de valvă mitrală). │autoservire │ │ │ │Semne cianoză. de │ │ │ │ │autoservire │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │Stenoza mitrală │Fără deficienţă funcţională │ │Nu se încadrează.│ │ │ │ │risc de moarte subită │ │ │ │ └──────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘ VALVULOPATII În aprecierea diagnosticului funcţional într-o valvulopatie se va ţine seama de: . prin │minime. │ 70-89% │Gr. cu │ │ │ │ │sincope frecvente cu tulb. cu semne minore de │ │monitorizarea │ │echocord. │ │ │ │ │tulburări de ritm ventricular. Se vor urmări│repaus şi la eforturi medii │ │măsuri protective │ │semne de evolutivitate a │dar cu dispnee. │ │ │ │de ritm cardiac │radiologice. În măsura │IV. şuntul │ventriculare grave. │ │ │funcţionale la eforturi mari │ │ │ │ │şi medii determină deficienţă│ │ │ │ │funcţională medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ │Gr.M. .M. Semne │funcţionale (dispnee) la │ │compatibile │ │caracteristice radiologice. │ │Diagnosticul se pune pe suflu │S. │ │ │cu semne de insuficientă │ │ │ │ │cardiacă NYHA III.M. │ │ │importante în repaus care │ │ │ │ │limitează mult sau duc la │ │ │ │ │pierderea totală a cap.existenţa complicaţiilor. │ │ │ │importante sunt tulburările │III cu semne de HVS clinice. │ │nivele sistemice. III de inv. ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională uşoară│ │Nu se încadrează. de│ │ │ │ │ritm sau de conducere gravă. largă cu semne minime │ │Necesită orientare │ │presistolic. fără tulb. medie (orificiul │ │ │ │ │mitralei 1-1.posibilitatea şi rezultatele tratamentului chirurgical specific în valvulopatii. │ │ │I. gr.

cu │ │ │ │ │tulburări de ritm. flutter atrial).S. │ │ │ │ │cu EPA repetitiv. minime │ │ │ │Ao. │ 0-19% │monitorizarea │ │Semne clinice caracteristice │fără tulburări funcţionale. │ │fenomenelor │ │ │tulb. │ │ │tulburări funcţionale grave │ │ │ │ │care împiedică autoservirea │ │ │ ├────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┤ │ Afecţiunile Ao. │ │ │neurologice importante. cedând rapid │ │contraindicarea │ │ │la repaus │ │eforturilor fizice │ │ │ │ │mari │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ │ │ │ │Afecţiunea Ao medie la care │ │ │ │ │tulb. III de inv. │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională uşoară│ │Nu se încadrează.M. II de inv.│ │ │ │ │ireductibilă. EKG │ │solicitări │ │ │şi tulburări funcţionale la │ │energetice mici.M. │ │ │ │ │crize anginoase tulb. cu I. asociate cu afecţiunile mitrale. I de inv. strânsă (orificiul │ │ │ │ │mitralei sub 1 cm). de ejecţie Ao în stenoza │cu semne clinice. │ │măsuri protective la│ │ │ameţeli. echo care │ │ │ │ │precizează şi felul şi sediul │ │ │ │ │leziunii aortice). cu EPA │ │ │ │ │frecvent repetitiv. vor fi apreciate în raport de datele │ │ funcţionale prezentate la capitolul afecţiunii Ao şi afecţiunii mitrale. cardiacă NYHA III sau │ │ │ │ │III/IV. puls săltăreţ │ │ │ │ │în Ins. stări sincopale. │ │ │ │ │accidente embolice cu sechele│ 90-100% │Gr. │ │ │tulb. EKG. │ │ │Afecţiunea aortică de grad │ │Necesită │ │ │uşor. │ │Stenoza Ao │Afecţiune de grad uşor (mai │ │Necesită │ │Dubla leziune Ao │ales insuficienţa aortică). cu tulburări │ 20-49% │afecţiunii şi unele │ │ │funcţionale (dispnee. echografic. restenozare. de obicei│ │ │ │ │asociate leziunilor mitrale. I de inv. cu edem │ │ │ │ │pulmonar acut în antecedente │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională │ │ │ │ │accentuată │ │ │ │ │S. │ │ │echografice şi EKG). │ │ │ │ │insuficienţă cardiacă severă. Se vor urmări HVS eventual │ │ │ │ │HAS (prin Rg. Pdy scăzută în ins. │ │ │ │ │Ao. │ . cu │raport de gravitatea │ │ │ │semnele însumate ale celor │tulburărilor funcţionale.│ │radiologic. II de inv. │ │descrise │ │ │insuf. │ │ │ │Afecţiuni tricuspidiene │Aprecierea incapacităţii se │ │ │ │ │va face conform cu normele │ │ │ │ │stabilite în afecţiunile │ │ │ │ │valulare mitrale │ │ │ └───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┘ AFECŢIUNI AORTICE ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┐ │ Afecţiunea │ Deficienţa funcţională │Incapacitatea│Grad de invaliditate│ ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │Insuficienţa Ao │Fără deficienţă funcţională │ │Nu se încadrează. palpitaţii) numai la│ │locul de muncă cu │ │ │eforturi mari. cu semne clinice │ │monitorizarea │ │ │minore. cu │ 90-100% │Gr. funcţionale sunt │ │În raport de │ │ │intense (dispnee la efort dar│ │intensitatea şi │ │ │şi de repaus.. de ritm sau conducere. I de inv. │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ │ │ │ │Afecţiunea Ao cu insuficienţă│ │ │ │ │cardiacă NYHA IV. funcţionale (dispnee. │ │ │ │ │Posibilitatea subiecţilor de │ │ │ │ │a se îngriji singuri este │ │ │ │ │mult diminuată până la │ │ │ │ │pierderea capacităţii de │ │ │ │ │autoservire │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │Boală mitrală │Aprecierea se va face în │ │ │ │Asocierea S. Ao. strânsă cu HTP manifestă│ │ │ │ │şi insuficienţă cardiacă │ │ │ │ │dreaptă cu tulburări de ritm │ 80-89% │Gr. │ │ │infarcte pulmonare sau cu │ │ │ │ │accidente embolice ce conduc │ │ │ │ │la tulburări motorii grave. de │ 50-69% │Gr. │ │ │ │ │biatrială şi HVD │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ │ │ │ │Post op. │ │ │ │două afecţiuni │conform datelor enunţate la │ │ │ │ │stenoza mitrală şi │ │ │ │ │insuficienţa mitrală │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Sunt mult mai rare. cu │ 90-100% │Gr. care împiedică │ │ │ │ │posibilitatea de autoservire │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ │ │ │ │S. │ │ │eforturi medii │ │fără expunere la │ │ │ │ │factori fizici │ │ │ │ │nefavorabili de │ │ │ │ │mediu │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională │ │ │ │ │S. │ │ │ritm) apar la eforturi fizice│ │ │ │ │de intensitate medie │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională │ │ │ │ │accentuată │ │ │ │ │Afecţiune Ao severă în care │ │Gr. │ │ │severe (FA. cu semne │ │ │ │ │de HTP (radiologice. complicată cu │ │ │ │ │insuficienţă cardiacă (NYHA │ │ │ │ │IV) ireductibilă. cu H.M. suflu diastolic în │ │ │ │ │insuficienţa Ao). │ 70-79% │Gr. crize anginoase│ 70-89% │frecvenţa │ │ │repetate.M.M. II de inv. Stenoza Ao şi│ │ │ │ │dubla leziune Ao afectează mai │ │ │ │ │semnificativ şi mai precoce │ │ │ │ │capacitatea de muncă decât │ │ │ │ │insuficienţa Ao. │ │afecţiunii cardiace │ │(S.

dispnee la eforturi│ │ │ │ │medii. afecţiuni congenitale ale cordului. Între factorii adiţionali care pot influenţa starea funcţională a pacienţilor cu tulburări cronice de ritm. Tulb.. neuropsihice ş. cr. 3. intoleranţă marcată la efort fizic. tulburări de │ │mici. dispnee la eforturi │ │ │ │ │medii. se vor lua în considerare: 1. tulburări de ritm.simptomatologia produsă │ │ │ │ │. de ritm şi conducere cardiacă determinate de o cauză acută. │ 80-89% │Gr.frecvenţa episoadelor aritmice │ │ │ │ │. de │ │ │ │ │conducere. │ │ │ │ │colmatări eventual fenomene │ │ │ │ │bronhoembolice │ │ │ └──────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────┘ TULBURĂRI DE RITM ŞI CONDUCERE CARDIACĂ În aprecierea gradului de tulburare funcţională şi a incapacităţii pe care o determină. restenozări. III de inv. fără expunere la │ │ │conducere. în absenţa altor│ │pentru a surprinde eventuale│ │viciului │fenomene patologice │ │agravări sau complicaţii │ │valvular ├──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ │Gr. la pacienţii cu tulburări de ritm şi/sau conducere cardiacă. II de inv. Tulburările de ritm şi conducere din cadrul unor afecţiuni endocrine. Tulburările de ritm şi conducere din C. beneficiază de tratamentul specific acestora şi de aprecierea deficienţelor funcţionale în raport de etiologie. dureri anginoase. valvulopatii. stări confuzionale până la sincope cu pierdere totală de conştiinţă. │ │ │prezente semne de restenozare. digestive. cu imposibilitatea menţinerii tonusului postural. sunt răspunsul la tratament şi prezenţa disfuncţiei ventriculare stângi (predictor al morţii subite). precum şi semne generale ca astenie pronunţată.prezenţa complicaţiilor induse de │ │ │ . persistă dispnee │ 20-49% │Necesită monitorizare atentă│ │corectarea │la eforturi mari. vor fi apreciate în funcţie de intensitatea şi gravitatea modificărilor morfofuncţionale ale inimii şi vaselor. de efort sau prin înregistrare Holter. Sunt │ 70-79% │Gr. hemodinamice │ │ │ │ │.existenţa disfuncţiei ventriculare │ │ │ │ │ stgi. tranzitorie (ischemică. Sunt │ │ │ │ │prezente semne de restenozare.a. Modificările electrocardiogramei de repaus. În ce măsură ele determină o simptomatologie percepută de bolnav.A. │ │operaţi pentru│Post operator. miocardiopatii ş. │ │ │ │ │disfuncţii ale protezei │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională accentuată │ │ │ │ │Post operator. Dintre simptomele cele mai evocatoare sunt semnele legate de o ischemie cerebrală tranzitorie care pot varia de la ameţeli. II de inv. lipotimii.etiologia aritmiei (pe prim plan se │ │ │ │ │ situează CI ischemică) │ │ │ │ │. inflamatorie. vertij.. din CPC. Fondul patogenic şi posibilitatea asocierii unei cardiopatii sau altor boli care pot influenţa prognosticul.a.T. prezintă dispnee │ │Se recomandă locuri de muncă│ │ │la eforturi mari.I. │ │ │disfuncţii ale protezei + procese │ │ │ │ │endocarditice. de │ │ │ │ │conducere. dureri anginoase la │ │factori fizici nefavorabili │ │ │eforturi mari │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională accentuată │ │ │ │ │Postoperator. şi/sau a tulb. infecţioasă sau iatrogenă) sunt potenţial reversibile şi nu afectează capacitatea de muncă pe termen lung. tulburări de ritm. tulburări de │ 50-69% │cu solicitări energetice │ │ │ritm trecătoare. │ │ │Post operator.răspunsul la tratament │ │ │ │ │. tranzitorii. dureri anginoase. Alte simptome sunt legate de o stare hemodinamică cardiacă anormală cu hipotensiune şi/sau semne de insuficienţă cardiacă. ┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┐ │ Afecţiunea │ Deficienţa funcţională │Incapacitatea│ Grad de │ │ │ │ │ invaliditate │ ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Tulburări de ritm cardiac │Se vor lua în considerare: │ │ │ │ │. 4. proteze valvulare) ┌──────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────┐ │ Afecţiunea │ Deficienţa funcţională │Incapacitatea│ Grad de invaliditate │ ├──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤ │Valvulari │Deficienţă funcţională uşoară │ │Nu se încadrează. din H.└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ VALVULOPATII POST INTERVENŢII CHIRURGICALE (comisurotomii. variaţii sugestive ale frecvenţei cardiace: 2.

un prognostic mai sever │ │ │ │sau abs. gr. │. joncţionale . endocrine. peste 50 ani) ca şi EV cuplate │ │ │ │joncţiunea A-V. bradicardii. │ │încadrează.V. │ 70 . │medii şi care nu pot fi controlate │ │Se vor │ │Legat de severitatea şi │satisfăcător prin tratament antiaritmic.V.aspect BRD │ESV rare.V.V. │Deficienţă funcţională medie │ 50 . │ │ │ │extracardiace (dezechilibre│ │ │ │ │neurovegetative. │În TPSV cu episoade ce survin la mari │ │ │ .V. iar QRS │.E. Lown │Deficienţă funcţională accentuată │ │fizice mari şi │ │şi Wolff au alcătuit │Aritmii EV ce nu pot fi controlate │ │medii de muncă │ │următoarea clasificare: │corespunzător prin trat. │ │ │ │Morfologia E. diferă după│ │ │ │ │origine: │Deficienţă funcţională uşoară │ 20 . │ │ │ │Complexul QRS apare │.│ │contraindica │ │riscul unor aritmii │ │ │eforturile │ │ventriculare severe. IV .V. II .V.S.E. pot fi │anumite condiţii specifice (exces │ │ │ │supraventriculare (atriale │nicotinic de cofeină.E.V.fondul patogenic │ │ │ │durată < decât 2 intervale │.V.cuplate. │ │. de ritm │ │ │ │ │.V.fondul etiopatogenic │ │ │ │extrasistole. V . │. turele │ │unifocale sub 1/min.originea EV .aspect BRS │nu se evidenţiază un fond patogenic │ │ │ │. │ascendentă sau pe vârful undei T a │ │ │ │E. nu au consecinţe hemodinamice.relaţia cu efortul: E. │ │ bază.79% │Gr.modificări ale undei T la complexul │ │ │ │apare nemodificat (cu │post extrasistolic.V. punând probleme de │ │ │ │fiziologice a │prognostic) │ │ │ │ventriculilor. cele microvoltate sau │ │ │ │QRS în E.69% │Gr. izolate sau EV gr. favorabil la medicaţie │ │ │ │ posterior aspect HAS │antiaritmică.│ │ V5 şi V6.│ │ │ │retrogradă a atriilor şi o │mai ales bigeminismul şi în special cele│ │ │ │acţionare pe căi │cu cuplaj variabil. II.E.V. │aritmii sistematizate mai ales cu │ │ │ │.E. │.) nu │ │ │ │sau joncţionale) care pot │alterează. apărând pe panta │ │ │ │decalantă.V.19% │Nu se │ │neregulat şi cu tendinţă │TPSV unice sau ce apar la intervale │ │încadrează.polimorfe │cuplaj variabil sau cu extrasistole │ │ │ │. de irigaţie coronariană produse │ │ │ │ │ sau intensificate de aritmie. III . D2. gr. │un fond patologic organic. │ │marcată la recidivă. │ │ │ │. V5 şi│extrasistolice ce apar în cadrul unor │ │monitorizaţi. │ │ │ │aberantă) E. care │sau interpolate] │ │ │ │determină o activare │. │deficienţa poate fi uşoară sau medie.E. TP apare brusc │ episoadelor aritmice │ │ │ │şi dispare brusc şi se │. atriale sunt │. │ │ │ │nemodificat.E.V. │ 20 . │ │anterior E. la care│ │încadrează.V.49% │Nu se │ │.izolate.J.A.P.tipul morfologic (mono sau polimorf) │ │ │ │E. │au EV apicale. │ │aritmii sinusale) │atunci când se ating valori mari ale FC │ │ │ │ │chiar în repaus. │ │ │ │absenţa P (acoperită de │de asemenea. .sunt bătăi│. din hemiram stg. nu apar pe │ │ │ │intervale R-R normale).izolate. superioare sau │tip QS arată un substrat patogen sever │ │ │ │ulterior QRS în cele inf.morfologia EV │ │ │ │apare negativă anterior │EV cu QRS larg.simptomatologia determinată │ │ │ │caracterizează printr-o │. semnificaţia unor │ │ │ │QRS). care induc tulburări │ │ │ │ salve TPV în lambou │hemodinamice manifeste accentuate în │ │ │ │. │ │ │ │miocardul ventricular). prin lipsa sau creşterea │ │ │ │ │insuficientă a FC în efort. │ │ V6. apar pe un │ │cu stres psihic│ │.P.V.V.E. pot fi │aritmia extrasistolică va ţine seama │ │ │ │atriale. E. ce sunt urmate de modificări │ │ │ │E. │ │ │ │sugestiv ca durată şi │.E.tulb.fenomen R/T │efort. cu valori excesive la │ 50 . │prelungit sau cu lambouri de TPV. I (Lown) ce apar fără │ │încadrează.) sunt│complexului preextrasistolic) care pot │ │ │ │generate de centrii │fi precursoare ale unei aritmii │ │ │ │ectopici intraventriculari │ventriculare grave. │ │ │ │repolarizare tip secundar │ │ │ │ │şi o pauză compensatorie │Fără deficienţă funcţională │ 0 . din hemiram stg. sau EV gr. cu ├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │ritm regulat sau uşor │Fără deficienţă funcţională │ 0 .│ │ aritmie │ │ │ │ │.V. │ │ │ │. joncţionale (deci │atât de elementele descrise în preambul. │. D2. tulburări de │multe realizează un lambou de T.E.E. │. apicale. │Deficienţă funcţională uşoară │ │ │ │digestive. stg. │ │ │ ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Aritmii extrasistolice │Aprecierea deficienţei funcţionale în │ │ │ │După originea lor. │se intensifică în efort arată o │ │ │ │hemiramuri stângi. D3.frecvenţa şi durata habituală a │ │ │ │variabilă.existenţa altor tulb. nu au relaţie cu │ │ │ │ anterior aspect HSP │efortul. apicală .J. în E. ceea ce │ │În raport de │ │ │limitează capacitatea de efort. │foarte mari de timp.V. II de inv. │ │ │ │să apară atât din cauze │posibilitatea de efort fizic.│ │ │eforturi mici şi medii.69% │Gr. tulb. se remit │ │ │ │cardiace. │afecţiuni cardiovasculare şi care produc│ │trataţi │ │. complex QRS modificat│suferinţe miocardice.E. cu conducere │suferinţa miocardului. . │fond de boală organică cardiacă certă. la R ulterior│legătură cu efortul.originea E │ │ │ │bazale.V.V dr. din hemiramul stg. │ ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Tahicardia paroxistică │Aprecierea deficienţei funcţionale în TP│ │ │ │poate fi considerată ca │trebuie să ia în considerare: │ │ │ │succesiunea cu frecvenţă │. bazală . │ │ │ │(una din ramurile │. pe o perioadă│.V.. stres etc. │ │ │ │ unifocale peste 1/min.tipul tulb. cu interval QT alungit sau E.19% │Nu se │ │post extrasistolică (R │E. │cardiovascular. medii. │E │ │ │ │hissiene.J. (nodale) │cu fenomen R/T (perioada de cuplaj este │ │ │ │sunt urmate de pauză │foarte scurtă. cât şi │prompt prin manevre vagale. hissiană cu QRS │unele consecinţe hemodinamice care │ │corespunzător │ │ asemănător ritmului de │împiedică efectuarea eforturilor mari şi│ │afecţiunii. E. sunt foarte rare nu│ │ │ │E. III de inv. │răspund prompt.E. │În aritmii ESV repetitive frecvent sau │ │Pacienţii │ │.49% │Nu se │ │(tahicardii. la │ │solicitările │ │ │valori scăzute ale FC din bradicardii │ │muncii │ │ │importante cu limitarea posibilităţii de│ │profesionale │ │ │ef.frecvenţa EV [se consideră cu risc │ │ │ │premature determinate de │potenţial. D3. ce apar în serii de 3 sau mai │ │ │ │morfologie. sunt urmate │Pentru EV se vor lua în considerare: │ │ │ │de o pauză decalantă (cu o │.existenţa E interpolate (plasate între│ │ │ │durata P-R este cel mai │2 complexe normale) │ │ │ │adesea modificată.complex QRS│EV gr..tipul tulburării │ │ │ │ridicată a unor │. în│frecvente. în afara crizelor.V. │ │ │ ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Aritmii sinusale │În raport de datele consemnate mai sus. Unda P │.precizarea mono sau pluri focalităţii │ │ │ │anterior sau posterior. │ │major. gr. I . │aritmii EV cu fenomen R/T sau QT │ │de noapte │ │.E. VD. gr. se caracterizează prin│ST-T la complexul postextrasistolic au. de ritm şi/sau │ │ │ │R-R ale ritmului de bază) │de conducere │ │ │ │E. fiind produse în │ │ │ │T.complicaţiile produse │ │ │ │activitate ectopică cu │ riscul letal │ │ │ │frecvenţa 160 220/min. ventriculare (E.E. ceea ce demonstrează│ │ │ │excepţia E. III de inv. peste 11 EV/min (după unii │ │ │ │stimuli provenind din │5/min.V.frecvenţa E │ │ │ │bătăi premature în care │. gr. │.V. ce apar sau │ │ │ │fascicolului Hiss.complex │ │ │ │ │ QRS negativ D1.│ │ │ │ESV) sau ventriculare care │precum şi de următorii factori: │ │ │ │pot fi VS. reţea │suferinţă miocardo-coronariană │ │ │ │Purkinje sau chiar │importantă. III (Lown) sau aritmii │ │vor fi │ │ pozitiv D1.sistematizarea EV (cele sistematizate.sistematizarea E │ │ │ │unda P apare modificată.A. este egală cu 2 │produc tulburări subiective.

│ │ │ │ │ventriculară bidirecţională. La │ │diferenţe între 2 intervale│ │ │aceşti subiecţi│ │R-R. cele │ │conducere retrogradă. de caracterul permanent │ │ │ │activitatea atrială este │sau paroxistic (în acest caz se va lua │ │Nu se │ │anarhică (FA). │şi care necesită tratament antiaritmic │ │dispensarizare. │ │ │ │ │TP ventriculare apar │Deficienţă funcţională medie │ 50 . de repolarizare│ │ │munca cu │ │de tip secundar. Se │ │ │ │ │caracterizează prin │ │ │ │ │modificarea progresivă a │ │ │ │ │axei complexelor QRS care │ │ │ │ │se "torsionează" în jurul │ │ │ │ │liniei izoelectrice. 8 . │ │ │ │sau ventriculare │ │ │ │ │(extrasistole. │ │ │ori afecţiuni cardiace grave.. când │ │ │ │digitalic sau antiaritmic │toleranţa la ef.20% FA este │eforturi cu solicitări energetice mici. │susţinut şi continuu. malformaţii │declanşat de factori extracardiaci şi │ │ │ │cardiace. │ │contraindică │ │aşa-zis "idiopatică" la │ │ │activităţi cu │ │aceşti subiecţi existând │ │ │solicitări │ │semne de │ │ │energetice │ │hiperexcitabilitate │ │ │medii şi mari. menţionăm │ │ │ │ │hipertiroidia. tulb. crescută (flutter-ul│toleranţa la efort (în principiu mult │ │ │ │atrial). Se │ │În aprox. │de ritm şi a tulb. fără semne de insuficienţă│ │periodic EKG de│ │ş. │ │ │ │ │Se recunoaşte tahicardie în│ │ │ │ │jur de 150/m cu ritm │ │ │ │ │regulat în care complexe │ │ │ │ │QRS de tip BRS Şi BRD │ │ │ │ │alternează. │ │neurovegetativă. │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ │Fibrilaţia atrială. boli │Deficienţă funcţională medie │ 50 . intercritică este bună. │ │control şi │ │Se caracterizează prin │ │ │aritmic va fi │ │tahicardie 140 220/min.69% │Gr. când sunt semne │ │încadrează. în TP însoţite de │ │ │ │supraventriculare (TPSV │insuf. │ │relaţie cu QRS sau sunt │ │ │activ. II de inv.│ │periodic │ │ventriculului dr. munca│ │nocturne precedate de │ │ │de noapte. II de inv. CI acută şi │apare la intervale mari de timp. manevrele │fondul patogenic al tulb. torsada │ │ │ │ │vârfului şi ritmul idio-ventricular │ │ │ │Tulburări de ritm din │accelerat. │ │ │cu risc crescut│ │Pe lângă TPV "clasică" mai │ │ │sau în condiţii│ │există tahicardia │ │ │de mediu fizic │ │ventriculară bidirecţională│ │ │şi psihic │ │ce apare în intoxicaţia │ │ │nefavorabil. nu au │ │ │şi medii. │eforturi de intensitate mare şi medie. │ │ │La subiecţii cu TPSV şi în special TPV │ │ │ │ │repetitive la interv. de ritm este │ │ │ │vagale sau tratamentul │neuro-vegetativ sau dismetabolic. │ │ │munca cu │ │digestive. este │ │ │ │cronică. │ │ │ │ │în BAV III sau în mari │ │ │ │ │alungiri de QT. consum abuziv │ │ │expunere la │ │de tutun şi cafea. la │ │ │ │ │TP din sindromul WPW însoţite de │ │ │ │ │complexe QRS anormale. │ │ │Flutter-ul atrial şi FA determinate de │ │ │ │ │afecţiuni cardiovasculare în care apar │ │ │ . cardiacă. sau produsă │episoadelor paroxistice) de alură │ │ │ │prin stimuli patologici │ventriculară. │redusă). de existenţa semnelor de │ │ │ │atriali cu ritm regulat şi │insuficienţă cardio-circulatorie şi de │ │ │ │frecv. în care │ │ │ │ │sunt activate alternativ VS│ │ │ │ │şi VD. │În FA şi flutter. II de Inv. │crize la intervale relativ mici de timp │ │necesită │ │valvulopatii. mici de timp. cu frecvenţa│în considerare frecvenţa şi durata │ 20 .89% │Gr. tulb. TPV până la │ │ │ │ │fibrilaţie ventriculară). │nu este alterată. capacitatea de efort fizic │ │ │ │constructivă. │ │ │ │ │flutter şi fibrilaţie │ │ │ │ │ventriculară cu oprire │ │ │ │ │cardiacă şi resuscitare │ │ │ │ │eficientă). fenomene de ischemie │ │ │ │extrasistole SV fibrilaţie │cerebrală. │ │În TPSV. care răspund │ 20 . III de inv. la │ │negative în caz de │ │ │înălţime. III de inv. │ │ │ │ │tulburările de ritm ventricular │ │ │ │ │determină o deficienţă funcţională │ │ │ │ │accentuată.│ │infecţioase. tumori │cedează prompt.49% │Nu se │ │nicotină │favorabil la tratament. complexe QRS de tipul │ │ │se contraindică│ │E. De asemenea. │ │ │ │ │ │Deficienţă funcţională accentuată │ 70 . │ │ │ │ │ │Deficienţă funcţională accentuată │ 70 . tulb. în aproximativ 50%│de afectare organică a cordului şi │ │ │ │din cazuri.89% │Gr. deficienţa funcţională│ │ │ │flutter-ul atrial sunt │se va aprecia în raport de substratul │ │ │ │aritmii totale în care │etiopatogenic.89% │Gr. în T. HTA.│ │miocardiopatii. sincope. │ │ │ │ │ │Prin substratul lor. cardiopatii. cu toleranţă bună la│ │control. spontan sau prin │ │ │ │mediastinale. unde P cu │ │ │solicitări mari│ │morfologie normală. │ │ │ │Tulburările de ritm │ │ │ │ │ventricular (tahicardii │ │ │ │ │ventriculare persistente..│intoxicaţie tabagică sau cu│intervale de timp. │ │ │ │ │uneori repetitive alteori │ │ │ │ │cu conducere │ │ │ │ │intraventriculară │ │ │ │ │aberantă. │frecvente de durată medie sau în FA │ │monitorizaţi şi│ │stimulator cardiac. pericardita │Intercritic.69% │Gr. │medicaţie specifică │ │ │ │CPC. de cele mai multe │ 70 . de irigaţie │ │ │ │atrială sau flutter atrial)│miocardică şi hemodinamică. │ │ │ │Din alte cauze. intervenţii │În FA paroxistică cu crize relativ │ │Bolnavii vor fi│ │chirurgicale pe cord. │ │ │adaptat │ │regulată sau cu mici │ │ │situaţiei.V. │cardiocirculatorie.│ │întotdeauna pe un fond de │TPSV şi în special cele ventriculare cu │ │Aceşti bolnavi │ │afectare cardiacă (CI.│ │ │ │stopează criza. munca la│ │paroxistice diurne sau │ │ │înălţime. FA │ │ │factori fizici │ │paroxistică comună se │ │ │nefavorabili de│ │caracterizează prin crize │ │ │mediu. │ │digitalică sau leziuni │ │ │ │ │cardiace severe. │ │ │ │Fondul etiopatogenic îl │ │ │ │ │reprezintă valvulopatiile │Deficienţă funcţională uşoară │ │ │ │(în special stenoza │În episod de FA paroxistic unic sau ce │ │ │ │mitrală). necontrolate suficient prin │ │ │ │sindromul WPW pot fi │trat. funcţionale la │ │EKG-uri de │ │stimulator cardiac). │ │ │ │ │Torsada vârfurilor este o │ │ │ │ │altă formă de TPV ce apare │ │ │ │ │în bradicardii pronunţate.49% │încadrează │ │400-600/min. │cronică cu AV medie controlată │ │se va efectua │ │intoxicaţii medicamentoase │medicamentos. │ │obicei de EA precoce.a. la care toleranţa │ │se vor efectua │ │displazia aritmogenă a │la efort este limitată de apariţia tulb.

II. BAV gr. blocuri │De o mare însemnătate în evaluarea│ │ │ │atrioventriculare. II │ │ │ │ │Wenckebach care apar la │ │ │ │ │hipervagotoni. │ │ │ │ apare un complex QRS) │ │ │ │ │.în asocierea │HAS.trifasciculare .│sau unele forme de BAV gr. BAV gr. │ │blocurile AV sunt realizate de │BAV gr. │stimulator cardiac.alungirea PQ peste │capacităţii de efort BAV gr. cu blocarea │patologice EKG concomitente cu │ │ │ │stimulului de la atriul drept la │blocul.│ │ │ │atrioventricular până la periferia├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ramurilor şi blocuri │Deficienţă funcţională uşoară │ 20 . dar uneori.forma cea mai │ │ │ │ │ severă de bloc A-V în care nici │ │ │ │ │ un stimul atrial nu ajunge la │ │ │ │ │ ventricul. │ │ │În situaţia tulburărilor produse prin │ │ │ │ │accidente tromboembolice cu sechele │ │ │ │ │neurologice care împiedică autoservirea. │BAV gr. │ │ │ │ │De asemenea. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Deficienţă funcţională gravă │ 90 . se│implantării unui stimulator. III în care │ │şi medii. de │ │ │ │bifurcaţia fasciculului Hiss.BAV gr. │ │ │ │.89% │Gr.tip perioade │I sau II asociat cu blocuri de │ │ │ │ Wenckebach cu alungire │ramură. │ │ventriculară. tumori maligne cardiace. mai ales când │ │ │ │ │controlul medicamentos se dovedeşte │ │ │ │ │ineficient. munca │ │cronice.monofasciculare: HSA şi HSP. de simptomatologia pe │ │ │ │tranzitoriu.. │există o toleranţă la eforturi │ │cu risc.bifasciculare . I sau gr. │ │fascicule (HSA sau HSP) sau pe ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │reţeaua Purkinje (bloc de │Deficienţă funcţională medie │ 50 . BRS asimptomatic. │ │ │ │ │De asemenea. Se │ │ │funcţionale la eforturi mari şi │ │contraindică │ . II de inv. cu │ │afecţiunii │ │ BRD. │considerare şi alte modificări │ │ │ │blocuri intraatriale. I . │ │ │ │antero-superior sau ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │postero-inferior). │BRD incomplet sau BRD congenital │ │Necesită │ │După complexitate pot fi: │sau HSA fără alte modificări │ │monitorizarea │ │. │ │periodică a EKG. │miocardo-coronariană. │mici satisfăcătoare. II sau III responsabile de│ │ │ │. │morfofuncţionale ale inimii. cu repetate │ │ │ │ │conversii electrice în antecedente. tura de │ │stări postoperatorii pe cord. blocurile cronice │ │ │ │ │evoluează în cadrul unor boli │ │ │ │ │cronice şi au un caracter │ │ │ │ │progresiv. de riscul vital │ │ │ │cauze funcţionale (cele │pe care-l presupune şi de │ │ │ │tranzitorii) sau organice.│ │ │ └───────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┘ TULBURĂRI CRONICE DE CONDUCERE ┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┐ │ Afecţiunea │ Deficienţă funcţională │Incapacitate│ Grad de │ │ │ │ │ invaliditate │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Blocuri atrioventriculare şi │Se va considera fondul │ │ │ │intraventriculare. II Wenckebach │ │ptr. │răspunsul la tratamentul specific. │Deficienţă funcţională accentuată │ 70 . BRS (din porţiunea comună a│menţinerea în limite fiziologice a│ │ │ │ trunchiului) │capacităţii de prestaţie fizică │ │ │ │. III. de HVS. se │ │ blocurilor bifasciculare cu BAV │de altă suferinţă │ │va efectua │ │ gr.│ │ │ │După sediu. III) este │ │ │ │căilor de conducere de la nodul │prezenţa sindromului Adams Stokes.BAV gr. III de inv. activ.3 sau 4. produs prin│Deficienţă funcţională medie │ 50 . cu blocarea │funcţională (la BAV gr. insuficienţa cardiacă). unde P│o bradicardie simptomatică. │blocului A-V. care │ │monitorizare │ │pe ramuri (BRS sau BRD) pe │dispare la efort. au un caracter │ │ │ │ │tranzitoriu. I │ │ │ │ │poate apărea şi la subiecţi │ │ │ │ │normali (proba de efort este │ │ │ │ │concludentă) şi BAV gr. II Mobitz │ │ │ │ │apare în circumstanţe patologice │ │ │ │ │ca şi BAV gr. II Wenckebach de│ │Necesită │ │conducerea stimulului este blocată│origine hipervagotonă. III cu centru │ │Se va aprecia │ │deprimarea sau de blocarea │idioventricular jos situat şi AV │ │posibilitatea │ │stimulului pe parcursul său de la │foarte lentă. miocardiopatii │Mobitz sau BAV gr. expunere │ │afecţiuni inflamatorii ale inimii. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Blocurile intraventriculare se │Aprecierea funcţională se va face │ │ │ │caracterizează prin deprimarea sau│în raport de substratul │ │ │ │stoparea conducerii stimulului sub│etiopatogenic al afecţiunii. se vor lua în │ │ │ │nodul sinusal şi atriul drept). │ │ │ │antiaritmice. BAV gr. │răspunsul la tratament şi posib. bolnavi cu FA. │ │ însumarea HSA cu HSP │BRD major izolat sau asociat cu │ │Bolnavii vor fi │ │. flutter-ul sau FA din │ │ │ │ │cadrul sindromului WPW. │ │ │ │disting blocuri sinoatriale (între│De asemenea. existând deci o │ │ │ │ │ totală necorelare între undele P│ │ │ │ │ şi complexele QRS. II │ │solicitări mari │ │leziuni valvulare.100% │Gr.│ │semne de insuficienţă cardiacă. bloc de │Deficienţă funcţională uşoară │ 20 .49% │Nu se încadrează. I sau gr. de gradul de │ │ │ │Aceste tulburări pot avea un │complexitate al tulburărilor de │ │ │ │caracter permanent sau │conducere.│simptomatologia clinică este │ │la fact. de conducere se │De asemenea. │ │intraventriculare în care │BAV gr.tip Mobitz (la 2. fără semne │ │monitorizaţi. I (în raport de │ │Contraindicaţii │ │Etiopatogenia tulburărilor de │etiologie). III . │fenomen Adams Stokes. │ │arborizaţie). tulb. betablocante. HSP la care │ │periodic EKG de │ │ │bolnavii prezintă tulburări │ │control. II . III. I de inv.69% │Gr.21'' │alternând cu BAV gr. │ │arborizaţie (blocuri distale). │felul acesteia. II │ │ │ │ 0. │etiopatogenic al tulb. II │ │ │ │Se disting: │Mobitz cu limitarea marcată a │ │ │ │. bloc de │corectării prin implantare de │ │ │ │fascicule (hemibloc stâng. forme ce apar în │ │implantării unui │ │nodul sinusal până la joncţiunea │contextul unor afecţiuni cardiace │ │stimulator │ │reţelei Purkinje cu musculatura │organice severe.asocierea BRD cu├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ HSA sau HSP sau BRS. fiind determinate de │care o determină. │ │ │ │ │De menţionat faptul că BAV gr. │ │ │ │ │de insuficienţă coronariană. │ │noapte. cu │ │conducere este reprezentată de CI. blocajul conducerii │permanent sau tranzitoriu. caracterul│ │ │ │În general. BAV gr.BAV gr. fizici │ │blocuri congenitale sau prin │redusă şi nu se evidenţiază alte │ │de mediu │ │efectul unor droguri ca │modificări patologice EKG în afara│ │nefavorabili │ │digitalice. forme de BAV însoţite de │ │ │ │ progresivă a PQ până la o undă P│tulb. coronariene manifeste sau │ │ │ │ fără răspuns ventricular │BAV gr.49% │Nu se încadrează. │ │ │ │ │În general.69% │Gr. │ │ │ │ │fiind produse de afecţiuni │ │ │ │ │cardiace acute. │ │ │ │poate fi funcţional (în perioada │existenţa simptomatologiei (în │ │ │ │refractară) sau organic prin │special legată de ischemia │ │ │ │leziuni în sistemul specific sau │cerebrală. │ │ │ │În raport de sediul blocajului. │ │ │ │cel stâng. forme însoţite de│ │cardiac. ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Dintre formele mai frecvente.│ │ │ │în miocard. III de inv. se va lua în │ │ │ │clasifică în: bloc de ramură │considerare şi posibilitatea │ │ │ │(drept sau stâng).

│ │ │Pacienţii prezintă unele tulburări│ │Aceleaşi │ │ │funcţionale. │ │ │ │BNS simptomatică cu fenomene │ │Se vor îndruma │ │ │sincopale sau de insuficienţă │ │pentru implantare │ │ │cardio-circulatorie. │ │ │ │ │Pacienţii vor fi │ │ │ │ │monitorizaţi şi │ │ │ │ │controlate │ │ │ │ │periodic │ │ │ │ │funcţionarea │ │ │ │ │stimulatorului şi │ │ │ │ │starea clinică │ │ │ │ │funcţională │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ 50 . De asemenea. Se│ │ │ │ │vor lua de asemenea în discuţie │ │ │ │ │posib. │ │însoţite de │ │ │la care tulburările funcţionale │ │sincope se va │ │ │apar la eforturi de mică │ │urmări │ │ │intensitate şi chiar în repaus │ │posibilitatea │ │ │ │ │stimulării │ │ │ │ │permanente prin │ │ │ │ │stimulator │ │ │ │ │cardiac │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Boala nodului sinusal │Aprecierea tulburărilor │ │ │ │ │funcţionale se va face în raport │ │ │ │ │de disfuncţia sinusală cu │ │ │ │ │bradicardie simptomatică sau de │ │ │ │ │disfuncţia sinusală cu episoade │ │ │ │ │tahibradicardice. │ │ │Boala nodului sinusal cu │ │Contraindicaţie │ │ │bradicardie sau sindrom │ │pentru eforturi │ │ │bradi/tahicardic simptomatic. cu menţinerea │ │factori de risc │ │ │posibilităţii de efectuare a │ │sau de mediu │ │ │muncilor cu solicitare mică │ │fizic │ │ │ │ │nefavorabil. astenie │ │ │ │ │accentuată) produse. │ │ │ │ │.dispariţia. la care implantarea │ │ │ .prezenţa unor anomalii de puls │ │ │ │ │ datorate fie epuizării sursei │ │ │ │ │ de energie sau malfuncţiei de │ │ │ │ │ stimulare şi decelare a │ │ │ │ │ eventualelor extrasistole. │ │ │În cardio-stimulare eficientă. forme │ │de stimulator │ │ │asociate cu alte modificări │ │cardiac │ │ │patologice cardiovasculare │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Bolnavi purtători de stimulator │Se vor lua în considerare │ │ │ │cardiac (pacemaker) │următoarele elemente: │ │ │ │ │. există │ │mai sus │ │ │modificări patologice EKG în afara│ │ │ │ │celor induse de pacing │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională accentuată │ 70 . cu │ │mari şi medii. │ │ │ │ │ cardiopatia pacientului purtător│ │ │ │ │ şi vechimea generatorului de │ │ │ │ │ puls implantat.49% │Nu se încadrează. cu │ │Bolnavii pot │ │ │stare clinică funcţională bună. │ │ │ │ │Necesită control │ │ │ │ │medical periodic │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională accentuată │ 70 . II de inv.│ │medii. implantării de stimulator │ │ │ │ │cardiac. │ │ │ │ │. │ │ │limitarea capacităţii de prestaţie│ │expunere la │ │ │fizică.89% │Gr. II de inv. precum şi │ │ │ │ │gradul de perturbare a capacităţii│ │ │ │ │de prestaţie a efortului fizic.69% │Gr.89% │Gr.semne EKG ale eficacităţii │ │ │ │ │ stimulării. II de inv. în │ │ │ │ │condiţii de │ │ │ │ │confort organic.69% │Gr. │ │ │ │ │.eventuale complicaţii │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională uşoară │ 30 . precum şi existenţa altor│ │ │ │ │modificări patologice │ │ │ │ │cardiovasculare │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională uşoară │ 20 . blocuri bi │ │blocurilor bi şi │ │ │şi trifasciculare ce apar în │ │trifasciculare │ │ │cadrul unei cardiopatii cronice. │ │ │Pacienţi cu afecţiuni cardiace "de│ │ │ │ │bază" severe. se │ │ │ │ │vor lua în considerare tulburările│ │ │ │ │funcţionale (dispnee. precum şi a │ │ │ │ │ situaţiei patologice care a │ │ │ │ │ necesitat pacingul. │ │ │ │ │.tipul de stimulator. III de inv. însoţit de │ │În cazul │ │ │tulburări coronariene. │ │control EKG │ │ │Capacitatea de prestaţie fizică │ │periodic │ │ │nu este alterată │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ 50 . dar au conservată │ │eforturi cu │ │ │capacitatea de prestaţie fizică │ │solicitări │ │ │pentru eforturi de mică │ │energetice medii │ │ │intensitate │ │şi mari. munca în │ │ │ │ │condiţii │ │ │ │ │nefavorabile de │ │ │ │ │mediu fizic │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională accentuată │ 70 . │ │ │BNS cu bradicardie nesimptomatică │ │Necesită │ │ │sau cu alternanţă de │ │monitorizare şi │ │ │tahi/bradicardie bine tolerată.49% │Nu se încadrează. │ │ │BRS major simptomatic. III de inv. │ │ │ │ │fără risc de │ │ │ │ │accidentare. ameliorarea sau │ │ │ │ │ persistenţa simptomatologiei │ │ │ │ │ clinice care a motivat │ │ │ │ │ intervenţia (cu referire │ │ │ │ │ dominant la stările lipotimice │ │ │ │ │ sau sincopale). fără │ │ │ │ │expunere la │ │ │ │ │factori │ │ │ │ │perturbatori ai │ │ │ │ │funcţionării │ │ │ │ │stimulatorului │ │ │ │ │cardiac.89% │Gr. apare dispnee la │ │recomandări ca │ │ │eforturi mari şi medii. │ │lucra activităţi │ │ │fără alte alterări ale funcţiei │ │profesionale cu │ │ │inimii │ │solicitări mici │ │ │ │ │şi medii.

100% │Gr. II de inv. │ │ │ │ │dar care. │ │ │ │răspund puţin la medicaţia uzuală. în cond. sincope. │ │ │antecedente (repetitive). ele sunt │. ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │tulburări de ritm. cu │ │profesionale cu │ │ │atenuarea manifestărilor │ │solicitări │ │ │patologice EKG în absenţa │ │mici/medii în │ │ │complicaţiilor │ │absenţa │ │ │ │ │factorilor │ │ │ │ │nefavorabili de │ │ │ │ │mediu. cu stare │ │activităţi │ │ │funcţională satisfăcătoare.│ │stimulatorului a permis doar │ │ │ │ │regularizarea ritmului cardiac. │ │ │Dacă s-a produs o ameliorare │ │Se recomandă │ │ │clinică evidentă.│. prin natura şi amploarea│ │ │ │ │modificărilor morfofuncţionale │ │ │ │ │cardio-vasculare.existenţa semnelor fizice ale │ │ │ │iar pe de altă parte sunt │ afecţiunii generatoare de CI cr. HVS până la │ │solicitări energ. se pune pe │ │ │muncă │ │SS. a │ │ │ │ │bolii cât şi ca │ │ │ │ │adaptare la muncă │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională accentuată │ 70 . │pectorală.49% │Bolnavii vor fi │ │VS).existenţa restenozărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Deficienţă funcţională medie │ 50 . │ │ │În situaţia în care │ │ │ │ │simptomatologia şi tulburările │ │ │ │ │funcţionale accentuate persistă şi│ │ │ │ │după aceste tehnici. echo şi Rgr. │CMH asimptomatice cu toleranţă la │ │monitorizaţi se │ │Boala fiind cu transmisie │eforturi mici şi medii. │ │ │ │a bolnavului │. │ │ │ │ │în raport de │ │ │ │ │evoluţia │ │ │ │ │ulterioară. de │ │ │ │ │mediu favorabile. Alte tulburări sunt angina │ │ │ │evidenţiabile EKG. mai │ │ │(echo) cu tulburări de ritm grave. în │ │interesând în special SIV. Bolnavii │ │ │ │ │vor fi │ │ │ │ │monitorizaţi şi. funcţionale se va│ │ │ │sau angioplastie coronariană (cu │face în raport de: │ │ │ │balon cu endo proteze. │ │ │ │apărea după aplicarea lor │ tulburări paroxistice de ritm. ablaţia │ │ │ │ │transcaronară a │ │ │ │ │hipertrofiei │ │ │ │ │septale) │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ 90 . │ │ │ │(fenomene ischemice majore.69% │Gr. importante sunt AHV. │ │mici. │ │ │CMH. în │ │ │raport de │ │absenţa unei cauze cardiace sau │ │ │solicitările │ │sistemice. │şi moartea subită │ │ │ │nespecifice (angor. │ │ │muncii │ │Dacă HV se însoţeşte de obstrucţie│ │ │profesionale.evoluţia aspectului EKG după │ │ │ │indicate din ce în ce mai mult.89% │Gr. asociate cu disfuncţie│este dispneea. │ │ │Bolnavii simptomatici la efort mic│ │Se va aprecia │ │ │şi repaus la care apare marcată │ │oportunitatea │ │ │HVS (peste 20 mm) cu obstrucţie │ │intervenţiei │ │ │evidentă a căii de ieşire a VS │ │chirurgicale.) │ obstructivă).69% │Gr. I de inv. au capacitate │ │ │ │ │funcţională mult redusă. disfuncţia ventriculară│ │ │ │miocardului ce se manifestă prin │şi ischemia miocardică. │ intervenţie. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională accentuată │ 70 . sau dacă s-au│ │ │ │ │produs restenozări sau infarct │ │ │ │ │miocardic acut post intervenţie │ │ │ │Bolnavi după transplant de cord │ │ │ │ │(după 6-12 luni) Aprecierea se va │ │ │ │ │face în raport de funcţionalitatea│ │ │ │ │noului organ şi fenomenul de rejet│ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Cardiomiopatiile reprezintă │Sunt dependente de HVS. │ │răspunsul la │ │sau/şi HVD obişnuit asimetrică. │disfuncţiei diastolice cu │ │ │ │Cardiomiopatii hipertrofice │creşterea presiunii telediastolice│ │ │ │Dg. │ │muncă cu │ │ │crize anginoase rare. stenturi) │. │ │ │tratament şi. dar cu│ │pe locuri de │ │ │dispnee la efort mediu şi mare. vor fi │ │ │ │ │depensionaţi în │ │ │ │ │raport de locul │ │ │ │ │de muncă). │ │ │ │Cu toate acestea.funcţia contractilă a │ │ │ │ │ miocardului.│ │ales în MCO │ │ │cu sincope sau presincope în │ │(miotomie. dilataţie sau │domină ca tulburare funcţională │ │ │ │restricţie. │ │ │20 mm a VS. │ │ │ │ │Bolnavii vor fi │ │ │ │ │supravegheaţi │ │ │ │ │atât ca evol. │ │ │ │accidentelor coronariene majore şi│.gradul şi lungimea stenozei │ │ │ │cardiacă. │ │anterioară a valvei mitrale (SAM) │Bolnavii paucisimptomatici în │ │Pot lucra numai │ │evidentă echografic │repaus şi la eforturi mici. consecinţa │ │ │ │cardiacă. reduc riscul │ coronariene. insuficienţa │Deficienţă funcţională uşoară │ 20 . II de inv. │ cardiomiopatie hipertrofică │ │ │ │restenozări. presincopa sau sincopa │ │ │ │Acuze subiective variabile. prezintă │ │ │ │ │dispnee la eforturi mici şi chiar │ │ │ │ │în repaus şi au risc vital crescut│ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Bolnavi după By-pass coronarian │Aprecierea tulb. eventual │ │ │40 ani │ │protezare │ │ │ │ │mitrală.dimensiunile lumenului vascular │ │ │ │a mortalităţii. │ │ │ │ │. modificarea caracteristică a ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │pulsului carotidian şi mişcare │Deficienţă funcţională medie │ 50 . în special CMO cu │ │ │ . cu AHC │ │miectomie │ │ │de moarte subită la mai puţin de │ │septală. se │ │sistolică ventriculară dinamică │ │ │va aprecia │ │este o CMH obstructivă. │ │va aprecia │ │genetică. Ceea ce │ │ │ │hipertrofie. HVS şi hipertrofia septală │a VS. III de inv. │Hipertrofie uşoară (13-15 mm) a │ │evoluţia.evoluţia simptomatologiei │ │ │ │Aceste tehnici sunt indicate │ subiective (crize anginoase) │ │ │ │formelor severe de CI cr. │ │ │ │căci induc o mai bună performanţă │.│ │ │ │cunoscute complicaţiile ce pot │ (ateroscleroze aortice. gradientul│ │ │ │afecţiunile primare ale │subaortic. suprimă sau │ distal şi modificările parietale│ │ │ │diminuează simptomatologia clinică│ globale. │ │ │capacitatea de │ │În această formă dg. HTA.89% │Gr. III de inv. se va │ │ │ │ │face încadrarea │ │ │ │ │funcţională (în │ │ │ │ │caz de deficienţă │ │ │ │ │uşoară cu │ │ │ │ │incapacitate │ │ │ │ │35-49%. tromboze etc. │ │CMH se caracterizează prin HVS │VS. care │ după intervenţie.

│apariţia manifestărilor majore.89% │Gr. deviaţie axială QRS│HAD şi mai ales HVD radiologice.49% │Nu se încadrează │ │afecţiunea caracterizată prin HTP │Afecţiunea pulmonară cronică │ │în gr.V 3. Bolnavul nu prezintă │ │(lipsa expunerii │ │unei afecţiuni a inimii stg. VD şi circulaţiei │semne de încărcare pulmonară şi │ │ │ │pulm.69% │Gr. cu dilatarea art.. cu│ │ │ │dimensiunea Ad. Ex. creşterea mare a │ │ │ │pericardita constrictivă │presiunii venoase │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Pericardita cronică se constituie │Constituirea unei pericardite │ │ │ │prin persistenţa în timp a unei │cronice constrictive este adesea │ │ │ │pericardite lichidiene sau │îndelungată putând să apară la un │ │ │ │printr-un proces inflamator cronic│timp variabil de la pericardita │ │ │ │cu scleroză şi calcifiere care │acută (luni până la ani). de inv. │ │ │CMD cu insuficienţă cardiacă │ │ │ │ │severă. │ 90 . EKG şi │ │manifestă. I de Inv. cu semne de │ │respecta │ │EKG apare HAD. pulmonară │ │semnele bolii de bază se adaugă ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │semnele de încărcare a cordului │Deficienţă funcţională medie │ 50 . se │ │globală. │ │ │ │ │hepatomegalie. │rezervat prin evoluţie progresivă │ │ │ │CMD se prezintă sub forma unei │a insuficienţei cardiace. În CPC parenchimatos la│ │ │Rgr. În CPC vascular. zgomote cardiace │ │ │ │ │asurzite.49% │În raport de │ │insuficienţe cardiace progresive. │ │CPC poate fi consecinţa unor │bronho-pulmonari. EKG. sau a│dispnee decât la eforturi mari sau│ │la iritanţi │ │unei boli congenitale). │la expunere la iritanţi │ │bronhopulmonari. (sg. Echo-cord │ │ │ │ │aspect specific de pericardită.69% │Gr. tulburări de │ │ │energetice mici. │ │ │ │ │ritm. ireversibilă sau cu │ │ │ │ │sechele grave după accidente │ │ │ │ │embolice care împiedică │ │ │ │ │autoservirea │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Cardiopatia restrictivă este │Evaluarea se va face în raport de │ │ │ │foarte rară la noi în ţară. III de inv. │ │arterială cu afectarea consecutivă│evoluând cu remisiuni frecvente.100% │Gr. │ │ │ │ │turgescenţa jugulară. │ │HVD apare rar în CPC │Bolnavii cu disfuncţie │ │ │ │parenchimatos. semne de stază │ │ │ │Tabloul clinic este asemănător cu │periferică. │dispnee. mărită. │deficienţă funcţională uşoară.. EKG şi echo) │ │ │ │arată inima dr. │ │ │ │ │Radiografia cordului cu pulsaţii │ │ │ │ │reduse şi calcificări pericardice. Rx │HAD. Rx. │ │ │Starea după pericardita acută ca │ │ │ │ │şi pericardita cronică │ │ │ │ │constrictivă cu tulburări │ │ │ │ │funcţionale (dispnee) la eforturi │ │ │ │ │mari şi medii. │ │Necesită măsuri │ │a VD ca urmare a unor boli ce │cu tulburări ventilatorii uşoare. Prognosticul este │ │ │ │fracţie de scurtare 30%). ischemie │ │ │ │ │difuză. fără semne de │ │ │ │ │insuficienţă cardiacă │ │ │ │ │hipodiastolică │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Pericardica cronică constrictivă │ 70 . tulb. echo aduce │ventilatorie accentuată. aspect de rS în │EKG şi Echo │ │sus amintite │ │precordiale V 1V 5 uneori T ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │negativ V 1 . │ │insuficienţă cardiacă. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ 50 . ex.79% │Gr. III de inv. crize anginoase rare. cu dispnee de │ │ │ │ │repaus sau la efort mic determină │ │ │ │ │deficienţă accentuată │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă. │ │în care HTP arterială este │ │ │oximetrie. │ │ │ │ │ireversibilă. presiune │ │ │ │ │diastolică crescută.│Date fiind fenomenele de │ │ │ │se caracterizează printr-un │insuficienţă cardiacă. I de inv. ascită EKG. III/IV cu tulburări │ │ │ │ │severe de ritm şi/sau conducere cu│ │ │ │ │tromboze intracavitare │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ 90 . │ │activităţi cu │ │cardiomegalie. │ │de protecţie la │ │tulbură primitiv funcţia şi/sau │care produce o uşoară încărcare a │ │locul de muncă │ │structura plămânului (în lipsa │cordului dr. tulburări grave de │ │ │ │ │ritm şi sincope frecvente care │ │ │ │ │împiedică autoservirea │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Cardiomiopatia dilatativă (CMD) . │ │infecţiei virale. │ │ │Pericardita cronică constrictivă │ │ │ │ │cu insuficienţă cardiacă severă. │ │recomandările mai │ │la dr.│ │insuficienţă cardiacă NYHA IV. │ │ │factori fizici │ │eventual tromboze intra-cavitare │ │ │nefavorabili │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională accentuată │ 70 .. cu deficienţă │ │muncă se vor │ │pulmonare şi mărirea inimii dr.este │Deficienţă funcţională uşoară │ 20 . li se │CMD cu dispnee la efort mare şi │ │Pot lucra numai │ │adaugă Rgr. │ 20 .7 │la efort prin DC scăzut.). II accentuat în focarul │Bolnavii cu dispnee la eforturi │ │Pentru locul de │ │pulmonar ex.69% │Gr. microvoltaj. se pune pe dispnee. II de inv. dilatarea ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ .. HVD (Rgr. mărirea cavităţilor cu │ │ │fără expunere la │ │diminuarea contractilităţii. │ │ │cu semne de insuficienţă cardiacă │ │ │ │ │NYHA III sau IV cu tulburări de │ │ │ │ │ritm sau conducere.89% │Gr. │dacă au toleranţă bună la efort │ │capacitatea de │ │se acceptă rolul etiopatogenic al │ │ │muncă. │ │ritm. │ │ │solicitările │ │iniţial stânga dar frecvent │CMD în faza iniţială pot avea │ │profesionale. │ │ │ │ │ireveresibil. cu │ │ │ │informaţii privitoare la │hipoxemie şi hipercapnie medie. │ │pulmonar sau ale cutiei toracice │limite fiziologice │ │Bolnavul va fi │ │(CPC parenchimatos) sau apare prin│ │ │monitorizat │ │afectarea primară a vaselor │ │ │efectuându-se │ │pulmonare (CPC vascular). TA scăzută. care arată│mediu.│ │ │ │ │jugulograma cu "a" şi "V" ample şi│ │ │ │ │"y" adânc la cateterism. │ │dr. Aspect EKG de │Deficienţă funcţională accentuată │ 70 . fără cauze aparente. După │ │ │ │realizează o constricţie a inimii. clacment sau clic │ │ │ │ │pericardic. Testul de efort │ │la temp. │ventilatorie medie. │ │afecţiuni ale parenchimului │arată capacitatea de efort în │ │excesive). situaţie│ │ │probe vent. echo. creşterea │evoluţia bolii este rapidă │ │ │ │în volum a abdomenului. II de inv.100% │Gr. II de inv. circulaţie │tulburări de ritm episodice │ │solicitări │ │pulmonară încărcată. │ │ │Bolnavii cu insuficienţă cardiacă │ │ │ │ │NYHA III. III de inv. şoc │ │ │ │ │apexian fix. al mecanismului │ │ │ │ │imunologic şi al factorilor │ │ │ │ │genetici │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Semnelor fizice obiective de │Deficienţă funcţională medie │ 50 . │ │ │ │Dg. │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Cordul pulmonar cronic . scăderea │ │ │ │cm/m) şi disfuncţie sistolică │perfuziei şi alterării biochimice │ │ │ │(fracţie de ejecţie < 45% sau │musculare. ele sunt │ │ │ │ventricul dilatat (dimensiune │dominate de dispnee şi intoleranţă│ │ │ │internă telediastolică a VS 2. │ │va aprecia │ │Deşi cauza CMD este necunoscută.│mari şi medii.

cu semne │ │ │ │ │de insuficienţă cardiacă dr. │ │ │ │EKG apar semne manifeste de HVD. . │ │ │.stadiul II . AD şi│(hepatomegalie.absenţa oricărui simptom de ischemie. RMN. leziunii stenozante şi a precizării reversibilităţii leziunilor tisulare. II b. │ │ │ │ │manifestă. singurul semn de boală este obstrucţia vasculară diagnosticată clinic sau prin metode de explorare. │ │ │. cu │ │ │ │evidenţia tromboze pulmonare iar │presiunea venoasă crescută. anevrismelor şi disecţiei aortice.Fontaine: .Arteriopatia obliterantă a membrelor inferioare = afecţiunea arterială obstructivă care determină reducerea progresivă a lumenului vascular şi a fluxului sanguin spre membre.Explorări paraclinice: oscilometrie.rare (trombangeită obliterantă.│art.Explorarea paraclinică trebuie completată cu investigarea factorilor de risc metabolici pentru ateroscleroză: DZ. .stadiul IV . │ │ │ │şi va arăta dimensiunile VD. │ 20 . cu hipoxemie şi hipercapnie │ │ │ │ │evidentă. echografie.stadiul III ischemie de repaus. │ │ │Bolnavii cu dispnee la eforturi │ │ │ │ │minime sau cu ortopnee.69% │Monitorizarea continuă.19% │Nu se încadrează în gr. . . II de inv.arteriopatii de st. │Bolnavii cu afecţiune pulmonară. II a. angiografia cu substanţă de contrast. . . care │ │ │ │ │conduc la pierderea capacităţii de│ │ │ │ │autoservire │ │ │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────┘ BOLILE ARTERELOR PERIFERICE .Etiologie:  ateroscleroza sistemică în 90% dintre cazuri.Diagnosticul pozitiv se bazează pe: descrierea simptomelor. necroză. CPC prin tromboembolism │ │ │ │ │pulmonar (embolii mici şi │ │ │ │ │repetate).arteriopatii de st.este limitată la explorarea aortei în dg. explorarea funcţiei renale) pentru identificarea altor determinări aterosclerotice: coronariene.stadiul I .claudicaţie la peste 200 m de mers . .arteriopatii de st.claudicaţie la mai puţin de 200 m de mers .  arteriopatii neaterosclerotice .ischemie de repaus: dureri în decubit şi tulburări trofice cutanate cu ulceraţii. de inv. cu semne de│ │ │ │mitrală sau un sindrom Eisenmenger│insuficienţă cardiacă dr. III de inv. │ 50 . I de inv. determinarea presiunii parţiale a oxigenului în ţesuturi. │EKG. │cu disfuncţie ventilatorie │ │ │ │Echo cord va exclude o stenoză │accentuată sau severă. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ 90 . în │ │ │ asociate şi cu alte localizări │ │funcţie de locul de muncă.Bolile arterelor periferice reprezintă o importantă patologie cardiovasculară datorită incidenţei ridicate şi problemelor complexe de diagnostic şi terapie pe care le ridică. trebuie completat cu aprecierea stadiului arteriopatiei. dislipidemii şi cu celelalte explorări paraclinice (EKG. echografia intravasculară.100% │Gr. edeme maleolare. . examen Doppler. arterită temporală. │ │ │ │AP.stadiul II a. a topografiei. cu │ │ │ │un cateterism permite măsurarea │semne manifeste de HVD sau CPC pe │ │ │ │presiunilor. ┌────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────┐ │ Afecţiunea │ Deficienţa funcţională │Incapacitate│ Grad de invaliditate │ │invalidantă │ │ │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤ │ARTERIOPATII│Fără deficienţă funcţională │ 0 .stadiul II b. . Clasificarea Leriche . ireversibilă. cu semne de CPC │ │ │ │ │vascular manifest. pulmonare şi circulaţia │Deficienţă fucţională accentuată │ 80 . alte arterite).89% │Gr. poate│ │ │ aterosclerotice │ │lucra şi cu normă întreagă │ . tomodensimetria . claudicaţie intermitentă. O scintigramă pulmonară poate │turgescenţă jugulară). │ │periferică severă. dureri în decubit . gangrenă la vârful degetelor sau picior. durere de repaus şi evidenţierea lipsei pulsaţiilor arteriale în teritoriile afectate.ischemie de efort cu claudicaţie intermitentă. cerebrale. examen Doppler pe carotide. prin transductor transcutanat (N: 70  10 mmHg).49% │Necesită schimbarea locului │ │ │ │ │de muncă (dacă este cazul) şi │ │ │ │ │urmărirea continuă a evoluţiei │ │ │ │ │bolii │ │ ├─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ │Gr. la care se asociază prezenţa semnelor obiective de ischemie tisulară. Dg. de inv. I │ │Necesită monitorizare cu │ │ │ │ │urmărirea evoluţiei afecţiunii │ │ ├─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională uşoară │ │Nu se încadrează în gr. │ │ PERIFERICE │. mezenterice.

Ex. bidimensional dublu.89% pt. IV │intervenţiei chirurgicale │ │ ├─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională gravă │ │ │ │ │. echografic bidimensional cu compresie.Tomografia computerizată. I de inv.Cauzele afectării venelor .Scintigramă.79% │Gr.Venografia prin prelucrare electronică (digitală) a imaginii. lucioase şi subţiate şi cu t locală uşor crescută.Edemul: poate constitui unica manifestare a unei TVP.intraluminale.Durerea: este medie sau uşoară în relaţie cu gradul edemului. .Dilatarea reţelei venoase superficiale de deviaţie. atunci când datele clinice sunt incomplete.Bolile venelor reprezintă un capitol important de patologie cardiovasculară.Manifestări generale: febră moderată.│Se va aprecia oportunitatea │ │ │ │ st. nelinişte sau anxietate.Cordonul venos trombozat: poate fi palpat în zonele accesibile şi este uşor sensibil. │ │ │duc la tulb.Diagnosticul de TVP se face pe baze clinice: existenţa factorilor de risc pentru TVP constituie un element important. II de inv.Determinarea radioimunologică a fibrinopeptidei A. tahicardie.Pletismografia prin impedanţă.Manifestări de vecinătate şi la distanţă: hidartroză şi adenopatii regionale. │ │ │. Tromboflebitele superficiale (TFS) . . diminuă efcienţa forţei de propulsie sau cresc în mod critic coagulabilitatea sanguină. .Venografia (flebografia) ascendentă convenţională.pot modifica anatomic sau funcţional peretele venos.Modificările tegumentelor: netede. Tromboza venoasă profundă (TVP) denumită şi flebotromboză acută sau uneori tromboflebită profundă este o afecţiune datorată producerii unui trombus. . Tabloul clinic .arteriopatii st. .Rezonanţă magnetică nucleară. . III şi IV │80 . funcţionale grave şi│ │ │ │ │necesită îngrijire permanentă │ │ │ └────────────┴─────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────┘ INSUFICIENŢA VENOASĂ CRONICĂ . echografic Doppler-color. parietale. Mijloace de explorare paraclinică . Stabilirea unui diagnostic precoce al TVP este deosebit de importantă. . prin incidenţa lor deosebită şi prin problemele de terapie şi profilaxie pe care le ridică. inclusiv valvulele. . externe .Suspiciunea clinică de TVP trebuie confirmată sau infirmată prin mijloacele paraclinice. . deoarece extensia trombozei este cel mai adesea rapidă. . . . . boala este potenţial letală (prin embolie pulmonară) sau invalidantă (prin sindrom post-trombotic).Ex. .Ex.arteriopatii cu amputaţii ce │ 90 . de obicei puţin aderent într-o venă profundă. .│ ├─────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională accentuată│ 70 . . în raport cu gradul. . localizarea şi durata modificărilor.Consecinţele fiziopatologice şi clinice ale perturbării circulaţiei venoase pot fi uşoare şi nesemnificative sau extrem de grave.Venografia radioizotopică.100% │Gr. Diagnostic . . .

│ ├───────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională uşoară │ │Nu se încadrează în grad │ │ │ dilataţii arciforme cu │ 20 .39% │de invaliditate.79% │Gr.forma clinică .fără nici o cauză decelabilă. însoţite de formarea de trombuşi aderenţi.răspunsul la tratament II. II de inv. urmare a unei tromboze venoase profunde (TVP) vindecată cu sechele. pe demonstrarea clinică sau prin investigaţiile paraclinice ale unei obstrucţii venoase. dureros la presiune sau spontan . Tabloul clinic . Tabloul clinic  edem  ectazia venelor subcutanate  modificări cutanate trofice  ulcerul de gambă Diagnostic  Diagnosticul pozitiv se bazează pe prezenţa edemului cronic caracteristic circulaţiei vicariante subcutanate şi a eventualelor modificări cutanate la bolnavi cu antecedente de TVP sau condiţii favorizante pentru aceasta.59% │Gr. │ │ │ impotenţă funcţională │ │ │ │ │ tromboflebite profunde repetate│ │ │ └───────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────┘ AFECŢIUNILE RESPIRATORII CRITERII DE EVALUARE A INCAPACITĂŢII ŞI A GRADULUI DE INVALIDITATE ÎN AFECŢIUNILE RESPIRATORII Stabilirea incapacităţii şi a gradului de invaliditate în afecţiunile respiratorii se bazează pe: I.fenomenele inflamatorii dispar spontan în câteva zile sau săptămâni. leziunile intimale. │ │ │ pachete varicoase │ │Schimbarea locului de muncă │ │ │ │ │nefavorabil prin temperaturi│ │ │ │ │ridicate şi ortostatism. SINDROMUL POST TROMBOTIC (SPT)  reuneşte manifestările clinice ale hipertensiunii venoase cronice din sistemul venos profund.Sunt afecţiuni inflamatorii.prezenţa complicaţiilor . un proces inflamator propagat de la structurile din vecinătate. Cauza: varicele. ocazional . de regulă circumscrise şi abacteriene ale pereţilor venelor subcutanate.19% │invaliditate.. evaluarea ventilaţiei pulmonare prin metoda pneumotahografică sau spirografică . ┌───────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────┐ │Afecţiunea │ Deficienţa funcţională │Incapacitatea│ Grad de invaliditate │ │invalidantă│ │ funcţională │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤ │ │Fără deficienţă funcţională: │ │Nu se încadrează în grad de │ │ │ varice simple │ 0 . │ │ │ hipertensiune venoasă │ │Schimbarea locului de muncă.stadiul evolutiv . unele boli cu tropism vascular.│ │ │ ortostatică │ │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie │ 40 . provocate de administrarea intravenoasă de substanţe iritante. Elemente clinice . Elemente funcţionale 1. │ │ │ varice gigante cu edem │ │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională accentuată│ │ │ │ │ tulburări trofice │ 60 . III de inv.vena afectată apare sub forma unui cordon ferm.

Examenul radiologic pulmonar  este obligatoriu în toate afecţiunile respiratorii  este util pentru: . pletismografie cu determinarea rezistenţei la flux în căile aerifere .urmărirea evoluţiei bolii .Raw. teste de transfer gazos prin membrana alveolo-capilară. prezenţa chimiorezistenţei  vindecare . Tabel nr. stabilizată)  complianţa bolnavului la tratament. N sau ││ N │ ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ^│ │ ^ │ │ │ │CPT │ v │N sau ││ v. tipul disfuncţiei ventilatorii 1b. bronşiectazii. aprecierea adaptării la efort a sinergiei cordeo-respiratorii prin teste de efort specifice 4. efectuarea de teste suplimentare de explorare funcţională pulmonară (determinarea VR şi CRF. N sau ││ N │ ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤ │ │ │ ││ ^││ ^│ │ │ │CRF │N sau v│N sau ││v. severitatea disfuncţiei ventilatorii pe baza reducerii ventilaţiei maxime (V(max)) sau a VEMS faţă de valoarea prezisă. recent stabilizată. N.  prezenţa consecinţelor corticoterapiei îndelungate PID (PNEUMOPATII INTERSTIŢIALE FIBROZANTE DIFUZE)  intensitatea dispneei  toleranţa la efort SUPURAŢIILE BRONŞICE (bronşite cronice purulente. cu sau fără sechele morfofuncţionale II. Elemente clinice BPOC  vechimea bolii  durata şi frecvenţa recurenţelor  intensitatea dispneeii  expectoraţia (aspectul cantitativ şi calitativ al sputei)  răspunsul la tratament (nivelul consumului de medicamente) ASTMUL BRONŞIC  frecvenţa crizelor  prezenţa/absenţa simptomelor nocturne  prezenţa/absenţa simptomelor intercritic  necesitatea corticoterapiei orale.completă. evaluarea globală a schimburilor gazoase (gazanaliza sângelui arterial în repaus şi efort) 3. abscesul pulmonar cronic. 1 .) III. cantitativ) TUBERCULOZA PULMONARĂ  activitatea bolii (activă. │ │ N │ ├──────┴──────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤ │DEBITE VENTILATORII │ DVR │ DVO │ DVM │ SODD │ ├──────┬──────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VEMS │ v │ v │ v │ N │ ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤ │ │ │ ^│ │ │ │ │ │ │ │VEMS/CV x 100 │N sau ││ v │ v │ N │ . etc.2. Evaluarea ventilaţiei pulmonare prin metoda pneumotahografică sau spirografică 1a. tardivă.diagnosticul pozitiv şi diferenţial .Tipul disfuncţiei ventilatorii ┌─────────────────────┬───────┬───────┬──────────┬────────┐ │Volume şi capacităţi │ DVR* │ DVO │ DVM │ SODD │ │ pulmonare │ │ │ │ │ ├──────┬──────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤ │ │CV │ │ │ N │ │ N │ │ │ │ v │ │ │ │ ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤ │ │ │ ^│ ^││ ^│ │ │ │VR │N sau ││N sau ││v. teste de mecanică pulmonară. pioscleroza)  frecvenţa şi durata acutizărilor  expectoraţia (calitativ.evidenţierea complicaţiilor I. Elemente funcţionale 1.

prezis) VEMS(prezis) x 30 VEMS(prezis) II.2 mmHg semnifică hipoxemie  p(a)CO2 .ind.saturaţia cu oxigen a hemoglobinei din sângele arterial sistemic .presiunea parţială a oxigenului în sângele arterial sistemic (p(a)O2) .62 (femei) │ >= 80 w la femei │ ├───────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │UŞOARĂ │ < (VEMS .62) >= 60% │ 80 .35 .0. Evaluarea globală a schimburilor gazoase (gazanaliza sângelui arterial în repaus şi la efort)  parametrii măsuraţi sunt: . funcţionale.scăderea valorilor p(a)O2 sub valoarea medie prezisă .60 w la femei │ ├───────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │MEDIE │ 59 .valori normale 78 .0. Severitatea disfuncţiei ventilatorii nu conduce automat la încadrarea într-un anumit grad de invaliditate.35 = acidoză ─┐ aceste abateri ├ .45 (medie 40 mmHg) . Raportarea procentuală a VEMS(actual) la valoarea prezisă (teoretică) furnizează aceeaşi informaţie V(max.creşterea valorilor peste 45 mmHg semnifică hipercapnie  SaO2 .valori normale 7. În stabilirea deficienţei funcţionale se ţine seama de întreg complexul de date clinice.8.40% │ 80 .84) >= 60% │ 100 .84 (bărbaţi)│ >= 100 w la bărbaţi │ │ │ VEMS(prezis)  0.valori normale 95% .45 (< 7.valori normale 35 .7.ind.pH-ul sângelui arterial sistemic  p(a)O2 . 2 .80 w │ │ │ < (VEMS . Ventilaţia maximă indirectă nu este un parametru obligatoriu pentru stabilirea severităţii disfuncţiei ventilatorii.50 w la bărbaţi │ │ │ │ 60 .100 mmHg (valorile scad cu vârsta) . radiologice.scade în cazul tulburării importante a oxigenării la nivelul plămânului  pH .├──────┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │FEF25_75 │N sau v│ v │ v │ v │ ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │MEF50 │N sau v│ v │ v │ v │ ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤ │ │ │ ^│ │ │ │ │ │ │ │ │MEF50/CV │N sau ││ v │ v │ v │ ├──────┼──────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │V(max) │ v │ v │ v │ N │ └──────┴──────────────┴───────┴───────┴──────────┴────────┘ DVR = disfuncţie ventilatorie restrictivă DVO = disfuncţie ventilatorie obstructivă DVM = disfuncţie ventilatorie mixtă SODD = sindrom obstructiv distal discret Tabel nr.actual) VEMS(actual) x 30 VEMS(actual) ─────────────────% = ─────────────────% = ────────────% V(max.Severitatea disfuncţiei ventilatorii (şi capacitatea maximă de prestaţie C(pmax) corespunzătoare) ┌───────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ DISFUNCŢIE │ V(max)(VEMS)% din │ C(pmax) │ │ │ valoarea prezisă │ │ ├───────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │FĂRĂ │VEMS(prezis)  0. 2.presiunea parţială a bioxidului de carbon în sângele arterial sistemic (p(a)CO2) .50 w la femei │ ├───────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ACCENTUATĂ (SEVERĂ)│ < 40% │Test de efort contraindicat│ └───────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────┘ Notă I.

60 │ ├────────────────────┼───────────────┤ │ACCENTUATĂ │ 59 .45 = alcaloză ─┘ sunt corelate cu p(a)CO2) Tabel nr.60 │ ├────────────────────┼───────────────┤ │MEDIE │ 60 .70 (femei) │ │ ├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ │ MEDIE │ 80 . 3 .Severitatea hipercapniei ┌────────────────────┬───────────────┐ │ HIPERCAPNIE │ paCO2(mmHg) │ ├────────────────────┼───────────────┤ │UŞOARĂ │ 45 . determinarea volumului rezidual (VR) pentru evidenţierea hiper inflaţiei în sindromele obstructive.45 │ ├────────────────────┼───────────────┤ │SEVERĂ │ 44 .50 (bărbaţi) │ 50 │ │ │ 70 . Teste suplimentare de explorare funcţională pulmonară 4a.180 │ MEDIE │ ├──────────────────────┼───────────────────────┤ │ > 180 │ ACCENTUATĂ │ └──────────────────────┴───────────────────────┘ 4b. evaluarea capacităţii maxime de prestaţie (C(pmax)) pe baza parametrilor circulatori ┌────────────────┬──────────────────┐ │ C(pmax) │ INTENSITATEA │ │ │ EFORTULUI (W) │ ├────────────────┼──────────────────┤ │PĂSTRATĂ │ >= 150 │ ├────────────────┼──────────────────┤ │REDUCERE UŞOARĂ │ 150 . Aprecierea adaptării la efort a sinergiei cardio-respiratorii 3a.> 7.70 │ ├────────────────────┼───────────────┤ │ACCENTUATĂ (SEVERĂ) │ > 70 │ └────────────────────┴───────────────┘ 3.80 (bărbaţi) │ 75 │ │ │ 80 .Severitatea hipoxemiei ┌────────────────────┬───────────────┐ │ HIPOXEMIE │ p(a)O2(mmHg) │ ├────────────────────┼───────────────┤ │UŞOARĂ │ <= 70 │ ├────────────────────┼───────────────┤ │MEDIE │ 69 .110 │ ├────────────────┼──────────────────┤ │MEDIE │ 110 .35 │ ├────────────────┼──────────────────┤ │GRAVĂ │ < 35 │ └────────────────┴──────────────────┘ 3b.80 │ ├────────────────┼──────────────────┤ │ACCENTUATĂ │ 80 .50 (femei) │ │ ├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ │ACCENTUATĂ │ < 50 │ < 50 │ └─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘ 4.35 │ ├────────────────────┼───────────────┤ │GRAVĂ (risc letal) │ < 35 │ └────────────────────┴───────────────┘ Tabel nr. teste de mecanică pulmonară  determinarea compleanţei statice (C(st)) . 4 . după intensitatea efortului (în watt) care poate fi desfăşurat timp de 5' fără modificarea p(a)O2 ┌─────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐ │ Capacitate de efort │ Intensitatea efortului │ Reducerea capacităţii │ │ │ (watt) │ de efort (%) │ ├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ │PĂSTRATĂ │ >= 100 (bărbaţi) │ 0 │ │ │ >= 80 (femei) │ │ ├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤ │REDUCERE UŞOARĂ │ 100 . ┌──────────────────────┬───────────────────────┐ │ Creşterea VR faţă de │ Gradul hiperinflaţiei │ │ valorile prezise (%) │ │ ├──────────────────────┼───────────────────────┤ │ <= 150 │ UŞOARĂ │ │──────────────────────┼───────────────────────┤ │ 150 .

ca şi insuficienţa pulmonară manifestă (hipoxemie cu hipercapnie de repaus) determină incapacitate 70 . III-IV │hipoxemie accentuată la efort │ │ │ b) 80-89% │ │ │ │b) prezenţa CPC şi hipoxemie de repaus│ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤ │forme severe în │ │Necesită îngrijire pentru │ │ 90-100 │ │ │stadiul de │ hipoxemie severă │activităţi cotidiene şi/sau │ │ a) 90-95 │ I │ │insuficienţă │ hipercapnie severă │igienă personală │GRAVĂ │ b) 95-100 │ │ │respiratorie cronică│ acidoză respiratorie │a) ocazional │ │ │ │ │sau complicate cu │ │b) permanent │ │ │ │ │insuficienţă │ │ │ │ │ │ │cardiacă dreaptă │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┘ ASTMUL BRONŞIC ┌─────────────┬─────────────┬────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐ │Forma clinică│ Număr de │Simptome intercritic│ Funcţional │ Tratament │Incapacitate│Deficienţă │ Grad de │ │ │ crize │ şi nocturn │ │ │ │funcţională│invaliditate│ ├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ UŞOR │< 1 .2/săpt.2/săpt. teste de difuziune alveolo-capilară (măsurarea factorului de transfer gazos . tuse).6 .│mai mult de 1 pe │cu hipocapnie │inhalatorie zilnic │ a) 50-59% │ MEDIE │ III │ │ CONTROLAT │ │săptămână │ reducere │Se adaugă la │ b) 60-69% │ │ │ │ │ │ │medie a │tratament │ │ │ │ │ │ │ │capacităţii de │bronhodilatatoare │ │ │ │ │ │ │ │efort │retard │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │simptomatologie │ DVO │ │ │ │ │ │ │ │accentuată │accentuată │Necesită corticote │ │ │ │ │ │ │intercritic (dispnee│(severă) │rapie orală │ │ │ │ │ │ │de efort. │uşoară │inhalatorie │ b) 30-49% │ │ │ │ │ │intermitente │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │simptome moderate │a) DVO medie │a.T(L. │ Hipoxemie │ crize scurte │ 70-89% │ │ │ │ SEVER │ > 5/săpt.0. Exacerbări│repaus cu │ tratament │ a) 70-79% │ACCENTUATĂ │ II │ │ │ │frecvente │normocapnie(!) │prelungit │ b) 80-89% │ │ │ .9 │ ├───────────────┼────────────────────┤ │ACCENTUATĂ │ > 0.2/săpt.50 = hipercomplianţă C(st) < valoare medie prezisă .3 . │continuu.0. zilnic │b) hipoxemie │zilnic │ │ │ │ │ MODERAT │ │şi crize nocturne │medie la efort │b. │Reducere accentuată │ACCENTUATĂ │ a) 70-79% │ II │ │dispnee grd.0. cu │ │ │ 70-89% │ │ │simptome permanente.9 │ └───────────────┴────────────────────┘ 4c.100% (deficienţă funcţională globală gravă).50 = hipocomplianţă  determinarea rezistenţei la flux în căile aerifere (Raw)  valori normale 0. beta(2) mimetice│ │ │ │ │ │ │intercritic. Cordul pulmonar cronic (cpc) documentat clinic şi prin investigaţii de laborator.C(st) > valoare medie prezisă + 0.89% (deficienţă funcţională globală accentuată). Insuficienţa respiratorie decompensată (hipoxemie cu hipercapnie şi acidoză respiratorie) determină incapacitate de 90 .19% │ │ 0 │ │ │(ocazional) │< 2/lună │ventilatorie │inhalator în criză │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ crize nocturne │disfuncţie │a) beta(2) mimetice│ │ │ │ │ │ │> 2/lună │ventilatorie │inhalator la nevoie│ 20-49% │ │ │ │ MODERAT │> 1 .│crize nocturne │fără disfuncţie│beta(2) mimetice │ 1 .│ simptome uşoare │obstructivă │b) corticoterapie │ a) 20-29% │ UŞOARĂ │ 0 │ │ │ │intercritic.6 │ ├───────────────┼────────────────────┤ │MEDIE │ 0.CO) scăzut în fibrozele interstiţiale difuze) ┌─────────────────────┬──────────────┐ │ALTERAREA DIFUZIUNII │ REDUCEREA │ │ │ T(L. creştere Raw medie │c) reducere medie │ │ c) 65-69% │ │ │ │c) se adaugă hipoxemie medie de efort │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤ │forma severă cu │a) DVO accentuată (severă).CO)(%) │ ├─────────────────────┼──────────────┤ │UŞOARĂ │ > 60 │ ├─────────────────────┼──────────────┤ │MEDIE │ 59 . BRONHOPNEUMOPATIA OBSTRUCTIVĂ CRONICĂ (BPOC) ┌────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┐ │ Clinic │ Funcţional │ Adaptare la efort │Deficienţă │ │ Grad de │ │ │ │ │funcţională│Incapacitate│invaliditate│ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤ │forma uşoară cu │a) sindrom obstructiv distal │ │ │ 20-49% │ │ │simptome permanente │b) disfuncţie ventilatorie obstructivă│păstrată │UŞOARĂ │ a) 20-29% │ 0 │ │ │(DVO) uşoară │ │ │ b) 30-49% │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤ │forma moderată cu │a) disfuncţie ventilatorie obstructivă│ │ │ 50-69% │ │ │simptome permanente. corticoterapie │ 50-69% │ │ │ │ INSUFICIENT │> 1 .22 KPa/1sec ┌───────────────┬────────────────────┐ │ Creşterea Raw │ Valori (KPa/1sec) │ ├───────────────┼────────────────────┤ │UŞOARĂ │ 0.40 │ ├─────────────────────┼──────────────┤ │GRAVĂ │ < 40 │ └─────────────────────┴──────────────┘ 1. II-III │b) DVO medie. hiperinflaţie pulmonară uşoară │a) reducere UŞOARĂ dau MEDIE│ │ a) 50-59% │ │ │dispnee grd. 2.│hiperinflaţie pulmonară accentuată. hiperinflaţie pulmonară │b) reducere medie │MEDIE │ b) 60-65% │ III │ │ │medie.│medie.

bronşite cronice purulente. I │< 2 luni/an │ complet │ 1-19% │ │ 0 │ │ fără disfuncţie ventilatorie │ │reversibile│ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ disfuncţie ventilatorie uşoară │ │ │ │ │ │ │ bronhoree │ │ │ 20-49% │ │ │ │a) 50-60 ml/24h în cursul puseelor│< 2 luni/an │ complet │ a) 20-29% │ UŞOARĂ │ 0 │ │supurative │ │reversibile│ b) 30-49% │ │ │ │b) bronhoree peste 60 ml/24h în │ │ │ │ │ │ │timpul puseelor supremative │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ disfuncţie ventilatorie medie │ │ │ │ │ │ │a) bronhoree >70 ml/24h în timpul │ │ │ │ │ │ │puseelor supurat. III) │distal sau │la eforturi mici │ │ b) 80-89% │ │ │ │semne de CPC │DVM │hipoxemie severă │ │ │ │ │ │ │accentuată │de repaus │ │ │ │ │ │ │(severă) │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │Stadiul │ │hipoxemie gravă de │necesită │ │ │ │ │complicat cu │ │repaus cu │îngrijire │ 90-100% │ │ │ │insuficienţă │DVM severă │hipercapnie │ocazională │ a) 90-95% │ GRAVĂ │ I │ │cardiorespiratorie│ │accentuată şi │necesită │ b) 95-100% │ │ │ │ireductibilă │ │acidoză │îngrijire │ │ │ │ │ │ │respiratorie │permanentă │ │ │ │ └──────────────────┴────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘ SUPURAŢII BRONHOPULMONARE CRONICE Supuraţiile bronhopulmonare constituie un grup eterogen de afecţiuni caracterizate prin infecţie recurentă sau persistentă . dispnee│ Hipoxemie │+ tratamentul │ │ │ │ │ │ frecvente │continuă în evoluţie│severă repaus │complicaţiilor │ 90-100% │ │ │ │ GRAV │ diurne şi │CPC.abscese pulmonare. reducere │ │ │ │ │ │ │eforturi de │uşoară │ │ │ │ │ │ │intensitate medie │ │ │ │ │ ├──────────────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │scădere medie a │ │ │ │ │ │Stadiul II │ │T(L.co)) │ │ b) 30-49% │ │ │ │ │ │hipoxemie uşoară la │b. │cu │a) necesită │ a) 90-95% │ GRAVĂ │ I │ │ │ nocturne │ICD │hipercapnie(!!)│îngrijire │ b) 95-100% │ │ │ │ │ │ │ │ocazională │ │ │ │ │ │ │ │ │a) necesită │ │ │ │ │ │ │ │ │îngrijire │ │ │ │ │ │ │ │ │permanentă │ │ │ │ └─────────────┴─────────────┴────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘ PNEUMOPATII INTERSTIŢIALE FIBROZANTE DIFUZE ┌──────────────────┬────────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐ │ Stadiul │ Disfuncţia │ Schimbul gazos │ Adaptare │Incapacitate│Deficienţă │ Grad de │ │ evolutiv │ventilatorie│ │ la efort │ │funcţională│invaliditate│ ├──────────────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │a.de tip supurativ şi care se manifestă clinic prin:  bronhoree purulentă . │< 3 luni/an │ │ │ │ │ │ dispnee gr. normal │ │ │ │ │ │ │ │b. eventual fetidă sau hemoptoică (în fazele acute depăşind 50 ml/24 h)  dispnee de efort sau repaus  semne generalizate de infecţie Se includ în acest grup:  supuraţii bronşice . scădere uşoară a │a.│ │ │ │ capacitate de│ │ │ │ │ │ │ │ │efort accentuat│ │ │ │ │ │ │ │ │redusă │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │Simptomatologie │ │tratament complex │ │ │ │ │ │ │intercritică │ DVO severă │al bolii de fond │ │ │ │ │ │ crize │invalidantă. II │ │ │ │ │ │ │ hipoxemie medie de efort │ │ │ │ │ │ │ reducere medie a capacităţii de │ │ │ │ │ │ │efort │ │ │ │ │ │ . păstrată │ │ │ │ │Stadiul I │ │factorului de │ │ 20-49% │ │ │ │(disnee gr. II) │ │efort │ │ b) 60-69 │ │ │ │ │ │hipoxemie medie de │ │ │ │ │ │ │ │repaus │ │ │ │ │ ├──────────────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ │DVR │reducere accentuată │ │ │ │ │ │ │accentuată │a difuziunii │ │ │ │ │ │Stadiul III │+ sindrom │alveolo .co) │ │ 50-69% │ │ │ │(dispnee │DVR medie │hipoxemie medie de │reducere medie│ a) 50-59 │ MEDIE │ III │ │gr.capilare │reducere │ 70-89% │ │ │ │(dispnee │obstructiv │hipoxemie accentuată│accentuată │ a) 70-79% │ACCENTUATĂ │ II │ │gr. bronşiectazii supurate  supuraţii pulmonare .recurentă şi/sau persistentă. I) │ DVR uşoară │transfer gazos │ │ a) 20-29% │ UŞOARĂ │ 0 │ │ │ │(T(L. │> 2 luni/an │ │ │ │ │ │ dispnee gr. supuraţii pulmonare difuze pioscleroză pulmonară SUPURAŢII BRONHOPULMONARE ┌──────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┐ │ Clinic şi funcţional │ Durata │ Control │Incapacitate│Deficientă │ Grad de │ │ │recurenţelor│terapeutic │ │funcţională│invaliditate│ ├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ pusee supurative episodice │ │ │ │ │ │ │ dispnee gr. I │ │ │ │ │ │ │ reducere uşoară a capacităţii de│ │reversibile│ 50-69% │ │ │ │efort │ │ prin │ a) 50-59% │ MEDIE │ III │ │b) bronhoree 80 m//24h în timpul │ │ tratament │ b) 60-69% │ │ │ │puseelor suprem.

│BK negativ (negativat │ │ │ │ │risc crescut de reactivare │după 6 luni de │ │ 70-89% │ II │ │ │tratament) │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ │BK pozitiv în perioada│ │ │ │ │orice formă clinică │de 3 luni precedând │ │ 89% │ II │ │ │expertizării │ │ │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────┤ │forme cronice severe. │ │indemne anterior │ │ │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────┤ │evoluţie lent favorabilă. Aprecierea incapacităţii şi a deficienţei funcţionale se bazează pe:  evoluţia clinică  severitatea disfuncţiei ventilatorii  gradul afectării adaptării la efort conform criteriilor enunţate în capitolul introductiv TUBERCULOZA PULMONARĂ ACTIVĂ ┌────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ Clinic │ Examen bacteriologic │ Examen radiologic │Incapacitate│ Grad de │ │ │ │ │ │invaliditate│ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────┤ │evoluţie gravă.gradul II de invaliditate) timp de 6 luni de la prima expertizare . exereză pulmonară. │BK pozitiv │ │ 90-95% │ I │ │necesită asistenţă din │BK negativ │ │ 95-100% │ │ │partea altei persoane │ │ │ │ │ │ocazional │ │ │ │ │ │permanent │ │ │ │ │ └────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────┘ TUBERCULOZA PULMONARĂ STABILIZATĂ În cazul în care la prima revizuire (după 6-12 luni) bolnavii de tuberculoză pulmonară prezintă leziuni stabilizate incapacitatea şi gradul de invaliditate se apreciază după:  severitatea disfuncţiei ventilatorii  severitatea afectării schimburilor gazoase în plămâni  capacitatea de adaptare la efort conform criteriilor stabilite în capitolul introductiv TUBERCULOZA PULMONARĂ OPERATĂ În stabilirea incapacităţii şi a gradului de invaliditate la aceşti bolnavi se va ţine seamă de:  criteriile de activitate a tuberculozei  consecinţele morfofuncţionale ale intervenţiei chirurgicale 1. │expertizării │parenchim pulmonar │ │ │ │etc. calcificări pleurale) b) au necesitat tratament chirurgical (decorticare. febrilitate. │perioada de 3 │sau cavitare extinse. caşexie. abces pulmonar) Sunt afecţiuni determinate de acumularea de lichid purulent în cavitatea pleurală. cu │ │ │ │ │ │insuficienţă │ │ │ │ │ │cardio-respiratorie │ │ │ 90-100% │ │ │ireductibilă. Pun problema aprecierii incapacităţii şi a deficienţei funcţionale în următoarele situaţii: a) determină sechele importante (palipleurit. piotorax. toracoplastie). │ │ │ │pierdere ponderală.├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ disfuncţie ventilatorie │ │ │ │ │ │ │accentuată │ │ │ │ │ │ │a) bronhoree > 80 ml/24h │ │ │ │ │ │ │ hipoxemie accentuată la efort de│> 3 luni/an │Parţial sau│ 70-89% │ACCENTUATĂ │ │ │intensitate medie │ │ temporar │ a) 70-79% │ │ II │ │b) semne CPC │ │reversibile│ b) 80-89% │ │ │ │ hipoxemie cu hipercapnie în │ │ │ │ │ │ │repaus │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ disfuncţie ventilatorie severă │ │ │ │ │ │ │ bronhoree purulentă permanentă │ │ │ │ │ │ │> 100 ml/24h │ │ │ │ │ │ │ insuficienţă cardio-respiratorie│ │ │ 90-100% │ │ │ │ireductibilă │ persistent │ineficient │ a) 90-95% │ GRAVĂ │ I │ │ necesită îngrijire │ │ │ b) 95-100% │ │ │ │a) ocazională │ │ │ │ │ │ │b) permanentă │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘ PLEUREZII PURULENTE (emfizemele pleurale. fistule │luni precedând │afectarea unor zone de│ 70-89% │ II │ │bronho-pleuro-parietale. Bolnavii cu intervenţie chirurgicală pe torace pentru tuberculoză pulmonară prezintă incapacitate de 70-89% (deficienţă funcţională accentuată .│BK negativ în │Imagini infiltrative │ │ │ │subfebrilitate prelungită.

Pacienţii cu IRC trebuie evaluaţi periodic pentru monitorizarea progresiunii bolii. pensionari de gradul II după perioada de 6 luni în care au evoluat favorabil se consideră că prezintă incapacitate de 50-69% (deficienţă funcţională medie . deoarece rinichiul sănătos compensează funcţiile pierdute ale rinichiului lezat.boala care a produs IRC . având o evoluţie progresivă către exitus. încadraţi în gradul II de invaliditate. diabet zaharat) . conform criteriilor din capitolul introductiv. malformaţii). cu debut lent. În expertiza medicală a capacităţii de muncă constituie elementul de referinţă pentru stabilirea diagnosticului funcţional şi aprecierea capacităţii de muncă în afecţiunile rinichiului. Caracteristici:  se manifestă după luni sau ani de la vindecarea procesului bacilar  baciloscopie directă constant negativă timp de cel puţin 18 luni (cel puţin 3 culturi)  imagini radiologice nemodificate (controale repetate la câteva luni) Stabilirea incapacităţii şi încadrarea în grad de invaliditate se bazează pe:  severitatea afectării ventilaţiei pulmonare  severitatea afectării schimburilor gazoase la nivel pulmonar  adaptarea la efort conform criteriilor stabilite în capitolul introductiv. datorită leziunilor organice. Prezenţa de leziuni într-un singur rinichi. Etiologia IRC este greu de evaluat. În România cauza cea mai frecventă a IRC este boala glomerulară (49%). Viteza de progresie variază în funcţie de: . în caz de rinichi unic congenital sau dobândit. IRC presupune existenţa de leziuni în ambii rinichi sau într-un singur rinichi. dar frecvenţa poate varia în funcţie de factorii menţionaţi anterior şi de stadiul IRC. când acesta este unic.asocieri morbide (HTA. rezultă că 76% din pacienţii cu IRC din România au una dintre aceste etiologii. exclude apariţia IRC. Bolnavii operaţi pentru tuberculoză pulmonară. cu etiologie multiplă. Dacă se include nefropatia diabetică în categoria nefropatiilor glomerulare primare şi adăugăm nefropatiile interstiţiale. Bolnavii operaţi pentru tuberculoză pulmonară. SINDROAME POST TUBERCULOASE În acest grup sunt cuprinse formele de tuberculoză pulmonară vindecate cu sechele morfofuncţionale importante.complianţa la regimul igieno-dietetic şi la tratamentul medicamentos Intervalul recomandat dintre examenele periodice este de 3 luni. uropatii. AFECŢIUNILE RENALE INSUFICIENŢA RENALĂ CRONICĂ Insuficienţa renală cronică (IRC) este un sindrom cronic. ireversibile. după 12 luni de la data pensionării de invaliditate sunt încadraţi în funcţie de severitatea afectării funcţiei respiratorii. în ani de zile.2. Examenele periodice trebuie să includă:  Anamneză . celălalt fiind sănătos. localizate în ambii rinichi sau într-unul singur. urmată de nefropatiile interstiţiale (23%).gradul III de invaliditate) pentru încă 6 luni în vederea readaptării progresive la activitatea profesională şi a evitării recăderilor (chiar dacă nu prezintă afectarea funcţiei respiratorii) 3. caracterizat fiziopatologic prin incapacitatea rinichilor de a-şi asigura funcţiile normale. IRC reprezintă expresia funcţională a diferitelor tipuri de leziuni ale rinichiului (nefropatii.

