Sunteți pe pagina 1din 9

TEST DE EVALUARE

I.Citeste cu atentie textul dat si raspunde la cerintele ce urmeaza:


,,Peste varfuri trece luna ,
Codru-si bate frunza lin,
Dintre ramuri de arin
Melancolic codrul suna.

Mai departe,mai departe,


Mai incet,tot mai incet,
Sufletu-mi nemangaiet
Indulcind din dor de moarte.

De ce taci,cand fermecata
Inima-mi spre tine-ntorn?
Mai suna-vei dulce corn,
Pentru mine vreodata?”
(,,Peste varfuri”-Mihai Eminescu)

1.Completeaza enuntul :
Textul dat apartine genului...............................................................................3 p

2.Alege raspunsul corect din variantele urmatoare:


Modul de expunere predominant este: 3p
a)naratiunea;
b)dialogul ;
c)descrierea

3.Scrie in spatiul punctat din fata fiecarei figuri de stil din coloana A,litera
corespunzatoare exemplului din coloana B: 10 p
.................................1.epitet a)sufletul nemangaiet
.................................2.personificare b)mai suna-vei dulce corn
.................................3.repetitie c)codru-si bate frunza lin
.................................4.inversiune d)mai departe,mai departe

4.Alcatuieste familia lexicala a cuvantului a suna (3 derivate) 6p

5.Precizeaza masura si rima versurilor 4p

6.Selecteaza,din text,doua imagini artistice diferite,precizand felul lor. 6p

7.Gaseste sinonime contextuale pentru cuvintele :varfuri,melancolic,codru,ramuri 8p

8.Motiveaza folosirea cratimei in expresia inima-mi 10 p


II.Scrie o compunere de 20-25 de randuri ,in care sa motivezi faptul ca fragmentul dat
apartine unei opere lirice.In elaborarea compunerii vei avea in vedere urmatoarele:
• precizarea a trei caracteristici ale genului liric;
• exemplificarea acestor caracteristici pe baza textului citat;
• evidentierea rolului mijloacelor artistice in text;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau mesajul transmis

Vei primi 24 de puncte pentru continut(cate 6 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si
16 puncte pentru redactare (coerenta textului-4 p);registrul de comunicare,stilul si
vocabularul adecvate continutului-4 p;ortografia si punctuatia-4 p;asezarea corecta a
textului in pagina,lizibilitate-4 p).

Nota:Se acorda 10 puncte din oficiu

Timp de lucru:50 min


TEST DE EVALUARE:

A.Definirea scopului evaluarii si a obiectivelor de evaluare:

SCOP:-insusirea particularitatilor specifice operei lirice intr-un text la prima


vedere

OBIECTIVE DE EVALUARE:
O1-identificarea unor elemente de structurare a textului liric;
O2-identificarea elementelor de versificatie:masura,rima,ritm,vers,strofa;
O3-recunoasterea semnificatiei unor procedee de expresivitate artistica in
textul dat;
O4-argumentarea apartenentei poeziei la genul liric;
O5-sesizarea rolului semnelor ortografice si de punctuatie din textul dat;
O6-precizarea modului de expunere predominant in text;
O7-formarea familiei lexicale a unui cuvant dat;
O8-recunoasterea categoriilor semantice studiate(sinonimele).

TIPUL INSTRUMNETULUI DE EVALUARE:test de evaluare


formativ(de diagnostic)

MOMENTUL APLICARII:-se aplica in cadrul unitatii de invatare,,Genul


liric” pentru furnizarea informatiilor necesare asupra progresului inregistrat
de elevi in invatarea anumitor elemente punctuale pe parcursul unitatii de
invatare.

CONTINUTURI EVALUATE:

C1-caracteristicile operei lirice


C2-figuri de stil
C3-elemente de versificatie
C4-elemente de continut
B.Proiectarea matricei de specificatie:

MATRICEA DE SPECIFICATIE

Continuturi/ Achizitia Intelegere Aplicare Analiza Sinteza Total


Obiective informatiei
Elemente de
structurare a 20(2) 20(2)
textului liric
Valori
stilistice ale 20(2) 20(2)
nivelului
lexical
Elementele de 10(1) 10(1)
prozodie
Categorii
semantice: 10(1) 10(1)
sinonimele
Familia de
cuvinte,
mijloace de 10(1) 10(1)
imbogatire a
vocabularului
Comentariu la
prima vedere
pentru un text 10(1) 10(1)
dat
Textul
argumentativ
(elemente de
continut si de 10(1) 10(1) 20(2)
redactare-
semne de
ortografie si
de punctuatie

Total 20(2) 20(2) 40(4) 10(1) 10(1) 100


(10)
C.Redactarea itemilor in acord cu obiectivele:
-pentru O1:
I1-,,Textul apartine genului...............................................’’-item semiobiectiv
de completare;

-pentru O2:
I5-,,Precizeaza masura si rima versurilor”-item semiobiectiv cu raspuns
scurt;

