P. 1
Economie Mondiala

Economie Mondiala

|Views: 668|Likes:
Published by Andrei Tarus

More info:

Published by: Andrei Tarus on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

ECONOMIE MONDIALĂ Prof. Univ. Dr.

Rodica Milena ZAHARIA Master Marketing International ASE

1. Sistemul economiei mondiale
Economia mondială este rezultatul unui proces evolutiv al dezvoltării schimbului reciproc de activităţi, de la forme inferioare la forme superioare, de la simplu la complex. Schimbul reciproc se desfăşura preponderent la nivel de gospodărire individuală. În evoluţia economiei mondiale de o importanţă crucială s-au dovedit a fi marile descoperiri geografice. Principalii piloni ai economiei in perioada respectiva (Europa şi America) erau „specializaţi” în producţia diferitelor mărfuri, astfel încât aproape toate mărfurile europene erau noi pentru America şi reciproc, mărfurile americane erau noi pentru europeni. Secolul XVI este secolul apariţiei pieţei mondiale. începutul secolului XIX - prima revoluţie industrială. Odată formate, economiile naţionale vor conferi cadrul propice pentru generalizarea revoluţiei industriale, pentru un avânt al factorilor de producţie, care, însă, se va produce în mod neuniform. „...lumea care va rezulta din prezenta rearanjare a valorilor, credinţelor, structurilor economice şi sociale… va fi diferită de ceea ce şi-ar putea imagina oricine astăzi… Este cert că în materie de politică am trecut de la cei patru sute de ani ai naţiunii-stat suveran, la un pluralism în care statul-naţiune va fi mai degrabă una dintre unităţile de integrare politică, şi nu unica. Va fi o componentă – deşi încă una cheie – a ceea ce eu numesc «politica post-capitalistă», un sistem în care statele transnaţionale, regionale, statelenaţiuni şi structurile locale, chiar tribale, vor concura şi vor coexista”. În concluzie, putem afirma că economia mondială este un sistem complex, eterogen, ale cărui componente fundamentale sunt economiile naţionale, societăţile transnaţionale, organizaţiile economice internaţionale. Alături de aceste elemente fundamentale, sistemul economiei mondiale cuprinde şi elemente derivate, de legătură: piaţa mondială, relaţiile economice internaţionale, diviziunea internaţională a muncii, ordinea mondială. 1.1. Economiile naţionale Economia mondială este astăzi un ansamblu interdependent în care economiile naţionale, statele suverane, sunt constituenţii fundamentali. Întregul eşafod instituţional modern are la bază statul suveran. Economia naţională reprezintă o entitate rezultată din dezvoltarea schimbului reciproc de activităţi între membri unei comunităţi umane pe ansamblul teritoriului unui stat naţional. De asemenea, o economie presupune existenţa unei suprastructuri, care reprezintă ansamblul instituţional al unei ţări. Caracterizarea economiilor naţionale se poate face d.p.d.v. demo-geografic (dimensiunea teritoriului sau mărimea populaţiei) si d.p.d.v. economic: dimensiunea PIB sau PNB (indicator ce reflectă potenţialul economic al unei ţări) sau de nivelul de dezvoltare al ţării respective. PIB reprezintă valoarea bunurilor şi serviciilor realizate în decursul unui an de rezidenţii unei ţări. PNB este rezultatul activităţii naţionalilor, ceea ce înseamnă că din PIB se scade activitatea străinilor ce acţionează pe teritoriul ţării respective şi se adaugă activitatea naţionalilor ce acţionează în afara graniţelor. Ţara care are cel mai mare potenţial economic este Statele Unite ale Americii. Cu un PIB de 14 256 mil. dolari, SUA devansează de departe celelalte ţări aflate în topul ţărilor cu cel mai mare potenţial economic. Cel mai utilizat criteriu de clasificare a ţărilor este cel al nivelului de dezvoltare. Nivelul de dezvoltare este o noţiune complexă, ce desemnează capacitatea unei ţări de a satisface cerinţele de bază şi de a crea bogăţie pentru cetăţenii săi. Definirea nivelului de dezvoltare nu include doar aspecte economice, ci şi sociale, cum ar fi speranţa de viaţă sau nivelul de educaţie, respectarea drepturilor fundamentale ale omului sau egalitatea între sexe. Din punct de vedere al nivelului de dezvoltare, ţările se grupează în ţări dezvoltate şi ţări în dezvoltare. Cele mai multe dintre ţările lumii fac parte din grupul ţărilor în dezvoltare, grup extrem de eterogen, în care alături de ţări avansate sunt şi ţări extrem de sărace. PIB pe locuitor este unul dintre cei mai utilizaţi indicatori la scară mondială pentru a aprecia nivelul de dezvoltare. Considerat un indicator sintetic, ce reflectă eficienţa de ansamblu a unei economii, cele mai multe dintre clasamentele cu care operează instituţiile internaţionale (ca Banca Mondială sau ONU) au drept criteriu nivelul PIB pe locuitor sau PIB real pe locuitor. PIB real pe locuitor este expresia PIB nominal pe

locuitor, ajustat cu puterea de cumpărarea a monedei respective, dat fiind faptul că nivelul preţurilor este diferit de la o ţară la alta şi, deci, valoarea banilor nu este aceeaşi. Structura unei economii este dată în principal de ponderea celor trei sectoare: sectorul primar (agricultura şi industria extractivă) sectorul secundar (industria prelucrătoare) şi sectorul terţiar (al serviciilor). În rândul preocupărilor mai recente de apreciere a nivelului de dezvoltare se înscrie şi indicele dezvoltării umane. Conceptul de dezvoltare umană, definit de către P.N.U.D. ca „procesul de lărgire a posibilităţilor de a alege ale omului, (...) de asigurare unei vieţi lungi şi sănătoase, a unei educaţii şi a unui standard decent de viaţă”, se măsoară prin intermediul unui indicator compozit: longevitatea, educaţie (rata de alfabetizare şi anii de şcoală) şi standardul de viaţă (PIB real pe locuitor).

1.2. Ordinea economică internaţională Ordinea economică internaţională exprimă modalitatea de organizare în timp şi spaţiu a elementelor economiei mondiale, altfel spus, raporturile de putere care există între componentele sistemului economic mondial. Puterea în relaţiile internaţionale exprimă capacitatea unei naţiuni de a utiliza activele sale tangibile şi intangibile, astfel încât aceasta să influenţeze comportamentul altor naţiuni. Exercitarea puterii se poate realiza pe cale militară, pe cale economică, politică sau prin influenţă. Puterea militară este un mijloc tradiţional de impunere a voinţei unui stat şi de a determina o anumită ordine internaţională (al doilea razboi mondial). Modalitatea economică de a determina ordinea mondială este una dintre cele mai întâlnite căi de a influenţa raporturile de putere. Germania sau Japonia s-au impus în economia mondială prin forţa economiilor lor. Puterea politică poate determina şi ea un anumit sistem de relaţii internaţionale. De exemplu, SUA îşi foloseşte forţa politică pentru a convinge Israelul să negocieze cu ţările arabe din Orientul Mijlociu. În ceea ce priveşte influenţa, ea exprimă capacitatea de a exercita presiuni asupra unui stat, altele decât cele legate de utilizarea în mod implicit sau explicit a forţei sau a sancţiunilor economice. Poate că exemplul cel mai ilustrativ în ceea ce priveşte influenţa la nivel mondial este cel al Bisericii Catolice. Necesitatea unei noi ordini economice internaţionale a apărut, astfel, un lucru firesc, determinat de multitudinea de probleme acumulate în plan internaţional (războiul rece, suspendarea convertibilităţii în aur a dolarului, deteriorarea termenilor schimbului, neîmplinirile în asigurarea unui ritm de dezvoltare sustenabil pentru ţările în dezvoltare, etc.). Conceptul de Nouă Ordine Internaţională a fost discutat pentru prima dată în cadrul celei de-a Şasea Sesiuni Speciale a Adunării Generale a ONU si este un document cu 18 prevederi ce susţine schimbări la nivel internaţional, care să permită ţărilor mai puţin dezvoltate să găsească o ieşire din starea de sărăcie în care se ală. Printre prevederile acestui document se numără: - creşterea preţurilor produselor de export ale ţărilor în dezvoltare în concordanţă cu cele ale ţărilor dezvoltate, - dezvoltarea unui mecanism de transfer de tehnologie către ţările în dezvoltare, care să fie separat de cel al investiţiilor străine, - atingerea ţintei de 0,7% din PNB-ul ţărilor dezvoltate ca asistenţă financiară oficială pentru dezvoltare, - tarife reduse pentru exporturile ţărilor în dezvoltare pe pieţele ţărilor dezvoltate, - reafirmarea dreptului suveran al statelor asupra resurselor naturale şi al activităţii economice desfăşurate pe teritoriul lor, ceea ce însemna dreptul de naţionalizare a proprietăţilor deţinute de străini. Poate că cea mai importantă schimbare adusă în ierarhia raporturilor de forţe în plan internaţional a constituit-o crearea OPEC şi impunerea unui preţ al petrolului la un nivel care a determinat apariţia unor sume uriaşe obţinute de ţările exportatoare de petrol şi transformarea unora dintre acestea în noii îmbogăţiţi ai lumii. Actuala ordine economică internaţională se poate caracteriza prin câteva trăsături specifice: - economia mondială este dominată de ţările dezvoltate, atât în plan economic, demonstrat de ponderile acestora în PIB-ul mondial, în comerţul internaţional etc, cât şi de influenţa lor politică; - ţările în dezvoltare, deşi deţin cea mai mare parte a populaţiei lumii şi cel mai mare teritoriu, nu au aceeaşi forţă economică şi cu siguranţă nu deţin aceeaşi influenţă ca ţările dezvoltate. În ultimele decenii,

însă, se observă o adevărată „ofensivă” a ţărilor în dezvoltare în ceea ce priveşte restructurarea relaţiilor ierarhice în economia mondială; - sfârşitul Războiului Rece, care a dus la generalizarea capitalismului şi la „îmbrăţişarea” aproape unanimă a valorilor economiei de piaţă şi la dispariţia unui important oponent al ţărilor capitaliste dezvoltate în dominaţia mondială; - dincolo de tradiţionale instrumente de persuasiune la nivel internaţional (forţa economică, forţa politică) au apărut şi altele, ca populaţia. China şi India nu mai pot fi ignorate, ţinând cont că populaţia acestor două ţări numără o treime din populaţia mondială. Probleme sociale au început să influenţeze puternic ordinea economică internaţională prin legăturile complexe cu alţi factori, cum ar fi investiţiile străine, probleme de mediu, migraţia internaţională, etc.; - creşterea interdependenţelor ca urmare a fenomenului de globalizare dă mult mai multă instabilitate mediului internaţional. 1.3. Diviziunea internaţională a muncii Diviziunea internaţională a muncii este expresia specializării indivizilor sau grupurilor de agenţi economici, care participă la activitatea economică mondială. Specializarea internaţională este determinată de mai mulţi factori, printre care se pot enumera: - realizarea bunurilor şi serviciilor diferite presupune folosirea de resurse diferite, în proporţii diferite; - resursele nu sunt repartizate în mod uniform pe glob, de aceea accesul la resurse este diferit de la o ţară la alta, de la un agent economic la altul; - mobilitatea resurselor este destul de limitată la nivel internaţional, astfel încât nu se realizează o egalizare instantanee între zonele cu exces de resurse şi cele cu deficit de resurse. Specializarea internaţională a cunoscut o evoluţie constantă, pe măsura dezvoltării activităţii la nivel internaţional. Specializarea internaţională este explicată de câteva teorii ale comerţului internaţional, printre care cele mai importante pot fi considerate următoarele: - Teoria avantajului absolut, dezvoltată de Adam Smith, consideră că este benefică specializarea în realizarea acelor produse în care o naţiune deţine un avantaj absolut. - Teoria avantajului relativ, dezvoltată de David Ricardo, vine şi îmbunătăţeşte teoria avantajului absolut, demonstrând că şi în cazul în care o ţară nu deţine nici un avantaj absolut, se poate specializa în producţia acelui bun pe care îl realizează cu cele mai mici eforturi şi poate participa la comerţul internaţional în mod benefic. - Modelul Heckscher – Ohlin pleacă de la dotarea inegală cu factori de producţie a ţărilor lumii. Resursele influenţează posibilităţile de producţie ale unei ţări, de aceea, tendinţa de specializare în crearea acelor bunuri, care sunt intensive în factorul abundent, este mai puternică. Aceste teorii, în special cea a avantajului absolut şi relativ, operează pe premisa unui comerţ liber şi în condiţiile unei pieţe cu concurenţă perfectă. În lumea contemporană lucrurile stau diferit. Pot fi amintite teoria comerţului strategic sau teoria avantajelor competitive a lui Michael Porter. Teoria comerţului strategic recunoaşte că guvernele şi STN pot interveni strategic în comerţul internaţional prin următoarele mijloace: blocarea accesului pe pieţe prin crearea de bariere prin intermediul costurilor de promovare şi investiţii ridicate, folosirea economiilor de scară pentru a reduce preţurile şi a elimina noii concurenţi, practica de dumping, pentru a câştiga cote cât mai mari de piaţă, „strategii de întâietate” în inovare, design, cercetare dezvoltare şi penetrarea pieţelor pentru a combate avantajele competitive ale concurenţilor, susţinerea de către stat a cercetării – dezvoltării şi a noilor tehnologii, alternând cu subvenţii pentru companiile autohtone, descurajând, în felul acesta, intrarea pe piaţă a concurenţilor străini înaintea firmelor autohtone. În ceea ce priveşte teoria avantajelor competitive, Michael Porter pleacă de următoarele întrebări: de ce naţiunile reuşesc în anumite domenii pe piaţa internaţională? care este influenţa naţiunii asupra concurenţei în anumite industrii? de ce anumite firme ale unei anumite naţiuni aleg anumite strategii concurenţiale? Michael Porter a ajuns la concluzia că succesul unei specializări internaţionale depinde de patru atribute naţionale, ce definesc mediul economic în care firmele acţionează şi care influenţează capacitatea de a concura la nivel internaţional: - condiţiile factorilor de producţie, care se referă în special la forţa de muncă înalt calificată şi nivelul de dezvoltare al infrastructurii,

- condiţiile cererii, respectiv mărimea pieţei interne, nivelul de exigenţă al consumatorilor autohtoni, - situaţia industriilor din amonte şi aval, pentru că nivelul de competitivitate al acestora va influenţa
nivelul de competitivitate al firmei (industriei) în cauză, - structura, strategia şi rivalitatea companiei, care este pivotul central al competitivităţii. Economia mondială cunoaşte grade diferite de specializare internaţională. Ţările dezvoltate se regăsesc pe cea mai înaltă treaptă a specializării, asimilând permanent progresul tehnic şi reuşind să se specializeze în produse cu valoare adăugată mare. Ţările în dezvoltare cunosc în mare măsură o specializare primară, care nu permite obţinerea de beneficii şi care face dificilă acumularea de bogăţie. 1.4. Piaţa mondială Piaţa mondială exprimă totalitatea relaţiilor care se stabilesc între producătorii şi consumatorii din ţări diferite, între economiile naţionale în procesul schimbului de activităţi, care are loc pe plan internaţional prin intermediul tranzacţiilor economice, datorită diviziunii internaţionale a muncii. Formarea pieţei mondiale a început în secolul XVI şi a devenit atotcuprinzătoare odată cu adâncirea diviziunii mondiale a muncii, cu generalizarea producţiei de tip capitalist. Piaţa mondială reflectă structurile şi trăsăturile definitorii ale economiei mondiale, având un caracter obiectiv ce decurge din dezvoltarea şi adâncirea interdependenţelor economice dintre toate naţiunile lumii. De asemenea, piaţa mondială are un caracter complex, datorită diversităţii economiei mondiale, a particularităţilor componentelor sale, a multitudinii participanţilor la schimburile economice internaţionale. Piaţa mondială, ca orice piaţă, se caracterizează prin complexitatea obiectul său: tipurile de tranzacţii, volum, potenţial, capacitate, structură, un mecanism bazat pe acţiunea cererii şi ofertei sub influenţa diverşilor factori de influenţă: economici, demografici, socio-culturali, geografici, politici, instituţionali etc. Piaţa mondială se prezintă ca un sistem diversificat, în cadrul căruia există microsisteme (pieţe internaţionale caracteristice, cum ar fi piaţa financiară, piaţa capitalurilor, piaţa bunurilor etc.). Piaţa internaţională caracteristică este acea parte a pieţei mondiale unde se desfăşoară cel mai mare volum de schimburi comerciale cu un anumit produs sau grupă de produse unde se stabileşte preţul mondial. Piaţa mondială este astăzi dominată din punct de vedere al obiectului său de comerţul internaţional cu produse manufacturate, iar din punct de vedere al participanţilor, de societăţile transnaţionale. Pe grupuri de ţări, ponderea ţărilor dezvoltate este majoritară, pe fondul unui avans al ţărilor în dezvoltare, chiar dacă este vorba doar de un grup restrâns la ţărilor în dezvoltare (ţările Asiei de Sud Est şi cele din America Latină). 1.5. Relaţiile economice internaţionale Relaţiile economice internaţionale exprimă totalitatea raporturilor, a schimburilor şi tranzacţiilor economice dintre ţările lumii, formate în virtutea diviziunii mondiale a muncii şi care definesc ordinea economică mondială. Relaţiile internaţionale se desfăşoară într-un cadru bilateral şi multilateral, una din trăsăturile definitorii ale relaţiilor economice internaţionale o constituie multilateralismul, respectiv ansamblul de raporturi simultane şi coordonate la scară subregională, regională sau mondială, între state independente şi suverane.

2. Ţările dezvoltate
Numărul ţărilor dezvoltate constituie o sursă de controverse printre specialişti. Cei mai mulţi dintre ei identifică ţările dezvoltate cu ţările membre ale OCDE (Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică), care numără astăzi 30 de state. Alţii apreciază că printre membri care compun această organizaţie sunt ţări ce nu pot fi considerate ca fiind dezvoltate, ceea ce reduce numărul lor. Indiferent câte ţări fac parte din categoria ţărilor dezvoltate, principalele caracteristici ale acestora sunt: - sunt ţări cu economie de piaţă, ceea ce presupune că proprietatea privată constituie principala sursă a motivaţiei şi dinamicii acestor economii; - structura economiei acestor ţări este una diversificată, în care toate ramurile sunt reprezentate; - sunt ţări cu eficienţă de ansamblu ridicată, relevată de faptul că înregistrează cele mai mari niveluri ale productivităţii muncii, ale producţiei, ale consumurilor pe locuitor, etc.; - gradul de alfabetizare este de 100% sau aproape de 100%; - accesul la asistenţă sanitară şi la alte servicii de bază este asigurat pentru majoritatea populaţiei;

starea de sănătate. altele nu. câteva nu. Circa 160 de milioane de copii suferă de malnutriţie şi mai mult de 250 milioane de copii lucrează ca salariaţi.3 miliarde de oameni trăiesc cu mai puţin de un dolar pe zi şi aproape un miliard nu îşi poate asigura necesarul pentru satisfacerea nevoilor de bază. altele nu. "Sud". În ţările industriale peste 100 milioane erau analfabeţi funcţionali. Lumea a Treia. Consumul celei mai bogate cincimi a lumii este de 16 ori mai mare decât al celei mai sărace cincimi. Comunitatea internaţională reclamă din ce în ce mai des necesitatea acordării de ajutoare. rate de creştere economică scăzute. subdezvoltarea reprezintă o situaţie economică în care persistă niveluri scăzute ale standardului de viaţă. tehnologică şi culturală faţă de exterior. servicii de asistenţă sanitară precare. Factorii critici ai dezvoltării Cea mai importantă şi mai complexă dimensiune a fenomenului de subdezvoltare. creşterea populaţiei etc. . unele înregistrează creşteri rapide.       . În 1997 mai mult de 850 milioane adulţi erau analfabeţi. 3. rate înalte ale mortalităţii şi natalităţii. posibilităţi reduse de satisfacere a nevoilor oamenilor. a asistenţei sanitare precare. Toate aceste ţări se confruntă cu problema sărăciei. În jur de 1.pieţele financiare de referinţă sunt în ţările dezvoltate.. rămâne caracteristica de bază. tehnologia. Mai mult de 260 de milioane de copii nu urmează cursuri primare sau secundare. pentru a putea prevenii apariţia unor dezastre în aceste ţări. "periferie". investiţiile străine. Printre nerealizările în domeniul dezvoltării umane şi combaterii sărăciei putem aminti: Între 1990 – 1997 numărul celor infectaţi cu HIV a crescut de mai mult de două ori. 3. În jur de 340 milioane de femei nu au o speranţă de viaţă mai mare de 40 de ani. educaţie.domină economia mondială. Caracteristici ale ţărilor în dezvoltare Subdezvoltare. unele au o suprafaţă foarte mare. peste 880 milioane au un acces limitat la serviciile de sănătate şi 2. . Dincolo de o serie de trăsături comune ale acestor ţări există şi o multitudine de diferenţe: unele sunt ţări foarte populate. reprezintă noţiuni ce încearcă să cuprindă în cât mai puţine cuvinte o stare de fapt: un decalaj imens între lumi diferite sau în cadrul aceleiaşi lumi. dependenţa de exterior. discrepanţe sociale datorate marilor inegalităţi de venituri. dependenţă financiară. de la mai puţin de 15 milioane de oameni. putere. altele au regimuri totalitare. sărăcia absolută. etc. ţări subdezvoltate sau în dezvoltare.monedele celor mai puternice dintre ţările dezvoltate constituie monedele de rezervă ale tuturor ţărilor lumii. sub diverse forme.6 miliarde la servicii de igienă. care le uneşte şi determină abordarea lor unitară: sărăcia. deţinând primele locuri în ceea ce priveşte comerţul internaţional. Adâncirea decalajului dintre ţările bogate şi ţările cele mai sărace a atins deja niveluri îngrijorătoare. înainte de toate un ansamblu de structuri ce reflectă dezechilibre între diferitele sectoare economice. Subdezvoltarea reprezintă.înregistrează cele mai mari realizări în planul cercetării dezvoltării.1. la peste 33 de milioane. . sociale şi politice. obiectivul fiind acela de a răspunde nevoilor fundamentale ale populaţiei. Dimensiunea sa complexă este dată de intercondiţionările pe care sărăcia le are cu celelalte aspecte ale ţărilor în dezvoltare: educaţia.5 miliarde de oameni nu au o speranţă de viaţă mai mare de 60 de ani. altele nu. cele mai multe au fost colonii. a şomajului. . iar dacă dezvoltarea am definit-o ca fiind un proces de transformare pe termen lung a structurii economice. iar cele mai multe se situează undeva între aceste două limite. un nivel redus al consumului. avere. Subdezvoltarea este reversul dezvoltării. Între 25% şi 50% din numărul total de femei suferă de abuzuri fizice din partea partenerului. 840 de milioane de oameni suferă de malnutriţie. unele sunt democraţii.sunt sediul celor mai multe şi mai mari dintre companiile transnaţionale. Aproximativ 1.

Sudul reprezintă o bogată şi. promovarea exporturilor de produse prelucrate.I. Venituri scăzute şi distribuţia inegală a veniturilor Banca Mondială este instituţia ale cărei clasificări sunt cel mai des utilizate de către organismele internaţionale. Chiar dacă. S-a conturat astfel o “economie dualistă”.2. 8 ţări.B. cauzate de apa contaminată. ale fiecărei ţări. anumite cheltuieli publice. 3. în medie. Inegalitatea în distribuirea veniturilor este relevată şi de ponderea pe care cea mai săracă cincime o are în veniturile totale. particulare. Această dependenţă se manifestă îndeosebi pe plan financiar. pe adaptarea experienţei generale la condiţiile concrete. inegalitatea distribuirii veniturilor îşi are sursa în decalajul între mediul urban şi rural. deţin o populaţie numeroasă. Şi politicile promovate de către statele în dezvoltare au contribuit la creşterea sau menţinerea ridicată a inegalităţii veniturilor: supraevaluarea cursului de schimb.B. respectiv mai puţin de 760 USD.) şi ţări cu venituri scăzute. Pentru multe din ţările slab dezvoltate. . suficient de diversificat. două sunt obstacolele care influenţează negativ: Pe de o parte obstacolele tarifare şi netarifare ridicate de ţările dezvoltate. în paralel./loc. capabil să satisfacă nevoia crescândă de bunuri de echipament. alimentar şi tehnologic. dezarticulată. politica de preţ. pe de altă parte. 43 de ţări înregistrau un P. acest raport este. şi anume: ţări cu venituri ridicate (peste 9361USD/loc).. Cele mai sărace ţări ale lumii. mai ales. Această dependenţă economică derivă din faptul că dispun de mai puţine cunoştinţe. ţări cu venituri medii (între 761 USD/loc. 66 de ţări sub 1000 USD/loc. de tip colonial./loc sau P./loc. se înregistrau 32 de ţări. Pentru ţările bogate. iar. Aceste modele proprii permit înfăptuirea unor obiective prioritare. admise doar pentru zonele rurale etc. cu salarii extrem de reduse. erau 20 de ţări.   La sfârşitul anului 1997. în stare de dependenţă faţă de ţările dezvoltate. acesta atinge şi niveluri de peste 30 la 1. O strategie de dezvoltare trebuie să se bazeze pe propria experienţă.. el era orientat către exterior. iar între 5000 şi 10000 USD/loc. conform căruia sunt identificate trei mari grupuri de ţări. O altă cauză a acestei inegalităţi derivă şi din accesul redus la educaţie pentru cea mai mare parte a populaţiei acestor ţări. ţările subdezvoltate se confruntă şi cu o mare discrepanţă în distribuirea veniturilor. cum ar fi: . Tinerele state nu reuşesc să-şi valorifice pe deplin pe piaţa mondială rezultatele muncii productive naţionale. Dependenţa faţă de exterior Aşa cum arăta şi Jan Tinbergen în cel de-al III-a Raport către Clubul de la Roma. în funcţie de P. în condiţiile în care agricultura este principala ocupaţie în multe din aceste ţări. în USD 1995. autoîntreţinută. sub 500 USD. în special cu materii prime sau produse puţin prelucrate.B.În fiecare an. în continuare. şi 9 360 USD/loc. În ceea ce priveşte produsele primare. comparativ cu ponderea celei mai bogate cincimi în aceleaşi venituri totale. Dar şi Nordul este dependent de Sud.. care dezavantajează net produsele agricole. incapabilă să realizeze o dezvoltare autentică. aflate cu predilecţie în Africa sub-sahariană şi Asia. 3. sa dezvoltat un sector capitalist. între 3000 şi 5000 USD/loc. naţiunile în curs de dezvoltare sunt. ceea ce face ca situaţia lor să fie cu atât mai dramatică. instabilitatea preţurilor.I. Alături de nivelurile scăzute ale venitului pe locuitor. . O trăsătură a economiei mondiale contemporane continuă să fie starea de dependenţă a Sudului subdezvoltat faţă de Nordul dezvoltat.. Criteriul de clasificare este cel după P. se înregistrau aproximativ 12 milioane de refugiaţi. crearea unui nucleu industrial propriu.N. de posibilităţi limitate de a utiliza ceea ce au. ceea ce face ca majoritatea forţei de muncă să fie slab calificată. pentru ţările cele mai sărace. formarea cadrelor naţionale şi folosirea judicioasă a forţei de muncă./loc.B. Peste 10000 USD/loc. de 5 la 1. Structurile impuse de către fostele metropole coloniilor lor au avut drept consecinţă fundamentală stagnarea şi încetinirea considerabilă a ritmului creşterii economice pe termen lung.3. Din cele 174 de ţări clasificate pentru anul 1998. ieftină sursă de aprovizionare pentru Nord. .I. 3 milioane de oameni mor din cauza poluării aerului şi peste 5 milioane mor din cauză de boli diareice.

El se traduce într-o înzestrare precară a aparatului productiv.5. Această situaţie contrastează puternic cu consumul din ţările dezvoltate.căi menite a scoate aceste ţări din starea de subdezvoltare. Calea utilizată constă în reglementarea cantităţilor care sunt destinate exportului. precum şi PAM. În principiu. între multiplele aspecte ale degradării mediului se numără deprecierea solului. Capitalul este insuficient în ţările în dezvoltare. un om trebuie să consume zilnic. Degradarea mediului poate costa între 1 şi 15% din P. ca urmare a creşterii taxelor ţărilor dezvoltate la importul de mărfuri din ţările mai puţin avansate.6. mai ridicate atunci când este vorba de importul din ţările în dezvoltare. despăduririle şi eroziunea terenurilor. investiţiile şi decalajul tehnologic. al unei ţări. o cooperare strânsă în care rolul organismelor internaţionale este extrem de important. în multe ţări. cât şi de asistenţa celorlalte state (FAO şi FIDA. 28% din populaţie în Asia. Dar. 3. lucrurile rămân deocamdată teoretice. mai mult de 80 de milioane în Africa. sau. cele care reţin atenţia experţilor sunt următoarele:  extinderea suprafeţelor cultivate. ce ar putea duce la o mai corectă aplanare a unor astfel de situaţii. decât atunci când importurile provin din ţările dezvoltate. În ceea ce priveşte fluctuaţia preţurilor. în primul rând. Ori. o înzestrare . au iniţiat numeroase programe de ajutorare a ţărilor subdezvoltate). mai bine zis.externi şi interni . având în vedere faptul că ţările în dezvoltare nu controlează. Taxele vamale la produsele finite şi semifinite sunt.B. Asigurarea hranei O problemă majoră a ţărilor subdezvoltate este foametea şi malnutriţia. Cele mai mari rezerve de terenuri cultivabile se află în America Latină. factorii restrictivi ai dezvoltării sunt consideraţi a fi în număr de 6: 1) Primul factor considerat sunt economiile. Pentru rezolvarea acestor probleme este nevoie atât de efortul propriu. cât şi implicaţii de ordin politic (accentuare migraţiei. Pentru a putea fi considerat hrănit normal. 3. degradarea datorită poluării. 25% în Africa. alterarea diversităţii biologice. Degradarea potenţialului natural-forestier. în cea mai mare măsură. pe efortul propriu. Africa Tropicală şi America de Nord. cote îngrijorătoare. convulsii sociale). în numeroase cazuri. Astfel apare necesitatea unui nou sistem comercial mondial. Fără corelarea tuturor factorilor . 13% în America Latină consumă sub acest barem. 2200 . oltate. Aceasta presupune schimbări în sistemul financiar internaţional şi în cel valutar. 45 de milioane în America Latină) suferă efectiv de foame. Mondializarea acestui flagel necesită măsuri ample şi urgente din partea comunităţii internaţionale. sarcina de a le stabiliza revine.I. izvoarelor subterane precum şi poluarea aerului şi a apei au atins. acest vărsământ compensatoriu ar trebui să fie egal cu diferenţa dintre valoarea exporturilor într-o perioadă dată şi valoarea pe care acestea ar fi atins-o dacă taxele fiscale n-ar fi fost aplicate. problema alimentară.2400 de calorii şi circa 80 . peste 550 de milioane de oameni (375 de milioane în Asia. deşi îşi pot spori producţia. piscicol.  exploatarea unor noi resurse naturale şi producerea de alimente pe cale sintetică. Conform unui studiu publicat de Banca Mondială în 1993. Contingentarea exporturilor reprezintă un alt mecanism important de stabilire a preţului unor produse primare pe piaţa mondială. pentru că majoritatea ţărilor ar trebui să aloce mai mult decât au pentru a putea spori randamentul.90 grame de proteine. arabil. ci.O altă cale ar consta în acordarea unor compensaţii monetare tinerelor state care înregistrează o reducere a veniturilor lor reale din export. în condiţiile unor nevoi crescânde de hrană şi de dezvoltare industrială . Degradarea mediului înconjurător O altă problemă care îngrijorează comunitatea internaţională este degradarea mediului înconjurător.4.  sporirea randamentului la hectar şi pe animal productiv.acest proces va continua să afecteze lumea întreagă precum o maladie ucigătoare. decât oferta. Potrivit celor mai recente estimări. practic. în medie. Printre căile posibile de sporire a producţiei alimentare în ţările în dezvoltare. Restricţii ale dezvoltării În concepţia unor specialişti. Problema alimentară are atât implicaţii de ordin social. 3. Ţările subdezvoltate nu se pot baza pe "transferul de hrană". celor dezvoltate.