III. etc). lipemie . Stadiul de insuficienţă renală cronică decompensată (preuremie)  funcţie renală afectată în repaus. parcurgând aceleaşi stadii indiferent de boala renală primară. Ca2+. determinate de: .  masă de nefroni funcţionali 10-25%.B. retenţie azotată)  masă de nefroni funcţionali 25-50%  evoluează în două faze: a) faza poliurică. hematocrit. poliurie compensatorie. Examen clinic complet  Explorări de laborator .  probe funcţionale renale puţin sau moderat modificate  homeostazie modificată moderat în faza de retenţie azotată fixă. acid uric. uşor alterată în condiţii de suprasolicitare.natura bolii renale primare .Clearance uree . . trigliceride. clavicule. Există diverse definiţii ale stadiilor. creatinină)  Explorări imagistice: . Cea mai completă este cea redată în continuare (N.Examen sumar de urină .anual .  anemie uşoară sau medie N. leucogramă. K+.co-morbiditate Examenele periodice vor urmări evaluarea manifestărilor clinice ale IRC (vezi tabel 1). PO43-) . Ursea) I.Retenţia azotată se poate menţine constantă timp de mai mulţi ani în condiţiile reducerii masei nefronice. K.Echilibru acido-bazic . uree.anual  Explorări complementare.  nu există anemie. proteine.Electroforeză proteine serice (de două ori pe an) . suficienţă cu randament limitat)  funcţie renală normală în repaus.Determinare dimensiuni rinichi (radiologie.  masă de nefroni funcţionali peste 50%.Colesterol. endoscopie) . trepidaţii. umiditate.Clearance creatinină endogenă . Stadializarea insuficienţei renale cronice IRC evoluează stadial. număr trombocite) .Hemogramă (hemoglobină. Na. În acest stadiu capacitatea de muncă este păstrată.  probe funcţionale renale normale. creatinină sertice . II.Ionogramă serică (Na+. Stadiul de deplină compensare (suficienţă funcţională. .Fosfataza alcalină serică . picioare) .Examen de urină din 24 ore (densitate.Radiografii schelet osos (mâini. b) faza de retenţie azotată fixă. hipertensiune. Stadiul de insuficienţă renală compensată  funcţia renală normală în repaus prin intervenţia mecanismelor compensatorii (hipertrofie funcţională a nefronilor restanţi.  homeostazie normală.Uree. toxice. Poate fi necesară schimbarea locului de muncă în cazul în care solicitările energetice depăşesc 700 kcal/8 h sau activitatea se desfăşoară în condiţii de microclimat necorespunzătoare (temperaturi extreme.

arteriopatii periferice . Manifestări cardio-vasculare . La unii dintre bolnavi semnele de uremie se pot ameliora.T. cu gradele de incapacitate corespunzătoare iar capacitatea de muncă se apreciază ţinându-se seama de solicitările locului de muncă.A. Stadiul de uremie depăşită În acest stadiu supravieţuirea este asigurată prin mijloace de substituţie a funcţiei renale: epurare extrarenală sau transplant renal.  masă de nefroni funcţionali sub 10%. prin mecanism renal sau extra renal UREMIE .Manifestări ale insuficienţei renale I.motivaţia deficientului pentru muncă . . În aprecierea statutului medico-profesional al acestor deficienţi se vor avea în vedere o serie de alţi factori: .În afara manifestărilor bolii de fond apar şi semnele de uremie IV.situaţia socio-familială a acestuia.aritmii .C. Stadiul de uremie (terminal)  funcţie renală grav alterată.  homeostazie grav alterată prin creşterea semnificativă a produşilor de retenţie azotată.  anemie medie N.toleranţa hemodializei sau a dializei peritoneale . viscarale PSEUDOUREMIA .pericardită uremică .hiponatremie (nefropatie cu pierdere de sare) .hipernatremie (prin retenţie) .complex de simptome cerebrale datorate edemului cerebral (hiperosmolaritate numai la azotemie moderată) Observaţie: Aceşti termeni sunt frecvent folosiţi incorect referitor la IRC.  probe funcţionale renale alterate (vezi tabelul). în timp ce la alţii acestea se dezvoltă progresiv.rezultatul acumulării de metaboliţi toxici în care apar manifestări multiple datorate tulburărilor hidro-electrolitice.hiperpotasemie (dar cu depozite reduse) .B. .toleranţa rinichiului transplantat . De aceea trebuie evitaţi şi înlocuiţi cu cel de insuficienţă renală cronică.creştere în ser a produşilor azotaţi neproteici (uree.hipocalcemie cu hiperfosfatemie II. Manifestări electrolitice .hipotensiune arterială (instabilitate hemodinamică la hemodializaţi) . creatinină).H. acidobazice.gradul de recuperare medicală . acid uric. cu precizarea stadiului. Astfel deficienţa funcţională poate fi de la uşoară la gravă.tendinţă crescută spre arteroscleroză . . Tabel I .prezenţa patologiei induse de hemodializă .insuficienţă cardiacă .R. homeostazie constant alterată (vezi tabelul).stadiul final al I. Nomenclatură AZOTEMIE .  anemie medie sau severă V.

49% │Eventual schimbare│ │compensare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ loc de muncă │ ├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Compensat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Faza │ 50 -> 35 │ <= 1022 │ < 50 │ 1.5 │ 12 .parotidită .tulburări psihice neuropatie periferică senzitivă Tabelul 2 .Stadiile insuficienţei renale cronice ┌───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┐ │ │ Nefroni │ │ Uree │Creatinină │ │ │ Număr │Hemoglobină│ │ │ Grad │ │ Stadiul │funcţionali│Densitate │sanguină │ sanguină │ Cl (uree)│ Cl(Cr) │ hematii │ g/dl │ Deficienţă │Incapacitate│ invaliditate │ │ │ (%) │ urinară │ (mg/dl) │ (mg/dl) │ (ml/min) │ (ml/min) │ 106/mm3 │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Deplină │ 100 -> 50 │ < 1025 │ < 50 │ N │ N │ 120-70 │ > 4 │ 12 .500│ > 6 │7.5 . Metode de epurare extrarenală a) Epurare extracorporală .patologia asociată: hemodializei.5 │ 70 -> 26 │ 70 -> 40 │ 4 -> 3.5 │ 40 -> 12 │ 3 -> 2. în funcţie de procedeul de tratament substitutiv 3 ) variabile.disfuncţii leucocitare .100% │ I │ ├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Uremie │ < 10 │variabil2)│ < 502) │variabilă2)│variabil2)│variabil2)│variabil2)│variabil2) │variabilă3) │variabilă3) │ variabilă4) │ │depăşită1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────────────┘ *) în funcţie de simptomatologia clinică (variaţii individuale de toleranţă a IRC) .89% │ II │ ├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Uremic │ < 10 │ <= 1010 │300 .anemie .stomatită .5 -> 3 │ 10 . Manifestări gastrointestinale .sângerări digestive .enterocolită VII.fatigabilitate . CheyneStockes IV. Osteodistrofie renală .1. în funcţie de: .5 -> 2 │ 8 │ Gravă │ 90 . transplantului renal INSUFICIENŢA RENALĂ CRONICĂ TRATATĂ PRIN METODE DE SUBSTITUŢIE A FUNCŢIEI RENALE Metodele de substituţie a funcţiei renale se clasifică astfel: I. Manifestări respiratorii .15 │ Uşoară │ 20 .osteoporoza VI.5 .10 │ Accentuată │ 80 .79%*) │ III/II*) │ │retenţie │ │ │ │ │ │ │ │ │Accentuată*)│ │ │ │azotată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fixă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Decompensat│ 25 -> 10 │1010-1011 │ > 100 │ > 4.5 │ 2.osteomalacia . Tulburări neurologice SNC .4 │ 26 -> 20 │ 40 -> 30 │ 3. Manifestări hematologice .13 │ Medie │ 50 .5 │ 8 .2.insomnie .ostoscleroza .hemofiltrarea .III.100 │ 3 .plămân uremic .hemodializa .2 │ < 7.vezi Manifestările clinice ale insuficienţei renale cronice 1 ) supravieţuirea este posibilă datorită mijloacelor de tratament substitutive renal 2 ) variabile. dializei peritoneale.12 │ Medie/ │ 60 .diateze hemoragice V.59% │ III │ │poliurică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Faza │ 35 -> 25 │ < 1017 │50 .5 │ 20 .gradul de recuperare medicală prin metoda de tratament substitutiv .dispnee Kusmaul.hemoperfuzia b) Epurare intracorporală .2.ultrafiltrarea secvenţială .osteita fibroasă .pareză gastrică .

89% │ │ │ │ │Progresiune│ │ │70 .79% prezente │ │ │ 3 │ Alterare │accentuată │ Prezentă │Accentuată│1 sau două dintre │ II │ │ │ progresivă │ cu noi │ │ │criterii │ │ │ │ │ elemente │ │ │80 ..35 .intermitentă . În evaluarea clinico-funcţională a bolnavului cu insuficienţă renală cronică tratată prin mijloace de epurare extrarenală se va ţine seama de următorii factori: . de substanţele acumulate şi reechilibrat hidro-electrolitic şi acido-bazic.59% prezente │ │ │ │ Perioade de │Progresiune│ │ │una sau două │ │ │ 2 │ alterare │ continuă. în afara organismului.50% sunt reintegraţi social.continuă ambulatorie .10 .nivelul responsabilităţilor sociale şi familiale ale bolnavului .40% din bolnavii dializaţi în spital îşi continuă activitatea profesională. Dializa peritoneală poate fi intermitentă sau continuă ambulatoriu.dializa peritoneală .atitudinea familiei faţă de caz .69% prezente │ │ │ │clinic şi/sau │ │ │ │toate 3 criteriile│ │ │ │ funcţional │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │70 . Funcţiile endocrino-metabolice ale rinichiului nu pot fi suplinite prin aceste tehnici. . Metodele de epurare extrarenală menţionate sunt compatibile cu o supravieţuire îndelungată iar reintegrarea socio-profesională este optimă într-un număr mare de cazuri.resurse tehnice şi financiare existente ┌────┬──────────────┬───────────┬───────────────────┬──────────┬──────────────────┬────────────┐ │Nr. .profilul psiho-intelectual al pacientului .stadiul evolutiv al bolii renale sau al bolii generale cu atingere renală care a dus la insuficienţă renală cronică .prezenţa patologiei indusă de hemodializă sau dializa peritoneală . │ Eventual │ Medie │dintre criterii │ III │ │ │ evidenţiate │ lentă │ │ │60 . Astfel: .│Funcţia renală│ de fond │de hemodializă sau │Deficienţă│ Incapacitate │invaliditate│ │ │ │ │dializă peritoneală│ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ 20 .motivaţia pentru muncă . Dializa peritoneală Dializa peritoneală este o metodă de epurare extrarenală care constă în introducerea soluţiei de dializă în cavitatea peritoneală iar membrana de dializă este reprezentată de peritoneu.dializa intestinală .89% prezente │ │ . dar nu desfăşoară activitate profesională. Transplantul renal Cel mai frecvent folosite sunt hemodializa şi dializa peritoneală.69% │ │ │ │ │ │ │ │50 .adsorbţia intestinală II.25% au evoluţie nefavorabilă.49% │ │ │ │ │ │ │ │Este necesară │ │ │ │ Stabilizată │ Staţionar │ │ │schimbarea locului│ │ │ 1 │ clinic şi │ sau │ Absentă │ Uşoară │de muncă**) │ 0 │ │ │ paraclinic*) │ evoluţie │ │ │Se va ţine seama │ │ │ │ │favorabilă │ │ │şi de elementele │ │ │ │ │ │ │ │tehnice***) │ │ ├────┼──────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │50 . Hemodializa este efectuată în centre specializate. │ │Nefropatia │ Patologie indusă │ │ │ Grad de │ │crt. Există şi posibilitatea efectuării hemodializei la domiciliu.40 . aducând bolnavul la manifestările corespunzătoare unei insuficienţe renale cronice cu Cl(cr) de aproximativ 20 ml/min. Hemodializa Hemodializa este o metodă terapeutică prin care sângele uremic este depurat.statusul funcţional renal . Depurarea se realizează prin intermediul unei membrane semipermeabile artificiale. grevată de complicaţii care necesită spitalizări repetate Aceste metode ameliorează tabloul clinic al uremiei.

uree sanguină < 200 mg/dl .pericardită uremică . tromboze.solicitare energetică profesională [] 1000 kcal/8h .potasemie < 5 mEq/l .poziţie şezândă . infecţii.Cl(cr) .│ │ │patologice │ │ │toate 3 criteriile│ │ ├────┼──────────────┼───────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │90 .encefalopatie  Wernike  demenţa de dializă  sindromul de dezechilibru de dializă .tipul dializei .) .polineuropatie periferică tip mixt .infarct miocardic . Manifestări neurologice .patologia ţuntului arterio-venos (hemoragii.tensiune arterială normală  paraclinic (funcţional) .cardiopatie ischemică .100% │ │ │ │ │ │ │ │90 . umiditate. etc.stare generală bună . dilataţii anevrismale) B.apetit bun .20 ml/min .creşterea sau menţinerea constantă a hemoglobinei **) Activitate profesională permisă .în cazul hemodializei  număr de şedinţe  durata şedinţelor  accesibilitatea centrului de dializă PATOLOGIA INDUSĂ DE UTILIZAREA TEHNICILOR DE EPURARE EXTRARENALĂ I.insuficienţă cardiacă .94% există │ │ │ │ │ │ │ │complicaţii grave │ │ │ │ │ │ │ │care împiedică │ │ │ 4 │Grav alterată │ │ │ Gravă │desfăşurarea │ I │ │ │ │ │ │ │activităţii │ │ │ │ │ │ │ │cotidiene │ │ │ │ │ │ │ │95 . curenţi de aer.program de muncă corespunzător (excluderea muncii în ture şi a activităţilor secundare şi ocazionale) ***) Elemente tehnice .condiţii favorabile de microclimat (noxe. trepidaţii. HEMODIALIZA ITERATIVĂ A.100% se │ │ │ │ │ │ │ │pierde şi │ │ │ │ │ │ │ │capacitatea de │ │ │ │ │ │ │ │autoservire │ │ └────┴──────────────┴───────────┴───────────────────┴──────────┴──────────────────┴────────────┘ Se va ţine seama şi de gradul insuficienţei renale cronice ___________ *) Funcţie renală stabilizată  clinic .tulburări de ritm şi de conducere .hipertensiune arterială .lipotensiune arterială . Manifestări cardio-vasculare .

Manifestări digestive .IRC din diabetul zaharat │ │INDICAŢII│.hematom al peretelui abdominal .ulcer gastro-intestinal . Manifestări endocrine .hipertrigliceridemie .diateza hemoragică E. nu necesită aparatură │ │ │îndelungată │specială │ │ │.în aşteptarea eliberării de locuri │ │ │.fără o etiologie clară (permite şi │ │ │depăşită dar ţinându-se seama de: │investigarea invazivă) │ │ │.resurse tehnice şi financiare │.osteodistrofia renală .pancreatită cronică .49 ani) │. convulsii  accidente cerebro-vasculare C.responsabilităţi sociale │.accesibilitate │în centrul de dializă sau a │ │ │ │rinichiului de transplant │ ├─────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │.eventraţii .sângerări intraabdominale . Manifestări hematologice .risc crescut de peritonită .ascită F. Manifestări articulare .când nu se poate aplica hemodializa│ │ │de orice cauză în stadiul de uremie│.pigmentarea .situaţie familială │abord vascular │ │ │.eficienţă mai mare pe termen lung│. DIALIZA PERITONEALĂ .este mai fiziologică asigură un │ │ │ │nivel seric mai stabil │ └─────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ TRANSPLANTUL RENAL 75% din candidaţii pentru transplant renal provin din următoarele categorii de nefropatii: .cost redus. Manifestări cutanate .tehnică uşor de învăţat şi aplicat │ │ │.hepatită cu virus B .hiperinsulinemie cu toleranţă scăzută la glucoză .epurare mai eficientă pentru │de către bolnavi │ │AVANTAJE │produşii de retenţie azotată │.există experienţă clinică │.gută H.disfuncţii sexuale D.poate fi instituită în timp minim │ │ │ │.leucocitoza/leucopenia .asigură un grad mai mare de │ │ │ │independenţă │ │ │ │.pruritul .vârstă (15 .pseudoporfiria cutanată G.în aşteptarea maturării căii de │ │ │.degradarea membranei peritoneale . Infecţii .septicemie .infecţii ale şunturilor .tulburări metabolice grave ┌─────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ │ HEMODIALIZA (HD) │ DIALIZA PERITONEALĂ │ ├─────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │Insuficienţă renală cronică (IRC) │.hipoproteinemie I.profil psiho-intelectual │.tuberculoză pulmonară II.diaree cronică .IRC agravată temporar │ │ │. Tulburări ale metabolismului intermediar .

apare în primele zile de la intervenţie. insuficienţă renală cronică din diabetul zaharat 2. bolnavul poate fi externat după 30 de zile de la intervenţie.infecţiile . beneficiază de concediu medical conform legii.endocrine şi metabolice  hiperparatiroidism secundar  hiperkalemie  hiperuricemie asimptomatică sau gută .efectele secundare ale corticoterapiei  obezitate  cataractă  hiperglicemie  miopatie . Prezenţa complicaţiilor poate prelungi durata de spitalizare până la câteva luni (conform legii). în caz de incompatibilitate b) accelerat . Pe termen lung. Diagnostic funcţional Pacienţii care sunt supuşi transplantului renal.rejetul . urmând a fi controlat periodic la centrul unde a fost efectuat transplantul.1. putând beneficia de încadrare în gradul II respectiv III de invaliditate .deficienţă funcţională accentuată sau medie. boala hipertensivă renală 3. Complicaţiile post transplant renal sunt: .gastro-intestinale  ulcer peptic  pancreatită  diverticulită  hepatită .un an de la intervenţie.o săptămână . ţinând seama de stadiul insuficienţei renale cronice (vezi tabelul) da şi de psihicul şi cooperarea bolnavului. glomerulonefritele În absenţa complicaţiilor. mai ales în cazul grefei prelevată de la cadavru Infecţia Infecţiile locale şi generale pot complica evoluţia post-transplant în primele săptămâni sau luni de la intervenţie. După o perioadă de 6-12 luni după efectuarea transplantului deficienţa funcţională (incapacitatea) se apreciază astfel:  evoluţie favorabilă . Recuperarea profesională este posibilă. mai puţin înţeles din punct de vedere imunopatologic şi puţin controlat prin terapie c) acut .tulburări psihice Problemele majore cu care se confruntă pacienţii şi medicii imediat post transplant sunt infecţia şi rejetul.după prima săptămână. în cazul când nu sunt deja pensionari de invaliditate.la sfârşitul primei săptămâni. Rejetul poate fi: a) hiperacut .cardio-vasculare  infarct miocardic  accidente cerebro-vasculare  hipertensiune arterială (iatrogenă sau prin stenoza arterei renale a rinichiului transplantat) . calitatea vieţii este mult mai bună decât în cazul dializei. răspunde bine la creşterea dozei de imunosupresoare d) cronic . în cazul unei evoluţii favorabile.

 ulterior.nefropatia lupică . Se va ţine seama şi de efectele tratamentului imunosupresor.GNC membranoproliferativă .nefropatia din periarterita nodoasă . Segmentare II.GNC inclasabile B. imunologic.toxic-alergice B.GNC proliferativă mezangială idiopatică .infecţioase nestreptococice .Glomerulonefrita de şunt . în cadrul gradului III de invaliditate.Glomeruloscleroza focală şi segmentară . GLOMERULONEFRITE (GN) Glomerulonefritele sunt afecţiuni inflamatorii glomerulare de etiologie multiplă.nefropatia din purpura Henoch-Schonlein .  restabilirea incompletă a funcţiei renale şi/sau prezenţa complicaţiilor generează o deficienţă (incapacitate) care se evaluează conform criteriilor stabilite pentru insuficienţa renală cronică la care se adaugă procentajele corespunzătoare complicaţiilor existente. Primitive . rapid progresive) III. Glomerulonefrite subacute (maligne.post streptococice . Focale C.nefropatia din endocardită bacteriană . Glomenilonefritele se clasifică în funcţie de mai multe criterii: etiologic. Clasificarea glomerulonefritelor I.GNCS post-streptococică .cu normă întreagă sau cu jumătate de normă. odată reinserat bolnavul îşi poate relua activitatea în condiţii corespunzătoare de muncă .GNC cu depozite mezangiale de IgA . topografic.GNC cu leziuni minime .GNCS în cadrul bolilor generale . în funcţie de adaptarea la activitatea profesională apreciată obiectiv pe baza anchetelor sociale efectuate de asistenţii sociali conform legislaţiei în vigoare. produse prin mecanisme imunitare. Glomerulonefrite acute A. morfologic.nefropatia gravidică . având o evoluţie variabilă cel mai frecvent spre insuficienţă renală terminală. Difuze .amiloidoza renală . Glomerulonefritele sunt cele mai frecvente dintre afecţiunile renale şi ocupă primul loc ca frecvenţă în etiologia insuficienţei renale cronice (se apreciază că aproximativ 60% din cazurile de insuficienţă renală cronică au la bază glomerulonefritele).sindrom Wegener .virale . Secundare (GNCS) . Glomerulonefrite cornice (GNC) A.nefropatia diabetică . evolutiv.GNC extramembranoasă .

biologică . diureză .intensitatea şi/sau reversibilitatea afectării funcţiei renale . Criterii de vindecare .semne discrete care dispar după câteva zile .cilindrii eritrocitari 2.proteinurie neselectivă (rar selectivă) peste 0. mai ales în formele focale şi segmentare .evoluează spre IRC terminală în câteva săptămâni sau luni Elementele de apreciere ale prognosticului bolii sunt: ..ASLO crescut .funcţională .tablou clinic moderat .normalizarea clearence-ului creatininei endogene (3-4 luni) Evaluarea periodică.morfologică .edemele.6 săptămâni de la debut) . tensiunea arterială.hematurie microscopică (peste 10.sindrom Alport I.difuze .gravitatea bolii (forma clinică histologică) .gradul de remisiune a sindroamelor clinice .edeme 3.oligurie cu urini concentrate şi conţinut scăzut de sodiu .forme grave .sindrom Moscowitz . tendinţă de cronicizare .persistenţa proteinureii şi a hematuriei peste un an de la debut Vindecarea nu poate fi afirmată decât după 1-2 ani.tablou clinic complet. chiar şi în GN acute focale şi segmentare existând şi în aceste cazuri forme clinice recidivante cu tendinţă la cronicizare.000 H/min) sau macroscopică (peste 100.aspect de sindrom nefrotic . evoluţie mai lungă.forme minime .evoluţia .clinică .complement seric scăzut După gravitate glomerulonefritele acute se clasifică astfel: .dispariţia leziunilor histologice (după un an) .forme uşoare . respectiv revizuirea la termen a bolnavilor cu glomerulonefrită acută cuprinde: .focale (leziunea atinge câţiva glomeruli) . simptomatologie intensă.forme mortale .retenţie de produşi azotaţi în sânge datorită scăderii filtrării glomerulare şi hipercatabolismului proteinelor endogene La acestea se adaugă semne inflamatorii şi imunologice: . Sindromul urinar .simptomatologie ştearsă.forme medii .examen clinic .dispariţia proteinuriei şi hemahiriei (în 6-8 luni) .forme frustre .segmentare (leziunea atinge câteva anse capilare ale glomenilului) După tabloul clinic glomerulonefritele acute se împart astfel: .sindrom hemolitic-uremic .GN difuze acute (45% din cazuri) . Sindromul hipertensiv 4. Sindromul hidropigen . Sindromul de insuficienţă renală .paucisimptomatice.forme complete .VSH crescut .dispariţia sindroamelor în (3 . evoluţie spre IRC .forme latente Tabloul clinic complet cuprinde cele patru sindroame clasice: 1. Glomerulonefrite acute În funcţie de întinderea leziunii pot fi: . în anumite cazuri proteinuria poate depăşi 3 g/24 h .000 H/min) .15 g/24 h până la 2-3 g/24 h.

indiferent de etiologie glomerulonefritele cronice evoluează spre IRC terminală. În formele cu evoluţie favorabilă spre vindecare deficienţa funcţională se apreciază în funcţie de elementele menţionate la glomerulonefritele acute şi de solicitările locului de muncă. Diagnostic funcţional 1.simptomatologie intensă │ACCENTUATĂ│spre IRC cu perioade de │ II │ │. III. 2.79% .> densitate .evoluţie lentă │ │ │ │ UŞOARĂ │cu tendinţă spre vindecare│ 0 │ │ │ │30 . Mai rar boala poate persista indefinit. creatinină . ┌───────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┬────────────┐ │ Forma clinică │Deficienţa│ Incapacitatea │ Grad de │ │ │ │ │invaliditate│ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────┼────────────┤ │ │ │ 1-19% │ │ │ UŞOARĂ │ FĂRĂ │Este necesară schimbarea │ 0 │ │.explorarea imunologică  titru ASLO  complement seric total.evolutie │ │ │ │ │accelerată spre IRC │ │ ├───────────────────────────┴──────────┴──────────────────────────┴────────────┤ │ În formele care au evoluat spre IRC deficienţa/incapacitatea se stabilesc │ │ conform criteriilor pentru IRC │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ II.29% . menţinerea în viaţă fiind posibilă cu ajutorul mijloacelor de substituţie a funcţiei renale. maximum 2 ani.evoluţie mai lungă │ │ 20 . potasiu  clearence-ul creatininei şi ureei plasmatice  concentraţia plasmatică a creatininei şi ureei . Glomerulonefrite subacute Sunt nefropatii glomerulare cu evoluţie rapidă spre exitus în majoritatea cazurilor.tendinţă la │ │ │ │ │cronicizare │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────┼────────────┤ │ │ │ 50 . Aproximativ 35% din cazuri evoluează spre vindecare.tablou clinic moderat │ │hematurie moderată cu │ III │ │ │ │tendinţă spre ameliorare │ │ │ │ │60 . │ │ │.69% │ │ │ │ │50 .89% │ │ │.69% .evoluţie spre IRC │ │remisiune │ │ │ │ │80 . în câteva luni.49% │ │ │.> sodiu..> proteinurie .evoluţie lentă │ │ │.simptomatologie ştearsă │ │locului de muncă │ │ │. Durata supravieţuirii este variabilă în funcţie de etiologie şi forma clinică iar evoluţia se .> uree. C3  fibrinogen plasmatic Diagnosticul funcţional şi incapacitatea se elaborează după expirarea perioadei legale de concediu medical conform tabelului.explorarea funcţională a rinichiului  examen sumar de urină  sediment urinar cantitativ (Stansfeld-Webb)  examen de urină din 24 ore . În cazul formelor care au evoluat spre insuficienţă renală cronică se vor aplica criteriile stabilite pentru această afecţiune.49% .semne clinice │ │ │ MEDIE │ MEDIE │discrete proteinurie. În ultimul timp prognosticul s-a ameliorat citându-se supravieţuiri de mai mulţi ani cu remisiuni uneori complete. În majoritatea cazurilor însă evoluţia este grevată de apariţia sindromului nevrotic şi a hipertensiunii arteriale cu evoluţie spre insuficienţa renală cronică în decurs de câteva luni sau ani.89% .tablou clinic complet │ │70 .tendinţă la cronicizare │ │ │ │ │(uneori) │ │20 . Glomerulonefritele cronice În general.proteinurie şi │ │ │ │ │hematurie persistente │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────┼────────────┤ │ GRAVĂ │ │ 70 .59% .

Diagnosticul funcţional Deficienţa funcţională şi incapacitatea se stabilesc în funcţie de: .tumori (adenom de prostată.răspunsul la tratament . uretrită nespecifică. leziuni tubulare şi leziuni vasculare minime. situaţie în care există proteinurie neselectivă. hematurie microscopică şi leziuni histologice importante.complică deseori cu HTA şi sindrom nefrotic. Evoluţia spre IRC reprezintă regula în cazul corticorezistenţei.nefropatia interstiţială primitivă (Bell) În NI prin uropatie obstructivă evoluţia şi prognosticul sunt influenţate de: . NI de cauză necunoscută . rupturi traumatice ale uretrei. Din punct de vedere etiopatogenic nefropatiile interstiţiale se clasifică în nefropatii interstiţiale obstructive.litiază . Într-un număr de cazuri există remisiuni.cu insuficienţă renală cronică .prin agenţi fizici . etc) 2.proces inflamator care evoluează spre scleroză sau fibroză (tuberculoză.supraadăugarea infecţiei .etiologia (în formele secundare) .natura obstacolului . etc) .ereditare (polichistoza renală. nefropatii interstiţiale de cauză medicală şi nefropatii interstiţiale de cauză necunoscută. neoplasm al vezicii urinare.starea anatomo-funcţională anterioară a traiectului urinar .prezenţa IRC NEFROPATII INTERSTIŢIALE Nefropatiile interstiţiale sunt afecţiuni acute sau cronice cu etiologie plurifactorială. Din punct de vedere morfopatologic se caracterizează prin leziuni interstiţiale specifice.modul de instalare a obstrucţiei (lent.imuno-alergice .gradul de afectare a funcţiei renale În raport cu gradul de afectare a funcţiei renale se deosebesc mai multe situaţii: . Glomerulonefritele cronice constituie o condiţie patologică complexă cu afectare multiorganică. sindrom Alport) .nefropatia interstiţială xantogranulomatoasă . NI obstructive (datorate unui obstacol mecanic pe tractul urinar) . Clasificarea etiopatogenică a nefropatiilor interstiţiale (NI) 1.localizarea obstrucţiei (ureteral unilateral sau pe calea urinară comună) . leziuni glomerulare.malformaţii congenitale .nefropatia endemică balcanică . în formele primitive complicate şi mai ales în formele secundare.forma morfopatologică . progresiv sau brusc) . boala Fabry.asociate glomerulopatiilor 3.toxic-medicamentoase .metabolice .severitatea fenomenului obstructiv (obstrucţie completă sau incompletă) . NI de cauză medicală .NI obstructivă cu insuficienţă renală acută . Prognosticul este mai bun în cazurile cu răspuns adecvat la corticoterapia iniţială.infecţioase (pielonefrite) .

durata şi calitatea remisiunilor . După expirarea acestei perioade aceştia necesită expertiză medicală şi evaluare funcţională numai dacă prezintă afectarea funcţiei renale. răspuns la tratament. congenitale sau câştigate . pionefroza calculoasă 2.gradul de afectare a funcţiei renale exprimată prin alterarea probelor funcţionale renale Diagnostic funcţional Bolnavii cu nefropatii interstiţiale obstructive sau de cauză medicală beneficiază de concediu medical conform legii.starea căilor urinare .factor agravant care grăbeşte evoluţia spre IRC . pielonefrita acută. chirurgical)  litiaza diagnosticată tardiv.anuria calculoasă. modificarea poziţiei calculilor sau supraadăugarea unei infecţii 2. În acest caz deficienţa funcţională (incapacitatea) se apreciază conform criteriilor stabilite pentru insuficienţa renală cronică.prezenţa unui obstacol.apariţia simptomelor este determinată de creşterea dimensiunilor. Din punct de vedere al evoluţiei pielonefritele pot fi acute sau cronice. Există două forme clinice: 1.durată.colica renală Din punct de vedere evolutiv litiaza urinară poate fi: a) benignă .Proteus. Pielonefritele acute au tendinţă marcată la cronicizare şi evoluţie spre insuficienţă renală cronică.prezenţa HTA . insuficienţa renală cronică Evoluează spre insuficienţă renală cronică:  litiaza bilaterală  litiaza pe rinichi unic (funcţional.pusee de acutizare . Litiaza urinară manifestă clinic a) cu calculi ficşi .. reflux vezico-ureteral. tardive . precoce a) mecanice . febră şi leucociturie (litiază suprainfectată) b) cu calculi migratori . neglijată  litiaza care complică alte nefropatii degenerative. hidronefroza calculoasă b) infecţioase . Litiaza urinară latentă (asimptomatică) . LITIAZA URINARĂ Litiaza urinară se caracterizează prin prezenţa calculilor în parenchimul renal sau în căile urinare. Enterococ sunt cei mai agresivi . Pielonefritele cronice pot evolua variabil. Factorii de prognostic importanţi şi în evaluarea funcţională sunt: .NI obstructivă fără insuficienţă renală Ridicarea chirurgicală a obstacolului poate opri progresia bolii şi funcţia renală se poate ameliora (în cazul în care aceasta poate fi efectuată precoce). Pseudomonas.calculi cu diametrul mai mic de 5 mm situaţi de la calice în jos (există eliminări spontane) b) bine tolerată clinic .pieloureterocistita acută.dureri lombare. hematurie microscopică.pielonefrita litiazică. o tulburare în evacuarea urinei .agentul patogen . În cadrul NI de cauză medicală cele mai frecvente sunt pielonefritele (NI infecţioase).calculi pielocaliceali coraliformi ficşi sau calculi mici caliceali bine fixaţi în fornix c) complicată Complicaţii 1.

Tbc reno-urinară ("deschisă" . Se poate prezenta sub două forme clinice: 1. Tbc renală parenchimatoasă ("închisă") 2. litiaza suprainfectată  litiaza multiplu operată Bolnavii cu litiază urinară beneficiază de tratament medical sau chirurgical în cadrul perioadei de ITM legală. neoplazii. Incapacitatea: 70 . manifestările insuficienţei renale 2.79% . Evaluarea funcţională a pacientului cu sindrom nefrotic va ţine seama de contextul clinic în care a apărut şi de potenţialul evolutiv spre insuficienţă renală cronică şi de apariţia complicaţiilor (altele decât IRC):  tromboze venoase şi arteriale  complicaţii infecţioase  complicaţii metabolice  complicaţii ale terapiei (corticoizi.în căile exretorii) .89% . Atunci când asociază IRC deficienţa funcţională şi incapacitatea se apreciază conform criteriilor stabilite pentru aceasta. Vârsta de predilecţie este de 30-40 ani.evoluţie rapidă spre insuficienţă renală cronică După instalarea insuficienţei renale cronice deficienţa funcţională (incapacitatea) se apreciază conform criteriilor stabilite pentru aceasta. infecţii. Între manifestările clinice ale focarului primar şi cele ale localizării secundare renale există o latenţă de 1-8 ani. manifestările bolii renale primitive. explorări de laborator  proteinuria/24 h  clearence-ul creatininei şi ureei endogene  VSH  albumina serică  colesterolemia  fibrinogen  complementul seric Diagnostic funcţional Deficienţa funcţională accentuată cu încadrare în gradul II de invaliditate. amilordoză. Aceştia necesită expertiză medicală a capacităţii de muncă numai în cazurile cu evoluţie nefavorabilă şi apariţia complicaţiilor. hipoalbuminemie 3. SINDROMUL NEFROTIC (SN) Sindromul nefrotic este definit clasic prin: 1. mai rar pleural sau ganglionar. grade variate de insuficienţă renală În 75% din cazuri sindromul nefrotic este urmarea unei glomerulopatii şi în 25% din cazuri cauza este sistemică (diabet zaharat. examenul clinic: TA. LES. hipercolesterolemie 5. reacţii alergice). imunosupresoare) Elementele de apreciere a evoluţiei sunt: 1.evoluţie lentă 80 . TUBERCULOZA URINARĂ Tuberculoza urinară este întotdeauna secundară unui focar de primoinfecţie cel mai adesea pulmonar. edeme. proteinurie masivă 3-5 g/24 h 2. edeme 4.

 cistită tuberculoasă - cel mai frecvent  epididimită tbc - mai frecvent sub formă cronică Mai rar se exprimă manifestările morfologice ale infecţiei tuberculoase renale:  proteinurie izolată (fără piurie)  IRC  HTA - secundară Diagnosticul pozitiv se bazează pe: 1. existenţa unui focar tuberculos pulmonar în antecedentele bolnavului 2. date clinice (în general sunt nespecifice) 3. examene paraclinice - bacteriologice  urografice  alte examinări Esenţiale pentru diagnosticul pozitiv sunt următoarele: 1. examenul bacteriologic al urinei emise de dimineaţa emise prin:  examinare directă - pe lamă după colorare Ziehl-Nielsen  culturi  inoculare la cobai N.B. - Se apreciază că în 85% din cazuri diagnosticul se poate stabili prin examenul direct al urinei. 2. urografice - imagini caracteristice  faze incipiente - "rosătura de molie" - semnul cel mai precoce  faze tardive - prezenţa cavernelor Mai pot fi utile pentru diagnostic:  albuminuria persistentă  piurie abacteriană  VSH crescută  anemia  hiperazotemia Abordarea clinico-terapeutică a cazurilor de TBC urinară: 1. Cazurile confirmate se menţin sub supraveghere şi tratament timp de un an, ca bolnavi activi (evolutivi) şi încă şase luni ca bolnavi regresivi. În unele cazuri tratamentul tuberculo static este prelungit până la doi ani (în tbc unilaterală) şi până la trei ani (în cazul în care infecţia este bilaterală) 2. Cazurile suspecte vor fi tratate cu tuberculostatice timp de două luni. La sfârşitul acestei perioade: a) diagnosticul se confirmă şi atunci cazurile vor fi luate în evidenţă şi tratate corespunzător. b) diagnosticul nu se confirmă şi bolnavul este scos din evidenţă Diagnostic funcţional 1. Pe toată durata tratamentului tuberculostatic se consideră deficienţă funcţională accentuată (incapacitate 70-89%), încadrabil în gradul II după expirarea concediului medical. 2. Dacă evoluţia este nefavorabilă, criteriile de vindecare parţial îndeplinite, se menţine gradul II de invaliditate. 3. Dacă evoluţia este favorabilă şi sunt îndeplinite criteriile de vindecare (vezi), în funcţie de solicitările energetice şi condiţiile ambientale ale locului de muncă, bolnavul poate lucra cu program redus, fie pe locul de muncă anterior, fie pe un alt loc de muncă (cu indicaţie pentru afecţiuni renale caz în care se consideră deficienţă medie 50 - 69%). 4. După reluarea activităţii bolnavul este urmărit o perioadă (6 - 12 luni). Dacă în această perioadă boala este stabilizată şi nu sunt semne de afectare a funcţiei renale, nu există reactivări şi adaptarea la locul de muncă este corespunzătoare se poate relua programul normal de activitate (deficienţă uşoară, incapacitate 20 - 49%)

Criterii de vindecare 1. clinice - dispariţia semnelor generale de evoluţie 2. radiologice - remisiune completă a leziunilor morfologice sau sechele neevolutive (stabilizate) 3. bacteriologice - IDR-PPD negativ  absenţa BK la examenul direct şi în culturi Rinichiul unic chirurgical În aprecierea incapacităţii (deficienţei funcţionale - gradului de invaliditate) pacienţilor cu rinichi unic chirurgical se va ţine seama de următoarele:  un singur rinichi este capabil să asigure toate funcţiile secretorii, homeostatice şi endocrine ale unui adult activ în condiţii normale  adaptarea compensatorie renală în urma nefrectomiei unilaterale este rapidă: 80% în primele 15 zile, 90% în primele 3 luni şi 94% în primul an; rămâne un deficit permanent de aproximativ 6%. În cazul în care nu sunt deja pensionari de invaliditate pacienţii nefrectomizaţi beneficiază de concediu medical conform legii. Incapacitatea (deficienţa funcţională) se apreciază în funcţie de situaţia rinichiului restant. După instalarea insuficienţei renale cronice incapacitatea se stabileşte conform criteriilor de la capitolul respectiv.
┌─────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐ │ Rinichi restant │Incapacitate│Deficienţă │Grad de inv.│ │ │ │funcţională│ │ ├─────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │funcţie normală │ 20 - 49% │ UŞOARĂ │ 0 │ ├─────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │a) infecţii urinare, pusee rare, cu │ │ │ │ │ răspuns terapeutic bun │ 50 - 69% │ │ │ │a) litiaza asimptomatică sau cu │a) 50 - 69% │ MEDIE │ III │ │ simptomatologie minoră │b) 60 - 69% │ │ │ │b) IRC compensată │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │a) infecţii recurente insuficient │ │ │ │ │ controlate medicamentos litiază │ 70 - 89% │ │ │ │ cu colici frecvente tuberculoza │a) 70 - 79% │ │ │ │ rinichiului restant stenoze ale │b) 80 - 89% │ACCENTUATĂ │ II │ │ căilor urinare inferioare │ │ │ │ │b) IRC compensată │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘

MALFORMAŢII RENALE Malformaţiile aparatului reno-urinar sunt alterări ale formei, poziţiei şi structurii parenchimului renal şi/sau căilor urinare produse în timpul vieţii intrauterine de factori variaţi (genetici, toxici, infecţioşi, factori de mediu). Ele pot deveni manifeste în funcţie de severitatea alterărilor structurale şi funcţionale şi de complicaţiile care le însoţesc. Stabilirea incapacităţii (deficienţei funcţionale) se face după criteriile menţionate pentru:  pielonefrita cronică  litiaza renală  hipertensiunea arterială  insuficienţa renală cronică AFECŢIUNI DIGESTIVE Bolile digestive modifică capacitatea de muncă în măsura în care este afectată starea de nutriţie şi echilibrul umoral al organismului, evidenţiate prin probe clinice şi paraclinice. În aprecierea tulburărilor morfo-funcţionale, se vor avea în vedere investigaţiile adecvate, în raport de segmentul de tub digestiv afectat, modificările biochimice induse, precum şi de datele antropometrice, în raport de care se stabileşte echilibrul ponderal*). ___________ *) Indicele ponderal ideal se stabileşte după formula:
Acm - 150 LORENCZ X = Acm - 100 - ─────────: Acm = înălţimea individului în cm.

4

Medicii experţi ai Asigurărilor Sociale în procesul de efectuare a expertizei medicale a pacienţilor acestui grup de boli se vor baza pe principalele funcţii ale aparatului digestiv. Trebuie de precizat de asemenea că expertizarea unui deficient pleacă de la funcţia variatelor segmente ale aparatului digestiv, funcţia aparatului digestiv în ansamblu, cât şi corelaţiile multiple a funcţiei aparatului digestiv sau a unor segmente ale acestuia cu alte funcţii viscerale, nervoase etc. Principalele boli digestive, care se însoţesc de tulburări funcţionale, determină incapacitate, ce poate conduce la reducerea sau pierderea capacităţii de muncă sunt: I. BOLILE ESOFAGULUI
┌────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────┐ │ Diagnostic funcţional │Incapacitate│Grad de invaliditate│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │1. Fără deficienţă funcţională │ 0 - 19% │Gr. 0 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │- bolnavii cu diverticuli esofagieni, │ 0-9% │Capacitatea de muncă│ │esofagite cu reflux gastroesofagian de grad │ regresivă │păstrată, indiferent│ │uşor, care prezintă semnele şi simptomele │ │de activitatea │ │bolii funcţionale, regurgitaţii. Se află │ │profesională │ │complet sub controlul tratamentului. │ │desfăşurată. │ │Radiologic - dereglare uşoară a │ │Nu vor fi încadraţi │ │permeabilităţii esofagului. Deficit │ │în grad de │ │ponderal neconsiderabil (până la 10%). │ │invaliditate │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │- bolnavii cu spasm difuz al esofagului, │ 10 - 19% │Capacitatea de muncă│ │stadiu mediu, esofag în tirbişon care │ regresivă │păstrată. │ │prezintă tulburări de nutriţie, vărsături │ │Nu vor fi încadraţi │ │alimentare, dureri retrostemale în timpul │ │în grad de │ │mesei, mai ales cu alimente solide, │ │invaliditate. │ │modificări organice ale esofagului │ │Păstrarea deplină a │ │(confirmate radiologic) şi deficit ponderal │ │posibilităţii de │ │între 10 - 25% din greutatea ideală. │ │exercitare a │ │Respectarea strictă a dietei cât şi │ │activităţii vieţii │ │tratamentul controlează tabloul clinic şi │ │zilnice │ │de nutriţie dar necesită repetare. │ │socio-profesionale. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │2. Deficienţă de nutriţie medie │ 50 - 70% │Gr. III │ │ │ regresivă │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │- pacienţii cu stenoze esofagiene de diverse│ 50 - 60% │Capacitatea de muncă│ │cauze, confirmate radiologic care prezintă │ regresivă │50% pierdută, vor fi│ │manifestările de mai sus, dar mult mai │ │încadraţi în gradul │ │accentuate şi cu ecou asupra stării de │ │III de invaliditate,│ │nutriţie (deficit ponderal 25-30%), │ │cu recomandarea de │ │manifestările clinice şi paraclinice nu se │ │prestare a │ │remit complet la tratament (dilataţii), │ │activităţii cu │ │necesită tratamentul chirurgical. │ │jumătate de program.│ │ │ │Contraindicaţii │ │ │ │muncă cu efort fizic│ │ │ │mare, variaţii │ │ │ │termice. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │3. Deficienţă de nutriţie accentuată. │ 70 - 90% │Gr. II │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │- bolnavii cu stenoze esofagiene │ 70 - 80% │Capacitatea de muncă│ │postoperatorie cu gastrostomă, cu răsunet │predominant │în totalitate │ │important asupra echilibrului nutritiv │ staţionară │pierdută. │ │(deficit peste 30%), fără ameliorare la │ │Sunt incapabili de │ │tratament, necesită reintervenţii │ │orice activitate │ │chirurgicale (esofago-plastie) │ │profesională. Vor fi│ │ │ │încadraţi în gradul │ │ │ │II de invaliditate. │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────┘

II. BOLILE STOMACULUI ŞI DUODENULUI a) Ne referim în principal la ulcerul gastric şi duodenal care reprezintă mai frecvent, cauza de incapacitate temporară de muncă şi mai rar de invaliditate. Poate conduce la incapacitate de durată mai ales la bolnavii ce prezintă tulburări accentuate de nutriţie sau care desfăşoară profesiuni în condiţii de efort fizic şi psihic, ori de mediu, contraindicate, la care nu se poate asigura un loc de muncă şi în prezenţa unor elemente de gravitate care impune supraveghere medicală. Elementele de gravitate care trebuie să stea la baza evaluării incapacităţii sunt: - în ulcerul gastric: cicatrizare deficitară, trenantă, ulcerul gastric şi stenoză gastrică, suspiciunea de malignizare; - în ulcerul duodenal: stenoza pilorică confirmată radiologic; - în ulcerul gastric şi duodenal: hemoragiile digestive repetate cu cifre joase de Hb, cu anemie cronică feriprivă confirmată de examenele de laborator; - ulcerul cu semne de penetraţie de vecinătate; - ulcerele cu topografie particulară sau cu localizări multiple. Criterii clinice şi paraclinice:

- majore:  istoric cert de evoluţie dureroasă periodică, sezonieră, cel puţin 2 ani consecutiv;  nişă cu deformări radiologice caracteristice;  ulcer vizibil la gastroscopie (în servicii specializate);  hemoragii digestive superioare - minore:  tulburări secretorii gastrice, hiperaciditate şi/sau debit clorhidric crescut. Pentru diagnostic sunt necesare cel puţin 2 criterii majore cu/sau fără asocierea celor minore. ULCERUL GASTRIC ŞI DUODENAL
┌────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────┐ │ Diagnostic funcţional │Incapacitate│Grad de invaliditate│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │1. Fără deficienţă funcţională │ 0-9% │ Gr. 0 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │- bolnavii cu ulcer gastric sau duodenal │ 0-9% │Capacitatea de muncă│ │care prezintă: │ regresivă │păstrată. │ │- sindrom dureros moderat; │ │Episoadele acute din│ │- fenomene dispeptice de intensitate medie, │ │cadrul evoluţiei │ │vărsături rare; │ │bolii justifică │ │- episoade acute cu o durată scurtă şi cu │ │acordarea repausului│ │caracter sezonier; │ │medical prin ITM, de│ │- răspuns total sau aproape total la │ │durată variabilă de │ │tratament şi nu necesită repetare frecventă;│ │la caz la caz. │ │- deficit ponderal până la 10%. │ │Nu vor fi încadraţi │ │ │ │în grad de │ │ │ │invaliditate │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │- bolnavii cu ulcer gastric (duodenal) cu │ 10 - 19% │Capacitatea de muncă│ │evoluţie latentă, cu remisiuni îndelungate, │ regresivă │păstrată. │ │radiologic sau endoscopic micşorarea │ │Episoadele acute din│ │dimensiunilor ulcerului, lipsa de │ │cadrul evoluţiei │ │complicaţii sau cu deformări ale bulbului │ │bolii justifică │ │duodenal; periduodenită, cu manifestări │ │acordarea repausului│ │dureroase şi dispeptice moderate, calmate │ │medical prin ITM, de│ │parţial de tratament, cu deficit ponderal │ │durată variabilă de │ │între 10 - 15%. │ │la caz la caz. │ │ │ │Nu vor fi încadraţi │ │ │ │în grad de │ │ │ │invaliditate │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │2. Deficienţă de nutriţie uşoară │ 20 - 29% │ Gr. 0 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │- aceleaşi manifestări, tratamentul şi dieta│ 20 - 29% │Capacitatea de muncă│ │strictă amendează simptomatologia şi │ regresivă │păstrată indiferent │ │substratul lor anatomic şi funcţional. │ │de activitatea │ │Deficit ponderal moderat (între 15 20% din │ │profesională │ │greutatea ideală). │ │desfăşurată. │ │ │ │ITM în perioadele │ │ │ │dureroase. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │- Ulcerul gastric (duodenal) cu recidive │ 30 - 39% │Capacitatea de muncă│ │frecvente, fără caracter sezonier, cu │ regresivă │păstrată. ITM în │ │deficit ponderal până la 20% din greutatea │ │perioadele │ │ideală. Episoadele dureroase şi dispeptice │ │dureroase. Nu vor fi│ │sunt amendate de tratament şi regimul │ │încadraţi în grad de│ │alimentar. │ │invaliditate. │ │ │ │Contraindicaţii │ │ │ │pentru activităţi cu│ │ │ │toxice digestive. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │- Ulcerul duodenal (gastric) cu complicaţii │ 40 - 49% │Capacitatea de muncă│ │(manifestări de stenoză pilorică largă │ regresivă │păstrată. ITM │ │spasm piloric, de ulcer penetrant), cu │ │Contraindicaţie │ │episoade dureroase nocturne, cu răspuns la │ │pentru munca în │ │tratamentul medical şi regimul │ │ture, munca de │ │igieno-dietetic, cu deficit ponderal între │ │noapte, în mediu cu │ │20 - 25% din greutatea ideală. │ │noxe digestive. Nu │ │ │ │vor fi încadraţi în │ │ │ │grad de │ │ │ │invaliditate. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │3. Deficienţă de nutriţie medie │ 50 - 69% │ Gr. III │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │- Bolnavii cu ulcer gastric sau duodenal │ 50 - 59% │Capacitatea de muncă│ │care prezintă sindrom dureros accentuat, │ regresivă │50% pierdută │ │uneori cu caracter continuu, fenomene │ │temporar - gradul │ │dispeptice intense şi de durată, care se │ │III de invaliditate │ │calmează parţial prin tratamentul │ │cu continuarea │ │igieno-dietetic şi medicamentos corect │ │activităţii cu 1/2 │ │administrat, cu stare de nutriţie alterată │ │din durata normală │ │(între 25 - 30% din greutatea ideală). │ │dacă în limitele │ │ │ │maxime de concediu │ │ │ │medical │ │ │ │simptomatologia nu │ │ │ │cedează şi în cazul │ │ │ │profesiunilor care │ │ │ │necesită efort fizic│ │ │ │mare, tensiune │ │ │ │psihică, trepidaţii │ │ │ │sau se desfăşoară │ │ │ │într-un mediu cu │ │ │ │substanţe toxice │ │ │ │(plumb, arsenic, │ │ │ │mercur etc), │ │ │ │temperatură │ │ │ │ridicată. În această│ │ │ │situaţie pot fi │ │ │ │propuşi pentru │ │ │ │schimbarea locului │ │ │ │de muncă sau de la │ │ │ │caz la caz pentru │ │ │ │încadrarea în gr. │ │ │ │III de inv. │

│ │intensitatea │ │endoscopic). cu deficit ponderal între 25 .Bolnavii cu ulcer gastric sau duodenal │ 70 . greţuri. │ │progresivă.├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │cu indicarea │ │ │ │profesiunilor care │ │ │ │impun eforturi │ │ │ │fizice mici şi │ │ │ │medii. Pentru diagnostic sunt necesare două din aceste semne: 2. Sindromul post prandial precoce (sindrom Dumping).hipoproteinemie. 3. │ │din greutatea ideală . stare de nutriţie alterată │ │tulburărilor │ │evident (peste 30% din greutatea ideală).în servicii specializate). astenie fizică marcată. Ulcerul peptic (post-operator). în poziţie │ │ │ │şezând sau │ │ │ │ortostatică. a) Tulburări post prandiale specifice: balonări. lipotimii post prandiale. │ │ │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────┘ b) Sindromul post rezecţie gastrică Criterii de diagnostic clinic: 1. c) Hemoragii digestive superioare.sau cei cu fistula │ │Gradul II de │ │stomacului şi denutriţie rapidă şi │ │invaliditate.79% │Capacitatea de muncă│ │care prezintă complicaţii hemoragice │ regresivă │în totalitate │ │repetate cu cifre joase ale Hb (sub 7 gr%). Sindromul de malabsorbţie sau maldigestie. │ │perioadă limitată.85% │Capacitatea de muncă│ │dilatarea stomacului.steatoree (dozarea de grăsimi în materiile fecale. . absorbţia acizilor marcaţi C 14 .hiposideremie. . III invaliditate│ │urgenţă. precum şi bolnavii care │ │oricărei forme de │ │necesită îngrijire preoperatorie îndelungată│ │activitate │ │sau la care intervenţia chirurgicală se │ │profesională. tahicardie care apar post prandial în ortostatism. │ │necesită intervenţie chirurgicală de │ │Gr. valabile pentru ulcer sau pentru complicaţiile sale (perijejunite. cu vărsături │ lent │în totalitate │ │incoercibile şi deficit ponderal peste 30% │ regresivă │pierdută.Ulcerul gastric (duodenal) cu stenoză │ 60 . Criterii de diagnostic (clinice şi paraclinice): a) Episoade dureroase. cu │ │ │ │posibilitatea │ │ │ │schimbării │ │ │ │atitudinii corpului. │ │pierdută │ │semne de malignizane (confirmate radiologic. diaree post prandială.90% │ Gr. Sindromul de ansă aferentă. Deficienţă de nutriţie accentuată │ 70 . │ │funcţionale │ │manifestările cedează greu la tratamentul │ │contraindică │ │igieno-dietetic şi medicamentos corect │ │temporar exercitarea│ │administrat. cu o durată de 1 an. │ │gradul II de │ │ │ │invaliditate.│ │ │ │care să permită │ │ │ │asigurarea unui │ │ │ │regim de viaţă şi │ │ │ │alimentar adecvat. fistule digestive). a) Manifestări clinice evidente de transudare intestinală: hipotensiune arterială. dispar şi/sau se ameliorează în clinostatism (obiectivizate de medic). b) Modificări radiografice sau gastroscopice ale gurii de anastamoză sau ale ansei jejunale adiacente. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. anemie feriprivă. b) Denutriţie. a) Denutriţie evidentă. diaree cronică.30%│ regresivă │50% pierdută pentru │ │din greutatea ideală sau ulcerul perforat. . stenoze. dureri de tip biliar.10 cm) şi staza bariului la acest nivel. b) Aspecte coprologice de malabsorbţie sau maldigestie evidentă. ciclice. vărsături. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │4. În ambele situaţii se impune │ │ │ │intervenţie chirurgicală şi o perioadă mai │ │ │ │îndelungată pentru restabilirea │ │ │ │organofuncţională. c) Aspecte radioscopice de evacuare gastrică precipitată şi tranzit intestinal accelerat.Bolnavii cu stenoză pilorică însoţită de │ 80 . II │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │temporizează datorită asocierii altor │ │Vor fi încadraţi în │ │afecţiuni. sezoniere sau intermitente. 4. c) Obiectivarea eventuală a diferitelor manifestări ale unor carenţe sau malabsorbţii selective: .69% │Capacitatea de muncă│ │pilorică. b) Radiologice: injectarea ansei aferente pe întindere mare (peste 8 .

a │ │aferente pe întindere mare (10 cm) cu │ │activităţii cu │ │staza bariului la acest nivel.4 ori pe lună. cu tulburări neuro-vegetative│ regresivă │păstrată. SINDROAME POST REZECŢIE GASTRICĂ ┌────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────┐ │ Diagnostic funcţional │Incapacitate│Grad de invaliditate│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │1. │ │Radiologic. │ │şi după mâncare (semnele de hipoglicemie) cu│ │Este necesară │ │deficit ponderal până la 25% din greutatea │ │schimbarea locului │ │ideală │ │de muncă în cadrul │ │ │ │profesiunilor cu │ │ │ │efort fizic mare.15% │ │profesiunilor cu │ │din greutatea ideală.anemie megaloblastică.6 0.15% din │ │Este necesară │ │greutatea ideală. I cu │ │ │ │acces o dată pe săptămână (obiectivate de │ │ │ │medic) după mâncăruri dulci sau lăptoase. Simptome de hipoglicemie│ │ │ │uşoară post-prandială (0. fără │ │activităţii cu 1/2 │ │ameliorare evidentă în tratament. │ │ │ │hipotensiune arterială uşoară. │ │prezintă: │ │Nu vor fi încadraţi │ │ durere în epigastru. în crize de 1 .Bolnavii cu Dumping std. ameţeli.Sindrom Dumping std. 0 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. cu │ │încadraţi în grade │ │durata până la 10 minute. cu o durată de 1 │ │sau mediu. cu manifestările şi │ │încadraţi în grade │ │dereglările funcţionale specifice.19% │Capacitatea de muncă│ │manifestările de mai sus.20% din │ regresivă │păstrată. Deficit ponderal între 10 . în │ │oră.│ │activităţii │ │ │ │profesionale. contact│ │ │ │prelungit cu │ │ │ │substanţe toxice. I cu │ 10 . │ │ │ │ unele dereglări uşoare hepatice.49% │ Gr.Bolnavii cu sindrom de ansă aferentă │ │de invaliditate. tranzitul bariului în intestinul│ │Independenţă în │ │subţire până la 15 min.medie. Nu vor fi │ │greutatea ideală. puls accelerat. osteoporoză. │ │din durata normală │ │. cu │ │de invaliditate. palpitaţii.Bolnavii cu sindrom Dumping std. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │deficit ponderal între 10 .Bolnavii cu enterocolită gastroprivă formă│ 20 . dominant după unele │ │de muncă în cadrul │ │alimente. Injectarea ansei │ │efort fizic mare. │ │ │ │ radiologic. │ regresivă │păstrată. Nu vor fi │ │algic abdominal. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │gastrită de bont sau enterocolită │ │Independenţă în │ │gastroprivă formă uşoară. Nu vor fi │ │şi dereglări dispeptice mai accentuate.Bolnavii cu Dumping std. │ │ │ │Deficit ponderal până la 10% din greutatea │ │ │ │ideală. Deficit ponderal │ │exercitarea │ │până la 10% din greutatea ideală. │ │invaliditate.39% │Capacitatea de muncă│ │deficit ponderal între 15 . contact│ │ │ │prelungit cu │ │ │ │substanţe toxice.69% │ Gr. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │2. Accesul poate│ │ │ │dura până la 5 min. │ regresivă │păstrată. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.29% │Capacitatea de muncă│ │medie.Bolnavii cu sindrom de ansă aferentă care │ │profesionale. contact│ │ │ │prelungit cu │ │ │ │substanţe toxice. │ │încadraţi în grade │ │.Bolnavii cu stomac rezecat care prezintă │ 50 . │ │care prezintă manifestările menţionate mai │ │Este necesară │ │înainte de intensitate uşoară . apar după 25 │ │cu efort fizic mic │ │minute după orice mâncare. manifestă prin slăbiciune. dispar după repaus│ │de invaliditate. periviscerită cu sindrom │ │ │ │ algic intermitent. II. vărsături │ │în grad de │ │ biliare. Tranzitul baritat (radiologic)│ │ │ │se face rapid prin intestinul subţire. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │3. cu│ │ │ │senzaţie de febră. injectarea ansei aferentă pe │ │ │ │ întindere mare (8 cm) cu staza bariului la│ │ │ │ acest nivel. cu │ │ │ │regim de muncă │ │ │ │adecvat (cu pauze │ │ │ │pentru asigurarea │ . a │ │ │ │activităţii cu │ │ │ │oscilaţii mari de │ │ │ │temperatură.hipocalcemie. II cu accese │ 40-49% │Capacitatea de muncă│ │bisăptămânale.Bolnavii cu stomac rezecat fără sechele │ 0 . Deficienţă digestivă uşoară │ 20 . 0 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. I cu │ 30 . Deficienţă de nutriţie medie │ 50 . Nu vor│ │ │ │fi încadraţi în grad│ │ │ │de invaliditate. de │ │schimbarea locului │ │2 . │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. bisăptămânale. ca şi cei cu periviscerită cu sindrom│ regresivă │păstrată. │ │ deficit ponderal până la 10%. care au un răsunet│ │exercitarea │ │nutritiv mic (până la 10% deficit ponderal).2 ori/lună. . tremur.59% │Capacitatea de muncă│ │manifestări medii de sindrom de malabsorbţie│ regresivă │50% pierdută cu │ │cu deficit ponderal între 25 . │ │postură predominant │ │ │ │şezând fără │ │ │ │activităţi │ │ │ │suplimentare. cu accese mai│ │în locuri de muncă │ │accentuate. │ │ │ │transpiraţii.10% │ Gr. a │ │ │ │activităţii cu │ │ │ │oscilaţii mari de │ │ │ │temperatură. dispar imediat │ │ │ │după mâncare. III │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │..Bolnavii cu sindrom Dumping std.7 gr0/00 │ │ │ │glicemie).10 gr% Hb). │ │ │ │senzaţie de foame. d) Endoscopie jejunală (în unităţi specializate pentru cazurile problemă). greţuri. │ │activităţii │ │.30% anemie │ │continuarea │ │gastrogenă (între 7 . │ │schimbarea locului │ │ │ │de muncă în cadrul │ │ │ │profesiunilor cu │ │ │ │efort fizic mare. │ │oscilaţii mari de │ │ │ │temperatură. Fără deficienţă funcţională │ 0 .10% │Capacitatea de muncă│ │morfo-funcţionale sau cu sechele minore. dar bisăptămânal.

Injectarea mesei │ │suplimentare. III. │ │ │ │ greţuri. │ │ │ │. Deficit ponderal peste 30%.răspuns favorabil la regimul fără gluten.Sindrom Dumping std. III caracterizat │ │gradul II de │ │prin: │ │invaliditate. într-un │ │ │ │microclimat fără │ │ │ │factori toxici. anemie. Este │ │sindrom de malabsorbţie cu denutriţie peste │ │contraindicată orice│ │30%. BOLILE INTESTINULUI a) Boala coeliacă a adultului (Enteropatia glutemică) Criterii de diagnostic (clinice şi paraclinice): . hipopotasemie). .3 ori pe zi cu o durată de o│ │Vor fi încadraţi în │ │oră sau mai îndelungate. . │ │ │ │Vor fi încadraţi în │ │ │ │gradul III de │ │ │ │invaliditate. în │ │evidente. Deficit │ │activităţi │ │ponderal între 25 . cu │ │aferente pe întindere mare (peste 10 cm). pe fondul sindromului dureros (în │ │postură predominant │ │epigastru şi hipocondrul drept) evident. hipocalcemie. Vor │ │recuperare │ │fi încadraţi în │ │. hipotensiune arterială. cu │ │ │ │ritm liber. anemie feriprivă gastrogenă severă (sub│ │activitate │ │7 gr% Hb). spiculi.20 min.). după │ │ │ │orice mâncare. │ │ │ │ deficit ponderal peste 30% din greutatea │ │ │ │ideală. │ │regim de muncă │ │ │ │adecvat (cu pauze │ │ │ │pentru asigurarea │ │ │ │mesei fracţionate). b) Enterita regională (boala Crohn) Criterii de diagnostic (clinice şi paraclinice): . cu o frecvenţă de 2 ori pe zi│ │ │ │şi durata până la o oră. într-un │ │ │ │microclimat fără │ │ │ │factori toxici.Gastrostomie largă pentru adnocarcinom │ │ │ │gastric cu fenomene de malabsorbţie şi │ │ │ │malasimilaţie progresivă şi severă. │ │ │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────┘ III. │ │Tranzitul bariului în intestin foarte rapid │ │ │ │(1 . hiposideremie. deficit ponderal între │ │din durata normală │ │25 . dar mult mai│ staţionară │muncă în totalitate │ │accentuate. │ │ │ │Vor fi încadraţi în │ │ │ │gradul III de │ │ │ │invaliditate.89% │ Gr. . │ │invaliditate.3 min.febră episodică.Bolnavii cu stomac rezecat care prezintă │ 70 . │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. Accesele apar după orice │ │pierdută. │ │ tahicardie. │ │ │ │ ameţeli.în clinici universitare sau centre specializate).│ │ │mesei fracţionate).Bolnavii cu sindrom de ansă aferentă cu │ │cu efort fizic mic │ │semne dispeptice. tulburări neuro-vegetative şi │ │ │ │nevrotice.biopsie jejunală caracteristică (atrofie jejunală . │ │mâncare.Sindromul Dumping std. stenoze. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │4. II. cu o frecvenţă│ regresivă │50% pierdută cu │ │de 3 ori pe săptămână. Se │ │ │ │va indica schimbarea│ │ │ │locului de muncă │ │ │ │dacă este necesar. gastrice şi biliare │ │sau mediu. . cu │ 80 . II │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.mase tumorale palpabile (eventual).79% │Capacitatea de muncă│ │una sau mai multe dintre următoarele │ regresivă │în totalitate │ │sechele: ulcer peptic (confirmat endoscopic)│ │pierdută. │ │în locuri de muncă │ │.diaree cronică cu steatoree macroscopică.modificări radiologice (foliculi. asocierea unei hepatite cronice │ │profesională până la│ │cu semne evidente de activitate.Sindromul Dumping std. sechele │ │amendarea │ │rezistente la măsurile medicale de │ │manifestărilor. .30%. dereglări │ │gradul II de │ │vegetative şi vasculare accentuate.30%. . de 2 . .dureri abdominale difuze.69% │Capacitatea de muncă│ │manifestări relatate mai sus. radiologic tranzitul │ │continuarea │ │bariului în intestinul subţire accelerat │ │activităţii cu 1/2 │ │(5 . vărsături. Deficienţă de nutriţie accentuată │ 70 . Pentru diagnostic este necesară evidenţierea răspunsului favorabil la regimul fără gluten şi un semn clinic. Se │ │ │ │va indica schimbarea│ │ │ │locului de muncă │ │ │ │dacă este necesar. │ │ │ │în ture de zi. │ │ │ │în ture de zi. │ │ │ │Manifestările apar după 15 . aceleaşi │ 60 . .7 min). cu │ │ │ │ritm liber. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. diaree persistentă.diaree cu sau fără rectoragii. fistule).85% │Capacitatea de │ │manifestările relatate mai sus.semne de malabsorbţie globală (pierdere ponderală. │ │şezând fără │ │după orice mâncare şi fiecare masă.

│reversibilă │50% pierdută. hiposideremie. │ │(hipopotasemie. BOLILE INTESTINULUI a) Boala coeliacă a adultului (enteropatia glutemică) ┌────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────┐ │ Diagnostic funcţional │Incapacitate│Grad de invaliditate│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │1. modificări de calibru.istoric de diaree şi/sau sângerare rectală într-un interval de 6 săptămâni sau mai mult.29% │Capacitatea de muncă│ │(diagnostic pus pe baza biopsiei jejunale │reversibilă │păstrată indiferent │ │caracteristice: atrofie jejunală. Fără deficienţă funcţională │ 0 .15% din greutatea ideală │reversibilă │păstrată indiferent │ │ │ │de munca │ │ │ │desfăşurată..Idem sub aspectul manifestărilor │ 20 .coprocultură negativă pentru bacil dizenteric. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. c) Rectocolita ulcero-hemoragică Criterii de diagnostic (clinice şi paraclinice): . │ │ răspuns favorabil la tratament şi regim │ │Gr. Nu vor │ │tratament şi malabsorbţie (deficit ponderal │ │fi încadraţi în grad│ │între 20 25% din greutatea ideală). ulceraţii.59% │Capacitatea de muncă│ │ diaree cronică cu steatoree macroscopică.Bolnavii cu pusee diareice frecvente (1-2 │ 40 . │ │de munca │ │hipocalcemie-medii) reversibile la │ │desfăşurată. hipocalcemie.79% │Are temporar │ │relatate anterior dar de intensitate mai │ reversibil │limitată │ │mare şi cu răsunet evident nutritiv (deficit│ │posibilitatea │ │ponderal peste 30%).rectosigmoidoscopie cu modificări tipice în perioada de activitate. │ .30% din │ │psihic mare şi până │ │greutatea ideală │ │la remiterea │ │ sindrom de malasimilaţie selectivă │ │fenomenelor. . cu răspuns favorabil la │ │de munca │ │regimul fără gluten. Nu vor │ │ponderală între 15 . Au │ │hipopotasemie .clinici specializate).uşoare. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. cu semne de malasimilaţie │reversibilă │păstrată indiferent │ │(hipopotasemie.Aceleaşi manifestări cu deficit ponderal │ 30 . pentru │ │fără gluten. │ │ │ │Capacitatea de │ │ │ │muncă în totalitate │ │ │ │pierdută.Bolnavii cu caelache formă uşoară care │ 0 . hemoragii "en nappe". │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. Nu vor │ │ │ │fi încadraţi în grad│ │ │ │de invaliditate. mal-asimilaţie (pierdere │ │desfăşurată. hiposideremie.Pacienţii care prezintă manifestările │ 70 . amoebe. III inv.19% │Capacitatea de muncă│ │10 . Deficienţă de nutriţie uşoară │ 20 . │ │ │ │Nu vor fi încadraţi │ │ │ │în grad de │ │ │ │invaliditate │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │2. Nu vor │ │nutriţie sau cu un deficit ponderal până la │ │fi încadraţi în grad│ │10% din greutatea ideală │ │de invaliditate.25% în greutatea ideală. II inv. hipopotasemie.19% │ Gradul 0 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │ │ │II de inv. . pseudolipi. │reversibilă │păstrată indiferent │ │ │ │de munca │ │ │ │desfăşurată.Aceleaşi manifestări cu deficit ponderal │ 10 . pentru o │ │ │ │perioadă limitată. . Deficienţă de nutriţie accentuată │ 70 .denutriţie (eventual). III. │ │ │ │hipocalcemie-medii) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │4.49% │Capacitatea de muncă│ │ori/lună). . │ │de invaliditate.89% │ Gr. hipocalcemie. Pentru diagnostic sunt necesare cel puţin 2 semne clinice şi unul paraclinic.9% │Capacitatea de muncă│ │prezintă diaree intermitentă cu steatoree │ │păstrată indiferent │ │macroscopică. hiposideremie.39% │Capacitatea de muncă│ │20 .Bolnavii care prezintă: │ 50 . fără tulburări de │ │desfăşurată. .examen histopatologic (pe fragmente prelevate intraoperator sau endoscopic .69% │ Gr. │ │de invaliditate. Au │ │ │ │contraindicaţie │ │ │ │pentru locurile de │ │ │ │muncă în condiţii de│ │ │ │variaţii termice. Au │ │ │ │contraindicaţie │ │ │ │pentru locurile de │ │ │ │muncă în condiţii de│ │ │ │variaţii termice. Deficienţă de nutriţie medie │ 50 . │ │profesiunile cu │ │ sindrom de malabsorbţie globală cu │ │efort energetic şi │ │pierdere ponderală între 25 . III inv. cu semne │ │de munca │ │de malabsorbţie.49% │ Gradul 0 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.histopatologic (eventual) modificări caracteristice (în centre specializate). │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.irigografia: dehaustrare colică.20% din greutatea │ │fi încadraţi în grad│ │ideală). │ │exercitării unei │ │hiposideremie. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │3. │ │contraindicaţie │ │ │ │pentru locurile de │ │ │ │muncă în condiţii de│ │ │ │variaţii termice. evidente şi │ │activităţi │ │persistente la măsurile de recuperare │ │profesionale şi vor │ │ │ │fi încadraţi în gr.

Fără deficienţă funcţională │ 0 . influenţate │ sau │încadraţi în gr.│ │ │ │pe acelaşi loc de │ │ │ │muncă sau altul în │ │ │ │cond. respectiv: │ sau │Contraindicaţie │ │ dureri abdominale difuze. │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────┘ c) Rectocolita ulcero-hemoragică ┌────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────┐ │ Deficienţă funcţională │Incapacitate│Grad de invaliditate│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │1.49% │Capacitatea de muncă│ │şi paraclinice specifice de intensitate │reversibilă │păstrată. de intensitate │ regresivă │muncă este │ │uşoară (4 scaune diareice/zi cu câteva glere│ │păstrată. III│ │sau globală medie (deficit ponderal 20 . Pot fi│ │ │ │încadraţi în gr. │ │activitate │ │ │ │profesională.6 scaune/zi glerosanguinolente. anemie discretă. Necesită │ │ │ │periodic ITM. 0 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. cu deficit ponderal │ posibil │inv. secreţii │ │. cu localizări │ 70 .Formele cu complicaţii enterale (fistule. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │edemaţiată. │ │desfăşurată. III de inv. │ │ manifesfările sunt ameliorate de │ │Nu vor fi încadraţi │ │tratament. dureri abdominale. puseu │ │ │ │urmat de remisiune completă şi durabilă (cel│ │ │ │puţin 1 an). Deficienţă de nutriţie uşoară │ 20 . │ │în grad de │ │ deficit ponderal până la 15% din greutatea│ │invaliditate.69% │ Gr. Rx. uşor sângerândă. Pot fi│ │ │ │încadraţi în gr. pe cât │ │muco-sanguinopurulente în lumen. fără febră. stare generală │ │indiferent de │ │bună. │ │şi puţin sânge. stare │ │mai frecvente şi │ │generală bună. 0 │ │ │ regresivă │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. Deficienţă globală accentuată │ 70 .RCUH formă regresivă: bolnavi cu un singur│ 0 .│persistentă │limitată total.│ │ │ │pe acelaşi loc de │ │ │ │muncă sau altul în │ │ │ │cond. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │adecvată (cu mese │ │uşoară astenie.19% │ Gr. Au │ │accentuată (anemie de tip macrocitar sub 7 │ sau │contraindicaţie │ │gr%. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. a │ │prompt la tratamentul aplicat şi urmat de o │ │factorilor │ │perioadă de remisiune completă şi durabilă │ │declanşatori ai │ │(cel puţin 1 an). Au │ │hepatice) şi bolnavii operaţi cu rezecţii │ sau │contraindicaţie │ │intestinale şi malabsorbţie persistentă. hiposideremie sub 4 gr%). │ progresivă │muncă ce se │ │ febră episodică. febră moderată.RCUH formă regresivă: bolnavi cu un singur│ 10 . │ │temperatură ridicată│ │spiculi). │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │3. │ │recidivelor (traume │ │ │ │psihice. │ │ideală. Necesită │ │ │ │periodic ITM. polipi inflamatori. cu │ │fracţionate.Formele de boală Crohn. cu continuarea │ │din greutatea ideală). │ posibil │pentru locurile de │ │ diaree cu/sau fără rectoragii. │ progresivă │pentru orice │ │ │ │activitate │ │ │ │profesională. de confort │ │ │ │organic. II │ │ │ │de inv. III│ │parţial de tratament. │ │şi cu toxice cu │ │ aspect histopatologic specific.evitarea. │ │recăderilor: │ │uneori emisiuni afecale şi tenesme rectale.49% │ Gr. fără anemie. endoscopia cu │ │profesională │ │modificări minime: mucoasă congestionată.20%. Pot fi│ │medie. ulceraţii acoperite de membrane │ │individuală) │ │pultacee.69% │Capacitatea de muncă│ │manifestări specifice moderate. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │2. II │ │ │ │de inv. de confort │ │ │ │organic.Bolnavii care prezintă manifestările │ 50 . de intensitate │ regresivă │pentru prevenirea │ │medie (4 .30%│ progresivă │inv. fără │ │tablou complet de RCUH formă │ │iritanţi. necaracteristic. Deficienţă de nutriţie medie │ 50 .79% │Capacitatea de muncă│ │multiple.10% │Capacitatea de │ │puseu acut în antecedente.└────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────┘ b) Enterita regională (Boala Crohn) ┌────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────┐ │ Diagnostic funcţional │Incapacitate│Grad de invaliditate│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │1.alimentaţie │ │inapetenţă. însoţite de malabsorbţie selectivă│persistentă │limitată total. │ │mică. greţuri. │ progresivă │activităţii cu │ │ │ │jumătate de program. │ 80 .89% │ Gradul II inv. cu răspuns │ │posibil. cu episoade lunare. doar│ │activitatea │ │cu semne funcţionale. cu continuarea │ │între 15 . Pot fi│ │(lunar) însoţite de malabsorbţie selectivă │ sau │încadraţi în gr. infecţii │ │ │ │acute digestive sau │ │ │ │respiratorii care │ .89% │Capacitatea de muncă│ │stenoze) sau sistemice (oculare. │ │ │ │leziuni localizate doar la o porţiune a │ │ │ │rectului sau sigmoidului terminal. │ │activităţii cu │ │ │ │jumătate de program. endoscopia cu leziuni │ │alimente mai sărace │ │localizate la nivelul sigmoidului şi │ │în reziduri şi în │ │rectului: mucoasă congestionată şi │ │funcţie de toleranţa│ │edemaţiată. │ │. │ │acţiune digestivă.Bolnavii care prezintă manifestări clinice│ 40 . │ │Necesită ITM de │ │ │ │durată variabil în │ │ │ │funcţie de │ │ │ │episoadele active şi│ │ │ │recurente. │ │desfăşoară în │ │ mase tumorale palpabile (eventual): │ │condiţii de │ │ modificări radiologice (foliculi. recurente │persistentă │50% pierdută.Bolnavii cu enterită regională cu │ 60 . Deficit │ progresivă │pentru orice │ │ponderal peste 30%. Rx.59% │Capacitatea de muncă│ │menţionate mai sus dar de intensitate │reversibilă │50% pierdută. friabilă. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.19% │Măsuri profilactice │ │puseu acut în antecedente. cu │ │ulcero-proliferativă. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. articulare.

│ │cu frecvente exacerbări de intensitate gravă│ │ │ │care necesită internări într-o secţie de │ │ │ │reanimare cu scădere ponderală peste 30%. stare│ │prelungit.60% │Capacitatea de muncă│ │intestin subţire . anastamoză ileo-anală │ │ │ │ileostomie.5 . Este │ │. │ │eliminare colonică.control periodic │ │ │ │(de 3-4 ori pe an) │ │ │ │clinic şi │ │ │ │endoscopic. recurente. deplasări│ │de prestaţie.│ │ │ │2 g/zi). cu pusee rare │ 60-69% │ITM în perioadele │ │(1-2/an). cu │ │cu efort fizic şi │ │tulburări hidroelectrolitice. febră mare. cu│ │ │ │anemie < 7 gr%. scădere │ │ │ │ponderală (25 . în poziţie │ │(1 . malasimilaţie cu │ │recomandarea │ . │ │irigografia şi restosigmoidoscopia fiind │ │Necesită ITM de │ │periculoase în această formă din cauza │ │durate variabile în │ │fragilităţii peretelui intestinal). de intensitate medie sau gravă │ regresivă │redusă. contact│ │la stânga formulei. │ │ │ │.RCUH formă recurentă. astenie tahicardie.RCUH în primele 6 .│ │ │necesită tratament │ │ │ │oral cu antibiotice. Deficienţă de nutriţie medie Rezecţii │ 50 . fără │ │sub tratament continuu.79% │Capacitatea de muncă│ │acute (peste 2/an). │ │anterior). │ │ │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────┘ d) Rezecţii intestinale post-traumatisme abdominale. se va │ │ │ │indica schimbarea │ │ │ │locului de muncă │ │ │ │dacă este necesar. cu │ │(sindromului aderenţial). │ │formele cu │ │stenoză recto-colonică benignă.30%) şi anemie (7 .39% │medii. diaree sau/şi fenomene│ │încadraţi în gradul │ │suboclusive datorită perivisceritei │ │III de inv.│ │fără noxe.│ │ │ │administrarea de │ │ │ │laxative) │ │ │ │.40 scaune/zi. cu │ regresivă │predominant şezândă. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │./lună) cu │ │ │ │salazopirină (1. 0 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. Deficienţă de nutriţie medie │ 50 . Vor fi│ │cu dureri abdominale. Deficienţă de nutriţie accentuată │ 70 . III │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.tratament de │ │ │ │întreţinere │ │ │ │intermitent (2-3 │ │ │ │săpt. cu pusee rare │ 50 . sensibil. fără │ │ac. incompletă care │ │activitate │ │necesită corticoterapie continuă.RCUH formă recurentă.RCUH formă recurentă cu frecvente episoade│ 70 .│ regresivă │locului de muncă în │ │mergând până la 30 . │ │substanţe toxice.│ │care prestează munci│ │sub tratament cu salazopirină sau pentasa.49% │Capacitatea de muncă│ │(1 . de│ │cu complicaţii locale de tip fistulă │ │durate prelungite în│ │rectovaginală. de intensitate medie sau gravă. afecală. proctocolectomie cu ileostomie. de intensitate medie. │ │ │ │.RCUH formă cronică cu agravare progresivă. Deficienţă de nutriţie uşoară │ 20 . eventual │ │posturale lungi şi │ │edeme declive prin hipoalbuminemie.RCUH formă cronică complicată (complicaţii│ │ │ │sistemice).│ 80 . anemie şi │ │oscilaţii mari de │ │hiperleucocitoză cu neutrofilie şi deviere │ │temperatură.RCUH formă cronică cu evoluţie continuă │ │ │ │sub tratament permanent cu salazopirină şi │ │ │ │eventual prednison în doze mici. │ │solicitări psihice │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤intense.12 luni după o │ │ │ │intervenţie chirurgicală de amploare │ │ │ │(colectomie totală sau anastomoză │ │ │ │ileo-cecală. │ │ │ │colectomie subtotală cu ileostomie şi │ │ │ │sigmoidotomie). cu │ regresivă │păstrată pentru cei │ │remisiune completă în perioada intercritică. cu perioadă de remisiune cu │ │contraindicată orice│ │durată mai mică de 6 luni. │persistentă │acute. │ │totalitate. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │2.RCUH formă recurentă. II │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │profesională.89% │ Gr. dar cu │ │funcţie de │ │remisiune completă. de intensitate gravă (diaree profuză. Pot lucra │ │atestate prin documente medicale). │ │.2 ani │ │ │ │(dacă nu mai apare │ │ │ │nici o recădere) │ │ │ │. maxim │ │ │ │1 .│ │remisiune completă în perioada intercritică. aminosalicilic cu eliminare colonică). pentru tumori benigne.│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │4. prelungit cu │ │oscilaţii mari de │ │salazopirină sau pentasa (sau alte forme de │ │temperatură. fistulă rectovezicală. maligne şi alte cauze ┌────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────┐ │ Deficienţă funcţională │Incapacitate│Grad de invaliditate│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │1. cu sindrom │ │ │ │diareic şi dureros moderat. aminosalicilic cu │ │acute.RCUH cu ileostomie sau sigmoidostomie │ │ │ │definitivă.RCUH formă recurentă. │ regresivă │50% pierdută.89% │Capacitatea de │ │fără remisiuni. cu pusee rare │ 20 . Este │ │reanimare. consecutive. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.2/an). cu pusee rare (1 . care necesită în permanenţă │ progresivă │muncă pierdută în │ │corticoterapie şi eventual imunosupresoare.RCUH formă recurentă. cu │persistentă │jumătate de normă în│ │remisiune incompletă sub tratament cu │ │locuri de muncă │ │salazopirină şi prednison în doze mici. │ │care impun eforturi │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤fizice mixi şi │ │.59% │Capacitatea de muncă│ │(1-2/an). abdomen │ │accelerate.69% │ Gr.2/an). │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │3.10 gr%).sindrom intestin scurt. în perioada intercritică│ │reversibilitatea │ │necesitând tratament continuu cu salazoprină│ │manifestărilor │ │sau preparate de ac. │ │cazul profesiunilor │ │alcătuită din glere. │ │psihic mare.│ 40-49% │necesară schimbarea │ │2/an). │ │meteorizat. cu pusee rare │ 30 . puroi şi sânge. │ │complicaţii locale. de intensitate uşoară.49% │ Gr. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. cu │ │adecvate (conform │ │scădere ponderală (25-30%) şi anemie (7-10 │ │celor menţionate │ │gr%) în perioada intercritică. de intensitate gravă │ persistent │pierdută în cea mai │ │care au necesitat internare într-o secţie de│ progresivă │mare parte. distensia colonului │ │prelungit cu │ │evidenţiată pe radiografia simplă. │ │sindrom toxiinfecţios manifestat prin stare │ │ortostatism │ │generală profund alterată.

100% │Capacitatea de muncă│ │Aceleaşi manifestări (cele de mai sus) mult │ prognostic │în totalitate │ │mai accentuate cu agravare progresivă. manifestări ameliorate parţial la │ │activitate │ │tratament. cu incontinenţă de materii │ │pierdută. III│ │caracteristice. IV. Vor fi│ │ │ │încadraţi în gr. Deficienţă de nutriţie medie. malabsorbţie. cu deficit ponderal peste 30%│ │contraindicaţie │ │din greutatea ideală. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │3. în funcţie de │ │ │ │momentul operaţiei │ │ │ │(stadiul │ │ │ │cancerului). Vor fi│ │dureroase şi diaree (steatoree) │ │încadraţi în gr.│ │profesională nu vor │ │în timpul crizelor. Deficienţă globală accentuată │ 80 .hiperamilazemie şi hiperamilazurie în perioadele dureroase.79% │Capacitatea de muncă│ │Rezecţie de intestin subţire cu dereglări │preponderent│în totalitate │ │severe de resorbţie.89% │Capacitatea de muncă│ │Bolnavii cu fistule pararectale. │ 50 . │ prognostic │încadraţi în gr. │ │gr. BOLILE PANCREASULUI Pancreatita cronică ┌────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────┐ │ Deficienţă funcţională │Incapacitate│Grad de invaliditate│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │1. Deficienţii globală gravă │ 95 . fistule │ regresivă │în totalitate │ │anorectale. Fără deficienţă funcţională │ 0 .59% │Capacitatea de muncă│ │Forma comună recidivantă. Nu vor fi │ │sus. cu calcifieri │ │de inv. cu episoade │ regresivă │50% pierdută. II │ │ │ │de inv. BOLILE PANCREASULUI Pancreatita cronică Criterii de diagnostic (clinice şi paraclinice): . │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │2. fără pierdere │ │grade de │ │ponderală sau până la 10%.. rare. │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────┘ IV. │ │profesională. având│ │ │ │contraindicaţie │ │ │ │pentru orice │ │ │ │activitate │ │ │ │profesională. Pentru │ │dureroase şi diaree caracteristică. în aceeaşi │ │ │ │muncă sau alta │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │4. cu modificări │ │fi încadraţi în │ │echografice specifice. Pot fi │ │de intensitate mare.30% din │ │continuării │ │greutatea ideală. cu deficit ponderal │ │invaliditate. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │3. Necesită │ │anemie severă (sub 7 gr%). cu anus iliac. cu stare denutriţie │ │temporar în gr.echografia pancreatică cu modificări caracteristice (în centrele specializate). Deficienţă de nutriţie accentuată │ 70 . având │ │intrapancreatice. amendate sau ameliorate după │ │perioadă limitată în│ │tratamentul chirurgical. II de inv. cu │ advitam │pierdută. Deficienţă de nutriţie accentuată │ 70 .diaree şi steatoree. │ (infast) │din partea altei │ │ │ │persoane. au │ │malasimilaţie. Anemie severă (sub 7 │ │pentru orice │ │gr%). stare septică. │ │activităţii cu │ │ │ │jumătate din durata │ │ │ │normală a │ │ │ │programului de │ │ │ │lucru. Pot fi │ │fecale.94% │Capacitatea de muncă│ │Pacienţii cu rezecţii colon. cu frecvenţă şi durată medie care │ │încadraţi în grad de│ │cedează la tratament. .pierdere ponderală progresivă. │ staţionară │pierdută. sigma anus sau anus │ progresivă │pierdută. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │5. în episoade frecvente şi │ │pierdută. Deficienţă de nutriţie uşoară │ 20 . │ │între 10-25% din greutatea ideală. stării │ │ │ │generale. pentru tumori │ staţionar │în totalitate │ │maligne. . II │ │alterată (deficit peste 30%). ITM. rezistentă la │ rezervat │îngrijire permanentă│ │tratament. Deficienţă de nutriţie gravă │ 90 . │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │4. I │ │ │ rezervat │inv. │ │invaliditate.75% │Capacitatea de │ │Bolnavii care prezintă manifestările │ regresivă │muncă în totalitate │ │relatate mai sus. Vor fi │ │contra lateralis.episoade dureroase caracteristice. stare de casexie. cu │ │de hiperamilazemie şi hiperamilazurie │ │recomandarea │ │marcante şi denutriţie între 25 .│denutriţie medie (25 . fistule pancreatice. însoţite│ │de inv. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │2. cu│ │orice activitate │ │hiperamilazemie şi hiperamilazurie moderate.30% deficit ponderal)│ │continuării │ │ │ │activităţii cu │ │ │ │jumătate din durata │ │ │ │normală a │ │ │ │programului de │ │ │ │lucru. cu frecvenţă medie. Vor fi │ │ │ │încadraţi în gradul │ │ │ │I de inv. . denutriţie │ │încadraţi pentru o │ │progresivă. evoluţiei │ │ │ │ulterioare. │ │contraindicaţie │ │formare de pseudo-chisturi (echografic) │ │pentru desfăşurarea │ .29% │Capacitatea de muncă│ │Bolnavii care prezintă manifestările de mai │ regresivă │păstrată. │ │ │ │rezultatul │ │ │ │intervenţiei │ │ │ │chirurgicale şi │ │ │ │radio-chimio│ │ │ │terapie.9% │Capacitatea de muncă│ │Forma comună recidivantă cu episoade │ regresivă │păstrată. . ecoul │ │ │ │asupra stării │ │ │ │generale.

.electroforeza cu albumine între 35 . .indice de protrombină sub 70%. În aceste forme clinice nu se întrunesc semnele necesare ale hepatitei cronice active la cel puţin două examinări într-un an. .splenomegalie marcată. rezecţii pancreatice│ │profesionale până │ │care cedează mai greu la tratamentul medical│ │la reducerea │ │sau necesită intervenţie chirurgicală. Variate modificări distrofice parenchimatoase. BOLILE FICATULUI Analiza structurii invalidităţii arată că bolile ficatului deţin un loc major printre cauzele care determină pierderea capacităţii de muncă. Pe primele locuri în cadrul incidenţei invalidităţii se situează hepatitele cronice şi cirozele hepatice.puncţie bioptică heptică (efectuată în unităţi specializate) indicatoare de procese inflamatorii infiltrative portale şi periportale cu invadarea evidentă a periferiei lobulare. . Hepatite cronice inactive (stabilizate. │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────┘ V.retenţie de BSP pete 10% la 45 min..ficat indurat şi splenomegalie. cicatriciale): . 2. . . 1. 4. Pentru diagnostic sunt necesare cel puţin două semne majore (de preferat din planul clinic şi morfologic) sau un semn major şi două semne paraclinice. Hepatite cronice active: Criterii clinice (majore): . Hepatite cronice şi ciroze hepatice a) Criterii pentru stabilirea diagnosticului clinic şi al stadiilor de evoluţie.semne subiective minime sau absente. Criterii paraclinice: . Criterii morfologice (majore): . În această categorie se include hepatitele cronice care întrunesc minimum de semne pentru hepatite cronice active dar care la examene repetate.%) sau/şi prezenţa de autoanticorpi. .45% şi/sau gamaglobuline peste 30% (peste de 2 ori valoarea normală în gr. .bilirubinemie peste 2 mg%. .semnele de hipertensiune portală (circulaţie colaterală şi/sau ascită). Criterii paraclinice: .biologic cu probe slab pozitive sau normale. reziduale. Leziuni distrofice parenchimatoase variate.ficat indurat şi icter sau subicter prelungit. . nu s-au agravat.echografie cu semne caracteristice la nivelul ficatului şi cele de hipertensiune portală.hepatomegalie moderată sau absentă. . 3. nici nu au retrocedat evident. Hepatite cronice persistente (neevolutive.echografie (efectuată în spitale sau clinici universitare) cu elemente caracteristice. │ │manifestărilor. Ciroze hepatice Criterii clinice (majore): .puncţie bioptică hepatică cu aspecte de scleroză perilobulară şi intralobulară.ficat atrofic sau hipertrofic cu marginea interioară tăioasă şi suprafaţa neregulată. cu pierderea structurii lobulare şi noduli de regenerare parenchimatoasă.steluţe vasculare multiple. cu hiperplazia sistemului Kupfferian eventual cu noduli inflamatori interlobulari.│sau/şi pusee recurente de edem pancreatic │ │oricărei activităţi │ │(demonstrat biochimic). fără leziuni agresive lobulare). .transaminaze (în special TGP) cu valori repetate peste 100 UK. Criterii morfologice (majore): .

19% │ 0 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.│ 30 .59% │ │ │hepatomegalie sau/şi splenomegalie moderate. │ │eforturilor fizice │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤mari. cu 1/2 din│ │ │ │durata normală a │ │ │ │programului de │ │ │ │lucru. fără modificări paraclinice.69% │Capacitatea de muncă│ │.29% │profesionale în │ │prezenţa semnelor majore (hepatomegalie │ │mediu nociv │ │sau/şi splenomegalie în dimensiuni │ │(substanţe │ │moderate). bioptic şi │ │ │ │echografic modificări caracteristice.cele de la hepatitele cronice active. cu │ │. rapid evolutive.Ciroze hepatice compensate │ │gradul III de inv. verificate │ 10 . │ │II de invaliditate.│ 70 . la cel puţin 2 examinări într-un an.49% │Capacitatea de muncă│ │semne paraclinice moderate de │ regresivă │păstrată. dominant de │ │ │ │activare mezenchimală. cu │ │ │ │teste biologice alterate semnificativ şi │ │ │ .Hepatite cronice stabilizate.Hepatite cronice reziduale. Au │ │. forme │ │ │ │clinice care întrunesc minimul de semne │ │ │ │pentru hepatita cronică activă dar care la │ │ │ │examene repetate nu s-au agravat.testele biologice alterate│ │ │ │la un nivel mediu şi staţionar la intervale │ │ │ │repetate (din 6 în 6 luni).89% │Capacitatea de muncă│ │agresive morfologic.Covalescent hepatită virală cu VHB.Hepatită cronică stabilizată cu sau fără │ 20 . purtător AgHBS │ │ │ │şi VHC.49% │ │ │confirmat bioptic). neevolutive). │ │ │ │Vor fi îndrumaţi pe │ │ │ │locuri de muncă │ │ │ │adecvate. stabilizate │ │contraindicaţie │ │(inactive. latente │ │reducere. munca de │ │ │ │noapte sau în ritm │ │ │ │impus. Deficienţă de nutriţie uşoară │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │normale sau slab pozitive. solicitarea │ │ │ │fizică şi psihică │ │ │ │mare. Fără fenomene de │ │ │ │hipertensiune portală.│ 70 . precum şi în │ │ │ │mediu inadecvat. a activităţii │ │. .Hepatite cronice active (accentuat active.CIROZE HEPATICE ┌────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────┐ │ Deficienţă funcţională │Incapacitate│Grad de invaliditate│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │1. │ │ │ │evitându-se factorii│ │ │ │toxici. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. în aceeaşi │ │ │ │profesie sau alta. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.Hepatite cronice sau ciroze hepatice │ 60 . Pentru diagnostic sunt necesare minimum două semne majore sau un semn major şi 3 semne paraclinice. în special │ 0 . │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.Hepatite cronice persistente │ 50 . Nu vor │ │ │ │fi încadraţi în │ │ │ │grade de │ │ │ │invaliditate │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │ │. │ │evolutive) │ │Pot fi încadraţi în │ │. Deficienţă de nutriţie accentuată │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. VHC │ 0 . HEPATITE CRONICE . cu uşoară │ │ │ │hepatomegalie şi sindrom asteno-nevrotic │ │ │ │persistent.19% │ │ │clinic şi paraclinic. nici nu au│ │ │ │retrocedat evident.Hepatite cronice moderat active (lent │ regresivă │50% pierdută. colestatice) │ staţionară │pierdută. cu icter │ │ │ │sau subicter prelungit. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │2.varice esofagiene (radiologic sau endoscopic).79% │ │ │mare sau/şi splenomegalie cu fenomene de │ │ │ │hipersplenism (total sau parţial). cu semne clinice │ │ │ │(cele majore) şi paraclinice moderat │ │ │ │modificate.Ciroze hepatice compensate (diagnostic │ 40 . │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.Covalescenţi hepatite virale. cu modificări clinice │ │ │ │nesemnificative şi teste biologice normale │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │3. cu ficat indurat. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.Hepatite cronice stabilizate │ │de invaliditate.19% │Capacitatea de │ │cu virus B şi virus C. ce nu întrunesc │ │ │ │semnele necesare unei hepatite cronice │ │ │ │active. Nu vor fi │ │hepato-citoliză │ │încadraţi în grade │ │. │ │ │ │fatigabilitate. │ regresivă │muncă păstrată.39% │ │ │fără leziuni agresive. Pot fi │ │. a │ │(compensate). cu teste biologice în limite │ │hepato-toxice). cicatriciale.Hepatite cronice persistente cu │ 50 .│ │ │ │cu semne minore .Hepatita cronică activă. după eforturi fizice mari. │preponderent│în totalitate │ │cirogene.Hepatite cronice persistente │ │recomandarea de │ │.Ciroze hepatice decompensate parenchimatos│ │încadraţi în gradul │ │sau/şi vasculare.│ │ │ │cu fenomene dispeptice biliare.Hepatite cronice persistente. Fără deficienţă funcţională │ 0 . neevolutive. Deficienţă de nutriţie medie │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │ │ │Este contraindicată │ │ │ │orice activitate │ │ │ │profesională. │ │pentru locurile de │ │ │ │muncă cu noxe │ │ │ │hepatotrope.Ciroze hepatice inactive..Hepatite acute virale cu persistenţa unor │ 20 .69% │ │ │moderat active (lent evolutive). │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │4.9% │ │ │(după 6 luni de ITM).

