Cuprins

CUPRINS ................................................................................................................................................... 1 LECŢIA 1 .................................................................................................................................................. 5 INIŢIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI.............................................................................................. 5 ACCESAREA INFORMAŢIEI – INTERFAŢA GRAFICĂ IN WINDOWS: ............................................................. 5 APLICAŢII CAD .......................................................................................................................................... 5 INTERFAŢA AUTOCAD............................................................................................................................... 5 ORGANIZAREA SPAŢIULUI DE LUCRU ......................................................................................................... 7 MIJLOACE DE ASISTENŢĂ ........................................................................................................................... 8 COMENZI ŞI VARIABILE DE SISTEM. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE INTRODUCERE A DATELOR.......... 8 CREAREA UNUI DESEN ................................................................................................................................ 9 DESCHIDEREA DESENELOR ........................................................................................................................ 9 SALVAREA ŞI EXPORTUL DESENELOR ...................................................................................................... 10 REPARAREA, RESTAURAREA ŞI RECUPERAREA DESENELOR ................................................................... 10 FIŞIERE STANDARD ................................................................................................................................... 10 LECŢIA 2 ................................................................................................................................................ 12 CONTROLUL VEDERILOR ÎN DESEN .......................................................................................................... 12 UTILIZAREA MAUSULUI CU ROTIŢĂ ...................................................................................................... 12 COMANDA PAN .................................................................................................................................... 12 Pan Realtime ................................................................................................................................. 12 Pan Point ....................................................................................................................................... 12 COMANDA ZOOM ................................................................................................................................. 12 Zoom Realtime .............................................................................................................................. 12 Zoom Original ............................................................................................................................... 13 Zoom Extents ................................................................................................................................ 13 Zoom All ....................................................................................................................................... 13 Zoom Center ................................................................................................................................. 13 Zoom Previous .............................................................................................................................. 13 Zoom Dynamic.............................................................................................................................. 14 Zoom Scale ................................................................................................................................... 14 Folosirea vederii aeriene ................................................................................................................ 14 SALVAREA ŞI RESTAURAREA VEDERILOR ............................................................................................. 14 LUCRUL CU MAI MULTE VEDERI ÎN ACEEAŞI FEREASTRĂ ...................................................................... 15 COMENZI PENTRU REÎMPROSPĂTAREA IMAGINII ................................................................................... 15 Comanda Redraw .......................................................................................................................... 15 Comanda Regen ............................................................................................................................ 15 Comanda Regen All ...................................................................................................................... 15 LUCRUL CU OBIECTE ÎN AUTOCAD ......................................................................................................... 16 PROPRIETĂŢI ALE OBIECTELOR ............................................................................................................ 16 LUCRUL CU LAYERE ............................................................................................................................. 16 Crearea unui layer ......................................................................................................................... 16 Blocarea layerelor.......................................................................................................................... 17 Controlul vizibilităţii layerelor ....................................................................................................... 17 Afişarea dinamică a layerelor în AutoCAD 2007 ........................................................................... 18 Filtrarea layerelor .......................................................................................................................... 18 Salvarea, restaurarea, exportul şi importul setărilor pentru layere ................................................... 18 LUCRUL CU CULORI.................................................................................................................................. 19 TIPURI DE LINII ......................................................................................................................................... 19 CONTROLUL GROSIMII LINIILOR.............................................................................................................. 20 CONTROLUL AFIŞĂRII OBIECTELOR SUPRAPUSE ..................................................................................... 21
1

LECŢIA 3 ................................................................................................................................................ 22 UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE PRECIZIE .......................................................................................... 22 UTILIZAREA COORDONATELOR ŞI A SISTEMELOR DE COORDONATE ...................................................... 22 Comanda ID Point ......................................................................................................................... 22 Introducerea coordonatelor ............................................................................................................ 22 Sisteme de coordonate ................................................................................................................... 23 MODUL DINAMIC DE INTRODUCERE A DATELOR ................................................................................... 24 ADERAREA LA LOCAŢII SITUATE PE OBIECTE (OBJECT SNAP)................................................................ 25 RESTRICŢIONAREA DEPLASĂRII CURSORULUI ....................................................................................... 26 COMENZI DE SELECTARE ŞI ŞTERGERE .................................................................................................... 27 COMENZI DE SELECTARE ...................................................................................................................... 27 CORECTAREA ERORILOR ...................................................................................................................... 29 ŞTERGEREA OBIECTELOR ..................................................................................................................... 31 UTILIZAREA FUNCŢIILOR DE DECUPARE, COPIERE ŞI LIPIRE DIN WINDOWS ........................................... 31 LECŢIA 4 ................................................................................................................................................ 32 DESENAREA OBIECTELOR GEOMETRICE.................................................................................................. 32 DESENAREA LINIILOR .......................................................................................................................... 32 DESENAREA CERCURILOR .................................................................................................................... 32 DESENAREA ARCELOR DE CERC............................................................................................................ 32 DESENAREA POLILINIILOR.................................................................................................................... 33 DESENAREA DREPTUNGHIURILOR ........................................................................................................ 34 DESENAREA POLIGOANELOR REGULATE ............................................................................................... 35 DESENAREA MULTILINIILOR ................................................................................................................. 35 DESENAREA ELIPSELOR........................................................................................................................ 36 DESENAREA CURBELOR SPLINE ............................................................................................................ 37 SCHIŢAREA CU MÂNA LIBERĂ .............................................................................................................. 38 DESENAREA PUNCTELOR DE REFERINŢĂ ŞI A LINIILOR DE CONSTRUCŢIE............................................... 38 Desenarea punctelor ...................................................................................................................... 38 Comanda XLine ............................................................................................................................ 39 Comanda Ray ................................................................................................................................ 39 DESENAREA TORURILOR ...................................................................................................................... 39 CREAREA ŞI COMBINAREA SUPRAFEŢELOR ........................................................................................... 40 Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Region ........................................................................... 40 Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Boundary: ...................................................................... 40 CREAREA NORILOR PENTRU MARCAREA REVIZIILOR ............................................................................ 40 LECŢIA 5 ................................................................................................................................................ 41 MODIFICAREA OBIECTELOR DESENATE ................................................................................................... 41 DEPLASAREA, ROTIREA ŞI ALINIEREA OBIECTELOR............................................................................... 41 Comanda Move ............................................................................................................................. 41 Comanda Change Space (AutoCAD 2007)..................................................................................... 41 Comanda Rotate ............................................................................................................................ 41 Comanda Align ............................................................................................................................. 42 OPERAŢII DE COPIERE A OBIECTELOR ................................................................................................... 42 Comanda Copy .............................................................................................................................. 42 Comada Array ............................................................................................................................... 43 Comanda Offset ............................................................................................................................ 44 MODIFICAREA FORMEI ŞI DIMENSIUNII OBIECTELOR ............................................................................. 45 Comanda Trim .............................................................................................................................. 45 Comanda Extend ........................................................................................................................... 46 Comanda Lenghten........................................................................................................................ 46 Comanda Stretch ........................................................................................................................... 47 Comanda Scale .............................................................................................................................. 47
2

ROTUNJIREA, TEŞIREA, ÎNTRERUPEREA SAU ÎMBINAREA OBIECTELOR ................................................... 47 Comanda Fillet .............................................................................................................................. 47 Comanda Break ............................................................................................................................. 48 Comanda Join ................................................................................................................................ 48 LECŢIA 6 ................................................................................................................................................ 50 MODIFICAREA OBIECTELOR DESENATE (CONTINUARE) .......................................................................... 50 CREAREA ŞI UTILIZAREA BLOCURILOR ................................................................................................. 50 Crearea blocurilor .......................................................................................................................... 50 Inserarea blocurilor ........................................................................................................................ 51 Blocuri cu atribute ......................................................................................................................... 52 MODIFICAREA BLOCURILOR ................................................................................................................. 53 DISOCIEREA OBIECTELOR COMPONENTE (EXPLODAREA) ...................................................................... 54 UTILIZAREA GRIPURILOR PENTRU A EDITA OBIECTELE ......................................................................... 54 SPECIFICAREA DE INTERVALE PE OBIECTE ............................................................................................ 54 Comanda Measure ......................................................................................................................... 54 Comanda Divide ............................................................................................................................ 55 EDITAREA UNOR OBIECTE COMPLEXE................................................................................................... 55 Modificarea poliliniilor .................................................................................................................. 55 Editarea curbelor spline ................................................................................................................. 57 LECŢIA 7 ................................................................................................................................................ 59 HAŞURI ..................................................................................................................................................... 59 NOTE ŞI ETICHETE .................................................................................................................................... 60 TEXTE PE O SINGURĂ LINIE .................................................................................................................. 60 TEXTE ORGANIZATE PE MAI MULTE LINII .............................................................................................. 61 TEXTE CU LINIE DE INDICAŢIE .............................................................................................................. 61 IMPORTUL TEXTELOR DIN FIŞIERE EXTERNE ......................................................................................... 62 UTILIZAREA CÂMPURILOR ÎN TEXTE ..................................................................................................... 62 STILURI DE TEXTE ................................................................................................................................ 62 DIMENSIUNI ŞI TOLERANŢE ...................................................................................................................... 63 STILURI DE DIMENSIONARE .................................................................................................................. 64 SETAREA SCĂRII PENTRU DIMENSIUNI .................................................................................................. 65 CREAREA DIMENSIUNILOR ................................................................................................................... 65 Dimensiuni liniare ......................................................................................................................... 65 LECŢIA 8 ................................................................................................................................................ 68 DIMENSIUNI ŞI TOLERANŢE (CONTINUARE) ............................................................................................. 68 Dimensiuni radiale ........................................................................................................................ 68 Dimensiuni unghiulare................................................................................................................... 69 Dimensiunile pe coordonate........................................................................................................... 69 Dimensionarea lungimii arcurilor................................................................................................... 69 MODIFICAREA DIMENSIUNILOR EXISTENTE .......................................................................................... 70 ADĂUGAREA TOLERANŢELOR GEOMETRICE ......................................................................................... 70 TABELE ..................................................................................................................................................... 71 PLOTAREA DESENELOR ............................................................................................................................ 72 PREGĂTIREA DESENELOR PENTRU PLOTARE ......................................................................................... 72 PLOTAREA DESENELOR ........................................................................................................................ 74 Stiluri de plotare ............................................................................................................................ 74 SELECTAREA UNUI PROCES ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRUL ÎN AUTOCAD .............................................. 75 CREAREA DESENELOR CU O SINGURĂ VEDERE (ÎN MODEL SPACE) ........................................................ 75 CREAREA DESENELOR CU VEDERI MULTIPLE ........................................................................................ 75
3

4 .

Accesarea informaţiei – interfaţa grafică in Windows: My Computer: o descriere o Windows Explorer (mod de accesare (clic dreapta pe My Comp sau Folders in Bara de instrumente din My Comp) Operaţii cu fişiere si foldere: o Creare fişier nou (CTRL+N) o Copiere (CTRL+C) o Decupare (CTRL+X) o Lipire (CTRL+V) o Ştergere (DELETE) o Anulare (CTRL+Z) o Refacere (CTRL +Y) Aplicaţii CAD Proiectarea asistată de calculator (Computer Aided Design) presupune utilizarea unor aplicaţii specializate pentru întocmirea si organizarea documentaţiilor tehnice (desene.Part 21: Preparation of lines by CAD systems ANSI Y14. spaţiul de lucru este ocupat de ferestrele acestora.Lecţia 1 Iniţiere în utilizarea calculatorului   Stocarea şi organizarea informaţiei în calculator: o Stocarea informaţiei :  Hard disk. orientation. Toate operaţiile în AutoCAD sunt generate cu ajutorul comenzilor. CD-ROM. flash memory. Pro/Engineer Interfaţa AutoCAD In AutoCAD se lucrează cu comenzi si variabile de sistem. modele 3D. Fereastra aplicaţiei:  Spaţiul de lucru: o o Când nu este nici un fişier deschis. memory stick. extensia are un rol in recunoaşterea fişierului de către aplicaţia care urmează să-l deschidă)  Adresa (partiţia:\calea\nume fişier) o Foldere – structura arborescenta. Există standarde si norme specifice:     ISO 1101: 2004 : Geometrical Product Specifications (GPS) . 5 . Pentru ca AutoCAD este o aplicaţie multidocument. liste de materiale. şabloane.General principles of presentation -.Geometrical tolerancing Tolerances of form.  Denumire (nume. este absolut gol Când există desene deschise care sa nu fie minimizate. SolidWorks (Dassault Systemes).). etc. Organizarea logică o Partiţii logice o Fişierele – unitatea elementară de memorare a informaţiei. ea permite deschiderea si afişarea simultană a mai multor desene.5 Aplicaţii CAD: AutoCAD.extensie. În meniul Windows din bara de meniuri există comenzi specifice pentru modul de afişare a acestora.Organization and naming of layers for CAD ISO 128-21:1997 Technical drawings -. Inventor(Autodesk). Floppy-disk. Comenzile pot fi lansate prin intermediul interfeţei programului. Catia. location and run-out ISO 13567:1998 Technical product documentation -. SolidEdge (Unigrafics).

se creează ferestrele pentru vederi (viewport). care poate fi modificat de către utilizator după dorinţa.   Bara de meniuri: conţine comenzile cele mai importante grupate pe meniuri după criterii tematice. Conţin butoane prin acţionarea cărora se pot lansa comenzi. Comutarea de la o fereastră la alta se face dând clic oriunde in fereastra ce se doreşte a fi activata. cu butonul stâng al mausului menţinut apăsat. Comenzile pot fi şterse. Poate fi afişataă permanent. apoi se eliberează butonul mausului. Fereastra desenului – elemente: o o Spaţiul model (model space) este un spaţiu virtual tridimensional în care obiectele sunt desenate la scara 1:1. se dimensionează si se adaugă note. Se pot adăuga comenzi noi:    o prin selectarea unor elemente din spaţiul de lucru si tragerea acestora in subpagina activa a paletei de instrumente. cu ajutorul comenzii Customize Palettes din meniul contextual. Bara de titlu: Afişează numele aplicaţiei urmat de numele si adresa fişierului activ in fereastră. Fiecare layout are continut. setari si nume propriu. titlul fiecăruia va apărea in bara de titlu a ferestrei proprii. (demonstraţie) prin selectarea unor elemente din paleta Design Center si tragerea acestora in subpagina activă a paletei de instrumente. sau fly-out bars. etc. Se recomandă ca barele de instrumente care conţin casete de selecţie sa fie afişate in poziţie orizontală. (demonstraţie) cu comanda Customize Comands din meniul contextual. cote. Barele de instrumente: Pot fi ancorate de jur împrejurul spaţiului de lucru sau pot fi dispuse in orice poziţie pe suprafaţa spaţiului de lucru. Butoanele pentru redimensionarea. mai puţin pe butoanele din partea dreaptă a barei de titlu. In paper space pot exista mai multe pagini (layouts) cu continut diferit dar care sunt create pe baza continutului din model space. redenumite. In poziţie verticală casetele de selecţie nu sunt afişate. Spaţiul hârtie (paper space) este un spaţiu exclusiv bidimensional reprezentând oglinda viitorului document pe suport de hârtie. Fiecare subpagină reprezintă o paletă si conţine un grup de comenzi. Obiectele din spaţiul hârtie (linii. Paleta Design Center: reprezintă un instrument deosebit de puternic pentru utilizatorii AutoCAD. etc. minimizarea si închiderea ferestrei principale a aplicaţiei. sau atunci când utilizatorul selectează un element din spaţiul de lucru cu clic dublu. Se deplasează mausul in acest mod pe imaginea butonului dorit din bara fly-out afişata. reţea sau internet si 6 o . Aici se plasează de regulă chenarul (title block). texte. Acestea sunt afişate atunci când cursorul de maus se poziţionează pe butonul respectiv. şterge. doar unul va fi activ. moment in care comanda respectivă va fi lansată. Paletele: pot fi organizate de către utilizator după nevoile proprii si pot fi amplasate si redimensionate după dorinţă. Acesta poate fi recunoscut prin caracteristicile accentuate ale barei de titlu din fereastra proprie. Butoanele care determină afişarea unor bare fly-out au un triunghi negru in coltul din dreapta jos. exporta sau importa palete. (demonstraţie)   Paleta Proprietăţi: afişează proprietăţile elementelor selectate in spaţiul de lucru. in caseta pe care scrie MODEL/PAPER Clic dublu intr-un viewport in paper space. Comutarea intre model space si paper space se face in mai multe moduri:     o o Prin tab-uri Dând clic în bara de stare. Se pot adăuga. cu ajutorul meniului contextual (clic dreapta). Permite accesul la conţinutul oricărui desen din calculator. Fly-out bars sunt bare de instrumente incluse in alte bare de instrumente. Dacă sunt afişate simultan mai multe desene in fereastra principala a aplicaţiei.) sunt complet independente de cele din spaţiul model. Indiferent de cate desene sunt afişate simultan. o Paletele de instrumente sunt grupate într-o singură fereastră organizată in subpagini. copiate sau decupate si lipite pe alte subpagini. redenumi.

Cu clic dreapta in orice zonă destinată barelor de instrumente. Prin accesarea comenzii Options din meniul Tools. Este de regulă ancorată in partea inferioară a ferestrei principale a aplicaţiei. 7   . In plus. se va deschide un meniu contextual. Metode de organizare:   In meniul Tools din bara de meniuri există un submeniu numit Customize care conţine comenzi pentru organizarea spaţiului de lucru. dimensiuni.  Fereastra text: este afişată la solicitarea utilizatorului. în pagina Display se pot modifica elemente caracteristice ale ferestrei desenului si liniei de comanda. Afişarea sau ascunderea ei se face cu ajutorul comenzii Command Line din meniul Tools sau cu combinaţia de taste CTRL+9. Modificările se fac fie cu ajutorul mausului. in functie de versiunea de AutoCAD. un buton de maximizare a ferestrei (clean screen)  Bara de stare: o o o o o o  Linia de comandă: În linia de comandă se introduc comenzi si parametri de la tastatură. in care puteţi face selecţiile adecvate. deschide o fereastră în care se pot selecta barele de instrumente care se doresc a fi afisate (versiunile mai vechi). în care se pot selecta barele de instrumente care se doresc a fi afişate sau ascunse. afişarea. aceasta listeaza in ordine cronologica toate comenzile lansate in sesiunea de lucru curenta. Se accesează pagina User Preferences din caseta de dialog deschisă şi la Windows Standard Behavior se apasă butonul Right Click Customization. Modul in care apar meniurile contextuale se poate modifica cu ajutorul comenzii Opţiuni din meniul Tools. sau se deschide fereastra Customize Interface in cere se pot face modificări la bara de meniuri. fonturi). componenţa barei de meniuri. fie cu comanda Options din meniul Tools. comenzile uzuale. Organizarea spaţiului de lucru Se referă la modul in care arată fereastra aplicaţiei (dimensiuni. Aceasta.  Toate aceste elemente se pot modifica după caz. culoarea si fontul textului. Prin ascunderea liniei de comanda acestea nu mai sunt accesibile.) si introducerea lor in desenul curent. etc. cu ajutorul tastei F2 si are funcţii similare ferestrei de comandă. barele de instrumente si combinatiile de taste. Elementele unui set de desene sunt pagini (layout) din paper space ale unui grup de fişiere dwg.). caracteristicile liniei de comandă. Observaţie: O bună cunoaştere şi organizare a spaţiului de lucru este neapărat necesară pentru asigurarea unei productivităţi mărite in lucrul cu AutoCAD. Ele sunt afişate în dreptul mausului şi conţinutul lor diferă in funcţie de selecţia activă sau de comanda în curs (dacă există). culori. etc. Pentru linia de comandă se pot modifica pozitia. layere. Exista comenzi si variabile de sistem care afiseaza valori si optiuni in linia de comandă. Meniurile contextuale apar atunci când se apasă butonul drept al mausului. Paleta Sheet Set: Cu ajutorul acestei palete se pot crea şi organiza desenele dintr-un set de desene. In meniul View exista comanda Toolbars. delimitate prin linii separatoare. Va apărea o nouă fereastră de dialog. amplasarea si componenţa barelor şi paletelor de instrumente. text. indicaţii privind comanda deasupra căreia se afla poziţionat cursorul (apar la câteva secunde după poziţionarea cursorului) fereastra coordonatelor o serie de butoane ce activează moduri de lucru specifice in AutoCAD un buton pentru legături internet (Comunication Center) un buton de blocare/deblocare a poziţiei barelor de instrumente si ferestrelor. poziţia ferestrelor (Proprietăţi. aspectului sau conţinutului. numarul de linii afisate. o o Paleta Dashboard: apare in AutoCAD 2007 si grupează sub forma unor panouri de control . Design Center.extragerea anumitor elemente din acesta (blocuri.. stiluri de linii. respectând sintaxa. din punct de vedere al poziţiei. deasupra barei de stare. la pagina Display. haşuri.

dacă se doreşte construcţia cercului de centru dat. Comenzi şi variabile de sistem. casete (combo. Dacă se alege altă opţiune de construcţie. afişate între paranteze pătrate. În AutoCAD noţiunea de spaţiu de lucru (Workspace) defineşte un set de meniuri. dar utilizatorul îşi poate defini şi salva spaţii de lucru în funcţie de diversele sarcini pe care le are de îndeplinit. Comenzile care se pot folosi transparent sunt în general cele ce schimbă setările desenului (grid) sau cele legate de vizualizare (pan şi zoom). dialog) sau element de meniu. Combinaţiile de taste sunt afişate în bara de meniuri. in bara de stare va apărea un text explicativ pentru elementul respectiv. CTRL+N pentru document nou. text. tan. AutoCAD are 2 spaţii de lucru predefinite (AutoCAD classic şi 3D Modeling). Nu se pot folosi transparent comenzile care selectează obiecte. se poate modifica poziţia barelor. Spacebar. Ex: Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan. Barele afişate in mod inutil încarcă spaţiul de lucru si solicită memoria video a calculatorului. L alias pentru LINE. ce sunt specifice marii majorităţi a programelor din Windows şi îşi menţin valabilitatea şi în AutoCAD. Utilizarea dispozitivelor de introducere a datelor Comenzile pot fi accesate cu ajutorul elementelor de interfaţă ale programului (butoane. CTRL+Z pentru anulare. CTRL+O pentru deschidere document. etc. apoi se dă clic pe controlul asupra căruia se solicită explicaţii sau se dă clic pe butonul Help. etc. care prin tastare în linia de comandă determină lansarea unei anumite comenzi. 8 . etc. Mijloace de asistenţă Tool tips – prin poziţionarea cursorului asupra unui buton. Întreruperea execuţiei unei comenzi se poate face în cazul în care urmează să se utilizeze o altă comandă în mod transparent. apelează comanda respectivă. după care utilizatorului i se va cere să introducă variabilele. Din aceste comenzi. Acestea sunt combinaţii de caractere uşor de reţinut . La lansarea unei comenzi programul răspunde adesea cu un set de opţiuni. Bara de instrumente Workspace permite salvarea unui spaţiu de lucru nou şi comutarea între diversele spaţii de lucru existente. După scrierea numelui unei comenzi în linia de comandă se apasă tasta ENTER sau SPACEBAR). sau închid sesiunea de lucru. În casetele de dialog se acţionează butonul cu semnul ?. Repetarea ultimei comenzi se face prin apăsarea din nou a tastelor Enter. paletelor de instrumente si ferestrelor daca acestea nu sunt blocate.). CTRL+S pentru salvare. Fiecare comandă are un nume. dacă acesta există. (Descrierea pentru manualul de asistenţă) Tasta F1 deschide manualul de asistenţă existent in PC. Cu ajutorul mausului. paletele si ferestrele care se utilizează in sesiunea de lucru respectivă. elemente de meniu. text. Unele comenzi uzuale au alias-uri. localizate in computer sau pe Internet. CTRL+X pentru decupare. CTRL+Y pentru refacere. se introduce de la tastatură prescurtarea dintre paranteze pentru opţiunea dorită. sau se dă clic în desen în locul unde va fi centrul cercului. comanda HELP deschide manualul de asistenţă existent in PC. Indicaţii in bara de stare – prin poziţionarea cursorului asupra unui buton. Comanda HELP tastată in linia de comandă deschide manualul de asistenţă existent in PC. prin tragere. CTRL+V pentru lipire . desenează. Ex: CP alias pentru COPY. De asemenea există o serie de comenzi care pot fi apelate cu combinaţii de taste. care prin tastare în linia de comandă. Blocarea se realizează cu ajutorul butonului de blocare situat in partea dreaptă a barei de stare. dialog) sau element de meniu. in dreptul acestuia va apărea o fereastră care va afişa pe scurt numele sau funcţia elementului respectiv. în dreptul fiecărei comenzi pentru care există o asemenea combinaţie. se introduc coordonatele de la tastatură. Ex: CTRL+C pentru copiere. Observaţie: Este bine sa se afişeze doar barele de instrumente. Meniul Help – cuprinde o serie de comenzi ce lansează diverse instrumente de asistentă. radius)]: În acest exemplu. Z alias pentru ZOOM. bare de instrumente şi palete cu care utilizatorul lucrează într-un anumit context. casete (combo.

se scrie în faţa sa în linia de comandă un apostrof „'” sau se alege pur şi simplu dintr-un meniu. Programul va afişa următorul simbol ">>" în faţa liniei de comandă pentru a cere parametrii de execuţie a comenzii lansate în mod transparent. tipuri de linii. Un şablon este un fişier cu extensia dwt ce conţine un set de setări standard. Pentru crearea rapidă a unui fişier se accesează butonul Qnew din bara de instrumente principală sau se tastează în linia de comandă QNEW. logo-uri. în funcţie de valorile care li se atribuie. Acest lucru se realizează cu comanda Tools  Customize  Keyboard Shortcuts (în AutoCAD versiuni până la max 2005) sau cu comanda Tools  Customize pentru versiuni de AutoCAD 2006 şi superioare.direcţia de plecare pentru măsurarea unghiurilor. setări ale mediului de lucru. sensul de măsurare a unghiurilor. (demonstraţie) Crearea pe baza unui şablon se face prin selectarea comenzii NEW din Meniul File sau tastată în linia de comandă. Crearea unui desen Există trei metode de începere a unui desen nou: Utilizarea unui expert – Pentru a putea accesa expertul.Pentru a folosi o comandă în mod transparent. CTRL. Pentru aceasta va trebui ca în fereastra deschisă cu comanda Options. haşuri. Variabilele de sistem pot fi modificate:    Prin tastarea numelui lor în linia de comandă Prin setări specifice în casete de dialog deschise cu diverse comenzi Prin accesarea unor butoane (cele din bara de stare) Utilizatorul îşi poate crea propriile combinaţii de taste pentru a lansarea rapidă a unor comenzi uzuale. programul va reveni la execuţia comenzii întrerupte anterior. cu butonul Open din bara de instrumente principală. Pentru aceasta fie este activată opţiunea „Show startup dialog box” pe pagina System a ferestrei de dialog ce se deschide cu comanda Options din meniul Tools. Şablonul se creează ca un desen obişnuit iar fişierul respectiv se salvează cu extensia dwt. la pagina File în nodul Template Settings  Default Template File for Qnew să fie selectat şablonul uzual. Acest lucru se realizează cu comanda Open. se apasă săgeata       9 . doar că după selectarea desenului în fereastra deschisă. SHIFT+CTRL şi butoanele mausului pentru crearea unor aliasuri ale comenzilor des utilizate. Dacă se doreşte renunţarea la execuţia unei comenzi lansate deja. stiluri de text. Cu ajutorul expertului se definesc unităţile de măsură utilizate pentru lungimi şi unghiuri. după care s-a revenit la execuţia comenzii anterioare. fie se tastează STARTUP în linia de comandă şi se aplică valoarea 1. altele nu. sau cu ajutorul combinaţiei de taste CTRL+N – va fi selectat un şablon furnizat odată cu programul AutoCAD sau salvat anterior de către utilizator .000>: 1 Resuming LINE command Specify first point: În exemplul de mai sus s-a întrerupt execuţia comenzii de desenare LINE pentru a se seta reţeaua de puncte de ajutor prin spaţiere la un punct. limitele suprafeţei de desenare. etc. Utilizatorii îşi pot crea şabloane proprii ce conţin de regulă setări pentru unităţile de măsură şi precizia acestora. După execuţia acestei comenzi. va trebui ca variabila de sistem STARTUP sa aibă valoarea 1. influenţează mediul de lucru. precizia de afişare. de dimensiuni. Variabilele de sistem sunt parametri care. Ex: Command: line Specify first point: 'grid >>Specify grid spacing (X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <0. Deschiderea desenelor Un desen creat anterior se poate deschide cu comanda OPEN din meniul File sau tastată în linia de comandă. Creare rapidă – Va fi creat un desen nou pe baza şablonului uzual. chenare. Unele pot fi modificate de către utilizator. Lista completă a tuturor variabilelor de sistem este afişată cu comanda SETVAR. Utilizatorul îşi poate realiza combinaţii între tastele SHIFT. se apasă tasta ESC. cu combinaţia de taste CTRL+O cu clic dublu pe fişier din afara aplicaţiei prin tragerea cu cursorul mausului din afara ferestrei în fereastra principală a aplicaţiei din paleta Design Center Atunci când se lucrează în desene mari este utilă deschiderea parţială a desenelor. Acest lucru se realizează în versiunile de AutoCAD 2006 şi superioare în fereastra deschisă cu comanda Tools  Customize.