-pentru O3:
I3-,, Scrie in spatiul punctat din fata fiecarei figuri de stil din coloana A,litera
corespunzatoare exemplului din coloana B:
..............................1epitet a)sufletul nemangaiet
..............................2personificare b)mai suna-vei dulce corn
...............................3repetitie c)codru-si bate frunza lin
...............................4inversiune d)mai departe,maideparte
-item obiectiv de asociere/tip pereche
I6 Selecteaza,din text,doua imagini artistice diferite,precizand felul lor.
-item semiobiectiv cu raspuns scurt

-pentru O4 :
III- Scrie o compunere de 20-25 de randuri ,in care sa motivezi faptul ca
fragmentul dat apartine unei opere lirice.In elaborarea compunerii vei avea
in vedere urmatoarele:
• precizarea a trei caracteristici ale genului liric;
• exemplificarea acestor caracteristici pe baza textului citat;
• evidentierea rolului mijloacelor artistice in text;
• exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau mesajul
transmis
-item subiectiv eseu structurat

-pentru O5:
I8- Motiveaza folosirea cratimei in expresia inima-mi
-item subiectiv cu raspuns deschis

-pentru O6:
I2 - Alege raspunsul corect din variantele urmatoare:
Modul de expunere predominant este:
a)naratiunea; c)descrierea
b)dialogul ;
-item semiobiectiv cu alegere multipla

-pentru O7:
I4- Alcatuieste familia lexicala a cuvantului a suna (3 derivate)
-item semiobiectiv cu raspuns scurt

-pentru O8:
I7- Gaseste sinonime contextuale pentru
cuvintele :varfuri,melancolic,codru,ramuri –item semiobiectiv cu raspuns
scurt
D.Barem de corectare si notare:

1.liric
3 puncte
2.c)descrierea
3 puncte
3. 1-a 10 puncte
2-c (2,5+2,5+2,5+2,5)
3-d
4-b

4.Exemple de raspuns:sunator,a rasuna,rasunator 6 puncte


(2+2+2)

5.Precizarea corecta a masurii:7-8 silabe si a rimei-imbratisata


4 puncte
(2+2)

6.Exemple de raspuns:
-imagini vizuale:Peste varfuri trece luna
-imagini auditive:Melancolic cornul suna
6 puncte(cate 2 puncte pentru transcrierea imaginii si cate 1 punct pentru
precizarea felului ei) (2+1+2+1)

7.Exemple de raspuns:varfuri=piscuri
melancolic=trist
codru=padure
ramuri=crengi
8 puncte
(2+2+2+2)
8.Se acorda punctaj maxim pentru explicarea corecta:inima-mi
-cratima indica faptul ca doua cuvinte se rostesc impreuna
-elidarea vocalei ,,i”
10 puncte
( 5+5)
II. A. Conţinut (24 de puncte)
1.Precizarea a trei caracteristici ale genului liric: prezenta eului liric;
exprimarea directă a gândurilor, sentimentelor, ideilor; limbajul expresiv,
sugestiv; existenţa unor imagini artistice redate prin figuri de stil şi rolul lor
în transmiterea sentimentelor eului liric; muzicalitatea specifică, elementele
de prozodie etc. 6 puncte

2.Exemplificarea acestor caracteristici pe baza textului citat.


(Exemplificare logică, nuanţată a celor 3 caracteristici: 6 puncte;
exemplificare parţial corectă, incompletă: 4 puncte; încercare de
identificare: 2 puncte) 6 puncte
3. Evidenţierea rolului mijloacelor artistice în realizarea atmosferei
generale a poeziei. (Evidenţierea rolului mijloacelor artistice prin
sublinierea corectă a semnificaţiilor acestora în text: 6 puncte; încercare de
evidenţiere: 4 puncte; identificarea unor imagini artistice, fără sublinierea
semnificaţiei acestora: 2 puncte)
6 puncte

4. Exprimarea unei opinii despre semnificaţiile textului sau mesajul


transmis. (Existenţa unei opinii personale pertinente, enunţarea opiniei,
motivarea acesteia, prin raportare la text: 6 puncte; încercare de susţinere
a unei opinii personale, dar fără exemplificare, motivare, cu stângăcii în
exprimare: 4 puncte; prezentare sumară a opiniei personale, absenţa
exemplificării, a motivării - 2 puncte) 6 puncte

B. Redactare (16 de puncte)


5. Coerenţa textului. (Unitatea compoziţiei – 2 p; claritatea şi
coerenţa enunţurilor: 2 p) 4 puncte
6. Registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinuturilor compunerii ( în totalitate – 4 p, parţial- 2 p ) 4 puncte
7. Ortografia si punctuaţia ( 0 greşeli- 4 p; 1 greşeală- 3 p; 2 greşeli-
2 p; 3 greşeli- 1 p; 4 sau mai multe greşeli – 0 p)
4
puncte
8. Aşezarea corectă a textului în pagină – 2 p; lizibilitatea – 2 p.
4 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.

TOTAL: 100 puncte