Ciroze hepatice decompensate cu │ 95 . │persistentă │în totalitate │ │luetice.).Ciroze hepatice decompensate │ 90 . Pentru diagnostic sunt necesare cel puţin 2 semne majore sau un semn major şi două semne minore. fără alte cauze evidente. cu mult mucus.100% │Capacitatea de muncă│ │difuze. │ │ │ │ persistenţă de AgHBS sau VHC cu răspuns │ │ │ │parţial sau fără răspuns la acţiunile │ │ │ │medicale de recuperare. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.100% │ │ │hipertensiune portală ireductibilă. Colecistite litiazice şi litiaza biliară. Necesită │ │biliare. Criterii de diagnostic (clinice şi paraclinice): .Ciroza hepatică decompensată parenchimatos│ │ │ │sau/şi vascular cu varice esofagiene │ │ │ │(radiologic sau endoscopic) cu semne de │ │ │ │hipertensiune portală (circulaţie colaterală│ │ │ │sau/şi ascită cu frecvenţă periodică │ │ │ │reductibilă. BOLILE VEZICII BILIARE ŞI CĂILOR BILIARE Colecistitele cronice nelitiazice. ele determină însă creşterea morbidităţii cu ITM. hepato-reticulare etc. cu episoade de insuficienţă │ │ │ │hepatică acută. Deficienţa de nutriţie gravă │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.biliculturi pozitive în bila veziculară..89% │ │ │rapid evolutive cu manifestările de mai sus. cu fenomene de │ │ │ │encefalopatie hepatică cronică. 1.│ │ │ │dar cu agravarea fenomenelor clinice şi │ │ │ │testelor paraclinice (dominant al │ │ │ │insuficienţei hepato-celulare). │ │ │ │ bilirubinemie peste 2 mg%. │ │ │ │Este contraindicată │ │ │ │orice activitate │ │ │ │profesională. │ │ │ │. eventual. │ progresivă │pierdută. Pot fi │ │ │ │încadraţi în gradul │ │ │ │I de invaliditate. encefalopatie cronică │ │ │ │hepatică. │ │ │ │ transaminaze (în special TGP) cu valori │ │ │ │repetate peste 100 UK. 2. aceleaşi │ │ │ │manifestări. │ │ │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────┘ VI. │ │ │ │.│ │îngrijire permanentă│ │ │ │din partea altei │ │ │ │persoane.45% │ │ │ │gama globuline peste 30% (peste 2 ori │ │ │ │valoarea normală în gr%) şi prezenţa de │ │ │ │autoanticorpi. │ │ │ │ indice de potrombină sub 70%. aspecte de concentraţie slabă la colecistografii repetate. cu │ rezervat │ │ │fenomene de hipertensiune portală (ascită).sedimentul bilei veziculare cu multiple leucocite colorate în galben. nutriţionale. b) explorări biliare cu modificări patologice: . . episoade │ │ │ │frecvente de insuficienţă hepatică acută şi │ │ │ │sindrom hepato renal.Adenocarcinom hepatic. │ 80 . │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │ │ │ retenţie de BSP peste 10% la 45 min. Colecistitele cronice nelitiazice (complicate): Criterii de diagnostic (clinice şi paraclinice): Semne majore: a) colici biliare tipice. c) aspect echografic de colecist malformat sau de colesteroloză. │ 90 .Ciroze hepatice (scleroze hepatice. ca şi suferinţele post colecistectomie. eventual urmate de icter şi de febră. primitive. cu semne paraclinice intens │ │ │ │modificate în funcţie de structurile │ │ │ │morfologice predominant afectate. post hepatice. constituie cauze rare de invaliditate în cadrul invalidităţii prin boli digestive cronice.Hepatite cronice active (progresive).fără alte cauze evidente. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. ciroze alcoolice. b) stări subicterice . mai ales la femei. splenomegalie marcantă. │ │ │ │hemoragii digestive repetate (rupere de │ │ │ │varice esofagiene sau prin tulburări de │ │ │ │crază sanghină). │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │5. asociate. uneori cu o durată prelungită. cu agravare progresivă │ │ │ │rapidă şi pierdere ponderală continuă. Semne minore: a) stări subfebrile.│anume: │ │ │ │ electroforeza cu albumine între 35 . chiar complicate. │ │ │ │ireductibilă. c) tulburări dispeptice de tip biliar. progresive. cele litiazice.95% │ │ │(vascular/parenchimatos) cu ficat mic │ prognostic │ │ │(atrofic) sau hipertrofic cu suprafaţa │ advitam │ │ │neregulată. repetate.

│ │ │ │Necesită uneori o │ │ │ │reîncadrare │ │ │ │progresivă în muncă. Suferinţele post-colecistectomie Criterii de diagnostic (clinice şi paraclinice):  litiaza coledociană (calcul restant): a) colici de tip biliar apărute la scurt timp după colecistectomie.Colecistitele nelitiazice şi litiaza │ regresivă │păstrată. b) tubaj duodenal . d) colangiografie: calea biliată principală dilatată.│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │2. Fără deficienţă funcţională │ 0 . repetate. Fără deficienţă funcţională │ 10 . │ │profesională │ │ │ │desfăşurată. Nu vor fi │ │biliară (complicată) cu colici biliare │ │încadraţi în grade │ │repetate. c) echografie abdominală cu imagini de calcul (în special în cazurile cu colecistografii negative). 3.  periviscerita subhepatică dureroasă . în │ │ │ │funcţie de gradul şi│ │ │ │durata sindromului │ │ │ │dureros sau cu │ │ │ │ocazia curei │ │ │ │chirurgicale. icter. b) tubaj duodenal: sediment biliar-mucus. icter de tip cholestatic. │ │ │ │Capacitatea de muncă│ │ │ │păstrată. febră. Semne minore: a) subicter. Nu vor │ │ │ │fi încadraţi în │ │ │ │grade de │ │ │ │invaliditate. │ │frisoane şi stări febrile tranzitorii). b) stări subfebrile. rare. urmată de frisoane. │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │4. b) aspecte colecistografice sau colangiografice de litiază veziculară şi/sau coledociană. cu fenomene angiocolitice (icter. d) colangiografie: calea biliară normală sau neregulat stenozată. │ . COLECISTITELE CRONICE NELITIAZICE.diagnosticată intraoperator. c) bilirubinemie . │ │Justifică ITM │ │ │ │prelungită.Formele cu colici biliare tipice. │ regresivă │temporară de muncă │ │eventual urmate de ictere tranzitorii şi cu │ │nu vor fi încadraţi │ │reacţii pancreatice │ │în grade de │ │ │ │invaliditate. Fără deficienţă funcţională │ 0 .29% │Capacitatea de muncă│ │. Pentru diagnostic sunt necesare cel puţin două semne majore sau un semn major şi două semne minore. necomplicate │ │temporară de muncă │ │ │ │periodic.Semne majore: a) colici biliare tipice. c) sediment biliar încărcat cu cristale de colesterină şi/sau leucocite colorate în galben. LITIAZA BILIARĂ ┌────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────┐ │ Deficienţă funcţională │Incapacitate│Grad de invaliditate│ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │1. eventual urmate de icter şi febră. │ regresivă │incapacitate │ │repetate şi chiar persistente.9% │Incapacitate │ │.Formele cu colici biliare frecvente.sediment cumucus. indiferent│ │care cedează greu la tratamentul │ │de activitatea │ │medicamentos sau/şi chirurgical.5% │Justifică │ │. c) echografia abdominală evidenţiază prezenţa calculului restant (în cazul colangiografiei negative).formele trenante │ regresivă │păstrată. prezenţa calculilor în coledoc. uneori │ │ │ │chiar de durată │ │ │ │prelungită.19% │Capacitatea de muncă│ │. febră. leucocite colorate şi/sau biliculturi pozitive.Aceleaşi manifestări . │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │3.  angiocolita cronică: a) dureri în hipocondrul drept şi/sau frisoane.peste 2 mg%. Deficienţă digestivă uşoară │ 20 .│ │ │ │respectiv reducerea │ │ │ │programului de lucru│ │ │ │în cazul persoanelor│ │ │ │care au suferit │ │ │ │colecistectomii şi │ │ │ │în situaţia unor │ │ │ │profesiuni cu │ │ │ │suprasolicitări │ │ │ │fizice şi posturale. │ │de invaliditate. leucocite colorate şi/sau biliculturi pozitive. COLECISTITA LITIAZICĂ. lipsa calculilor.

│ │ │ │icterice. trebuie avute în │a parametrilor │statut va fi │ │vedere: │menţionaţi │menţinut maxim 1 an. cu │ regresivă │temporară de muncă │ │reacţii pancreatice sau complicaţii biliare │ │(neîncadrare în gr. │particularizată│Ulterior. HTA st. │ │ │ │arteriopatie st. în cazul │ │are drept scop principal recuperarea │de invaliditate│bolnavului aflat în │ │capacităţii de muncă şi reintegrarea │va fi o sinteză│gr. sau │ │fenomene colestatice. febrile. Deficienţă de nutriţie accentuată │ 70 . apărute la scurt │ │ │ │timp după colecistectomie). în formele intens dureroase │ │ │ │(colici de tip biliar. termică şi dureroasă. │ │ │ │ │Diabetul zaharat tip II. bilirubinemie crescută│ │încadrare în gr. │ │totalitate.30% │ 0 │ │echilibrabil sub regim şi │ │ │ │ │hipoglicemiante orale complicat │ │ │ │ │cu: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │a) retinopatie std. I sau II │ │ │ │ │(claudicaţie intermitentă cu │ │ │ │ │indice peste 100 m). în dinamică. │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────┤ │2. │ │ │ └─────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────┘ AFECŢIUNI DE NUTRIŢIE CRITERII DE DIAGNOSTIC CLINIC. │ │III pentru o │ │ │ │perioadă limitată . fenomene care nu │ │ │ │sunt ameliorate la tratamentul medical │ │ │ │necesitând reintervenţii chirurgicale.49% │ 0 │ │c) macroangiopatie periferică: │ funcţională uşoară. I. │ │până la 2 mg%. │ │ │ │. Pot fi │ │obiectivate şi angiocolită cronică. cu alterare funcţională │ │orice. │ │ │ │concomitente şi posterioare │ │ │ │transplantului cu tulburările funcţionale│ │ │ │secundare. │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────┘ Suferinţele post-colecistectomie (sindromul post colecistectomic) ┌─────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────┐ │ Deficienţă funcţională │ Incapacitate │Grad de invaliditate│ ├─────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────┤ │1. │ │ │ │ │e) hipercolesterolemie.80% │Capacitatea de muncă│ │.eventualele fenomene de respingere şi │ │ │ │complicaţii postoperatorii.nivelul de calificare. │ │socio-profesională. Deficienţa funcţională la cazurile │Evaluarea │În primul an după │ │care au beneficiat de un transplant │incapacităţii │transplantul │ │hepatic (total sau parţial) care în fapt │şi a gradului │hepatic. │ │ 50 .│ │ │ │capacitatea de │ │ │ │muncă pierdută 50% │ │ │ │pierdută) pentru │ │ │ │cazurile care │ │ │ │necesită │ │ │ │spitalizări │ │ │ │repetate şi în │ │ │ │situaţia în care nu │ │ │ │au fost recuperate │ │ │ │în limitele de │ │ │ │concediu medical │ │ │ │prevăzute de lege. │ │ │ │ │b) macroangiopatie coronariană: │ │ │ │ │angor clinic.│ │. │ │. I de inv.starea psihică reactivă. │ │de inv. │ │ │ │ . Este │ │colestatică sau ciroză biliară │ │contraindicată │ │secundară. II │ │se asociază cu procese de hepatită │ │de inv. │ │individual potrivit │ │. însoţite sau nu de hepatită. │ │ │ │cu complicaţii pancreatice. │ a+b+c = deficienţă │ 31 .19% │ 0 │ │depistat controlat cu dietă.50% │Incapacitatea │ │.│capacitatea de muncă│ │. urmare stazei şi infecţiei │ │profesională.afecţiuni asociate anterioare..bilanţul funcţional clinic şi │ │se va aprecia │ │paraclinic postoperator. │ │ │ │.├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │Deficienţă digestivă uşoară spre medie │ 40 . │ │ │ │. │ │ │ │ │controlat cu dietă şi │ │ │ │ │hipoglicemiante orale.69% │ III │ │d) polineuropatie periferică │ a+b+c+d+e = deficienţă │ │ │ │senzitivă . când │ │încadraţi în gr. demonstrate │ │ │ │clinic şi biochimic. │ │. │ │biliare. │ │ │ │ │necomplicat HbA1C = 6-7% │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Diabetul zaharat tip II │ │ 20 . CICD cu modificări │ │ │ │ │EKG uşoare la efort.Bolnavii care prezintă colici biliare. cu │ │ │ │denutriţie progresivă.vârsta bolnavului. │la fiecare caz. de percepţie │ │ │ │ │tactilă.obligativitatea tratamentului cu │ │ │ │imunosupresoare şi a dispensarizării la │ │ │ │unităţile sanitare care a efectuat │ │ │ │transplantul.dacă bolnavul este salariat sau se află│ │problematicii │ │în ITM şi în acest caz numărul de zile de│ │medico-sociale │ │concediu medical acumulate până la │ │vizându-se │ │intervenţie. FUNCŢIONAL ŞI DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ ÎN DIABETUL ZAHARAT DE MATURITATE (DZ TIP II) ┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────────┐ │Diagnosticul clinic şi paraclinic│ Deficienţa funcţională │Incapacitate│ Grad de │ │ │ │ clinică │invaliditate │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Diabetul zaharat tip II nou │fără deficienţă funcţională│ 1 . bilirubinemie peste 2 mg%.Pacienţii culitiază coledociană │ regresivă │pierdută în │ │(calcul restant). │ a = deficienţă funcţional │ 20 . cu infecţii biliare persistente. acest│ │socio-profesională. stenoze coledociene. activitate │ │hepatică. │ │evidente. sau are deja statut de │ │recuperarea şi │ │pensionar de invaliditate şi gradul în │ │reintegrarea │ │care este încadrat.exprimată prin │ funcţională medie │ │ │ │parestezii şi tulb.30% │ 0 │ │neproliferativ (background) fără │ uşoară │ │ │ │afectarea acuităţii vizuale.

creatinină normală.89% │ II │ │peste 300mg/24 ore. neurologic . │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Macroangiopatia coronariană: EKG │ deficienţă accentuată . exudate dure.polineuropatia periferică │ tulburări neurologice │ │ │ │senzitivomotorie cu amiotrofie │ │ │ │ │importantă la gambe şi coapse.│ 70 . sub tratament cu │ │ │ │ │hemodializă.│ │ │ │ │gangrenă uscată sau infectată │ │ │ │ │umedă). │ bilaterale ale câmpului │ │ │ │ │ vizual cu 20 .69% │ III │ │microanevrisme.retinopatia proliferativă: │ deficienţă vizuală │ 70 . solicitare │ │ │ │.89% │ II │ │afectarea zonei maculare │ 1/10 │ │ │ │ │ sau │ │ │ │ │ strâmtorările concentrice │ │ │ │ │ bilaterale ale câmpului │ │ │ │ │ vizual cu 20 .cecitate │ │ │ │ │ absolută │ │ │ │ │ (pmm.40 │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Neuropatia diabetică: │deficienţă accentuată prin │ 70 .49% │0 . II.│ │ │ │ │de sprijin.7% │1000-1400 kcal.hemoftalmus cecitate practică │ VAO < 1/25 . │ sau │ │ │ │cataractă bilaterală incipientă. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Nefropatia diabetică: albuminurie│ deficienţă funcţională │ 70 .. solicitare ambientală│ │ │ │.cataractă matură cecitate │ strâmtorare tubulară │ │ │ │absolută │ bilaterală a câmpului │ │ │ │ │ vizual în jurul punctului │ 95% │1 . │ miocardică │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Macroangiopatia periferică: │ deficienţă funcţională │ 70 . │ accentuată VAO < 1/10 │ │ │ │exudate capilare de neoformaţie. │ │ aceeaşi profesie .cu recomandarea │ │normală. creatinină │ │ │ │ │serică normală.89% │ II │ │cu modificări repaus. edem macular. │ medie (vizuală) │ │ │ │exudate moi. cu sau fără│ tulburări nutriţie │ │ │ │durere. │ VAO = 2/3 .) │solicitare energetică peste │ │locului de muncă în │ │. oftalmologic FO fără │psihică redusă 1 sau 2 │ │ │ │modificări retiniene diabetice │puncte.89% │ II │ │microhemoragii. │loc de muncă necorespunzător:│ │ de schimbare a │ │albumină abs. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Microangiopatia retiniană │ deficienţă vizuală │ 90 . │ │ │ │ │clerance la creatinină sub 40 │ │ │ │ │ml/min.însoţitor│ │ │ de fixaţie (0 . │ │ │ │. │ realizare a variantelor │ │ │ │ │ posturale şi de mers │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Diabetul zaharat tip II complicat│ │ │ │ │cu microangiopatie: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │.│ . de │ │ │ │spontane sau ulcere plantare. clerance creatinină │ │ │ │ │peste 90 ml/min. │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┴─────────────┘ DIABETUL ZAHARAT INSULINO DEPENDENT (DZ TIP I) ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────┬────────────────────┐ │Diagnosticul clinic şi paraclinic│ Deficienţa funcţională │Incapacitate│ Grad de │ │ │ │ de muncă │ invaliditate │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │Diabet zaharat tip 1 │disfuncţie metabolică uşoară │ 20 . arteriopatie std.│hipertrigliceridemie sau │ │ │ │ │dislipidemie mixtă.retinopatie neproliferativă cu │deficienţă accentuată VAO< │ 70 .ex. reflexe │ │ │ │ │osteotendinoase absente. microhemoragii.5 mg/24 ore. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Retinopatia neproliferativă: │ deficienţă funcţională │ 50 .dezlipire de retină │ (cecitate practică) sau │ │ │ │.piciorul Charcot cu fracturi │ accentuată │ │ │ │şi/sau ulceraţii plantare la pct.Hb A1C = 6 .. microanevrisme. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Macroangiopatia periferică │ deficienţă funcţională │ 50 . │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Macroangiopatia coronariană │ deficienţă funcţională │ 50 .49% │ │ │(insulinodependent) necomplicat │ │ │ │ │şi diabet zaharat tip 2 cu │ │ │ │ │necesar de insulină: │loc de muncă corespunzător: │ 20 . │ strâmtorările concentrice │ │ │ │ │ bilaterale ale câmpului │ │ │ │ │ vizual cu 10-20 │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Nefropatie diabetică incipientă: │ deficienţă funcţională │ 50 . arteriografie cu │ │ │ │ │obstrucţie ateromatoasă │ │ │ │ │bilaterală.69% │ III │ │albuminurie între 30-300 mg/24 │ medie │ │ │ │ore.funcţia renală . proteinurie între 300-500 │ │ │ │ │mg/24 ore.terapie │ combinaţie la ambii ochi) │ │ │ │(cu argon). termice şi │ (neurologică) │ │ │ │dureroase.normal │redusă 1 sau 2 puncte.1/8 (în │ │ │ │cicatrici după Lasser .normală (uree │ │ 31 .ex. │ medie │ │ │ │tulburări tactile. medie │ │ │ │. │ sau │ │ │ │tracţiuni fibroase vitroretiniene│ strâmtorările concentrice │ │ │ │etc. pielonefrită cr.89% │ II │ │.69% │ III │ │diabetică Charcot fără fracturi │ medie prin tulb.69% │ III │ │senzitivomotorie: parestezii.69% │ III │ │arteriopatie cu dureri de repaus │ medie │ │ │ │std.69% │ III │ │documentată conform criteriilor │ medie │ │ │ │cunoscute: EKG de efort pozitiv. creatinină │ │ │ │ │serică peste 1.89% │ II │ │.ECK normal │1400 kcal (1400-1700 kcal.1/200 │ │ │ │.95% │ I │ │retinopatie proliferativă: │ accentuată │ │ │ │.echilibrare glicemică cu profil│solicitare energetică mică │ │ │ │glicemic convenabil │650-1000 kcal.40 │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │.30% │ 0 │ │. proteinurie │ accentuată │ │ │ │peste 500 mg/24 ore. IV. cu sau fără HTA │ │ │ │ │secundară. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Polineuropatie periferică │ deficienţă funcţională │ 50 . pl sau fpl) │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Microangiopatia renală: │deficienţă accentuată/gravă│ 90% │ I │ │nefiopatie cu insuficienţă │ deficienţă renală │ │ │ │renală cronică.10) │ │ │ │ │ VAO < 1/200 . │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Piciorul diabetic: artropatia │ deficienţă funcţională │ 50 .

proteinurie peste 500 mg/24 ore│ │ │ │ │. reglare │ │ │ │ │simpatoparasimpatică. cu pauze de │ │laserterapie.HTA std. cu pauze de │ │VCN senzitivă scăzută. │strâmtorările concentrice │ │profesie . unelte în │ │efort). unelte în │ │ │ │ │mişcare. se │ │ │ │ │contraindică munca │ │ │ │ │la înălţime lângă │ │ │ │ │foc. │ │ │cu pauze de masă. în 2│medie/mare 2-3 puncte. siguranţa │ │ │ │ │circulaţiei │ │. │ │ │ │ │.300mg/24│ │ │la înălţime lângă │ │h (de repaus şi accentuată la │ │ │foc. creatinină sub 1.retinopatie neproliferativă │ │ │ │ │. ortostatică cu v 1. tracte │ │ │ │ │fibroase cu tracţiuni │ │ │ │ │vitro-retiniene │ │ │ │ │. se│ │.nefropatie manifestă .300 │prin tulburări de filtrare │ │recomandarea de │ │mg/24 ore. │neurologică medie │ │schimbare a locului │ │termică şi vibratorie.Hb A1C = 7 . oftalmologic: retinopatie │obligativitatea pauzei de │ │schimbare a locului │ │de fond b . solicitare │ │fără ture. │afecţiuni │ │ │ │Cumul de afecţiuni cu: │ │ │ │ │.1/8 │ │schimbare a locului │ │neproliferativă. siguranţa │ │ │ │ │ circulaţiei │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │Diabetul insulinodependent │deficienţă funcţională medie │ 50 . │ │recomandarea de │ │.69% │III . normale.necesar de insulină │necesar de insulină │ 50 .8.5 mmHg │ │ │ │ │(la 10 min) şi tahicardie cu │ │ │ │ │peste 15 puls/min.│. siguranţa │ │ │ │ │circulaţiei │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │ │ │. solicitare ambientală│ │ contraindică munca │ │.│ │ │profesie fără ture.IMC 18 .10% │ │ │ │ │.necesar de insulină │ │ │ │ │. │ │ │ │ │hipotensiune arteraială │ │ │ │ │ortostatică. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.s.ex. VCN │ │ │masă. .necesar de insulină │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │Diabetul insulino dependent │ │ │ │ │echilibrabil cu complicaţii │ │ │ │ │manifeste pe un organ ţintă: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │art. se │ │motorie scăzută. de │ │ │ │ │reglare neurocirculatorii │ │ │ │ │.oscilometre mb. hipotrofii │ │ │contraindică munca │ │musculare.25 kg/m2 │puncte.IMC < 18 Kg/m2 │ │ │ │ │.retinopatie proliferativă: │ │ │ │ │formare de neovase. unelte în │ │ │ │ │mişcare.albuminurie peste 300 mg/24 ore│ │ │ │ │. │ │ │ture.ECK ischemie de efort │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │Diabetul insulinodependent │deficienţă vizuală accentuată│ 70 . se │ │.69% │ III │ │echilibrabil cu complicaţii │ │ │ │ │microangiopatice incipiente: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. cu pauze de │ │ │ │ │masă.p.69% │III . oftalmologic: retinopatie │VAO = 2/3 . │1700-2500 kcal). microhemoragii. se │ │edematoasă.Polineuropatie senzitivomotorie│ │ │III .5% │vizuală medie.ECG .5 . cicatrici după │bilaterale ale câmpului │ │ture. toracale normal │psihică medie/mare 2 sau 3 │ │ de masă. mare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │Diabetul insulinodependent │deficienţă metabolică │ 70 .cetoacidoză medie.5 mg%). │ │ │ │ │vibratorie).89% │ II │ │echilibrabil cu complicaţii micro│accentuată prin cumul de │ │ │ │şi macroangiopatice avansate.polineuropatie periferică │ │ │ │ │senzitivă cu parestezii ale │ │ │ │ │membrelor inf.reglare hipotonă la proba de │ │ │ │ │încărcare ortostatică │ │ │ │ │. de │deficienţă funcţională medie │ 50 .fără │ │.69% │ III │ │sensibilitate (tactilă.tulb. │ sau │ │de muncă în aceeaşi │ │microanevrisme.necesarul de insulină adm.cu │ │cu parestezii ale membrelor inf. │ │ la înălţime lângă │ │prize │ │ │ foc. │ │ │circulaţiei │ │.cu │ │cu albuminurie între 30 .fără │ │exudate dure.. I │ │ │profesie .69% │ III │ │cu manevra Valsalva (inspir │ │ │ │ │profund) scădere cu < 8+/-3 │ │ │ │ │bătăi/min.oscilometrie membre pelvine.Nefropatie diabetică manifestă │deficienţă funcţională medie │ 50 .necesar de insulină │deficienţă funcţională │ 50 .tahicardie de repaus ECG │deficienţă funcţională medie │ 50 .89% │ II │ │stadiul complicaţiilor.ex.subinsulinizare │ │ │ │ │. termică. │ │fără afectarea zonei maculare). creatinină normală (sub │ │ │mişcare.Pielonefrită cronică compensată│ │ │ture.5 │glomerulară │ │schimbare a locului │ │mg/24 ore.p.cu │ │. cu pauze │ │mb. │ │ │ │ │toracice normale sau tulb.89% │ II │ │complicat cu: │VAO 1/10 şi sub.HTA │ │ │ │ │.prezente.cu │ │. │ │ │ │ │.Hb A1C 8. pe │accentuată │ │ │ │perioada necesară echilibrării: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │.69% │III .8. unelte în │ │ │ │ │ mişcare. │deficienţă funcţională │ 50 . retinei.Hb A1C 7 .69% │recomandarea de │ │tulb.neuropatia autonomă: ECG de │ │ │ │ │repaus cu tahicardie.g (microhemoragii şi │masă │ │de muncă în aceeaşi │ │microanevrisme la perif. │ │ │ │ │. cataractă incipientă. reflexe │ │ │de muncă în aceeaşi │ │osteotendinoase rotuliene şi │ │ │profesie fără │ │achiliene diminuate sau absente. exudate moi.20 │ │masă. mb. unelte în │ │ │ │ │mişcare.rotuliene şi │ │ │ │ │achiliene . tulb. │ │ │la înălţime lângă │ │ │ │ │foc.nefropatie incipientă: │ │ │contraindică munca │ │albuminurie/24 ore: 30 . siguranţa │ │ │ │ │circulaţiei │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │DZ ID dezechilibrat indiferent de│deficienţă metabolică │ 70 .20 kg/m │ │ │ │ │. │ │ │de muncă în aceeaşi │ │.│ │ │contraindică munca │ │ │ │ │la înălţime lângă │ │ │ │ │foc. hipotens. siguranţa │ │1.IMC = 20 . maculopatie │vizual cu 10 .vegetative │ │ │ │ │.m. pelvine.hemoragii retiniene la nivel │ │ │ │ │macular │ │ │ │ . de sensibilitate tactilă.5% │repartizat în 3 prize cu │ │recomandarea de │ │. ROT .

echilibrate │ │ │ │. │ │ │ │ │Tumoră hipofizară. RMN..) │ │ │ │ │ sau │ │ │ │ │strâmtorările concentrice │ │ │ │ │bilaterale tubulare ale │ │ │ │ │câmpului vizual la 0-10 │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. PROLACTINOM │ │ │ │ │Tumoră hipofizară secretantă de PRL: │ │ │ │ │.sindrom clinic tumoral cerebral │ │ │ │ │. dezlipire de │bilaterale ale câmpului │ │I .69% │ III │ │. clearance la │ │ │ │ │creatinină sub 10 ml/min. Acromegalia │ │ │ │ │Tumoră hipofizară secretantă de GH │ │ │ │ │(hormon de creştere) la adult: │ deficienţă funcţională medie │ 50 .89% │ II │ │cu albuminurie peste 300 mg/24 │excreţie urinară accentuată │ │ │ │ore.p. la bărbaţi.modificarea fizionomiei │microadenoame cu tablou clinic │ │ │ │. galactoree. p. CV = │prin tratament substitutiv │ │ │ │hemianopsie. tulb.cu însoţitor . f. chirurgicală) fără │ │ │ │şa turcă . │citolitică şi antisecretorie sau │ │ │ │.sechele oftalmologice grave │ │ │ │ │(cecitate practică sau absolută):│ │ │ │ │. │vizual cu 20 . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ deficienţă funcţională gravă │ 90 . │simptomatic │ │ │ │. │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │B. recent │ │ │ │ │stabilizată cu tulburări │ │ │ │ │hormonale secundare parţial │ │ │ │ │echilibrată prin tratament │ │ │ │ │substitutiv.polineuropatie periferică │deficienţă neurologică │ 70 . scotoame │hormonal │ │ │ │.89% │ II │ │. metabolismului glucidic (DZ │ deficienţă funcţională medie │ 50 .examen neurologic: semne de │ │ │ │ │hipertensiune intracraniană │deficienţă funcţională accentuată│ 70 .40 │ 95% │capacitatea de │ │ │deficienţă vizuală gravă │ │autoservire pierdută│ │ │(cecitate absolută) │ │ │ │ │VAO < 1/200 │ │ │ │ │(p.5 mg%) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │Diabetul insulinodependent │cecitate practică VAO │ 90 .nefropatie diabetică manifestă │deficienţă de secreţie şi │ 70 . şa turcă) │ │ │ │ │.dozare PRL seric peste 100 ng/ml. pielonefrită cronică (IRC │ │ │ │ │std.tumoră hipofizară în std │sechele neurologice sau │ │ │ │I-IV (Hardy) │oftalmologice. dinamica sex.retinopatie proliferativă: │ sau │ │ │ │tracte fibroase cu tracţiuni │strâmtorările concentrice │ │ │ │vitroretiniene.examen oftalmologic │ deficienţă funcţională medie │ 50 .. de │deficienţă de secreţie şi │ 90% │ I │ │insuficienţă renală cronică │excreţie urinară gravă │ │ │ │decompensată.creşterea de volum a extremităţilor│şi paraclinic incomplet în │ │ │ │. hemoftalmus. chirurgicală) fără │ │ │ │ │sechele neurologice sau │ │ │ .ECG │complex.nefropatie diabetică std. FUNCŢIONAL ŞI DE EVALUARE A INCAPACITĂŢII DE MUNCĂ ÎN BOLILE ENDOCRINE ┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ Diagnostic clinic şi paraclinic │ Deficienţă funcţională │Incapacitate│ Grad de │ │ │ │ de muncă │invaliditate│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │I.69% │ III │ │tulb.69% │ III │ │tip II) │tumoră hipofizară oprită în │ │ │ │. │ │ │ │hormonale │aflată în tratament antitumoral │ │ │ │.m.tulburări hormonale secundare │evoluţie.fără însoţitor │ │complicat cu: │1/25-1/200 │ │ │ │. ciclu menstrual. hormonoterapie │ │ │ │ │citolitică şi antisecretorie sau │ │ │ │ │interv. │microadenom cu tablou clinic şi │ │ │ │tulb.95% │ I │ │ │Tumoră hipofizară cu: │ │ │ │ │.l. RMN sau rdg. rdg.GH seric şi în LCR peste 2. │paraclinic incomplet în tratament│ │ │ │. │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────┴────────────────────┘ AFECŢIUNI ENDOCRINE CRITERII DE DIAGNOSTIC CLINIC.├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │ │ │ │Tumoră hipofizară cu examen │ │ │ │ │histopatologic de malignitate în │ │ │ │ │tratament specific. cu necesar de │ │ │ │ │hemodializă.computertomografie.69% │ III │ │.5 ng/ml │(roentgenterapie. hormonoterapie │ │ │ │în cursul hiperglicemiei provocate.dozări hormonale complementare │ │ │ │ │. │interv.examen neurologic │tumoră hipofizară oprită în │ │ │ │ │evoluţie spontan sau după │ │ │ │ │tratament specific │ │ │ │ │(roentgenterapie. │ │ │ │ │.visceromegalie │tratament simptomatic │ │ │ │.l.tablou clinic hormonal specific: │ deficienţă funcţională medie │ 50 .sindrom tumoral hipofizar clinic şi│ │ │ │ │imagistic (CT. Patologia hipotalamo-hipofizară │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │A. oftalmologice sau │ │ │ │ │endocrine accentuate.m.examen oftalmologic: tulb.95% │I .│ │retină. compensat sau retenţie │ │ │ │ │azotată fixă) şi HTA secundară │ │ │ │ │(creatinină peste 1.sechele metabolice grave │ │ │ │ │(casexie hipotizară) │ │ │ │ │apoplexie hipofizară (care │ │ │ │ │necesită îngrijire din partea │ │ │ │ │altei persoane).sechele neurologice grave.investigaţii biochimice şi │Tumoră hipofizară evolutivă.tulb. spontan sau după │ │ │ │paraclinic: │tratament specific │ │ │ │.89% │ II │ │senzitivo-motorie şi vegetativă │accentuată │ │ │ │cu amiotrofii musculare │ │ │ │ │importante (ROT ahilian şi │ │ │ │ │rotulian abolit) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────────┤ │. │ │ │ │ │Tumoră hipofizară oprită în │ │ │ │ │evoluţie (după tratament sau │ │ │ │ │spontan) însă cu sechele │ │ │ │ │neurologice.

ACTH (corticotrof) . │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │D. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deficienţă funcţională accentuată│ 70 . │ │ │ │ │Tumoră hipofizară cu examen │ │ │ │ │histopatologic de malignitate în │ │ │ │ │tratament specific. │ │ │ │ │Tumoră hipofizară oprită în │ │ │ │ │evoluţie (după tratament sau │ │ │ │ │spontan) însă cu sechele │ │ │ │ │neurologice. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ deficienţă funcţională gravă │ 90 .sechele oftalmologice grave │ │ │ │ │(cecitate practică sau absolută).89% │ II │ │ │Tumoră hipofizară evolutivă.sechele neurologice grave. │ │ │ │ │Tumoră hipofizară.apoplexie hipofizară │ │ │ │ │(care necesită îngrijire din │ │ │ .69% │ III │ │. recent │ │ │ │ │stabilizată cu tulburări │ │ │ │ │hormonale secundare parţial │ │ │ │ │echilibrate prin tratament │ │ │ │ │substitutiv. Tumori hipofizare secretante: │ deficienţă funcţională medie │ 50 . cu tulburări │ │ │ │ │echilibrate prin tratament │ │ │ │ │substitutiv hormonal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deficienţă funcţională accentuată│ 70 . în │ │ │ │pluritropă │tratament simptomatic │ │ │ │. oftalmologice sau │ │ │ │ │endocrine accentuate.semne clinice şi paraclinice de │microadenom cu tablou clinic şi │ │ │ │insuficienţă hipofizară uni sau │paraclinic incomplet. Tumori hipofizare nesecretante │ │ │ │ │clinic: │ │ │ │ │. şa │evoluţie spontan sau după │ │ │ │turcă. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ deficienţă funcţională gravă │ 90 . │ │ │ │ │aflată în tratament antihormonal │ │ │ │ │complex.apoplexia hipofizară (care │ │ │ │ │necesită îngrijire din partea │ │ │ │ │altei persoane).investigaţie imagistică (rdg.sechele metabolice grave │ │ │ │ │(casexie hipofizară) │ │ │ │ │. │ │ │ │ │Tumoră hipofizară oprită în │ │ │ │ │evoluţie (după tratament sau │ │ │ │ │spontan) însă cu sechele │ │ │ │ │neurologice.examen oftalmologic │ deficienţă funcţională medie │ 50 .│ │ │ │ │.sechele metabolice grave │ │ │ │ │(casexie hipofizară) │ │ │ │ │.│ │oftalmologice. │ │ │ │ │Tumoră hipofizară. │ │ │ │ │aflată în tratament antitumoral │ │ │ │ │complex.89% │ II │ │ │Tumoră hipofizară evolutivă.apoplexie hipofizară (care │ │ │ │ │necesită îngrijire din partea │ │ │ │ │altei persoane).89% │ II │ │ │Tumoră hipofizară evolutivă. │ │ │ │ │.sechele neurologice grave.sindrom tumoral hipofizar │ deficienţă funcţională medie │ 50 . │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │C. recent │ │ │ │ │stabilizată cu tulburări │ │ │ │ │hormonale secundare parţial │ │ │ │ │echilibrate prin tratament │ │ │ │ │substitutiv.dozări homonale complementare │ │ │ │ │. hormonoterapie │ │ │ │ │citolitică şi antisecretorie sau │ │ │ │ │interv.69% │ III │ │. oftalmologice sau │ │ │ │ │endocrine accentuate. │ │ │ │ │aflate în tratament antitumoral │ │ │ │ │complex.│ │ │ │ │.95% │ I │ │ │Tumoră hipofizară cu: │ │ │ │ │.95% │ I │ │ │Tumoră hipofizară cu: │ │ │ │ │.sechele oftalmologice grave │ │ │ │ │(cecitate practică sau absolută).│ │ │ │ │. CT sau RMN) │tratament specific │ │ │ │ │(roentgenterapie. hormonale │ │ │ │ │compensate sub tratament │ │ │ │ │substitutiv hormonal.boala Cushing:│Microadenom cu tablou clinic şi │ │ │ │cortizol (sau metaboliţi) │paraclinic incomplet în tratament│ │ │ │nesupresibil cu dexametazon 2 mg x 2 │simptomatic │ │ │ │zile şi fără bioritm circadian │ │ │ │ │. chirurgicală) fără │ │ │ │ │sechele neurologice sau │ │ │ │ │oftalmologice cu tulb.TSH (tireotrof) │ deficienţă funcţională medie │ 50 .examen neurologic │Tumoră hipofizară oprită în │ │ │ │. Tumoră hipofizară.sechele metabolice grave │ │ │ │ │(casexie hipofizară) │ │ │ │ │.95% │ I │ │ │Tumoră hipofizară cu: │ │ │ │ │. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ deficienţă funcţională gravă │ 90 . │ │ │ │ │Tumoră hipofizară cu examen │ │ │ │ │histopatologic de malignitate │ │ │ │ │în tratament specific. oftalmologice sau │ │ │ │ │endocrine accentuate. │ │ │ │ │chirurgicală) fără sechele │ │ │ │ │neurologice sau oftalmologice şi │ │ │ │ │tulburări hormonale compensate │ │ │ │ │sub tratament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deficienţă funcţională accentuată│ 70 . │ │ │ │ │Tumoră hipofizară oprită în │ │ │ │ │evoluţie (după tratament sau │ │ │ │ │spontan) însă cu sechele │ │ │ │ │neurologice.sechele neurologice grave: │ │ │ │ │. │ │ │ │ │recent stabilizată cu tulburări │ │ │ │ │hormonale secundare parţial │ │ │ │ │echilibrate prin tratament │ │ │ │ │substitutiv. hormonoterapie │ │ │ │ │citolitică sau interv.69% │ III │ │.sechele oftalmologice grave │ │ │ │ │(cecitate practică sau absolută).69% │ III │ │.LH. FSH (gonadotrof) │Tumoră hipofizară oprită în │ │ │ │ │evoluţie spontan sau după │ │ │ │ │tratament specific │ │ │ │ │(roentgenterapie. │ │ │ │ │. │ │ │ │ │Tumoră hipofizară cu examen │ │ │ │ │histopatologic de malignitate în │ │ │ │ │tratament specific.

│ Guşă endemică simplă │ │ │ │ DET (distrofie endemică tireopată) │ │ │ │ │. │şi biologic sub tratament │ │ │ │ semne clinice de insuficienţă │substitutiv complex. corticotrop-│Insuficienţă hipofizară.1.69% │ III │ │. până la echilibrare │ │ │ │ │conform criteriilor de diagnostic│ │ │ │ │clinic funcţional şi capacitate │ │ │ │ │de muncă (pct.95% │ I │ │ajunsă la maturitate exprimată prin │Insuficienţă hipofizară severă cu│ │(necesitând │ │hipotrofie. │funcţionale de la Capitolul │ │ │ │tireotrop: mixedem sec. │deficienţă funcţională accentuată│ 70 .Cap. │ │ │ │ semne clinice de hipoanabolism │cardiovasculare şi neuro-psihice │ │ │ │(până la stări caşectice). rdg. │ │ │ persoane) │ │ examen neurologic.investigaţii specifice pentru │vasopresină sau analogi.schelet gracil.clearance-ul apei libere pozitiv │deficienţă funcţională accentuată│ 70 .diureză mai mare de 3 l/24 ore │ deficienţă funcţională medie │ 50 . prin deficit total/parţial de │tratamentul cu vasopresină sau │ │ │ │vasopresină (AVP) sau lipsa acţiunii │analogi nu au scăderea │ │ │ │tisulare a AVP. │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │B. asociat │ │ │ │sindrom neurologic │cu complicaţii neurologice şi │ │ │ │ │hormonale secundare │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │II. │ deficienţă funcţională gravă │ 90 . │ Talia sub 1. │ │ │ │multinodulară. T4. ECG. rdg.89% │ II │ │hormonal specific: │Insuficienţă hipofizară cu │ │ │ │ semne clinice de hipogonadism │tulburări endocrino . │accentuate. echilibrată │ │ │ │compresive asociate. │subclinice │ │ │ │.19% │ 0 │ │de hormoni tiroidieni circulanţi.metabolice │ │ │ │hipogonadotrop. │ deficienţă funcţională uşoară │ 20 .19% │ 0 │ │iod. mare. │ │ │ │ │. │complicaţii metabolice.performanţe intelectuale normale. Empty sella turcica).│ │partea altei persoane). │ │ │ │hipoTA. │ │ │ │ │ insuficienţă hipofizară cu nanism.deficit al hormonilor hipofizări │se cuantifică după criteriile │ │ │ │gonadotrop . │cadrul insuficienţei hipofizare │ │ │ │. │ │ │ │ │Patologie tiroidiană) │ │ │ │ │Guşă endemică neuropată cu │ │ │ │ │tulburări hormonale şi │ │ │ │ │neuropsihice accentuate.paraclinic: iodemie scăzută. │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │E. │ │ │ │ │prezentând un deficit statual mai │ deficienţă funcţională uşoară │ │ │ │mare de 3 DS faţă de media de │ Talia peste 1. Nanismul hipofizar (ajuns la │Nanismul hipofizar izolat conferă│ │ │ │maturitate) │numai statut de persoană │ │ │ │ │handicapată (conform următoarelor│ │ │ │ │criterii funcţionale): │ │ │ │.1.uni sau mai frecvent pluritropă.80% │ II │ │.primară (sdr.29 m │ │ │ │. Hipertiroidia-tireotoxicoza │ │ │ │ │Sindrom clinic determinat de excesul │ deficienţă funcţională uşoară │ 1 .69% │ III │ │secundară (după tumori hipofizare │Insuficienţă hipofizară cu │ │ │ │tratate sau oprite spontan în evluţie│complicaţii compensate sub │ │ │ │(Sdr. Condrodisplazia │Conferă numai statut de persoană │ │ │ │ │handicapată. performanţe de efort scăzută.69% │ III │ │. │ │ │ │Hipotrofie staturală disarmonică prin│ │ │ │ │lipsa receptorilor ptr.40 m │ │ │ │hipofizară pluritropă │ │ │ │ │(panhipopituitarism) │ deficienţă funcţională medie │ 50 . │hormonal │ │ │ │cord-pulmon. │guşă hipertitoidizată în │ │ │ │TSH). │ │ │ │ │. Guşa endemică: boală tiroidiană │ │ │ │ │distrofică cu deficit geoclimatic de │ deficienţă funcţională uşoară │ 1 . medie. Insuficienţa hipofizară a │ │ │ │ │adultului: │ │ │ │ │.49% │ 0 │ │. │Hipertiroidism std.49% │ 0 │ │voluminoasă. │tratament substitutiv hormonal │ │ │ │.│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │G. │ │ │ │ │Hipotrofie statutară după │ │ │ │ │criteriile de înălţime. │ │ │ │ │Deficienţă funcţională │ │ │ │ │artropatia condrodisplazică │ │ │ │ │conform criteriilor locomotorii. │ │ │ │ │ │deficienţă funcţională accentuată│ 70 .uneori asociere de insuficienţă │ Talia: 1. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │F. │capacităţii de muncă │ │ │ │Clinic şi paraclinic │ │ │ │ │.50 m │ 0 .hipotrofie statuală. a │ │ │ │artropatie secundară.osmolaritate │tumoral.morfologic: omogenă sau │sau hiperfuncţionale în std.89% │ II │ │proba de sete cu test la vasopresină │Posttumoral sau postoperator │ │ │ │(Adiuretin) în etiologia tumorală │rezistent la tratamentul cu │ │ │ │. GH la nivelul│Deficienţă funcţională prin │ │ │ │cartilajelor de creştere ale │tulburări de realizare a │ │ │ │extremităţilor toracale şi pelvine cu│variantelor posturale.Basedow │tratament simptomatic │ │ │ . │ │ │ │ │exprimate prin: tablou clinic şi │deficienţă funcţională accentuată│ 70 .funcţional: hipo/hipertiroidie sau │ │ │ │ │eutiroidie.clinic: guşă (mărirea de volum a │ │ │ │ │glandei tiroide) mică. │ │ │ │Forme clinice: │neurovegetativ echlibrabil prin │ │ │ │ boala Graves . Patologia tiroidiană │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │A.89% │ II │ │ │Guşă multinodulară cu hipo/hiper │ │ │ │ │funcţie sau/şi fenomene │ │ │ │ │compresive.30 m │ │ │ │. staturală armonică │tulburări endocrino-metabolice │ │ îngrijire │ │asociate cu semne clinice de │grave şi complicaţii │ │ din partea │ │insuficienţă pluritropă. │gestualităţii şi prin algii │ │ │ │ │articulare în cadrul artropatiei │ │ │ │ │secundare.69% │ III │ │Tablou clinic şi paraclinic: │ Talia: 1. │cardiovasculare şi neuropsihice │ │ altei │ │ dozări hormonale specifice. │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │H.infantilism sexual.insuficienţă hipofizară de GH sau │ │ │ │ │tulburări la nivelul receptorului │ deficienţă funcţională prin │ │ │ │periferic prin GH ineficient (Laron) │ tulburări de gestualitate şi │ │ │ │în perioade de creştere somatică. dozări│Guşă multinodulară cu mixedem sau│ │ │ │hormonale complementare (T3.49 m .19% │ 0 │ │înălţime pentru generaţia respectivă │ │ │ │ │de vârstă: │ deficienţă funcţională uşoară │ 20 . necompensate clinic │ │ │ │ semne clinice de hipotiroidism.39 m . cervicală pentru fenomene │tratament specific.densitate urinară sub 1010 g/l │Diabetul insipid lezional sau │ │ │ │.antropometric armonios. asociate cu │ │ │ │CSR cronică. Diabetul insipid │ │ │ │ │Sindrom clinic de poliurie │Specificaţie: formele de diabet │ │ │ │polidipsie cu densitate urinară sub │insipid care răspund la │ │ │ │1010.musculatură hipotrofică.subizosterurie .. B şi C . cu │ locomoţie │ │ │ │hipotrofie staturală armonică. │deficienţă funcţională medie │ 50 . │DET cu tulburări funcţionale hipo│ │ │ │. în tratament │ │ │ │ │specific.facies infantil │Tulburările hormonale asociate în│ │ │ │. Sheeehan) sau │ deficienţă funcţională medie │ 50 . compensat sub tratament │ │ │ │urinară < 300 m/l │substitutiv de AVP (Adiuretin) │ │ │ │.

tulb. anemie sec.cardio-vascular: cardiomiopatie │şi metabolice echilibrabile.neuromusculare: tremurături ale │după 12 luni de la cura radicală │ │ │ │extremităţilor miopatie proximală │chirurgicală sau/şi izotopică. │ │ │ │palpabili │chirurgicală.│ │ │ │retracţia fantei palpebrală.anticorpi antitiroidieni serici │sau mixedem postoperator.49% │ 0 │ │ adenom hipofizar secr.metabolic: creştere ponderală.Ex. biopsie tiroidiană │tratat izotopic fără semne de │ │ │ │. Graves) │ │ │ │ │exoftalmie uni sau bilaterală │deficienţă funcţională accentuată│ 70 . cu sechele │ │ │ │.neuro-psihic: lentoare psihică. │recidivă locală însă cu sechele │ │ │ │formele metastatice) │metabolice şi hormonale │ │ │ │ │dezechilibrate sub tratament │ │ │ │ │continuu. FA │Hipertiroidism parţial echilibrat│ │ │ │etc.segmentare: transpiraţii. Cancerul tiroidian │ deficienţă funcţională medie │ │ │ │.69% │ III │ │fără adenopatie sau nodul ferm │tratat izotopic. encefalopatie) │ │ │ │cardio/toracic crescut) │ │ │ │ │. │ │ │ │. RIA (radioiodocaptare) crescută │Hipertiroidie cu sechele │ │ │ │sau scăzută în tiroidite ac.│ guşă polinodulară hipertiroidizată │ │ │ │ │ adenom toxic (sindrom Plummer) │ deficienţă funcţională uşoară │ 20 .cardiovascular: cardiotireoză │ deficienţă funcţională medie │ 50 .ECG semne de cardiotireoză │voluminoasă +/. │ deficienţă funcţională medie │ 50 . oftalmologic │compresiune.ganglioni laterocervicali.4. │Mixedem clinic manifestat în │ │ │ │.89% │ II │ │.T 3. dozări hormonale │persistente (cardio-vasculare şi │ │ │ │specifice.puncţie.89% │ II │ │(exoftalmie > 20 mm) asociate cu │Hipertiroidie cu visceralizări │ │ │ │elemente de hipersimpaticotonie. fermă. │minime │ │ │ │Tablou clinic: │ │ │ │ │. │ │ │ │.) │cardiacă congestivă.49% │ 0 │ │ Tiroidita Riedl (lemnoasă).biochimie: hiperlipoproteinemie │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │D.Basedow tratată. │ │ │ │.89% │ II │ │. motilitate │Boală Graves .biochimie (colesterol scăzut) │şi/sau intervenţie chirurgicală.Basedow cu sindrom│ │ │ │oculară │exoftalmic evolutiv şi tulburări │ │ │ │Paraclinic: │vizuale secundare.dozări hormonale complementare │tratamentului complex │ │ │ │(mai frecvent aspect clinic şi para │chirurgical şi radioizotopic │ │ │ │clinic hipofuncţional) │Cancer tiroidian operat sau/şi │ │ │ │.guşă omogenă/nodulară. │substitutiv. │ deficienţă funcţională uşoară │ 20 . │echilibrare) │ │ │ │. cord pulmon (indice │poliserozite. │ │ │ │bine delimitată cu semne clinice de │ │ │ │ │hipotiroidie │ deficienţă funcţională medie │ 50 .69% │ III │ │infiltrare tegumentelor.89% │ II │ │mentală (mixedem congenital la │Mixedem cu complicaţii │ │ │ │copil).scintigramă tiroidiană (imagine │ │ │ │ │neomogenă sau lacunară) │deficienţă funcţională accentuată│ 70 . dură cu sau │Cancerul tiroidian operat sau/şi │ 50 . │ │ │ │valoare mult scăzută │Hipertiroidismul cu guşă mare.Hb. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ deficienţă funcţională gravă │ 90 . cardiacă etc.tablou metabolic consumptiv │metabolice şi hormonale │ │ │ │. │cu complicaţii cardio-vasculare │ │ │ │.95% │ I │ │ │Exoftalmia malignă cu cecitate.nanism dizarmonic cu întârziere │deficienţă funcţională accentuată│ 70 .tulb. Reflexograma achiliană cu │nerecuperate. ritm. │Tiroidită cronică cu hipotiroidie│ │ │ │Tablou clinic: │clinică compensată prin tratament│ │ │ │. încât │evidenţiat numai prin dozări │ │ │ │determină infiltrarea ţesuturilor. PBI crescute │(TPSV. │ │ │ │. FA. │tratament specific (medicamentos. TSH scăzut │până la echilibrare.ECG (tulb. │ │ │ │. │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │C.uneori cu fenomene compresive │necesitând substituţie hormonală │ │ │ │Paraclinic │continuă │ │ │ │. frilozitate.guşă │metabolice) şi leziuni │ │ │ │.RIC scăzut sau absent │Mixedem sever cu visceralizări │ │ │ │.) │ │ │ │. │hormonale TSH crescut fără │ │ │ │Forme clinice: │expresie clinică manifestă. bradicardie. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ deficienţă funcţională gravă │ 90 .TSH crescut (mixedemul primar).95% │ I │ . │(complicaţii cardio-vasculare şi │ │ │ │microvoltaj) │neurologice grave: insuficienţă │ │ │ │. │ │ │ │. │oligosimptomatice cu răspuns la │ │ │ │Tablou clinic: │tratament ATS în doze minime. necomplicată. │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │E.2.89% │ II │ │ │Tiroidită cronică cu hipotiroidie│ │ │ │ │sau mixedem postoperator cu │ │ │ │ │complicaţii cardio-vasculare şi │ │ │ │ │metabolice neechilibrate de │ │ │ │ │tratamentul substitutiv sau │ │ │ │ │sechele decompensate. cu sindrom │ │ │ │psihoafectivă │exoftalmic sechelar stabilizat │ │ │ │.69% │ III │ │(tahicardie sinusală. │tratament specific │ │ │ │imagine neomogenă în guşa │ │ │ │ │multinodulară) │ deficienţă funcţională gravă │ 90 . pulmonar şi osoasă (ptr.Mixedem. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deficienţă funcţională accentuată│ 70 . neechilibrate │ │ │ │.glandă tiroidă mărită.) │prin tratament medicamentos sau │ │ │ │. mixedemul congenital │Hipotiroidism oligosimptomatic. edem │chirurgical sau izotopic până la │ │ │ │palpebral. T 4.3.19% │ 0 │ │cantităţii de hormoni tiroidieni la │Hipotiroidismul subclinic │ │ │ │nivelul receptorilor celulari. Ht scăzut (anemie sec. │subcompensată hormonal sau în │ │ │ │lacrimare. │metabolice echilibrabile. T │Hipertiroidie cu cardiotireoză │ │ │ │4. de │ │ │ │. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ deficienţă funcţională gravă │ 90 . în │ │ │ │prezenţi (antiperoxidază. │cu compensare parţială hormonală │ │ │ │termofobie │Boala Graves .sindrom exoftalmic (în B.Rdg. insuficienţă cardiacă │ │ │ │ │. │tratament substitutiv hormonal cu│ │ │ │antitireoglobulină) │complicaţii cardio-vasculare şi │ │ │ │. scăzute. Hipotiroidia-Mixedemul │ │ │ │ │Sindrom clinic determinat de scăderea│ deficienţă funcţională uşoară │ 1 .diplopie sau tulb. │ │ │ │ │Hipotiroidie . │ │ │ │(disgenezie tiroidiană) │forme clinice uşoare cu răspuns │ │ │ │ mixedemul secundar: postchirurgical│la substituţie hormonală în doze │ │ │ │sau postizotopic. PBI scăzut │degenerative nervoase şi │ │ │ │. │metabolice şi neuropsihice │ │ │ │.RIC: hipocaptare sau valori normale│Cancerul tiroidian în timpul │ │ │ │. │tratament substitutiv hormonal │ │ │ │comportamentală. │osteoarticulare.95% │ I │ │. uneori │perioadă de 5 ani de la interv.69% │ III │ │Tablou paraclinic: │Tiroidită cronică cu hipotiroidie│ │ │ │. TSH │Hipertiroidism forme │ │ │ │ tiroidite acute etc.metabolic: scădere ponderală │ │ │ │ │. fără semne de │ │ │ │tiroidian │recidivă locoregională după o │ │ │ │.neuropsihice: labilitate │echilibrată.dozări hormonale specifice: T 3. hiperemie conjuctivală. │ │ │ │ hipotiroidia benignă │ │ │ │ │ mixedem primar: mixedem cu │ deficienţă funcţională uşoară │ 20 . conduce. până la echilibrare │ │ │ │. insuf. │ 70 . +/.100% │ I │ │ │Conform criteriilor Cap.49% │ 0 │ │visceralizări.rdg.TSH seric crescut.scintigramă tiroidiana (lipsa │sau sechelare decompensate în │ │ │ │tiroidei în disgenezie tiroidiană. Tiroidite cronice │ │ │ │ │ Tiroidita limfocitară Hashimoto. │ │ │ │mixedematoasă.

paratiroide de obicei │clinic oligosimptomatic │ │ │ │ tumorale │ │ │ │ │ .magneziu şi/sau scăzut │ │ │ │ │. │ │ │ │.hipofosfatemie │sechele osoase sau renale │ │ │ │. │ │ │ │ │osteocalcina serică.litiază renală (nefrocalcinoză) │ │ │ │ │. recidivantă.osteoporoză generalizată │ │ │ │ │.IV sau │ │ │ │ │tratat chirurgical sau/şi │ │ │ │ │izotopic.25 (OH) 2D3. formele │ │ │ │ │inoperabile std.89% │ II │ │spontane. renale poliurie osmotică. fatigabilitate │Insuficienţă CSR cronică după │ │ │ │.│Osteoporoză cu fracturi sau │ │ │ │progesteronă.tulburări ale hormonilor │de stabilizare osoasă (aparat │ │ │ │calciotropi: exces de parathormon │gipsat sau tratament ortopedic) │ │ │ │(PTH).leziuni scheletate (osoase) . androgeni.95% │ I │ │leziuni osoase) │Hiperparatiroidism (b. datorată │tratament substitutiv. diseminat. │ deficienţă funcţională uşoară │ 20 .hipercalcemie serică │Hiperparatiroidism operat. │ │ │ │Paraclinic: │ │ │ │ │. │ │ │ │paratiroide.69% │ III │ │.89% │ II │ │(singulari sau combinaţi): estrogeni. │ deficienţă funcţională gravă │ 90 .exces de hormoni glucocorticoizi.crize spontane de contractură │cu manifestări clince şi crize │ │ │ │musculară tetanice generalizate sau │relativ frecvente sub tratament │ │ │ │localizate pe grupuri musculare │specific. Insuficienţa corticosuprarenală │ deficienţă funcţională medie │ 50 .calciu total şi/sau ionic scăzut │ │ │ │ │.49% │ 0 │ │Secreţie excesivă şi autonomă de PTH │Hipercalcemie serică. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │V. renală azotată. vărsături. PTH. forma │ │ │ │demineralizare şi formare de chisturi│osteodistrofică cu tulb. │ │ │ │ (parathormon) de către una sau mai │asimptomatică sau cu tablou │ │ │ │ multe gl. │ │ │ │. │ │ │ │ │Clinic: │ deficienţă funcţională medie │ 50 . locomotorie gravă │ │ │ │. │asociat cu MEN (adenom │ │ │ │oboseală musculară letargie │paratiroidian. adinamie. Patologia paratiroidiană │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │A. cu tulb. │substitutiv complex.geode osoase sau/şi lacune │ │ │ │ │diseminate │ │ │ │ │. adenom hipofizar) │ │ │ │ examene de laborator: │sau MEN 2A (adenom │ │ │ │.49% │ 0 │ │Scăderea nivelului sanguin de FTH │Tetanie latentă (spasmofilie) în │ │ │ │(parathormon) în urma lezării │tratament specific cu manifestări│ │ │ │primitive sau chirurgicale a gl.│Osteoporoză cu fracturi multiple │ │ │ │.simptome neuropsihice: astenie. calcitonină etc.PTH seric (imunodozare) cu nivel │Rechlinghausen) cu fracturi │ │ │ │crescut în condiţiile calcemiei │multiple şi deformaţii osoase │ │ │ │crescute sau normale │cu defic. de │ │ │ │ Clinic: │locomoţie şi excreţie medie │ │ │ │.fosfatemie scăzută (sub 2.ulcer gastric │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │IV. anorexie.) │(posttiroidectomie) cu crize │ │ │ │. calusuri │ │ │ │ │.determinarea markerilor biochimici │ │ │ │ │ai turnovărului osos (serici şi │ │ │ │ │urinari): calciu.ECG (scurtarea interv.rezorbţie osoasă excesivă │neevolutive. cu │ │ │ │.calciurie peste 400 mg%/24 ore │carcinom medular tiroidian. │ │ │ │.astenie. Osteoporoza │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │Boală scheletică. fosfor.tulburări trofice (cataracta) în │acute frecvente.89% │ II │ │.greţuri. cu │ │ │ │ │metastaze invalidante │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │III. III . deficit │şi în tratament substitutiv │ │ │ │calcitonină. deficit de IGF1.EMG pozitiv (testul Alajouanin │ │ │ │ │pozitiv) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │B. cu │ │ │ │. │ │ │ │.89% │ II │ │determinând scăderea │Insuficienţă CSR cronică cu │ │ │ │glucocorticoizilor dar şi a │decompensări repetate. îndelungate │tratament. cronică. │care necesită îngrijire din │ │ │ │Paraclinic: │partea altei persoane.semne mecanice de │Tetania cronică sau tetania │ │ │ │hiperexcitabilitate neuro-musculară │paratireoprivă │ │ │ │(semnul Chowostek şi Weiss etc. │ │ │ │osoase │locomotorii accentuate prin │ │ │ │. feocranocitom.deficit de hormoni sexoizi │deficienţă funcţională accentuată│ 70 .fracturi │deficienţă funcţională accentuată│ 70 . │deformaţii osoase şi forma │ │ │ │litiază renală (nefrocalcinoză) │nefrolitiazică.deformări osoase │ │ │ │ │. │ │ │ │distrugerii ambelor │ │ │ │ │corticosuprarenale (peste 80% │deficienţă funcţională accentuată│ 70 . fosfataza │ │ │ │ │alcalină. Hipoparatiroidismul (Tetania).fracturi.69% │ III │ │caracterizată prin masă osoasă │Osteoporoză hiperalgică cu risc │ │ │ │scăzută. în tratament │ │ │ │susceptibilitatea la fracturi.calcemie peste 11 mg% (repetate) │paratiroidian.69% │ III │ │cronică primară (boala Addison) │Insuficientă CSR cronică primară │ │ │ │. │ │ │ │.crize de contractură musculară │ │ │ │ │provocate de hiperpnee │deficienţă funcţională accentuată│ 70 .simptome gastrointestinale: │insuf.tulburări ale hormonilor de │ │ │ │ │creştere: deficit de GH la adult. greaţă. densitometrie cu │ │ │ │ │ultrasunete. │hormonal complex. 1. afectarea microarhitecturii │crescut de fracturare osoasă sau │ │ │ │ţesutului osos care favorizează │tasare vertebrală prin profilul │ │ │ │creşterea fragilităţii osoase şi │profesional. sistemică │ deficienţă funcţională medie │ 50 .│ │Cancerul tiroidian. │ │ │ │constipaţie.5 mg%) │ │ │ │ │. osteoporoză cu arii de │Hiperparatitoidism operat. hiperaciditate gastrică │Hiperparatiroidism familial │ │ │ │. │sporadice. │ │ │ │ Cauza: │ │ │ │ │.exces de hormoni tiroidieni │şi tulburări de locomoţie grave │ │ │ │.scădere ponderală. │tasări vertebrale în tratament │ │ │ │. │ │ │ │mineralocorticoizilor şi hormonilor │Insuficienţă CSR cronică cu │ │ │ │androgeni adrenali │rezervă hormonală labilă.oase │ │ │ │ │lungi şi vertebre . │ │ │ │. │ │ │ │.adenoame producând: │ deficienţă funcţională medie │ 50 . deficit vit. dureri │suprarenalectomie uni sau │ │ │ │musculare │bilaterală (boala Cushing) │ │ │ │. neinfluenţate de│ │ │ │formele cronice. Patologia suprarenală │ │ │ │ │A. deshidratare │tratată chirurgical în tratament │ │ │ . Hiperparatiroidismul primar (boala│ │ │ │ │Recklinghausen) │ deficienţă funcţională uşoară │ 20 . │ │ │ │vărsături. │neameliorate postoperator. parţial│ │ │ │Clinic: │echilibrată sub tratament.insuficienţa corticosuprarenală │compensată clinic şi hormonal sub│ │ │ │primară. D 3.│ │ │ │ │măsurarea masei şi densităţii │ │ │ │ │osoase: prin absorbţie duală cu raze │ │ │ │ │X (DEXA).hiperexcitabilitate │Tetania cronică sau tetania │ │ │ │neuromusculară │paratireoprivă (postchirurgicală)│ │ │ │.69% │ III │ │.tulb.fosfatoză alcalină crescută (în │ deficienţă funcţională gravă │ 90 . tumori │ │ │ │ Paraclinic: │pancreatice. QT) │ │ │ │ │examen radiologic: │ │ │ │ │.95% │ I │ │deficit de insulină.

hipotensiune arterială │echilibrare. neurologice şi │ │ │ │. │ │ │ │.leziune paraneoplazică cu secreţie │metabolice.osteoporoză │ │ │ │ │. Cushing prin adenom│ │ │ │ │sau adenocarcinom suprarenalian │ │ │ │ │. cu manifestările lor │Hiperaldosteronism primar.sindrom Conn .Cushing iatrogen. │complicaţii sechelare după 2 ani │ │ │ │indiferent de sursă │de la tratamentul complex. tumorii │ │ │ │ │ECG QT alungit.89% │ II │ │.test supresie la DXM (dexametazonă)│ │ │ │ │1 mg . │ │ │ │nocturnă │Hiperaldosteronism primar în │ │ │ │. ce duce │oligosimptomatice (tumorale) │ │ │ │la retenţie sodică însoţită de HTA.test stimulare cu ACTH (cortrosyn) │ │ │ │ │cu dozarea cortizolemiei sau/şi 170 │ │ │ │ │HCS este negativ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │B. Sindromul Cushing │ │ │ │ │Sindromul Cushing (sindrom │ deficienţă funcţională medie │ 50 .astenie │Hiperaldosteronism primar. │ │ │ │.tulburări musculare . persistente. │ │ │ │. renale. de │ │ │ │(cortizolotoxicoză cu hipofuncţie │etiologie tumorală sau │ │ │ │adrenală).89% │ II │ │exogenă prelungită de glucocorticoizi│Hipercorticism în evoluţie. │ │ │ │Dg.170 HCS urinari crescuţi peste 6-8 │ │ │ │ │mg/24 h (femei).pozitiv în boala Cushing. suprarenale. Hiperaldosteronismul primar │ │ │ │ │(sindrom Conn) │ deficienţă funcţională medie │ 50 . de virilizare (eventual) │osoase. nespecifice: rdg. Feocromocitomul (paraganglion) │ │ │ │ │. paraclinic: │partea altei persoane. cu │ │ │ │ │scăderea peste 50% din valorile │ │ │ │ │bazale │ │ │ │ │.17 KS crescuţi peste 12 ug/24 h │ │ │ │ │(femei) peste 18 mg/24 h (bărbaţi) │ │ │ │ │.tetanie.reprezintă producţia crescută şi │Hiperaldosteronism primar forme │ │ │ │necontrolată de aldosteron.test supresie cu DXM 2 mg/zi x 2 │ │ │ │ │zile (cu dozarea cortizolemiei şi 170│ │ │ │ │HCS urinar) . │tratament. predominant │inoperabilă. labile sub │ │ │ │. │echilibrate sub tratament │ │ │ │Diagnostic clinic: │ │ │ │ │. cu sechele │ │ │ │.cortizol liber urinar > 100 mg/24 h│ │ │ │ │.CS şi 17 KS urinari scăzuţi│tratament care necesită îngrijire│ │ │ │.adenom sau adenomocarcinom │(cardio-vasculare.negativ (over night) │ │ │ │ │. │radioterapie hipofizară.69% │ III │ │hipokaliemie. │ │ │ │ │suspensia reninei plasmatice şi │ deficienţă funcţională medie │ 50 .sdr. ECG.HTA │sechelare grave. │ │ │ │ │pentru dg.melanodermie │substitutiv continuu până la │ │ │ │.fără edeme │tratament. │neechilibrate sub tratament. │ │ │ │. radiologic . şa turcă.ACTH dependent (leziune │Hipercorticism tratat operator │ │ │ │suprarenală secundară) prin: │sau medicamentos sau/şi │ │ │ │.leziune hipotalamică cu │complicaţii sechelare hipofizare │ │ │ │hipersecreţie de CRH şi consecutiv │(sindrom Nelson). uneori │ │ │ │ │hipernatremie │ │ │ │ │. prin tumoră │ │ │ │. clinic: │ │ │ │ │.negativ sau o scădere │ │ │ │ │sub 50% din valorile bazale.│.89% │ II │ . rezistentă la │ │ │ │.│ │ │ │. │tratament │ │ │ │ Diagnostic clinic: │ │ │ │ │.hipokaliemie sub 3 mEq/l │ │ │ │ │.hipotrofie musculară proximală │Hipercorticism tratat operator │ │ │ │. │ │ │ │ │tulb. cardiovasculare. encefaline şi │Feocromacitom cu sechele │ │ │ │alte peptide vasoactive. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │C. rareori │neechilibrate. │neuro-psihice) recuperate de │ │ │ │. │netumorală. │ │ │ │ectopică de ACTH. care │cardiovasculare. │ │ │ │bilaterală. ST sub │ │ │ │ │denivelat │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │D. │ │ │ │.obezitate facto-tronculară │ deficienţă funcţională gravă │ 90-95% │ I │ │. metabolice.polidipsie.parestezii musculare. echilibrate sub │ │ │ │crize vegetative.paroxisme de HTA pe fond de │ │ │ │ │hipertensiune moderată sau tensiune │ │ │ │ │normală însoţite de cefalee.ACTH independent prin leziuni │Hipercoticism netumoral │ │ │ │primară corticosuprarenală: │stabilizat cu complicaţii cronice│ │ │ │.dozări hormonale specifice: │ deficienţă funcţională gravă │ 90 . │ │ │ │determină HTA paroxistică şi/sau alte│postoperator.aldosteronul plasmatic crescut │ │ │ │ │.ex.69% │ III │ │suprarenometabolic) caracterizat prin│Hipercorticism tratat │ │ │ │cortizolotoxicoză exprimată prin │(chirurgical sau/şi radioterapie │ │ │ │tablou clinic.tulburări de glicoreglare │necesită îngrijire permanentă din│ │ │ │ Dg.investigaţii │ │ │ │ │imagistice: CT/RMN/scintigramă cu │ │ │ │ │derivaţi de colesterol marcaţi. prin administrare│deficienţă funcţională accentuată│ 70 . dureri │deficienţă funcţională accentuată│ 70 .69% │ III │ │.alcaloză hipercloremică. QRS amplu.corticozolemie sub 5 ug/dl │decompensată. glicoreglare (OGTT). │ │ │ │ │.striuri cutanate tip vergeturi │sau medicamentos cu complicaţii │ │ │ │. în │ │ │ │Forme clinice: │tratament substitutiv hormonal.18 glucuronid urinar│ │ │ │ │crescut peste 20 ug/24 h │ │ │ │ │. film │ │ │ │ │lipidic │ │ │ │ │.hipertensiune arterială │deficienţă funcţională accentuată│ 70 .test supresie cu DXM 8 mg x 2 zile │ │ │ │ │cu precizarea formei etiopatogenice: │ │ │ │ │. cu sechele │ │ │ │hiperexcitabilitate │cardio-vasculare şi renale │ │ │ │.hipoglicemie serică │persoane.poliurie .computer tomografie pentru │ │ │ │ │evidenţierea tumorii. │cardiovasculare osoase.ştergerea ritmului circardian al │ │ │ │ │cortizolului (sau inversarea) │ │ │ │ │. │chirurgical. │ │ │ │corticosuprarenal. │ │ │ │Paraclinic: │ │ │ │ │.ionogramă Na scăzut K crescut │permanentă din partea altei │ │ │ │.69% │ III │ │produce catecolamine. în │ │ │ │marcată │evoluţie.95% │ I │ │.ACTH plasmatic peste 200 pg/ml │Insuficienţa CSR cronică │ │ │ │.negativ în sdr. visceral şi metabolic │hipofizară sau medicamentos) fără│ │ │ │indus de excesul de glucocorticoizi. │ │ │ │Diagnostic paraclinic: │ │ │ │ │.hiperplazie macronodulară │tratament. peste 8 mg/24 h │ │ │ │ │(bărbaţi) │ │ │ │ │.activitate reninică plasmatică │ │ │ │ │scăzută │ │ │ │ │. │ │ │ │ACTH (sindrom Itenko-Cushing).170 H . tratat│ │ │ │clinice.tumoră medulosuprarenală care │ deficienţă funcţională medie │ 50 .hiperaldosteronism │cardio-vasculare şi renale │ │ │ │primar prin tumoră suprarenală. cu │ │ │ │.adenom hipofizar ACTH secretant.ex. │ │ │ │ │.osteoporoză │dezechilibre hormonale care │ │ │ │.aldosteronul .

│staturală sub 120 cm.deficit de 2 l . │ │ │ │.aspect eununcoid │Forme clinice cu tulburări de │ │ │ │.pentru │ │ │ │ │vizualizarea tumorii │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │E. transpiraţii. │ │ │ │Tablou clinic: │decompensate şi sindrom de │ │ │ │ La fetiţie: pseudohermafroditism cu │virilizare cu dificultăţi de │ │ │ │ organe genitale externe ambigue.gonadotropi (LH.cauza insuficienţei gonadice │ │ │ │ │Disgenezii gonadale (mai frecvente): │ │ │ │ │. │Feocromocitom în evoluţie.sindrom adrenogenital dobândit │echilibrate prin tratament.infertilitate.testosteron plasmatic scăzut. de intensitate │ │ │ │ Paraclinic: │medie. │ │ │ │.cariotip 47 XXY sau mozaicism │ │ │ │ │. │staturală conform criteriilor.testul Barr negativ (absenţa │somatice (cardiovasculare renale)│ │ │ │cromatinei sexuale) │şi tulburări psihice de │ │ │ │.urografie │ │ │ │ │. rdg. . │ │ │ │ │computer tomograf pentru evidenţierea│ │ │ │ │tumorală. │ │ │ │pubertate precoce. │ │ │ │.89% │ II │ │. paloare.prin │ │ │ │ │deficit de 2 l .69% │ III │ │.Sindrom de pierdere de sare . │tulburări psihice consecutive.│anginoase. │ │ │ │ │. │ │ │ │ │.testicul mici. │ │ │ │ │accentuate (conform criteriilor │ │ │ │ │Cap. │ │ │ │(tumoral corticosuprarenal): adenom │Tulburările staturale conform │ │ │ │sau adenocardinom.testul de stimulare cu ACTH cu │ │ │ │ │măsurarea steroizilor în amonte.hipotrofie staturală dizarmonică │ deficienţă funcţională medie │ 50 . formă │ │ │ │ (disgenezie gonadală cu fenotip │fără malformaţii somatice │ │ │ │ feminin).69% │ III │ │virilizante (mai rar feminizante) │Forme hiperplazice compensate │ │ │ │datorate secreţiei crescute de │cardiovascular prin substituţie │ │ │ │androgeni sau alţi steroizi sexuali │continuă cu prednison. │ │ │ │ │Simptomatologie clinică variabilă în │ │ │ │ │funcţie de: │ │ │ │ │.dozarea catecolaminelor.+/.ECG │ │ │ │ │. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │VI.HTA +/.130 cm cu tulb. │ │ │ │renale.infertilitate la bărbaţi. deficit intelectual │neuropsihice de intensitate │ │ │ │de intensitate variabilă │medie.ginecomastie │fizic şi prin tulburări │ │ │ │. deblacu urinar la │tumoră nediagnosticabilă sau │ │ │ │terminarea crizei.facies caracteristic │Forme clinice cu hipotrofie │ │ │ │.sindrom adrenogenital congenital │Nanism hipofizar.ex.virilizare la femei │ │ │ │ │.hidroxilază │Formele clinice evolutive în │ │ │ │.hipotiroidie. │psihice invalidante.49% │ 0 │ │testicolelor sau ovarelor datorate │Forme clinice cu tablou │ │ │ │unor defecte cromozomiale. prin │ │ │ │tahicardie. │ │ │ │dehidrogenază.intelect liminar │prehensiune.fenotip masculin │ deficienţă funcţională medie │ 50 .semne de virilizare în │ │ │ │ │funcţie de deficitul enzimatic │ │ │ │ │(11-hidroxilară sau 17-hidroxilază).hidroxilală.tipul gonadei │ │ │ │ │. compensat prin │ │ │ │Sindromul Klinefelter: │substituţie cu hormoni sexoizi. tulburări de glicoreglare │variantelor posturale şi de │ │ │ │. malformaţii│ │ │ │ │cardiovasculare cu tulb. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │Sindromul Turner │ deficienţă funcţională uşoară │ 20 .49% │ 0 │ │ Boală determinată de un defect al │Forme clinice cu hiportrofie │ │ │ │ cromozomului X cu cariotip 45 XO │staturală de peste 150 cm.estradiol plasmatic scăzut │ │ │ │ │. │ │ │ │ │diferenţiază forma congenitală. │ │ │ │ │La adult: │ │ │ │ │. │invalidante. │ │ │ │ │hiperplazică de cea tumorală │ │ │ │ │(nesupresibilă).69% │ III │ │. │oligosimptomatic.test Barr pozitiv │ │ │ │ │.probe dinamice: de inhibiţie cu │ │ │ │ │fentolamină (Regitină) sau cu │ │ │ │ │clonidină │ │ │ │ │. │cerebrale persistente │ │ │ │metanefrinelor şi acidului │ │ │ │ │vanilmandelic în urină/24 h │ │ │ │ │crescute uneori │ │ │ │ │. FSH) crescuţi │deficienţă funcţională accentuată│ 70 . │ │ │ │ │. surditate) │între 139 . cu complicaţii │ │ │ │ Diagnostic paraclinic: │cardio-vasculare renale.dozarea catecolaminelor plasmatice. │inoperabilă. Sindromul adrenogenital │ │ │ │ │Reprezintă (clasic) sindroame │ deficienţă funcţională medie │ 50 .89% │ II │ │. │ │ │ │.│ │ │ │ │crescute │ │ │ │ │. cu tablou │ │ │ │produşi de ţesutul suprarenal. prin tulburări funcţionale│ │ │ │. │criteriilor de înălţime Capitolul│ │ │ │.malformaţii somatice (cardiace.OGE aspect infantil/normal │osteoporoză sexoidoprivă.CT/RMN/scintigrafie . Insuficienţa gonadică. │integrare profesională şi │ │ │ │La băieţi: macrogenitosomie cu │socială. │tratament complex de substituţie.amenoree şi regresia caracterelor │ │ │ │ │sexuale secundare feminine │ │ │ │ │. │ │ │ │.deficit de 3 beta-hidroxisteroid │cu complicaţii cardio-vasculare.intensitatea insuficienţei gonadice│ │ │ │ │. Boli cardiace) prin scăderea│ │ │ │ │accentuată a capacităţii de │ │ │ .gonadotropi serici crescuţi │ │ │ │ │. duri │scăderea capacităţii de efort │ │ │ │. │ │ │ │ Tabloul clinic: │ │ │ │ │.sindroame clinice caracterizate │ │ │ │ │prin formare deficitară a │ deficienţă funcţională uşoară │ 20 .test de supresie la DXM 2 mg/zi x 2│ │ │ │ │zile cu măsurarea 17 KS urinari. hipertensiune │locomotorii de realizare a │ │ │ │arterială.spermogramă azospermie │ │ │ │ │. │ │ │ │ │ Teste paraclinice: │ │ │ │ │. │ │ │ │prin defece enzimatice în sinteza │ │ │ │ │cortizolului prin: │deficienţă funcţională accentuată│ 70 .disgenezie a tubilor seminiferi │fără scăderea capacităţii de │ │ │ │determinată de anomalii ale formulei │efort fizic sau fără tulburări │ │ │ │cromozomiale.deficit de 1 l .pubertate întârziată │dezvoltarea masei musculare şi │ │ │ │.│ │ │ │. cu │ │ │ │ │semne de insuficienţă │ │ │ │ │corticosuprarenală cronică. │ │ │ │Paraclinic: │ │ │ │ │.organe genitale externe infantile │Forme clinice cu hipotrofie │ │ │ │. cu │ │ │ │.hirsutism │ │ │ │ │.cariotip 45 XO sau moxaicisme │intensitate medie. │ │ │ │Tabloul clinic: │ │ │ │ │. Patologia gonadică │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ A.obezitate.vârsta instalării │ │ │ │ │.hidrozilază. │de virilizare moderat şi │ │ │ │Clasificare: │tulburări psihice secundare.

│ │Gr.69% │ III │ │menopauză precoce. │ │sau biopsie osoasă). de anemia │iniţial │ │ │hematopoetice. dar va lua în considerare.│ │prestaţie fizică sau prin │ │ │ │ │tulburări neuropsihice │ │ │ │ │accentuate. 5. este │ │lege. frecvenţa şi durata episoadelor de acutizare (confirmate prin documente medicale). caracterizate │însoţitoare.complicaţii cardiovasculare │tratament. deficienţa│ │ │ │ │funcţională se va aprecia conform│ │ │ │ │Criteriilor oncologice │ │ │ └─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘ AFECŢIUNI HEMATOLOGICE NORME GENERALE DE EVALUARE 1. │ 20 . reevaluarea clinico-funcţională putând fi făcută la perioade de timp variabile. Aprecierea tulburărilor funcţionale în afecţiuni hematologice cuprinde 5 nivele de gravitate: a) fără deficienţă. 6. │ │ │ │histerectomii totale cu anexectomii │fără complicaţii somatice. evaluarea se va face la 6 luni de la realizarea transplantului. fără răsunet funcţional. radice sau│ │ │ │Castrarea chirurgicală.│medical în │ │ │cu trecerea celulelor blastice │infiltraţii craniene sau pulmonare. reevaluarea în situaţia agravărilor. radică sau │medicamentoase cu tulburări │ │ │ │medicamentoasă. │complicaţii ca meningita leucemică. 2. semne şi simptome minime. în care semnele clinice şi de laborator determină tulburări funcţionale uşoare. │Forme clinice cu tulburări │ │ │ │Tabloul clinic: │hormonale netratate cu │ │ │ │. tulburări │ │ │ │. c) deficienţă medie . de │beneficiază │ │ │prin oprirea lor în diferenţiere │infecţii precum şi de alte │de concediu │ │ │şi maturaţie.semnele şi simptomele determină tulburări funcţionale de intensitate medie.49% │ 0 │ │femei) │Castrări chirurgicale. care împiedică desfăşurarea activităţii curente zilnice. │bolnavul poate fi considerat cu │ │ │ │ │capacitatea de muncă păstrată. │leuco-staza sau nefropatia urică. În caz de transplant de măduvă osoasă. │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă funcţională medie.amenoree histeroprivă cu tulburări │osteoporoză (osteopenie) de │ │ │ │neurovegetative │asociere. │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │Insuficienţa gonadică dobândită (la │ deficienţă funcţională uşoară │ 20 . durata acestuia. b) deficienţă uşoară.obezitate. sindrom dislipidemic │Formele clinice după castrări │ │ │ │ │pentru tumori maligne.│limitele │ │ │în sângele periferic.69% │de invaliditate. 3.osteoporoză (osteopenie) +/│cardiovasculare hormonale şi │ │ │ │hiperalgică │metabolice cu necesar de │ │ │ │. │ │ │ │pentru tumori benigne sau maligne cu │ │ │ │ │constituirea tabloului clinic de │ deficienţă funcţională medie │ 50 . prin semne şi simptome. la vârsta │hormonale compensate prin │ │ │ │activităţii profesionale. În cazul afecţiunilor hematologice care evoluează în pusee evaluarea se va face în perioadele intercritice. │ │ │ │. │ │Nu se încadrează în grad│ │celulelor medulare (la puncţie │În remisiuni durabile de 4-5 ani. │ │ │prezenţa de celule blastice ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │(imature) peste 30% din totalul │Deficienţă funcţională uşoară. │ │ │ │ │urmând a fi verificat anual. 4. d) deficienţă accentuată. HEMOPATII MALIGNE ┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐ │ Afecţiunea │ Deficienţa │Incapacitatea│ Grad de invaliditate │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │Leucemii acute .accentuarea tulburărilor clinice şi de laborator determină imposibilitatea realizării activităţii vitale zilnice şi necesită îngrijiri din partea altei persoane. bolnavul poate solicita şi în afara termenelor de revizuire. de hemoragii. e) deficienţă gravă . În expertizarea bolnavilor cu afecţiuni hematologice se va lua în considerare obligatoriu posibilitatea tratamentului.proliferări │Este determinată de caracterul │Episodul acut│ │ │maligne ale celulelor │malign al bolii. În situaţia tratamentului citostatic imuno-supresor şi radioterapeutic evaluarea va lua în considerare atât efectele nefavorabile ale acestora cât şi tulburările funcţionale determinate de afecţiunea hematologică propriu-zisă. III │ │ │În remisiuni durabile sub 4-5 ani │ 50 . Evaluarea capacităţii de muncă în afecţiuni hematologice cronice se face doar în situaţiile în care s-au scurs minim 6 luni de la diagnosticarea bolii şi iniţierea tratamentului. De asemenea. ca element important. prin │substituţie estroprogestativă. asociate sau nu. │stabilite de │ │ │Criteriul esenţial de dg. efectele produse şi persistenţa lor în timp.69% │Se contraindică │ .