Un desen salvat anterior dacă va fi salvat cu comanda SAVE va suprascrie veriunea salvată anterior. După deschidere acesta se salvează. dacă acestea există. Salvarea şi exportul desenelor Salvarea manuală a unui desen se face cu comanda SAVE care deschide caseta de dialog pentru salvare.sv$. acesta rămâne şi poate fi utilizat. stl pentru prelucrarea desenelor cu ajutorul altor programe (in cazul modelelor 3D) Pentru această operaţie se utilizează comanda Export din meniul File. restaurarea şi recuperarea desenelor Un fişier care conţine erori poate fi reparat cu ajutorul comenzii File menu » Drawing Utilities » Recover. Desenul este salvat automat într-un fişier cu extensia . se stabileşte numele fişierului şi se alege extensia. dws şi dwt. se crează în acelaşi folder cu fişierul salvat. stiluri de dimensionare sau text. în care există posibilitatea alegerii unei alte adrese şi a unui alt nume pentru fişier. la fiecare salvare a desenului. Împreună cu acestea vor fi afişate şi fişierele bakup.bak. Această opţiune se setează la pagina Open and Save din fereastra Opţiunui.bak. Prin simpla înlocuire a extensiei bak cu extensia originală a desenului. la redeschiderea acesteia va fi afişată o listă de desene care erau deschise în momentul închiderii aplicaţiei în sesiunea anterioară.sv$. La instalare AutoCAD-ul este setat să verifice autenticitatea desenului deschis. tipuri de linii. Pentru comunicarea cu alte aplicaţii se poate opta pentru salvarea în format dxf. sau în alte scopuri. Uneori un fişier corupt. se pot încărca în timpul lucrului elemente geometrice care n-au fost încărcate la deschiderea desenului. dacă conţine erori minore se poate repara prin simpla deschidere. La selectarea unui fişier din grupul respectiv. In acest caz.dws.dwg. Dacă a avut loc o închidere neaşteptată a aplicaţiei. Acest lucru este valabil pentru fişierele cu extensia dwg. se revine la penultima versiune salvată. Fişiere standard Când se lucrează în colective de proiectare se doreşte păstrarea unei anumite unităţi în întocmirea desenelor. cunoscută din alte aplicaţii Windows. Dacă se folosesc backup-uri automate se poate salva versiunea anterioară a desenului într-un fişier cu extensia . în care stabileşte obiectele ce vor fi verificate şi proprietăţile acestora. Desenatorul poate crea standarde pentru chenare. Pentru salvarea unui desen ca şablon se foloseşte extensia dwt. Pentru salvarea unui desen se alege calea. În acest scop se crează fişiere standard. precum si fişiere cu extensia sv$. cu extensia . Repararea se poate face total sau parţial în funcţie de erorile conţinute de fişier. se anulează opţiunea Display digital signature information în pagina Open and Save din fereastra Opţiuni. Dacă se alege însă comanda Save As din meniul File se va deschide fereastra de dialog pentru salvare. Un desen se poate salva în versiunea curentă de AutoCAD sau într-una anterioară. Un desen poate fi salvat automat în timpul lucrului la intervale de timp ce pot fi modificate de utilizator.din dreptul butonului Open şi se alege Partialy open. Dacă se închide această fereastră fişierele nu se vor pierde ci pot fi afişate din nou cu comanda File  Drawing Utilities  Drawind Recovery Manager. Restaurarea unei versiuni anterioare a unui fişier se poate face dacă în caseta de dialog Opţiuni la pagina Open and Save este selectată opţiunea creării de fişiere backup la fiecare salvare. Pentru ca un desen să poată fi identificat mai uşor în vederea deschiderii. cu clic dreapta se afişează un meniu contextual ce permite deschiderea acestui fişier sau ştergerea sa. un fişier cu acelaşi nume şi extensia . Dacă un desen este deschis parţial. Spre deosebire de fişierele . Se pot exporta desene pentru a fi înglobate în documente generate cu alte aplicaţii:     dwf (pentru publicarea pe Internet). Repararea. care sunt şterse la ieşirea normală din program. Această procedură măreşte timpul de deschidere a unui desen Pentru a evita ca acest lucru să se întâmple de fiecare dată când un desen este deschis. wmf pentru înglobarea desenelor in documente Office bmp – imagine sat. Fişierele sv$ se creează doar dacă este selectată opţiunea de salvare automată în caseta Opţiuni. Încărcarea se face cu comanda Partial Load din meniul File. Standardele servesc la o înţelegere mai bună şi mai uşoară a desenelor. se pot adăuga informaţii prin accesarea comenzii Properties din meniul File. prin schimbarea extensiei în . 10 . Vederea obişnuită este EXTENTS. ori de câte ori are loc salvarea normală a desenului. În fereastra deschisă se aleg vederea şi elementele geometrice dorite. numite şi fişiere de salvare automată. Pentru desene extensia este dwg.

este bine ca pe măsură ce se lucrează la el. create de Autodesk sau de alte companii. toate entităţile din layerul nestandardizat se vor regăsi în layerul standardizat. În cazul depistării unor neconformităţi. Pentru verificarea conformităţii desenului cu un anumit standard. 11 . Spre exemplu. dar proprietăţile lor nu coincid. Toate entităţile asociate cu obiectele nestandardizate vor fi transferate unor obiecte standard înlocuitoare. împreună cu sugestii de remediere. specificate de utilizator. se accesează comanda Tools  AutoCAD Standards  Check sau comanda Check din bara de instrumente AutoCAD Standards sau se tastează CHECKSTANDARDS în linia de comandă. Când se repară probleme legate de obiecte cu nume nestandardizate. dacă un layer nestandardizat este înlocuit cu altul standardizat. Odată asociat un desen cu un set de standarde. La AutoCAD se pot ataşa plugin-uri cu standarde. acestea vor fi afişate.Pentru asocierea de fişiere standard la desenul curent se accesează comanda Tools  AutoCAD Standards  Configure sau comanda Configure din bara de instrumente AutoCAD Standards sau se tastează STANDARDS în linia de comandă. Se poate alege între remedierea neconformităţilor şi ignorarea acestora. acestea vor fi eliminate din desen. Denumirea unui obiect din desen este similară cu cea din standard. Standardele nu acoperă două aspecte:   Existenţa în desenul verificat a unor obiecte cu denumiri nestandard. Programul va verifica compatibilitatea setărilor. să fie verificat periodic pentru conformitate cu standardele respective.

în funcţie de direcţia de tragere. Fereastra pentru vederi aeriene: Accesarea comenzii: View  Aerial View Acţiune: Prin manipularea cursorului de maus în această fereastră se va realiza deplasarea şi modificarea scării de vizibilitate a desenului în fereastra principală a aplicaţiei. Pan Point   -PAN în linia de comandă View  Pan  Point Acţiune: Va cere introducerea coordonatelor pentru două puncte: punctul de plecare şi noua poziţie a punctului de plecare. Cu ajutorul grupului de comenzi ZOOM se poate realiza mărirea scării de vizibilitate a unei zone din desen. Avantajul utilizării acestei funcţii constă în faptul că nu întrerupe desfăşurarea unei comenzi şi nu anulează selecţia curentă. RIGHT: deplasare în direcţia respectivă. În mod normal aceasta este setată la 10% dar utilizatorul o poate modifica după dorinţă. Prin deplasarea mausului cu rotiţa apăsată se activează o funcţie din AutoCAD numită INTELLIPAN. tastând ZOOMFACTOR în linia de comandă şi aplicând o nouă valoare. Aceasta asigură o deplasare a suprafeţei desenului vizibilă în fereastră. Comanda Pan Pan Realtime Accesarea comenzii:    PAN în linia de comandă View  Pan  Realtime Pan Realtime în bara de instrumente principală Acţiune: Va realiza deplasarea parţii vizibile a desenului în fereastră în direcţia de tragere a mausului. PAN UP. Avantajul utilizării acestei funcţii constă în faptul că nu întrerupe desfăşurarea unei comenzi şi nu anulează selecţia curentă. Coordonatele se pot introduce de la tastatură sau prin indicare cu mausul în spaţiul de lucru. DOWN. se tastează ENTER fără a selecta nimic) View  Zoom  Realtime Zoom Realtime în bara de instrumente principală 12 . Aceasta aplică o mărire sau reducere a scării de vizibilitate a suprafeţei desenului vizibilă în fereastră. Utilizarea mausului cu rotiţă Rotirea liberă a rotiţei mausului va activa o funcţie din AutoCAD numită INTELLIZOOM.Lecţia 2 Controlul vederilor în desen Pentru controlul vederilor în desen utilizatorul are la dispoziţie două grupe de comenzi: PAN şi ZOOM. LEFT. Cu ajutorul grupului de comenzi PAN se poate realiza deplasarea suprafeţei din desen care este vizibilă în fereastra aplicaţiei în direcţia dorită. în funcţie de sensul de rotire. Comanda Zoom Zoom Realtime Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni.(demonstraţie) Pasul de mărire a scării de vizibilitate este controlat de variabila se sistem ZOOMFACTOR.

astfel încât limitele lui să coincidă cu limitele ferestrei. În linia de comandă este afişată înălţimea curentă. Zoom Center Se aduce un punct din desen în centrul ferestrei. Prin introducerea unei înălţimi mai mari decât cea indicată vederea va fi micşorată. se tastează A şi ENTER) View  Zoom  All Zoom All în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Acţiune: Va fi cuprinsă în fereastră zona acoperită de reţeaua de puncte sau dacă există obiecte desenate în afara ei vor fi incluse şi acestea. se tastează P şi ENTER) View  Zoom  Previous 13 . factorul de multiplicare a rezoluţiei. Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. prin introducerea factorului de mărire de la linia de comandă. se tastează E şi ENTER) View  Zoom  Extents Zoom Extents în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Acţiune: Va fi afişat în fereastră desenul în întregime. iar prin introducerea unei înălţimi mai mici. vederea va fi mărită. (demonstraţie) Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. se tastează C şi ENTER) View  Zoom  Center Zoom Center în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Acţiune: se cere indicarea punctului ce va fi adus în centrul ferestrei. Zoom Original Se restabileşte vederea anterioară în timpul operaţiilor de Zoom Realtime sau Pan Realtime. Accesarea comenzii:   ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni.Acţiune: Comanda Zoom Realtime asigură modificarea rezoluţiei desenului prin tragerea cu butonul stâng al mouse-ului apăsat. Zoom Extents Se permite o rezoluţie maximă astfel încât să poată fi vizibile în fereastră toate obiectele din desen. în dreapta-sus pentru mărire sau în stânga-jos pentru micşorare. apoi va trebui introdusă după caz. Accesarea comenzii: Clic creapta  Zoom Original ZOOM WINDOW: permite modificarea rezoluţiei astfel încât o anumită parte din desen să poată fi văzută mai bine prin mărire la dimensiunea ferestrei. sau înălţimea. prin specificarea colţurilor opuse pe una din diagonale. Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. se tastează w şi ENTER) View  Zoom  Window Zoom Window în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Acţiune: Aplicaţia va cere indicarea dreptunghiului de încadrare pentru zona ce se doreşte a fi mărită. Zoom Previous Se restabileşte vederea anterioară ultimei operaţii de zoom. asigurând totodată şi zoom-ul dorit. Zoom All Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni.

În fereastra Aerial View. Dacă se doreşte ca în vedere să apară toate obiectele din desen se alege opţiunea Global în fereastra Aerial View. 14 . Acesta poate fi deplasat în fereastră şi redimensionat după dorinţă de către utilizator. Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. În această casetă se pot crea. Acesta poate fi deplasat pe suprafaţa ferestrei. ea trebuie salvată. Accesarea comenzii:   View sau V în linia de comandă View  Named Views Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog View Manager. Cadrul verde are aceleaşi dimensiuni cu cadrul alb şi dă informaţii asupra elementelor ce vor fi vizibile în fereastră dacă dimensiunea cadrului alb nu va fi modificată de către utilizator şi acesta va fi suprapus peste cadrul verde. Folosirea vederii aeriene Prin selectarea comenzii View  Aerial View sau tastând DSVIEWER în linia de comandă permite operaţiuni de translaţie şi redimensionare rapidă a vederii în timpul lucrului. dreptunghiul reprezentat cu linie groasă marchează limitele vederii în fereastra aplicaţiei. seta. Accesarea comenzii:      ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. modifica. în care este afişată o listă cu toate vederile disponibile. redenumi. sau i se pot modifica dimensiunile. Salvarea se face deschizând în meniul View caseta de dialog Named Views. şi şterge vederile identificate cu un nume. se dă clic dublu până apare o săgeată şi se trage mouse-ul în direcţia dorită. după care se apasă ENTER. Modificarea dimensiunilor sau poziţiei dreptunghiului din fereastra Aerial View determină modificări similare în fereastra aplicaţiei. Zoom Previous în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Zoom Dynamic Se utilizează un cadru ce reprezintă punctul de vedere al utilizatorului. Dacă se doreşte translatarea desenului se dă clic în Aerial View până apare un X şi se repoziţionează dreptunghiul de încadrare. Acţiune: Vor apărea în fereastră trei cadre:  Zoom Scale Se permite modificarea rezoluţiei prin introducerea factorului de multiplicare de la tastatură. după care se apasă ENTER. se tastează D şi ENTER) View  Zoom  Dynamic Zoom Dynamic în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Cadrul alb reprezintă punctul de vedere al utilizatorului. după care se apasă ENTER. Dacă se doreşte modificarea rezoluţiei. Cadrul albastru reprezintă limitele vederii după executarea comenzii. fără a se modifica poziţia centrului vederii. se tastează S şi ENTER) View  Zoom  Scale Zoom Scale în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente Acţiune: Programul solicită introducerea factorului de scalare a vederii în linia de comandă. Salvarea şi restaurarea vederilor Pentru a reutiliza o vedere într-o sesiune de lucru ulterioară.

Mod de accesare:     View  Regen All REGENALL în linia de comandă ON – Regenerarea are loc automat de fiecare dată când se execută o comandă care solicită regenerare. În timpul lucrului nu se poate opera decât într-o singură zonă de vizualizare. iar de la tastatură se introduce opţiunea de dispunere în fereastră a acestora. Este reindexată baza de date a desenului pentru afişare şi selecţie în condiţii optime a obiectelor. fereastra aplicaţiei se poate împărţi în mai multe spaţii. Mod de accesare a comenzii REDRAWALL:  REDRAWALL în linia de comandă Comanda Regen Această comandă are ca efect regenerarea întregului desen şi recalculează coordonatele din ecran pentru obiectele din viewport-ul curent. atunci când se specifică un punct sau se execută o selecţie. Dispunerea zonelor de vizualizare se poate salva pentru a mai fi folosită ulterior. sau se activează regenerarea automată (REGENAUTO = ON) 15 Comanda REGENAUTO solicită introducerea unui parametru. aceasta poate fi divizată la rândul ei conform procedurii de mai sus. numite zone de vizualizare (viewports). după care se selectează zonele adiacente ce vor fi reunite. Cu ajutorul comenzii REDRAW aceste semne sunt îndepărtate din viewport-ul curent. În fereastra deschisă se dă un nume dispunerii actuale a vederilor şi se salvează. Mod de accesare a comenzii REDRAW:    View  Redraw Se dă clic pe butonul Redraw în bara de instrumente principală REDRAW în linia de comandă Comanda REDRAWALL îndepărtează semnele în toate viewporturile din desen. sau se tastează succesiv CTRL +R. Mod de accesare:   View  Regen Se tastează REGEN în linia de comandă Comanda Regen All Comanda REGENALL regenerează întregul desen şi recalculează coordonatele din ecran pentru obiectele din toate viewporturile. . în fereastra desenului vor apărea nişte mici semne.Lucrul cu mai multe vederi în aceeaşi fereastră Pentru a lucra în model space cu mai multe vederi simultan. Acesta poate avea valoarea ON sau OFF. până se activează vederea dorită. În spaţiul model se poate salva o anumită dispunere a zonelor de vizualizare selectând comanda în meniul View  Viewports  New Viewports. Zonele de vizualizare se creează în spaţiul model accesând meniul View  Viewports de unde se alege numărul de zone de vizualizare dorit. OFF – Regenerarea va fi blocată până când se lansează una din comenzile REGEN sau REGENALL. Pentru a schimba vederea se dă clic în vederea în care se doreşte să se lucreze. se selectează View  Viewports  Named Viewports. Dând clic în orice zonă de vizualizare. Pentru a restaura o singură zonă de vizualizare în fereastră se alege comanda 1 View din meniul View  Viewports. Pentru reunirea a două zone de vizualizare într-una singură se alege comanda Join din meniul View. Este reindexată baza de date a desenului pentru afişare şi selecţie în condiţii optime a obiectelor. Comenzi pentru reîmprospătarea imaginii Comanda Redraw Dacă variabila de sistem BLIPMODE are valoarea 1. care vor conţine diferitele vederi cu care urmează să se lucreze. Pentru a restaura într-un moment ulterior o dispunere salvată.

tipului de linie. Dacă în momentul lansării comenzii nu există o selecţie activă. Proprietăţile layerului nou creat. se procedează în unul din următoarele moduri:     se selectează obiectul şi se dă clic dublu cu obiectul selectat se lansează comanda Modify  Properties cu obiectul selectat se accesează butonul Properties din bara principală cu obiectul selectat se tastează CTRL+1 (1 din partea stângă a tastaturii. Proprietăţile unui layer sunt:      culoarea stilul de linie grosimea liniei stilul de plotare vizibilitatea la plotare Crearea unui layer Comanda:   Meniul Format  Layer Se dă clic pe butonul Layer Properties Manager în bara de instrumente Layers Acţiune: Se deschide fereastra Layer Properties Manager. structurată pe criterii specifice. denumit Layer1. Dacă aceste proprietăţi se modifică manual de către utilizator valoarea dată de acesta va înlocui valoarea împrumutată din layer. se pot modifica dând clic pe pictogramele din dreptul fiecărui layer. Unele dintre acestea au caracter general (layer. culoare) altele au caracter specific (printre proprietăţile unui cerc se numără raza şi suprafaţa. obiectul destinaţie va prelua de la obiectul sursă valorile proprietăţilor comune. a grosimii liniei şi a stilului de plotare pentru selecţia curentă. La apăsarea butonului New Layer. va apărea un layer nou în listă. Pentru a vizualiza proprietăţile unui obiect din desen. el ia proprietăţile layerului în care este desenat. fie prin intermediul layerelor cărora le aparţin (BYLAYER).Lucrul cu obiecte în AutoCAD Proprietăţi ale obiectelor Orice obiect desenat se caracterizează printr-un set de proprietăţi. În cazul în care nu se fac setări particulare. Şi în acest caz se pot seta proprietăţile ce urmează a fi copiate. Atunci când un obiect este desenat. Lucrul cu layere Layer-ele reprezintă cel mai important mod de a organiza informaţia într-un desen. Mod de accesare:    se tastează MATCHPROP în linia de comandă se lansează comanda Modify  Match Properties se actionează butonul Match Properties din bara de instrumente principală. programul va oferi posibilitatea de a selecta obiectul destinaţie sau de a stabili ce proprietăţi vor fi copiate între obiecte (Opţiunea Settings) după care se poate alege obiectul destinaţie. Ele pot fi asociate intuitiv cu nişte straturi suprapuse. o linie se caracterizează prin lungime şi unghi. nu de la microtastatură) Se va deschide paleta Properties care conţine o listă a proprietăţilor selecţiei active. Proprieţăţile se pot copia de la un obiect la altul cu comanda Match Properties. conform cu opţiunea utilizatorului. Dacă există o selecţie activă în momentul lansării comenzii. Bara de instrumente Properties permite afişrea şi editarea culorii. fiecare înglobând un anumit tip de informaţie. În această fereastră se pot vizualiza şi edita proprietăţile obiectelor. Această denumire poate fi modificată. stil de linie. programul va cere selectarea pe rând a obiectului sursă apoi a obiectului destinaţie. etc). 16 . O mare parte din proprietăţile cu caracter general ale obiectelor le sunt atribuite acestora fie direct. ca de altfel ale oricărui layer din listă.

Se selectează layerul care se va bloca.  În AutoCAD 2007: În paper space apar opţiuni noi. Dacă există mai multe viewporturi se poate opta pentru îngheţarea sau dezactivarea unui layer în toate viewporturile sau doar în viewport-ul curent. decât dacă aceste obiecte sunt mutate în alte layere. obiecte care se află într-o zonă încărcată a desenului în care dorim să edităm. În acelaşi mod se poate realiza si operaţia inversă.va avea ca efect îngheţarea obiectelor din layerul respectiv doar în viewport-ul curent. Controlul vizibilităţii layerelor Este util în cazul în care dorim ca unele obiecte din desen să nu fie vizibile în anumite situaţii (liniile de referinţă la plotare. Blocarea layerelor Pentru a preveni modificarea obiectelor conţinute într-un layer. În acelaşi mod se poate realiza si operaţia inversă. Comutarea are loc rapid. Se poate alege nivelul de adâncime al selecţiei: bloc. (În AutoCAD 2007) Se lansează comanda Format  Layer Tools  Layer Match. se selectează layerul ce trebuie şters. etc. În acelaşi mod se poate realiza si operaţia inversă. În orice desen nou creat există un layer predefinit.   Pentru blocuri: se afişează setările disponibile pentru blocuri. se dă clic pe pictograma ce reprezintă un soare. Obiectele conţinute într-un layer pot fi mutate în alt layer astfel:   se selectează obiectele respective şi în caseta de selecţie din bara Layers. apoi se apasă butonul Delete Layer. elemente de dimensionare. Pentru viewporturi: se afişează setările disponibile pentru viewporturi. La revenire din starea de dezactivare desenul este regenerat. Defpoints şi layerul curent nu pot fi şterse. sau efectuarea de setări. Layere-le neutilizate se pot elimina din desen cu comanda File » Drawing Utilities » Purge. Dezgheţarea se face dând clic în caseta de selecţie 17 . Layerele ce conţin obiecte nu pot fi şterse. Dacă utilizatorul se află în spaţiul hârtie va putea alege între următoarele opţiuni: o o Freeze – va avea ca efect îngheţarea obiectelor din layerul respectiv în toate viewporturile Vpfreeze . entitate sau nimic. elemente de text. apoi se dă clic pe pictograma de blocare. (pentru această operaţie trebuie ca utilizatorul să se afle în prealabil în paper space. în dreptul layerului respectiv. Operaţia de blocare se poate realiza în caseta de selecţie din bara de instrumente Layer. Se poate realiza în două moduri:  prin dezactivare: în caseta de selecţie din bara de instrumente Layer. care va restabili proprietăţile anterioare ale layerului respectiv. La revenire din starea de dezactivare nu are loc regenerarea desenului.). acesta poate fi blocat.25 şi stilul normal pentru imprimare la plotter. în dreptul layerului respectiv. Layerele 0. Pot fi create layere separate pentru linii de construcţie. O altă cale de blocare este în fereastra Layer Properties Manager. se selectează obiectele ce vor fi mutate apoi se selectează un obiect din layerul destinaţie. denumit "0". etc. Comutarea are loc mai lent.Ştergerea unui layer neutilizat: În fereastra Layer Properties Manager. iar în viewport-ul în care doreşte să efectuieze operaţia să fie deja activat model space). utilizatorul va putea alege tipul de setare dorit: pentru blocuri sau pentru viewporturi. Dacă se alege a doua opţiune. care nu poate fi şters sau redenumit şi căruia îi sunt asociate culoarea 7 (alb sau negru) linia continuă de grosime 0. se alege layerul în care urmează să fie mutate. dând clic pe pictograma ce reprezintă un lacăt din dreptul layerului respectiv. se dă clic pe pictograma ce reprezintă un bec. prin îngheţare: în caseta de selecţie din bara de instrumente Layer. Dacă se doreşte revenirea la setările anterioare. se foloseşte comanda Layer Previous de pe bara de formatare. Comanda:    Meniul Format  Layer Tools  Layer Freeze LAYFRZ în linia de comandă Se dă clic pe butonul Layer Freeze în bara Layers II Acţiune: Se solicită selectarea unui obiect din layerul ce va fi îngheţat.

denumit GROUP FILTER1. Afişarea dinamică a layerelor în AutoCAD 2007    Meniul Format  Layer Tools  Layer Walk Layer Walk în bara de instrumente Layers II LAYWALK în linia de comandă Acţiune: Va apărea caseta de dialog Layer Walk în care utilizatorul poate comuta rapid între layere. Se pot aplica filtre de selecţie a layerelor prin tastarea unor cuvinte cheie în caseta text. Pentru a selecta mai multe valori pentru o proprietate. Caseta de selecţie din bara de instrumente Layers va afişa doar layerele incluse în filtrul activ. exportul şi importul setărilor pentru layere Salvarea setărilor pentru layere se poate face în desen. Format » Layer Tools » Isolate Layer to Current Viewport Format menu » Layer Tools » Turn All Layers On Format menu » Layer Tools » Copy Objects to New Layer Afişarea unui layer într-un viewport în timp ce în toate celelalte este îngheţat: Activarea simultană a tuturor layerelor: Copierea unui obiect într-un layer nou: Acţiune: Se solicită selectarea obiectului ce va fi copiat. Această stare a layerelor salvată poate fi ulterior restaurată. Există două moduri de filtrare pentru layere:  Pe baza proprietăţilor layerelor – În fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul New Property Filter. Un filtru de layere limitează afişarea numelor acestora în Layer Properties Manager şi în bara de instrumente Layers. Tot înaceastă fereastră se pot purja layer-ele neutilizate. restaurarea. Dezgheţarea simultană a tuturor layerelor se face cu comanda Format » Layer Tools » Thaw All Layers. se dă clic dreapta în rândul de definire a filtrului şi se selectează comanda Duplicate Row. Pe rândul următor se trece a doua valoare ce va fi inclusă în filtru pentru proprietatea respectivă. Filtrare după grupuri . unde este afişată lista filtrelor. şi ordinea lor de afişare. va apărea un filtru nou. Va apărea caseta de dialog Layer Filter Properties. şi poartă numele de stare denumită a layerelor. Dacă se dă clic dublu în Layer Walk în dreptul unui layer sau grup de layere. Nu se va putea acţiona în acest mod asupra layerelor îngheţate într-un anumit viewport.În fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul New Group Filter. Filtrarea layerelor Utilizatorul poate controla care layere vor fi afişate în Layer Properties Manager. Revenirea la starea dinaintea operaţiei de izolare se realizează cu comanda:     Format menu » Layer Tools » Layer Unisolate.  Partea stângă a ferestrei Layer Properties Manager afişează trei filtre definite de program şi toate filtrele salvate de utilizator în desenul curent. Pentru eliminarea unui layer din filtru se dă clic dreapta pe layerul respectiv. Se selectează filtrul All pentru afişarea tuturor layerelor. în care se setează numele noului filtru şi criteriile de filtrare. pe pictograma Curent Viewport Freeze. acestea vor fi afişate permanent indiferent de filtrul de selecţie.din bara de instrumente Layer sau în Layer Properties Manager. unul de plecare şi altul destinaţie. Cu ajutorul tastei CTRL se pot face selectii multiple. Pentru salvare se procedează astfel: În 18 . Afişarea unui layer în timp ce toate celelalte sunt îngheţate:  Format menu » Layer Tools » Layer Isolate. Se dă apoi clic pe Apply sau OK. şi deplasarea obiectului copiat prin selectarea a două puncte. În partea stângă a ferestrei. Acţiune: Aplicaţia va cere selectarea unui obiect din layerul ce trebuie să rămână vizibil. apoi a unui obiect din layerul în care se copie. iar din meniul contextual se alege comanda Remove from Group Filter. Salvarea. apoi din lista acestora se selectează cele care urmează să fie incluse în filtru şi se trag în dreptul numelui filtrului din partea stângă a ferestrei.

obiectele vor căpăta această culoare. Aceeaşi operaţie se poate realiza în paleta Properties. Exportul setărilor pentru layere: În fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul Layer States Manager. în caseta de selecţie a culorii din bara Properties. iar blocurile vor lua culoarea layerului. punct. pentru a putea fi rapid disponibile în vederea utilizării.fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul Layer States Manager. În fereastra Layer States Manager se dă clic pe butonul Import. Odată cu alegerea tipului de linie se poate seta şi scara modelului liniei. De aici se selectează tipurile de linii dorite şi se dă clic pe OK. iar pentru sistemul de unităţi anglo-saxon se utilizează fişierul acad.lin. apoi se selectează setările ce urmează a fi restaurate. pe caseta Linetype. Se va deschide caseta de dialog Layer States Manager în care se apasă butonul New. apoi se închide fereastra. La începutul unui proiect se încarcă tipurile de linii necesare. independent de layer. Unui obiect i se poate atribui un tip de linie fie prin intermediul layerului în care este inclus. care va derula lista cu toate tipurile de linii care pot fi şterse. Se dă clic pe butonul Restore. sau pe NU pentru a o adăuga în Layer States Manager. Pentru a selecta mai multe tipuri de linii odată se ţine apăsată tasta CTRL. Încărcarea unui tip de linie se face astfel: Cu comanda Format  Linetype se deschide Linetype Manager. Pentru vizualiza toate tipurile de linii încărcate în desenul curent se dă clic în bara de instrumente Properties. fără a o restaura. Pentru a importa setările pentru layere: din alt desen. Din această listă se selectează tipurile de linii pe care utilizatorul doreşte să le şteargă apoi se dă clic pe butonul Purge. Tipurile de linii BYLAYER. Pentru ca toate obiectele ce urmează a fi desenate sa ia culoarea layeru-lui. pentru a controla dimensiunea segmentelor şi a spaţiilor dintre acestea. se va alege opţiunea BYLAYER. în timp ce se selectează prima şi ultima linie din grup. Atribuirea culorilor pe baza layerului face mai uşor de identificat fiecare layer în desen. în fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul Layer States Manager.lin. În fereastra Layer States Manager se selectează o stare denumită a layerelor. Tipuri de linii Un tip de linie reprezintă un model generat de succesiunea linie. apoi se dă clic pe butonul Export. Dacă se alege opţiunea BYBLOCK. Dacă se alege o culoare diferită. fie prin specificare explicită. obiectele vor căpăta culoarea 7 (alb/negru) dacă nu sunt grupate într-un bloc. iar pentru selecţia simultană unui grup de tipuri de linii consecutive. independent de layer. spaţiu. Pentru lucrul în sistem metric se utilizează fişierul acadiso. Unui obiect i se poate atribui o culoare fie prin intermediul layerului în care este inclus. Culorile mai sunt utilizate ca mod de a indica grosimea de linie in plotarea dependentă de culoare. Aici se va selecta nodul Linetypes. (un fişier cu extensia las). BYBLOCK şi CONTINUOUS nu pot fi şterse. Se selectează tipul de linie ce va fi descărcat si se dă clic pe Delete. In caseta New Layer State to Save se introduce numele dorit după care se dă clic pe OK. Cu comanda File  Drawing Utilities Purge se deschide caseta de dialog Purge. În caseta de dialog Load or Reload Linetypes se da clic pe butonul File pentru a selecta fişierul cu extensia lin pe care utilizatorul doreşte sa-l vizualizeze. Pentru a atribui o anumită culoare tuturor obiectelor ce urmează a fi desenate. În această fereastră se dă clic pe butonul Load. pentru o mai bună organizare a desenului. fie prin specificare explicită. apoi se dă clic pe butonul Yes pentru a restaura imediat starea denumită a layerelor. Exportul se va face sub forma unui fişier cu extensia las. se selectează culoarea dorită. În fereastra Layer States Manager se selectează o stare denumită a layerelor. se ţine apăsată tasta SHIFT. În rubrica Linetype definitions sunt listate toate tipurile de linii definite în fişierul selectat. Se va selecta fisierul dorit. Pentru a descărca tipurile de linie neutilizate:   Cu comanda Format  Linetype se deschide Linetype Manager. Restaurarea setărilor pentru layere: În fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul Layer States Manager. Tipul de linie atribuit unui obiect se poate schimba în unul din următoarele moduri:  Prin mutarea obiectului în alt layer 19 . Lucrul cu culori Folosirea culorilor într-un desen reprezintă un mijloc de a grupa vizual obiectele desenate.