în general. Exporturile acestor ţări. că accesul la educaţie este îngrădit. pe lângă faptul că trebuie să sporească. în special populaţiei de sex feminin. 5) Formarea capitalului uman şi resursele pentru dezvoltare este cel de-al cincilea domeniu critic al dezvoltării. legat de profitabilitatea acesteia şi de alte elemente ce derivă din faptul că investiţia externă se realizează în afara ţării de origine). schimbarea modului de producţie. stabilitatea politică şi socială. o problemă deosebit de importantă o constituie creşterea populaţiei. know-how. de capacitatea acestor ţări de a forma capitalul uman. Creşterea economică depinde în mod esenţial. iar cele de portofoliu permit participarea la procesul de luare a deciziilor. contracte de management. iar limita de demarcaţie între investiţiile străine directe şi cele de portofoliu este apreciată în jur de 10% aport de capital. ultimul factor critic al dezvoltării identificat de specialişti. După instabilitate. dar nu permit exercitarea controlului). 2) Un al doilea factor identificat este transformarea structurală. la cel modern. Dificultatea realizării acestui deziderat rezultă din faptul că are efecte pe termen lung. este asigurarea unor politici durabile de dezvoltare. destinaţia investiţiei fiind alta decât ţara de origine. între 20 şi 40%. În ceea ce priveşte ţările în dezvoltare. riscul (orice investiţie implică un risc. organismele internaţionale de profil recomandând insistent adoptarea unor politici la nivel guvernamental de planificare familială. acesta din urmă fiind considerat. păstrarea sub control a ratei de creştere a populaţiei. în funcţie de reglementările în vigoare. asigurarea unei creşteri economice posibil de atins. Aspectele primare ale acestui domeniu critic al dezvoltării sunt educaţia. 3) Comerţul exterior reprezintă al treilea factor critic al dezvoltării. o mai mare eficienţă în alocarea resurselor. o reducere a pierderilor. plasamente pur financiare. De cealaltă parte. Investiţiile de portofoliu sunt considerate. necesită o diversificare şi o creştere a ponderii produselor manufacturate. de la cel tradiţional. licenţiere. singurele în măsură să contribuie la atenuarea înrăutăţirii termenilor schimbului ai acestor ţări. în special pe termen lung. iar studiile arată că o creştere cu doar 10% a celor înscrişi la învaţământul secundar contribuie cu 0. Utilizarea de preţuri administrate de către stat contribuie cel mai adesea la o ineficientă alocare a resurselor. păstrarea în limite normale şi stimulative a diferenţelor sociale şi economice etc. între 40% şi 60%. care reprezintă scopul final al oricărei investiţii şi extraneitatea. în special cele mai sărace. 6) În sfârşit. un mecanism de formare al preţurilor bazat pe o piaţă liberă implică o mai mare iniţiativă. la fel cum această nerealizare se răsfrânge tot după un interval îndelungat în timp. 4. Un alt element important îl reprezintă şi pacea socială din aceste ţări. cel mai înalt grad de maturitate al uni investiţii. accesul la ea şi calitatea acesteia. urbanizarea. Investiţiile străine directe şi corporaţiile transnaţionale Economia mondială actuală este dominată de ceea ce mulţi autori denumesc fenomenul corporatist. deopotrivă. determinante pentru stabilitatea economică. luarea în considerare a elementelor legate de mediu. pentru aplicarea şi vegherea la respectarea legilor etc. Investiţiile externe implică: timpul (o investiţie se derulează şi devine profitabilă după un anumit interval de timp).N. şi un şi mai îndelungat timp pentru culegerea roadelor acestor investiţii. El implică. de la o ţară la alta. diferind. Al doilea sector ca importanţă este cel terţiar. fuziuni şi achiziţii de firme. Baza dezvoltării şi expansiunii societăţilor transnaţionale o constituie investiţiile externe de capital. însă. agricultura contribuie cu cea mai mare pondere la crearea P. Investiţia reprezintă folosirea unui bun în scop de capital. . este necesară o perioadă foarte lungă de timp pentru relansarea investiţiilor.-ului. profitul. societăţi mixte sau construirea de filiale.3% la creşterea economică. mai ales pentru cele mai sărace. în strânsă legătură cu acest aspect. de altfel. pentru ţările în dezvoltare. Investiţiile pot îmbrăca diverse forme: de la achiziţionarea de acţiuni şi obligaţiuni de pe pieţele de capital. 4) Al patrulea factor critic al dezvoltării îl constituie eficienta alocare a resurselor. Investiţiile pot fi directe sau de portofoliu (cele directe presupun controlul investiţiei. la aranjamente de tip franchising. industrializarea. aşa numitele construcţii pe loc gol sau green field investments. De asemenea. o limitare a corupţiei şi.B. spre exemplu. Lipsa capitalului este determinată de rata scăzută a investiţiilor interne şi de un aport extrem de limitat al investiţiilor străine. Aceasta înseamnă. în final. Se ştie că aceste ţări au cele mai ridicate rate ale analfabetismului.slabă cu tehnologie şi un scăzut grad de performanţă.

piaţa de desfacere cu putere de cumpărare ridicată. condusă şi controlată de către persoane sau de către alte întreprinderi. fie politicilor adoptate. Investiţiile străine directe sunt. la căutarea de eficienţă. infrastructura performantă. şi expresia unui anumit nivel de dezvoltare atins atât de ţările sursă. prin unităţi „de producţie”. investiţiile străine directe în ţările în dezvoltare au trecut de la căutarea de pieţe şi căutarea de resurse. de asemenea. fiecare dintre acestea funcţionând conform specificului local (multilocal). apropierea de pieţele de capital şi financiare. forţa acestora fiind determinată de volumul uriaş de bunuri şi servicii derulat de companiile grupate sub această denumire generică. o companie transnaţională este rezultatul fuziunii dintre două sau mai multe firme. inclusiv calea investiţiilor directe.De asemenea. dochakuka. pentru multe ţări în dezvoltare. Stagnarea sau declinul fluxurilor de investiţii urmează îndeaproape evoluţia economiei mondiale. Unii dintre autori utilizează noţiuni ca societăţi multidomestice sau multilocale pentru a defini o corporaţie multinaţională. Cu toate acestea. deciziile sunt libere de influenţele naţionale. cele globale merg pe standardizarea produselor şi a operaţiunilor (ca în cazul McDonalds). Întreprinderea internaţională este o societate ale cărei operaţiuni internaţionale sunt conduse de un grup “leader”. costurile reduse. investiţiile străine directe. Richard Robinson consideră că există distincţii importante între diverse niveluri atinse de o companie în evoluţia sa. cifra de afaceri realizată peste graniţă deţine o pondere la fel de importantă ca cea realizată în interiorul graniţelor. subliniindu-se astfel acţiunea unei întreprinderi pe mai multe pieţe (multidomestic). prin intermediul filialelor. considerată ţară de origine. Ca forme de manifestare a investiţiilor străine directe se pot aminti achiziţii de valori mobiliare străine. Fie că sunt denumite corporaţii transnaţionale. resursele sunt distribuite fără a ţine cont de graniţe. pot fi analizate pe direcţia intrărilor de investiţii (inflows) şi ieşirilor de investiţii directe (outflows). care ia în considerare toate strategiile posibile pentru a intra pe noi pieţe. de dimensiuni comparabile. în timp ce o firmă multinaţională îşi formulează strategia bazându-se pe diferenţele dintre pieţele pe care acţionează. cât şi de ţările receptoare de investiţii. de o altă naţionalitate. Acesta este stadiul primar al transformării unei firme într-o societate transnaţională. forţa de muncă de toate categoriile. cu o anumită pondere a activităţii derulată dincolo de graniţele ţării de origine prin unităţi operative. mediul economic stabil şi performant. controlate într-o măsură mai mare sau mai mică de „compania mamă”. ele definesc acele firme ce îşi desfăşoară activitatea dincolo de graniţele unei ţări. . companii multinaţionale sau firme internaţionale. În acest caz. operaţiunile cu exteriorul sunt considerate a avea aceeaşi importanţă ca cele naţionale. Întreprinderea transnaţională este o întreprindere multinaţională. ca flux.1. El identifica patru tipuri de firme care operează pe piaţa mondială. Întreprinderea multinaţională este o firmă în cadrul căreia fie datorită structurii organizatorice. Japonezii definesc o companie transnaţională printr-un termen împrumutat din agricultură. companii multinaţionale. companii transnaţionale şi companii supranaţionale. În aprecierea specialiştilor. fiecare dintre acestea având responsabilităţi în ceea ce priveşte adaptarea produsului şi a strategiei la caracteristicile pieţei pe care acţionează. societăţi mixte etc. Companiile multinaţionale sunt considerate a fi acele firme de tip holding. accesul la resurse naturale şi accesul la pieţe regionale rămân elemente de atractivitate sporită pentru marile corporaţii. 4. cu sediul în ţări diferite. Ce este o corporaţie transnaţională? Delimitări conceptuale Cei mai puternici şi mai dinamici agenţi economici de pe glob sunt societăţile transnaţionale. şi anume: companii internaţionale. în sensul cel mai larg. Diferenţa dintre companiile multinaţionale şi cele globale este dată de faptul că. unde eficienţa în luarea deciziilor. Recesiunea înregistrată în ultimii trei ani la nivel mondial se reflectă şi în scăderea fluxului de investiţii străine directe. Este situaţia în care piaţa externă ocupă un rol important în activitatea firmei. care înseamnă localizare globală şi care semnifică adaptarea metodelor şi tehnicilor de operare la condiţiile locale. O companie multinaţională sau transnaţională mai poate fi definită şi ca acea companie care combină obţinerea de economii de scară (ca urmare a integrării în piaţa globală şi acţiunea simultană pe mai multe pieţe) cu o reacţie promptă la elementele mediului în care filialele îşi desfăşoară activitatea. Investiţiile străine se orientează mai ales către ţările dezvoltate. Din perspectiva oamenilor de afaceri. În consecinţă. stabilitatea şi claritatea mediului legislativ contribuie la asigurarea succesului investiţiilor. construirea pe loc gol a unei firme. pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Acestea au ca obiectiv descoperirea similarităţilor existente pe piaţa mondială şi atenuarea diferenţelor existente pe aceasta. Deşi ea se apropie foarte mult de firma domestică. Vechii egipteni. Cel mai înalt grad de dezvoltare al unei companii este cel al companiilor globale. • O companie multinaţională are acţionari (shareholders sau stockholders) precum şi parteneri (stakeholders). companii de asigurări. O companie internaţională are caracteristici distincte. deţine autoritatea asupra filialelor(afilliates). crearea sau standardizarea gamei de produse. sau fonduri de pensii. furnizori. cel mai adesea o firmă internaţională îşi crează un compartiment care se ocupă de afacerile pe care le derulează cu străinătatea. Până la stadiul de companie globală. corespunzător orientării geocentrice a acestor firme. o firmă este mai întâi de toate o firmă domestică. şi anume: este implicată în suficient de multe activităţi în afara ţării de origine. cultură. . 4. O firmă multinaţională se concentrează pe valorificarea diferenţelor dintre pieţele internaţionale. Ei întâlneau multe obstacole. diverse reglementări). o companie transnaţională este o întreprindere ce are ca obiect fundamental obţinerea de profit şi care acţionează pornind de la două caracteristici fundamentale. O corporaţie transnaţională este privată (privat company) atunci când acţiunile acesteia nu sunt tranzacţionate public (firme ce aparţin unor familii sau grupuri de persoane) • Compania mamă (parent company) este compania care controlează.Întreprinderea supranaţională este o întreprindere transnaţională. rapoarte şi experienţă între diferite filiale. Managementul caracteristic este cel integrat şi interactiv. dorinţa de a prospera şi de a se dezvolta a surmontat toate dificultăţile. Astfel: • O corporaţie transnaţională este o corporaţie publică (public company) atunci când acţiunile sale sunt tranzacţionate bucată cu bucată la bursă sau prin intermediul caselor de brokeraj. cu scopul de a se sustrage cadrului juridic şi al sistemului fiscal dintr-o ţară. Aceştia din urmă sunt clienţi. cumpărătorii devin acţionari şi aceştia pot fi atât persoane particulare. ale cărei acţiuni se concentrează în exclusivitate pe piaţa internă.2. obiceiuri. Resursele financiare ale unei companii globale sunt orientate acolo unde este nevoie. fenicienii făceau afaceri cu străinii. legal denaţionalizată. ca Fondul Monetar Internaţional sau Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. cât şi adaptarea. dar. Din punct de vedere tehnic. cum ar fi cercetarea comună sau dezvoltarea de parteneriate în ceea ce priveşte comercializarea produselor. Cel de-al doilea stadiu este al firmei internaţionale. Noţiunea de societate supranaţională mai este asimilată şi organizaţiilor internaţionale. practic toate categoriile de persoane cu care firma vine în contact în derularea afacerilor sale. pe care le mai întâlnim şi astăzi (diferenţe de limbă. iar deciziile manageriale se bazează pe elemente ce ţin de contextul global sau regional în care acţionează. ca bănci.. Naţiunile Unite consideră societatea transnaţională drept acea întreprindere ce deţine şi controlează producţia în afara ţării în care operează. Între companiile globale se practică alianţele strategice. Cea mai cunoscută definiţie dată societăţii transnaţionale este cea dată de John Dunning. bazat pe transmiterea deciziilor de jos în sus sau de sus în jos şi schimbul lateral de informaţii. În literatura anglo – saxonă sunt întâlniţi foarte adesea o serie de termeni specifici universului corporatist. Istoricul societăţilor transnaţionale Începutul afacerilor internaţionale se pierde în negura timpului. Firmele globale folosesc ca strategie de marketing atât extinderea. adaptând produsele specificului fiecăreia dintre ele. agenţii guvernamentale etc. cât şi alte firme sau instituţii. fără a mai ţine cont de provenienţa lor. într-o manieră care îi permite să valorifice oportunităţile globale pe care le oferă piaţa mondială. ca în cazul unei firme multinaţionale. cu toate acestea. dificultăţi de transport. Dezvoltarea producţiei are în vedere satisfacerea exigenţelor pieţelor pe care activează. astfel încât să depindă din punct de vedere financiar de activitatea din străinătate. distribuitori. fie că aceasta (compania mamă) deţine toate sau doar o parte din acţiunile filialelor. Indiferent de denumire. Cel de-al treilea stadiu în evoluţia unei corporaţii este cel al companiei multinaţionale. angajaţi. respectiv înţelegeri pe termen lung ce vizează anumite aspecte. Mărturii evidente ale unui comerţ internaţional intense există încă de acum 5 000 de ani. considerat de către mulţi specialişti drept „părintele transnaţionalelor” şi care considera transnaţionala „o firmă care se angajează în investiţii străine directe şi care deţine şi controlează activităţi creatoare de valoare în mai mult de o ţară”. termenul generic pe care îl vom folosi în continuare va fi cel de corporaţii sau societăţi transnaţionale. care pot avea personalitate juridică sau nu (subsidiaries or branches) şi care sunt reunite sub acelaşi „acoperiş”. grecii.

iar firmele din această ţară să aibă o perspectivă globală. Din 1975 până în 1983 investiţiile americane în afara graniţelor au crescut cu 83%. iar Royal Dutch Shell deţinea 20% din producţia rusească de petrol. poate datorită succesului repurtat de către acestea. ele fiind. implicit. Acţiunile de amploare iniţiate de guvernul american. adaptări ale celor americane din anii ‘50. tehnicii de calcul şi comunicaţiilor au accelerat internaţionalizarea investiţiilor şi comerţului. Remarcabilele progrese realizate in domeniul transporturilor. încurajând fuziunile şi concentrările de capital. proprietari. la aproape 80 mld. se pot identifica mai mulţi participanţi în definirea universului societăţilor transnaţionale: Astfel. Japonezii. să privească spre exterior. În perioada 1955-1970 apare un al treilea participant important. În aceeaşi perioadă. maşinilor. iar numărul de noi filiale create au fost în scădere. În contrast cu evoluţia firmelor americane. Potrivit acestei evoluţii. firmele americane aveau capital pentru a investi. Europa şi Japonia au început să investească sume enorme în acţiuni. până in 1955 se poate vorbi de doi participanţii. ca şi europenii. fapt care a alimentat dezvoltarea afacerilor internaţionale. "Singer" construia o fabrică de maşini de cusut in Scoţia. in Japonia se formează aşa numitele « zaibatsu » (Mitsui şi Mitsubishi). constituind avangarda dezvoltării tehnologice şi manageriale. s-a înregistrat un reviriment al investiţiilor străine în America. Compania americană United Fruit Company controla 90% din importul de banane în SUA în 1899. Celelalte companii au copiat firmele americane. produselor de larg consum şi managementului. USD in 1950. Tehnologia performantă a permis dezvoltarea tehnicilor de stocare a mărfurilor şi reducerea duratei transporturilor. În plus. simţindu-se însă şi prezenţa celor europene şi japoneze. Adevărata scânteie care a dat aripi fenomenului corporatist. firme cum ar fi Compania Indiilor de Est au desfăşurat activităţi comerciale în Africa. petrol. De la mijlocul anilor ‘70 până la mijlocul anilor ‘80. În acelaşi timp. se aflau in plină reconstrucţie şi nu puteau reprezenta concurenţi de temut. sensibil ameninţată de corporaţiile gigant. dar şi datorită neluării în calcul de către firmele americane a specificului mediului cultural al ţărilor gazdă. care au permis creşterea fără precedent până atunci a productivităţii muncii şi. noile metode de publicitate ajutând societăţile transnaţionale să dobândească noi segmente de piaţă. şi anume guvernul ţării gazdă. ca planul Marshall. Corporaţiile multinaţionale au devenit un fenomen american. urmate mai apoi de Spania. finanţe şi comerţ. de fapt. firmele japoneze au înregistrat succese substanţiale în procesul de internaţionalizare şi de comercializare a produselor lor pe piaţa internaţională. aşa cum îl cunoaştem noi astăzi. ceea ce a dus la reducerea costurilor şi impulsionarea activităţilor cu străinătatea. corporaţii gigant ce lucrau în colaborare cu guvernul japonez. USD in 1970. Ostilitatea era îndreptată mai ales asupra companiilor americane. În acest scop sunt elaborate politici referitoare la . Investiţiile străine americane au crescut de la 12 mld. căutarea asiduă de resurse minerale.Originile corporaţiilor transnaţionale sunt strâns legate de marile descoperiri geografice şi de colonizarea lumii de către Anglia şi Olanda. şi anume: de firmă şi universul său imediat: clienţi. cu investiţii directe. în vreme ce investiţiile europene au cunoscut declinul. pentru societăţile transnaţionale se prefigurează o perioadă când o parte din vraja internaţionalizării se epuizează. Între 1970-1975 companiile americane şi-au vândut aproape 10% din filiale. În perioada interbelică cererea de resurse naturale a stimulat fuziunile dintre marile firme. În anii "50. Franţa sau Portugalia. activitatea transnaţionalelor americane înflorind. furnizori. Este perioada de dominare absolută a americanilor în domeniul tehnologiei. cu exporturi americane în creştere continuă şi apoi. de altfel. Acest stadiu este caracterizat de o anumită simplitate. După cel de-al doilea război mondial s-a înregistrat o mare cerere de bunuri şi servicii. în timp ce investiţiile străine în America au crescut cu 280%. având poziţie de oligopol în sectoarele cheie ale economiei japoneze: industrie. Începând cu 1970. a producţiei.A. a reprezentat-o dezvoltarea capitalismului şi revoluţia industrială. în fapt. De-a lungul secolului XIX şi începutul secolului XX. ca urmare a înăspririi barierelor vamale. La mijlocul secolului XIX. multe din metodele moderne de management japonez de astăzi sunt.U. menit să ajute la reconstrucţia economiilor europene şi japoneze. ca urmare a consensului existent între aceşti doi parteneri. Începând cu secolul XVI şi continuând până în secolul XIX. Investiţiile în străinătate au fost dominate în primele două decenii postbelice de corporaţiile americane. companiile americane aveau un foarte bun management. America sau Asia. precum şi presiunea pentru protejarea sau dezvoltarea pieţei au făcut ca multe companii din Statele Unite şi Europa Occidentală să înceapă să desfăşoare activităţi peste graniţă. Ţările în dezvoltare îşi cuceresc rând pe rând independenţa politică şi devin din ce în ce mai preocupate de suveranitatea lor. au încurajat S. la începutul primului război mondial. băncile din Statele Unite.

comerţului. unul străin şi unul internaţional. dacă nu ţin cont de ele. Piaţa societăţilor transnaţionale Mediul de acţiune al societăţilor transnaţionale este un mediu intern. cum ar fi grupurile religioase. Exigenţele mai reduse pe anumite pieţe pot constitui o motivaţie pentru internaţionalizare. unul domestic. toate acestea şi încă multe altele pot constitui motive de internaţionalizare a firmelor. variabilele economice. legale. al patrulea participant la universul societăţilor transnaţionale. de a atrage şi a încuraja investiţiile străine. autohton. Elementele ce pot fi controlate de către firmă alcătuiesc mediul intern al firmei. culturale. precum şi relaţiile dintre filiale. Acestea dau dimensiunea riscului în activitatea oricărei întreprinderi şi sunt externe acesteia. tehnologice. iar firmele pot fi afectate in activitatea lor. de exemplu. oportunităţile oferite de o infrastructură performantă. în acest stadiu încep să apară contradicţiile. atunci când filiala dintr-o ţară are relaţii cu o altă filială situată într-o a treia ţară. practic. ca şi fragilul echilibru. cum ar fi factorii de producţie (capital. în general. cel mai adesea. şi-au delocalizat. îl privim cel mai adesea prin prisma internaţionalizării firmei. respectiv acele elemente necontrolabile ce acţionează în ţara de origine a firmei. cum ar fi competiţia. îl reprezintă căutarea de noi surse de aprovizionare cu materii prime sau surse mai ieftine de aprovizionare. încât piaţa internă devine insuficientă şi extinderea pe terţe pieţe se arată a fi soluţia cea mai bună. forţe necontrolabile. în ultimă instanţă. Se poate spune că firma atinge un asemenea grad de dezvoltare. guvernele ţărilor gazdă şi al ţărilor de origine au apărut o serie de alţi participanţi. Ca o consecinţă a complexităţii relaţiilor ce s-au născut între companiile transnaţionale. mediul extern este unul domestic. ca urmare a existenţei unei puternice concurenţe pe piaţa locală. Atunci când ne referim la mediul internaţional. în ţări precum China sau Taiwan. ca urmare a recunoaşterii faptului că internaţionalizarea firmelor are efecte negative in ţara de origine asupra şomajului. prelungirea duratei de viaţă a produsului. balanţa putând fi adesea schimbată in funcţie de evenimentele ce au loc in lume. determinat de acei factori ce ţin de ţările în care firma acţionează prin intermediul filialelor şi mediul internaţional. În anii ‘70. . factorii interni ai corporaţiei. Motivaţiile internaţionalizării sunt extrem de complexe. la nivelul comunităţii internaţionale au fost iniţiate demersuri menite să formeze un cod de conduită unanim acceptat de către părţile implicate. creşte importanţa guvernelor de origine. Printre forţele asupra cărora o firmă are controlul se numără. Mediul internaţional este. Un alt motiv. constituenţii săi. Urmează un nou stadiu. Forţa de muncă mai ieftină este un al motiv pentru care o firmă îşi extinde activitatea dincolo de graniţele ţării de origine.3. iar această motivaţie nu este deloc de neglijat. Mediul. Relaţiile dintre firme şi statele naţionale devin tot mai complexe şi tot mai importante în deciziile firmelor. nu sunt de neglijat. etnice. Celelalte formează mediul extern. socioeconomice. exploatarea avantajului tehnologic pe care îl deţine firma la un moment dat. Aceasta şi datorită faptului că alături de companiile transnaţionale. În cazul unei corporaţii transnaţionale. Acest stadiu încorporează diferite grupuri de interese. Caracteristica acestui stadiu este complexitatea deosebită. O primă motivaţie ar constitui-o căutarea de noi pieţe. financiare. şi anume acela al participanţilor multipli. Dacă în celelalte faze relaţiile dintre marile firme devenite transnaţionale şi guvernele ţărilor de origine erau cât se poate de convergente. Mediul extern este extrem de complex. Nici acţiunile statelor gazdă. Forţele ce definesc mediul unei firme sunt. exploatarea diferenţelor existente în nivelurile de impozitare din diferite ţări. resurse umane) sau elemente ce ţin de organizarea firmei (ca producţia sau marketingul). specific corporaţiilor ce acţionează în special în sectorul primar. impulsionând sau restrângând aceste investiţii. care reprezintă interacţiunea dintre mediul străin şi cel domestic. cu scopul de reglementa divergenţele tot mai accentuate dintre cei implicaţi. Fiecare participant în acest stadiu a câştigat în experienţă şi şi-a îmbunătăţit tehnicile de abordare a mediului internaţional.investiţiile străine directe care să apere interesele statului naţional. mediul străin. 4. agenţii internaţionale şi altele care reclamă atenţie din partea marilor firme. de regulă. care au putere politică. Acest stadiu este considerat un stadiu multifactor. şi pe fondul puternicei crize petroliere. Ocolirea de bariere vamale. în conformitate cu interesele sale naţionale. etc. ţările de origine şi ţările gazdă. „spaţiul” de manevră al societăţilor transnaţionale. Multe dintre societăţile transnaţionale care îşi au sediul în ţări dezvoltate îşi extind activitatea dincolo de graniţele naţionale. presupune acele forţe care influenţează dezvoltarea şi activitatea unei firme. Guvernele de origine se implică acum în politica de investiţii internaţionale. industria. având în vedere că foarte multe dintre marile companii ce acţionează în domeniul fabricării bunurilor electrocasnice.

majoritatea acestora se înscrie în sfera de influenţă a celor dezvoltate. UE şi Japonia. economisirea este caracteristică celor japonezi. urmată de celelalte economii din Asia de sud est. electricitate. din perspectiva extinderii. Uniunea Europeană este acum. una dintre cele mai largi pieţe ale lumii.Care sunt pieţele spre care se îndreaptă investitorii străini? Cea mai mare parte a investiţiilor străine directe se îndreaptă către ţările dezvoltate. ce funcţionează la graniţele Uniunii. de sărăcia acestor ţări. Mult mai eterogene decât ţările dezvoltate. Ţările cele mai sărace. Tradiţional. Africa în cea a Uniunii Europene. fac din piaţa americană dezideratul oricărei companii. 8 dintre ele au devenit membre ale UE. Sub aspect cultural. privită atât din perspectiva numărului de consumatori. gaze. Avantajele pe care le oferă piaţa americană nu sunt deloc de neglijat. Nu trebuie să uităm că cele mai multe dintre marile corporaţii îşi au sediul în SUA. piaţa corporaţiilor transnaţionale este dominată de triada America de Nord (SUA şi Canada). Majoritatea firmelor ce aleg ca destinaţie Japonia. monitorizarea subvenţiilor acordate de către stat. loialitatea faţă de companie. cât şi din cea a puterii lor de cumpărare. bogăţia în resurse naturale şi umane. America Latină este preponderent în sfera SUA. aşteptat în 2007. O situaţie aparte au ţările din fostul bloc comunist. atât din punct de vedere al nivelului de dezvoltare. Politica în domeniul concurenţei constituie cel mai important element de mediu din perspectiva corporaţiilor străine ce acţionează pe piaţa europeană. consumatorii de pe această piaţă au o mare putere de cumpărare. coroborate cu ceea ce numeam spirit de aventură şi dorinţă de consacrare. Dacă înclinaţia pentru consum este specifică pentru consumatorii americani. Ca şi în cazul SUA. infrastructură modernă. Astfel. diferenţele faţă de celelalte pieţe sunt mult mai mari. deşi confruntată cu foarte multe probleme. Rusia încearcă să rămână unul dintre cei mai importanţi actori. în ultimă instanţă. O altă diferenţă derivă tocmai din eterogenitatea deosebit de mare a ţărilor ce formează acest grup. iar investiţiile străine reprezintă un mijloc de a ocoli barierele tarifare. al cărei lider de necontestat este SUA. acestea continuă să crească din punct de vedere al atragerii de fluxuri de investiţii străine. transport feroviar. Cele care au resurse naturale sunt printre puţinele care prezintă interes pentru marile corporaţii ce acţionează în domeniu respectiv. Spiritul de sacrificiu. iar celelalte se află puternic legate de Uniunea Europeană. care la nivelul anului 2002 a fost cel mai mare receptor de investiţii străine directe. • controlul fuziunilor firmelor. dar mai ales netarifare. ceea ce înseamnă că orice concentrare ce depăşeşte un anumit nivel trebuie supusă aprobării Comisiei (dacă întreprinderile derulează o cifră de afaceri mai mare de 250 milioane de euro în interiorul UE şi peste 5 milioane de euro în plan global trebuie să supună atenţiei Comisiei orice fuziune sau achiziţie). iar moştenirea arsenalului armatei sovietice o ajută în acest demers. extrem de competitivă. pentru încălcarea regulilor concurenţei. ca urmare a perspectivei valului doi de extindere. patria tehnologiei ultraavansate. India şi ţările latino americane. mobilitatea redusă a angajaţilor şi structura paternalistă a firmelor japoneze constituie tot atâtea diferenţe faţă de celelalte pieţe ale ţărilor dezvoltate. Înţelegerile între firme ce stabilesc preţurile pe piaţă sunt interzise. Din punct de vedere politic. ca cel al telecomunicaţiilor. iar Comisia Europeană a luat atitudine împotriva Microsoft. apropierea de pieţele de capital. respectiv „abuz de poziţie dominantă”. cât şi cultural. Se detaşează ca importanţă China. Asia se află la confluenţa intereselor Japoniei. Către aceste ţări se îndreaptă cele mai mici fluxuri de investiţii străine. motivele ţinând. În ceea ce priveşte ţările în dezvoltare. ca şi celelalte pieţe. Rusia se află undeva la graniţa dintre ţările dezvoltate şi cele în dezvoltare. Rusia se impune în special datorită resurselor sale naturale extraordinare (în special gaze şi petrol). dar ţările în dezvoltare au un potenţial şi o atractivitate din ce în ce mai ridicată. iar pătrunderea pe această piaţă nu este deloc uşoară. acces la un sistem eficient şi performant de telecomunicaţii. Japonia este. dar şi a unei pieţe importante. • liberalizarea sectoarelor economice cu statut de monopol şi deschiderea lor către concurenţă. Restul ţărilor se pare că au pierdut pentru moment posibilitatea de a capta din acele . aleg un parteneriat cu o firmă locală pentru a face faţă mai uşor problemelor de mediu cu care se confruntă. din punct de vedere economic. Dimensiunea pieţei. din perspectiva numărului de locuitori şi mai ales a creşterii exigenţelor consumatorilor ruşi. ceea ce înseamnă majoritatea statelor africane şi a celor in Asia centrală beneficiază mult prea puţin de efectele pozitive ale investiţiilor marilor firme. dar şi a SUA. Piaţa japoneză este dominată de companiile japoneze. cu o dimensiune importantă şi exigenţe ridicate din partea consumatorilor. tendinţa societăţii americane spre consum. Principalele domenii de acţiune ale politicii concurenţiale în UE sunt: • eliminarea acordurilor restrictive privind concurenţa şi a abuzurilor de poziţie dominantă. dat fiind faptul că din mai 2004.