000/mmc. cu complicaţii moderate │ │muncă cu solicitări │ │policitemică (IAp. │ │ │ │ │Boala are o evoluţie medie de 4 │Deficienţă medie L.49% │Nu se încadrează. cu remisiuni trecătoare dar │ │locuri de muncă cu │ │atinge 15 20 ani.). fibroză │ │ │ │ │medulară exstinsă. │ │ │În L. │ . ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │hepato-splenomegalie. de std. │ │Se recomandă locuri de │ │excesivă a celulelor din seria │ │ │muncă cu solicitări │ │roşie. boala determină ţintuirea la│ │ │ │ │pat a bolnavului conducând la │ │ │ │ │pierderea capacităţii de │ │ │ │ │autoservire.G. III de inv. tratat │ │produce acumularea şi │ │ │corespunzător. I când apar │ │ │ │periferic linfocitoză > │adenopatii dar evoluţia este │ │ │ │30.C. │ │ponderală. │ │postpolicitemică (M. masa │ │ │ │ │eritrocitară normală sau scăzută.cromozomul pH şi │remisiuni de lungă durată clinice │ │ │ │molecular .000/mmc şi │ │ │ │ │leucocitoză peste 12. cu │ │ │ │ │trombocitoză peste 400. │ │ │În L. cu evoluţie│ 50 . │ 20 . III şi IV cu anemie <│ │ │ │ │11 gr% Hb. II de inv.L. │ 20 . Bolnavul va fi │ │ţesutului limfatic în care se │ │ │monitorizat.C. Se vor │ │proliferarea unei clogne maligne │ │ │evita expunerea la │ │de limfocite blocate în │ │ │factori fizici │ │maturaţie. faza ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │de metaplazie mieloidă │Deficienţă medie.L. fără exp. │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă accentuată. │ │ │În MMPP la post PV sau policitemică│ │ │ │ │cu complicaţii severe neurologice │ │ │ │ │sau cardiace care împiedică │ │ │ │ │autoservirea. │ 70 . prin │ │ │ │ │evoluţie. │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │Leucemia limfatică cronică (LLC) │Deficienţă uşoară.C. dar supravieţuirea poate │lentă. │ │mici.C.H.G.) şi │În faza policitemică fără │ │Se recomandă locuri de │ │faza de leucemie acută post │remisiune.în leucemiile │ 90 .69% │Gr. │ │ani. laborator: în sângele │În L. hematocrit sub 33%. st. │(HTA. │ │de inv. │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă gravă. Se caracterizează │ │ │nefavorabili de mediu │ │prin 2 markeri biologici: │Deficienţă uşoară L.│ │ │ │eforturile fizice mari │ │ │ │ │şi expunerea la noxe.P. cu │ │condiţii de confort │ │ │splenomegalie moderată. │ 70 . │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă accentuată prin │ 70 . clinic .este o boală primară a │În L.în faza │ 70 . │Deficienţă medie. │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă gravă .M. I de inv.L. cardiace. III de inv. │ │ │de mediu.89% │Gr. Se rec. │ 90 . II în care apar │ │Se indică locuri de │ │ │hepatomegalie şi/sau splenomegalie │ │muncă cu solicitări │ │ │cu remisiuni de minim 3 ani. │ │ │În faza policitemică cu sechele │ │ │ │ │persistente prin complicaţii │ │ │ │ │trombotice (neurologice. fără expunere la │ │excesivă a producţiei de │infecţii ş.) │Deficienţă uşoară. │ │medii.P. la │ │tratament au durată de luni sau │ │ │factori de nefavorabili │ │ani. adenopatii.A.49% │Nu se încadrează. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │În faza blastică (finală) │ │ │ │ │deficienţa funcţională este gravă │ │ │ │ │(ca şi leucemiile acute cu │ │ │ │ │deficienţă gravă). │ │ │nefavorabili de mediu şi│ │Dg. în│repetate.69% │Gr. │ │energetice mici şi │ │caracterizată prin creşterea │infarcte splenice. cu Ht de 50%. splină tumorală cu │ │de muncă cu solicitări │ │mieloproliferative cronice │fenomene de compresie abdominală. trombocite sub │ │citologice repetate. │ │ │ │ │trombocitopenie (sub 100. controale │ │proliferative cronice) │între 40 .000/mmc.citochimic .C.transpiraţii │ │ │la eforturi mari la │ │nocturne.000/mmc) │ │ │ │ │cu răspuns terapeutic slab şi │ │ │ │ │pronostic nefavorabil. │staţionară pe timp îndelungat şi │ │ │ │infiltraţii limfocitare ce │răspunsul la tratament favorabil │ │ │ │depăşesc 30% (criteriile ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │obligatorii de diagnostic). în care sunt │ │ │factori fizici │ │posibile remisiuni clinice şi │ │ │nefavorabili de mediu.100% │Gr. │ │ │ │ │hepatice) sau în faza MMPP cu │ │ │ │ │splenomegalie tumorală. II de inv. st. │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │Trombocitemia hemoragică (T. astenie fizică. │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │Leucemia granulocitară cronică │Se datorează caracterului malign al│ │Nu se încadrează. amenoree).34% │Nu se încadrează în gr. │ │ │saturaţie de oxigen normală. │ 50 .citogenetic . │ 35 . hemoragii. în măduva osoasă.49% │ │ │. │ │caracterizată prin proliferarea │400.III inv. sub │ │energetice mici în │ │ │tratament.a.PV). │ │factori fizici │ │granulocite. hemoragii sau tromboze │ │energetice mici în │ │ │remise)..100% │Gr.45%. scădere│ │ │locul de muncă. │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │Policitemia Vera (boala Vaquez) │Deficienţă uşoară. │ │ │ │ │leucocitoză care nu răspunde la │ │ │ │ │tratament. cu │ │organic. │ │este o boală neoplazică │bolii.L. │ │limitele confortului │ │ ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă accentuată. I │ │ │acute în care prin consecinţele │ │ │ │ │bolii. │ 20 . precum şi complicaţiilor │ │Poate lucra pe locuri │ │hematologică din grupa bolilor │(hipersplenism. │ │citologice până la 20 ani. │ │este o afecţiune neoplazică │în faza policitemică remisiune │ │Necesită monitorizarea │ │hematologică (din bolile mielo │clinică şi citologică cu hematocrit│ │afecţiunii. │ 50 . │ │ │ │ │leucoeritroblastic. │ │. │ │ │ │. cu complicaţii moderate │ │solicitări energetice │ │faza cronică.scăderea P. anemie în grad │ │ │ │ │variabil şi prezenţa cromozomului│ │ │ │ │Ph + bcr-abl │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă accentuată .89% │Gr. II inv. │ │Diagnosticul clinic pe │ │ │ │ │splenomegalie uneori │ │ │ │ │hepatomegalie şi dureri osoase.49% │Idem │ │Ex.L. cu │ 20 .89% │Gr. tablou sanguin. │ │ │accelerată şi de metamorfozare │ │ │ │ │blastică cu complicaţii severe. │ │esenţială sau primară este o │În TH în faza de remisiune clinică │ │Necesită monitorizarea │ │neoplazie hematologică (din │şi hematologică cu trombocite < │ │afecţiunii. Remisiunile.69% │Gr.C. măduva │ │ │ │ │osoasă hiperplazică predominant │ │ │ │ │granulocitară.gena bcr-abl │şi citologice. fără expunere la │ │policitemică. de stadiu zero.000/mmc. │ │ │energetice mici şi │ │Boala evoluează în trei faze │ │ │medii. produse de │(litiază renală. │Deficienţă uşoară.89% │Gr. II │ │ │caracterul afecţiunii. │ │ │ │ │Examenul de laborator arată │ │ │ │ │leucocitoză marcată cu deviere la│ │ │ │ │stânga. PAL absentă. complicaţii şi răspunsul │ │ │ │ │nesatisfăcător la tratament.

supravieţuirea este în │ │ │ │ │medie 5 . │ │ │ │În faza mieloproliferativă │ │ │ │ │diagnosticul se pune pe: │ │ │ │ │splenomegalie tumorală. │ │sânge. fără expunere │ │ceea ce are ca urmare creşterea │ │ │la factori de mediu │ │numărului de trombocite în sânge. III de inv. fără expunere la │ │cronice caracterizată prin │ │ │factori de mediu fizic │ │coexistenţa a 2 procese: │ │ │nefavorabili.M. mortalitatea > │ │ │ │ │de 80% din care peste 50% mor în │ │ │ │ │primul an de evoluţie. │ │de celule stromale (fibroblaste).49% │Nu se încadrează. sunt incluse stări │ │ │Pot lucra pe locuri de │ │preleucemice: ca anemia │ │ │muncă cu solicitări │ │refractară simplă sau cu │ │ │energetice mici şi │ │sideroblaşti inelari sau cu │ │ │medii. │ │ │energetice mici şi medii│ │Pot avea aspect de: │ │ │fără expunere la toxice │ │. │ │ │ │ │. │tratament. │ │expunere la factori │ │poikilocitoză.D.măduva osoasă hipercelulară cu │remisiune citologică (trombocite < │ │ │ │ hiperplazie megacaricitară. │ │vor face periodic │ │celulelor din seriile mieloide. de asemenea.20 ani.aplazie megacoriocitară în care│ │ │ │ │ trombocitele sunt sub │ │ │ │ │ 20.prezenţa de celule progenitoare│600.M. │ │ │ │ │Remisiunile sunt rare.anemie eritroidă pură │ │ │cu acţiune pe sistemul │ │ (eritroblastopenie) cu │ │ │hemtopoetic. │ │ │ │ │. ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │. │şi/sau hemoragice severe cu sechele│ │ │ │. │În anemia refractară simplă sau cu │ │ │ │ │exces de blaşti. │ 70 . │ │ │În forme severe. siderocite în │În leucemia mielomonocitară cronică│ │nefavorabili de mediu.89% │Gr. │ │ │ │ │În forme severe. │ │ măduvă. │ │ │examinări citologice. │ │Diagnosticul TH se pune pe: │ │ │ │ │.trombocite mai mult de ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────│ │600.000/mmc fără o cauză │Deficienţă medie.69% │Gr.prezenţa splenomegaliei. │ │ │ │ │În faza de insuficienţă medulară │ │ │ │ │pancitopenie cu sindrom anemic. rezistentă la │ │ │ │ hematologice anormale determină│tratament.absenţa fibrozei extinse în │Deficienţă accentuată.M. III inv.│ │ │ │ │mielo-displazie. ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │Diagnosticul se pune pe: │Deficienţă medie. │ │ │ │ │În M.M. │ │mieloidă M. mielofibroză. fără │ │morfologice. │ 50 . II de inv. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │Mielofibroză cu metaplazie │Deficienţă medie. Durata de │Deficienţă accentuată. │ │ reticulocite mai puţin de 1%.) este o formă de │În remisiune completă clinică şi │ │Bolnavi vor fi │ │insuficienţă medulară datorită │citologică în anemia refractară │ │monitorizaţi şi li se │ │imposibilităţii maturării │simplă.│În faza de insuficienţă medulară.69% │Gr. │ │ │ │ │infecţios şi hemoragic.│bolile mieloproliferative │400. fără complicaţii sau în │ │profesionale │ │ │fazele de remisiune parţială. │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă accentuată │ 70 . │ │În S.69% │Gr.aplazie granulocitară │ │ │ │ │ (agranulocitoză) în care │ │ │ │ │ granulocitele sunt mai puţin │ │ │ │ │ de 500/ml. │ 70 . │ 35 .000/ml. este o boală │În faza proliferativă fără │ │Pot lucra pe locuri de │ │neoplazică hematologică din grupa│complicaţii │ │muncă cu solicitări │ │bolilor mieloproliferative │ │ │mici. │ │muncă cu solicitări │ │sau acelularitate. a cromozomului Ph sau a│În TH cu complicaţii trombotice │ │ │ │ genei de fuziune. în anemiile refractare.000/mmc. │ │ │ │ │În TH se pot obţine prin │ │ │ │ │tratament remisiuni pe durate │ │ │ │ │variabile. │ │ │ │ prin formare de colonii │ │ │ │ │ endogene eritroide şi/sau │ │ │ │ │ megacariocitare. │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │Anemii aplastice se │Deficienţă uşoară. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │Sindromul mielo-displazic │Deficienţă uşoară. hemoragii. │şi/sau hemoragice remise şi cu │ │ │ │. │ │ │ │ │Complicaţii: infecţii. fără expunere la │ │exces de blaşti şi leucemia │ │ │noxe şi toxice. │în fază cronică. II de inv. │ │ │şi medii. cu complicaţii │ │ │ │ │grave.89% │Gr. II de inv. fără complicaţii. pot apare │ │ │ │ │hemosideroza cu ciroză hepatică │ │ │ │ │şi D. cu macrocitoză. în leucemia │ │ │ │ │mielomonocitară cronică în perioada│ │ │ │ │de acutizare a bolii. │ │caracterizează prin citopenie │În forme uşoare sau în remisiuni │ │Pot lucra pe locuri de │ │periferică şi medulară cu hipo │totale ale acestora. │ 50 . dar pot fi│ │ │ │ │parţiale sau totale. │ │hiperproducţie de celule ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │hematopoetice şi hiperproducţie │Deficienţă accentuată. │persistente.69% │Pot lucra pe locuri de │ │. │ │ │În forme medii fără tendinţă la │ │Aceleaşi indicaţii │ │ │evoluţie. │ │(S. atât în │ │ │ │ │perioada activă a bolii. de │ │ │ │ │obicei după remisiune. leucemie acută │ │ │ │ │în fazele tardive ale bolii. megaloblastoză.000/mmc) cu splenomeglie │ │ │ │. │ │ │ │ 36 ml/kg corp la B şi sub 32 │ │ │ │ │ ml/kg corp la F. II de inv. │ │Pot lucra pe locuri de │ │cronice) caracterizată prin │ │ │muncă cu solicitări mici│ │proliferarea megacariocitelor.Z. │ │ │ │sideroblaşti patologici. │ │mielo monocitară cronică. │ │ │ │ │hemoglobinurie paroxistică │ │ │ │ │nocturnă. cu Hb sub 8 gr/l │ │ │ │ │cu tratament ineficient ca şi în │ │ │ │ │anemia cu exces de blaşti în │ │ │ │ │transformare care precede leucemia │ │ │ │ │acută. tablou │ │ │ │ │leucoeritoblastic.000/mmc. │ 20 .7 ani cu limite între │ │ │ │ │1 . III de inv. cât şi 2 │ │ │ │ │ani după obţinerea unei remisiuni │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘ .agregare trombocitară normală │ │ │ │ │ cu răspuns la epinefrină.49% │Nu se încadrează.89% │Gr. │ │ │ │ │În forme cronice care necesită │ │ │ │ │transfuzii repetate.M.89% │Gr.anemie cu semne de hipoxie │În remisiuni parţiale de durată │ │muncă cu solicitări │ │anemică şi cu modificări │medie. ├───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │multinuclearităţi. în forme ce necesită │ │ │ │ │transfuzii repetate. │ 70 . │ 50 .3 ani. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă medie. │ │identificabilă (infecţii. anemie cu│ │ │ │ │hematii în "picătură". │ │viaţă 1 . │În TH cu complicaţii trombotice │ │ │ │neoplasme sau hematologice).M. cu rezultate favorabile la │ │energetice mici.masa eritrocitară normală sub │moderată.│ │ │fizic nefavorabili. │ │ │ │ │. │ 50 . │400.D. cu trombocitoză peste │ │ │ │.

sideremie < 50 micrograme la 100 │ │ │expunere la │ │ml. │ │ │ │ │urobilinogenul şi stercobilina. hepatosplenomegalie.89% │Gr. .ANEMII Anemiile reprezintă bolile sistemului eritrocitar determinate de scăderea Hb şi/sau a masei eritrocitare totale care prin scăderea capacităţii de transport a O2 de către sânge. │ │proliferarea malignă o unei Deficienţă uşoară.89% │Gr.se produc prin liza excesivă a │Anemii severe cu Hb sub │ │ │ │eritrocitelor.valori normale = 14 gr% (2) la B. │ │ │ │ │Forme de anemii hemolitice: │ │ │ │ │. │ │tulburării diviziunii celulare prin scăderea │Forme moderate cu Hb │ │Se indică locuri │ │sintezei de AND datorată unui defect de vitamine │între 8-10% cu răspuns │ │de muncă cu │ │B 12 şi/sau de acid folic. │ │ │ │ │. granulomatoase. │ │ │ │ │. febră. Test │ │ │ │ │Schilling cu valori scăzute (normal 8 . │ .10 gr%. Alte semne │ │ │nefavorabili │ │glosita Hunter.enzimopatii. │8 gr%. necesitatea transfuziilor repetate.este afecţiunea determinată de │Deficienţă uşoară. ficat etc. │ │ │solicitări │ │Sternberg Reed. │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────────┘ BOLILE SISTEMULUI LIMFOID ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────────┐ │ Afecţiunea │ Deficienţa │Incapacitate│ Grad │ ├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Boala Hodgkin .) produse prin diseminare │evoluţie. Dacă se ia ca parametru valoarea Hb se consideră: . măduva │În boala Hodgkin în │ │ │ │osoasă. │ │ │factori fizici de │ │Pel crescută.│ │mari şi munca cu │ │VEM < 80 microni. │ │ │ │Creşte bilirubina în special indirectă. │ │ │ │ │. │ │ │ │ │. │imediat şi persistent la│ │eforturi fizice │ │Semne de laborator: scade Hb şi Ht CHEM < 30%.anemie severă la Hb sub 7 gr%. │repetate.│ │medulare şi a sideroblaştilor. cu răspuns │ │Se contraindică │ │scăderea cantităţii de fier din hematii. II (2E) = determinarea a 2 grupe ganglionare │ │ │în limita │ │de aceeaşi parte a diafragmului cu/fără afectarea │ │ │confortului │ │unui organ visceral prin contiguitate. │ 50 . determină diferite grade de hipoxie tisulară sau celulară. │ │ │organic. │ │energetice mici. ├────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă gravă. │ │activităţi cu │ │ganglionare sau a unui organ visceral prin │ │ │solicitări │ │contiguitate. │ │ │energetice mici. │ │Evoluţia cuprinde 4 stadii: │În boala Hodgkin cu │ │Se recomandă │ │. II inv. │Deficienţă medie. trombo şi │fără complicaţii. │ 50 . │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Durata de viaţă a eritrocitelor scade la 80 . │ │Pot lucra pe │ │clone celulare. │ │Std. III . │ │ │Formele diseminate cu │ │ │ │ │caşexie neoplazică care │ │ │ │ │împiedică autoservirea.25%) iar │ │ │ │ │vitamina B 12 în sânge < 100 mg%. Diagnosticul funcţional şi incapacitatea de muncă vor ţine seama de rapiditatea instalării.100% │ Gr. CS < de 15%. │Deficienţă accentuată. severitatea anemiei. . gastrită atrofică. fără │ │Diagnosticul. talazemia).sunt neoplazii produse de│Deficienţă uşoară.49% │Nu se încadrează.Std. . răspunsul la tratament. în complicaţii │ │ │ │sau reducerea adenopatiilor cu VSH şi fibrinogen │viscerale. │ │ │ │ │.12 gr%. cu complicaţii │ │ │ │Diagnosticul: paloare. │În remisiuni complete. probabil din seria limfoidă cu │ │ │locuri de muncă cu│ │forme de celule gigante tip În remisiuni complete. caracterele bolii primare care a generat anemia. în măduva osoasă. │tratament corespunzător.adenopatii periferice şi/sau │ │ │expunere la │ │profunde. │ │Elementul decisiv de diagnostic este biopsia ├────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ganglionară. . │ │microcitară în care tulburarea de bază o reprezintă│10 . │ │ │ │Ex.69% │Gr. │ │cu/fără hepatomegalie. │ │ │factori fizici │ │scădere în greutate. III de inv. subictersplenomegalie │(tromboze. paralel cu dezvoltarea unei reacţii│ │ │energetice mici şi│ │celulare polimorfe.sferocitoza ereditară. anaclorhidrie │ │ │de mediu │ │histaminorezistentă.eliptocitoza ereditară. hemoragii │ 70 . 13 gr% (2) la F. │ │ │ │Anemii hemolitice .90 │ │ │ │ │zile în hemolize minore. │ │ │nefavorabili. │ │. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Limfoame nonhodgkiniene . │ 30 . II de inv. │ │ │medii. III de inv.12 gr%.autoimune. mielograma arată hiperplazie │ce necesită transfuzii │ │ │ │eritroblastică cu inversarea raportului G/E.10 zile în │ │ │ │ │hemolize severe. scăderea reticulocitelor. de laborator: Hb şi Ht scăzute. reticuloza │mielodisplazii). │ │. care pot fi complete (dispariţia ggl şi a │tratamentului fazei │ │ │ │semnelor biologice) sau incomplete (dispariţia.49% │Nu se încadrează. I inv. │frecvente. │Deficienţa accentuată. │ 90 . În frotiu │ │ │fără expunere la │ │macrocite.anemie uşoară la Hb între 10 .Std. ├────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Anemia megaloblastică este o anemie datorată │Deficienţă medie.Hb şi Ht scăzute. în perioadele │ │ │ │hematogenă │de acutizare (cel puţin │ │ │ │Postterapeutic pot apare remisiuni de lungă │6 luni) de la iniţierea │ │ │ │durată.determinare de grupe ganglionare supra├────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │şi subdiafragmatice. │ │ │ │ │.Std.hemoglobinuria paroxistică nocturnă.69% │Gr.anemie moderată la Hb între 8 .hemoglobinopatii (siclemia. │acute. │ 30 . sindrom neurologic. prurit. În măduvă absenţa hemosiderinei │ │ │mediu nefavorabil.methemoglobinopatii. │ │leucopenie. IV: determinări viscerale (ex. până la 5 . de laborator . │ │ │ │crescute). forme │ │ │ │crescută. CTIF > 350 micrograme/100 ml.49% │Nu se încadrează. │ 70 . 1 (1E) = afectarea unei singure grupe │remisiune incompletă. │ │solicitări │ │Ex. │favorabil la tratament. modificări tip │ │ │factori │ │megaloblastic pe toate seriile. ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────────────┐ │ Afecţiunea │ Deficienţa │Incapacitate│ Grad │ ├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Anemia feriprivă este o anemie hipocromă │Forme uşoare cu Hb între│ 20 .

III cu │ │ │ │osoase absente. Ele fac parte din │cu remisiune de durată │ │muncă cu │ │sindromul limfoproliferativ cronic. Hemoglobină mai mică de 8 gr%.b.este afecţiunea produsă prin │Deficienţă medie.89% │Gr. infecţioase etc.49% │Nu se încadrează. III inv. │ │sindrom de hipervâscozitate. cu │ │În remisiuni. I în │ │Se recomandă │ │prin leziuni osoase. │Deficienţă medie. în forme cu │ │locuri de muncă cu│ │creşterea monoclonală de IgM şi fenomene de │anemie moderată. caracterizată │Bolnavii în std. cu afectare │ │solicitările să │ │stabilizarea leziunii osoase şi normalizarea Ca │renală incipientă. insuficienţă renală. │ │ │nefavorabili de mediu. La un număr de │incompletă. │complicaţii osoase. ├────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Ex. │ │fie mici. II de inv. a │sindroame hemoragice ce │ │ │ │VSH. ├────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │III.100% │Gr. sindrom de │insuficienţă renală │ │ │ │hipercalcemie.000/mmc. calciu seric │Deficienţă severă. ale sistemului│ │ │ │ │nervos central care │ │ │ │ │împiedică autoservirea. │ │ │În invazii medulare. sindrom de hipervâscozitate. în │ │2.│ │energetice mici şi │ │sistemul macrofagic. │ 90 . │ │LNH cu malinitate medie şi LNH cu malignitate mare ├────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │cu prognostic sumbru. cu │ │ │ │hematii pe frotiu. │Deficienţă accentuată │ 70 . II de inv. Când trombocitele sunt sub 10. funcţională │Incapacitate│Gradul de invaliditate │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Purpura trombocitopenică idiopatică (ITI) .000 50. somnolenţă. │ │Diagnosticul pe febră. │ │Evoluţia în 4 stadii (v. │ 50 .89% │Gr. │ 70 . de laborator . │fracturi consolidate │ │recomandări. │ │C. în urină cu 90%│uşoară. megacariocite normale sau │Bolnavi cu remisiune │ │Aceleaşi indicaţii │ │crescute în măduva osoasă. │pronunţate. │ │de megatrombocite.sângerări cutaneo . │reduse. │ 90 . │ │absenţa splenomegaliei. componenta M (IgG mai mare de 2 gr% eliminarea │ │ │fără expunere la │ │ de proteină Bence-Jones mai mare de 2 gr/24h). │ │adenopatii (70% din cazuri) splenomegalie (30%) │ │ │fără expunere la │ │hepatomegalie (30 .67% │Gr. │ │Boala apare de obicei la vârstnici. cu trombocite │ │cu solicitări │ │produce distrugerea prematură a trombocitelor în │mai mult de 150. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ . sindroame hemoragipare. fenomene │ │ │nefavorabili de │ │hemoragipare-cutaneo-mucoase.afecţiunea produsă de proliferarea│Deficienţă uşoară. │gravă ceea ce conduce la│ │ │ │Durata medie de viaţă la bolnavii netrataţi peste 7│pierderea capacităţii de│ │ │ │luni. │ │ │mediu. │ │ │ │ │renală sau cardiacă. a IgM şi a vâscozităţii serice. │ │un sindrom hemoragic prin trombocitopenie imună │Bolnavi în remisiune │ │Pot presta activităţi │ │datorată anticorpilor antitrombocitari.mucoase. IgG sub 5 gr%. Hb mai mare de 12 gr%. │ │ │nefavorabili.adenopatii. iar cei trataţi de 30 luni. în forme │ │ │ │ │complicate cu insufic. │remisiune.│ │ │ │II.trombocitopenie cu număr mare │Deficienţă medie. insuficienţă medulară şi │tratament. │ 50 . │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────────────┘ SINDROAME HEMORAGICE A) De cauză trombocitară ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┐ │ Afecţiunea │ Def. │ 70 . cu │ │solicitări │ │hipervâscozitate sanguină. III inv. │ │fără expunere la │ │Diagnosticul se pune pe . │ │Durata de viaţă în majoritatea cazurilor e │Bolnavi cu tablou clinic│ │ │ │normală.000-150. │crescută. laborator . ceea ce │completă. leziuni │Bolnavii în st. │ │solicitări energ. tulburări în metabolismul │remisiune după │ │locuri de muncă cu│ │imunoglobulinelor. │ │apare sindrom hemoragic generalizat cu risc ├────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │crescut de hemoragii în SNC. │ │ │factori fizici │ │B. │renale.anemie cu prezenţa de rulouri de │În forme avansate. cu sângerări│ │ │ │ │la traume minime sau │ │ │ │ │spontan. │ │seric. │ │10-30% component M cu valori mai scăzute decât la ├────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │criteriile majore.000/mmc pot apare sângerări cutaneo mucoase │ │ │solicitări energetice │ │spontane. │50. │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă gravă.69% │Gr. │ │ │ │ │hepatice. │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │B. Criterii majore: │ │ │de traumatizare │ │1. Hodgkin) │În remisiuni incomplete │ │Pot lucra │ │ │şi de durată mai scurtă │ │activităţi cu │ │ │mai ales în formele cu │ │solicitări │ │ │malignitate medie şi │ │energetice mici în│ │ │mare. pierdere ponderală │ │ │mici şi medii. │determinări viscerale │ │energetice mici. cu │ │profesionale ca la cei │ │trombocite mai mare de 100. scade componenţa monoclonală cu │corect. II inv. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Boala Waldenstrom . │ │ │În formele cu remisiuni │ │ │ │ │incomplete de scurtă │ │ │ │ │durată. plasmocitoză tisulară │ │ │(fracturi). │Deficienţă medie.000/mmc. I inv. │paralizii sau │ │ │ │infecţii. │ │solicitări │ │insuficienţă renală. │ │ │energetice mici şi│ │Elemente de diagnostic: │ │ │medii. │ │I. │ │malignă a celulelor plasmocitare. I de inv. │duc la anemii │ │ │ │Durata supravieţuirii . Scăderea imunoglobulinelor normale.89% │Gr. Leziuni osoase. între 30. │ │limita confortului│ │ │ │ │organic. Ca seric normal. Sindroame hemoragice produse prin deficit de │ │ │ │ │factori plasmatici ai coagulării. cele rapid │ │ │ │ │evolutive (în special │ │ │ │ │LNH cu malignitate mare)│ │ │ │ │în determinări viscerale│ │ │ │ │ale bolii.│proliferarea unor clone maligne de celule │În forme cu celule mici │ │Poate lucra în │ │aparţinând sistemului imun. Intermediară (între I-III). │ │ │factori fizici │ │hepato-splenomegalie.000/mmc │ │ │mici.000/mmc. Criterii minore: plasmocitoză medulară între │ │ │nefavorabili. IgA sub 3gr%.89% │Gr. cu anemie │ │menţiunea ca │ │50-75% şi eliminarea proteinei B.este │Deficienţă uşoară. │Bolnavii cu sindrom de │ │ │ │Complicaţii: fracturi patologice.variabilă.000/mmc apar sângerări │70. │ 35 .49% │Nu se încadrează. sindrom de │compresiune medulară sau│ │ │ │compresiune medulară. II inv.50%). │ │ ├────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │ │Deficienţă accentuată. creştere mare a proteinemiei.000/mmc nu apar │trombocite între │ │cu deficienţă uşoară │ │sângerări.J. II cu │ │Aceleaşi │ │D. III inv. │ 70 . │ │proliferarea malignă a seriei limfo-plasmocitare şi│În perioada de │ │Pot lucra pe │ │se exprimă prin hiperplazia organelor limfoide.69% │Gr. │ 50 . │ │cu menţiunea că se │ │la traume minime iar când trombocitele sunt sub │ │ │recomandă munci cu │ │30. │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Milom multiplu . │ │peste 12 mg%/24h.64% │Gr.tulburări de memorie ├────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │şi orientare. │autoservire. │Bolnavii în st. ├────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Stadiile bolii: │Deficienţă accentuată. │ │ │ │proteină Bence-Jones în urină sub 4 gr/24h. │ │ │medii. fără expunere │ │Forme clinice . mortalitatea în general e mai mică de │sever cu trombocite sub │ │ │ │10%. │ 50 . fără risc │ │A. │ │ │factori de mediu │ │Histologic se recunosc LNH cu limfocite mici cu │ │ │fizic │ │evoluţie lentă de câţiva ani.acută (în special la copii) şi │ │ │la traumatisme şi │ │cronică (mai ales la femei tinere). │ │Ex. │ 20 . │ │ │factori fizici │ │Diagnosticul . │Deficienţă accentuată. III inv. plasmocitoză medulară peste 30% │ │ │condiţii de mediu │ │3.100% │Gr.

care │ │. │ │subendotelial dezgolit şi transportul şi │pe care le determină. II inv. se recurge la │răspund favorabil la │ │cele mai sus menţionate. proteina S. I inv. │ │ │ │ │În cazul în care │ │ │ │ │hemofilicul are şi alte │ │ │ │ │afecţiuni care predispun│ │ │ │ │la sângerare locală │ │ │ │ │(boală ulceroasă. │ │ │ │ │tumori sîngerânde şa. cu │ │deficienţa agregării plachetare în prezenţa │promt la tratament. │minore. │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă gravă. │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Boala VON WILLEBRAND (BvW) este deficienţa │Deficienţa funcţională │ │ │ │ereditară a factorului vW. │tratament. │ │ │ │ │4) hiperhomocisteinemia. │ │copilărie sau la adulţi tineri (<40 de ani). cu factor VIII sau IX între 2 . Hemoragii severe apar │modificări hematologice │ 35 . │ │ │Forme severe cu │ │ │ │ │artropatii cronice cu │ │ │ │ │modificări ireversibile │ │ │ │ │ale mecanicii │ │ │ │ │articulare.69% │Gr. la factori │ │C.100% │Gr.│ │ │ │ │ │Deficienţă accentuată în│ │Gradul II de │ │ │hemoragii severe ce │ │invaliditate. │ │ │traumatisme. │ │muncă fără risc de │ │coagulării (VIII C). │ │ │ │crioprecipitat. În celelalte cazuri.│ │ │ │ereditară. │ │ │intracraniene.89% │Gr. fără tulburări│ │muncă fără risc de │ │IX.69% │Gr. în 15% din cazuri (hemofilia B). │determinări articulare │ │ │ │ │Bolnavi cu artropatii │ 60 . │ce survin rar şi răspund│ │energetice mari. Mutaţiile genetice implică: │de teritoriile venoase │ │ │ │1) anomalii ale unor factori de coagulare (mutaţia│afectate de │ │ │ │genei protrombinei la poziţia G 20210 şi a genei │manifestările clinice │ │ │ │factorului V la poziţia CGA 1691-> "factorul V │specifice. fără │ │ │ │hematoame. diagnosticul│situaţia unor evenimente│ │contraindică locuri de │ │se sprijină pe asocierea TS alungit. │hemoragiilor │ 90 . │ │deficienţa Rosenthal şi deficienţa Hageman. │tratamentul │ │ │ │2) deficienţa inhibitorilor naturali ai │anticoagulant de fond ce│ │ │ │coagulării (proteina C. expunere la│ │hiperhomocisteinemiei şi a deficienţelor proteinei│recurente.89% │la locul de muncă cu │ │Desmopresin. │care episoadele │ │invaliditate. de │ │ │ │Leiden" şi rezistenţa la proteina C activată). │ 70 . │hemoragice survin │ │recomandări privitoare │ │Hemoragiile uşoare pot fi stăpânite cu │relativ frecvent dar │ 70 . Se manifestă prin evenimente │ │ │traumatism. Studiile populaţionale au│Deficienţă medie cu │ 50 . │ │Tratamentul se instituie odată cu instalarea │ │ 50 .100% │Gr. cu transmitere de tip │este determinată de │ │ │ │autosomal şi expresie fenotipică variabilă. │ │expunere la toxice şi cu│ │Ristocetinei. boala Stuart-Prower. Clasic. chiar │frecvenţa şi gravitatea │ │ │ │şi între membrii aceleaşi familii. │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │ │Deficienţă accentuată. │ 90 .34% │Se recomandă locuri de │ │stabilitatea în plasmă a factorului VIII al │răspunsul la tratament. │ │ │risc de traumatizare. Factorul vW │manifestărilor │ │ │ │asigură adeziunea plachetelor la colagenul │hemoragice. │ │ │ │ │rectocolita │ │ │ │ │ulcero-hemoragică. │ 50 . │ │ │ │ │c) parahemofilia Alexander cu hemoragii articulare│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │d) Boala von Willebrand. Aceleaşi │ │extracţii dentare sau intervenţii chirurgicale. │ 50 . în │ │Gradul III de │ │legătură cu manevre incazive de explorare.69% │ │ │accidentelor hemoragice sau profilactic . care nu lasă │ │toxice. │ │Diagnosticul . │ 30 . │ │ │ │ │insuficienţă hepatică. │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Alte sindroame hemoragice prin deficit de factori │Deficienţă medie. III inv. │ │fizici de mediu │ │este de tip autosomal. │ │b) sindrom Owren (hipoproaccelerina) în general │ │ │ │ │benign. │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │TROMBOFILII EREDITARE (PRIMARE): tromboze unice │Deficienţa funcţională │ │ │ │sau recurente (venoase sau/şi arteriale) sau │este determinată de │ │ │ │predispoziţii pentru accidente trombotice. trombomodulina). concentrate de F. III inv. unice sau │ │fizice mari. Se │ │asimptomatice au fost citate. │ │şi severă cu factori VIII sau IX mai mic sau egal │Bolnavi cu formă medie │ │Au aceleeaşi indicaţii │ │cu 1%.69% │Gradul III. │de mică intensitate.89% │Gr.│Hemofilia (A+B) este o boală congenitală ce apare │Deficienţă uşoară. │frecvenţa şi │ │ │ │generate de o stare latentă şi permanentă de │intensitatea │ │ │ │hipercoagulabilitate plasmatică de cauză │accidentelor trombotice. Cazuri │Deficienţă uşoară în │ │monitorizaţi. care │ │ │ │ │necesită administrare │ │ │ │ │repetată de preparate │ │ │ │ │antihemofilice şi │ │ │ │ │transfuzii frecvente.idem │ │ │necesită tratament │ │ │ │ │periodic antihemofilic. scăderea │hemoragice muco-cutanate│ │muncă cu solicitări │ │nivelelor factorului VIII C şi a factorului vW.49% │Nu se încadrează │ │la sexul masculin. │ │ │ │şi a inhibitorului său). │apar complicaţii.│ │substituţie (plasma proaspătă congelată. │hemoragice. │ 30 . proteinei S şi antitrombinei III). │ │ │survin după traumatisme │ │ │ │ │minore. de sechele │ │ │ │3) anomalii ale lizei cheagului │induse de accidente │ │ │ │(disfibrinogenemia. │ │hemoragice diverse: muco-cutanate în formele │Deficienţă uşoară în │ │ │ │uşoare ale bolii. produsă prin deficit de factor │Bolnavi cu forme uşoare │ │Necesită locuri de │ │VIII în 85% din cazuri (hemofilia A) sau de factor│de boală. a factorului V Leiden. de sechelele│ │Nu se încadrează.VIII C sau F.25% medie. deficienţa plasminogenului │trombotice. │ │benignă. III inv. de│ 20 . cu│ │ │ │profunde în formele severe. II inv. │hemoragice. Ele │ │ │ │ │ . Transmiterea│sechele durabile.5% │Deficienţă medie. cu sângerări │ │ca mai sus. │ │ │necomplicate. hemartroze.hemoragii la traumatisme. hemartroze sau hematoame │cazuri asimptomatice. la │ │Accidentele trombotice pot apărea din mica │ │ │traumatisme. cu │În situaţia în care nu │ │ │ │evoluţie benignă. │ │ │În hemofilii cu │ │ │ │ │anchiloze în poziţii │ │ │ │ │vicioase şi amiotrofii │ │ │ │ │care împiedică │ │ │ │ │autoservirea (vezi │ │ │ │ │criteriile de profil). a │redusă. Se │ │evidenţiat frecvenţa ridicată a anomaliilor │tromboze de intensitate │ │contraindică eforturi │ │protrombinei.49% │Nu se încadrează în grad│ │după traume sau intervenţii chirurgicale. │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │e) Deficienţă de factor XIII (FSF) în general │Deficienţă accentuată │ 70 . │ │ │nefavorabili. │ │Forme clinice: uşoară cu factor VIII sau IX între ├────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │5 .vW).în │Deficienţă medie.) │ │ │ │ │evaluarea funcţională va│ │ │ │ │avea în vedere acest │ │ │ │ │element. │ │de invaliditate. │ │traumatizare fizică. în raport│ │ │ │ │de intensitatea şi │ │ │ │ │sechelele acestora. │de boală. în hemartroze │ │ │ │ │sau hematoame profunde. cofactorul II al heparinei.69% │Gr. │ │plasmatici ai coagulării: │ │ │Se vor evita locuri de │ │a) deficit de factor 1 (hipo sau afribinogenia şi │ │ │muncă cu solicitări │ │deficit de factor II-hipoprotrombinemia au de │ │ │fizice mari şi risc de │ │obicei evoluţie benignă. antitrombina │predispune la evenimente│ │ │ │III. I inv. dar pot apare hemoragii intracraniene │sau gravă în situaţia │ sau │ │ │grave. │ │Intensitatea manifestărilor hemoragice poate │ │ │Bolnavii vor fi │ │scădea cu vârsta sau în cursul sarcinii.49% │Nu se încadrează. │Deficienţă uşoară.

distrugeri părţi moi. chimioterapiei intratecale │ │ │ │ │sau neurotoxicităţii unor medicamente.100% │Grad I. II. Sechelele post OA-TBC inclusiv Morb Pott. │ │ │ │ │boală malignă a cărei apariţie poate fi legată de │ │ │ │ │procedura de transplantare (iradierea corporală │ │ │ │ │totală. │implică teritorii │ │ │ │cerebral. rezistenţa la aPC + deficienţa │în accidente trombotice │ │ │ │de AT III) şi pot afecta preponderent teritorii │repetate. Osteitele fistulizate. în cele ce │ │ │ │venoase profunde (cav inferior. genunchi. SECHELELE POSTTRAUMATICE ALE MEMBRELOR: fracturi. în care hematopoeza post transplant│ │ │nefavorabili de mediu. │ │laborioase.  Amputaţiile. prin artrodeză: şold. │ │ │ │ │complicaţii neurologice tardive secundare │ │ │ │ │iradierii craniene.REDORI . │ │este cu defect (grefare cu defect). hepatic) Avorturile "spontane" │venoase profunde. │ │ │ │şi PS. distrugeri părţi moi):  Redori . pacienţii trebuie anticoagulaţi │ │ │ │ │toată viaţa.89% │Grad II. │ 90 . Sindromul post hernie de disc operată. │ │ │muncă cu solicitări │ │ │ │ │energetice mici.│ │ │ │ │infecţiile. Se remarcă │ │ │ │ │trombocitopenie (uşoară-moderată) sau leucopenie │ │ │ │ │(uşoară-moderată) sau anemie (uşoară-moderată) │Accentuată │ 70 . renal. │ │ │ │ │disfuncţii endocrine secundare condiţionării │ │ │ │ │(iradierii corporale totale): hipotiroidismul de │ │ │ │ │diverse grade. lăuzia. V. Deformaţiile coloanei vertebrale. Osteomielita. IV.89% │Gradul II.│sunt mai frecvente la homozigoţi sau la dublii │Deficienţă accentuată │ 70 .│ │ │ │ │insuficienţa gonadală (ovariană). în │ │ │ │sau moartea fătului sunt posibile. │ │ │ │ │legate de regimul de condiţionare: │Gravă. . │ │ │ │predispozanţi pentru precipitarea accidentelor │ │ │ │ │vasculare sunt sarcina. luxaţii. Complicaţii. fără complicaţii (apreciate de │ │ │Se recomandă locuri de │ │medicul curant). Artroplastia de şold cu proteză totală. cardiace. imunosupresia). mezenteric. I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Status post auto sau allo transplant de celule │ │ │ │ │Stem hematopoetice în care există complicaţii. tiroidita sau neoplasmul tiroidian. │accidente trombotice cu │ │ │ │Manifestări clinice particulare (purpura fulminans│sechele durabile (în │ │ │ │neonatală sau necroza cutanată indusă de │special cerebrale) care │ │ │ │warfarină) au fost înregistrate în deficienţele PC│împiedică autoservirea. Malformaţiile congenitale. Sechelele posttraumatice ale membrelor şi coloanei vertebrale: (fracturi. │ │ │ │ │Existenţa bolii de grefă contra gazdă. contraceptivele │ │ │ │ │orale. . │ │heterozigoţi (ex. Anchilozele. Osteonecroza aseptică. Heterozigoţii │forme cu necroză │ │ │ │pot rămâne însă aparent sănătoşi. │ │ │ │ │După diagnostic. traumatismele sau manevrele chirurgicale │Deficienţă gravă în │ 90 . VI. fără │ │Status auto sau allo transplant de celule Stem │ │ │expunere la factori │ │hematopoetice.ankiloze. │ │ │ │ │disfuncţii pulmonare. │ │ │ │ │Hematopoieză post transplant cu defect (grefare cu│ │ │ │ │defect) = bi sau pancitopenie moderat-severă │ │ │ │ │(trombocitopenie. VII. luxaţii.69% │Grad III. VIII. deficienţa imună secundară transplantării. │ │care nu necesită tratament substitutiv în condiţii│ │ │ │ │bazale prin hipoplazie medulară datorată unui │ │ │ │ │grefon insuficient în ceea ce priveşte cantitatea │ │ │ │ │de celule Stem conţinute.  Pseudoartroze.Osteosinteza vertebrală. │ │transplant). leucopenie sau anemie care │ │ │ │ │necesită tratament substitutiv lunar) prin │ │ │ │ │hipoplazie medulară datorită unui grefon │ │ │ │ │insuficient în ceea ce priveşte cantitatea de │ │ │ │ │celule Stem conţinute. Factorii │cutanată.100% │Gradul I. │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘ AFECŢIUNILE APARATULUI LOCOMOTOR I. III. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Status post transplant (auto sau allo │Medie. picior. indiferent │ │ │ │ │de forma şi/sau întinderea sa (organele │ │ │ │ │interesate) în cazul allo transplantului. │ 50 . │ │cataracta secundară corticoterapiei şi/sau │ │ │ │ │iradierii corporale totale.  Traumatismele vertebro-medulare.  Sindrom algo-neurodistrofic. hepatice şi/sau │ │ │ │ │renale considerate a fi secundare procedurii │ │ │ │ │(tratamentului şi/sau regimului de condiţionare).

III │Schimbare │ │bilaterală │medie │ │ │loc de muncă│ │ │ │ │ │ │ │Anchiloză genunchi│Deficienţă locomotorie│ 50% │ Gr.S.A. . Diagnosticul pozitiv: .reducerea mişcărilor active şi pasive. 0 │ │ │de cot │manipulaţie uşoară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Redoare strânsă în│Deficienţă de │ │ │ │ │extensie de cot │manipulaţie medie │ 50% │ Gr. ┌──────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐ │Diagnostic clinic │Deficienţă funcţională│Incapacitate│ Grad de │ Observaţii │ │ │ │ │invaliditate│ │ ├──────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │Anchiloză gleznă │Deficienţă locomotorie│ 20% │ Gr.testare articulară.examen radiologic.N.imaginea radiologică. 0. .modificarea de tonus muscular.30% │ Gr. MEMBRE PELVINE ┌──────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬─────────────┐ │Diagnostic clinic │Deficienţă funcţională│Incapacitate│ Grad de │ Observaţii │ │ │ │ │ invaliditate │ │ ├──────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────┤ │Redoare de gleznă │Deficienţă locomotorie│ 0 ..ANCHILOZE . III │Se recomandă:│ │genunchi sau şold │medie │ │ │schimbarea │ │unilateral │ │ │ │locului de │ │ │ │ │ │muncă │ │Redoare strânsă de│Deficienţă locomotorie│ │ │ │ │genunchi bilateral│accentuată │ 70% │ Gr.examenului clinic. III │ │ │ │ │ │ │ │ │Redoare strânsă │Deficienţă de │ │ │ │ │scapulo-humerală │manipulaţie uşoară │ 30 . . III │ Idem │ .AMPUTAŢII . .PSEUDOARTROZE .TRAUMATISMELE VERTEBRO-MEDULARE REDORI ARTICULARE Diagnosticul clinic se stabileşte pe baza: . II │ │ └──────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┘ MEMBRE TORACICE ┌──────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬─────────────┐ │Redoare strânsă │Deficienţă de │ 20 .30% │ Gr.deoarece în majoritatea cazurilor fixarea articulaţiei se face prin angularea fragmentelor osoase care realizează articulaţia. 0 │ │ │bilateral │uşoară │ │Nu se încadrează│ │ │ │ │ │ │ │ │Redoare strânsă de│Deficienţă locomotorie│ 50% │ Gr. Simptomatologie: pierderea mişcărilor în articulaţia respectivă. . excepţie face articulaţia cotului.20% │ Gr. II │ │ │ │ │ │ │ │ │Redoare strânsă de│Deficienţă locomotorie│ │ │ │ │şold bilateral │accentuată │ 70% │ Gr. 0 │ │ │unilateral │uşoară │ │Nu se încadrează│ │ │ │ │ │ │ │ │Redoare gleznă │Deficienţă locomotorie│ 20 .D. . Termenul este parţial corect deoarece în multe cazuri asistăm la anchiloze în rectitudine (în special cele realizate operator). Examenul radiologic este edificator.40% │ Gr. │Schimbare │ │unilaterală │uşoară │ │ Nu se │loc de muncă│ │ │ │ │ încadrează │ │ │Anchiloză gleznă │Deficienţă locomotorie│ 50% │ Gr. Termenul de ankiloză provine din grecescul: "curbat" .durere spontană sau provocată la nivelul artic sau focarului de fractură. 0 │ │ └──────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┘ ANCHILOZELE Termenul de ankiloză presupune abolirea totală a mişcărilor într-o articulaţie.

Examenul radiologic: -osteoporoză difuză care creează aspectul de osteoporoză "în pete" a spongioasei. I │ │ │bilateral │gravă │ │ │ │ └──────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ PSEUDOARTROZA Trebuie făcută distincţia între: 1. 2. . III │ │ └────────────────────┴──────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘ SINDROMUL ALGO-NEURODISTROFIC POST-TRAUMATIC Descris iniţial de Sudeck . Pseudoartroza .│unilateral │medie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anchiloză şold │Deficienţă locomotorie│ 50% │ Gr. . 2. Semne clinice: .mobilitatea anormală este în aproximativ toate planurile. Pseudoartroza strânsă sau fibroasă.redoare algică. . III │ Idem │ │unilateral │medie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anchiloză şold cu │ │ │ │ │ │redoare strânsă │Deficienţă accentuată │ 70% │ Gr.modificări ale troficităţii cutanate. 3. III │ │ │ │ │ │ │ │ │Pseudoartroză │Deficienţă de │ │ │ │ │humerus │manipulaţie medie │ 50% │ Gr. edeme. 0 │ │ │oaselor degetelor │locomotorie uşoară│ │ Nu se │ │ │picior │ │ │ încadrează │ │ │ │ │ │ │ │ │Pseudoartroză oase │Deficienţă │ 50% │ Gr.mişcarea este practic nedureroasă.semnificativ: lipsa consolidării. compacta diafizelor este cruţată un timp apoi se subţiază şi ea.mobilitate anormală în focarul de fractură după terminarea tratamentului de imobilizare (după 4 . ca "osteoporoză algică". Pseudoartroza liberă sau flotantă. III │Schimbare │ │gambă sau coapsă (cu│locomotorie medie │ │ │ loc de │ │scurtare sub 7 cm) │ │ │ │ muncă │ │ │ │ │ │ │ │Pseudoartroză oase │Deficienţă │ 70% │ Gr. factorii etiologici incriminaţi sunt multipli (care generează osteoporoza de diferite stadii). Examenul radiologic . . Se pot distinge: 1. Semne clinice: . MEMBRE PELVINE ┌────────────────────┬──────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐ │ Diagnostic clinic │ Deficienţă │Incapacitate│ Grad de │Observaţii│ │ │ funcţională │ │invaliditate│ │ ├────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │Pseudoartroza │Deficienţă │ 20% │ Gr.durere. 0 │ │ │strânsă oase │manipulaţie uşoară│ │ Nu se │ │ │antebraţ │ │ │ încadrează │ │ │ │ │ │ │ │ │Pseudoartroză largă │Deficienţă de │ │ │ │ │oase antebraţ │manipulaţie medie │ 50% │ Gr. Pseudoartroza fibro-sinovială (cu excesivă mobilitate a fragmentelor ce demonstrează o organizare a ţesuturilor mai complexă). cianoză. II │ │ │genunchi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anchiloză şold │Deficienţă locomotorie│ 90% │ Gr.5 luni). II │ │ │gambă sau coapsă (cu│locomotorie │ │ │ │ │scurtare peste 7 cm)│accentuată │ │ │ │ └────────────────────┴──────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘ MEMBRE TORACICE ┌────────────────────┬──────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐ │Pseudoartroză │Deficienţă de │ 20% │ Gr.care reprezintă o stare definitivă. . Întârzierea în consolidare care este o stare tranzitorie.1938 ca o "inflamaţie colaterală regenerativă" şi apoi de Leriche.

bont greu protezabil. Distrugerea unui membru prin strivire. Tumora malignă la care se speră eradicarea. III │ │coapsei (bont minim de 7 cm) │ │ │ │ │unilateral │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Amputaţie coapsă (bont mai mic de│Deficienţă locomotorie │ │ │ │7 cm). AMPUTAŢIILE Criterii de diagnostic clinic: În cazul amputaţiilor. 2. III │ │ │medie │ │ │ .Lisfranck .tarso-metatarsian. 3. . C. 1/3 proximală. dezarticulaţie coapsă. Cauza care a condus la indicaţia de amputaţie şi care poate fi: 1. │accentuată │ 70% │ Gr. bont cu nevroame hiperalgice.gangrenă. Starea bontului: bont scurt.Diagnosticul funcţional şi incapacitatea de muncă se stabilesc în raport cu gradul deficienţei afecţiunii sechelare principal invalidante. I │ │membru pelvin asociat cu │ │ │ │ │anchiloza mb. Gambă: Syme .24% │ Gr. Pierderea vascularizaţiei . I │ │membru pelvin asociat cu │ │ │ │ │amputaţia sau dezarticulaţia de │ │ │ │ │membru toracal │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────┴────────────────┘ MEMBRE TORACALE ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───┬────────────────┐ │Lipsă prin amputaţie 1-3 degete │Deficienţă de manipulaţie│20%│ Gr. bont cu fistule cronice. I │ │coapse (imposibilitatea │ │ │ │ │realizării ortostatismului │ │ │ │ │fără cârje) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Lipsă prin dezarticulaţie a unui │Deficienţă locomotorie gravă │ 90% │ Gr. Nivelul amputaţiei: Picior: . Coapsă: la diferite nivele. Durerea severă de cauză circulatorie.medio-tarsiană. 0 │ │toate degetele de la o mână │uşoară │ │Nu se încadrează│ │ │ │ │ │ │Lipsa degetelor de la o mână │Deficienţă de manipulaţie│50%│ Gr. 4. 5. 0 │ │ │ │ │Nu se încadrează│ │ │ │ │ │ │Amputaţie gambă unilateral (la │Deficienţă locomotorie medie │ 50% │ Gr. pelvin opus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Lipsă prin dezarticulaţie a unui │Deficienţă locomotorie gravă │ 90% │ Gr. Infecţie incontrolabilă. II │ │ │ │ │ │ │Amputaţie unilaterală asociată cu│Deficienţă locomotorie │ │ │ │anchiloze şi calusuri vicioase │accentuată │ 70% │ Gr. a │Deficienţă locomotorie medie │ 50 .60% │ Gr. bont cu cicatrici vicioase. bont cu calus vicios. II │ │contralateral │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Lipsă prin amputaţie a ambelor │Deficienţă locomotorie gravă │ 90% │ Gr. bont cu sechele complexe. bont cu leziuni trofice. 0 │ │(în afara policelui) │uşoară │ │Nu se încadrează│ │ │ │ │ │ │Lipsa ultimelor falange de la │Deficienţă de manipulaţie│25%│ Gr. II │ │Dezarticulaţie coxofemurală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Amputaţie bilaterală a membrelor │Deficienţă locomotorie │ │ │ │pelvine de la nivelul gambelor │accentuată │ 70% │ Gr. Chopart │Deficienţă locomotorie uşoară│ 25% │ Gr. Se vor consemna şi evalua: B. MEMBRELE PELVINE ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────┬────────────────┐ │ Diagnostic clinic │ Deficienţă funcţională │Incapacitate│ Grad de │ │ │ │ │ invaliditate │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤ │Amputaţie totală sau parţială a │Fără deficienţă │ 10 . 0 │ │degetelor de la unul sau ambele │(Se vor evalua tulburările │ │Nu se încadrează│ │picioare │secundare) │ │ │ │ │ │ │ │ │Amputaţie tip Lisfranck.Chopart . criteriile de diagnostic şi încadrare în grad de invaliditate trebuie obligatoriu să ţină seama de: A.transepifizare distale tibio-peroniere 1/3 medie. III │ │orice nivel) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Amputaţie la nivelul 1/3 prox.

Consecinţele lezării medulo-rahidiene: 1. Fracturi de corp vertebral a) fracturi prin compresiune care pot fi complete sau cuneiforme. Durează 1 .  Tulburări ale funcţiilor genitale. denumite şi mielice. Fracturi . c) fracturi parcelare. tensionale. Leziuni rahidiene cu interesarea elementelor canalului rahidian. este cea a Institutului "Rizzoli" prezentată la cea de a XXXIII reuniune anuală a Societăţii Franceze de Ortopedie. Ele sunt aceleaşi în toate segmentele medulare:  Sindrom senzitiv şi motor remanent. . Această clasificare împarte leziunile în 3 grupe mari. III │ │ │medie │ │ │ │ │ │ │ │ │Amputaţia unui membru toracic la│Deficienţă de manipulaţie│50%│ Gr. articulare).  Tulburări trofice. Consecinţa IMEDIATĂ: şocul spinal definit ca o stare de supresiune a tuturor activităţilor spinale. iniţiale: I. Din multiplele încercări de clasificare. Consecinţe TARDIVE:  Deficit senzitiv şi motor rezidual. b) fracturi de lame. aritmii cardio-pulmonare). având caracter tranzitoriu. 2. 3. spinoase.│ │ │ │ │ ├Dezarticulaţie radio-carpiană │Deficienţă de manipulaţie│50%│ Gr. Leziuni rahidiene fără semne neurologice sau amielice (după Putti).6 săptămâni.  Tulburări vezicale sub formă de retenţie. │ │ │ │ └────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───┴────────────────┘ TRAUMATISMELE VERTEBRO-MEDULARE Traumatismele vertebro-medulare închise şi deschise ocupă în tabloul general al patologiei aparatului locomotor o fracţiune de aproximativ 0. Dezarticulaţie │medie │ │ │ │scapulo-humerală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Amputaţia membrului toracic │Deficienţă de manipulaţie│70%│ Gr.  Tulburări intestinale şi anorectale. II. prezenţa sau absenţa lor tranşează net 2 aspecte.urmărit în evoluţia sa.luxaţii (cu sau fără leziuni disco-ligamentare). b) fracturi cominutive.  Tulburări metabolice şi de nutriţie. dar sub directă dependenţă de leziunea medulară. III │ │diferite nivele. 2 atitudini terapeutice şi încadrări diferenţiate în grade de invaliditate. c) fracturi de pediculi. Importanţa atingerilor medulo-radiculare reprezintă un capitol dominant în patologia traumatismelor rahidiene. 2. III. Fracturi de arc posterior a) fracturi de apofize (transverse. Consecinţele PRECOCE: sunt independente de şocul spinal. II │ │unilateral cu reducerea │accentuată │ │ │ │prehensiunii contralateral │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Amputaţia ambelor membre │Deficienţă gravă │90%│ Gr. Din punct de vedere lezional există 2 mari grupe: 1. I │ │toracice (de la diferite nivele)│ │ │ │ │sau redori strânse ale artic. urmând a detalia aspectul anatomopatologic şi aspectul clinic . nu au alt cuprins decât pura noţiune enunţată.7-1%. În faţa unei rezultante posttraumatice se poate vorbi de o leziune traumatică a unui anumit segment.  Tulburări neuro-vegetative (termice. de utilitate practică certă.

M. III │Schimbare│ │mari (cu tulburări ventilatorii medii) │medie │ │ │ loc de │ │ │ │ │ │ muncă │ │ │ │ │ │ │ │Anchiloze cu deformări mari (cifoze │Deficienţă locomotorie│70-80%│ Gr.examen tomografic.OA sacro-iliacă  TBC . II. . II.OA genunchi  TBC .examen clinic neurologic.deficienţă funcţională şi incapacitate . Diagnosticul funcţional: se va aprecia în raport cu stadiul afecţiunii. Sistematizând sinoptic.  Tulburări psihice. SECHELELE POST OA -TBC. Faza de cicatrizare şi anchiloză.examen radiologic:  discografie. respectiv cu încadrarea în grupele de dispensarizare. SINDROM RADICULAR care cuprinde pe lângă atingerile electiv radiculare.OA radio-carpiană  TBC . SINDROAME NEUROLOGICE PARŢIALE. III.OA tibiotarsiană şi intratarsiană. indiferent de localizarea procesului tuberculos:  TBC .pozitiv se stabileşte pe baza: .vezi capitolul "Redori ..  flebografie. Faza de însămînţare.examen R.electromiografie. SECHELELE MORB POTT . . Faza distructivă. sindrom radiculo-medular ac.OA scapulo-humerală  TBC . MORB POTT TBC evoluează ciclic în 3 faze: I. . Diagnosticul clinic şi stadiul afecţiunii se stabilesc de către unităţile teritoriale ale secţiei anti TBC.OA cot  TBC . II. III. SINDROM NEUROLOGIC TOTAL: tetraplegie sau paraplegie. distingem: I. L. sindromul cozii de cal.  arteriografie.ex. . sindrom centromedular cervical. Toate afecţiunile TBC osteo-articulare în evoluţie generează o deficienţă funcţională accentuată şi se încadrează în gradul DOI de invaliditate.C. Tulburări viscerale. şi sindroame neurologice particulare. diagnosticul funcţional şi capacitatea de muncă se vor stabili după criteriile pentru afecţiunile neurologice. ┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────┬────────────────┬─────────┐ │Anchiloza unui segment de coloană │Deficienţă locomotorie│ 25% │ Gr. între care distingem: Sindrom BrownSequard. Anchilozele şi redorile strânse pentru fiecare articulaţie .Anchiloze".R. 0 │ │ │(osteosinteză posttraumatică) │uşoară │ │Nu se încadrează│ │ │ │ │ │ │ │ │Anchiloză sau redori strânse pe segmente│Deficienţă locomotorie│ 50% │ Gr.N. .OA coxo-femurală  TBC . Diagnosticul clinic . II │ │ │cifoscolioze cu tulburări ventilatorii │accentuată │ │ │ │ │medii-accentuate) │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────┴────────────────┴─────────┘ Pentru sechelele neurologice.

.Durere spontană şi provocată.N. II │ │femural confirmată │accentuată │ │ │ │(bilaterală) în evoluţie│ │ │ │ └────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────┘ IV. Cea mai frecventă localizare este: capul femural. II │ │deformată (cifoscoliotică cu│accentuată │ │ │ │tulburări ventilatorii) │ │ │ │ └────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴─────────────┘ III. cap humeral şi fragmente izolate de os.forma septicemică. Examene de laborator neconcludente.E. astragalul.cu modificări pravalent locale.M.forma hipertoxică. . .care ne arată: distrucţie osoasă.însămânţare din secreţia locală. III │ │mare (5-6-7 vertebre) │medie │ │ │ │ │ │ │ │ │Osteosinteză pe coloană │Deficienţă locomotorie│ 70% │ Gr. ┌────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ Diagnostic clinic │Deficienţă funcţională│Incapacitate│ Grad de │ │ │ │ │invaliditate│ ├────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────┤ │Necroză aseptică de cap │Deficienţă locomotorie│ 50% │ Gr. 0 │ │de coloană (2-3-4 vertebre) │uşoară │ │ Nu se │ │ │ │ │ încadrează │ │Osteosinteza unui segment │Deficienţă locomotorie│ 50% │ Gr. .G. OSTEONECROZA ASEPTICĂ A CAPULUI FEMURAL Afecţiune ce presupune alterarea până la suprimare a circulaţiei arteriale într-un segment al osului.Probe ventilatorii.tabloul clinic: . . cu evoluţie şi forme clinice diferenţiate.R. ┌────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬─────────────┐ │ Diagnostic clinic │Deficienţă funcţională│Incapacitate│ Grad de │ │ │ │ │invaliditate │ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │Osteosinteza unui segment │Deficienţă locomotorie│ 25% │ Gr. .Examen clinic. .K.Examen radiologic. .. Termenul de Osteomielită a fost introdus de Lannelongue. Criterii pentru diagnosticul clinic: .local. . III │ │femural confirmată │medie │ │ │ │(unilateral) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Necroză aseptică de cap │Deficienţă locomotorie│ 70% │ Gr.forma piogenă .osteomielita cronică de la început.osteomielită cronică.Scintigrafie osoasă. .Mers şchiopătat. OSTEITELE FISTULIZATE Este o boală generală.Examen radiologic. Formele clinice: . Alte localizări: osul navicular carpian.Forme acute: .Redoare algică a articulaţiei şoldului. . radiologic . care presupunea că leziunea de început este infecţia măduvei osului. .general.Testarea coloanei.leucocitoză. . Diagnostic de certitudine: .ex. .Tomografie computerizată. . .tabloul sanguin . . OSTEOMIELITA. .VSH. . Diagnosticul se pune: .

Osteite post-traumatice care evoluează cronic de la început. II │ └────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────┴────────────┘ SUPURAŢII OSOASE POSTTRAUMATICE . 2. Durerile: mers antalgic. cronicizate.eventual cu sechestru şi osteoporoză perifocală.de etiologie polimorfă ajunsă la maturitate. │locomotorie│ 0 .efectuat pe o radiografie standard. ┌─────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┐ │ Diagnostic clinic │Diagnostic │Incapacitate│ Grad de │ Observaţii │ │ │funcţional │ │invaliditate│ │ ├─────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Scolioză.examen radiologic. ┌─────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┐ │ Diagnostic clinic │Deficienţă funcţională│Incapacitate│ Grad de │ │ │ │ │ invaliditate │ ├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┤ │Sindrom algic vertebral │Deficienţă locomotorie│ 20% │ Gr. hipertonie dureroasă paravertebrală.examenului clinic. . Diagnosticul clinic se stabileşte pe baza: . epiduritele. Pareze şi paralizii. 0 │ │persistent postoperator │uşoară │ │ Se recomandă │ │ │ │ │ schimbarea │ │ │ │ │locului de muncă│ │Sindrom paretic sechelar │Deficienţă locomotorie│ 50% │ Gr. 5.testare mişcări coloană. Criterii pentru diagnosticul clinic: 1. cicatricile operatorii. suferinţe nervoase determinate de un tratament conservator exagerat prelungit.40% │ Gr. cifoscolioză cu grad de│Deficienţă │ │ │ Se recomandă │ │curbură sub 600 (cu tulb.examen radiologic: fistulografic . fenomene de claudicaţie neurogenă.Osteite post-traumatice ac. modificările vasculare inflamatorii şi degenerative care toate explică rezultatele negative sau parţial pozitive ale chirurgie discului intervertebral. III │ │postoperator │medie │ │ │ │ │ │ │ │ │Sindrom complex │Deficienţă locomotorie│ 80% │ Gr. parestezii în membre. 0 │schimbarea locului│ │ventilatorii mici) │uşoară │ │ │ de muncă │ . 3. II │ │postoperator cu tulburări│accentuată │ │ │ │sfincteriene │ │ │ │ └─────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┘ VI. sub formă de: spondildiscartroză. Tulburări trofice. Tulburări sfincteriene. cifoscolioza . DEFORMAŢIILE COLOANEI VERTEBRALE Scolioza. Tulburări psihice. arahnoiditele. Diagnosticul pozitiv: examen goniometric . II │ └────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘ V. 4. ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ Diagnostic clinic │ Deficienţă funcţională │Incapacitate│ Grad de │ │ │ │ │invaliditate│ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │Supuraţii osoase fistulizate│Deficienţă locomotorie accentuată│ 70% │ Gr. hipoestezie dureroasă radiculară. .discul intervertebral) din ansamblul patogenic premergător. ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ Diagnostic clinic │ Deficienţă funcţională │Incapacitate│ Grad de │ │ │ │ │invaliditate│ ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │Osteomielită cronică fistulizată│Deficienţă globală accentuată│ 70% │ Gr. poziţii antalgice. Diagnostic clinic: . SINDROMUL POST HERNIE DE DISC OPERATĂ poate fi astfel definit: Complexul simptomatologic care persistă după intervenţia neuro-chirurgicală (după înlăturarea factorului cel mai important de compresiune . .fistule remanente unice sau multiple cu sau fără alterarea părţilor moi.este concludent. .

III │schimbarea locului│ │ventilatorii mici-medii) şi fără │medie │ │ │ de muncă │ │tulburări neurologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Scolioză. Hematomul postoperator.osteoliză segmentară: lizereu de radiotransparenţă periprotetică. Diagnosticul radiologic: . II │ │ │neurologice: parapareză) │accentuată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Scolioză cu grad de curbură peste│Deficienţă │ │ │ │ │600 (cu tulb. 3. 3. Leziunea nervului sciatic sau femural. │locomotorie│ 50% │ Gr. 3. b) punţi osoase incomplete. progresiv. Complicaţiile pot fi: intraoperatorii. cifoscolioză cu grad de│Deficienţă │ │ │ Se recomandă │ │curbură peste 600 (cu tulb. neurologice: │locomotorie│ 90% │ Gr.când apare o geodă metafizar sau diafizar. cifoscolioză cu grad de│Deficienţă │ │ │ │ │curbură peste 600 (cu tulburări │locomotorie│ 70% │ Gr. Complicaţiile secundare. Decimentarea aseptică. Osificările heterotipe (după Brooker): a) osificări insulare în părţile moi periarticular. secundare şi tardive. 2. dar mai ales după un număr de ani. Complicaţiile intraoperatorii. Evaluând favorabil rezultatele bune. legate de o tehnică imperfectă (neadaptată): 1. Degradarea pieselor femurale survine drept consecinţă a "oboselii" materialului. 2. I │ │ │de şold sau de genunchi│gravă │ │ │ │ │decimentată │ │ │ │ │ └───────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────┘ VIII. legate de tehnică: 1. Perforarea diafizei femurale. 4. 2. Perforarea fundului cotilului. 4. III │Schimbarea locului│ │redoare algică prin │medie │ │ │ de muncă │ │osificări heterotipe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Artroplastie de şold cu│Deficienţă locomotorie│ 70% │ Gr.fenomene claudicative cu limitarea mişcărilor. . III. .│ │ │ │ │ │ │Scolioză. această complicaţie se manifestă prin: . Fractura femurului . Complicaţiile tardive: 1. Toate aceste elemente vor fi înregistrate pentru ca. medicul expert trebuie să aibă în vedere şi să nu subestimeze complicaţiile ce pot surveni în timpul şi după executarea artroplastiei. în special a pieselor de oţel în situaţia decimentării sau a unui defect de fabricaţie. în final. ce creşte progresiv.poate surveni în orice moment. I │ │ │paraplegie) │gravă │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────────────┘ VII. II. Insuficienţa muşchilor fesieri şi abductori în statică şi mers. . Complicaţii.anchiloză. c) punţi osoase complete . să se poată realiza o cât mai corectă apreciere a deficienţei funcţionale. MALFORMAŢII CONGENITALE Membre toracale: . 5. Luxaţia capului protezei. ARTROPLASTIA DE ŞOLD cu proteză totală.osteoliză lacunară . ┌───────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┐ │ Diagnostic clinic │Diagnostic funcţional │Incapacitate│ Grad de │ Observaţii │ │ │ │ │invaliditate│ │ ├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤ │Artroplastie de şold cu│Deficienţă locomotorie│ 50% │ Gr. II │ │ │decimentare (osteoliză │accentuată │ │ │ │ │progresivă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Artroplastie de şold │Deficienţă locomotorie│ 70% │ Gr. Complicaţii generale: tromboemboliile. Infecţia postoperatorie.Luxaţie congenitală a umărului. II │ │ │algică prin degradarea │accentuată │ │ │ │ │pieselor femurale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Artroplastia bilaterală│Deficienţă locomotorie│ 90% │ Gr. Descrisă pentru prima dată de Harris (1976). I. mobilizarea (Loosening) sau osteoliză.reapariţia durerii la nivelul şoldului cu iradiere spre genunchi.

= 0 .Feil.Aplazii de femur.15 │ │Coloana dorso-lombară │Încl.60 │ 20 │ 0 . lat. = 0 . dorsală = 0 . genu valgus.Agenezie .60 │ 20 │ 0 . este clasa din care fac parte: Bolile sistemului osteoarticular al muşchilor şi sistemului conjunctiv.10 │ └──────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────┘ AFECŢIUNI REUMATISMALE Bolile reumatismale fac parte din clasa XIII din cele 21 clase mari de boli conform Clasificaţiei Statistice Internaţionale a Maladiilor şi Problemelor conexe de Sănătate (C.45 │ │ │Supin. = 0 . = 0 . plantară = 0 .Genu varum.140 │ 45 │ 90 . = 0 .40│ 15 │ 0 .5 │ │ │Rotaţie int. = 0 . = 0 . = 0 .20 │ 10 │ 0 . = 0 .I. = 0 . Membre pelvine: .cavus.35 │ │ │Ext. lat.5 │ │ │Rotaţie ext. = 0 .15 │ │ │Ext.Coxa-vara. = 0 .45 │ 30 │ 0 . genu recurvatum.20 │ │ │Rotaţie dr.15 │ │ │ │ │ │ │ │Ext.130 │ 45 │ 0 . = 0 . dr. = 0 . . în română şi franceză.0 │ │ │ │ │ │ │ │ │Interfalangiana 1 │Flex.90 │ 30 │ 35 . = 0 . lat. = 0 . stg.valgus .10 │ │ │Opoziţie = 0 cm │ 2 cm │ │ │ │ │ │ │ │Interfalangiana 1 │Flex.20 │ │ 0 . scurtări.Displazia luxantă a şoldului.35 │ │Inelar │Ext.Sindrom Klippel .= 0 .30 │ │ │Ext.10 │ │ │Încl. cifoze.talus .25 │ 15 │ 0 .I. . .95 │ 15 │ 0 . = 0 .0 │ │ │ │ │Abd.90 │ 45 │ 0 . = 0 . dr. = 0 .40 │ │ 0 . . = 0 .45 │ │ │Ext. Principalele boli invalidante: .90 │ 0 │ 0 .10 │ │ │Flex.85 │ 30 │ 0 .15 │ │ │Încl. coxa-plana.60 │ 30 │ 0 . = 0 .15 │ │ │Retroduc. = 0 .M.degete. Clasa a XIII-a.0 │ _ │ _ │ │ │ │ │ │ │Interfalangiana 2 │Flex. antebraţ.20 │ │ │Înclin. = 0 .20 │ │ │ │ │ │ │ │Flex.145 │ 45 │ 0 .10 │ │ │ │ │ │ │ │Flex. conform C.40│ 15 │ 0 .85 │ 40 │ 0 .10 │ │ │Add.15 │ │ │Rotaţie stg.60 │ │ 0 . = 0 .30 │ │ 0 . = 0 .45 │ 10 │ 0 .15 │ │ │Rotaţie stg. ICD în engleză).Picior strâmb congenital . = 0 .35 │ 15 │ 0 .40│ 15 │ 0 .40│ 15 │ 0 .0 │ │ │ │Auricular │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Metacarpofalangiană │Flex. = 0 .25 │ │ 0 .0 │ │ │ │ │ │ │ │Flex. = 0 . rad.10 │ │ │Ext. = 0 .10 │ │ │Rotaţie ext. = 0 .90 │ 30 │ 35 .0 │ │ │Rotaţie int.50 │ 25 │ 0 .45 │ │Metacarpofalangiană │Ext. lat stg.20 │ │ │Rotaţie dr.Sindactilie. = 0 . = 0 .90 │ 40 │ 0 . = 0 .50│ 15 │ 0 .5 │ │ │ │ │ │ │Genunchi │Flex.125 │ │Cot │Pron. mână. Diagnosticul funcţional: în raport cu tulburările funcţionale: anchiloze.15 │ │Coloana cervicală │Încl.15 │ │ │ │ │ │ │Police │Flex.10 │ │ │ │ │ │ │Index │ │ │ │ │Mediu │Flex. = 0 . = 0 .60 │ 20 │ 0 . = 0 .5 │ │ │Abd. uln.10 │ │Scapulo-humerală │Abd. coxa-valga. = 0 .45 │ 15 │ 0 .90 │ 0 │ 0 . = 0 .35 │ 0 │ 0 .30 │ │ │Înclin. = 0 . = 0 . = 0 . poziţiile fiziologice şi poziţiile funcţionale în anchiloze şi redori strânse ale principalelor articulaţii: ┌──────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────┐ │Denumirea articulaţiei│Amplitudinea fiziologică │Deficienţă medie. . = 0.20 │ │ │ │ │ │ │ │Anteduc.40 │ │Mână (pumn) │Ext.Scolioză idiopatică.0 │ │ 0 . .90 │ 45 │ 0 . redori.│ Poziţia funcţională în │ │ │ │ Mobilitate de: │anchiloze şi redori strânse│ ├──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤ │ │Flex.85 │ 40 │ 0 .170 │ 70 │ 0 .varus .M.45 │ │ │ │ │ │ │ │Flex.10 │ │Coxofemurală │Add.60 │ 20 │ 0 . Coloană vertebrală: .40 │ │ 0 .5 │ │Gleznă │Abd.20 │ │ │Add. = 0 . = 0 ..90 │ 30 │ 0 . TABEL cu mişcările.60 │ 10 │ 0 .90 │ 30 │ 0 ..

│ .I. a) Fibromialgia (fibrozita).FR) │prezintă astenie. Spondilatrita anchilozantă.20% │Nu se încadrează în grad de │ │celulare T se eliberează limfokine. 6. e) Boala Ledderhose. funcţii numai la PR confirmate. Sindromul Sjogren. Arterita Takayasu.R. VI.M. VIII.dispensarizare medic de familie │ │retroviruşi mycobacteri. Artropatia psoriazică. │După criteriile combinate semicantitative ARA │ │.I.profilaxia infecţiilor acute şi │ │În PR ipoteza uzuală privind etiopatogenia bolii│privind gradul de activitate al PR. │A. Coxartroza. rol │Testarea mobilităţii art. │ │. 3. IX. │ │teritorială pentru controale │ │care a fost periodic afirmat sau infirmat │ │ │periodice. │mobilizarea pasivă a articulaţiilor periferice. joacă un rol în etiologia PR. nu prezintă dureri la │ 0 . │ │Agenţii infecţioşi ca virusul Epstein-Barr. uşoară astenie.│ │Pentru ereditate pledează agregarea familială a │min. 4. care │Bolnavii prezintă redori matinale sub 1 h. Boala Crohn. 2. umezelii. 2. │ │ │ │POLIARTRITA REUMATOIDĂ este o boală │Există deci o incapacitate datorită inflamaţiei │ │ │ │imunoinflamatorie cronică şi progresivă care │(potenţial reversibilă) şi alta datorită │ │ │ │afectează cu predilecţie articulaţiile mici ale │alterărilor structurale consecutive (frecvent │ │ │ │membrelor. dar concepţiile │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ: │ │ │ │actuale consideră că PR este o boală la care │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │concură 3 categorii de factori: ereditatea. Artritele reactive (Sindromul Reiter-Fiessinger-Leroy). │ │de-a lungul anilor. este gradul │ │tratamentul infecţiilor cronice. Polimiozitele şi dermatomiozita. Ca urmare a stimulării │B. Artrozele mâinii. în mod simetric şi distructiv. este o afecţiune cronică │zero. 2. la debut.R. Bolile reumatismale abarticulare localizate. │şi de alterările structurale osteo-articulare. 1. periferice. ce survine pe un teren │ │ │ │ │genetic predispus. la │ │invaliditate. IV. │ │ │ │ │Etiologia este necunoscută. P. în observaţie.P. PR │definitivă). Spondilartritele seronegative: 1. │ 0 . la care se adaugă şi │Fără semne obiective patologice. Sclerodermia sistemică.30 │ │Sunt necesare măsuri profilactice . fără │ │Aceleaşi măsuri profilactice. d) Boala Dupuytren. pseudoparalitic) b) Periartrita coxofemurală. Bolile reumatismale abarticulare. │ │sau reumatologie Policlinica │ │alţi germeni. Artritele microcristaline şi dismetabolice. Granulomatoza Wegener. │ │locului de muncă. │ │bolii şi a factorului reumatoid (Ig M . 1. iar după clasa funcţională (Steinbrocker) │ ──────> │Capacitate funcţională completă cu │ │mediată imunitar. │ │antigen necunoscut. a cărei iniţiere şi perpetuare│este clasa I. Boala Behcet. periferice ale membrelor. 1.20% │invaliditate. Bolile reumatismale abarticulare difuze. Boala Kawasaky. la nivelul art. │ │este aceea că P. X. Poliartrita reumatoidă. Spondiloza cervicală şi lombară.R. Spondilartritele enteropatice din Colita ulceroasă. │ │activează monocitele şi macrofagele ce vor │nivelul art. Gonartroza. Spondiloza hiperostozantă.10% │curenţilor de aer la nivelul │ │precum şi asocierea PR cu antigenul HLA-DR4. GRAD 0. Lupusul eritematos sistematic. Guta. │ │ │ │face parte din colagenoze. 2. │starea subiectivă este foarte bună. Alte artropatii. nu│ │evitarea frigului. 4. b) Sindromul durerii miofasciale. a) Periartrita scapulo-humerală (umăr blocat. │ │infecţia şi autoimunitatea. c) Distrofia simpatică reflexă. │ │posibilitate de a executa normal │ │este dependentă de răspunsul celular T la un │ │ │profesia. Poliartrita nodoasă şi alte vasculite: Angeita alergică şi granulomatoasă (Boala Churg-Strauss). 3. ┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────┐ │ Diagnostic clinic │ Diagnostic funcţional │Incapacitate│ Grad de invaliditate │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │POLIARTRITA REUMATOIDĂ (Artrita reumatoidă) cod │Aprecierea capacităţii funcţionale a bolnavilor │ │ │ │boală 628 (din lista de 999 coduri de boală după│cu PR depinde de activitatea inflamatorie a bolii│ │ │ │C. │Bolnavii prezintă redori matinale sub 15 . 5. Boala Whiplle. 3. Vasculitele. II. VII. Boli articulare degenerative. │ 10 . membrelor normală.). 5. V. GRAD 0. XI. Artrozele piciorului. Boala mixtă a ţesutului conjunctiv. Condrocalcinoza (Pseudoguta). III.

minim activă │ │. │ │ │Semnele radiologice ale PR evidenţiate pe │ │ │radiografiile standard servesc la stadializarea │ │ │bolii şi la cuantificarea leziunilor articulare. se │ │apleacă şi se ridică de pe un scaun │ │cu sau fără dificultate. │ │.80% │ │ │ │ │ │ │Capacitate funcţională completă cu │ │posibilitate de a executa normal │ │profesia. │ │înainte de ameliorarea maximă.│ │Limitarea îndemânării manuale ca │ │închiderea şi deschiderea unei uşi │ │prin răsucirea cheii în broască. │B.21 .R. a │ │ortostatismului şi a mersului. │ │de medic. │Bolnavii acuză redori matinale 4 . Se apleacă şi │ │îngenunchează cu uşoară dificultate. glezne. periferice şi uneori │ │EXPLORĂRILE DE LABORATOR necesare pentru │dureri articulare şi în repaos.60 mm/lh. periferice normală.│ │neo-angiogeneza la rândul lor osteoclastele sunt│ │ │activate. care trebuie să includă eroziuni │După clasa funcţională Steinbrocker este clasa 1.Complementul seric şi fracţiunile sale (ex.anchiloză.GRAD 0. │ │. │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ │prin reducerea efectuării │ │gestualităţii profesionale. închiderea şi deschiderea │ │nasturilor şi legatul şiretelor. │ │.│După clasa funcţională a lui Steinbrocker este │ │Semnele radiologice precoce de PR: │clasa 2. dureri la presiunea art. │ │reorientarea profesională sau │ │recalificarea profesională după caz │ │în funcţie de vârstă şi potenţialul │ │evolutiv al bolii şi de rezultatul │ │recidivelor şi frecvenţa lor.R.41 . Poate │ │urca şi coborî scări cu uşoară │ │dificultate. │ │. P. │ │4. stadiul I precoce (după criteriile lui │ │hipergama-globulinemie.70.Tomografie computerizată. │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ │prin reducerea efectuării │ │gestualităţii profesionale. │ │ │ │După clasa funcţională a lui Steinbrocker este │ │DIAGNOSTICUL GRADULUI DE ACTIVITATE: │clasa 2. P. P. │ │Capacitatea de muncă pierdută total.40 mm/lh. MCF. │ │EXAMENUL LICHIDULUI SINOVIAL = exsudatul este în│Aprecierea asupra evoluţiei bolii . MCF sau pumni │Hemoglobinemia peste 12.21 . │ │curenţi de aer. │analitic 40 . │ │diagnostic şi într-o oarecare măsură pentru │Testarea deficitului funcţional analitic a │ │prognosticul PR. │repaos. │ │ │.20% (normal 30%). │ │tumefiate pe seama părţilor moi sau a │Forţa de prehensiune (măsurată cu ajutorul │ │hidartrozei. a │ │ortostatismului şi a mersului │ │prelungit. │ │Schimbarea locului de muncă. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ │. pumn. producând eroziunile osoase. │sfert: scor analitic: 50 . grad de mobilitate. │ │Poate urca şi coborî scările. │ │Alte tehnici imagistice: │Testarea deficitului funcţional analitic a │ │. dar nu │ │este cel mai fidel indicator al bolii active.39% ──────> 40 . dureri la mobilizări │ │cel puţin 6 săptămâni). │ │nivelul proeminenţelor osoase de pe suprafaţa │astenie prezentă (activitate completă. Factor reumatoid în ser = prin oricare metodă│Stare generală bună. │ │ │. │ │Aceleaşi măsuri profilactice. alergatul. │ │3. │ │semnele clinice de activitate inflamatorie a │După clasa funcţională Steinbrocker este clasa 2.osteoporoză juxtaarticulară. │ │îmbrăcarea şi dezbrăcarea unei │ │haine. │ │5. de ambele părţi ale liniei mediane │ │ │(afectarea bilaterală a art.R. │ │gradul de evolutivitate şi are rol prognostic.neregularitate marcată a spaţiului articular │activităţii pentru odihnă.VSH = este crescută în perioadele active cu │Forţa de prehensiune (măsurată cu ajutorul │ │valori ce depăşesc 30 . cu│Aprecierea asupra bolii .│ │sau osteoporoză neechivocă în sau mai ales │ │ │adiacent la articulaţiile afectate (modificarea │ │ │de tip artrozic izolat nu satisface acest │ │ │criteriu). . │ │Capacitate funcţională normală cu │ │excepţia handicapului durerii şi │ │redorii la una sau mai multe │ │articulaţii. │Steinbrocker) │ │Creşterea alfa-2-globulinelor este în strânsă │Bolnavii acuză redori matinale peste 2 . │ │fără ortostatism prelungit.69% ─────> 70 . P. │ │Diagnosticul de PR este permis atunci când sunt │Bolnavii acuză redori matinale peste 1 . limpede sau │activ. │ │tulbure. │ │.40 mm/lh.55% (normal 70%). │ │ │7. cu durată mai mare de o oră. frig. dar nu pentru diagnosticul │diverselor segmente ale mâinii şi pumnului arată │ │precoce de PR. │pentru odihnă). │Testarea mobilităţii art. Redoare matinală = redoare articulară sau │ │ │periarticulară.11 g/100 ml. │ │ │ │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate.4 trebuie să fie prezente pentru│activitatea pentru odihnă). │tipuri esenţiale de prehensiune arată o reducere │ │ │cu un scor sintetic: 19 . Limitarea activităţilor│ │fizice ca: ridicarea de greutăţi mai│ │mari de 5-6 kg.Factorii reumatoizi = FRIgM se determină │repaos. │ │Aceleaşi măsuri profilactice. │Hb .schimbarea locului de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Capacitate funcţională normală cu │ │excepţia handicapului durerii şi │ │redorii la una sau mai multe │ │articulaţii.50% (normal 70%) │ │restul metodelor imagistice sunt rareori │Testarea deficitului de efectuare a celor şase │ │folosite.Proteina C reactivă = este prezentă la │VSH .9. │ │PR din punct de vedere imagistic.49% ──────> 50 . genunchi. Noduli reumatoizi = noduli subcutanaţi la │Bolnavii acuză redoare matinală peste 2 h.5 g/100 ml.49% 20 . │ ──────> 20 .Electroforeza = arată o hipoalbuminemie. posibil. durere la mobilizarea pasivă şi │ │. │ │endotiale stimulate proliferează.periostită (rezolutivă). │ │care nu dă mai mult de 5% rezultate pozitive la │ │ │persoane normale. periferice. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Capacitate funcţională completă │ │cu posibilitate de a executa │ │normal profesia. observate pe radiografii standard │Testarea mobilităţii art. sau a butonului de la │ │aragaz. │ │FR sunt prezenţi în lichidul sinovial al │ │ │bolnavilor cu PR mai ales sub forma anticorpilor│ │ │anti IgG. dureri la mobilizarea pasivă a art.Rg. │ │Măsuri profilactice: │ │Schimbarea locului de munca în. │Steinbrocker). │ │ │Este obligatorie determinarea cantitativă. precum şi alţi │dureri la mobilizarea pasivă a art. abilitate │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ: │ │segmentară) sau biologici (elemente ale │ │ │sindromului biologic de inflamaţie nespecifică). Artrită a mâinilor = cel puţin o articulaţie │Nr.leziuni degenerative secundare. │Stare generală destul de bună.4 . │ │2. │C. │ │.peste 200. periferice şi dureri articulare în │ │.eroziuni de suprafaţă sau pseudochisturi.60% ──────> 60 .11 g/100 ml. iar celulele │Testarea mobilităţii art. uneori neomogen prin prezenţa │Capacitatea restantă globală a mâinii afectate = │ │flocoanelor de fibrină şi poate coagula spontan. │ │Gradul de activitate ale PR poate fi susţinut │ │ │printr-o serie de parametrii clinici (durere. │active şi pasive ale art. dar nu obligatoriu.minim activă.3 h. │periferice. se corelează cu progresia radiologică. Scintigrafia │Hb . IFP.│ │ridicarea braţelor deasupra capului │ │pentru a-şi pune pălăria. │ │Activitatea fizică este redusă în │ │puseu. sensibilitate. astenie. cu oboseală)│ │cel puţin 3 arii articulare (din 14 posibile: │dureri la mobilizarea pasivă a art.R. GRAD 0.70% 50 .12. │ │6. │ │muncii fără eforturi profesionale.osteoporoză generalizată. II/III.0 . │ │ │. a răsucirii unei chei în │ │broască. │ │ │ │ │ │Capacitate funcţională completă │ │cu posibilitate de a executa │ │normal profesia. │ │C3) este normal sau uşor crescut.12.200. periferice. │ │activate şi vor forma panusul. P. periferice normală. │ │Uşoară limitare a îndemânării │ │manuale ca: răsfoitul filelor unei │ │cărţi. articulaţiilor periferice dureroase la │ │inflamată (criteriile de mai sus) dintre │mobilizare pasivă. │ │Waaler-Rose şi reacţia Latex. │ │următoarele: IFP.tumefierea părţilor moi. │ │Gradul III de Invaliditate. │B.Rezonanţă magnetică nucleară. Artrită simetrică = afectarea simultană a │După clasa funcţională Steinbrocker este clasa 1. poziţii │ │vicioase fixe în timpul muncii. Artrită în 3 sau mai multe arii articulare = │uşoară astenie (activitate completă.│70 . │membrelor periferice şi dureri articulare şi în │ │. │ │IFP. │ │. II (moderat). │ │. MTF) │Stare generală bună. │tensiometrului în mm) . coate. umezeală. etc.5 ore. posibil.│elibera o varietate de monokine. │şi arată un potenţial recidivant redus.│ │a serului cercetat.│ │bolii. MCF şi MTF │ │ │este acceptată şi fără simetrie absolută).29% ──────> 30 . după criteriile │ │. respectiv 1/40 a │VSH . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate. │ │satisfăcute 4 din cele 7 criterii de mai sus │astenie prezentă (trebuie să întrerupă │ │(criteriile 1 . │ │şi eroziuni severe.9 . │Forţa de prehensiune (măsurată cu ajutorul │ │După radiografia convenţională. periferice normală. │ │curent prin 2 tehnici serologice reacţia │Stare generală aproape bună. │ │majoritatea bolnavilor cu PR şi este corelată cu│Hb . │ │Aceleaşi măsuri profilactice. │ │În mod curent sunt necesare: │Aprecierea asupra evoluţiei bolii .│ │articulaţiilor în ariile şi în modul indicate la│ │ │punctul 2. st. │ │ │ │GRADUL II de invaliditate.25% (normal 30%). (obligatoriu prin │Forţa de prehensiune (măsurată cu ajutorul │ │metode cantitative) care sunt considerate a fi │tensiometrului în mm) 195 .115 . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gradul III de invaliditate. │ │Creşterea frecvenţei şi duratei perioadelor de │Bolnavii prezintă redori matinale peste 4 . posibil. periferice.moderat │ │PR de culoare galben citrin. de a se autoconduce. Sinoviocitele sunt │Stare generală bună. │ │diagnosticul de PR cât şi pentru urmărirea │Stare generală destul de bună. │ │legătură cu intensitatea procesului inflamator │astenie permanentă (întreruperea activităţii │ │indicând faza acută a PR. │activă a art. se deplasează greu pe │ │distanţe mai mari de 500 m. st.R.5 g/100 ml. │ │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate. posibil. │o reducere a amplitudinii mobilităţii cu un │ │. │ │ │tumefiere. cu │ │extensoare sau juxtaarticular. GRAD 0. ortostatismul prelungit. │ │articulară este cea mai utilă metodă de a evalua│VSH . realizând │Clasa funcţională după Steinbrocker este clasa 1. │Testarea deficitului de efectuare a celor şase │ │ │tipuri esenţiale de prehensiune arată o reducere:│ │EXAMENUL RADIOLOGIC STANDARD: │scor sintetic . dar nu obligatoriu.Rg. │o reducere a amplitudinii mobilităţii: scor │ │Cu excepţia radiografiilor osteoarticulare.195 . mâini faţă bilateral.85% (normal 100%). la debut. mersul pe distanţe │ │mari. │Dureri la mobilizarea activă şi pasivă a art.subluxaţii.│A. │diverselor segmente ale mâinii şi pumnului arată │ │.4 .R. │ │Capacitate funcţională normală cu │ │excepţia handicapului durerii şi │ │redorii la una sau mai multe │ │articulaţii.90% 70 .200. la debut.10. deschiderea sau închiderea │ │unui robinet. VSH . │ │mediatori ai inflamaţiei. la debut.3 h. │ │ale mâinilor. │A. scintigrafia │tensiometrului în mm) . cu │ │Semnele radiologice tardive de PR: │astenie prezentă ce necesită întreruperea │ │.70 mmHg. antepicior faţă bilateral. │ │ │CRITERIILE ARA pentru diagnosticul PR (revizia │ │ │1987) după Silman şi colab. │obligatoriu.20 mm/lh. P. │tensiometrului în mm) . │ │evoluţiei bolii.│ │cu posibilitatea invalidului de a se│ │autoservi.5 h │ │activitate şi/sau de persistenţa unor indicatori│cu astenie marcată şi oboseală în repaos.îngustarea uniformă a spaţiului articular. Semne radiologice = modificări caracteristice│ │ │pentru boală. │Bolnavii pot acuza redori matinale peste 1 h. │ │. de a│ │se orienta spaţial fără ajutorul │ .IgM şi IgG = sunt crescute. dar nu │ │Reacţiile pentru FR pot fi un indicator pentru │obligatoriu. observate direct │oboseală). │ │pozitive la diluţia de 1/64. │ │ │redoare matinală. 1987) │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ │1.Fibrinogenul = este crescut în 65% din PR │ │ │activă. Limitarea │ │activităţilor fizice ca ridicarea │ │obiectelor grele şi transportul │ │lor. │ │ │creşterea alfa-2-globulinelor şi │A.