dacă se dă clic pe butonul Show Details. lungimile segmentelor ce formează tipurile de linii se raportează la unităţile de măsură din paper space. În acest caz. O scară de redare mai mare va mări durata de regenerare a desenului pe sistemele mai puţin performante. Cu cât scara este mai mică. de la un capăt la altul al acesteia. Controlul grosimii liniilor Grosimea liniilor se utilizează pentru a deosebi tipuri de linii cu rol diferenţiat în desen. toate obiectele vor fi desenate cu tipul de linie atribuit layerului curent. până când vor fi reunite într-un bloc.  PLINEGEN=1 – Polilinia este generată continuu de la un capăt la altul Modul de generare al unei anumite polilinii poate fi modificat în fereastra Properties prin editarea proprietăţii Linetype Generation. În fereastra Linetype Manager. sub tabelul cu tipurile de linii vor fi afişate Factorul de scară global şi Factorul de scară curent pentru obiecte. toate obiectele vor fi desenate cu tipul de linie curent. în paleta Properties. chiar şi pentru obiectele desenate în model space. viewporturile pot avea zoom-uri diferite. se selctează tipul de linie dorit apoi se dă clic pe butonul Current. Valoarea Enabled corespunde modului de generare unitar al poliliniei. Factorul de scară curent pentru obiecte este controlat de variabila de sistem CELTSCALE. Obiectele sunt desenate cu tipuri de linie la scara dată de LTSCALE. Obiectele sunt desenate cu tipuri de linie la scara dată de LTSCALE. atât global cât şi individual. Valoarea Desabled corespunde modului de generare al poliliniei.5 va arăta identic cu o linie creată cu CELTSCALE = 1 într-un desen cu LTSCALE = 1. sau individual pentru fiecare obiect. Se deschide Linetype Manager. Dacă variabila de sistem TILEMODE = 0. în bara de instrumente Object Properties se alege tipul de linie dorit în caseta Linetype. prin schimbarea globală a scării tipului de linie.0. cu toate acestea tipurile de linii vor fi afişate identic. se va utiliza o altă scară a tipului de linie. cu repetarea modelului între vârfurile adiacente. se poate modifica scara tipurilor de linii în viewporturi diferite cu ajutorul variabilei de sistem PSLTSCALE. În cazul poliliniilor. Setarea tipului de linie pentru toate obiectele ce urmează a fi desenate se face cu comanda Format  Linetype. cât şi pentru cele ce urmează a fi desenate. apoi se va seta tipul de linie dorit. În mod curent. numărul de repetiţii ale modelului pe unitatea de lungime din desen este mai mare. Exemplu: O linie desenată cu CELTSCALE = 2 într-un desen cu LTSCALE = 0. obiectelor din bloc le va fi atribuit tipul de linie curent. Factorul de scară global este controlat de variabila de sistem LTSCALE. Liniile sunt reprezentate cu grosimea setată doar dacă este activat butonul LWT în bara de stare. Cu obiectul selectat. Din acest motiv nu este 20 . Dacă se selectează BYBLOCK. se dă clic pe rândul Linetype. care poate lua următoarele valori:  0 – Nu se face o modificare specială a scării tipului de linie.  Observaţii: 1. Scara de redare a grosimii liniilor în spaţiul model se poate modifica cu comanda Format  Lineweight. care schimbă scara tipului de linie pentru obiectele ce urmează a fi desenate. obiectele din viewporturi nu sunt regenerate automat cu noua scară pentru tipuri de linii. 2. 3. Lungimile segmentelor ce formează tipurile de linii se raportează la unităţile de măsură din spaţiul în care liniile sunt desenate (model space sau paper space). Acelaşi tip de linie se poate utiliza la scări diferite. scara pentru tipurile de linii. Scara la care este reprezentat un tip de linie este dată de produsul dintre valoarea CELTSCALE şi valoarea LTSCALE. variabila de sistem PLINEGEN controlează modul în care este generată linia pentru toate liniile ce urmează a fi desenate:  PLINEGEN=0 – Modelul poliliniei începe şi se termină cu un segment la fiecare vârf . este 1. astfel încât să fie vizibilă discontinuitatea liniei. 1 – Factorul de scară al viewport-ului guvernează factorul de scară al tipului de linie. Pentru segmentele scurte reprezentate cu tipuri de linii discontinui. Se vor utiliza comenzile REGEN sau REGENALL pentru a actualiza scara tipurilor de linii în fiecare viewport.  Cu obiectul selectat. La schimbarea valorii pentru variabila de sistem PSLTSCALE sau la utilizarea unor comenzi cum ar fi zoom cu PSLTSCALE=1. care schimbă scara tipului de linie pentru obiectele deja desenate. Când blocul este inserat într-un desen.   Dacă se selectează BYLAYER. În paper space.

Setarea grosimii curente de linie se poate face:  Cu comanda Format  Lineweight. până când vor fi reunite într-un bloc. Prin selectare în caseta Lineweight din bara de instrumente Properties. Aceasta este afişată în caseta Lineweight din bara de instrumente Properties. Prin editare în paleta Properties: Fără a avea o selecţie activă. La inserarea blocului într-un desen. toate obiectele vor fi desenate cu grosimea de linie atribuită layerului curent. obiectele nou create acoperind pe cele existente. În model space o linie de grosime 0 apare cu lăţimea de 1 pixel. Controlul afişării obiectelor suprapuse În general obiectele care apar suprapuse în desen. vor fi afişate în ordinea în care au fost create.necesară sau recomandată setarea grosimii liniilor în spaţiul model. toate obiectele vor fi desenate cu grosimea de linie curentă.   Dacă se selectează BYLAYER. Liniile vor fi plotate cu grosimea lor reală. Grosimea de linie curentă este grosimea de linie utilizată pentru desenarea oricărui obiect. Dacă se selectează BYBLOCK. se va marca opţiunea Display Lineweight. indiferent de nivelul de zoom sau tipul de linie. indiferent dacă afişarea grosimii tipului de linie este activată. până când o altă grosime de linie devine curentă. se dă clic pe rândul aferent grosimii de linie si din meniul afişat se va selecta grosimea dorită. obiectelor din bloc le va fi atribuit tipul de linie curent. Dacă totuşi se doreşte afişarea grosimii unor linii în spaţiul model. pe când în paper space liniile apar la grosimea la care vor fi plotate. se recomandă ca acestea să fie desenate ca polilinii cu grosime. Suprapunerea obiectelor nu poate fi controlată decât în cadrul aceluiaşi mediu de lucru (model sau paper space) Pentru a schimba ordinea afişării obiectelor: în meniul Tools se accesează comanda potrivită din submeniul Draw Order în bara de instrumente Draw Order se dă clic pe butonul aferent comenzii dorite 21 . Se va deschide caseta de dialog Lineweight Settings în care se selectează grosimea de linie curentă. Pentru a afişa grosimile liniilor la valoarea lor curentă.

reprezentând poziţia exactă a punctului. Se dă clic dreapta în fereastra de afişare a coordonatelor. 22 . respectiv polar. Acest mod este disponibil atunci când se desenează obiecte care presupun introducerea a cel puţin două puncte. In linia de comandă vor fi afişate valorile coordonatelor punctului. Introducerea coordonatelor Introducerea coordonatelor carteziene absolute:  Dacă modul dinamic de introducere a datelor este activat. va fi activat unul din cele trei moduri de afişare a coordonatelor.y. dacă este activat modul dinamic de introducere a datelor Se pot introduce coordonatele absolute ale punctelor (raportate la origine) sau coordonate relative (raportate la poziţia ultimului punct specificat). Coordonatele punctului solicitat se vor introduce în linia de comandă. Afişarea se poate face în trei moduri diferite:    Static: conţinutul ferestrei se actualizează doar la specificarea unui punct Dinamic: conţinutul ferestrei se actualizează odată cu modificarea poziţiei cursorului Afişarea unghiului si distanţei: se face sub forma (distanţă < unghi) şi se actualizează odată cu modificarea poziţiei cursorului. în spaţiul desenului va apărea un mic semn. La fiecare nou clic. Se dă clic în fereastra de afişare a coordonatelor. Accesarea comenzii:    Tools  Inquiry  ID Point Butonul ID Point în bara de stare Inquiry ID în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia solicită indicarea în spaţiul desenului a locaţiei punctului. Dacă variabila de sistem BLIPMODE are valoarea 1. Poziţia curentă a cursorului este indicată în prima fereastră din partea stângă a barei de stare. În meniul contextual afişat se alege modul dorit. Localizarea vizuală a unui punct în spaţiul desenului se face tot cu ajutorul comenzii ID Point. Metode de introducere a coordonatelor:    Indicarea unui punct in spaţiul de lucru cu ajutorul cursorului Introducerea valorii coordonatelor în linia de comandă Introducerea valorii coordonatelor în caseta din dreptul cursorului. Se modifică valoarea variabilei de sistem COORD. Aceasta poate lua una din următoarele valori: o o o 0 pentru afişare statică 1 pentru afişare dinamică 2 pentru afişarea unghiului şi distanţei Schimbarea modului de afişare a coordonatelor în bara de stare:    Comanda ID Point Afişarea valorilor pentru coordonatele unui punct din desen se face cu comanda ID Point.Lecţia 3 Utilizarea instrumentelor de precizie Utilizarea coordonatelor şi a sistemelor de coordonate Pentru indicarea coordonatelor plane în AutoCAD se folosesc sistemele de coordonate cartezian. coordonatele se vor introduce în fereastra de lângă cursor cu sintaxa: #x.

Definirea originii unui nou UCS: Accesarea comenzii:    Meniul Tools  New UCS  Origin În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul Origin UCS în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia solicită introducerea coordonatelor pentru noul punct de origine. Schimbarea unghiului de rotire al UCS-ului în 2D: Accesarea comenzii:    Meniul Tools  New UCS  Z În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul Z UCS în linia de comandă. În fereastra deschisă se selectează World. apoi se dă clic pe butoul Set Current. iar axa X va fi coincidentă sau tangentă cu obiectul. Într-un desen nou creat aceste două sisteme de coordonate coincid. originea va fi situată în centrul obiectului. cât şi în linia de comandă. Toate operaţiile de editare în desen fac referinţă la UCS-ul curent. Dacă obiectul este un arc. Acţiune: Se va selecta obiectul la care se aliniază UCS-ul. Alinierea UCS-ului la un obiect din desen: Accesarea comenzii:    Meniul Tools  New UCS  Object În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul Object UCS în linia de comandă. Se aplică parametrul Z. Introducerea coordonatelor carteziene relative se face cu sintaxa @x. 23 . Acţiune: Aplicaţia solicită introducerea unghiului de rotire a axelor. cât şi în linia de comandă.y atât în modul dinamic de introducere a datelor. un cerc sau o elipsă. coordonatele se vor introduce în linia de comandă cu sintaxa: distanţă<unghi. Introducerea coordonatelor polare relative se face cu sintaxa @distanţă<unghi atât în modul dinamic de introducere a datelor. Sistemul de coordonate al utilizatorului (UCS) este mobil. În vederile 2D axa X este orizontală. axa Y verticală iar originea se află la intersecţia axelor X şi Y. Dacă modul dinamic de introducere a datelor este dezactivat. Toate obiectele dintr-un fişier dwg sunt definite în funcţie de WCS. coordonatele se vor introduce în fereastra de lângă cursor cu sintaxa: #distanţă<unghi. Introducerea coordonatelor polare absolute:   Dacă modul dinamic de introducere a datelor este activat. coordonatele se vor introduce în linia de comandă cu sintaxa: x. Sisteme de coordonate În orice desen sunt definite două sisteme de coordonate: Sistemul de coordonate universal (WCS) este fix. Restaurarea UCS-ului pentru a fi coincident cu WCS. Se aplică parametrul O.y. Accesarea comenzii:  Meniul Tools  New UCS  World sau Meniul Tools  Named UCS. Introducerea directă a distanţelor se face prin deplasarea cursorului pe direcţia dorită şi introducerea distanţei faţă de ultimul punct introdus. iar axa X va fi dată de direcţia liniei ce uneşte originea cu punctul în care a fost selectat obiectul. Dacă modul dinamic de introducere a datelor este dezactivat. Originea se va situa la capătul cel mai apropiat al obiectului.

apoi se introduce numele pentru UCS-ul nou creat.  În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul World UCS în linia de comandă. apoi se dă clic pe butoul Set Current. caseta din dreptul cursorului asigură spaţiu pentru introducerea datelor de către utilizator. Se aplică parametrul W. Revenirea la UCS-ul anterior: Accesarea comenzii:  Meniul Tools  New UCS  Previous sau Meniul Tools  Named UCS. Modul dinamic de introducere a datelor nu este conceput să înlocuiască linia de comandă. În fereastra deschisă se selectează numele UCS-ului salvat de utilizator pe care acesta doreşte să-l restaureze. pentru a ajuta utilizatorul să se concentreze pe spaţiul de desenare. Un mod convenabil de organizare a spaţiului ar consta în deblocarea ferestrei de comandă şi activarea proprietăţii acesteia de auto-ascundere. informaţia afişată în dreptul cursorului se actualizează în funcţie de deplasarea cursorului. În fereastra deschisă se selectează UCS-ul ce urmează a fi şters. se dă clic dreapta şi în meniul contextual deschis se alege Rename. Atunci când o comandă este activă. Modul în care este afişată pictograma UCS-ului este controlat de comenzile din meniul View  Display  UCS Icon sau prin tastarea comenzii UCSICON în linia de comandă. Există operaţii care pot fi completate doar în linia de comandă. În fereastra deschisă se selectează Unnamed. UCSMAN în linia de comandă Restaurarea unui UCS salvat: Accesarea comenzii:   Meniul Tools  Named UCS. Pentru aplicarea UCS-ului din viewport-ul curent în toate celelalte viewporturi se introduce parametrul a în linia de comandă. 24 . se dă clic dreapta şi în meniul contextual deschis se alege Delete. în dreptul acestui câmp va apărea pictograma unui lacăt. În acest mod suprafaţa de desenare devine mai mare. Utilizatorul poate în acest moment să introducă o valoare în al doilea câmp. Se aplică parametrul P. Se poate realiza o dezactivare temporară prin apăsarea continuă a tastei F12. Atunci când modul dinamic de introducere a datelor este activat. Activarea şi dezactivarea modului dinamic de introducere a datelor se face dând clic pe butonul DYN din bara de stare sau apăsând tasta F12. Dacă se apasă ENTER fără a introduce a doua valoare. În fereastra deschisă se selectează Previous. iar poziţia cursorului este limitată de valoarea introdusă.   Salvarea unui nou UCS: După definirea acestuia se lansează comanda Named UCS:   Meniul Tools  Named UCS. UCSMAN în linia de comandă . Aplicarea unui UCS în alte viewporturi: În bara de instrumente se dă clic pe butonul Apply Pentru aplicarea UCS-ului din viewport-ul curent într-un alt viewport se dă clic în viewport-ul căruia urmează să i se aplice UCS-ul. aplicaţia va interpreta prima valoare ca pe o distanţă introdusă direct. Modul dinamic de introducere a datelor Acest mod de lucru asigură o interfaţă de introducere a comenzilor în dreptul cursorului. UCSMAN în linia de comandă. apoi se dă clic pe butoul Set Current. După tastarea unei valori în câmpul de introducere a datelor urmată de apăsarea tastei TAB. În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul UCS Previous UCS în linia de comandă. Paşii necesari pentru finalizarea unei comenzi sunt similari celor urmaţi atunci când se tastează comanda în linia de comandă. Ştergerea unui UCS salvat: Accesarea comenzii:   Meniul Tools  Named UCS.

se apasă tasta direcţională DOWN ARROW. Pentru modificarea setărilor privind modul de introducere a datelor se dă clic dreapta pe butonul DYN din bara de stare şi se alege opţiunea Settings din meniul contextual afişat. câmpurile de lângă cursor pot afişa următoarele informaţii. Pentru punctul al doilea şi următoarele programul este setat să primească coordonate polare relative. Introducerea dimensională a datelor se poate utiliza cu comenzile ARC. Observaţii: Pentru a nu încărca inutil imaginea. ELLIPSE. introducerea prefixelor se poate face şi din meniul contextual. Pentru a accesa una din valorile introduse recent se apasă tasta UP ARROW. nu şi pentru cele din layerele dezactivate. Pentru a vizualiza şi selecta opţiunile oferite de comandă. Modul de lucru Object Snap funcţionează doar pentru obiectele vizibile în desen la momentul respectiv. se recomandă ca setările în cazul introducerii dimensionale a datelor să se facă astfel încât să fie afişate doar informaţiile dorite de utilizator. Pointer input): Când această componentă este activă. şi PLINE. LINE. după prima valoare se tastează virgula (. lângă cursor sunt afişate valorile pentru distanţă şi unghi. Se alege din meniul afişat opţiunea adecvată şi apoi se selectează obiectul la care se aplică proprietatea respectivă. grips). Dacă în locul coordonatelor polare se doreşte introducerea de coordonate carteziene. prompt-urile sunt afişate într-un câmp. în locul liniei de comandă. În acest sens se utilizează opţiunea Object Snap. Mod de activare a funcţiei AutoSnap:  Meniul Tools  Drafting Settings 25 . Corectarea acesteia se face prin suprascriere. ca alternativă la linia de comandă. înseamnă că sunt disponibile opţiuni pentru comanda în curs. Atunci când se editează un obiect cu ajutorul manipulatorilor (eng. Când ambele moduri de lucru sunt activate. Comutarea între câmpurile de introducere a datelor se face cu tasta TAB. iar pentru a introduce coordonate absolute în raport cu WCS se tastează prefixul *. Când este necesară introducerea unui punct. în dreptul cursorului. CIRCLE. valorile coordonatelor acestuia se pot tasta în câmpurile din dreptul cursorului. În acest caz nu este necesară tastarea prefixului @. Culoarea roşie pe care o capătă un câmp de introducere dinamică a datelor semnifică o valoare eronată. se apasă tasta SHIFT şi clic dreapta. Aceste valori sunt actualizate pe măsură ce poziţia cursorului se schimbă.Există trei componente ale modului dinamic de introducere a datelor: Introducerea datelor la cursor (eng. Pentru a defini un punct pe baza unei anumite proprietăţi geometrice a unui obiect vizibil în desen. Pentru a introduce coordonate absolute în raport cu UCS se tastează prefixul #. şi o comandă este în curs. Dacă în câmpul din dreptul cursorului este vizibilă o pictogramă reprezentând o săgeată. Prompt-uri dinamice: Când acest mod de lucru este activat. după care apasă tasta ENTER. Utilizatorul poate utiliza interfaţa din dreptul cursorului pentru a răspunde la solicitările aplicaţiei. poziţia cursorului este afişată sub formă de coordonate în dreptul acestuia. Dacă funcţia AutoSnap este activă. Utilizatorul va apăsa succesiv tasta DOWN ARROW până când în dreptul opţiunii pe care acesta urmează să o aleagă apare un punct.       Lungimea originală O lungime ce se actualizează pe măsură ce se deplasează manipulatorul Diferenţa de lungime Unghiul Diferenţa unghiulară Raza în cazul arcelor Mărimile unghiulare în cazul editării obiectelor cu ajutorul manipulatorilor vor avea valori de maxim 180°. introducerea dimensională a datelor are prioritate. În acest mod de lucru. Aderarea la locaţii situate pe obiecte (Object Snap) Adesea în AutoCAD este utilă definirea unor puncte pe baza proprietăţilor geometrice ale diverselor obiecte reprezentate în desen. punctul va fi selectat automat la apropierea cursorului de obiectul respectiv. Va apărea o casetă de dialog în care se pot face setările necesare pentru toate cele trei moduri de lucru. Introducerea dimensională a datelor: Când această componentă este activă şi o comandă în curs solicită un al doilea punct.).

conform UCS-ului curent. Pentru a dezactiva temporar funcţia Object Snap Tracking se apasă butonul OTRACK din bara de stare. la pagina Snap and Grid. se apasă tasta F3 sau se tastează la linia de comandă OSNAP. modul de construcţie a reţelei (rectangular. ale căror proprietăţi geometrice pot fi detectate cu funcţia AutoSnap activată. Pentru ca funcţia Object Snap să ignore liniile de haşură din desen. Dacă în Drating Settings au fost setate mai multe proprietăţi geometrice sesizabile. La intersecţia lor apar marcaje în formă de cruce. Funcţia Object Snap Tracking permite deplasarea cursorului pe direcţii generate prin recunoaşterea de locaţii aflate pe acelaşi obiect sau pe obiecte diferite. Configurarea setărilor pentru funcţia AutoSnap se poate realiza cu comanda Options din meniul Tools. limitele reţelei. Aceasta se deschide în unul din următoarele moduri:           meniul Tools  Drafting Settings clic dreapta pe unul din butoanele SNAP sau GRID din bara de stare cu alegerea opţiunii Settings. Deschiderea (Aperture box) delimitează spaţiul din jurul cursorului în interiorul căruia opţiunile Object snap sunt evaluate în raport cu obiectele peste care trece cursorul. se introduce în linia de comandă variabila de sistem OSOPTIONS. 26 . care permit aderarea cursorului. În bara de instrumente Object Snap se dă clic pe butonul OSnap Settings . distanţa între puncte. Proprietăţile reţelei de puncte ajutătoare se configurează în caseta de dialog Drafting Settings. Se poate opta pentru afişarea sau nu a deschiderii şi pentru modificarea dimensiunii acesteia. căreia i se atribuie valoarea 1. Se pot seta: Reţeaua de puncte poate fi făcută vizibilă: Funcţia Snap se activează: Modul de lucru ortogonal restricţionează deplasarea cursorului pe direcţiile orizontală şi verticală.  În bara de stare se dă clic dreapta pe butonul OSNAP şi se selectează opţiunea Settings Se va deschide caseta de dialog Drafting Settings la pagina Object Snap. se poate afişa o reţea de puncte pe suprafaţa de desenare. sau din bara de instrumente Object Snap. Aceste puncte nu se vor plota şi au rolul de a ghida mişcarea cursorului şi a uşura aprecierea distanţelor în planul desenului. În fereastra desenului aceste direcţii sunt vizibile sub forma unor linii infinite de culoare albă punctate. cursorul va adera la cel mai apropiat punct al reţelei în timpul deplasării. se apasă butonul OSNAP din bara de stare. Magnet atrage şi blochează cursorul în punctul cel mai apropiat evidenţiat de un snap. Restricţionarea deplasării cursorului Modurile de lucru Snap şi Grid: Pentru a facilita lucrul în AutoCAD. iar la pagina Drafting se pot face toate setările necesare. se apasă tasta F11 sau se tastează la linia de comandă OTRACK.Simbolul grafic îşi modifică forma în funcţie de tipul de snap pe care îl recunoaşte. Se poate seta dimensiunea şi culoarea acestui simbol.   Modurile Object Snap se pot accesa uşor dând clic dreapta cu tasta SHIFT apăsată (dacă utilizatorul nu a configurat altfel butoanele mausului). Dacă opţiunea Snap este activă.  Marker activează afişarea simbolului grafic la recunoaşterea locaţiilor detectabile cu Object Snap. unde se pot activa sau dezactiva modurile Object Snap şi Object Snap Tracking şi se selectează proprietăţile geometrice ale locaţiilor care vor fi sesizate la apropierea cursorului de un obiect vizibil. izometric sau polar). relativ la obiectele din proximitatea cursorului. dacă se dă clic pe butonul GRID din bara de stare din meniul Tools  Drafting Settings la pagina Snap and Grid cu tasta F7 din meniul Tools  Drafting Settings la pagina Snap and Grid dând clic pe butonul SNAP din bara de stare. Se va deschide fereastra Options. cu tasta TAB se pot activa pe rând aceste opţiuni. Pentru a dezactiva temporar funcţia AutoSnap.

la pagina Polar Tracking. atunci când se cer coordonatele punctului următor. Comenzi de selectare şi ştergere Comenzi de selectare Comanda de selectare a obiectelor este cel mai des utilizată în AutoCAD. precum şi afişarea semnificaţiei lor. de către aplicaţie. indicând cu ajutorul cursorului fiecare obiect. Introducerea directă a distanţei este utilă în trasarea liniilor atunci când se cunoaşte direcţia acestora. prin trasarea unei ferestre în spaţiul desenului. Fereastra se defineşte indicând două puncte reprezentând două colţuri diagonal opuse ale acesteia. pentru a defini fereastra de selecţie. se va comuta între obiectele respective. Utilizatorul poate configura unghiurile pentru modul Polar Tracking în meniul Tools  Drafting Settings. în setul de selecţie vor fi incluse toate obiectele parţial sau total incluse în fereastră. După introducerea primului punct. care se setează în meniul Tools  Drafting Settings la pagina Snap & Grid.Activare:    Se dă clic pe butonul ORTHO din bara de stare Se menţine apăsată tasta SHIFT în timpul editării (activare temporară). Pentru a elimina un obiect din selecţie. Observaţie: Modul Object Snap are prioritate faţă de acest mod de editare. Metode de selecţie:  individual. În cazul unor obiecte foarte apropiate. se tastează la linia de comandă semnul < urmat de valoarea unghiului definit de cele două puncte. în mod temporar. Pentru a vizualiza toate opţiunile comenzii se va tasta ? (semnul întrebării) în linia de comandă. Restricţionarea mişcării cursorului la o dreaptă care face un anumit unghi cu orizontala este aplicabilă în cazul comenzilor care cer introducerea succesivă a mai mult de un singur punct. Sintaxă: SELECT Acţiune: Cursorul va lua forma specifică operaţiilor de selecţie. Window – se va defini o fereastră de selecţie. iar cu SPACEBAR. Last – va fi selectat ultimul obiect creat 27     Parametrii comenzii: . acesta va fi indicat cu mausul în timp ce se menţine tasta SHIFT apăsată. Se introduce primul punct. Prin introducerea de coordonate în linia de comandă. pentru selectare se va menţine tasta SHIFT apăsată. Dacă fereastra se trasează de la stânga la dreapta. Vor fi incluse în selecţie doar obiectele complet incluse în fereastră indiferent de direcţia de trasare a acesteia. Activarea modului de lucru Polar Tracking se poate face:    din meniul Tools  Drafting Settings la pagina Polar Tracking dând clic pe butonul POLAR din bara de stare cu tasta F10 Modul ortogonal nu poate fi folosit în acelaşi timp cu modul de lucru Polar Tracking. într-o casetă în dreptul cursorului. iar în linia de comandă va apărea solicitarea de selectare a obiectelor. dificil de indicat. Se apasă tasta F8 Modul de lucru Polar Tracking presupune trasarea automată. se trasează direcţia cu ajutorul modului AutoTracking şi se introduce distanţa de la tastatură. până va fi evidenţiat obiectul ce trebuie selectat după care se apasă tasta ENTER. deşi nu apare întotdeauna în mod explicit. prin apăsare repetată. Modul de lucru Polar Tracking poate fi asociat cu modul Polar Snapping. Prin trasarea ferestrei de la dreapta spre stânga. Unghiurile se definesc în raport cu UCS-ul curent şi cu convenţiile privind măşurarea unghiurilor incluse în desen. vor fi incluse în selecţie doar obiectele complet incluse în fereastră. a unor linii ajutătoare ce marchează anumite unghiuri cu valoare fixă. Deplasarea cursorului va fi astfel restricţionată la dreapta definită de primul punct şi unghiul introdus.

etc. 28 .se va defini o fereastră de selecţie. Comanda Quick Select Accesarea comenzii:     Meniul Tools  Quick Select Se dă clic dreapta în spaţiul de desenare fără a avea nici un obiect selectat şi din meniul contextual se selectează comanda Quick Select Se tastează QSELECT în linia de comandă. Acesta va trebui să aibă toate laturile neadiacente disjuncte. culoare. Group – Vor fi selectate toate obiectele dintr-un grup de selecţie. corespunzător dacă se comută imediat lucrul în alt spaţiu. Fence – vor fi selectate toate obiectele ce traversează o barieră de selecţie. prin indicare cu mausul. Aplicaţia solicită utilizatorului să definească bariera sub forma unei linii poligonale deschise. care se poate autointersecta. Previous – selectează cel mai recent set de selecţie.). După selectarea acestui obiect. Add – reprezintă modul curent de selecţie. se utilizează comenzile Quick Select respectiv Filter. Remove – se pot elimina din setul de selecţie obiecte prin indicarea cu mausul. WPoligon – se va defini un poligon de selecţie. Box – se va defini o fereastră de selecţie.    Crossing . Acest set este anulat de operaţiile de ştergere a obiectelor de pe desen. în linia de comandă nu va mai apărea promptul pentru selectarea altor obiecte. Y. CPoligon – se va defini un poligon de selecţie. Vor fi incluse în selecţie toate obiectele parţial sau total incluse în fereastră indiferent de direcţia de trasare a acesteia. fără alt parametru. All – vor fi selectate toate obiectele aparţinând layerelor vizibile. Acesta va trebui să aibă toate laturile neadiacente disjuncte. Obiectele nou selectate vor fi adăugate la selecţia existentă. Se dă clic pe pictograma Quick Select din paleta Properties. Comanda funcţionează similar modului de selecţie prin indicarea ferestrei de selecţie.         Pentru selectarea multiplă a obiectelor pe baza proprietăţilor acestora sau după tipuri de obiecte. în care se poate defini un filtru de selecţie. Single – va permite selecţia unui singur obiect. Auto – comută pe modul de selecţie automat aplicabil fără lansarea comenzii SELECT de la tastatură. Z permit definirea de filtre dependente de proprietăţile obiectelor (valori ale coordonatelor. Vor fi incluse în selecţie toate obiectele complet sau parţial incluse în poligon. Acţiune: Se va deschide caseta de dialog pentru selectare rapidă. AutoCAD memorează dacă selecţiile au fost făcute în spaţiul model sau spaţiul hârtie. Grupurile de selecţie se creează cu comanda FILTER introdusă in linia de comandă. Se va introduce în linia de comandă numele grupului. Comanda Filter Accesarea comenzii: Se tastează FILTER în linia de comandă Acţiune: Se va deschide caseta de dialog Filter pentru selecţia obiectelor (Object Selection Filters) care conţine următoarele rubrici:    Filter Property List – afişează o listă de criterii pe baza cărora s-a constituit filtrul curent (cel selectat în caseta de selecţie Current) Select Filter – adaugă criterii la filtrul curent. Vor fi incluse în selecţie doar obiectele complet incluse în poligon. şi sunt ignorate. Lista conţine tipuri de obiecte ce se pot filtra şi operatori logici. O alternativă la această opţiune o reprezintă indicarea obiectelor cu mausul în timp ce se menţine tasta SHIFT apăsată. Parametrii X.