1. care au „forţat” consumatorii să înveţe limba produselor pe care le consumau sau doreau să le consume.4. era de 3% în Suedia. Şi dacă se face comparaţia cu ţări în dezvoltare. multe dintre marile companii recurg chiar la reduceri de personal în ţările de origine. unele dintre ele chiar dezvoltate.3% în Marea Britanie. o companie transnaţională. Japonia şi Uniunea Europeană. şi sumele repatriate către ţara de origine pot fi mai reduse. O companie urmăreşte obţinerea de profit pentru a menţine şi a creşte încrederea investitorilor în acţiunile firmei. situaţii când relaţiile nu mai sunt atât de cordiale. în anul 1999.4% în Franţa. 1. multe state de origine adoptând măsuri care să limiteze exportul de capital.1. influenţa în ţara sau zona respectivă. mai ales dacă acestea din urmă oferă avantaje importante din perspectiva costului forţei de muncă. În perioadele de recesiune. Multe dintre societăţile transnaţionale îşi realizează marea parte a cifrei de afaceri dincolo de graniţele propriei ţări. 4.Relaţiile cu ţările de origine Cele mai mari şi mai multe companii transnaţionale provin din ţările Triadei: SUA. Coca Cola sau Levi‘s reprezintă în ultimă instanţă America şi visul american într-o altă manieră. al impozitelor sau al preţurilor la materiile prime. asistenţa socială. în cea mai mare parte relaţii de parteneriat. avansul tehnologic şi spiritul antreprenorial. Multe dintre firme renunţă în a-şi concentra atenţia asupra deschiderii de noi unităţi de producţie în ţara de origine în favoarea celor din ţările gazdă. Prin internaţionalizarea firmelor. aşa cum este el perceput de către ţările de origine şi interesul firmei. dependenţa economiilor acestor ţări de marile firme este şi mai mare. dat fiind faptul că aici sunt plătite şi cele mai mari salarii. din această perspectivă. conform surselor OCDE.4. Performanţele acestor economii. Situaţia gravă în care acestea se află va fi analizată mai pe larg într-un alt capitol. 4. iar astăzi nimeni nu-şi poate imagina un altfel de Moş Crăciun. Interesele corporaţiilor corespund cel mai adesea cu cele ale ţărilor de origine. asistenţa sanitară etc. dacă acesta se dovedeşte a avea consecinţe negative pe piaţa muncii sau a încasărilor bugetare. iar dacă statele gazdă au politici de atrage a profiturilor realizate de firmele străine prin reinvestirea acestora. 2% în Japonia. Anumite pieţe sau afaceri pot apărea. Beneficiile ţărilor de origine nu se rezumă la exportul de imagine. Coca Cola l-a inventat pe Moş Crăciun în costum roşu. cheltuielile brute pentru cercetare dezvoltare. care rămâne cel mai adesea cantonată în ţările de origine Astfel. infrastructura modernă. O astfel de situaţie este una potenţial conflictuală. Transnaţionalele repatriază sume importante din ţările gazdă. doar două ţări din categoria celor în dezvoltare se regăsesc ca şi ţări de origine a celor mai mari firme. Acest lucru înseamnă creare de locuri de muncă în afara ţărilor de origine şi. însă. Există. relaţiile cu ţările gazdă şi raportul stat – corporaţie în condiţiile în care forţa economică şi influenţa marilor corporaţii depăşeşte puterea economică a multor state. Impozitele mai reduse înseamnă venituri ale statului mai mici. implicit. în fapt. Această relaţie poate fi privită din trei puncte de vedere.efecte de antrenare pe care le produce asupra unei economii internaţionalizarea firmelor dincolo de graniţele ţării de origine. ţările de origine controlează. Relaţiile cu ţările de origine sunt. fiecare ţară îşi extinde. marile firme duc cu ele valorile culturale. Prin extinderea dincolo de graniţele propriei ţări. Relaţiile societăţilor transnaţionale cu statele naţiune Compararea societăţilor transnaţionale cu naţiunile nu reprezintă o figură de stil. În ierarhia celor mai mari companii. ceea ce poate avea efect asupra politicilor susţinute de către stat: educaţia. extrem de atractive pentru managerii .7% în Germania. McDonalds. o firmă transnaţională trebuie să coordoneze şi să controleze activităţile sale în medii diverse şi să adopte decizii care pot fi benefice sau nu pentru ţările respective. practic economiile multor ţări. practic. Universalizarea limbii engleze se datorează într-o foarte mare măsură corporaţiilor americane şi britanice. Interesele acesteia pot fi şi sunt destul de des diferite de interesele ţărilor de origine. Un alt aspect delicat în relaţiile dintre ţările de origine şi corporaţiile transnaţionale îl reprezintă diferenţa dintre interesul naţional. 1. Prin intermediul corporaţiilor. 2% în SUA. Acest lucru înseamnă impozite mai mici pentru ţările de origine. efectuate de sectorul întreprinderilor. Pentru a rămâne şi a acţiona ca o entitate. o presiune sporită din partea guvernelor ca urmare a şomajului. susţinut de o economie de piaţă şi o democraţie ce a permis dezvoltarea şi punerea în practică a ideilor novatoare au făcut din aceste ţări mediul cel mai prielnic pentru apariţia şi dezvoltarea fără precedent a fenomenului corporatist. Cele mai multe dintre „neînţelegeri” pleacă de la internaţionalizarea firmei şi ceea ce implică această internaţionalizare pentru statul de origine. şi anume: relaţiile cu ţările de origine. ca pondere în PIB. Se aprecia că la începutul anilor ‘90 peste 60% din industria canadiană era controlată de companiile americane. Divergenţele pornesc tocmai de la ceea ce înseamnă. investesc sume foarte mari în componenta de cercetare dezvoltare. obiceiurile de consum ale ţării de origine.

prin modernizarea producţiei. În ţările mai puţin avansate tendinţa de concentrare creşte. ce ar putea încorpora componente ale produselor respective în producţia de armament. firmele locale fiind prea puţin puternice pentru a opune o rezistenţă reală marilor companii. Pentru a proteja agenţii economici interni. dar atitudinea guvernului ţării de origine faţă de guvernul ţării gazdă respective poate fi una negativă. crearea de noi ramuri industriale etc. • creşterea veniturilor. se poate materializa în îmbunătăţirea performanţelor firmelor locale. Efectele pozitive ale implantărilor firmelor în străinătate. de politicile de susţinere şi atragere a investiţiilor străine directe promovate de acestea. transfer de tehnologie. de exemplu. De altfel. Pe pieţele dezvoltate. • performanţa concurenţială a societăţilor transnaţionale faţă de cea a firmelor locale dată de faptul că filialele străine. deşi este considerată una dintre cele mai libere pieţe din lume.2. • noi practici de management. cât şi ţărilor în dezvoltare.. a diversificării producţiei etc. în multe state (cum ar fi Japonia) implantarea unei corporaţii străine nu se poate realiza decât prin asocierea cu un partener local. efectele pozitive pe care le au implantările în străinătate asupra acestora sunt următoarele: • creşterea numărului locurilor de muncă. Se instaurează poziţia de monopol a companiei transnaţionale. instruirea personalului şi ridicarea nivelului de calificare a forţei de muncă. • creşterea volumului exporturilor şi a producţiei interne. sunt demonstrate. sunt cu mult mai eficiente şi productive decât concurenţii lor. SUA interziceau afaceri cu produse de înaltă tehnologie cu orice ţară potenţial inamică. crescând productivitatea şi ridicându-se eficienţa de ansamblu a economiei. intrarea de noi firme contribuie la creşterea concurenţei şi la o scădere a concentrării producţiei. mai ales dacă ţara de implantare are o poziţie strategică şi poate constitui o bază pentru exportul şi în regiune. în special din partea ţărilor în dezvoltare. • transformarea şi înnoirea industrială în ţara gazdă. În cazul ţărilor în tranziţie. de regulă. • creşterea concurenţei. Intrarea unei noi companii pe o piaţă afectează numărul competitorilor de pe această piaţă şi partea acestora din piaţa unui produs.unei corporaţii internaţionale. o relaţie pozitivă. ca urmare a creşterii concurenţei. fie în formarea de societăţi mixte pentru a valorifica şi potenţa avantajele ambilor parteneri. dar şi a creşterii veniturilor încasate de către stat. • efectul de antrenare asupra întregii economii.4. Impactul şi implicaţiile marilor firme asupra ţărilor gazdă depinde de mai mulţi factori. Acest lucru se datorează faptului că firmele locale. volumul investiţiilor străine a constituit şi încă mai constituie un criteriu de apreciere a eficienţei economiei respective. din impozite. Pe alte pieţe. • reacţia firmelor din ţara gazdă la intrarea unei mari firme poate fi una defensivă. Mărimea filialelor străine ale companiilor transnaţionale este adesea mai mare decât a competitorilor naţionali. 4. atât în ţările dezvoltate. cum ar fi cea americană. . ca şi componente ale sistemului societăţilor transnaţionale. Indiferent dacă ţările gazdă sunt ţări dezvoltate sau ţări în dezvoltare. creşterea calităţii şi perfecţionarea tehnicilor de vânzare. fiind puternice. Extinderea firmelor dincolo de graniţele propriei ţări implică internaţionalizarea firmei într-un mediu ce aparţine atât ţărilor dezvoltate. din perspectiva ţărilor gazdă. care nu are efecte benefice asupra dezvoltării de ansamblu a societăţii. accesul la capital sau alte facilităţi în anumite state sunt mult mai uşor de obţinut dacă se realizează un parteneriat cu o firmă locală. ca urmare a antrenării şi celorlalte ramuri din economie la producerea bunului respectiv. concretizată fie în combinarea operaţiunilor acestora cu nou venita. ca urmare a salariilor plătite angajaţilor. cât mai ales în ţările în dezvoltare. Relaţiile companiilor transnaţionale cu ţările gazdă Între activităţile companiilor transnaţionale şi concentrarea pieţei există. cu efect asupra reducerii costurilor. a calităţii produselor. introducerea produselor noi. Efectul pozitiv. cum ar fi: • numărul şi mărimea operaţiunilor efectuate de companiile transnaţionale faţă de competitorii din ţara gazdă. reuşesc să facă faţă concurenţei. de altfel..

prin facturarea mărfurilor la export şi la import în funcţie de sistemul de impunere la frontieră practicat în ţările filialelor. Aplicând principiul eficienţei. 870. prin ridicarea standardului de viaţă al angajaţilor. Universul corporaţiilor transnaţionale 64. ca mecanismul preţurilor de transfer. al comunităţii locale şi al societăţii în ansamblul său. cât şi cadre din ce în ce mai calificate. ţările în dezvoltare apreciază că spre ele nu este îndreptată cea mai avansată tehnologie. UNCTAD. . Activele în străinătate dau dimensiunea cantitativă a forţei investiţionale a unei corporaţii transnaţionale. . societăţile transnaţionale devin cetăţeni corporatişti în ţările în care derulează activităţile productive. reducându-şi astfel expunerea la risc. cercetarea . Atitudinea marilor corporaţii se rezumă la declaraţii. în Raportul asupra investiţiilor străine. Numeroase organizaţii guvernamentale şi mai ales neguvernamentale urmăresc îndeaproape comportamentul marilor firme. 4. De asemenea. Clasamentele realizate de diverse instituţii au în vedere mai multe criterii de clasificare. societăţile transnaţionale sunt acuzate de practici neloiale. în ultimele decenii au crescut preocupările atât din partea analiştilor. atunci când repatrierea profiturilor este restricţionată de guvernele ţării gazdă.3. The World Business Council for Sustainable Development consideră că marile corporaţii trebuie să-şi asume un angajament ferm de a urma un comportament etic şi de a contribui la dezvoltarea economică a ţării pe teritoriului căreia acţionează. În multe ţări în dezvoltare. prin manipularea acestui mecanism pentru a transfera fondurile de la o filială către compania mamă sau un paradis fiscal. iar ponderea mai ridicată a acestora în străinătate poate fi expresia atât a unei concurenţe deosebite pe piaţa de origine a firmei.4. una dintre cele mai ample monografii anuale privind fluxurile de investiţii străine şi situaţia corporaţiilor transnaţionale. Această repartiţie este în strânsă legătura cu dinamismul economic al zonei Asiei de sud est.Active în străinătate. prin utilizarea acestui mecanism pentru a reduce taxele vamale plătite. după indicele de transnaţionalitate sau după volumul vânzărilor. prin transferul fondurilor din ţările unde se aşteaptă o depreciere valutară. unde sunt implantate peste jumătate din filialele corporaţiilor transnaţionale. marile corporaţii obţin beneficii: . realizând clasamente cu cei mai puţin responsabili cetăţeni corporatişti. atunci când pătrunderea pe piaţa respectivă s-a realizat prin preluarea unei companii locale. acestea sunt cei activi şi mai dinamici agenţi economici de pe glob! Europa Occidentală continuă să fie sursa de origine pentru cele mai multe dintre societăţile transnaţionale. Exemplele sunt multiple. În viziunea UNCTAD. în cazul ţărilor din fostul lagăr comunist. 53.dezvoltarea este foarte rar cantonată în ţările în dezvoltare. de marketing sau de alt tip.000 de angajaţi. . multe dintre ele fiind acuzate de neglijenţă şi chiar violarea reglementărilor de protecţie a mediului. De altfel. Şi în ceea ce priveşte aportul investiţiilor efectuate de societăţile transnaţionale sub forma tehnologiei. a valorilor morale ale societăţilor în care acţionează. ce reprezintă active din afara ţării de origine. în timp ce cea mai mare parte a filialelor societăţilor transnaţionale sunt repartizate în ţările în dezvoltare. aşa cum apar în bilanţul contabil al filialelor. mai degrabă un mit decât realitate. supradimensionarea cu personal din perioada comunistă a determinat reduceri masive de personal când diverse societăţi au fost preluate de companii multinaţionale. Acesta este universul corporaţiilor transnaţionale. Acţionând dincolo de graniţele geografice ale ţărilor de origine. iar societăţile transnaţionale acţionează mai degrabă în sensul susţinerii „migraţiei creierelor” decât în dezvoltarea unei pieţe care să absoarbă atât produse din ce în ce mai performante.000. prin reducerea impozitelor plătite guvernelor ţării gazdă şi transferarea câştigurilor din ţările cu impozitare ridicată către ţări cu impozitare redusă.000 de societăţi transnaţionale.000 de filiale. multe companii recurg la disponibilizări masive. în destul de multe cazuri. principalele noţiuni utilizate sunt: . . cât şi o atractivitate mult mai ridicată a mediului străin comparativ cu cel autohton. mai ales în ţările care nu au capacitatea de a monitoriza corespunzător încălcarea acestor legi. Raportul societăţi transnaţionale-stat. respectiv.• crearea de locuri de muncă de către societăţile transnaţionale este. ierarhizează corporaţiile după volumul activelor deţinute în străinătate. atât tangibile cât şi intangibile. Prin mecanismul preţurilor de transfer. Şi în ceea ce priveşte protecţia mediului ambiant sunt opinii mai degrabă critice la adresa societăţilor transnaţionale. cât şi din partea societăţii civile de a privi mai atent la practicile firmelor transnaţionale şi de a veghea la respectarea drepturilor cetăţenilor.

ci al celor de dimensiuni mai reduse (din punctul de vedere al volumului activelor străine sau al vânzărilor). Marile companii din aceste ţări nu se ridică la nivelul atins de societăţile transnaţionale din ţările dezvoltate. În anumite cazuri. ceea ce va ridica ponderea salariaţilor străini în totalul personalului respectivei companii. minus 1 (mai puţin ţara de origine). General Electric. cu 81. La nivelul anului 2002. şi anume: ponderea activelor în străinătate în totalul activelor. după volumul activelor deţinute în străinătate. în domeniul materialelor de construcţii (companie prezentă şi în România). ponderea angajaţilor din străinătate în totalul angajaţilor. respectiv numărul de angajaţi cu contract de muncă sau cu contract parţial de muncă (full time sau part time) ce funcţionează la nivelul filialelor. Franţa cu 14. care este un procent. Acest indicator exprimă. Pentru a putea fi comparat cu indicele de transnaţionalitate.Indicele de transnaţionalitate (transnationality index). conform Raportului privind investiţiile străine pe anul 2004. În topul celor mai puternice 100 de corporaţii. Tot mai multe companii nu numai că sunt din ce în ce mai atrase să investească în ţări în dezvoltare. interesul companiei pentru ţara de origine comparativ cu cel pentru piaţa internaţională. În primele 50 de companii ce au ca origine ţări în dezvoltare. urmată de compania britanică de telecomunicaţii Vodafone (care. Firmele care încorporează muncă de calificare medie sau redusă într-o proporţie ridicată. cel mai ridicat indice de transnaţionalitate îl are Vodafone. Sunt prezente şi ţări dezvoltate mici.9%. . urmată de Thomson Corporation. doar 5 sunt din Africa de Sud. Japonia cu 7. Dintre ţările în dezvoltare. dar şi o bună cunoaştere a pieţei internaţionale şi o valorificare a avantajelor oferite de piaţa internaţională. din Canada. dar afirmarea lor este din ce în ce mai impetuoasă. British Petroleum şi Royal Dutch Shell. Puţine sunt.. care reprezintă suma vânzărilor nete (vânzări brute. ponderea vânzărilor din străinătate în totalul vânzărilor. cel mai ridicat indice de transnaţionalitate se înregistra în cazul companiei NTL Inc. ca Finlanda. Olanda. La nivelul anului 2002. însă. iar Wall Mart realizează o cifră de afaceri tot de cinci ori mai mare decât vânzările companiei Samsung Electronics. urmată de Exxon. cu un indice de 95. În clasamentul celor mai mari 100 de societăţi transnaţionale. vor fi mult mai atrase să investească în ţările cu costuri ale forţei de muncă reduse. Diferenţa dintre primele societăţi transnaţionale din ţările dezvoltate şi cele în dezvoltare este cam de unu la cinci: cea mai mare dintre companiile transnaţionale din ţările în dezvoltare are active în străinătate de 5 ori mai mici decât omoloaga sa.. Dintre companiile situate în top 10. Apariţia societăţilor transnaţionale în această regiune este indisolubil legată de căderea comunismului. în ultimă instanţă. cu un indice de 97. în domeniul media. Un fenomen recent îl reprezintă transnaţionalitatea în cazul ţărilor din Centrul şi Estul Europei. nici chiar la acela al ţărilor în dezvoltare. cel mai ridicat nivel al acestui indicator se regăseşte nu în cazul celor mai mari firme. ceea ce demonstrează faptul că existenţa unei pieţe interne mari a ţării de origine nu este o condiţie sine qua non pentru apariţia societăţilor transnaţionale. . Numărul potenţial de ţări în care ar putea avea filiale este de fapt numărul total de ţări care recepţionează sau sunt sursă de investiţii. . din Elveţia.Angajaţi în străinătate.Mart. Elveţia. din care se scad TVA şi alte taxe) realizate de filiale. 3% şi Total Fina Elf. cea mai mare companie a fost.9% şi Holcim AG. În ceea ce priveşte indicele de transnaţionalitate.Vânzări în străinătate. În fruntea listei companiilor din ţările în dezvoltare conduc ţările din Asia de Sud Est. din domeniul telecomunicaţiilor. 2 din Europa Centrală şi de Est. erau 193 de ţări angrenate în fluxurile de investiţii. doar Coreea de Sud. întărind faptul că această zonă este cea mai dinamică regiune a globului. Germania cu 13. cu 74. cu un indice de 84. Cea mai mare companie din fostele ţări comuniste este Lukoil.5%. din SUA (99.1%).Indicele de extindere a reţelei (network – spread index) exprimă dimensiunea transnaţionalităţii şi reprezintă numărul de ţări gazdă în care s-a implantat societatea. o . la nivelul anul 2002. restul aparţin Asiei de Sud Est şi Americii Latine şi Caraibelor. de altfel. conducea compania General Electric. General Motors. Mexic şi China (Hong Kong) au reuşit să pătrundă în top 100.5%. Fenomenul corporatist a încetat să mai fie specific doar ţărilor dezvoltate. companiile care pot rivaliza cu top 100. SUA este prezentă cu 27 companii. Wall . pot include exporturi efectuate de către societatea mamă către filiale. dar corporaţiile din aceste ţări devin ele însele firme transnaţionale. a condus timp de 2 ani în clasamente) şi Ford Motor Company. După volumul vânzărilor. Marea Britanie cu 12. ce se calculează ca o medie a trei rate. Covârşitoarea majoritate a societăţilor transnaţionale au ca origine ţări dezvoltate. doar a 82-a firmă în ceea ce priveşte activele străine. urmată de British Petroleum.. indicele de extindere a reţelei se calculează ca pondere a ţărilor în care firma are filiale în totalul ţărilor în care ar putea avea filiale. Un indice de extindere a reţelei ridicat presupune costuri de implantare ridicate pentru companie.

. poate. Globalizarea economiei face ca interdependenţa dintre toţi agenţii economici să crească şi raporturile de forţe să devină din ce în ce mai complexe. În capitolul ce urmează. şi agenţiile specializate ale acesteia) sunt. .companie rusă ce activează în domeniul extracţiei. Recent. 94 din primele 200 de firme ale lumii au birouri în capitala mondială a lobby-ului. Acest fapt înseamnă că General Motors este mai puternic decât Danemarca. organizaţii politice. IBM decât Singapore şi Sony decât Pakistan. organizaţii profesionale. ONU numără astăzi 191 de ţări. Organizaţii internaţionale Universul organizaţiilor internaţionale este extrem de vast. Organizaţia Naţiunilor Unite şi Sistemul Naţiunilor Unite ONU şi Sistemul Naţiunilor Unite (care cuprinde. În această categorie pot fi identificate organizaţii economice.5% din activitatea economică mondială.000 de angajaţi) este cunoscut pentru practicile sale antisindicale şi pentru faptul că majoritatea angajaţilor are contracte parţiale de muncă (part-time jobs) astfel încât obligaţiile companiei către salariaţi să fie cât mai mici. în cazul ţărilor). primele 200 de societăţi transnaţionale angajează doar 0. în cazul corporaţiilor şi PIB-ul. rafinării şi distribuţiei petrolului. organizaţii culturale. vânzările cumulate a primelor 200 de societăţi transnaţionale au crescut cu 25%. Lukoil este de departe cea mai mare dintre companiile transnaţionale din ţările est europene. . în cazul celor guvernamentale şi asociaţii sau persoane particulare în cazul celor neguvernamentale). ca AT&T şi IBM să se alăture delegaţiei oficiale pentru negocieri în domeniul comerţului electronic în cadrul FTAA. ce urmează a se finaliza în anul 2005. faţă de care multe dintre cele mai mari corporaţii sunt adevăraţi giganţi. grupate după mai multe criterii.creşterea economică a naţiunilor este similară celei a corporaţiilor. guvernul american a permis ca reprezentanţi ai marilor corporaţii. în funcţie de statutul membrilor săi (guverne. Novoship. cu active în străinătate de 5 ori mai mari decât următoarea clasată. 51 sunt corporaţii şi doar 49 economii naţionale (comparaţia are în vedere volumul vânzărilor. cele mai cunoscute dintre organizaţiile internaţionale. Este evident că poziţia societăţilor internaţionale în economia mondială este foarte puternică şi că această confruntare cu statele naţiune în planul forţei economice este una reală. Organizaţiile internaţionale pot fi grupate în organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale. dar şi sub aspectul domeniilor de acţiune. iar în timp ce profiturile lor au crescut cu 362. cu cel mai mare impact asupra economiei mondiale. Royal Dutch Shell decât Venezuela. în perioada 1983-1999. sub aspectul participării. dar şi în ţările de origine. 5. organizaţii ştiinţifice etc. ceea ce îi conferă statutul de cea mai cuprinzătoare dintre organizaţii. Unul dintre cele mai utilizate criterii este cel al domeniului de acţiune. Astăzi se consideră că funcţionează o multitudine de organizaţii.5%.4%.din cele 100 de entităţi economice ale lumii.deşi deţin 27. vom încerca să prezentăm caracteristicile celor mai importante dintre organizaţiile economice internaţionale. Washington DC.300. Cel mai mare angajator privat.78% din forţa de muncă globală. 5. mai puţin primele 10 state ale lumii.1. forţa de muncă angajată a crescut cu doar cu 14. . alături de ONU. Iată câteva dintre concluziile studiului: . În ceea ce priveşte raportul de forţe dintre societăţile transnaţionale şi statele naţiune.vânzările primelor 200 corporaţii sunt mai mari decât produsul tuturor economiilor naţionale. Daimler – Crysler decât Polonia. Considerată organizaţia cu vocaţie universale. Wall-Mart (cu peste 1. fapt relevat de obiectivele organizaţiilor ce compun Sistemul ONU.forţa companiilor este determinată şi de capacitatea acestora de a influenţa deciziile politice nu doar în ţările gazdă.4% în perioada 1983-1999. iar produsul global mondial cu 27. DCs K Street corridor. un studiu realizat de Corporate Watch în 2000 evidenţia câteva aspecte ce sintetizează forţa pe care companiile transnaţionale o au şi o exercită în economia mondială. .