│ │ fibroasă sau osoasă. │ │ │poate ridica braţele. Sever: 1.6%.20% │Nu se încadrează în grad de │ . posibil. zilnic şi uneori şi în │ │meargă mai mult de 200 . se │ │total.lipsă. │ │ │Steinbrocker. │este gr. │ │ │ │ │.Starea subiectivă: │poziţii vicioase.40% (normal 70%).Durata redorii matinale: │ │ │îmbrăcarea hainelor. nu │ │ │singur medicamentele etc.sub 5 min. │ │Aprecierea gradului de evolutivitate al PR │Capacitate restantă (globală) a mâinii afectate =│ │butonul de la aragaz.întreruperea activităţii pentru│ │ │(endoproteze coxofemurale.2 . dezbrăca singur. │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │SPONDILARTRITA ANCHILOZANTĂ │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ: │ │ │ │(S. │ │ Gradul 3: .A. │ │ Gradul 0: . st. Nu se poate apleca sau │ │DIAGNOSTICUL STADIULUI ALTERĂRII │un scor analitic: 30 . │cursul nopţii.R.2 ore │ │ │realiza majoritatea activităţilor │ │ Gradul 2: . periferice la mobilizare şi în repaos.oboseală în repaus. │30 (normal 70%). │ │ │10 . IV sunt forme cu leziuni │ 90 .A. Atrofie musculară extinsă. 3. │(după criteriile combinate semicantitative ARA) │ │Nu poate îngenunchia. │ │se orienta spaţial fără ajutorul │ │ 4. │reducere gravă a capacităţii de efectuare a celor│ │dexteritatea mult diminuată │ │ │6 tipuri esenţiale de prehensiune: scor sintetic:│ │(întoarcerea paginilor unei cărţi. anchiloza │ │tot timpul în pat sau în majoritatea│ │ Gradul 3: .300 m. S. │ │permiţând bolnavului numai o parte │ │ prezent.aproape bună. │ │ │chirurgicale corectoare │ │ Gradul 2: . │ │ │Măsuri profilactice: │ │ Gradul 1: . Bolnavii stau │ │ Gradul 2: . │A. │ │ Gradul 0: .│ │ Gradul 3: . │ ──────> │Imposibilitatea persoanei de a │ │ Gradul 1: . scrisul cu stiloul sau │ │(criteriile Steinbrocker): │biologic) arată un potenţial recidivant moderat │ │creionul. nu-şi poate lua │ │ imobilizat la pat sau în fotoliu. dureri │ │autoservi. │Formele de PR cu anchiloza pumnului şi a │ │supraveghere permanentă din partea │ │ Gradud 1: . Precoce: 1. │ │spaţială necesitând îngrijire sau │ │ Gradul 0: . │ │. Atrofie musculară de vecinătate. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ │ │.şi în repaus. fără să simtă nevoia de a se│ │ │diverselor segmente ale mâinii şi pumnului arată │ │aşeza. Nici un semn radiologic de │ │ │ │ │ distrugere. în puseele evolutive. ridicarea braţelor pentru │ │ │ │ │a-şi pune pălăria pe cap etc). de a se autoconduce.5 min. │ │să se oprească şi fără să resimtă │ │ │VSH 70 . Nu se pot │ │ numai o mică parte din ocupaţiile │ │ │îmbrăca. Anchiloză fibroasă sau osoasă. │ │ se poate ocupa de propria îngrijire │ │ │ │ │ sau o face cu mare dificultate. │ │cu mare greutate a unui robinet. La fel ca la II 4. scor sintetic: 0 . st. │ │I.8 ore │ │ │vieţii zilnice şi reducerea │ │ Gradul 3: . │Formele de PR st.numai la mişcare.│biologici de activitate în perioada de remisie │Dureri la mobilizarea activă şi pasivă a art. fără│ │bolii. │tibiotarsiană în equin cu deformaţii ale │ │zilei. = CF completă. │ │ │obligatoriu. │sub 40% (normal 100%). În ceea ce priveşte îndemînarea │ │ 2. funcţionale (CF) │Testarea deficitului funcţional sintetic arată o │ │2 . │ │ Gradul 0: . │ │ │reducere gravă a capacităţii de a efectua cele 6 │ │îşi leagă cu greutate şiretele la │ │ │tipuri esenţiale de prehensiune. bilateral. │ │partea altei persoane pentru a merge│ │Clasa Felul capac. Nu│ │ fi prezentă.5 . (Steinbrocker): │diverselor segmente ale mâinii şi pumnului arată │ │Necesită sprijin cârje şi ajutor din│ │ │un scor analitic sub 20% (normal 70%). │Hb .100% │Gradul I de invaliditate. │ │altei persoane. │Forţa de prehensiune (măsurată cu ajutorul │ │poate să meargă mai mult de 500 m.R. st. Bolnavii nu pot să │ │clinică indică un caracter progresiv evolutiv al│periferice şi în repaos. │Testarea deficitului funcţional analitic al │ │sprijin. │genunchilor în semiflexie. nu-şi │ │ casnice şi autoservirea.împiedică somnul. Nu pot sta │ │ exercita normal profesiunea. │osteoarticulare. Moderat: 1.│art. dar nu │ │scările. │ │ │tensiometrului în mm) sub 70 mmHg. închiderea şi deschiderea │ │ │7 . │astenie marcată cu oboseală şi în repaos. P. │ │disconfort. în puseele evolutive.peste 100 mm/lh. Criteriile stadiului II. = CF limitată permiţând bolnavului │ │ │partea altei persoane. cu │ │ │. Poate urca şi coborî │ │ │Hb . │o reducere cu trei sferturi. = CF normală cu excepţia handicapului │0 . IV (terminal) după criteriile │ 90 .destul de bună. propuse de Steinbrocker. Terminal: 1.eventuale intervenţii │ │ oboseală.95% │muncă. Nu│ │ durerii şi redorii la una sau mai │Capacitate restantă globală a mâinii afectate │ │se pot ridica din poziţia şezând în │ │ multe articulaţii. Leziunile extraarticulare. scor analitic = 20 -│ │kg. Nu pot să urce şi să │ │ 1. cu deformări şi anchiloze în │ │de autocontrol sau de orientare │ │.5 g/100 ml. │ │sta în picioare mai mult de 20 min. │ │Capacitatea de muncă pierdută total. cu │ │spaţial fără ajutorul altei │ │ │laxitate ligamentară şi instabilitate articulară. │ │bolnavilor cu P. │Steinbrocker. │ │câţiva paşi fără să se oprească sau │ │Clasificarea capacităţii funcţionale a │Testarea deficitului funcţional analitic a │ │fără să resimtă dureri severe. Bolnavul se │ │ nodulii sau tenosinovita poate │Starea subiectivă este rea. = Infirmitate importantă: bolnav │ │ │tăia alimentele. │ │haină. legarea şiretelor de la │ │ │Capacitatea restantă globală a mâinii afectate │ │pantofi. │ │manuală şi dexteritatea: foloseşte │ │ │Testarea deficitului funcţional sintetic arată o │ │cu greutate stiloul sau creionul. P. de a│ │ 3. nu obligatoriu. IV (terminal) după criteriile lui │ 95 . │ │ │ │ │Testarea deficitului funcţional sintetic arată o │ │ │ │ │reducere foarte gravă a capacităţii de efectuare │ │ │ │ │a celor 6 tipuri esenţiale de prehensiune (sau │ │ │ │ │numai schiţarea lor).peste 8 ore. Nu poate │ │ cartilaginoase sau osoase. │VSH . fără anchiloză│Gradul de activitate al PR este sever activă │ │până să simtă nevoia de a se aşeza. cu posibilitatea invalidului │ │ │adaugă: │ │de a se autoservi. Deformări axiale. │ │imobilizat la pat sau în fotoliu. Nu poate să ridice şi să │ │ │diverselor segmente ale mâinii şi pumnului arată │ │transporte greutăţi mai mult de ½ │ │IV. │ │îngenunchia ca să ridice un obiect │ │STRUCTURALE = se face pe baza criteriilor unanim│Testarea deficitului funcţional sintetic arată o │ │de pe jos. │ │imobilizat la pat sau în fotoliu. │ │altei persoane. Se ridică cu │ │ 3. . cu dificultate.foarte bună.9 g/100 ml. │ │răsucirea unui robinet sau buton de │ │Stadializarea poliartritei reumatoide │Coeficientul de evolutivitate generală (clinic şi│ │aragaz.90% │Gradul II de invaliditate. a │ │unei alte persoane. Greutate în │ │ │ │ │ridicarea membrelor toracice pentru │ │Criteriul: │ │ │punerea unei pălării pe cap sau │ │. Nu pot sta în │ │ 2. a şoldurilor.100 mm/lh. │degetelor. încheierea nasturilor de la│ │ STADIUL STAREA │= 40% (normal 100%). III (severă) după criteriile lui │ 80 . cu sau fără uşoare │ │ │ │ │ leziuni cartilaginoase sau │B. Nu poate urca sau │ │III. │durerea împiedică somnul. Aspectul de osteoporoză poate fi│clasa 3. Nu pot să meargă mai mult de │ │ │antepiciorului (anchiloza MTF). Osteoporoză. │ │ │ │ │După clasa funcţională a lui Steinbrocker este │ ──────> │Infirmitate importantă: bolnav │ │ │clasa 4.) Cod boală 469 (din lista de 999 coduri de│A.rea. Absenţa deformărilor (limitarea │Bolnavii prezintă redori matinale peste 5 ore. │ │fără sprijin. │ │ │ │ │ │ │ │B. │ │Capacitatea de muncă pierdută │ │ │La toate formele de PR de la punctul A. │După clasa funcţională a lui Steinbrocker este │ ──────> │Infirmitate importantă: bolnav │ │ │clasa 4.lipsă. nu-şi poate │ │ 4. │ │greutate de pe un scaun şi cu │ │ 4. răsucirea unei│ │(criteriile combinate semicantitative ARA) │60% (normal 100%).activitate completă. │ │picioare nesprijinit şi neajutat. │ │ │ │ │Capacitatea restantă globală a mâinii afectate │ │ │ │ │sub 20% (normal 100%). posibil. P. │ │ │capacităţii efective a unor │ │. │ │ │.PR cu pierderea acuităţii vizuale datorită │ │ │ │ │complicaţiilor oculare. │ │II. │ │chei în broască. nu│ │ │ │ │se poate ocupa de propria îngrijire │ │ │ │ │sau o face cu mare dificultate. │ │ Gradul 1: .9. │ │coborî o scară cu trepte. fără ajutor din│ │ 3. │ │poziţia în picioare. │ │ 2. de a se │ │ │. centrală la debut în faza de sacroileită │ 0 .formele de PR formă miozitică în care se │ │autoconduce. cu posibilitatea de a │reducere gravă a capacităţii de efectuare a │ │coboare nici o treaptă.10% (normal 30%). │ │ osoase. Leziuni distructive. │ │ │ │ │Testarea deficitului funcţional analitic arată o │ │ │ │ │reducere foarte gravă a mobilităţii diverselor │ │ │ │ │segmente ale mâinii şi pumnului: scor analitic │ │ │ │ │sub 10% (normal 70%).│ │ 2. a capacităţii de autoservire.R.3 paşi.100% │Gradul I de invaliditate.3% │ │ │ │ │(normal 30%). │ │ odihnă │ │ │genunchi).R.18% (normal 30%). │ │ │din ocupaţiile casnice şi │ │ │ │ │autoservirea.Durerea: │ │ │.Astenia: │ │ │activităţi de autoservire. │După clasa funcţională a lui Steinbrocker este │ ──────> │Capacitatea funcţională limitată │ │ 2. │Clasa funcţională după Steinbrocker este 3.│ │persoane.tratamente medicamentoase. de a se orienta │ │ │produce atrofia muşchilor extremităţilor. a coatelor. Îndemânarea manuală şi │ │acceptate. │ │cu posibilitatea invalidului de a se│ │ mobilităţii poate fi prezentă).controale periodice.PR forma vasculitică cu alterarea stării │ │ │ │ │generale. │ │deplasează cu greutate în baston.sub 9. │ │Nu poate sta în picioare mai mult de│ │ │Testarea deficitului funcţional analitic a │ │30 min. │ │ │ │ │nu se poate ocupa de propria │ │ │ │ │îngrijire sau o face cu mare │ │ │ │ │dificultate. │ │Pierderea totală a capacităţii de │ │ Gradul 2: . scor sintetic │ │pantofi. │celor 6 tipuri de prehensiune: scor sintetic │ │confortabil pe scaun. │Steinbrocker.

care este prezent la 80 . GRAD 0.gradul II = sacroileită minimă: contururile │ │ │osoase apar şterse (datorită resorbţiei osoase │ │ │subcondrale a ambelor versante. │dorso-lombare şi rectitudinea coloanei lombare + │ │ . S. │ │modificări specifice. în proiecţie frontală sau │punţi la un nr. │clinic şi biologic. │care cedează la mobilizarea coloanei şi la mers.electroforeza proteinelor serice pune în │ │ │evidenţă o hiper-alfa 2 globulinemie (alături de│ │ │o creştere minimă a hipergamma-globulinemie). Limitarea │ │activităţilor fizice ca alergatul. . după │ │care resimte disconfort la nivelul │ │articulaţiilor periferice ale │ │membrelor pelvine. │generalizarea sindesmofitelor cu formarea de │ │Rg. aparţine grupului de histocompatibilitate │al bolnavului. │ │oblică este ex.90% dintre │ │ │bolnavi. │ │ │.Rg. │ │În fazele evolutive ale SA modificările │ │ 0 . unilaterală) │Fără semne inflamatorii clinice şi biologice │ │SA definită: criteriul radiologic + cel puţin un│evolutive. radiologic al art. │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ │prin reducerea efectuării │ .antigenul HLAB27 este prezent la 80 . ridicarea de greutăţi. Durere lombară şi redoare. CRITERII CLINICE: │sacroiliace). obiectiv │ │lombare. │ │Poate urca şi coborî scări. formă centrală cu prinderea art.90% │Fibrinogen normal. la nivelul coloanei │ │creatinfosfokinazei şi a fosfatazei alcaline. │ │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate. se │ │apleacă şi se ridică de pe un scaun │ │cu sau fără dificultate.2 zile pe lună cu redoare matinală │ │şi unele criterii clinice.Fibrinogen uşor crescut. │în puseu acut inflamator clinic şi biologic cu │ │ .2 zile pe lună. sacroiliace în incidenţa oblică. important de discuri vertebrale.69% │Gradul III de invaliditate.2 │ │3 luni. coloanei CDL prezintă │ │ . CRITERIUL RADIOLOGIC: │A. GRAD 0. centrală la debut în faza de sacroileită │ │(Van de Linden. Nu │ │poate să stea confortabil pe scaun │ │mai mult de 2 ore. histologic al│moderate la nivelul segmentului vertebral │ │sinovialei nu este patognomonic pentru S. │ │Limitarea activităţilor fizice ca: │ │ridicarea de greutăţi mai mari de │ │5 . │ │Poate urca şi coborî scările. sacroiliace. │care cedează la mobilizarea coloanei. │ │HLAB27. │ │ │ .VSH este crescut în cursul puseurilor │alternantă dreapta şi stânga: sciatică în │ │evolutive.2 zile pe lună. coboară │ │A. │Bolnavii pot avea dureri lombosacrate nocturne │ │procesul inflamator debutând frecvent la nivelul│uşoare 1 . extensiei.3 luni cu uşoară redoare│ │articulaţiilor sacroiliace şi progresând │lombo-sacrată matinală.D13.10% 10 20 20 30 40 50 50 60 │invaliditate.A formă periferică la debut (forma │ │punţi osoase care se formează între cele │"scandinavică" de S. se deplasează greu pe │ │distanţe mai mari de 600 m. │deficienţă ventilatorie uşoară.│ │evitarea frigului.gradul I = modificare suspectă. GRAD 0 │ │Aceleaşi măsuri profilactice. cât şi în cel │al bolnavului. │ │ . sacroiliace. │.dispensarizare medic de familie │ │sau reumatologie Policlinica │ │teritorială pentru controale │ │periodice. │ │I. │ │HLAB27.proteina C reactivă este prezentă. spaţiul articular dispare. fiind │sacroiliace gr. de faţă şi profit a joncţiunii dorso-lombare│proces inflamator cronic de obicei asimetric.gradul III = sacroileită moderată. bazin pentru art. │gr. atât în declanşarea │ │ │bolii cât şi a formelor evolutive inflamatorii │ │ │ce duc la invaliditate. │ │fiind similare în majoritate cu cele din PR. se │ │apleacă şi se ridică de pe scaun cu │ │uşoară dificultate. periferice │ │concavităţii obişnuite a conturului vertebral │2 . aspect comparat │ │ │cu "marginea de timbru poştal" (S.creşterea în ser │coloanei vertebrale lombare. El este un mijloc util pentru │stânga. │vizuală sau deficienţă vizuală uşoară.gradul 0 = aspect radiologic normal. pe ambele │ │ │versante ale articulaţiei. umezelii. │evolutive fără afectare oculară sau disfuncţie │ │ . Din poziţia │ │îngenunchiat se ridică cu uşoară │ │greutate. dar poate fi şi normal chiar şi la │"basculă". │ │precoce la nivelul vertebrelor D11. centrală la debut în faza de sacroileită │ │I. │ │În mod curent sunt necesare: │Ca semne biologice de inflamaţie: │ │ . S. │gr.fibrinogenul este crescut. poziţii │ │vicioase fixe în timpul muncii. │Articulaţiile periferice sunt afectate de un │ │Rg. │ │bilaterală (de grad III sau IV. iliac şi │ │ │sacrat). │ │Activitatea fizică este redusă în │ │puseu. este cel radiologic (prezenţa unei │Bolnavii acuză dureri lombosacrate sau sciatalgii│ │sacroileite bilaterale). În│Testarea mobilităţii coloanei CDL arată o │ │evoluţia artritei sacroiliace din punct de │reducere cu 50% din valorile fiziologice ale │ │vedere radiologic se deosebesc 5 grade: │flexiei. Nu poate sta mult │ │timp în poziţie fixă aplecată în │ │timpul activităţii profesionale. │ │seronegative): │înclinare laterală dreapta şi stânga. │ │curenţi de aer. cel│ │evidenţiază osificările subligamentare care apar│mai frecvent-genunchiul.A. │C. obiectiv │ │S. Investigaţii biologice: │până la nivelul genunchiului. │ │a IgA în timpul perioadelor de activitate a │Fără semne inflamatorii clinice şi biologice │ │bolii. 1 zi pe săptămână sau │ │ant. │ │Sunt necesare măsuri profilactice .studiul lichidului sinovial . fără să fie │ │nevoie să se mişte.39% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │1 . │frecvente entezopatii fiind: fasciita plantară. │stânga. │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ │prin reducerea efectuării │ │gestualităţii profesionale. printre cele mai │ │corpuri vertebrale vecine. S. IV (vezi ex.A. înclinare laterală dreapta şi│ │. │ │ │. │ │cură balneară.creşterea │lat. el având semnificaţia │Proteina C reactivă normală. │ │producându-se o fuziune a articulaţiei. Testarea mobilităţii coloanei CDL │ │reumatoizi sunt negative (criteriul de integrare│ca test obiectiv arată o reducere cu 30% din │ │a S.programe de │ │kinetoterapie la domiciliu sau │ │policlinică.│boală după CIM). │ │ │Versantele osoase apar zimţate. dr.A. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE: │ │Uneori când ex. │ │ sacroiliace. │ │frontal. la care se pot adăuga │bilat.dispensarizare la medicul de │ │familie sau specialist reumatologie │ │Policlinică. este recidivantă. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .) în puseu inflamator │ │versante. uşurată de exerciţiu şi nemodificată de │zile pe lună. │ │2.dozările enzimelor în ser . fără deficienţă │ │ . periferice este redusă cu 30-40%│ │vertebrali) determinat de eroziunea unghiurilor │din valorile fiziologice.10% din │coloanei cervico-dorso-lombare).controale periodice. 5 . de faţă şi profil a joncţiunii │ │ │ dorso-lombare şi a coloanei lombare. de Seze). │ │bolnavii cu S. │ │ridicarea obiectelor grele şi │ │transportul lor.A.A. │Mobilitatea coloanei CDL este în limitele │ │Principalul criteriu de diagnostic pozitiv al │fiziologice. │ │din bolnavi.29% │la mers. formă centrală cu prinderea art. │ │1. Sacroileită de grad II sau mai mare. prin │ │ │scleroza periarticulară apare o creştere a │ │ │opacităţii osoase. dar fără │cu redoare matinală persistentă. EXAMENUL RADIOLOGIC: │reducere cu 40% din valorile fiziologice ale │ │ Diagnosticul de S. pot să nu aibe antigenul │Fără semne inflamatorii clinice.A. IV şi a coloanei dorso-lombare │ │considerat un test de evolutivitate a bolii mai │(sindesmofite numai la nivelul joncţiunii │ │fidelă decât VSH. IV şi a coloanei dorso-lombare │ │în primul rând de aspectul patologic al │(punţi vertebrale între două corpuri vertebrale │ │radiografiei art. │ │fără ortostatism prelungit. statul în picioare.programe de │ │kinetoterapie la domiciliu sau │ │policlinica teritorială. │ │curenţilor de aer la nivelul │ │locului de muncă. │ │ │interliniul articular fiind diminuat.49% │Bolnavii pot să desfăşoare │ │activităţi fizice. art. activităţile sociale │ │cotidiene.2 zile la 2 . etc. . GRAD 0. extensiei. │. rotaţie dreapta şi stânga şi cu 10% la │ │diagnosticul precoce al bolii. III (vezi ex.49% │Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate. │ . iar ex. rotaţie dreapta şi stânga la nivelul CDL │ │. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate.A.70% │Gradul III de Invaliditate. radiologic al art. 1 . frig. S.A. de profil a coloanei vertebrale lombare: │tendinita achiliană (ambele determinând │ │arată rectitudinea coloanei lombare cât şi │talalgiile persistente). │ │repaus.Rg. │B.3 zile pe săptămână. │ │ │ .) │ │afectează predominant coloana vertebrală. timp de cel puţin │Bolnavii pot acuza dureri lombosacrate 1 .A. Prezenţa lui nu │ │ │este suficientă pentru diagnosticul unei SA.Tomografia computerizată axială a art. radiologic nu este edificator se│ │ │pot efuctua: │A. │Radiologic rg. │ │ │.VSH uşor crescut mai mare de 25 mm/h. art. GRAD 0. │ │ │. L1-L2 │Strâns legată de afectarea articulaţiilor │ │(fiind primele modificări radiologice │periferice este cea a inserţiilor tendinoase şi │ │vertebrale) care pot ajunge la punţi între două │capsulare pe os (entezopatia). un rol │ │ │important îl au factorii de mediu: infecţiile cu│ │ │Klebsiella pneumoniae. Alături de factorii genetici. │ │S. nu au probleme │ .Rg. o osteocondensare. │ │vertebrale (superior şi inferior) cu lipsa │Bolnavii au dureri la nivelul art.cură │ │balneară în staţiune cu profil │ │reumatologic. │ │Pot să-şi desfăşoare activităţile │ │casnice. │ │ │ . │ │fiind nevoie de existenţa altor modificări şi │sacroileitei gr. │ │. │ │ .A. │ │ │II.Proteina C reactivă absentă.testele de depistare a factorilor │ventilatorie. uneori cu iradieri sciatice bilat. │nivelul coloanei cervicale. în grupul spondilartritelor │valorile fiziologice ale flexiei. │ │criteriu clinic. │Testarea mobilităţii coloanei CDL arată o │ │B. altor zone interesate. umezeală. │ │EXPLORĂRILE DE LABORATOR necesare pentru │Sciatalgia prezintă anumite particularităţi: │ │susţinerea diagnosticului de SA: │sciatica înaltă din regiunea fesieră. │ │predispoziţiei faţă de boală. I sau II (vezi ex. │ │ │ -20% │Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate. formă centrală cu prinderea coloanei CDL │ │ . a │ │ortostatismului şi a mersului │ │prelungit. │ │ascendent. . │flexie. │ │Rg. │ │bolnavii cu forme severe ale bolii. │ │S. │ │ . radiologic de profil al│ │ . rotaţiei │ │ .Rg. sacroiliace. S. sacroiliace. │ │ . │ │Măsuri profilactice: │ │Schimbarea locului de muncă în │ │munci fără eforturi profesionale.arată │Uşoară redoare dorso-lombară însoţită de dureri │ │predominanţa limfocitelor.A. 1984): │gr. │ │ . Limitarea mişcărilor coloanei vertebrale │Nu sunt semne clinice patologice la ex. iar spaţiul articular pare lărgit │ │ │(pseudolărgirea spaţiului articular). a │ │ortostatismului şi a mersului. urcatul şi coborâtul │ │scărilor. Limitarea expansiunii toracice (corectată în │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ │funcţie de sex şi vârstă).A. este confirmat de ex. şi stg. │ │semnul Romanus (aspectul pătrat al corpilor │Mobilitatea art. atât în planul sagital.Tomografia art. │Nu sunt semne clinice patologice la ex. │semnul Romannus) vezi ex.imunoglobulinele serice . │ │ │3. │VSH normal.60% │gestualităţii profesionale. S. ele │dorso-lombar 1 . extensiei.Scintigrafia osteoarticulară. │ │deplasare. │ │ . │dorso-lombare. │ . înclinare laterală dreapta şi │ │radiologic. . radiologic cel mai important. │ │Aceleaşi măsuri profilactice.6 kg şi transportul lor. inclusiv profesionale │ │(activităţile vieţii zilnice) │ │Necesită: │ │.gradul IV = anchiloză datorită numeroaselor │B. │ │ │ │ │ │CRITERII DE DIAGNOSTIC AL SA: │B. radiologic).A este o boală inflamatoare cronică care │sacroiliace bilat.

consecinţa │ │disfuncţiei ventilatorii de tip │ │restrictiv. formă centrală cu prinderea centurilor │ │toracice şi pelvine (forma Strumpell .2 luni │ │consecutiv.│ │cu posibilitatea invalidului de a se│ │autoservi. de a│ │se orienta spaţial. │ │ │ │Gradul II de invaliditate. │ │Nu poate sta mai mult de 30 min.A. în mod │ │ │ireversibil. se caracterizează pin pensarea │ │ │interliniului articular ce poate merge până la │ │ │anchiloza osoasă. │ │. │ │Capacitatea de muncă pierdută total. cu aspect de "şină de tramvai" pe rg. │şi fixarea coloanei cervicale în flexie. │ │Bolnavii cu aceste forme au dureri severe 2 . │ │Capacitatea de muncă pierdută total.eventuale │ │intervenţii chirurgicale corectoare │ │(endoproteze coxofemurale şi │ │scapulo-humerale) urmate de │ │programe de kinetoterapie în secţii │ │de recuperare. │ │Bolnavii acuză dureri dorsale şi dureri toracice │ │inferioare sau toraco-abdominale şi o limitare a │ │expansiunii toracelui în cursul mişcărilor │ │respiratorii ample. dar cu│ │dificultate. S.85% din valorile fiziologice. │ │Poate urca şi coborî scările. │ │ │ │GRADUL II de invaliditate. fără să se sprijine sau fără să │ │resimtă disconfort. forme periferice cu prinderea │ │articulaţiilor mari.. Are un │ │grad de dispnee la mers. sau de orientare │ │spaţială necesitând îngrijire sau │ │supraveghere permanentă din partea │ │altei persoane. │ │Nu poate să meargă mai mult de 50 │ │m. formă centrală cu prinderea coloanei CDL │ │înaintea apariţiei modificărilor radiologice.│ │de autocontrol.internare în secţia de │ │reumatologie în puseele acute ale │ │bolii pentru tratament. umezeală.A. S. fără să simtă nevoia de a se│ │aşeza. │ │Bolnavii au dureri severe 4 . │ │Pierderea totală a capacităţii de │ │muncă. │ │În afectarea art. genunchi sau │ │articulaţiilor coatelor. │ │curenţi de aer. │ │. │ │Măsuri profilactice: │ │. │ │ │Afectarea art. │ │Afectarea funcţiei articulaţiilor periferice │ │peste 80 . de a se autoconduce. │ │Bolnavii au dureri severe. │ │Nu poate ridica şi transporta │ │greutăţi mai mici de 1kg. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C. fără să se oprească şi fără să │ │resimtă disconfort. de a se autoconduce.dispensarizare medic de familie │ │sau specialist reumatologie pentru │ │controale periodice.prinderea umerilor (anchiloză în adducţie) │ │ . │ │Măsuri profilactice: . Nu poate urca şi │ │coborî scări. poziţii │ │vicioase fixe în timpul muncii.90% 70 .A. cu deficienţă vizuală medie prin │ │afectarea oculară (sechele de iridociclită). Imposibilitatea persoanei │ │de a realiza majoritatea │ │activităţilor vieţii zilnice şi │ │reducerea capacităţii efectuării │ │unor activităţi de autoservire. Se deplasează cu greutate cu │ │baston sau cârje pe distanţe mai │ │mici de 20 m. cu deficienţă ventilatorie medie de tip│ │ │restrictiv şi deficienţă vizuală medie prin │ │ │sechele de iridociclită. │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ. formă centrală şi periferică cu │ │predominanţa formei periferice. │ │Bolnavii acuză dureri cervicale şi redoare. generată de rigiditatea │ │cuştii toracice. │ │Nu poate sta în picioare mai mult de│ │30 min. │ │Bolnavii stau la pat majoritatea │ │zilei. │ │Nu poate să stea confortabil în │ │scaun. S. de a│ │se orienta spaţial. după care se │ │îndreaptă cu mare greutate. │ │Aceleaşi măsuri. pumnilor şi degetelor. până să simtă nevoia de │ │a se aşeza.3 │ │ │zile pe săptămână. fără să fie nevoie │ │să se mişte în scaun. │ │Nu poate urca sau coborî o scala cu │ │trepte. în puseu │ │acut inflamator clinic şi biologic. │ │Nu se poate apleca sau îngenunchia │ │pentru a putea ridica un obiect de │ │jos. │ │ │Generalizarea sindesmofitelor cu formarea de │ │ │punţi osoase la toate discurile intervertebrale │ │ │realizează aspectul de "trestie de bambus". coxofemurale. │ │ │ │Gradul I de invaliditate.│ │cu posibilitatea invalidului de a se│ │autoservi. interapofizare duce la pensarea │ │ │interliniului articular cu tendinţă la │ │ │anchiloză.A. Bolnavii stau toată │ │ziua în pat sau în majoritatea │ │zilei. fără ajutorul │ │altei persoane.programe de kinetoterapie la │ │domiciliu sau policlinică. │ │ │Tomografia computerizată axială a art. │ │creion.80% │Nu poate sta confortabil pe scaun │ │mai mult de 1h.5 zile pe săptămână│ │la nivelul a 2 . │ │Nu poate să ridice şi să transporte │ │mai mult de 1 kg. │ │Nu poate sta în picioare mai mult │ │de 20 min. │ │Bolnavii se deplasează cu greutate │ │în baston sau cârje. S. │ │ │Coxita din S. │ │ │Rg.│ │ │de faţă. fără ajutorul │ │altei persoane. cu deficienţă│ │ventilatorie medie sau accentuată de tip │ │restrictiv. │ │uneori contractură musculară de tip torticolis. │ │Nu poate să meargă mai mult de 200 │ │m. │ │ │ │Gradul II de invaliditate.90% │scapulohumerale sau coxofemurale bil. Nu se poate apleca să-şi │ │atingă genunchii. │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │clinic.nu poate ridica braţele pentru │ │a-şi pune pantalonii sau să-şi │ │îmbrace haina. │ │ │ │Gradul II de invaliditate. │ │Se apleacă cu uşoară dificultate şi │ │cu greutate îngenunchiază. marelui trohanter etc. │ │ │Bolnavii cu aceste forme au dureri severe 2 . Nu poate │ │îngenunchia. │ │În ceea ce priveşte dexteritatea: │ │foloseşte cu greutate un stilou. zilnic 1 .Pierre . │ │Nu se poate ridica din poziţia │ │şezând în poziţia în picioare (fără │ │să se sprijine de ceva. în puseu acut inflamator clinic şi │ │ │biologic. cu tendinţă │ │la anchiloză în poziţii vicioase. │ │Afectarea funcţiei articulaţiilor periferice până│ │la 80% din valorile fiziologice.a. │ │. │ │ │ │ │ │B. Nu se │ │poate apleca sau îngenunchia ca să │ │ridice un obiect de pe jos. frig. │ │ │Afectarea funcţiei articulare a coloanei CDL cu │ │ │peste 70% din valorile fiziologice. desface cu │ │greutate un borcan sau nasturii de │ │la haină. cu greutate la mobilizarea coloanei şi │ │dureri cu iradieri sciatice bilateral. dar │ │ │diagnosticul poate fi pus numai pe baza ex. │ │ │sacroiliace: are o utilitate maximă în stadiul │ │ │precoce al SA când nu apar modificări │ │ │radiologice de sacroileită pe rg.│ 90 . │ │Fixarea coloanei cervicale în flexie.3 │ │zile pe săptămână sau zilnic la nivelul │ │centurilor.3 articulaţii periferice. S. altor zone ale scheletului pot arăta: │ │ │eroziuni şi proliferări osoase de tip osteofitic│ │ │la nivelul calcaneului.│radiologice sunt mai importante. │ │confortabil într-un fotoliu.95% │Marie): │ │ . ramurilor pelvine. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ: │ │Scintigrafia articulară cu stronţiu sau │ │ │techneţiu arată o hipercaptare a radiotrasorului│A. standard. │ │Măsuri profilactice aceleaşi. │ │fără ortostatism prelungit.schimbarea locului de muncă în │ │munci fără eforturi profesionale. │ │ │crestei iliace. │ 90 . formă centrală cu prinderea centurilor │ 80 . │ │Necesită sprijin cârje şi ajutor din│ │partea altei persoane pentru a merge│ │CDL.100% │A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │D. fără să│ │simtă nevoia să se mişte în scaun. a capacităţii de autoservire. Nu │ │poate sta mult timp în picioare.A. Nu poate să meargă mai mult │ │de câţiva paşi fără să se oprească │ │sau fără să resimtă dureri severe. micşorează │ │mult orizontul acestor bolnavi.prinderea coxofemuralelor bilat. scapulo-humerală │ │. îşi leagă cu greutate │ │şireturile la pantofi. Se ridică cu greutate │ │de pe scaun şi cu sprijin. sau zilnic la nivelul coloanei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 .

Salmonella │Testele inflamatorii uşor pozitive tranzitorii │ │teritorială. Nu poate sta │ │ │ │ │în picioare nesprijinit şi neajutat. radiologic standard │Bolnavii acuză dureri la nivelul art. │ │de boală după C. │ │pseudotuberculosis etc. │ │.Leroy este o formă particulară de │şi AINS.cu rol în diagnosticul │HLA B27 prezent.M.VSH frecvent crescut. tumefiată şi dureroasă. necesită │ │ │ │ │ajutor din partea altei persoane. artrită şi conjunctivită la care se │Testele inflamatorii uşor pozitive tranzitorii │ │ │ │pot asocia manifestări cutaneomucoase şi mai rar│care se normalizează după tratament. fără │ │ │ │ │ajutor din partea altei persoane.proteina C reactivă în concentraţii crescute. articulaţia afectată │Testele inflamatorii uşor pozitive (VSH. nesupurative.R.R. coxite bilat. │ │ │ │frecvente sunt: Chlamidia trachomatis. înclinare laterală dreaptă şi│ │ │ │Examenul radiologic are o mare utilitate pentru │stânga. nu-şi poate │ │ │tibiotarsiană în equin cu deformări accentuate │ │pregăti mâncarea şi nici să se │ │ │ale antepiciorului. │durata de 1 . oasele mici şi lungi).R. anchiloza │ │Bolnavul nu se poate deplasa. Prezenţa lui arată tendinţa │sacroileită uni sau bilaterală şi afectarea │ │Schimbarea locului de muncă. sau sindromul RFL incomplet în forma │ │Recomandări: │ │ARTRITELE REACTIVE (A.FIESSINGER . │ │SINDROMULUI REITER . Afectează │ │ │ │ │predominant sexul masculin. SEMNE RADIOLOGICE: │Testarea mobilităţii normale. SEMNE CLINICE: .A. faringiană. standard). fără semne de │ │. sau sindromul RFL la debut în faza de │ 20 . existând │normală.20% │Nu se încadrează în grad de │ │Leroy) cod boală 647 (din lista de 999 coduri │ │ │invaliditate. Sunt afectate articulaţiile │infecţie urogenitală fără afectare oculară şi │ │ │ │membrelor inferioare (genunchi. apărute după un episod acut │ │ sau specialist reumatologie. MTF şi │care cedează la tratament cu antibiotice şi AINS. 6 luni) cu│ │Aceleaşi măsuri profilactice. A. │ │ │ │tabloul clinic al bolii şi este secundară unei │Proteina C reactivă absentă. │ │ │3. │4 săptămâni. prostatită şi orhiepididimită. │ │ │ │B. │ │ │funcţiei oculare (vezi criteriile af. Este frecvent acută. │o anumită perioadă de la debut (aprox.49% │Nu se încadrează în grad de │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTICUL CLINIC AL │ │ │invaliditate. glezne. Se dezvoltă pe un │HLA B27 poate fi pozitiv şi în forme uşoare sau │ │ │ │teren imunogenetic particular marcat de │la debut. conjunctivită. │ │ │ │artrită reactivă . │ │autoservească.R. standard ale segmentului afectat normală. A.HLA B27 prezent are valoare mare din punct de │acute de oligoartrite. │ │vedere prognostic. │ │ │ │decurs de câteva zile sau săptămâni: │HLA B27 prezent. fibrinogen) care se normalizează după │ │. │ │ │ │MANIFESTĂRILE CUTANEOMUCOASE . │Proteina C reactivă .prezentă indiferent de poarta de │la debut. │o anumită perioadă de evoluţie cu 2 . │ 50 . │B. Sindromul Reiter │şi care cedează la tratament antibiotic specific │ │ │ │Fiessinger .R este în prezent demonstrată. │negative. 1. │ │ │insuficienţa aortică. Nu poate să urce şi să │ │ │ │ │coboare nici o treaptă. │fibrinogen uşor crescute). A.I. la care ex.49% │Nu se încadrează în grad de │ │.periostite (tars. în cursul unui an cu │ │ortostatismului şi a mersului.titruri mari de anticorpi specifici în funcţie│A. │ │ │ │care se pot adăuga tomografia axială │Testele de inflamaţie acută sunt pozitive.aspect inflamator │reducere cu 20% din valorile fiziologice ale │ │ │ │nespecific cu polinucleare neutrofile. │ │ │ │ │secreţie uretrală numai în perioada de inducere │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE. şi care cedează la tratament cu │ │. │tumefierea părţilor moi periarticular şi │ │ │ │linguală şi pe gland (bala-nita circinată). │tratament. Yersinia enterocolica şi Yersinia │(VSH. tulburări de conducere sau │ │Imposibilitatea realizării │ │ │afectarea gravă a acuităţii vizuale.│ │ │ │observate pe mucoasa bucală. │ │ │Capacitatea de muncă 50% pierdută │ │. sau sindrom RFL sub formă de oligoartrita│ 40 . │artrită genunchi bilateral. dezbrăca singur (nu se │ │ │ │ │poate închide la nasturi. │ 20 . testele inflamatorii uşor │ │ │ │cervicită. S. A.4 săptămâni (infecţia poate fi │gleznei.70% │GRADUL III de invaliditate. zona metafizară. standard ale segmentelor afectate arată o │ │ │ │şi secreţie uretrală mucoasă sau mucopurulentă. │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ. │ │ │ │o S. │ │predispoziţie genetică.2 luni şi care cedează la tratament│ │ │ │Manifestări clinice: reprezentate de triada: │cu antibiotice şi AINS. │ │a bolii.este bilaterală.│ │ │ │ │Nu se poate ridica din poziţia │ │ │ │ │şezând în poziţia în picioare.A..sub formă de mici│Rg. │ │ │pumnilor. Se manifestă prin disurie │Rg. │metatarsului. sunt frecvente│evidenţiază pe lângă osteoporoza juxtaarticulară. forme mixte severe (centrale şi │ │nu poate să scrie. nu-şi │ │ │ │ │poate lega singur şiretele la │ │ │ │ │pantofi). Grad 0. │ │ │ │Alteori uretrita poate fi însoţită şi de cistita│ │ │ │ │hemoragică. │ │la cronicizare.episod infecţios în urmă cu │artrită incipientă la nivelul genunchiului şi │ │ │ │aproximativ 1 . │HLA B27 poate fi pozitiv şi în forme uşoare sau │ │ │ │URETRITA .20% │Nu se încadrează în grad de │ │femei de 5/1 .) sunt artropatii │incipientă de oligoartrită subacută la nivelul │ 0 . se rezolvă în │Proteina C reactivă absentă. anchiloza │ │poate ridica braţele. nu-şi poate face│ │ │acuităţii vizuale datorită complicaţiilor │ │toaleta intimă.39% │Nu se încadrează în grad de │ │ARTRITA .3 pusee │ │gestualităţii profesionale.absentă. a │ │. rotaţie dreapta şi stânga la nivelul │ │ │ │diagnosticul pozitiv şi diferenţial de A.100% │Gradul I de invaliditate. │ │invaliditate. de │ │ │ │ │autoservire şi îngrijire. │ │ │ │precoce al A. │Testarea mobilităţii articulaţiilor normală. │îngustarea spaţiului articular. │ │ │ │uretrită. Nu poate sta│ │ │ │ │confortabil pe scaun.LEROY: │A. în 60 .R. coatelor. │HLA B27 prezent. │şi sacroileită unilaterală forme constituite după│ │invaliditate. Neisseria│HLA B27 poate fi pozitiv şi în forme uşoare sau │ │ │ │gonorrheae şi în ultimii ani de infecţiile cu │la debut. extensiei. │ │ │ │CONJUNCTIVITA . │Testarea mobilităţii coloanei CDL arată o │ │ │ │. │flexiei. │ │ │ │manifestare a bolii. GRAD 0. sau sindromul RFL în forma incipientă de │ 10 . │ │ │ │. Grad 0.dispensarizare medic de familie │ │inflamatorii acute.│ │ │ │IF). cu anchiloza │ 95 .investigaţii clinice şi │ │distanţă. │ │sau reumatolog Policlinica │ │sunt: infecţiile cu Shigella. este asimetrică. │ │ │ │intrare a germenului şi poate fi prima │Proteina C reactivă absentă.prezenţa agentului infecţios în scaun. │ │typhi-murium. │ │ │ │ │Nu se poate duce la toaletă. sau sindrom RFL în formă incipientă de │ 30 .│Testarea mobilităţii articulare normale. fără afectare oculară cu │ │ │ │tipul uretrită) însoţită de febră. forme periferice severe.60% │prin reducerea efectuării │ │de germenul incriminat în etiologia AR. Grad 0. │ │ │ │prezenţa antigenului de histocompatibilitate │Radiografia standard al segmentului afectat │ │ │ │HLA B27. │ │ │ . │ │ │ │Radiografiile standard ale segmentelor afectate │ │ │ │ │pun în evidenţă: │C.R. sterile. nu poate să-şi │ │ │periferice) cu predominanţa formei periferice. Artrita domină │pozitive care se negativează sub tratament. indolore. sau sindrom RFL în forme constituite după│ 50 . │ │ │ │C. evidenţiate pe rg.R. │Proteina C reactivă .sacroleită (uni sau bilateral). la persoane cu o anumită │conjunctivită cu durata artritei de 2 săptămâni │ │ paraclinice periodice. │ │apărute în urma unor infecţii situate la │digestiv sau urogenital.85% din cazuri. Nu│ │ │ │ │se poate apleca în faţă. │A. nu îşi│ │ │genunchilor în semiflexie.enterocolită acută sau genitală de │infecţie uro-genitală. Rolul terenului şi al │oligoartrită subacută la nivelul tarsului apărute│ │invaliditate. │ │ │ │infecţii extraarticulare.debutează brusc. │ │ │ │Dintre infecţiile genito-urinare cele mai │Proteina C reactivă absentă. │ │ │ │HIV.A. │ │ │ │. afectate. cu durata de 2 luni. │prezenţa entesopatiilor la nivelul calcaneului şi│ │ │ │. SEMNE DE LABORATOR: │Testele inflamatorii în afara puseelor acute │ │ │ │. cu│ │încheie nasturii la haină. │ │poliarticulară. Cu excepţia oligoartritei clinice ex. Raport bărbaţi │B. │ │ │ │totodată o netă agregare familială. │ │frecvent oligoarticulară şi mai rar mono sau │apărute deasemenea după un episod acut de │ │Aceleaşi măsuri profilactice.6/1. │ale segmentului afectat. │ │ │ │scintigrafia osoasă .sindesmofite.leucocitoză. │ │ │ │unele perturbări ale imunităţii mediate celular. │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │ARTRITELE REACTIVE (Sindromul Reiter-Fiessinger-│FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ 0 . urină. Nu se poate│ │ │ │ │îmbrăca.prezentă.controale periodice. incidenţa mai mare a │coloanei vertebrale lombare (prezenţa │ │ │ │manifestărilor oculare şi riscul evoluţiei către│sindesmofitelor pe rg.R. │ │ │ │computerizată şi rezonanţa magnetică nucleară.lichidul sinovial .R. │ │ │ │fiind roşie.A. S. │ │Din punct de vedere al dexterităţii │ │ │ │ │nu poate ţine stiloul sau creionul.asociată cu uretrită şi/sau │obiectiv este normal. S. │ │diafizară.R. │ │ │ │. pumn. │tendonului lui Ahile.3 paşi.). │ │ │ │cât şi ale imunităţii umorale. GRAD 0. standard│ │ │ │. A. │ │A. au fost identificate │Rg. │ │ │ │manifestări neurologice şi cardiace. │ │agenţilor infecţioşi (infecţii digestive şi │după un episod acut diareic sau o infecţie │ │Sunt necesare următoarele măsuri │ │genitale (eventual urogenitale) în etiologia │urogenitală cu evoluţie subacută cu durata de 3 -│ │profilactice: │ │A.entezopatia (la nivelul inserţiilor │chiar eroziuni osoase la nivelul inserţiilor │ │ │ │tendoanelor şi ligamentelor). În patologenia A. la │coloanei lombare. │osteoporoză juxtaarticulară. apărute după un episod diareic sau │ │ │ │digestivă .│ │ │ │2 . forme periferice severe cu afectarea │ │poate spăla singur.10% │.30% │Aceleaşi măsuri profilactice. nu se │ │ │2.dispensarizare medic de familie │ │Dintre infecţiile digestive cele mai frecvente │antibiotic şi AINS. A. oculare). │ │ │ │. │ │activităţii vieţii zilnice. standard la nivelul segmentului afectat │ │ │ │ulceraţii superficiale.osteoporoza juxtaarticulară. │ │ │ │ │ │ │ │B.

de a se autoconduce. A.complexul seric crescut.distribuţie asimetrică a artritelor.dispensarizare medic de familie │ │radiologice caracteristice ce apar la bolnavii │ │ │sau specialist reumatologie │ │care prezintă psoriazis. │ │.2 articulaţiile de la mână şi │ 40 .examen radiologic al articulaţiilor periferice│asociat cu localizări multiple cutanate de │ │ │ │cu aspect de artrită erozivă. │ │sau specialist reumatologie │ │ENTEROPATICE sunt artrite ce însoţesc colita │ │ │Policlinica teritorială. │interesate degetele de mâini luând aspectul de │ │ │ │ │degete telescopate sau de la picior. cu leziuni │ │ortostatismului şi a mersului.A. sau sindrom RFL în formele constituite.F.A.│poate fi normal. │ │prin reducerea efectuării │ │ARA precizează că prezenţa oligoartritei │afectarea coloanei dorso-lombare (prezenţa │ │gestualităţii profesionale. │ │. │ │ │pozitive. A.69% │ │ │infiltrat inflamator: │articulaţii mari: genunchi.M. standard ale segmentelor afectate arată │ │La pierderea capacităţii de muncă │ │ │sacroileită gr. este mai puţin agresivă decât P.imunoglobulinele tip IgA crescute. uric în sânge crescut. │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │ARTRITA PSORIAZICĂ (A.P. │ │aproximativ 10% din bolnavii cu │ │ │cu deficienţă vizuală medie sau accentuată. Waaler Rose negative (absenţa │prezent. │"mâinii în gheară". A.P.sau prezenţa manifestărilor │ │ │ │ │cardiace (tulburări de conducere │ │ │B. │ │normal sau crescut. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE: │ 50 . │ │ │ │ │fibrinogen crescute). │ │ │ │ │Capacitatea de muncă pierdută total. formă de artrită interfalangiană │ │ │ │articulaţie. sau interesarea scheletului axial sub │ │ │ │aspect de sacroileită şi/sau sindesmofitoză │formă de sacroileită şi uneori bolnavii au un │ │ │ │şi/sau osificare paravertebrală.80% │autoservi. cu absenţa germenilor şi a │cutanate discrete de psoriazis. │ 0 . în forma de artrită interfalangiană │ │ │ │limitarea mişcărilor în cel puţin o articulaţie. │ │ │ │. în formă oligoartrită simetrică cu │ │prin reducerea efectuării │ │factorilor reumatoizi.M. │ │ │ │obligatoriu.complexele imune circulante prezente în │A. │ │ARTRITA PSORIAZICĂ (A. │ │În etiopatogenia A. │ │ │ │ │.20% │Nu se încadrează în grad de │ │Boala Crohn . şolduri.absenţa nodulilor subcutanaţi.durere şi limitarea mişcărilor în cel puţin o │C. │osteolitice ale falangelor şi MC asociate cu │ │ │ │realizând aspect de "toc de călimară" sau uneori│leziuni întinse severe de psoriazis.10% │Recomandări: │ │boală după C. │ │ │ │ │Proteina C reactivă crescută. │ │ │Testele de inflamaţie în formele acute intens │ │membrelor inferioare (vezi S. A. │Testele de inflamaţie acută sunt pozitive (VSH. talalgii cu│ │oftalmologice) │ │ │greutate la mobilizare şi mers. │ │ulceroasă. B16.R.tratament de specialitate al │ │terenul (predispoziţia genetică) cât şi unii │ │ │psoriazisului.: │survenind la bolnavii cu forme uşoare de │ │ │ │psoriazisul evidenţiat clinic pe tegumente şi │psoriazis. │ │altei persoane. sau sindrom R. │ │. sau chiar a două│după o perioadă de evoluţie de 1-2 ani cu 2-3 │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ │dintre ele.39% │ │ │cu durata de cel puţin 6 săptămâni. │ │cristalelor. cu afectare oculară. │ │ │Capacitatea de muncă pierdută 50%. A. │ │mai sus. │ │ │ │diagnosticului. Forme de sacroileită asociată cu HLA-B27 │ │ │ │prezintă sub forma unor artrite periferice │pozitiv şi aspect de sacroileită la ex.P. │ │. în formă de oligoartrită asimetrică │ │ │ │bolnavilor cu A. │tablou clinic identic cu cel al S. formă centrală şi periferică (formă mixtă).│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ. A. │ │Vezi criteriile S.90% │GRADUL II de invaliditate. │ │factori de mediu (infecţii bacteriene şi virale. sunt suficiente pentru stabilirea │osifiantă).4 pusee │ 70 . sau când criteriul obligatoriu │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ: │ 70 . │ │. glezne.P. │asimetrică (1 . │în remisie clinică asociat cu psoriazisul │ │ │ │CRITERII CLINICE ŞI RADIOLOGICE MINORE: │unghiilor.biopsie sinovială cu hipertrofia sinoviei şi │B.).A. în observaţie la bolnavii cu forme uşoare de│ │Recomandări: │ │inflamatorie cronică însoţită de modificări │psoriazis. a │ │.examen radiologic al scheletului axial cu │distale. │ 60 . GRAD 0. sau sindrom RFL în formele cronice. IV şi afectarea coloanei CDL │ │contribuie deci în cazul A.) cod de boală 647 (din │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ. un rol important îl joacă │ │ │. în forma de poliartrită simetrică cu │ 80 . │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │SPONDILITELE ENTEROPATICE din Colita ulceroasă. GRAD 0. │radiologic.P. care pot fi asincrone. │Spondilitele din bolile intestinale inflamatorii │ │ │ . │ │A. │Bolnavii pot avea forme severe de psoriazis.49% │Nu se încadrează în grad de │ │participând atât perturbările imunităţii umorale│ │ │invaliditate. │ 90 .A. │ │ │ │ │Testarea mobilităţii coloanei CDL arată reducerea│ │ │ │ │mobilităţii cu 30 . │afectarea unei singure articulaţii mari: │ 50 . radiocubitocarpiene. în formă de artrită cu afectarea a 2 . │ │ │ │însoţite sau nu de sacroileită. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A.P. │ │ │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ.100% │Gradul I de invaliditate │ │ │Vezi Criteriile S. excluzând nodulii Heberden.P. │ 70 . │ │ │invaliditate. în forma de spondilită psoriazică.3 articulaţii ale mâinii sau picior)│ 30 . glezne. mici │ 20 . │ │.90% │ │ │titruri mari. │ │ │Aceleaşi măsuri profilactice. │ │se asociază cu 2 criterii minore. a │ │seronegative asimetrice cu durata de cel puţin o│sindesmofitelor la nivelul coloanei pe rg.3 │ 60 . dar caracteristice. │ │ │ │ │Bolnavii acuză dureri calcaneu la mers. │ │Aceleaşi măsuri profilactice.P. şi a │ │ │plus artrită periferică la nivelul genunchiului │ │sindromului RFL: │ │ │şi gleznei.). B38 cât şi antigenul HLA-B27.R. cu titru crescut. │psoriazis ce tinde să afecteze şi artic. │coloanei CDL şi a artic. tumefacţie şi │B.afectarea severă a artic.│ │ │A. HLA B27 poate fi │ │ │ │.R.ex.49% │ │ │.negativitatea testelor de depistare a │A. IF │ │ │ │. de a│ │ │acute pe an.evoluţia gravă a afectării │ │ │Proteina C reactivă prezentă. │ │ │ │Afectarea intestinală precede atingerea │ │ │ │ │articulară. │ │ │ │factorului reumatoid).A. │ │cât şi cele ale imunităţii celulare. │ │ │ │EXAMENUL RADIOLOGIC: aspect de osteoliză la │ │ │ │ │extremităţile distale ale unora cât şi ale │B.dispensarizare medic de familie │ │ARTRITELE ENTEROPATICE sau SPONDILITELE │săptămână.69% │GRADUL III de invaliditate. în forma de artrită mutilantă cu leziuni │ │ │ │extremităţilor proximale ale celor adiacente.artrite seronegative enteropatice. │ │ │ │DIAGNOSTICUL este sigur în prezenţa criteriului │Radiologic: prezenţa osteolizei şi sacroileitei.│ │ │ │ │traumatisme) la autoîntreţinerea bolii │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ: │ 20 . aortită etc) la │ │ │către o S. │ │. dureri │ │ │ │ │ale coloanei CDL la mobilizare.│(artrita unei singure articulaţii IF distale mână│ │ │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTICUL CLINIC: │sau picior) fără teste inflamatorii pozitive. pumn.afectarea articulaţiei interfalangiene │picior) în remisie clinică asociat cu afectarea │ │ │ │distale.P.20% │Nu se încadrează în grad de │ │lista de 999 coduri de boală după C. IF │ │ │ │. │ │ │ │ │.) este o artropatie │A. vindecată fără sechele. pumn│ │ │ │.lichid sinovial inflamator cu complement │genunchi. │ │ │HLA B27 prezent. boala Crohn şi by-pass-ul ileal şi se│B.P.│distală (2 .I. evoluând spre o│ │se orienta spaţial fără ajutorul │ │ │S. A.R.P.tulburările de vedere (vezi af. │ │anemie. │ │ │ │CRITERIU OBLIGATORIU pentru diagnosticul A.lichidul sinovial bogat în celule polinucleare│proximale şi distale cu tendinţă la anchiloză şi │ │ │ │neutrofile.P. sau sindrom RFL în forme care evoluează │ 80 . │cu deformarea mâinii realizând aspectul de │ │ │ │. │migratoare şi fugacee cu durata mai mică de o │ │.I. │ │ │ │. │ │ │Bolnavii acuză dureri la coloana CDL. Maladia Whipple în forma de artrite acute │ 0 . │şi cu artrită periferică. sacroiliace.P. şolduri.P.40% din valorile fiziologice. formă mixtă centrală şi periferică. │ │ │Policlinica teritorială. GRAD 0. asociat cu şase sau mai multe │ │ │ │ │criterii minore. │ │ │ │ │. hematologic arată un grad moderat de │Bolnavii prezintă afectarea axială cu prinderea │ │se autoservi. │ │ │Capacitatea de muncă pierdută total │ │EXPLORĂRI DE LABORATOR: │A.VSH este crescut. A. │psoriazică a unghiilor şi alte localizări ale │ │ │ │.│ │ │invaliditate.59% │gestualităţii profesionale.90% │GRADUL II de invaliditate. │unilateral cu afectare oculară (irită) asociată │ │ajutorul altei persoane. │ 70 .P.79% │cu posibilitatea invalidului de a │ │.29% │ │ │HLA-B13.A. A. Sunt │ │ │ │de periostită osifiantă. │dureri lombosacrate la mobilizare. │ │ │ │periunghial asociat cu durere. │ │ │ │ │HLA B27 prezent.R. │ │cod de boală 647 din lista de 999 coduri de │A.testele Latex. cu afectarea artic. │ │lună în asociaţie cu uretrita nespecifică sau │standard) şi a calcaneului (entesopatie │ │ │ │cervicita. de a se autoconduce. │afinitate pentru art. │ │coloanei vertebrale (vezi S. după │ │cu posibilitatea invalidului de a se│ │ │o evoluţie de aproximativ 5 ani cu 3 .A. frecvent identificate sunt: │seronegativă la debut. │ │ │ │Diagnosticul pozitiv este susţinut de combinaţia│ │ │ │ │a trei dintre manifestările clinice enumerate │B. │ │ │Rg. │ │ │ │picior.90% │atrio-ventriculare.aspect de degete în "cârnat" la mână sau │psoriazisului. │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ: │ 0 .L. │ │ortostatismului şi a mersului. │ │Grupele de histocompatibilitate în cazul │A. B39.R. │ │. A. cu sacroileită uni sau bilaterală. de obicei │ │de a se orienta spaţial fără │ │.70% │GRADUL III de invaliditate. Există │ │ │ │ │perioade lungi de remisiune pe fondul cărora │ │ │ │ │apar pusee acute.). │pusee.ac.

39% │. │parte din tabloul bolii. Anomalii neuropsihice: convulsii sau │leucopenie. │ │ │ │durere.│criteriile ARA.poliserozite. │ │ .10% │ │ │LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC (L. purpură. │diagnostic funcţional.I.prezenţa genetică: HLA DR2 │ │ │sau DR3 . este o │ │ │ │ │jejunită cronică ce poate avea mai multe │ │ │ │ │localizări şi în care afectarea reumatismală │ │ │ │ │este foarte frecventă şi constituie o modalitate│ │ │ │ │de debut. Fotosensibilitate. │apariţia numai a anticorpilor antinucleari. │ │. │ │prin reducerea efectuării │ │ . │ │ │ │induce lupusul medicamentos. migratoare şi fugace. │rapid. glezne.60% │GRADUL III de invaliditate. │ │Anomalii serologice . │ │ . │A.anomaliile coagulării:│renală. │ │ │ │ │Boala trebuie suspicionată când oricare din │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ: │ 70 .proteineurie persistentă │La marea majoritate a pacienţilor simptomatologia│ │ │ │peste 0. prin prezenţa anticorpilor faţă de │fără manifestări articulare osoase şi musculare.) cod boală 647 din │ │ │ │ │lista de 999 de coduri de boală după C.anticorpi anti-Sm. cu mulţi ani înaintea apariţiei │ │ │ │ │semnelor digestive. Ele se pot asocia │ │Recomandări: │ │(sub 100. Cele mai frecvente sunt: febra. │ │ │ │ │Diagnosticul prezumtiv se poate stabili pe │ │ │ │ │următoarele criterii minore: │ │ │ │ │.6. │ │Recomandări: │ │variate şi cu producţie de anticorpi │Bolnavii pot prezenta 1 . etc. GRAD 0. de a se autoconduce. dar persistă 6-12 luni │ │ │ │ . de a│ │Prezenţa unui singur simptom ca serozitate şi │glomerulonefrită focală cu proteinurie sub 1 │ │se orienta spaţial. Anticorpi antinucleari în titruri │nervos central. creşterea VSH.dispensarizare medic de familie │ │antinucleari.internări periodice în spital │ │prezente simultan sau succesiv cel puţin patru │renale). │şi rapid evolutivă.) cod boală │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ: │ 0 .reacţie │latent pot fi consideraţi ca LES la debut. clasic diagnosticat după criteriile │ │cu posibilitatea invalidului de a se│ │serozitate.celule LE │limfadenopatiile.anticorpi │scăderea complementului seric nu sunt incluse în │ │. │ │timp de coagulare şi timp de protrombină │pulmonare.antigenul HLA B27 prezent în proporţie de 30% │ │ │ │ │Diagnosticul de certitudine . L. Cei mai specifici sunt │deficienţa funcţională este accentuată în cadrul │ │anticorpii antinucleari prezenţi în 95% cazuri │LES.prezenţa mai multor tipuri│În prezenţa semnelor de afectare renală.│(incomplet) la debut. │ │de autoanticorpi în ser. incapacitate şi grade de │ │ │ │pumni. oculare.afectarea stării generale.E. │în criteriile ARA (artrită. │ │munci fără eforturi fizice. în caz de puseu acut │ │ .│generale. Anomalii hematologice: . neuropatii │ │ │ │imune care stau la baza anomaliilor hematologice│periferice senzitive.S. │exacerbarea suferinţei preexistente.11. │Biopsia renală furnizează informaţii utile despre│ │Recomandări: │ │Prezenţa anticorpilor antinucleari este │tipul şi severitatea afecţiunii renale. │medicamentos sunt mai puţin severe decât LES │ │ │ │.cilindrii celulari: │anticorpii antinucleari. │ │munci fără eforturi fizice mari. │ 40 . cu febră. Lupus discoid. │ │ │ │absenţa unor condiţii metabolice cunoscute ca │ │ │ │ │uremie. LES în puseu acut cu alterarea stării │ │ . │Pierderea totală a capacităţii de │muncă. │ │ .pigmentarea cutanată în ton ocru. │Nu este cazul L. uneori artrite periferice care se remit│ │. │ │ │ │multe articulaţii periferice caracterizată prin │artrita serozita şi uneori rash maculopapular. manifestări neuropsihice. plăci eritematoase cu cruste│O serie de medicamente sunt implicate fie în │ │invaliditate. ambele neinduse de medicamente şi în │anticorpi antinucleari şi de factor reumatoid.100% │ . cu o │ │lupului indus medicamentos. │ │ │ │ │Determinări hematologice . │ │ │ │ │.S. motorii asimetrice.90% │leucopenia cu limfopenie şi trombocitopenie) │acută. a capacităţii de │autoservire.sindrom de malabsorbţie intestinală │ │ │ │ │steatoree. │ │serologică. │ │ │ │ │. │ │EXPLORĂRILE DE LABORATOR: urmăresc perturbările │ca cefalee cu caracter migrenos.criteriul major │ │ │ │ │prezenţa de particule PAS-pozitive în │ │ │ │ │macrofagele din lamina proprie a mucoasei │ │ │ │ │digestive.trombocitopenie │şi anticorpi antinucleari).prezenţa factorului │ │ │reumatoid în 30%. (vezi S. anemie şi │ │ │ │.creşterea gama-globulinelor.│ │prezente.) este o │ │ │ │ │boală inflamatorie cronică cu afectare │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ 20 .90% │GRADUL II de invaliditate.2. │ │ │ │ │Este denumită lipodistrofia intestinală.4.artrita este acută. în insuficienţă renală. în faza cronică cu manifestări renale de tip│ 70 . necesitând │îngrijire sau supraveghere │permanentă din partea altei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . deoarece afectarea renală este ireversibilă │ │sub forma celulelor LE. pleurezie şi/sau │Sunt prezenţi anticorpii antifosfolipidici cu │ │ │ │pericardită. │ │tânără poate fi considerat suspiciune de lupus.limfopenie sub │Bolnavii prezintă 2 . ca febră. se manifestă cu afectarea stării generale:│ │sunt modificări frecvente în LES activ. │ │Pentru diagnosticul de LES trebuie să fie │indexul de cronicitate (vezi criteriile bolilor │ │.5 gr/zi sau mai mare de +++ (în lipsa │clinică se remite în 4-6 săptămâni.citopenia (anemia + │B. coate. anorexie. în special nativ şi la titruri înalte. mici ale extremităţilor. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ │ 90 . neuropatiile. LES diagnosticat după criteriile ARA în faza │ 80 . │ │ │ │ │. prelungirea │ │fără frig.internări în clinici de │ │anti-ADN. │ │.schimbarea locului de muncă în │ │întreţinerea bolii. tumefacţie. după │ │ │ │măsurii exacte).) │ │ │ │MALADIA WHIPPLE (B. aderente.│Artritele sunt oligo şi poliarticulare atingând │nu diferă de cele idiopatice şi criteriile de │ │ │ │articulaţiile mari: genunchi.7. mai puţin artic. │ │ │ │şi serologice. │Proteinuria între 1 g .2 din manifestările │ 30 . │ │. permiţând│ │. artrită. manifestări cutanate │ │ortostatismului şi mersului. Artrită neerozivă. uneori atrofie │apariţia unui sindrom lupus-like fie în │ │Idem.5. │ │ │ │ │respectând şanţul nazo-labial: │B.DR4.000 plachete/mm3) în absenţa unor │altor manifestări clinico-biologice care deşi fac│ │.10.controale medicale periodice.W. │ │factorii de coagulare.controale periodice medic │ │esenţială pentru diagnosticul bolii lupice. nefrită. │întreruperea medicaţiei. │ │manifestări clinice şi paraclinice extrem de │A. granuloşi sau micşti. accidente vasculare cerebrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GRADUL I de invaliditate. │ │ │ │. afectând două sau mai │idiopatic. Eritem facial pe suprafeţele malare. │incluse în criteriile ARA: eritem facial fix cu │ │sau specialist reumatologie │ │Întrepătrunderea dintre factorii genetici. prezenţa celulelor LE. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ 50 .80% │autoservi. │ │cicatricială pe leziunile vechi. Ulceraţii nedureroase orale sau │Manifestările clinice ale lupusului indus │ │ │ │nazofaringiană. │ │altei persoane. Serozită: pleurită. prezenţa de │ │ │ │psihoză. GRAD 0.A. umezeală.anemia hemolitică │ │ │ │ │cu reticulocitoză sau leucopenie (sub 4000 │LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC LATENT │ 50 . cu │ │ │ │ │durată mai mică de o săptămână şi se vindecă │ │ │ │ │fără sechele. L. │Determinările renale şi neurologice lipsesc.M. │ │ │ │. │consecinţa tromboemboliei.8. splenomegalie. cu manifestări grave neuropsihice │ │fracţiunea C 3 sunt scăzute reflectând consumul │de tip convulsii. de autocontrol sau de │orientare spaţială. │ │(revizuite în 1982) sunt: │ │ │oscilaţii de temperatură. LUPUSUL INDUS MEDICAMENTOS la debut. curenţi de aer. . │ │mediu ar contribui la declanşarea şi │pacient). │ │ │ │ │.A. fără scăderea în greutate.I. fără alte manifestări clinice generale. afectare │ │ .Proteina C reactivă prezintă valori normale. pierdere ponderală.M. │difuză (vezi criteriile bolilor renale). │Manifestări biologice: citopenie.E. Anomalii renale . │ │simptomele următoare apar la o femeie tânără: │ │ │Capacitatea de muncă pierdută total │ │febră neexplicată.S.controale periodice.49% │Nu se încadrează în grad de │ │multisistemică de cauză necunoscută cu │ │ │invaliditate. exudat. Anomalii imunologice: .3.1. │stabilirea gradului de activitate a bolii şi │ │specialist reumatolog. │ │ │ │. │ │ . │ │keratozice. în observaţie.schimbarea locului de muncă în │ │medicamente ce o pot induce.complementul seric şi │persistentă. erupţie cutanată. fără ajutorul │ │prezenţa anticorpilor DNA medie la o femeie │g/24h şi adesea hematurie. a │ │1500 limfocite/mm3. tulburări electrolitice.E. din lista de 999 coduri de boală după │ │ │ │ │C. fals pozitivă pentru lues │formă uşoară de boală fără agravări şi în special│ │ │ │persistentă cel puţin 6 luni. vascularperiferice cu sau │ │prelungit. │ 0 . │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC (L.│Pacienţii încadraţi în această formă de lupus │ │al LES latent (incomplet) sau a │ │ . │hematurie.S. │ │CRITERIILE ARA pentru diagnosticul LES: │Explorările serologice şi histobiologice negative│ │frig. │ │reumatologie. fără │ │ │ │crescute. │A.20% │ │ │641. │fără manifestări renale şi afectarea sistemului │ │ │ │. psihice.│ │.artrite şi/sau artralgii. │ │pentru investigaţii privind │ │din cele 11 criterii. │febră. cardiace. │ │ │ │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTIC CLINIC: │ │ │ │ │. cu o │ │ │creatinină serică mai mare de 2 mg%. fiind colagenoză majoră.3 din manifestările incluse│ │gestualităţii profesionale.│invaliditate corespund S.3 g/24h însoţită de │ │. în absenţa unor medicamente cunoscute │anorexie. cilindri hematici în sedimentul urinar│ │este crescută doar în cazul unor infecţii │orientează diagnosticul spre glomeru-lonefrită │ │supraadăugate bolii lupice.9. │timpului de tromboplastină.E. curenţi de aer. │Bolnavii mai pot prezenta manifestări neurologice│ │volutivitatea bolii. │respectarea şanţului nazo-labial şi rash cutanat │ │Policlinica teritorială: │ │hormonali şi imunologici cu anumiţi factori de │după expunerea la soare (observat de medic sau │ │.49% │Nu se încadrează în grad de │ │. │ │ │ │hialini. fie în │ │ │ │.S. acidocetoză. │ARA. umezeală.69% │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ 3 │elemente/mm ) la două sau mai multe determinări.E.

│ │tegumentelor la nivelul feţei şi a │Raynaud. de a se autoconduce. │ │psihice. durere şi sensibilitate la │ │ │ │ │nivelul muşchilor afectaţi.3 ani. │ │gestualităţii profesionale. astenie. │ │ │ │cu modificări EMG caracteristice. oligurie. │ │ │ │C. ulterior la eforturi din ce în ce │ │. │ │prezenţi şi unii anticorpi antinucleari │ │ │Pierderea totală a capacităţii de │ │specifici. SEMNE BIOLOGICE: . Sunt afectate articulaţiile │sclerodermia circumscrisă. cu │ 60 . mâini │ │ortostatismului şi mersului. │ │ │ │SCLERODERMIA SISTEMICĂ este o boală cronică │ │ │ │ │multisistemică de etiologie necunoscută │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ 20 . cu proteinurie.M.Degete fixate în flexie (sclerodactilie │slăbiciune musculară. │ │ │ │. morfee nodulară şi morfee │ │ │ │(acroosteoliză). însoţite de anomalii imunologice │Paloare urmată de roşeaţă a degetelor de la mâini│ │reumtologie Policlinica │ │celulare şi umorale. limitată este │ │curenţi de aer. │ │altei persoane. umezeală.R. tulburări de vedere./D. │miocardică. │ │subţierea buzelor. renală. fără frig. │sclerodermică cu tulburări de ritm. curenţi de aer. a │ │difuz. │şi picioare. la debut formă cutanată limitată. │ │ │ │ponderală. subfebrilitate. │ │autoimunitatea şi ischemia vasculitică. │manifestările cutanate ale S. │ │diminuarea mobilităţii degetelor. inflamator şi vascular al unor │ │ │sau specialist │ │organe interne ca: tubul digestiv. │ │Recomandări: │ │lucioase întinse cu ulceraţii.dispensarizare medic de familie │ │(P. │ │edematos. │ │. │eforturi mari. │ │ │ │ │ │ │ │ │POLIMIOZITELE (P. │ │evolutivitatea bolii. formă cutanată difuză cu afectarea cutanată │ 70 . │ │ │ │ │Manifestările renale insuficienţă renală cronică. a aspectului tipic al modificărilor │pulmonară. curenţi de aer.Fibroză pulmonară secundară difuză.schimbarea locului de muncă în │ │loc important. │ │ │ │ │Criterii majore: │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ 50 .M.) sunt boli inflamatorii ale │ │ │ │ │muşchilor striaţi rar întâlnite cu patogenie │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ 20 . │ │repaos ulterior: │ │ │Capacitatea de muncă pierdută total.M.I.90% │GRADUL II de invaliditate.hipergama-globulinemie la │determină o fixare în semiflexie a degetelor şi │ │ │ │electroforeză. umezeală.manifestări cutanate articulare şi musculare: │ │ │ │ │afectarea cutanată prezintă 3 stadii: stadiul │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ 50 . altralgii. cu redori în │ │de autocontrol sau de orientare │ │Biopsia cutanată pune în evidenţă modificări │flexie a degetelor mâinii. │ │prin reducerea efectuării │ │. de la fatigabilitate la efort │ │ │ │ │până la incapacitatea completă de a ridica │ │ │ │ │braţele şi coapsele. │ │. Prezenţa anticorpilor antinucleari. │prezenţa sindromului Raynaud şi cu afectarea │ │ │ │reflux gastroesofagian urmate de esofagită.s. feţei.s. │Îngroşarea şi scleroza tegumentelor mâinii │ │ │ │ . gastrointestinală sau│ │ │ │malabsorbţie.69% │ │ │dificultate. │cefalee. │A.odinofagie.edem faţă şi extremităţi │a. │Absenţa anticorpilor antinucleari specifici S. │ │Criterii obligatorii: deficit muscular (mialgii.s. în observaţie. │ 50 .20% │ │ │Cod boală 642 din lista de 999 coduri de boală │ │ │ │ │după C. GRAD 0.) │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ: │ 0 .anemie. cord. │ │.s.manifestări respiratorii: dispnee de efort │ │ │ │ │datorită fibrozei difuze.49% │Nu se încadrează în grad de │ │caracterizată prin indurarea şi îngroşarea │A. manifestări cardiace: cardiomiopatie │ │ │ │cutanate şi a afectării viscerale. │ │ │ │. tegumente │sau faţă. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │SCLERODERMIA SISTEMICĂ (S. reducerea complianţei │ │Recomandări: │ │ritm. │ │ │ │ │.controale medicale periodice. formă cutanată difuză cu afectare cutanată a│ │muncă. este o colagenoză majoră la care rolul │puternice.Esofagul îşi pierde peristaltica (dilatat. │ │ │ │ │ │Nu este cazul . SEMNE CLINICE: │capilaroscopie (dilatarea şi distorsionarea │ │oscilaţii de temperatură. │ │eredităţii cât şi factorii de mediu ocupă un │Fenomenul Raynaud poate precede în această formă │ │. pumni.factor reumatoid prezent.90% │ │ │radiologice tipice de P. │P.I.│lor.Cod boală 642 │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ 0 . │ │. │membrelor. cu tulburări de│tulburări de difuziune. cu afectare pulmonară │ │autoservi.│ │ │frig.controale periodice medic │ │cardiacă. │sclerodermică asemănătoare cu HTA malignă. │cutanată a membrelor. miozită cu slăbire musculară.s. │ │mandibulei şi la deschiderea gurii │O formă clinică de S. │a membrelor. cauzat de formarea complexului hemolitic. necesitând îngrijire sau │ │caracteristice S. IF proximale. Afectare cutanată limitată la picioare. │ │ │ │"gheară").colagenoză majoră. │ │grade diferite. │ │ │ │ │.edem al jumătăţii superioare a feţei cu eritem│ │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ │liliachiu caracteristic.manifestări cardiace: care pot fi pericardite │deficienţă ventilatorie restrictivă medie. Anse capilare dilatate (fără alte modificări │ │muncă fără eforturi fizice.│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │POLIMIOZITA sau DERMATOMIOZITA . cu criză renală │ │ │ │mobilitate redusă sau absentă).│ │anti-Sc I 70.100% │GRADUL I de invaliditate. trunchiului.schimbarea locului de muncă în │ │indurate cu pliuri şterse. în observaţie. │ │ţesutului osos şi muşchii: poliartralgii.M.controale periodice. │ │ │ │ . │insuficienţă pulmonară şi cord pulmonar cronic │ │ │ │"aspect de fagure" în formele evolutive de S. │episodic. durere la deglutiţie. tegumentare şi ganglionare │endocardită lupică.manifestări renale: afectarea renală confirmă │S. care are un caracter │ │.70% │Gradul III de invaliditate.Semne de dilatare şi afectare a intestinului │Bolnavii pot avea encefalopatie hipertensivă cu │ │ │ │ce pot fi observate pe radiografii. umezeală.s.20% │ │ │din lista de 999 coduri de boală după C. în faza de sindrom │ │invaliditate.M. glezne. SEMNE RADIOLOGICE: │eforturi mari. dificultate la mişcarea │capiloscopice). │involuţie spontană şi se manifestă clinic sub │ │reumatologie.dispensarizare medic de familie │ │tip fibrotic. │ │. embolii │ │ │ │ │pulmonare etc. │cu hemiplegii şi psihoze acute. │dificultate de prehensiune. │ │disfuncţia ventilatorie restrictivă şi tulburări│Bolnavii prezintă manifestări respiratorii grave │ │ │ │de difuziune.tratament. circumscrisă (calcinoză│Bolnavii mai prezintă manifestări digestive. │ │munci fără eforturi fizice mari. │ │. │ │ │ │nivel crescut de complexe imune. │ │cutanante.s. formă cutanată difuză cu afectare cutanată a│ 80 . fără│ │. │manifestări pulmonare. faţa cu tegumente│c. cu │b) afectarea renală. │(vezi afecţiunile respiratorii). │ │în etiologia bolii factorii infecţioşi. │ │(microstomie).M. periungheale). rezorbţii │diferite aspecte: morfee în plăci. atrofia pielii şi │d.70% │GRADUL III de invaliditate. reducere a complianţei pulmonare. în │ │ │oscilaţii de temperatură. după expunere la frig sau emoţii │ │teritorială. formă cutanată difuză la debut. şi anti-Ro). │ │ │ │ │ . începe în tinereţe şi are tendinţă la │ │. │prin afectare pulmonară mergând până la cord │ │ │ │Diagnosticul pozitiv se pune pe baza sindromului│pulmon cronic decompensat sau hipertensiune │ │ │ │Raynaud. │ │sau specialist reumatologie │ │al miopatiilor inflamatorii idiopatice care au │ │ │Policlinica teritorială. pirozis.s. │ocronoza tegumentelor picioarelor bilateral.creşterea valorilor serice ale enzimelor de │Dureri musculare şi scăderea toleranţei la efort │ │gestualităţii profesionale. simptome cu mialgii │ │Recomandări: │ │Concepţia actuală include grupul POLIMIOZITEI │fugace. │ │amiotrofiile centurii scapulare şi pelvine. eventual scuame. │ │ │ │Biopsiile renale. GRAD 0. │convulsii.M. pneumonii. fenomen Raynaud.s.Unii bolnavi dezvoltă o formă cronică cu semne│S. plămân.s. │ │indurate şi întinse la degete. Sindrom Raynaud vechi de câţiva ani. tulburări de │ │ │ │ │conducere şi insuficienţă cardiacă.M. scădere │anselor capilare.colagenoză majoră. a capacităţii de autoservire.M. │ │. manifestările vasculare │ │ │ │sunt alte posibilităţi de susţinere ale │periferice de tip tromboze venoase şi arteriale.Osteoliză concentrică şi acro-osteoliză │mai uşoare. moale. de a│ │cilindrurie şi hematurie.s.VSH normală. │ │S. trunchiului. │B. fără │ │ │ │hipomotilitatea duodenojejunală cu sindrom de │afectare pulmonară. │ │ │ │ │. S.s.│ │. a │ . afectare musculară cu miozită şi │ │ │ │.60% │prin reducerea efectuării │ │Stadiul edematos . posibil cu│a) afectarea pulmonară mergând până la │ │ │ │evidenţierea radiologică de leziuni pulmonare. │ │. │ │difuză) mai puţin conturul porţiunilor moi ale │dificultate. │(pneumopatie interstiţială fibroasă) cu │ │se orienta spaţial. │esofagului. │manifestări cardiace de tip miocardită. fără manifestări cutanate articulare │ │Recomandări: │ │extremităţilor membrelor şi prin modificările de│sau a altor organe. morfee în │ │ │ │osoase la nivelul falangelor distale │picături superficiale. │P. │ │ │ │.prezenţa crioglobulinelor şi│cu pierderea vederii tranzitoriu sau definitiv.internări în clinici de │ │tumefacţii artic.manifestări generale: astenie. S.│ │ │ │ │rinichi. tulburări de conducere şi insuficienţă │pulmonare. stadiul scleros (indurat). cu îngroşarea şi │ │spaţială.s.anticorpii antinucleari │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ │ 0 . │ │ │ │ . durere la deglutiţie prin afectarea │ │ │ │degetelor în formă de "căpăţână de zahăr". │ │B. feţei. urmat de tegumente îngroşate..schimbarea locului de muncă în │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTICUL CLINIC: │ │ │munci fără eforturi fizice mari.controale medicale periodice. │ │şi cardiomiopatii sclerodermice. │ │ │ │. │ │ │ │diagnosticului de LES. fără ajutorul │ │. recent identificaţi (anticorpii │S. │circulată. afectări oculare │ │persoane. anticentromer. │ │ │.49% │Nu se încadrează în grad de │ │imună la care se asociază sau nu manifestări │ │ │invaliditate. cu limitarea marcată a toleranţei la │ │pentru investigaţii privind │ │neînsoţită de procese reparatorii. │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTICUL CLINIC: │Diagnosticul fenomenului Raynaud se pune prin │ │frig.manifestări digestive: disfagie . forma idiopatică a adultului la debut. │Bolnavii prezintă dispnee de efort iniţial la │ │specialist reumatolog.) şi DERMATOMIOZITEI (D. feţei. │membrelor. │b.) în cadrul larg │semne obiective majore. cu │ │supraveghere permanentă din partea │ │Probele funcţionale respiratorii evidenţiază │greutate la mobilizare şi mers.internări periodice în spital │ │.Calcinoză subcutanată. │ │ . feţei şi trunchiului.80% │cu posibilitatea invalidului de a se│ │gravitatea bolii: oligurie. de 2 .fenomenul Raynaud fiind primul sindrom │(anticorpi anticentromer). cu tuse şi dispnee de │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ: │ 70 . cu: │ │ │ │./D. │Nu este cazul . │ │ │ │întâlnit la 95% dintre bolnavi. stadiul │ │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ │atrofic. │ │A. │ │altei persoane. │ │ │. S.

etc. │PAN cu manifestări renale. limitată cu miopatie şi erupţie cutanată │ │. │ │virusuri direct fie prin inducerea formării de │ │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ │complexe imune.│ │vărsături. remise clinic │ │. │ │prin reducerea efectuării │ │ │ │ │gestualităţii profesionale. │ │ │frig./D. livedo. │ │ │ │ │Manifestări sugestive clinice de P. pe măsură ce boala │ │Mers dificil cu incapacitate de │ │. dar │P. pierdere │ │ │fără frig. respiratorii sau digestive.tulburări de deglutiţie pentru solide. cu afectarea muşchilor │ │spaţială. cronică ulcerativă cu ulceraţii │ │ridicarea de pe un scaun obişnuit │ │1. │cu alterarea stării generale. afectarea hepatică cu │central cu cefalee.schimbarea locului de muncă în │ │transaminaze. │ 50 . cu disfagie proximală (în poziţie │ │altei persoane. │la membre.A. │D. │ │ │ │ │P. │ │ │ │ │Criterii minore: │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ │ 70 ./D. tulburări de │ │spaţială. infarcte şi ulceraţii la │ │ │ │ │nivelul pulpei degetelor. │ │ortostatismului şi mersului. mialgii.Anomalii ale sedimentului urinar. bărbierit sau aşezarea │ │. de a se orienta │ │creşterea gama-globulinelor.schimbarea locului de muncă în │ │organelor cu circulaţie sanguină compromisă. Se realizează invadarea celulelor │ │ │ │ │endoteliate şi alterarea funcţiilor lor de către│DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE. │ │munci fără eforturi fizice.90% │Gradul II de invaliditate. │ │se orienta spaţial. cardiace. fără scăderea funcţiei. etc. │ │ │ │ │Manifestări oculare: exudate retiniene sau │ │ │ │ │retinopatie toxică cu hemoragii şi exsudate.colagenoză majoră. HTA severă. │ │ │Pierderea totală a capacităţii de │ │4. cu parestezii şi │ponderală. a capacităţii de autoservire. HTA. │ │Poliarterita sau periartrita nodoasă (P. │ │alergare. │ │etc. Idem. inflamator.49% │sau specialist reumatologie │ │ │ │ │Policlinica teritorială. │ │de autocontrol sau de orientare │ │brahial.M. │ │ │ │ │Inflamaţia vasculară se manifestă atât prin │ │ │ │ │ischemia ţesuturilor tributare cât şi prin semne│ │ │ │ │şi simptome generale de inflamaţie. a capacităţii de autoservire.Neuropatii periferice (mononevrită multiplex). hemoragie.I. │ │muşchii afectaţi clinic arată: necroză focală │bun cu remisiuni fără sechele. │ │.100% │GRADUL I de invaliditate. Mers dificil: incapacitate de alergare.M. cardiace sau neurologice. cu dureri la palparea│ │invalidului de a se autoservi. │ │2. GRAD 0. │ │persoane. melenă.mioglobulinemia are valoare de │ │ │ │ │diagnostic. creatinină.M. │ │polifazice). forţa musculară este scăzută │ │a se autoconduce. umezeală./D. │ │ │ │ │ulceraţii ale pulpei degetelor). │ │ │ │miocitară. │cu distrugeri masive a celulelor musculare ce │ │obiectelor pe suporturi înalte. │PAN în faza de insuficienţă renală.controale periodice. poate fi acută.N. cu lordoză accentuată: │striaţi ai hipofaringelui şi ai esofagului │ │supraveghere permanentă din partea │ │incapacitate de urcare a scărilor sau de │superior.M. convulsii.M. disfonie şi voce nazalizată. │ │ │munci fără eforturi fizice. │ │. insuficienţă renală. │ │dureri abdominale. subacută sau cronică. idiopatică în faza acută şi subacută. │gastrointestinale şi cutanate.M. fără frig.eozinofilie şi limfopenie relativă.modificări morfologice în muşchi (biopsia din │sensibilă la corticoterapie şi cu un prognostic │ │reumatologie.100% │Gradul I de invaliditate. deficit motor sau afectarea sistemului │ │ │altei persoane. pierdere │ │autoservi.Substanţe de origine musculară sunt crescute │produc dureri mari. de a se autoconduce. lactic de hidrogenoza. cu mers dificil.│ │ │ │ │. │ │muncă. │ │invaliditate.M. │ │ │ │Mioglobina .căderea părului. │ │ │ │ │creatinkinază). fără ajutorul │ │durere. │insuficienţă renală acută. │ │ │munci fără eforturi fizice mari. POLIARTERITA NODOASĂ . │regurgitare nazală şi fenomene respiratorii de │ │sprijin sau ajutor din partea altei │ │6. semne de regenerare │ │ │ │ │miofibrilară). alterarea stării generale. neurologice. disfagie etc. fără suport │culcată). necesitând îngrijire sau │ │5. Mers foarte dificil. de │ │. │ │ │ │ │EMG: arată tulburări de denervare acută şi │ │ │ │ │degenerare miopatică: unităţi polifazice. │stare de rău general.traseu electromiografic caracteristic pentru │ │ │psihice. │ │proliferativă segmentară sau difuză. venă.controale medicale periodice. fără │ │Recomandări: │ │inflamaţiei şi semne de suferinţă ischemică a │manifestări renale. 1981): │D. │fără defect de mers şi ortostatism. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ.A. conduce la imposibilitatea │ │.Proteina C reactivă este prezentă. necesitând îngrijire sau │ │hepatomegalie cu sau fără icter. │ │ │. │cutanate./D. precum şi │ │musculară în P.N. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.70% │Gradul III de invaliditate. umezeală.internări în servicii de │ │. mai rar perforaţie.M. Fără semne obiective. │ │ │ │ │Manifestări cardiace: infarcte de miocard fără │ │ │ │ │simptomatologie zgomotoasă. astenie marcată până la │ │Masticaţie obositoare. │evoluează atrofia se accentuează. │ │musculare. cefalee.N. tulburări │ │ │ │ │de comportament cu hemipareză ca urmare a unor │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ │ 90 . │ │Incapacitatea de a merge fără │ │brahial. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ. cardiace. │ │salve de potenţiale de acţiune. │ │Recent a fost asociat bolii şi virusul HIV.│ │Semne generale nespecifice . │ │altei persoane. │ │ │.│ │cu posibilitatea invalidului de a se│ │Manifestări neurologice: mononeuropatie. cardiacă │ │muncă. │ │(creatino-fosfo-kinaza.colagenoză majoră. │ │. cu incapacitate de a urca │ │Criterii pentru stabilirea gradului de afectare │ │ │şi coborî scările. greaţă.anemie. │ │ │ │ │Depind de metoda de laborator. │ │nervos central cu cefalee.A. Atrofie minimă în unul sau mai multe grupuri │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ │ 90 . │ │ridicare de pe un scaun obişnuit. lacticodehidrogenază.│ │cu posibilitatea de a urca scările fără ajutor │cu atrofia maselor musculare.febră. în forme cronice cu atrofii musculare │ │total. umezeală. │ │.M. │ 70 . cu │ │ │ │ │hematurie. stare febrilă. │ 20 . convulsii. artrite nondistructive. a │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTIC CLINIC: │Bolnavul prezintă manifestări cutanate. │ │ │ │ │.Leziuni cutanare (prupură palpabilă. Incapacitatea de a merge fără ajutor.M. curenţi de aer. HTA cu decompensare │ │ │ │ │cardiacă şi/sau insuficienţă coronariană. │ │ │ │transaminaze. în observaţie. │simetric şi neselectiv pentru grupele musculare │ │spaţial fără ajutorul altei │ │. │ │ │ │ │interstiţial perivascular cu sau fără │ │ │ │ │degenerescenţă fibrilară.VSH crescută. │ │persoane.M.controale periodice. │ │ │ │ │CAPILAROSCOPIA PERIUNGHEALĂ. cu deficienţă musculară │ │ │ │Creatinkinaza (CK) este un indicator fidel │gravă cu mortalitate ridicată în primul an de │ │ │ │pentru diagnosticul şi evoluţia bolii. │ │ │ │ │BIOPSIA MUSCULARĂ. │precum şi hemoragii retiniene cu cecitate.creşterea VSH.│ │în sânge şi urină: creatina. │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │VASCULITELE sunt boli inflamatorii ale peretelui│ │ │ │ │vaselor sanguine. de a│ │polineuropatie periferică. │ │Mecanismul de producere a bolii este prin │Nu este cazul . │D.│ │ │curenţi de aer. │P. febră.M. (Bradley. │boală. edem infiltrat. dar cu oboseală şi scăderea toleranţei │ │ │ │ │la efort. │aspiraţie. │ │ │ │ │Criterii din 1990 pentru clasificarea PAN │ │ │ │ │propuse de Colegiul American de Reumatologie │ │ │ │ .│provenienţă din fibrele musculare striate │fără atrofie musculară. capilă) de orice calibru şi cu │ │ │ │ │orice topografie.schimbarea locului de muncă în │ │este descrisă implicarea virusului hepatitei B. psihice.M. parvovirusuri │ │ │oscilaţii de temperatură. │P. evoluează │ │pieptănat.M. │ │. disfagie "distală". │Formele acute şi subacute de P. │ │alături de cytomegalovirusuri. │ │Recomandări: │ │(hidroxibutiric dehidrogenoza). │ │Tabloul clinic include semne caracteristice │musculo-articulare şi HTA oscilantă. │paralizie urmată de miogloburie şi parţial de │ │ │ │mioglobina şi unele enzime (aldoza. │ │ │-internări în clinici de │ │Manifestări renale: de tip glomerulonefrită │ │ │reumatologie.) │ │ │Recomandări: │ │este o vasculită care afectează arterele medii │ │ │.artralgii.│ │ponderală. Antigenul este rar identificat./D. │ │afectarea fibrei musculare (fibrilaţii spontane.electroforeză: scăderea serum albuminelor. grad de activitate a bolii şi │ │ │ │ │monitorizare evolutivă. │ │fără suport brahial. │Nu este cazul . │Contracturile musculare. │comportament şi hemipareză urmare a unor AVC │ │supraveghere permanentă din partea │ │Manifestări tegumentare: purpură palpabilă. │sau formele cronice de P.90% │GRADUL II de invaliditate. │ │ │ │ │Procesul inflamator poate afecta orice vas │ │ │ │ │(arteră. │ │livedo reticularis. │ │Manifestări mioarticulare: artralgii. │ │ │ │ │progresivă sau ciclică cu perioade de remisiune │ │ │ │ │şi exacerbare. curenţi de aer.dispensarizare medic de familie │ │şi mici. │ │ │ │ │fibrilaţii spontane. │ │ │Pierderea totală a capacităţii de │ │Manifestări digestive: dureri.cod de boală 640 │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ: │ 0 . │maselor musculare. aldolaza. fără manifestări │ │ortostatismului şi mersului. Imposibilitatea abducţiei │ │EXPLORĂRI DE LABORATOR: │ │ │şi ridicarea braţelor pentru │ │.M. │ │. asociată cu cancer. complexe │ │ │.: │ │ │ │ │.20% │Nu se încadrează în grad de │ │din lista de 999 coduri de boală după C. │ │complexe imune. artrite │ │ │Capacitatea de muncă pierdută totală│ │şi/sau mialgii. │proximale crescând progresiv în sens distal. │ │ │Capacitatea de muncă pierdută │ │. │decompensată sau afectarea sistemului nervos │ │de autocontrol sau de orientare │ │hematemeză. │ │accidente vasculare cerebrale etc. │ │ │ │ │3.

│ │ │leucocitoză cu hipereozinofilie. rinichi. de a se autoconduce. │ │digestiv. frig. │ │ │. │ │ │Criterii: │ │ │10. │ │ │Criterii: │ │ │1. │ │ │. │ │ │Criterii: │ │ │4. testicul).faza a III-a febră. │ │ │Definiţie: │ │ │Istoric de wheezing sau raluri sibilante difuze. │ │ │Definiţie: │ │ │Creşterea ureei mai mare de 40 mg% sau a │ │ │creatininei mai mare de 1.Colegiul American de Reumatologie). febră. │ │ │. Pierdere ponderală.dispensarizare medic de familie │ │sau specialist reumatologie. Livedo reticularis. │ │ │Criterii: │ │ │7. │ │ │Definiţie: │ │ │Dezvoltarea unei mononeuropatii sau │ │ │polineuropatii. │ │ │Criterii: │ │ │9. Biopsia arterelor medii şi mici.Scăderea nivelului seric al albuminei.│ │ │Criterii: │ │ │2. │generală alterată. │ │ │Ex. │ │caracterizată prin formarea de granuloame │Bolnavii prezintă manifestări alergice de tipul │ │vasculare şi extravasculare. │ │ │Definiţie: │ │ │Durerea sau indurarea testiculului în absenţa │ │ │infecţiei. │ │ │Diagnosticul de certitudine al bolii este dat de│ │ │biopsia tegumentară (granuloame extravasculare │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ │ │necrozate eozinofilice şi vasculita necrozantă a│ │ 90 . polipoză şi astm. │ │ │Criterii: │ │ │5.VSH este crescut. │ │ │Criterii: │ │ │3. mediu │ │toxic. │ │ │polipozei şi astmului │ │ │.5 mg%. Mononeuropatii sau polineuropatii.fracţiunile C3-C4 sunt │ │ │diminuate la 25% din bolnavi. pierdere ponderală. │ │ │Criterii: │ │ │2. pulberi. Virusul hepatitei B.Hemoleucogramă.Hipergamaglobulinemie. │ │.schimbarea locului de muncă fără │ │noxe alergice: praf. necesitând îngrijire sau │ │supraveghere permanentă din partea │ │altei persoane. excluzând dieta sau alţi factori.greu de pus datorită │ │ │varietăţii mari de semne clinice. scădere │ │Pentru diagnosticul pozitiv se pot stabili 4 din│ponderală marcată. Infiltrate pulmonare. curenţi de aer. Durere testiculară.Complementul seric . Creşterea TA. Anomalii arteriografice. Mononeuropatii sau polineuropatii. │ │manifestări cutanate (noduli subcutanaţi. histologic: are cea mai mare valoare pentru │ │ │diagnostic. proteinurie. fără ajutorul │ │altei persoane. │ │astm. digestive. tub │manifestări cardiace. │ │ │Un pacient cu vasculită poate avea PAN dacă are │ │ │cel puţin 3 din cele 10 criterii. de a│ │se orienta spaţial. │ │ │Definiţie: │ │ │Eozinofilie de peste 10%. │ │ │displaziei fibromusculare sau altor cauze │ │ │neinflamatoare. apoi │Straus) în faza sistemică manifestă. │insuficienţă cardiacă decompensată. │ │ │. │ │ │ │Angeita alergică şi granulomatoasă (Boala Churg -│ │Angeita granulomatoasă este o boală │Strauss) în faza prodromală. când este efectuat dintr-un organ │ │ │afectat (tegument. │ │ │Evoluţia bolii este progresivă cu durata medie │ │ │de supravieţuire de aproximativ 5 ani.100% │vaselor mici). │ │ │Criterii: │ │ │3. Eozinofilie. │ │ │. a capacităţii de autoservire. │ │ │Boala se desfăşoară în 3 faze: │ │ │. neuropatie periferică şi apar şi │ │Apar semne din parte altor organe: cord. │ │ │Criterii: │ │ │1.tratament. │ │ │ │ │ │Gradul II de invaliditate.4/1. traumatismelor sau altor cauze. a │ │ortostatismului şi mersului. │ │ │Definiţie: │ │ │Dezvoltarea unei mononeuropatii. │ │ │. polineuropatii │ │ │atribuite unei vasculite. scădere │ │purpură. │ │ │Diagnosticul clinic . anemie.70% │(Boala Churg . │ │ │Definiţie: │ │ │Mialgii difuze şi slăbiciunea muşchilor │ │ │membrelor inferioare. │ │ │pneumonie cu eozinofilie sau gastroenterită │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ │ 70 .faza a II-a caracterizată prin eozinofilie │ │ │sanguină şi tisulară cu sindrom Loffer. │ │ │Definiţie: │ │ │Prezenţa antigenul HBs sau anticorpilor în ser. │ │ │Definiţie: │ │ │Dezvoltarea HTA cu diastolică mai mare de 90 │ │ │mmHg. │ │ │Definiţie: │ │ │Pierderea a 4 kg sau mai mult. │ │ │Incidenţa maximă . │ │Pierderea totală a capacităţii de │ │muncă. neuropatia periferică │ponderală. sau de orientare │ │spaţială. │ │ │ │ │ │EXPLORĂRILE DE LABORATOR: │ │ │. peteşii). │ │ │Definiţie: │ │ │Tegumente marmorate pe extremităţi sau torace. Astm bronşic. Modificări │ │ │histologice cu evidenţierea de granulocite sau │ │ │granulocite şi mononucleare în peretele │ │ │arterial. crize │Angeita alergică şi granulomatoasă (Boala Churg. │ │ │Criterii: │ │ │8.faza prodromală: pacienţii prezintă │ │ │manifestări alergice de tipul rinitei. │ │Recomandări: │ │. │ │ │Criterii: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gradul III de invaliditate. eozinofilie şi │rinitei. │ │ │ │ │ │2.hematurie. │ │. de când a început│ │ │boala.Prezenţa antigenului HBs.controale periodice. Retenţie azotată. │ │cele 6 criterii stabilite.10 criterii. Mialgii. │ │ │Definiţie: │ │ │Arteriograma cu anevrisme sau ocluzii ale │ │ │arterelor viscerale în absenţa aterosclerozei. febră prelungită. stare │ │(1990 . │ │. muşchi. │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ │prin reducerea efectuării │ │gestualităţii profesionale. │ │ │ │ │ │ │ │GRADUL I de invaliditate. ANGEITA ALERGICĂ ŞI GRANULOMATOASĂ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ 50 .│ │severe de astm care domină tabloul clinic. trombocitoză. │ │ │Criterii: │ │ │4. │Bolnavii au crize severe de astm. │ │ │Criterii: │ │ │6. │ │ │Definiţie: │ │ │Tranzitorii pe radiografie atribuite unei │ │ │vasculite sistemice.│ │de autoconducţie. │Angeita alergică şi granulomatoasă sistemică cu │ │Criterii pentru diagnosticul Angeitei alergice │manifestări grave cardiace mergând până la │ │şi granulomatoasă/Boala Churg-Strauss. │ │Capacitatea de muncă pierdută total │ │cu posibilitatea invalidului de a se│ │autoservi. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .vârsta de 40 ani şi raportul │ │ │bărbaţi/femei este de 3/1 .90% │eozinofilică. slăbiciune musculară. │ │ │.Strauss).Examen urină .│(ACR) .

000 │ │ │elemente/mmc) la peste 80% din bolnavi. Anomalii ale sinusului maxilar. │ │ │ │ │ │4.arcul aortic şi ramurile sale. │ │periferic. │ │ │ │ │ │EXAMENE DE LABORATOR: │ │ │Caracteristica angeitei granulomatoase este │ │ │prezenţa unei hipereozinofilii (peste 1. │ │ │Titrurile anticorpilor variază cu gradul de │ │ │activitate şi severitate a bolii. palpitaţii. amauroză fugace.│ │ │Manifestări oculare: proptoza. Eozinofilie extravasculară.W. insuficienţă cardiacă. azbest.W. │cu posibilitatea invalidului de a │se autoservi. pierderea │afectarea sistemului nervos central (anomalii ale│ │vederii.biopsia tegumentară sau musculară a zonelor │ │ │afectate certifică diagnosticul de G. mycoplasme sau │tratamentul precoce al oricăror │infecţii virale. │tulburări vizuale.90% │şi carotidă. cât │cutanate (noduli subcutanaţi. absenţa pulsului la │ │ │nivelul arterei radiale. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .VSH crescut . │Arterita Takayasa în faza preocluzivă.leucocitoză. cefalee. │ │ │Definiţie: │ │ │Apariţia semnelor şi simptomelor de boală la │ │ │vârsta de 40 ani sau sub 40 ani. │articulare: artralgii. cu │ │uveita. în faze acute.coarctaţie de aortă.) este o boală │Granulomatoza Wegener în observaţie. GRANULOMATOZA WEGENER │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ │ │ │ │Granulomatoza Wegener (G. a capacităţii de autoservire. │nervilor periferici sau distal mergând până la │ │Manifestări musculoarticulare: artralgii cu │leziuni hemiplegice). │de a se orienta spaţial fără │ajutorul altei persoane. │ │ │Artritele pot simula o Poliartrită reumatoidă. │Bolnavii prezintă claudicaţie membrele │ │Manifestări cardiace: palpitaţii. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gradul II de invaliditate. anevrisme sacciforme │ │ │sau fusiforme. │ │parestezii.anemia normocromă normocitară. │ │ │Manifestări neurologice: mononevrita multiplex. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Gradul III de invaliditate. Procesul vasculitic │ │ │afectează vasele mici în special şi rar pe cele │ │ │medii. │ │Gradul II de invaliditate. │ │Pierderea totală a capacităţii de │ │muncă. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gradul I de invaliditate.│ │Manifestări generale: febră. │ │ │Manifestări oculare: diplopie.Prezenţa anticorpilor anticitoplasmatici │ │ │(C-ANCA) şi reacţia pozitivă ELISA-pro-teinaza-3│ │ │are specificacitate pentru granulomatoza Wegener│ │ │de 98%. │ │ │Manifestări renale: modificări ale sedimentului │ │ │urinar . Claudicaţie a extremităţilor. │. Vârsta de debut a bolii înainte de 40 ani.70% 70 .este în funcţie de gradul de │ │ │activitate al bolii. │ridicate.Biopsie tegumentară. │ │ │ │ │ │EXAMENE DE LABORATOR: │ │ │. diplopie. a │ortostatismului şi mersului. │ │transpiraţii nocturne. │HTA cu valori ridicate cu afectare cardiacă. astenie. purpură palpabilă). hemoptizii. superior: │dispnee. conjunctivita. pierdere ponderală. siliciu. perforări ale septului nazal. │ │toracică.│pierdere ponderală. │ │ │ │Tratamentul esenţial al fazei │ │ocluzive constă în corectarea │ │chirurgicală a obliterărilor şi │ │anevrismelor (angioplastie │ │transluminală by-pass). │Recomandări: │. dispnee de repaos. │ │ │ │ │ │ │ │ │3. │Arterita Takayasu în faza ocluzivă.arată stenoză de diverse grade. │ │ │. secreţii mucoase şi │ │formarea de granuloame şi vasculită (vasculită │purulente sau sanghinolente. parestezii. curenţi de aer. │ │ │purpură palpabilă.VSH crescut. manifestări │ │granulomatoasă necrozantă) atât la nivelul │musculo-articulare (artralgii.100% │proteinurie . de a se autoconduce. │ │ │Criterii: │ │ │6. │prezintă manifestări ale tractului respirator │ │caracterizată clinico-histologic prin necroză. │ │ │Manifestări articulare: artralgii/artrite. uveită. │ │ │Criterii: │ │ │2. cilindri hematici. în faza evolutivă cu pierderea vederii. │ │ │. │ │denumită şi boala fără puls sau sindromul de arc│Este uneori asimptomatică.hematurie. fenomene │marcată. vezicule. │Capacitatea de muncă pierdută 50% │prin reducerea efectuării │gestualităţii profesionale.schimbarea locului de muncă în │munci fără frig. ciment. astenie. brahiale │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ │ 70 .Hemoleucogramă . sau │ │supraveghere permanentă din partea │ │altei persoane.W.Imunoglobuline crescute.VSH crescut în faza activă.trombocitoză (400. transpiraţii nocturne. tuse.merge până la insuficienţă renală. │ │Boală frecventă la femeile tinere sub 40 ani. afectare pulmonară cu │ │Manifestări ale tractului respirator. │ │Manifestări neurologice: cefalee. │ │ │. dispnee. durerile oculare. │pulberi. │ │ │Manifestări generale: febră. sincope. │ │ │Definiţie: │ │ │Istoric de durere acută sau cronică şi │ │ │opacifierea radiologică a sinusului maxilar. │ │ │Manifestări cutanate: noduli subcutanaţi.│5.este o boală inflamatorie │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ 50 .100% │. hemoptizie. manifestări renale │ │rinoree cu secreţii mucoase şi purulente sau │mergând până la insuficienţă renală manifestă. │ │ │. sau de orientare │ │spaţială. │Bolnavii prezintă: manifestări generale ca febră.90% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gradul III de invaliditate. │pierdere ponderală. ARTERITA TAKAYASU │ │ │Arterita Takayasu . │ │ │. │ │ │. │ │ │Sunt afectate: . │ │ │. diplopia. │ │ │ .│ │şi la nivelul rinichiului. │ │sanguinolente.000/mmc). alterarea stării generale. artrite) leziuni │ │tractului respirator superior şi inferior. │ │ │În etiopatogenia bolii sunt implicate două │ │ │moduri de hipersensibilitate: umorală (complexe │ │ │imune) şi celulară. │ │ │ │ │ │EXAMENE DE LABORATOR: │ │ │. ulceraţii. cubitale. durere │diplopie. │ │ │Definiţie: │ │ │Apariţia şi înrăutăţirea asteniei şi │ │ │disconfortului muscular în timpul efortului. vasculita nervului optic. Sindrom Raynaud). însoţită de manifestări │ │raportul F/B fiind de 9/1. papule. iar uneori manifestări│ │aortic. │ │dilataţii poststenotice. │G. │ │ │Definiţie: │ │ │Biopsie de artere. necesitând îngrijire. │Bolnavii prezintă febră. scădere ponderală │ │Manifestări cutanate: eritem nodos. │generale. sincope.│ │de autoconducere.70% │cronică de etiologie necunoscută care afectează │ │ │cu predilecţie aorta şi ramurile sale majore. │ │mialgii. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │semne de otită medie. │Arterita Takayasu cu modificări cardiace severe: │ │ │insuficienţă cardiacă decompensată. HTA cu valori│ │ARTERIOGRAFIA . │superior cu rinoree. │ │crize anginioase. │manifestări oculare conjunctivită. sistemul nervos central sau│multiple. Bolnavii │ │multisistemică de etiologie necunoscută. HTA. │ │Semnele clinice sunt consecinţa ocluziei │ │ │vasculare şi ischemiei. în │ │ │ │ │ │ │ │ │Gradul I de invaliditate.anemie moderată.evitarea infecţiilor cu │mycobacterii. tuse. amauroză fugace. │ 50 . │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ: │ 90 . venule evidenţiind│ │ │acumularea de eozinofilie în ariile │ │ │extravasculare. │ │ │.Ig E crescut. │superioare. │ │Raynaud. arteriole. rinichiul. │Capacitate de muncă pierdută total. pierdere ponderală. artrite sau leziuni │ │Criterii pentru diagnosticul clinic: │cutanate (eritem nodos. │ │ │ │ │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTICUL │ │ │Arteritei Takayasu (după Colegiul American de │ │ │Reumatologie): │ │ │Criterii: │ │ │1. │ │ │Criterii pentru diagnosticul clinic: │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ: │ │Semnele şi simptomele dominante sunt cele ale │ │ │afectării tractului respirator superior şi │Granulomatoză Wegener cu manifestări clinice │ │inferior. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ │ 90 . │ │ │.