Selectable – specifică dacă noul grup va fi sau nu selectabil. Dacă un grup este selectabil. Unnamed – Indică faptul că grupul nou creat nu are nume. Comanda GROUP lansată din linia de comandă deschide caseta de dialog Object Grouping. Add – Adaugă obiecte la grupul selectat. grupurile reprezintă un mod convenabil de organizare. Vor fi selectate doar obiectele incluse total sau parţial în fereastră. Aici se pot afişa. Include Unnamed – specifică dacă vor fi afişate în listă şi grupurile nedenumite. Selecţia se va face cu fereastră de la dreapta la stânga. Grupurilor nedenumite li se atribuie automat un nume de forma *An unde n reprezintă un contor ce se modifică la adăugarea fiecărui nou grup nedenumit. Edit Item – Mută un criteriu din lista de criterii în spaţiul de selecţie a criteriilor pentru editare. Explode – Şterge definiţia grupului selectat. Grupurile sunt seturi salvate de obiecte ce pot fi selectate şi editate împreună sau separat. Add Selected Object – Adaugă la filtru un obiect ce va fi selectat din desen. grupul va rămâne în continuare definit. New – creează un grup nou din obiectele selectate. Change Group – Modifică grupurile existente. Delete – Şterge un criteriu din lista de criterii Clear List – Şterge toate criteriile din lista de criterii a filtrului curent Named Filters – În acest spaţiu se afişează. Create Group – Specifică proprietăţile pentru grupurile nou create. este anularea operaţiei respective. identifica. care se încadrează în filtrul de selecţie. Rubrici: Group Name – afişează numele grupurilor existente.        Add to List – Adaugă criteriul de filtrare nou creat la lista de criterii. Group Identification – afişează numele şi descrierea (dacă există) grupului selectat în lista Group Name. salvează şi şterg filtre. Highlight – evidenţiază în spaţiul desenului obiectele componente ale grupului selectat. Pentru a utiliza această opţiune trebuie dezactivată opţiunea Selectable. fără spaţii între ele. În lista grupurilor existente. Group Description – în această rubrică se introduce o descriere a grupurilor nou create (opţional) şi se afişează descrierea grupurilor selectate. Re-Order – Afişează caseta de dialog Order Group în care poate fi schimbată ordinea obiectelor în cadrul grupului. crea şi modifica grupurile de obiecte. Group Name – în această rubrică se introduce numele unui nou grup sau apare numele grupului selectat în lista grupurilor existente. Remove – elimină obiecte din grupul selectat. Fiind Name – afişează numele grupului căruia îi aparţine un obiect. utilizând numele şi descrierea introduse în casetele Group Name şi Description. Chiar dacă se elimină toate obiectele dintr-un grup. Apply – Caseta de dialog este închisă. prin selecţia unui singur obiect din grup va fi selectat tot grupul. Rename – Redenumeşte grupul selectat cu numele introdus în caseta Group Name din rubrica Group Identification. Corectarea erorilor Cea mai uzuală cale de a corecta o operaţie eronat executată. Descrierea poate avea maxim 64 caractere. Description – actualizează descrierea grupului selectat. Filtrul curent va fi utilizat în selecţiile viitoare. Pentru obiectele din desen ce trebuie manipulate ca o unitate. Aplicaţia va solicita selectarea unui obiect. Foarte multe comenzi de editare din AutoCAD au la rândul lor opţiuni de refacere a unor paşi intermediari. Substitute – Inlocuieşte un criteriu din lista de criterii cu criteriul de filtrare nou creat. 29 . Acest lucru se realizează cu comanda Undo. Numele unui grup va avea maximum 31 caractere. Selectable – specifică dacă grupul este sau nu selectabil. Selectable – specifică dacă un grup este sau nu selectabil. numele va fi scris cu majuscule.

Pentru a reface mai multe operaţii anulate cu comanda Undo. Back – pune un marcaj în informaţia memorată pentru comanda Undo. Se dă clic pe butonul Redo în bara de instrumente principală. După introducerea opţiunii Begin. Control – limitează sau dezactivează comanda Undo Begin. Mark. De aici se pot selecta comenzile ce urmează să fie anulate. Acţiune: Va fi anulată ultima operaţie. dacă se dă clic pe săgeata din dreptul pictogramei. se va anula întregul grup de operaţii care a fost necesar pentru finalizarea comenzii respective. va fi afişată lista ultimelor comenzi executate. Opţiunea Back elimină câte un marcaj la fiecare utilizare. Se tastează REDO în linia de comandă Acţiune: Va fi refăcută ultima operaţie anulată. Se pot face oricâte marcaje. Se dă clic în spaţiul desenului fără a avea o selecţie activă sau o comandă în curs. La lansarea comenzii din linia de comandă utilizatorul poate introduce numărul de comenzi ce vor fi anulate. Accesarea comenzii U:     Meniul Edit  Undo … unde punctele reprezintă ultima comandă finalizată. Efectul comenzii Undo poate fi anulat dacă se lansează imediat comanda Redo. Opţiunea Back anulează toate operaţiile până la acest marcaj. Se dă clic pe butonul Undo Se tastează U în linia de comandă Se tastează CTRL + Z în bara de instrumente principală. iar din meniul contextual afişat se va selecta Undo … unde punctele reprezintă numele ultimei comenzi. Se tastează UNDO în linia de comandă Acţiune: Când comanda Undo se lansează din meniul Edit sau cu combinaţia de taste CTRL + Z. până la utilizarea opţiunii End. Se dă clic în spaţiul desenului fără a avea o selecţie activă sau o comandă în curs. Fiecare lansare a comenzii U va duce la anularea pe rând a câte unei operaţii.    Comanda U permite anularea ultimei operaţii finalizate. va fi anulată ultima comandă finalizată. De regulă această opţiune este activată. Operaţiile efectuate în afara desenului curent. plotarea sau scrierile în fişiere nu pot fi refăcute. se lansează comanda Mredo imediat după finalizarea comenzii Undo.Accesarea comenzii Undo:    Se dă clic pe săgeata din dreptul butonului Undo în bara de instrumente principală. sau poate alege dintr-o serie de parametri:  Auto – când această opţiune este activată toate etapele unei comenzi sunt grupate. Acţiune: . End – grupează o succesiune de acţiuni într-un set.    Se dă clic pe săgeata din dreptul butonului Redo Se tastează MREDO în linia de comandă Se tastează CTRL +Y 30 în bara de instrumente principală. Accesarea comenzii Redo:     Meniul Edit  Redo … unde punctele reprezintă ultima comandă finalizată. cum ar fi salvările. astfel încât prin lansarea comenzii Undo. La lansarea comenzii din bara de instrumente principală. toate acţiunile ce urmează devin parte a acestui set. iar din meniul contextual afişat se va selecta Redo … unde punctele reprezintă numele ultimei comenzi anulate.

utilizatorul poate introduce numărul de comenzi ce vor fi anulate. De aici se pot selecta comenzile ce urmează să fie refăcute. de unde pot fi lipite în alte documente compatibile cu Windows. sau poate alege dintr-o serie de parametri: All – vor fi refăcute toate acţiunile anulate. copiere şi lipire din Windows Prin operaţia de decupare obiectele sunt eliminate din desen şi depozitate în Clipboard. ceea ce permite păstrarea rezoluţiei maxime. La lansarea comenzii din linia de comandă sau cu combinaţia de taste CTRL+Y. va fi afişată lista ultimelor comenzi anulate. Accesarea comenzii Cut:    Meniul Edit  Cut sau din meniul contextual CUTCLIP în linia de comandă CTRL+X de la tastatură Prin copiere. Utilizarea funcţiilor de decupare. informaţia privind obiectele supuse acestei operaţii este depozitată în Clipboard sub formă vectorială (format WMF). dacă se dă clic pe săgeata din dreptul pictogramei Redo. Ştergerea obiectelor Se pot şterge obiecte desenate prin oricare din următoarele metode:      Prin selectarea acestora şi apăsarea tastei DELETE sau a combinaţiei CTRL+X Cu ajutorul comenzii Erase Meniul Modify  Erase Clic pe butonul din bara de instrumente Modify Mod de accesare a comenzii Erase: Se tastează ERASE în linia de comandă.La lansarea comenzii din bara de instrumente principală. O comandă de ştergere se poate anula cu una din comenzile Undo sau OOPS. Accesarea comenzii Copy:       Meniul Edit  Copy sau din meniul contextual COPYCLIP în linia de comandă CTRL+C de la tastatură Meniul Edit  Paste sau din meniul contextual PASTECLIP în linia de comandă CTRL+V de la tastatură Lipirea obiectelor din Clipboard în alte documente AutoCAD se face prin oricare din următoarele metode: 31 . Last – va fi refăcută doar ultima acţiune. Comanda OOPS se poate lansa cu sintaxa OOPS din linia de comandă şi anulează o operaţie de ştergere.

sau selecţia dintr-un set de opţiuni: Desenarea arcelor de cerc Accesarea comenzii:     Meniul Draw  Arc Se dă clic pe butonul Arc din bara de instrumente Draw Se tastează ARC sau A în linia de comandă Start Point – se va specifica punctul de start al arcului.Lecţia 4 Desenarea obiectelor geometrice Desenarea liniilor Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Line Se dă clic pe butonul din bara de instrumente Draw Se tastează LINE sau L în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia cere introducerea primului punct de capăt apoi a celui de-al doilea. Tangent. După introducerea celui de-al doilea punct. Center – se indică centrul cercului din care face parte arcul şi se oferă un set nou de opţiuni:  End Point – va fi desenat un arc în sens antiorar. având al doilea capăt la capătul razei imaginare trasate între centrul cercului şi al treilea punct. 2P (Two Points) – va fi desenat un cerc prin specificarea capetelor unui diametru. 3P (Three Points) – va fi desenat un cerc prin specificarea a trei puncte pe circumferinţă. comanda se finalizează prin apăsarea tastei ENTER. Primul şi al treilea punct reprezintă capetele arcului. care permite conectarea următoarei linii cu primul capăt al primei linii. Dacă au fost desenate deja două linii consecutive. Aplicaţia va oferi un set nou de opţiuni: o o Second Point – va fi desenat un arc prin specificarea a trei puncte pe circumferinţă. tangent la două obiecte selectate de acesta. cu centrul şi punctul de start specificate deja. Dacă se apasă ENTER fără a introduce acest punct. După desenarea unei linii. comanda este reluată automat. Primul capăt al noii linii va coincide cu cel de-al doilea capăt al liniei precedente. arcul va fi desenat cu punctul de start coincident cu punctul de capăt al ultimului obiect desenat. Desenarea cercurilor Accesarea comenzii:        Meniul Draw  Circle Se dă clic pe butonul Circle din bara de instrumente Draw Se tastează CIRCLE sau C în linia de comandă Center Point – va fi desenat un cerc cu centrul şi raza specificate de utilizator. TTR (Tangent. Pentru a introduce diametrul în locul razei se alege opţiunea d (diameter). aplicaţia va oferi suplimentar opţiunea Close. ce urmează a fi specificat. 32 Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea punctului de start sau a centrului arcului: . Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea centrului cercului. Radius) – va fi desenat un cerc cu raza specificată de utilizator.

care include unghiul ce va fi introdus de utilizator. Radius – va fi desenat un arc în sens antiorar cu capetele specificate deja. va fi desenat arcul minor. Angle – va fi desenat un arc în sens antiorar cu centrul şi punctul de start specificate deja. având al doilea capăt la capătul razei imaginare trasate între centrul cercului şi al treilea punct. în sens antiorar. Dacă unghiul este negativ. arcul va fi desenat în sens orar. Dacă se introduce o coardă negativă. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Polyline Se dă clic pe butonul Polyline din bara de instrumente Draw Se tastează PLINE sau PL în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea punctului de start sau selectarea unei opţiuni din cele afişate în linia de comandă:    Next Point – va fi desenat un segment de dreaptă după care va fi repetat proptul anterior. va fi desenat arcul major. în sens antiorar. atunci segmentul de închidere va fi tot rectiliniu. va fi desenat arcul major. în sens antiorar. Arc – vor fi adăugate arce de cerc la polilinie Close – va fi desenat un segment având primul capăt coincident cu al doilea capăt al ultimului element desenat. Dacă se introduce o coardă pozitivă. care include unghiul ce va fi introdus de utilizator. linie sau polilinie) după ce utilizatorul apasă ENTER la primul prompt. Direction – va fi desenat un arc cu capetele specificate. Angle – va fi desenat un arc în sens antiorar cu centrul şi punctul de start specificate deja. va fi desenat arcul major. Chord Length – va fi desenat un arc minor sau major. or Polyline – va fi desenat un arc tangent la ultimul obiect desenat (arc. după care i se va oferi un set nou de opţiuni. desenate ca entităţi independente. Dacă raza este negativă.   End – utilizatorul va specifica al doilea capăt al cercului după care i se va oferi un set nou de opţiuni. o End Point – va fi desenat un arc în sens antiorar. arcul va fi desenat în sens orar. Dacă se introduce o coardă negativă. cu centrul şi punctul de start specificate deja. iar al doilea capăt coincident cu primul capăt al primului element component al poliliniei. prin faptul că este tratată de aplicaţie ca un singur obiect. Arc. arcul va fi desenat în sens orar. o Center Point – va fi desenat un arc în sens antiorar cu punctul de start specificat deja. Dacă penultimul 33 . cu centrul şi punctul de start specificate deja. având raza specificată de utilizator. Polilinia oferă posibilităţi suplimentare de editare faţă de liniile şi arcele înlănţuite. în sens antiorar. care va avea al doilea capăt pe o rază imaginară trasată din centru spre al doilea punct specificat. care subîntinde o coardă a cărei lungime va fi specificată de utilizator. tangent în punctul de start la direcţia introdusă de utilizator. ce urmează a fi specificat. Angle – va fi desenat un arc în sens antiorar cu capetele specificate deja. o o  Tangent to Last Line. In continuare se va specifica celălalt capăt al arcului. Dacă unghiul este negativ. Dacă se introduce o coardă pozitivă. care subîntinde o coardă a cărei lungime va fi specificată de utilizator. Chord Length – va fi desenat un arc minor sau major. o o o  Center – utilizatorul va specifica centrul cercului căruia îi aparţine arcul. va fi desenat arcul minor. Desenarea poliliniilor Polilinia este un obiect format dintr-o înlănţuire de linii şi/sau arce de cerc în ordinea stabilită de utilizator. Dacă penultimul element component al poliliniei a fost un segment de dreaptă şi nu s-a selectat ulterior opţiunea Arc. cu centrul şi punctul de start specificate deja. Dacă unghiul este negativ. care include unghiul ce va fi introdus de utilizator.

În continuare se solicită al doilea colţ al dreptunghiului şi se oferă ca alternativă un set nou de opţiuni: 34 . Dacă segmentul anterior a fost un arc. unde poate determina un chenar pe baza obiectelor existente ce formează o suprafaţă închisă în jurul unui punct specificat.   Current Viewport – setul pentru contur va fi definit pe baza tuturor obiectelor vizibile în viewport-ul curent New – îi solicită utilizatorului selectarea manuală a obiectelor ce definesc setul pentru contur. Width – Specifică lăţimea noului segment (Fig. Conturul poate fi creat ca polilinie sau ca regiune. 1 Fig. Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Boundary Se tastează BOUNDARY în linia de comandă Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Boundary Creation ce conţine următoarele elemente: Pick Points (Selecţia punctelor) – Prin apăsarea acestui buton. Undo – anulează ultimul segment adăugat la polilinie. Prin introducerea unor lăţimi diferite. 2  Lenght – va fi desenat un segment sub acelaşi unghi cu anteriorul şi având lungimea pe care o va indica utilizatorul. va rezulta un segment de grosime variabilă. Acest lucru se realizează cu comanda Boundary. La construirea noului set pentru contur. 1). numite insule.  Halfwidth – se specifică jumătatea lăţimii unui segment al poliliniei (Fig. RECTANGLE sau REC în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea primului colţ al dreptunghiului sau selectarea unei opţiuni din cele afişate în linia de comandă:  First Corner Point – se solicită introducerea primului colţ al dreptunghiului. utilizatorul are acces la spaţiul desenului. Fig. atunci segmentul de închidere va fi tot un arc. Boundary Set (Setul pentru chenar) – Defineşte setul de obiecte care este analizat în cadrul comenzii BOUNDARY la definirea unui chenar pe baza unui punct specificat. Desenarea dreptunghiurilor Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Rectancle Se dă clic pe butonul Rectancle din bara de instrumente Draw Se tastează RECTANG. 2). Object Type (Tipul obiectului) – controlează ce tip de obiect va fi creat cu comanda BOUNDARY.element component al poliliniei a fost un arc şi nu s-a selectat ulterior opţiunea Line.   Se pot crea polilinii care să urmărească conturul unui obiect sau al unei selecţii. Island Detection (Detectarea insulelor) – această opţiune stabileşte dacă funcţia BOUNDARY detectează contururile închise interne. Aplicaţia va cere o lăţime de pornire şi una de finalizare a segmentului. aplicaţia va lua în considerare doar obiectele ce pot fi utilizate pentru a crea o regiune sau o polilinie închisă. noul segment de dreată va fi desenat tangent la acel arc.

Dacă raza este indicată in desen cu ajutorul mausului. Elevation – se stabileşte distanţa între planul XY şi coordonata Z a dreptunghiului. Justification) şi scara. Valoarea devine curentă pentru comenzile RECTANGLE ulterioare. Bottom – multilinia va fi desenată deasupra cursorului. numite elemente. Zero – multilinia va fi desenată cu originea centrată pe cursor. Width – se specifică lăţimea poliliniei cu care va fi desenat dreptunghiul. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Multiline Se tastează MLINE sau ML în linia de comandă Start Point – se indică punctul de start al multiliniei. La desenarea unei multilinii se poate utiliza stilul STANDARD. este posibil să fie necesare setări ale scării tipurilor de linii pentru a asigura o proporţionalitate a reprezentării acestora. Rotation – se creează un dreptunghi având laturile rotite faţă de axe sub unghiul introdus de utilizator. o o o Top – multilinia va fi desenată sub cursor. Justification – se stabileşte modul în care este desenată polilinia între punctele indicate. Area – va fi creat un dreptunghi pe baza ariei acestuia şi a uneia din dimensiuni (lungime sau lăţime). direcţia razei va determina şi unghiul de rotire al poligonului. astfel încât linia cea mai de sus va trece prin punctele specificate. compus din două elemente. Valoarea devine curentă pentru comenzile RECTANGLE ulterioare. va fi disponibilă si opţiunea Close. Edge – poligonul va fi definit prin indicarea capetelor primei muchii. După ce se specifică raza. Dimensions – se creează un dreptunghi pe baza lungimii şi lăţimii introduse de utilizator. după care se stabileşte dacă poligonul este înscris sau circumscris unui cerc a cărui rază urmează să se indice. ce permite crearea unei multilinii închise. va fi desenat poligonul. după care aplicaţia va cere următorul punct.o o o o      Other Corner Point – va fi creat un dreptunghi având două colţuri diagonal opuse în punctele introduse de utilizator. Valoarea devine curentă pentru comenzile RECTANGLE ulterioare. Se pot stabili de asemenea alinierea faţă de cursor (eng. Fillet – se stabileşte raza de rotunjire pentru colţurile dreptunghiului. Dacă se schimbă scara multiliniei. Valoarea devine curentă pentru comenzile RECTANGLE ulterioare. Dacă se desenează o multilinie cu mai mult de un singur segment. 35 Acţiune: Aplicaţia solicită indicarea punctului de start al multiliniei sau alegerea dintr-un set de opţiuni:  . Desenarea poligoanelor regulate Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Polygon Se dă clic pe butonul Polygon din bara de instrumente Draw Se tastează POLYGON în linia de comandă Acţiune: Se solicită numărul de laturi al poligonului. Chamfer – se stabilesc dimensiunile de teşire pentru colţurile dreptunghiului. astfel încât linia cea mai de jos va trece prin punctele specificate. Scara multiliniei nu afectează scara tipului de linie.  Desenarea multiliniilor Multiliniile sunt compuse din 1 până la 16 linii paralele. sau un stil creat anterior de utilizator. Thickness – Se stabileşte grosimea dreptunghiului. după care aplicaţia solicită indicarea centrului poligonului sau alegerea dintr-un set de opţiuni:  Center of Polygon Se specifică centrul poligonului.

Style – va fi specificat stilul multiliniei. specificând capetele sale. Opţiuni: o o Distance to Other Axis – se defineşte a doua axă pe baza distanţei de la mijlocul primei axe până la capătul celei de-a doua axe. Factorul de scalare 0 va avea ca efect contopirea elementelor multiliniei într-unul singur. ?—List Styles – afişează stilurile de multilinii încărcate în desen. Set Current – stabileşte stilul de multilinie selectat ca stil curent pentru toate multiliniile ce vor fi create ulterior. în care se pot aduce modificări stilului de multilinie selectat. Stilul STANDARD redenumit. Factorul de scalare se bazează pe lăţimea stabilită în definiţia stilului multiliniei. stilul curent. Styles – afişează o listă a tuturor stilurilor de multilinii încărcate în desen. Scale – controlează lăţimea multiliniei. Preview Of – afişează numele şi imaginea stilului de multilinie selectat. Nu pot fi modificate stilul STANDARD. în care se poate crea un stil de multilinie nou. edita şi organiza stiluri de multilinii se utilizează comanda Multiline Style. New – determină afişarea casetei de dialog Create New Multiline Style. Rename – permite redenumirea stilului de multilinie selectat. Un factor de scalare negativ produce o multilinie cu ordinea elementelor răsturnată. Se tastează ELLIPSE în linia de comandă. Stilul nu va fi şters şi din fişierul MLN. şi nici stilurile utilizate deja în desen.  Pentru a crea. Description – afişează o descriere a stilului de multilinie selectat. Factorul de scalare 2 va produce o multilinie de două ori mai lată faţă de definiţia stilului. Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea punctului de start pentru una din axele elipsei sau posibilitatea alegerii dintr-un set de opţiuni:  Axis Endpoint – se defineşte prima axă. Nu pot fi modificate stilul STANDARD. fără ca definiţiile conţinute iniţial de acesta să fie şterse. conţinând următoarele elemente:     Delete – elimină stilul de multilinie selectat din lista de stiluri. în care se pot încărca stilurile de multilinii conţinute într-un fişier MLN. şi cu lăţimea în raport faţă de definiţia stilului egală cu valoarea absolută a factorului de scalare. şi nici stilurile utilizate deja în desen. Numele curent al fişierului-bibliotecă de multilinii este acad. 36 . Dacă utilizatorul specifică un fişier MLN care există deja. Opţiuni: o o Style Name – se indică numele unui stil ce a fost deja încărcat sau care este definit în biblioteca de multilinii creată de utilizator (un fisier cu extensia MLN). Load – afişează caseta de dialog Load Multiline Styles. Prima axă poate fi axa majoră sau cea minoră a elipsei. Desenarea elipselor Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Ellipse Se dă clic pe butonul Ellipse din bara de instrumente Draw. Unghiul primei axe determină unghiul elipsei. Save – salvează sau copie un stil de multilinie într-un fişier-bibliotecă de multilinii (MLN). noua definiţie de stil este adăugată la fişier. Modify – determină afişarea casetei de dialog Create New Multiline Style. Accesarea comenzii:          Meniul Format  Multiline Style Se tastează MLSTYLE în linia de comandă Current Multiline Style – afişează numele stilului curent de multilinie.mln. Rotation – va fi creată o elipsă prin rotirea aparentă a unui cerc în jurul primei axe. nu poate fi Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Multiline Style.

o o o o Axis Endpoint – se defineşte prima axă. Parameter – Solicită aceleaşi date de intrare ca Start Angle. Rotation – Este definit raportul între axa majoră şi cea minoră a elipsei din care face parte arcul. Unghiul primei axe determină unghiul arcului eliptic. Center – va fi creată o elipsă pornind de la centrul acesteia. pe baza unghiului de rotire aparentă a unui cerc în jurul primei axe. şi se oferă opţiunea Object ca alternativă. aplicaţia solicită indicarea tangentei pentru primul capăt al splinei. Comanda SPLINE creează un tip particular de spline. iar a şi b sunt axele majoră şi minoră ale acesteia. Începând cu al treilea punct sunt valabile următoarele opţiuni: Dacă se tastează ENTER fără a introduce alt punct. o Start Parameter – se va specifica o valoare sau un punct. End Parameter – se va specifica un punct sau o valoare. După introducerea primului se va cere introducerea punctului următor. Center – arcul eliptic va fi creat pe baza centrului specificat de utilizator Distance to Other Axis: se defineşte a doua axă ca distanţă din centrul arcului eliptic. cu atât mai bine se apropie splina de setul de puncte. După introducerea setului de puncte pentru construcţia splinei. Precizia cu care curba se apropie de puncte poate fi setată. dar va fi creat un arc eliptic pe baza următoarei ecuaţii vectoriale: pu   c  a  cos u  b  sin u . Cu cât toleranţa este mai redusă. Cu comanda transparentă Undo se poate anula ultimul punct introdus. o o Angle – Se defineşte unghiul de capăt al arcului eliptic. . denumite Spline B raţionale neuniforme (NURB). Se pot introduce oricâte puncte. Accesarea comenzii SPLINE:     Meniul Draw  Spline Se dă clic pe butonul Spline din bara de instrumente Draw Se tastează SPLINE sau SPL în linia de comandă First Point – va fi creată o splină pe baza punctelor specificate de utilizator. Prima axă poate fi axa majoră sau cea minoră a elipsei. apoi pentru al doilea. sau de selectarea opţiunii Rotation. utilizatorul poate selecta una din următoarele opţiuni: 37 Acţiune: se solicită introducerea primului punct. sau se poate selecta opţiunea Angle. sau mijlocul primei axe până la punctul specificat de utilizator. Variabila de sistem PELLIPSE controlează modul în care este construită o elipsă. Opţiuni:   Start Angle – această opţiune permite comutarea între modul parametric şi cel unghiular. PELLIPSE poate lua două valori:   0 – se creează o elipsă adevărată 1 – se creează o polilinie ce urmează conturul elipsei Desenarea curbelor spline O splină este o curbă determinată de un set de puncte prin care aceasta trece sau de care se apropie. cu respectarea formulelor matematice pentru NURB. Splinele pot fi închise. unde c este centrul elipsei. Aceste două moduri controlează generarea elipsei. Arc – va fi creat un arc eliptic . specificat de utilizator. urmat de distanţa din centrul elipsei până la a doua axă. Se va introduce apoi capătul primei axe. Se pot crea spline prin specificarea punctelor prin care acestea trec sau de care se apropie. specificând capetele sale. Included Angle – se defineşte unghiul inclus pornind de la unghiul de start. Toleranţa descrie gradul de apropiere a splinei de punctele specificate. astfel încât capetele lor să fie coincidente şi tangente. sau se poate selecta una din opţiunile: o o o Angle – Se defineşte unghiul de capăt al arcului eliptic.

sau de la ultima ştergere. Opţiunile pe care le oferă comanda sunt următoarele:        Pen – coboară şi ridică dispozitivul de schiţare de pe suprafaţa de desenare. 38 . Exit – înregistrează şi raportează numărul de linii temporare schiţate şi finalizează comanda. Acţiune: Aplicaţia va solicita lungimea segmentelor (Record increment). . Se poate introduce lungimea segmentelor. Polilinia iniţială va fi ştearsă. Splina va fi redefinită. astfel încât să atingă punctele de control conform noii toleranţe. opţiunea Spline. Schiţarea cu mâna liberă Pentru a desena contururi sau linii cu profil neregulat se poate utiliza comanda Sketch.o Close – splina va fi închisă prin definirea ultimului punct ca fiind coincident cu primul şi ajustarea celui de-al doilea capăt astfel încât să fie tangent cu primul. Accesarea comenzii:  Se tastează SKETCH în linia de comandă. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Point  Single Point Se dă clic pe butonul Point din bara de instrumente Draw Se tastează POINT în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia solicită poziţia punctului ce va fi desenat. după care următorul clic de maus în spaţiul desenului semnifică „coborârea” dispozitivului pentru schiţare pe suprafaţa de desenare. Dacă toleranţa este 0. Pentru a specifica vectorul de tangenţă. una în continuarea celeilalte. Quit – anulează toate liniile temporare schiţate de la lansarea comenzii SKETCH sau de la ultima utilizare a opţiunii Record şi incheie comanda. desenează o linie dreaptă din capătul ultimei linii schiţate până la locaţia curentă a cursorului şi ridică din nou dispozitivul de schiţare. Pentru o valoare pozitivă a toleranţei splina va atinge punctele de control în limita toleranţei introduse. splina va trece prin punctele de control. Variabila de sistem SKPOLY setează modul în care este generată linia schiţată. Fit Tolerance – permite schimbarea toleranţei splinei. Pentru ca polilinia să poată fi convertită în splină cu ajutorul comenzii SPLINE. 0 – linia schiţată va fi generată sub formă de linii separate Desenarea punctelor de referinţă şi a liniilor de construcţie Desenarea punctelor Punctele sunt utile ca elemente geometrice de referinţă pentru utilizarea funcţiei Object Snap. Pentru a desena puncte se utilizează comanda Point. sau accepta cea deja setată. o  Object – aplicaţia va converti în splină o polilinie 2D sau 3D ce poate fi exprimată printr-o funcţie de gradul 2 sau 3. Setarea acestor variabile se poate realiza comod cu comanda Point Style. având lungimea setată de utilizator şi direcţia ghidată de deplasarea cursorului în spaţiul desenului. după care va fi afişat un set de opţiuni. Variabila SKPOLY poate lua următoarele valori:   1 – linia schiţată va fi generată ca polilinie. Record – Înregistrează liniile temporare ca linii permanente şi raportează numărul de linii. Reprezentarea punctelor în desen este controlată de două variabile: PDMODE şi PDSIZE. Cu ajutorul acestei comenzi va fi creată o serie de linii. trebuie să fi fost în prealabil editată cu comanda PEDIT. Erase – Şterge orice porţiune dintr-o linie temporară şi ridică dispozitivul de schiţare. (Punct) – Coboară dispozitivul de schiţare. dacă acesta este coborât. Connect – Coboară dispozitivul de schiţare pe suprafaţa de desenare şi continuă schiţarea din capătul ultimei linii schiţate. se va introduce un punct sau se vor utiliza modurile Tangent Snap sau Perpendicular Snap faţă de obiectele existente.

cu grosime. Unghiul va fi măsurat în sens antiorar. ce va fi selectată de utilizator. iar al doilea punct îi va defini direcţia. pornind de la linia respectivă. Utilizatorul va introduce pe rând locaţia vârfului unghiului. Aceste linii sunt ignorate de comanda Zoom Extents. un punct situat pe prima latură a unghiului şi un punct situat pe cea dea doua latură.Accesarea comenzii:   Meniul Format  Point Style Se tastează DDPTYPE în linia de comandă Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Point Style. şi poate fi desenat cu comanda Donut. Accesarea comenzii:        Meniul Draw  Construction Line Se dă clic pe butonul Construction Line Se tastează XLINE în linia de comandă Point – se specifică locaţia liniei infinite prin indicarea a două puncte ale acesteia.  Comanda Ray Cu comanda RAY pot fi create linii de construcţie infinite. Primul punct va fi punctul de pornire al razei. care pot fi utilizate ca linii de referinţă pentru crearea unor obiecte. Desenarea torurilor Torul este o polilinie închisă. Liniile de construcţie se desenează cu comanda XLINE. extinse la un singur capăt. Ver – va fi creată o linie verticală trecând printr-un punct indicat de utilizator. care să poată fi îngheţat sau dezactivat înainte de plotare. în care se poate stabili modul de reprezentare a punctului şi dimensiunea simbolului. numite raze. extinse într-o direcţie (raze) sau ambele. Hor – va fi creată o linie orizontală trecând printr-un punct indicat de utilizator. Opţiuni: o o  Angle of Xline – linia va trece prin punctul indicat anterior şi va face cu axa X unghiul pe care îl va introduce utilizatorul. Reference – Unghiul va fi specificat în raport cu o linie de referinţă. din bara de instrumente Draw Acţiune: Se solicită introducerea unui punct sau alegerea dintr-un set de opţiuni: Bisect – va fi creată o linie de construcţie ce trece prin vârful unghiului selectat şi îl împarte în două unghiuri egale. Ang – va fi creată o linie infinită sub un unghi indicat de utilizator. Comanda XLine În AutoCAD se pot desena linii de lungime infinită. Offset – va fi creată o linie de construcţie paralelă cu obiectul ce va fi selectat de utilizator. de formă circulară. Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Ray Se tastează RAY în linia de comandă Acţiune: Raza va fi construită pe baza a două puncte introduse de utilizator. Opţiuni: o o Offset Distance – se specifică distanţa dintre linia de construcţie ce va fi creată şi obiectul selectat. Este util ca liniile de construcţie să fie desenate într-un layer special creat pentru acest scop. Mod de accesare:  Meniul Draw  Donut 39 . Through – va fi creată o linie de construcţie paralelă cu obiectul ce va fi selectat de utilizator şi trecând printr-un punct pe care acesta îl va indica.

