Sunteți pe pagina 1din 2

Marea Cauză, sau Principiul Director, l-a văzut pe fiul său Christ, omul perfect.

El
a spus: 'Acesta este Domnul Dumnezeu, Legea Fiinţei Mele, căreia i-am dat stăpânire
peste cer şi pământ şi peste tot ce este în ele; şi acest perfect Unul nu are nevoie să fie
limitat de nici o concepţie materială, căci Idealul meu Perfect se ridica mai presus de
orice limitare şi are aceeasi putere şi stăpânire pe care o am Eu. Astfel, Eu vorbesc prin
Domnul Dumnezeu al Fiinţei mele.
Eu nu-ţi dau nici o altă poruncă decât aceea că, dacă vei coopera cu Mine în Voinţa
Creaţiei Divine, nu vei mai avea nevoie de nici o alta poruncă şi nu vei mai pune chipuri
cioplite mai presus de Mine sau de tine însuţi. Astfel, nu vei mai apela la dumnezei
imaginaţi, ci vei şti că tu eşti Dumnezeul prin care Eu mă bucur şi că ai aceeasi stăpânire
pe care o am Eu. Acum ridică-te la mine, fiule; uneşte-te cu mine, şi Eu Sunt tu însuţi, şi
împreună suntem Dumnezeu. Trupul tău este Trupul lui Dumnezeu, cel ideal, care exista
şi a existat înainte că rasa umană să fi fost proiectată în formă. Este fiinţa omenirii,
creaţia lui Dumnezeu. Toată omenirea, orice om are această formă şi imagine perfectă
dacă va accepta, doar, această imagine adevărată. Acesta este templul lui Dumnezeu,
care aparţine omului şi este pe de-a-ntregul pentru om.
Nu-ţi vei face nici un chip cioplit şi nici o imagine a ceea ce este în cer sau pe pământ,
sau în apele pământului. Nu vei modela nici o substanţă în vreo imagine sau vreun idol;
căci toată substanţa creatoare este la dispoziţia ta, din abundenţă. Nu te vei închina în faţa
nici unui lucru creat, nici nu-i vei sluji; şi astfel nici un lucru nu va fi gelos, şi nu va
exista nici un păcat şi nici o nedreptate care să se răsfrangă asupra copiilor tăi din orice
generaţie; căci vei veghea, privind mereu atent la cauză şi, de aceea, idealul acelei cauze
nu se va diminua. Astfel vei da dovadă de aceeaşi iubire pe care o manifest Eu pentru
tine.
Vei onora această Cauză sau Principiu Director, ştiind că este Tatăl şi Mama ta, şi
zilele tale vor fi mai multe decât firele de nisip de pe plaja mării, care sunt nenumărate.
Nu vei dori să răneşti, să distrugi sau să ucizi, căci creaturile sunt creaţiile tale;
sunt fiii tăi, fraţii tăi, şi îi vei iubi aşa cum te iubesc Eu.
Nu vei comite adulter, căci orice lucru pe care îl vei face altora, îl vei face de fapt
tatălui tau, mamei tale, fratelui tau, surorii tale, sau celor iubiţi de tine; căci ei sunt iubiţi
de Cauza la fel cum te iubeste Cauza pe tine.
Nu vei fura, căci nu furi decât de la Cauză; şi dacă furi de la Cauză, furi de la tine
însuţi.
Nu vei depune falsă mărturie impotriva nici unei creaţii, căci, dacă faci asta, depui
mărturie impotriva Cauzei care eşti tu însuţi.
Nu vei râvni la nici un lucru, căci, dacă faci asta, râvneşti numai la Cauza care eşti
tu însuţi; menţinandu-te unit cu Cauza, ai ceea ce este perfect şi este cu adevărat al tău.
Astfel că nu vei făuri chipuri din argint sau din aur ca să le slujeşti ci, văzându-te
pe tine însuţi identificat cu toate lucrurile pure, vei fi totdeauna pur.
Atunci nu te vei teme, căci nici un Dumnezeu, în afară de tine însuţi, nu va veni
să te judece; căci vei sti că ea, Cauza - nu personală, ci impersonală - este pentru toţi şi îi
cuprinde în intregime pe toţi.
Apoi, vei ridica un altar, şi pe altarul acela vei aprinde şi vei păstra mereu viu
focul nemuritor, nu al zeilor, ci al Principiului Director care este Dumnezeu. Te vei
percepe pe tine însuţi, Christul, cel perfect, singurul născut din Adevăratul Principiu,
Adevărata Cauză.
Stiind pe deplin aceasta, poti exprima cuvantul (DUMNEZEU) şi cuvantul devine
vizibil. Esti creativ şi esti Creatorul, de jur imprejur, deasupra, dedesubt, înlăuntru, Una
cu Divinul Principiu-Cauza Director, DUMNEZEU.
Cerurile ascultă de vocea lui Dumnezeu, vocea linistită a lui DUMNEZEU
vorbind prin om. Astfel, când vorbeste omul, Dumnezeu vorbeste.'