M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTICUL SINDROMULUI BEHCET:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │În absenţa altor explicaţii clinice pacienţii │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ │ 70 . în │ │ │ │ │absenţa aterosclerozei.) este a vasculită │ │ │ │ │multisistemică de cauză necunoscută. sau afectarea nervoasă prin leziuni │ │se orienta spaţial.49% │Nu se încadrează în grad de │ │999 coduri de boală după C. │ │extractibil ribonuclenzosensibil. Edem al mâinilor. │ │ │ │ │Criterii: │ │ │ │ │6.000) de autoanticorpi │ │ │Pierderea totală a capacităţii de │ │anti-U1RNP (determinate prin teste imunologice │Este în funcţie de gradul afectării organice │ │muncă.70% │Gradul III de invaliditate. sau de orientare │ │ │corioretinită (vezi criteriile af. Leziuni cutanate: eritem nodos.Prezenţa factorului reumatoid. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXAMENE DE LABORATOR │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ │ 90 . sau de orientare │ │activitate cât şi de remisiune a bolii.C. SS şi PM asociate cu prezenţa de │manifestările cutaneo-mucoase de tip fenomen │ │gestualităţii profesionale. │ │ │ │ │ │ │Sindromul Behcet .T. a capacităţii de autoservire.B.M. fără ajutorul │ │şi două din următoarele: │ale nervilor cranieni. a │ │autoanticorpi faţă de un antigen nuclear │Raynaud asociat cu unele manifestări articulare │ │ortostatismului şi mersului. displaziei │ │ │ │ │fibromusculare.T. │ │ │ │ │Diferenţă: │ │ │ │ │Diferenţa peste: 10 mmHg a tensiunii arteriale │ │ │ │ │sistolice între braţe. │ │ │ │ │Definiţie: │ │ │ │ │Sufluri la auscultaţia uneia sau ambelor artere │ │ │ │ │subclavii sau a aortei abdominale. cu manifestări │ │cu posibilitatea invalidului de a │ │ │musculare de tip miopatie inflamatorie. în observaţie.) .48 ore. reapărând cel puţin de 3 ori într-o│de tipul uveită bilaterală atât anterioară cât şi│ │autoservi. în care predomină │ │prin reducerea efectuării │ │LES. asemănător celei observate în LES │ │de autoconducere. │ │ │ │ │Criterii: │ │ │ │ │3. │de tip artrite fără caracter particular sau │ │ │ │ │tenosinovită a muşchilor flexori a mâinii. la │ │ │ │ │nivelul extremităţilor superioare sau │ │ │ │ │inferioare. │acesteia.Anemie moderată. Nu se cunoaşte│oftalmologice). │(cu apariţie mai rară decât în acesta). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prezenţa a cel puţin 3 criterii din cele 6 │ │ │ │ │permite susţinerea diagnosticului de boală. │ │ │ │ │pseudofoliculită. │ │ │ │B.imunoglobulina A uşor crescută. │ │ │Pierderea totală a capacităţii de │ │Acesteia trebuie să i se asocieze două afectări │Sindrom Behcet în faza de afectare oculară. are ca mecanism patogenic perturbarea │ │ │ │ │imunoreglării normale fiind mediat imunologic.T.VSH crescut.T. │prin afectarea tractului corticospinal cu hemi şi│ │altei persoane.B.70% │Gradul III de invaliditate. │ │ │ │altor specificităţi de autoanticorpi.Leucopenie cu trombocitopenie.Scăderea valorii complementului seric.90% │Gradul II de invaliditate.Titru crescut (1/10.│special la nivelul membrelor superioare. de a se autoconduce. │ │spaţială. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ: │ 70 .B. Patergie citită de medic la 24 . leziuni acneiforme. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BOALA MIXTĂ A ŢESUTULUI CONJUNCTIV (B. │ │ │ │.leziuni │ │ │ │ │asemănătoare celor din LES definit. │ │ │ │ │. │ │caracterizată prin ulceraţii recurente orale şi │ │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ │genitale şi uveită care poate determina frecvent│Sindrom Behcet la debut.sindrom caracterizat printr-o │ │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ │combinaţie a unor elemente clinice majore din │B. Există o agregare│ │ │ │ │familială a sindromului fiind prezentă incidenţa│ │ │ │ │crescută a HLA-B51.Crioglubulinele prezente uneori în faza acută. │ │ │ │ │prezenţa complexelor imune circulante (CIC).│B.M. SINDROMUL BEHCET (S. Sinovita. │ │ │ │ │. cu leziuni │ │prin reducerea globală a capacităţii│ │orbire. Ulceraţii recurente orale observate de medic │Sindrom Behcet în faza acută cu afectare oculară │ │cu posibilitatea invalidului de a se│ │sau pacient. │ │ │ │ │Capacitate de muncă pierdută total.M. Diferenţa TA 10 mmHg între braţe. │ │ │supraveghere permanentă din partea │ │. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ 50 . │ │ │ │ │5. │ │ │ │ . │atrioventriculare.cod de boală 642 din lista de│DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ 20 . sindrom │ │altei persoane.I. │ │ │ │ │ramurilor primare sau al arterelor mari. fără leziuni │ │ │ │autoanticorpi faţă de membrana mucoasei bucale. │ │ │ │ │Criterii: │ │ │ │ │4. precum şi S. │ │spaţială necesitând îngrijire sau │ │.Prezenţa antigenul HLA-B51. │ │ │ │ │2. │de iritaţie meningeală.20% │Grad 0 de invaliditate. │ │Sindromul Behcet are mecanisme patogenice │ulceraţii genitale şi manifestări cutanate de │ │ │ │multifactoriale şi în special sunt implicate │tip: eritem nodos. Sclerodactilia.100% │Gradul I de invaliditate. Leziuni oculare: uveită posterioară. de a se autoconduce. Criteriu serologic.I. │ │ │ │ │. │ │este un overlap . │ │Sindromul Behcet (S.B. Ulceraţii genitale recurente. Miozite. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5. │ │ │ │ │Definiţie: │ │ │ │ │Scăderea pulsaţiilor la una sau ambele artere │ │ │ │ │brahiale. │ │ │invaliditate. │ │ │ │ │Criterii: │ │ │ │ │5.M. Fenomen Raynaud. │ │ │ │ │4.M.T.M. tulburări de conducere │ │ │ │II. │determină orbirea prin nevrita nervului optic sau│ │de autoconducere. aortei abdominale cu manifestări │ │ │ │pozitive: │clinice ca urmare a ischemiei sau rupturii │ │ │ │.T. │cutaneo-mucoase de tip stomatită aftoasă. cu leziuni vasculare │ │ │ │EXAMENE DE LABORATOR: │arteriale de tipul anevrismelor la nivelul │ │ │ │În episoaodele acute testele de inflamaţie sunt │carotidei. │ │ │ │ │5. Scăderea pulsului la artera brahială.│DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ 50 . Criterii clinice. ce │ │muncă. │ │ │ │ │3. │ │.M.│ │ │ │ │cod de boală 642 din lista de 999 coduri de │ │ │ │ │boală după C. cu│ │ajutorul altei persoane.Hipergamaglobulinemie. necesitând îngrijire sau │ │Diagnosticul pozitiv este clinic. │ │. │ │ │ │ │4. │ │ │ │ │Definiţie: │ │ │ │ │Îngustări sau ocluzii la nivelul aortei. │ │I. │cu febră. I de invaliditate. │ │autoanticorpi anti-U1RNP în absenţa relativă a │manifestări cardiace de tip pericardită.RNP. asociată │ │se autoservi. │ │ │ │ │. │posterioară.100% │Gradul. │ │ │tetrapareze. observate pe arteriografie. │ │ │ │ │Caracteristica serologică a bolii este prezenţa │ │ │ │ │în titru mare a anticorpilor anti-U1 . │intracraniene. │ │2. manifestări pulmonare de tip pleurezie │ │de a se orienta spaţial fără │ │Demonstrarea unui titru crescut (1/10 000) de │cu tulburări de difuziune pulmonară a gazelor. │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTICUL POZITIV ÎN B.Examenele preparatelor bioptice . creşterea presiunii │ │ │ │3. │ │ │altei persoane.C. Anomalii arteriografice.) │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ 0 . Sufluri la nivelul arterei subclavii sau a │ │ │ │ │aortei. semne piramidale. │vasculare arteriale de tip anevrisme. cu manifestări nervoase │ │supraveghere permanentă din partea │ │o probă de laborator care să fie specifică. │ │ │ │complexe imune circulante şi o scădere a │ │ │ │ │raportului limfocitelor T4/T8. │ │de muncă. leziuni papulopustulare sau │ │ │ │ │acneiforme. │ │ │ │ │Criteriul clinic constant este aftoza recurentă │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ │ 90 . în perioada activă.Prezenţa complexelor imune circulante. sau S.C.│ │organice.│ │ │ │ │. │ │ │ │ │.C.C. │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │BOALA MIXTĂ A ŢESUTULUI CONJUNCTIV (B.90% │Gradul II de invaliditate.C. │ │ │ │1. │miocardită. de a│ │perioadă de 12 luni. fără │ │ │ │fenomene autoimune: pacienţii prezintă │afectare oculară sau nervoasă. modificările de regulă sunt │ │ │ │ │focale sau segmentare. │ │ │ │vasculită retiniană (observată de oftalmolog). │ │orală. a capacităţii de autoservire.) . │ │trebuie să prezinte: │ │ │Capacitatea de muncă pierdută total │ │1.│ │specifice) este prezent atât în perioadele de │(viscerale).

│ │inflamatorie cronică.regim alimentar. │ │ │ │ │..30% │sau medic specialist reumatolog. endocrine. │ │conjunctiv (P. │ │diagnosticul: În absenţa acestor două criterii.│ │EXPLORĂRI DE LABORATOR: │Guta în faza cronică. │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ 50 .80% │cu posibilitatea invalidului de a se│ │Explorări biochimice: │lipsesc perioadele libere intercritice. a unor │ │1. DM. │săptămâni. SD. Afectare unilaterală a tarsului. demonstrând prezenţa │S. în care │ 70 .70% │ │ │Prezenta cristalelor de UMS în lichidul sinovial│ │ │ │ │sau existenţa unui tof demonstrat precizează │Guta cronică tofacee. │ │în leucocitele lichidului sinovial sau la │tendoanele. │ │multifactorială şi este frecvent corelată cu │fără alte simptome generale cu o durată limitată │ │. de a se autoconduce. S. fără ajutorul altei│ │SS primar: │obstructivă medie. Acces monoarticular.├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │SINDROMUL SJOGREN (S. Durere sau tumefacţia a articulaţiei │ │ │ │ │metatarsofalangiene a halucelui. │străin.R.prezenţa anticorpilor anti SS-A(Ro) şi anti │ │ │ │ │SS-B (La).40% │medicamente (diuretice) etc. │ │ │ │ │. urmate de interval liber. │ │ │ │ │LES.S. Prezenţa cristalelor de UMS. │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │GUTA . prezenţa anticorpii anti SS-C. Roşeaţa articulaţiei afectate.12 luni. │ │ │ │ │Etiologia .E. │ │condiţionat. │ │ │ │ │Excluse: sarcoidoza. │gută la 6 . senzaţie de arsură. de a se │ │ │de difuziune cu disfuncţie ventilatorie │ │orienta spaţial. aer │ │însoţeşte de nici o altă suferinţă. gastrointestinale. │ │maximum o zi. │special mb. a │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTICUL GUTEI │la nivelul art.scăderea fluxului salivar parotidian. Afectare unilaterală a articulaţiei │la 2 . │ │ │ │. Imagini geodice subcorticale. LES. sau cu manifestări │ │ │ │. │survin tot mai des şi cu durată mai lungă │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ │diagnosticul de gută este aproape sigur dacă │însoţite de febră. │ │ │ │ │13.S. │un simptom cu durata de 1 an. hiperuricemie şi │ │ │ │diagnosticul prezumtiv de gută o dă triada: │predilecţie pentru episoadele poliarticulare.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SS secundar: │ │ │ │ │Simptomele şi semnele de mai sus + semne │ │ │ │ │clinice suficiente pentru a diagnostica P. │ │proteine.90% │gradul ii de invaliditate. la debut (leziuni incipiente │ │gestualităţii profesionale. limfom preexistent..FR în titru mai mare de 1/60: │neurologice).cod de boală 630 din lista de 999 coduri │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ 0 .20% │Grad 0.artrită cu prezenţa tisulară a unor │ │ │invaliditate. │ │Hiperuricemia familială este poligenică şi │de artrită extrem de dureroasă.tratament specific. │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │ARTRITELE MICROCRISTALINE ŞI DISMETABOLICE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GUTA .│ │eforturilor fizice intense. │ │de boală după C. Artrita poate cuprinde halucele │ │ │ │5. │ │ │ │. │Guta clinic se manifestă sub forma atacului acut │ 20 . │ │ │ │ │. poliarticulară. │ │sexul masculin.dispensarizare medic familie │ │de regulă de lungă durată. │ │ │ │ │. PM. cu pleurezii uscate sau │ │persoane.2 articulaţii cu puţine │ │ │ │2. │de 1 .ac. B şi 6 │distrucţia articulară marcată şi tofii │ │se orienta spaţial.S.prezenţa anticorpilor anti SS-A (Ro) sau anti │ │ │ │ │SS-B (La). Negativitatea culturilor bacteriene din │Guta intercritică şi atacuri acute recurente de │ │ │ │lichidul sinovial. neurologice. poate fi primar (idiopatic) când nu se │secreţiei salivare cu dificultate la deglutiţie. urmate de interval complet │ │ │ │14. la nivelul degetelor. │ │secreţiei exocrine a acestor glande..biopsie pozitivă din glandele salivare mici │neurologice atât la nivelul SNC cât şi periferic. primar sau secundar cu manifestări │ │ │ │keratoconjunctivitei sicca. │ │ │ │ │4.S. fără alte │ │ │ │4.M. fatofobie şi blefarospasm) sau scăderea │ │schimbarea locului de muncă în muncă│ │S. Simptome şi semne ale uscăciunii bucale: │hepatite cronice evolutive. │ │ │ │primele 48 ore). statut socio-profesional. │renale de tip nefrită interstiţială. a │ │Diagnosticul pozitiv de gută este permis numai │complect. │ │ │ │12.70% │ │ │În absenţa identificării cristalelor specifice │activă. apar leziuni osoase erozive şi sunt │ │ortostatismului şi mersului. monoarticulară │ │. │ │ │ │ │. tendonului lui Achile etc.titru crescut de factori reumatoizi.│ │ │ │ │cu un proces patogenic de natură imunologică. fibroză interstiţială.R. │pavilionului urechii. vânt │ │când se asociază cu o boală a ţesutului │ │ │etc. cu senzaţie de corp│ │ortostatismului şi mersului.VSH crescut în faza acută.49% │Recomandări: │ │ca urmare a unei hiperuricemii preexistente şi │ │ │. de a│ │. primar sau secundar cu manifestări │ │cu posibilitatea invalidului de a se│ │CRITERII DE DIAGNOSTIC AL SS PRIMAR ŞI SECUNDAR:│respiratorii cu dispnee şi scăderea capacităţii │ │autoconduce. │simptome generale. pelvine. (Artrita este frecvent localizată │ │.D. │ │ │ │15. urină │ │ │ │ │şi salivă.beta-2 microglobulina crescută în ser. bursele şi │ │Schimbarea locului de muncă.60% │Gradul III de invaliditate. a │ │(Criterii ARA 1975): │ │ │ingestiei de alcool. │bilateral sau halucele şi glezna. │asimptomatic. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ: │ 70 .colorare excesivă cu roşu bengal/fluoresceină │ │ │ │ │a corneei şi conjuctivei.. │ │ │ │3. Evidenţierea unei boli sistemice autoimune: │polimiozite şi miozite (vezi criteriile bolilor │ │ │ │. │însoţite de semne generale de inflamaţie │ │ │ │8.) este o afecţiune │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ 50 . P. cu o durată de 1 .2 săptămâni şi care cedează la tratament. │ │de evidenţierea cristalelor intracelulare de UMS│afectate structurile periarticulare. │(leucocitoză + febră + creşterea VSH) cu durată │ │ │ │9. │ │ │ │10. cu manifestări oculare şi la nivelul │ │prin reducerea efectuării │ │limfoplasmocitar la nivelul glandelor salivare │glandelor salivare.4 zile şi un urmate de un interval liber │ │.3 articulaţii (haluce + gleznă + genunchi)│ │ │ │metatarsofalangiene a halucelui.│ │ │ │(scor mai mare de 2. SIDA şi│ │ │ │ │alte cauze de keratită sicca sau de tumefiere a │ │ │ │ │glandelor salivare. fără ajutorul │ . │ │ │ │ │musculare. │ │ │ │ │. manifestări │ │ │ │. │ │ │ │ │L.I.un episod de monoartrită cu debut brusc şi │Formarea depozitelor tofacee la nivelul │ │ │ │urmat de un interval liber. │ │ │ │ │Capacitatea de muncă pierdută total. metatarsofalangiane a halucelui). Vindecarea completă a unui acces. Deşi puseul se remite │ │gestualităţii profesionale. Un alt acces de acelaşi fel. │simptome. │ │ │ │lobuli evaluabili).crioglobulinemie mixtă. │ │DR3/DW3 în SS primar şi HLA DR4 în cel secundar. │fără simptome. manifestări articulare.testul Schirmer pozitiv (sub 5mm în 5 minute). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Manifestări respiratorii.anticorpii antinucleari. care are drept scop scăderea │de kerato-conjuctivită sicca. Lipsa unei boli reumatice de bază (P. uric crescut peste 7 mg/dl ptr. │ │1. autoservire. Inflamaţie articulară care atinge apogeul în │Guta clinic se manifestă sub forma atacului acut │ 30 ..S.49% │ │ │7. vasculitele │ │ │ │ │sistemice). │de artrită la 1 . │ │ │ │ │. sunt poliartriculare în │ │prin reducerea efectuării │ │sunt întrunite cel puţin 6 din 13 criterii. │Guta sub formă de atac acut de artrită localizată│ 40 . hematologice şi renale dau │ │ │ │ │invalidităţi în SS primar (vezi criteriile │ │ │ │ │respective).│limfoidă a interstiţiului pulmonar.2 │ │ │ │3. cu │ │autoservi. Simptome şi semne ale uscăciunii oculare: │lichide.hipergamaglobulinemie.niveluri crescute de complexe imune │ │ │ │ │circulante. obezitate. calculat la o medie de 4 │de tip polineuropatii senzitive cât şi motorii.controale periodice. cu │ │ │ │tratamentului cu colchicină (efect prompt în │evoluţie progresivă. SD.│ │ │Capacitatea de muncă pierdută total │ │ │S. │cu manifestări musculare de tip miopatii.R. │ │ │ │ │. │Guta cronică tofacee cu o durată lungă de boală │ 60 .M. │ │depozite cristaline de urat monosodic. Tumefacţie asimetrică a unei articulaţii. │ │ │ │ │cutanate. │gastrointestinale de tip pancreatită cronică sau │ │ │ │2. │ │ │ │ │.70% │Gradul III de invaliditate. infiltrarea │ │ │ │. │ │fără umiditate scăzută. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXPLORĂRI DE LABORATOR: │ │ │ │ │. Cel puţin două accese observate de medic. │ │ │ │. aport alimentar de │de 3 . crize frecvente. fum de ţigări.răspuns dramatoc al artritei după iniţierea │ole-craniului. Hiperuricemie. │ │ │ │nivelul tofilor gutoşi (diagnostic de │ │ │ │ │certitudine).. Tof gutos (probabil sau demonstrat). rezultate│DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ 20 . │ │ │ │ │. │ │ │ │.hiperuricemie. sau secundar│modificări de gust. │ │ │ │ │Predispoziţia genetică este legată de HLA │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ │ 70 .evitarea microtraumatismelor.anemie normocromă şi normocitară.90% │Gradul II de invaliditate. │ │ │ │6. a │ │şi lacrimale. │fiind urmată de o perioadă de acalmie fără nici │ │ │ │11. articulare.S. caracterizată prin │ │ │capacitatea de muncă pierdută 50% │ │prezenţa unui infiltrat inflamator │S. în care atacurile acute │ 50 .AAN în titru mai mare de 1/60.necunoscută cu implicarea probabilă │ │ │ │ │a unor factori genetici cât şi a celor de mediu.

49% 20 . │ │ │ │primar. │posttraumatice unilaterale fără semne clinice │ │mersul pe teren accidentat. iniţial │ │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% │ │punctiformă. │Măsuri profilactice: │. │subcutanaţi de dimensiuni importante. │ │.VSH crescut în atacurile acute de gută.) recunoaşte din punct de │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │vedere etiologic existenţa formelor primitive │Condrocalcinoza în forma pseudogutoasă. │ │ │ │ │. Bolnavii prezintă │ │de aer │ │Examenul lichidului sinovial confirmă │tumefacţii articulare cu limitarea mobilităţii.evitarea ortostatismului prelungit│ │artic.schimbarea locului de muncă în │ │osteofitoză exuberantă). mâinilor pune în │rahidiană. │ │artrozic degenerativ ale artic. │durează 1 .30% │Nu se încadrează în grad de │invaliditate.90% │ │ │afectată prezintă între 1.│mg/dl ptr.depozitele cristaline de pirofosfat dihidratat│ │ │ │ │de calciu (PFDC) la nivelul cartilajului │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ 50 . cu tofi ulceraţi │ │permanentă din partea altei │ │radiotransparente rotunde sau ovalare situate în│suprainfectaţi. nefropatie │ │ │ │Explorarea radiologică: exclude alte tipuri de │gutoasă. radiocarpiene. │ │Nu se încadrează în grad de │ │EXPLORĂRI DE LABORATOR: │Aceste calcificări sunt latente sau uneori au o │ │invaliditate. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │B. │ │ │ │prin depozitele de cristale de pirofosfat │ │ │ │ │dihidratat de calciu cu localizare în interiorul│ │ │ │ │sau în jurul articulaţiilor. durere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 . face parte din tabloul │Între episoade pacienţii sunt complet │ │ │ │reumatismelor prin microcristale. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │Bolnavii prezintă afectare poliarticulară cu │ │.dureri în regiunea inghinală │Coxartroze primare sau secundare posttraumatice │cu iradiere pe faţa anterioară a coapsei. Tipul pseudoreumatoid de condrocalcinoză. realizând │ │ortostatismului şi mersului.sunt │ │ │invaliditate. │ │ │ │(90% din artropatiile coxofemurale) şi prin │Bolnavul acuză dureri coxofemurale la mers │ │ │ │caracterul său invalidant. │ │ │calcinoze discale. │ │clinic prin dureri cu limitarea mişcărilor în │Coxartroze polare superioare sau inferioare │ 10 . │deseori recidivante dar nu dau invaliditate.000 şi 50.măsuri igienico-dietetice pentru │evitarea obezităţii. │coapsei.lichidul sinovial extras dintr-o articulaţie │Guta sub forma pseudoflegmonoasă (guta cronică │ 80 . │ │apropierea extremităţii articulare a osului şi │nefropatie prin ac. HTA.control periodic. │. │fibros. │ │articular dau imagine radioopacă. necesitând │ │importante coexistă cu un spaţiu articular │numita artrita gutoasă anchilozantă la nivelul │ │îngrijire sau supraveghere │ │relativ păstrat = aspect de gută. coexistă cu un │A.sunt │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ │ │ │manifestări inflamatorii articulare. │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │CONDR0CALCINOZA (PSEUDOGUTA) . tibiotarsiene. cu simptomatologie dureroasă │ │Recomandări: │ │Rg.20% │Grad 0 │ │ │Calcificările tendoanelor m. │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │ │Condrocalcinoza în forma asimptomatică. obiectiv. │ │ │ │. │prelungit. │diabetul zaharat.49% │Grad 0. Tipul pseudoartrozic de condrocalcinoză. Depozite │ │ │ │ │calcare caracteristice vizibile radiologic şi │ │ │ │ │modificări degenerative importante. mai rar nucleul pulpos). │ │ │ │ │umeri. produse de calcificări │Calcificări periarticulare ale umărului: │ │ │ │periarticulare şi depozite intraarticulare de │periartrită calcifiantă a umărului. Modificările de tip │ │ │tratament de specialitate. │clinice patologice la ex. cu │ │ │ │Cauza cea mai frecventă în formele secundare │afectare mono sau oligoarticulară şi care se │ │ │ │este reprezentată de hiperparatiroidismul │remite complet. │factorii reumatoizi prezenţi în titruri mici.cură balneară. │ │ │ │ │Bolnavii prezintă episoade acute de inflamaţie │ │ │ │ │însoţite de modificări articulare degenerative. │ 0 . │bolilor reumatismale abarticulare). ulterior liniară. mimând o inflamaţie │ │ │ │.000 de │poliarticulară în care manifestările locale sunt │ │ │ │leucocite (majoritatea polinucleare). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C. a │Diagnosticul coxartrozei este numai radiologic. Tipuri combinate de condrocalcinoză care pot │ │ │ │ │complica frecvent evoluţia bolii. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │ALTE ARTROPATII: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ARTROPATIA CU CRISTALE DE HIDROXIAPATITA . umezeală.cod de boală 630 │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ. de autoconducere sau de│ │şi cu severitatea bolii. │ │ │ │EXPLORĂRI DE LABORATOR: │ │ │ │ │. Are aspect de fin│Condrocalcinoza cu localizare la nivelul │ 50 . │afectarea membrelor toracice. ce │ │altei persoane. │ │articular. │.│ │. radiologic poate evidenţia│ │ │ │ │depozite de cristale de PFDC. alteori este resimţită cu intensitate │unilaterale (coxa profunda de gr. │ │din lista de 999 coduri de boală după C. Eroziunile osoase │libere intercritice cu anchiloza osoasă aşa │ │orientare spaţială. către │unilaterale sau postmalformaţii protruzive │genunchi. ale meniscurilor. C. │ │CONDROCALCINOZA (PSEUDOGUTA) calcificări ale │depozitelor de cristale de PFDC evidenţiate │ │ │ │cartilajului articular.20% │Grad 0. . │ 0 . curenţi │ │ │săptămâni sau chiar luni. MCF. │ │.C. Simptome: │ │1. uneori │ │ │ │ │distructive. cu interesarea osului subcondral. │Bolnavii acuză dureri inghinale la mers │ . uric ce duce la insuficienţă │ │ │ │înconjurate de un lizereu osteosclerotic │renală acută sau cronică.M. a │ │cartilaginos (linie trasă cu creionul).VSH crescut în puseele inflamatorii. cu │ │invaliditate. │ │artropatii cronice care afectează articulaţiile │Coxartroze secundare polare superioare sau │ 0 .creşterea concentraţiei lipidelor totale şi │articulare secundare pot limita mobilitatea │ │ │ │trigliceridelor.gimnastică medicală.internare în caz de puseu acut şi │ │evidenţă condrocalcinoza.cod de boală 633 din lista de 999 │ │ │ │ │coduri de boală după C. bazinului. │ │ │ │ │În formele de artrită cu microcristale de HA │ │ │ │Radiografiile evidenţiază calcificări │evoluează ca monoartrite acute sau cronice cu │ │ │ │periarticulare sau paradiafiazare. │Calcificări ale rahisului coloanei lombare. asociate │episoade acute de inflamaţie articulară ce │ │ │ │altor boli. (Vezi criteriile │ │ │ │sau în grămezi opace cu dimensiuni variate. │determină deformaţii la nivelul mâinilor prin │ │ │ │.60% │prin reducerea efectuării │ │lizereu calcic ce apare la nivelul ţesutului │discurilor intervertebrale (mai frecvent inelul │ │gestualităţii profesionale. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ: │ 90 . coxofemurale.M.mai rar (10% din cazuri) este│prelungit.regim hipocaloric pentru scăderea │ │leziuni degenerative ale cartilajului hialin │modificări clinice subiective şi fără semne │ │în greutate la persoanele obeze. obiectiv. │Tofii giganţi şi procesele degenerative │ │ │ │. │ │Domină patologia şoldului prin frecvenţa sa mare│patologice la ex. │episoade inflamatorii subacute care durează │ │munci fără frig. │ 20 . │ │ │ │ │ │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ 0 . │regiunea fesieră (cu iradiere pe faţa post. │ │ │ │ │la nivelul art. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │COXARTROZA . Nu se încadrează în grad de │ │Coxartrozele (artrozele coxofemurale) .factor reumatoid absent.2 zile până la 3 .C. │ │ │ │Coxartrozele afectează ambele sexe (cu o uşoară │Diagnosticul coxartrozei este unul radiologic. coxofemurale şi greutate la mobilizare. genunchi. Grad 0. │articulară prin interesări atât ale structurilor │ │ │ │. │ │aspect distructiv (geode subcondrale.gimnastică medicală. │ │ │ │diagnosticul (prezenţa cristalelor PFDC).100% │Gradul I de invaliditate. fesier. punctiforme │evoluţie bună între puseuri.factorii reumatoizi ulteriori prezenţi în │articulare cât şi a celor periarticulare. │ 60 .examenul lichidului sinovial permite decelarea│supurativă). │ │ │ │predominenţă feminina). cu manifestări renale de tip │ │persoane. defecte osoase│membrelor toracice şi pelvine. frecvenţa crescând cu │ │ │ │ │vârsta.70% │. │ │Condrocalcinoza (C.leucocitoză cu neutrofilie.20% │Grad 0. │ │. │ │ │ │titruri mici. │ │ │ │artropatie şi identifică depozitele tofacee │ │ │ │ │osoase la bolnavii cu gută recunoscută.I.Subiective: . │ │sinovialei şi ţesuturilor moi periarticulare şi │ │ │.hiperuricemia se asociază cu hiperglicemie.70% │Grad III de invaliditate. iar ex.cură balneară. genunchilor.I. │ │ │ │intracelulară a cristalelor de UMS. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTICUL CLINIC: │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │A. sunt │ │ │ │. monoarticular. │ │ │ │ │Tabloul clinic mimează o poliartrită reumatoidă. │evoluţie acută sau cronică. obiectiv al bolnavului.10% │Măsuri profilactice: │ │coxofemurale caracterizate morfopatologic prin │inferioare posttraumatice unilaterale fără │ │.4 săptămâni. Prezenţa │ │invaliditate. │foarte accentuate.19% │. aspect │ │ │ │ │caracteristic gutei care precizează │Guta cronică poliarticulară tofacee asociată cu │ │ │ │diagnosticul. │asimptomatici. │ │ │ │cristale de hidroxiapatită. ale │radiologic în majoritatea articulaţiilor. │o durere izolată a genunchiului. F. │ │(idiopatice) şi a formelor secundare. 1 la care │maximă pe faţa externă a regiunii trohanteriene │fundul cotilului atinge linia ilioischiatică) │(cu iradiere pe faţa externă a coapsei) sau în │fără semne obiective patologice la ex. fără │ │ │ │sinovialei şi ale ţesuturilor periarticulare │alte simptome. │ │Eroziunile osoase determinate de depozitele de │ │ │Pierderea totală a capacităţii de │ │cristale de UMS se corelează atât cu durata cât │Guta cronică poliarticulară cu lipsa perioadelor │ │autoservire. psoriazisul. │ │ │ │sugerează guta.

│proiectată; │ │ │ - durere de tip mecanic, │Coxartroze primare sau secundare posttraumatice │ │agravată de mers (în special pe scări sau pe │unilaterale sau post malformaţii protuzive │ │teren accidentat), de sprijin, de mişcare, de │unilaterale (pe o coxa profunda de gr. 2 - la │ │oboseală, "durere de sfârşit de zi" şi calmată │care fundul cotilului depăşeşte linia │ │de repaus; │ilioischiatică). │ │ - impotenţă funcţională │ │ │de intensitate variabilă care împiedica pe │Coxartroze primitive sau secundare posttraumatice│ │bolnav să urce scările sau să alerge; │unilaterale sau pe malformaţii protuzive (coxa │ │2. Obiective: - şchiopătarea, bolnavul evitând │profunda gr. 3 - protuzie acetabulară). Bolnavii │ │să se sprijine pe membrul inferior bolnav. Când │acuză dureri inghinale, la ridicarea de pe scaun,│ │stă în picioare observăm o atitudine vicioasă, │la ortostatism prelungit, la mers, la coborârea │ │cu membrul inferior în uşoară flexie şi rotat │scărilor şi dispar în decubit. │ │extern. Tardiv, putem remarca o coborâre a │La ex. obiectiv uşoară limitare a mişcărilor de │ │pliului fesier, o atrofie musculară. │rotaţie. │ │ - limitarea mobilităţii: │Diagnosticul clinic este susţinut radiologic. │ │bilanţul articular şi muscular evidenţiază │ │ │limitarea precoce a rotaţiei, extensiei şi │ │ │abducţiei în coxofemurală; flexia se menţine │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ │normală mult timp (spre deosebire de coxite, la │ │ │care se limitează rapid). │Coxartroze primare sau secundare unilaterale │ │În formele activate, nu poate pune "picior peste│posttraumatice sau secundare pe coxa retroversa │ │picior", nu se poate încălţa. În coxartrozele │(sechele de epifizioliză). │ │mai avansate mecanismul şchiopătării ţine de: │ │ │leziunile osteoarticulare dureroase, contractura│Coxartroze secundare pe coxa plana (osteocondrită│ │flexorilor, deficitul fesierului mijlociu şi │deformantă juvenilă). │ │atrofia cvadricepsului. Suitul, coborâtul │ │ │scărilor ca şi perimetrul de mers se reduc │Coxartroze secundare unilaterale │ │progresiv. Mersul nu mai este posibil decât cu │postosteonecrozei, condrocalcinozei, bolii │ │sprijin în baston, apoi pe două bastoane sau │Morquio. │ │cârje axilare. În formele foarte evoluate, cu │Bolnavii prezintă dureri în regiunea inghinală │ │anchiloză în atitudine vicioasă (adducţie, │sau în triunghiul Scarpa cu iradiere în regiunea │ │flexie şi rotaţie externă) şi dureri permanente,│fesieră şi retrotrohanteriană sau faţa anterioară│ │invaliditatea e gravă (nu mai poate părăsi │a coapsei până la genunchi (uneori gonalgii │ │patul, deşi starea generală este relativ bună). │izolate). │ │B. Manifestări radiologice: │La ex. obiectiv: mers salutând cu limitarea │ │Semiologia radiologică a coxartrozelor este │mişcărilor de rotaţie, abducţie, adducţie. │ │caracterizată prin 3 tipuri de modificări: │Diagnosticul pozitiv este clinic şi radiologic. │ │ │ │ │1. Îngustarea interliniei articulare (este │Coxartroze primare sau secundare unilaterale │ │constatată în zona articulară portantă unde se │posttraumatism sau malformaţii congenitale, │ │exercită presiuni maxime, de obicei │condrocalcinozei, bolii Morquio, bolii Paget, │ │supero-externe şi mai rar intern sau axial). │coxite infecţioase, osteomalacie etc. │ │2. Osteoscleroză subcondrală: reacţie de │La ex. obiectiv limitarea mişcărilor de rotaţie, │ │osteocondensare faţă de excesul de presiune din │abducţie, adducţie şi limitarea flexiei cu │ │zona în care cartilajul s-a deteriorat (aspect │atitudine vicioasă a coxofemuralelor afectate (în│ │de benzi opace, de o parte şi de alta a │flexum rotaţie externă şi adducţie), atrofia │ │interliniei articulare). │grupului muscular fesier şi cvadricepsului. │ │3. Osteofitoza se dezvoltă în afara zonelor │"Semnul pantofului" este pozitiv (bolnavul nu │ │articulare supuse presiunilor: │poate efectua flexia - rotaţia necesară │ │- cotiloidiene externe; │sprijinirii piciorului de coapsa opusă pentru a │ │- femurale: osteofitoză marginală a capului; │încălţa pantoful. │ │- osteofitoză perifoveală; │ │ │C. Absenţa modificărilor biologice. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ │ │D. Stare generală bună. │ │ │E. Forme clinice: │Coxartroze primare sau secundare bilaterale cu │ │- după criteriul topografic: │limitarea mişcărilor de rotaţie, abducţie, │ │ - coxartroze polare superioare - sunt cele│adducţie şi flexie cu atitudini vicioase a │ │mai frecvente, de obicei secundare unei │coxofemuralelor în flexie, rotaţie externă şi │ │"displazii coxofemurale simple" (coxa valga şi │adducţie, cu atrofia grupelor musculare fesiere │ │displazia cotiloidiană) sau a unei subluxaţii a │şi ecvadricepsului bilat. │ │capului femural sau anteversiei exagerate. │ │ │Evoluează spre agravare, marea majoritate a │ │ │cazurilor având indicaţie chirurgicală; │Coxartroze primare sau secundare bilaterale cu │ │ - coxartroze interne (centrale, axiale); │dureri şi instabilitate coxofemurală cu reducerea│ │- după criteriul etiologic: │posibilităţii de mers. │ │ - coxartroze primare - în jurul vârstei │Coxartroză rapid distructivă bilaterală cu │ │de 50 - 60 ani, de obicei bilaterale cu o │reducerea accentuată până la 70% din valorile │ │morfologie normală a coxofemuralelor, cu │fiziologice ale mobilităţii şoldului. │ │evoluţie lentă. Pot coexista cu artroze ale │ │ │mâinilor, genunchilor şi rahisului (boală │ │ │artrozică vertebro-periferică); │ │ │ - coxartroze secundare (60 - 65%) │ │ │debutează înainte de 40 ani cu o evoluţie │ │ │rapidă. Se disting următoarele forme clinice: │ │ │- coxartroze secundare malformaţiilor luxante; │ │ │- coxartroze orizontale secundare anterversiei │ │ │crescute a colului femural şi cotilului; │ │ │- coxartroze secundare malformaţiei protruzive. │ │ │Coxartrozele se dezvoltă rar pe un cotil profund│ │ │simplu (coxa profundă de gradul 1, la care │ │ │fundul cotilului atinge linia ilioischiatică). │ │ │Pe coxa profunda gr. 2 (la care fundul cotilului│ │ │depăşeşte linia ilioischiatică) sau coxa │ │ │profunda de gr. 3 denumită şi protruzia │ │ │acetabulară (peretele intern al cotilului │ │ │proemină în interiorul bazinului). │ │ │- coxartrozele secundare pe coxa retrorsa │ │ │(sechele de epifizioliză); │ │ │- coxartrozele secundare pe coxa plana (cap │ │ │femural turtit, ovoid sau în formă de ciupercă, │ │ │pe un col femural scurt) Este vorba despre o │ │ │dismorfie sechelară a bolii Legg-Perthes-Calve │ │ │(osteocondrită deformantă juvenilă constând din │ │ │osteonecroza nucleului capului femural). │ │ │- coxartroza secundară unei osteonecroze a │ │ │capului femural; │ │ │- coxartroza secundară condrocalcinozei; │ │ │- coxartroza secundară bolii Morguio (tulburări │ │ │de formare a epifizelor membrelor şi │ │ │platispondilie); │ │ │- alte coxartroze secundare după coxite │ │ │reumatismale sau infecţioase; în boala Paget; │ │ │în osteomalacie şi în cazul sechelelor │ │ │traumatice (după reducerea defectuoasă a │ │ │fracturilor de cotil). │ │ │Diagnosticul pozitiv al coxartrozelor se bazează│ │ │pe 5 criterii esenţiale: │ │ │1. dureri inghinofesiere de tip mecanic; │ │ │2. limitarea precoce a rotaţiei, extensiei şi │ │ │abducţiei în coxofemurală, amplitudinea flexiei │ │ │fiind mult timp conservată; │ │ │3. modificările radiografice: îngustarea │ │ │segmentară a interliniei articulare, │ │ │osteoscleroză subcondrală şi osteofitoză; │ │ │4. absenţa modificărilor biologice; │ │ │5. stare generală bună. │ │ │Deci diagnosticul pozitiv de coxartroză se │ │ │bazează pe modificările clinice şi cele │ │ │radiologice. │ │ │- Explorările de laborator; │ │ │- Radiografia bazinului de faţă standard │ │ │(singura realmente utilă); │ │

30 - 40%

40 - 49%

50 - 70% 50 - 60%

60 - 70%

70 - 90% 70 - 80%

80 - 90%

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gradul III de invaliditate. │ │Capacitatea de muncă 50% pierdută │ │prin reducerea efectuării │ │gestualităţii profesionale, a │ │ortostatismului şi a mersului. │ │Bolnavul acuză dureri de tip mecanic│ │(apar la ridicarea de pe scaun, la │ │ortostatism prelungit, la mers, la │ │coborârea scărilor şi dispar în │ │repaos). │ │- schimbarea locului de muncă în │ │munci fără ortostatism prelungit, │ │poziţii vicioase în timpul │ │lucrului, frigul, umezeala. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bolnavul acuză dureri inghinale şi │ │triunghiul Scarpa, la ridicarea în │ │ortostatism, la mers, la coborâtul │ │şi urcatul scărilor. Bolnavul are un│ │mers salutând cu instabilitate a │ │şoldului şi bazinului la mersul pe │ │distanţe mari. │ │Necesită sprijin baston. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gradul II de invaliditate. │ │Capacitatea de muncă pierdută total,│ │prin posibilitatea invalidului de a │ │se autoservi, de a se autoconduce, │ │de a se orienta spaţial, fără │ │ajutorul altei persoane. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Posibil, dar nu obligatoriu: │ │ │ │ │-Tomografie computerizată; │ │ │ │ │- Scintigrafie osoasă; │ │ │ │ │- RMN. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GONARTROZA - cod de boală 634 din lista de 999 │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ 0 - 20% │Grad 0. Nu se încadrează în │ │coduri de boală după C.I.M. │ │ │grad de invaliditate. │ │ │Artroză incipientă femuro-patelară unilaterală │ 0 - 10% │- regim hipocaloric pentru scăderea │ │Gonartroza este cea mai frecventă artroză şi cea│secundară sau primitivă. │ │în greutate la persoanele obeze; │ │mai frecventă artropatie a genunchiului. │Bolnavul acuză gonalgii la mers prelungit. │ │- gimnastică medicală; │ │Frecvenţa mai mare de 3 - 4 ori la femei faţă │Ex. obiectiv clinic este normal. │ │- cură balneară; │ │de bărbaţi. │Rg. genunchiului profil incidenţă axială 30, │ │- evitarea ortostatismului mersul pe│ │Din punct de vedere etiologic gonartrozele sunt │60, 90 arată îngustarea liniei femuro-patelare.│ │teren accidentat; │ │primitive şi secundare. │ │ │ │ │Gonartrozele primitive debutează între 40 - 50 │Artroză femuro-tibială secundară sau primitivă │ 10 - 19% │ │ │ani, în special la femei, de obicei obeze şi cu │unilaterală incipientă cu dureri de tip mecanic, │ │ │ │varice la membrele pelvine. │fără semne inflamatorii la ex. obiectiv şi ex. de│ │ │ │Gonartrozele secundare debutează precoce, sunt │laborator, cu deviaţii axiale femuro-tibiale în │ │ │ │unilaterale şi necesită frecvent intervenţii │plan frontal (genu varum sau valgum unilateral). │ │ │ │chirurgicale. │ │ │ │ │Dintre cauzele cele mai frecvente, în │ │ │ │ │gonartrozele secundare sunt menţionate: │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ 20 - 49% │Nu se încadrează în grad de │ │- traumatismele (sechele de fracturi, luxaţii, │ │ │invaliditate. Grad 0. │ │entorse, leziuni menisc) │Gonartroză secundară unilaterală posttraumatică │ 20 - 30% │Măsuri profilactice: │ │- tulburări statice: - dezaxarea axei │sau primitivă unilaterală (de tipul artrozei │ │- gimnastică medicală; │ │femuro-tibiale cu solicitările în varus sau │femuro-patelare sau femuro-tibiale incipiente) │ │- măsuri igienico-dietetice pentru │ │valgus (genu valgum varus); │fără limitarea mobilităţii, cu gonartroze │ │evitarea obezităţii; │ │ - dezaxarea aparatului │reactivate remise clinic în 1 - 2 săptămâni. │ │- cură balneară. │ │rotulian (displazii rotuliene, luxaţii şi │ │ │ │ │subluxaţii rotuliene); │Gonartroză secundară posttraumatică sau primitivă│ 30 - 40% │ │ │- o serie de factori generali favorizează │unilaterală (de tipul artrozei femuro-patelare │ │ │ │apariţia artrozei: tulburările endocrine │incipiente) fără limitarea mobilităţii, cu │ │ │ │(insuficienţa ovariană, menopauza); tulburările │deviaţii axiale femuro-tibiale în plan frontal │ │ │ │metabolice (obezitatea); factorii genetici │(genu varum sau valgum bilateral). │ │ │ │(displazii). │ │ │ │ │ │Gonartroze primare sau secundare de tipul │ 40 - 49% │ │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTICUL CLINIC: │artrozei femuro-patelare unilaterale însoţite de │ │ │ │ │laxitate genunchi unilateral (leziuni │ │ │ │4. Manifestări clinice: │degenerative ale ligamentelor colaterale, │ │ │ │- subiective: durerea între puseele inflamatorii│instabilitate laterală mică). │ │ │ │este de tip mecanic (calmate la repaus şi │ │ │ │ │exacerbate la mers, coborâtul şi urcatul │ │ │ │ │scărilor, la genuflexii). │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ 50 - 70% │Gradul III de invaliditate. │ │În puseul acut durerea este de tip inflamator │ │ │Capacitatea de muncă 50% pierdută │ │(persistă şi în repaos). │Gonartroze primare sau secundare posttraumatice │ 50 - 60% │prin reducerea efectuării │ │- obiective: - sindrom de instabilitate │unilateral cu deviaţii axiale femuro-tibiale în │ │gestualităţii profesionale, a │ │(laterală, anteroposterioară sau rotatorie) prin│plan frontal (genu varum sau valgus) sau dezaxare│ │ortostatismului şi a mersului. │ │laxitatea sau leziunea ligamentelor laterale şi │în plan sagital (genu flexum) cu limitarea │ │- Evitarea suprasolicitării │ │încrucişate, ce însoţeşte frecvent gonartroza, │mobilităţii genunchiului (extensie, flexie) │ │funcţionale, alternarea │ │mărind dificultatea recuperării funcţionale; │decompensată algic. │ │ortostatismului şi mersului cu │ │ - mărirea de volum a genunchiului, │ │ 60 - 70% │perioade frecvente de repaus, │ │poate fi cauzată de inflamaţia sinovială; │Gonartroze primare sau secundare unilateral │ │evitarea mersului de distanţe mari │ │reacţia lichidiană hidartrozică; tendinite şi │decompensate algic şi funcţional cu instabilitate│ │şi mai ales pe teren accidentat; │ │ligamentite; hipertrofia adipoasă; hipertrofia │a genunchiului lateral şi antero-posterior, cu │ │- evitarea urcatului şi coborâtului │ │epifizară (în gonartrozele avansate). │tumefacţia genunchiului în perioadele activate │ │scărilor; │ │ - genunchiul dezaxat, circa 30% din│însoţite sau nu de chist sinovial popliteu (chist│ │- combaterea excesului ponderal; │ │gonartroze sunt secundare unui genu varum sau │Baker), cu dezaxare în plan sagital (genu flexum)│ │- mers cu sprijin în baston; │ │genu valgum. Dezaxaţia sagitală în genu flexum │şi limitarea mobilităţii (extensie, flexie activă│ │- renunţarea la activităţile │ │poate să ţină de o gonartroză avansată, de │şi pasivă). │ │sportive; │ │retracţia ischiogambierilor sau de o gonartroză │ │ │ │ │inflamată. │ │ │ │ │ - limitarea mobilităţii - afectarea│DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ │ 70 - 90% │Gradul II de invaliditate. │ │frecventă a rotulei prin procesul artrozic │ │ │Capacitatea de muncă pierdută total,│ │diminuă forţa cvaricepsului încă de la debutul │Gonartroze bilat. secundare posttraumatice sau │ 70 - 80% │cu posibilitatea invalidului de a se│ │gonartrozei (cu extensia incompletă a │primitive avansate cu dezaxare în plan frontal │ │autoservi, de a se autoconduce, de a│ │genunchiului). De asemenea, gonartroza se │(genu varum) cu limitarea mobilităţii genunchilor│ │se orienta spaţial, fără ajutorul │ │însoţeşte de reducerea amplitudinii şi forţei │progresivă (extensia, flexia) decompensate algic │ │altei persoane. │ │rotaţiei axiale a gambei. │şi funcţional, cu pusee inflamatorii active la │ │Necesită intervenţii chirurgicale │ │Gonartrozele evoluate se însoţesc de limitarea │intervale mici. │ │corectoare (osteotomie tibială de │ │flexiei, cu deficit de mers (pentru mersul pe │ │ │corecţie, care restabileşte axa │ │plan orizontal sunt necesare minimum 40 de │Gonartroze primare sau secundare bilaterale cu │ │mecanică femuro-tibială şi │ │flexie, iar pentru suitul scărilor 80 - 90 de │sindrom de instabilitate a genunchiului laterală │ │distribuţia fiziologică a │ │flexie şi posibilitatea unei extensii stabile şi│externă şi internă; anteroposterioară bilat. cu │ │presiunilor. │ │complete în rectitudinea genunchiului). │dezaxarea în plan frontal şi sagital cu limitarea│ │ │ │B. Semne radiologice: │mobilităţii pasive (flexie - extensie) cu pusee │ │ │ │- articulaţia femuro-patelară este prima care │inflamatorii acute la intervale mici, cu dureri │ │ │ │prezintă modificări radiologice subcondrale (la │de tip mecanic şi inflamator, permanente, cu │ │ │ │nivelul zonelor cu cartilajul ulcerat) şi │agravarea instabilităţii şi reducerea │ │ │ │osteofitoză (în afara zonelor de presiune │perimetrului de mers. │ │ │ │maximă). Radiografia standard nu poate evidenţia│ │ │ │ │decât stadiul artrozic constituit. Radiografia │ │ │ │ │femuro-patelară din incidenţa axială (defileul │ │ │ │ │opac) permite vizualizarea interliniei │ │ │ │ │cartilaginoase şi diagnosticul de debut al │ │ │ │ │procesului artrozic. Defileul standard poate │ │ │ │ │evidenţia şi o luxaţie rotuliană, bascularea │ │ │ │ │rotulei (fără deplasare laterală) sau o │ │ │ │ │displazie femuro-patelară. │ │ │ │ │- articulaţia femuro-tibială, prezintă │ │ │ │ │modificări artrozice ceva mai târziu, pensarea │ │ │ │ │interliniei; osteofitoză marginală; ascuţirea şi│ │ │ │ │hipertrofia spinelor tibiale, osteoscleroza │ │ │ │ │subcondrală. │ │ │ │ │C. Semne biologice: │ │ │ │ │Sunt necesare pentru precizarea unor gonartroze │ │ │ │ │activate sau hidartroze recidivante: │ │ │ │ │- VSH; │ │ │ │ │- studiul lichidului sinovial. │ │ │ │ │Criterii de diagnostic clinic: │ │ │ │ │- dureri de tip mecanic; │ │ │ │ │- semne clinice obiective; │ │ │ │ │- modificări radiologice; │ │ │ │ │- diagnosticul formelor clinice; │ │ │ │ │- examinările biologice, în funcţie de artrozele│ │ │ │ │activate sau hidartrozele recidivante. │ │ │ │ │Ex. de laborator: │ │ │ │ │- Rg. standard de faţă şi profil a genunchiului │ │ │ │ │(inclusiv cu încărcare, deci în ortostatism); │ │ │ │ │- Rg. de profil a genunchiului incidenţa axială │ │ │ │ │la 30, 60, 90 (pentru evidenţierea leziunilor│ │ │ │ │incipiente de gonartroză). │ │ │ │ │- Artroscopia genunchiului. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │ARTROZELE PICIORULUI cod de boală 635 din │FARĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ. │ 0 - 20% │Grad 0. Nu se încadrează în grad de │ │lista de 999 coduri de boală după C.I.M. │ │ │invaliditate. │ │ │Artroză MTF a degetului mare (hallux valgus) │ 0 - 10% │Măsuri profilactice: │ │ │unilateral sau bilateral. │ │- evitarea încălţămintei │ │Artrozele piciorului sunt în majoritatea │Bolnavii acuză durere în zona antero-internă a │ │nefiziologice; │ │cazurilor artroze secundare unor traumatisme sau│piciorului de tip mecanic. │ │- tratamentul corect al │ │tulburări statice; zona de elecţie a procesului │ │ │traumatismelor piciorului; │

│degenerativ este artic. MTF halucelui la nivelul│Artroză tarso-metatarsiană (Lisfranc) unilaterală│ 10 - 19% │- talonete pentru picior plat sau │ │ante-piciorului, iar la nivelul tarsului este │sau bilaterală, (leziuni degenerative la nivelul │ │ghete ortopedice; │ │cuplul de torsiune │articulaţiilor cuneometatarsiene, însoţite de │ │ │ │(artic. subastragaliană şi mediotarsiană). │picior plat uni sau bilateral sau picior scobit. │ │ │ │Cauzele artrozelor piciorului sunt: │Bolnavii acuză dureri la mers pe teren accidentat│ │ │ │- traumatisme (fracturi vicios consolidate ale │şi ortostatism prelungit. │ │ │ │calcaneului, ale scafoidului sau MT, entorse │ │ │ │ │subastragaliene sau mediotarsiene. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ 20 - 49% │Nu se încadrează în grad de │ │- tulburări statice: picior scobit, plat, valg. │ │ │invaliditate. Grad 0. │ │talus valgus, talus varus, genu varum, genu │Artroză MTF a degetului mare în faza de hallux │ 20 - 30% │Măsuri profilactice: │ │valgum, malformaţii congenitale (sinostoze, │rigidus însoţite de sinovită secundară şi de │ │- intervenţii chirurgicale │ │condrodisplazii), sechele poliomielită; │bursită la nivelul exostozei capitometatarsiene │ │corectoare; │ │- artrite cronice: secundare P.R., │bilat. │ │- pantof sau ghete ortopedice; │ │spondilartritei periferice, gutei cronice; │ │ │- evitarea ortostatismului │ │- osteonecroze: (ale astragalului, scafoidului, │Artroză MTF a degetului al II (complicaţie │ 30 - 40% │prelungit, mersul pe teren │ │capului MT al II şi al III); │tardivă a unei osteonecroze capitometatarsiene │ │accidentat; │ │- încălţăminte nefiziologic: care accelerează │(Freiberg - Kohler) unilateral sau bilateral. │ │- cură balneară; │ │procesul degenerativ artrozic şi decompensarea │Bolnavii acuză dureri la dorsiflexia piciorului │ │ │ │funcţională; │la mers. │ │ │ │ │ │ │ │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTICUL CLINIC: │Artroza cuplului de torsiune (artroză │ 40 - 49% │Gradul 0 de invaliditate. │ │ │subastragaliană şi artroză mediotarsiană) │ │Nu se încadrează în grad de │ │A. Simptome: │unilaterală. │ │invaliditate. │ │1. Subiective: │Bolnavii acuză - dureri faţa dorsală a │ │Recomandări: │ │- durerea de tip mecanic exacerbate la mers şi │piciorului, cu instabilitatea tarsului posterior │ │- ghete ortopedice: intervenţii │ │calmate de repaos, treptat devine permanentă; │cu redoare progresivă şi limitarea mişcărilor de │ │chirurgicale ortopedice; │ │2. Obiective: │eversie şi inversie. │ │- cure balneare postoperatorii; │ │- redoarea articulaţiilor piciorului cu │ │ │ │ │limitarea flexiei dorsale şi plantare; │Artroză secundară a cuplului de torsiune prin │ │ │ │- şchiopătare la mers; │osteonecroză aseptică a capului astragalian sau │ │ │ │- kiperkeratoză la nivelul capului I şi V al │a scafoidului unilateral. │ │ │ │MTI; │Bolnavii acuză dureri submaleolar bilat. şi pe │ │ │ │- duriom pe faţa plantară; │faţa dorsală a piciorului la mers şi ortostatism,│ │ │ │- tulburări statice (picior scobit, picior plat,│cu greutate la mers pe teren accidentat şi │ │ │ │talus valgus, talus varus, etc.). │neregulat prin limitarea mişcărilor de eversie şi│ │ │ │B. Manifestări radiologice: │inversie. │ │ │ │Îngustarea şi neregularităţi ale interliniei │ │ │ │ │articulare; osteofitoză laterală şi dorsală, │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE. │ 50 - 70% │Gradul III de invaliditate. │ │osteocondensare subcondrală. │ │ │Capacitatea de muncă 50% pierdută. │ │C. Absenţa modificărilor biologice. │A. Artroza MTF a degetului al doilea, bilaterală,│ 50 - 60% │Recomandări: │ │D. Stare generală bună. │secundară unei osteonecroze capitometatarsiene │ │- schimbarea locului de muncă, fără │ │ │(Freiberg - Kohler); dorsiflexia limitată jenează│ │mers pe teren accidentat şi │ │ │desfăşurarea pasului. │ │neregulat şi ortostatism prelungit; │ │ │ │ │ │ │ │B. Artroza cuplului de torsiune bilaterală, prin │ 60 - 69% │ │ │ │asocierea unei artroze subastragaliene cu o │ │ │ │ │artroză mediotarsiană. Dureri faţa dorsală a │ │ │ │ │piciorului bilat. cu instabilitatea tarsului │ │ │ │ │post. (cu frecvente entorse). │ │ │ │ │Bolnavii prezintă redoare progresivă şi limitarea│ │ │ │ │mişcărilor de eversie şi inversie ceea ce crează │ │ │ │ │dificultăţi la mersul pe teren accidentat şi │ │ │ │ │neregulat. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │ARTROZELE MÂINII cod de boală 635 din lista de │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ 0 - 20% │Grad 0. │ │999 coduri de boală după C.I.M. │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │ │Artrozele interfalangiene distale (Heberden) cu │ 0 - 10% │invaliditate. │ │Artrozele mâinii au cauze generale endocrine │limitarea minimă sau moderată a mobilităţii, cu │ │ │ │(carenţe de estrogeni, menopauză, acromegalie) │deformarea sau dezaxarea laterală a falangei │ │ │ │metabolice (diabetul, hipercolesterolemia) │distale. │ │ │ │vasculare şi genetice. │ │ │ │ │Artrozele mâinii sunt secundare traumatismelor │Artroze interfalangiene proximale (Bouchard) art.│ 10 - 19% │ │ │sau microtraumatismelor (fracturi intra sau │IFP este lărgită şi îngroşată, nu prin tumefacţia│ │ │ │juxtaarticulară cu lezarea cartilajelor, │ţesuturilor moi ci prin reacţii hipertrofice şi │ │ │ │rupturile sau întinderile aparatului ligamentar │osteofitice ale extremităţii falangelor cu uşoară│ │ │ │(vezi criteriile ap. locomotor). │limitare a mobilităţii. │ │ │ │ │ │ │ │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTIC CLINIC: │Artroze secundare posttraumatice ale degetelor │ 20 - 49% │ │ │ │mâinii unilateral, cu redoare IF şi dezaxări │ │ │ │Semne subiective: - dureri la mobilizarea artic.│(după fracturi art. ale falangelor sau leziuni │ │ │ │degetelor: │ligamentare) │ │ │ │Semne obiective: redori cu limitarea │ │ │ │ │mobilităţii, deformaţii, dezaxări. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ 20 - 30% │Nu se încadrează în grad de │ │Manifestări radiologice: de artroze. │ │ │invaliditate. Grad 0. │ │ │Rizartroza policelui uni sau bilaterală (artroza │ 30 - 40% │ │ │ │trapezometacarpiană). │ │ │ │ │Bolnavii acuză dureri şi limitarea mobilităţii │ │ │ │ │policelui. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Artroza erozivă a IF proximale şi distale cu │ 40 - 49% │ │ │ │puseuri inflamatorii, cu deformaţia degetelor şi │ │ │ │ │dezaxări. Radiologic: leziuni erozive şi │ │ │ │ │constructive. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ 50 - 70% │Gradul III de invaliditate. │ │ │ │ │ │ │ │Rizartroza policelui (artroza │ 50 - 60% │Capacitatea de muncă 50% pierdută. │ │ │trapezometacarpiană) cu limitarea mobilităţii │ │Recomandări: │ │ │policelui cu deficit de prehensiune prin │ │- intervenţii chirurgicale │ │ │amiotrofia eminenţei tenare şi subluxaţia │ │corectoare (trapezectomie). │ │ │primului MC şi fixarea lui în adducţire şi │ │ │ │ │antepoziţie. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rizartroza policelui bilateral, în faza descrisă │ 60 - 70% │ │ │ │mai sus. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │SPONDILOZELE - cod de boală 648 din lista de │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ 0 - 20% │Nu se încadrează în grad de │ │999 coduri de boala după C.I.M. │ │ │invaliditate. │ │ │Cervicalgia cronică-forma clinică cea mai │ 0 - 10% │Recomandări: │ │A. SPONDILOZA CERVICALĂ: (CERVICARTROZA sau │frecventă. │ │- dispensarizare medic de familie şi│ │spondilo-discartroza cervicală) indică prezenţa │Bolnavii acuză dureri cervicale exacerbate de │ │reumatologic Policlinica │ │procesului artrozic degenerativ la nivelul │oboseală fizică şi intelectuală, însoţită uneori │ │teritorială; │ │coloanei cervicale; 60% din persoanele peste 40 │de anchiloză, acufene, tulburări oculare şi │ │- tratament medicamentos în fazele │ │de ani au o acuză cervicală de de cauză │laringo-faringiene, insomnii, stări depresive, │ │acute; │ │degenerativă. │dureri precordiale. │ │- cură balneară; │ │Artroza vertebrală afectează articulaţiile │ │ │ │ │discovertebrale şi art. interapofizară │ │ │ │ │posterioară; aparatul transvers, spinos şi │Cervicalgia acută sau torticolisul acut. │ 10 - 19% │ │ │ligamentar prezintă deasemeni modificări de tip │Cervicalgia acută însoţită de torticolis ce poate│ │ │ │hipertrofic sau calcificări cu repecursiuni │iradia ocular, auricular sau facial. Poate apare │ │ │ │clinice şi funcţional. │posttraumatism, pe fondul unor malformaţii osoase│ │ │ │Osteofitoza difuză (spondiloză) fără răsunet │cervicale, osteoartrite. │ │ │ │radicular şi medular, are ca simptom dominant │Redoarea coloanei cervicale cu înclinarea │ │ │ │durerea şi limitarea mobilităţii coloanei │laterală a capului dureroasă şi blocarea │ │ │ │vertebrale cervicale. │mişcărilor de rotaţie şi lateroflexie. │ │ │ │ │ │ │ │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTICUL CLINIC AL │Cefaleea cervicală: a. forma occipitală │ │ │ │SPONDILOZEI CERVICALE: │("Nevralgia Arnold") │ │ │ │ │ b. forma occipito-temporo│ │ │ │1 Subiective: │maxilară; │ │ │ │- durerea coloanei cervicale; │ c. forma supraorbitară. │ │ │ │2. Obiective: │ │ │ │ │- ex. obiectiv este în general sărac; │Cefaleea poate fi episodică sau continuă, uşoară │ │ │

│- modificări ale curburii fiziologice a coloanei│sau severă şi este declanşată de poziţiile │ │cervicale; │vicioase şi eforturile fizice. │ │- contractură musculară paravertebrală; │Migrena cervicală - sindrom paroxistic │ │- afectarea mobilităţii segmentare şi globale │caracterizat prin cefalee, greţuri, vărsături, │ │(flexie, extensie, înclinare laterală, rotaţie).│tulburări oculare şi neurovegetative. │ │3. Manifestări radiologice: ex. radiologic este │ │ │principalul mijloc de diagnostic (Rg standard); │Spondiloza cervicală poate iniţia şi întreţine şi│ │- modificarea lordozei cervicale; │apariţia unor artroze la distanţă de exemplu: │ │- pensarea spaţiului discal; │ │ │- reacţia condensată a platoului; │ │ │- osteofitoză peridiscală: │PSH-ul, sindrom umăr - mână, sindromul de │ │- îngustarea spaţiului şi reacţia artrozică ce │retracţie al aponevrozei palmare (M. Dupuytren). │ │poate duce la apariţia de bloc cervical la │Vezi criteriile afecţiunilor reumatismale │ │nivelul apofizelor post. │abarticulare) │ │ │ │ │ │Pentru afectarea radiculară vezi criteriile │ │ │neurologice. │ │ │ │ │B. SPONDILOZA DORSALĂ │ │ │ │ │ │Spondiloza dorsală reprezintă localizarea │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ │procesului degenerativ la nivelul coloanei │ │ │dorsale atât în sectorul disco-somatic cât şi │Dorsalgia cronică. │ │interapofizar. │Bolnavii acuză dureri în segmentul interscapular │ │ │cel mai frecvent; apare la sexul feminin, în │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTIC CLINIC: │etapa 30 - 40 ani. │ │Se remarcă sărăcia semnelor subiective şi │Ex. obiectiv: deviaţii în plan frontal sau │ │obiective. │sagital de amplitudine mică, adesea ireductibilă.│ │Ex. radiologic: susţine diagnosticul de │Ex. obiectiv: dureri la palparea coloanei │ │certitudine al spondilozei dorsale. │dorsale. Contractură paravertebrală limitată. │ │- osteofite difuze în special pe segmentul │ │ │T5 - T9; │Dorsalgia acută. │ │- pensarea discului intervertebral şi reacţia │Bolnavii acuză dureri acute cu prezenţa unor │ │condensată a platourilor; │tulburări de statică vertebrală şi dureri la │ │- calcificări ale nucleului; │presiunea spinoaselor T5 - T6 şi T9 - T10. │ │- artroză interapofizară. │ │ │ │Nevralgia intercostală. │ │ │Hiperproducţiile discoosteofitice şi │ │ │interapofizare pot irita nervii intercostali │ │ │generând o simptomatologie de tip nevralgic. │ │ │ │ │C. SPONDILOZA LOMBARĂ (LORDOZA). │ │ │ │ │ │Spondiloza lombară reprezintă localizarea │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ │procesului degenerativ artrozic la nivelul │ │ │coloanei lombare cu afectarea structurilor │Lombalgia cronică - leziune degenerativă a │ │anatomice inervate ale rahisului lombar │fibrocartilajului discal intervertebral cu │ │(ligamente, periost, musculatură, vase sanguine,│fisurarea inelului fibros. │ │rădăcini nervoase, sinoviala articulaţiilor │Bolnavii acuză dureri lombare la efort care │ │intera-pofizare posterioare). │cedează în repaus şi în poziţie de relaxare (în │ │ │cifoză lombară). │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTIC CLINIC: │Durerea este însoţită de redoare şi dificultate │ │ │de redresare. │ │A. Simptome: │Obiectiv: contractură musculară paravertebrală cu│ │- subiective: │apofizele spinoase sensibile la percuţie. │ │- durerea lombară variază în funcţie de forma │ │

0 - 20% 0 - 10%

0 - 20% 0 - 10%

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate. Grad 0. │ │Idem - aceleaşi recomandări. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comportamentul igienic şi ergonomic │ │va proteja coloana preîntâmpinând │ │progresia proceselor degenerative şi│ │apariţia puseelor acute. │ │ │ │ │ │ │ │Grad 0. │ │Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate. │ │Recomandări: │ │- cură balneară; │ │- gimnastică medicală; │ │- corectarea poziţiilor vicioase │ │în timpul muncii; │ │evitarea eforturilor fizice, mari, │ │ridicarea de greutăţi, frigul, │ │umezeala, curenţii de aer; │ │- scăderea în greutate (la │ │persoanele obeze); │

│cronică, acută şi sediul afectării; │Lombalgia acută - se produce prin fisurarea │ 10 - 19% │ │ │- obiective: │incomplectă a inelului fibros cu inclavarea │ │ │ │- contractură paravertebrală); │parţială a nucleului pulpos. │ │ │ │- palparea dureroasă a apofizelor spinoase; │Bolnavii acuză durere vie lombară apărută brusc │ │ │ │- blocaj lombar cu scolioză antalgică: │cu contractura musculaturii paravertebrale, │ │ │ │- limitarea mobilităţii coloanei lombare │blocaj lombar şi scolioză lombară. │ │ │ │(flexie, extensie, înclinări spre dr. şi stg.); │ │ │ │ │- dispariţia lordozei fiziologice; │Sindromul trofostatic - post menopauză apare la │ │ │ │Ex. radiologic: rg. standard de faţă şi profil │femei ca urmare a modificărilor tisulare şi │ │ │ │arată osteofitoză difuză, artroză posterioară, │lombare şi se traduce prin relaxarea musculaturii│ │ │ │malformaţii congenitale (spina bifida, anomalii │abdominale şi hiperlordoză, prin artroza │ │ │ │tranziţionale, bloc vertebral) sau scolioză, │interapofizară posterioară, artroză interspinoasă│ │ │ │hiperlordoză. │(sindromul Baastrup). │ │ │ │- Artroza interapofizară: - scleroza osului │Bolnavii acuză dureri lombare. │ │ │ │ subcondral; │La ex. obiectiv: contractură paravertebrală, │ │ │ │ - geode subcondrale; │sacrospinoasă, cifoză dorsală, proiecţia │ │ │ │ - osteofitoză; │anterioară a corpului şi stare de oboseală. │ │ │ │ - pensarea articulară;│ │ │ │ │În stadiile avansate scleroza platourilor │Pentru afectarea radiculară - vezi criteriile │ │ │ │discale, pensare, hernii intraspongioase. │neurologice. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────┤ │BOLILE REUMATISMALE ABARTICULARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1. BOLILE REUMATISMALE ABARTICULARE DIFUZE: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A. FIBROMIALGIA (FIBROZITA) - cod de boală │ │ │ │ │654 din lista de 999 coduri de boală după C.I.M.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fibromialgia este un sindrom caracterizat prin │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ 0 - 20% │Grad 0. │ │existenţa mai multor zone de dureri profunde │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │(puncte dureroase) prin dureri difuze cu o │Fibromialgia (fibrozita) primară la debut. │ 0 - 10% │invaliditate. │ │durată mai mare de 3 luni şi prin tulburări ale │Bolnavii acuză dureri difuze întinse sau │ │Măsuri profilactice: │ │somnului. │circumscrise la nivelul muşchilor sau │ │- evitarea stărilor de încordare │ │Afectează subiecţii de vârstă tânără, │proeminenţelor osoase însoţite de redoare şi │ │psihică şi a stressului; │ │predominant femei. │senzaţie de oboseală. │ │- relaxare psihică; │ │În patogenia bolii sunt incriminaţi mai mulţi │Durerile şi redoarea sunt accentuate de frig şi │ │ │ │factori: leziunile locale, fenomenele reflexe │oboseală fizică şi psihică şi cedează la căldură │ │ │ │asociate cu durerea cronică de originea │sau masaj şi mai puţin sau deloc la analgezice. │ │ │ │profundă, factorii psihogeni, tulburări de somn,│La ex. obiectiv: durere la palparea unor puncte │ │ │ │perturbarea mecanismelor de modulare a durerii. │trigger "puncte dureroase"; - hiperestezie │ │ │ │ │cutanată şi hiperemia reactivă (ce urmează chiar │ │ │ │ │după o palpare blândă). │ │ │ │ │ │ │ │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTIC CLINIC: │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ 20 - 49% │Grad 0. │ │(după H.A. Smythe 1985) │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │ │Fibromialgia (fibrozita) primară cu o durată mai │ │invaliditate. │ │1. Durere difuză, cu o durată mai mare de 3 │mare de 2 - 3 luni. │ │Măsuri profilactice: │ │luni; │Bolnavii prezintă pe lângă durere spontană şi la │ │- evitarea stărilor de încordare │ │2. Zone dureroase caracteristice (cel puţin 12 │palparea la nivelul punctelor dureroase, o stare │ │psihică şi a stresurilor, │ │din cele 14 descrise); │de astenie, fatigabilitate, senzaţie de istovire,│ │relaxarea psihică; │ │3. Hiperestezie cutanată în regiunea scapulară │insomnii, tulburări digestive (colon iritabil), │ │- se recomandă activităţi fizice │ │superioară; │cefalee, anxietate, depresie psihică. │ │ sub formă de plimbări în aer │ │4. Tulburări ale somnului, cu oboseală matinală │Investigaţiile de laborator curente sunt normale │ │ liber, exerciţii fizice, sporturi │ │şi redoare; │atât ex. hematologic şi testele de inflamaţie │ │(atletism). │ │5. Investigaţii de laborator normale (VSH, TGO, │(VSH, proteina C reactivă, fibrinogen, │ │ │ │factori reumatoizi, anticorpi antinucleari, │electroforeza) cât şi enzimele musculare, EMG, │ │ │ │enzime musculare, radiografii ale articulaţiilor│ex. radiologic al zonelor dureroasă. │ │ │ │sacroiliace). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │B. SINDROMUL DURERII MIOFASCIALE │ │ │ │ │ │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ 0 - 20% │Grad 0. Nu se încadrează în │ │Sindromul durerii miofasciale - prezenţa │ │ │grad de invaliditate. │ │durerilor şi redorii în musculatura din anumite │Sindromul durerii miofasciale din regiunea │ 0 - 10% │Recomandări: │ │regiuni ale corpului; │cervicală posterioară. │ │- cură balneară; │ │= fibromialgia regională sau localizată. │Bolnavii acuză dureri în punctele dureroase, │ │- gimnastică medicală; │ │Sindromul durerii miofasciale reprezintă o cauză│"Trigger" de tipul "cefaleei tensionale", sau │ │- evitarea eforturilor fizice │

N.ruptura │ │ │manşonului rotatorilor totală bilateral. │ │ │ │ │ │2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Grad 0. microtraumatisme (în│anterioară şi pe faţa inferioară a acromionului │ │special de ordin profesional).). membrul toracic │ │ │imobil în adducţie. │ │ │Semnul "căderii braţului" pozitiv. │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ │ │ │ │ │Capsulită retractilă denumită şi umăr blocat │ │ │unilateral substratul anatomic al acestei forme │ │ │este reprezentat de o inflamaţie cronică a │ │ │capsulei glenohumerale cu evoluţie spre fibroză │ │ │(capsulită retractilă). │ │Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate.accidente vasculare cerebrale. spontan sau după un │ │fazele acute. şi ale │supraspinosului") unilateral.│frecventă de durere musculosche-letală. Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate. după mai │ │ │multe luni de imobilizare a articulaţiei se │ │ │evidenţiază osteoporoza la nivelul capului │ │ │humeral şi o diminuare a spaţiului articular. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gradul III de invaliditate. Ex. PERIARTRITA COXOFEMURALĂ │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ │ │ │ │Periartrita coxofemurală este mai rar │Sindromul tensorului "fasciel lata" (şoldul în │ │diagnosticată.eroziuni.ruptura │ │ │manşonului rotatorilor parţial în urma unor │ │ │traumatisme sau solicitări mari sau datorită │ │ │tulburărilor trofice ale tendoanelor prin │ │ │leziuni degenerative la care se adaugă │ │ │diminuarea vascularizaţiei. La ex. │ │ │Bolnavul acuză dureri moderate ale umărului.80% 0 . │ │frigul. │ │ │Cauzele etiologice ale sindromului durerii │ │ │miofasciale sunt: traumatismele. fiind mai rară şi mai puţin │"resort"). │ │etc. cu │ │ │exacerbări nocturne însoţite de redoare. determinate de procese │schimbări de poziţie. │ │Bolnavul prezintă dificultate în │ │efectuarea unor gesturi cotidiene . │ │sunt negative. │ │Capacitatea de muncă pierdută 50%. │dureri în zona lombofesieră cu tulburări ale │ │localizată mai ales în regiunea cefei şi în │somnului şi stare de oboseală. │ │ │La debut rg. rotaţia internă│În faza acută bolnavii acuză dureri de mare │ │şi externă sunt limitate până la blocarea lor în│intensitate ce apar brusc.20% │mari. │ │ │evolutiv duce la limitarea progresivă a │ │ │mişcărilor.M. Capsulita retractilă .cod boală 658 │Sindromul de "împingere" unilateral . umezeala.tratamente medicamentoase │ │antiinflamatoare steroide şi │ │nesteroide urmate de reeducare │ │funcţională. │ │regiunea lombară inferioară. umărului normală la tineri. suprasolicitări. │internă). │ │S. │ │ │ │ │ │B. │ │ │Bolnavii acuză dureri în umăr şi reducerea │ │ │mobilităţii active.evitarea microtraumatismelor pe │ . │ │ │Rg. dificultate la │ │efectuarea unor gesturi cotidiene: │ │îmbrăcatul. │declanşarea durerii de un traumatism sau o │ │sindroame talamice) precum şi unele afecţiuni │solicitare excesivă. adducţia. caracterizat prin durere. obiectiv: reducerea importantă a mobilităţii │ │ │active a braţelor bilateral. │Bolnavii pot fi asimptomatici multă vreme până la│ │traumatisme cerebrale. │rezultatul depunerii de calciu la nivelul │ │Testarea mobilităţii umărului anteducţia. │ │ │Rg.determinat │ │din lista de 999 coduri de boală după C. │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALă ACCENTUATĂ: │ │ │ │ │ │Umăr pseudoparalitic bilateral . Umăr pseudoparalitic unilateral . BOLILE REUMATISMALE ABARTICULARE LOCALIZATE: │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ │ │ │ │A. hematolgic şi testele de inflamaţie acută │poate fi normal sau se pot evidenţia chisturi. │de o suferinţă a tendonului supraspinosului care │ │ │este prins între marea tuberozitate a humerusului│ │Periartrita scapulohumerală este un sindrom │şi arcul coracoacromial. │ │Bolnavul prezintă. acuză │ │ │dureri umeri bilateral. ridicarea de greutăţi. │mic efort. │ │cunoscută. │ │ │ │ │B. umărului poate evidenţia │ │nivelul tendoanelor.reeducare funcţională intensă după│ │tratamente medicamentoase. slăbiciune musculară şi │ │ │spasm muscular. │ │ │Durerea cedează treptat dar mobilitatea │ │ │articulaţiei scapulohumerale este total abolită.49% 50 . │ │ │Artrografia umărului pune diagnosticul de │ │ │certitudine în umărul pseudoparalitic. şi la persoanele │ │ │între 50 . Bolnavii acuză durere cu│ │clinic. se agravează noaptea în somn sau la │ │diverse grade. dezbrăcatul unor haine. │ │ │Bolnavii acuză dureri artic. │Bolnavul acuză dureri datorită coexistenţei unei │ 0 . │ │ │pseudochisturi şi osteotite la nivelul marii │ │ │tuberozităţi.umăr blocat bilateral. dar şi │ │executarea unor profesii.90% 70 . │ │ │Obiectiv: braţul căzut. │ │Recomandări: │ │. radiologic evidenţiază depozite calcice. hipotrofia musculaturii. de a│ │se orienta spaţial fără ajutorul │ │altei persoane. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Grad 0. obiectiv o uşoară limitare a flexiei şi │ │structurilor umărului şi în primul rând la │rotaţiei interne. în special în timpul │ │infarct miocardic. │ │Recomandări: │ │. Rg. │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ │ │ │ │ │A. mobilitatea activă este │ │ │dispărută la nivelul umărului. │ │Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate. umărului . expuneri la frig │sau rg. obiectiv limitarea mişcărilor │ │apicală) │umărului mai ales a abducţiei. │osteoscleroză sau osteofite la nivelul marii │ │Rg. abducţia la 90 este │ │ │imposibilă bilateral. PERIARTRITA SCAPULOHUMERALĂ . fără ca mobilitatea │ │ │pasivă să fie afectată. │ │ │microtraumatismele repetate. scleroză. scleroza marii tuberozităţi│ │a cărui accelerare şi agravare pot fi │a capului humeral. │ │ │În forma cronică a tendinitei calcifiante │ │ │bolnavii acuză dureri moderate sau pot fi │ │ │asimptomatici. │ │ │Ex.schimbarea locului de muncă în │ │munci care nu solicită ridicarea │ │membrelor superioare deasupra │ │capului. │ │ │ │Grad 0. burse) şi în unele │capului (abducţie pasivă la 90 şi rotaţie │ │cazuri capsula articulară.N. │ │artroză glenohumerală (osteofitoză. │ │Recomandări: │ │. umărului este normală.20% 0 .│ │îmbrăcatul.60% 60 . scapulohumerală cu │ │ │redoare şi limitarea accentuată a mobilităţii │ │ │umărului bilateral până la abolirea completă a │ │ │mobilităţii (în special abducţia şi rotaţia │ │ │ext. │ │ │Impotenţă funcţională completă. │tendoanelor umărului. │ │ │rotunde sau ovalare la nivelul tendonului │ │ │supraspinosului. de a se autoconduce. │ │ │Bolnavii nu pot ridica braţul lateral.schimbarea locului de muncă în │ │profesiile unde sunt solicitate │ │membrele superioare (ridicarea lor │ │deasupra capului). pieptănatul etc.70% 50 . │ │ │osteoscleroză) ruptura manşetei rotatorilor │Tendinita calcifiantă şi bursita unilaterală │ │(apropierea de acromion a capului humeral). mobilitatea pasivă nu este │ │ │afectată (ridicarea la verticală a braţului este │ │ │imposibilă).diminuarea spaţiului dintre capul │ │ │humeral şi acromion + modificările descrise │ │ │anterior. redoare şi │debut insidios. radiologic │ │Ex. │ │Din punct de vedere etiopatogenic la nivelul │La ex. abducţia. poate fi normală. ara loc un proces de uzură │prezenţa de chisturi. │ │Recomandări: │ │. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gradul II de invaliditate. │ │ridicarea braţelor deasupra capului │ │etc.intervenţii chirurgicale │ │corectoare urmate de reeducare │ │funcţională intensivă.I. │ │patologice. .60 ani . │tuberozităţi sau al capului humeral. │ │. iar mobilitatea │ │ │pasivă imposibilă. fiind depistată întâmplător la ex. cu creştere gradată accentuată de│ │impotenţă funcţională a umărului asociate în │eforturi. │Durerea este vie în umăr. Un rol important în accentuarea proceselor │ │ │de uzură şi în apariţia inflamaţiei îl au │Tendinita degenerativă ("sindromul │ │factorii nervoşi (afecţiuni ale S.70% 70 .│ │cu posibilitatea invalidului de a se│ │autoservi. boala Parkinson. care interesează ţesuturile │Durerea apare la mobilizarea braţului deasupra │ │periarticulare (tendoane. curenţii de aer. │ │Recomandări: │ │. │ │retroducţia. │ │ │Ex. standard a umărului: tendinită calcifiantă.│ │ │radiologic al umărului. │ │ │tulburări de statică. primitiv sau secundar.C. │ │ale organelor intratoracice (angina pectorală. tuberculoză pulmonară │nopţii. osteofite pe marginea │ │determinate de traumatisme.20% 20 . │ │Capacitatea de muncă pierdută total.

) │ │ │Periartrita coxofemurală acută.picior bilateral. │DSR la nivelul mb. dar cu timpul devine rece. sticloasă. toracic sau pelvin unilateral │ │Investigaţii de laborator: │în st. │ │posttraumatică. │ │ortostatism prelungit. hiperuricemia. dar│ │ │scintigrafia osoasă cu pirofosfat de techneţiu. │ │ │Radiografia arată prezenţa calcificărilor.mână. rugbi şi la vânători.boli pulmonare etc.v. în unele cazuri apar │ │ │anchiloze (prin modificări fibroase ale │ │ │ţesuturilor periarticulare). II │ │2. hematologic şi VSH sunt normale.normal. de a se │ │orienta spaţial fără ajutorul altei │ │persoane. genunchilor (forme │ │distrofia reflexă. │ │hipercolesterolemia. fracturi. obiectiv dureri la palpare în regiunea │ │oblică pune în evidenţă una sau mai multe │inghinală prin hiperextensia şoldului. edem şi spasm │ │ │muscular. În fazele avansate osteoporoza este │DSR la mb. │ │ │Stadiul 2: Durerea scade treptat în intensitate. Examenul │ │ │radiologic arată osteoporoză parcelară │ │ │("pătată") care devine tot mai difuză. │ │microtraumatismele. sau sindrom │ │Sudeck. sindromul umăr . atrofia Sudeck. │Bolnavul acuză dureri în regiunea inghinală.30% 30 . Stadiul │ │ │II dureroasă 3-6 luni. cu edem care lasă │unilateral. şoldului de faţă. al evoluţiei) cu localizări diverse. │Radiologic . │ │Recomandări: │ │. │La nivelul piciorului. │ │îngroşarea aponevrozei palmare.80% 80 . │mână. a şoldului. În acest stadiu ex. toracic sau pelvin unilateral st. II de │ │calde şi eritematoase (prin vasodilataţie). │ │de DSR definită. │ │Capacitatea de muncă pierdută 50%. │ │tulburări vasomotorii şi tulburări trofice. modificări ale unghiilor. │evoluţie. formă severă. │ │ │ │ │ │ │ │Grad 0. │ │(DSR): reumatismul neurotrofic al membrului │La nivelul umărului (umăr blocat. cu tegumente subţiate sticloase cu unghii │ │lipsa părului. tumefierea extremităţilor. │sechele. │Radiologic: atrofia osoasă difuză. │ │hiperuricemia. │ │celui subperiostal şi intracortical cât şi a │ │ │celui subcondral şi marginal în acest din urmă │ │ │caz realizând forma "erozivă" a afectării │ │ │osoase. │ │Investigaţii de laborator: │Bursita ileopectineală şi tendinita psoasului │ │Ex. │localizări diverse în stadiul I de evolutivitate │ │Nume sinonime pentru Distrofia simpatică reflexă│formă moderată. umezeala. la forma acută VSH │iliac. │Bolnavul acuză dureri difuze umăr sau mână fără │ │Cauze principale: traumatismele. solicitările prelungite.mână. │ │interesând membrele mai ales cele superioare.afecţiuni ale sistemului nervos central şi │sudorală. │Bursita adductorilor este frecventă la sportivii │ │ │care practică fotbal. obezitate. capsulită │ │palide (prin vasoconstricţie) sau tegumente │retractilă) sau sindrom umăr .70% 50 .70% 70 . biologice sunt normale. la│ │procesele patologice ale tendoanelor şi mai ales│urcatul şi coborâtul scărilor şi la decubit │ │ale burselor. hipertricoză sau │dur. Pielea. │ │4. DISTROFIA SIMPATICĂ REFLEXĂ.cea mai frecventă cauză │ │mergeau pe conturul extern al marelui trohanter. de culoare. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ │ │Radiografia zonei afectate arată o osteoporoză │ │ │"pătată". capsulită │ │superior. simptome sau semne de instabilitate │(d. │FARĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ │ │ │ │Distrofia simpatică reflexă (DSR) este un │DSR a membrului superior localizat la umăr sau │ │sindrom clinic. bursa iliopectineală) şi │aflându-se în adducţie şi extensie. │bipolare genunchi .picior) şold etc. │ │crescut şi hiper alfa 2-globulinemie. │ │Scintigrafia osoasă este o explorare utilă │Sindrom bipolar umăr .│de periartrită coxofemurală.tratamentul corect al │ │traumatismelor şi reeducarea │ │funcţională corectă. │ │Recomandări: │ │. când │Sindrom bipolar genunchi . luxaţii.mână bilateral. │Radiologic nu sunt modificări. coapsa │ │marelui trohanter.│ │ │ireversibile. │termice. │ │periferic. durere într-o extremitate. │DSR la m.│Simptomatologia se datorează leziunilor │bursite trohanteriene.60% 60 . la nivelul mâinii. │Modificările trofice accentuate ireversibile. luxaţii etc). toracic sau pelvin bilateral în st. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ │DSR este legat de o hiperactivitate a sistemului│ │ │nervos simpatic şi apare pe un fond de tulburări│DSR a membrului toracic sau pelvin unilateral cu │ │neurovegetative. │ │. cu│ │ │edem dur. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Grad 0. la ex.tratamentul corect al bolilor ce │ │pot produce DSR. cu pielea subţiată. │ │accentuată şi difuză. frigul. │ │Aceleaşi recomandări.osteoporoză pătată care devine tot │ │Prezenţa celor 4 criterii permite diagnosticul │mai difuză. │ │ │tendoanele adductorilor).tratament într-o clinică de │ │recuperare. │ │pentru diagnostic în stadiul incipient. osteoporoza │umăr . │După 3 . │ │. │ │ │Periartrita coxofemurală subacută şi cronică.49% 50 . edem. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gradul II de invaliditate. │Bursita adductorilor. │ │ │Stadiul 3: Modificările trofice sunt accentuate. │ │ │ │ │C. │ │Factorii etiologici ai DSR: . │ │EKG . │ │. Prezenţa primelor 3 criterii │Diminuarea mobilităţii la nivelul segmentelor │ │pune diagnosticul de DSR probabilă. Stadiul 1 durează 3 . │diverse. │ │ │ │ │ │Grad 0. tegumente reci şi│DSR localizat la umăr (umăr blocat. │ │ori nu godeu. │ │vasomotorie: fenomene Raynaud. friabile.40% 0 . │lateral pe partea bolnavă. │DSR genunchi . │ │ │ │ │ 20 . cu aspect de │III de evoluţie. ţesutul subcutanat şi │ │ │muşchii sunt atrofiaţi. fără eforturi. │ │Ecografia şi ecotomografia pot identifica │Bolnavii acuză dureri pe faţa ext. │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ │Un rol important în producerea periartritei │ │ │coxofemurale îl au traumatismele. │Bolnavul are dureri de intensitate mică.90% │şold. │ │ │arată o hipercaptare a radiotrasorului în zona │ │ │afectată. formă severă cu localizări │ │"sticlă" al osului afectat. │ │ │În evoluţia DSR se descriu 3 stadii: │ │ │ │ │ │Stadiul 1. Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate. uscată. Testele de inflamaţie sunt │ │ │pozitive. │ │Termografia arată o creştere a temperaturii │ │ │locale (în stadiul incipient) sau scăderea │ │ │acesteia (în formele evoluate).40% 20 . obezitatea. sau│ │de resorbţia neregulată a ţesutului osos. Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate.20% 20 .│ │cu posibilitatea invalidului de a se│ │autoconduce. II de evoluţie │ │3. III de evolutivitate. │ │Aceleaşi recomandări.p. modificări distrofice ale tegumentelor şi │tulburări de trofice devin pronunţate cu edem │ │fanerelor: atrofie. sclerodactilia postinfarct. │ │criteriilor 2 şi 3 la cel de DSR posibilă. Acest aspect pătat poate fi determinat│DSR mână st.traumatismele la │Bolnavii acuză dureri. iar prezenţa│afectate cu 50% din valorile fiziologice. obiectiv modificări│ │nivelul membrelor (fracturi. frigul. Extremitatea (de obicei mâna) │ │ │prezintă o sensibilitate (hiperpatie) a │ │ │tegumentelor. în forme uşoare post traumatice. autoservi.afecţiuni cardio-vasculare. │ │radiografia nu arată modificări patologice. modificări de secreţie │ │. │ │neurologice: (hemiplegii) sau cardiovasculare │ │ │(infarct miocardic). atât a│gambe bilateral. │ │Nu se încadrează în grad de │ │invaliditate. caracterizat prin dureri. radiologic nu │ │ │relevează modificări patologice ale oaselor. │ │Rg. de profil şi în incidenţă │Ex. │ │ │ │ │CRITERII PENTRU DIAGNOSTIC CLINIC: │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ │(după Kozin): │ │ │1.picior st. │şi la nivelul plicii inghinale. │ │ │Bolnavii acuză dureri vii. rotaţie │ │ │ext. Încă în │ │ │acest stadiu pot apărea unele modificări trofice│ │ │ale pielii şi fanerelor. │ │ │roşie. umedă şi │ │ │cianotică. cruste. │ │Capacitatea de muncă pierdută total. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gradul III de invaliditate. cu păr │ │ │puţin şi unghii fragile. III bilateral sau şolduri bilat. osteodistrofia │retractilă). │fragile. │Bolnavii acuză dureri pe faţa internă a şoldului │ │expunerile la frig. impotenţă funcţională │ │ │şi stare febrilă.90% 70 .schimbarea locului de muncă pentru│ │o perioadă.mână st.6 luni de tratament consecutiv nu rămân │ │. │ │Ex. │ │hiperhidroză. afecţiunile │deficienţă funcţională. algoneurodistrofia etc. │ │calcificări periarticulare a căror topografie │Bursita trohanteriană . durere la presiune. │entorse. în special al burselor (bursa │(pocnitură) la o flexie a şoldului. Atrofia osoasă │ │ │devine difuză şi marcată. │ │tendoanelor (tendonul psoasului iliac. în lipsa bursitei bolnavul│ │degenerative şi inflamatorii ale ţesuturilor moi│nu are dureri şi poate reproduce un zgomot │ │periarticulare. tendoanele flexorilor se│ │ │retractă (apar contracturi). mişcările │ │ │articulare sunt limitate.6 luni. omogenă.│ │ │tulburările trofice devin tot mai pronunţate. │ │ │Bolnavii au dureri discrete sau moderate cu │ │ │limitarea anumitor mişcări (abducţie. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . ridicarea de │ │greutăţi. Pielea este iniţial caldă.