şi fiecare colţ va putea fi partajat doar de două elemente ale conturului. Se poate opta pentru schimbarea orientării arcelor poliliniei. sau selectarea unei opţiuni:   40 . Acţiune: Aplicaţia solicită utilizatorului selectarea obiectelor pe baza cărora va fi creată regiunea. elipse. şi au rolul de a atrage atenţia asupra părţilor revizuite ale unui desen. sau prin convertirea unor obiecte. Dacă nu se doreşte acest lucru. Dacă raza interioară are valoarea ). Acţiune: Se va deschide caseta de dialog Boundary Creation în care se vor face setările necesare pentru definirea noii regiuni. cercuri. Se procedează la fel ca la construcţia contururilor închise de tip polilinie. polilinii. Accesarea comenzii:     Meniul Draw  Revision Cloud Se dă clic pe butonul Revision Cloud din bara de instrumente Draw Se tastează REVCLOUD în linia de comandă. va fi creat un cerc plin. Object – se specifică un obiect ce va fi convertit în nor de revizie. Crearea şi combinarea suprafeţelor Regiunile sunt suprafeţe create pe baza unor obiecte ce formează contururi închise. Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Boundary: Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Boundary Se tastează BOUNDARY în linia de comandă. diametrul exterior şi centrul torului. Conturul regiunii va fi compus din linii drepte şi curbe. arce eliptice şi spline. care poate fi normal sau caligrafic. cu diferenţa că la tipul conturului se va selecta opţiunea Region. Crearea norilor pentru marcarea reviziilor Norii pentru marcarea reviziilor sunt polilinii închise compuse din arce succesive. Se pot crea nori de revizie prin schiţare directă. Pentru crearea norilor de revizie se utilizează comanda Revision Cloud. Toate elementele care se intersectează sau autointersectează vor fi respinse. se poate seta variabila de sistem DELOBJ = 0. Stilul caligrafic va avea ca rezultat desenarea unui nor de revizie cu grosime variabilă a liniei. După introducerea acestor informaţii se deplasează cursorul pe traiectoria ce va descrie conturul norului de revizie. Obiectul va fi înlocuit cu o polilinie de forma norului de revizie. Comanda REGION şterge obiectele iniţiale. După crearea torului. Se pot crea regiuni compozite prin combinarea. sau se apasă ENTER pentru a finaliza comanda. Acţiune: Se vor specifica pe rând diametrul interior. ca şi cum ar fi fost desenat cu o peniţă. Regiunile prezintă utilitate în aplicarea haşurilor sau analizarea proprietăţilor cum ar fi aria sau centrul de greutate. Arc Length – se specifică lungimea minimă şi cea maximă a arcelor ce compun norul de revizie. Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Region Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Region Se dă clic pe butonul Region din bara de instrumente Draw Se tastează REGION în linia de comandă. Se tastează DONUT în linia de comandă. diferenţa sau intersecţia regiunilor. se poate indica centrului pentru un nou tor. Acestea trebuie să formeze un contur închis. Contururile pot fi combinaţii de linii. arce. Acţiune: Aplicaţia va solicita indicarea punctului de start. care sunt înlocuite de conturul regiunii. Style – se specifică stilul norului de revizie.

Comanda Change Space (AutoCAD 2007) Pentru a deplasa obiectele din Paper Space în Model Space se utilizează comanda Change Space. Se va specifica unghiul de rotire sau se alege una din opţiunile Copy sau Reference. 41 Acţiune: Vor fi afişate mai întâi setările pentru baza şi direcţia de măsurare a unghiurilor în desenul curent. Dacă nu este activă nici o selecţie. cu obiectele ce trebuie deplasate. Se va indica cu ajutorul mausului în spaţiul desenului. Se va specifica punctul de bază al deplasării. Accesarea comenzii:   Meniul Modify Change Space Se tastează CHSPACE în linia de comandă.Lecţia 5 Modificarea obiectelor desenate Deplasarea. Acesta reprezintă vârful vectorului deplasării. sau prin introducerea coordonatelor de la tastatură. Acţiune:  Se va specifica al doilea punct al deplasării. apoi se va selecta viewportul de referinţă. Acţiune: Se vor selecta obiectele ce urmează să fie transferate. rotirea şi alinierea obiectelor Comanda Move Deplasarea obiectelor se poate face cu ajutorul comenzii Move. sau se alege opţiunea Displacement: o o Punctul de bază reprezintă originea vectorului deplasării. selectate în prealabil. Acestea vor fi considerate relative. aplicaţia solicită selectarea obiectelor ce vor fi rotite. după care se apasă tasta ENTER. vectorului deplasării va avea coordonatele primului punct introdus. Se dă clic pe butonul Move din bara de instrumente Modify Se tastează MOVE sau M în linia de comandă. Comanda Rotate Rotirea obiectelor se poate face cu ajutorul comenzii Rotate. Accesarea comenzii:        Meniul Modify Rotate Comanda Rotate din meniul contextual. cu obiectele ce trebuie deplasate. Accesarea comenzii:       Meniul Modify Move Comanda Move din meniul contextual. . Se va specifica punctul de bază (centrul de rotaţie). aplicaţia solicită selectarea obiectelor ce vor fi deplasate. selectate în prealabil. Se dă clic pe butonul Rotate din bara de instrumente Modify Se tastează ROTATE în linia de comandă. fără a se mai introduce simbolul @. La încheierea selecţiei se apasă tasta ENTER. Dacă se apasă tasta ENTER fără a specifica un punct. Dacă nu este activă nici o selecţie. Displacement (deplasarea) – se specifică deplasarea obiectelor selectate sub formă de coordonate ce definesc vectorul deplasării.

Dacă nu este activă nici o selecţie. aplicaţia solicită selectarea obiectelor ce vor fi copiate. Dacă se introduc două seturi de puncte.o o o Rotation Angle – se introduce unghiul cu care vor fi rotite obiectele selectate în planul desenului. După introducerea celui de-al doilea set de puncte. Se poate introduce al treilea se de puncte pentru alinierea obiectelor în spaţiul 3D. Acesta reprezintă vârful vectorului deplasării. plecând de la un unghi de referinţă. utilizând ca repere punctele indicate. Se dă clic pe butonul Copy din bara de instrumente Modify Se tastează COPY în linia de comandă. Accesarea comenzii:       Meniul Modify Copy Comanda Copy din meniul contextual. Primul set de puncte serveşte la stabilirea direcţiei de deplasare si a punctului de bază pentru aliniere. Dacă se apasă tasta ENTER fără a specifica un punct. cu parametrii introduşi de utilizator. Distanţa între primul punct de destinaţie şi al doilea va constitui lungimea de referinţă pentru scalarea obiectelor. Reference – rotirea obiectelor selectate. Dacă nu este activă nici o selecţie. dar pot fi şi scalate. Comanda Align Alinierea obiectelor în 2D are ca rezultat deplasarea şi rotirea acestora în funcţie de seturi de puncte de referinţă. obiectele selectate vor fi deplasate şi rotite. fără a se mai introduce simbolul @. în raport cu UCS-ul curent şi centrul de rotaţie selectat. Acţiune:  Se va specifica al doilea punct al deplasării. vectorului deplasării va avea coordonatele primului punct introdus. aplicaţia solicită selectarea obiectelor ce vor fi aliniate. Acestea vor fi considerate relative. obiectele selectate vor fi deplasate pe direcţia vectorului determinat de cele două puncte. cu obiectele ce trebuie copiate. La încheierea selecţiei se apasă tasta ENTER. Copy – prin operaţia de rotire va rezulta o copie rotită a obiectelor selectate. Se solicită primul punct sursă şi primul punct destinaţie. Accesarea comenzii:       Meniul Modify 3D Operations  Align Se tastează ALIGN în linia de comandă. 42 . utilizatorul va decide dacă obiectele selectate vor fi scalate sau nu. Dacă utilizatorul tastează ENTER după primul set de puncte introdus. sau se alege opţiunea Displacement: o Displacement (deplasarea) – se specifică deplasarea sub formă de coordonate ce definesc vectorul deplasării. situat faţă de acesta la distanţa specificată de utilizator. specificat de utilizator. Acţiune:  Operaţii de copiere a obiectelor Comanda Copy Cu ajutorul comenzii Copy se obţine un obiect identic cu cel selectat. Se va specifica punctul de bază al deplasării copiei faţă de obiectul sursă. Cele două puncte reprezintă axa de referinţă pentru masurarea unghiului de rotaţie. Al doilea set de puncte serveşte la stabilirea unghiului de rotire pentru obiectele selectate. selectate în prealabil. Unghiul va fi specificat prin introducerea valorii în linia de comandă sau prin specificarea a două puncte.

astfel încât utilizatorul poate selecta distanţa între coloane şi direcţia de propagare cu ajutorul mausului. Comada Array Se pot realiza copii multiple ale unei selecţii de obiecte cu ajutorul comenzii Array. în spaţiul de desenare. o o  Method and Values – se selectează metoda şi valorile ce vor fi utilizate pentru poziţionarea obiectelor în dispunerea polară. cu vârful în punctul de centru al dispunerii. astfel încât utilizatorul poate selecta distanţa între rânduri şi direcţia de propagare cu ajutorul mausului. Pick Column Offset – caseta de dialog va fi temporar închisă. Columns – se introduce numărul de coloane. prin indicarea diagonalei unui dreptunghi. Angle to Fill – se stabilesc dimensiunile dispunerii prin definirea unghiului dintre punctele de bază ale primului şi ultimului obiect. sau poate finaliza comanda apăsa tasta ENTER pentru a finaliza comanda. o o o Method – se selectează metoda ce va fi utilizată pentru poziţionarea obiectelor. Center Point – se specifică punctul de centru al dispunerii circulare. astfel încât utilizatorul poate selecta distanţa între rânduri şi coloane. Pentru a adăuga coloane în direcţia opusă. va trebui intrus mai mult de 1 rând. Se pot introduce coordonatele acestui punct în caseta de dialog. astfel încât rândurile şi coloanele sunt ortogonale în raport cu UCS-ul curent. Cu ajutorul butoanelor Pick Row Offset sau Pick Both Offsets se poate specifica distanţa între rânduri cu ajutorul mausului. în care se vor face setările necesare pentru finalizarea comenzii. Total Number of Items – se stabileşte numărul total de obiecte ce vor apărea în dispunere. în spaţiul de desenare. o o o o o  Polar Array – va fi creată o dispunere circulară a copiilor. astfel încât utilizatorul poate selecta punctul de centru cu ajutorul mausului. O valoare pozitivă va avea ca rezultat o dispunere în sens antiorar. Offset Distance and Direction – permite introducerea distanţelor şi direcţiilor pentru construcţia reţelei de rânduri şi coloane. sau se poate indica punctul cu mausul. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Array Se dă clic pe butonul Array din bara de instrumente Modify Se tastează ARRAY în linia de comandă. Pentru a adăuga rânduri în direcţia opusă. Dacă se introduce 1 coloană. o o  Rows – se introduce numărul de rânduri. dacă se apasă butonul Pick Center Point. va trebui intrusă mai mult de o coloană.După realizarea primei copii utilizatorul poate introduce coordonatele pentru o nouă copie a obiectelor selectate. Angle of Array – se specifică unghiul de rotire. o Row Offset – distanţa (în unităţi) între rânduri. Pick Row Offset – caseta de dialog va fi temporar închisă. Dacă se introduce 1 rând. Pick Both Offsets – caseta de dialog va fi temporar închisă. 43 o . se introduce o valoare negativă. iar o valoare negativă va corespunde unei dispuneri în sens orar. se introduce o valoare negativă. Column Offset – distanţa (în unităţi) între coloane. Angle Between Items – se stabileşte unghiul format între punctele de bază a două obiecte adiacente din dispunere. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Array. Opţiuni:  Rectangular Array – va fi creată o dispunere pe rânduri şi coloane a copiilor selecţiei de obiecte. În mod normal acest unghi este zero. Pick Center Point – caseta de dialog va fi temporar închisă. Cu ajutorul butoanelor Pick Column Offset sau Pick Both Offsets se poate specifica distanţa între coloane cu ajutorul mausului.

Preview – Caseta de dialog Array va fi închisă temporar pentru a permite vizualizarea dispunerii în spaţiul de desenare. Etape: o o o Se introduce distanţa de offset Se selectează obiectul sursă pentru offset Se specifică partea pe care urmează să fie creat noul obiect în raport cu obiectul sursă sau se alege o opţiune:     Exit – anulează execuţia comenzii Multiple – permite repetarea operaţiei de offset în cadrul aceleiaşi comenzi cu distanţa de offset curentă. rază. Undo – anulează operaţia de offset anterioară Through – va fi creat un obiect ce trece prin punctul specificat de utilizator 44 . Object Base Point – se stabileşte un punct nou de referinţă (bază) pentru obiectele selectate. Se poate apăsa unul din cele două butoane: o o Accept – dispunerea va fi construită cu setările curente Modify – este afişată caseta de dialog Array. Acţiune: Vor fi afişate setările curente ale parametrilor comenzii. dreptunghi – primul colţ Tor. cerc. Distanţa între punctul de referinţă şi centrul dispunerii va fi aceeaşi pentru toate obiectele din dispunere. text – punctul de inserţie Linii de construcţie – mijlocul liniei Regiune – grip Punctele de referinţă stabilite automat de aplicaţie pentru obiectele desenate sunt următoarele: Set to Object's Default – Va fi utilizat punctul de referinţă stabilit de aplicaţie pentru obiectele selectate ce vor face parte din dispunere. polilinie. elipsă –centrul Poligon. linie. splină – punctul de start Bloc. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Offset Se dă clic pe butonul Offset din bara de instrumente Modify Se tastează OFFSET în linia de comandă. o o o Rotate Items as Copied – obiectele din dispunere vor fi rotite. obiectele ce vor face parte din dispunere.       o o    Arc.Se pot utiliza butoanele Pick Angle to Fill şi Pick Angle Between Items pentru a stabili direct în spaţiul desenului. pe baza setărilor făcute în caseta de dialog. Preview Area – fereastra în care se poate vizualiza în avans modul în care va fi construită dispunerea. şi se pot face modificările necesare. după care se solicită utilizatorului să introducă distanţa de offset. Base Point – va fi stabilit un nou punct de referinţă pentru obiectele selectate ce vor face parte din dispunere. după cum se arată în spaţiul de previzualizare. cu mausul valoarea celor două unghiuri. Select Objects – la apăsarea acestui buton i se permite utilizatorului să selecteze în spaţiul desenului cu mausul. Comanda Offset Această comandă este utilizată pentru crearea unui obiect al cărui contur este paralel cu conturul obiectului selectat. sau să aleagă dintr-un set de parametri:  Offset Distance – va fi creat un obiect la distanţa specificată faţă obiectul sursă. More/Less – Activează în caseta de dialog opţiuni suplimentare.

o o   Se selectează obiectul sursă pentru offset Se indică punctul prin care va trece obiectul nou creat sau se poate selecta una din opţiunile Exit. Acţiune: Pentru cazurile în care printre obiectele selectate pentru oglindire există şi text. Această operaţie se execută cu comanda Mirror. Layer – Se stabileşte dacă obiectul nou creat va fi inclus în layerul curent sau în layerul obiectului sursă. va fi oglindit indiferent de valoarea variabilei MIRRTEXT. după care apasă tasta ENTER. Prin operaţia de oglindire. Se introduc pe rând două puncte ce definesc linia de oglindire. în raport cu o axă de simetrie. urmată de trim sau extend. Fence – vor fi selectate obiectele prin metoda Fence. O tehnică eficientă de desenare constă în utilizarea comenzii offset. Object to Trim – vor fi selectate obiectele ce urmează a fi scurtate. se creează un obiect care reprezintă imaginea simetrică a obiectului sursă. Erase – permite ştergerea unor obiecte fără a părăsi comanda Trim. în locul unei operaţii de scurtare. Utilizatorul selectează contururile tăietoare. Accesarea comenzii:       Meniul Modify Mirror Se dă clic pe butonul Mirror din bara de instrumente Modify Se tastează MIRROR sau MI în linia de comandă. 45 Acţiune: Utilizatorul va selecta obiectele ce vor fi scurtate sau poate alege dintr-un set de opţiuni: . Vor fi afişate mai întâi setările curente. După selectarea obiectelor se apasă ENTER. Crossing – se va face selecţia prin metoda Crossing. Utilizatorul va decide dacă păstrează obiectul sursă sau îl şterge. Project – obiectele vor fi scurtate prin metoda proiectării (în cazul în care se lucrează în 3D). va avea loc lungirea obiectelor selectate. Multiple sau Undo. Comanda Trim Accesarea comenzii:             Meniul Modify Trim Se dă clic pe butonul Trim din bara de instrumente Modify Se tastează TRIM în linia de comandă. Se va selecta obiectul sursă. în funcţie de valoarea variabilei de sistem MIRRTEXT:   Pentru MIRRTEXT = 0 textul nu va fi oglindit Pentru MIRRTEXT = 1 textul va fi oglindit În cazul în care textul este inclus într-un bloc. Edge – controlează modul în care se execută operaţia de scurtare în 3D. Modificarea formei şi dimensiunii obiectelor Comenzile Trim şi Extends se utilizează pentru scurtarea respectiv prelungirea obiectelor până la limita altor obiecte. acesta va fi oglindit sau nu. Erase – Obiectul sursă va fi şters după realizarea operaţiei de offset. Shift-Select to Extend – prin apăsarea simultană a tastei SHIFT în timp ce se face selecţia.

arce sau polilinii deschise) li se poate modifica lungimea. după care apasă tasta ENTER. Modificarea se va face la capătul cel mai apropiat de punctul de selecţie. obiectelor având contururi deschise (linii. Erase – permite ştergerea unor obiecte fără a părăsi comanda Extend. Modificarea se poate repeta succesiv. Shift-Select to Trim – prin apăsarea simultană a tastei SHIFT în timp ce se face selecţia. în locul unei operaţii de extindere. Undo – anulează cea mai recentă modificare făcută cu ajutorul comenzii Trim. Undo – anulează cea mai recentă modificare făcută cu ajutorul comenzii Extend. va avea loc scurtarea obiectelor selectate. iar valorile negative îl scurtează. Acţiune: Se va selecta obiectul ce urmează fi modificat sau se alege dintr-un set de opţiuni: 46 . Object to Extend – se vor selecta obiectele ce urmează a fi extinse. Utilizatorul selectează contururile limită pentru extensie. până se apasă tasta ENTER. Accesarea comenzii:     Meniul Modify Lenghten Se tastează LENGHTEN în linia de comandă. Fence – vor fi selectate obiectele prin metoda Fence. Delta – se va modifica lungimea obiectului cu o valoare introdusă de utilizator. Object Selection – va fi afişată lungimea obiectului selectat şi în situaţii specifice si unghiul inclus. Angle – va fi modificat unghiul inclus a arcului selectat cu valoarea introdusă de utilizator. o o o o o o Delta Length – lungimea obiectului va fi modificată cu valoarea introdusă. Comanda Extend Accesarea comenzii:              Meniul Modify Extend Se dă clic pe butonul Extend din bara de instrumente Modify Se tastează EXTEND în linia de comandă. Obiectele cu contururi închise nu vor fi afectate de această comandă. Acţiune: Utilizatorul va selecta obiectele ce vor fi extinse sau poate alege dintr-un set de opţiuni: Comanda Lenghten Cu ajutorul comenzii Lenghten. Project – obiectele vor fi scurtate prin metoda proiectării (în cazul în care se lucrează în 3D). Angle – se introduce unghiul inclus al arcului modificat Dynamic – este activat modul de modificare dinamic. Valorile pozitive extind obiectul selectat. Percent – lungimea obiectului selectat va fi modificată cu o valoare procentuală din lungimea sa totală. Lungimea obiectului selectat va fi modificată prin tragerea unui capăt cu butonul stâng al mausului apăsat. Crossing – se va face selecţia prin metoda Crossing. Vor fi afişate mai întâi setările curente. După selectarea obiectelor se apasă ENTER. Edge – controlează modul în care se execută operaţia de extensie în 3D. Total Length – modificarea obiectului selectat se va face până la o valoare reprezentând lungimea totală a obiectului modificat.

Se specifică noua lungime. Se solicită selectarea obiectelor ce vor fi scalate. Comanda Scale Cu comanda Scale un obiect poate fi modificat cu păstrarea proporţionalităţii pe axa X. sau se introduc două puncte pentru definirea acestei lungimi. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Fillet Se dă clic pe butonul Fillet din bara de instrumente Modify Se tastează FILLET în linia de comandă. Se va indica punctul de bază pentru scalare. după care utilizatorul poate selecta obiectele ce vor fi modificate. Se va specifica factorul de scalare sau se va alege o opţiune: o Scale Factor – Dimensiunile obiectului selectat vor fi multiplicate cu valoarea introdusă. Copy – va fi realizată o copie a obiectului selectat pentru scalare.   Se specifică lungimea de plecare pentru operaţia de scalare. Displacement – se introduc coordonatele vectorului deplasării. întreruperea sau îmbinarea obiectelor Comanda Fillet Prin intermediul comenzii Fillet două obiecte pot fi conectate printr-un arc de cerc care este tangent la cele două obiecte şi are raza specificată de utilizator. Y sau pe ambele. teşirea. Cele aflate în afara acesteia îşi vor păstra poziţiile. şi a specificării unei noi lungimi. obiectul va fi mărit. apoi al doilea punct al deplasării.Comanda Stretch Cu ajutorul comenzii Stretch se pot modifica distanţele între capetele obiectelor incluse parţial sau complet într-o fereastră de selecţie. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Stretch Se dă clic pe butonul Stretch din bara de instrumente Modify Se tastează STRETCH în linia de comandă. Obiectele incluse parţial în fereastra de selecţie vor fi deformate. Dacă factorul de scalare este supraunitar. Reference – Obiectele selectate vor fi scalate pe baza unei lungimi de referinţă. Accesarea comenzii:       Meniul Modify Scale Se dă clic pe butonul Scale din bara de instrumente Modify Se tastează SCALE în linia de comandă. Acţiune: Cu ajutorul comenzii Stretch vor fi deplasate doar colţurile din interiorul selecţiei. Acţiune: Sunt afişate setările curente ale comenzii. iar cele incluse complet vor fi deplasate. iar pentru un factor subunitar obiectul va fi redus. Se va trasa fereastra de selecţie de la dreapta spre stânga apoi se specifica punctul de bază sau deplasarea:   Base Point – Se introduce mai întâi punctul de bază. Acţiune: o o Rotunjirea. sau poate alege dintr-un set de opţiuni: 47 .

First Point – se introduce o altă locaţie pentru primul punct. Comanda Break Cu ajutorul comenzii Break obiectele desenate pot fi întrerupte cu sau fără spaţiu între capete. Dacă se doreşte eliminarea unui capăt al obiectului selectat (dacă are contur deschis) al doilea punct de întrerupere va fi pe capăt. raza curentă de rotunjire este înlocuită cu valoarea 0. apoi al doilea obiect. va apărea unul din următoarele prompturi: 48 . Dacă obiectul ce urmează a fi modificat a fost selectat cu ajutorul mausului. Radius – se stabileşte raza de rotunjire. sau se poate introduce o altă locaţie pentru primul punct:   Second Break Point – se specifică al doilea punct de întrerupere. Acţiune: Promptul afişat depinde de modul în care este făcută selecţia. comanda Fillet va înlocui arcul cu un arc de racordare având raza curentă de rotunjire. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Break Se dă clic pe butonul Break din bara de instrumente Modify Se tastează BREAK în linia de comandă. două arce sau două cercuri. Dacă al doilea punct nu se află pe obiectul selectat.0 în linia de comandă. First object – se va selecta primul obiect ce va fi supus operaţiei de rotunjire. Această rază va deveni curentă pentru toate rotunjirile ce se execută începând din momentul setării. apoi se va apăsa tasta ENTER. Edge şi Chain sunt opţiuni specifice modului de lucru 3D. Se dă clic pe butonul Break at point din bara de instrumente Modify  Comanda Join Accesarea comenzii:    Meniul Modify Join Se dă clic pe butonul Join din bara de instrumente Modify Se tastează JOIN în linia de comandă. Rotunjirile anterioare nu sunt afectate. Trim – controlează modul în care sunt tratate capetele obiectelor de comanda Fillet: o o Trim – obiectele vor fi scurtate sau prelungite astfel încât capetele lor să coincidă cu capetele arcului de rotunjire. Porţiunea de obiect dintre cele două puncte va fi eliminată. Dacă un arc se află între două linii drepte care converg pe măsură ce se apropie de arc. fără a relansa comanda. va fi considerat ca punct de întrerupere punctul de pe obiect cel mai apropiat de punctul selectat. La aplicarea comenzii pe seturi de obiecte compuse dintr-un arc şi o linie. Undo – anulează ultima operaţie. Acţiune: În funcţie de obiectul sursă selectat. Polyline – vor fi rotunjite toate colţurile poliliniei în care se întâlnesc linii drepte. În acest caz punctul de pe obiect care s-a indicat în momentul în care s-a făcut selecţia decide modul de rotunjire. La următorul prompt va fi specificat al doilea punct al întreruperii. Dacă se ţine apăsată tasta SHIFT în timp ce sunt selectate obiectele. există mai multe posibilităţi de rotunjire. aplicaţia va considera punctul în care a fost selectat obiectul ca prim punct al întreruperii. No trim – obiectele ce se rotunjesc nu vor fi modificate.       Multiple – permite repetarea operaţiei de rotunjire pe un nou set de obiecte ce va fi selectat de utilizator. Dacă se doreşte întreruperea unui obiect într-un singur punct:  la promptul pentru introducerea celui de-al doilea punct se va tasta @ sau @0.

Cele două obiecte trebuie să fie coincidente în capătul în care se vor îmbina. Cele două arce pot să nu aibă capete coincidente. Polilinie – pot fi selectate linii. Arc – se va selecta tot un arc care să se afle pe acelaşi cerc cu arcul sursă. Cele două arce pot să nu aibă capete coincidente. începând cu obiectul sursă. Capetele liniilor pot fi distanţate între ele. polilinii sau arce. Arcele circulare şi eliptice vor fi îmbinate în sens antiorar. Splină – se va selecta tot o splină.     Linie – se va selecta tot o linie. Obiectele nu pot fi distanţate între ele şi trebuie să se afle în acelaşi plan. Arc eliptic – se va selecta tot un arc care să se afle pe aceeaşi elipsă cu arcul sursă. 49 . obligatoriu coliniară cu prima.