Secretariatul şi Consiliul de Tutelă.cooperarea internaţională în rezolvarea problemelor economice.iniţiază studii şi recomandări în scopul promovării cooperării internaţionale în domeniul economic. precum şi structura organizaţiei. sociale. precum şi justiţia să nu fie puse în primejdie. franceza. ONU trebuie să acţioneze în conformitate cu următoarele principii: . în aceleaşi condiţii. inclusiv principiile care guvernează dezarmarea şi reglementarea înarmărilor. în 1945. fără nici un fel de discriminare. membrii Consiliului de Tutelă. a majorităţii membrilor ONU sau a unui singur membru.examinează principiile generale de cooperare pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. . Fiecare stat membru este reprezentat de cel mult cinci reprezentanţi şi are dreptul la un singur vot.membri ONU vor oferi organizaţiei ajutorul în orice acţiune întreprinsă de ea. Consiliului de Securitate şi Consiliului Economic şi Social. judecătorii Curţii Internaţionale de Justiţie (împreună cu Consiliul de Securitate). ca admiterea de noi membri. probleme legate de pace şi securitate sau de bugetul organizaţiei se iau cu o majoritate de 2/3 din voturi.să fie un centru în care să se armonizeze eforturile naţiunilor către atingerea acestor scopuri comune. . . culturale şi umanitare la nivel internaţional şi promovarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. . dacă majoritatea membrilor sunt de acord. membri ECOSOC. semnată la 26 iunie 1945 de cele 50 de state fondatoare ale organizaţiei. Structura organizatorică a ONU este formată din următoarele principale organisme: Adunarea generală. în aşa fel încât pacea şi securitatea internaţională. În urmărirea scopurilor enunţate în primul articolul al Chartei. Celelalte chestiuni ce sunt supuse aprobării Adunării Generale se iau cu majoritate simplă. Charta se fundamentează pe principiile dreptului internaţional. Sesiunile de urgenţă pot fi convocate în 24 de ore. . social. . cultural. .renunţarea la ameninţarea cu forţa sau la folosirea ei în relaţiile internaţionale. . Curtea Internaţională de Justiţie.alege membri nepermanenţi ai Consiliului de Securitate.discută orice problemă privitoare la menţinerea păcii şi securităţii supusă atenţiei de către orice membru al ONU. în conformitate cu prevederile prezentei Charte şi se vor abţine de a susţine statele împotriva cărora ONU întreprinde o acţiune preventivă sau de constrângere. Consiliul de Securitate. . Considerată tratat internaţional. Alături de acestea. şi în sesiuni speciale. Adunarea Generală se întruneşte în sesiuni ordinale anual. .nici o dispoziţie din Chartă nu va autoriza Naţiunile Unite să intervină în chestiuni care aparţin esenţial competenţei interne a unui stat. engleza. .dezvoltarea relaţiilor între naţiuni întemeiate pe respectarea principiului egalităţii în drepturi şi a autodeterminării popoarelor.menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Adunarea Generală este principalul organ deliberativ al ONU. Limbile oficiale ale ONU sunt chineza. al învăţământului şi sănătăţii şi al sprijinirii drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi cetăţenii. şi mulţi dintre criticii acestei instituţii consideră că această instituţie reflectă şi astăzi o realitate de acum 50 de ani.ONU a fost creat în urma celui de-al doilea război mondial. . Consiliul Economic şi Social (ECOSOC). Secretarul General al ONU. 1) Adunarea Generală este cel mai democratic forum al ONU. numeşte.organizaţia este întemeiată pe principiul egalităţii suverane a tuturor membrilor. în septembrie. . la cererea Consiliului de Securitate. rusa şi spaniola.toţi membri trebuie să-şi îndeplinească cu bună credinţă obligaţiile asumate potrivit Chartei. ceea ce aduce pe picior de egalitate toate statele membre ale organizaţiei. limba arabă este limbă oficială pentru lucrările Adunării Generale. Scopurile Naţiunilor Unite sunt: . Deciziile importante. Atribuţiile şi responsabilităţile Adunării Generale sunt următoarele: .diferendele internaţionale vor fi rezolvate prin mijloace paşnice. Documentul fundamental ce stă la baza funcţionării ONU este Charta Naţiunilor Unite. Charta stabileşte drepturile şi obligaţiile ţărilor membre.poate atrage atenţia Consiliului de Securitate asupra situaţiilor care ar putea pune în pericol pacea şi securitatea internaţională’ . la recomandarea Consiliului de Securitate.aprobă bugetului Naţiunilor Unite. de egalitate în drepturi a statelor suverane şi de interzicere a folosirii forţei în relaţiile internaţionale.

se consultă cu organizaţiile nonguvernamentale în probleme ce ţin de competenţa ECOSOC. Dacă la începutul activităţii ONU numărul teritoriilor aflate sub tutelă era de 72. împreună cu Adunarea Generală. O ţară nu poate avea doi judecători la Curtea Internaţională de Justiţie.invită membrii ONU să aplice sancţiunile economice sau alte măsuri. 5) Curtea Internaţională de Justiţie este principalul organism juridic al ONU. care nu implică utilizarea forţei. a opri escaladarea conflictelor deja existente sau a aduce statele la masa tratativelor. conciliator. 3) Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) este principalul organ al ONU însărcinat cu coordonarea acţiunilor din domeniul economic şi social. Consiliul de Securitate ONU este singurul organism care poate ordona acţiuni armate ca şi sancţiuni colective împotriva unei agresiuni. principalul obiectiv al Consiliului de Tutelă este de a sprijini populaţia acestor teritorii spre dezvoltarea progresivă către autodeterminare şi independenţă.1. El este alcătuit din 15 membri. El este.1. pentru a preveni sau a stopa agresiunea. în domenii de competenţa sa. pentru un mandat de nouă ani. În problemele importante.determină existenţa unei ameninţări împotriva păcii sau a unei agresiuni şi recomandă măsuri ce trebuie întreprinse în acest sens. . economic şi comercial a tuturor cetăţenilor membrilor Naţiunilor Unite. ale cărui atribuţii ţin de reglementarea diferendelor dintre state şi de oferirea de consultanţă juridică ONU şi agenţiilor specializate. . respectiv demersurile pe care acesta le face public sau privat pentru a preveni disputele internaţionale. diplomat. deopotrivă. aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani. Franţa. de a asigura egalitatea de tratament în domeniile social. De aceea. Principala responsabilitate a Consiliului de Securitate este aceea de a menţine pacea şi securitate internaţională.recomandă metodele necesare pentru rezolvarea acestor dispute. . în 1998 se mai aflau sub administrare doar 17. . avocat şi are obligaţia de a promova principiile şi valorile exprimate prin Charta Naţiunilor Unite. Teritoriile aflate sub tutelă sunt acele teritorii care se află sub mandatul ONU şi care nu se pot autoguverna. numeşte judecătorii Curţii Internaţionale de justiţie.promovează respectul şi urmăreşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. cu posibilitatea realegerii. . atât ale ONU. . 6) Secretariatul este organismul permanent al ONU şi este format din Secretarul General şi personalul ce lucrează în oficiile Naţiunilor Unite.exercită funcţiile de tutelă ale ONU în zone strategice. ECOSOC: . Secretarul General este cea mai înaltă autoritate din cadrul ONU. aleşi de Adunarea Generală şi Consiliul de Securitate. Cel mai important rol al secretarului general este acela de îndeplinire a „bunelor oficii”. activist. Federaţia Rusă) şi 10 nepermanenţi. China. Marea Britanie. ţinând cont de condiţiile specifice fiecărui teritoriu.2) Consiliul de Securitate.investigarea oricărei dispute sau situaţii care ar putea conduce la fricţiuni internaţionale.serveşte ca principal forum de discuţii pe probleme economice şi sociale la nivel internaţional şi formulează recomandări statelor membre şi sistemului Naţiunilor Unite. Principalele atribute ale Consiliului de Securitate sunt: . cunoscută ca Unanimitatea Marilor Puteri sau ca dreptul de veto. Curtea Internaţională de Justiţie este formată din 15 judecători. care acţionează la dispoziţia Naţiunilor Unite şi nu a ţărilor ai căror cetăţeni sunt. . Personalul Secretariatului numără în jur de 8. de a încuraja respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. 4) Consiliul de Tutelă .Reforma ONU. Realizări şi neîmpliniri ale ONU .Acest organism are drept principală sarcină supravegherea administrării teritoriilor aflate sub tutela ONU. .recomandă Adunării Generale numirea Secretarului General şi. cât şi ale agenţiilor specializate şi ale altor instituţii din Familia ONU.realizează şi iniţiază studii şi rapoarte în domeniile de interes. majoritatea de 9 voturi trebuie să includă votul afirmativ al tuturor celor 5 membri permanenţi ai Consiliului de Securitate.600 persoane. .întreprinde acţiuni militare împotriva agresorilor. 5 permanenţi (SUA.organizează conferinţe şi pregăteşte proiecte de convenţii pentru a fi supuse Adunării Generale. Deciziile în cadrul Consiliului de Securitate se iau cu o majoritate de 9 voturi în chestiuni de procedură. . 5.

iar rezultate de două ori mai slabe. ONU a devenit marioneta marilor puteri. pentru lipsa sa de reacţie în anumite momente. lumea este departe de a fi cunoscut cu adevărat pacea. regimul de la Bagdad călca teritoriul kuweitian. Este vorba de cedarea ONU în faţa SUA şi a aliaţilor săi din NATO? La 7 august 1998. Ineficienţa ONU este un alt motiv de nemulţumire legat de activitatea acestei organizaţii. este expresia unui raport de forţe dominat de statele învingătoare în cel de-al doilea război mondial. Unii analişti consideră că. Bilanţul . Dar cel mai interesant aspect este acela că cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate s-au grupat în trei tabere total opuse. încercând să facă guvernul irakian să părăsească teritoriul ilegal anexat. iar în multe ţări există încălcări majore ale drepturilor fundamentale ale omului. au determinat numeroase manifestări ale opiniei publice împotriva Războiului din Irak. . În altă ordine de idei. prin care autoriza măsurile militare asupra Irakului. Între obiectivele acesteia se înscriu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. cu sau fără acordul Consiliului de Securitate. Supradimensionarea structurilor ONU şi birocraţia acestora îi fac pe unii analişti să considere că personalul acţionează în primul rând în scopul confortului personal şi mai apoi în slujba idealurilor care au condus la crearea organizaţiei. pacea şi securitatea internaţională sunt considerate a fi deziderate mult prea îndepărtate. ai Franţei sau Marii Britanii. în unele dintre ele fiind angrenate chiar naţiunile Unite (războiul din Coreea). pentru a da acestuia o componenţă care să reflecte mai corect realitatea din plan internaţional. cea mai puternică dintre structurile ONU este Consiliul de Securitate. La ora actuală. NATO si Pentagonul fac presiuni pentru o intervenţie militară americană în zonă. iar în plan politic. Germania şi Japonia sunt egalii.Activând ca una dintre cele mai vechi organizaţii. Sub o motivaţie discutabilă. In această situaţie. nu s-au putu găsi. În cele din urmă. Brazilia şi Nigeria bat la poarta Consiliului de Securitate ca membri permanenţi. structură ce reflectă disproporţionalitate între atribuţiile diferitelor organisme şi capacitatea acestora de a impune anumite rezoluţii şi care este apreciată a reflecta o situaţie care nu mai corespunde realităţii. o astfel de propunere ar da o mai mare reprezentativitate unei structuri ce reflectă într-o foarte mare măsură interesele ţărilor bogate. dar astăzi nu mai pot fi ignorate în plan internaţional. ambasadele SUA din Kenya şi Tanzania au fost ţinta unor atentate cu bombă. lansează 75 de rachete de croazieră asupra Sudanului si Afghanistanului. singurul autorizat să intervină armat atunci când un stat agresează alt stat. pentru realizările destul de palide în comparaţie cu gravele probleme cu care se confruntă omenirea. precum şi dezvăluirile făcute de diverse oficialităţi americane şi britanice în legătură cu manipularea dovezilor. în domeniul economic. Mulţi critici văd în Secretariatul General o irosire de resurse. Componenţa Consiliului de Securitate. fie acţiunile sale au fost timide şi lipsite de orice rezultate. în urma intervenţiei armate. dat fiind faptul că ţintele considerate de CIA teroriste. Rezoluţia 660 a Consiliului de Securitate cerea Irakului să se retragă imediat şi necondiţionat. desigur. multe ţări nici nu existau la constituirea ONU. Pe de altă parte. Scandalurile imense ce au apărut ulterior. Germania. se discută tot mai des despre o adevărată reformă a organismelor ONU. Casa Albă a considerat ca fiind un atac Al-Quaida şi. Intervenţia SUA şi a aliaţilor săi a fost motivată de existenţa armelor chimice şi bacteriologice. de exemplu. din care 12 americani. făcând evident aluzie la autorizarea de către ONU a intervenţiei în Kuweit. Africa. Consiliul de Securitate. De departe. 263 de morţi.mai mulţi morţi şi un scandal de proporţii. interesele lor sunt reprezentate în aceeaşi măsură ca şi a altor ţări mult mai puţin dezvoltate. Principalul obiectiv al Chartei Naţiunilor Unite. Consiliul a adoptat Rezoluţia 665. Învinşii de acum 60 de ani sunt astăzi state puternice. În fiecare colţ al lumii au izbucnit războaie. Astăzi sunt peste un miliard de oameni ce trăiesc la limita minimă a sărăciei. Multe dintre criticile aduse ONU pornesc de la structura organizatorică a acestuia. ONU a adoptat mai multe rezoluţii. Cel mai recent caz vis a vis de relaţia dintre ONU şi SUA îl reprezintă războiul din Irak. Fiind considerată „prizoniera” intereselor ţărilor bogate şi a membrilor permanenţi din Consiliul de Securitate. precum şi preocuparea pentru reducerea sărăciei în lume. În plus. India. Un exemplu ce ilustrează slăbiciunea ONU în faţa SUA poate fi identificat în situaţia ocupării prin forţă a Kuweitului de către Irak in 1990. s-au dovedit a fi fabrici de medicamente. care contribuie cu mai mult la bugetul ONU decât ţări ce se află în structura Consiliului de Securitate. cel mai vizat fiind. ONU a fost nu de puţine ori criticat pentru neconcordanţa dintre măsurile adoptate şi principiile Chartei. ONU fie nu a acţionat. ONU îşi rezerva dreptul de a adopta şi alte măsuri pentru a asigura aplicarea acestei rezoluţii. în special SUA. de fapt. de exemplu. care. Irakul refuză să se supună. în cadrul ONU. fără a exista o permisiune din partea Consiliului de Securitate ONU. Funcţionarii ONU au salarii de două ori mai mari decât omologii lor ce activează în organizaţii neguvernamentale. este una din regiunile cele mai sărace ale lumii şi multe dintre tragedii s-au consumat pe acest continent. anexându-l. De la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Japonia.

Obiectivele identificate de către ONU sunt în număr de 8. nici una din ţintele propuse în cele patru decenii nu a fost atinsă. stabilind patru domenii prioritare: sărăcie şi hrană. prin intermediul ONU. De la crearea sa. Primul deceniu al dezvoltării a fost lansat între 1961-1971 şi stipula angajamentul statelor membre de a stimula şi consolida politici adecvate sporirii sensibile a ritmurilor de creştere economică al ţărilor mai puţin avansate de cel puţin 5% pe an. lansat în perioada 1971-1980. îşi au corespondenţa în numărul mare de ţări care şi-au câştigat independenţa şi care au devenit membre ONU.7% PNB – ul ţărilor dezvoltate. Definită „Obiectivele Mileniului”. Cel de-al Doilea Deceniul al Dezvoltării. încununarea eforturilor organizaţiei privind autodeterminarea şi independenţa politică a statelor şi recunoaşterea de către întreaga comunitate internaţională. Până în 2005 se propune eliminarea inegalităţilor de cuprindere în şcoala primară a fetelor şi băieţilor. a principalelor probleme cu care se confruntă astăzi lumea. stabilea niveluri de creştere pentru o serie de indicatori. fiecare dintre ele având ţinte precise . Educaţie pentru toţi. respectiv 3. Realizarea unor astfel de axe ar putea bloca întregul mecanism de funcţionare al ONU cu efecte negative asupra întregii comunităţi internaţionale. 3. la o sesiune specială a Adunării Generale. acordarea de ajutoare pentru dezvoltarea ţărilor mai puţin avansate într-un volum minim de 0. 2. sprijinirea expansiunii şi diversificării exporturilor de produse semifinite şi manufacturate. În cadrul acestui obiectiv. Trecerea în noul mileniu a impus o analiză foarte atentă. Promovarea egalităţii între sexe şi creşterea participării active în societate a femeilor. ONU s-a îmbogăţit continuu. În 1980 se lansează a treia strategie de dezvoltare în cadrul Deceniului Trei pentru Dezvoltare (19811990). în ţările în dezvoltare.5% pe an. precum şi schimbări în economia mondială prin negocieri la nivel global. resurse umane şi dezvoltare instituţională. De asemenea. pe când în Consiliul de Securitate au majoritatea. militare şi politice care joacă un rol mult mai important decât Naţiunile Unite. . Nu trebuie totuşi negate eforturile pe care ONU le-a depus şi multe dintre reuşitele acestei organizaţii. Orizontul de timp pentru atingerea ţelurilor propuse este 2015. eliminarea tuturor discriminărilor dintre sexe. Stabilind obiective cantitative de mai mare amploare (ritm mediu anual de creştere pentru ţările în dezvoltare de 7%). cu ritmuri de 6%. ţările dezvoltate sunt în minoritate în Adunarea Generală. s-a stabilit un ansamblu de măsuri menite să contribuie la realizarea acestor obiective. Africa a avut 4 membri fondatori. Naţiunile Unite îşi propun ca prin acţiunile promovate şi prin cooperarea tuturor statelor lumii să se înjumătăţească proporţia celor ce trăiesc sub un dolar pe zi şi a celor care suferă de foame. cum ar fi PIB –ului global şi cel pe locuitor. cum ar fi încheierea de acorduri pentru produsele de bază. aşa cum aprecia şi Robert Schuman. declaraţia ONU a plecat de la necesitatea continuării cu eforturi şi mai susţinute a cooperării la nivel internaţionale pentru a eradica sau a diminua cele mai grave neajunsuri ale societăţii contemporane. iar până în 2015. la nivelul Organizaţiei. la toate nivelurile. Deţinând două treimi din numărul statelor membre. Numărul mare de membri reprezintă. ONU a pierdut din omogenitate şi a câştigat în universalitate. se preconiza reducerea cu 19% a decalajelor economice medii faţă de ţările dezvoltate până în 1990. cu niveluri de dezvoltare dintre cele mai diverse. ci şi cu problemele acestora. tot mai multe state şi-au cucerit independenţa politică şi au devenit membre ale marii familii a Naţiunilor Unite. Conform acestui obiectiv. lumea este împărţită în blocuri comerciale. O analiză făcută la mijlocul Deceniului Trei arăta că ritmul de creştere al ţărilor în dezvoltare s-a încetinit. populaţie şi mediu.În decursul anilor. pentru revitalizarea creşterii economice şi dezvoltării în ţările mai puţin avansate. a suveranităţii fiecăruia dintre membri săi. care reprezintă demersuri ale comunităţii internaţionale în vederea promovării progresului economic şi social al ţărilor mai puţin dezvoltate. în ultimă instanţă. nu doar cu noi membri. astăzi are peste 40 de reprezentanţi. Conştientizând problemele ce aveau să apară mai târziu. Începând cu anii ’50. Aceste diferenţe dintre puterea economică a celor mai multe state şi componenţa organismelor ONU au dus la o aşa numită împărţire a forţelor. Eradicarea sărăciei extreme. Obiectivele propuse în acest deceniu au fost mult mai vagi decât cele stabilite în deceniile anterioare. 1. În ciuda eforturilor depuse. toate fetele şi băieţii trebuie să finalizeze cursurile primare. La înfiinţarea organizaţiei. ONU a iniţiat Decadele Dezvoltării. iar decalajul faţă de ţările sărace a crescut. Cel de-al Patrulea Deceniu al Dezvoltării a fost lansat în 1990. Astăzi. Universalitatea câştigată. ca şi omogenitatea pierdută.

În ceea ce priveşte obiectivul 1. 5.reducerea la jumătate a proporţiei populaţiei care nu are acces la resurse de apă potabilă. dezvoltând politici şi strategii menite a asigura progresul şi dezvoltarea economică în regiunile respective.integrarea principiilor de dezvoltare durabilă în politicile şi programele tuturor ţărilor.o mai bună orientare către nevoile celor mai sărace ţări.analizarea mai profundă şi mai eficientă a problemelor datoriei externe a ţărilor în dezvoltare pe plan naţional şi internaţional în scopul aducerii acestei probleme la dimensiuni sustenabile pe termen lung. chiar dacă în cazul unora sunt mai modeste (ca Asia de Est). pentru fiecare ţară în parte. . . Îmbunătăţirea asistenţei maternale. . extinderea schemelor de reducere a datoriei celor mai îndatorate şi sărace ţări. 7. . . atât la nivel naţional cât şi internaţional. Ţintele acestui obiectiv sunt: stoparea şi combaterea răspândirii HIV/SIDA şi stoparea şi combaterea răspândirii malariei şi a altor boli cu efect major asupra stării de sănătate a populaţiei. şi organismele internaţionale. şi anume: .Comisia Economică şi Socială pentru Asia şi Pacific (ESCAP).înregistrarea unor progrese însemnate până în 2020 în standardul de viaţă a cel puţin 100 milioane de locuitori ai „oraşelor de carton”. Comisiile Regionale ale ONU. propriile scopuri şi reguli şi funcţionează pe bază de autonomie. chiar dacă în unele regiuni progresele înregistrate sunt destul de lente (din nou Africa sub-sahariană şi Oceania). dezvoltare şi reducere a sărăciei. la nivel global. anularea datoriilor oficiale bilaterale şi asigurarea unei asistenţe financiare mai generoase pentru ţările ce realizează progrese în reducerea sărăciei. iar în Asia de Sud progresele sunt destul de încete. Africa sub-sahariană nu a înregistrat nici un progres. . respectiv reducerea cu două treimi a ratei mortalităţii în rândul copiilor până în cinci ani. previzibil şi nediscriminatoriu. în special tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Sistemul Naţiunilor Unite Alături de Organizaţia Naţiunilor Unite. dar există zone în care se înregistrează stagnări sau chiar deteriorări ale situaţiei existente.Comisia Economică pentru America Latină şi Caraibe (ECLAC). programele şi fondurile Naţiunilor Unite. . Sunt 5 astfel de comisii regionale. care să includă: . . bazat pe reguli.2. Printre cele mai cunoscute organisme şi organizaţii ce fac parte din Sistemul Naţiunilor Unite se numără: 1. reducerea cu ¾ a ratei mortalităţii la naştere a mamelor. reducerea sărăciei extreme şi a foametei. respectiv acces pe pieţe pentru produsele acestora. 8. . Care este situaţia după patru ani? Un raport ONU prezenta situaţie realizărilor şi a domeniilor în care mai sunt multe de făcut este următoarea: majoritatea ţintelor propuse se află în progres. vor reuşi să se prezinte în faţa oamenilor cu una din prea puţinele realizări comune în planul dezvoltării umane. Pentru al doilea obiectiv. Combaterea HIV/SIDA.combaterea eroziunii solului şi a degradării resurselor.o mai bună orientare către nevoile speciale ale ţărilor insulare şi fără litoral cel mai puţin dezvoltate. Reducerea mortalităţii în rândul copiilor. care sunt subordonate ECOSOC şi au drept obiectiv fundamental promovarea cooperării la nivel regional şi subregional. celelalte regiuni marcând progrese. Aceste funcţionează în baza unor acorduri speciale ce le leagă activitatea de ECOSOC sau/şi Adunarea Generală. angajarea pentru o bună guvernanţă. . din Sistemul ONU fac parte o serie de agenţii specializate.Comisia Economică pentru Europa (ECE). Reducerea morţii infantile până la 5 ani cu două treimi contabilizează regres în aceeaşi regiune a Africii sub-sahariene.dezvoltarea pe mai departe a unui sistem comercial şi financiar deschis. a malariei şi a altor boli.o cooperare mai strânsă cu companiile farmaceutice pentru relaxarea accesului la medicamentele esenţiale pentru ţările în dezvoltare. 5. . Asigurarea sustenabilităţii mediului: . atingerea educaţiei primare la nivel universal. Care va fi deznodământul acestei provocări pe care a lansat-o ONU? Poate că acum forurile de decizie la nivel naţional. Dezvoltarea unui parteneriat global pentru dezvoltare.Comisia Economică pentru Africa (ECA).o cooperare mai strânsă cu companiile private pentru lărgirea accesului către beneficiile noilor tehnologii.1. situaţia este mai bună. Agenţiile specializate au propriul buget. .4. 6.

2. creat în 1969 este cea mai largă sursă multilaterală pentru asistenţa populaţie destinată ţărilor în dezvoltare. strategii de dezvoltare şi ale populaţiei.2. pentru protecţia. atâta timp cât nu este membru F. a obţinut statutul de instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Prin acordurile încheiate. .2. în iulie 1944.Comisia Economică şi Socială pentru Asia de Vest (ESCWA). conform căruia acesta are o deplină personalitate juridică. este singurul organism dedicat în exclusivitate copiilor. cea mai largă sursă de asistenţă multilaterală pentru hrană (au fost alocate prin acest program peste 3 milioane de tone metrice de hrană pentru situaţiile de urgenţă).I.I.I. în scopul îmbunătăţirii stării reproductive a femeilor. a început la 1 martie 1947. F. Conferinţa monetară a prevăzut înfiinţarea a două organisme: Fondul monetar Internaţional şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Crearea F. să promoveze stabilitatea cursurilor valutare şi evitarea devalorizărilor monetare ca mijloc de concurenţă internaţională. Activitatea oficială a F.M.. să promoveze cooperarea monetară internaţională prin intermediul unei instituţii permanente. . cel din 1968 a instituit DST-urile).M. La 15 noiembrie 1947. la sporirea resurselor productive şi la creşterea venitului lor naţional.Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA). Obiectivele principale ale F. Fondurile şi alte structuri care operează în cadrul Naţiunilor Unite. i s-a stabilit un statut juridic. egalitatea femeilor etc. un buget propriu şi un mecanism procedural de decizie şi de interpretare a propriului statut. urmate de amendamente ulterioare (printre care.A. creată în 1964. dezvoltarea şi supravieţuirea acestora. să faciliteze expansiunea şi creşterea echilibrată a comerţului internaţional.I. un sistem de organe de conducere.Programul naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).D. Statutul şi obiectivele F. a avut loc în S.M. Programele. . aducându-şi astfel contribuţia la promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat de folosire a capacităţilor de producţie în toate ţările membre.I. . creat în 1963. este cea mai largă sursă multilaterală de asistenţă tehnică şi pentru dezvoltare umană. un forum care să promoveze interesele ţărilor în dezvoltare.M. prevăzându-se că o ţară nu poate deveni membru B. Fondul Monetar Internaţional 5. Rolul principal în cadrul sistemului monetar internaţional este deţinut de F. coordonate în cea mai mare parte de ECOSOC . 5. însă Organizaţia Naţiunilor Unite nu poate interveni în mod direct în activitatea acestuia. Se consideră a fi o alternativă la Organizaţia Mondială a Comerţului. creat în 1965.I. prin consultări şi recomandări. după ce Adunarea Generală a aprobat Acordul încheiat de ECOSOC cu F. creat în 1972 are drept principal obiectiv susţinerea de parteneriate pentru a proteja mediul înconjurător şi de a oferi naţiunilor posibilitatea să îmbunătăţească viaţa populaţiei fără a compromite şansele de dezvoltare ale generaţiilor viitoare.I.U.Programul Alimentar Mondial (WFP).Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP). creat în 1946.M.I. Acordul a fost concretizat în 20 de articole.1. 2.M. F. . care să constituie un mecanism de consultare şi colaborare cu ţările membre în probleme monetare internaţionale.I.M. Încă din timpul celui de-al doilea război mondial.Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). Conferinţa Monetară şi Financiară la care au participat 44 de ţări.R.I.M. în special în beneficiul ţărilor în dezvoltare. în localitatea Bretton Woods.M. .. au apărut preocupări pe plan internaţional privind reorganizarea relaţiilor valutar-financiare internaţionale. sunt: . În acest context.. . are drept scop accelerarea comerţului şi a dezvoltării economice. ..Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD). 5.2.

Fiecare stat are câte un reprezentant. Marea Britanie.I. Franţa. care stânjenesc dezvoltarea comerţului internaţional. în prezent.I. Accesul la resursele financiare ale F. este format din reprezentanţii ţărilor membre şi se reuneşte o dată pe an.. Cum toate deciziile importante trebuie luate cu o majoritate de 85% din voturi. cu obligaţia de a-şi răscumpăra moneda naţională într-un anumit interval de timp.U. Conform statutului F. S.M.M.2. Dacă iniţial au beneficiat de asistenţă financiară ţările vest europene distruse de cel de-al doilea război mondial. in principiu. principalele funcţii ale F. în articolul VI.000 dolari subscrişi. şi resursele acestuia F. fiscală. Garanţiile constau în obligaţia guvernului ţării receptoare de a respecta anumiţi indicatori de stabilitate macroeconomică. în vederea reducerii dezechilibrelor temporare din balanţele de plăţi externe ale ţărilor membre.2.. cererile de asistenţă financiară vin în cvasi-majoritatea lor de la ţările în dezvoltare.4. Funcţiile F. grupate. având rolul unei adunări generale a acţionarilor.. Corespunzător acestor principii şi precizări. Germania.A.funcţia iniţială a F. cât şi respectarea de către fiecare membru a obligaţiilor ce îi revin din trei din principiile adoptate de către F. care singure dispun de aproape 20% din voturi. • asistenţa financiară . Regula este că fiecare ţară dispune de câte 250 de voturi la care se adaugă câte un vot pentru fiecare 100. unele grupuri lasă ţării celei mai importante dreptul să numească un administrator care să le reprezinte.  pregătire şi formarea funcţionarilor publici. că nici un membru nu va putea utiliza resursele Fondului pentru ieşirile importante sau prelungite de capitaluri. 5.. 5. să pună la dispoziţia ţărilor membre fonduri valutare sub formă de credite pe termen scurt şi mijlociu. ajustarea balanţei de plăţi. (Arabia saudită) şi 15 desemnaţi de celelalte ţări membre. depinde atât de condiţiile impuse de funcţionarea Fondului. a sistemului monetar.I.U. • .A. specificându-se expres.  consultanţă pe probleme monetare şi financiare. cât şi de adoptarea unor măsuri de ajustare care să asigure soluţionarea dezechilibrelor existente. cu sediul la Washington şi la Viena. curs de schimb etc.I. fără să aibă o cotă-parte foarte mare. ţările membre pot utiliza resursele sale numai pentru acoperirea unui deficit al balanţei conturilor curente. bugetară. respectiv: obligaţia membrilor de a se abţine de la manipularea ratelor de schimb. să contribuie la stabilirea unui sistem multilateral de plăţi în ceea ce priveşte tranzacţiile curente dintre ţările membre şi la eliminarea restricţiilor valutare. pe zone geografice. reformă. sunt pe termen mediu (2-5 ani) sau lung (4-10 ani) şi se solicită garanţii specifice pentru rambursare. sunt: • supravegherea politicilor financiar valutare .I. programe financiare etc.M. sunt creditori foarte importanţi ai F. Creditele acordate de către F.M. sau care. în acest scop funcţionează în cadrul Fondului două instituţii specializate.. Japonia). 2) Consiliul de administraţie este format din 21 de membri: 6 reprezentând ţările ale căror cote-părţi sunt cele mai mari. . Fondul este obligat să supravegheze atât sistemul monetar internaţional în vederea asigurării funcţionarii efective şi operativităţii acestuia.M. Organizarea F. care oferă gratuit cursuri de specializare în domenii cum ar fi finanţele publice. În acest fel. care presupune consultări periodice între ţările membre şi specialiştii Fondului cu privire la situaţia balanţei de plăţi.I. Indicatorii respectivi vizează politica monetară.M.I. intervenţia pe propriile pieţe de schimb pentru a contracara dezordinea monetară şi respectarea interesului celorlalte ţări. şomaj.I.I. însă acesta are un drept de vot a cărui importanţă diferă in funcţie de cota-parte subscrisă. În acest din urmă caz.constă în acordarea dreptului unei ţări de a cumpăra moneda proprie a altei ţări.M.3..I. ale căror monede pot fi afectate.M.M. asistenţa tehnică se realizează prin:  trimiterea gratuită de specialişti în domeniile specifice de expertiză ale F. politicile structurale prin prisma dezechilibrelor care afectează balanţa de plăţi. numărul cel mai mare de voturi revine ţărilor cu cea mai mare cotă-parte de capital subscris (S. iar altele practică rotaţia. au de fapt un drept de veto. definiţi în cadrul strategiei proprii de relansare economică sau în cooperare cu specialiştii Fondului.M.I. este condus de următoarele 3 organisme: 1) Consiliul Guvernatorilor.M. strategii de dezvoltare. preţuri.

M. comparativ cu cea a celorlalţi membri.  facilităţi de transformare sistemică. Aceste contribuţii se numesc "cote-părţi".C. iar în prezent sunt exprimate în D.n. D. . Cotele părţi sunt prezentate în anexa nr. se compensează cu cele de serviciu.S. prin trageri. pentru a obţine accesul la aceste facilităţi. creşterea generală cu 45% reflectând schimbările în mărimea economiei mondiale.  finanţarea stocurilor tampon (1964) care permite ţărilor în curs de dezvoltare care stochează produse primare în scopul reducerii ofertei de pe pieţele internaţionale să angajeze o tranşă suplimentară de credite de până la 25% din cotele lor părţi. (în jur de 5%). fiscale. ţările solicitante trebuie să însoţească cererea de un document care să descrie obiectivele de politică economică.M. fără să recurgă la măsuri susceptibile să compromită situaţia lor internă sau dezvoltarea schimburilor internaţionale. care trebuie să guverneze relaţiile intergurvernamentale. Cota-parte a fiecărei ţări este determinată de poziţia sa economică. următoarele facilităţi:  aranjamente de tip stand-by (credit confirmat). tranzacţiile de cont curent. monetare şi valutare ce urmează a fi aplicate în perioada acoperită de această facilitate.T. prevăd perioade de rambursare de 3-5 ani cu posibilităţi de extindere până la 10 ani. are ca scop să permită ţărilor membre să-şi remedieze dezechilibrele temporare (şi nu fundamentale) ale balanţelor lor de plăţi. Conform celei de-a doua modificări a statutului F.5. Cu prilejul majorărilor de cote părţi se urmăreşte şi menţinerea unui echilibru între diferitele grupe de ţări. Fondul a aprobat şi asigurări de tragere valabile pe doi ani. este la Washington. măsuri structurale. ţările membre pot utiliza. F. sunt constituite. tranşe curente de credit (până la 25% din cota vărsată în monedă convertibilă) şi pot dispune de o serie de facilităţi de finanţare: trageri în cadrul facilităţii de finanţare compensatorie şi pentru situaţii neprevăzute. Ultima creştere de cote a avut loc în ianuarie 1999. prin finanţarea stocurilor tampon sau prin contractarea de credite. Când o ţară devine membră a FMI îi este repartizată o cotă iniţială ce are acelaşi nivel cu cele ale ţărilor membre considerate de Fond a fi comparabile ca mărime economică şi caracteristici cu aceasta. dacă tragerea iniţială nu este suficientă. incluzând PIB–ul. tranşa rezervei (noua denumire a tranşei aur). în condiţii de extindere pe 3 ani.I. Cotele părţi reprezintă criteriul de stabilire a dreptului de vot in organele de conducere.. care constau în deschiderea unor linii de credit pe termen mediu în favoarea ţărilor aflate în dificultate pe baza unor programe de reformă economică. Aşa se explică majorarea cotei Chinei în 2001.M.. Aceste cote au fost în mai multe rânduri revizuite. În cadrul acestor facilităţi puse la dispoziţie de Fond un membru poate împrumuta cumulativ până la de patru ori cota subscrisă numai pe baza unor programe de reformă ale ţării în cauză. din contribuţii pe care trebuie să le verse statele pentru a deveni membre ale organizaţiei. dobânzi standard ale F. Condiţiile de creditare. prin trageri în cadrul facilităţii de finanţare a situaţiilor neprevăzute ale încasărilor din export. Pentru schimbarea cotelor se ia în considerare o varietate de factori economici. de obicei. 3.M. Cotele-părţi au fost exprimate iniţial în dolari. Sediul F. pentru o perioadă de 12 luni. favorabile de regulă. prin consens. Solicitarea unui împrumut de către un stat poate îmbrăca forma unei cumpărări directe sau a unei asigurări de trageri. rezerve oficiale. riscul ridicat de crize financiare şi rapida liberalizare a comerţului şi fluxurilor de capital.2.u. 5. comisioane de serviciu (0. de regulă. în scopul de a asigura o sporire a posibilităţilor de asistenţă financiară în favoarea ţărilor membre care se confruntă cu dificultăţi severe datorită tranziţiei la sistemul economiei de piaţă.5% din suma disponibilizată).5%.I. Politica tranşelor de credit cuprinde. Prin aceasta din urmă se înţelege o decizie prin care Fondul dă unui membru asigurarea că acesta va putea să efectueze cumpărări din contul de resurse generale. ca urmare a dobândirii suveranităţii asupra Hong Kong-ului. care a ajuns la acelaşi nivel ca şi Canada. în principal. Deşi aceste asigurări se acordă.I. Mecanismele de finanţare ale F.I. introduse în 1993. să cuprindă estimări macroeconomice. cu condiţia ca aceste stocuri "tampon" să fie constituite conform principiilor stabilite de o.I. un european şi conduce Fondul sub controlul administratorilor.M. celor mai sărace ţări. cu returnare după 5 -10 ani şi dobândă de 0.  facilitatea de ajustare structurală extinsă (1987) oferită. care. în principal. şi comisioane stand-by.I. pentru acoperirea influenţelor nefavorabile ale preţurilor importurilor de ţiţei şi gaze naturale. care să demonstreze capacitatea acesteia de a depăşi dezechilibrele temporare în care se află. Resursele F.3) Directorul general este.M. în cursul unei perioade de timp specificate şi până la un nivel determinat. în general.

F. În plus. atât pe plan naţional. împrumuturile fiind proporţionale cu aceste cote părţi. FMI asigură asistenţă de urgenţă ţărilor membre care au suferit dezastre naturale.I. Cum resursele Fondului Monetar Internaţional sunt limitate. a îndatorării excesive. Cu toate eforturile depuse în plan internaţional pentru creşterea rolului asistenţei financiare oficiale. acesta a crescut şi s-a schimbat foarte mult. Tot în cazul crizei asiatice.M.I. creată în scopul ajutorării ţărilor care se confruntă cu grave dezechilibre ale balanţei de plăţi ca urmare a unei structuri defectuoase a producţiei. Ca o recunoaştere a acestei situaţii. de a asigura creşterea economică. finanţarea extinsă (1974).M. Rolul Fondului este de a pune în aplicare programe credibile. după ce tot Fondul lăudase succesele acestei politici.I. se află în faţa unor noi provocări. în special ale celor în dezvoltare.M. Acest lucru este argumentat mai ales prin prisma faptului că F.4 miliarde de oameni din ţările în dezvoltare. Această instituţie este principalul for pentru coordonarea şi supravegherea politicilor monetare şi fiscale naţionale. Fondul Monetar Internaţional a jucat un rol fundamental în soluţionarea problemelor ajustării balanţelor de plăţi ale ţărilor membre. Criticile exprimate la adresa Fondului nu s-au împuţinat. în special sub impulsul procesului de globalizare.I. comerţului sau preţurilor. Rolul pe care-l joacă F. Finanţarea Fondului ajută la compensarea deficiturilor din export şi la evitarea golirii rezervelor externe ale ţării. mai ales intereselor S. deşi pot fi asigurate sume până la 50% din cotă. rolul Fondului sporeşte în noile condiţii ale tranziţiei economiilor din Europa Răsăriteană.I. Este ştiut faptul că Asia de sud-est a reprezentat un adevărat magnet pentru investiţiile internaţionale. Din anul 1995. tot mai multe voci consideră această instituţie una perimată sau subordonată intereselor ţărilor dezvoltate.M. la cotele părţi ale membrilor.I. sunt foarte multe voci care consideră că nu este firesc ca un grup de câteva mii de specialişti să dicteze condiţiile de viaţă pentru o populaţie de peste 1. inflaţiei. Totodată. oferindu-se opiniei publice doar informaţii sumare. Totodată. aşa cum aprecia şi fostul Directorul General al Fondului.M. dintre care doar 14% sunt acordate în condiţii de favoare. practic.M. cât şi internaţional. În anii ’90 s-au „succedat” crize fără precedent care au pus F. îndatorând aceste ţări cu scopul de a salva băncile internaţionale care au garantat creditele plasate în economiile acestor ţări.I. de-a lungul existenţei sale în procesul dezvoltării. Această instituţie este principalul for pentru coordonarea şi supravegherea politicilor monetare şi fiscale naţionale. precum şi a ţărilor a căror economie se dezvoltă lent sau a căror situaţie a balanţei de plăţi împiedică promovarea unor politici active de stimulare a dezvoltării.M. ca urmare a faptului că a trebuit să se adapteze unei economii mondiale aflată într-o dinamică continuă. Asistenţa este de regulă limitată la 25% din cota ţării membre. Printre criticile cele mai des întâlnite adresate F.2.M.I.M. a pompat peste 110 miliarde dolari în criza asiatică. fiind cunoscută drept cea mai dinamică regiune a globului. deţin doar 3.M. sunt importante prin ele însele. o creştere economică reală. acordată pe cale multilaterală.I. pentru a recâştiga stabilitatea monetară. în acelaşi timp. durabilă. de faptul că operaţiunile pe care le derulează nu sunt cunoscute. politica FMI asupra asistenţei de urgenţă s-a extins pentru acoperirea şi ţărilor aflate în situaţii de post conflict. Fondul a acceptat constituirea unui grup de experţi din afara . ponderea acesteia în totalul sumelor transferate către ţările în dezvoltare nu reprezintă decât 20%.U. 5. creditele F. Începând din anul 1962. în faţa celor mai mari provocări întâlnite de la trecerea la cursurile flotante. este acuzat de lipsă de transparenţă. respectiv o combatere a şomajului. speculaţiile care au zguduit sistemul monetar internaţional în ultima perioadă trebuie stopate. dar. Fondul trebuie să-şi revitalizeze şi să-şi adapteze funcţiile de supraveghere. După o jumătate de secol de existenţă. din contră.6. în anumite circumstanţe. În ceea ce priveşte rolul F.5% din totalul asistenţei financiare externe către ţările în dezvoltare. deoarece capacitatea sa a fost afectată de un conflict.I. Fondul a criticat politica macroeconomică dusă de guvernele acestor ţări.  F. în susţinerea procesului dezvoltării derivă din funcţiile pe care acesta le are. Guvernele trebuie să recunoască faptul că este în interesul lor să-şi concentreze acţiunile. Finanţările acordate de F. Contextul actual în care Fondul acţionează este dominat de o continuă schimbare. şi prin rolul lor de catalizator pentru alte forme de finanţare. F.I.M. se pot aminti:  Fondul a dobândit o putere mult prea mare.A. s-a implicat activ şi în procesele de reformă din ţările aflate în tranziţie. Volatilitatea. Această asistenţă este limitată la circumstanţele în care o ţară membră cu un dezechilibru grav al balanţei de plăţi este incapabilă să dezvolte şi să implementeze un program economic cuprinzător. ce riscă să scape de sub control. Necesitatea perfecţionării F. domnul Michel Camdessus.

M.D.I. Ineditul situaţiei şi dimensiunea nebănuită a procesului a adus de multe ori F.M. conform acordurilor semnate la Bretton Woods.I. cu efecte negative deosebit de grave pe termen lung.M. efectele asupra sănătăţii economiei ţărilor în dezvoltare este dezastruos. managementul economic modern se conduce pe acelaşi principiu ca şi războiul modern. Se pare că înşişi specialiştii Fondului au realizat că acest lucru este mai degrabă rău. eventual. care să-i monitorizeze activitatea şi care a prezentat un prim raport la reuniunea anuală ce a avut loc la Praga. are în prezent 183 ţări membre. creată în anul 1956. un scenariu catastrofic.M.  Aşa cum arăta şi Joseph Stiglitz. B. „Din hoteluri luxoase.M. tratamentul fiind acelaşi. în număr de 24.I. care au ca obiect de activitate analiza şi elaborarea unor rapoarte în ceea ce priveşte recomandarea şi. într-o perioadă când condiţiile impuse de creditorii străini erau extrem de dure.I. a deficitului balanţei de plăţi. De altfel.M. un specialist american în problemele ţărilor în dezvoltare.F.R. în S. a cursului de schimb au condus la scăderea producţiei. în 2000  Criticile F.I. şi în cazul României. de a contracta credite externe de pe piaţa privată de capital pentru echilibrarea balanţei de plăţi. Conducerea Băncii este asigurată de: • Consiliul Guvernatorilor. să facă faţă unei crize declanşate în interiorul sistemului.D. în calitatea sa de instituţie centrală a Sistemului Monetar Internaţional.instituţiei.) este cel de-al doilea organism creat de Conferinţa Monetară şi Financiară Internaţională.R.D.). • Administratorii Executivi. şi pentru care au fost solicitate împrumuturi. F.D.I. Aplicarea unei reţete unice în materie de tranziţie nu a condus la o creştere economică în ţările respective. înfiinţată în anul 1988.I.R. unde fiecare ţară este reprezentată de guvernatorii băncilor centrale. Pe termen scurt. şi alte instituţii în situaţia de a nu face faţă problemelor respective. este american. • comitetele de împrumuturi. ţările reuşesc să-şi atenueze dezechilibrul balanţei de plăţi. şi toţi atâţia supleanţi. creşterea dramatică a şomajului. Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (A. Fondul este acuzat că nu ţine cont de condiţiile concrete din aceste ţări şi condiţiile impuse nu fac altceva decât să înrăutăţească lucrurile.R.3. erodarea puterii de cumpărare. John Cavanagh aprecia că în multe privinţe.U. împreună cu care formează “Grupul Băncii Mondiale”. Nu de puţine ori.A. Întărirea supravegherii sistemului monetar internaţional reprezintă una din provocările fundamentale care stau în faţa acestei instituţii.  Globalizarea tot mai accentuată a economiei mondiale necesită racordarea activităţii F.  F.. Liberalizarea comerţului. toate acestea constituind fenomene preponderente în ţările aflate în tranziţie. dar. De altfel. în cazul războiului) şi beneficiari deciziilor (victimele).D.). B. sau în Japonia ar echivala cu un colaps al întregului sistem financiar internaţional.).I.U. a preţurilor. în opinia foarte multor specialişti. Aceste organisme sunt: Corporaţia Financiară Internaţională (C.I. creată în 1960 şi Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (M. • Consiliul consultativ. pe de altă parte. n-ar fi condus decât la o îndatorare şi mai mare a ţării. într-adevăr.M. şi anume acela de a elimina contactul dintre decidenţi (agresori. Este. se referă şi la politica acestuia în ţările sărace şi în cele aflate în procesul de tranziţie de la economia planificată la cea de piaţă. nerecomandarea realizării unor proiecte propuse.A. crizele din Mexic.I. care conform tradiţiei. Tot mai multe voci susţin că o criză în S. 5.I. pentru care nu are importanţă de ce suferă pacientul. .I. ţările care au aderat la F.G.I.  Tranziţia de la comunism la capitalism a constituit o noutate la fel de mare pentru instituţiile internaţionale ca pentru ţările în cauză. care a avut loc în iulie 1944 la Bretton Woods. devenind membre şi la B. condiţia impusă de F. • Preşedintele. inclusiv la îmbunătăţirea statutului şi a obiectivelor funcţionale.. funcţionează ca o societate anonimă şi a fost completată ulterior de alte trei organisme.A. la noile realităţi mondiale. este ca un medic din evul Mediu. dar pe termen lung. se trasează politici asupra cărora ar trebui gândit de două ori dacă s-ar cunoaşte oamenii ale căror vieţi au fost distruse”. Asia de SudEst şi Argentina au arătat o vulnerabilitate deosebită a sistemului. Grupul Băncii Mondiale Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B. este incapabilă.I.

. astfel încât cele mai urgente şi mai eficiente proiecte sau programe să fie luate în considerare cu prioritate. contribuind astfel la sporirea productivităţii. ridicarea standardului de viaţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă din ţările membre. • Crearea Corporaţiei Financiare Internaţionale. • ajutarea ţărilor membre în efortul de trecere de la economia de război la economia de piaţă.  fonduri obţinute din plasarea pe pieţele internaţionale financiare a obligaţiunilor emise. fie din capitalul său propriu. Pe lângă operaţiunile de bază. politicile tarifare. sunt următoarele: • sprijinirea reconstrucţiei şi dezvoltării ţărilor membre. se axează pe următoarele aspecte: . Resursele financiare ale Băncii constau din:  cotele subscrise de fiecare ţară membră. Banca Mondială desfăşoară o serie de activităţi secundare. În acest context. Armenia. acordarea de credite sau achiziţionarea de participaţii în întreprinderile industriale private. În vederea realizării acestor scopuri. şi expansiunea industrială. în vederea realizării unor proiecte de anvergură. acordarea de sprijin băncilor de dezvoltare regionale etc. Republica Moldova şi Ucraina). • Asistenţa tehnică. privind crearea şi consolidarea pieţelor financiare şi a celorlalte instituţii existente în domeniul pieţelor financiare. în vederea mobilizării de fonduri şi acordării de asistenţă financiară. inclusiv refacerea economiilor distruse de război. precum şi dezvoltarea aparatului de producţie şi a resurselor din ţările mai puţin dezvoltate. • Înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare. Principalele obiective ale B. negocierea tratatului dintre India şi Pakistan pentru amenajarea bazinului fluviului Indus. Georgia. acordarea licenţelor. Croaţia. se poate afirma că Banca Mondială este asimilată unei bănci de investiţii internaţionale. Banca urmează să procure mijloace financiare pentru scopuri productive în condiţii mai avantajoase. În situaţia în care capitalul privat nu este disponibil în condiţii rezonabile.. studierea raportului care există între rata de schimb. sau prin contracte directe cu băncile centrale ale ţărilor membre. • coordonarea împrumuturilor acordate sau garantate de ea. de asemenea. cu sprijinul propriilor inginericonsultanţi. furnizarea de consultanţă şi alte servicii conexe. .  venituri nete. prin înlesnirea investiţiilor internaţionale făcute pentru dezvoltarea resurselor productive ale membrilor.I. a cărei activitate.  venituri realizate din dobânzi şi comisioane percepute la creditele acordate. finanţarea investiţiilor de capital în întreprinderi private din ţările membre.  împrumuturi de capital contractate pe pieţele financiare (în special. de pe pieţele ţărilor membre şi în Elveţia). • Înfiinţarea unor consorţii bancare. indiferent de mărimea lor. Banca pune la dispoziţia ţărilor în dezvoltare asistenţă tehnică sub diverse forme. în septembrie 1960. rezultate din operaţiuni bancare proprii. • stimularea dezvoltării echilibrate de lungă durată a comerţului internaţional şi menţinerea unor balanţe de conturi echilibrate. fie din mijloacele financiare atrase sau alte surse. care are drept scop: . cu împrumuturi internaţionale obţinute pe alte căi. Israel.D. în anul 1960 etc. acordarea de asistenţă ţărilor subdezvoltate.Administratorul executiv care reprezintă şi interesele României este un olandez (el mai reprezintă. în special pentru ţările în dezvoltare. . . pe de altă parte. Banca îşi organizează şi îşi conduce operaţiunile sale bancare ţinând cont de consecinţele pe care le vor avea investiţiile internaţionale asupra condiţiilor economice din ţările membre în perioada următoare acordării acestor împrumuturi. în rândul cărora se înscriu: • Medierea în vederea rezolvării unor litigii internaţionale. prin intermediul garanţiilor oferite sau participării la împrumuturi şi la alte împrumuturi de capital. printre care: stabilirea şi elaborarea de proiecte tehnice şi de caiete de sarcini. începând din iulie 1960. Macedonia. pe de o parte. prin înlesnirea investiţiilor de capitaluri în scopuri productive. în conformitate cu cele prevăzute în cadrul Conferinţei de la Bretton Woods.R. Bulgaria. După 1989. fără a solicita garanţii guvernului din respectiva ţară membră.. cum au fost lichidarea urmărilor “afacerii Canalului de Suez” din anii 1957-1958. • încurajarea investiţiilor străine private. preocupărilor sale s-a adăugat şi sprijinirea ţărilor din Europa de Est în edificarea economiei de piaţă. cele fiscale şi practicile de contingentare.

N. cât şi pentru acoperirea consumurilor necesare şi desfacerea produselor ce urmează a fi realizate după terminarea proiectului. cu scopul de a pune la dispoziţia investitorilor şi a guvernelor interesate normele de procedură. în anul 1988. Prima reclasare s-a produs în anul 1967. echipamente portuare. dimensiunile. exploatarea proiectului. vizează mai ales politici de stabilizare. producerea şi distribuţia de energie electrică. procedeele de execuţie. o particularitate a activităţii Băncii Mondiale.N. acordarea de asistenţă ţărilor subdezvoltate. pe termen lung. din cauza capacităţii lor insuficiente de rambursare şi a dobânzilor ridicate practicate pe pieţele financiare internaţionale. finanţarea în condiţii mai avantajoase a ţărilor foarte sărace. este examinată anual de Comitetul Împrumuturilor.B. protecţia mediului etc. pentru aprecierea nivelului de dezvoltare. pe termen scurt) ce urmăresc cu predilecţie următoarele aspecte: • stabilirea unor politici monetare şi de credit. este aceea că acesta din urmă acordă credite tuturor membrilor. Problema reclasării ţărilor (respectiv părăsirea grupului îndreptăţit la credite). pentru agricultură. stimularea dezvoltării economiilor din regiunile mai puţin dezvoltate ale globului. foloseşte drept criteriu P.M.).B.. Caracteristicile funcţiei de creditare a Băncii Mondiale pot fi sintetizate astfel: ∗ creditele acordate de către Banca Mondială sunt destinate ţărilor membre.. ∗ proiectele sunt evaluate de o echipă de specialişti ai Băncii. utilizarea resurselor interne etc.. referitor la aranjamentele pentru cumpărarea şi vânzarea de materiale necesare în timpul executării proiectului. . pentru realizarea unor investiţii. amplasamentul. prin acordarea guvernelor ţărilor respective de mijloace financiare corespunzătoare nevoilor acestora.. la 2650 de dolari. planificare familială. în condiţiile în care aceste ţări nu îşi pot permite procurarea de împrumuturi din alte surse. finanţarea ţărilor foarte sărace în condiţii avantajoase. • aspectul tehnic al acestuia (planuri de construcţie. respectiv Finlanda.D. Spania şi Venezuela. spre deosebire de F. ca o continuare a Centrului Internaţional de aplanare a diferendelor legate de investiţii. uneori în colaborare cu personal aparţinând şi altor agenţii O. apelarea la . indiferent de nivelul de dezvoltare. . • aspectul comercial.I. în condiţii mai avantajoase decât creditele obţinute pe piaţa financiară internaţională. Banca Mondială cooperează foarte strâns cu Fondul Monetar Internaţional. De altfel.I. (F.I. În acest sens.U. Uneori. ci ele sunt destinate direct furnizorului.M. Unul dintre principalele roluri pe care Grupul Băncii Mondiale îl are în susţinerea procesului dezvoltării este şi acela de acordare de credite în condiţii mai avantajoase.. promovând programe de ajustare structurală. în conformitate cu documentele justificative. • Rolul de consilier tehnic pe lângă diverse instituţii internaţionale. pe locuitor. când o serie de ţări industrializate au fost scoase de la creditare. ∗ solvabilitatea este un criteriu determinant în acordarea de credite. ∗ creditele nu sunt puse direct la dispoziţia solicitantului.N. care din cauza dobânzilor foarte ridicate nu-şi pot permite realizarea unor investiţii prin împrumuturi de pe piaţa internaţională a creditului. echipamentele ce urmează a fi folosite etc. Singapore. Având în vedere deteriorarea raportului de schimb şi creşterea în timp a inflaţiei. care solicită sprijin în legătură cu diverse probleme. solicitantului i se remite doar suma ce acoperă o plată deja efectuată. sănătate. B.R. pe când Banca Mondială nu acceptă decât creditarea ţărilor în dezvoltare. menite să limiteze expansiunea creditului şi reducerea dezechilibrelor externe. a fost majorat de la 1000 de dolari (cât era în 1973). care se referă la evaluarea fondurilor necesare în timpul executării proiectului şi a sursei de procurare a acestora. Irlanda. • aspectul financiar. . angajaţi special în acest scop. Noua Zeelandă. • Aşa cum am mai arătat. Islanda. precum şi evaluarea cheltuielilor şi a veniturilor în perioada următoare terminării lucrărilor.M. chimică. în funcţie de cota de participare la capitalul F. În anii ‘70 a fost reclasat un alt grup de ţări cu nivel economic mai ridicat. Principalele elemente urmărite sunt: • aspectul economic al proiectului. Se ştie că pentru cele mai multe dintre ţările subdezvoltate. industria siderurgică. respectiv posibilitatea de a recruta personal local în vederea executării proiectului.I. • Înfiinţarea Agenţiei de Garantare Multilaterală a Investiţiilor. Grecia. infrastructură. organizatoric şi managerial. pe locuitor ce menţine ţările în sfera de creditare a Băncii Mondiale. cu predilecţie pentru restructurarea şi retehnologizarea industriei. învăţământ. sau experţi consultanţi. de natură a rezolva diferendele. • aspectul instituţional. nivelul P.

sursa de inflaţie şi rate înalte ale dobânzilor . Între 1987 şi 2001.. care să le permită rambursarea ratelor scadente şi obţinerea de venituri suplimentare pentru relansarea economică. În ceea ce priveşte Asia. ponderea în P.N.. Zonele cele mai „expuse” globalizării au cunoscut cele mai înalte creşteri.prin mărirea veniturilor obţinute dintr-o activitate economică profitabilă. şi anume: • identificarea căilor de reglare a problemei datoriei externe. în sensul alimentării neperformanţelor economice şi a presiunii asupra balanţei de plăţi. Durata medie a vieţii în Coreea de Sud.5%. Thailanda şi Malaiezia este acum de 68 de ani. ci o realitate.B. porneşte tocmai de la faptul că asistenţa financiară are atât efecte benefice. • îmbunătăţirea productivităţii investiţiilor din sectorului public şi politici economice interne. adaptat restricţiilor legate de resursele de care acestea dispun şi focalizat asupra necesităţii obţinerii unei eficienţe cât mai mari.credite poate duce la formarea unui cerc vicios. în conformitate cu problemele pe care le au ţările în dezvoltare. • liberalizarea şi diversificarea comerţului exterior. mai ales în termeni de stabilitate monetară şi financiară. • îmbunătăţirea şi dezvoltarea mecanismului actual de acordare a asistenţei pe cale multilaterală şi de către alţi donatori.”. • găsirea unor politici potrivite fiecărei ţări. În aceeaşi perioadă. în orice colţ al lumii. al interdependenţelor şi interacţiunii. Neajunsurile asistenţei externe derivă din faptul că ţările subdezvoltate.Economia mondială între globalizare şi integrare Fenomenele care marchează evoluţia economiei mondiale în ultimele decenii stau sub semnul globalizării.1% la 5. care să permită folosirea raţională a valutei şi să contribuie la impulsionarea exporturilor. de la 8. pentru Asia (fără Japonia). Orice s-ar întâmpla. Nu vor mai fi economii naţionale. mondial a Americii Latine a crescut de la 4. tot ceea ce ţine de activitatea economică va . cât şi efecte negative. din care se detaşează ca importanţă Fondul Monetar Internaţional şi instituţiile Bănci Mondiale.8% la 12. trăim transformări profunde care vor rearanja politica şi economia secolului următor. prin intermediul căreia să fie susţinută reforma. în vederea susţinerii procesului de ajustarea.4% la 1. rolul acestor instituţii trebuie amplificat şi modelat.. dacă este necesar.2%. care vor compune naţiunile. în special. şi aşa deficitară. 6.. privatizarea acestora. Cu alte cuvinte. rata de alfabetizare a crescut de la 83% la 91% în aceste ţări. demonstrată de fapte: investiţiile în ţările emergente au crescut de la 13 miliarde dolari pe an între 1981 şi 1989 la o medie de 84 miliarde pe an între 1990 şi 2001. • mobilizarea economiilor interne. Rolul instituţiilor financiare. Tot ceea ce va mai rămâne în cadrul unor graniţe vor fi oamenii. Eficienţa finanţării private în procesul de globalizare este. prin reducerea evaziunii fiscale şi reducerea cheltuielilor guvernamentale. Procesul globalizării este de dată relativ recentă. Printre problemele legate de susţinerea procesului de dezvoltare în ţările cele mai sărace. în timp ce pentru Africa (zona cel mai puţin atinsă de „virusul”globalizării) această pondere a scăzut de la 2. concomitent cu restructurarea acestora. faţă de 57 în anii ‘70. aceste ţări se împrumută pentru a rambursa un împrumut ajuns la scadenţă sau pentru a plăti dobânzile. nu reuşesc să atingă acel minim de profitabilitate. atunci când acest proces va fi încheiat. odată cu globalizarea pieţelor financiare. dezvoltarea nu este un mit. Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional subliniau necesitatea adoptării unei politici specifice legată de acordarea de asistenţă financiară. • realizarea unei politici valutare. • rentabilizarea întreprinderilor de stat şi. dar şi de reducere a decalajelor faţă de ţările bogate. astfel încât acesta să contribuie la creşterea economică a ţărilor mai puţin avansate. Cu alte cuvinte. Viteza deosebită cu care globalizarea a cuprins întreaga lume i-a făcut pe unii specialişti să aprecieze că „. • conjugarea eforturilor tuturor creditorilor pentru găsirea celor mai potrivite soluţii în vederea rezolvării problemei datoriei externe. • reducerea şi eliminarea deficitelor bugetare . • reforma aranjamentelor instituţionale. de asemenea. în reglementarea problemelor cu care se confruntă economia mondială.7%. Nu de puţine ori. prin politici fiscale şi financiare. are efecte mai mult sau mai puţin ample asupra întregii economii mondiale. • necesitatea menţinerii elementelor de favoare în cazul creditelor acordate de cele două instituţii. Această politică ar trebui să aibă în vedere anumite aspecte. prin concentrarea atenţiei asupra acesteia. El s-a manifestat mai ales după al doilea război mondial şi a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă mai ales după anii 80.

există şi opinii conform cărora instituţiile politice ale statului rămân principala forţă în modelarea economiei mondiale. globalizarea ridică şi multe alte controverse. principalele probleme ce trebuiau avute în vedere erau de natură macroeconomică: inflaţie. Pentru fiecare dintre noi globalizarea reprezintă altceva. bazat mai degrabă pe o piaţă globală consolidată a producţiei. Rolul statului. pieţele emergente au devenit puternic dependente de pieţele de export. în sensul că o deschidere bruscă către exterior poate conduce la un puternic deficit al balanţei de plăţi. cursul titlurilor) este o consecinţă a globalizării. Statele naţionale operează la nivel internaţional pe diferite stadii de putere. ca urmare a dezvoltării fără precedent a fluxurilor de bunuri şi servicii. creşterea competitivităţii. În încercările de a defini globalizarea. Globalizarea diferă de celelalte forme de intensificare a interdependenţelor între naţiuni. • modelul asiatic de dezvoltare. el reprezenta principalul actor al relaţiilor economice internaţionale. regulatorul activităţii economice naţionale. rate ale dobânzii. în contextul globalizării. • evitarea excesului de ofertă financiară. faţă de 37% în 1987) concomitent cu menţinerea unor rate fixe de convertibilitate au încurajat speculaţiile. În opinia aceluiaşi specialist. Cu toate acestea. instituţii publice sau guverne. a capitalurilor. Globalizarea implică creşterea interdependenţelor şi legăturilor în lumea modernă. precum şi mobilitatea ridicată a persoanelor. de fapt a modelului japonez de dezvoltare. o revoluţie fără precedent la scară mondială. decât pe pieţe naţionale autonome. în care nu se mai aplică vechile paradigme şi analize. se apreciază că statul a pierdut astăzi acest rol în favoarea companiilor transnaţionale. informaţiilor. De altfel. îngreunând şi mai mult îndatorarea externă. în care naţionalul va fi foarte greu de identificat.aparţine unei economii globale. dezechilibrele ce trebuie gestionate sunt de natură microeconomică şi privesc: • întărirea sectorului financiar. care în ultima decadă au crescut. Globalizarea este o nouă eră. Ea implică. Decalajul între nevoile de finanţare pe termen lung şi resursele disponibile a început să fie acoperit de fondurile volatile pe termen scurt. peste capacitatea de finanţare a acesteia de la bănci sau instituţii multilaterale. Implicaţiile pe care acest fenomen le are asupra tuturor componentelor vieţii economice şi sociale determină apariţia numeroaselor curente de opinie în legătură nu doar cu ce reprezintă aceasta.1. în special neajunsurile sale. dar şi cu ceea ce implică ea. nu numai în plan economic. ea implică un proces calitativ.Definirea globalizării. pentru că nu reprezintă realitatea. concurând pentru o poziţie mai bună în comerţul internaţional. Acest proces este condus de forţe economice (ca liberalizarea schimburilor comerciale). Până la globalizarea finanţelor. . globalizarea reprezentând un salt cantitativ şi calitativ al unei întregi ordinii economice internaţionale. Liberalizarea pieţelor (80% din pieţele emergente au o totală convertibilitate a monedei. considerat cel mai bun până acum şi anume dezvoltarea industrială orientată către export. specialiştii consideră criza din Asia şi o criză a modelului asiatic de dezvoltare. ale ratelor de schimb şi ale celorlalte aspecte economice sunt resimţite în economia mondială şi prin prisma implicaţiilor lor politice. tehnologice (comunicaţii. cel mai la îndemână mod este de a o considera sinonimă cu schimburile comerciale între naţiuni. creşterea atât a riscurilor cât şi a oportunităţilor pentru indivizi şi comunităţi în transformarea tradiţiilor şi modelului de consum. tinde să se minimizeze. comerţ exterior. După 1992. bunăstarea oamenilor va depinde de succesul marilor corporaţii şi nu de succesul fiecărei naţiuni. E o imensă greşeală. Dacă. Alte neajunsuri ale procesului de globalizare a finanţelor le reprezintă deficitele conturilor curente. 6. buget. • întărirea sistemului companiilor private. până acum câteva decenii. pluralismul şi creşterea alternativelor de satisfacere a nevoilor. care poate conduce la operaţiuni speculative de anvergură. interdependenţele dintre ţări sunt tot mai mari. simultaneitatea. Economia mondială este astăzi tot mai politizată. atragerea de investiţii străine. mai ales ca urmare a politicilor monetare şi bugetare. În afară de acestea. consumului. ci şi politic. distribuţiei. După anii ‘80. Efectele balanţelor de plăţi. Într-un sens neutru. de asemenea. accentuându-se mobilitatea. informaţii) şi politice (căderea comunismului). • evitarea dezechilibrului reformelor structurale. care au condus în cele din urmă la declanşarea unor adevărate crize (vezi criza din Asia ). toate acestea cu scopul maximizării bunăstării sociale. globalizarea este un proces de extindere a tranzacţiilor între oameni dincolo de graniţele fiecărei ţări şi de adâncire a interdependenţelor între entităţi globale. care pot fi private. Volatilitatea ridicată a variabilelor pieţei (rate de schimb.

este un fapt de necontestat. în special la produsele manufacturate. rezultate din acorduri nu vor fi înlăturate înainte de anul 2005. de a produce ce doreşte. Astăzi. de fapt de globalizare a procesului de producţie.M. ca cel mai vechi flux al circuitului mondial a fost devansat de producţia globală.5 trilioane USD sunt schimbaţi pe pieţele valutare internaţionale în fiecare zi. globalizarea reprezintă. iar cel al importurilor de 3. O altă componentă a globalizării o constituie internaţionalizarea fluxurilor financiare internaţionale. corporaţiile transnaţionale reprezintă elementul esenţial. Cu toate acestea. Momentul esenţial al începutului globalizării pieţelor financiare l-a constituit trecerea la cursurile flotante şi deschiderea pieţelor financiare. mai ales pentru ţările africane. sectorul textilelor şi confecţiilor absoarbe forţă de muncă necalificată şi în mare parte feminină. etc. Comerţul internaţional. aşa cum arăta preşedintele grupul american ABB. de a se aprovizioneze de unde doreşte. de e realiza tot ceea ce doreşte cu cât mai puţine piedici posibile legate de dreptul muncii şi reguli sociale”. ceea ce reflectă o adâncire a decalajului dintre aceste ţări şi cele dezvoltate. Dificultăţile resimţite ca urmare a restricţionării comerţului cu aceste produse. gradul mult mai înaintat de liberalizare a comerţului şi serviciilor pentru acele sectoare de interes pentru ţările dezvoltate comparativ cu cele de interes ale ţărilor în dezvoltare. care este excedentară în aceste ţări. Accesul greu al produselor agricole pe pieţele ţărilor dezvoltate influenţează negativ agricultura acestor ţări. Scăderea costurilor . revoluţia informaţională a fost cea care a dat aripi noi procesului de globalizare. În ceea ce priveşte termenii schimbului. restricţiile cantitative existente la exportul ţărilor în dezvoltare.5 ori (considerând anul 1980=1). între 1980 şi 1995. se reflectă negativ asupra unor aspecte deosebit de sensibile ale economiei acestor ţări.chiar dacă actorii principali sunt ţările dezvoltate . Cu toate acestea. fluxurile financiare internaţionale sunt cele mai dinamice. ceea ce a permis ţărilor în dezvoltare să câştige noi şi noi pieţe. De cealaltă parte.6% pe ansamblul economiei mondiale. Dintr-o perspectivă mai practică. dificultăţile înregistrate de ţările în dezvoltare în exercitarea drepturilor lor în cadrul O. se constată o înrăutăţire a acestora. Ritmul mediu anual de creştere al exporturilor internaţionale a fost în perioada 1995 – 2000 de 3. evoluţia comerţului internaţional în ultimii ani a fost marcată de crizele care au avut loc în diferite regiuni ale lumii. care este şi aşa puţin performantă. Procesul globalizării a demonstrat o dată în plus că interdependenţele dintre state sunt mai strânse ca oricând şi că nimeni nu este invulnerabil în faţa fenomenelor negative care afectează o regiune sau alta. aceasta nu a condus întotdeauna la accelerarea dezvoltării în ţările mai puţin avansate.8%.C. volatilitatea financiară se dovedeşte unul din riscurile majore ale globalizării pieţelor financiare. Sunt şi alte aspecte care îndreptăţesc ţările în dezvoltare să considere că sistemul comercial actual nu susţine întotdeauna în mod real dezvoltarea acestora. PNUD aprecia că la mijlocul anului 1998 erau peste 140 milioane de utilizatori Internet. Se apreciază că în comerţul cu produsele textile. Internaţionalizarea producţiei este considerată inima procesului de globalizare. în special prin prisma acordurilor negociate în cadrul Rundei Uruguay. Este vorba în special de produsele agricole şi cele textile. fluxul de investiţii străine directe a crescut de patru ori. iar exporturile de bunuri şi servicii.. Astăzi ni se pare imposibilă viaţa fără aceste două instrumente care ne pot conecta în câteva secunde cu oricine de pe glob.Procesul este condus de cuceririle tehnologice. reducerea costului tranzacţiilor şi are drept principalii actori societăţile transnaţionale. afectând toate ţările lumii. În strânsă legătură cu internaţionalizarea producţiei. Conform datelor publicate de PNUD. de 1. „libertatea grupului meu de a investi unde şi când doreşte. Cele mai ridicate ritmuri le-au înregistrat ţările în dezvoltare. Acest lucru a fost demonstrat de efectele pe care le-a avut asupra întregii economii mondiale criza din Asia. Aşa cum remarca un reporter al televiziunii franceze. În cadrul procesului de internaţionalizare a producţiei. ceea ce demonstrează o nal. creşterea utilizării abuzive a măsurilor antidumping în acele domenii în care ţările în dezvoltare au reuşit să penetreze pieţele ţărilor dezvoltate. pentru ca în anul 2002 să fie peste 740 milioane. Produsele de interes la exportul ţărilor în dezvoltare continuă să se confrunte cu bariere la intrarea în ţările dezvoltate. Dar poate că mai mult decât orice. Deşi liberalizarea comerţului internaţional. acum zece ani nu se vorbea de Internet şi foarte puţini aveau telefon mobil. Ele se referă la maniera în care sunt implementate măsurile sanitare şi costurile de certificare. Şi comerţul internaţional este puternic dominat de companiile transnaţionale! Instituţionalizarea comerţului internaţional după cel de-al doilea Război Mondial a avut drept consecinţă principală reducerea tarifelor. Mai mult de 1. Valorificarea oportunităţilor oferite prin prisma globalizării s-a constituit într-un fac evoluţie ascendentă a poziţiei lor în comerţul internaţio tor dinamizator al comerţului internaţional. un alt factor al globalizării îl reprezintă comerţul internaţional.

Ţările cu foarte puţine beneficii de pe urma globalizării. pot avea un efect total contrar procesului de dezvoltare. faţă de 1%.  cei mai bogaţi 200 de oameni ai globului. cu riscul erodării concurenţei. Ultimele decenii au demonstrat această tendinţă de concentrare a avuţiei la nivelul unor ţări. de la 60 la 1 în 1990 şi 30 la 1 în 1960. globalizatorii sunt instituţiile internaţionale şi corporaţiile multinaţionale care par vechii conchistadori. deţin 71% din comerţul mondial cu bunuri şi servicii. după unele aprecieri. Globalizarea este consecinţa la scară mondială a unui mileniu de colonialism proslăvit. dacă sunt ignorate. cu toate că multe dintre ele păreau puternic integrate în economia mondială. Aceste ţări resimt scăderea preţurilor produselor primare – majoritare în exporturile lor.5%. care. războaie şi intoleranţă. Cuceritorii lumii de azi sunt încă în căutarea aceloraşi obiective de a subjuga întreaga populaţie şi resursele pentru scopurile lor grubiene şi puterea lor construită pe crimă . La o privire mai atentă. Există din ce în ce mai multe opinii care privesc globalizarea ca pe un fenomen ale cărui efecte negative depăşesc cu mult beneficiile pe care le poate aduce. faţă de 1%  82% din pieţele mondiale de export.  valurile recente de achiziţii şi fuziuni concentrează puterea industrială la nivelul unor megacorporaţii. principalul mijloc de comunicaţie de azi.  68% din investiţiile străine directe. inegalităţile dintre ţări sporesc. Venezuela devin din ce în ce mai izolate. faţă de 1. la mai mult de 1 000 de miliarde USD.  74% din liniile mondiale telefonice. cu 19% din populaţia globului. împreună cu partea sa naţională – neoliberalimul (cu acel trio infernal liberalizare. succint prezentate.  Globalizarea se hrăneşte dintr-un capitalism putred. deregularizare şi privatizare) sunt prezente peste tot: creşterea economică cu pierderea viitoare a 40000 de locuri de muncă pe an în ultimii 10 ani în primele 100 de companii multinaţionale. ponderea lor în produsul global mondial crescând nesemnificativ. cea mai bogată cincime a lumii deţinea.  în 1993. construind proiecte comerciale. iar primele 10 din domeniul comunicaţiilor. comparativ cu cea mai săracă cincime a lumii:  86% din P. mondial. 58% din volumul total de investiţii străine directe şi 91% din totalul utilizatorilor de internet.  Termenul globalizare este mult prea tehnic. faţă de 1%. Dincolo de aceste aspecte. expunerea economiei la fenomenul de globalizare a „permis” observarea şi reversului medaliei: globalizarea aduce nu doar beneficii. 86% din piaţă. ci o realitate. Activele primilor trei miliardari sunt mai mari decât PIB-urile celor mai sărace ţări ale lumii şi ale celor 600 de milioane de locuitori ai lor. Globalizarea implică dominarea elitei occidentale (mai ales americane) asupra resurselor materiale şi umane ale lumii. 10 ţări deţineau 84% din cheltuielile mondiale în domeniul cercetării-dezvoltării. Primele 10 corporaţii în domeniul pesticidelor controlează 85% din piaţă.I. Dar originile sale merg dincolo de mercantilism. care nu a avut puterea să revină. dar cu serviete. Marginalizarea ţărilor sărace nu mai reprezintă o ameninţare. care. În anii ’90. acorduri de liber schimb şi împrumuturi condiţionate. o victima a fenomenului de globalizare. Niger. Criza financiara din 1997 din Asia de Sud Est a afectat foarte puternic economia japoneză. Consecinţele globalizării pentru aceste ţări sunt o creştere foarte slabă a exporturilor şi o atractivitate aproape nulă pentru investitorii străini. Nici ţările latino-americane nu înregistrează creşteri spectaculoase.tehnologiilor informaţionale şi continua perfecţionare a instrumentelor comunicaţionale sunt elemente care contribuie din plin la accelerarea globalizării. corporaţii şi persoane:  ţările membre OCDE. globalizarea reprezintă culmea tendinţei de dominare mondială a unei vechi mentalităţi. precum şi a investiţiilor străine directe orientate către această regiune. încălzirea planetei. nu va face altceva decât să adâncească tot mai mult decalajul dintre bogaţi şi săraci. Ponderea Africii în exporturile mondiale este în continuă scădere din anii ’70. cu 31 miliarde USD. prea curat dacă avem în vedere realitatea pe care o ascunde. Iată câteva opinii împotriva globalizării:  Impactul globalizării. Decalajul dintre veniturile realizate de cincimea cea mai bogată a globului şi cincimea cea mai săracă era de 74 la 1 în 1997. dacă va persista.B. intr-o oarecare masura. În acest sens. interesante sunt şi opiniile care văd în acest fenomen ireversibil o serie de pericole. strămoşul capitalismului. Aşa cum deschiderea către piaţa mondială din deceniile opt şi nouă a favorizat dezvoltarea deosebită a Japoniei. Japonia este considerată. cum ar fi ţări ca Madagascar. Cu toate progresele înregistrate. şi-au văzut crescând averea mai mult decât de două ori în ultimii patru ani. ci implică şi riscuri şi nesiguranţă. cu 62 miliarde USD.

sistemul evitării dublei impuneri. Statul şi globalizarea Unul dintre cele mai controversate aspecte legate de fenomenul de globalizare îl reprezintă rolul statului in acest context. degradarea ireversibilă a mediului. O lume în care 30 mil. creşterea violenţei. . sustrăgându-se salariaţilor şi mediului. . în încercarea de a face faţă provocărilor lansate de creşterea interdependenţelor internaţionale şi a agravării unora dintre probleme. rolul de redistribuitor constituie un alt aspect important al rolului statului. Rolul său de regulator s-a transformat mai degrabă într-un rol de manipulator. care afectează ţările sărace şi pe săracii din ţările bogate. pe termen lung. Ipostaza de stat regulator viza asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii economice. ceea ce permite reducerea preţurilor bunurilor şi serviciilor şi creşterea accesului populaţiei la bunuri mai ieftine. respectiv de recunoaştere a mărcilor americane de băuturi răcoritoare Globalizarea înseamnă. cel care veghea la păstrarea unui spaţiu de stabilitate monetară.  Un bilanţ al globalizării: creşterea numărului de războaie. Ipostazele clasice ale statului au suferit transformări destul de puternice. asistenţei sociale etc. la difuziunea cunoştinţelor.Mobilitatea capitalurilor conduce la creşterea accesului la fonduri. producător distribuitor. Acest rol este reflectat de întreprinderile publice. al statului dezvoltării. Îndatoririle tradiţionale ale statului s-au modificat sub impactul transformărilor economice şi sociale pe care le impune noul tip de relaţii internaţionale care se nasc. statului revenindu-i sarcina de a implementa la nivel naţional reglementările internaţionale şi de a le manipula în aşa fel încât transpunerea naţională să ofere maximum de . acţionând în virtutea ideologiei neoliberale şi adaptându-se procesului de globalizare.) Statul este de asemenea. de serviciile de transport asigurate de către stat.2. prin finanţarea asistenţei sanitare. introducerea progresului tehnic. Această sumă reprezintă de două ori PNB – ul tuturor ţărilor industrializate. liberalizarea fluxurilor comerciale şi financiare sunt în mare parte reglementate la nivel internaţional.Reglementările internaţionale în materie de liberă circulaţie a mărfurilor facilitează accesul din ce în ce mai larg către pieţe. acţionând pentru susţinerea claselor defavorizate. Investitorii instituţional au 210 000 miliarde USD la dispoziţia lor. a trecut de la poziţia statului strategic. Taxele vamale au cunoscut o reducere continuă în ultimii ani. ceea ce are efecte benefice asupra producţiei. care fac bani din bani.Sporirea concurenţei conduce la sporirea eficienţei. însă. la standardizarea anumitor structuri (cum ar fi unităţi de măsura etc. a progresului şi. ceea ce. . Statul se implică în redistribuirea veniturilor prin activităţi ce ţin de menţinerea sau creşterea bunăstării generale. Între 1800 şi 2000 de mld.  Un proces de răspândire a Mc-culturii. şi multe oportunităţi: . De asemenea. Globalizarea reprezintă ultimul act al unei opere de 2000 de ani de concentrare a puterii şi bogăţiei în mâinile unei elite supreme a bărbaţilor  În inima globalizării stă creşterea incredibilă a capitalurilor speculative din 1971. de implicarea sa în sistemul financiar şi bancar. de copii pe an sau 340 de copii pe oră mor pentru că le-a fost luată pâinea de la gură!  O nouă formă a colonialismului corporatist. Este o ruletă rusească la nivel mondial. Fenomenul de globalizare a impus modificarea tuturor acestor ipostaze sub care statul se implică în societate.Internaţionalizarea producţiei. la statul competiţional. în final. Dreptul de copyright. Statul era apărătorul dreptului de proprietate. la creşterea productivităţii şi satisfacerea cât mai bună a cerinţelor consumatorilor. dat fiind faptul că multe din aspectele ce intrau sub autoritatea statului au devenit preocupări internaţionale. 6. poate conduce la o diminuare a diferenţelor dintre state. Mai este statul la fel de puternic ca acum o jumătate de secol? Mai poate statul să-şi îndeplinească atribuţiile clasice? Statele. Pieţele financiare au devenit o loterie distructivă unde vraja banilor sunt bufoneria restului umanităţii. reducerea costurilor de transport contribuie la scăderea costurilor de producţie. dolari (dacă ar fi în monezi de un dolar ar parcurge drumul până la lună şi înapoi de 63 de ori) circulă zilnic cu unicul scop de a influenţa ratele de schimb. la majoritatea produselor industriale şi multe dintre ţările în dezvoltare şi-au schimbat orientarea din ţări predominant exportatoare de produse primare în ţări exportatoare de produse prelucrate. diversităţii de bunuri şi servicii. care s-au transformat în probleme globale.

implicare în creşterea gradului de calificare a forţei de muncă. Multe dintre aspectele ce ţin de bunăstarea generala sau de existenta claselor defavorizate au devenit probleme globale. numit indicele globalizării. Irlanda. număr de ambasade străine găzduite de fiecare ţară). tot mai multe state îmbrăţişând orientarea către export. Internaţionalizarea firmelor şi a capitalurilor a făcut din ce in ce mai dificilă apartenenţa la un anumit stat a marilor firme. Substituirea importurilor.avantaje. înţelegerile dintre firme. aşa cum noi îi putem influenţa evoluţia. componenta tehnologică. ce priveşte mişcarea (în mare parte fizică) a populaţiei în lume (turism internaţional. ea nu va lucra pentru nimeni!” Globalizarea ar trebui să conducă la creştere economică. Chiar şi în domeniul forţei de muncă. care să asigure o mai largă distribuire a oportunităţilor. au fost privatizate pentru că au devenit extrem de costisitoare. Sărăcia este considerată a fi cea mai gravă dintre problemele globale. nicicând nu a fost o ofertă de privatizare mai mare şi mai concentrată. Şi în ceea ce priveşte rolul de redistribuitor. de investiţii străine directe. Ne modelează atitudinile. Astăzi. nr. care determină gradul de angajare politică internaţională a statului (nr. de utilizatori internet. Poate că aici este cea mai relevantă schimbare în ceea ce priveşte trecerea de la statul strategic. Aşa cum aprecia şi Kofi Annan “Dacă nu putem să facem ca globalizarea să lucreze pentru toţi. În opinia noastră. Măsura în care o naţiune este conectată la lumea globală reprezintă o problema care a intrat in atenţia specialiştilor abia la începutul acestui mileniu. de prezenţe în organizaţii internaţionale. protejarea mediului. . participări la misiuni de menţinere a păcii ale ONU. plăţi externe). un mediu propice creşterii economice echilibrate si includerea celor marginalizaţi. în final. fenomenul globalizării este unul contemporan nouă. multidimensional. care este un indicator compozit. construcţiilor navale sau a chimiei. decât pe acela de producător activ. gazde internet sigure). transferuri transfrontaliere) şi componenta integraţionistă. considerată drept cea mai puţin globalizată dintre pieţele internaţionale. iar comunitatea internaţională reclamă acţiuni globale pentru lupta împotriva sărăciei. legând din ce în ce mai mult economia lor de economia globală. existând preocupări privind calcularea unui indicator care să reflecte cat mai fidel gradul de globalizare a unei economii. ce include in componenţa sa patru dimensiuni: dimensiunea politică. în funcţie de gradul ei conectare la lumea globală. iar în ceea ce priveşte ţările foste comuniste. În aceeaşi categorie sunt incluse şi problemele legate de mediu. Până în anii ’80. a devenit o strategie din ce in ce mai puţin aplicată. trafic telefonic internaţional. atribuţii ce determină acţiuni specifice fiecărei ţări în parte. regândirea cadrului instituţional internaţional. globalizarea a impus anumite modificări. Criza proprietăţii publice a determinat masive privatizări în perioada anilor ’80 si ’90 în multe ţări dezvoltate. Astăzi s-a încetăţenit tot mai mult ideea că statul este un agent economic ineficient. transparenţă. Rămâne la latitudinea noastră şi la îndemâna propriei inteligenţe să nu-l scăpăm de sub control. dat fiind faptul că trecerea la cursurile flotante şi globalizarea pieţelor financiare îl obligă să intervină mai ales în creionarea acelor politici care să gestioneze tendinţele manifestate în plan internaţional. aceste industrii se mai afla în proprietatea statului în foarte puţine ţări dezvoltate şi chiar multe dintre ţările în dezvoltare au recurs la trecerea lor în proprietate privată. ce determină gradul de interdependenţă al economiei respective ce celelalte ţări (fluxurile comerciale. În ceea ce priveşte ipostaza de producător. Intr-un clasament realizat pentru 62 de naţiuni. de investiţii de portofoliu. Un astfel de indicator este cel calculat de Foreign Policy Magazine. acest indice plasa pe primul loc. competiţia a forţat statul să funcţioneze pe principiile economiei de piaţă. securitate. Industrii. nevoia de a adopta practici mai flexibile de angajare sau alte măsuri ce decurg din crearea acelui climat favorabil atragerii de investiţii străine constituie exemple de redefinire a poziţiei statului sub influenţa fenomenului de globalizare. de aceea rolul său trebuie să cadă mai degrabă pe realizarea unui climat investiţional favorabil pentru corporaţiile internaţionale. Dincolo de aceste aspecte. a construcţiei de drumuri. al dezvoltării către statul competiţional. de gazde internet. educaţie. echitate. statul se afla la ora redefinirii atribuţiilor sale. pe susţinerea cercetării. reglementările internaţionale punând statul în ipostaza de implementare a politicilor necesare atingerii parametrilor conveniţi în cadrul conferinţelor internaţionale (cum ar fi protocolul de la Kyoto sau alte reglementări asemănătoare). a industriei siderurgice. Întrebarea ce revine ca un lait motiv este dacă statul va dispărea. o mai bună guvernare globală. Şi în domeniul cursului de schimb statul este mai degrabă un manipulator decât un regulator. componenta personală. puţini sunt cei care ar fi privit cu ochi buni privatizarea industriei aeronautice. ce reflecta gradul de conectare la tehnologia informaţiei a fiecărei ţări în parte (nr. considerată in anii ’60 sau ’70 o opţiune ce ţinea de dezvoltarea unei ţări şi de consolidare a independenţei sale economice. drept cea mai globalizată naţiune. altădată considerate strategice şi privite ca definind „tăria” statului.

regional şi mondial de valori. precum şi uniunile vamale şi zonele de liber schimb cresc acumularea naţională şi regională. . rolul graniţelor naţionale. Factorii endogeni sunt rezultatul evoluţiilor care s-au petrecut în interiorul unor ţări sau grupări de ţări deja constituite: . Ca factori exogeni menţionăm: .Apariţia şi dezvoltarea aranjamentelor economice regionale. . financiar şi uman care poate fi antrenat prin cooperare în circuitul naţional.opţiunile fundamentale de politică economică similare. . luând în considerare următoarele elemente definitorii: .proximitatea geografică. ce permit aderarea de noi state. . cu grade diferite de complexitate. uniunea economică. .politicile de liberalizare a comerţului întreprinse de multe ţări în dezvoltare.încercări de a compensa. Principalele forme de integrare. cât şi exogenă. în funcţie de intensitatea procesului integrativ sunt: zone de liber schimb. precum şi asupra locului ţărilor membre în comerţul internaţional. piaţa comună. cel puţin din punct de vedere economic. Regionalismul actual este expresia ordinii economice mondiale aflată la ora redefinirilor. proces care va facilita liberalizarea accentuată în vederea unei viitoare integrări cu statele industrializate. pe proliferarea relaţiilor regionale dintre state. Grupările integraţioniste existente astăzi. în condiţiile stabilite de fiecare acord în parte. chiar dacă au obiective diferite sau grad de instituţionalizare inegal (elemente ce caracterizează intensitatea procesului de integrare). Zona de liber schimb se compune din naţiuni care au decis să elimine progresiv taxele vamale şi restricţiile cantitative din calea liberei circulaţii a produselor originare din aceste ţări şi să-şi promoveze politica comercială proprie faţă de ţările terţe. Procesul de regionalizare se desfăşoară concomitent cu procesul de globalizare a economiei. cu efecte favorabile asupra raporturilor de complementaritate între dimensiunile economice. Tot mai multe state din diferite regiuni ale lumii şi cu niveluri de dezvoltare economică diferite îşi reunesc eforturile pentru realizarea unei dezvoltări economice durabile. Tendinţa de formare a unor blocuri regionale comerciale este determinată de acţiunea mai multor factori. concepţia comună despre dezvoltare. eventualele pierderi datorate din îngustarea unor pieţe extraregionale. uniunea vamală. . fi în alte zone. globalizarea şi regionalizarea. făcând să se atenueze.grupările regionale preferenţiale. în principal. Formele pe care le îmbracă integrarea economică regională sunt determinate de multitudinea de relaţii care se stabilesc între două sau mai multe state care-şi conjugă eforturile spre atingerea unui obiectiv comun. sunt grupări deschise. atât de natură endogenă. având efecte pozitive asupra schimburilor comerciale în cadrul grupărilor. respectiv numărul de state membre. Dezvoltarea relaţiilor comerciale şi cooperarea internaţională.dorinţa de stabilitate politică şi de întărire a sistemelor democratice. de axa verticală.modalitatea de acoperire a riscurilor potenţiale determinate de evenimente care se petrec fie în zonă.dificultăţile economice cu care s-au confruntat ţările ca urmare a crizei energetice. şi care a avut ca efect conştientizarea faptului că există potenţial de creştere insuficient valorificat. concomitent cu adâncirea procesului de globalizare sunt două forţe dinamice şi uneori contradictorii care definesc economia mondială contemporană.potenţialul material. uniunea monetară şi uniunea politică. ca şi intensificarea procesului de integrare la scară regională constituie o necesitate obiectivă. Desfăşurarea concomitentă a globalizării şi regionalizării a generat o economie mondială din ce în ce mai interdependentă. ca urmare tot a unor procese integraţioniste. politico-diplomatice şi cultural-umane. Procesul de regionalizare presupune că tot mai mult statele naţionale îşi bazează relaţiile reciproce pe relaţii integrative tot mai strânse. Adâncirea tendinţei de integrare s-a bazat tot mai mult pe apariţia unui număr din ce în ce mai mare de grupări regionale integraţioniste. determină diversificarea relaţiilor dintre entităţi economice (în special state şi corporaţii). respectiv intensitatea procesului integrativ. Dimensiunile unui proces integrativ sunt date. Analiza diverselor forme de integrare are în vedere în principal axa verticală. printr-o intensificare a schimburilor intragrup. Ambele tendinţe. cea a adâncimii gradului de integrare şi cea orizontală. . amplificate de afinităţile spirituale.

Uniunea economică totală implică o completă unificare a economiilor implicate şi o politică comună în cele mai importante domenii. În plus. Într-o uniune vamală. Uniunea economică adaugă caracteristicilor pieţei comune. Alt exemplu. Piaţa comună este superioară uniunii vamale. o cetăţenie comună. cel mai înalt stadiu al integrării este reprezentat de uniunea politică. mai mult de 150 fiind astăzi în funcţiune. Pentru aceste ţări. care se traduce prin punerea în practică a unui tarif vamal extern comun. în plus. speranţele sunt mai mari din partea regionalizării decât din partea globalizării. aceasta nu s-a realizat decât prin impulsul dat prin Actul Unic European (1986). Trecerea de la apologia strategiei de substituire a importurilor la cea a pieţelor mari regionale. În economia mondială există zeci de asocieri regionale. În fine. precum şi crearea Băncii Centrale Europene. prin introducerea monedei unice EURO. zonelor de comerţ liber sau alte tipuri de aranjamente preferenţiale. cel mai înalt grad de integrare este atins de Uniunea Europeană. libera circulaţie a persoanelor şi capitalurilor şi libera stabilire a resortisanţilor din ţările partenere (libera circulaţie a factorilor de producţie). elaborarea şi aplicarea noilor forme de conduită economică. sunt implicate în mai multe blocuri comerciale(media fiind de 3 acorduri). responsabilă de stabilirea coordonatelor de politică monetară în ţările care au aderat la moneda unică. eliminarea obstacolelor vamale din cale liberei circulaţii a mărfurilor. deoarece ea cere ţărilor participante elaborarea unei politici comerciale comune. Într-o uniune vamală. pentru ţările membre. În alt sens. obţinerea consensului. Uniunea vamală permite. Uniunea vamală conduce la o integrare mai puternică decât zona de liber schimb. comună. Exemplul cel mai recent îl constituie uniunea monetară în Europa. SUA şi Mexic. cu cât este mai înalt stadiul de integrare. Chiar dacă tratatul de la Roma din 1957 prevedea instaurarea unei pieţe comune. Conform datelor OMC. Prin urmare. mai recent. MERCOSUR (Piaţa comună a Americii Latine) ale cărei ţări membre (Argentina. Brazilia. într-o zonă de liber schimb. de eliminarea taxelor vamale între parteneri nu profită decât mărfurile originare din această zonă. îl constituie AELS (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb) înfiinţată prin Convenţia de la Stocholm. astfel. reprezintă o ilustrare mai recentă a unei uniuni vamale. poate duce la reducerea obstacolelor netarifare. În general ţările mici. pe lângă o politică externă şi de securitate comună. Ea constituie o bază de pornire pentru realizarea unei pieţe comune. Paraguay şi Uruguay) au decis punerea în practică a unui tarif extern comun la 1 ianuarie 1995. Uniunea monetară faţă de uniunea economică presupune o monedă comună. diferind între ele prin diversitatea obiectivelor sau gradul de instituţionalizare. pentru a evita ca un produs care provine din afară să nu se exporte într-o ţară în care taxa vamală este mai scăzută pentru ca apoi să intre liber în celelalte. Ori. ceea ce conduce cu siguranţă la armonizarea normelor tarifare şi tehnice şi a fiscalităţii indirecte asupra produselor. o marfă este taxată o singură dată la oricare dintre frontierele externe şi nu i se pot aplica alte taxe dacă traversează o frontieră internă. Până astăzi. Elveţia. de tipul uniunilor vamale. Structura acestor acorduri este deosebit de complexă şi multe ţări fac astăzi parte din mai multe acorduri. este intrarea în vigoare (la 1 ianuarie 1994) a NAFTA (Acordul de Liber Schimb Nord American) semnat între Canada. numărul acordurilor regionale negociate să crească la 300. decid înlocuirea progresivă a propriilor politici comerciale cu o politică comercială comună. cu atât devine insuficientă armonizarea instituţională şi se dovedeşte necesară transferarea unor abilităţi decizionale de la nivel naţional la nivel unional. în acest sens. o constituţie comună şi un guvern comun. ce implică. dar care şi-a propus şi realizarea uniunii politice. Politica agricolă comună (PAC) instituită în 1962 este exemplul cel mai elaborat de politică sectorială din cadrul CEE. Toate formele de integrare implică un permanent dialog între statele participante cu privire la procedurile de armonizare a intereselor. care să circule între ţările membre şi o politică monetară unitară. din care mai fac parte astăzi Norvegia. Se aşteaptă ca până în anul 2007. care poate asigura o . orice iniţiativă în materie de politică comună constituie un pas către uniunea economică. în dezvoltare. au fost notificate peste 200 de acorduri comerciale regionale. libera circulaţie a tuturor mărfurilor într-un spaţiu comercial tarifar omogen. realizând comerţul liber cu servicii. care est în faza de uniune economică şi monetară.Un exemplu. Un nivel superior zonei de liber schimb îl reprezintă uniunea vamală. armonizarea politicilor economice şi sociale. din 4 ianuarie 1960. Lichtenstein şi Islanda. statele semnatare realizează reducerea şi apoi eliminarea barierelor tarifare şi a restricţiilor cantitative din cale schimburilor lor comerciale şi.

Europa reprezintă exemplul cel mai semnificativ al acestui proces de regionalizare a economiilor naţionale. existând. în Asia Pacific. în special. motivaţii ce pot sta la baza consolidării unor acorduri regionale. asigurând. să contracareze efectele relaţiilor externe inechitabile şi să lichideze subdezvoltarea.protecţie sporită. gradul de instituţionalizare este direct proporţional cu profunzimea integrării. dar frecvenţa acestora diferă de la caz la caz. Privit din . accesul la o piaţă de desfacere mai mare sau la o sursă de aprovizionare ce poate deveni mai ieftină. neexistând nici o uniune vamală. Cea mai instituţionalizată grupare este Uniunea Europeană. De aceea. Mecanismele de rezolvare a diferendelor comerciale prevăd în mod frecvent negocieri bilaterale. libera circulaţie a produselor. de asemenea. cel mai adesea. Asia de Sud-Est şi Orientul Mijlociu. Majoritatea se bazează pe concesii comerciale reciproce. Succesul dobândit aici a oferit motivele imitării şi copierii acestui fenomen şi în alte părţi ale lumii. eforturile susţinute ale SUA de a pune bazele unei zone de liber schimb la nivelul celor două Americi constituie dovezi ale dinamismului regionalismului. în funcţie de gradul de integrare. Comerţul internaţional constituie un factor mult mai important în cadrul dezvoltării economice pentru ţările mici decât pentru ţările mari. din raţiuni de imitare a marilor metropole. spre exemplu. Al doilea val de regionalizare a comerţului internaţional a debutat la mijlocul anilor ’80. numai câteva aranjamente au prevăzut crearea unei instanţe multinaţionale care să arbitreze în cazul apariţiei unui dezacord între statele membre. Acest val de regionalism reprezintă începutul unui proces de mare complexitate. ca urmare a eliminării taxelor vamale. În general. compensarea deficitului sau excedentului de forţă de muncă (în funcţie de gradul de integrare) pot constitui câteva dintre motivaţiile economice. respectiv Uniunea Europeană este cea mai avansată pe calea punerii în practică a unui aranjament de integrare regională. pur şi simplu. serviciilor. ţările în dezvoltare au urmărit să-şi potenţeze eforturile în vederea creşterii economice susţinute. În această perioadă CEE a pus bazele pieţei interne unice. a reprezentat o motivaţie pentru ţările insulare. Restul sunt înţelegeri ce implică ambele categorii de ţări. perioadă în care SUA a devenit principalul actor. capitalurilor şi a forţei de muncă. într-o regiune în care existau şi alte grupări integraţioniste regionale. sunt mai puţin instituţionalizate decât cele din America Latină sau America de Nord. Primul val de regionalizare a comerţului internaţional a debutat la începutul anilor ’50 în Europa. SUA a lansat propunerea de creare a unei zone de liber schimb la nivel nord-american. Grupările integraţioniste regionale şi subregionale apărute după cel de-al doilea război mondial au urmărit armonizarea politicilor lor economice. în dorinţa acestora de a compensa cheltuielile de transport foarte ridicate ce constituie un serios obstacol în creşterea comerţului exterior. Acordurile comerciale variază destul de mult în ceea ce priveşte gradul de instituţionalizare. Surmontarea unor dificultăţi legate de distanţa dintre parteneri şi dorinţa de a impulsiona schimburilor comerciale dintre state. după semnarea şi încheierea unor acorduri de liber schimb bilaterale cu Israel şi Canada. ţările lumii şi. Vechile uniuni vamale sau zonele de liber schimb din Africa. pentru acestea. Multe dintre ţări sunt animate şi de interese politice. Grupările integraţioniste regionale sunt extrem de diferite şi sub aspectul motivaţiilor ce determină ţările să iniţieze astfel de acorduri. concomitent cu un acces la un număr tot mai ridicat de consumatori constituie una din principalele motivaţii ale opţiunii acestor ţări. Afinităţile culturale. Impulsionarea comerţului dintre statele. Lărgirea fără precedent a Uniunii Europene. în acest sens un forum pentru negocieri. prin crearea Comunităţii Europene. Şi din punct de vedere instituţional există deosebiri semnificative între diversele acorduri regionale. În acelaşi timp. Ultimele evenimente arată că procesele integraţioniste au căpătat un nou impuls şi noi dimensiuni. Multe dintre acordurile comerciale preferenţiale sunt mai ambiţioase în ceea ce priveşte angajamentele comparativ cu punerea în aplicare a prevederilor acestora. nu este nevoie de o structură instituţională pentru negocierea cu alte state din afara acordului. istorice reprezintă. vecine. în special. concretizată în crearea NAFTA. Asia şi America Latină au fost revizuite sau au fost completate cu altele noi. Noi dimensiuni ale colaborării se înregistrează în Piaţa Comună a Americii Centrale şi în ASEAN. şi s-a extins în America Centrală şi de Sud. din considerente de realizare a unor deziderate economice stringente sau. a continuat în Africa. Specifică acestei perioade a fost dorinţa de a dinamiza schimburile intraregionale. În partea de sud a Americii Latine a fost creată Piaţa Comună a Sudului (MERCOSUR). Cele mai multe înţelegeri de acest tip sunt între ţările dezvoltate. Prin constituirea acestora. Apartenenţa la o grupare integraţionistă poate oferi garanţii de securitate deloc de neglijat. regionalizarea constituie o modalitate mai eficientă de integrare în economia globală. Grupările din Asia şi Pacific. în special cele europene (60%). ţărilor în dezvoltare revenindu-le o parte mai mică (15%).

Pe de altă parte se susţine ideea că aranjamentele comerciale regionale promovează ideea de comerţ liber şi consolidează prin aceasta conduita comercială multilaterală. nivelul taxelor vamale înaintea formării grupării era mai ridicat. de cele mai multe ori. cu efecte benefice. pentru că acordurile comerciale regionale presupun o piaţă mai mare. ceea ce în multe cazuri presupune o armonizare a acestor sisteme între membri grupării. De asemenea. Dat fiind numărul lor foarte mare. .creşterea posibilităţii obţinerii de efecte de creare de comerţ. ca urmare a accesului la o piaţă de desfacere sau de aprovizionare mai mare. În fine. • Investiţiile străine directe. efectele sunt benefice. în special a Organizaţiei Mondiale a Comerţului. şi pe de altă parte. Liberalizarea schimburilor în cadrul blocului comercial regional are efecte de creare de comerţ. cât şi la dinamica externă a liberalizării globale. Principalele aspecte aduse în discuţie se concentrează pe: . Blocurile comerciale regional induc o creştere a concurenţei. Analiza efectelor blocurilor comerciale regionale poate fi analizată şi pe câteva direcţii. Acordurile comerciale regionale constituie. pentru iniţierea de reforme economice. instituirea unor bariere pentru cei din afara grupării. nivelul taxelor extragrupare este mai redus. comparativ cu promovarea globalizării şi neimplicarea în acorduri regionale. se crează premise pentru apariţia economiilor de scară. dar şi cu costuri pe termen scurt. grupările cu caracter integraţionist suscită dezbateri din ce în ce mai aprinse. acces liber la o piaţă mai mare. creşterea rolului în negocierile internaţionale şi scăderea costurilor de distribuţie. • Concurenţa. adepţii regionalismului apreciază că acesta are. cum ar fi: • efectele de creare de comerţ. aceasta determină numeroase efecte de antrenare. Apoi. În general. . Reducerea sau eliminarea taxelor vamale determină dezvoltarea altor alternative (TVA) pentru a compensa reducerile încasărilor bugetare. Japonia şi alte ţări din regiune. ţările au dimensiuni mari. permiţând surselor de aprovizionare ieftine să le înlocuiască pe cele mai puţin eficiente. De asemenea. are efect de reducere a concurenţei. procesul de integrare regională a înregistrat o dinamică ascendentă datorită. ceea ce are efect asupra creşterii eficienţei şi eliminării monopolurilor. elemente favorizante investiţiilor.perspectivă economică. • Veniturile din taxele vamale. Astfel. cel puţin. volumul semnificativ al fluxurilor comerciale care intră sub incidenţa lor. au făcut practic imposibile conflictele între ţările participante astăzi la UE. pentru integrarea la nivel de firmă (aşa cum s-a întâmplat în cazul NAFTA). un cadru legislativ armonizat. pe termen scurt. a următoarelor evenimente: . partizanii ideii de regionalizare subliniază faptul că.beneficiile şi costurile pentru statele membre. cu efecte directe asupra creşterii concurenţei. adâncirea integrării contribuie atât la dinamica internă. S-a demonstrat că aranjamentele comerciale regionale sunt generatoare de deturnare de comerţ prin instituirea unui tratament comercial preferenţial între participanţi. Chiar şi în cazul ţărilor cu o economie similară. Argentina şi Brazilia folosesc MERCOSUR pentru a pune capăt rivalităţilor istorice dintre ele. sursă pentru numeroase controverse. . mai degrabă. Unul dintre dezideratele centrale ale APEC vizează transformarea acestei zone de liber schimb într-o ancoră de stabilitate economică şi geopolitică şi ca liant instituţional între posibilele diferende între China. chiar dacă. apropierea preţurilor produselor comercializate în interiorul grupării faţă de preţurile mondiale este mai mare. în raport cu terţii.măsura în care reglementările OMC cu privire la crearea şi funcţionarea acestor acorduri sunt adecvate situaţiei internaţionale actuale. Efectele de creare de comerţ sunt cu atât mai mari. crearea de comerţ. în special. de a soluţiona cu succes problemele legate de liberalizarea schimburilor comerciale la nivel multilateral. apar şi unele efecte negative pentru anumiţi participanţi. . prin două căi: pe de o parte. Implicarea în astfel de acorduri implică restructurarea sistemului vamal şi fiscal. partenerii au un nivel de dezvoltare mai ridicat şi o economie cât mai diversificată. ducând la reanalizarea rolului grupărilor integrative regionale în construirea unui sistem de comerţ liber global. iar cele de deturnare de comerţ cu atât mai mici cu cât: comerţul dintre state era mai puternic înaintea constituirii blocului. schimburile comerciale statuate pe noi coordonate. totodată. adâncirea procesului de integrare până la stadiul de uniune economică şi monetară.efectele asupra statelor nemembre ale unor astfel de grupări. efecte pozitive pe termen mediu şi lung.măsura în care astfel de acorduri subminează sistemul comercial multilateral creat sub egida OMC. . există premise pentru dezvoltarea de noi industrii şi de întărire a celor existente.incapacitatea organizaţiilor internaţionale. De cealaltă parte.

se întind pe o suprafaţă considerabilă şi se afla în apropierea rutelor strategice care leagă Oceanul Pacific de Orientul Mijlociu. Myanmar. Printre membrii fondatori s-au numărat: Indonezia. În plus. De altfel. atât în sens pozitiv. iar cele trei mari grupări (UE. după opinia autorităţilor de atunci din statele ASEAN. ca un for de cooperare economică şi politică între statele Asiei de Sud-Est. Alte atuuri ale ţărilor din regiune se referă la faptul că posedă resurse naturale bogate. din ASEAN mai fac parte. Ţările membre au stabilit un calendar de reducere a . Singapore şi Thailanda) şi Brunei. neinteresate de participarea la negocieri privind liberalizarea comercială globală. Atracţia determinată de Uniunea Europeană a avut puternice implicaţii în procesul electoral din Ucraina. zona într-una din cele mai mari pieţe ale lumii..diferenţele în capacitatea de negociere în cadrul OMC dintre diferitele grupări cu caracter integraţionist. Malaezia. care însă au avut un impact minor. după 20 de ani. a făcut ca statele ASEAN să încerce să menţină un oarecare echilibru politic în regiune. încercarea de realizare a unei vaste zone de liber schimb la nivelul celor două Americi a trezit numeroase sentimente anti-americane. doar Mongolia nu face parte din nici un acord regional. NAFTA şi APEC) deţin 70% din comerţul mondial. un fenomen dinamic. 97% din comerţul mondial este derulat de state ce sunt membre în cel puţin o grupare integraţionistă (faţă de 70% în 1990). ASEAN s-a declarat a fi o grupare căreia i se poate alătura orice ţară doritoare din sud-estul asiatic. Asociaţia a fost înfiinţată pe 8 august 1967. de exemplu. devine. puternic susţinut de colosul sovietic. cel deal 7 membru al acestei grupări. care. În ultimii ani ai deceniului al 9-lea al secolului trecut. Încă de la crearea sa. Filipine. care a condus la un blocaj în negocierile dintre state şi la tensionarea relaţiilor dintre unele ţări latino-americane. Blocurile comerciale regionale satisfac cerinţele anumitor grupuri de interese. Astfel încât. în urma summit-ului ASEAN din Vietnam. Se poate pune problema care mai este rostul demersurilor organizaţiei. ”triunghiuri ale creşterii”. nu este deloc atât de îndepărtat pe cât pare. din ţările membre OMC. Filipine. Proliferarea blocurilor comerciale regionale poate conduce la scăderea credibilităţii OMC. Unii specialişti consideră că riscul de a ajunge la un comerţ între blocurile comerciale regionale. deşi suspiciunile le erau alimentate de elemente cât se poate de reale. Forţa unora dintre grupările integraţioniste depăşeşte cu mult aspectele economice. Laos si Vietnam. ceea ce transforma. Tensiunile politice din zonă au blocat acest deziderat. care ar fi gata să respecte principiile care stau la baza existenţei sale. ţara care cu 22 de ani în urmă (în 1973) se opusese ferm lărgirii ASEAN. precum conflictul dintre Vietnam si Cambogia. să contribuie la adâncirea integrării economice în zonă. Asociaţia Ţărilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) Asociaţia Ţărilor din Asia de Sud-Est – ASEAN (Association of South-East Asian Nations) – este una dintre cele mai vechi şi mai importante formule de integrare economică din Asia şi chiar din lume. în dorinţa acestora de a deveni membre UE. ajungând la o anumită suficienţă. Singapore şi Thailanda. Răbdarea de care statele membre ASEAN au dat dovadă în încercarea lor de a neutraliza dominaţia potenţială a Vietnamului în regiune a dat roade şi. Ameninţarea pe care o reprezenta Vietnamul. potenţial. la o normalizare a relaţiilor cu acest stat. care să impună sancţiuni acelor blocuri regionale care nu respectă prevederile organizaţiei în materie de impunere tarifară şi netarifară. toate ţările din grupare au reuşit să ajungă. ţările membre ASEAN şi-au legat speranţele de crearea unei zone de liber schimb (AFTA). o serie de mini-grupări. Constatând lipsa de consistenţă a tuturor încercărilor de până atunci. dat fiind faptul că acestea constituie derogări de la principiile liberalizării comerţului. cât şi negativ. Acum. Populaţia celor 10 ţări care intră în prezent în componenţa ASEAN este de circa 500 milioane de persoane. Africa şi Europa. În concluzie. creşterea forţei blocului în comerţul internaţional poate face dificilă exercitarea vreunei presiuni în cazul în care tendinţa către protecţionism devine evidentă. Implicarea în acorduri regionale s-a făcut concomitent cu participarea la GATT sau OMC. În plus. în 1994. manifestată prin crearea şi perfecţionarea de grupări cu caracter integraţionist este dincolo de o realitate. cu profunde implicaţii la nivel economic. Cambogia. alături de cele cinci state fondatoare (Indonezia. din moment ce excepţia devine mai puternică decât regula. grupare pe care o considera un bastion anti-comunist. politic şi social. fără a necesita modificarea radicală a politicilor comerciale naţionale. pe de altă parte. Au apărut astfel. care ar fi putut. nu există prevederi OMC. a început să se dezvolte ideea unor “zone economice subregionale”. tendinţa de regionalizare. în iulie 1995. Malaezia. nu mai manifestă nici un fel de interes pentru liberalizare. pe de o parte şi ţările membre OMC şi grupările regionale. şi a dominat toate obiectivele politice din ultimul deceniu şi jumătate ale ţărilor foste comuniste.

Statutul de cea mai dinamică regiune a lumii a fost pus sub semnul întrebării. cât şi în rezolvarea unor probleme sociale (protecţia mediului înconjurător. lângă Seattle. a fost înfiinţată. Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC) În deceniile ce au trecut de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Apariţia organizaţiei este consemnată în 1989. Rolul APEC a crescut în ultimii ani şi acum aceasta se implică atât în chestiuni economice (liberalizarea comerţului. în ciuda succesului individual al majorităţii membrilor săi. Noua Zeelandă. după o perioadă caracterizată de o evoluţie economică ezitantă şi mai puţin spectaculoasă. a promova spiritul de comunitate. În perioada imediat postbelică. când a avut loc în Australia întrunirea miniştrilor comerţului şi afacerilor externe din 12 ţări de pe ambele maluri ale Pacificului. în urmă cu aproape un deceniu şi jumătate. pe lângă majoritatea ţărilor ASEAN. rămânerile în urmă şi să intre în categoria „noilor ţări industrializate”. Japonia. au recurs la măsuri de restructurare pentru a deveni viabile din punct de vedere financiar. La început a fost Japonia. Coreea de Sud. Între 1989 şi întrunirea din SUA din 1993. la Blake Island. spre o reconstrucţie economică în măsură să uimească întreaga lume şi să îi propulseze între primele puteri economice ale planetei. Lipsa unui „motor” al grupării a atârnat greu în balanţă. au reuşit să recupereze. din zona Atlanticului în cea a Pacificului. Toate aceste evoluţii. Au urmat „dragonii” asiatici – Hong Kong. În noiembrie 1991. organizaţia a acceptat ca noi membri Mexicul şi Papua Noua Guinee. alcătuit din Indonezia. schimbările ideologice intervenite în cercurile ce conduc cel mai populat stat al lumii – Republica Populară Chineză – au descătuşat energii nebănuite. pare a se fi trezit la viaţă şi este în măsură să recupereze decalajele în viitorul apropiat. Filipine. pentru a stabili diverse mijloace de înlesnire a cooperării internaţionale în această regiune ce se dezvolta atât de rapid. Malaezia. au urmat concedieri. Indonezia. Filipine. Membrii APEC au un PIB reunit de aproape 16 trilioane de dolari şi întrunesc aproximativ 42% din comerţul mondial. APEC cuprinde în prezent 21 de membri. Peru. până la nivelul de 0-5% la produsele manufacturate în următorii 15 ani. Malaezia şi Thailanda. urmat – în mai mică măsură – de celelalte ţări ale Peninsulei Indochina. Organizaţia APEC (Asian Pacific Economic Cooperation). trei noi membri au fost primiţi în organizaţie: Republica Populară Chineză. Astfel. O evoluţie similară înregistrează în ultimul deceniu şi Vietnam-ul. Multe ţări s-au încărcat de datorii. menite să transforme semnificativ raportul de forţe în plan regional şi chiar mondial. puteri economice de prim rang. Rusia şi Vietnam au fost ultimele ţări incluse în organizaţie. În 1993. S-a spus că miracolul asiatic a fost suprasolicitat. Hong Kong şi Taiwan. Dinamismul excepţional al acestei zone nu putea rămâne fără efect în planul cooperării regionale pentru susţinerea mutuală a dezvoltării. niponii s-au lansat. În fine. Ca răspuns la creşterea interdependenţei dintre economiile din zona AsiaPacific şi ca urmare a nevoii acestor economii de a fi dinamizate şi de a-şi dezvolta spiritul comunitar. ţările din Asia de Est s-au caracterizat printr-o creştere economică puternică şi constantă. Un al doilea val de dragoni. chiar dacă nu pot aspira la statutul de superputere economică. în noiembrie 1998. APEC a acceptat şase noi membri. drepturile femeilor în societate). În ultimul deceniu. capabile să contribuie la dezvoltarea economică şi socială a regiunii. ai cărei 12 membri fondatori au fost Australia. începând cu 1 ianuarie 1993. practic. Brunei. în mare măsură.protecţiei tarifare în interiorul zonei. Coreea de Sud. Taiwan şi Singapore – care. ASEAN nu a reuşit să aibă rezultate convingătoare. cu scopul declarat de a da un nou imbold liberalizării comerţului. facilitarea afacerilor. În noiembrie 1993. creşterea economică şi dezvoltarea echitabilă. ce au condus la creşteri economice spectaculoase. Singapore. colaborare economică şi tehnică). educaţie. Criza financiară din anii 1997-1998 a încetinit dezvoltarea impetuoasă a ţărilor din Asia de sud-est. SUA au găzduit prima întrunire anuală a liderilor ţărilor membre APEC. Canada. o posibilă soluţie fiind sporirea importanţei altei grupări – APEC – care include. APEC a fost principala organizaţie economică din zona care a promovat comerţul deschis şi cooperarea economică. decizând că Chile va deveni membru cu drepturi depline în 1994. coroborate cu interesul pe care Statele Unite ale Americii l-au acordat acestui fenomen. Atunci s-a decis înfiinţarea organizaţiei APEC. cu determinarea specifică. au făcut ca polul de dezvoltare economică să se mute. . perioade de instabilitate politică si socială. Thailanda şi SUA. Pornită la drum cu ambiţii mari. că rapida creştere economică a “ipotecat” viitorul acestor economii.

Organele de conducere ale organizaţiei sunt Consiliul de Miniştri. datorată în special îngrijorărilor cu privire la calitatea guvernării unor ţări. insuficient finanţate şi. din care jumătate au o importanţă relativă mai mare: • AMU – Uniunea Arabă Magrebiană. dacă se iau în considerare evenimentele din ultimul deceniu. libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă. infrastructura. Continentul african este „gazdă” a nu mai puţin de 14 grupări economice intraregionale. cu 14 membri. Congo chiar din patru. Economiile APEC au ales calea deschiderii. sunt subapreciate de guverne. cu 20 de membri. • ECCAS – Comunitatea Economică a Statelor Central – africane. cu 8 membri. cooperarea tehnologică. fără o structură organizaţională complicată sau o birocraţie dezvoltată care să îl susţină. R. • CEPGL – comunitatea Economică a Ţărilor din Zona Marilor Lacuri. cu 6 membri. Statul care deţine preşedinţia este şi responsabil cu găzduirea întrunirilor anuale ministeriale (între miniştrii afacerilor externe ai celor 21 de state). care a condus la o scădere a investiţiilor în zonă. mediul. aparţinând ECCAS. Consiliul Consultativ şi Secretariatul. ponderea Africii. Integrarea ar fi trebuit să cuprindă atât aspectele comerciale. aparţinând ECCAS. Alături de acestea. • MRU – Mano River Union. ca un întreg continent în comerţul internaţional fiind sub nivelul unor ţări. cu 7 membri. reformei instituţionale şi a unei mai bune guvernări şi cooperări. Pentru a face faţă provocărilor ce vor urma şi pentru a construi economii robuste. • ECOWAS – Comunitatea Economică a Statelor din Vestul Africii.Încă de la înfiinţarea organizaţiei. • CEN-SAD – Comunitatea Statelor Africane din Sahel. de la cucerirea independenţei cvasitotalităţii ţărilor de pe acest continent. astfel încât să se valorifice toate oportunităţile oferite de o regiune cu nebănuite bogăţii. Integrarea în Africa Ideea unei Africi integrate a apărut încă din anii ’50-’60. ci mai degrabă o grupare de economii. resursele umane. cu 3 membri. Comunităţile economice regionale africane au mulţi membri. integrării. transporturi. statele membre s-au angajat în conducerea activităţilor lor şi a programelor lor de muncă pe baza unui dialog deschis. • SADC – Comunitatea de Dezvoltare a Africii de Sud. • IGAD – Autoritatea Interguvernamentală de Dezvoltare. ca şi intensificarea schimburilor comerciale au rămas doar la stadiul de deziderate. acest termen subliniind faptul că obiectul de activitate al organizaţiei este preponderent economic. prin rotaţie. Singurul obstacol major – criza financiară asiatică – a provocat o panică financiară. . energia. colaborare regională şi o mai bună guvernare. Din păcate. Se impune acum organizaţiei APEC identificarea celor mai bune mijloace de a sprijini eforturile continue în această direcţie. nu şi-au atins obiectivele. • COMESA – Piaţa Comună a Africii de Vest şi de Sud. În anul 1991. telecomunicaţii. În cadrul Consiliului de Miniştri. Se pare că aceasta a reprezentat alegerea potrivită. în ciuda unor succese izolate. Creşterea producţiei la nivelul ţărilor membre. Organizaţia pentru Cooperare Economică în zona Asia-Pacific operează prin consens. cât şi cele ale politicilor economice. care fac parte din mai multe organizaţii în acelaşi timp (din cele 53 de ţări. 18 din 3 grupări. cu 15 membri. funcţia de conducere este asigurată anual. cu 5 membri. • CEMAC – Comunitatea Economică şi Monetară Central-Africană. nu politic. aparţinând ECOWAS. capabile să depăşească riscuri imprevizibile este necesară mai multă deschidere. Această grupare constituie un forum de consultări libere. finanţele. toţi aparţinând ECOWAS. ca Marea Britanie sau Olanda. cu 18 membri. Ţările membre ale APEC-ului au găzduit o serie de întruniri la nivel înalt pe teme privind educaţia. APEC nu s-a considerat o grupare de ţări.D. Procesul de integrare în Africa înregistrează cele mai scăzute performanţe. cu 15 membri. iar cele mai multe din două organizaţii). în Africa mai funcţionează încă alte 7 grupări economice intraregionale: • UEMOA – Uniunea Economică şi Monetară Vest Africană. integrare. această idee a rămas la acelaşi stadiu şi foarte puţine lucruri au fost făcute în acest sens. de un reprezentant al statelor membre. în care se pune accent pe respectul reciproc în ceea ce priveşte punctele de vedere ale tuturor participanţilor. cu 3 membri. sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii. 27 de ţări fac parte din două grupări.

IOC – Comisia Oceanului Indian. De exemplu. De asemenea. 2 aparţinând COMESA şi unul SADC. să depindă într-o foarte mare măsură de asistenţa străină. monitorizarea rezultatelor obţinute atât în plan comercial. NAFTA Negocierile cu privire la crearea NAFTA s-au încheiat în august 1992. Analiza grupărilor economice africane arată că. NAFTA nu urmăreşte acest lucru.4 bilioane USD. COMESA şi CEMAC au înregistrat o scădere a ratei de colectare a contribuţiilor de la 100% în 1993. declaraţii politice. decizii şi acorduri nu sunt transpuse în practică la nivel naţional. 4 aparţinând COMESA şi unul SADC. ca UE sau NAFTA. contribuţiile actuale ale statelor abia acoperă costurile de operare ale grupărilor regionale. Cu toate aceste dificultăţi. Pentru atingerea stadiului unei uniuni economice sunt necesare eforturi considerabile. a infrastructurii. CEE cere ca naţiunile să fie nişte democraţii stabile înainte de a intra în comunitate. Rezultatul final al negocierilor a fost un document cuprinzând pentru 1. cu 5 membri. Succesul va depinde într-o măsură covârşitoare de cooperarea şi angajamentul grupărilor regionale în redefinirea rolului lor. Pentru Mexic. un exemplu în acest sens fiind şi criticile sistemului politic mexican. oferind fiecărui membru timpul necesar adoptării unu set de modificări înainte de a trece la următorul. cu peste 360 de milioane de consumatori şi de 5. Cu multă energie şi mult sprijin se pot obţine rezultatele aşteptate.000 de mile din Alaska şi Yucon până în peninsula Yucatan. Poate că mai mult decât în oricare altă regiune a lumii. agricultura a reprezentat un domeniu sensibil şi. Crearea NAFTA a avut mai mulţi predecesori în ceea ce priveşte noţiunea de comerţ liber. iar cotele să fie eliminate într-o perioadă de 15 ani. o piaţă de 6 trilioane USD. Cele mai multe comparaţii ale zonei de liber schimb de pe continentul nord american se fac cu Uniunea Europeană. notau că experienţa europeană a fost una de lungă durată şi deliberată. . Piaţa comună Europeană este un pas intermediar către unitatea politică. O altă diferenţă este cea politică. în fiecare an după 1986 au fost cheltuite în aceste scopuri peste 5. Acest lucru explică eşecurile înregistrate până acum în ceea ce priveşte respectarea angajamentelor luate. întâlniri la nivel ministerial şi al grupurilor de lucru. NAFTA nu a prevăzut aceste fonduri. în special. Rezultate mai vizibile au fost obţinute în domeniul integrării comerciale. cât şi al stabilizării macroeconomice. de aceea. integrare pe continentul african nu este o bătălie pierdută. problemele sociale cu care se confruntă sunt doar câteva dintre coordonatele ce definesc situaţia grea a acestui continent. fondurile erau destinate a ajuta pe cei care sufereau de pe urma creării CEE şi pentru a construi infrastructura necesară în ţările membre cel mai puţin dezvoltate. criticii NAFTA. a fost negociat un acord separat cu SUA şi un altul cu Canada. Realizarea lui a necesitat cca. din punct de vedere organizatoric. În Europa. ca urmare a lipsei unor mecanisme de planificare. ceea ce face ca atingerea scopurilor propuse. integrarea pe continentul african este singura soluţie de a ieşi din conul de marginalizare în care se află acum.• • • EAC – Comunitatea Est-Africană.” Era astfel creată cea mai mare. preşedintele Bush comenta: „Ziua de azi reprezintă începutul unei noi ere pe continentul nostru. Observatorii procesului european şi. cei trei şefi de state au semnat textul acordului instituind zona de comerţ liber Nord-Americană. Mai mult decât atât. Lipsa resurselor financiare. Tratatul instituind NAFTA prevede ca reducerea tarifelor vamale către zero să se realizeze într-o perioadă de 10 ani. Un exemplu în acest sens îl constituie experienţa mexicană între anii 1942 şi 1945. La acel moment. SACU – Uniunea Vamală a Africii de Sud. Nerealizările statelor membre ale diverselor grupări sunt reflectate chiar de incapacitatea de a colecta fondurile necesare pentru transpunerea în practică a obiectivelor propuse. lipsa de voinţă a guvernelor de a subordona interesul politic naţional scopurilor pe termen lung ale grupărilor economice regionale. O altă diferenţă importantă între NAFTA şi CEE este lipsa mecanismelor compensatorii în cadrul acordului NAFTA. aparţinând atât SADC cât şi COMESA (2 ţări). bogată şi productivă piaţă din lume. după 14 luni de la începerea lor. coordonare şi urmărire a deciziilor luate. Cele mai multe dintre măsurile de integrare cuprinse în protocoale. când economia mexicană a fost adânc integrată în eforturile de război ale SUA. aranjamente instituţionale complexe. la 50% în 1998. Pe 17 decembrie 1992. dar le lipsesc rezultatele. 200 de sesiuni de negocieri şi şapte sesiuni ministeriale. Au secretariate operaţionale. cu 3 membri. organizare. cu 5 membri. ele nu sunt cu nimic mai prejos decât „colegele” lor mult mai performante. Dacă în cadrul CEE. din punct de vedere financiar.100 de pagini.

Se poate spune că în Mexic vor fi câştigători aceia care vor produce în vederea exportului către Canada şi SUA. computere. Aceste industrii sunt cea textilă şi cea a îmbrăcămintei.5% a PIB în SUA şi peste 11. urmărindu-se o mai bună cooperare în domeniul drogurilor. Agricultura suferă de pe urma unui slab marketing şi a unei slabe infrastructuri. În SUA producţia de porumb este de 7. Comisia de Comerţ Internaţional a SUA a prognozat că NAFTA va genera o creştere între 0. fără Cuba. NAFTA a avut un impact semnificativ. fiind vorba de îmbunătăţirea relaţiilor externe ale Mexicului şi de o posibilă stabilitate internă. iar până în anul 2010 să intre în APEC.02 şi 0. să nu fie permisă. Se specifică faptul că mărfurile de import provenite din celelalte două naţiuni vor avea acelaşi regim ca şi bunurile naţionale. minorităţi sau personal slab calificat. SUA şi Canada câştigă astfel accesul la piaţa mexicană. la care au participat 34 de şefi de state. datorate costurilor mai reduse cu forţa de muncă. Mexicanii trebuie să intre. de un sol şi o tehnologie mai bună. Costurile anuale de producţie în SUA sunt în jur de 270 USD/ha. Acest lucru este rezultatul temerii SUA că va fi copleşită de milioane de săraci din Mexic.5 t/ha. produse farmaceutice. Astfel. standardelor de mediu. Fiecare membru NAFTA va excepta unele activităţi de la aplicarea acestui acord. ca şi producătorii de rom din Virgin Islands vor suferi de pe urma introducerii NAFTA. Printre aceştia se numără producătorii de zahăr din Caraibe şi industriile care încorporează intensiv forţă de muncă din Asia. Cei care vor avea de suferit sunt industriile bazate intensiv pe munca fizică. protejate de bariere de import şi pentru a căror produse există un avantaj comparativ în Mexic. Impactul creării NAFTA va fi mult mai important pentru Mexic decât pentru SUA. Încă înainte de a fi aprobat de către Congresul american. Cu acest prilej s-a hotărât crearea unei zone de liber schimb care să cuprindă cele două continente (870 mil. aceasta va determina o pierdere a locurilor de muncă. SUA. aşa cum a fost stipulat şi în vechiul Acord de Comerţ Liber între Canada şi SUA. nu vor mai fi lovite de frigurile periodice aşa cum se întâmplă în SUA. în timp ce cea din Mexic este de 1. Vor avea. cu excepţia profesioniştilor şi managerilor.NAFTA reglementează barierele tarifare. Deoarece culturile mexicane sunt localizate cu mult în sud. Efectele NAFTA asupra unor ţări terţe vor rămâne mai limitate decât acelea ale unei uniuni vamale. în decembrie 1994 a avut loc la Miami. agricultura mexicană va avea în general de suferit de pe urma dezavantajelor structurale în comparaţie cu agricultura SUA. echipamente de telecomunicaţii. deoarece NAFTA nu a prevăzut introducerea unui tarif vamal comun sau a unei politici vamale comune. aceasta va fi acaparată de media din SUA.4% în Mexic. pierdere care însă va fi mult mai mare decât numărul locurilor de muncă nou apărute. vor excepta de la aplicarea NAFTA domeniul publicaţiilor. în comparaţie cu cele din SUA de 430 acri. o piaţă cu peste 80 de milioane de oameni. Pot fi specificate şi beneficiile neeconomice pentru SUA. o familie care trăieşte la graniţa SUA va economisi circa 50 USD lunar datorită preţurilor mai reduse plătite pentru produsele mexicane. în comparaţie cu cele din Mexic de 230 USD/ha. Două treimi din fermele mexicane sunt ferme mici de mai puţin de 12.5 acri. Cei care vor avea mai mult de câştigat de pe urma creării NAFTA vor fi cei care beneficiază de tehnologie şi capital. netarifare şi investiţiile. Cele mai multe ferme mexicane sunt decapitalizate. Ca urmare. standardelor de sănătate şi siguranţă foarte înalte în SUA. În timp ce producătorii de citrice şi vegetale vor avea de câştigat în urma intrării în vigoare a NAFTA.7 t/ha. emigrării şi poluării. petrochimia de bază şi industria petrolieră. de asemenea. SUA preconizează atragerea în cadrul acestei zone şi a celorlalte ţări din America Latină într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat (cu excepţia Cubei). Foarte mult vor avea de câştigat şi consumatorii. . summit-ul celor două Americi. electricitatea. de pierdut şi producătorii din moment ce singura raţiune a lor de existenţă era puternica protecţie tarifară. În mod similar. producţia de citrice a SUA va fi lovită de crearea NAFTA. şi producătorii americani de fructe şi vegetale vor avea de suferit datorită căderii taxelor vamale pentru produsele venite din Mexic. Fiecare parte din acordul NAFTA beneficiază de anumite avantaje. investiţiile directe din SUA în Mexic au sporit cu 188%. De asemenea. exploatatorii din Puerto Rico care şi-au dezvoltat industrii bazate pe o forţă de muncă ieftină şi care aveau relaţii de colaborare cu SUA. în competiţie cu fermele din SUA şi Canada care se bucură de un climat mai bun. Pot fi incluşi aici bancherii şi producătorii de utilaje. costurile legate de pământ ridicate din SUA. Aceasta a reprezentat mai mult decât dublul investiţiilor directe ale SUA către întreaga lume. În Canada există sentimentul că fără un control special asupra proprietăţii şi fără să se acorde mass-mediei canadiene beneficii prin taxe. locuitori) până în anul 2005. Va purta numele de „Zona de Comerţ Liber a Americilor” (Free Trade Area of the Americas – FTAA). Guvernul mexican îşi rezervă dreptul de a controla sistemul de căi ferate. Printre cei care vor avea de pierdut în urma creării NAFTA sunt şi cei din afara Americii de Nord. De asemenea. Cererea SUA a fost ca mişcarea liberă a persoanelor. Deoarece în aceste industrii lucrează în cea mai mare parte femei. Între 1986 şi 1992. Canadienii. de asemenea.

62 % din totalul populaţiei Americii de Sud. Progresele au fost foarte mici. iar disputa comercială bilaterală a . Între anii 1990-1997. care au favorizat intensificarea cooperării dintre ele. PIB-ul cumulat depăşeşte 1 trilion $. după EU. iar pentru majoritatea produselor. alte două ţări. În 1988. stabilirea unui tarif vamal comun faţă de terţi şi armonizarea politicilor macroeconomice.NAFTA a prevăzut şi o structură instituţională. O autoritate similară pentru problemele comerţului va fi amplasată şi în Mexic. MERCOSUR După o lungă perioadă de experimentare a unor dictaturi militare care au privit industrializarea ca pe o abordare cu un pronunţat caracter strategic. MERCOSUR. fapt care a determinat Brazilia să suspende negocierile de soluţionare a diferendelor comerciale între cele două ţări. asigurarea libertăţii de circulaţie a mărfurilor şi persoanelor. între ţările participante la MERCOSUR s-a intensificat considerabil comerţul. care prevedea înlăturarea într-o perioadă de 10 ani.. În 1999. tariful vamal comun faţă de terţi se va înscrie pe grila 20 – 0%. de la caz la caz. La Dallas (Texas) vor lua fiinţă un Centru de Informare NAFTA şi un Secretariat pentru Problemele Pieţei Muncii. Principalele obiective ale acestei grupări au avut în vedere eliminarea barierelor tarifare şi netarifare între ţările membre. 59 % din suprafaţa totală. Pentru informatică şi telecomunicaţii. MERCOSUR a fost considerat a defini un alt tip de integrare. câte două procente. 25 % din comerţul mondial. NAFTA şi ASEAN. Deşi Argentina a anulat decretul după câteva zile. noile administraţii civile din Brazilia şi Argentina au negociat şi semnat un număr important de acorduri sectoriale în domeniul comercial. Pentru bunurile de capital. Şi evoluţiile pe piaţa mondială au avut o influenţă deosebit de nefastă asupra ţărilor latino-americane. urmând ca. transporturi. cele mai importante din MERCOSUR. 67 % din producţia industrială şi din comerţul intern. pentru ca apoi să scadă. Spre deosebire de alte grupări intraregionale. Considerând că această intenţie a celor două ţări este o oportunitate. pentru ca în anul 1991 să se semneze de către aceste patru ţări Tratatul de Constituire a MERCOSUR – piaţa Comună a Sudului. eliminarea asimetriilor existente în domeniul legislaţiei. Paraguay şi Uruguay în 2006. La San Antonio (Texas) se va înfiinţa Banca de Dezvoltare Nord-Americană (North American Development Bank). În acelaşi timp. Argentina a impus restricţii la toate importurile din ţările învecinate pentru a proteja industriile locale. a repetat solicitarea pentru o anumită formă de salvgardări temporare la anumite produse ca o compensare pentru pierderea de competitivitate ce a rezultat din evoluţia monedei braziliene. alcătuită din 4 membri fondatori (Brazilia. Acordul de cooperare regională deschidea posibilitatea expansiunii echilibrate a schimburilor comerciale cu anumite produse industriale. ambele puteri economice ale regiunii dispuneau de sectoare industriale puţin competitive în raport cu concurenţa externă. Paraguay şi Uruguay) şi doi membrii asociaţi (Bolivia şi Chile) reprezintă o piaţă de peste 220 mil. $. Argentina. După o perioadă de relativ progres în realizarea obiectivului de creare a unei zone de comerţ liber. tariful comun va fi aplicat din 2006. financiar. • Realizarea pieţei comune. Este primul bloc comercial din America de Sud şi al patrulea bloc comercial al lumii. Uruguay şi Paraguay au început negocierile cu Argentina şi Brazilia. cât şi în realizarea unor evoluţii progresive în liberalizarea comerţului cu anumite produse (automobile şi zahăr). Acordul de cooperare din 1986 s-a semnat în condiţiile în care ambele ţări se confruntau cu serioase dificultăţi ale balanţei de plăţi. ci are în vedere un set nediscriminatoriu de stimulente economice în cadrul regiunii şi o marjă relativ redusă de preferinţe care să fie îndreptate împotriva terţilor. Mercosur deţine 76 % din PIB-ul Americii de Sud. care va începe după realizarea uniunii vamale. • formarea uniunii vamale. care au dus chiar la anumite stări conflictuale între Argentina şi Brazilia. de persoane. odată cu începerea coordonării politicilor naţionale şi creării unei monede comune. ajungând în anul 2001 la valoarea de 31 mld. cooperare şi dezvoltare. care nu s-a bazat pe substituirea importurilor. Această perioadă este necesară pentru pregătirea sectoarelor sensibile ale ţărilor membre pentru o competiţie directă. să scadă anual în trepte. ţările semnatare au început să se confrunte cu dificultăţi majore atât în menţinerea fluxului liber de mărfuri. care a început în anul 1995 şi care se prevede a se finaliza în 2006. respectiv a „regionalismului deschis”. a obstacolelor tarifare şi netarifare din comerţul dintre ele şi armonizarea treptată a politicilor economice în vederea formării unei pieţe comune. Argentina şi Brazilia au semnat un tratat de integrare. care s-au bazat pe conceptul de substituire a importurilor. Principalele etape de realizare a obiectivelor stabilite prin tratatul de constituire pot fi rezumate astfel: • crearea zonei de liber schimb. fiecare ţară membră va ajunge la nivelul convenit diferit: Argentina şi Brazilia în 2002. care s-a realizat până în anul 1994. hidrotehnic etc.

iar Brazilia a retras acordarea de licenţe automate de import pentru produsele din Argentina. siguranţă şi protecţie pentru copii. • acordurile regionale de comerţ reprezintă şi un răspuns dat nu numai unor interese economice. cu scopul creării unor tarife vamale preferenţiate. Argentina a continuat să impună restricţii la încălţăminte şi textile. iar economia lor nu poate rezista unei concurenţe deschise decât în cazul unui număr restrâns de produse. ca un răspuns natural la tendinţele firmelor de a face un comerţ intens pe plan regional. lucru care contravine ideii de piaţă liberă. Sectoarele cele mai sensibile. reprezintă doar 0. Motivaţiile şi rolurile jucate de acordurile regionale de comerţ liber sunt diferite. ca economiile de scară. Şi Bolivia a semnat în decembrie 1996 un acord de liber schimb cu MERCOSUR. Acordul a intrat în vigoare din martie 1997.7 miliarde USD. angajându-se să subvenţioneze o uzină Ford pentru a influenţa decizia americană de implantare. acestui sector i se aplică un regim restrictiv de comerţ dirijat. Sager de la Universitatea „George Mason” din Fairfax. (326 milioane USD) reprezintă 20 % din totalul importurilor sale. în condiţiile în care depind în mare măsură de investiţiile din ţările dezvoltate. (219 milioane USD). • acordurile regionale nu pot servi ca nişte înlocuitori pentru sistemul multilateral GATT. condiţii de sănătate. • entităţile regionale sunt caracterizate ca „un fel de laborator de cercetare pentru investigarea şi testarea de soluţii la problemele tot mai complexe de comerţ” cu care se confruntă ţări care au politici economice similare. au fost deja exceptate de la programul generalizat de liberalizare. pe când importurile MERCOSUR din Bolivia. Michele A. nici acordurile convenite nu au fost respectate. dat fiind faptul că importurile Boliviei din MERCOSUR. În prezent. adică 2 % din totalul importurilor. Aceasta sporeşte întrebarea dacă vor predomina efectele negative ale „mâinii libere” în NAFTA sau cele pozitive. Controverse legate de integrarea în cele două Americi Însuşi Adam Smith nota că mâna invizibilă a pieţei poate avea ca un rezultat „consecinţe inacceptabile” dacă „guvernele nu îşi iau măsuri pentru a le preveni”. culturale şi economice la care nu reuşeşte să răspundă acest sistem. decât să îndure negocierile multilaterale GATT. Încheierea acestui acord a condus la o impulsionare a relaţiilor comerciale dintre cele două părţi semnatare. MERCOSUR a creat o listă de 1000 de produse din Bolivia ce nu se supun vămuirii. De asemenea. astfel încât să compenseze dificultăţile care însoţesc comerţul liber. îndelungi şi nesigure şi/sau riscul unui eşec al unei runde GATT şi vidul rezultat pe arena multilaterală ca urmare a abordării acestor probleme. Brazilia. depăşind astfel îngustimea pieţelor interne. liberalizarea circulaţiei persoanelor şi a forţei de muncă vor fi regândite. de integrare regională. Bolivia şi MERCOSUR făcând primii paşi spre crearea zonei de liber schimb. de exemplu. o ţară este îndreptăţită să exporte atât cât va importa din ţara parteneră. Acordul respectiv garantează tratamentul egal pentru bărbaţi şi femei. ci îl completează cu acele cerinţe politice. dar şi unor interese de natură politică. • proximitatea geografică şi implicit cheltuielile mai scăzute de transport şi comunicaţii determină iniţierea şi dezvoltarea unor angajamente regionale de comerţ. respectiv cel auto şi al zahărului.continuat să submineze gruparea. un acord de liber schimb. O altă întrebare este dacă beneficiile vor fi în mare măsură distribuite. iar importurile MERCOSUR din Chile. SUA apreciază că: • ţările cu politici similare au o relaţie naturală de a conveni mai degrabă alianţe de comerţ regional. Importanţa comercială a acordului este mai mare pentru Bolivia decât pentru MERCOSUR. importurile Chile din MERCOSUR atingând cifra de 4. Criticii NAFTA apreciază că acordul este lipsit de prevederi ca şi acordul CEE cu privire la drepturile sociale fundamentale ale muncitorilor.3 % din totalul importurilor MERCOSUR. care au devenit supuse aceluiaşi regim ca şi mărfurile din afara MERCOSUR. sub impactul noii viziuni americane asupra terorismului. previzionate de teoria comerţului internaţional. pentru a le reforma şi a le pregăti pentru o piaţă regională deschisă. 1. Părerile conflictuale cu privire la comerţul liber rezultă din modelele economice utilizate în anticiparea viitorului. Este foarte dificil pentru aceste state să ducă la îndeplinire obiective ambiţioase. Conform acestui concept. având ca obiectiv central eliminarea imediată a tarifelor pentru unele produse. Chile a semnat în octombrie 1996 cu MERCOSUR. De asemenea. Sectorul autovehiculelor reprezintă un sfert din comerţul intraregional şi joacă un rol cheie în specializarea industrială a viitoarei zone. . care este opus atât conceptului de regionalism deschis. respectiv 16 % din totalul importurilor.5 miliarde USD. cât şi celui clasic. în timp ce Bolivia a acceptat 900 de produse provenite din MERCOSUR fără impunere vamală.

care se repercutează şi asupra libertăţii de circulaţie a persoanelor şi chiar a produselor. de asemenea. Din experienţa ţărilor în care a fost implementată FTAA reiese că drepturile fundamentale muncitoreşti şi interesele familiei de muncitori sunt erodate de tratatul comerţului liber din care lipsesc prevederile protecţiei acestora. De altfel. O serie de divergenţe au şi apărut între ţările iniţiatoare. Mulţi critici americani. când schimburile intraregionale deţineau sub 38% din totalul schimburilor comerciale ale regiunii. FTAA este o extindere NAFTA. de unde „corporaţiile FTAA” încep să mute exploatările miniere în ţări cu mai mulţi şomeri ca Guatemala şi Haiti. nu trebuie neglijată opoziţia tot mai activă a militanţilor antiglobalizare şi a recentelor măsuri menite a preveni terorismul internaţional. modelul NAFTA al agriculturii orientate spre export a redus substanţial veniturile fermierilor. deci. la aproape un deceniu de existenţă. Aşa se întâmplă în Mexic. Faţă de anul 1992. care a continuat şi a extins zona de comerţ liber FTAA între SUA şi Canada.6%. perioade prelungite de eşalonare a dezarmării vamale şi multe alte aspecte. De aceea. În ciuda declaraţiilor conform cărora atât NAFTA cât şi FTAA vor lucra pentru cetăţeni. militanţii antiglobalizare susţin că cetăţeanul s-a ales doar cu o "urnă" pentru sugestii. Există opinii conform cărora NAFTA a reprezentat un dezastru pentru micii fermieri din SUA şi Mexic. iar NAFTA a adus în primul rând poluare. La rândul său. datele statistice arată că. cu excepţia UE. Aceste divergenţe îşi originea în nivelurile diferite de dezvoltare şi. dar nu numai. comerţul intraregional NAFTA a crescut mai mult decât cel extraregional. consideră că. de carne vie. afectând. de fapt. Susţinătorii acordului subliniază că o analiză în dinamică a efectelor NAFTA relevă lcreşterea bunăstării la nivel global în cele trei ţări. De altfel. servicii şi investiţii. Şi agricultura este un domeniu deosebit de sensibil şi controversat. procesul de formare a vastei zone de liber schimb pe cele două continente este unul deloc comod. întărirea democraţiei au fost incluse pe agenda de lucru interamericană. a crimei organizate. Unii observatori prevăd un declin în valuri în Mexic. se consideră deosebit de pozitiv în accelerarea fluxurilor de mărfuri. ca şi cei NAFTA. interesele producătorilor locali. în special. creşterea numărului de şomeri şi scăderea venitul pe locuitor. Impactul NAFTA. sănătatea. obiectul criticilor aduse creării acestei zone de comerţ liber. Favorizând interesele corporaţiile agricole. consideră că de fapt NAFTA a condus la pierderea de locuri de muncă în America. Se remarcă. astfel. deşi peste nivelul înregistrat în anul 1992. Adversarii FTAA. declin datorat apariţiei NAFTA. nu trebuie uitat că America Latină este un continent mai puţin omogen decât America de Nord. O altă temere legată de FTAA este cea a concedierilor. Pe de altă parte. dar deschiderea pieţei americane în special către muncitorii din Mexic va fi mult mai atent analizată. dacă sunt mişcări muncitoreşti. combaterea traficului de droguri. astfel încât. cu peste 55% din totalul exporturilor. educaţia. iar controversele legate de succesul sau insuccesul acestui acord să alimenteze o literatură extrem de bogată. pe când sute de corporaţii au acces la textul tratatului şi-şi pot stabili propriile reguli în cadrul pactului FTAA. este singura grupare integraţionistă importantă în care relaţiile comerciale intraregionale sunt la nivelul celor extraregionale. fluxurile comerciale în regiune au crescut de peste două ori peste cele prevăzute de modelele statice de analiză a creării zonei de liber schimb. întârzierea în ceea ce priveşte aplicarea multor prevederi NAFTA. afectând astfel muncitorii. cele mai mari câştiguri contabilizându-le Mexicul. în timp ce importurile intraNAFTA se situează la 39. De cealaltă parte. Cu toate acestea.vârstnici şi handicapaţi. teme ca promovarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. în perioada 1990 – 2001. Între 1995 şi 2000 preţul în SUA pe care l-au primit fermierii pentru porumb a scăzut cu 33%. ponderea ridicată a exporturilor intraNAFTA. În special ca urmare a creşterii fără precedent a economiei americane timp de un deceniu. Firmele mexicane se văd astfel confruntate cu concurenţa produselor mai competitive din SUA. fac ca evaluarea completă a impactului NAFTA asupra economiilor din regiune să fie foarte greu de realizat. în anul 2001. lăsându-i fără servicii. SUA este reticentă în ceea ce priveşte protecţia mediului şi forţa de muncă. comerţul intraNAFTA reprezenta 46% din total. cu surplus de forţă de muncă şi cu posibilităţi mai scăzute de a respecta norme severe. În cazul celorlalte grupări din Asia sau America de Sud comerţul intraregional are valori destul de modeste. Efectele în valuri ale NAFTA sunt. lucru ce nu este pe placul sud-americanilor. Corporaţiile preferă să creeze locuri de muncă în ţări cu o rată a şomajului ridicată şi un salariu mediu scăzut. incluzând şi Mexicul. în interesele diferite pe care acestea le au. insistând pentru introducerea acestor teme pe lista de negocieri şi reglementarea lor strictă. îndeosebi. Ţările latino-americane sunt interesate mai ales de sporirea posibilităţilor de acces al produselor agricole pe piaţa nord americană. acestea ameninţă că-şi vor muta firma în altă ţară. a corupţiei şi sărăciei. În plus. 42% pentru grâu şi .

integrarea pe continentele americane este o realitate. întrucât marile corporaţii au patentat seminţele modificate genetic. Deja. NAFTA include căi fără precedent pentru corporaţii ce le permite acestora să atace legile prin aşa-numitele procese "investitor-stat". Dincolo de aceste controverse. inclusiv aplicarea legilor privind sănătatea publică şi securitatea. În unele ţări. 33000 de mici fermieri au dat faliment. . făcându-i şi mai dependenţi. o preocupare crescândă este legată de faptul că negociatorii comerciali din SUA încearcă să folosească FTAA să forţeze alte ţări să accepte folosirea organismelor modificate genetic (OMG). Astfel de procese. permit corporaţiilor să dea în judecată guvernele pentru compensaţii. le reduce profiturile. De asemenea. Astfel de privatizări ar fi negative în special pentru comunităţile de lucrători şi pentru cele de culoare. MTBE. preţul primit de fermieri pentru porumb s-a prăbuşit cu 45% în 3 ani. Teama de creşterea şi mai mult a forţei marilor corporaţii constituie un alt motiv de îngrijorare pentru cei ce nu sunt adepţii lărgirii NAFTA către America Latină. şi experţii în securitatea alimentară spun că OMG-urile vor creşte foametea în naţiunile sărace.34% pentru soia. costurile au crescut cu 200%. Când oraşul bolivian Cochabamba a privatizat serviciul de distribuţie a apei. reprezentând de 6 ori mai mult decât înainte. Cel puţin jumătate de milion de fermieri şi-au părăsit terenurile. Dar grupurile ecologice avertizează că aceste tehnologii nu au fost testate suficient. În Mexic. dar şi cu sacrificii. privatizarea a avut deja loc şi cei care sunt cel mai puţin capabili să plătească pentru servicii vitale sunt cei care au cel mai mult de suferit. întrucât giganţii agricoli şi-au vărsat porumbul subvenţionat aici. Fermierii au păstrat în mod tradiţional seminţele din an în an. energia şi apa. astfel. încurajând şi mai mult supraproducţia. care otrăvea apele statului. Se aşteaptă ca FTAA să forţeze ţările să privatizeze servicii ca educaţia. ca o ameninţare ce va adânci criza. FTAA este privită. cu efecte pozitive incontestabile. dar. sănătatea. reglementate de capitolul II din NAFTA. dacă corporaţiile cred că orice acţiune guvernamentală. De când NAFTA a intrat în funcţiune. şi să stopeze încercarea californiană de a scoate de pe piaţă un gaz aditiv. aceşti fermieri vor fi forţaţi să plătească pentru seminţe. capitolul II a făcut posibilă abrogarea unei legi canadiene care interzicea o substanţă chimică care produce leziuni la nivelul sistemului nervos. Cât de mult sau cât de puţin vor reuşi statele sau companiile să se adapteze unui mediu în continuă schimbare. rămâne de văzut într-un viitor deloc îndepărtat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->