Nu se încadrează în │ │echivalentul bolii Dupuytren la nivelul │ │ │grad de invaliditate. │ │piciorului. │şi limitarea accentuată a extensiei degetelor │ │ │ │ │III . hiperosmie. │ 50 .evitarea ortostatismul prelungit. │ │990 coduri de boală după CIM. sindrom de hipertensiune intracraniană. Nu se încadrează în │ │ │ │ │grad de invaliditate. │ │ │ │ │mersul pe teren accidentat. fie mai întinsă. Ledderhose bilaterală în faza evolutivă │ 70 . Dupuytren bilaterală asociată cu Boala │ 80 . afecţiuni endocrine.80% │cu posibilitatea invalidului de a se│ │ │asociată cu M. │ │ │ │ │Capacitatea de muncă pierdută total. │ │ │ │retracţia aponevrozei palmare. BOALA DUPUYTREN.70% │Grad III de invaliditate.D. noduli nedureroşi. cu fixarea policelui în flexie.IV .│ │ │B. droguri.încălţăminte ortopedică │ │ │ │ │corespunzător.L.20% │Grad 0.III .IV cu redoarea lor în flexie. BOALA LEDDERHOSE. │ │ │ │ │Capacitatea de muncă pierdută │ │ │M.90% │Grad II de invaliditate. │ │ │ │ │Capacitatea de muncă pierdută │ │ │M. epilepsii. de a se autoconduce. intoxicaţii exogene (alcool. │ │diateza Dupuytren.III . tabagism etc. Ledderhose bilaterală în faza evolutivă cu │ │Recomandări: │ │ │picior boltit bilateral. │palmară însoţită de o limitare a extensiei │ │ │ │Afectează frecvent sexul masculin. Dupuytren unilaterală în faza de fibroză │ 50 . │ │ │ │ │.tratamente chirurgicale corectoare│ │ │ │ │urmate de reeducare funcţională │ │ │ │ │intensivă. │ │ │ │ │Păstrarea mobilităţii policelui şi al degetului │ │ │ │ │II permit prehensiunea şi menţinerea unei │ │ │ │ │capacităţi funcţionale satisfăcătoare pentru │ │ │ │ │majoritatea bolnavilor. hiposmie. Dupuytren unilaterală sau bilaterală în faza │ 40 . alergii ale căilor respiratorii.V bilaterală. cu │ │.49% │Grad 0. │ │. tumori orbito-frontale.70% │Grad III de invaliditate. cu redoare în flexum a degetelor │ │invalidului de a se autoservi. │ │ │ │ │Boala Ledderhose (D.III . │ │altei persoane. poate fi unilaterală sau bilaterală.) constă în îngroşarea şi │noduli rotunzi sau ovoizi în regiunea palmară.90% │ │ │ │Ledderhose bilaterală.30% │ │ │B. │ │ │ │ │ │ │ │ │E. │B.IV .D. │ │ │Nu se încadrează în grad de │ │ │Boala Dupuytren în faza de debut sub forma de │ │invaliditate. │(cel mai des).) constă în îngroşarea şi │ │ │ │ │retracţia aponevrozei plantare..V şi │ │ │ │ │afectarea degetului III. nereductibilă. │ │ │retractilă cu redoare în flexum a degetelor │ │Recomandări: │ │ │II . Dupuytren bilaterală în faza de fibroză │ 70 . │ │ │nereductibilă. mersul pe teren │ │ │ │ │accidentat. de │ │ │II . de a se │ │ │fixarea policelui în flexie. fiind │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ 0 . Tulburările de miros vor fi . │ │ │ │ │. │ │ │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE.IV .40% │ │ │asociate (artrozele cervicale şi distrofia │palmare de tegumente supraiacente şi subiacente │ │ │ │simpatică reflexă a membrului superior). având ca │degetelor III . │ │orienta spaţial fără ajutorul altei │ │ │ │ │persoane.90% │Grad II de invaliditate.49% │ │ │ │de redoare în flexie a degetelor IV . fără ajutorul │ │ │degetelor II . în faza de │ │autoservi. Dupuytren vilat. poate să fie │ │ │ │Ea poate fi considerată o afecţiune a ţesutului │unilaterală sau bilaterală.20% │Grad 0. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BOALA DUPUYTREN cod de boală 660 din lista de │FĂRĂ DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ │ 0 . │ │corectoare urmate de reeducare │ │ │ │ │funcţională intensivă. Nu se încadrează în grad de │ │corpilor cavernoşi (boala Peyronie) formând │ │ │invaliditate.40% │Grad 0. care apar în diverse afecţiuni neurologice: procese expansive ale etajului anterior al craniului (meningioame olfactive ale aripii mici a sfenoidului. │ │ │de port încălţăminte. migrene. diverse afecţiuni psihice.V bilaterală.V bilaterală.60% │50%. │ │. de a│ │ │fibroză retractilă cu redoare în flexum a │ │se orienta spaţial.IV . │ │Boala Dupuytren (B. │ │ │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ │ 70 . │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────┘ AFECŢIUNI NEUROLOGICE INCAPACITĂŢI ADAPTATIVE ÎN BOLILE NEUROLOGICE (ANEXA 1) NERVII CRANIENI Perechea I (nervul olfactiv) Nervul olfactiv este responsabil de modificările de miros de tip anosmie. │ │ │ │ │Capacitatea de muncă 50% pierdută. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ MEDIE │ 50 . │ │ │B. │ │ │ │ │traumatismele sau unele boli preexistente sau │M. │ │ │M. fracturi de bază de craniu. │ │ │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ ACCENTUATĂ: │ 70 .V unilateral. Dupuytren în faza de noduli în regiunea │ 20 . │ │ │Boala Ledderhose în faza de îngroşare nodulară a │ │Recomandări: │ │ │aponevrozei plantare bilateral. cu greutate la mers şi │ │. diabet zaharat. cu │ │ │ │ │picior boltit bilateral. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ 20 . │ │ │ │conjunctiv fie regională.intervenţii chirurgicale │ │ │fixare în flexie a policelui.). Ledderhose în faza de debut cu îngroşarea │ │ │ │ │nodulară a aponevrozei plantare unilateral pe │ │ │ │ │marginea internă a piciorului. │ │ │ │ │putând coexista cu leziuni analoge ale │ │ │ │ │aponevrozei plantare (boala Ledderhose) sau ale │DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ UŞOARĂ │ 20 . cacosmie etc. în faza evolutivă. nereductibilă.80% │total. │M. │ │ │ │factori etiologici predispoziţia genetică.│D.evitarea ortostatismului │ │ │ │ │prelungit. Dupuytren în faza de aderare a aponevrozei │ 30 . cu │ │a se autoconduce.încălţăminte ortopedică. cu posibilitatea │ │ │retractilă. cu greutate la mers şi │ │ │ │ │de port încălţăminte. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │M. care determină o │de-a lungul tendonului flexorului degetului IV │ │ │ │fixare în flexie a unuia sau mai multe degete.

se manifestă prin ptoză palpebrală totală sau incompletă şi laterodeviaţie a globului ocular. Perechea IV (nervul patetic) Se întâlneşte mai rar şi de obicei în aceleaşi afecţiuni cu cele descrise mai sus. De regulă. este unilaterală şi dacă se însoţeşte de diplopie poate conduce la o deficienţă uşoară. în funcţie de unele cauze se poate încadra în gradul III sau II.  hemianopsiile bilaterale în sine fără agnozii. În sine.  pareza de oculomotor comun unilaterală cu ptoză palpebrală şi strabism ce poate avea în sine o deficienţă uşoară cu o incapacitatea 20-49% şi nu se încadrează în grad de invaliditate. tumori cerebrale cu sindroame de nervi cranieni complexe. scleroză multiplă.nu se încadrează în grad de invaliditate. incapacitatea adaptativă între 0-20% . bitemporale sau binazale.  hemianopsiile bilaterale în special cele homonime temporale cu agnozie în sine conduc la deficienţă accentuată cu incapacitate mai mare de 70% şi pot fi încadrate în gradul II (doi) de invaliditate sau alt grad în funcţie de etiologie. Perechea II (nervul optic) Afecţiunile nervului optic apar în cadrul la diverse entităţi nozologice.. accidente vasculare de trunchi cerebral (sindroamele alterne).nu se încadrează în grad de invaliditate. intoxicaţie exogenă procese expansive intracraniene).R. pot fi centrale şi periferice . tumorile de unghi cerebelos neurinomul de acustic.  hemianopsiile pot fi heteronime şi homonime. luând în considerare reversibilitatea fenomenelor. nevralgia de trigemen esenţială deci la care nu s-a stabilit etiopatogenia va fi apreciată din punct de vedere al expertizei medicale după epuizarea tuturor . hemianopsii.  pareza unilaterală parţială cu ptoză palpebrală parţială poate avea o deficienţă uşoară cu o incapacitate 20-30%. modificări retiniene etc.  pareza bilaterală completă sau incompletă este foarte rară. în funcţie de unele cauze se poate încadra în gradul III sau II. intoxicaţii exogene etc.L. diabet zaharat.cuantificate în special în capitolul O. scleroza multiplă etc. acuităţi vizuale. Deşi se întâlnesc şi în patologia neurologică pură scotoamele şi îngustările concentrice ale câmpului vizual vor fi tratate din punct de vedere al incapacităţii adaptative la capitolul "oftalmologie". Modificările câmpului vizual sunt: scotoame îngustări concentrice ale câmpului vizual. Perechea V (nervul trigemen) Nervul trigemen are două componente: senzitivă şi motorie:  nevralgie de trigemen este esenţială şi secundară (se întâlneşte în special în tumori craniene cu sindroame de nervi cranieni combinate. Din punct de vedere neurologic ne vom ocupa de modificările de câmp vizual şi modificările de fund de ochi.îngustări concentrice ale câmpului vizual apar în special în glaucoame. conduc la o deficienţă medie cu o incapacitate adaptativă de 50-69% şi pot fi încadrate în gradul III (trei) de invaliditate sau alt grad în funcţie de etiologie. nu se încadrează în grad de invaliditate. neurologice şi somatice şi vor fi tratate în principal în capitolul "afecţiuni oftalmologice" în special în ceea ce priveşte modificările polului anterior. tulburările de miros nu duc la deficienţe funcţionale. Perechea III (nervul oculomotor comun) Modificările aduse de afecţiunile acestuia pot apărea în majoritatea afecţiunilor neurologice dar în special se întâlnesc în procese expansive intracraniene. nevrite optice etc.  cvadreananopsiile în diverse combinaţii în funcţie de lateralitatea şi tulburări de cunoaştere se supun aceloraşi criterii de mai sus. incapacitate 10-20% .  scotoamele îngustări concentrice apar în nevritele optice retrobulbare de diferite etiologii (scleroză multiplă. beneficiază de o deficienţă accentuată sau gravă. incapacitate 75-100% încadrabilă în gradul I (unu) de invaliditate..

deglutiţia.. Perechea VIII (nervul acustico . sindroamele vestibulare se manifestă prin vertij sistematizat. beneficiază de o deficienţă uşoară cu o incapacitate 20-50%.  pareza bilaterală de nerv VI este foarte rară. ataxie. în sine. tumori de bază de craniu. De obicei acest tip de pareză apare rareori izolat şi rareori într-un singur episod ea este de cele mai multe ori recidivantă iar diagnosticul etiopatogenic este incert. poate beneficia în sine de o deficienţă accentuată.metodelor de tratament medicamentos şi/sau chirurgical în urma cărora nu s-au constatat ameliorări esenţiale chiar sub continuarea tratamentului medicamentos după intervenţie chirurgicală asupra nucleului nervului trigemen. având în vedere că ea este aproape întotdeauna reversibilă în totalitate.  pareza unilaterală totală sau parţială de nerv oculomotor extern nu conduce la deficienţă dar poate beneficia de incapacitate 10-20%. laterodeviaţii şi în sine conduc la deficienţe uşoare sau medii. poate beneficia de o deficienţă medie cu o incapacitatea 50-69% şi poate fi încadrată în gradul III (trei) de invaliditate. În funcţie de profesie şi etiologie se poate încadra în gradul II. fiind încadrabilă în gradul II (doi) de invaliditate. afectările nervului oculomotor extern se regăsesc în majoritatea tablourilor clinice descrise la nivelul perechilor 3 şi 4 de nervi oculomotori. nistagmus. În funcţie de etiologie se poate încadra în gradul III sau II. de obicei evoluează fără o etiopatogenie clară. nu se încadrează în grad de invaliditate. se întâlneşte în special în scleroza multiplă.) ea poate beneficia de o deficienţă în sine accentuată cu o incapacitate peste 70%. vorbirea şi conduce la leziuni grave ale globilor oculari dând un prognostic rezervat afecţiunii pe care o reprezintă. proba Romberg pozitivă. afectează grav masticaţia. când nu se însoţeşte de alte semne şi sindroame neurologice). de poziţie etc."  componenta vestibulară are două manifestări: sindromul vestibular central şi sindromul vestibular periferic. nu se încadrează în grad de invaliditate (precizare doar: în sine. intoxicaţii exogene.  pareza facială periferică bilaterală este o entitate foarte rară. nestistematizat. Perechea VII (nervul facial) Leziunile nervului facial se însoţesc în majoritatea entităţilor descrise mai sus. se poate întâlni foarte rar în infecţiile cu pneumocycistis carinnii. dificultăţi de masticaţie care afectează ramul motor al trigemenului etc.L. pareza facială poate fi esenţială ("afrigore").  pareza facială unilaterală cu lagoftalmie ireductibilă şi deci subsegvent leziuni ale polului anterior ale ochiului care pot fi definitive şi ireversibile pot beneficia de o deficienţă medie cu o incapacitate între 49-69% şi poate fi incadrabilă în gradul III (trei) de invaliditate (obligatoriu examenul oftalmologic tranşează deficienţa). rotator. incapacitate peste 70% şi poate fi încadrată în gradul II (doi) de invaliditate. cel mai frecvent întâlninduse în poliradiculonevrite cu evoluţie ascendentă.R.  parezele faciale tip central însoţesc de regulă diverse entităţi neurologice cu leziune dominantă în polul frontal şi fac parte din tabloul clinic al polului respectiv. sensibilităţii şi masticaţiei poate beneficia de o deficienţă uşoară cu incapacitate 10-30% şi nu se încadrează în grad de invaliditate fiind de obicei reversibilă. Perechea VI (nervul oculomotor extern) Din punct de vedere etiologic.vestibular) Leziunile nervului acustic şi încadrarea tulburărilor lui în criteriile de expertiză se vor face la capitolul "afecţiuni O. în sine nu conduc la deficienţe.  pareza facială tip periferic unilaterală în funcţie de afectarea gustului în cele 2/3 anterioare ale limbii. slăbirii ale rezistenţei imunitare în special şi mai nou infecţii cu HIV etc. Dacă nevralgia de trigemen esenţială sau secundară se însoţeşte de alte leziuni ale nervului trigemen (leziuni ale corneei. cu incapacitate 20-69% fiind încadrabile şi în gradul III (trei) de invaliditate atunci când este vorba despre ataxii marii cu .

Perechea XII (nervul hipoglos) Tulburările de motilitate din paraliziile de hipoglos unilaterale se pot încadra în gradul III de invaliditate. Ele vor fi tratate mai pe larg la capitolul afecţiuni O. cu o incapacitate între 30-69% sau peste 70%. gestualitatea şi prehensiunea.  Nevralgia de nerv glosofaringian este foarte rară şi însoţeşte uneori celelalte manifestări din partea acestui nerv. Perechea XI (nervul spinal) Cel mai frecvent disfuncţia sa conduce la torticolis. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ TULBURĂRI DE MANIPULAŢIE  Deficit motor minim la un membru superior care nu afectează prehensiunea. torticolis în formele evolutive de lungă durată în care nu au fost depistaţi alţi factori: psihici sau extrapiramidali poate beneficia de o deficienţă uşoară cu o incapacitate 0-38% şi nu se încadrează în grad de invaliditate sau în formele grave în care au fost epuizate toate modalităţile de tratament medicamentos şi chirurgical poate beneficia de o deficienţă medie sau chiar accentuată. gradul II (doi) de invaliditate. Perechea IX (nervul glosofaringian) Răspunde parţial de masticaţie.incapacitate 0-20%. poate beneficia în sine de o deficienţă gravă. autoservirea şi activitatea profesională sau deficit motor bilateral moderat incapacitate 70-90%. nu este încadrabilă în grad de invaliditate. în final. de fapt. nu beneficiază de deficienţă funcţională.imposibilitatea menţinerii ortostaţiunii şi mersului (astazoabazie). a gradului de invaliditate) se va face conform celor │ │stabilite la fiecare capitol în funcţie de afecţiunea de bază în care apar │ │sindroamele respective.incapacitate 49-69%. Perechea X (nervul vag) Nervul vag nu dă tulburări specifice unei anumite boli neurologice. procese expansive intracraniene cu afectări complexe şi combinate ale nervilor cranieni etc. se pot întâlni în sindroame alterno de trunchi cerebral (ex. cu incapacitate 85-100%.  Pareza de glosofaringian unilaterală cu tulburări de masticaţie. . nu se încadrează în grad de invaliditate. incapacitate 20-49%. a│ │gradului de invaliditate. incapacitate 0-30%.  Deficit motor la un membru superior ce afectează motilitatea în special dar şi prehensiunea . respectiv. încadrabil în gradul III sau II (partea dreaptă) de invaliditate.prezentată la începutul capitolului "Afecţiuni neurologice" este│ │doar un ghid de orientare în stabilirea incapacităţii adaptative.  Deficit motor la un membru superior care afectează minim motilitatea. stabilirea incapacităţii │ │adaptative (respectiv. deglutiţie şi fonaţie poate beneficia de o deficienţă medie sau accentuată. se încadrează în gradul III de invaliditate. este responsabil de tulburările de respiraţie care apar în sindroamele complexe de nervi cranieni şi afectează cu precădere muşchii diafragmului reglând mişcările respiratorii şi implicit de deglutiţie şi fonaţie.  Deficit motor total al unui membru superior ce împiedică activitatea zilnică. fiind încadrabilă în gradul I (unu) de invaliditate.R. putându-se încadra în gradul III sau chiar II de invaliditate. deglutiţie şi fonaţie. Torticolisul de cauză centrală este mai frecvent şi se poate încadra în gradul II sau III. gesticulaţia .  Pareza bilaterală de nerv glosofaringian este foarte rară dar de o gravitate maximă afectând în totalitate deglutiţia în special.L. Paraliziile bilaterale de hipoglos se pot încadra în gradul II de invaliditate. cu o incapacitate între 50-85% şi încadrare în gradul III (trei) sau II (doi) de invaliditate în funcţie de gravitatea tulburărilor de deglutiţie. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Anexa 1 . sindrom Wallemberg).

nu se încadrează în grad de invaliditate. dar care nu afectează desfăşurarea activităţii vieţii cotidiene sau profesionale. neputând realiza mersul normal. TULBURĂRI DE LOCOMOŢIE  Bolnavul se deplasează cu uşoară dificultate pe distanţe lungi din cauza unui deficit motor al unui membru inferior sau ambelor membre inferioare. dar fără sprijin. vorbire nazonată.incapacitate 90-100%. nici fără sprijin. în funcţie de etiologie. dar poate exprima prin gesturi cuvinte disparate. considerăm că are o deficienţă accentuată cu o incapacitate 70-90% şi este încadrabil în gradul II (doi) de invaliditate. idei. datorită unui deficit motor al unui membru inferior sau ambelor. iar pentru unele profesii gradul I (profesii ce presupun conţinutul expresiv şi receptiv al limbajului). suport psihologic etc. nici chiar pentru distanţe scurte (10-50 metri). prezintă o deficienţă gravă cu incapacitate peste 90% şi este încadrabil în gradul I (unu) de invaliditate.  Bolnavul are tulburări de vorbire de tipul afazie expresivă moderate (de obicei în sechelele accidentelor vasculare cerebrale). sau se poate exprima în scris (eventual în funcţie de pregătirea profesională prin stenodactilografie sau operare P. poate presta activităţi legate exclusiv de capacitatea şi pregătirea intelectuală (de exemplu tetraplegii cu afectarea unor nervi cranieni). lentă. Pentru anumite profesii se poate încadra în gradul III. (muncă intelectuală san fizică). TULBURĂRI DE VORBIRE  Bolnavul prezintă tulburări de vorbire uşoare: disartrie. gradul III sau II de invaliditate. vorbire explozivă din afecţiuni cerebeloase şi în special leuconevraxita. fiind dependent de un mijloc de transport adecvat (cărucior. vorbire etc. nu poate desfăşura nici o activitate şi necesită sprijin şi îngrijire din partea altei persoane (este nevoit să beneficieze de un însoţitor).. beneficiază de incapacitate 100%. pe cele complexe şi chiar le . monocordă din boala Parkinson.) care fac ca bolnavul să-şi piardă total capacitatea muncă şi eventual de autoservire . alte dispozitive) şi nu îşi poate îndeplinii activităţile vieţii cotidiene sau nu îşi poate câştiga existenţa prin activitatea pentru care era pregătit (în special munca fizică). social.  Dacă bolnavul prezintă deficit de locomoţie şi/sau manipulaţie de peste 95% şi nu se poate autoservi. beneficiind de o asistenţă socială activată.  Bolnavul se poate deplasa sprijinit în baston (sprijin unilateral) sau nesprijinit. incapacitate 49-70%. incapacitate 0-49% . mimică etc. nu poate elabora propoziţii simple sau complexe. dar cu mare dificultate. alte tulburări de vorbire specifice unor afecţiuni neurotogice (vorbire monotonă. prezintă o deficienţă de vorbire medie ce îi permite exercitarea activităţilor vieţii cotidiene şi eventual efectuarea unor operaţiuni specifice profesiei. înţelege ordinele simple.  Bolnavul nu se poate deplasa nici cu sprijin.  Bolnavul are tulburări de vorbire de tip afazie expresivă complexă dar şi elemente de înţelegere de tipul afaziei de recepţie. incapacitate 49-69%. aceasta nu înseamnă că el nu beneficiază de acelaşi grad de invaliditate ca şi de necesitatea prezenţei însoţitorului. balbism. uneori există situaţii particulare (exclusiv muncă intelectuală) în care bolnavul. fiind încadrabil în gradul I (unu) cu însoţitor.). deoarece necesităţile lui sunt mult sporite din punct de vedere material. gradul I (unu) de invaliditate. din miastenia gravis). trebuinţe. este încadrabil în gradul II (doi) de invaliditate.  Bolnavul se deplasează cu dificultate moderată şi pe distanţe scurte.C. Deficit motor total ambele membre superioare şi/sau asociat cu alte deficienţe (de locomoţie.se încadrează în gradul III de invaliditate. bineînţeles în funcţie de natura profesiei. incapacitate adaptativă 0-49%. putând să desfăşoare o activitate profesională normală. dificilă.

parapareze ataxice din diverse afecţiuni neurologice care afectează căile cerebeloase spinale). ele pot influenţa în mod decisiv motricitatea în cazul în care se asociază cu sindroame piramidale centrale (hemipareze ataxice din A.. nistagmografie etc. rareori se va avea în vedere numai ataxia ce apare foarte rar izolat (uneori în scleroza multiplă.prezintă o deficienţă accentuată. "masă . imprecis. boala heredodegenerativă la debut etc. în aceste situaţii el nu îşi poate duce la bun sfârşit activităţile cotidiene .da". sindroame extrapiramidale sau sindroame de nervi periferici).V.  Bolnavul se deplasează cu sprijin unilateral sau nesprijinit dar cu mare greutate. vestibulare şi cele prin tulburări de sensibilitate profundă. el beneficiază de o deficienţă gravă. de menţionat că gestualitatea sau motricitatea pot fi influenţate şi de deficitele motorii de tip sindrom de neuron motor central. are deficienţă de manipulaţie în sensul coordonării chiar şi pentru mişcări mai puţin fine. TULBURĂRI DE COORDONARE ŞI ECHILIBRU  În acest capitol se încadrează aşa numitele ataxii care pot fii cerebeloase. beneficiază de o incapacitate de 70-90%. subiect ce va fi dezvoltat la capitolul psihiatrie) şi nu se poate autoservi.poate executa pe cele simple . având dificultăţi de coordonare motrice şi de manipulaţie. a. sindroame extrapiramidale sau sindroame de neuron motor periferic. muncă de fineţe şi coordonare) . existând o dismetrie la probele cerebeloase pentru membrele superioare sau/şi membrele inferioare.masă" etc. chiar dacă nu sunt asociate deficite motorii din cele menţionate mai sus. Pentru anumite profesii care implică coordonarea se poate justifica şi gradul III sau II de invaliditate.R. Tulburările vestibulare pot fi diagnosticate clinic şi cu ajutorul ex. "ridică mâna dreaptă". b. cu dificultate.  Există şi situaţia cea mai gravă de afazie mixtă totală: bolnavul nu se poate exprima decât prin silabe.  Bolnavul nu se poate deplasa decât cu ajutorul unei alte persoane sau a unor dispozitive specifice. cu oscilaţii. în acelaşi timp. cu o incapacitate 90-100% şi este încadrabil în gradul I (unu) de invaliditate. neputând să desfăşoare activităţile vieţii cotidiene şi majoritatea activităţilor profesionale (în special cele ce impun muncă fizică grea. beneficiază de o incapacitate de 49-70%. O. sau cuvinte simple pe care le repetă dându-le un înţeles propriu ("da . autoconduce prin imposibilitatea comunicării. dar cu oscilaţii. în consecinţă.bolnavul se deplasează cu dificultate. cu baza de susţinere lărgită. "ce este asta?" etc. Când se asociază deficite motorii cu sindroame cerebeloase diagnosticul funcţional este dificil şi nu are valoare în ceea ce priveşte ataxia în sine.C.) fără nici o legătură cu sensul cererii şi nu înţelege nici cele mai simple ordine ("arată-mi nasul". cu baza de susţinere foarte lărgită. cu o incapacitate adaptativă 70-90% şi este încadrabil în gradul I (unu) de invaliditate. mersul fiind posibil.  Bolnavul se poate deplasa. fatigabilitatea apare la distanţe mari iar mişcările ce impun o mare fineţe şi control în desfăşurarea activităţii profesionale sunt uşor afectare incapacitate 0-49% care în sine nu se încadrează în grad de invaliditate. de cele mai multe ori necesitând supraveghere şi îngrijire din partea altei persoane: incapacităţile de vorbire de gradul II şi I trebuiesc obligatoriu expertizate şi în serviciile psihiatrice cu ajutorul examenului psihologic. Ataxiile cerebeloase .L.R. deci devine incapabil de a desfăşura aproape orice fel de activitate (cu excepţia automatismelor mentale. neinfluenţate de deficite motorii (sindrom de neuron central. având aspect specific de om beat.). cu tendinţă la latero sau postero deviaţii în cazul sindroamelelor vestibulare.).L. iar capacitatea de muncă va fi apreciată în colaborare obligatorie a medicului neurolog care decelează sindromul şi medicul O.-ist care obiectivează specific aceste tulburări prin probe specifice: probe vestibulare. fiind încadrabil în gradul III (trei) de invaliditate.  Bolnavul se poate deplasa fără sprijin pe distanţe variabile.este încadrabil în gradul II (doi) de invaliditate.

medii. de tulburări sfincteriene. bolnavul poate beneficia de ajutorul unei alte persoane. boala heredodegenerativă în stadiu avansat) . examenul funcţiei acustico-vestibulare şi coordonării mişcărilor.mediu. modificări de reflexe. de tulburări de vorbire..beneficiază de incapacitate peste 90%. tulburările date de afectarea nervilor cranieni.G. grav necomplicat. subdural şi intracerebral) şi cu revărsate lichidiene (meningită seroasă). plăgi penetrante de război şi plăgi complexe (cranio-faciale. Clasificarea traumatismelor cranio-cerebrale:  după criteriul evolutiv.  plăgi ale capului: frontale. subacute. autoservire. examenul sensibilităţii. fiind încadrabil în gradul I (unu) de invaliditate. Clasificarea: nepenetrante (ale scalpului). occipitale şi mixte. sunt închise şi deschise. contuzia.şi nici obligaţiile profesionale (cel mai frecvent Koreea acută sau cronică. cronice şi sechelare. TRAUMATISMELE CRANIO-CEREBRALE Traumatismul extremităţii cefalice presupune afectarea concomitentă a craniului şi a creierului. În cazul apariţiei incapacităţi de autoconducţie. examen neurologic (alterarea stării de conştienţă. fistule L. cranio-orbitare. examenul L. L. accentuate sau grave). prognostic favorabil.se va aprecia în funcţie de intensitatea tulburărilor funcţionale (uşoare. pneumografia cerebrală.  sindromul de compresiune cu revărsate sanguine (hematomul epidural. dilacerarea şi edemul cerebral şi operabile: hematoamele intracraniene şi fracturile craniene. mediu complicat cu fracturi. pentru precizarea naturii hemoragice sau inflamatorii. E. traumatismele sunt neoperabile cuprinzând: comoţia.C.E. cu comă şi rigiditate prin decerebrare. Diagnosticul capacităţii de muncă . de forma şi frecvenţa crizelor de epilepsie. redoarea de ceafă. deci beneficiază de gradul I (unu) de invaliditate cu însoţitor.C. scintigrafia cerebrală.). fără tratament. coreoatetozele.R. sanghinolent). tranzitoriu.se va aprecia în funcţie de intensitatea simptomatologiei clinice date de deficitele motorii. examenul nervilor cranieni) şi examene paraclinice (examene radiologice: radiografie craniană. tulburările vestibulo-cerebeloase din sclerozele multiple avansate.  în raport cu modul de evoluţie sunt: acute.  după criteriul terapeutic. ameţeli. traumatismele pot fi recente şi vechi. ENCEFALOPATIILE INFANTILE . cu dilacerare directă şi grav prin dilacerare indirectă de trunchi cerebral. infecţii (meningoencefalită. echoencefalografia). Diagnosticul funcţional .  sindromul post-contuzional este de 3 grade: minor (cefalee.  sindromul de dilacerare . tromboflebite).C. Examenul clinic şi paraclinic al unui traumatizat cranio-cerebral cuprinde: anamneza care trebuie să precizeze etiologia traumatică. pareze sau paralizii.  după criteriul lezional. total reversibil). temporale. mediu necomplicat. precum şi de tulburările psihice asociate.R. orientare temporo spaţială (prin modificării psihice şi/sau senzoriale).R. parietale. alterările funcţiilor vegetative. Clasificarea sindroamelor encefalice posttraumatice utilizată în Clinica de Neurochirurgie Bucureşti: Sindroamele encefalice posttraumatice recente  sindromul de comoţie cerebrală (durată foarte scurtă. angiografie cerebrală. redoare de ceafă. modificări tonice.

BOALA VASCULARĂ CEREBRALĂ ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────── ───────┐ │ Diagnostic clinic │ Diagnostic funcţional │ Incapacitate adaptivă │ Grad de invaliditate │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────── ───────┤ │ATACUL ISCHEMIC │ │ │ │ │TRANZITOR CAROTIDIAN │ │ │ │ │(A. tulburări de │ │ │obligatoriu să se respecte │ │vorbire. ce nu s-a mai repetat în │modificării ale F. scăderea forţei musculare pe anumite grupe musculare. aplicări de forceps. Doppler) │ │ │ │laborator (dislipidemii.T.nu se justifică │Incapacitate 0% │Nu se încadrează în grad de │ │Se stabileşte prin semne clinice:│odată pus diagnosticul clinic. investigaţii de│nivelul carotidelor ex.  inflamatorii şi toxice (alcoolul. diabet │ │ │ │ │zaharat).I.A.Definiţie: sunt manifestările encefalitice ca urmare a lezării.encefalia. care nu lasă sechele şi │decurs de 1-2 ani dar există certitudinea │diabetic. H. hipertonie urmată de hipotonie. transmisibilă. cerebral: atrofie corticală. Este o boală acută. ca şi │dacă nu este posibil. generând encefalopatia congenitală. │factorilor predispozanţi favorizanţi şi │incapacitate de 0-20%. În timpul travaliului .O.I. modificări ce apar la │face recomandări medicale cu │ │circulaţie. tulburări de vedere. de aspect aterosclerotic.) │ │ │ │ │ │Fără deficienţă .│existenţa factorilor de risc şi favorizanţi. agiria. prezentări distocice. ex. hipertensiv ce pot conduce la o │legate de locul de muncă.cauzatori. a) Factorii prenatali . oftalmologic. eventual │ │Sunt necesare bilete de ieşire │determinanţi (F.T. aspect aterosclerotic la │ │şi/sau reconversie profesională. este │ │deficite motorii.  incompatibilitatea sanguină dintre mamă şi făt (factor Rh). şi │Doppler carotidian. în antecedente şi │regimul de viaţă şi │ │tranzitorie) cu durată între │puţin un A.Medin). fasciculaţii. │Deficienţa medie se stabileşte pe baza │Incapacitate 50-69% prin existenţa │Se încadrează în gradul III │ │echo-doppler pentru vasele mari │atestării documentare a cel puţin 1-3 A. │ │numărul de crize. │ │invaliditate dar.  naştere prematură.T. a substanţei nervoase centrale a copilului. ameţeli. 2.I. │ │au tendinţa la repetabilitate.T. │demonstrarea existenţei factorilor de risc │ex. C.. scarlatină. determinată de virusul poliomielitic din grupul enterovirusurilor. POLIOMIELITA ACUTĂ Poliomielita acută (paralizia infantilă. diminuarea sau abolirea reflexelor osteotendinoase în teritoriul respectiv). sifilisul).T.T.C. megalo . focare hemoragice în nucleii bazali.traumatisme obstetricale în naşteri laborioase. │contraindicaţiile medicale │ │24 ore. │Deficienţă uşoară.│modificărilor de F. modifirilor ex. b) Factorii postnatali Pot acţiona: 1. În perioada primei copilării (fişa de sugar) Cauze:  tuse convulsivă.S. amauroză │biletelor de ieşire din spital ce atestă cel│existenţei unui A. poligiria. în sine.S. subdurale.. ex.O.│schimbarea locului de muncă │ │din spital din care să reiasă │diabetic. de cauze multiple.I. se stabileşte pe baza │Incapacitate 0-49% prin demonstrarea │recomandările medicale privind │ │(cecitate monoculară. (de aspect A. Clinic: febră şi semne neurologice (cefalee.  traumatisme cerebrale.  scleroza cerebrală atrofică. Determină:  agnozia. Pot provoca hemoragii meningiale.O. Cauze:  traumatice. sau. Se vor │ │pentru depistarea tulburărilor de│repetate în decurs de 1-2 ani. microgiria. │privire la regimul de . boala Heine . │(trei) de invaliditate. nicotina.  porencefalia.

T. │aceleaşi criterii ca şi în cazul A.G. │ │ │ │ │Deficienţa gravă nu se justifică din punct │ │ │ │ │de vedere clinic şi/sau paraclinic.T.se acordă respectând │Incapacitate 0-49% se acordă pe baza │medicale şi specificaţiile în │ │atestă existenţa a unuia sau mai │aceleaşi criterii ca şi în cazul A. │ │ │ │ │examene de laborator.) │ │schimbarea locului de muncă. │în cazul A. │fumat etc. de │de alcool.se acordă respectând │Incapacitate 50-69% . Vor fi respectate │ │Diagnosticul clinic se pune pe │ │ │indicaţiile şi contraindicaţiile │ │baza documentelor medicale care │Deficienţă uşoară . parapareze sindroame │aceleaşi criterii ca şi în cazul A.A.se acordă respectând │Se încadrează în gradul II (doi) │ │hipertensive. se │diagnosticul clinic.T. carotidian.T. │muncă pierdută în totalitate). Totodată │ │ │ │sechele: sindrom piramidal sindrom │incapacitatea se justifică şi prin evoluţie │ │ │ │pseudobulbar incipient. colagenoze │ │special în legătură cu │ │72 ore. │sechele uneori minore.L. │ │Necesită respectarea cu │ │cranieni..│ │ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────── ───────┤ │ACCIDENTUL ISCHEMIC CONSTITUIT │ │ │ │ │(Infarctul cerebral) │Fără deficienţă.) │ │ │ │ │ │Fără deficienţă . în │ │calcul. │Deficienţă gravă nu se acordă deoarece │ │ │ │ │boala în sine nu conduce la invalidităţi │ │ │ │ │permanente care să necesite îngrijirea şi │ │ │ │ │supravegherea din partea unei alte persoane. │în general existând factorii predispozanţi │ │invaliditate. dar cu │recomandă schimbarea locului de │ │evoluând fără remisiune. de scris.A. dislipidemii.T. │carotidian.L. tulburări de vorbire.T.. dar nu de neglijat şi│ │Nu se încadrează în grad de │ │hemiplegii.. mergând spre │diagnosticate etc.│ │ │ │ │cu tendinţă la repetabilitate. │carotidian. │formele ce lasă sechele minore: sindrom │prin examenele paraclinice.G.O. │ │ │reconversie profesională.T. existenţa unor │ │contraindicaţiilor medicale. fenomene ce durează peste│malformaţii vasculare cerebrale.L. │ 0% │ │ │ │Nu poate fi pus în discuţie odată stabilit │ │ │ │Din punct de vedere clinic. │ │ │ │ │neconducând la invalidităţi permanente şi │ │ │ │ │ireversibile şi care să facă necesară │ │ │ │ │îngrijirea şi supravegherea din partea unei │ │ │ │ │alte persoane. uneori │nosologice cu evoluţie favorabilă spre │remisiune clinică cvasicompletă. carotidian.V.nu este cazul deoarece a │ 0% │Nu se încadrează în grad de │ │ │fost pus diagnosticul clinic.Z. fumat. │ .I.L.T. obezitate.. deoarece în majoritatea│ │ │ │manifestă prin deficite motorii │cazurilor A. obezitate. Din │remisiune. │este obligatorie respectarea │ │determinarea în special a │(H.T. │carotidian. tulburări psihice │mediocră sub tratament medicamentos şi │ │ │ │asociate şi a existenţei factorilor de risc │prognostic rezervat. Se│ │ │ │ │manifestă prin deficite motorii: │Deficienţă medie . │ │ │ │ │(angiopatii retiniene │Deficienţă accentuată se acordă respectând │Incapacitate 70-90% . │de aceleaşi criterii ca şi în cazul A. │aceloraşi critorii ca şi în cazul A. │ │invaliditate. │indicaţiile şi contraindicaţiile │ │combinaţii.K.viaţă şi │ │Acestea din urmă ajută la │predispozanţi. │ │ │ │favorizanţi şi determinanţi. fiecare│carotidian. D. sub tratament │unui sindrom pseudobulbar şi a │muncă pierdută în totalitate) │ │ │medicamentos adecvat şi existenţa unor │tulburărilor psihice asociate. ex. de citit. diabetice). │aceleaşi criterii ca şi în cazul A. │ │manifestări din partea nervilor │şi determinanţi bine determinaţi: H.L.C. │ │ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────── ───────┤ │ACCIDENTUL ISCHEMIC TRANZITOR │ │ │ │ │VERTEBRO-BAZILAR (A. de regulă totală dar şi pentru │existenţa de stigmate organice evidenţiate │muncă prin reconversie │ │punct de vedere paraclinic.I.B. parapareze etc.. dimpotrivă. consum excesiv│ │stricteţe a indicaţiilor şi │ │tulb. │ │favorizanţi şi determinanţi. dislipidemii.I. constituit evoluează cu │ │ │ │de diverse forme: hemipareze. sau.L.E. │ │ │Deficienţa accentuată se stabileşte pe baza │Între 70-90% procentul fiind cu atât mai │Se încadrează în gradul II (doi) │ │ │biletelor de ieşire din spital ce atestă │ridicat cu cât se demonstrează existenţa │de invaliditate (capacitate de │ │ │repetabilitatea A.L. Incapacitatea │profesională. favorizanţi şi determinanţi │hidrocefalie internă etc. tulburări de vorbire.T. │ │dintre ele cu o durată de 24 ore. │(trei). Se vor respecta │ │de nervii cranieni în diverse │carotidian. │ │contraindicaţiilor profesionale: │ │factorilor predispozanţi. │de invaliditate (capacitate de │ │Doppler. │ │solicitările locului de muncă │ │reversibilitate parţială sau │Deficienţă uşoară se acordă entităţilor │Incapacitatea 20-49% pentru formele cu │(când este cazul) sau se │ │totală.se acordă în funcţie │Se încadrează în gradul III │ │hemipareze. alte examene │carotidian. │legătură cu locul de muncă ca şi │ │multor episoade de boală. │ │paraclinice: E.I. E.T. │ │evidenţiate prin examen F. │diabet zaharat.│ │ │medicale şi specificaţiile în │ │Din punct de vedere paraclinic se│ │ │legătură cu locul de muncă ca şi │ │vor stabili stigmatele organice │ │ │în cazul A.T.

. în funcţie │lungi. │(vezi anexa 1 şi capitolul boli psihice). │predispozanţi. C. tulburări de coordonare.G. │rezultatelor tratamentului complex şi │ │(cxantocrom sau sanghinolent) │vertijuri. consum excesiv de alcool. disociaţie siringo-mielică. ex. │(vezi anexa 1 şi capitolul boli psihice). │ │ │această simptomatologie putând │fumat. astenie fizică. │III.I.L. R.│ │funcţie de sechele (vezi anexa 1. Doppler. de │nervi cranieni (în special perechile II. colagenoze │ │ │comă.M. semne │în majoritatea cazurilor A. trebuie avută în vedere │special prin existenţa factorilor │ │angiografia (pentru depistarea │etiologia bolii: H. favorizanţi şi │ │ │ │ │ │ │ │Gradul III (trei) de │invaliditate . │gestualitatea. constituit │ │ │meningiale intens pozitive. │ │ │III-a. E. se│echilibru. │evoluează cu sechele uneori minore dar nu de│ │ │fotofobie. de solicitările locului de │cranieni.K.E.A. ex. oftalmologic. │echilibraţie sau tulburări psihice uşoare muncă dacă │ │ │ │(vezi anexa 1 şi capitolul boli psihice).E. │ │ │ │Se ia în considerare evoluţia spre │ │ │ │reversibilitate a acestor sechele.N. │ │ │prezentat o formă de boală cu evoluţie │definitive şi ireversibile: hemiplegii. │diagnosticate etc. tulburări de vorbire. │ │ │ │ │ │ │Deficienţă medie se acordă pentru sechelele │Incapacitate 50-69% în cazurile cu evoluţie │ │ │uşor invalidante din formele cu evoluţie │relativ favorabilă. diabet zaharat. examen │ │adecvat şi recuperator. de exemplu: hemiplegii │aspect disfazic sau diverse forme de afezii │ │ │în curs de remisiune. în │ │E. │ │ │sechele ce permit bolnavului desfăşurarea │afectează moderat deplasarea pe distanţe unui │ │ │unor activităţi evazinormale. tulburări de vorbire.A. vărsături. E. uneori dizartrii.. Totodată. │ │ │muncă.G. │se apreciază după cel puţin un an de │ │baza examenelor de laborator │ │evoluţie a bolii sub tratament medicamentos │ │uzuale. Incapacitatea se va aprecia în medicale. prehensiune │ │ │boală prelungită..G. acalculii. VI). existenţa unor malformaţii│ │ │evolua uneori spre starea de │vasculare cerebrale. ex. cu persistenţa unor │şi locomoţie.R.este │respectarea cu stricteţe a │indicaţiilor şi │contraindicaţiilor │efectuarea şi urmărirea │program recuperator │unele cazuri se recomandă │schimbarea locului de │solicitările profesionale │contraindicate prin │profesională. după evaluarea │ │baza examenului LCR. tulburări din partea pierdută. afecţiuni cardiace. │în ultimul rând tulburări psihice specifice │ │ │colagenoze.C.T.. │ │ │ │ │ │ │Deficienţa gravă se acordă bolnavilor ce au │Incapacitatea 90-100% prin sechele grave invaliditate. │ │ │ │ │ │ │HEMORAGIA SUBARAHNOIDIANĂ │ │ │ │ │ │ │ │Diagnosticul clinic se pune pe │Fără deficienţă. │ │ │ce au prezentat o evoluţie a episodului de │sechele motorii: manipulaţie. fruste hemipareze. E. │Gradul II (doi) de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gradul I (unu) de │capacitatea de muncă │totalitate şi capacitatea │autoservire parţial │necesită supraveghere şi │îngrijire temporară din │altei persoane. │ │apreciază incapacitatea între 20-49% în │ │ecografie.. a VI-a. │ │ │vasculare ischemice constituite: H. a VIII-a) toată │dislipidemii. coordonare. tulburări de vorbire de │ │ │sechele importante. chiar│incapacităţii se va face după aproximativ 1 │ │diagnosticul se fundamentează pe │dacă se semnalează sechele minime: cefalee │an de la data accidentului.. Procentual se │ │oftalmologic. deoarece│ │ │cefalee intensă.T. │ │introductiv). se recomandă │respectarea cu stricteţe a │indicaţiilor şi │contraindicaţiilor │special în legătură cu │solicitările profesionale . tulburări de sensibilitate de │ │ │va ţine seama de etiologia accidentelor │aspect talamic. tulburări din partea unor │ │ │nervi oculari. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nu se încadrează în grad │invaliditate.T.capitol │ │ex. │ │ │hemiplegii. dar cu persistenţa unor obligatorie │ │ │favorabilă: hemipareză frustă predominant │sechele: deficite motorii de manipulaţie ce │ │ │crurală sau brahială. O. ex. │psihice. │ │ │exemplu: afazii senzitive sau motorii. pareze de │de expresie. pierdută în │ │ │prelungită fără remisiuni clinice şi cu │tulburări de vorbire de aspect afazie de │ │ │prezenţa unor sechele posibil ireversibile: │motorie şi senzorială. agnozii. partea │ │ │apraxii etc. ex. CT │cvasipermanentă rebelă la tratament. uneori │neglijat şi în general existând factori │ │ │afectări din partea nervilor │predispozanţi şi determinanţi bine │ │ │cranieni (în special perechea a │determinaţi: H. deficite din partea nervilor complex.│diagnosticul se fundamentează pe │piramidal. sunt │ │ │ │ reconversie │ │ │ │ │ │ │Deficienţa accentuată se acordă bolnavilor │Incapacitatea 70-90% prin persistenţa de invaliditate.A. │ │ │ │Deficienţă uşoară se acordă cazurilor cu │Incapacitate 20-49% . │ │ │alexii sau dizlexii. obezitate.K. deficite locomotorii ce medicale.G.aprecierea de │ │Din punct de vedere paraclinic │evoluţie favorabilă şi prognostic bun. stadiu I/II. minime tulburări │complet. în │ │ │bineînţeles. Nu poate fi pus în discuţie│ │ │baza următoarelor elemente: │odată stabilit diagnosticul clinic.T.etc. hemipareze. paralizii sau pareze de nervi │nervilor cranieni şi tulburări psihice │ │ │oculari. │tulburări de sensibilitate profundă şi nu │ │ │malformaţii vasculare. de vorbire. discrete semne din │afectează uşor prehensiunea sau │ │ │partea nervilor cranieni. Totodată..

se │ │eventuale). diabet zaharat. │ │malformaţii cerebrale vasculare │III. sunt │ │ │ │ reconversie │ │ │ │ │ │ │Deficienţa accentuată se acordă cazurilor cu│Incapacitatea mai mare de 70% se stabileşte (doi) │ │ │evoluţie gravă şi prelungită cu persistenţa │prin existenţa unor sechele din partea │ │ │unor sechele.nici nu se pune problema │ │ │INUNDAŢIA INTRAVENTRICULARĂ │deoarece boala are întotdeauna o evoluţie şi│ │ │ │un prognostic rezervat. │sechele minime în special a unor tulburări cu │ │de sănătate aparentă deplină la │astfel încât din punct de vedere neurologic │psihice (vezi capitolul boli psihice). eventual existenţa unui diabet │fumat. de │ │ex. │ │ │zaharat necomplicat. consum excesiv de alcool. │ │Evoluţia poate fi favorabilă cu │ │C.T. aspectul examenului F.T.A.O. │în funcţie de aceste elemente (vezi anexa muncă dacă │ │ │ │1).O. │ │ │ │ │ │ │Diagnosticul clinic se stabileşte│Deficienţa uşoară .angiopatie hipertensivă std. complex. ex. eventual │indică schimbarea locului │muncă.M. dar în special prin profesională. chiar minime: sindroame │nervilor cranieni (scotoame. diabet zaharat complicat. │depistarea la examenul angiografic sau ex. C.se acordă rareori în │Incapacitate 20-49% în cazurile rare cu de │ │pe baza unor manifestări │cazul în care diagnosticul a fost de │evoluţie favorabilă. cerebral) dar şi │ │ │afecţiuni cardiace. consum cronic de alcool. III . II şi│focar minore în special din partea nervilor medicale.T. │determinanţii: H. C. şi │ │un bolnav cu antecedente │sechelele să fie minime. etc. cerebral. │cranienii (scotoame. cerebral..T. etiologia bolii este │piramidal.T. │obligatorie respectarea cu │stricteţe a indicaţiilor │contraindicaţiilor │efectuarea şi urmarea unui │program recuperator │unele cazuri se recomandă │schimbarea locului de │solicitările profesionale │contraindicate prin │profesională.) sau │ │ │nervilor cranieni: perechea a II-a şi nervii│existenţa unor sechele de aspect: sindrom │ │ │oculomotori. diagnosticate clar │a fost pusă de certitudine (prin examen │ │ │prin angiografie şi ex.T. În acest caz │ │ │ │prognosticul este favorabil. │câmpului vizual) şi modificări ale F. cerebral a unor malformaţii vasculare │ │remisiunea semnelor clinice şi │ │cerebrale sau diagnosticarea foarte precisă │ │paraclinice după aprox. semne │şi se presupune că ar predispune la │mai sus ca şi persistenţa unor semne de şi │ │de focar şi depistarea de │repetarea episodului acut: H. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nu se încadrează în grad │invaliditate. │dislipidemii. │fumat. std. ceea │ │ │ │ce agravează prognosticul vital pentru │ │ │ │aprecierea mai exactă a incapacităţii │ │ │ │adaptative (vezi anexa 1 şi capitolul boli │ │ │ │psihice). │ medicale. colagenoze (de exemplu │existenţa factorilor de risc şi │ │ │cel mai frecvent în boala Moya-Moya). 3 │ │a unei colagenoze de exemplu. Totodată. modificări ale │ │prognosticul este rezervat. Este │ │ │aspectul corespunzător al F.T. sindrom vestibular central. Toate aceste elemente conferă │ │ │ │un prognostic rezervat prin tendinţa de │ │ │ │repetabilitate a episoadelor de boală. │câmp vizual. I-II. │Se încadrează în gradul II │de invaliditate.. │ │săptămâni . în │ │ │C.) sau demonstrarea unei │ │ │ │colagenoze. malformaţii │importantă notificarea existenţei unei │ │ │vasculare cerebrale: anevrisme.T.IV cu │vestibulare. diabet zaharat. │ │ │Deficienţa gravă în general nu se acordă │ │ │ │deoarece hemoragia subarahnoidiană în sine │ │ │ │nu evoluează cu sechele ireversibile │ │ │ │invalidante care să necesite supraveghere şi│ │ │ │îngrijire din partea unei alte persoane. tulburări psihice.ale │ │malformaţiilor cerebrale │F.T. în │ │hipertensive sau consumator │ │ │ │locului de muncă. │ │ │ │Dacă evoluţia este prelungită │Deficienţa medie se acordă cazurilor cu │Incapacitatea 50-69% se stabileşte pe baza III │ │peste această perioadă şi în │evoluţie prelungită peste 1 lună şi pentru │existenţei unui episod de boală cu evoluţie este │ │plus apar complicaţii (în │care etiologia bolii este bine determinată │prelungită şi depistarea factorilor expuşi │ │special starea comatoasă. │colagenoze. neexistând cazuri în│ │ │ │care evoluţia să nu treneze fără sechele. │ │ │ │ │ │ │HEMORAGIA CEREBRALĂ │ │ │ │INTRAPARENCHIMATOASĂ CU SAU FĂRĂ │Fără deficienţă . .O. care relevă existenţa de atrofii │pentru aprecierea mai exactă a incapacităţi │ │ │corticale şi/sau hidrocefalie internă. tulburări de │ │ │piramidale.A. std.O. obezitate. │favorizanţii (H.. cu persistenţa unor │ │specifice: debut brusc în stare │certitudine iar evoluţia a fost favorabilă. │dislipidemii.A.A. şunturi │malformaţii vasculare cerebrale atunci când │ │ │arterio-venoase etc. R.N.1 lună. sindroame cerebeloase şi │ │ │foarte importantă: H. │Se recomandă respectarea │stricteţe a indicaţiilor │contraindicaţiilor │special în legătură cu . │angiografic şi examen C. │ │ │ │fumat.. ex. uneori afectări ale │vizuale. modificări ale acuităţi │ │ │sindroame cerebeloase. reconversie │ │ │ │ │ │ │Se încadrează în gradul │(trei) de invaliditate. malformaţii vasculare cerebrale.

aritmii. │contraindicate prin reconversie │ │de focarul hemoragic..se apreciază după │Gradul III (trei) de │ │prin aspectul hemoragic al │care diagnosticul clinic a fost de │aproximativ 6 luni de la ictus.│certitudine etiologia bine precizată iar │existenţa sechelelor post ictale: │respectarea cu stricteţe a │ │E. tulburări din partea │contraindicaţiilor medicale. │program recuperator complex. paralizii de nervi oculari. colagenoze. alţi factori │mai exactă a incapacităţii (vezi anexa 1 şi │ │ │regulă existând sechele │predispozanţi şi favorizanţi. buna │control periodic în . │ │ │tulburări grave de vorbire.K. │ │ │ │ │angiografic şi ex. │ │ │prezentat o evoluţie şi un prognostic al │sechele apreciate ca definitive şi │capacitatea de autoservire │ │ │bolii nefavorabil.A. │ │ │ │ │ │ │ACCIDENTUL VASCULAR EMBOLIC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Din punct de vedere etiologic │Deficienţă uşoară se acordă în cazul A. scris. paralizii │aspect talamic. cu sechele definitive ce │invalidante în totalitate: hemiplegii. Se va recomanda │ │afecţiuni de bază emboligenă: │vedere clinic şi la care se constată │de vedere fără modificări ale câmpului │respectarea cu stricteţe a │ │afecţiuni cardiace. diabet │ │ │ │ │zaharat complicat etc. │ │ │ │ │Din punct de vedere paraclinic │ │ │ │ │diagnosticul se fundamentează │Deficienţa medie se acordă bolnavilor la │Incapacitate 50-69% . │toate acestea putând permite bolnavului │echilibru.. ex. │VI. │Incapacitate 20-49% prin persistenţa unor │Nu se încadrează în grad de │ │presupune existenţa unei │embolic remis în totalitate din punct de │sechele minime: sindrom piramidal. │sechele şi se apreciază foarte corect │ │ │ │ │etiologia bolii (malformaţii vasculare │ │ │ │ │cerebrale diagnosticate prin ex. III. etc. agnozii şi mari tulburări │VI) şi existenţa de tulburări psihice │ │ │ │psihice (vezi capitolul bolilor psihice).T. coordonare. calcul. calcul. normalizarea ritmului cardiac.. IV. tulburări de sensibilitate de │ │ │ │remisiune definitivă: hemipareze. diabet │psihice se ia în considerare evoluţia şi │ │ │ │zaharat complicat. │ │ │ │Deficienţa gravă se acordă bolnavilor ce au │Incapacitate 90-100% prin existenţa unor │Gradul I (unu) de invaliditate. │ │fibrilaţie atrială.│cardiovasculară.C. citit. Pentru aprecierea │ │ │clinice întotdeauna parţiale. │ │spre remisiuni ale semnelor │H. │ │ │ │ │ │Deficienţa accentuată se acordă bolnavilor │Incapacitate 70-90% se apreciază prin │Gradul II (doi) de invaliditate │ │ │care au prezentat o formă de boală cu debut. │ │ │ │de nervi oculomotori. │evoluţia favorabilă cu sechele minime: │hcmipareză cu deficienţe de locomoţie şi │indicaţiilor şi │ │În cazul hemoragiei cerebrale cu │deficite motorii de aspect hemiparetic. malformaţii vasculare │prognosticul rezervat în legătură cu aceste │ │ │ │cerebrale.T. │vasculare cerebrale.│existenţa unor sechele importante de │ │ │ │simptomatologie şi evoluţie clinică │manipulaţie. cu stare │ │ │solicitările profesionale ale │ │de comă. apraxii. în │ │ │ │etc.V.. disociaţie siringomielică. colagenoze etc. │ │ │ │citire. Se ia în consideraţie gravitatea │special când se asociază şi tulburări │ │ │ │factorilor etiologici: H. III IV. echilibru. tulburări de vorbire │tulburări de sensibilitate profundă. tulburări de echilibru şi coordonare│regimului igieno-dietetic. reconversie profesională. tulburări de coordonare │ │ │ │sechele invalidante ce rareori sugerează │şi echilibru.A.G. │specifice (vezi anexa 1 şi capitolul bolii │ │ │ │ │psihice).VI nervi │ │ │ │ │cranieni) febră înaltă. Pentru evaluarea │ │ │ │ │mai exactă a incapacităţii (vezi anexa 1 şi │ │ │ │ │capitolul boli psihice).. │manipulaţie moderate.A. C. dispariţia sau normalizarea│minime. eventual se │ │stertoroasă şi semne de focar │ │ │indică schimbarea locului de │ │(hemiplegii.). VII). │senzorială şi motorie. necesită │ │ │nu sugerează speranţa unor remisiuni: │tulburări de vorbire de aspect afazie │supraveghere temporară din │ │ │hemiplegii. │ │ │ │specifice. tulburări│invaliditate. prin │invaliditate . │remisiunea factorilor etiologici: compensare│vizual. contraindicaţiile şi │existenţa şi gravitatea factorilor │solicitările profesionale sunt │ │poate fi favorabilă..A. │capitolul boli psihice). malformaţii │profesională. valvulopatii. în funcţie │solicitările locului de muncă. C. │ │inundaţie ventriculară evoluţia │tulburări de vedere.T.T..C.. paralizii ale │ │ │muncă. tulburări din partea │partea altei persoane.G. necesită │ │ │ │ │supraveghere permanentă din │ │ │ │ │partea altei persoane.│cronic de alcool etc. sechele din partea │ │ │ │paraclinic de certitudine şi care prezintă │nervilor cranieni. H. Se va ţine │favorizanţi şi etiologia bolii: H. de vorbire.T. │efectuarea şi urmarea unui │ │este de regulă gravă conducând │tulburări psihice de intensitate minimă.este obligatorie │ │L. │ │ │invalidante definitive. malformaţii vasculare cerebrale. │nervilor cranieni (perechile II. de vorbire şi cunoaştere. │ │ │ │ │Incapacitate 95-100% │Capacitatea de autoservire │ │ │ │ │pierdută în totalitate. cu diagnostic clinic şi │scris. mergând │cont de gravitatea factorilor etiologici │diabet zaharat complicat.T. │unele cazuri se recomandă │ │În cazul hemoragiilor │reluarea unor activităţi în special conforme│tulburări psihice dar şi ţinând cont de │schimbarea locului de muncă dacă │ │intraparenchimatoase evoluţia │cu indicaţiile. cu respiraţie │ │ │locului de muncă. E. │parţial pierdută.E.R. │ │perechilor III . cranian. tulburări de coordonare. în │ │aproape întotdeauna la exitus. locomotorii. │nervilor cranieni (perechile II. de │diabet zaharat.

│embolic în care sechelele sunt importante: │respective (vezi anexa 1). sechele │respectarea indicaţiilor şi │ │cardiace.E.│de manipulaţie şi locomoţie necesitând │ │ │ │ex. existenţa protezelor │ │ │ │ │valvulare metalice etc.G. │nivelul plasmatic al drogurilor │ │ │ │A. Totodată. necesită supraveghere│ │ │(vezi capitolul tulburărilor psihice).. Din punct de vedere anamnestic. ecografie cardiacă. calcul. cu sechele definitive ce│psihice (vezi anexa 1).G. tulburări de vorbire în funcţie│poate lucra în condiţii de │ │manifestă prin deficite motorii │sindroame vestibulare centrale fără ataxie │de zona afectată este obligatorie │protecţie la acelaşi loc de muncă│ │de aspect hemipareză. frecvenţa şi aspectul lor. │manualitate şi locomoţie cvasinormală sau cu│din partea nervilor cranieni. │ │de muncă. dizartrii. │ │clinică şi/sau E.. monopareze. │ │diagnosticul trebuie să cuprindă │ │ │ │ │obligatoriu: analize de │Deficienţa accentuată se acordă în A. ataxii vestibulare. C. │Incapacitate 95-100% │autoservire pierdută în │ │ │apraxii. │parţial pierdută.G. fruste sindroame │în antecedente ca şi a etiopatogeniei │şi sechelele invalidante: muncă │ │cranieni. pareze de nervi oculari. frecvenţa foarte rară │ │ │ │numai documentele medicale provenind din │(1-2 crize pe an). de │ │ │ │ │sensibilitate profundă. │Incapacitate 70-90% prin sechelele │Gradul II (doi) de invaliditate. embolic │în funcţie de activitatea depusă │ │deficite din partea nervilor │fără agnozii. │mai sus. iar dintre acestea numai acelea │ │ │ │ │care pot confirma existenţa crizelor.V. │ │permanentă din partea altei │ │ │ │ │persoane.V. se │adecvat. │ │ │ │ │Deficienţa gravă se acordă bolnavilor ce au │Incapacitate 90-95% prin sechelele │Gradul I (unu) de invaliditate.V. E. existenţa tulburărilor │următoare: crize generalizate mai rare de│ 1 criză generalizată mai rar │tratamentul medicamentos. eventual│ │tulburări de coordonare şi │ │ │se recomandă schimbarea locului │ │echilibru. │ │şi nu în ultimul rând. evoluţia şi │ │ │ │ │prognosticul acestora.E. numai coroborarea acestor │epilepsiile cu evoluţie favorabilă şi │ │ │ │date pot confirma sau infirma diagnosticul de │stabilă sub tratament anticonvulsivant │ │ │ │epilepsie.C. eventual │sprijin unilateral pentru deplasare. │etc. │ │ │de muncă şi/sau reorientare │ │Din punct de vedere paraclinic │ │ │profesională. agnozii şi mari tulburări psihice │ │totalitate.K.. sindroame │contraindicaţiilor medicale. │ │ │prezentat o evoluţie şi un prognostic al │neurologice şi/sau existenţa de tulburări │capacitatea de autoservire │ │ │bolii nefavorabile. confirmarea │epilepsiilor cu evoluţie favorabilă │frecvenţa şi aspectul crizelor │invaliditate. necesită │ │ │nu sugerează speranţa unor remisii: │ │supraveghere temporară din partea│ │ │hemiplegii.. evoluţia bolii. │ │ │ │neurochirurgie. │hemianopsii. sindroame │ │ │ │ │cerebeloase şi nu în ultimul rând existenţa │ │ │ │ │unor tulburări psihice. sechele│ │ │ │angiografie cardiacă şi a vaselor│din partea nervilor cranieni. │ │ │oftalmologic.T. sau │psihice.. eventual schimbarea │ │proteză valvulară metalică. frecvenţa crizelor fiind │psihice uşoare │recomandările medicale. │funcţionare a protezelor valvulare metalice │specialitate. contraindicaţii în │ │chirurgicale pe cord deschis în │decolmatarea protezelor valvulare. │fizică sau intelectuală.P. în cazul acestora │Deficienţă medie se acordă în cazul A.G. crize parţiale mai rare de 1 pe │de o dată pe lună │de viaţă cu evitarea . de exemplu │ │ │ │mari. tulburări ale câmpului vizual │demonstrarea existenţei unui A. alte intervenţii │ │ │ │ │chirurgicale. în │stabilită pe baza aceloraşi parametrii de│sau/şi prezenţa unor tulburări │Vor fi respectate strict │ │sensul numărului de crize într-un interval dat. de locomoţie şi/sau │invaliditate. Capacitatea de │ │ │tulburări grave de scris. Se recomandă │ │depistarea unei malformaţii │sechele motorii moderate ce permit │manipulaţie de intensitate mică. confirmate prin aspectul E. tulburări de vorbire.E. clinice şi │Fără deficienţă .serviciile de│ │risc emboligen post intervenţii │aritmiilor în cazul fibrilaţiei atriale.. │(pentru apreciere mai exactă vezi anexa 1). │ └─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────── ───────┘ EPILEPSIILE ┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────── ───────┐ │ Diagnostic clinic │ Diagnostic funcţional │ Incapacitate adaptivă │ Grad de invaliditate │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────── ───────┤ │Se sprijină pe date anamnestice. │ │altei persoane. │Incapacitate 50-70% prin persistenţa de │Gradul III (trei) de │ │din urmă fiind obligatorie │embolic la care se constată existenţa de │sechele motorii.C.│ │ │ │vor lua în consideraţie antecedentele H. absenţa tulburărilor │ │ │ │clinici de neurologie. │ │ │locului de muncă. │1/lună.P. E.se consideră │ │ │ │examene paraclinice. │ │Din punct de vedere clinic se │sechele minime din partea nervilor cranieni:│cerebeloase.. regimul│ │psihice asociate. ex. psihiatrie. aspectul │Deficienţă uşoară .se acordă │Incapacitate 10-49% prin │Nu se încadrează în grad de │ │lor. se vor │ │ │ │ │avea în vedere tulburările etiopatogenice: │ │ │ │ │fibrilaţie atrială.C. cerebral. │cerebeloase. │ │intervenţii chirurgicale pe micul│ │ │ │ │bazin. citit. │legătură cu solicitările locului │ │special în cazul implantului de │schimbarea protezelor valvulare etc. vor fi analizate │anticonvulsivante.C. ca şi istoricul bolii.│importantă. │ │laborator.

în special în faza intercritică │sau/şi prezenţa unor tulburări psihice │ │conflictuale. Totodată.-uri cu │anticonvulsivant adecvat. toate acestea conducând în │iritabilitate etc. │ │bolnavului. frecvenţa.eforturilor │ │Formele de ieşire din spital sunt obligate să │săptămână. tratamentul │ │ │profesională. cu o │ prezenţa de tulburări psihice │tratamentul medicamentos. normale. │conflictuale. controlat sau şi prin prezenţa │pe săptămână. controlat prin │săptămână │recomandările medicale.L. reconversie │ │identificabile: consumul de alcool. │ │fie corespunzător │ │funcţional. în ciuda tratamentului corect. │ │ │locului de muncă. astfel bolnavului îi│ │important. reconversie │ │Epilepsiile sunt primare sau secundare şi de │ │ │profesională. │adecvat.I. cerebral.E. în siguranţa │ │necesare resuscitării. │ │ │ │ │În alte cazuri.G. │instabilităţii dispoziţionale. │ │alcool.G. Se│ │dacă ele există. sub tratament anticonvulsivant│ crize parţiale mai rar de una │fizice mari.I. în contact cu surse │ │expansive intracraniene.T. │ │aspecte specifice concordante cu aspectele │convulsive sau nu. apariţia unor afecţiuni │ │ │ │ │intercurente. │ │obicei sunt controlate prin tratament │ │ │ │ │medicamentos adecvat. │ │ │de foc. etc. iar între │frecvenţă de 1-2 crize generalizate pe │intercritice specifice. alte excitante. │ │recomandă ca locul de muncă să │ │serioase se poate recurge la metoda activării.nu există metode │ │ │ │ │paraclinice de certitudine (cu excepţia │ │ │ │ │activărilor medicamentoase sau de aspect │ │ │ │ │hiperpnee. │ │ │este interzis să lucreze la │ │prezenţa unui medic A.E.. cafea. în preajma utilajelor în │ │investigaţiile clinice pot pune în evidenţă │ │ │mişcare şi în general în condiţii│ │situaţii speciale nosologice: │ │ │ce îi pot periclita viaţa. în 10% din cazuri . dar şi a aparaturii │ │ │înălţime. în siguranţa │ │malformaţii vasculare cerebrale. se interzice consumul de │ │crizelor şi existenţa unor tulburări psihice. indisciplină terapeutică. S. Se│ │eficace. astfel bolnavului îi│ │angiografie carotidiană pot pune în evidenţă │ │ │este interzis să lucreze la │ │disfuncţii ale activităţii corticale. stările │ │specifice. C.G.se surprind rareori│epilepsie ce prezintă crize generalizate │ 1-2 crize generalizate pe lună│invaliditate. în preajma utilajelor în │ │consecinţă a gradelor de invaliditate este │ │ │mişcare şi în general în condiţii│ │obligatorie formularea diagnosticului clinic şi │ │ │ │ │a formei de boală.│ │ │specificate. │ │ │ │ │crizele nu pot fi stăpânite eficient. │ │ │ │ │Diagnosticul paraclinic .T.. asociate epilepsiei. │ │ │înălţime. munca în tura de │ │sau în cazul unor epilepsii cu evoluţie │specifice (descrise la capitolul │ │noapte. totodată se apreciază │ │alcool. aparatură adecvată. │ │ │circulaţiei.E. │ │ │Eventual se recomandă schimbarea │ │durata episoadelor. în contact cu surse │ │În stabilirea incapacităţii adaptative şi în │ │ │de foc. ca şofer. │ │modificări de aspect paroxistic mai mult sau mai│nivelul seric al drogurilor. dar aceste metode au indicaţii limitate │ │ │ │ │din cauza riscului declanşării unor crize │ │ │ │ │violente prelungite sau subintrante). │ │fie corespunzător │ │respectând indicaţiile specifice. forma de boală. ca şofer. având de-a│ │ │ │ │face cu epilepsii refractare. se interzice consumul de │ │îndelungată sub tratament anticonvulsivant │respectiv)..G. (vezi capitolul │ │recomandă ca locul de muncă să │ │cele din urmă la stabilirea diagnosticului │afecţiuni psihice). ex. interacţiuni │ │ │ │ │farmacologice. │ │ convulsii febrile la copii (în special) │ │ │Eventual se recomandă schimbarea │ │ crize convulsive raportate la alte situaţii │ │ │locului de muncă. munca în tura de │ │diagnosticul clinic. │ │ │contraindicaţiilor medicale │ │Examene paraclinice . │ │ │ │ │hiperexcitabilitate a sinusului carotidian. alte excitante. │ │ │ │ │În unele situaţii de obicei tranzitorii crizele │ │ │ │ │de epilepsie devin mai frecvente fie prin │ │ │ │ │inadecvarea drogurilor şi necesitatea schimbării│ │ │ │ │lor. secţia clinică│ │ │contraindicaţiilor medicale │ │de neurologie. │intensitate). procese │ │ │circulaţiei. │ │ │ │ │tulburări morfeice. frecvenţa │unor tulburări psihice de aspectul │ │noapte.G. hiperexcitabilitatea sistemului │ │ │ │ │neurovegetativ (hipocalcemie). stările │ │E.E. metode de resuscitare adecvate. │Deficienţă medie se acordă bolnavilor cu │Incapacitate 50-69% │Gradul III (trei) de │ │ E.E. │de viaţă cu evitarea eforturilor │ │10-20% din cazuri avem de-a face cu aspecte │lună sau 1-2 crize parţiale pe săptămână │ │fizice mari. În cazul unor dubii clinice foarte │aspectul post critic al crizei (durată. sub tratament │ 1-2 crize parţiale pe │Vor fi respectate strict │ │clinice. în cazul epilepsiei confirmate. aceste din urmă │Deficienţă accentuată se acordă │Incapacitate 70-90% prin: │Gradul II (doi) de invaliditate -│ .E. şi cel mai │ │ │specificate. regim │ │puţin suprapuse aspectelor clinice. cafea. odată cu înregistrarea │ │ │ │ │E. 70% din cazuri prezintă E. debutul bolii.

│ │ Aspect clinic: │paroxistice de pierderea conştienţei şi │locomoţie.90% prin existenţa deficitului │profesională. timp în care boala nu a răspuns │postcritică şi mai mult de frecvenţa │severe (tulburările psihice vor │asociate grave (psihoze │ │favorabil la tratamentul adecvat. dacă crizele │ │ │ │ │sunt mofeice sau diurne şi este obligatoriu │ │ │ │ │examenul psihic pentru a stabili existenţa şi │ │ │ │ │tipul unor tulburări psihice ce acompaniază │ │ │ │ │aproape întotdeauna epilepsia.│cazuri devin de obicei invalidante. Pentru a deveni │prin nivelul seric al drogurilor. │postcritice prelungite şi tratament │săptămână │ │ │întotdeauna de acelaşi fel. necesitând │ │absente şi parţiale simple sunt mai puţin │psihiatru. │ │şi crizele parţiale complexe.100% │Capacitatea de muncă pierdută în │ │ oculomotori. │ │ │trebuie demonstrată dozarea corectă a drogurilor│ │ │ │ │antiepileptice. │ │autoservire parţial pierdută. tratamentul adecvat. denotă un tratament │ │ │ │Pentru a trece la evaluarea incapacităţilor. sau/şi │ tulburări psihice specifice │ │ │operabil. în acest sens │episoadelor subintrante. │ │auditive. sau │ crize generalizate 2-3/lună │totalitate. cu stări│ crize parţiale 2-3 pe │ │ │convulsiv tonico-clonice şi absenţele tipice.mall" │crize parţiale 2-3 pe săptămână. │ │ │permanentă din partea altei persoane. │ │ │gradul I (unu) de invaliditate. │ │ │ sau atetozic. starea │ crize subintrante frecvente şi│ce prezintă tulburări psihice │ │debutul bolii. gradul II (doi) de │ │ │tulburări ale nervilor cranieni. au în general │anticonvulsivant adecvat şi controlat │ stare postcritică prelungită │ │ │răspuns terapeutic favorabil. │ │ │ atrofii optice. │ │ │ │ │ferindu-l de accidente majore). │psihice grave (idioţie) │Capacitatea de autoservire │ . acest indicator extrem de important în│prezenţa de tulburări psihice specifice │diagnosticate obligatoriu de │ │ │apreciera incapacităţilor. │de autoservire parţială (bolnav imobilizat) │şi de manipulaţie accentuat │supraveghere temporară din partea│ │ │sau totală şi necesită supraveghere │95 . pareze de nervi│Deficienţă gravă în cazul hemiplegiilor la │90 . crize de pierderea conştienţei şi │ │ │Alte semne neurologice: │ │tulburări psihice uşoare (vezi şi anexa 1). │Se contraindică orice activitate │ │ deficit motor de tip central │tulburări psihice. semne acustice şi │care se adaugă şi tulburări psihice grave │ │totalitate şi capacitatea de │ │ vestibulare.│respectiv) │viaţa bolnavului sau a │ │tipul lor astfel crizele goneralizate de tip │diagnosticate obligatoriu de medicul │ │anturajului său. netrecându-se la aprecierea │grave. │ │ │ │ │Totodată.) şi ca │interferenţa episoadelor subintrante │ │persoane.90% │Capacitatea de muncă pierdută în │ │ infantilă │manipulaţie. dar în special │fi descrise la capitolul │epileptice) ce pun în pericol │ │luându-se în considerare numărul crizelor şi │de prezenţa unor tulburări psihice grave. │medicul psihiatru. dispensarizări) să precizeze │afecţiuni intercurente. │ │ tulburări psihice uşoare până │Deficienţă gravă prin pierderea capacităţii │90 . mişcări involuntare. care pun în pericol viaţa │ │supraveghere şi îngrijire │ │invalidante ca restul crizelor generalizate │bolnavului sau anturajul ui sau │ │permanentă din partea altei │ │(tonice. │ │în special cele de aspect "grand. se va lua în considerare debutul │Deficienţa gravă se acordă deficienţei │Incapacitate 90-100% prin: │Gradul I (unu) de invaliditate . forma de boală prin descrierea │prognostic sever şi rezervat. │frecvente. crize │70 . frecvenţa lor şi comportamentul sub │ │ │ │ │tratament medicamentos ce se va controla │ │ │ │ │periodic prin dozarea plasmatică a drogurilor │ │ │ │ │folosite.79% prin tulburări de manipulaţie şi │invaliditate. │ │ crize comiţiale. prin intermediul determinării │ │ │ │ │nivelelor plasmatice ale acestor droguri. mai ales formele │ │ │ │ │cu evoluţie îndelungată şi epilepsiile │ │ │ │ │secundare.│ │bolii. │ │locomotor şi de manipulaţie accentuat la │ │ │ mişcări involuntare tip coreic │ │care se asociază deficienţe vizuale. tonico-clonice. │ │ cu hipertonie piramidală. Formele de │bolnavilor ce prezintă crize convulsive │ frecvenţa crizelor │capacitate de muncă pierdută în │ │epilepsie ce evoluează prin crize generalizate │generalizate cel puţin 2-3/lună. │80 . Hemiplegia (hemipareza) │Deficienţă accentuată prin tulburări de │70 . │(idioţie). aspectul lor.100% prin asocierea şi a tulburărilor │altei persoane. nesupravegheat │ │ │ │este deci obligatoriu ca documentele medicale │sau agravarea bolii prin apariţia unor │ │ │ │(spitalizări.│ │totalitate. locomoţie. │medicamentos inadecvat. akinetice etc. │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────── ───────┘ ENCEFALOPATIA INFANTILĂ ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────── ───────┐ │ Diagnostic clinic │ Diagnostic funcţional │ Incapacitate de muncă │ Grad de invaliditate │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────── ───────┤ │1. ţine mai puţin de frecvenţa │ tulburări psihice grave │se acordă bolnavilor epileptici │ │incapacităţilor mai devreme de 1 an de la │crizelor. │ │ │ │ │În acelaşi timp trebuie precizată prezenţa sau │ │ │ │ │absenţa ariei (care amortizează bolnavul. ele au un │ │ │ │debutul bolii.95% prin existenţa unui deficit motor │Necesită îngrijire şi │ │ la idioţie. │(descrise la capitolul respectiv). │ │ │ │crizelor.

│ │ deficit motor inegal şi mai │importante. │ │ │activitate cu program normal. gradul III (trei) de │ │ Aspect clinic: │de manipulaţie şi tulburări psihice.Boala LITTLE│tulburări de locomoţie. │ │ imposibilă. │ │cea mai mare parte. │totalitate şi capacitatea de │ │ alte semne neurologice: atrofii│deficienţă vizuală gravă cu cecitate. │ │Necesită supraveghere parţială │ │ accentuat. Paraplegia (parapareza) │Deficienţă funcţională accentuată prin │70 . │imposibil.este congenitală sau │capacităţii de autoservire (bolnav │ │totalitate pierdută. │ │ │sau permanentă din partea altei │ │ tulburări psihice marcate. │ │ uneori şi membrele superioare │imobilizat).95% prin existenţa unui deficit motor │îngrijire temporară dun partea │ │ idioţie. │medie. vizuală sau psihică. │ │ │ │ │ │Deficienţă funcţională medie prin tulburări │ 50-70% │Capacitatea de muncă pierdută │ │Forme clinice: │de locomoţie sau manipulaţie de intensitate │ │50%. │imobilizat) asociată cu tulburări psihice │ │(unu) de invaliditate. poate presta o │ │ tulburări vegetative. Hemiplegia dublă │ │ │ │ │ (tetraplegia) │Deficienţă funcţională gravă prin pierderea │90 -100% │Capacitatea de muncă în │ │. deficienţă de locomoţie. │ │ │ │ │ │ │4. │ │ optice. de │ │ │ varus equin şi rotat în │capacităţii de autoservire parţială sau │vorbire. │ │ │ │ │ │ │2. │ │ │ │ │Se contraindică orice activitate │ │ │ │ │profesională. │ │ membrelor inferioare.70% │50%. când ortostatismul este │95 .│ │ │ │pierdută în totalitate. │ │Clinic: │deficienţă de vorbire. │ │ uşoare până la imbecilitate. dizartrie. │ └─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────── ───────┘ SECHELELE POLIOMIELITEI ANTERIOARE ACUTE ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────── ───────┐ │ Diagnostic clinic │ Diagnostic funcţional │ Incapacitate de muncă │ Grad de invaliditate │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────── ───────┤ │Aspect clinic: │ │ │ │ │ deficit motor de tip neuron │Deficienţă funcţională uşoară prin discrete │ 0-49% │Capacitatea de muncă păstrată. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Capacitatea de muncă pierdută │ │3. │ │se încadrează în grad de │ │ distribuit. │psihice. fără a executa munci ce │ │ se exacerbează la emoţii. │ │autoservire parţial pierdută. inegal │tulburări de locomoţie sau manipulaţie. malformaţii │ │ │gradul I (unu) de invaliditate.100% │pierdută în totalitate. │ │ │persoane. │ │(trei) de invaliditate. la care se adaugă │70 . tulburări vizuale şi tulburări │Capacitatea de muncă pierdută în │ │ interior. │permanentă. asociat cu o deficienţă │ │Capacitatea de autoservire │ │ pot prezenta contractură în │manipulaţie. poate │ │ forma spinală (cervicală. Dubla atetoză │Deficienţă funcţională medie prin tulburări │50 . gradul I │ │ dobândită. │ │ │presta o activitate cu program │ .90% prin existenţa tulburărilor de │publicul. stă cu trunchiul │ │ │ │ │ flectat anterior. │ │ │ │ când cuprinde şi musculatura │pierderea controlului sfincterian şi │ │Necesită supraveghere permanentă │ │ trunchiului staţiunea este │tulburări psihice grave. │(menţinerea ortostatismului şi a mersulului │Se contraindică orice activitate │ │ contractură piramidală a │ │prelungit). │ │ amiotrofii precoce. │ │din partea altei persoane. asimetric.90% │Capacitatea de muncă pierdută în │ │spastică infantilă . │ │ │ │ │Necesită supraveghere permanentă │ │ │ │ │din partea altei persoane. gradul II │ │ │Deficienţă accentuată.79% prin tulburări de locomoţie │(doi) de invaliditate. │ │ │Necesită supraveghere şi │ │ tulburări psihice până la │Deficienţă funcţională gravă prin pierderea │90 . │mişcări involuntare accentuate şi tulburări │coordonare a mişcărilor şi tulburări │Capacitatea de muncă în cea mai │ │ │coordonare a mişcărilor şi tulburări psihice│psihice accentuate. se încadrează în gradul III │ │ forme abortive. picior în│Deficienţă funcţională gravă prin pierderea │80 . │ │ tulburări de coordonare. nu│ │ motor periferic. │ │ flexie. deficienţă vizuală gravă. │ │ mişcări involuntare ondulatorii│ │ │Poate efectua o activitate cu 4 │ │ în extremitatea membrelor care │ │ │ore. │ │invaliditate. │ │ │invaliditate. │ │ congenitale. │ │(doi) de invaliditate. │profesională.90% prin tulburări de locomoţie. gradul II │ │ │mari. │capacităţii de autoservire (bolnav │accentuat. │mare parte pierdută. │altei persoane. │ │ │fără ritm impus. │ │ │implică ritm impus şi munca cu │ │ tulburări psihice de la forme │Deficienţă funcţională accentuată prin │70 .

gradul │ │ │ │ │II (doi) de invaliditate. Coreea acută Sydenham. având drept consecinţă o scădere importantă a dopaminei cerebrale.sau "paralizia agitată". apare în repaus. Degenerescenţă hepatolenticulară. manipulaţie. palid. substanţa neagră. predomină la rădăcina membrelor. toxice.15%. B. cu activitatea gestuală săracă. "bătut tactul". Sindroame Parkinsoniene: postencefalitic. │ │ │ │ deglutiţie şi respiraţie. El cuprinde: A. Bradi sau achinezia .determinat de leziuni ale substanţei negre şi parţiale ale globului palid. "răsucirea tigării". tumoral. │ │ │ │ │ │ │Capacitatea de muncă pierdută │ │ │ │ │în cea mai mare parte. vasculare. Distonia de torsiune şi torticolisul spasmodic.│ toraco-lombară). C. Boala Parkinson .varietate particulară de hipertonie ce interesează toate grupele musculare. medicamentos. Hemibalismul.bolnavul apare imobil. rigiditatea musculară şi achinezia. Aspectul caracteristic . traumatice şi degenerative. coreea acută şi cronică 2-5/10. Ca prevalenţă. El înglobează: A.determinat de leziuni la nivelul nucleilor striaţi putamen şi caudat se caracterizează printr-o reducere a acetilcolinei şi GABA. II. Sindromul de poleostriat (nigro-palidal) . │tulburări de deglutiţie. senzaţie de înţepenire. │ │ │redus de 4 ore fără eforturi │ │ forma bulbară. bolile care afectează structurile acestui sistem pot fi sistematizate. D. Boala Parkinson. nucleul subtalamic şi talamic). Sindroame atetozice. tulburări de │tulburări de locomoţie. B. C. Tremurătura parkinsoniană . Sindroame coreeice: congenitale.caracterizat printr-un accentuat polimorfism clinic cu leziuni ce cuprind mai multe structuri (striat. metabolic-endocrine. mers mai încetinit. sindroamele parkinsoniene 0. │ │ │ │ │Se contraindică orice activitate │ │ │ │ │profesională. degenerescenţa hepatolenticulară 2-7/10. Sindromul de neostriat (putamino-caudat) . C.000 locuitori. Se evidenţiază prin proba lui Noica. pensa digitală cu fiecare deget.ritm lent. │ │ disfonie. în prezent. Coreea cronică Hungtington. Tabloul clinic este dominat de trei semne cardinale: tremurătură. B. boala Parkinson prezintă între 1-2. Aspect caracteristic la membrele superioare de "numărare a banilor". Datele din literatură au demonstrat că incidenţa afecţiunilor extrapiramidale este relativ ridicată. vorbire şi │ │ │ │ │respiraţie. În acest sindrom pot fi încadrate: A. Sindromul de panstriat . pe următoarele grupe: I. fără ritm impus. neurofiziologice şi chimio-terapeutice.6 cazuri/1000 locuitori. Rigiditatea musculară . Evidenţierea prin proba marionetelor. III. Debut insidios cu semne puţin evocatoare: oboseală marcată. Pe baza acestor criterii.000 locuitori. toxic. uneori în menţinerea unei atitudini (tremor postural). iar la membrele inferioare "pedalare". bulbopontină cu │Deficienţă funcţională accentuată prin │70-90% (vezi şi anexa 1) │fizice mari. │ └─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────── ───────┘ AFECŢIUNILE SISTEMULUI EXTRAPIRAMIDAL Sistemul extrapiramidal s-a impus ca entitate nosologică unitară pe baza datelor anatomoclinice. Atrofii primare palidale. bătutul tactului. fenomenul de "roată dinţată".

care fac │Capacitatea de muncă pierdută în │ │îndelungată . │ │parkinsonian). │+/. tulburări în realizarea │statică. │ │subiectivă şi modificările obiective│tulburări de masticaţie.al bolnavului este cu facies fijat.care duc la │de locomoţie şi statică. tulburări de │fiind mobilizat numai cu ajutorul altei │invaliditate. . │ │ │medicamentoasă şi la care se adaugă │ │ │ │ │întregul cortegiu de simptome │ │ │ │ │însoţitoare: tulburări vegetative. braţe sudate.se │manipulaţie bilaterală totală.│totalitate: gradul 1 (unu) de │ │imobilizarea bolnavului . prin tulburări│50-60% prin scăderea performanţelor de │Capacitatea de muncă pierdută. ambele însă reduse. tulburări psihice.M.R. hipercrinie).E. mers cu paşi mici. │ │ │ │ │tulburări de vorbire.. tulburări vegetative (sialoree. . Perturbarea metabolismului monoaminelor cerebrale şi în primul rând a dopaminei se reflectă prin modificarea metaboliţilor acestora în L.M. │unilaterală. │. prin tulburări│90-98% prin tulburări de mers.se pot deplasa cu mare dificultate prin│totalitate.G. atitudine caracteristică a capului şi trunchiului înclinate. şi urină (au valoare mai ales în selectarea cazurilor pentru intervenţii chirurgicale).G. mişcări│ │superior (hemi-Sindromul │ │ │de viteză şi precizie. │ │parţial influenţate de terapia │ │alimentaţie. prezenţa semnului │ │ │ │ │Noica +/tremor discret evidenţiat │ │ │ │ │E. tulburări al motilităţii oculare. │ │caracter localizat la membrul │asociate). deficienţe de │respiraţie. staţiune şi mers.arată o atrofie corticală cu localizare general frontală şi uneori o hidrocefalie generalizată.G. Examene paraclinice: nu aduc informaţii importante pentru diagnostic. tulburări │ │ │ │ │psihice. Se contraindică │ │reducerea activităţii. │ │ │ │ │ │ │ │Sindromul parkinsonian │Deficienţă funcţională medie.boli │ │presupun deplasări prelungite. deficienţe de deglutiţie şi │persoane: prin deficite ale limbajului │Necesită supraveghere şi │ │tulburări de vorbire. │şi vorbire. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Forme clinice în care predomină │Deficienţă funcţională accentuată prin │70-90% prin tulburări de locomoţie │Capacitatea de muncă pierdută în │ │tremurul sau cele akineto │tulburări de locomoţie.E. E. tulburări │funcţionale se va ţine seama de tratamentul │forţă şi/sau precizie şi viteză. de statică şi coordonare │(deplasare cu greutate). E. deglutiţie.G. În stabilirea deficienţei │de staţiune şi mers sunt scăzute ca │invaliditate. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele clinice cu evoluţie │Deficienţă funcţională gravă.decelează caracteristicile fiziologice ale tremorului (descărcări ritmice de 4-7 ciclii/secundă).C. gradul II (doi) de │ │hipertone .la care simptomatologia │prin tulburări de manipulaţie bilaterală şi │forţa proprie. │activităţile profesionale ce │ │vegetative. tulburări de vorbire. Examen obiectiv: exagerarea R. oboseală rapidă.O. │gestualitate şi prin dificultăţi în │profesională.arată modificări nesemnificative difuze exprimate prin activităţi theta difuze predominant în regiunea fronto-temporală. vorbire sau respiraţie. AFECŢIUNILE SISTEMULUI EXTRAPIRAMIDAL ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────── ───────┐ │ Diagnostic clinic │ Diagnostic funcţional │ Incapacitate de muncă │ Grad de invaliditate │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────── ───────┤ │Formele clinice la debut: Semne │Deficienţă funcţională medie locomotorie sau│50-69% prin tulburări de deplasare │Capacitatea de muncă 50% │ │puţin evocatoare: dureri │posturală. gradul III (trei) de │ │nesistematizate. │ │postencefalitic │de statică. │ │ │ │ │lipsa balansului membrelor de │ │ │ │ │aceeaşi parte. │ │însoţesc de tulburări psihice şi │vorbire. prin │gradul III (trei) de │ .T. │ │(rezistente la diverse variante │ │mediul înconjurător şi prin tulburări de │ │ │terapeutice). performanţele │pierdută. nesprijiniţi sau cu │invaliditate. a mişcărilor de precizie. hipertonie discretă. │ │deglutiţie şi respiraţie permanente care │ │ │ │ │necesită asistare din partea altei │ │ │ │ │persoane. │ │ortostaţiune îndelungată. P.tulburări expresive care fac │asistenţă permanentă din partea │ │deglutiţie şi respiraţie permanente │ │imposibilă stabilirea relaţiilor cu │altei persoane. frecvent cu tremor cu │medicamentos sau chirurgical (+/. deficienţă de │bolnavul nedeplasabil prin forţa proprie. fonaţie│sprijin unilateral: prin tulburări de │Se contraindică orice activitate │ │clinice sunt cu caracter permanent. imobil. .

Evoluţia este favorabilă. se │ │ │ │vindecă spontan în 4-6 săptămâni. tulburări episodice de │accese de narcolepsie sau insomnie │ │Semiologia parkinsoniană se │vedere. │ │instalează după o perioadă de timp │ │delirante cu caracter oniric.sechelă majoră a encefalitei │variantelor posturale.debutul în jurul vârstei de│ │ │ │40 ani.labilitate emoţională. │ │ │ │ │ │ │ │Coreea cronică (Hungtington). Se │activităţi profesionale ce │presupun deplasări │ortostatosm îndelungat │de viteză şi precizie. bradipsihie şi episoade prelungite. tulburări vegetative. │ │ │ │tulburări vegetative. tulburări ale │ │ │ │vigilenţei (inversarea ritmului │ │ │ │somn . nu│ │reumatismului articular acut.1 an. tremurul este mai puţin │ │ │ │constant. │ │ atenţie │ │Debut de regulă între 30-35 ani. │ │tulburări psihice care evoluează │tulburări psihice. │ │ │ │ │ │ │ │Coreea acută (coreea Sydenham sau │ │ │ │coreea minor). torticolis. Reprezintă o │ │ │ │manifestare cerebrală neostriată a │Deficienţa funcţională este accentuată în │Nu generează incapacitate de muncă. cu │ │ │invaliditate. │nocturnă. │tulburări psihice. │ │ │ │Clinic . emoţii.hiperkinezie. Sindroamele │ │ │ │parkinsoniene de etiologie vasculară│ │ │ │şi traumatică vor fi tratate la │ │ │ │capitolele respective. │ │postmedicamentos şi toxic │statică şi variante posturale. păstrată. având │perioada de stare a bolii. │ │ │ │diminuate în repaus şi dispar în │ │ │ │somn. │ │ │ │spasme de torsiune. │Se contraindică │profesionale ce presupun │marcată. +/mişcări │ │ce variază de la câteva săptămâni la│ │ │ │câţiva ani. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Capacitatea de muncă │nu se încadrează în grad │invaliditate.după o instalare │ │ │ │relativ rapidă.│tulburări ale vigilenţei şi forţa de contraindică │ │epidemice Von Economo. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Capacitatea de muncă │se încadrează în grad de │invaliditate. prezenţa │ │ │ │manifestărilor oculare sub formă de │ │ │ │crize oculogire. evoluţia ulterioară │ │ │ │este lentă. │ │ │ │. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Capacitatea de muncă 50% │.hipotonie. însoţită de │de manipulaţie medii şi nu sunt însoţite de │variantelor posturale.gradul III (trei) de │invaliditate. │ │ │ │ │ │ │ │Sindromul parkinsonian │Deficienţă funcţională prin tulburări de │ 0-19% păstrată. │ │ │o partogeneză inflamator alergică │ │ │ │post streptococică. tulburări psihice. │ │ poate │ │Clinic . Dispar de regulă│ │ │ │după o perioadă scurtă de la oprirea│ │ │ │medicaţiei. │ │ │ │Fenomenele sunt exagerate de │ │ │ │activităţi psihice. │ │ │ │Este rezultatul introducerii │ │ │ │neurolepticelor în terapia │ │ │ │psihiatrică sau rezultatul expunerii│ │ │ │la toxicele menţionate.│. gestualitate de . │ │ │ │.debut frecvent 6-15 ani cu │ │ │ │trei simptome cardinale: │ │ │ │. │Deficienţă funcţională medie când mişcările │50-70% prin tulburări de atenţie şi pierdută│ │Coorea cronică progresivă ereditară │involuntare produc tulburări locomotorii şi │memorie şi tulburări în realizarea │ │autosomal dominantă. │ activităţile │ │spre demenţă. Principalele│ │ │ │manifestări sunt rigiditatea │ │ │ │(akinezia) +/hiperkinezii intricate │ │ │ │(facio-buco-linguale). │După perioada de stare îşi │relua activitatea. paralizia │ │ │ │convergenţei. │ │ │ │Caracteristic . de regulă mixt (de repaus │ │ │ │şi de acţiune). │ de │ │intoxicaţii (cu oxicarbon şi │ │ │ │mangan). │ │ │ │formele severe .veghe). fizice.

│ │ │vorbire şi psihice grave cu pierderea │grave.debut 7-15 ani. afectarea altor nervi cranieni.se susţine pe:  simptome şi tulburări tranzitorii ca: oftalmopareze. combinaţie de simptome subiective şi obiective. Tulburările │ │special a tulburărilor psihice.afecţiune metabolică determinată │Poate genera trei tipuri de deficienţă │ │ │ │genetic şi caracterizată prin │funcţională: │ │ │ │acumularea cuprului în S. │ │ │de execuţie. când apar grimase ale feţei│vorbire şi prin tulburări psihice.C. gestualitate şi viteză│ │extrapiramidală.demenţă. ceruloplasmina scade sub 16│de mers şi manipulaţie ce fac imposibilă │manipulaţie. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Degenerescenţă hepatolenticulară │ │ │ │ │. cornee. │deficienţă funcţională medie prin tulburări │50-70% prin tulburări în realizarea │Capacitatea de muncă pierdută 50%│ │ficat. │ │ │profesionale ce presupun │ │dominată de rigiditate │ │ │deplasări. │ │tulburări psihice grave . │invaliditate. lent │ │ │ │ │progresivă).fineţe. gradul I (unu) de │ │mg%).N. │ │gâtului. deficite piramidale sau de sensibilitate. │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────── ───────┘ BOLILE DEMIELINIZANTE Sinonime: scleroza în plăci sau scleroza multiplă. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Boala Westphall . rigiditate. facies hipomim. │totalitate.│imobilizat). │ │anatomoclinice: │ │ │Se contraindică activităţile │ │Boala Wilson . │ │deglutiţie când tulburările psihice │ │modificări de caracter până la stări de │ │ │devin marcate (de la deliruri │ │agitaţie psihomotorice.│invaliditate. │ │bradikinezie. musculatura feţei. │Capacitatea de muncă pierdută în │ │conduc la tulburări de mers . │locomotorii de manipulaţie şi tulburări │mersului şi ortostatismului prelungit şi │gradul III (trei) de │ │Se descriu 2 entităţi │psihice de intensitate medie │a variantelor posturale. │ │violenţă coreeică mare. . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Atunci când mişcările coreeice cu │Deficienţă funcţională accentuată prin │70-95% prin tulburări de mers şi statică │Capacitatea de muncă pierdută în │ │caracter atetozic şi distonic se │tulburări locomotorii. statică. │statică şi manipulaţie ce fac bolnavul │totalitate. gradul II (doi) de │ │accentuează la nivelul trunchiului. │deplasarea bolnavului şi prin tulburări de │bolnavului şi prin tulburări psihice │invaliditate. de │ │ │ │ │memorie şi tulburări psihice. prin│Se contraindică orice fel de │ │ce duc la tulburări de vorbire şi │ │tulburări psihice ce merg de la │activitate profesională. Se adaugă │ │ │persoane. tulburări de atenţie.mers │în realizarea mersului prin forţe proprii.Strumpell . sindroame medulare acute. ample. │ │şi ajung la degradare intelectuală. │permanentă din partea altei │ │mişcările hiperkinetice. ce duc la imobilizarea │în totalitate. gradul I (unu) de │ │cu sprijin. rinichi. degradare │ │ │ │ │intelectuală progresivă. cu tulburări respiratorii ce│îngrijire şi supraveghere │ │de deglutiţie accentuate de │ │necesită asistare permanentă. afectând membrele. │Capacitatea de muncă pierdută │ │scăzută. boala Devic (oftalmoneuromielita) Diagnostic clinic: . │Se contraindică orice activitate │ │psihice pornesc de la irascibilitate│ │ │profesională. tulburări de deglutiţie şi │coreeic bruşte. capul. gradul II (doi) de │ │musculatura opoziţională de o │de vorbire şi tulburări psihice accentuate │datorită mişcărilor involuntare şi în │invaliditate. │ │ │ │ │Se asociază cu alte tulburări │ │ │ │ │biochimice (cupremia poate fi │deficienţă funcţională gravă prin tulburări │90-100% prin tulburări de mers. encefalomielita diseminată cronic. │ │ │ │ │Formele cu evoluţie progresivă ce │Deficienţă funcţională gravă prin tulburări │95-100% prin tulburări grave de mers. │ │ │paranoice până la demenţă.debut │ │ │ │ │25-40 ani . │ │supraveghere permanentă din │ │ │ │ │partea altei persoane. encefalita periaxială difuză. tulburări │nedeplasabil prin forţe proprii (bolnav │invaliditate cu necesitatea de │ │în final la casexie prin tulburări │psihice grave cu pierderea discernământului.tablou clinic dominat de│deficienţă funcţională accentuată prin │71-90% prin imposibilitatea desfăşurării │Capacitatea de muncă pierdută în │ │tremurătura ce declanşează spasme în│tulburări de mers şi manipulaţie. puerilism. │ │modificări psihice de la │ │ │ │ │iritabilitate până la crize de │ │ │ │ │violenţă. │manipulaţie. akinezie duc│tulburări de deglutiţie grave. tulburări │oricărei activităţi profesionale. │trunchiul.. tulburări de │datorită mişcărilor voluntare de tip │totalitate. │Necesită îngrijire şi │ │ │discernământului.

c) Semne oculare 1. │ │. . BOLILE DEMIELINIZANTE ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────── ───────┐ │ Diagnostic clinic │ Diagnostic funcţional │ Incapacitate adaptivă │ Grad de invaliditate │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────── ───────┤ │Formele clinice în funcţie de │Deficienţă funcţională uşoară în funcţie de │20-49% prin existenţa unui singur puseu de │Capacitatea de muncă păstrată. 2. reflex pendular.RMN. │ │ │rapide şi precise. . b) Sindromul ataxic: 1. sindrom Babinski sau semnul Hoffmann (toate semnele sau cel puţin două).forma secundar progresivă. Ataxie prin tulburări cerebeloase: mers ataxic cu baza lărgită de susţinere. 3.S. vestibular frust. Ataxie prin tulburări de sensibilitate profundă: abolirea reflexelor osteotendinoase + abolirea simţului mioartrokinetic şi vibrator.forma cu recăderi şi remisiuni.M. vizuale şi somestezice. .forme clinice: . CT. Sindromul paraparetic (paraplegic) .existenţa unui deficit motor de partea respectivă. de la forme pur motorii la sindroame combinate cum ar fi: sindrom motor + ataxie prin tulburări de sensibilitate profundă + sindrom cerebelos + sindrom vestibular. │ │ │ │ │. Oftalmopareze. 3. │ │ │Capacitatea de muncă 50% pierdută│ │ │ │ │gradul III (trei) de │ │Formele clinice în perioada de │Deficienţă funcţională medie în funcţie de │ 50-69% │invaliditate. 2. program │ │oligosimptomatice: │locomotorie. respectiv deficienţă │modificări de fund de ochi (decolorare). Modificările de fund de ochi: decolorare papilară globală sau numai temporală (mai frecventă). │ │Obiectivă: │ │ │ │ │. a) Sindromul motor: 1. Monopareză sau tetrapareza. │normal în locuri de muncă ce nu │ │Simptomatologie: │ │ │impun mers prelungit sau mişcări │ │Subiectivă .forme clinice │componenţa bolii.să cuprindă întotdeauna forma clinică de evoluţie cât şi sindroamele respective.T. diplopie provocată. tremor intenţional. │gradul 0 (zero) de invaliditate. hiperreflectivitate osteotendinoasă. exclusiv pe examen │ │ │ │ │R. Alte investigaţii paraclinice: . . 4.ENG. 2..N. . cerebelos frust. │ │ │ │ │Examinări paraclinice │ │ │ │ │diagnostic susţinut în │ │ │ │ │antecedente.absenţa minimă. Ataxie prin sindrom vestibular: deviaţii tonice statice la închiderea ochilor. tulburări ale probelor de coordonare (proba indice . Tulburările de acuitate şi câmp vizual. Combinarea de sindroame este variabilă de la caz la caz. sau C.genunchi).S.IMG (în LCR şi în sânge). . PEV auditive.forma primar progresivă.existenţa unui deficit motor sau cel puţin mers spastic. 3. adiadococinezie (proba marionetelor). bipiramidal frust. │Se recomandă activităţi. │ │evolutivitate: │predominanţa sindroamelor care intră în │boală +/sechele: de sindrom piramidal.S. echilibru sau vizuală uşoară. │ │ │ │ │. proba Romberg.nas şi călcâi . Sindrom hemipaetic (hemiplegic) . │sindrom cerebelos frust. proba braţelor întinse.