Dacă un bloc este actualizat şi/sau modificat într-un desen. o Select Objects – Caseta de dialog Block Definition va fi închisă temporar pentru a permite utilizatorului să selecteze obiectele ce vor face parte din bloc. Orice desen conţine o zonă de date nevizibilă pentru utilizator. tip de linie. o copie a blocurilor putând fi stocată pe disc pentru a putea fi utilizată la alte desene. şi felul în care vor fi tratate după crearea blocului. ci va fi stabilită o legătură între referinţa la bloc şi definiţia blocului. Base Point – Se va indica punctul de inserţie al blocului. programul actualizează toate simbolurile bazate pe acel bloc  capacitatea de a ataşa informaţii. Acest tabel conţine definiţiile tuturor blocurilor din desen. Unui bloc creat i se pot ataşa diferite informaţii. sau prin indicarea locaţiei în spaţiul de desenare (dacă se apasă butonul Pick Insertion Base Point). Informaţia nu este copiată pur şi simplu din tabelul de definire a blocurilor în spaţiul de desenare. Ea poate fi modificată de utilizator prin înscrierea valorilor în casetele pentru coordonate. În acest mod. Convert to Block – obiectele incluse vor fi convertite într-un exemplar al blocului după crearea acestuia. Objects Selected – afişează numărul de obiecte selectate. Aceste informaţii se numesc atribute.0. Când se introduce un bloc într-un desen. 50 Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Block Definition. de fapt se introduce referinţa la blocul respectiv. După terminarea operaţiei de selectare se va apăsa tasta ENTER. dacă se modifică definiţia unui bloc. toate referinţele vor fi actualizate automat. Copierea unor obiecte creează noi obiecte care trebuie memorate în fişier  realizarea unui bloc din mai multe obiecte creează un singur obiect. Accesarea comenzii:      Meniul Draw  Block  Make Se dă clic pe butonul Make block din bara de instrumente Draw Se tastează BLOCK în linia de comandă. obiectele incluse în acesta rămân ca entităţi distincte în desen. culoare. numită tabel de definire a blocurilor.Lecţia 6 Modificarea obiectelor desenate (continuare) Crearea şi utilizarea blocurilor Un bloc este un obiect complex. Name – În această casetă text se introduce numele blocului. Numele blocului şi definiţia sunt salvate în desenul curent. cu următorul conţinut:  o o o o o . Poziţia pe care o introduce aplicaţia din oficiu este 0.). cu alte cuvinte toată informaţia asociată fiecărui bloc în parte.0. creat din unul sau mai multe obiecte ce pot avea proprietăţi diferite (layer. Înserarea acestui nou obiect nu conduce decât la memorarea punctelor de inserare a acestui bloc şi a numelui blocului  modificare uşoară a blocului. Objects – Sunt specificate obiectele ce vor face parte din bloc. Se pot realiza biblioteci de simboluri standardizate  reducerea dimensiunilor fişierului.  Crearea blocurilor Se pot crea blocuri cu ajutorul comenzii Make Block. etc. Avantajele utilizării blocurilor posibilitatea de a folosi blocurile în comun. Quick Select – va fi afişată caseta de dialog Quick Select. care pot fi extrase şi utilizate în alte programe. în care se poate defini un set de selecţie. Delete – obiectele incluse vor fi şterse din desen după crearea acestuia. Retain – După crearea blocului.

Dacă este posibil ca desenul în care a fost creat blocul să se modifice. Indiferent de layerul în care au fost create obiectele. tipul şi grosimea de linie nu trebuie stabilite la una din valorile BYLAYER sau BYBLOCK. Se pot crea desene cu un singur bloc definit în ele. şi este necesar ca această modificare să fie reflectată într-un desen ce conţine o referinţă a blocului respectiv. Inserarea blocurilor Pentru a insera un bloc creat în desenul curent. Acest desen se salvează şi reprezintă o bibliotecă de blocuri. trebuie să fie desenate în layerul 0. tipul şi grosimea de linie trebuie stabilite la valoarea BYLAYER.   Se pot crea blocuri complexe care să conţină la rândul lor alte blocuri. Y. Pictograma de forma unui fulger din colţul din dreapta jos indică faptul că este vorba de un bloc dinamic. Se pot crea mai multe blocuri în acelaşi desen care să fie utilizate ulterior în alte desene. Se tastează INSERT în linia de comandă. Allow Exploding – specifică dacă se permite explodarea referinţei la bloc. ori de câte ori este nevoie. iar culoarea. Aceste desene se pot grupa tematic în foldere şi pot fi incluse în alte desene sub formă de blocuri sau ca referinţe externe. Se pot utiliza paletele de instrumente pentru organizarea blocurilor uzuale. o X. Odată create. este mai convenabil ca desenul ce conţine blocul să fie introdus ca referinţă externă. ele vor îngloba mai întâi proprietăţile specifice. o Specify On-Screen – se specifică scara la care va fi inserată referinţa blocului. Sunt posibile trei moduri de comportament ale obiectelor componente ale unui bloc:  Pentru ca obiectele componente ale unui bloc să preia la inserare proprietăţile layerului în care este introdusă referinţa. cu ajutorul mausului. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Insert. pentru blocul inserat. Description – Se introduce o descriere a blocului (opţional) Hiperlink – permite asocierea unui hiperlink la definiţia blocului. Name – se specifică numele blocului sau a unui fişier ce va fi inserat o o o Browse – deschide caseta de dialog pentru selectarea unui fişier din computer. tipul şi grosimea de linie la valoarea BYBLOCK. de unde vor putea fi introduse ulterior în orice desen. Path – conţine adresa blocului Preview – conţine o imagine a blocului ce va fi inserat. Pentru ca obiectele componente ale blocului să-şi păstreze la inserarea referinţei proprietăţile originale. iar culoarea. blocurile pot fi inserate în palete de instrumente. Settings – conţine setările pentru bloc: o o o o o o Block Unit – unitatea de măsură considerată la inserarea unei referinţe a blocului în desen. Z – se introduc valorile coordonatelor punctului de inserţie Scale – se specifică scara pentru blocul inserat. Scale Uniformly – specifică dacă se permite sau nu scalarea neuniformă a referinţei la bloc. ele trebuie să fie create în alt layer decât 0. dacă li s-au stabilit culoarea. o Specify On-Screen – se specifică poziţia punctului de inserţie în desen cu ajutorul mausului. Open in Block Editor – Se va deschide fereastra Block Editor la apăsarea tastei OK. se lansează comanda Insert Block. 51  . Mod de accesare:     Meniul Insert  Block Se dă clic pe butonul Insert block din bara de instrumente Draw. apoi proprietăţile layerului în care este introdusă referinţa. cu următoarele rubrici:  Insertion Point – se specifică poziţia punctului de inserţie în desen.

fără spaţii) Prompt – se introduce promptul ce va fi afişat la inserarea unui bloc ce conţine această definiţie de atribut. Rotation – se specifică unghiul de rotaţie pentru blocul inserat fată de UCS-ul curent. Z – se specifică coordonatele punctului de inserţie al atributului. Pentru a crea definiţia unui atribut se accesează comanda Define Attributes. Tag – numele atributului (se ortografiază cu majuscule. Obiectele componente ale unui bloc desenat în layerul 0. înălţimea şi unghiul de rotaţie al textului atributului. se creează mai întâi definiţia atributului. Acţiune: Se va deschide caseta de dialog Attribute Definition. Y. Y. o o  Explode – Blocul este explodat şi sunt inserate elementele individuale ale blocului. calculat pe baza unităţii de măsură a blocului şi a unităţii de măsură din desen. etc) în locul valorii. valoarea. Obiectele având culoarea BYBLOCK rămân albe. Factor – afişează factorul de scalare a unităţii de măsură. Value – se introduce valoarea iniţială a atributului. Lock Position in Block – se blochează poziţia atributului în bloc. pagină. Dacă nu se indică un prompt. Specify On-Screen – se specifică unghiul de rotaţie cu ajutorul mausului pentru blocul inserat. rămân în acel layer. stilul de text. se poate specifica doar un factor de scalare uniform. Uniform Scale – se specifică o scară unică pe toate direcţiile. Constant – valoarea atributului este constantă Verify – se solicită verificarea atributului la inserarea blocului Preset – atributul va fi setat la valoarea sa prestabilită. Align Below Previous Attribute Definition – numele atributului va fi plasat exact sub atributul definit anterior.o o  X. formatarea textului. cu următoarele rubrici: Attribute – se introduc datele specifice atributului. o o o o  Insertion Point – se specifică locaţia atributului. Pentru a crea un atribut. Specify On-Screen – permite indicarea cu mausul în desen a punctului de inserţie. Unit – afişează unitatea de măsură cu care a fost definit blocul inserat. Angle – se introduce valoarea unghiului de rotaţie pentru blocul inserat. Mode – setează opţiuni aplicabile pentru valoarea atributului la inserarea referinţei în desen: o o o o  Invisible – valoarea atributului nu va fi afişată sau printată. Obiectele desenate cu tipul de linie BYBLOCK vor fi reprezentate după explodare cu tipul de linie CONTINUOUS (linie continuă). Dacă este selectată opţiunea Explode. de verificat sau prestabilit). Z – se introduc valorile scărilor pe fiecare axă în parte. oră. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Block Define Attributes Se tastează ATTDEF în linia de comandă. Blocuri cu atribute Blocurilor li se poate ataşa informaţie care să poată fi folosită ulterior pentru a crea liste de materiale sau alte tipuri de rapoarte. promptul care se afişează la inserarea blocului. Aceste informaţii sunt ataşate sub formă de atribute. opţiunea nu este valabilă. va fi utilizat numele atributului ca prompt. Butonul Insert Field – va fi afişată caseta de dialog Field care permite introducerea unui câmp (dată. promptul va apărea. X. o o  Block Unit – afişează informaţii despre unităţile de măsură. sau a unei părţi din aceasta. ce stabileşte caracteristicile acestuia: numele atributului (tag). o o    Text Options – se stabilesc alinierea. autor. Dacă se setează modul Constant. 52 . Dacă nu există atribute definite anterior. locaţia şi eventualele moduri opţionale (invizibil. constant.

şi salvării acesteia într-un tabel sau într-un fişier extern. apare promptul pentru introducerea valorii atributelor. acestea se definesc separat şi se includ în acelaşi bloc. În lista cu numele blocurilor înregistrate în desen se va selecta numele blocului ce urmează a fi editat.  Se tastează EATTEXT în linia de comandă. la inserarea acestuia în alt desen. După crearea definiţiei atributului.  Se dă clic pe butonul Insert block din bara de instrumente Modify II. Pentru a utiliza mai multe atribute odată. Dacă se utilizează blocuri cu atribute ataşate. Această valoare se poate modifica în paleta Proprietăţi. După ce se vor opera toate modificările necesare. atributul va fi selectat ca orice alt obiect. se va da clic pe butonul OK. Odată atributele definite şi desenul salvat. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Block Definition. Se dă clic pe butonul Block Attribute Manager Se tastează BATTMAN în linia de comandă. Atributele unui bloc se pot modifica în caseta de dialog Block Attribute Manager. se lansează comanda Attribute Extraction. Pentru a extrage atributele blocurilor într-un tabel sau fişier. Se pot crea atribute fără a fi necesară ataşarea lor la vreun bloc. din bara de instrumente Modify II Acţiune: În caseta de dialog Block Attribute Manager se va selecta numele blocului cu atribute ce urmează a fi editate. Dacă se intenţionează extragerea informaţiei din atribute pentru a fi inclusă într-o listă de materiale. sau se va selecta atributul respectiv. Accesarea comenzii:  Meniul Tools  Attribute Extraction. va fi afişat promptul atributului. DXF. Modificarea blocurilor Orice bloc poate fi modificat după crearea sa. Accesarea comenzii:    Meniul Modify  Object Attribute  Block Attribute Manager. SDF (datele delimitate prin spaţii). când se defineşte blocul în care acesta va fi introdus. După crearea fişierului şablon. Informaţia extrasă poate fi inserată într-un tabel din desenul curent sau poate fi salvată într-un fişier extern. Se dă clic pe butonul Yes. În acest mod se pot crea liste de materiale direct din datele conţinute în desen.Pentru a edita definiţia unui atribut înainte de a fi asociată unui bloc. Se creează mai întâi un fişier şablon în format text pentru a defini structura fişierului ce va conţine informaţia extrasă din atribute. având blocul selectat. promptul şi valoarea iniţială a atributului. La inserarea unei referinţe a blocului respectiv. după care se va apăsa tasta Edit. Pentru a modifica un bloc în desenul curent se lansează comanda în unul din următoarele moduri: Accesarea comenzii:    Meniul Modify  Object  Block Description Se dă clic pe butonul Make block din bara de instrumente Draw Se tastează BLOCK în linia de comandă. Utilizatorul poate introduce în linia de comandă valoarea dorită pentru atributul respectiv. Va fi afişată caseta de dialog Edit Attribute în care urmeză a se face modificările atributelor. atunci desenele ce conţin aceste blocuri pot fi interogate în vederea extragerii informaţiei conţinute de atribute. se accesează comanda Modify  Object  Text. În lista atributelor se dă dublu clic pe atributul ce trebuie editat. Va apărea caseta de dialog Edit Attribute Definition în care se pot edita numele. Va apărea o avertizare că blocul este creat deja şi se cere confirmarea redefinirii acestuia. se poate extrage informaţia din atribute utilizând unul din următoarele formate de fişier: CDF (datele delimitate prin virgule). Se selectează apoi atributul ce urmează a se modifica. 53 . Acţiune: Se deschide caseta de dialog Attribute Extraction ce conţine instrucţiuni pentru extragerea informaţiei din atributele blocurilor incluse în desenul curent sau în alte desene. este utilă crearea unei liste cu numele atributelor.

forma obiectului nu se modifică în spaţiul dintre acestea. Marcarea se va face fie cu puncte. la selecţia unui bloc va fi afişat un singur grip. Gripurile permit editarea obiectelor direct şi rapid. Comanda Measure Această comandă se utilizează pentru marcarea unor intervale având lungimi egale cu o valoare introdusă de utilizator. Acţiune: Funcţia nu are parametri. punctul de începere a măsurării se află în punctul de start al poliliniei.  Pentru obiectele de tip polilinie închisă. în urma operaţiei de explodare. Dacă în caseta de dialog Options.  Referinţe la blocuri – dacă acestea au atribute editabile. Atunci când sunt selectate mai multe gripuri. Move sau Rotate se menţine tasta CTRL apăsată. arc şi polilinie deschisă. corespunzător punctului de inserţie. este necesară activarea acestui mod.  linii de indicaţie  text pe mai multe linii. Pentru a utiliza acest mod de lucru. la selectarea blocurilor vor fi afişate şi gripurile obiectelor componente. se activează opţiunea Enable Grips Within Blocks (Activarea gripurilor în blocuri). Accesarea comenzii:    Meniul Modify  Explode. liniile şi arcele componente vor fi plasate pe axa de simetrie a elementelor cu grosime. 54 . În cazul gripurilor ce marchează quadranturile cercurilor şi elipselor. fie cu blocuri. Sunt posibile operaţiile Stretch. Utilizarea gripurilor pentru a edita obiectele Gripurile sunt mici pătrate reprezentate în punctele strategice pe obiecte. punctul de începere a măsurării se află la capătul obiectului cel mai apropiat de punctul de selecţie.Disocierea obiectelor componente (Explodarea) Prin operaţia de explodare un obiect complex poate fi descompus în elementele sale componente. va putea fi realizată o copiere multiplă simultan cu operaţia respectivă. O referinţă la un bloc poate fi explodată doar dacă la definirea blocului respectiv s-a marcat opţiunea Allow exploding. Va rezulta de fiecare dată un obiect modificat. după care se va selecta operaţia la care va fi supus obiectul. Scale sau Mirror. din meniul Tools şi în caseta de dialog deschisă. Selecţia se face cu menţinerea tastei SHIFT apăsate. În schimb obiectul va fi mutat la deplasarea gripului. acestea se măsoară din centrul cercului sau al elipsei. nu din grip. atunci când intră în componenţa unor blocuri scalate neuniform  multilinii – vor fi disociate în linii şi arce  regiuni – vor fi disociate în linii. arce sau spline. sau prin selectarea din meniul contextual (clic dreapta cu gripurile activate). Se pot selecta mai multe gripuri simultan ca gripuri de bază. De regulă. pentru operaţiile ce implică distanţe.  Pentru obiectele de tip linie. Se dă clic pe butonul Explode din bara de instrumente Modify.  arce şi cercuri. Rotate. Dacă în cursul operaţiilor Stretch. atunci când acestea sunt selectate. numit grip de bază. Obiectele selectate pentru operaţia de disociere pot fi:  polilinii fără grosime – în cazul poliliniilor cu grosime. arc sau al unei linii. Move. în timp ce obiectul sursă va rămâne la forma şi poziţia iniţială în spaţiul de desenare. elipse. Specificarea de intervale pe obiecte Uneori este necesară crearea unor puncte sau inserarea unor simboluri (blocuri) la anumite intervale pe un obiect. Selectarea operaţiei se face prin apăsarea repetată a tastelor ENTER sau SPACEBAR. rămânând doar definiţiile atributelor. Pentru realizarea acestei operaţii în AutoCAD există comenzile Measure şi Divide. valorile acestora se pierd. la pagina Selection. Dacă se activează gripul din centrul unui cerc. Se tastează EXPLODE în linia de comandă. Pentru a putea edita un obiect în modul grip. se va selecta un grip. Se va selecta comanda Options. la pagina Selection se activează opţiunea Enable Grips. cu ajutorul acestuia nu se poate face o operaţie de Stretch.

cu excepţia cazului în care a fost 55 .  Close – Dacă polilinia selectată este deschisă. Se dă clic pe butonul Edit Polilyne din bara de instrumente Modify II. Dacă se alege opţiunea Block. Comanda Divide Atunci când se doreşte divizarea unui obiect în segmente egale se utilizează comanda Divide. pentru a le face uşor vizibile.  Pentru cercuri şi elipse punctul de începere a divizării se află sub unghiul la centru echivalent cu unghiul de snap curent. În cazul în care demarcarea se face cu puncte. ce va fi inserat ca element de demarcaţie între segmentele măsurate. Obiectele care se unesc cu o polilinie trebuie să aibă un capăt coincident cu capătul acesteia. în locul opţiunii Open apare opţiunea Close şi va avea ca efect închiderea poliliniei. Prompturile următoare depind de selecţia făcută. utilizatorului i se va solicita să introducă numele unui bloc din desenul curent. se poate selecta una din următoarele opţiuni:  Open – Dacă polilinia selectată este închisă. este disponibilă opţiunea Open. pentru a le face uşor vizibile. În cazul în care demarcarea se face cu puncte. Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Point  Measure. în promptul de comandă se solicită selectarea unei polilinii.  Pentru obiectele de tip polilinie închisă. Acţiune: Dacă nu a fost selectată în prealabil o polilinie. se foloseşte comanda Pointstyle din meniul Format. Pentru cercuri şi elipse punctul de începere a măsurării se află sub unghiul la centru echivalent cu unghiul de snap curent. sau se poate introduce parametrul Multiple. arc şi polilinie deschisă. Acţiune: Se solicită utilizatorului să introducă lungimea segmentului de partiţionare a obiectului. Editarea unor obiecte complexe Modificarea poliliniilor Editarea poliliniilor se poate realiza cu comanda Polyline Edit. Accesarea comenzii:  Meniul Draw  Point  Divide  Se tastează measure în linia de comandă. Accesarea comenzii:    Meniul Modify  Object  Polilyne. utilizatorului i se va solicita să introducă numele unui bloc din desenul curent. sau să specifice dacă în loc de puncte de demarcaţie se vor insera blocuri.  Pentru obiectele de tip linie. promptul anterior nu mai apare. În urma selectării acestei opţiuni. Se tastează PEDIT în linia de comandă. Dacă variabila de sistem PEDITACCEPT are valoarea 1. sau să specifice dacă în loc de puncte de demarcaţie se vor insera blocuri. Dacă a fost selectată o polilinie.  Join – are ca efect adăugarea de arce sau linii la un capăt al poliliniei. Dacă obiectul selectat este o linie sau un arc aplicaţia avertizează că acesta nu este o polilinie şi oferă posibilitatea transformării acestuia în polilinie. va fi eliminat segmentul de închidere al poliliniei închise. se foloseşte comanda Pointstyle din meniul Format. Această operaţie este utilă la unirea liniilor şi arcelor în polilinii. iar obiectele selectate sunt convertite automat într-o polilinie. Se tastează MEASURE în linia de comandă. Acţiune: Se solicită utilizatorului să introducă numărul de intervale în care se împarte obiectul. Dacă se alege opţiunea Block. La alegerea acestui parametru se permite o selecţie multiplă. ce va fi inserat ca element de demarcaţie între intervale. fie cu blocuri. punctul de începere a divizării se află la capătul obiectului cel mai apropiat de punctul de selecţie. Marcarea se va face fie cu puncte. punctul de începere a divizării se află în punctul de start al poliliniei.

acesta va înlocut cu o linie ale cărei capete coincid cu ale arcului.  Go – Vor fi şterse segmentele dintre cele două vârfuri specificate şi înlocuite cu o linie dreaptă ce uneşte vârfurile marcate. Este salvată locaţia vârfului marcat în timp ce marcajul poate fi mutat pe oricare alt vârf. chiar dacă este o polilinie închisă.  Edit Vertex – va fi marcat primul vârf al poliliniei cu un X. Dacă se apasă tasta ENTER fără a se alege o opţiune. va rezulta o polilinie trunchiată. Se revine la modul Edit Vertex. sau dacă se specifică doar un vârf şi acesta coincide cu un capăt al poliliniei. va fi desenată şi o săgeată în direcţia respectivă. Dacă ambele vârfuri specificate se află la capetele poliliniei. Dacă unul din vârfurile specificate se află la capătul poliliniei. o Straighten –Este salvată locaţia vârfului marcat în timp ce marcajul poate fi mutat pe oricare alt vârf. Dacă la crearea poliliniei s-a stabilit pentru acest vârf şi o direcţie. Este valabil următorul set de opţiuni:  Next – Marcajul în formă de X se mută pe vârful următor. o Add – poliliniile selectate vor fi îmbinate prin adăugarea unei linii între capetele apropiate. Marcajul nu trece de pe ultimul vârf al poliliniei pe primul.  Width – se poate stabili o grosime uniformă pentru toată polilinia. chiar dacă este o polilinie închisă. o Regen – Are ca efect regenerarea poliliniei. chiar dacă este o polilinie închisă. o Break – Are ca efect întreruperea unei polilinii. Opţiunea de stabilire a distanţei de fuzionare este oferită imediat după ce s-a ales opţiunea Join. Marcajul nu trece de pe primul vârf al poliliniei pe ultimul. Width – se modifică lăţimile de început şi sfârşit pentru segmentul ce urmează după marcaj. Opţiunile disponibile sunt următoarele: o Next – Marcajul în formă de X se mută pe vârful următor. Marcajul nu trece de pe ultimul vârf al poliliniei pe primul.  Exit – Se iese din opţiunea Break şi se revine la modul Edit Vertex.selectată în prealabil opţiunea Multiple. chiar dacă este o polilinie închisă. 56 . În acest caz se pot uni polilinii care nu au capetele coincidente. nu se poate utiliza opţiunea Break.  Exit – Se iese din opţiunea Break şi se revine la modul Edit Vertex. în caz contrar se adaugă un segment între capete. chiar dacă este o polilinie închisă. o Previous – Marcajul în formă de X se mută pe vârful anterior. Trebuie regenerată polilinia pentru a afişa noua lăţime. Se revine la modul Edit Vertex. o Insert – Are ca efect inserarea unui vârf suplimentar după vârful marcat. o o Tangent – va fi ataşată o direcţie de tangenţă la vârful marcat pentru a fi utilizată ulterior ajustarea curburii. Locaţia acestui vârf este indicată de către utilizator. va fi marcat următorul vârf.  Previous – Marcajul în formă de X se mută pe vârful anterior.  Jointype – apare ca alternativă la opţiunea de introducere a distanţei de fuzionare şi permite stabilirea metodei de unire a obiectelor. Marcajul nu trece de pe ultimul vârf al poliliniei pe primul. o Move – Varful marcat va fi deplasat în punctul indicat de utilizator.  Go – Vor fi şterse segmentele dintre cele două vârfuri specificate.  Previous – Marcajul în formă de X se mută pe vârful anterior. Marcajul nu trece de pe primul vârf al poliliniei pe ultimul.  Next – Marcajul în formă de X se mută pe vârful următor. dacă distanţa de fuzionare se stabileşte la o valoare suficient de cuprinzătoare pentru a include capetele. chiar dacă este o polilinie închisă. Marcajul nu trece de pe primul vârf al poliliniei pe ultimul.Dacă se doreşte eliminarea unui arc situat între două linii ale unei polilinii şi apoi extinderea liniilor până la intersecţia lor. o Both – poliliniile selectate vor fi îmbinate prin extinderea sau scurtarea capetelor dacă este posibil. Dacă va fi specificat un singur vârf după care se alege opţiunea Go şi după acest vârf urmează un arc. o Extend – poliliniile selectate vor fi îmbinate prin extinderea sau scurtarea capetelor până la atingerea punctului de intersecţie.

La fel se va întâmpla şi în cazul curbelor obţinute cu opţiunea Fit. Offset va genera o polilinie doar pe baza curbei spline. Curba se apropie de vârfurile poliliniei. Mirror. Valoarea iniţială pentru SPLFRAME este 0. Stretch reajustează splina la cadrul întins.   Decurve – elimină vârfurile suplimentare inserate de opţiunea Spline. ce trece prin capetele poliliniei. .o Exit – Se iese din modul Edit Vertex. ignorând lăţimile intermediare.  Ltype Gen – va fi generat tipul de linie al poliliniei în mod continuu de la un capăt la altul. Opţiunea Join a comenzii Edit Poliline transformă splina într-o succesiune de linii drepte şi elimină informaţia privind polilinia iniţială şi orice alte polilinii adăugate. Se tastează SPLINEDIT în linia de comandă. după ce se aplică operaţia asupra acesteia. compusă din elemente curbe permanente. 57 Acţiune: Se solicită selectarea unei spline sau indicarea uneia din opţiunile oferite. Erase. Odată efectuată operaţia. Explode elimină cadrul şi generează linii care aproximează polilinia ajustată ca splină. şi utilizează orice direcţie tangentă specificată anterior. astfel încât să se poată fi apelat la aplicarea ulterioară a opţiunii Decurve. Se dă clic pe butonul Edit Spline din bara de instrumente Modify II. cadrul pentru splină este memorat de aplicaţie. Editarea curbelor spline Comanda Edit Spline se utilizează pentru editarea curbelor spline şi a poliliniilor ajustate ca spline. Dacă o polilinie ajustată ca splină va fost editată cu una din comenzile Break sau Trim. Când se foloseşte opţiunea Spline.  Fit – Polilinia va fi transformată într-o curbă compusă din arce având capetele în vârfurile poliliniei. Pentru afişarea cadrului trebuie ca variabila de sistem SPLFRAME să aibă valoarea 1. la fel şi în cazul curbei obţinute cu opţiunea Fit. se poate aplica din nou opţiunea Spline asupra poliliniei nou formate. / O curbă închisă va fi transformată în curbă deschisă prin revenirea la starea dinaintea aplicării operaţiei de închidere. La fel se va întâmpla şi în cazul curbelor obţinute cu opţiunea Fit. Copy. ele vor fi înlocuite cu linii atunci când se formează cadrul pentru splină. Object Snap permite aderarea doar la curba splină. Majoritatea operaţiilor de editare se aplică la fel pentru poliliniile ajustate ca spline ca şi pentru curbele obţinute cu operaţia Fit. Curba trece prin toate vârfurile poliliniei. de la lăţimea primului vârf până la cea a ultimului vârf.  Spline – Va fi creată o curbă numită polilinie ajustată ca splină. dar nu le atinge în mod obligatoriu. reţine informaţiile legate de tangenţa în vârfuri pentru utilizarea în cazul unor operaţii ulterioare de ajustare la curbe. splina rezultantă îşi modifică lăţimea continuu. Odată operaţia Join finalizată. Extend modifică forma cadrului prin adăugarea unui vârf în punctul în care linia finală a cadrului intersectează elementul geometric definit ca limită. Rotate şi Scale operează asupra curbei spline cât şi a cadrului. Break şi Trim generează o polilinie doar pe baza curbei spline ajustate. nu se va putea utiliza asupra ei opţiunea Decurve.        Comenzile Move. chiar dacă acesta nu este vizibil. prin vârfurile acesteia. Accesarea comenzii:     Meniul Modify  Object  Spline. Dacă acest cadru are lăţime. cu excepţia cazului în care aceasta este închisă. Close/Open – O curbă deschisă va fi închisă astfel încât să se asigure tangenţa în capete. nu şi la cadru. înlocuieşte toate arcele cu linii. Fit Data – Se pot edita datele de ajustare pe baza următoarelor opţiuni: o o Add – Curbei spline i se vor adăuga puncte de ajustare.  Undo – reface pe rând operaţiile până la în etapa lansării comenzii Edit Poliline. cadrul va fi afişat cu tipul de linie CONTINUOUS. Dacă polilinia originală conţine arce.

Reverse – Se schimbă direcţia splinei. manual. o o o  Close/Open – O curbă deschisă va fi închisă astfel încât să se asigure tangenţa în capete.o o o Delete – Vor fi eliminate puncte de ajustare de pe traseul curbei. Refine – permite ajustarea în detaliu a curbei spline. Tolerance – splina va fi reajustată la punctele de control existente. Exit – se revine la promptul iniţial al comenzii SPLINEDIT.     Weight – cu ajutorul acestei opţiuni se poate regla apropierea splinei de fiecare punct de control în parte. este afişat promptul iniţial al comenzii SPLINEDIT. Tangents – Se permite editarea tangentelor la capetele splinei. Această opţiune are implicaţie asupra aplicaţiilor externe ce prelucrează splinele create în AutoCAD. Dacă se introduce o valoare mai mare decât cea curentă. numărul de puncte de control va creşte. Move Vertex – Punctele de control ale splinei pot fi repoziţionate cu ajutorul acestei opţiuni. / O curbă închisă va fi transformată în curbă deschisă prin revenirea la starea dinaintea aplicării operaţiei de închidere. După purjarea datelor de ajustare ale curbei. Purge – Datele privind ajustarea curbei sunt eliminate din baza de date a desenului. aceasta fiind reajustată în funcţie de punctele de control rămase. 58 . Utilizatorului i se va cere să introducă un nou ordin de elevare. Opţiuni suplimentare: o o Add Control Point – se adaugă manual puncte de control. Elevate Order – se majorează numărul de puncte de control ale splinei în mod uniform pe parcursul acesteia. Move – Punctele de control pot fi mutate în noi locaţii. cu o nouă valoare a toleranţei. Ordinul maxim de elevare este 26.

se poate colora conturul ce include zona de haşurat cu o culoare sau o combinaţie de culori. Obiectele pot fi haşurate doar dacă sunt incluse complet într-un plan paralel cu UCS-ul curent. Se tastează HATCH în linia de comandă. Relative to Paper Space – Modelul haşurii va fi scalat la unităţile din Paper Space. Pentru realizarea operaţiei de haşurare se utilizează comanda HATCH. Definit de utilizator – aceste modele sunt definite pe baza tipului de linie curent din desen. Spacing – Se defineşte distanţa dintre linii într-un model definit de utilizator.       În rubrica Hatch Origin se stabilesc parametrii ce controlează locaţia de pornire a generării haşurii. În rubrica Type and Patern se stabilesc tipul şi modelul haşurii:  Type – se stabileşte tipul de model: o o o      Predefinit – modelele predefinite se găsesc în fişierele acad. În rubrica Angle and Scale se specifică un unghi şi o scară pentru modelul de haşură selectat. Primele şase cele mai utilizate modele se află în fruntea listei. Scale – acest parametru extinde sau comprimă modelul de haşură.Lecţia 7 Haşuri Pentru realizarea operaţiilor de haşurare în AutoCAD se pot utiliza modele de haşuri predefinite.pat şi acadiso. generând o grilă. Această opţiune este disponibilă doar în Paper Space. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Hatch and Gradient cu paginile Hatch şi Gradient. se pot crea modele personalizate. Double – pentru modelele definite de utilizator va fi desenat un al doilea set de linii orientat la 90° faţă de setul de linii original. Butonul […] – afişează afişată paleta cu modele de haşuri în care se pot vedea ansamblul tuturor modelelor editate. Astfel haşurile vor fi reprezentate la o scară adecvată faţă de restul elementelor din viewport. Se dă clic pe butonul Hatch din bara de instrumente Draw. În mod curent comanda HATCH creează haşuri asociative. Un contur pentru haşurare poate fi creat pe baza oricărei combinaţii de obiecte ce formează o suprafaţă închisă. Custom Pattern – afişează modelele de haşuri editate. Angle – specifică unghiul modelului haşurii relativ la axa X a UCS-ului curent. Pattern – conţine lista modelelor predefinite disponibile. Se poate crea o haşură prin selectarea obiectului ce se va haşura sau prin definirea unui contur şi specificarea unui punct în interiorul acestuia. 59 . De regulă originile tuturor haşurilor coincid cu originea UCS-ului curent. Accesarea comenzii Hatch:    Meniul Draw  Hatch. Anumite modele de haşuri. ce sunt actualizate odată cu modificarea conturului zonei de haşurat. Swatch – afişează o imagine a modelului selectat. cum ar fi cele care simulează cărămizile. Butonul […] – afişează paleta cu modele de haşuri. trebuie aliniate la un punct de pe conturul haşurii. Dacă se dă clic în fereastră va fi afişată paleta cu modele de haşuri. Opţiunea este valabilă doar pentru tipurile predefinit şi editat. Editat – un model editat este un model definit într-un fişier cu extensia pat altul decât cele două specificate mai sus. Dacă se doreşte haşurarea unei zone care nu este complet închisă. ISO Pen Width – scalează un model ISO predefinit pe baza lăţimii de peniţă selectate. se poate seta variabila de sistem HPGAPTOL la o valoare mai mare decât lungimea deschiderii din contur. în care se pot vedea toate imaginile haşurilor predefinite.pat.

Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Text  Single Line Text. De asemenea se poate realiza formatarea textului cu ajutorul unor coduri de formatare: Ex: Codul %%nnn (unde nnn reprezintă numărul de ordine al unui caracter în fontul caracteristic stilului STANDARD) va avea ca rezultat introducerea caracterului cu numărul nnn. sau linii de indicaţie. Pentru a ascunde anumite zone din desen se poate utiliza comanda Wipeout din meniul Draw. Sublinierea superioară şi inferioară pot fi active concomitent. texte organizate pe mai multe linii. Codul %%o va comuta sublinierea textului cu o linie superioară. \U+00B1 pentru simbolul (±). Note şi etichete Pentru introducerea textelor în desene există mai multe metode ce pot fi utilizate în funcţie de specificul situaţiei. După terminarea editării textul va apărea la dimensiunea şi poziţia setată în comandă. Specified Origin – Se va specifica originea. fie cu ajutorul mausului în desen. Se tastează TEXT în linia de comandă. textul va fi afişat în timpul editării în poziţie orizontală şi la o dimensiune comodă din punct de vedere al vizibilităţii. Texte pe o singură linie Textele pe o singură linie se creează cu comanda Single Line Text. Dacă se apasă tasta ENTER fără a modifica parametrii de mai sus. Codul %%d corespunde simbolului (°). Acţiune: În linia de comandă vor fi afişate valorile pentru parametrii comenzii şi se va solicita introducerea punctului de inserţie a textului sau selectarea uneia din următoarele opţiuni:   Justify – controlează alinierea textului în funcţie de poziţia cursorului. se afişează editorul de text în spaţiul de desenare şi promptul adecvat în linia de comandă pentru inserarea unei noi linii de text.  Use Current Origin – Se va utiliza originea curentă. Punctul specificat de utilizator poate fi salvat ca origine curentă pentru haşurile ulterioare. Textele se pot introduce sub formă de note pe o singură linie. Codul %%p corespunde simbolului (±). Toate elementele aflate în interiorul conturului devin invizibile. Modificarea textelor pe o singură linie se poate face în mai multe moduri:   Se dă clic dublu pe text pentru a activa editorul de text. Dacă variabila de sistem DTEXTED are valoarea 2. În caseta de dialog Hatch and Gradient se poate seta asociativitatea haşurilor cu contururile pe care le umplu. Se selectează textul şi se editează în paleta de proprietăţi. Codul %%u va comuta sublinierea textului cu o linie inferioară. 0. După introducerea punctului de inserţie se solicită introducerea pe rând a înălţimii textului şi a unghiului de rotaţie. 60 . Utilizatorului i se va solicita să deseneze un contur închis format exclusiv din linii drepte. Zonele cu umplere completă se pot crea selectând modelul de haşură predefinit SOLID. În linia de text se pot introduce caractere speciale Unicode. fie alegând un punct semnificativ relativ la conturul haşurii. După introducerea primei linii de text. care este de regulă în punctul 0. Style – permite selectarea stilului de text. Se pot copia proprietăţile de la o haşură la alta.\U+2205 pentru simbolul ( ). Ex: \U+00B0 pentru simbolul (°). astfel că la modificarea conturului va fi actualizată şi haşura. vor rămâne valabile valorile iniţiale ale acestora.

După indicarea dreptunghiului de încadrare pentru text. Accesarea comenzii:   Meniul Dimension  Leader. va fi afişată caseta de dialog Leader Settings cu paginile Annotation. astfel încât dacă obiectul copiat va fi deplasat. capătul cu săgeată rămânând ataşat la obiect. Leader Line & Arrow. cu comanda Multiline Text. o polilinie sau o splină.  În rubrica Annotation Type se stabileşte tipul de notă şi în funcţie de acesta se modifică promptul comenzii. şi linia de indicaţie a fost poziţionată pe un obiect cu ajutorul snapurilor. Acestea sunt disponibile doar dacă este selectat tipul de notă pe mai multe linii. Dacă este activată asociativitatea dimensiunilor. Acţiune: Se solicită indicarea unui dreptunghi de încadrare pentru text sau alegerea dintr-un set de opţiuni. În pagina Leader Line & Arrow se configurează forma liniei de indicaţie şi a săgeţii. Frame Text – va fi plasat un cadru în jurul textului. Se tastează QLEADER în linia de comandă. se va modifica şi linia de indicaţie. 61 . Dacă se alege opţiunea Settings. Textele cu linie de indicaţie se creează cu ajutorul comenzii Leader. o toleranţă sau o referinţă la un bloc iar copia va fi conectată la capătul liniei de indicaţie.  În rubrica Annotation Reuse se stabileşte dacă nota va fi reutilizată pentru liniile de indicaţie următoare. care după inserare va fi asociată cu linia de indicaţie. având la un capăt o săgeată iar la celălalt un text multilinie.Texte organizate pe mai multe linii Se pot crea în desene texte organizate pe mai multe linii sub formă de paragrafe. din bara de instrumente Draw. unghiul de rotire stilul şi lăţimea textului. Linia de indicaţie este asociată textului astfel încât la modificarea poziţiei textului aceasta îşi schimbă forma. Tolerance – va fi afişată caseta de dialog pentru crearea toleranţelor. ca obiect din AutoCAD. o o o Prompt for Width – va fi afişat prompt pentru introducerea lăţimii textului. Acest editor conţine bare de instrumente cu comenzi pentru formatarea textului. Pentru a edita un text deja creat se dă clic dublu pe text pentru a activa editorul. va apărea un editor de text în spaţiul de desenare. None – va fi creată o linie de indicaţie fără notă. o o o  Rubrica MText Options configurează opţiunile pentru textul pe mai multe linii. este o linie. Attachement. Aceste opţiuni se referă la înălţime. distanţa între rânduri. Se dă clic pe butonul Multi Line Text Se tastează MTEXT în linia de comandă. o o MText – va fi creată o notă pe mai multe linii. Copia este asociată cu linia de indicaţie. Texte cu linie de indicaţie O linie de indicaţie. Block Reference – va putea fi inserată o referinţă la un bloc. Always Left Justify – textul va fi aliniat la stânga indiferent de poziţia liniei de indicaţie. se va deplasa şi capătul liniei de indicaţie. aliniere. Acţiune: Se solicită primul punct al liniei de indicaţie sau se pot modifica setările liniei de indicaţie prin selectarea opţiunii Settings. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Text  Multi Line Text. Copy an Object – va fi copiat un text. la modificarea poziţiei obiectului. În pagina Annotation se configurează opţiunile pentru text şi se stabileşte dacă nota va fi reutilizată.

Importul textelor din fişiere externe În desenele din AutoCAD se pot importa texte din fişiere text salvate cu extensiile txt şi rtf. Pentru a urma hiperlinkul se dă clic cu tasta CTRL apăsată. dar păstrând fontul şi formatul iniţiale. Textele importate din fişierele rtf vor fi inserate cu numele stilului de text curent. Va fi permisă imediat selectarea unui fişier. Pentru a importa text dintr-un fişier extern. Câmpurile conţin informaţii cum ar fi numărul de pagină. unghiul de înclinare sau orientarea. Se tastează STYLE în linia de comandă. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Text Style. Se dă clic pe butonul Text Style din bara de instrumente Text. se pot edita stilurile existente sau se poate schimba stilul curent. În fereastra editorului se dă clic dreapta şi din meniul contextual se va selecta comanda Import text. se lansează comanda MText. Dacă se introduce valoarea zero. Dacă a fost selectată opţiunea Block Reference se va solicita numele blocului ce va fi inserat. Dacă în setări s-a ales opţiunea Copy an Object. Numărul de apariţii al promptului depinde de numărul maxim de puncte configurat în pagina Leader Line & Arrow din caseta de dialog Settings. După completarea setărilor utilizatorului i se va solicita să introducă punctele pentru definirea liniei de indicaţie. Stilul de text include elemente de formatare cum ar fi fontul. Această pagină conţine opţiuni legate de alinierea textului. data. Stiluri de texte Orice text inserat într-un desen are un stil asociat. Când cursorul se poziţionează deasupra textului. În această casetă de dialog se pot crea stiluri noi. Atunci când se trage un fişier cu extensia txt. numele autorului. cu stilul de text curent din desen. În caseta de dialog afişată se va selecta câmpul dorit. Dacă a fost selectată opţiunea Tolerance. În lista de exemple va fi afişată în formate diferite valoarea actuală a câmpului.Pagina Attachement este disponibilă doar dacă s-a selectat în prealabil opţiunea MText în pagina Annotation . Stilurile de text se creează şi se editează în caseta de dialog Text Style. 62 . dacă s-au ales în setări opţiunile Mtext şi Prompt for Width. va fi afişată caseta de dialog Geometric Tolerance în care se va construi indicaţia de toleranţă. Stilul de text existent iniţial în AutoCAD este stilul STANDARD. În continuare. lăţimea textului va fi nelimitată. forma cursorului se schimbă. Mod de accesare:    Meniul Format  Text Style. caseta de dialog Field îşi schimbă rubricile. înălţimea. Atunci când se trage un fişier cu extensia rtf acesta va fi inserat în desen ca obiect OLE (obiectele OLE au proprietatea de a deschide aplicaţia în care au fost create atunci când se încearcă editarea lor în aplicaţia în care au fost importate). În funcţie de tipul câmpului. lăţimea textului rezultat este determinată de lungimea maximă de linie din fişierul din care provine. Inserarea unui câmp în text se face prin selectarea din meniul contextual al comenzii Insert Field. Utilizarea câmpurilor în texte Un câmp este un text al cărui conţinut se actualizează pe durata utilizării unui desen. Acest obiect va fi ataşat la linia de indicaţie. şi va fi afişată o casetă conţinând descrierea hiperlinkului. se va solicita indicarea lăţimii textului prin desenarea unui dreptunghi în spaţiul de desenare sau introducerea unei valori. Conţinutul acestuia va apărea în fereastra editorului de text. Pentru a afişa caseta de dialog Text Style se lansează comanda Text Style. Fişierele text pot fi trase în desen cu mausul direct din folderul care le conţine. etc. Hiperlinkurile funcţionează în text în acelaşi mod ca hiperlinkurile ataşate unui obiect. Se pot importa fişiere de maxim 32KB. utilizatorului i se va solicita selectarea obiectului ce va fi copiat. Textele importate din fişierele txt vor fi inserate în desen ca text pe mai multe linii.

sufixe sau toleranţe Linia de dimensionare – indică direcţia şi extinderea dimensiunii. Dimensiunile asociate referinţelor la blocuri nu-şi păstrează asociativitatea dacă blocurile se modifică. multilinii sau obiecte cu grosime diferită de zero. Dimensiunile explodate nu sunt reprezentate unitar. Pentru a reface asociativitatea dimensiunilor după operaţii de tip intelipan şi intelizoom. Dimensiunile create cu ajutorul comenzii Quick Dimension nu sunt asociative. Semnul de centru – este un simbol de forma unei cruci ce marchează centrul unui arc sau al unui cerc. neasociative sau explodate. orientarea şi valoarea măsurii atunci când obiectul asociat se modifică. sunt afişate la fiecare capăt al liniei de dimensionare şi pot avea diverse forme. se comută în modul Paper Space. Pentru acestea variabila de sistem DIMASSOC are valoarea 0. ci ca o colecţie de obiecte separate. Componentele unei dimensiuni sunt următoarele:       Textul – de obicei indică valoarea măsurată. se selectează un Layout. Pentru dimensiunile unghiulare linia de dimensionare este un arc. Liniile de centru – sunt linii întrerupte ce marchează centrul unui cerc sau arc.Dimensiuni şi toleranţe În AutoCAD se pot crea dimensiuni pentru o varietate de tipuri de obiecte. Se creează un layer special destinat dimensiunilor. Tipurile de dimensionare de bază sunt:      Liniar Radial (rază sau diametru) Unghiular Pe axe de coordonate Lungimi de arcuri Pentru simplificarea organizării desenelor şi a scalării dimensiunilor. fac legătura între obiectul măsurat şi linia de dimensionare. Pentru acestea variabila de sistem DIMASSOC are valoarea 1. însoţită eventual de prefixe. Pentru acestea variabila de sistem DIMASSOC are valoarea 2. se recomandă ca dimensionarea să se facă în Paper Space. după mai multe orientări. Săgeţile – numite şi simboluri terminale. Dimensiunile neasociative nu se modifică atunci când obiectul măsurat se modifică. Liniile de extensie – numite şi linii de proiecţie sau linii martor. Dimensiunile pot fi asociative. 63 . dar pot fi asociate individual cu comanda Reassociate Dimensions. Proprietatea de asociativitate a dimensiunilor nu se aplică la haşuri. Proprietatea de asociativitate a unei dimensiuni poate fi verificată în paleta Proprietăţi sau cu comanda LIST tastată în linia de comandă. se utilizează comanda Reassociate Dimensions din meniul Dimensions sau se tastează DIMREASSOCIATE în linia de comandă. Dimensiunile asociative îşi modifică locaţia. se organizează desenul şi se face dimensionarea.

Dacă se modifică o setare în stilul de dimensionare curent. sau se pot lista toate proprietăţile unui stil de dimensionare. În pagina Lines a acestei casete se pot modifica proprietăţile liniilor de dimensionare şi de extensie:     Culoarea şi grosimea liniei. New – determină afişarea casetei de dialog Create New Dimension Style în care poate fi definit un nou stil de dimensionare. Se poate suprima linia de dimensionare. Override – determină afişarea casetei de dialog Override Current Style în care pot fi modificate temporar stilurile de dimensionare. Se tastează DIMSTYLE în linia de comandă. List – controlează modul de afişare a stilurilor în fereastra Styles. Orice dimensiune nou creată va respecta stilul de dimensionare curent. Styles – în această fereastră sunt listate toate stilurile disponibile în desen.Stiluri de dimensionare Se numeşte stil de dimensionare o colecţie de setări ce controlează aspectul dimensiunilor. pentru tipuri specifice de dimensiuni. Prin apăsarea butonului Modify se deschide fereastra Modify Dimension Style. sau ştergerea acestora. Compare – determină afişarea casetei de dialog Compare Dimension Styles în care pot fi comparate două stiluri de dimensionare. toate dimensiunile din desen create pe baza acestui stil vor fi actualizate. Se pot crea sub-stiluri de dimensionare. Se dă clic pe butonul Dimension Style Dimensions. redenumirea stilurilor. care conţine următoarele elemente:         Proprietăţile geometrice ale dimensiunilor pot fi editate în caseta de dialog Dimension Style Manager. Stilurile de dimensionare pot fi create şi editate de utilizator pentru a asigura conformitatea dimensiunilor cu standardele industriale sau de proiectare. Stilul curent se aplică dimensiunilor ce urmează a fi create. Stilul curent este evidenţiat. Cu clic dreapta în această fereastră se accesează un meniu contextual ce permite setarea stilului curent. Dacă este necesar un stil de dimensionare poate fi modificat temporar. una sau ambele jumătăţi ale liniei. Description – conţine o descriere a stilului selectat în lista Styles relativ la stilul curent. Modificările temporare sunt afişate în fereastra Styles ca fiind nesalvate. Current Dimstyle – afişează numele stilului de dimensionare curent. derivate din stilul de dimensionare curent. Nu poate fi şters un stil de dimensionare utilizat deja în desen sau stilul curent. sau dacă aceasta înglobează textul. Accesarea comenzii:      Meniul Format  Dimension Style. din bara de instrumente Styles sau din bara Acţiune: Se va deschide caseta de dialog Dimension Style Manager. Se poate modifica distanţa între două linii de dimensionare succesive în cazul dimensionării cu linie de bază. 64 . stilul selectat în fereastra Styles devine curent. Modify – determină afişarea casetei de dialog Modify Dimension Styles în care pot fi modificate stilurile de dimensionare. Stilul STANDARD este stilul de dimensionare curent la instalarea AutoCAD. Poate fi controlată distanţa pe care se extind capetele liniei de dimensionare faţă de liniile de extensie în cazul cotării în stil arhitectural (cu linii înclinate în loc de săgeţi). Cu ajutorul comenzii Dimension Style se pot crea şi modifica stilurile de dimensionare. Preview – afişează reprezentarea grafică a elementelor caracteristice stilului selectat în fereastra Styles. Set Current – prin apăsarea acestui buton.

Dimensionarea în layout reprezintă cea mai simplă metodă de dimensionare. unghiurilor. Afişarea simultană a măsurilor în două sisteme de unităţi nu se aplică la dimensiuni unghiulare. DIMSCALE se va seta la valoarea 4) Dimensionarea în spaţiul model pentru plotare din Paper Space – era metoda preferată pentru desene complexe. iar celelalte layere de dimensiuni vor fi dezactivate. cu mai multe vederi. prin marcarea casetei Display Alternate Units. la paginile Primary Units. dar nu modifică valoarea lungimilor măsurate. Pentru a preveni ca dimensiunile dintr-un viewport să fie vizibile în alte viewporturi la plotare. a săgeţilor. Pentru a crea desene ce vor fi scalate corect pentru plotare. Poate fi controlată înălţimea cu care liniile de extensie depăşesc linia de dimensionare. sau utilizând relaţiile de snap la aceste obiecte. Scara de reprezentare a dimensiunilor afectează înălţimea textului. Săgeţile de la capetele liniei de dimensionare pot fi configurate în caseta de dialog Modify Dimension Style. Sunt trei metode de creare a dimensiunilor într-un desen:  Dimensionarea în spaţiul model pentru plotare din spaţiul model – reprezintă metoda tradiţională. sau nu este suficient spaţiu. în funcţie de situaţiile specifice din desen. Pentru a crea dimensiuni ce vor fi scalate automat pentru a fi afişate în Paper Space. se poate suprima afişarea unei săgeţi sau a amândurora.   Se pot utiliza diverse forme ale săgeţilor.   Se pot suprima una sau ambele linii de extensie. distanţa de la text la linia de dimensionare şi de la capătul liniei de extensie la originea punctului de măsurare. se vor face setările specifice în pagina Primary Units. Modul în care sunt afişate valorile numerice ale dimensiunilor se poate configura în caseta de dialog Modify Dimension Style. în versiuni de AutoCAD anterioare 2002.precum şi a unghiului liniei de dimensionare. iar în pagina Fit se configurează modul în care aplicaţia va aplica setările legate de poziţia textului. Distanţa de la originea liniei de extensie până la capătul acesteia. În pagina Tolerances se configurează formatul pentru afişarea toleranţelor dimensionale. coordonatelor sau toleranţelor. În fiecare din viewporturi. La crearea dimensiunilor liniare se permite modificarea conţinutului şi orientării textului. Valorile numerice ale dimensiunilor pot fi afişate într-o singur sistem de unităţi sau în două sisteme. Unităţile alternative apar între paranteze pătrate. dimensiunea şi aspectul elementelor de text ale dimensiunilor se pot seta în caseta de dialog Modify Dimension Style. la paginile Text şi Fit. se va seta DIMSCALE la valoarea 0. Dacă afişarea se doreşte întrun singur sistem de unităţi. Se poate modifica dimensiunea şi orientarea săgeţilor (spre interior sau exterior). se va seta variabila de sistem DIMSCALE la valoarea inversă a scării la care se va plota desenul. (Ex: Dacă scara de plotare este 1:5. Setarea scării pentru dimensiuni Scara de reprezentare a dimensiunilor în raport cu obiectele desenate poate fi configurată de utilizator şi depinde de metoda de organizare şi plotare a desenelor. Alternate Units şi Tolerances. 65 . înălţime şi aspect al elementelor de text. Dimensiunile liniare orizontale şi verticale se crează cu comanda Linear. dacă acestea nu sunt necesare. Dimensiunile se crează în Paper Space prin selectarea obiectelor din Model Space. utilizată în desenele cu o singură vedere. Poziţia. la pagina Symbols and Arrows.   Crearea dimensiunilor Dimensiuni liniare Dimensiunile liniare pot fi orizontale. DIMSCALE va fi rămâne setat la valoarea 1 şi nu este necesară o scalare suplimentară. Dacă se doreşte afişarea simultană a măsurilor în două sisteme de unităţi. Accesarea comenzii:  Meniul Dimension  Linear. verticale sau aliniate. layerul de dimensiuni corespunzator va rămâne activ. În pagina Text se pot seta caracteristicile legate de poziţie. Pentru dimensionarea în Paper Space. se va activa acest mod în pagina Alternate Units. In cazul dimensiunilor aliniate linia de dimensionare este paralelă cu linia (imaginară sau reală) ce uneşte originile liniilor de extensie. se recomandă să se creeze câte un layer de dimensiuni pentru fiecare viewport.

     Dimensionarea cu linie de bază presupune introducerea unui set de dimensiuni. ultima dimensiune creată va fi selectată automat ca bază de dimensionare. În faza următoare se solicită indicarea poziţiei liniei de dimensionare sau selectarea unuia din parametrii următori:  Mtext – va fi afişat în spaţiul de desenare un editor de text. Dacă ultima comandă a fost una de dimensionare. cu ajutorul căruia se poate edita partea de text a dimensiunii (se pot adăuga prefixe. la promptul următor aplicaţia solicită selectarea unui obiect ce se va dimensiona. măsurate de la aceeaşi linie de bază. Se tastează DIMBASELINE în linia de comandă. Angle – cu ajutorul acestei opţiuni se modifică orientarea textului. aplicaţia va solicita apoi specificarea originii celei de-a doua linii de extensie. Se tastează dimaligned în linia de comandă. cu ajutorul căruia se poate edita partea de text a dimensiunii (se pot adăuga prefixe. Angle – cu ajutorul acestei opţiuni se modifică orientarea textului. Dacă se tastează ENTER fără a indica punctele solicitate. Accesarea comenzii:    Meniul Dimension  Baseline. Vertical – se vor crea dimensiuni liniare verticale. Acţiune: Se solicită indicarea originilor pentru liniile de extensie. Se dă clic pe butonul Baseline din bara de instrumente Dimension. De asemenea. Accesarea comenzii:    Meniul Dimension  Aligned.      Dimensiunile liniare aliniate se creează cu comanda Aligned. sufixe sau se poate schimba valoarea afişată) Text – se poate introduce în linia de comandă textul ce va apărea afişat de dimensiune. la promptul următor aplicaţia solicită selectarea unui obiect ce se va dimensiona. În faza următoare se solicită indicarea poziţiei liniei de dimensionare sau selectarea unuia din parametrii următori:  Mtext – va fi afişat în spaţiul de desenare un editor de text. Se tastează DIMLINEAR în linia de comandă. sufixe sau se poate schimba valoarea afişată) Text – se poate introduce în linia de comandă textul ce va apărea afişat de dimensiune. aplicaţia solicită utilizatorului să selecteze o dimensiune ce va servi ca bază de dimensionare. Acţiune: Dacă ultima comandă nu a fost una de dimensionare. se va cere poziţia dimensiunii. Pentru a finaliza comanda se apasă ENTER de două ori. Horizontal – se vor crea dimensiuni liniare orizontale. Rotated – Vor fi create dimensiuni liniare rotite. Dacă dimensiunea de bază este liniară sau unghiulară. pot fi selectate pentru dimensionare doar arce şi segmente individuale. Se dă clic pe butonul Aligned din bara de instrumente Dimension. iar dacă dimensiunea de bază este creată cu comanda Ordinate. Vertical – se vor crea dimensiuni liniare verticale. Acţiune: Se solicită indicarea originilor pentru liniile de extensie.  Se dă clic pe butonul Linear din bara de instrumente Dimension. Rotated – Vor fi create dimensiuni liniare rotite. 66 . În cazul poliliniilor sau a altor obiecte ce pot fi explodate. nu pot fi selectate pentru dimensionare referinţe la blocuri scalate neuniform. Horizontal – se vor crea dimensiuni liniare orizontale. Dacă se tastează ENTER fără a indica punctele solicitate şi fără a introduce o opţiune.

Acţiune: Dacă ultima comandă nu a fost una de dimensionare. aplicaţia solicită utilizatorului să selecteze o dimensiune ce va servi ca bază de dimensionare. se va cere poziţia dimensiunii. Dacă dimensiunea de bază este liniară sau unghiulară. iar dacă dimensiunea de bază este creată cu comanda Ordinate. 67 .Dimensionarea în lanţ are ca rezultat crearea de dimensiuni liniare. Se tastează DIMCONTINUE în linia de comandă. ultima dimensiune creată va fi selectată automat ca bază de dimensionare. unghiulare. Dacă ultima comandă a fost o comandă de dimensionare. Pentru a finaliza comanda se apasă ENTER de două ori. aplicaţia va solicita apoi specificarea originii celei de-a doua linii de extensie. pornind de la a doua linie de extensie a ultimei dimensiuni create sau a unei dimensiuni selectate. Accesarea comenzii:    Meniul Dimension  Continue. sau de tip coordonate. Se dă clic pe butonul Continue din bara de instrumente Dimension.

utile pentru dimensionarea razelor de arce sau cercuri ale căror centre se află în afara desenelor şi nu pot fi afişate în locaţia lor reală. numite şi dimensiuni radiale prescurtate. sau cu comanda STRETCH. Se dă clic pe butonul Radius instrumente Radius. a paletei de proprietăţi. la pagina Symbols and Arrows. numită locaţie modificată a centrului. la rubrica Center Marks. se poate modifica decalarea acesteia cu ajutorul gripurilor. Comanda Dimradius serveşte la dimensionarea razelor pentru arce şi cercuri. Se dă clic pe butonul Radius din bara de instrumente Radius. dar nu pot fi editate în versiunile de AutoCAD anterioare versiunii 2006. Accesarea comenzii: Unghi de decalare Linie de extensie   Accesarea comenzii:   Se dă clic pe butonul Radius din bara de instrumente Radius. Liniile de centru şi marcajele de centru se creează cu ajutorul comenzii Center mark. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Diameter. Pentru a crea o dimensiune diametrală se lansează comanda Diameter. 68 . sau prin setarea variabilei de sistem DIMCEN. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Radius. Se tastează DIMRADIUS în linia de comandă. Se tastează DIMCENTER în linia de comandă.Lecţia 8 Dimensiuni şi toleranţe (continuare) Dimensiuni radiale Dimensiunile radiale pot măsura fie raza. Linie de dimensionare Dimensiunile radiale decalate pot fi vizualizate. Punctul de origine al dimensiunii poate fi specificat într-o locaţie convenabilă. Odată creată dimensiunea. Se dă clic pe butonul Diameter din bara de instrumente Dimension. fie diametrul unui obiect. Se pot crea dimensiuni radiale decalate. Se tastează DIMDIAMETER în linia de comandă. Valorile variabilei DIMCEN:    0 <0 >0 – nu se desenează marcaje sau linii de centru – se desenează linii de centru – se desenează marcaje Valoarea absolută reprezintă dimensiunea marcajului sau liniei de centru. Se poate opta între marcaje de centru şi linii de centru prin specificarea acestei opţiuni în caseta de dialog Dimension Style Manager. din bara de  Meniul Dimension  Jogged. Se tastează DIMJOGGED în linia de comandă.