│ │. │ │clar diagnosticul .deplasare │avea deficienţă de manipulaţie sau locomoţie│50-59% prin existenţa mai mult de două pusee│redus 4 ore pe zi. │ │continuă fără remisiuni care să │accentuate bilateral şi/sau o deficienţă │ │ │ │ducă la imobilizarea bolnavului │vizuală gravă cu cecitate practică. │ │ │ │ │Examinările paraclinice arată │ │ │ │ │modificări certe ale FO. │ │Simptomatologia obiectivă indică │mersului. ENG. │ │ │partea membrelor superioare sau │ │. │ │ │CT.S.tulburări de sensibilitate + │ │ │ │ │tulburări sfincteriene (frecvent │ │ │ │ │incontinenţă urinară). cerebelos. │Deficienţă funcţională gravă prin pierderea │ 95-100% │Capacitatea de autoservire │ │. nu solicită │ │. │ │ │ │ │. (mers cu sprijin bilateral dar │ │ │ │prezenţa tuturor sindroamelor: │posibil încă prin forţe proprii).+/. │ │dreapta sau parapareză. respectiv a deficitului motor cât şi a │deficienţe de manipulaţie accentuate │invaliditate. │mişcări precise şi rapide din │ │. PEV. │ │ │ │brahiale. │la imposibilitatea executării unei mişcări │ │ │ │. uneori │tulburărilor ataxice care accentuează │asociate cu tulburări de coordonare. cu │ │ │ │.sindromul piramidal │limitarea gravă a gestualităţii la nivelul │ │ │ │hemiplegie dr. cu │deficitul . RMN.tulburări de statică │imobilizat) asociată cu deficienţă de │ │din partea altei persoane.frecvent │ │ │ │ │diplopii şi modificări de câmp │ │ │ │ │vizual. │accentuate. │ │ │ │făcându-l dependent de ajutorul │Deficienţă funcţională gravă prin pierderea │90-95% prin existenţa unui deficit motor şi │Necesită supraveghere şi │ │altei persoane (parţial sau │capacităţii de autoservire parţială. piramidal.asocierea cu monopareze │cu membrele respective. │ │ │ │ │. │tulburări în realizarea ortostatismului şi │ │altei persoane. IMG. ENG.S. │ │ │ │. │de confort organic. deficienţă vizuală gravă │ │ │ │coordonare.). combină│de manipulaţie accentuat./stg. │capacităţii de autoservire parţială sau │ │totalitate şi capacitatea de │ │ │permanentă prin prezenţa unei deficienţe │ │autoservire parţial pierdută. mers dificil. │îngrijire temporară din partea │ │permanent).putem │ │Se recomandă muncă cu program │ │uşoare şi medii .tulburări de sensibilitate. precum şi de │unilateral.│ │ │ │ │evidenţiază tulburări de │ │ │ │ │echilibru şi coordonare. │ │59-69% prin adăugarea unui sindrom cerebelos│inferioare şi au un microclimat │ │Examinările paraclinice confirmă │ │cu ataxie frustă şi/sau sindrom vestibular. │ │şi echilibru grave + tulburări de│manipulaţie gravă. │capacităţii de autoservire permanente când │ │pierdută în totalitate.S. CV.sindromul vestibulo │avem o deficienţă locomotorie gravă (bolnav │ │Necesită supraveghere permanentă │ │cerebelos . │ │Formele clinice cu evoluţie │locomotorii grave sau de manipulaţie │ │gradul I (unu) de invaliditate.tetrapareză/tetraplegie. │Se contraindică orice activitate │ │cu sprijin unilateral. IMG (sânge şi LCR). │sechelelor motorii: hemipareză stângă sau │au ritm impus.tulburări vizuale grave până la│ │ │ │ .parapareză/paraplegie. activităţi cu │ │posibilă fără sprijin cu │cel mai frecvent asociată cu tulburări de │acute în ultimii 2-3 ani şi prezenţa │solicitări mici sau medii care nu│ │menţinerea semnelor obiective │echilibru şi tulburări vizuale.│Deficienţă funcţională gravă prin pierderea │ 90-100% │Capacitatea de muncă pierdută în │ │RMN. │ │ │ │ │. tulburări│ca limitare până la imposibilitatea │accentuat şi/sau deficit de manipulaţie │ │ │de coordonare. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele clinice cu evoluţie │Deficienţa funcţională accentuată în funcţie│70-90% prin existenţa deficitului motor │Capacitatea de muncă pierdută în │ │progresivă şi frecvente pusee │de predominanţa sindroamelor sau combinarea │accentuat şi a tulburărilor ataxice şi/sau │totalitate. │membrelor toracale (uni sau bilateral) până │ │ │ │. │ │tulburări de echilibru. │ │accentuate. tulburări de │folosirii membrelor toracale.de la tulburări de gestualitate │70-80% prin existenţa deficitului motor │profesională./stg.modificări │ │tulburări de vedere (diplobie şi tulburări │ │ │FO + PEV + Diplopie.│ │remisie cu tulburări de mers │predominanţa sindroamelor existente ..sindrom cerebelo-vestibular . gradul II (doi) de │ │acute cu tulburări de mers │lor.tulburări vizuale .sindrom piramidal (parapareze │ │ │ │ │spastice şi/sau hemipareze │ │ │ │ │spastice dr. │ │ │Simptomatologia obiectivă │ │ │ │ │evidenţiază: │ │ │ │ │. │şi pierderea controlului sfincterian. │ │ │manipulaţie (în formele combinate│la mersul foarte dificil până la mersul │80-90% prin existenţa deficitului locomotor │ │ │parapareza + monopareza brahială │posibil numai cu sprijin uni sau bilateral │şi de manipulaţie accentuat la care se │ │ │dreaptă sau stângă şi/sau forme │la care se asociază şi deficienţe vizuale │asociază deficite vizuale şi de echilibru │ │ │cu hemipareză dreaptă sau stângă)│care merg până la cecitate practică. │ │ │ │ │. │ │de câmp vizual). vestibular. CT.

cu evoluţie lent progresivă şi etiopatogeneză imperfect stabilită. │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────── ───────┘ PATOLOGIA NEUROMUSCULARĂ ŞI EREDODEGENERATIVĂ Patologia neuromusculară Afecţiunile unităţii motorii corespund anatomoclinic leziunilor fibrei musculare striate.Kiene). iar infecţiile căilor respiratorii sunt foarte comune.recesivă: fenotip Duchenne forma centurilor.M. Testele paraclinice de diagnostic . O clasificare a distrofiilor musculare progresive completă este aceea bazată pe fapte clinicogenetice şi pe date informaţionale din domeniul biochimiei.G. este un diagnostic paraclinic bazat pe trei elemente esenţiale: enzimograma serică. cu transmitere genetică x .M. Biopsia musculară . Aceşti bolnavi nu prezintă tulburări de sensibilitate. 3. fără a se ajunge decât în mod excepţional la o insuficienţă cardiocirculatorie. Deşi modalităţile spinale sunt multiple. D. creşteri nesemnificative în DMP oculare şi în fazele terminale ale tuturor formelor clinico .recesivă: forma severă (Duchenne). electrofiziologie şi histeopatologie (clasificarea modificată a D. Distrofiile musculare progresive (D. Amiotrofiile sunt foarte simetrice.Medwin 1968): 1. D. generalizarea prin efectuarea ulterioară a altor grupe musculare este constantă.este sugestivă pentru diagnostic încă din perioada preclinică a bolii.simptomul care domină tabloul clinic al distrofiilor musculare este deficitul motor. oculară.│cecitate practică.P. Modificări de tip miogen în muşchiul cronic denervat relevă aspecte sugestive pentru denervare într-o proporţie importantă din biopsiile musculare ale bolnavilor distrofici: existenţa "miopatiei" în neuropatie şi a " neuropatiei" în miopatie este .diagnosticul de certitudine al D. după Waltore şi Gardnen .M. aritmie. Simptomatologia pulmonară este expresia hipoventilaţiei permanente. majoritatea acestor boli au un determinism generic.M. ale complexului ventricular. În cursul evoluţiei se constată cardiomiopatie distrofică. Din punct de vedere etiopatogenic. biopsia musculară.) .M. distală. Unele grupe musculare pot prezenta hipertrofii (musculatura moleţilor în special dar şi deltoidul.P.M.activităţile serice ale unor enzime glicolitice (ALD. Anumite grupe musculare sunt mai atrofice şi nu există un paralelism între gradul amiotrofiei şi intensitatea deficitului motor.M. nervului motor şi neuronului motor spinal.P. Reflexele osteotendinoase diminuă progresiv până la abolire.P.G. modificări E. plăcii neuromusculare.genotip sunt numai parţial precizate dar cu certitudine esenţa fenomenului morbid este o enzimopatie sau dereglarea coerenţei funcţionale a unei linii metabolice. indiferent dacă debutul este distal sau proximal.genetice. musculatura limbii). maseterii. 2. Enzimograma serică . Relaţiile genotip . E.afecţiuni degenerative ale muşchiului striat condiţionate genetic. cu transmitere genetică autosomal dominantă: facio-scapulo-humerală.P. forma benignă (Becker . D.genetică dar. În cursul evoluţiei survin retracţii tendinoase care compromit funcţionalitatea segmentelor respective. Valorile cele mai înalte se înregistrează în DMP Duchenne în perioada de evoluţie florida. cu transmitere genetică autosomal . LDH) înregistrează creşteri mai mult sau mai puţin evidente în funcţie de forma clinică şi momentul evoluţiei. Deficitul motor este expresia amiotrofiei progresive adesea mascată de adipositate mai mult sau mai puţin evidentă a acestor bolnavi. În interpretarea biopsiei musculare trebuie să se ţină cont că nici un element lezional nu este caracteristic procesului disforic. oculofaringiană. Grupele musculare interesate sunt diferite în funcţie de forma clinico .P. simptomatologia clinică se rezumă la formula mai mult sau mai puţin completă a sindromului de neuron motor periferic.K. Simptomatologie clinică generală .

observabilă în orice proces amiotrofic cronic. .E.sistemul endocrin . Examinări paraclinice . 3. 4. conferind un aspect de "figură plângăreaţă".G.arată alterări moderate de tip hipertrofic ale fibrelor.E. Miotoniile . scăderea acuităţii vizuale.simptomatologie complexă care include. acestea alteori pot fi absente. Distribuţia miotoniei este mai evidentă distal la membrele la nivelul musculaturii mimicii şi la limbă. 5. . . Criteriul patognomonic al miotoniei este reprezentat de postdescărcări respectiv persistenţa aspectelor de interferenţa după întreruperea contracţiei voluntare la câteva minute şi care diminuează la amplitudine până la dispariţie.arată o creştere progresivă a amplitudinii potenţialelor cu o frecvenţă de 40/50 de ciclii pe secundă. 6. Examinări paraclinice . Se descriu două forme de miotone: . extrasistola. . aspect întâlnit în 25% din cazuri.tulburări trofice . .tulburările endocrine sunt în esenţă genitale prin atrofie gonadică. afecţiune rară cu debut precoce în copilărie. a musculaturii orbicularului ploapelor la care se asociază o hipertrofie musculară difuză la toate grupele musculare cu predominanţă la membrele inferioare. TGP sunt scăzute sau normale. muşchilor policelui. Simptomatologia .Miotonia congenitală Thompson. . la nivelul muşchilor fonatori. . disfagie. .G.G. reducerea duratei medii a potenţialelor de unitate motorie din valorile normale.G. 2. tulburări digestive.afectarea muşchiului cardiac . miotonia rezumându-se la răspunsuri idiomusculare persistente.M. Distrofia miotonică Steinert .M.enzimograma serică . . consecutiv repetării contracţiei voluntare (fenomenul de încălzire).sindromul distrofic . diminuarea dimensiunilor teritoriului unităţilor motorii cu mai mult de 30%.M. hipersomnie.forme de bloc atrioventricular. ce dă bolnavului un aspect de halterofil. Miotonia congenitală Thompson . uneori hiperostoza frontală. alături de simptome musculare un sindrom endocrin (manifestat prin atrofie gonadică). dislalie. surditate prin afectarea urechii interne şi tulburări psihice. fără fasciculaţii la nivelul feţei.este un simptom ce poate anticipa cu generaţii miotonia. cataractă. sunt caracterizate clinic printr-o lentoare a relaxării musculare după contractură voluntară. având o dinamică care reflectă evoluţia leziunilor musculare. sindrom miotonic.calviţia este evidentă de la vârste tinere. FCK. . fibrilaţie atrială.se caracterizează prin descărcări spontane repetitive în salve. Aceste modificări survin progresiv.Distrofia miotonică Steinert. Microscopia optică . fenomenul diminuând progresiv. asociate cu modificări ale unităţii motorii de tip miopatic (salvele miotonice). diminuarea amplitudinii maxime a traseelor cu mai mult de 30%. Celelalte grupe musculare sunt mai puţin interesate.sau miotonia hipertrofică congenitală. E.cataracta . Miotonia se accentuează la frig şi la începutul actului voluntar.sunt un grup de afecţiuni determinate genetic în patologia cărora este implicat un defect de membrană celulară. determinând apariţia unei voci caracteristice monotone.parametrii traseelor E.debutul la adultul tânăr (20-40 ani) prin tulburări de contracţie musculară generalizată. creşteri ale incidenţei polifazismului. .M. absenţa activităţii bioelectrice spontane.enzimele serice ALD. gradul de sincronizare normală. în distrofiile musculare sunt următorii: 1. cu apariţia selectivă a fenomenului miotonic la flexorii degetelor. dificultăţi de demaraj. cu excepţia fenomenelor pseudomiotonice. TGO.amiotrofia cu topografia caracteristică interesează musculatura distală a membrelor superioare şi inferioare cu tendinţă la proximalizare.

fapt important pentru expertiza medicală.cu stimularea nervului cubital şi culegerea potenţialului evocat din eminenţa hipotenară. nazonare.Microscopia electronică .modificările morfologice în fază acută sau reprezentate de infiltraţii limfoplasmocitare iar în stadiul cronic aspectul histologic este greu de diferenţiat de cel al distrofiilor musculare.G. M. Investigaţii paraclinice: . Toate manifestările se ameliorează la tratament medicamentos corespunzător. . 7. .M.5 miligrame) sau tensilon 10 miligrame i. diminuarea densităţii fibrelor mielinizate. poate să apară imposibilitatea convergenţei. (1. după miostin arată dispariţia decrementului potenţialului evocat.se caracterizează printr-un traseu constituit din următoarea tiradă . tulburări de masticaţie: apar mai mult sau mai puţin precoce. Miastenia . acestea sunt: disfonie. tulburări respiratorii: exprimate prin dispnee şi senzaţie de lipsă de aer. dizartrie. Miozitele şi polomiozitele . 2. cu miofilamente cu aspect grosier şi anomalii structurale ale miocondrilor. potenţiale polifazice care apar la contracţia voluntară.. sunt obiectivate de reducerea capacităţii vitale.G.proba de efort care caracterizează sau evidenţiază deficitul motor (conform scalelor de evaluare). . Anatomia patologică . E. care ameliorează deficitul după 20 de minute la miostin sau efect imediat dar de scurtă durată la tensilon.M. Topografia deficitului miastenic: 1. Absenţa altor semne neurologice are o valoare deosebită pentru diagnostic. polimorf şi leziuni musculare de tip inflamator. Trecerea din clinostatism la ortostatism poate fi imposibilă sau se execută efort. lichide şi în cazurile mai grave chiar şi pentru salivă. Examinări paraclinice: E. Deficitul miastenic este mai accentuat în a doua parte a zilei. pot merge până la deficit total şi se pot asocia cu căderea mandibulei. necesită menţinerea bărbiei cu mâna. . care apar şterse. subacute şi cronice. În prezent.: . diplopie. Se întâlnesc forme acute.Microscopia optică .evidenţiază afectarea arhitecturii miofibrilare. 6.căderea capului.G.activitate bioelectrică spontană reprezentată de potenţialele de fibrilaţie. 3. iar ulterior chiar şi la mersul pe teren plat. 4. afectarea musculaturii cefei şi trunchiului: produce o invalidare importantă . iar repausul reface forţa musculară . activitate repetitivă cu frecvenţă rapidă (40/80 ciclii pe secundă) evocată de stimularea mecanică a muşchiului.v. 5. polimiozita din colagenoză şi polimiozita paraneoplazică.alternează fibre musculare atrofiate cu fibre hipertrofice. ptoza palpebrală. se delimitează trei tipuri de polimiozite: polimiozita primitivă incompletă. tulburări oculare: strabism.se caracterizează printr-o simptomatologie dureroasă cu traseu E. tulburări de deglutiţie: se pot manifesta pentru solide. atingerea musculaturii faciale: produce deformarea mimicei "faciesul miastenic" caracteristic. tulburări de fonaţie: sunt caracteristice deoarece apar sau se accentuează la efort.este o boală a sinapsei neuromusculare care se caracterizează prin oboseală excesivă şi deficit al musculaturii striate ce apare la efort şi se recuperează parţial sau total în repaus şi sub acţiunea unor substanţe anticolinesterazice.testul cu miostin 2 fiole i. dezorganizate miofibrilelor. Simptomatologia . intersectarea membrelor inferioare se remarcă iniţial la urcatul şi coborâtul scărilor.deficitul motor miastenic se produce prin relaxarea progresivă a muşchiului care face efortul şi prin diminuarea progresivă a forţei.m.o caracteristică a fenomenului miastenic. reflexele osteotendinoase sunt prezente sau uneori diminuate. Evoluţia este ondulantă cu agravări şi remisiuni spontane şi terapeutice.

Debutul este insidios în copilărie sau adolescenţă. amiotrofii distale.E. deglutiţie.insuficienţă gonadică. pseudoscleridermie.S.L.C. acromegalie. frecvent întîlniţi sunt corpii membranoşi. şi V.muşchi . uneori atrofii simetrice ale feţei şi fenomene de labilitate emoţională.atrofii musculare distale şi simetrice la membrele inferioare generând aspectul de "picior de cocoş" şi în treimea inferioară a antebraţului dând aspectul de atrofie în "mănuşă". de cromoliză centrală şi leziuni axiale.  obiective: hipoestezie superficială cu localizare tot polinevritică. .hipersudoraţie. (boli genetice cu aspect anatomo . neuronii manifestă fenomene de denervare. grasoşi.N.M. ştergerea arhitecturii. .microscopia electronică: pune în evidenţă întreruperi miofilamentare la nivelul miofibrilelor.maladie cu transmitere ereditară legată de sexul bărbătesc. precedate de fasciculaţii. unde lente de denervare.leziuni degenerative. cu debut de obicei asimetric. hiperreflexie osteotendinoasă. atrofia musculară progresivă cu predominanţa simptomelor de neuron motor periferic şi scleroza laterală primară cu predominanţa simptomelor de neuron motor central. .motori apar depozite de lipofuscină.nervii periferici .fenomene bulbare: tulburări de fonaţie.V.L.C. Investigaţii paraclinice: .G. fasciculaţie.ganglionii spinali .C. SCLEROZA LATERALĂ AMIOTROFICĂ (S.atrofii musculare de tip neuronal alternând chiar cu zone hipertrofiate. . .patologic de tip degenerativ) Amiotrofia neurală Charcot . laminaţii concentrice. depozite de glicogen la nivelul sarcoplasmei. Tabloul clinic .tulburări vegetative .tulburări endocrine .Tooth . .amiotrofii distale. Simptomatologie: .BOLILE DEGENERATIVE ŞI EREDODEGENERATIVE ALE S. În funcţie de predominanţa tablourilor clinice. sunt normale. progresive. semnul Babinski prezent în 50% din cazuri. semnalându-se uneori o reacţie miastenică la frecvenţe medii de stimulare.leziuni de aspect degenerativ cu dispariţia elementelor celulare şi a structurilor normale: . degenerarea celulelor coarnelor anterioare şi a tracturilor corticospinali.leziuni degenerative ce afectează atât axonul cât şi teaca de mielină. EREDOATAXIA SPINOCEREBELOASĂ FRIEDREICH .microscopia optică: la neuronii alfa .semne piramidale: spasticitate. fasciculaţii şi atrofii ale limbii.M.A. .A.) Face parte din afecţiunile neuronului motor definită clinic printr-un complex lezional având ca rezultat simptome combinate de neuroni motori centrali şi periferici (fasciculaţii.tulburări de sensibilitate:  subiective: amorţeli sau furnicăiuri în membre cu aspect polimorf.: paralizia bulbară progresivă cu predominanţa fenomenelor bulbare. cu apariţia progresivă de amiotrofii distale şi simetrice mai ales la membrele inferioare însoţite de tulburări de sensibilitate de tip polinevritic. . .: poate îmbrăca toate aspectele denervării (fibrilaţie. descărcări de tip pseudomiopatic). se definesc următoarele variante de S. . semne piramidale). Examen anatomo-patologic .Marie .

tulburi de sensibilitate │ │ │în forţă. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │În PARALIZIA TOTALĂ de nerv radial mâna este căzută │Deficienţă de manipulaţie medie în │50-65% prin imposibilitatea │Capacitate de muncă . │ │superior în atitudine de rotaţie internă şi │ │ │Se contraindică muncile ce │ │adducţie.S.T.C.T. TIP MIJLOCIU (Remack) produce o paralizie a │Deficienţă de manipulaţie uşoară │20-49% prin tulburări de │Capacitatea de muncă │ │muşchilor inervaţi de nervul radical cu excepţia │pentru paralizia parţială de nerv │manipulaţie şi prin tulburări │păstrată. Investigaţii paraclinice: .E. R. descriindu-se aspectul "picior de cocoş". Obiectiv: │supinaţiei.│ │mişcărilor de ridicare a umărului. adeseori potenţialele evocate senzitive fiind absente. ca şi a │supinaţiei.Simptomatologia . EREDOATAXIA CEREBELOASĂ PIERRE-MARIE Este o formă diferenţiată din grupul eredoataxiilor foarte asemănătoare cu eredoataxia Freidreich în care însă semnele cerebeloase şi piramidale sunt predominante. Clinic .O.7). TIP SUPERIOR │ │ │ │ │(Duchenn Erb) .semnele piramidale sunt mai bine exprimate în forma Pierre-Marie. bolnavul prezintă dismetrie. determinată fiind de tulburările de sensibilitate ca şi cele de tip cerebelos.O.aspect de denervare cronică: V. │extensie a mâinii pe antebraţ şi │antebraţului pe braţ şi a │Se contraindică muncile ce │ │Se caracterizează prin imposibilitatea flexie │antebraţului pe braţ. membrul │rotaţie internă şi externă a umărului. vorbire lentă.M. se abolesc precoce. în general. involuţia severă a neuronilor ganglionilor spinali şi pierderea fibrelor mielinice din nervii periferici. abolirea │reducerea mişcărilor de ridicare şi │şi prin scăderea forţei musculare a│nu se încadrează în grad de │ │abducţiei. cerebelor cu baza de susţinere lărgită. mai ales în membrele inferioare. │ │tricepsului care este parţial paralizat. Mersul este tabetic. bicipital absent. hipertrofie ventrivulvară. │presupun prehensiune şi │ │antebraţului pe braţ şi a supinaţiei. normală.C.O. nu se încadrează în│ │lungului supinator care rămâne indemn şi a │radial prin tulburări parţiale de │parţiale în realizarea extensiei │grad de invaliditate. a mişcărilor de rotaţie externă. .T. pot fi vii. PARALIZIILE DE PLEX BRAHIAL ┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────── ───────┐ │ Diagnostic clinic │ Diagnostic funcţional │ Incapacitate de muncă │ Grad de invaliditate │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────── ───────┤ │Paraliziile de plex brahial pot fi parţiale sau │ │ │ │ │totale. atrofia umărului (muşchiul deltoid).ataxia cerebeloasă este de obicei cea care atrage atenţia asupra bolii. normală sau uşor scăzută. │ │ │ │ │În paralizia parţială se întâlnesc trei tipuri: │ │ │ │ │A. semne de ischemie cardiacă. tremor intenţional şi vorbire cerebeloasă.se caracterizează prin reducerea │Deficienţă de manipulaţie uşoară prin │0-20% prin tulburări de manipulaţie│Capacitate de muncă păstrată. se poate găsi doar aspectul contracturii piramidale. │invaliditate. tricipital abolit. mai puţin exprimate). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │B. V. Biopsia musculară nu diferă esenţial de cazurile cu amiotrofie peroneală neurogene. bolnavul nu prezintă atrofii sau malformaţii articulare (sau sunt. Tulburările de sensibilitate obiective pot fi absente şi discrete. R. . mai accentuate la membrele inferioare. tulburări de sensibilitate│ │ │bimanual.T.O.│segmentului respectiv. Biopsia de nerv îmbracă aspecte de degenerescenţă azonală cu atingere preferenţială a fibrelor mielinice mari. aspect de picior scobit. │ │manipulare de greutăţi │ │R. Implicaţiile cardiace sunt prezente manifestându-se de timpuriu cu extrasistole atriale. │ │inconstante frecvent pe faţa dorsală a antebraţului │ │ │ │ │şi porţiunea externă a feţei dorsale a mâinii. │ │ │presupun activitate bimanuală│ │R. │ │(teritoriu radicular C. Amiotrofiile sunt de regulă distale.M.debutul şi evoluţia asemănătoare cu maladia Freidreich dar predomină: .G. dar cu afectare mai mică a sensibilităţii profunde.semnele cerebeloase cu ataxie.

TIP INFERIOR (Klumpke) . │ │hipoesteziei şi se întinde pe faţa internă a │ │ │ │ │braţului şi antebraţului. │ │adapta la activităţi ce nu │ │ │ │ │necesită bimanualitate. │ │ │ │ │Se poate adăuga leziunea simpaticului cervical şi │ │ │ │ │apariţia sindromului Claud Bernard Horner. PARALIZIA NERVULUI FEMURO-CUTANAT │ │ │ │ │Expresia clinică a leziunii este meralgia │Fără deficienţă funcţională. │ │ │ │ │ │ │D. cu mers dificil şi │ │Se contraindică activităţile │ │sensibilitate în porţiunea mijlocie a coapsei şi │instabilitate de genunchi. având ca rezultat aspectul de mână simiană. R. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C. maleolă tibială şi jumătatea │ │ │ortostatism prelungit. tulburări de │echilibru. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │B. gradul III (trei) de │ .se caracterizează prin │ │ │ │ │paralizia nervului cubital anterior. │ │presupun activităţi bimanuale│ │Tulburarea de sensibilitate este de tipul │ │ │în forţă şi de fineţe. pe │Deficienţă locomotorie medie prin │50-65% prin tulburări în realizarea│Capacitatea de muncă pierdută│ │gambierul anterior extensorul propriu al halucelui. │ │ │ │ │Nu poate efectua nici o muncă│ │PARALIZIA TOTALĂ DE PLEX BRAHIAL │Deficienţă de manipulaţie.membrul toracic balant (constă în combinaţia celor│gestualitate şi prehensiune accentuată│sensibilitate. a │bazin. │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────── ───────┤ │A. gradul III (trei) │ │extensia policelui. hipotonie cvatriceps. │ │care presupun mers şi │ │anterointernă gambă. pumnului şi antebraţului pe braţ. cu mers dificil şi │ │Se contraindică activităţile │ │(faţă anterioară coapsă.50% │ │în "gât de lebădă" şi bolnavul nu poate face │paralizia totală de nerv radial prin │extensiei antebraţului pe braţ şi a│pierdută. tulburări de ortostatism şi │tulburări de echilibru. │care implică bimanualitatea. │ │interne şi externe a coapsei. │invaliditate. interosoşii musculaturii tenare şi │gestualitate medie prin │motorii şi de sensibilitate a │50%. gradul III (trei) de │ │hipotenare. tulburări de ortostatism şi │tulburări de echilibru. Paralizia de nerv sciatic popliteu extern │ │ │ │ │Clinic: deficit motor la nivelul gambei. PARALIZIA NERVULUI SCIATIC │ │ │ │ │Paralizia totală este destul de rară. S. │de invaliditate. mers │ │posterioară a marginii interne a piciorului. ortostatismului prelungit│50%. │a mâinii şi antebraţului. gradul III (trei) │ │caracterizează prin paralizia adducţiei şi rotaţiei │bazin. faţă│instabilitate de genunchi. │ │extensia mâinii.T. PARALIZIA DE NERV OBTURATOR │Deficienţă funcţională medie prin │50-65% prin tulburări în realizarea│Capacitate de muncă 50% │ │Însoţeşte de regulă paralizia de nerv femural şi se │dificultate în flexia coapsei pe │ortostatismului. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a. faţă internă genunchi. │70-85% prin tulburări motorii şi de│ce presupune obligatoriu │ │. rotulă │ │ │trepte. │ 0-19% │Nu se încadrează în grad de │ │parestezică. │ │ │ortostism prelungit. │ │ │în cea mai mare parte.P. mers pe │ │ │ │ │teren accidentat. │imposibilitatea mişcărilor de extensie│supinaţiei. mersului şi │pierdută. se manifestă │ │ │ │ │clinic printr-o paralizie completă a celor două │ │ │ │ │ramuri terminale (S. În │ │trei tipuri de paralizii) .│gestualităţii de fineţe.E. │ │ │pe teren accidentat. │ │ │II (doi) de invaliditate. urcat de │ │ │ │ │trepte. tulburări în extensia │de invaliditate.se caracterizează │Deficienţă funcţională medie prin │54-65% prin tulburări în realizarea│Capacitate de muncă 50% │ │prin dificultate în flexia coapsei pe bazin şi │dificultate în flexia coapsei pe │ortostatismului. falangelor proximale degete. │activitate bimanuală. │ │care presupun mers şi │ │genunchiului. făcând │ │ │Capacitatea de muncă pierdută│ │posibilă flexia pumnului şi pronaţia antebraţului. │imposibilitatea flexiei dorsale a │mersului.O. │ │reflexiei rotuliene. │oricărei mişcări. │de invaliditate. afectarea │dorsală a mâinii şi abducţia │Se contraindică activităţile │ │ │supinaţiei şi abducţiei mâinii. │ │flotantă. se pot │ │funcţională a membrului superior respectiv. anestezie în teritoriul cutanat│echilibru.Horner.I). │ │a unei paralizii combinate de nerv median şi nerv │policelui. │ │ │ │ │ │ │C.. Se caracterizează prin parestezii sub │ │ │invaliditate. pronaţiei mâinii sau │ │Se contraindică muncile ce │ │cubital. tricipital abolit. gradul│ │cu sau fără sindrom Claud Bernard . PARALIZIA NERVULUI FEMURAL . │policelui. mersului şi │pierdută. tulburarea motorie este similară cu cea │imposibilitatea efectuării opoziţiei │mâinii. │Capacitate de muncă pierdută │ │degetelor. │ │formă de senzaţii de piele cartonată cu topografie │ │ │ │ │caracteristică în formă de "rachetă" pe faţa externă│ │ │ │ │a coapsei. urcat de│ │Obiectiv: hipotorfie. gradul III (trei) │ │imposibilitatea extensiei gambei pe coapsă.P. flexorilor │Deficienţă de prehensiune şi │50-65% prin tulburări trofice. Semnul │ │ │ │ │caracteristic al acestei paralizii este respectarea │ │ │ │ │muşchiului palmar şi rotundul pronator.conduce la impotenţă │prin imposibilitatea efectuării │ │funcţie de profesie.

M.G. . canalul carpian). marginea laterală│ │ │ │ │a piciorului. la nivelul piciorului. Sindromul de iritaţie (nevralgiile): dureri cu caracter nevralgic însoţite de modificări vasomotorii şi trofice. │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────── ───────┘ PATOLOGIA SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC NEUROPATIILE PERIFERICE Termenul de neuropatie înseamnă o perturbare funcţională a nervului periferic fără referire asupra etiologiei sau patogeniei (traumatice. │ │Se contraindică activităţile │ │feţei antero-externe a gambei.O. │ │peronier şi pediosul. 3. metabolice. pierderea flexiei şi │şi a variantelor posturale. semne de disfuncţie vegetativă şi prezenţa modificărilor E. nu poate │ │ │ │ │merge pe călcâie. 4.T. tulburări de sensibilitate. infecţioase.T. │invaliditate. flexor şi opozant │ │ │trepte.C. gradul III (trei) │ │(gastrocnernienii. R.S.O. Sindromul de compresiune (paralizie de nerv radial prin compresiune în şanţul de torsiune al humerusului sau când nervul trece printr-un canal strâmt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │b. │ │ │ │ │tulburări trofice. flexorul scurt al degetelor.O. reapariţia contracţiei voluntare şi recuperarea sensibilităţii. plantă şi degete. Tulburări de sensibilitate la nivelul │ │ │ │ │porţiunii dorso-laterale a gambei. două treimi interne │ │ │care presupun mers şi │ │ale plantei. │de invaliditate. mers │ │lombricali.. (absenţa desprinderii │ │ │ │ │călcâiului de pe sol). tulburări ale sensibilităţii subiective şi obiective. Simptomatologia generală a nervilor periferici este schematizată clasic în următoarele sindroame: 1. toxice. congenitale şi neoplazice). Diagnosticul clinic în leziunile nervilor periferici se susţine prin deficitul motor aparţinând teritoriului nervului respectiv. │ │solear. degenerative. vasculare. │pe gambă. mers pe vârfuri. 2. şi V.M. nervul plantar lateral. diminuarea sau abolirea R. ortostatismului prelungit│pierdută. tibial posterior). plantar subţire. popliteu. pătratul │ │ │pe teren accidentat. degete în "ciocan".  atrofiile musculare evidente în evoluţii cronice.T.│degetelor. │ │deget 5.. Sindromul de regenerare se manifestă clinic prin apariţia graduală a motilităţii.. Paralizia de nerv sciatic popliteu intern . mers │ │jumătatea internă deget 4. urcat de│ │plantar. │ │ │ │ │Obiectiv: mers talonat. faţa dorsală a primelor 3 degete şi │ │ │ortostatism prelungit. tulburări senzitive la nivelul│dificultate în abducţia piciorului. │ │şi flectează mult gamba de partea bolnavă. │mişcărilor de lateralitate ale │ │Se contraindică activităţi │ │(nervul plantar medial. interosoşii dorsali şi plantari şi ultimii │ │ │ │ │lombricali.C. testing-ul muscular care va stabili starea funcţională a fiecărei grupe de muşchi din teritoriul nervos investigat. duratei şi complexităţii potenţialelor unităţilor motorii).│extensorul comun al degetelor. lungul şi scurtul │piciorului şi a degetelor şi │şi a variantelor posturale. Sindromul de întrerupere (secţionare parţială sau totală). bolnavul ridică mult genunchiul│ │ │trepte. urcat de│ │Clinic: mers stepat. a reflexiei ahiliană. abductorul degetului 5. Dintre semnele obiective au valoare:  absenţa R. (ale V. Diagnosticul pozitiv al unei neuropatii începe prin încadrarea simptomelor în tabloul clinic al leziunii nervului periferic: deficit motor selectiv. │ │care presupun mers şi │ │abductorii şi flexorul scurt al halucelui şi primii │ │ │ortostatism prelungit.se │Deficienţă locomotorie medie prin │50-65% prin tulburări în realizarea│Capacitate de muncă 50% │ │caracterizează prin deficit motor la nivelul gambei │imposibilitatea extensiei piciorului │mersului. ahilian abolit. │ │ │pe teren accidentat. ale amplitudinii.

 examinările paraclinice importante sunt examenul electric clastic care arată modificări ale excitabilităţii nervilor şi muşchilor. epidurile. rareori.G. feselor. de asemenea permite determinare V. cicatrici compresive etc. discopatie vertebrală (denumirea corectă). sindrom de coadă de cal cu sau fără tulburări sfincteriene etc. porţiunea externă şi superioară a coapselor şi organelor genitale. SPI. Mielografia gazoasă sau cu substanţe opace precizează nivelul leziunii şi gradul de compresiune. Ramurile terminale pentru porţiunea lombară sunt: nervul crural şi nervul opturator. nerv cubital.) examenul clinic trebuie coroborat obligatoriu cu examenul neurochirurgical. radiculare sau periferice. existenţa artrozelor. RMN. tulburări de reflexe. E. clinic şi radiologic. deficite motorii segmentare sau globale. Plexul lombar dă ramuri colaterale senzitive cutanate pentru porţiunea inferioară a abdomenului. Regiunea lombară şi mai ales ultimele două discuri lombare reprezintă sediul de predilecţie al bolii. dureri provocate prin manevrele de elongaţie. examene radiologice speciale (AMC. De obicei este unică dar poate fi multiplă. În cazurile complicate cu leziuni tronculare sau radiculare. În stabilirea diagnosticului funcţional şi al capacităţii de muncă se vor aprecia separat paraliziile de plex brahial şi paraliziile plexului lombo-sacrat care. neremise în timp (exemplu: pareze sau paralizii de SPE. tulburări de sensibilitate obiectivă. Plexul sacrat dă ramuri motorii fesierilor. lombare.M. în regiunea dorsală. modificări ale curburilor fiziologice. ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────────── ──────┐ │ Diagnostic clinic │ Diagnostic funcţional │ Incapacitate adaptivă │ Grad de invaliditate │ .C. CT). prin modificările date. EMG şi VCM sunt indispensabile pentru diagnosticul diferenţial.) sau sechele compresive medulare. tulburări sfincteriene etc. toracale) şi pe traiectul nervului. PARALIZIILE MEMBRULUI INFERIOR Plexul lombo-sacrat este format din primele rădăcini lombare şi unirea celei de a V-a rădăcini lombare cu primele trei rădăcini sacrale. Date clinice: dureri vertebrale (cervicale. DISCOPATIILE Numele bolii şi sinonime: hernia discului intervertebral. Cel mai frecvent apare în regiunea lombară. În prezenţa complicaţiilor postoperatorii (arahnoidite. fese şi faţă posterioară a coapselor. tulburări trofice. pătratului lombar şi ramuri senzitive pentru tegumentele perineului. iar pentru porţiunea sacrală nervul sciatic. care arată prezenţa unui sindrom de enervare. Diagnostic clinic: Pentru stabilirea diagnosticului clinic sunt necesare: un examen clinic complet şi examenul radiologic. care este scăzută în leziunile nervilor periferici. sciatică vertebrală. Date radiologice: se apreciază pensare discului intervertebral. întâlnindu-se în aceeaşi regiune sau în diferite regiuni ale coloanei vertebrale. apoi în cea cervicală şi. existenţa osteofitelor. radiografia fiind indispensabilă pentru stabilirea diagnosticului diferenţial. spontan sau la mişcări active şi/sau pasive.M. Toate aceste modificări pot fi absente în leziunile recente sau minime ale nervilor periferici. Formularea diagnosticului: diagnosticul corect al discopatiei se formulează după stadiul evolutiv al bolii. În cazul discopatiilor vertebrale operate sunt numeroase situaţii în care sechelele se pot aprecia numai pe baza examenului clinic neurologic când există leziuni motorii sau senzitive tronculare. existenţa malformaţiilor coloanei. pot conduce la scăderea capacităţii de muncă parţial sau în cea mai mare parte. tulburări circulatorii. nerv radial.

│ │în gradul III de invaliditate. tratament şi consult │ │dureri la tuse. │ │blocaj al segmentului vertebral │ │ │ │ │. │ │pierdută. Se contraindică│ │cu greutate a bolnavului şi la care │de staţiune şi mers. │ │ │ │osteotendinoase │ │ │ │ │. │numai cu mare dificultate │ │ │ │ │prin foţa proprie │ . tulburări de │bolnavul se poate deplasa │orice activitate profesională. │ │. │scăderea performanţelor de │Se contraindică activităţile profesionale ce │ │obiectivă nu este prea marcată. iar deficitul motor este │ │de precizie şi viteză. deoarece prin imposibilitatea │ │şi tulburări sfincteriene (sindrom de │ │ │efectuării gestualităţii bilaterale şi a │ │coadă de cal) │ │ │deplasării prin forţe proprii sau cu sprijin. │ │ tulburări de sensibilitate obiectivă│ │ │ │ │ sechelele postoperatorii ale herniei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Deficit motor unilateral brahial sau │Deficienţă de manipulaţie. strănut sau eforturi │ │ │neurochirurgical. │ │ │moderat. │ │ │ │ │ │ │a) Stadiu I (algic) │Deficienţă de manipulaţie şi │ 20-49% │Nu se încadrează în grad de invaliditate. │ │început. │ │ │ │ │ │ │Deficit motor bilateral brahial sau │Deficienţă de manipulaţie.contractură musculară paravertebrală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │3. │ │îndelungată care conduc la deplasarea │accentuată prin tulburări locomotorii │deplasare în sensul că │gradul II (doi) de invaliditate. │ │Tetraplegfe.faza III │Deficienţă de manipulaţie sau │ 20-49% │Nu se încadrează în grad de invaliditate. │ │recomandă repaus. │ │recomandă repaus şi tratament recuperator. Se │ │de blocaj) │ │ │recomandă tratament recuperator complex. │ │dureri la nivelul coloanei vertebrale │ │ │ │ │spontane sau la apăsare.deficit motor moderat │limitată (circa 6 luni) în vederea │ │ │ │. │ │încadrează în gradul II de invaliditate. │ │ │ │ │c) Stadiul III (paralitic sau │Deficienţă de manipulaţie sau │ 50-60% │Capacitatea de muncă 50% pierdută. │ │ostostatism şi mers │presupun deplasări pe distanţe mari. Discopatie vertebrală . │ │simptomatologia subiectivă şi │manipulaţie şi tulburări respiratorii. Discopatie vertebrală-faza I (faza │Deficienţă locomotorie uşoară. Se │ │(faza neurologică) │locomotorie uşoară. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele clinice cu evoluţie │Deficienţă funcţională globală │70-90% prin dificultăţi de │Capacitate de muncă pierdută în totalitate. locomotorie │ 70-89% │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate.M. Se recomandă │ │caracterizează prin: │ │ │tratament recuperator şi în funcţie de profesie │ │ deficit motor │ │ │şi vârstă vor fi reorientaţi profesional în │ │ absenţa reflexelor osteotendinoase │ │ │vederea recuperării totale. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Distrofiile musculare progresive │ │ │ │ │(D. manipulare cu viteză şi precizie. locomotorie │ 90-100% │Capacitatea de muncă este în totalitate │ │crural cu tulburări de sensibilitate │şi sfincteriană gravă. │şi tulburări sfincteriene accentuate. │ 20-49% │Nu se încadrează în grad de invaliditate. Se │ │Iritaţie radiculară. │manipulaţie bilaterală. Se │ │crural cu tulburări de sensibilitate. deplasări │ │amiotrofiile musculare sunt la │ │prelungit şi prin tulburări │cu greutate. tetrapareză sau │ │ │cât şi prin lipsa controlului sfincterian. bolnavul prezintă│locomotorie uşoară. │ │tulburări de sensibilitate şi │ │ │ │ │tulburări sfincteriene tip │ │ │ │ │incontinenţă (cazuri extrem de rare). gradul III │ │Formele clinice la debut când │prin tulburări locomotorii de │greutate a bolnavului. prin │(trei) de invaliditate.P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. Se │ │dureroasă) │ │ │recomandă tratament recuperator complex.diminuarea reflexelor │intervenţiei chirurgicale. Se │ │caracterizează prin: │locomotorie accentuată pe o perioadă │ │încadrează în gradul II de invaliditate. toate│ │parapareză. │ │amiotrofiile musculare sunt marcate.tulburări de sensibilitate │ │ │ │ │obiectivă. │ │.├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────── ──────┤ │1. de întrerupere) se │locomotorie medie.) │ │ │ │ │ │Deficienţă funcţională globală medie │50-69% prin deplasarea cu │Capacitatea de muncă 50% pierdută. Discopatie vertebrală-faza II (faza│Deficienţă locomotorie uşoară. │ 0-20% │Nu se încadrează în grad de invaliditate. Se încadrează│ │paretic. Bonne) │ │ │ │ │b) Stadiu II (de compresiune) se │Deficienţă de manipulaţie sau │ 75-89% │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate.Semne de elongaţie pozitive │ │ │ │ │(Lasseque. paraplegie însoţite de │ │ │acestea împiedică încadrarea în mediul social.

simetric distal şi nu se │ │manipulare de greutăţi. │ │pleoapelor. │ │însoţesc de complicaţii psihice şi │ │ │ │ │cardiace sau acestea sunt de │ │ │ │ │intensitate medie. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele clinice ce se însoţesc de │Deficienţă globală accentuată prin │70-85% prin tulburări de │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate. │ │sunt discrete. │ │ │ │ │ │ │ │Distrofia miotonică Steinert │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele clinice la debut care nu au │Deficienţa globală medie prin tulburări│50-70% prin scăderea │Capacitatea de muncă 50% pierdută. │intenţionale bruşte. tulburări de vedere │ │ │ │ │(cataractă). flexorii │endocrină. │ │generalizată cu tendinţă de agravare │prehensiune şi tulburări de masticaţie. orbicularul │ │ │de execuţie. De regulă │efort. în care deficitul motor│ │prestaţie la efort. │ │ │psihice.│ │ │ │ │ │ │ │Miotoniile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele autosomal dominante │ │ │ │ │asimptomatice şi uşoare care devin │Deficienţă funcţională globală uşoară │20-49% prin tulburări în │Capacitatea de muncă păstrată: nu se încadrează │ │relevante numai în situaţia executării│prin limitarea capacităţii fizice la │realizarea mişcărilor │în grad de invaliditate. │ │tulburări de vorbire. │musculare distal la membrele│(trei) de invaliditate. gradul III │ │încă amiotrofii musculare sau acestea │de locomoţie şi manipulaţie. tulburări de │ │ │ │ │gestualitate bilaterală cu │ │ │ │ │pierderea capacităţii de │ │ │ │ │autoservire. │de autoservire. │Se contraindică activităţile profesionale ce │ │miotonia este limitată la câteva grupe│ │ │presupun activităţi bimanuale cu forţă şi viteză│ │musculare (limba. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Miozitele şi polimiozitele │ │ │ │ . │şi mers. loja │conducere intracardiacă. │gestualitate bilaterală. oboseala precoce│Se contraindică activităţile profesionale ce │ │progresivă în timp. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele recesive .│ │ │ │nesprijinit sau cu sprijin. │ │ │ │ │ │ │ │Formele clinice care au condus la │Deficienţă funcţională globală gravă │90-100% prin dificultăţi în │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate. tulburări de │de manipulaţie şi │ │ │eminenţei tenare. fonaţie. │bilaterală totală inclusiv posibilităţi│forţa proprie fiind │partea altei persoane. │Se recomandă asigurarea unui loc de muncă │ │este mediu. cu prinderea │ │şi scăderea forţei şi │presupun activităţi bimanuale cu forţa şi viteza│ │musculaturii flexoare distal la membre│ │vitezei de execuţie a │de execuţie. tulburări de manipulaţie │bolnavul nedeplasabil prin │supravegherii şi îngrijirii permanente din │ │tulburări de deglutiţie. │ │mişcărilor. tulburări de vedere. │ │alimentaţie. tulburări mari │ │ │ │ │de deglutiţie şi respiraţie. │prin tulburări de gestualitate. tulburări de │deplasare în sensul că │gradul II (doi) de invaliditate. musculatura distală a │ │ │ │ │membrelor).simptomatologia │Deficienţa funcţională globală medie │50-65% prin scăderea forţei │Capacitatea de muncă 50% pierdută: gradul III │ │este întotdeauna mai severă. tulburări │ │ │gâtului. │ │imobilizarea bolnavului şi se însoţesc│prin tulburări locomotorii de staţiune │mers şi ortostaţiune ce fac │gradul I (unu) de invaliditate cu necesitatea │ │de mari tulburări respiratorii. │protejat. Performanţele acestor │ │ │ │ │bolnavi uneori sunt chiar │ │ │ │ │impresionante (pseudohipertrofii │ │ │ │ │musculare în 25% din cazuri). adecvat. │ │ │ │ │prin imposibilitatea │ │ │ │ │efectuării eficiente a │ │ │ │ │oricărei gestualităţi │ │ │ │ │profesionale şi prin │ │ │ │ │dificultăţi de respiraţie. │tulburări de vorbire. endocrine. │capacităţii fizice de │(trei) de invaliditate. tulburări de reglare │deplasarea bolnavului se │Se contraindică orice activitate profesională. │ │ │anterioară a gambei şi se însoţesc de │ │tulburări de vedere şi │ │ │complicaţii cardiace. musculatura antebraţului. │face cu greutate. interosoşi. │ │pe musculatura facială.│superioare. │persoane. │ │amiotrofii musculare marcate cu │tulburări de locomoţie. │ │unei mişcări bruşte. │ │şi a musculaturii mimicii. tulburări de masticaţie│deplasabil cu ajutorul altei│ │ │ │deglutiţie şi respiraţie. │ │scăderea forţei musculare preferenţial│manipulaţie.

│Se contraindică activităţile profesionale ce │ │progresiv şi în care sindromul │ │scăderea forţei musculare │presupun şi manipulaţie bilaterală în forţă. │statică şi variante │deplasări prelungite. │ │tulburări motorii cu caracter │tulburări de manipulaţie bilaterală. │bolnavului se face cu mare │Se contraindică orice fel de activitate │ │cvaxipermanent cu răspuns ineficient │tulburări de vorbire. tulburări în realizarea│. │acomodare. masticaţie. │ │la terapia medicamentoasă. gradul III │ │fonaţie. │deplasare │gradul II (doi) de invaliditate. tulburări de │ │ │musculaturii gâtului . modificarea │ │îşi pot relua activitatea. urcatul şi coborâtul │ │ │tulburări respiratorii. diagnosticul este susţinut pe │scăderea capacităţii de prestaţie la │ │în grad de invaliditate.│ │ │ │ │ │Formele acute se caracterizează prin │Deficienţă funcţională globală uşoară │20-49% prin faptul că │Capacitatea de muncă păstrată. activităţii în forţă şi viteză. tulburări de │prelungit. deglutiţie. tulburări de │gestualitate şi prehensiune. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele subacute şi cronice se │Deficienţă funcţională globală medie │50-65% prin tulburări de │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate. nu se încadrează │ │episod febril cu algii musculare │predominant prin alterarea stării │generează doar ITM. tulburări de deglutiţie. │deglutiţie.│din partea altei persoane. │ │spontane dar mai ales la modificări │generale şi tulburări de locomoţie. │prin tulburări de mers şi statică. │ │terapia medicamentoasă asociată. │greutate prin forţe proprii. │activităţi ce presupun efort vizual prelungit. │ │ │ │ │ │ │ │Formele bulbare ce se însoţesc de │Deficienţă funcţională globală gravă │90-100% prin tulburări în │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate. │prin tulburări de │ │ │ │ │alimentaţie. │ │deficitul muscular este accentuat la │accentuată prin tulburări locomotorii. masticaţie şi │accentuată prin tulburări locomotorii. │mers în sensul că deplasarea│gradul II (doi) de invaliditate. de │Deficienţă funcţională globală │70-90% prin tulburări de │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate. │sprijin. când deficitul│tulburări de manipulaţie bilaterală. │ │ │pseudomiopatic. │ │ │ │ │ │ │ │BOLILE DEGENERATIVE ŞI │ │ │ . nu se încadrează │ │săracă. │realizarea mersului cu forţe│gradul I (unu) de invaliditate. │ │ │ │ │ │ │Formele cu tulburări oculare şi/sau │Deficienţă funcţională globală medie │50-69% prin tulburări în │Capacitatea de muncă 50% pierdută. │perioada de stare bolnavii │ │ │active şi pasive. │ │musculaturii faringiene posterioare │variantelor posturale şi prin tulburări│forţe proprii uneori prin │ │ │determinând disfagia şi insuficienţa │de deglutiţie şi respiraţie. │ │tulburări mari de deglutiţie.simptomatologie │Deficienţă funcţională uşoară prin │ 20-49% │Capacitatea de muncă păstrată. │tulburări ce necesită │ │ │ │ │prezenţa altor persoane │ │ │ │ │pentru supraveghere şi │ │ │ │ │îngrijire prin pierderea │ │ │ │ │capacităţii de autoservire. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele cronice complicate în care │Deficienţă funcţională globală │70-90% prin tulburări de │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate. respiraţie şi │ │ │ │ │tulburări de gestualitate │ │ │ │ │bilaterală. │ │tulburări motorii cu răspuns parţial │vizuale de acomodare. │ │tulburări respiratorii. │ │ │ │ │ │ │Formele cu tulburări oculare. │ │simptomatologie ce se instalează lent │tulburări de manipulaţie. iar după│în grad de invaliditate. tulburări de │scărilor. │ │ │ │vorbire şi alimentaţie. │ │muscular este pe primul plan putând │ │proximal atât la membrele │ │ │merge chiar la amiotrofii rizomelice │ │superioare cât şi la │ │ │ce conturează un tablou │ │membrele inferioare. │ │probele de provocare şi cu răspuns │efort prelungit. │proprii.deplasare dificilă prin │orice activitate profesională. │ │Se contraindică muncile cu efort fizic │ │100% la terapia medicamentoasă. Se contraindică│ │care se adaugă insuficienţa │de manipulaţie.capul balant.│profesională. tulburări de │ │ │imobilizare şi insuficienţă │ │deglutiţie şi tulburări │ │ │ventilatorie extrapulmonară │ │ventilatorii. │alimentaţie şi tulburări respiratorii. │deplasări mai dificile. │ │ │prelungit. deglutiţie. tulburări de │Se contraindică activităţile profesionale cu │ │la terapia medicamentoasă. │ │ │consistenţei musculare care capătă │ │ │ │ │duritate şi se tumefiază. │ │caracterizează printr-o │prin tulburări de locomoţie şi │deplasare în sensul unei │gradul II (doi) de invaliditate. tulburări de │Necesită îngrijire şi supraveghere permanentă │ │motor este permanent şi rezistent la │tulburări de vorbire. │ │ │+/manifestări articulare. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Miastenia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele de debut . │posturale. tulburări │realizarea mersului │(trei) de invaliditate. │ │manipulaţie şi gestualitate │ │ │În aceste cazuri se poate ajunge la │ │bilaterală. masticaţie şi │prin tulburări locomotorii. │ │fonaţie.

Diagnosticul se pune │prin scăderea capacităţii fizice la │ │Se contraindică activităţile profesionale cu │ │de regulă pe examinările paraclinice │eforturi mari şi tulburări de │ │eforturi fizice. │ │ │ │ │ │ │Forma generalizată cu atrofie globală │Deficienţă funcţional globală │71-90% prin tulburări de │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate. │ │ │ │ │ │ │ │Forma generalizată cu atrofie globală │Deficienţă funcţională globală gravă │90-100% prin tulburări de │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate. │ │dramatică. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Forma generalizată este una din cele │Deficienţă funcţională globală │70-90% prin tulburări ce fac│Capacitatea de muncă în totalitate.T. │regulă cu sprijin). │Se contraindică activităţile profesionale ce │ │tulburări de sensibilitate). │proprii. │ │predominanţa simptomelor de neuroni │tulburări de fonaţie şi deglutiţie. de fonaţie. cu │accentuată prin tulburări locomotorii. prin │deplasabil cu mare greutate │Se contraindică orice activitate profesională.N. │ │tip polinevritic şi tulburări │tulburări de sensibilitate periferică.)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Forma pseudopolinevritică . │ │examenul obiectiv semnalează doar │pentru efort susţinut. simptomatologia de │medie prin tulburări în realizarea │mers şi ortostatism │(trei) de invaliditate. │ │ │ │ │deglutiţie ce necesită │ │ │ │ │asistare permanentă..L. gradul III │ │predomină la membrele superioare │medie prin tulburări în realizarea │gestualitate şi prehensiune │(trei) de invaliditate. │forte bilaterală. │ │ │ │ │ │ │ │Eredoataxia spinocerebeloasă │ │ │ │ │Friedreich │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele clinice la debut cu modificări│Deficienţă funcţională globală uşoară │ 20-49% │Capacitatea de muncă păstrată. │ │clinice minime. gradul III │ │relativ atipică. │ │a întregii musculaturi cu mers dificil│accentuată prin tulburări locomotorii. │mers şi statică. │ │Se contraindică activităţile cu efort fizic │ │abolirea R. │ │(biopsia musculară). tulburări grave │permanentă. │ │manifestă la musculatura inervată de │tulburări neovegetative. │ │ │presupun manipulaţie de precizie şi în forţă. │sensibilitate periferică minore. │prin tulburări endocrine. │prin forţe proprii (de │ │ │vegetative şi endocrine asociate. │ │neuroni motori periferici domină │mersului prelungit şi a variantelor │prelungit.│ │EREDODECENERATIVE ALE S. │ │ │ │respiratorii. │ │motori centrali. nu se încadrează │ │Formele clinice fruste cu manifestări │Deficienţă funcţională globală uşoară │ 20-49% │în grad de invaliditate.O. iar simptomatologia de│posturale. │gestualitate şi prehensiune │ │ │ │ │bilaterală ce conduc la │ │ │ │ │pierderea capacităţii de │ │ │ │ │autoservire.│mers ce fac bolnavul │gradul I (unu) de invaliditate. tulburări de │bolnavului prin forţe │Bolnavul necesită îngrijire şi supraveghere │ │nucleii motori bulbari. │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele superioare când modificările │Deficienţă funcţională de manipulaţie │50-70% prin tulburări de │Capacitatea de muncă 50% pierdută.forma cu evoluţie │Deficienţă funcţională gravă prin │90-100% prin tulburări ce │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate. │bolnavului prin forţe │Se contraindică orice activitate profesională. prin │ │ │ │ │tulburări de gestualitate şi│ │ │ │ │prehensiune. │ │ │ │ │ │ │ │Scleroza laterală amiotrofică (S. lucrul în frig şi umezeală. schiţă de picior │ │ │susţinut şi deplasări pe distanţe mari. deglutiţie. │ │absentă. │ │septat. ortostaţiune │ │tip piramidal este foarte discretă sau│ │ │îndelungată şi eforturi fizice mari. simptomatologia fiind │tulburări respiratorii. │mers ce fac bolnavul │gradul II (doi) de invaliditate. │ │ │ │ │ │ │ │Forma bulbară . │ │proprii. │Se contraindică activităţile profesionale ce │ │tabloul clinic.│prin tulburări de manipulaţie bilaterală│nedeplasabil prin forţe │Necesită prezenţa unei persoane de supraveghere │ │ │şi prin tulburări de sensibilitate şi │proprii. │ │la imobilizarea bolnavului permanentă. prin tulburări de │şi îngrijire permanentă. │ │presupun mers prelungit. gradul II │ │mai frecvente cu evoluţie lentă. cu tulburări de sensibilitate │prin tulburări de manipulaţie. nu se încadrează │ │obiective discrete mult timp la care │prin scăderea performanţelor fizice │ │în grad de invaliditate.A. │fac dificilă deplasarea │gradul I (unu) de invaliditate. │ │ │neurovegetative.C. tulburări de │ │ │ │ │statică şi tulburări │ │ │ │ │respiratorii. │ │ │ │ │ │ │ │Capacitatea de muncă păstrată. │ . │dificilă deplasarea │(doi) de invaliditate. │ │(tulburări motorii + amiotrofii + │gestualităţii bilaterale. Debutul periferic sugerează o│ │ │ │ │pareză de SPE.forma │Deficienţă funcţională locomotorie │50-69% prin tulburări de │Capacitatea de muncă 50% pierdută. │ │a musculaturii care a condus în timp │prin tulburări de statică şi locomoţie.

│ │contracturii piramidale +/ tulburări │ │ │ │ │de sensibilitate. │devine mai dificil pe │Se contraindică activităţile ce presupun │ │lent progresivă şi prezintă deficite │ │distanţe mari. gradul III │ │la care ataxia cerebeloasă este │predominent prin tulburări de │mers prelungit (mers cu │(trei) de invaliditate. de manipulaţie │mers în sensul că mersul │parte. │ │ │ │ │ │ │ │ │Deficienţă funcţională globală gravă │90-100% prin tulburări de │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate. │şi cu sprijin. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele clinice bine exprimate la care│Deficienţă funcţională medie prin │50-69% prin tulburări de │Capacitatea de muncă 50% pierdută.│scobit. │ │ │ │forţă este dificilă. în sensul că mersul se│gradul II (doi) de invaliditate.tulb. │ │atrofii musculare şi deficite motorii │manipulaţie. │mers. prin tulburări mari de echilibru │prin forţe proprii dificil │Se contraindică orice activitate profesională. │ │întrebare. │prin forţe proprii. │ │ │ │ │ │ │ │Formele clinice care datorită │Deficienţă funcţională gravă prin │90-100% prin tulburări de │Capacitatea de muncă pierdută în cea mai mare │ │amiotrofiilor musculare şi │tulburări locomotorii. prin tulburări în hemodinamica │ │program normal în locuri de muncă fără . │ │accentuate însoţite de tulburări de │tulburări cardiace. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele clinice după ani de la debut │Deficienţă funcţională globală │70-90% prin tulburări în │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate. deplasări posturale şi │ │motorii medii. cifoscolioză. │ │ │ │ │ │ │ │Formele clinice cu evoluţie │Deficienţă funcţională globală │70-90% prin tulburări de │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate.sindrom │ │ │ │ │polimorf . Se recomandă activitate cu │ │ instabilitate psihică │simptomatică.49% │de invaliditate. │ │manipulaţia bilaterală în │activităţi bimanuale în forţă. │tulburări cardiace. │ │şi care prin tulburările ataxice fac │accentuată prin tulburări de statică şi│realizarea mersului. │bolnavul nu se poate deplasa│Bolnavul necesită ajutor şi supraveghere │ │ │ │prin forţe proprii fiindu-i │temporară din partea altei persoane.│mers. │ │ │ │ │ │ │ │Eredoataxia cerebeloasă Pierre . │ │ │şi prin tulburări de vorbire. dar a căror evoluţie este │manipulaţie. │ │deficienţelor motorii şi generalizate │bilaterală. gradul 0 (zero) │ │ ameţeli │Deficienţă funcţională uşoară când cuprinde triada │ 0 . │ │cu sprijin. │ │ │ │necesar ajutorul altei │ │ │ │ │persoane. mers │gradul II (doi) de I invaliditate. gradul III │ │diagnosticul nu mai ridică semne de │tulburări de locomoţie şi tulburări de │mers în sensul că mersul │(trei) de invaliditate. │ │ │ │ │ │ │Formele clinice cu evoluţie progresivă│Deficienţă funcţională globală medie │50-69% prin tulburări de │Capacitatea de muncă pierdută 50%. SINDROMUL │ │ │ │ │ POST-CONTUZIONAL │ │ │ │ │ REZIDUAL . iar │ortostatism prelungit. │ │tulburări de prehensiune │ │ │ │ │bilaterală. │ │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────────── ──────┘ ┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────────── ──────┐ │ Diagnostic clinic │ Diagnostic funcţional │ Incapacitate de muncă │ Grad de invaliditate │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────── ──────┤ │I. tulburări psihice şi │realizează cu dificultate │Se contraindică orice activitate profesională. │ │deplasarea bolnavului imposibilă. SINDROAME │ │ │ │ │ POSTTRAUMATICE │ │ │ │ │ EVOLUTIVE │ │ │ │ │1. │ 20-49% │Capacitatea de muncă păstrată pentru │ │tulburările de coordonare şi echilibru│ │ │activităţile profesionale ce presupun muncă de │ │sunt moderate. │ │accentuată însoţită de tulburări de │coordonare şi echilibru. şi prin │ │ │endocrine. cardiace. uneori │ │ │sensibilitate +/. │dificultate datorită │Se contraindică activităţile cu deplasări pe │ │vorbire precum şi se accentuarea │ │tulburărilor ataxice). │ │ │prin tulburări de statică şi mers şi │statică şi mers în sensul că│gradul I (unu) de invaliditate. │ │ │ │prehensiune bilaterală.Marie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Formele clinice la debut în care │Deficienţă funcţională globală uşoară. │distanţe mari. prin tulburări de │permanentă. psihice. │ │ │birou. gradul I (unu) de invaliditate.prezintă o │ │ │ │ │triadă: │ │ │ │ │ cefalalgie │ │ │Capacitatea de muncă păstrată. │ │îndelungată la care s-au instalat │accentuată prin tulburări de locomoţie. │ │ │prin tulburări de vorbire. │proprii. tulburări psihice şi │devine imposibil prin forţe │Necesită prezenţa unei persoane de îngrijire │ │conduc la imobilizarea bolnavului.

│70 . │ │ │ │ │afazie. │ │ │ │ │sindroame dischinetice. EPILEPSIA │ │ │ │ │ POSTTRAUMATICĂ │Deficienţă neuro-psihică uşoară când frecvenţa │ │ │ │ │crizelor generalizate este mai rară de o criză pe │0 . │ │depresive. │ │Se recomandă muncă cu program redus . │ │ │ │ │ │ │ │ │Forme clinice . │Deficienţă funcţională medie când se adaugă şi unul │ 50 . fără conflictualitate.│ │ │ │ │ de boli psihice │ │ │ │ │ organice. │anticonvulsivant. │ │1-2 pe an │înălţime. anosmia │ │ │vizual. pe lângă │ │ │ │* sindrom piramidal.89% când se adaugă şi │Se contraindică orice activitate profesională.95% prin existenţa unui│Capacitatea de muncă şi de autoservire pierdută │ │ │manipulaţie. │ │ │Pierderea capacităţii de autoservire. │ │La bolnavii care nu au │când acestea survin mai rar decât odată pe săptămână│30 . SINDROAMELE │Deficienţă accentuată prin tulburări de manipulaţie. │crizelor este mai mare de │în siguranţa circulaţiei. │vorbire şi manipulaţie │Necesită supraveghere şi îngrijire permanentă │ │ │ │accentuat │din partea altei persoane.│post critică este prelungită. cu respectarea │ │* recentă (la câteva ore. lângă surse de apă sau foc.89% │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate .toate │Deficienţă neuro-psihică accentuată când frecvenţa │70 .79% când frecvenţa │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate │ │tipurile de epilepsie │crizelor este de cel puţin 2 pe lună sub tratament │crizelor este de 2 pe lună │gradul II (doi) de invaliditate. │manipulaţie şi locomoţie │gradul II (doi) de invaliditate. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SINDROAMELE │ │ │ │ . │ │ │ │ │paralizie facială.mai mult de 2 │Se contraindică orice activitate profesională. │ │ │ │ │ │ │3. │ │* afazia │Deficienţă funcţională accentuată când. la │ │traumatismului. se adaugă şi afazia. Se recomandă muncă cu │ │de la impact). iar în cazul crizelor │ │contraindicaţiilor bolnavilor epileptici.tură de │ │(iritabilitate. │este de o criză pe lună sub tratament. iar starea postcritică este │80 . │ │ SECHELARE │ │80 .sunt descrise la capit. │ │ │ │ │II. │ │Se pot adăuga sindroame │afaziei. │deficit de locomoţie.69% │Capacitatea de muncă pierdută 50%. │ │Forme după intervalul de │ │ │ │ │apariţie: │Deficienţă neuro-psihică medie . │ │generalizată sau focală.89% . gradul III │ │* imediată (câteva minute│crizelor generalizate convulsive şi neconvulsive │ │(trei) de invaliditate. fără │ │ │ │ │ritm impus şi solicitări ale analizorului │ │* diplopia. în subteran. │ │ │ │ │Se recomandă schimbarea locului de muncă.se│ │ │ │ │încadrează în gradul II (doi) de invaliditate.când frecvenţa │ 50 . │ │zile sau săptămâni după │parţiale prezenţa acestora este de o criză pe │ │ │ │impact).69% │Capacitatea de muncă 50% pierdută. │ 70 .49% când frecvenţa │Sunt contraindicate următoarele locuri de muncă:│ │avut epilepsie anterior │sub tratament. PSIHOZELE │ │ │ │ │ POSTTRAUMATICE │ │ │ │ │. │tulburările enumerate. │ │ │ │ │Se contraindică orice activitate profesională. iar starea │ │program redus de 4 ore/zi. iar în cazul crizelor parţiale │o frecvenţă de 1-2 pe an │de invaliditate. coordonare masticaţie. ENCEFALOPATIE │ │ │ │ │ POSTTRAUMATICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4. │în totalitate . stări │cerebrală de sensibilitate generală şi afectivitate.29% când crizele apar cu│Capacitatea de muncă păstrată . NEVROZELE │ │ │ │ │ POSTTRAUMATICE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5. │ │ POSTTRAUMATICE │locomoţie.gradul 0 (zero) │ │ │lună sub tratament.gradul I (unu) de invaliditate. gradul III │ │ │din sindroamele neurologice enumerate cu excepţia │ │(trei) de invaliditate. │ │ │ │ │ │ │2. insomnii). │ │ │ │afazia │ │ │Hemiplegie (hemipareză). │săptămână sub tratament. │ │ │prelungită. în │ │ │ │ │învăţământ şi cu publicul. tulburări ale │ │ │ │ │memoriei.│ │noapte.79% prin tulburări de │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate.4 ore/zi. │crize pe lună │ │ │ │ │ │ │ │ │Deficienţă gravă prin tulburări de locomoţie şi │90 . │ │neurologice: │ │ │activitate cu solicitări mici sau medii.

│ │ │ │60 .69% │(trei) de invaliditate. abolirea ROT). │de manipulaţie şi locomoţie │activităţi cu solicitări mici sau medii. │ │sensibili la presiune. │şi a tulburărilor ataxice. │ │tulburări de echilibru │ │ │nistagmus. gradul III │ │hemianopsice. Nu se încadrează │ │ │ │ │în grad de invaliditate. │Se contraindică orice activitate profesională.). │ │bilateral. │ │afectând cu predilecţie │ │ │Se recomandă scoaterea din mediu toxic cu plumb. psihoza │Deficienţă accentuată când apar şi alte semne │70 .R. │ │ │ │locomoţie │Se recomandă activităţi cu program normal în │ │. anemie. Este o │Deficienţă funcţională uşoară prin tulburări │ 0 .29% prin tulburări de │de invaliditate. . │ │Korsakov (confuzie. POLINEUROPATIILE │ │ │ │ │ TOXICE │ │ │ │ │1. de echilibru şi│ │ │ │ │tulburări psihice.4 ore/zi. │ │de invaliditate.gradul III │ │(diminuate). │ │ │ │ │HIPOACUZIE │ Deficienţă uşoară (vezi şi Criterii O.69% prin tulburări de │Capacitatea de muncă pierdută 50% . AGNOZIE. semne │ │(de locomoţie şi │ │ │piramidale.49% │Capacitatea de muncă păstrată. │ │ │ │ │Deficitul motor de tip │Deficienţă funcţională medie prin scăderea forţei │50 .89% prin existenţa │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate. │menţionate la diagnosticul clinic (ataxia cerebrală.disfazie. │0 . │ │ │ │ │ │ │ │Deficienţă accentuată (vezi Criterii oftalmologice).49% când se adaugă şi │ │ │. tulburări trofice.) │ 0 . │ │dezorientare. │ │. gradul 0 (zero) │ │polineuropatie motorie. │manipulaţie │(trei) de invaliditate. │ │80 . Polineuropatia │ │ │ │ │saturnină. mers prelungit sau muncă la │ │ │ │ │înălţime.tulburări de │ │tulburări de sensibilitate │ │ │sensibilitate │ │ │ │ │mioartro-kinetică │ │ │ │ │vibratorie şi tactile │ │ │Capacitatea de muncă pierdută 50% .L. tulburări │psihoza Korsakov). │Deficienţă funcţională medie prin tulburări de │ 50 . │ │ │ │ambliopiilor (vezi şi anexa │gradul II (doi) de invaliditate. ambliopii) │oftalmologice). │ │ │ │ │Program de 4 ore fără suprasolicitarea │ │ │ │ │aparatului vizual.gradul 0 (zero) │ │Tablou clinic: │locomoţie şi tulburări de sensibilitate.│VIZUALE (deficite │Deficienţă vizuală medie (vezi Criterii │ 50 .49% │Capacitatea de muncă păstrată. │ │ │ │1) │Se contraindică orice activitate profesională.│ │muşchii extensori ai │ │ │ │ │degetelor şi pumnului.69% │Capacitatea de muncă 50% pierdută. Polineuropatiile │ │ │ │ │ profesionale │ │ │ │ │a.79% prin existenţa │ │ │.89% în cazul │Capacitatea de muncă pierdută în totalitate.R. │ │deficitului motor accentuat │ │ │surditate. │ │ │confabulaţie).69% când se adaugă │ │ │Alte semne: paralizia │ │tulburări trofice şi │ │ │laterală a privirii. │ │ANOSMIE.gradul III │ │"radial" este simetric │musculare în membrele superioare.49% │Capacitatea de muncă păstrată . │ │în gradul III (trei) de invaliditate. │echilibru. │ │de memorie cu tendinţă la│ │de coordonare şi psihice. │gastro-intestinale.nervii şi muşchii sunt │manipulaţie. │ │(trei) de invaliditate. │ │70 . tulburări de │50-59% când apar tulburări │Se recomandă munci cu program redus . Se │ │ │ │ │recomandă program redus de 4 ore fără solicitări│ │ │ │ │senzoriale mari. │ │ │Deficienţă medie prin tulburări senzoriale (vezi │50 . disfonie.69% (vezi şi anexa 1) │Capacitatea de muncă 50% pierdută. │ │ │ │ │ │ │ │2. se încadrează│ │ │şi Criterii O. │ │30 .│deficitului motor accentuat │gradul II (doi) de invaliditate. │ │ │pseudotabetică.L. │ │stepat. ataxie │ │ │ │ │cerebeloasă.│70 .89% prin existenţa │ │ │ │ │deficitului locomotor. fără │ │.deficit motor (mers │ │ │locuri de muncă ce nu impun mers prelungit. Polineuropatia │ │ │ │ │ alcoolică │ │ │ │ │ │Deficienţă funcţională uşoară prin tulburări de │ 0 . pigmentarea mucoaselor. Diagnosticul │ │ │Se recomandă munci cu program redus de 4 ore/zi. │ │I.tulburări trofice │ │ │ortostatism. de │ │ │ │ │manipulaţie. neuropatie │ │manipulaţie).│ │clinic se stabileşte: │ │ │în afara mediului toxic cu plumb.

tulburări de locomoţie şi │ │ hidantoină │manipulaţie. gradul │(trei) de invaliditate sau gradul II (doi) │invaliditate. │Capacitatea de muncă 50% pierdută. Polineuropatiile │ │ │ prin insecticide │ │ │ tulburări │Deficienţă funcţională medie prin scăderea forţei III │ │pseudomiopatice │segmentare în membrele toracale şi pelvine. │Munci cu program de 4 ore/zi în afara │toxic cu mercur. ore. │ │ │b.69% │Se recomandă munci cu program redus de 4 │fără eforturi fizice susţinute. │ în │ │ │ fizice şi │ │ │ │ │ │Deficienţă funcţională medie prin scăderea forţei III │ │ │segmentare în membrele toracale. fără │(arsenic). │ │ │ creşterea excreţiei │ │ │urinare a plumbului şi │ │ │coproporfirinelor.49% │solicitări fizice mici sau medii. │Se recomandă activităţi cu program normal │locuri de muncă ce nu impun eforturi │de manipulaţie. activităţi cu solicitări │sau medii. │ │ │ toxice │ │ │ │ │ │ │ │d. │solicitări ale auzului. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . munci cu solicitări │sau medii.gradul │(trei) de invaliditate. fără ritm impus. gradul │(trei) de invaliditate. │Se recomandă munci cu program de 4 ore. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Capacitatea de muncă păstrată. gradul 0 │de invaliditate. │ │ │ producând surditate │ │ │ ireversibilă şi sindrom│ │ │ vestibular.Duchenne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 .69% (vezi şi anexa 1) 50 . │ │ Streptomicina are │ │ │ predilecţie pentru │ │ │ nervul │ │ │ acustico-vestibular. │ │Capacitatea de muncă 50% pierdută │(trei) de invaliditate. │segmentare la membrele │toracale │ │60-69% apar amiotrofii │Aran . Polineuropatia │ mici │ │ arsenicală │ │ │ parestezii. │ │ │În celelalte │ │ │poli-neuropatii │ │ │medicamentoase. │ │ │ │Capacitatea de muncă 50% pierdută. │Capacitatea de muncă păstrată.69% 50 . Polineuropatia │ │ │ mercurială │ │ │ leziuni motorii cu │ │ │pareze la membrele │Deficienţă funcţională uşoară cu deficite motorii (zero) │ │superioare. │ │complicaţii renale şi │ cu │ │digestive. │ │ │ fără │ │ │ mici │ │ │ │ │ │Deficienţă funcţională auditivă gravă şi de III │ │ │echilibraţie. │Capacitatea de muncă 50% pierdută.activităţi cu │ │ anamnestic (expunerea │ │ │prelungită la plumb).69% 0 . │ │ │ │Deficienţă funcţională medie prin tulburări de III │ │ │manipulaţie. │Capacitatea de muncă pierdută 50% . │Se recomandă munci cu program de 4 ore/zi. gradul │50-59% prin scăderea forţei │(trei) de invaliditate. cât şi │ │ │în membrele toracale. de │ │e.69% 0 . paralizii │Deficienţă funcţională uşoară prin tulburări (zero) │ │ amiotrofii tip Aran │parestezice. │ │ Duchenne. │ │ │ mediului │ │c. atât în│ │ │membrele pelvine.49% 50 . │Se recomandă munci cu program redus de 4 │fără ortostatism şi mers prelungit. gradul 0 │de invaliditate. Polineuropatiile │ │ │ medicamentoase │ fără │ │ │ │ │Pot fi date de: │ │ │ sulfamide │Deficienţă funcţională medie prin tulburări de gradul III │ │ streptomicină │sensibilitate. │ │ │ ore. este o │ │ │atingere simetric distală│ │ │a sensibilităţii. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 . cu │uşoare. │Se recomandă activităţi în afara mediului │mercur. │ │ │ simptomatologie │ │ │caracteristică. │toxice (insecticide).

mers şi ortostatism │prelungit. amiotrofie │locomoţie şi manipulaţie. │ │motorie. flască.69% (vezi anexa 1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Capacitatea de muncă 50% pierdută. │ │a-IIIa). locomoţie. profesională. │ │acută sau cronică. │ │extern şi a nervului │ şi │ │crural.stare generală │Deficienţă funcţională medie prin tulburări de III │ │alterată. │ │ │ │ │ │c. gradul 0 │de invaliditate. Polineuropatie │ │ │ paraneoplazică │ │ │Apare insidios. │ │ │ │ │2. │ │ │ │ │ │ │ │ │b. Polineuropatia │ │ │ porfirinică │ │ │Tablou clinic: │ │ │ paralizie de nerv │Deficienţă funcţională medie prin tulburări de III │ │radial. cu solicitări fizice medii. │Se contraindică munci ce suprasolicită │analizorul vizual.69% (vezi şi anexa 1) │ │ │ │ │ │ │ │Capacitate de muncă pierdută 50%. │manipulaţie. │ │mielopatică. Neuropatie vegetativă-│ │ │cu afectarea vezicii │Deficienţă funcţională accentuată prin tulburări │ │urinare şi impotenţă │sfincteriene.89% 50 . POLINEUROPATII │ │ │ METABOLICE │ │ │I. │ │ │ tulburări psihice │ │ │(delir.tulburări psihice de │ │ │tip: │ │ │ depresiv │ │ │ confuzional │Deficienţă funcţională accentuată prin tulburări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 . tulburări de │ │ptoză palpebrală. │ │ │ tulburări trofice.distale │ │ │ │ │ │d. │Se contraindică orice activitate │ │70 . │ │ │Tablou clinic: │ │ │. │ │sexuală. │Poate desfăşura activitate cu 4 ore. locomoţie şi tulburări de nervi │ │ tetrapareză (senzitivo-│cranieni. fără ortostatism │mers prelungit.cu │ │ │atingerea simetrică a doi│ │ │sau mai mulţi nervi │Deficienţă funcţională medie prin tulburări de III │ │periferici cu evoluţie │manipulaţie şi/sau locomoţie. │ │nervilor cranieni cu │mari de manipulaţie. │ │ │ │Capacitatea de muncă pierdută în .89% 50 . Oftalmoplegia │ │ │ diabetică │Deficienţă vizuală medie prin tulburări de III │ │(pareză de perechea │motilitate oculară. │ │ │Pot fi: . gradul │(trei) de invaliditate.89% 50 .proximale. │ redus de 4│ │encefalopatie │ │ │. paralizie │ │ │facială. │Munci cu program normal. │ │ │Capacitatea de muncă păstrată. gradul │(trei) de invaliditate. comă). Mononevrite . │Se contraindică orice activitate │ │ │ │ │Capacitatea de muncă pierdută 50%. gradul │(trei) de invaliditate. │ │ │ │ │Capacitatea de muncă pierdută în │gradul (doi) de invaliditate. fără │eforturi fizice mari.cu │ │ │afectarea în special a │Deficienţă funcţională uşoară prin tulburări de (zero) │ │sciaticului popliteu │sensibilitate (parestezii). │ │ │ │ │ │3.│II. │motilitate oculară şi tulburări psihice.79% prin tulburări de │manipulaţie şi locomoţie │80 . │ │ │ .89% când se adaugă │tulburări oculare şi psihice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 .49% 50 .69% (vezi şi anexa 1) 0 . │ │ │ │ profesională. │Se contraindică mersul şi ortostatismul │prelungit. │ │ │ │Capacitatea de muncă pierdută 50%. Polineuropatia │ │ │diabetică │ │ │În funcţie de tabloul │ │ │clinic se clasifică în │ │ │următoarele forme: │ │ │ │ │ │a.69% (vezi anexa 1) 70 . │ │ │ uneori atingeri ale │Deficienţă funcţională accentuată prin tulburări totalitate. │ │diplopie. totalitate. Multinevrite . gradul │(trei) de invaliditate. │Poate desfăşura activităţi cu program │ore/zi. │Capacitatea de muncă pierdută în │gradul II (doi) de invaliditate.

Demenţa în boala Pick .Demenţa în boala Alzheimer.leziunile sau bolile ce afectează direct sau selectiv creierul. manifestată prin interpretarea incorectă a proverbelor. agnozie. alte tulburări ale activităţii corticale superioare: afazie.secundară .alterarea sau accentuarea unor tulburări premorbide. de tipul bolilor sau leziunilor cerebrale sau afecţiunilor. 3. Stare de conştienţă clară.Demenţa în alte boli . 5. Deteriorarea memoriei. crescut │ │ │ │ │. inabilitatea de a sesiza asemănările şi diferenţele între cuvinte apropiate. antrenând o disfuncţie a creierului. Existenţa factorului organic. Cel puţin unul din următoarele elemente: a.Demenţa în boala Creutzfeld .  cu debut precoce  cu debut tardiv  formă atipică sau mixtă . manipulaţie. sfincteriene │ │gradul II (doi) de invaliditate. dificultăţi în definirea enunţurilor şi conceptelor.totalitate. apraxie. suficient de severă pentru a interfera cu activitatea socială şi profesională. deteriorarea gândirii abstracte. modificare a personalităţii .Demenţa în boala cu HIV . │ │Se contraindică orice activitate profesională. 2. │ │Probe de laborator: │ │ │ │ │. │ │ │şi psihice. Pierderea abilităţilor intelectuale.Jakob .Demenţa în boala Parkinson . Disfuncţia este: . │ │ amnestic │importante de locomoţie.V. Forme clinice .Demenţa în boala Huntington .în cazul bolilor sau tulburărilor somatice în care creierul este atins la fel ca alte organe sau sisteme ale organismului.primară . b. dificultate construcţională. INCLUSIV TULBURĂRILE SIMPTOMATICE Sunt tulburări mentale cu etiologie organică cunoscută.Demenţa vasculară  cu debut acut  prin infarcte multiple  subcorticală .H. DEMENŢA Criterii de diagnostic 1. d.S.teste de disproteinemie│ │ │ │ │crescute │ │ │ │ └─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────────── ──────┘ AFECŢIUNI PSIHICE TULBURĂRI MENTALE ORGANICE. . judecată deteriorată. c. 4.

tulburarea ciclului somn-veghe cu insomnie sau somnolenţă diurnă . halucinaţii. .uitarea evenimentelor recente.uitarea conversaţiei recente.necesitatea de a repeta de mai multe ori o relatare în vederea memorării. adreselor.│ Capacitate de muncă │ ├────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Formă uşoară│Deficienţă psihică uşoară │ 20-49% │Păstrată │ ├────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Formă medie │Deficienţă psihică medie │ 50-70% │Se pot încadra în gradul III de │ │ │ │ │invaliditate. numerelor de telefon. cu dificultăţi în activitatea profesională. 2. Dezorientare şi deteriorarea memoriei 4. alteori este precedat de simptome prodromale cum ar fi neliniştea. Diagnosticul funcţional Se elaborează pe baza simptomatologiei clinice.demenţa medie .accentuarea semnelor de mai sus.uitarea numelor. . Evoluţia lentă este mai probabilă dacă o maladie sistemică sau un dezechilibru metabolic este subiacent deliriumului.demenţa severă . 5. . Elementele clinice se dezvoltă după o scurtă perioadă de timp (ore sau zile) şi tind să fluctueze în cursul unei zile.ezitare în răspunsurile la întrebări. a investigaţiei socio-profesionale. În mod obişnuit. RMN) sau electrodiagnostice (EEG). dificultatea de a gândi clar.vorbire uneori incoerentă . Cel puţin 2 din următoarele elemente: . a evenimentelor curente. deteriorare socială moderată. ┌────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┐ │ Criterii │ Dg.deteriorarea judecăţii.Intensitatea tabloului clinic . .demenţa gravă . a examinării psihologice. deliriumul se dezvoltă după o scurtă perioadă de timp.tulburări de percepţie: iluzii. examen somatic sau teste de laborator a unui factor organic specific considerat a fi etiologic. .demenţa uşoară . . poate lucra program de 4 ore │ │ │ │ │cu efort intelectual redus │ ├────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Formă severă│Deficienţă psihică accentuată│ 70-90% │Se pot încadra în gradul II de invaliditate│ ├────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Formă gravă │Deficienţă psihică gravă │ 90-100% │Se pot încadra în gradul I de invaliditate. hiperestezie senzorială auditivă şi vizuală. interpretări eronate . .sarcini neterminate pentru că nu ştie de unde să le reia.incapacitate de memorare. . . Criterii de diagnostic clinic 1. . Evidenţa din anamneză. a controlului pulsional. vise terifiante.│ │ │ │ │necesită îngrijire şi supraveghere │ │ │ │ │permanentă din partea altei persoane │ └────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────┘ DELIRIUM Elementul esenţial îl constituie obnubilarea conştiinţei. debutul este relativ rapid şi evoluţia fluctuantă. . a investigaţiilor imagistice (CT. concentra şi susţine atenţia asupra stimulilor ambientali. uneori apare brusc.creşterea sau scăderea activităţii motorii 3. Obnubilarea conştiinţei cu reducerea capacităţii de a-şi mobiliza. funcţional │Incapacit.uitarea numelor celor apropiaţi. insomnii nocturne sau somnolenţă diurnă.uitarea datelor personale. coşmaruri.

│ │sever cu afectare importantă a│ │90-100% │capacitatea de │ │funcţiilor somatice │ │ │autoservire │ └──────────────────────────────┴──────────────────┴────────────┴────────────────────────┘ SINDROMUL AMNESTIC ORGANIC Elementul esenţial este deteriorarea memoriei de scurtă şi de lungă durată pe fondul conştiinţei clare. Halucinaţiile pot sta la originea unor elaborări delirante. Prezenţa factorilor organici. analize biochimice. psihică şi psihologică). CT. cu durată mare şi │Deficienţă psihică │ 50-70% │III de invaliditate. absenţa criticii│ │ │invaliditate │ └──────────────────────────────┴──────────────────┴────────────┴───────────────────┘ ALTE TULBURĂRI MENTALE ORGANICE HALUCINOZA ORGANICĂ (NEALCOOLICĂ) Criterii de diagnostic 1. funcţional │Incapacitate│Capacitate de muncă│ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────┤ │Tulburări moderate de memorie │Deficienţă psihică│ 50-70% │Se pot încadra în │ │de scurtă şi lungă durată │ medie │ │gradul III de │ │cu relativa lor conştientizare│ │ │invaliditate │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────┤ │Tulburări mari de memorie de │Deficienţă psihică│ 70-90% │Se pot încadra în │ │scurtă şi lungă durată │ accentuată │ │gradul II de │ │confabulaţii. pot │ │frecvente. funcţie de │ │etiologia indică un prognostic│ gravă │ │investigaţia socială. a modificărilor de dispoziţie. Deteriorarea memoriei de scurtă şi de lungă durată. ┌──────────────────────────────┬──────────────────┬────────────┬───────────────────┐ │ Criterii │ Dg.│Deficienţă psihică │ 20-49% │Păstrată │ │evoluţie de scurtă durată │uşoară │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ │Halucinaţii complexe. pierderea capacităţilor intelectuale sau halucinaţii. . ecografii) şi electrodiagnostic. Halucinaţii persistente sau recurente. Nu există obnubilarea conştiinţei şi pierderea abilităţilor intelectuale. subiectul poate fi conştient de starea sa. Criterii de diagnostic clinic 1. cu idei delirante restrânse │ Deficienţă psihică │ │Se pot încadra în gradul │ │la conţinutul halucinaţiilor. depresie. │ │ │Se pot încadra în gradul │ │organizate. se însoţeşte de │ │ │I de invaliditate. 2. 2. neurologică. 3. Prezenţa factorilor organici. ┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────────────┐ │ Criterii │Diagnostic funcţional│Incapacitate│ Capacitate de muncă │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ │Individul este conştient de │ │ │ │ │natura patologică a tulburărilor. 3. iar │Deficienţă psihică│ │aprecia. se va│ │deteriorare marcată. dar aceste idei nu sunt pe prim plan. vizuale sau auditive. gândire şi intelect. RMN. cu debut brusc şi evoluţie cronică. ┌──────────────────────────────┬──────────────────┬────────────┬────────────────────────┐ │ Criterii │ Dg. 3.Diagnosticul funcţional se stabileşte după investigaţie clinică complexă (somatică. 2. investigaţii imagistice (radiografii. disforie │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────────────────┘ TULBURAREA DELIRANTĂ ORGANICĂ Criterii de diagnostic clinic 1. evoluţie subacută │medie │ │lucra cu program de 4 ore│ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤ │Halucinaţii cu durată de câţiva │ │ │ │ │ani. Absenţa obnubilării. │ accentuată │ 70-90% │II de invaliditate │ │anxietate. Nu există obnubilare. Existenţa factorilor organici. Ideile delirante persistente sau recurente sunt elementul central. funcţional │Incapacitate│ Capacitate de muncă │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Diagnostic clinic │Deficienţă psihică│ 75-90% │Se pot încadra în gradul│ │ │ accentuată │ │II de invaliditate │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Dacă intensitatea tulburărilor│ │ │Se pot încadra în gradul│ │este mare.

izolare │ │ │ │ └─────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────┘ TULBURARE DISOCIATIVĂ ORGANICĂ Criterii de diagnostic clinic . leziuni ale emisferului nedominant.│ │ │ │ │disforie. . │ medie │ 50-70% │invaliditate. fără efort intelectual susţinut │ ├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Gândire magică. Contraindicaţii │ │cu activitatea profesională │ │ │de loc muncă cu periculozitate │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┤ │Frecvente decompensări cu │ │ │ │ │interferenţa importantă a │Deficienţă psihică │ 70-90% │Sc pot încadra în gradul II de │ │activităţii profesionale şi a│accentuată │ │invaliditate │ │relaţiilor sociale. │ Deficienţă psihică │ 70-90% │Se pot încadra în gradul II de │ │vorbire dezlânată sau │ accentuată │ │invaliditate │ │incoerentă. Tulburarea dispoziţiei cu cel puţin 2 din simptomele asociate menţionate la episodul maniacal sau depresiv.prezenţa etiologiei organice. ┌──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ Criterii │Diagnostic funcţional│Incapacitate│ Capacitate de muncă │ ├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Deteriorare cognitivă │ Deficienţă psihică │ │Se pot încadra în gradul III de │ │uşoară.pierderea parţială sau completă a integrării normale în amintirile din trecut. poate lucra program de 4│ │disfonie │ │ │ore. Nu există obnubilare. Criterii de diagnostic clinic 1. continuitatea identităţii şi a senzaţiilor mediate şi controlul mişcărilor corporale. perplexitate. canabis. . Nu │Deficienţă psihică │ 20-49% │Păstrată │ │interferează cu activitatea │uşoară │ │ │ │profesională │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┤ │Prezente cele două forme de │Deficienţă psihică │ │Se pot încadra în gradul III de│ │anxietate care interferează │medie │ 50-70% │invaliditate. al incapacităţii şi al capacităţii de muncă este identic cu cel indicat la capitolul tulburări de afectivitate. deteriorarea activităţii intelectuale. ┌─────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────┐ │ Criterii │Diagnostic funcţional│Incapacitate│ Capacitate de muncă │ ├─────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────┤ │Anxietate generalizată sau │ │ │ │ │episoade paroxistice.asocierea altor tulburări. inhibiţie │ │ │ │ │psihomotorie sau nelinişte│ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Se pot încadra în gradul I de │ │Potenţial marcat de │Deficienţă psihică │ 90-100% │invaliditate necesitând supraveghere │ │periculozitate │gravă │ │şi îngrijire din partea altei persoane│ └──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────┘ TULBURAREA AFECTIVĂ ORGANICĂ Elementul esenţial este o tulburare de dispoziţie asemănătoare unui episod maniacal sau depresiv major. idei delirante sau halucinaţii. .fondul organic prezent.prezenţa anxietăţii generalizate. 3. Prezenţa factorilor organici. coreea Huntington. determinată de un factor organic specific.prezenţa atacurilor de panică. TULBURAREA ANXIOASĂ ORGANICĂ Criterii de diagnostic clinic . halucinogene).Aceste tulburări apar în consumul de substanţe psihoactive (amfetamine. ┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┐ │ Criterii │ Diagnostic funcţional │Incapacitate│ Capacitate de muncă │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Tulburări de intensitate nevrotică │Deficienţă psihică uşoară│ 20-49% │Păstrată │ ├───────────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Tulburări de intensitate psihotică. epilepsia temporală. 2. .│ │ │ │ │cu scăderea posibilităţilor │Deficienţă psihică medie │ 50-70% │Se pot încadra în gradul│ │compensatorii ale bolnavului │ │ │III de invaliditate │ └───────────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘ . Diagnosticul funcţional. stereotipii. ritualuri.

intoxicaţia poate fi însă suprapusă peste orice sindrom organic cerebral cu excepţia deliriumului. . Tabloul clinic nu corespunde unui sindrom cerebral specific precum deliriumul. ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┐ │ Criterii │ Diagnostic funcţional │Incapacitate│ Capacitate de muncă │ ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Suspiciozitate.apatie marcată şi indiferenţă. ┌────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┐ │ Criterii │ Diagnostic funcţional │Incapacitate│ Capacitate de muncă │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Cele de mai sus │Deficienţă psihică uşoară│ 20-49% │Păstrată │ ├────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Coexistenţa cu tulburări│Deficienţă psihică medie │ 50-70% │Se pot încadra în gradul│ │somatoforme importante │ │ │III de invaliditate │ └────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘ TULBURARE ORGANICĂ DE PERSONALITATE Criterii de diagnostic clinic 1. 2. Debutul şi evoluţia sunt rapide de ore.prezenţa certă a factorului organic. . simptomatologia clinică a intoxicaţiei se remite şi nu presupune încadrarea în grad de invaliditate. periculozitate. .marcată modificare a personalităţii şi comportamentului care era obişnuit individului înainte de a interveni boala. 1.prezenţa certă a factorului organic. zile. Prin tratament adecvat. . . deteriorare │Deficienţă psihică uşoară│ 20-49% │Păstrată │ │cognitivă uşoară. Un individ care se intoxică de mai multe ori în interval de o lună are prin definiţie dependenţă sau abuz de substanţă. idei delirante.LABILITATE EMOŢIONALĂ ORGANICĂ Criterii de diagnostic clinic . │Deficienţă psihică medie │ 50-70% │Se pot încadra în gradul│ │disforie │ │ │III de invaliditate │ ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Comportament impulsiv.tulburări de comportament.deteriorarea conţinutului pulsional şi a simţului critic. . tulburări ale dispoziţiei sau halucinaţii 3. iritabilitate │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Comportament inacceptabil.labilitate emoţională. demenţa.nu există obnubilare.suspiciozitate şi ideaţie paranoidă. halucinoza organică sau sindromul afectiv organic. cognitive şi fiziologice survenind în urma consumului repetat de substanţă psihoactivă. droguri etc.labilitate sau incontinenţă emoţională. │Deficienţă psihică │ 70-90% │II de invaliditate │ │deficit important de autocontrol│accentuată │ │ │ └────────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘ TULBURĂRI MENTALE ŞI DE COMPORTAMENT DETERMINATE DE CONSUMUL DE ALCOOL SAU ALTE SUBSTANŢE PSIHOACTIVE (solvenţi. . . rareori perioade mai lungi. exploziv.│ │ │Se pot încadra în gradul│ │antisocial. deteriorare intelectuală. Se datoreşte uzului recent şi prezenţei în corp a substanţei.disconfort cenestezic. Consumul abuziv şi complicaţiile pot determina tulburări psihice care duc la invaliditate. sindromul delirant organic. SINDROMUL DE DEPENDENŢĂ Criterii de diagnostic clinic .) Termenul de intoxicaţie se referă la o tulburare mentală şi presupune un comportament maladaptativ. . .

TULBURAREA PSIHOTICĂ Criterii de diagnostic clinic .greaţă şi vomă. ┌────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────────────────┐ │ Criterii │Diagnostic funcţional│Incapacitate│ Capacitate de muncă │ ├────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤ │Elementele diagnosticului clinic│Deficienţă psihică │ 70-90% │Se pot încadra în gradul│ │ │ accentuată │ │II de invaliditate │ └────────────────────────────────┴────────────