Mtext – va fi afişat editorul de text pe mai multe linii. Dimensiunile pe coordonate Dimensiunile pe coordonate măsoară distanţele pe axele de coordonate de la punctul de origine până la punctul de măsurare. dar sunt limitate la 180°. apoi introducerea punctului de capăt al liniei de indicaţie sau selectarea unei opţiuni dintr-un set oferit. Acţiune: Aplicaţia solicită specificarea caracteristicii de măsurat. Pentru a dimensiona unghiul dintre două raze ale unui cerc se va selecta cercul. şi ataşată la o linie de indicaţie. Angle – permite schimbarea unghiului pentru textul dimensiunii. după care se vor indica pe cerc 2 puncte aparţinând laturilor unghiului. 69 . Pentru a dimensiona unghiul subîntins de un arc se va selecta arcul. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Arc Lenght. Va fi măsurată dimensiunea cu coordonata mai mică. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Angular.  Leader Endpoint – Diferenţa între poziţia caracteristicii de măsurat şi punctul de capăt al liniei de indicaţie este utilizată pentru a determina dacă este vorba de o coordonată X sau Y. Ydatum – va fi măsurată coordonata Y. Valoarea dimensiunii este afişată între paranteze unghiulare. apoi se va specifica locaţia dimensiunii. Se tastează DIMANGULAR în linia de comandă. Se dă clic pe butonul Arc Lenght din bara de instrumente Dimension (în AutoCAD 2007). În practica curentă este bine ca înainte de începerea dimensionării pe coordonate să se mute UCS-ul în punctul ales ca origine pentru măsurare. indiferent de stilul de dimensionare curent.      Dimensionarea lungimii arcurilor Pentru a măsura lungimea arcurilor se utilizează comanda Arc Lenght. Este o comandă apărută în AutoCAD 2006 şi perfecţionată în AutoCAD 2007. Se dă clic pe butonul Angular din bara de instrumente Dimension. care permite editarea textului dimensiunii. Dimensiunile pe coordonate se prezintă sub forma unei valori măsurată după axa X sau Y. Programul utilizează ca origine a măsurării poziţia UCS-ului curent. se vor utiliza gripurile pentru a modifica locaţia liniei de extensie a unei dimensiuni. Se dă clic pe butonul Ordinate instrumente Dimension. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Ordinate. Se pot crea lanţuri de dimensiuni unghiulare şi seturi de dimensiuni unghiulare cu bază de dimensionare.Dimensiuni unghiulare Dimensiunile unghiulare măsoară unghiul dintre două linii sau trei puncte. din bara de Se tastează DIMORDINATE în linia de comandă. Pentru a le aplica la unghiuri mai mari de 180°. Pentru a crea dimensiuni pe coordonate se lansează comanda Ordinate. Se tastează DIMARC în linia de comandă. Xdatum – va fi măsurată coordonata X. Textul dimensiunii se aliniază la linia de indicaţie. Pentru a crea o dimensiune unghiulară se utilizează comanda Angular. Text – textul dimensiunii poate fi editat din linia de comandă.

Simbolul pentru toleranţa proiectată este ( ) precedat de o valoare a înălţimii. Conform acestei condiţii o gaură va avea diametrul minim. Pentru a particulariza mai exact toleranţele se foloseşte noţiunea de toleranţă proiectată.    M corespunde toleranţei maxime de material. Pentru editarea cadrelor de control se pot utiliza majoritatea comenzilor de editare din AutoCAD. iar un arbore diametrul maxim. care specifică zona minimă de toleranţă proiectată. toleranţele proiectate controlează zona de toleranţă la perpendicularitate pentru o piesă introdusă într-un locaş. Adăugarea toleranţelor geometrice Toleranţele geometrice se ataşează la dimensiuni în cadre de control. secundare şi terţiare Simbol opţional pentru diametru Caracteristica geometrică Condiţiile de material ale bazelor de referinţă Valorile toleranţelor în cadrul de control sunt urmate de maxim trei litere reprezentând baze de referinţă. Conform acestei condiţii o gaură va avea diametrul maxim. Un cadru de control conţine două sau mai multe componente. Se dă clic pe butonul Dimension Update din bara de instrumente Dimension. precum şi gripurile. Valoarea toleranţei Condiţii de toleranţă pentru material Referinţe literale ale bazelor primare. Prima toleranţă se referă la o dispunere de elemente măsurate. S înseamnă că respectiva caracteristică poate avea orice valoare în limitele prescrise. Aceasta este mai 70 . Spre deosebire de dimensiuni şi linii de indicaţie. Înălţimea zonei de toleranţă proiectată şi simbolul apar într-o casetă sub cadrul de control. toleranţele nu pot fi asociate cu obiecte geometrice.Modificarea dimensiunilor existente Pentru a aplica un stil nou unei dimensiuni existente. Prima casetă din cadru conţine un simbol ce reprezintă caracteristica geometrică asupra căreia se aplică toleranţa. L corespunde toleranţei minime de material. o axă sau un plan în funcţie de care se fac măsurătorile şi se verifică dimensiunile. Aceste cadre conţin toată informaţia privind toleranţele pentru o singură dimensiune. Mod de accesare:   Meniul Dimension  Update. Toleranţele compuse specifică două toleranţe pentru aceeaşi caracteristică geometrică a unui element măsurat. în funcţie de modul în care au fost create (cu comanda TOLERANCE sau cu comanda LEADER). acesta se va seta ca stil curent în caseta de dialog Dimension Style Manager apoi se va lansa comanda Dimension Update. Toleranţele geometrice pot fi create cu sau fără linii de indicaţie. iar a doua toleranţă se referă la fiecare element din dispunere. iar un arbore diametrul minim. Condiţiile de material ale toleranţelor se aplică caracteristicilor ale căror dimensiuni pot varia. care are cerinţe diferite faţă de bazele de referinţă. Acţiune: Utilizatorului i se solicită sa selecteze dimensiunile ce vor fi actualizate cu stilul curent. Spre exemplu. O bază de referinţă este un punct teoretic exact.

numărul de rânduri şi coloane. cu următoarele rubrici:   Preview – Afişează un exemplu al stilului curent de text. Se dă clic pe butonul Table din bara de instrumente Dimension. după care caseta se va închide şi utilizatorului i se va cere să introducă locaţia toleranţei. Insertion Behavior – Se specifică poziţia tabelului. Pentru indicare se poate utiliza mausul în spaţiul de desenare. Tabele Un tabel este un obiect ce conţine date dispuse pe linii şi coloane. 71 . Pentru indicare se poate utiliza mausul în spaţiul de desenare. după care se completează cu conţinutul celulelor. se creează mai întâi un tabel gol. Dacă se utilizează această opţiune. sau se pot introduce coordonatele în linia de comandă. punctul de inserţie se află în colţul din stânga jos al tabelului. ca şi lăţimea coloanelor şi înălţimea rândurilor depind de dimensiunile ferestrei şi setările pentru rânduri şi coloane. Mod de accesare:     Meniul Draw  Table. o Text Height – Afişează înălţimea textului în stilul de tabel curent. Dacă stilul de tabel presupune sensul de citire de jos în sus. Pentru a realiza un tabel. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Tolerance. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Insert Table. Table Style Settings – Setează aspectul tabelului o Table Style Name – Specifică stilul de tabel. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Geometric Tolerance în care se vor face toate setările necesare. Stilul iniţial este STANDARD. Se tastează TOLERANCE în linia de comandă. Se tastează TABLE în linia de comandă.  Column & Row Settings – Se stabilesc numărul şi dimensiunile rândurilor şi coloanelor.restrictivă decât prima. Se dă clic pe butonul Tolerance din bara de instrumente Dimension. Pentru a crea un tabel se utilizează comanda Table. Pentru a crea toleranţe geometrice se utilizează comanda Tolerance. o Specify Window – Se specifică dimensiunea şi locaţia tabelului. sau se pot introduce coordonatele în linia de comandă. o Specify Insertion Point – Se specifică poziţia pentru colţul din stânga sus al tabelului. Desenul de mai jos mai jos exemplifică acest mod de înscriere a tolerannscriere a toleraţei.

Pentru a vedea într-un layout obiectele desenate în Model Space. Se dă clic pe butonul Table Style din bara de instrumente Styles. La crearea layoutului se vor specifica un plotter sau o imprimantă. pentru a se adapta la text. un tabel poate fi modificat în paleta de proprietăţi sau cu ajutorul gripurilor. Se tastează TABLESTYLE în linia de comandă. coloana rămâne aceeaşi. De regulă orice layout nou creat are un format de pagină asociat. Dacă se introduce $A$10. Astfel de elemente sunt chenarele cu cartuş sau notele. proprietăţile tabelului şi modificările făcute celulelor sunt salvate odată cu definiţia acestuia. Atunci când se inserează un bloc într-o celulă se pot modifica fie dimensiunile blocului pentru a se adapta la dimensiunile celulei. Un layout reprezintă o pagină ce se poate plota. după caz. Datele pot fi introduse în tabele sub formă de text sau blocuri. pentru a continua editarea formulei. Se poate naviga de la o celulă la alta cu ajutorul tastei TAB au a tastelor direcţionale. Meniul contextual conţine în acest caz comenzi pentru inserarea şi ştergerea de rânduri sau coloane. La scrierea formulelor se va utiliza opţiunea Cell din meniul contextual pentru a face referinţă la o altă celulă din alt tabel situat în acelaşi desen. Cu ajutorul comenzii Page Setup se pot modifica setările formatului de pagină pentru un layout. se poate începe crearea unui layout. pentru a se adapta la dimensiunile blocului. După selectarea celulei. cu ajutorul editorului de text. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Table Style. separate de două puncte (Ex: A5:C10 conţine celulele din rândurile de la 5 la 10. Se pot insera formule într-o celulă selectată cu ajutorul meniului contextual. şi altele. dând clic pe o etichetă Layout din partea de jos a spaţiului de lucru. Se dă clic pe butonul Table Style din bara de instrumente Styles. Mod de accesare:   Meniul File  Page Setup Manager. sau manual. modificare şi ştergere a stilurilor de tabel. Un desen plotat conţine elemente ce se desenează în Paper Space şi sunt proprii layoutului în care au fost create. combinarea de celule adiacente. rândurile şi coloanele se modifică proporţional. Plotarea desenelor Pregătirea desenelor pentru plotare Pregătirea unui desen pentru plotare începe cu setarea formatului. Atunci când se adaugă un tabel la o paletă de instrumente. dacă se introduce $A10. fie dimensiunile celulei. celulele sunt identificate după litera coloanei şi numărul de rând. Unele celule pot conţine formule pentru realizarea de calcule pe baza datelor din alte celule ale tabelului. Vor apărea gripurile pe chenarul celulei cu ajutorul cărora se va modifica celula. ce asigură mijloacele de creare. Odată cu modificarea lăţimii sau înălţimii tabelului. atât rândul cât şi coloana vor rămâne neschimbate. se va menţine apăsată tasta CTRL. O linie întreruptă indică spaţiul vizibil la plotare pentru dimensiunile hârtiei şi imprimanta curentă. Pentru a modifica o celulă se indică un punct în interiorul acesteia. dar conţinutul acestuia şi formatarea caracterelor sunt ignorate. Atunci când este creat un tabel. Dacă nu se doreşte schimbarea celulei adresate atunci când se copie o formulă se va adăuga semnul ($) înaintea rândului sau coloanei adresate. Un interval de celule se defineşte cu ajutorul identificatorului primei şi ultimei celule. Se pot selecta mai multe celule odată prin selecţie cu ajutorul tastei SHIFT apăsate sau deplasând mausul cu butonul stâng apăsat. Culoarea fondului se poate modifica pentru celulele tabelului cu ajutorul meniului contextual. modificându-se doar rândul. 72 . În formule. situate între coloanele A şi C inclusiv). Mod de accesare:    Meniul Format  Table Style. După finalizarea desenului în Model Space. editorul de text se redeschide. Spre exemplu. va fi evidenţiată prima celulă şi va fi afişat editorul de text. Înălţimea rândului în care se editează se va modifica. este necesară crearea de viewporturi. Pentru a păstra lăţimea tabelului în timp ce se modifică o coloană cu ajutorul gripurilor. Copierea formulelor dintr-o celulă în alta se face cu ajutorul meniului contextual. Pentru a defini sau modifica un stil de tabel se utilizează comanda Table Style.După ce a fost creat. odată cu rândul sau coloana din care face parte.

 

Se tastează PAGESETUP în linia de comandă. Se dă clic dreapta pe eticheta unui layout, şi din meniul contextual se lansează comanda Page Setup Manager. Current Layout – indică layout-ul curent căruia i se va aplica setarea formatului de pagină. Page Setups – în această rubrică se afişează formatul de pagină curent, se poate alege un alt format, se poate crea un format de pagină nou, se poate modifica un format existent sau se pot importa formate din alte desene. Selected Page Setup Details – afişează informaţii despre formatul de pagină selectat: o Numele plotterului sau imprimantei asociate formatului de pagină curent, o Tipul de dispozitiv de plotare specificat pentru formatul de pagină curent, o Dimensiunile formatului şi orientarea, o Locaţia fizică a plotterului,

Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Page Setup Manager cu următoarele rubrici:  

Display When Creating a New Layout – activarea acestei opţiuni va avea ca rezultat deschiderea automată a casetei de dialog Page Setup Manager la crearea unui layout nou. Această opţiune se poate seta şi din Caseta de dialog Opţiuni, pagina Display.

Atunci când se creează un format de pagină nou sau se editează unul existent va fi afişată caseta de dialog Page Setup. Această casetă conţine rubrici pentru setarea imprimantei sau plotterului, dimensiunilor hârtiei precum şi alte opţiuni de formatare. Caseta de dialog Page Setup conţine următoarele rubrici:   Page Setup – Afişează numele formatului de pagină curent. Printer/Plotter – Se specifică un dispozitiv de plotare. o Name – Conţine lista dispozitivelor de plotare disponibile. Pictograma din faţa numelui acestora face deosebirea între plottere şi imprimante. o Properties – Este afişată caseta de dialog Plotter Configuration Editor în care se poate configura dispozitivul de imprimare sau plotare şi porturile de imprimare. o Plotter – Afişează numele imprimantei sau plotterului curent. o Where – Afişează locaţia imprimantei sau plotterului curent. o Partial Preview – Arată o reprezentare a suprafeţei efective de plotare în raport cu dimensiunile hârtiei. Indicaţia din dreptul cursorului conţine dimensiunile hârtiei şi dimensiunile zonei de imprimat.   Dimensiunile hârtiei – conţine o listă cu dimensiunile de hârtie disponibile pentru dispozitivul de plotare selectat. Suprafaţa de plotare – specifică suprafaţa desenului ce va fi plotat. Sub eticheta What to plot se poate selecta zona din desen ce va fi plotată. o Layout – Atunci când se plotează un layout, se va plota tot conţinutul zonei de plotare, cu originea calculată în punctul 0,0 din layout. Când se plotează din Model Space, va fi plotată în întregime zona desenului definită de limitele reţelei de puncte. o Extents – Se plotează zona din desen ocupată de obiecte. Toate obiectele din desen vor apărea la plotare. o Display – Va fi plotată vederea din viewportul curent în Model Space, sau vederea curentă în Paper Space. o View – Se poate plota o vedere salvată anterior. Dacă nu există vederi salvate în desen, această opţiune nu este disponibilă. o Window – Se poate plota orice zonă din desen specificată de utilizator. Butonul Window devine disponibil. Când se dă clic pe acest buton, utilizatorului i se permite să indice zona de plotare.  Plot Offset – Se specifică o corecţie a poziţiei suprafeţei ce se va plota în raport cu colţul din stânga-jos al zonei printabile, sau cu colţul hârtiei, în funcţie de modul în care s-a setat opţiunea Specify Plot Offset Relative To în caseta de dialog Options, la pagina Plot and Publish. Modul în care este setată această opţiune este indicat în paranteze rotunde, în dreptul titlului rubricii. 73

Plot Scale – Controlează raportul între unităţile de desenare şi unităţile de plotare. Dacă în Plot Area este selectată opţiunea Layout, plotarea layout-ului se face la scara 1:1, indiferent de setarea scării. o Fit to Paper – Zona ce se va plota este scalată pentru a ocupa întreaga suprafaţă de plotare. o Scale – Defineşte o scară exactă de plotare. Custom desemnează o scară definită de utilizator. o Scale Lineweights – La activarea acestei opţiuni, grosimile de linii sunt scalate proporţional cu scara de plotare.

Plot Style Table (Pen Assignments) – Permite setarea tabelului cu stiluri de plotare, editarea acestuia, sau crearea unuia nou. o Name (Unlabeled) – afişează o listă cu tabelele de stiluri de plotare disponibile. o Edit – Acest buton determină afişarea casetei de dialog Plot Style Table Editor în care se pot vizualiza şi edita stilurile de plotare asociate tabelului cu stiluri de plotare curent.

 

Shaded Viewport Options – Specifică modul în care sunt plotate vederile cu umbrire sau renderizare. Plot Options – Aici se specifică opţiunile pentru grosimi de linii, stiluri de plotare, plotări cu umbrire şi ordinea în care sunt plotate obiectele. o Plot Object Lineweights – Se specifică dacă grosimile de linii atribuite obiectelor se plotează. Această opţiune nu este disponibilă dacă s-a selectat plotarea cu stiluri de plotare (Plot with Plot Styles). o Plot with Plot Styles – Se specifică dacă stilurile de plotare aplicate obiectelor şi layerelor sunt plotate. La selectarea acestei opţiuni, va fi activată automat şi opţiunea Plot Object Lineweights. o Plot Paperspace Last – La activarea acestei opţiuni se vor plota mai întâi obiectele din model space. De regulă se plotează întâi obiectele din Paper Space. o Hide Paperspace Objects – Se specifică dacă operaţia de ascundere (HIDE) se aplică obiectelor din Paper space. Această opţiune este valabilă doar în Paper Space, iar efectul este vizibil doar în vizualizarea înainte de plotare, nu şi în layout.

Drawing Orientation – Se specifică orientarea desenului: o Portrait – orientează şi plotează desenul astfel încât latura scurta să fie cea orizontală. o Landscape –orientează şi plotează desenul astfel încât latura lungă să fie cea orizontală. o Plot Upside-Down – orientează şi plotează desenul de sus în jos.

Plotarea desenelor
Plotarea unui desen se face cu comanda Plot. Mod de accesare:     Meniul File  Plot. Se dă clic pe butonul Plot din bara de instrumente Standard.

Se tastează PLOT în linia de comandă. Se dă clic dreapta pe una din etichetele Layout sau Model şi se selectează Plot din meniul contextual afişat.

Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Plot. În această casetă se vor putea stabili condiţiile de plotare.

Stiluri de plotare
Stilul de plotare este o proprietate a obiectelor din desen, similară tipului de linie sau culorii. Un stil de plotare poate fi atribuit unui obiect sau unui layer şi determină modul de plotare al obiectelor din desen. Prin intermediul stilului de plotare se poate controla modul în care apar în pagină grosimile de linii, culorile, tipurile de linii, îmbinarea liniilor, capetele liniilor, etc. Tabelele de stiluri de plotare colectează grupurile de stiluri de plotare. În caseta de dialog Plot Style Manager apar toate tabelele cu stiluri de plotare disponibile. 74

În Plot Style Manager pot fi adăugate, şterse, redenumite, copiate, şi editate tabele cu stiluri de plotare. Există două tipuri de stiluri de plotare: stiluri dependente de culoare şi stiluri denumite. Un desen poate utiliza un singur tabel cu stiluri de plotare. Odată setat, acesta poate fi modificat sau schimbat cu altul. În cazul tabelelor cu stiluri de plotare dependente de culoare, culoarea obiectului determină modul în care acesta va fi plotat. Stilurile de plotare nu se pot atribui direct obiectelor, în schimb obiectelor li se poate schimba culoarea pentru a fi imprimate conform dorinţei utilizatorului. Tabelele cu stiluri de plotare denumite utilizează stiluri de plotare atribuite direct obiectelor şi layerelor. Utilizarea acestora permite plotarea diferită a fiecărui obiect din desen, independent de culoarea sa.

Selectarea unui proces înainte de a începe lucrul în AutoCAD
Crearea desenelor cu o singură vedere (în Model Space)
Dacă se intenţionează crearea unui desen 2D cu o singură vedere, acesta se poate realiza integral în Model Space. Plotarea se poate face tot din model space . Acesta este modul clasic de realizare a unui desen. Metoda este simplă dar are câteva limitări:    Se poate utiliza doar în cazul desenelor 2D Nu suportă vederi multiple şi setări ale layerelor dependente de vedere Scalarea adnotărilor şi chenarelor necesită efectuarea de calcule.

Prin această metodă obiectele geometrice vor fi desenate întotdeauna la scara 1:1, iar textele, dimensiunile şi alte note, la o scară ce va apărea la dimensiunea corectă în desenul plotat. În acest caz procesul de realizare a desenului cuprinde următoarele etape:   Determinarea unităţii de măsură: În această etapă utilizatorul decide ce reprezintă fiecare unitate din spaţiul model (1’’, 1mm, 1km, etc.) Setarea stilului de afişare a unităţilor din desen: Se tastează în linia de comandă UNITS sau se accesează comanda Units din meniul Format. Stilul uzual pentru unităţile de măsură este „decimal”. Setarea scării pentru adnotări şi blocuri: Înainte de începerea procesului de desenare, utilizatorul ar trebui sa seteze scara pentru dimensiuni, adnotări şi blocuri. Această operaţie oferă garanţia că dimensiunile, adnotările şi blocurile vor avea mărimea corectă la plotare. Este necesară setarea scării pentru:   Text: Mod de accesare: STYLE în linia de comandă sau comanda Text Style din meniul Format. Se va deschide o casetă de dialog în care se va seta înălţimea caracterului. Dimensiuni: Se va seta variabila de sistem DIMSCALE. Aceasta stabileşte raportul între mărimile elementelor componente ale dimensiunii (săgeţi, distanţa de la text la linia de dimensiune, înălţimea textului) Stiluri de linii: Se va seta scara pentru tipurile de linii discontinui cu ajutorul variabilelor de sistem CELTSCALE şi LTSCALE. Haşuri: Se va seta scara pentru modelele de haşuri în caseta de dialog Hatch and Gradient sau cu ajutorul variabilei de sistem HPSCALE. Blocuri: Scara de inserare pentru blocuri se stabileşte în caseta de dialog Insert

   

Determinarea factorului de scară pentru plotare: Pentru plotarea din Model Space se calculează factorul exact de scalare transformând scara desenului într-un raport de forma 1:n. Acest raport compară unităţile plotate cu unităţile din desen. Ex: scara de plotare pentru raportul 1cm = 1m este 100.

Crearea desenelor cu vederi multiple
Paper Space este un mediu de lucru în care pot fi specificate dimensiunile formatului, se poate adăuga un chenar cu cartuş, se pot afişa vederi multiple ale modelului desenat, şi se pot crea dimensiuni şi note. Desenarea se va face în Model Space, iar plotarea se va face într-un layout, în Paper Space. De regulă un desen nou include la creare două pagini layout, numite Layout1 şi Layout2. Există mai multe metode pentru a crea layouturi noi: 75

Utilizarea expertului de creare a layouturilor (Create Layout Wizard) pentru a crea un layout şi a-i stabili setările. Odată create. redenumirea sau ştergerea layouturilor. la fel ca la orice obiect desenat. Atunci când se crează un layout cu ajutorul expertului utilizatorului i se va cere să introducă pe rând setările pentru layout:        Numele layoutului Imprimanta asociată layoutului Dimensiunile hârtiei pe care se va imprima conţinutul layoutului Orientarea desenului pe hârtie Un chenar Informaţii pentru setarea viewporturilor O locaţie pentru dispunerea viewporturilor în desen. Pentru a accesa comanda Layout se procedează în unul din următoarele moduri:     Meniul Insert  Layout  New Layout sau Layout from Template… sau Create Layout Wizard Se dă clic pe butonul New Layout instrumente Layouts. Off – Dezactivează viewportul selectat. sau pe butonul Layout from Template din bara de Se introduce comanda LAYOUT în linia de comandă. Într-un layout pot fi active maxim 64 viewporturi. Pentru a redimensiona un viewport se utilizează gripurile. în funcţie de modul de setare al variabilei de sistem MAXACTVP. Se dă clic dreapta pe una din etichetele Model sau Layout şi se selectează din meniul contextual una din comenzile New Layout sau From Template Meniul contextual amintit mai sus conţine de asemenea comenzi pentru copierea. Acţiune: Va fi solicitată introducerea primului colţ al unui viewport sau alegerea unei opţiuni dintr-un set. apoi cel de-al doilea colţ pe diagonală cu primul. mutarea. Viewporturile inactive nu afişează nimic. Este important ca viewporturile să fie create într-un layout separat. Pentru a activa un alt viewport atunci când sunt deja active 64 viewporturi se va dezactiva un viewport activ cu opţiunea OFF. Se pot utiliza comenzile COPY şi ARRAY pentru multiplica viewporturile într-un layout.    Adăugarea unui layout nou fără setări şi specificarea ulterioară a setărilor în Page Setup Manager. Un viewport activ afişează obiectele desenate în Model Space. On – Activează viewportul selectat. pot fi scalate sau mutate. Corner of Viewport – se specifică primul colţ al unui viewport rectangular. Se dă clic pe butonul Single Viewport în bara de instrumente Viewports. Într-un layout se poate crea un singur viewport sau mai multe. Acestea pot avea dimensiuni forme şi aranjamente diverse.  76 . Se introduce comanda MVIEW în linia de comandă. Copierea unui layout împreună cu setările sale din desenul curent. Setările făcute cu ajutorul expertului se pot modifica ulterior în caseta de dialog Page Setup. Importarea unui layout dintr-un şablon (un fişier cu extensia DWT) sau din alt desen (fişier cu extensia DWT). Mod de accesare al comenzii MVIEW:      Meniul View  Viewports  1 Viewport. viewporturilor li se pot modifica dimensiunile şi proprietăţile. Acest layer se poate dezactiva astfel încât chenarele viewporturilor să nu apară la plotare. Pentru crearea viewporturilor într-un layout se utilizează una din comenzile MVIEW sau VPORTS.

Atunci când fonful hârtiei şi afişarea suprafeţei de printare sunt dezactivate. dimensiunile hârtiei. se recomandă fie comutarea în pagina Model Space. Se poate comuta între viewporturi în modul Model Space dacă se dă clic dublu în alt viewport sau se foloseşte combinaţia de taste CTRL+R. În această casetă. Se stabilesc orientarea.4 – suprafaţa specificată de utilizator va fi divizată în 2. Se dă clic pe butonul Single Viewport în bara de instrumente Viewports. scara de plotare şi orientarea desenului. 3 sau 4 viewporturi. Această operaţie este utilă atunci când se introduc note şi dimensiuni în layout şi se doreşte păstrarea dimensiunilor şi distanţelor relative în raport cu obiectele din Model Space. scara şi vizibilitatea fiecărei vederi în fiecare viewport din layout. Se inserează un chenar în layout. fie maximizarea viewportului cu comanda VPMAX. Meniul View  Viewports  New Viewports. cu stiluri vizuale sau cu setări de renderizare). Se dă clic pe pagina unui Layout. Se dezactivează layerul ce conţine viewporturile. în care se poate selecta numărul şi aranjamentul noilor viewporturi. Se adaugă dimensiuni şi note în layout dacă este necesar. Blocarea vieportului nu împiedică editarea obiectelor în Model Space din layout Object – Se va selecta o polilinie închisă ce va deveni conturul unui nou viewport. Atunci când se fac schimbări semnificative într-un viewport din Layout în Model Space. salvată cu ajutorul comenzii VPORTS. Dacă utilizatorul lucrează în Model Space poate trece în Paper Space dacă dă clic dublu în afara viewportului. sau dând clic pe butonul din bara de stare.3. Lock – Împiedică aplicarea comenzilor Pan şi Zoom atunci când se lucrează în layout în Model Space. Va fi afişată caseta de dialog Viewports. suprafaţa ce se va plota. chenarul se putea selecta din faza de creare a layoutului. Poligonal – Se va crea o formă neregulată ce va deveni conturul unui nou viewport. Se creează un layer nou pentru viewporturile din layout. Dacă layoutul a fost creat cu ajutorul comenzii Insert  Layout  Create Layout Wizard. 2. la fel ca şi în Model Space.          Mod de accesare al comenzii VPORTS: Se introduce comanda VPORTS în linia de comandă. Se stabilesc setările paginii în layout: plotterul sau imprimanta. În acest caz viewportul va ocupa întreaga fereastră a aplicaţiei. Atunci când se utilizează un layout pentru plotare este necesară urmarea unei serii de paşi în procesul de realizare a desenului:     Se creează desenul în Model Space. Fit – Va fi creat un viewport ce umple un layout până la marginea suprafeţei maxime de printare. Se creează viewporturile şi se poziţionează în layout. viewportul umple fereastra aplicaţiei. cu excepţia cazului în care s-a început desenul cu un şablon ce are deja un chenar. Shadeplot – specifică modul de plotare al viewporturilor (aşa cum este afişat.       Într-un layout se poate comuta între modurile Model Space şi Paper Space printr-una din următoarele metode:    Dacă utilizatorul lucrează în Paper Space poate trece în Model Space în viewportul respectiv dacă dă clic dublu într-un viewport din layout. Restore – Restaurează configuraţia viewporturilor. se poate salva dispunerea curentă a viewporturilor şi restaura ulterior. Se plotează layoutul. permiţând o 77 . sau se doreşte prevenirea unor modificări accidentale ale factorului de scalare a vederii.

având activat modul Model Space în viewportul curent.editare uşoară. Pentru a utiliza un layout salvat. Cu ajutorul comenzii MVSETUP introdusă în linia de comandă se pot alinia vederile în viewporturi diferite sau se pot roti vederile în viewporturi. fie se creează un şablon din desenul care conţine layoutul salvat şi se utilizează pentru crearea de noi desene. Operaţia de îngheţare selectivă a layerelor se face în caseta de dialog Layer Manager. astfel încât se pot vedea obiecte diferite în viewporturi diferite. din bara de stare Un beneficiu major în lucrul cu viewporturi multiple în layouturi constă în faptul că layerele se pot îngheţa separat în fiecare viewport. se dă clic pe butonul sau se lansează comanda VPMIN în linia de comandă. Layoturile se salvează odată cu desenele în care au fost create şi pot fi reutilizate la o dată ulterioară. Pentru revenirea la nivelul de vizibilitate anterior. 78 . fie se inserează layoutul salvat într-un anumit desen cu ajutorul paletei Design Center.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful