Cuprins

CUPRINS ................................................................................................................................................... 1 LECŢIA 1 .................................................................................................................................................. 5 INIŢIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI.............................................................................................. 5 ACCESAREA INFORMAŢIEI – INTERFAŢA GRAFICĂ IN WINDOWS: ............................................................. 5 APLICAŢII CAD .......................................................................................................................................... 5 INTERFAŢA AUTOCAD............................................................................................................................... 5 ORGANIZAREA SPAŢIULUI DE LUCRU ......................................................................................................... 7 MIJLOACE DE ASISTENŢĂ ........................................................................................................................... 8 COMENZI ŞI VARIABILE DE SISTEM. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE INTRODUCERE A DATELOR.......... 8 CREAREA UNUI DESEN ................................................................................................................................ 9 DESCHIDEREA DESENELOR ........................................................................................................................ 9 SALVAREA ŞI EXPORTUL DESENELOR ...................................................................................................... 10 REPARAREA, RESTAURAREA ŞI RECUPERAREA DESENELOR ................................................................... 10 FIŞIERE STANDARD ................................................................................................................................... 10 LECŢIA 2 ................................................................................................................................................ 12 CONTROLUL VEDERILOR ÎN DESEN .......................................................................................................... 12 UTILIZAREA MAUSULUI CU ROTIŢĂ ...................................................................................................... 12 COMANDA PAN .................................................................................................................................... 12 Pan Realtime ................................................................................................................................. 12 Pan Point ....................................................................................................................................... 12 COMANDA ZOOM ................................................................................................................................. 12 Zoom Realtime .............................................................................................................................. 12 Zoom Original ............................................................................................................................... 13 Zoom Extents ................................................................................................................................ 13 Zoom All ....................................................................................................................................... 13 Zoom Center ................................................................................................................................. 13 Zoom Previous .............................................................................................................................. 13 Zoom Dynamic.............................................................................................................................. 14 Zoom Scale ................................................................................................................................... 14 Folosirea vederii aeriene ................................................................................................................ 14 SALVAREA ŞI RESTAURAREA VEDERILOR ............................................................................................. 14 LUCRUL CU MAI MULTE VEDERI ÎN ACEEAŞI FEREASTRĂ ...................................................................... 15 COMENZI PENTRU REÎMPROSPĂTAREA IMAGINII ................................................................................... 15 Comanda Redraw .......................................................................................................................... 15 Comanda Regen ............................................................................................................................ 15 Comanda Regen All ...................................................................................................................... 15 LUCRUL CU OBIECTE ÎN AUTOCAD ......................................................................................................... 16 PROPRIETĂŢI ALE OBIECTELOR ............................................................................................................ 16 LUCRUL CU LAYERE ............................................................................................................................. 16 Crearea unui layer ......................................................................................................................... 16 Blocarea layerelor.......................................................................................................................... 17 Controlul vizibilităţii layerelor ....................................................................................................... 17 Afişarea dinamică a layerelor în AutoCAD 2007 ........................................................................... 18 Filtrarea layerelor .......................................................................................................................... 18 Salvarea, restaurarea, exportul şi importul setărilor pentru layere ................................................... 18 LUCRUL CU CULORI.................................................................................................................................. 19 TIPURI DE LINII ......................................................................................................................................... 19 CONTROLUL GROSIMII LINIILOR.............................................................................................................. 20 CONTROLUL AFIŞĂRII OBIECTELOR SUPRAPUSE ..................................................................................... 21
1

LECŢIA 3 ................................................................................................................................................ 22 UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE PRECIZIE .......................................................................................... 22 UTILIZAREA COORDONATELOR ŞI A SISTEMELOR DE COORDONATE ...................................................... 22 Comanda ID Point ......................................................................................................................... 22 Introducerea coordonatelor ............................................................................................................ 22 Sisteme de coordonate ................................................................................................................... 23 MODUL DINAMIC DE INTRODUCERE A DATELOR ................................................................................... 24 ADERAREA LA LOCAŢII SITUATE PE OBIECTE (OBJECT SNAP)................................................................ 25 RESTRICŢIONAREA DEPLASĂRII CURSORULUI ....................................................................................... 26 COMENZI DE SELECTARE ŞI ŞTERGERE .................................................................................................... 27 COMENZI DE SELECTARE ...................................................................................................................... 27 CORECTAREA ERORILOR ...................................................................................................................... 29 ŞTERGEREA OBIECTELOR ..................................................................................................................... 31 UTILIZAREA FUNCŢIILOR DE DECUPARE, COPIERE ŞI LIPIRE DIN WINDOWS ........................................... 31 LECŢIA 4 ................................................................................................................................................ 32 DESENAREA OBIECTELOR GEOMETRICE.................................................................................................. 32 DESENAREA LINIILOR .......................................................................................................................... 32 DESENAREA CERCURILOR .................................................................................................................... 32 DESENAREA ARCELOR DE CERC............................................................................................................ 32 DESENAREA POLILINIILOR.................................................................................................................... 33 DESENAREA DREPTUNGHIURILOR ........................................................................................................ 34 DESENAREA POLIGOANELOR REGULATE ............................................................................................... 35 DESENAREA MULTILINIILOR ................................................................................................................. 35 DESENAREA ELIPSELOR........................................................................................................................ 36 DESENAREA CURBELOR SPLINE ............................................................................................................ 37 SCHIŢAREA CU MÂNA LIBERĂ .............................................................................................................. 38 DESENAREA PUNCTELOR DE REFERINŢĂ ŞI A LINIILOR DE CONSTRUCŢIE............................................... 38 Desenarea punctelor ...................................................................................................................... 38 Comanda XLine ............................................................................................................................ 39 Comanda Ray ................................................................................................................................ 39 DESENAREA TORURILOR ...................................................................................................................... 39 CREAREA ŞI COMBINAREA SUPRAFEŢELOR ........................................................................................... 40 Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Region ........................................................................... 40 Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Boundary: ...................................................................... 40 CREAREA NORILOR PENTRU MARCAREA REVIZIILOR ............................................................................ 40 LECŢIA 5 ................................................................................................................................................ 41 MODIFICAREA OBIECTELOR DESENATE ................................................................................................... 41 DEPLASAREA, ROTIREA ŞI ALINIEREA OBIECTELOR............................................................................... 41 Comanda Move ............................................................................................................................. 41 Comanda Change Space (AutoCAD 2007)..................................................................................... 41 Comanda Rotate ............................................................................................................................ 41 Comanda Align ............................................................................................................................. 42 OPERAŢII DE COPIERE A OBIECTELOR ................................................................................................... 42 Comanda Copy .............................................................................................................................. 42 Comada Array ............................................................................................................................... 43 Comanda Offset ............................................................................................................................ 44 MODIFICAREA FORMEI ŞI DIMENSIUNII OBIECTELOR ............................................................................. 45 Comanda Trim .............................................................................................................................. 45 Comanda Extend ........................................................................................................................... 46 Comanda Lenghten........................................................................................................................ 46 Comanda Stretch ........................................................................................................................... 47 Comanda Scale .............................................................................................................................. 47
2

ROTUNJIREA, TEŞIREA, ÎNTRERUPEREA SAU ÎMBINAREA OBIECTELOR ................................................... 47 Comanda Fillet .............................................................................................................................. 47 Comanda Break ............................................................................................................................. 48 Comanda Join ................................................................................................................................ 48 LECŢIA 6 ................................................................................................................................................ 50 MODIFICAREA OBIECTELOR DESENATE (CONTINUARE) .......................................................................... 50 CREAREA ŞI UTILIZAREA BLOCURILOR ................................................................................................. 50 Crearea blocurilor .......................................................................................................................... 50 Inserarea blocurilor ........................................................................................................................ 51 Blocuri cu atribute ......................................................................................................................... 52 MODIFICAREA BLOCURILOR ................................................................................................................. 53 DISOCIEREA OBIECTELOR COMPONENTE (EXPLODAREA) ...................................................................... 54 UTILIZAREA GRIPURILOR PENTRU A EDITA OBIECTELE ......................................................................... 54 SPECIFICAREA DE INTERVALE PE OBIECTE ............................................................................................ 54 Comanda Measure ......................................................................................................................... 54 Comanda Divide ............................................................................................................................ 55 EDITAREA UNOR OBIECTE COMPLEXE................................................................................................... 55 Modificarea poliliniilor .................................................................................................................. 55 Editarea curbelor spline ................................................................................................................. 57 LECŢIA 7 ................................................................................................................................................ 59 HAŞURI ..................................................................................................................................................... 59 NOTE ŞI ETICHETE .................................................................................................................................... 60 TEXTE PE O SINGURĂ LINIE .................................................................................................................. 60 TEXTE ORGANIZATE PE MAI MULTE LINII .............................................................................................. 61 TEXTE CU LINIE DE INDICAŢIE .............................................................................................................. 61 IMPORTUL TEXTELOR DIN FIŞIERE EXTERNE ......................................................................................... 62 UTILIZAREA CÂMPURILOR ÎN TEXTE ..................................................................................................... 62 STILURI DE TEXTE ................................................................................................................................ 62 DIMENSIUNI ŞI TOLERANŢE ...................................................................................................................... 63 STILURI DE DIMENSIONARE .................................................................................................................. 64 SETAREA SCĂRII PENTRU DIMENSIUNI .................................................................................................. 65 CREAREA DIMENSIUNILOR ................................................................................................................... 65 Dimensiuni liniare ......................................................................................................................... 65 LECŢIA 8 ................................................................................................................................................ 68 DIMENSIUNI ŞI TOLERANŢE (CONTINUARE) ............................................................................................. 68 Dimensiuni radiale ........................................................................................................................ 68 Dimensiuni unghiulare................................................................................................................... 69 Dimensiunile pe coordonate........................................................................................................... 69 Dimensionarea lungimii arcurilor................................................................................................... 69 MODIFICAREA DIMENSIUNILOR EXISTENTE .......................................................................................... 70 ADĂUGAREA TOLERANŢELOR GEOMETRICE ......................................................................................... 70 TABELE ..................................................................................................................................................... 71 PLOTAREA DESENELOR ............................................................................................................................ 72 PREGĂTIREA DESENELOR PENTRU PLOTARE ......................................................................................... 72 PLOTAREA DESENELOR ........................................................................................................................ 74 Stiluri de plotare ............................................................................................................................ 74 SELECTAREA UNUI PROCES ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRUL ÎN AUTOCAD .............................................. 75 CREAREA DESENELOR CU O SINGURĂ VEDERE (ÎN MODEL SPACE) ........................................................ 75 CREAREA DESENELOR CU VEDERI MULTIPLE ........................................................................................ 75
3

4 .

spaţiul de lucru este ocupat de ferestrele acestora. SolidEdge (Unigrafics).Geometrical tolerancing Tolerances of form.5 Aplicaţii CAD: AutoCAD.  Denumire (nume. Fereastra aplicaţiei:  Spaţiul de lucru: o o Când nu este nici un fişier deschis. Floppy-disk. memory stick. ea permite deschiderea si afişarea simultană a mai multor desene.Organization and naming of layers for CAD ISO 128-21:1997 Technical drawings -. Organizarea logică o Partiţii logice o Fişierele – unitatea elementară de memorare a informaţiei. orientation.). Există standarde si norme specifice:     ISO 1101: 2004 : Geometrical Product Specifications (GPS) . CD-ROM. şabloane. În meniul Windows din bara de meniuri există comenzi specifice pentru modul de afişare a acestora. liste de materiale. Pentru ca AutoCAD este o aplicaţie multidocument. este absolut gol Când există desene deschise care sa nu fie minimizate. Catia. etc. modele 3D.extensie. Toate operaţiile în AutoCAD sunt generate cu ajutorul comenzilor. Accesarea informaţiei – interfaţa grafică in Windows: My Computer: o descriere o Windows Explorer (mod de accesare (clic dreapta pe My Comp sau Folders in Bara de instrumente din My Comp) Operaţii cu fişiere si foldere: o Creare fişier nou (CTRL+N) o Copiere (CTRL+C) o Decupare (CTRL+X) o Lipire (CTRL+V) o Ştergere (DELETE) o Anulare (CTRL+Z) o Refacere (CTRL +Y) Aplicaţii CAD Proiectarea asistată de calculator (Computer Aided Design) presupune utilizarea unor aplicaţii specializate pentru întocmirea si organizarea documentaţiilor tehnice (desene.Lecţia 1 Iniţiere în utilizarea calculatorului   Stocarea şi organizarea informaţiei în calculator: o Stocarea informaţiei :  Hard disk. Inventor(Autodesk). extensia are un rol in recunoaşterea fişierului de către aplicaţia care urmează să-l deschidă)  Adresa (partiţia:\calea\nume fişier) o Foldere – structura arborescenta. flash memory. Comenzile pot fi lansate prin intermediul interfeţei programului. 5 . SolidWorks (Dassault Systemes). Pro/Engineer Interfaţa AutoCAD In AutoCAD se lucrează cu comenzi si variabile de sistem. location and run-out ISO 13567:1998 Technical product documentation -.General principles of presentation -.Part 21: Preparation of lines by CAD systems ANSI Y14.

copiate sau decupate si lipite pe alte subpagini. Poate fi afişataă permanent. apoi se eliberează butonul mausului. Permite accesul la conţinutul oricărui desen din calculator. titlul fiecăruia va apărea in bara de titlu a ferestrei proprii. cote. minimizarea si închiderea ferestrei principale a aplicaţiei. Fiecare layout are continut. Fiecare subpagină reprezintă o paletă si conţine un grup de comenzi. etc. Acestea sunt afişate atunci când cursorul de maus se poziţionează pe butonul respectiv.) sunt complet independente de cele din spaţiul model. Comutarea de la o fereastră la alta se face dând clic oriunde in fereastra ce se doreşte a fi activata. etc. (demonstraţie)   Paleta Proprietăţi: afişează proprietăţile elementelor selectate in spaţiul de lucru. In poziţie verticală casetele de selecţie nu sunt afişate. Obiectele din spaţiul hârtie (linii. sau atunci când utilizatorul selectează un element din spaţiul de lucru cu clic dublu. Paleta Design Center: reprezintă un instrument deosebit de puternic pentru utilizatorii AutoCAD. doar unul va fi activ. Se pot adăuga comenzi noi:    o prin selectarea unor elemente din spaţiul de lucru si tragerea acestora in subpagina activa a paletei de instrumente. redenumi. Fereastra desenului – elemente: o o Spaţiul model (model space) este un spaţiu virtual tridimensional în care obiectele sunt desenate la scara 1:1. Conţin butoane prin acţionarea cărora se pot lansa comenzi. (demonstraţie) prin selectarea unor elemente din paleta Design Center si tragerea acestora in subpagina activă a paletei de instrumente. Comenzile pot fi şterse. Comutarea intre model space si paper space se face in mai multe moduri:     o o Prin tab-uri Dând clic în bara de stare. Fly-out bars sunt bare de instrumente incluse in alte bare de instrumente. exporta sau importa palete. şterge. Barele de instrumente: Pot fi ancorate de jur împrejurul spaţiului de lucru sau pot fi dispuse in orice poziţie pe suprafaţa spaţiului de lucru. cu butonul stâng al mausului menţinut apăsat. redenumite. Aici se plasează de regulă chenarul (title block). se dimensionează si se adaugă note. Acesta poate fi recunoscut prin caracteristicile accentuate ale barei de titlu din fereastra proprie. se creează ferestrele pentru vederi (viewport). sau fly-out bars. mai puţin pe butoanele din partea dreaptă a barei de titlu. Se deplasează mausul in acest mod pe imaginea butonului dorit din bara fly-out afişata. (demonstraţie) cu comanda Customize Comands din meniul contextual. Se recomandă ca barele de instrumente care conţin casete de selecţie sa fie afişate in poziţie orizontală. cu ajutorul meniului contextual (clic dreapta). texte. Dacă sunt afişate simultan mai multe desene in fereastra principala a aplicaţiei. moment in care comanda respectivă va fi lansată. in caseta pe care scrie MODEL/PAPER Clic dublu intr-un viewport in paper space. Paletele: pot fi organizate de către utilizator după nevoile proprii si pot fi amplasate si redimensionate după dorinţă. Butoanele care determină afişarea unor bare fly-out au un triunghi negru in coltul din dreapta jos. Bara de titlu: Afişează numele aplicaţiei urmat de numele si adresa fişierului activ in fereastră. Se pot adăuga. Butoanele pentru redimensionarea. o Paletele de instrumente sunt grupate într-o singură fereastră organizată in subpagini. In paper space pot exista mai multe pagini (layouts) cu continut diferit dar care sunt create pe baza continutului din model space. cu ajutorul comenzii Customize Palettes din meniul contextual. Spaţiul hârtie (paper space) este un spaţiu exclusiv bidimensional reprezentând oglinda viitorului document pe suport de hârtie. reţea sau internet si 6 o . setari si nume propriu. Indiferent de cate desene sunt afişate simultan. care poate fi modificat de către utilizator după dorinţa.   Bara de meniuri: conţine comenzile cele mai importante grupate pe meniuri după criterii tematice.

barele de instrumente si combinatiile de taste. Organizarea spaţiului de lucru Se referă la modul in care arată fereastra aplicaţiei (dimensiuni. aceasta listeaza in ordine cronologica toate comenzile lansate in sesiunea de lucru curenta. Prin ascunderea liniei de comanda acestea nu mai sunt accesibile. stiluri de linii. in care puteţi face selecţiile adecvate. fie cu comanda Options din meniul Tools. Meniurile contextuale apar atunci când se apasă butonul drept al mausului.  Toate aceste elemente se pot modifica după caz. un buton de maximizare a ferestrei (clean screen)  Bara de stare: o o o o o o  Linia de comandă: În linia de comandă se introduc comenzi si parametri de la tastatură. Metode de organizare:   In meniul Tools din bara de meniuri există un submeniu numit Customize care conţine comenzi pentru organizarea spaţiului de lucru. culori. caracteristicile liniei de comandă. Elementele unui set de desene sunt pagini (layout) din paper space ale unui grup de fişiere dwg. etc. delimitate prin linii separatoare. culoarea si fontul textului. componenţa barei de meniuri. Va apărea o nouă fereastră de dialog. la pagina Display. Modul in care apar meniurile contextuale se poate modifica cu ajutorul comenzii Opţiuni din meniul Tools.extragerea anumitor elemente din acesta (blocuri. în care se pot selecta barele de instrumente care se doresc a fi afişate sau ascunse. In plus. dimensiuni. 7   . comenzile uzuale.  Fereastra text: este afişată la solicitarea utilizatorului. Observaţie: O bună cunoaştere şi organizare a spaţiului de lucru este neapărat necesară pentru asigurarea unei productivităţi mărite in lucrul cu AutoCAD. Modificările se fac fie cu ajutorul mausului. respectând sintaxa. afişarea. amplasarea si componenţa barelor şi paletelor de instrumente. se va deschide un meniu contextual. layere. Este de regulă ancorată in partea inferioară a ferestrei principale a aplicaţiei.). Ele sunt afişate în dreptul mausului şi conţinutul lor diferă in funcţie de selecţia activă sau de comanda în curs (dacă există). în pagina Display se pot modifica elemente caracteristice ale ferestrei desenului si liniei de comanda. Se accesează pagina User Preferences din caseta de dialog deschisă şi la Windows Standard Behavior se apasă butonul Right Click Customization. fonturi).. Prin accesarea comenzii Options din meniul Tools. o o Paleta Dashboard: apare in AutoCAD 2007 si grupează sub forma unor panouri de control . In meniul View exista comanda Toolbars. din punct de vedere al poziţiei. text. sau se deschide fereastra Customize Interface in cere se pot face modificări la bara de meniuri.) si introducerea lor in desenul curent. Pentru linia de comandă se pot modifica pozitia. Cu clic dreapta in orice zonă destinată barelor de instrumente. cu ajutorul tastei F2 si are funcţii similare ferestrei de comandă. aspectului sau conţinutului. deschide o fereastră în care se pot selecta barele de instrumente care se doresc a fi afisate (versiunile mai vechi). Design Center. poziţia ferestrelor (Proprietăţi. indicaţii privind comanda deasupra căreia se afla poziţionat cursorul (apar la câteva secunde după poziţionarea cursorului) fereastra coordonatelor o serie de butoane ce activează moduri de lucru specifice in AutoCAD un buton pentru legături internet (Comunication Center) un buton de blocare/deblocare a poziţiei barelor de instrumente si ferestrelor. Paleta Sheet Set: Cu ajutorul acestei palete se pot crea şi organiza desenele dintr-un set de desene. numarul de linii afisate. in functie de versiunea de AutoCAD. deasupra barei de stare. Exista comenzi si variabile de sistem care afiseaza valori si optiuni in linia de comandă. Aceasta. haşuri. Afişarea sau ascunderea ei se face cu ajutorul comenzii Command Line din meniul Tools sau cu combinaţia de taste CTRL+9. etc.

CTRL+V pentru lipire . În AutoCAD noţiunea de spaţiu de lucru (Workspace) defineşte un set de meniuri. comanda HELP deschide manualul de asistenţă existent in PC. sau închid sesiunea de lucru. apelează comanda respectivă. desenează. Bara de instrumente Workspace permite salvarea unui spaţiu de lucru nou şi comutarea între diversele spaţii de lucru existente. L alias pentru LINE. CTRL+O pentru deschidere document. se poate modifica poziţia barelor. se introduc coordonatele de la tastatură. dacă acesta există. etc. CTRL+X pentru decupare. Ex: CTRL+C pentru copiere. Utilizarea dispozitivelor de introducere a datelor Comenzile pot fi accesate cu ajutorul elementelor de interfaţă ale programului (butoane. radius)]: În acest exemplu. 8 . Dacă se alege altă opţiune de construcţie. dialog) sau element de meniu. Combinaţiile de taste sunt afişate în bara de meniuri. text. CTRL+S pentru salvare. în dreptul fiecărei comenzi pentru care există o asemenea combinaţie. Fiecare comandă are un nume. ce sunt specifice marii majorităţi a programelor din Windows şi îşi menţin valabilitatea şi în AutoCAD. in dreptul acestuia va apărea o fereastră care va afişa pe scurt numele sau funcţia elementului respectiv. Cu ajutorul mausului. CTRL+N pentru document nou. Unele comenzi uzuale au alias-uri. care prin tastare în linia de comandă determină lansarea unei anumite comenzi. Mijloace de asistenţă Tool tips – prin poziţionarea cursorului asupra unui buton. text. Comenzi şi variabile de sistem. Spacebar. paletelor de instrumente si ferestrelor daca acestea nu sunt blocate. Meniul Help – cuprinde o serie de comenzi ce lansează diverse instrumente de asistentă. Comanda HELP tastată in linia de comandă deschide manualul de asistenţă existent in PC. Blocarea se realizează cu ajutorul butonului de blocare situat in partea dreaptă a barei de stare. Din aceste comenzi. casete (combo. Observaţie: Este bine sa se afişeze doar barele de instrumente. elemente de meniu. Ex: Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan. afişate între paranteze pătrate. CTRL+Y pentru refacere. etc.). La lansarea unei comenzi programul răspunde adesea cu un set de opţiuni. apoi se dă clic pe controlul asupra căruia se solicită explicaţii sau se dă clic pe butonul Help. tan. paletele si ferestrele care se utilizează in sesiunea de lucru respectivă. bare de instrumente şi palete cu care utilizatorul lucrează într-un anumit context. sau se dă clic în desen în locul unde va fi centrul cercului. Barele afişate in mod inutil încarcă spaţiul de lucru si solicită memoria video a calculatorului. dacă se doreşte construcţia cercului de centru dat. AutoCAD are 2 spaţii de lucru predefinite (AutoCAD classic şi 3D Modeling). se introduce de la tastatură prescurtarea dintre paranteze pentru opţiunea dorită. În casetele de dialog se acţionează butonul cu semnul ?. prin tragere. Repetarea ultimei comenzi se face prin apăsarea din nou a tastelor Enter. etc. Indicaţii in bara de stare – prin poziţionarea cursorului asupra unui buton. casete (combo. dar utilizatorul îşi poate defini şi salva spaţii de lucru în funcţie de diversele sarcini pe care le are de îndeplinit. Z alias pentru ZOOM. După scrierea numelui unei comenzi în linia de comandă se apasă tasta ENTER sau SPACEBAR). CTRL+Z pentru anulare. după care utilizatorului i se va cere să introducă variabilele. in bara de stare va apărea un text explicativ pentru elementul respectiv. dialog) sau element de meniu. Comenzile care se pot folosi transparent sunt în general cele ce schimbă setările desenului (grid) sau cele legate de vizualizare (pan şi zoom). Ex: CP alias pentru COPY. Întreruperea execuţiei unei comenzi se poate face în cazul în care urmează să se utilizeze o altă comandă în mod transparent. De asemenea există o serie de comenzi care pot fi apelate cu combinaţii de taste. care prin tastare în linia de comandă. Acestea sunt combinaţii de caractere uşor de reţinut . (Descrierea pentru manualul de asistenţă) Tasta F1 deschide manualul de asistenţă existent in PC. Nu se pot folosi transparent comenzile care selectează obiecte. localizate in computer sau pe Internet.

doar că după selectarea desenului în fereastra deschisă. limitele suprafeţei de desenare. Utilizatorul îşi poate realiza combinaţii între tastele SHIFT. SHIFT+CTRL şi butoanele mausului pentru crearea unor aliasuri ale comenzilor des utilizate. fie se tastează STARTUP în linia de comandă şi se aplică valoarea 1. va trebui ca variabila de sistem STARTUP sa aibă valoarea 1. haşuri. Pentru aceasta fie este activată opţiunea „Show startup dialog box” pe pagina System a ferestrei de dialog ce se deschide cu comanda Options din meniul Tools.000>: 1 Resuming LINE command Specify first point: În exemplul de mai sus s-a întrerupt execuţia comenzii de desenare LINE pentru a se seta reţeaua de puncte de ajutor prin spaţiere la un punct. după care s-a revenit la execuţia comenzii anterioare. programul va reveni la execuţia comenzii întrerupte anterior. CTRL. cu combinaţia de taste CTRL+O cu clic dublu pe fişier din afara aplicaţiei prin tragerea cu cursorul mausului din afara ferestrei în fereastra principală a aplicaţiei din paleta Design Center Atunci când se lucrează în desene mari este utilă deschiderea parţială a desenelor. la pagina File în nodul Template Settings  Default Template File for Qnew să fie selectat şablonul uzual. Ex: Command: line Specify first point: 'grid >>Specify grid spacing (X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <0. se apasă săgeata       9 . Dacă se doreşte renunţarea la execuţia unei comenzi lansate deja. Creare rapidă – Va fi creat un desen nou pe baza şablonului uzual. Acest lucru se realizează în versiunile de AutoCAD 2006 şi superioare în fereastra deschisă cu comanda Tools  Customize. Utilizatorii îşi pot crea şabloane proprii ce conţin de regulă setări pentru unităţile de măsură şi precizia acestora. (demonstraţie) Crearea pe baza unui şablon se face prin selectarea comenzii NEW din Meniul File sau tastată în linia de comandă. Variabilele de sistem pot fi modificate:    Prin tastarea numelui lor în linia de comandă Prin setări specifice în casete de dialog deschise cu diverse comenzi Prin accesarea unor butoane (cele din bara de stare) Utilizatorul îşi poate crea propriile combinaţii de taste pentru a lansarea rapidă a unor comenzi uzuale. Acest lucru se realizează cu comanda Tools  Customize  Keyboard Shortcuts (în AutoCAD versiuni până la max 2005) sau cu comanda Tools  Customize pentru versiuni de AutoCAD 2006 şi superioare. Cu ajutorul expertului se definesc unităţile de măsură utilizate pentru lungimi şi unghiuri. Pentru crearea rapidă a unui fişier se accesează butonul Qnew din bara de instrumente principală sau se tastează în linia de comandă QNEW. de dimensiuni. Unele pot fi modificate de către utilizator. cu butonul Open din bara de instrumente principală. precizia de afişare. sensul de măsurare a unghiurilor. etc. se apasă tasta ESC. Un şablon este un fişier cu extensia dwt ce conţine un set de setări standard. Acest lucru se realizează cu comanda Open. altele nu. influenţează mediul de lucru. Programul va afişa următorul simbol ">>" în faţa liniei de comandă pentru a cere parametrii de execuţie a comenzii lansate în mod transparent. în funcţie de valorile care li se atribuie. Deschiderea desenelor Un desen creat anterior se poate deschide cu comanda OPEN din meniul File sau tastată în linia de comandă. stiluri de text. setări ale mediului de lucru. Şablonul se creează ca un desen obişnuit iar fişierul respectiv se salvează cu extensia dwt. logo-uri. tipuri de linii.Pentru a folosi o comandă în mod transparent.direcţia de plecare pentru măsurarea unghiurilor. Crearea unui desen Există trei metode de începere a unui desen nou: Utilizarea unui expert – Pentru a putea accesa expertul. sau cu ajutorul combinaţiei de taste CTRL+N – va fi selectat un şablon furnizat odată cu programul AutoCAD sau salvat anterior de către utilizator . După execuţia acestei comenzi. se scrie în faţa sa în linia de comandă un apostrof „'” sau se alege pur şi simplu dintr-un meniu. Lista completă a tuturor variabilelor de sistem este afişată cu comanda SETVAR. Variabilele de sistem sunt parametri care. Pentru aceasta va trebui ca în fereastra deschisă cu comanda Options. chenare.

bak. Prin simpla înlocuire a extensiei bak cu extensia originală a desenului. După deschidere acesta se salvează. Restaurarea unei versiuni anterioare a unui fişier se poate face dacă în caseta de dialog Opţiuni la pagina Open and Save este selectată opţiunea creării de fişiere backup la fiecare salvare. se stabileşte numele fişierului şi se alege extensia. un fişier cu acelaşi nume şi extensia . la fiecare salvare a desenului.dwg. Pentru salvarea unui desen ca şablon se foloseşte extensia dwt. se pot încărca în timpul lucrului elemente geometrice care n-au fost încărcate la deschiderea desenului. se crează în acelaşi folder cu fişierul salvat. Dacă se închide această fereastră fişierele nu se vor pierde ci pot fi afişate din nou cu comanda File  Drawing Utilities  Drawind Recovery Manager. Dacă a avut loc o închidere neaşteptată a aplicaţiei. Vederea obişnuită este EXTENTS. în care există posibilitatea alegerii unei alte adrese şi a unui alt nume pentru fişier.sv$. În acest scop se crează fişiere standard. Un desen salvat anterior dacă va fi salvat cu comanda SAVE va suprascrie veriunea salvată anterior. Acest lucru este valabil pentru fişierele cu extensia dwg. Pentru ca un desen să poată fi identificat mai uşor în vederea deschiderii.dws. în care stabileşte obiectele ce vor fi verificate şi proprietăţile acestora. numite şi fişiere de salvare automată. sau în alte scopuri. Spre deosebire de fişierele . acesta rămâne şi poate fi utilizat. Fişiere standard Când se lucrează în colective de proiectare se doreşte păstrarea unei anumite unităţi în întocmirea desenelor. se pot adăuga informaţii prin accesarea comenzii Properties din meniul File. Repararea. ori de câte ori are loc salvarea normală a desenului. tipuri de linii. La selectarea unui fişier din grupul respectiv. Încărcarea se face cu comanda Partial Load din meniul File. Un desen poate fi salvat automat în timpul lucrului la intervale de timp ce pot fi modificate de utilizator. stiluri de dimensionare sau text. Salvarea şi exportul desenelor Salvarea manuală a unui desen se face cu comanda SAVE care deschide caseta de dialog pentru salvare. la redeschiderea acesteia va fi afişată o listă de desene care erau deschise în momentul închiderii aplicaţiei în sesiunea anterioară. Desenul este salvat automat într-un fişier cu extensia .bak. Fişierele sv$ se creează doar dacă este selectată opţiunea de salvare automată în caseta Opţiuni. dws şi dwt. Standardele servesc la o înţelegere mai bună şi mai uşoară a desenelor. In acest caz. Această opţiune se setează la pagina Open and Save din fereastra Opţiunui. dacă acestea există. dacă conţine erori minore se poate repara prin simpla deschidere. Dacă se folosesc backup-uri automate se poate salva versiunea anterioară a desenului într-un fişier cu extensia . Desenatorul poate crea standarde pentru chenare. Această procedură măreşte timpul de deschidere a unui desen Pentru a evita ca acest lucru să se întâmple de fiecare dată când un desen este deschis. În fereastra deschisă se aleg vederea şi elementele geometrice dorite. prin schimbarea extensiei în . restaurarea şi recuperarea desenelor Un fişier care conţine erori poate fi reparat cu ajutorul comenzii File menu » Drawing Utilities » Recover.din dreptul butonului Open şi se alege Partialy open. Pentru comunicarea cu alte aplicaţii se poate opta pentru salvarea în format dxf. Pentru desene extensia este dwg. wmf pentru înglobarea desenelor in documente Office bmp – imagine sat. Un desen se poate salva în versiunea curentă de AutoCAD sau într-una anterioară. Dacă se alege însă comanda Save As din meniul File se va deschide fereastra de dialog pentru salvare. 10 . se revine la penultima versiune salvată. Împreună cu acestea vor fi afişate şi fişierele bakup. care sunt şterse la ieşirea normală din program. stl pentru prelucrarea desenelor cu ajutorul altor programe (in cazul modelelor 3D) Pentru această operaţie se utilizează comanda Export din meniul File. Uneori un fişier corupt. Repararea se poate face total sau parţial în funcţie de erorile conţinute de fişier. La instalare AutoCAD-ul este setat să verifice autenticitatea desenului deschis.sv$. cunoscută din alte aplicaţii Windows. cu extensia . Dacă un desen este deschis parţial. precum si fişiere cu extensia sv$. se anulează opţiunea Display digital signature information în pagina Open and Save din fereastra Opţiuni. Pentru salvarea unui desen se alege calea. cu clic dreapta se afişează un meniu contextual ce permite deschiderea acestui fişier sau ştergerea sa. Se pot exporta desene pentru a fi înglobate în documente generate cu alte aplicaţii:     dwf (pentru publicarea pe Internet).

Spre exemplu. Denumirea unui obiect din desen este similară cu cea din standard. create de Autodesk sau de alte companii. specificate de utilizator. împreună cu sugestii de remediere. 11 . este bine ca pe măsură ce se lucrează la el. Programul va verifica compatibilitatea setărilor. dacă un layer nestandardizat este înlocuit cu altul standardizat. să fie verificat periodic pentru conformitate cu standardele respective. În cazul depistării unor neconformităţi. Pentru verificarea conformităţii desenului cu un anumit standard. acestea vor fi afişate. Se poate alege între remedierea neconformităţilor şi ignorarea acestora. Când se repară probleme legate de obiecte cu nume nestandardizate. La AutoCAD se pot ataşa plugin-uri cu standarde. se accesează comanda Tools  AutoCAD Standards  Check sau comanda Check din bara de instrumente AutoCAD Standards sau se tastează CHECKSTANDARDS în linia de comandă. dar proprietăţile lor nu coincid. acestea vor fi eliminate din desen. Odată asociat un desen cu un set de standarde. Standardele nu acoperă două aspecte:   Existenţa în desenul verificat a unor obiecte cu denumiri nestandard. toate entităţile din layerul nestandardizat se vor regăsi în layerul standardizat. Toate entităţile asociate cu obiectele nestandardizate vor fi transferate unor obiecte standard înlocuitoare.Pentru asocierea de fişiere standard la desenul curent se accesează comanda Tools  AutoCAD Standards  Configure sau comanda Configure din bara de instrumente AutoCAD Standards sau se tastează STANDARDS în linia de comandă.

Comanda Pan Pan Realtime Accesarea comenzii:    PAN în linia de comandă View  Pan  Realtime Pan Realtime în bara de instrumente principală Acţiune: Va realiza deplasarea parţii vizibile a desenului în fereastră în direcţia de tragere a mausului. LEFT. Avantajul utilizării acestei funcţii constă în faptul că nu întrerupe desfăşurarea unei comenzi şi nu anulează selecţia curentă.Lecţia 2 Controlul vederilor în desen Pentru controlul vederilor în desen utilizatorul are la dispoziţie două grupe de comenzi: PAN şi ZOOM. Aceasta aplică o mărire sau reducere a scării de vizibilitate a suprafeţei desenului vizibilă în fereastră. se tastează ENTER fără a selecta nimic) View  Zoom  Realtime Zoom Realtime în bara de instrumente principală 12 . Fereastra pentru vederi aeriene: Accesarea comenzii: View  Aerial View Acţiune: Prin manipularea cursorului de maus în această fereastră se va realiza deplasarea şi modificarea scării de vizibilitate a desenului în fereastra principală a aplicaţiei. Avantajul utilizării acestei funcţii constă în faptul că nu întrerupe desfăşurarea unei comenzi şi nu anulează selecţia curentă. tastând ZOOMFACTOR în linia de comandă şi aplicând o nouă valoare. în funcţie de direcţia de tragere. Utilizarea mausului cu rotiţă Rotirea liberă a rotiţei mausului va activa o funcţie din AutoCAD numită INTELLIZOOM. Prin deplasarea mausului cu rotiţa apăsată se activează o funcţie din AutoCAD numită INTELLIPAN. DOWN. Cu ajutorul grupului de comenzi PAN se poate realiza deplasarea suprafeţei din desen care este vizibilă în fereastra aplicaţiei în direcţia dorită. Pan Point   -PAN în linia de comandă View  Pan  Point Acţiune: Va cere introducerea coordonatelor pentru două puncte: punctul de plecare şi noua poziţie a punctului de plecare. PAN UP. Cu ajutorul grupului de comenzi ZOOM se poate realiza mărirea scării de vizibilitate a unei zone din desen. Coordonatele se pot introduce de la tastatură sau prin indicare cu mausul în spaţiul de lucru. Comanda Zoom Zoom Realtime Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. RIGHT: deplasare în direcţia respectivă. Aceasta asigură o deplasare a suprafeţei desenului vizibilă în fereastră. în funcţie de sensul de rotire.(demonstraţie) Pasul de mărire a scării de vizibilitate este controlat de variabila se sistem ZOOMFACTOR. În mod normal aceasta este setată la 10% dar utilizatorul o poate modifica după dorinţă.

Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. iar prin introducerea unei înălţimi mai mici. se tastează w şi ENTER) View  Zoom  Window Zoom Window în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Acţiune: Aplicaţia va cere indicarea dreptunghiului de încadrare pentru zona ce se doreşte a fi mărită. se tastează A şi ENTER) View  Zoom  All Zoom All în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Acţiune: Va fi cuprinsă în fereastră zona acoperită de reţeaua de puncte sau dacă există obiecte desenate în afara ei vor fi incluse şi acestea. se tastează C şi ENTER) View  Zoom  Center Zoom Center în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Acţiune: se cere indicarea punctului ce va fi adus în centrul ferestrei. Prin introducerea unei înălţimi mai mari decât cea indicată vederea va fi micşorată. prin introducerea factorului de mărire de la linia de comandă. Zoom Previous Se restabileşte vederea anterioară ultimei operaţii de zoom. Accesarea comenzii: Clic creapta  Zoom Original ZOOM WINDOW: permite modificarea rezoluţiei astfel încât o anumită parte din desen să poată fi văzută mai bine prin mărire la dimensiunea ferestrei.Acţiune: Comanda Zoom Realtime asigură modificarea rezoluţiei desenului prin tragerea cu butonul stâng al mouse-ului apăsat. factorul de multiplicare a rezoluţiei. sau înălţimea. se tastează E şi ENTER) View  Zoom  Extents Zoom Extents în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Acţiune: Va fi afişat în fereastră desenul în întregime. asigurând totodată şi zoom-ul dorit. prin specificarea colţurilor opuse pe una din diagonale. În linia de comandă este afişată înălţimea curentă. (demonstraţie) Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. Zoom Original Se restabileşte vederea anterioară în timpul operaţiilor de Zoom Realtime sau Pan Realtime. astfel încât limitele lui să coincidă cu limitele ferestrei. Zoom Extents Se permite o rezoluţie maximă astfel încât să poată fi vizibile în fereastră toate obiectele din desen. Zoom Center Se aduce un punct din desen în centrul ferestrei. Accesarea comenzii:   ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. vederea va fi mărită. Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. Zoom All Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. se tastează P şi ENTER) View  Zoom  Previous 13 . în dreapta-sus pentru mărire sau în stânga-jos pentru micşorare. apoi va trebui introdusă după caz.

Cadrul albastru reprezintă limitele vederii după executarea comenzii. în care este afişată o listă cu toate vederile disponibile. Modificarea dimensiunilor sau poziţiei dreptunghiului din fereastra Aerial View determină modificări similare în fereastra aplicaţiei. Folosirea vederii aeriene Prin selectarea comenzii View  Aerial View sau tastând DSVIEWER în linia de comandă permite operaţiuni de translaţie şi redimensionare rapidă a vederii în timpul lucrului. Acesta poate fi deplasat pe suprafaţa ferestrei. Acţiune: Vor apărea în fereastră trei cadre:  Zoom Scale Se permite modificarea rezoluţiei prin introducerea factorului de multiplicare de la tastatură. fără a se modifica poziţia centrului vederii. se dă clic dublu până apare o săgeată şi se trage mouse-ul în direcţia dorită. seta. după care se apasă ENTER. În această casetă se pot crea. Dacă se doreşte translatarea desenului se dă clic în Aerial View până apare un X şi se repoziţionează dreptunghiul de încadrare. şi şterge vederile identificate cu un nume. Dacă se doreşte ca în vedere să apară toate obiectele din desen se alege opţiunea Global în fereastra Aerial View. În fereastra Aerial View. dreptunghiul reprezentat cu linie groasă marchează limitele vederii în fereastra aplicaţiei. după care se apasă ENTER. Zoom Previous în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Zoom Dynamic Se utilizează un cadru ce reprezintă punctul de vedere al utilizatorului. după care se apasă ENTER. se tastează D şi ENTER) View  Zoom  Dynamic Zoom Dynamic în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Cadrul alb reprezintă punctul de vedere al utilizatorului. ea trebuie salvată. modifica. Accesarea comenzii:   View sau V în linia de comandă View  Named Views Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog View Manager. Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. Salvarea se face deschizând în meniul View caseta de dialog Named Views. Acesta poate fi deplasat în fereastră şi redimensionat după dorinţă de către utilizator. 14 . Dacă se doreşte modificarea rezoluţiei. sau i se pot modifica dimensiunile. redenumi. Salvarea şi restaurarea vederilor Pentru a reutiliza o vedere într-o sesiune de lucru ulterioară. se tastează S şi ENTER) View  Zoom  Scale Zoom Scale în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente Acţiune: Programul solicită introducerea factorului de scalare a vederii în linia de comandă. Accesarea comenzii:      ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. Cadrul verde are aceleaşi dimensiuni cu cadrul alb şi dă informaţii asupra elementelor ce vor fi vizibile în fereastră dacă dimensiunea cadrului alb nu va fi modificată de către utilizator şi acesta va fi suprapus peste cadrul verde.

Dând clic în orice zonă de vizualizare. Este reindexată baza de date a desenului pentru afişare şi selecţie în condiţii optime a obiectelor. până se activează vederea dorită. Mod de accesare:     View  Regen All REGENALL în linia de comandă ON – Regenerarea are loc automat de fiecare dată când se execută o comandă care solicită regenerare. Acesta poate avea valoarea ON sau OFF. Pentru reunirea a două zone de vizualizare într-una singură se alege comanda Join din meniul View. în fereastra desenului vor apărea nişte mici semne. Dispunerea zonelor de vizualizare se poate salva pentru a mai fi folosită ulterior. . atunci când se specifică un punct sau se execută o selecţie.Lucrul cu mai multe vederi în aceeaşi fereastră Pentru a lucra în model space cu mai multe vederi simultan. care vor conţine diferitele vederi cu care urmează să se lucreze. Pentru a schimba vederea se dă clic în vederea în care se doreşte să se lucreze. sau se tastează succesiv CTRL +R. Mod de accesare:   View  Regen Se tastează REGEN în linia de comandă Comanda Regen All Comanda REGENALL regenerează întregul desen şi recalculează coordonatele din ecran pentru obiectele din toate viewporturile. Comenzi pentru reîmprospătarea imaginii Comanda Redraw Dacă variabila de sistem BLIPMODE are valoarea 1. sau se activează regenerarea automată (REGENAUTO = ON) 15 Comanda REGENAUTO solicită introducerea unui parametru. se selectează View  Viewports  Named Viewports. Pentru a restaura o singură zonă de vizualizare în fereastră se alege comanda 1 View din meniul View  Viewports. Mod de accesare a comenzii REDRAWALL:  REDRAWALL în linia de comandă Comanda Regen Această comandă are ca efect regenerarea întregului desen şi recalculează coordonatele din ecran pentru obiectele din viewport-ul curent. Este reindexată baza de date a desenului pentru afişare şi selecţie în condiţii optime a obiectelor. iar de la tastatură se introduce opţiunea de dispunere în fereastră a acestora. OFF – Regenerarea va fi blocată până când se lansează una din comenzile REGEN sau REGENALL. numite zone de vizualizare (viewports). În spaţiul model se poate salva o anumită dispunere a zonelor de vizualizare selectând comanda în meniul View  Viewports  New Viewports. În timpul lucrului nu se poate opera decât într-o singură zonă de vizualizare. Mod de accesare a comenzii REDRAW:    View  Redraw Se dă clic pe butonul Redraw în bara de instrumente principală REDRAW în linia de comandă Comanda REDRAWALL îndepărtează semnele în toate viewporturile din desen. Zonele de vizualizare se creează în spaţiul model accesând meniul View  Viewports de unde se alege numărul de zone de vizualizare dorit. fereastra aplicaţiei se poate împărţi în mai multe spaţii. În fereastra deschisă se dă un nume dispunerii actuale a vederilor şi se salvează. Pentru a restaura într-un moment ulterior o dispunere salvată. aceasta poate fi divizată la rândul ei conform procedurii de mai sus. Cu ajutorul comenzii REDRAW aceste semne sunt îndepărtate din viewport-ul curent. după care se selectează zonele adiacente ce vor fi reunite.

Dacă în momentul lansării comenzii nu există o selecţie activă. el ia proprietăţile layerului în care este desenat. ca de altfel ale oricărui layer din listă. denumit Layer1. va apărea un layer nou în listă. Mod de accesare:    se tastează MATCHPROP în linia de comandă se lansează comanda Modify  Match Properties se actionează butonul Match Properties din bara de instrumente principală. Ele pot fi asociate intuitiv cu nişte straturi suprapuse. Pentru a vizualiza proprietăţile unui obiect din desen. Şi în acest caz se pot seta proprietăţile ce urmează a fi copiate. etc). Proprietăţile unui layer sunt:      culoarea stilul de linie grosimea liniei stilul de plotare vizibilitatea la plotare Crearea unui layer Comanda:   Meniul Format  Layer Se dă clic pe butonul Layer Properties Manager în bara de instrumente Layers Acţiune: Se deschide fereastra Layer Properties Manager. programul va cere selectarea pe rând a obiectului sursă apoi a obiectului destinaţie. nu de la microtastatură) Se va deschide paleta Properties care conţine o listă a proprietăţilor selecţiei active. conform cu opţiunea utilizatorului. În cazul în care nu se fac setări particulare. 16 . structurată pe criterii specifice. programul va oferi posibilitatea de a selecta obiectul destinaţie sau de a stabili ce proprietăţi vor fi copiate între obiecte (Opţiunea Settings) după care se poate alege obiectul destinaţie. fie prin intermediul layerelor cărora le aparţin (BYLAYER). culoare) altele au caracter specific (printre proprietăţile unui cerc se numără raza şi suprafaţa. Dacă aceste proprietăţi se modifică manual de către utilizator valoarea dată de acesta va înlocui valoarea împrumutată din layer. fiecare înglobând un anumit tip de informaţie. Proprieţăţile se pot copia de la un obiect la altul cu comanda Match Properties. o linie se caracterizează prin lungime şi unghi. tipului de linie. Dacă există o selecţie activă în momentul lansării comenzii. Atunci când un obiect este desenat. Proprietăţile layerului nou creat. obiectul destinaţie va prelua de la obiectul sursă valorile proprietăţilor comune.Lucrul cu obiecte în AutoCAD Proprietăţi ale obiectelor Orice obiect desenat se caracterizează printr-un set de proprietăţi. Unele dintre acestea au caracter general (layer. Această denumire poate fi modificată. stil de linie. a grosimii liniei şi a stilului de plotare pentru selecţia curentă. Bara de instrumente Properties permite afişrea şi editarea culorii. se pot modifica dând clic pe pictogramele din dreptul fiecărui layer. O mare parte din proprietăţile cu caracter general ale obiectelor le sunt atribuite acestora fie direct. În această fereastră se pot vizualiza şi edita proprietăţile obiectelor. se procedează în unul din următoarele moduri:     se selectează obiectul şi se dă clic dublu cu obiectul selectat se lansează comanda Modify  Properties cu obiectul selectat se accesează butonul Properties din bara principală cu obiectul selectat se tastează CTRL+1 (1 din partea stângă a tastaturii. Lucrul cu layere Layer-ele reprezintă cel mai important mod de a organiza informaţia într-un desen. La apăsarea butonului New Layer.

În orice desen nou creat există un layer predefinit. sau efectuarea de setări. Controlul vizibilităţii layerelor Este util în cazul în care dorim ca unele obiecte din desen să nu fie vizibile în anumite situaţii (liniile de referinţă la plotare.Ştergerea unui layer neutilizat: În fereastra Layer Properties Manager.  În AutoCAD 2007: În paper space apar opţiuni noi. etc. se selectează obiectele ce vor fi mutate apoi se selectează un obiect din layerul destinaţie. etc. în dreptul layerului respectiv. entitate sau nimic.va avea ca efect îngheţarea obiectelor din layerul respectiv doar în viewport-ul curent. La revenire din starea de dezactivare nu are loc regenerarea desenului. acesta poate fi blocat. elemente de dimensionare. În acelaşi mod se poate realiza si operaţia inversă. Se poate realiza în două moduri:  prin dezactivare: în caseta de selecţie din bara de instrumente Layer. se selectează layerul ce trebuie şters. dând clic pe pictograma ce reprezintă un lacăt din dreptul layerului respectiv. Dacă se alege a doua opţiune. Operaţia de blocare se poate realiza în caseta de selecţie din bara de instrumente Layer.25 şi stilul normal pentru imprimare la plotter. Layerele ce conţin obiecte nu pot fi şterse. Comutarea are loc mai lent. apoi se apasă butonul Delete Layer. Pentru viewporturi: se afişează setările disponibile pentru viewporturi. iar în viewport-ul în care doreşte să efectuieze operaţia să fie deja activat model space). În acelaşi mod se poate realiza si operaţia inversă. (În AutoCAD 2007) Se lansează comanda Format  Layer Tools  Layer Match. Dezgheţarea se face dând clic în caseta de selecţie 17 . apoi se dă clic pe pictograma de blocare. se dă clic pe pictograma ce reprezintă un soare. elemente de text. care va restabili proprietăţile anterioare ale layerului respectiv. Se poate alege nivelul de adâncime al selecţiei: bloc. La revenire din starea de dezactivare desenul este regenerat. Obiectele conţinute într-un layer pot fi mutate în alt layer astfel:   se selectează obiectele respective şi în caseta de selecţie din bara Layers. Comanda:    Meniul Format  Layer Tools  Layer Freeze LAYFRZ în linia de comandă Se dă clic pe butonul Layer Freeze în bara Layers II Acţiune: Se solicită selectarea unui obiect din layerul ce va fi îngheţat. se foloseşte comanda Layer Previous de pe bara de formatare.). se dă clic pe pictograma ce reprezintă un bec. Blocarea layerelor Pentru a preveni modificarea obiectelor conţinute într-un layer. O altă cale de blocare este în fereastra Layer Properties Manager. Dacă există mai multe viewporturi se poate opta pentru îngheţarea sau dezactivarea unui layer în toate viewporturile sau doar în viewport-ul curent. utilizatorul va putea alege tipul de setare dorit: pentru blocuri sau pentru viewporturi. Dacă utilizatorul se află în spaţiul hârtie va putea alege între următoarele opţiuni: o o Freeze – va avea ca efect îngheţarea obiectelor din layerul respectiv în toate viewporturile Vpfreeze . care nu poate fi şters sau redenumit şi căruia îi sunt asociate culoarea 7 (alb sau negru) linia continuă de grosime 0. Layerele 0. (pentru această operaţie trebuie ca utilizatorul să se afle în prealabil în paper space. decât dacă aceste obiecte sunt mutate în alte layere. Se selectează layerul care se va bloca. Defpoints şi layerul curent nu pot fi şterse. denumit "0". prin îngheţare: în caseta de selecţie din bara de instrumente Layer. se alege layerul în care urmează să fie mutate. Layere-le neutilizate se pot elimina din desen cu comanda File » Drawing Utilities » Purge. obiecte care se află într-o zonă încărcată a desenului în care dorim să edităm. în dreptul layerului respectiv.   Pentru blocuri: se afişează setările disponibile pentru blocuri. Pot fi create layere separate pentru linii de construcţie. Dacă se doreşte revenirea la setările anterioare. Comutarea are loc rapid. În acelaşi mod se poate realiza si operaţia inversă.

din bara de instrumente Layer sau în Layer Properties Manager. Afişarea unui layer în timp ce toate celelalte sunt îngheţate:  Format menu » Layer Tools » Layer Isolate. Dacă se dă clic dublu în Layer Walk în dreptul unui layer sau grup de layere. Revenirea la starea dinaintea operaţiei de izolare se realizează cu comanda:     Format menu » Layer Tools » Layer Unisolate. Filtrare după grupuri . Se selectează filtrul All pentru afişarea tuturor layerelor. Tot înaceastă fereastră se pot purja layer-ele neutilizate. şi deplasarea obiectului copiat prin selectarea a două puncte. restaurarea. unul de plecare şi altul destinaţie. Pentru a selecta mai multe valori pentru o proprietate. Pentru eliminarea unui layer din filtru se dă clic dreapta pe layerul respectiv. Există două moduri de filtrare pentru layere:  Pe baza proprietăţilor layerelor – În fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul New Property Filter. Nu se va putea acţiona în acest mod asupra layerelor îngheţate într-un anumit viewport. Filtrarea layerelor Utilizatorul poate controla care layere vor fi afişate în Layer Properties Manager. denumit GROUP FILTER1. Acţiune: Aplicaţia va cere selectarea unui obiect din layerul ce trebuie să rămână vizibil. Pentru salvare se procedează astfel: În 18 . exportul şi importul setărilor pentru layere Salvarea setărilor pentru layere se poate face în desen. apoi din lista acestora se selectează cele care urmează să fie incluse în filtru şi se trag în dreptul numelui filtrului din partea stângă a ferestrei. Se pot aplica filtre de selecţie a layerelor prin tastarea unor cuvinte cheie în caseta text. se dă clic dreapta în rândul de definire a filtrului şi se selectează comanda Duplicate Row. şi poartă numele de stare denumită a layerelor. apoi a unui obiect din layerul în care se copie. În partea stângă a ferestrei. Caseta de selecţie din bara de instrumente Layers va afişa doar layerele incluse în filtrul activ. Dezgheţarea simultană a tuturor layerelor se face cu comanda Format » Layer Tools » Thaw All Layers. pe pictograma Curent Viewport Freeze. va apărea un filtru nou.În fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul New Group Filter. şi ordinea lor de afişare. acestea vor fi afişate permanent indiferent de filtrul de selecţie. Un filtru de layere limitează afişarea numelor acestora în Layer Properties Manager şi în bara de instrumente Layers. unde este afişată lista filtrelor. Această stare a layerelor salvată poate fi ulterior restaurată. Format » Layer Tools » Isolate Layer to Current Viewport Format menu » Layer Tools » Turn All Layers On Format menu » Layer Tools » Copy Objects to New Layer Afişarea unui layer într-un viewport în timp ce în toate celelalte este îngheţat: Activarea simultană a tuturor layerelor: Copierea unui obiect într-un layer nou: Acţiune: Se solicită selectarea obiectului ce va fi copiat. Cu ajutorul tastei CTRL se pot face selectii multiple. Afişarea dinamică a layerelor în AutoCAD 2007    Meniul Format  Layer Tools  Layer Walk Layer Walk în bara de instrumente Layers II LAYWALK în linia de comandă Acţiune: Va apărea caseta de dialog Layer Walk în care utilizatorul poate comuta rapid între layere. în care se setează numele noului filtru şi criteriile de filtrare. Pe rândul următor se trece a doua valoare ce va fi inclusă în filtru pentru proprietatea respectivă. Se dă apoi clic pe Apply sau OK. Va apărea caseta de dialog Layer Filter Properties.  Partea stângă a ferestrei Layer Properties Manager afişează trei filtre definite de program şi toate filtrele salvate de utilizator în desenul curent. iar din meniul contextual se alege comanda Remove from Group Filter. Salvarea.

În fereastra Layer States Manager se dă clic pe butonul Import. Încărcarea unui tip de linie se face astfel: Cu comanda Format  Linetype se deschide Linetype Manager. Se selectează tipul de linie ce va fi descărcat si se dă clic pe Delete. De aici se selectează tipurile de linii dorite şi se dă clic pe OK. Unui obiect i se poate atribui o culoare fie prin intermediul layerului în care este inclus. Lucrul cu culori Folosirea culorilor într-un desen reprezintă un mijloc de a grupa vizual obiectele desenate. apoi se închide fereastra. Pentru a selecta mai multe tipuri de linii odată se ţine apăsată tasta CTRL. pe caseta Linetype. Aici se va selecta nodul Linetypes. Dacă se alege opţiunea BYBLOCK. Dacă se alege o culoare diferită. care va derula lista cu toate tipurile de linii care pot fi şterse. fie prin specificare explicită. Aceeaşi operaţie se poate realiza în paleta Properties. În fereastra Layer States Manager se selectează o stare denumită a layerelor. Exportul setărilor pentru layere: În fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul Layer States Manager. Pentru a descărca tipurile de linie neutilizate:   Cu comanda Format  Linetype se deschide Linetype Manager. Tipul de linie atribuit unui obiect se poate schimba în unul din următoarele moduri:  Prin mutarea obiectului în alt layer 19 . pentru o mai bună organizare a desenului. Pentru ca toate obiectele ce urmează a fi desenate sa ia culoarea layeru-lui. în caseta de selecţie a culorii din bara Properties. In caseta New Layer State to Save se introduce numele dorit după care se dă clic pe OK. În această fereastră se dă clic pe butonul Load. fără a o restaura. Pentru a atribui o anumită culoare tuturor obiectelor ce urmează a fi desenate. Pentru vizualiza toate tipurile de linii încărcate în desenul curent se dă clic în bara de instrumente Properties. (un fişier cu extensia las). Unui obiect i se poate atribui un tip de linie fie prin intermediul layerului în care este inclus. fie prin specificare explicită. punct. BYBLOCK şi CONTINUOUS nu pot fi şterse. Tipurile de linii BYLAYER. sau pe NU pentru a o adăuga în Layer States Manager. Se va selecta fisierul dorit.lin. Odată cu alegerea tipului de linie se poate seta şi scara modelului liniei. În caseta de dialog Load or Reload Linetypes se da clic pe butonul File pentru a selecta fişierul cu extensia lin pe care utilizatorul doreşte sa-l vizualizeze. se va alege opţiunea BYLAYER. independent de layer. apoi se dă clic pe butonul Yes pentru a restaura imediat starea denumită a layerelor. Pentru a importa setările pentru layere: din alt desen.lin. pentru a putea fi rapid disponibile în vederea utilizării. obiectele vor căpăta această culoare. Se va deschide caseta de dialog Layer States Manager în care se apasă butonul New. apoi se selectează setările ce urmează a fi restaurate. apoi se dă clic pe butonul Export. Restaurarea setărilor pentru layere: În fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul Layer States Manager. iar pentru selecţia simultană unui grup de tipuri de linii consecutive. pentru a controla dimensiunea segmentelor şi a spaţiilor dintre acestea. În fereastra Layer States Manager se selectează o stare denumită a layerelor. independent de layer. Culorile mai sunt utilizate ca mod de a indica grosimea de linie in plotarea dependentă de culoare. în fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul Layer States Manager. În rubrica Linetype definitions sunt listate toate tipurile de linii definite în fişierul selectat. în timp ce se selectează prima şi ultima linie din grup. iar blocurile vor lua culoarea layerului. Exportul se va face sub forma unui fişier cu extensia las. Tipuri de linii Un tip de linie reprezintă un model generat de succesiunea linie. se selectează culoarea dorită. Din această listă se selectează tipurile de linii pe care utilizatorul doreşte să le şteargă apoi se dă clic pe butonul Purge. iar pentru sistemul de unităţi anglo-saxon se utilizează fişierul acad. Cu comanda File  Drawing Utilities Purge se deschide caseta de dialog Purge. spaţiu. La începutul unui proiect se încarcă tipurile de linii necesare. obiectele vor căpăta culoarea 7 (alb/negru) dacă nu sunt grupate într-un bloc. Atribuirea culorilor pe baza layerului face mai uşor de identificat fiecare layer în desen. se ţine apăsată tasta SHIFT.fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul Layer States Manager. Se dă clic pe butonul Restore. Pentru lucrul în sistem metric se utilizează fişierul acadiso.

scara pentru tipurile de linii. toate obiectele vor fi desenate cu tipul de linie atribuit layerului curent. variabila de sistem PLINEGEN controlează modul în care este generată linia pentru toate liniile ce urmează a fi desenate:  PLINEGEN=0 – Modelul poliliniei începe şi se termină cu un segment la fiecare vârf .   Dacă se selectează BYLAYER. Factorul de scară global este controlat de variabila de sistem LTSCALE. cu repetarea modelului între vârfurile adiacente. Cu obiectul selectat. cu toate acestea tipurile de linii vor fi afişate identic. Valoarea Enabled corespunde modului de generare unitar al poliliniei. Dacă se selectează BYBLOCK. Se deschide Linetype Manager. obiectelor din bloc le va fi atribuit tipul de linie curent. obiectele din viewporturi nu sunt regenerate automat cu noua scară pentru tipuri de linii. Exemplu: O linie desenată cu CELTSCALE = 2 într-un desen cu LTSCALE = 0. Obiectele sunt desenate cu tipuri de linie la scara dată de LTSCALE. care poate lua următoarele valori:  0 – Nu se face o modificare specială a scării tipului de linie. se selctează tipul de linie dorit apoi se dă clic pe butonul Current. Liniile sunt reprezentate cu grosimea setată doar dacă este activat butonul LWT în bara de stare. Pentru segmentele scurte reprezentate cu tipuri de linii discontinui. chiar şi pentru obiectele desenate în model space. Dacă variabila de sistem TILEMODE = 0. La schimbarea valorii pentru variabila de sistem PSLTSCALE sau la utilizarea unor comenzi cum ar fi zoom cu PSLTSCALE=1. 1 – Factorul de scară al viewport-ului guvernează factorul de scară al tipului de linie. care schimbă scara tipului de linie pentru obiectele ce urmează a fi desenate. În fereastra Linetype Manager. sub tabelul cu tipurile de linii vor fi afişate Factorul de scară global şi Factorul de scară curent pentru obiecte. În mod curent. Când blocul este inserat într-un desen. În paper space.5 va arăta identic cu o linie creată cu CELTSCALE = 1 într-un desen cu LTSCALE = 1. se va utiliza o altă scară a tipului de linie. cât şi pentru cele ce urmează a fi desenate. Valoarea Desabled corespunde modului de generare al poliliniei. astfel încât să fie vizibilă discontinuitatea liniei. în paleta Properties.  Observaţii: 1. Controlul grosimii liniilor Grosimea liniilor se utilizează pentru a deosebi tipuri de linii cu rol diferenţiat în desen. Factorul de scară curent pentru obiecte este controlat de variabila de sistem CELTSCALE. Cu cât scara este mai mică. Din acest motiv nu este 20 .0. 3. prin schimbarea globală a scării tipului de linie. de la un capăt la altul al acesteia. Scara la care este reprezentat un tip de linie este dată de produsul dintre valoarea CELTSCALE şi valoarea LTSCALE. numărul de repetiţii ale modelului pe unitatea de lungime din desen este mai mare. 2. dacă se dă clic pe butonul Show Details. este 1. în bara de instrumente Object Properties se alege tipul de linie dorit în caseta Linetype. care schimbă scara tipului de linie pentru obiectele deja desenate. Setarea tipului de linie pentru toate obiectele ce urmează a fi desenate se face cu comanda Format  Linetype. Acelaşi tip de linie se poate utiliza la scări diferite. toate obiectele vor fi desenate cu tipul de linie curent. sau individual pentru fiecare obiect. lungimile segmentelor ce formează tipurile de linii se raportează la unităţile de măsură din paper space. Lungimile segmentelor ce formează tipurile de linii se raportează la unităţile de măsură din spaţiul în care liniile sunt desenate (model space sau paper space). se dă clic pe rândul Linetype. Se vor utiliza comenzile REGEN sau REGENALL pentru a actualiza scara tipurilor de linii în fiecare viewport. O scară de redare mai mare va mări durata de regenerare a desenului pe sistemele mai puţin performante. se poate modifica scara tipurilor de linii în viewporturi diferite cu ajutorul variabilei de sistem PSLTSCALE.  Cu obiectul selectat. În cazul poliliniilor. În acest caz. atât global cât şi individual. până când vor fi reunite într-un bloc. viewporturile pot avea zoom-uri diferite. Obiectele sunt desenate cu tipuri de linie la scara dată de LTSCALE.  PLINEGEN=1 – Polilinia este generată continuu de la un capăt la altul Modul de generare al unei anumite polilinii poate fi modificat în fereastra Properties prin editarea proprietăţii Linetype Generation. apoi se va seta tipul de linie dorit. Scara de redare a grosimii liniilor în spaţiul model se poate modifica cu comanda Format  Lineweight.

toate obiectele vor fi desenate cu grosimea de linie atribuită layerului curent.necesară sau recomandată setarea grosimii liniilor în spaţiul model. Prin editare în paleta Properties: Fără a avea o selecţie activă. Setarea grosimii curente de linie se poate face:  Cu comanda Format  Lineweight. Dacă se selectează BYBLOCK. Grosimea de linie curentă este grosimea de linie utilizată pentru desenarea oricărui obiect. Controlul afişării obiectelor suprapuse În general obiectele care apar suprapuse în desen. pe când în paper space liniile apar la grosimea la care vor fi plotate. până când o altă grosime de linie devine curentă. indiferent dacă afişarea grosimii tipului de linie este activată. până când vor fi reunite într-un bloc. se recomandă ca acestea să fie desenate ca polilinii cu grosime. indiferent de nivelul de zoom sau tipul de linie. Pentru a afişa grosimile liniilor la valoarea lor curentă. Se va deschide caseta de dialog Lineweight Settings în care se selectează grosimea de linie curentă. Dacă totuşi se doreşte afişarea grosimii unor linii în spaţiul model. vor fi afişate în ordinea în care au fost create. Prin selectare în caseta Lineweight din bara de instrumente Properties. Aceasta este afişată în caseta Lineweight din bara de instrumente Properties. La inserarea blocului într-un desen. se dă clic pe rândul aferent grosimii de linie si din meniul afişat se va selecta grosimea dorită. obiectelor din bloc le va fi atribuit tipul de linie curent. se va marca opţiunea Display Lineweight.   Dacă se selectează BYLAYER. Liniile vor fi plotate cu grosimea lor reală. obiectele nou create acoperind pe cele existente. În model space o linie de grosime 0 apare cu lăţimea de 1 pixel. Suprapunerea obiectelor nu poate fi controlată decât în cadrul aceluiaşi mediu de lucru (model sau paper space) Pentru a schimba ordinea afişării obiectelor: în meniul Tools se accesează comanda potrivită din submeniul Draw Order în bara de instrumente Draw Order se dă clic pe butonul aferent comenzii dorite 21 . toate obiectele vor fi desenate cu grosimea de linie curentă.

Lecţia 3 Utilizarea instrumentelor de precizie Utilizarea coordonatelor şi a sistemelor de coordonate Pentru indicarea coordonatelor plane în AutoCAD se folosesc sistemele de coordonate cartezian. In linia de comandă vor fi afişate valorile coordonatelor punctului. Se modifică valoarea variabilei de sistem COORD. Localizarea vizuală a unui punct în spaţiul desenului se face tot cu ajutorul comenzii ID Point. Aceasta poate lua una din următoarele valori: o o o 0 pentru afişare statică 1 pentru afişare dinamică 2 pentru afişarea unghiului şi distanţei Schimbarea modului de afişare a coordonatelor în bara de stare:    Comanda ID Point Afişarea valorilor pentru coordonatele unui punct din desen se face cu comanda ID Point. Coordonatele punctului solicitat se vor introduce în linia de comandă. reprezentând poziţia exactă a punctului. Se dă clic dreapta în fereastra de afişare a coordonatelor. Acest mod este disponibil atunci când se desenează obiecte care presupun introducerea a cel puţin două puncte. Poziţia curentă a cursorului este indicată în prima fereastră din partea stângă a barei de stare. respectiv polar. Metode de introducere a coordonatelor:    Indicarea unui punct in spaţiul de lucru cu ajutorul cursorului Introducerea valorii coordonatelor în linia de comandă Introducerea valorii coordonatelor în caseta din dreptul cursorului. în spaţiul desenului va apărea un mic semn. În meniul contextual afişat se alege modul dorit. 22 . La fiecare nou clic. coordonatele se vor introduce în fereastra de lângă cursor cu sintaxa: #x.y. dacă este activat modul dinamic de introducere a datelor Se pot introduce coordonatele absolute ale punctelor (raportate la origine) sau coordonate relative (raportate la poziţia ultimului punct specificat). va fi activat unul din cele trei moduri de afişare a coordonatelor. Se dă clic în fereastra de afişare a coordonatelor. Introducerea coordonatelor Introducerea coordonatelor carteziene absolute:  Dacă modul dinamic de introducere a datelor este activat. Dacă variabila de sistem BLIPMODE are valoarea 1. Accesarea comenzii:    Tools  Inquiry  ID Point Butonul ID Point în bara de stare Inquiry ID în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia solicită indicarea în spaţiul desenului a locaţiei punctului. Afişarea se poate face în trei moduri diferite:    Static: conţinutul ferestrei se actualizează doar la specificarea unui punct Dinamic: conţinutul ferestrei se actualizează odată cu modificarea poziţiei cursorului Afişarea unghiului si distanţei: se face sub forma (distanţă < unghi) şi se actualizează odată cu modificarea poziţiei cursorului.

În fereastra deschisă se selectează World. Sisteme de coordonate În orice desen sunt definite două sisteme de coordonate: Sistemul de coordonate universal (WCS) este fix. Schimbarea unghiului de rotire al UCS-ului în 2D: Accesarea comenzii:    Meniul Tools  New UCS  Z În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul Z UCS în linia de comandă. Alinierea UCS-ului la un obiect din desen: Accesarea comenzii:    Meniul Tools  New UCS  Object În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul Object UCS în linia de comandă. Originea se va situa la capătul cel mai apropiat al obiectului. În vederile 2D axa X este orizontală. Dacă modul dinamic de introducere a datelor este dezactivat. Toate obiectele dintr-un fişier dwg sunt definite în funcţie de WCS. originea va fi situată în centrul obiectului. Accesarea comenzii:  Meniul Tools  New UCS  World sau Meniul Tools  Named UCS. iar axa X va fi coincidentă sau tangentă cu obiectul. axa Y verticală iar originea se află la intersecţia axelor X şi Y. Sistemul de coordonate al utilizatorului (UCS) este mobil. Într-un desen nou creat aceste două sisteme de coordonate coincid. coordonatele se vor introduce în fereastra de lângă cursor cu sintaxa: #distanţă<unghi. Introducerea coordonatelor polare absolute:   Dacă modul dinamic de introducere a datelor este activat. cât şi în linia de comandă. apoi se dă clic pe butoul Set Current. coordonatele se vor introduce în linia de comandă cu sintaxa: distanţă<unghi. Definirea originii unui nou UCS: Accesarea comenzii:    Meniul Tools  New UCS  Origin În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul Origin UCS în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia solicită introducerea coordonatelor pentru noul punct de origine. Se aplică parametrul O.y atât în modul dinamic de introducere a datelor.y. Dacă obiectul este un arc. iar axa X va fi dată de direcţia liniei ce uneşte originea cu punctul în care a fost selectat obiectul. un cerc sau o elipsă. Acţiune: Se va selecta obiectul la care se aliniază UCS-ul. Se aplică parametrul Z. 23 . Introducerea coordonatelor polare relative se face cu sintaxa @distanţă<unghi atât în modul dinamic de introducere a datelor. coordonatele se vor introduce în linia de comandă cu sintaxa: x. Introducerea coordonatelor carteziene relative se face cu sintaxa @x. Introducerea directă a distanţelor se face prin deplasarea cursorului pe direcţia dorită şi introducerea distanţei faţă de ultimul punct introdus. Toate operaţiile de editare în desen fac referinţă la UCS-ul curent. Acţiune: Aplicaţia solicită introducerea unghiului de rotire a axelor. Dacă modul dinamic de introducere a datelor este dezactivat. Restaurarea UCS-ului pentru a fi coincident cu WCS. cât şi în linia de comandă.

Utilizatorul poate în acest moment să introducă o valoare în al doilea câmp. Se poate realiza o dezactivare temporară prin apăsarea continuă a tastei F12. UCSMAN în linia de comandă Restaurarea unui UCS salvat: Accesarea comenzii:   Meniul Tools  Named UCS. 24 . pentru a ajuta utilizatorul să se concentreze pe spaţiul de desenare. Activarea şi dezactivarea modului dinamic de introducere a datelor se face dând clic pe butonul DYN din bara de stare sau apăsând tasta F12. În fereastra deschisă se selectează UCS-ul ce urmează a fi şters. Aplicarea unui UCS în alte viewporturi: În bara de instrumente se dă clic pe butonul Apply Pentru aplicarea UCS-ului din viewport-ul curent într-un alt viewport se dă clic în viewport-ul căruia urmează să i se aplice UCS-ul. apoi se introduce numele pentru UCS-ul nou creat. În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul UCS Previous UCS în linia de comandă. Dacă se apasă ENTER fără a introduce a doua valoare. În fereastra deschisă se selectează Unnamed. În acest mod suprafaţa de desenare devine mai mare. Atunci când modul dinamic de introducere a datelor este activat. Există operaţii care pot fi completate doar în linia de comandă. iar poziţia cursorului este limitată de valoarea introdusă. Un mod convenabil de organizare a spaţiului ar consta în deblocarea ferestrei de comandă şi activarea proprietăţii acesteia de auto-ascundere. aplicaţia va interpreta prima valoare ca pe o distanţă introdusă direct. După tastarea unei valori în câmpul de introducere a datelor urmată de apăsarea tastei TAB. Modul dinamic de introducere a datelor Acest mod de lucru asigură o interfaţă de introducere a comenzilor în dreptul cursorului. Se aplică parametrul P. Modul în care este afişată pictograma UCS-ului este controlat de comenzile din meniul View  Display  UCS Icon sau prin tastarea comenzii UCSICON în linia de comandă.  În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul World UCS în linia de comandă. apoi se dă clic pe butoul Set Current. apoi se dă clic pe butoul Set Current. în dreptul acestui câmp va apărea pictograma unui lacăt. Paşii necesari pentru finalizarea unei comenzi sunt similari celor urmaţi atunci când se tastează comanda în linia de comandă. În fereastra deschisă se selectează Previous. Se aplică parametrul W. UCSMAN în linia de comandă. Ştergerea unui UCS salvat: Accesarea comenzii:   Meniul Tools  Named UCS. se dă clic dreapta şi în meniul contextual deschis se alege Delete. Pentru aplicarea UCS-ului din viewport-ul curent în toate celelalte viewporturi se introduce parametrul a în linia de comandă. se dă clic dreapta şi în meniul contextual deschis se alege Rename. informaţia afişată în dreptul cursorului se actualizează în funcţie de deplasarea cursorului. Revenirea la UCS-ul anterior: Accesarea comenzii:  Meniul Tools  New UCS  Previous sau Meniul Tools  Named UCS. caseta din dreptul cursorului asigură spaţiu pentru introducerea datelor de către utilizator. În fereastra deschisă se selectează numele UCS-ului salvat de utilizator pe care acesta doreşte să-l restaureze. Modul dinamic de introducere a datelor nu este conceput să înlocuiască linia de comandă. Atunci când o comandă este activă.   Salvarea unui nou UCS: După definirea acestuia se lansează comanda Named UCS:   Meniul Tools  Named UCS. UCSMAN în linia de comandă .

poziţia cursorului este afişată sub formă de coordonate în dreptul acestuia. Introducerea dimensională a datelor se poate utiliza cu comenzile ARC. Pentru a vizualiza şi selecta opţiunile oferite de comandă. după prima valoare se tastează virgula (.Există trei componente ale modului dinamic de introducere a datelor: Introducerea datelor la cursor (eng. iar pentru a introduce coordonate absolute în raport cu WCS se tastează prefixul *. Observaţii: Pentru a nu încărca inutil imaginea. Pentru punctul al doilea şi următoarele programul este setat să primească coordonate polare relative. şi o comandă este în curs. Mod de activare a funcţiei AutoSnap:  Meniul Tools  Drafting Settings 25 . în locul liniei de comandă. se apasă tasta SHIFT şi clic dreapta. Pentru a defini un punct pe baza unei anumite proprietăţi geometrice a unui obiect vizibil în desen. Când este necesară introducerea unui punct. Aderarea la locaţii situate pe obiecte (Object Snap) Adesea în AutoCAD este utilă definirea unor puncte pe baza proprietăţilor geometrice ale diverselor obiecte reprezentate în desen. ca alternativă la linia de comandă. în dreptul cursorului.       Lungimea originală O lungime ce se actualizează pe măsură ce se deplasează manipulatorul Diferenţa de lungime Unghiul Diferenţa unghiulară Raza în cazul arcelor Mărimile unghiulare în cazul editării obiectelor cu ajutorul manipulatorilor vor avea valori de maxim 180°. se recomandă ca setările în cazul introducerii dimensionale a datelor să se facă astfel încât să fie afişate doar informaţiile dorite de utilizator. introducerea prefixelor se poate face şi din meniul contextual. Modul de lucru Object Snap funcţionează doar pentru obiectele vizibile în desen la momentul respectiv. Corectarea acesteia se face prin suprascriere. Dacă în locul coordonatelor polare se doreşte introducerea de coordonate carteziene. CIRCLE. după care apasă tasta ENTER. Pointer input): Când această componentă este activă. înseamnă că sunt disponibile opţiuni pentru comanda în curs. şi PLINE. Dacă funcţia AutoSnap este activă. Pentru a accesa una din valorile introduse recent se apasă tasta UP ARROW. Când ambele moduri de lucru sunt activate. LINE. lângă cursor sunt afişate valorile pentru distanţă şi unghi. În acest caz nu este necesară tastarea prefixului @. Va apărea o casetă de dialog în care se pot face setările necesare pentru toate cele trei moduri de lucru. nu şi pentru cele din layerele dezactivate. În acest sens se utilizează opţiunea Object Snap. introducerea dimensională a datelor are prioritate. Introducerea dimensională a datelor: Când această componentă este activă şi o comandă în curs solicită un al doilea punct. Comutarea între câmpurile de introducere a datelor se face cu tasta TAB. se apasă tasta direcţională DOWN ARROW. Utilizatorul va apăsa succesiv tasta DOWN ARROW până când în dreptul opţiunii pe care acesta urmează să o aleagă apare un punct. valorile coordonatelor acestuia se pot tasta în câmpurile din dreptul cursorului. Atunci când se editează un obiect cu ajutorul manipulatorilor (eng. Prompt-uri dinamice: Când acest mod de lucru este activat. În acest mod de lucru. Utilizatorul poate utiliza interfaţa din dreptul cursorului pentru a răspunde la solicitările aplicaţiei. prompt-urile sunt afişate într-un câmp. Dacă în câmpul din dreptul cursorului este vizibilă o pictogramă reprezentând o săgeată. câmpurile de lângă cursor pot afişa următoarele informaţii. Culoarea roşie pe care o capătă un câmp de introducere dinamică a datelor semnifică o valoare eronată. Se alege din meniul afişat opţiunea adecvată şi apoi se selectează obiectul la care se aplică proprietatea respectivă. grips). ELLIPSE. Aceste valori sunt actualizate pe măsură ce poziţia cursorului se schimbă. Pentru modificarea setărilor privind modul de introducere a datelor se dă clic dreapta pe butonul DYN din bara de stare şi se alege opţiunea Settings din meniul contextual afişat.). Pentru a introduce coordonate absolute în raport cu UCS se tastează prefixul #. punctul va fi selectat automat la apropierea cursorului de obiectul respectiv.

limitele reţelei. iar la pagina Drafting se pot face toate setările necesare. se apasă butonul OSNAP din bara de stare. relativ la obiectele din proximitatea cursorului. Se poate opta pentru afişarea sau nu a deschiderii şi pentru modificarea dimensiunii acesteia.  În bara de stare se dă clic dreapta pe butonul OSNAP şi se selectează opţiunea Settings Se va deschide caseta de dialog Drafting Settings la pagina Object Snap. Se poate seta dimensiunea şi culoarea acestui simbol. se poate afişa o reţea de puncte pe suprafaţa de desenare. 26 . conform UCS-ului curent. Pentru a dezactiva temporar funcţia Object Snap Tracking se apasă butonul OTRACK din bara de stare. distanţa între puncte.  Marker activează afişarea simbolului grafic la recunoaşterea locaţiilor detectabile cu Object Snap. Se va deschide fereastra Options. Dacă în Drating Settings au fost setate mai multe proprietăţi geometrice sesizabile. Magnet atrage şi blochează cursorul în punctul cel mai apropiat evidenţiat de un snap. Aceste puncte nu se vor plota şi au rolul de a ghida mişcarea cursorului şi a uşura aprecierea distanţelor în planul desenului. Configurarea setărilor pentru funcţia AutoSnap se poate realiza cu comanda Options din meniul Tools. Dacă opţiunea Snap este activă. Deschiderea (Aperture box) delimitează spaţiul din jurul cursorului în interiorul căruia opţiunile Object snap sunt evaluate în raport cu obiectele peste care trece cursorul. Restricţionarea deplasării cursorului Modurile de lucru Snap şi Grid: Pentru a facilita lucrul în AutoCAD. modul de construcţie a reţelei (rectangular. Proprietăţile reţelei de puncte ajutătoare se configurează în caseta de dialog Drafting Settings. se apasă tasta F3 sau se tastează la linia de comandă OSNAP.   Modurile Object Snap se pot accesa uşor dând clic dreapta cu tasta SHIFT apăsată (dacă utilizatorul nu a configurat altfel butoanele mausului). unde se pot activa sau dezactiva modurile Object Snap şi Object Snap Tracking şi se selectează proprietăţile geometrice ale locaţiilor care vor fi sesizate la apropierea cursorului de un obiect vizibil. cu tasta TAB se pot activa pe rând aceste opţiuni. Pentru a dezactiva temporar funcţia AutoSnap. izometric sau polar). Se pot seta: Reţeaua de puncte poate fi făcută vizibilă: Funcţia Snap se activează: Modul de lucru ortogonal restricţionează deplasarea cursorului pe direcţiile orizontală şi verticală. se apasă tasta F11 sau se tastează la linia de comandă OTRACK.Simbolul grafic îşi modifică forma în funcţie de tipul de snap pe care îl recunoaşte. Pentru ca funcţia Object Snap să ignore liniile de haşură din desen. Funcţia Object Snap Tracking permite deplasarea cursorului pe direcţii generate prin recunoaşterea de locaţii aflate pe acelaşi obiect sau pe obiecte diferite. ale căror proprietăţi geometrice pot fi detectate cu funcţia AutoSnap activată. care permit aderarea cursorului. se introduce în linia de comandă variabila de sistem OSOPTIONS. la pagina Snap and Grid. cursorul va adera la cel mai apropiat punct al reţelei în timpul deplasării. Aceasta se deschide în unul din următoarele moduri:           meniul Tools  Drafting Settings clic dreapta pe unul din butoanele SNAP sau GRID din bara de stare cu alegerea opţiunii Settings. În fereastra desenului aceste direcţii sunt vizibile sub forma unor linii infinite de culoare albă punctate. sau din bara de instrumente Object Snap. La intersecţia lor apar marcaje în formă de cruce. căreia i se atribuie valoarea 1. dacă se dă clic pe butonul GRID din bara de stare din meniul Tools  Drafting Settings la pagina Snap and Grid cu tasta F7 din meniul Tools  Drafting Settings la pagina Snap and Grid dând clic pe butonul SNAP din bara de stare. În bara de instrumente Object Snap se dă clic pe butonul OSnap Settings .

pentru selectare se va menţine tasta SHIFT apăsată. deşi nu apare întotdeauna în mod explicit. Utilizatorul poate configura unghiurile pentru modul Polar Tracking în meniul Tools  Drafting Settings. atunci când se cer coordonatele punctului următor. Modul de lucru Polar Tracking poate fi asociat cu modul Polar Snapping. vor fi incluse în selecţie doar obiectele complet incluse în fereastră. Fereastra se defineşte indicând două puncte reprezentând două colţuri diagonal opuse ale acesteia. Window – se va defini o fereastră de selecţie. se va comuta între obiectele respective. prin trasarea unei ferestre în spaţiul desenului.Activare:    Se dă clic pe butonul ORTHO din bara de stare Se menţine apăsată tasta SHIFT în timpul editării (activare temporară). Prin introducerea de coordonate în linia de comandă. dificil de indicat. Comenzi de selectare şi ştergere Comenzi de selectare Comanda de selectare a obiectelor este cel mai des utilizată în AutoCAD. iar în linia de comandă va apărea solicitarea de selectare a obiectelor. până va fi evidenţiat obiectul ce trebuie selectat după care se apasă tasta ENTER. Sintaxă: SELECT Acţiune: Cursorul va lua forma specifică operaţiilor de selecţie. În cazul unor obiecte foarte apropiate. se trasează direcţia cu ajutorul modului AutoTracking şi se introduce distanţa de la tastatură. Restricţionarea mişcării cursorului la o dreaptă care face un anumit unghi cu orizontala este aplicabilă în cazul comenzilor care cer introducerea succesivă a mai mult de un singur punct. la pagina Polar Tracking. Last – va fi selectat ultimul obiect creat 27     Parametrii comenzii: . Activarea modului de lucru Polar Tracking se poate face:    din meniul Tools  Drafting Settings la pagina Polar Tracking dând clic pe butonul POLAR din bara de stare cu tasta F10 Modul ortogonal nu poate fi folosit în acelaşi timp cu modul de lucru Polar Tracking. Deplasarea cursorului va fi astfel restricţionată la dreapta definită de primul punct şi unghiul introdus. Se introduce primul punct. acesta va fi indicat cu mausul în timp ce se menţine tasta SHIFT apăsată. care se setează în meniul Tools  Drafting Settings la pagina Snap & Grid. Vor fi incluse în selecţie doar obiectele complet incluse în fereastră indiferent de direcţia de trasare a acesteia. Se apasă tasta F8 Modul de lucru Polar Tracking presupune trasarea automată. într-o casetă în dreptul cursorului. indicând cu ajutorul cursorului fiecare obiect. precum şi afişarea semnificaţiei lor. Introducerea directă a distanţei este utilă în trasarea liniilor atunci când se cunoaşte direcţia acestora. Unghiurile se definesc în raport cu UCS-ul curent şi cu convenţiile privind măşurarea unghiurilor incluse în desen. Dacă fereastra se trasează de la stânga la dreapta. în mod temporar. Pentru a elimina un obiect din selecţie. prin apăsare repetată. Metode de selecţie:  individual. Observaţie: Modul Object Snap are prioritate faţă de acest mod de editare. iar cu SPACEBAR. a unor linii ajutătoare ce marchează anumite unghiuri cu valoare fixă. se tastează la linia de comandă semnul < urmat de valoarea unghiului definit de cele două puncte. Pentru a vizualiza toate opţiunile comenzii se va tasta ? (semnul întrebării) în linia de comandă. Prin trasarea ferestrei de la dreapta spre stânga. După introducerea primului punct. pentru a defini fereastra de selecţie. în setul de selecţie vor fi incluse toate obiectele parţial sau total incluse în fereastră. de către aplicaţie.

şi sunt ignorate. CPoligon – se va defini un poligon de selecţie.se va defini o fereastră de selecţie. etc. în care se poate defini un filtru de selecţie. se utilizează comenzile Quick Select respectiv Filter. care se poate autointersecta. Comanda Quick Select Accesarea comenzii:     Meniul Tools  Quick Select Se dă clic dreapta în spaţiul de desenare fără a avea nici un obiect selectat şi din meniul contextual se selectează comanda Quick Select Se tastează QSELECT în linia de comandă. prin indicare cu mausul. Parametrii X. Group – Vor fi selectate toate obiectele dintr-un grup de selecţie.    Crossing . Box – se va defini o fereastră de selecţie. Lista conţine tipuri de obiecte ce se pot filtra şi operatori logici. 28 . Acţiune: Se va deschide caseta de dialog pentru selectare rapidă. Add – reprezintă modul curent de selecţie. Vor fi incluse în selecţie toate obiectele parţial sau total incluse în fereastră indiferent de direcţia de trasare a acesteia. WPoligon – se va defini un poligon de selecţie. Fence – vor fi selectate toate obiectele ce traversează o barieră de selecţie. Comanda Filter Accesarea comenzii: Se tastează FILTER în linia de comandă Acţiune: Se va deschide caseta de dialog Filter pentru selecţia obiectelor (Object Selection Filters) care conţine următoarele rubrici:    Filter Property List – afişează o listă de criterii pe baza cărora s-a constituit filtrul curent (cel selectat în caseta de selecţie Current) Select Filter – adaugă criterii la filtrul curent. Vor fi incluse în selecţie doar obiectele complet incluse în poligon. Se va introduce în linia de comandă numele grupului.). Obiectele nou selectate vor fi adăugate la selecţia existentă. Se dă clic pe pictograma Quick Select din paleta Properties. Auto – comută pe modul de selecţie automat aplicabil fără lansarea comenzii SELECT de la tastatură. corespunzător dacă se comută imediat lucrul în alt spaţiu. Vor fi incluse în selecţie toate obiectele complet sau parţial incluse în poligon. Y. Previous – selectează cel mai recent set de selecţie. După selectarea acestui obiect. Acesta va trebui să aibă toate laturile neadiacente disjuncte. Comanda funcţionează similar modului de selecţie prin indicarea ferestrei de selecţie. fără alt parametru. culoare. în linia de comandă nu va mai apărea promptul pentru selectarea altor obiecte. All – vor fi selectate toate obiectele aparţinând layerelor vizibile. O alternativă la această opţiune o reprezintă indicarea obiectelor cu mausul în timp ce se menţine tasta SHIFT apăsată. Single – va permite selecţia unui singur obiect. Aplicaţia solicită utilizatorului să definească bariera sub forma unei linii poligonale deschise. Acest set este anulat de operaţiile de ştergere a obiectelor de pe desen.         Pentru selectarea multiplă a obiectelor pe baza proprietăţilor acestora sau după tipuri de obiecte. Grupurile de selecţie se creează cu comanda FILTER introdusă in linia de comandă. Z permit definirea de filtre dependente de proprietăţile obiectelor (valori ale coordonatelor. Remove – se pot elimina din setul de selecţie obiecte prin indicarea cu mausul. Acesta va trebui să aibă toate laturile neadiacente disjuncte. AutoCAD memorează dacă selecţiile au fost făcute în spaţiul model sau spaţiul hârtie.

crea şi modifica grupurile de obiecte.        Add to List – Adaugă criteriul de filtrare nou creat la lista de criterii. Group Identification – afişează numele şi descrierea (dacă există) grupului selectat în lista Group Name. Rubrici: Group Name – afişează numele grupurilor existente. Rename – Redenumeşte grupul selectat cu numele introdus în caseta Group Name din rubrica Group Identification. Apply – Caseta de dialog este închisă. Filtrul curent va fi utilizat în selecţiile viitoare. care se încadrează în filtrul de selecţie. New – creează un grup nou din obiectele selectate. Description – actualizează descrierea grupului selectat. Descrierea poate avea maxim 64 caractere. Selectable – specifică dacă grupul este sau nu selectabil. Corectarea erorilor Cea mai uzuală cale de a corecta o operaţie eronat executată. Group Description – în această rubrică se introduce o descriere a grupurilor nou create (opţional) şi se afişează descrierea grupurilor selectate. numele va fi scris cu majuscule. Selectable – specifică dacă un grup este sau nu selectabil. Re-Order – Afişează caseta de dialog Order Group în care poate fi schimbată ordinea obiectelor în cadrul grupului. utilizând numele şi descrierea introduse în casetele Group Name şi Description. Dacă un grup este selectabil. Aici se pot afişa. Foarte multe comenzi de editare din AutoCAD au la rândul lor opţiuni de refacere a unor paşi intermediari. Selectable – specifică dacă noul grup va fi sau nu selectabil. Delete – Şterge un criteriu din lista de criterii Clear List – Şterge toate criteriile din lista de criterii a filtrului curent Named Filters – În acest spaţiu se afişează. Add Selected Object – Adaugă la filtru un obiect ce va fi selectat din desen. Acest lucru se realizează cu comanda Undo. Vor fi selectate doar obiectele incluse total sau parţial în fereastră. Unnamed – Indică faptul că grupul nou creat nu are nume. Grupurile sunt seturi salvate de obiecte ce pot fi selectate şi editate împreună sau separat. este anularea operaţiei respective. Add – Adaugă obiecte la grupul selectat. Aplicaţia va solicita selectarea unui obiect. identifica. grupurile reprezintă un mod convenabil de organizare. Include Unnamed – specifică dacă vor fi afişate în listă şi grupurile nedenumite. Pentru a utiliza această opţiune trebuie dezactivată opţiunea Selectable. prin selecţia unui singur obiect din grup va fi selectat tot grupul. Pentru obiectele din desen ce trebuie manipulate ca o unitate. Change Group – Modifică grupurile existente. Fiind Name – afişează numele grupului căruia îi aparţine un obiect. Group Name – în această rubrică se introduce numele unui nou grup sau apare numele grupului selectat în lista grupurilor existente. Explode – Şterge definiţia grupului selectat. 29 . Grupurilor nedenumite li se atribuie automat un nume de forma *An unde n reprezintă un contor ce se modifică la adăugarea fiecărui nou grup nedenumit. grupul va rămâne în continuare definit. salvează şi şterg filtre. În lista grupurilor existente. Edit Item – Mută un criteriu din lista de criterii în spaţiul de selecţie a criteriilor pentru editare. Create Group – Specifică proprietăţile pentru grupurile nou create. Chiar dacă se elimină toate obiectele dintr-un grup. Comanda GROUP lansată din linia de comandă deschide caseta de dialog Object Grouping. fără spaţii între ele. Substitute – Inlocuieşte un criteriu din lista de criterii cu criteriul de filtrare nou creat. Selecţia se va face cu fereastră de la dreapta la stânga. Remove – elimină obiecte din grupul selectat. Highlight – evidenţiază în spaţiul desenului obiectele componente ale grupului selectat. Numele unui grup va avea maximum 31 caractere.

sau poate alege dintr-o serie de parametri:  Auto – când această opţiune este activată toate etapele unei comenzi sunt grupate. astfel încât prin lansarea comenzii Undo. se va anula întregul grup de operaţii care a fost necesar pentru finalizarea comenzii respective. cum ar fi salvările. Se dă clic pe butonul Redo în bara de instrumente principală. toate acţiunile ce urmează devin parte a acestui set. iar din meniul contextual afişat se va selecta Redo … unde punctele reprezintă numele ultimei comenzi anulate. Accesarea comenzii Redo:     Meniul Edit  Redo … unde punctele reprezintă ultima comandă finalizată. Acţiune: .Accesarea comenzii Undo:    Se dă clic pe săgeata din dreptul butonului Undo în bara de instrumente principală. Accesarea comenzii U:     Meniul Edit  Undo … unde punctele reprezintă ultima comandă finalizată. Acţiune: Va fi anulată ultima operaţie. Opţiunea Back anulează toate operaţiile până la acest marcaj. dacă se dă clic pe săgeata din dreptul pictogramei. va fi afişată lista ultimelor comenzi executate. Operaţiile efectuate în afara desenului curent. Mark. Fiecare lansare a comenzii U va duce la anularea pe rând a câte unei operaţii. iar din meniul contextual afişat se va selecta Undo … unde punctele reprezintă numele ultimei comenzi. End – grupează o succesiune de acţiuni într-un set. Se dă clic pe butonul Undo Se tastează U în linia de comandă Se tastează CTRL + Z în bara de instrumente principală. până la utilizarea opţiunii End. La lansarea comenzii din bara de instrumente principală. Se dă clic în spaţiul desenului fără a avea o selecţie activă sau o comandă în curs. La lansarea comenzii din linia de comandă utilizatorul poate introduce numărul de comenzi ce vor fi anulate. După introducerea opţiunii Begin. Pentru a reface mai multe operaţii anulate cu comanda Undo. De regulă această opţiune este activată. plotarea sau scrierile în fişiere nu pot fi refăcute. Se tastează REDO în linia de comandă Acţiune: Va fi refăcută ultima operaţie anulată. Se dă clic în spaţiul desenului fără a avea o selecţie activă sau o comandă în curs. De aici se pot selecta comenzile ce urmează să fie anulate. Se pot face oricâte marcaje. se lansează comanda Mredo imediat după finalizarea comenzii Undo. Control – limitează sau dezactivează comanda Undo Begin. Opţiunea Back elimină câte un marcaj la fiecare utilizare. Se tastează UNDO în linia de comandă Acţiune: Când comanda Undo se lansează din meniul Edit sau cu combinaţia de taste CTRL + Z. va fi anulată ultima comandă finalizată. Back – pune un marcaj în informaţia memorată pentru comanda Undo. Efectul comenzii Undo poate fi anulat dacă se lansează imediat comanda Redo.    Comanda U permite anularea ultimei operaţii finalizate.    Se dă clic pe săgeata din dreptul butonului Redo Se tastează MREDO în linia de comandă Se tastează CTRL +Y 30 în bara de instrumente principală.

dacă se dă clic pe săgeata din dreptul pictogramei Redo. Last – va fi refăcută doar ultima acţiune.La lansarea comenzii din bara de instrumente principală. Comanda OOPS se poate lansa cu sintaxa OOPS din linia de comandă şi anulează o operaţie de ştergere. Accesarea comenzii Copy:       Meniul Edit  Copy sau din meniul contextual COPYCLIP în linia de comandă CTRL+C de la tastatură Meniul Edit  Paste sau din meniul contextual PASTECLIP în linia de comandă CTRL+V de la tastatură Lipirea obiectelor din Clipboard în alte documente AutoCAD se face prin oricare din următoarele metode: 31 . Utilizarea funcţiilor de decupare. de unde pot fi lipite în alte documente compatibile cu Windows. Accesarea comenzii Cut:    Meniul Edit  Cut sau din meniul contextual CUTCLIP în linia de comandă CTRL+X de la tastatură Prin copiere. ceea ce permite păstrarea rezoluţiei maxime. Ştergerea obiectelor Se pot şterge obiecte desenate prin oricare din următoarele metode:      Prin selectarea acestora şi apăsarea tastei DELETE sau a combinaţiei CTRL+X Cu ajutorul comenzii Erase Meniul Modify  Erase Clic pe butonul din bara de instrumente Modify Mod de accesare a comenzii Erase: Se tastează ERASE în linia de comandă. O comandă de ştergere se poate anula cu una din comenzile Undo sau OOPS. va fi afişată lista ultimelor comenzi anulate. sau poate alege dintr-o serie de parametri: All – vor fi refăcute toate acţiunile anulate. De aici se pot selecta comenzile ce urmează să fie refăcute. La lansarea comenzii din linia de comandă sau cu combinaţia de taste CTRL+Y. informaţia privind obiectele supuse acestei operaţii este depozitată în Clipboard sub formă vectorială (format WMF). copiere şi lipire din Windows Prin operaţia de decupare obiectele sunt eliminate din desen şi depozitate în Clipboard. utilizatorul poate introduce numărul de comenzi ce vor fi anulate.

3P (Three Points) – va fi desenat un cerc prin specificarea a trei puncte pe circumferinţă. Aplicaţia va oferi un set nou de opţiuni: o o Second Point – va fi desenat un arc prin specificarea a trei puncte pe circumferinţă. tangent la două obiecte selectate de acesta. După desenarea unei linii. Primul şi al treilea punct reprezintă capetele arcului. Desenarea cercurilor Accesarea comenzii:        Meniul Draw  Circle Se dă clic pe butonul Circle din bara de instrumente Draw Se tastează CIRCLE sau C în linia de comandă Center Point – va fi desenat un cerc cu centrul şi raza specificate de utilizator. Pentru a introduce diametrul în locul razei se alege opţiunea d (diameter). Radius) – va fi desenat un cerc cu raza specificată de utilizator. Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea centrului cercului. având al doilea capăt la capătul razei imaginare trasate între centrul cercului şi al treilea punct. După introducerea celui de-al doilea punct.Lecţia 4 Desenarea obiectelor geometrice Desenarea liniilor Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Line Se dă clic pe butonul din bara de instrumente Draw Se tastează LINE sau L în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia cere introducerea primului punct de capăt apoi a celui de-al doilea. comanda se finalizează prin apăsarea tastei ENTER. aplicaţia va oferi suplimentar opţiunea Close. cu centrul şi punctul de start specificate deja. Primul capăt al noii linii va coincide cu cel de-al doilea capăt al liniei precedente. Tangent. Dacă se apasă ENTER fără a introduce acest punct. 2P (Two Points) – va fi desenat un cerc prin specificarea capetelor unui diametru. Dacă au fost desenate deja două linii consecutive. TTR (Tangent. 32 Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea punctului de start sau a centrului arcului: . Center – se indică centrul cercului din care face parte arcul şi se oferă un set nou de opţiuni:  End Point – va fi desenat un arc în sens antiorar. care permite conectarea următoarei linii cu primul capăt al primei linii. ce urmează a fi specificat. arcul va fi desenat cu punctul de start coincident cu punctul de capăt al ultimului obiect desenat. sau selecţia dintr-un set de opţiuni: Desenarea arcelor de cerc Accesarea comenzii:     Meniul Draw  Arc Se dă clic pe butonul Arc din bara de instrumente Draw Se tastează ARC sau A în linia de comandă Start Point – se va specifica punctul de start al arcului. comanda este reluată automat.

Angle – va fi desenat un arc în sens antiorar cu centrul şi punctul de start specificate deja. după care i se va oferi un set nou de opţiuni. care va avea al doilea capăt pe o rază imaginară trasată din centru spre al doilea punct specificat. Arc. atunci segmentul de închidere va fi tot rectiliniu. Dacă se introduce o coardă pozitivă. Direction – va fi desenat un arc cu capetele specificate. cu centrul şi punctul de start specificate deja. arcul va fi desenat în sens orar. o Center Point – va fi desenat un arc în sens antiorar cu punctul de start specificat deja. în sens antiorar. tangent în punctul de start la direcţia introdusă de utilizator. prin faptul că este tratată de aplicaţie ca un singur obiect. Chord Length – va fi desenat un arc minor sau major. o o  Tangent to Last Line. linie sau polilinie) după ce utilizatorul apasă ENTER la primul prompt. în sens antiorar. Dacă se introduce o coardă pozitivă. o o o  Center – utilizatorul va specifica centrul cercului căruia îi aparţine arcul. Polilinia oferă posibilităţi suplimentare de editare faţă de liniile şi arcele înlănţuite. va fi desenat arcul minor. având raza specificată de utilizator. Desenarea poliliniilor Polilinia este un obiect format dintr-o înlănţuire de linii şi/sau arce de cerc în ordinea stabilită de utilizator. care include unghiul ce va fi introdus de utilizator. Dacă unghiul este negativ. Angle – va fi desenat un arc în sens antiorar cu capetele specificate deja. Dacă unghiul este negativ. care include unghiul ce va fi introdus de utilizator. or Polyline – va fi desenat un arc tangent la ultimul obiect desenat (arc. ce urmează a fi specificat. Arc – vor fi adăugate arce de cerc la polilinie Close – va fi desenat un segment având primul capăt coincident cu al doilea capăt al ultimului element desenat. arcul va fi desenat în sens orar. va fi desenat arcul minor. o End Point – va fi desenat un arc în sens antiorar. în sens antiorar. având al doilea capăt la capătul razei imaginare trasate între centrul cercului şi al treilea punct. iar al doilea capăt coincident cu primul capăt al primului element component al poliliniei. Dacă penultimul 33 . va fi desenat arcul major. In continuare se va specifica celălalt capăt al arcului. Chord Length – va fi desenat un arc minor sau major. care subîntinde o coardă a cărei lungime va fi specificată de utilizator. Dacă se introduce o coardă negativă. Angle – va fi desenat un arc în sens antiorar cu centrul şi punctul de start specificate deja. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Polyline Se dă clic pe butonul Polyline din bara de instrumente Draw Se tastează PLINE sau PL în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea punctului de start sau selectarea unei opţiuni din cele afişate în linia de comandă:    Next Point – va fi desenat un segment de dreaptă după care va fi repetat proptul anterior. desenate ca entităţi independente. arcul va fi desenat în sens orar. Dacă se introduce o coardă negativă. Dacă unghiul este negativ. va fi desenat arcul major. cu centrul şi punctul de start specificate deja. Dacă penultimul element component al poliliniei a fost un segment de dreaptă şi nu s-a selectat ulterior opţiunea Arc. în sens antiorar. care subîntinde o coardă a cărei lungime va fi specificată de utilizator. care include unghiul ce va fi introdus de utilizator. Radius – va fi desenat un arc în sens antiorar cu capetele specificate deja. cu centrul şi punctul de start specificate deja.   End – utilizatorul va specifica al doilea capăt al cercului după care i se va oferi un set nou de opţiuni. Dacă raza este negativă. va fi desenat arcul major.

În continuare se solicită al doilea colţ al dreptunghiului şi se oferă ca alternativă un set nou de opţiuni: 34 . Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Boundary Se tastează BOUNDARY în linia de comandă Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Boundary Creation ce conţine următoarele elemente: Pick Points (Selecţia punctelor) – Prin apăsarea acestui buton. Island Detection (Detectarea insulelor) – această opţiune stabileşte dacă funcţia BOUNDARY detectează contururile închise interne. Prin introducerea unor lăţimi diferite. 1). Acest lucru se realizează cu comanda Boundary.   Se pot crea polilinii care să urmărească conturul unui obiect sau al unei selecţii. Dacă segmentul anterior a fost un arc. numite insule.  Halfwidth – se specifică jumătatea lăţimii unui segment al poliliniei (Fig. Aplicaţia va cere o lăţime de pornire şi una de finalizare a segmentului. unde poate determina un chenar pe baza obiectelor existente ce formează o suprafaţă închisă în jurul unui punct specificat. Fig.   Current Viewport – setul pentru contur va fi definit pe baza tuturor obiectelor vizibile în viewport-ul curent New – îi solicită utilizatorului selectarea manuală a obiectelor ce definesc setul pentru contur. Width – Specifică lăţimea noului segment (Fig. noul segment de dreată va fi desenat tangent la acel arc. Undo – anulează ultimul segment adăugat la polilinie.element component al poliliniei a fost un arc şi nu s-a selectat ulterior opţiunea Line. Desenarea dreptunghiurilor Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Rectancle Se dă clic pe butonul Rectancle din bara de instrumente Draw Se tastează RECTANG. RECTANGLE sau REC în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea primului colţ al dreptunghiului sau selectarea unei opţiuni din cele afişate în linia de comandă:  First Corner Point – se solicită introducerea primului colţ al dreptunghiului. va rezulta un segment de grosime variabilă. Conturul poate fi creat ca polilinie sau ca regiune. 1 Fig. utilizatorul are acces la spaţiul desenului. 2  Lenght – va fi desenat un segment sub acelaşi unghi cu anteriorul şi având lungimea pe care o va indica utilizatorul. Object Type (Tipul obiectului) – controlează ce tip de obiect va fi creat cu comanda BOUNDARY. aplicaţia va lua în considerare doar obiectele ce pot fi utilizate pentru a crea o regiune sau o polilinie închisă. La construirea noului set pentru contur. atunci segmentul de închidere va fi tot un arc. 2). Boundary Set (Setul pentru chenar) – Defineşte setul de obiecte care este analizat în cadrul comenzii BOUNDARY la definirea unui chenar pe baza unui punct specificat.

Dacă se desenează o multilinie cu mai mult de un singur segment. Justification – se stabileşte modul în care este desenată polilinia între punctele indicate. Valoarea devine curentă pentru comenzile RECTANGLE ulterioare. Thickness – Se stabileşte grosimea dreptunghiului. 35 Acţiune: Aplicaţia solicită indicarea punctului de start al multiliniei sau alegerea dintr-un set de opţiuni:  . Dacă se schimbă scara multiliniei. va fi disponibilă si opţiunea Close. Scara multiliniei nu afectează scara tipului de linie. sau un stil creat anterior de utilizator. Dimensions – se creează un dreptunghi pe baza lungimii şi lăţimii introduse de utilizator.  Desenarea multiliniilor Multiliniile sunt compuse din 1 până la 16 linii paralele. Area – va fi creat un dreptunghi pe baza ariei acestuia şi a uneia din dimensiuni (lungime sau lăţime). Elevation – se stabileşte distanţa între planul XY şi coordonata Z a dreptunghiului. La desenarea unei multilinii se poate utiliza stilul STANDARD. astfel încât linia cea mai de sus va trece prin punctele specificate. Chamfer – se stabilesc dimensiunile de teşire pentru colţurile dreptunghiului.o o o o      Other Corner Point – va fi creat un dreptunghi având două colţuri diagonal opuse în punctele introduse de utilizator. După ce se specifică raza. numite elemente. direcţia razei va determina şi unghiul de rotire al poligonului. Width – se specifică lăţimea poliliniei cu care va fi desenat dreptunghiul. Bottom – multilinia va fi desenată deasupra cursorului. Valoarea devine curentă pentru comenzile RECTANGLE ulterioare. Valoarea devine curentă pentru comenzile RECTANGLE ulterioare. Valoarea devine curentă pentru comenzile RECTANGLE ulterioare. astfel încât linia cea mai de jos va trece prin punctele specificate. Desenarea poligoanelor regulate Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Polygon Se dă clic pe butonul Polygon din bara de instrumente Draw Se tastează POLYGON în linia de comandă Acţiune: Se solicită numărul de laturi al poligonului. ce permite crearea unei multilinii închise. Dacă raza este indicată in desen cu ajutorul mausului. după care aplicaţia solicită indicarea centrului poligonului sau alegerea dintr-un set de opţiuni:  Center of Polygon Se specifică centrul poligonului. compus din două elemente. o o o Top – multilinia va fi desenată sub cursor. Zero – multilinia va fi desenată cu originea centrată pe cursor. Edge – poligonul va fi definit prin indicarea capetelor primei muchii. după care aplicaţia va cere următorul punct. Justification) şi scara. va fi desenat poligonul. după care se stabileşte dacă poligonul este înscris sau circumscris unui cerc a cărui rază urmează să se indice. Se pot stabili de asemenea alinierea faţă de cursor (eng. este posibil să fie necesare setări ale scării tipurilor de linii pentru a asigura o proporţionalitate a reprezentării acestora. Fillet – se stabileşte raza de rotunjire pentru colţurile dreptunghiului. Rotation – se creează un dreptunghi având laturile rotite faţă de axe sub unghiul introdus de utilizator. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Multiline Se tastează MLINE sau ML în linia de comandă Start Point – se indică punctul de start al multiliniei.

în care se pot aduce modificări stilului de multilinie selectat. Load – afişează caseta de dialog Load Multiline Styles. Dacă utilizatorul specifică un fişier MLN care există deja. şi nici stilurile utilizate deja în desen. Nu pot fi modificate stilul STANDARD. şi cu lăţimea în raport faţă de definiţia stilului egală cu valoarea absolută a factorului de scalare. Prima axă poate fi axa majoră sau cea minoră a elipsei. Unghiul primei axe determină unghiul elipsei. Stilul STANDARD redenumit. Opţiuni: o o Distance to Other Axis – se defineşte a doua axă pe baza distanţei de la mijlocul primei axe până la capătul celei de-a doua axe. noua definiţie de stil este adăugată la fişier. Factorul de scalare 2 va produce o multilinie de două ori mai lată faţă de definiţia stilului. Accesarea comenzii:          Meniul Format  Multiline Style Se tastează MLSTYLE în linia de comandă Current Multiline Style – afişează numele stilului curent de multilinie. edita şi organiza stiluri de multilinii se utilizează comanda Multiline Style. specificând capetele sale. Un factor de scalare negativ produce o multilinie cu ordinea elementelor răsturnată. Stilul nu va fi şters şi din fişierul MLN. nu poate fi Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Multiline Style. Scale – controlează lăţimea multiliniei. Nu pot fi modificate stilul STANDARD. Numele curent al fişierului-bibliotecă de multilinii este acad. Style – va fi specificat stilul multiliniei. Factorul de scalare 0 va avea ca efect contopirea elementelor multiliniei într-unul singur. stilul curent. Styles – afişează o listă a tuturor stilurilor de multilinii încărcate în desen. Save – salvează sau copie un stil de multilinie într-un fişier-bibliotecă de multilinii (MLN). Opţiuni: o o Style Name – se indică numele unui stil ce a fost deja încărcat sau care este definit în biblioteca de multilinii creată de utilizator (un fisier cu extensia MLN). Modify – determină afişarea casetei de dialog Create New Multiline Style. şi nici stilurile utilizate deja în desen. Set Current – stabileşte stilul de multilinie selectat ca stil curent pentru toate multiliniile ce vor fi create ulterior. Desenarea elipselor Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Ellipse Se dă clic pe butonul Ellipse din bara de instrumente Draw. fără ca definiţiile conţinute iniţial de acesta să fie şterse. Factorul de scalare se bazează pe lăţimea stabilită în definiţia stilului multiliniei. 36 . ?—List Styles – afişează stilurile de multilinii încărcate în desen. New – determină afişarea casetei de dialog Create New Multiline Style. conţinând următoarele elemente:     Delete – elimină stilul de multilinie selectat din lista de stiluri.  Pentru a crea. Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea punctului de start pentru una din axele elipsei sau posibilitatea alegerii dintr-un set de opţiuni:  Axis Endpoint – se defineşte prima axă. în care se pot încărca stilurile de multilinii conţinute într-un fişier MLN. în care se poate crea un stil de multilinie nou. Rename – permite redenumirea stilului de multilinie selectat. Rotation – va fi creată o elipsă prin rotirea aparentă a unui cerc în jurul primei axe. Preview Of – afişează numele şi imaginea stilului de multilinie selectat.mln. Se tastează ELLIPSE în linia de comandă. Description – afişează o descriere a stilului de multilinie selectat.

Cu cât toleranţa este mai redusă. Unghiul primei axe determină unghiul arcului eliptic. astfel încât capetele lor să fie coincidente şi tangente. pe baza unghiului de rotire aparentă a unui cerc în jurul primei axe. Splinele pot fi închise. PELLIPSE poate lua două valori:   0 – se creează o elipsă adevărată 1 – se creează o polilinie ce urmează conturul elipsei Desenarea curbelor spline O splină este o curbă determinată de un set de puncte prin care aceasta trece sau de care se apropie. Arc – va fi creat un arc eliptic . Rotation – Este definit raportul între axa majoră şi cea minoră a elipsei din care face parte arcul. o o Angle – Se defineşte unghiul de capăt al arcului eliptic. Se pot introduce oricâte puncte. dar va fi creat un arc eliptic pe baza următoarei ecuaţii vectoriale: pu   c  a  cos u  b  sin u . cu atât mai bine se apropie splina de setul de puncte. specificând capetele sale. Precizia cu care curba se apropie de puncte poate fi setată. sau mijlocul primei axe până la punctul specificat de utilizator. Accesarea comenzii SPLINE:     Meniul Draw  Spline Se dă clic pe butonul Spline din bara de instrumente Draw Se tastează SPLINE sau SPL în linia de comandă First Point – va fi creată o splină pe baza punctelor specificate de utilizator. Începând cu al treilea punct sunt valabile următoarele opţiuni: Dacă se tastează ENTER fără a introduce alt punct. apoi pentru al doilea. sau de selectarea opţiunii Rotation. aplicaţia solicită indicarea tangentei pentru primul capăt al splinei. Parameter – Solicită aceleaşi date de intrare ca Start Angle. Se va introduce apoi capătul primei axe. Opţiuni:   Start Angle – această opţiune permite comutarea între modul parametric şi cel unghiular. iar a şi b sunt axele majoră şi minoră ale acesteia. Comanda SPLINE creează un tip particular de spline. cu respectarea formulelor matematice pentru NURB. Toleranţa descrie gradul de apropiere a splinei de punctele specificate. specificat de utilizator. Se pot crea spline prin specificarea punctelor prin care acestea trec sau de care se apropie. sau se poate selecta opţiunea Angle. Included Angle – se defineşte unghiul inclus pornind de la unghiul de start. Cu comanda transparentă Undo se poate anula ultimul punct introdus. o Start Parameter – se va specifica o valoare sau un punct. urmat de distanţa din centrul elipsei până la a doua axă. unde c este centrul elipsei. Center – arcul eliptic va fi creat pe baza centrului specificat de utilizator Distance to Other Axis: se defineşte a doua axă ca distanţă din centrul arcului eliptic. şi se oferă opţiunea Object ca alternativă. După introducerea setului de puncte pentru construcţia splinei. Aceste două moduri controlează generarea elipsei. sau se poate selecta una din opţiunile: o o o Angle – Se defineşte unghiul de capăt al arcului eliptic. o o o o Axis Endpoint – se defineşte prima axă. End Parameter – se va specifica un punct sau o valoare. utilizatorul poate selecta una din următoarele opţiuni: 37 Acţiune: se solicită introducerea primului punct. Center – va fi creată o elipsă pornind de la centrul acesteia. Prima axă poate fi axa majoră sau cea minoră a elipsei. denumite Spline B raţionale neuniforme (NURB). . Variabila de sistem PELLIPSE controlează modul în care este construită o elipsă. După introducerea primului se va cere introducerea punctului următor.

Reprezentarea punctelor în desen este controlată de două variabile: PDMODE şi PDSIZE. se va introduce un punct sau se vor utiliza modurile Tangent Snap sau Perpendicular Snap faţă de obiectele existente. sau de la ultima ştergere. Exit – înregistrează şi raportează numărul de linii temporare schiţate şi finalizează comanda. sau accepta cea deja setată. Dacă toleranţa este 0. Opţiunile pe care le oferă comanda sunt următoarele:        Pen – coboară şi ridică dispozitivul de schiţare de pe suprafaţa de desenare. Accesarea comenzii:  Se tastează SKETCH în linia de comandă. (Punct) – Coboară dispozitivul de schiţare. Pentru a specifica vectorul de tangenţă. 0 – linia schiţată va fi generată sub formă de linii separate Desenarea punctelor de referinţă şi a liniilor de construcţie Desenarea punctelor Punctele sunt utile ca elemente geometrice de referinţă pentru utilizarea funcţiei Object Snap. având lungimea setată de utilizator şi direcţia ghidată de deplasarea cursorului în spaţiul desenului. astfel încât să atingă punctele de control conform noii toleranţe. Polilinia iniţială va fi ştearsă. Pentru o valoare pozitivă a toleranţei splina va atinge punctele de control în limita toleranţei introduse. Setarea acestor variabile se poate realiza comod cu comanda Point Style. Pentru a desena puncte se utilizează comanda Point. splina va trece prin punctele de control. Pentru ca polilinia să poată fi convertită în splină cu ajutorul comenzii SPLINE. Variabila de sistem SKPOLY setează modul în care este generată linia schiţată. . 38 . Splina va fi redefinită. Cu ajutorul acestei comenzi va fi creată o serie de linii. Variabila SKPOLY poate lua următoarele valori:   1 – linia schiţată va fi generată ca polilinie. una în continuarea celeilalte. opţiunea Spline. Acţiune: Aplicaţia va solicita lungimea segmentelor (Record increment).o Close – splina va fi închisă prin definirea ultimului punct ca fiind coincident cu primul şi ajustarea celui de-al doilea capăt astfel încât să fie tangent cu primul. Fit Tolerance – permite schimbarea toleranţei splinei. desenează o linie dreaptă din capătul ultimei linii schiţate până la locaţia curentă a cursorului şi ridică din nou dispozitivul de schiţare. dacă acesta este coborât. Quit – anulează toate liniile temporare schiţate de la lansarea comenzii SKETCH sau de la ultima utilizare a opţiunii Record şi incheie comanda. Erase – Şterge orice porţiune dintr-o linie temporară şi ridică dispozitivul de schiţare. trebuie să fi fost în prealabil editată cu comanda PEDIT. Se poate introduce lungimea segmentelor. Schiţarea cu mâna liberă Pentru a desena contururi sau linii cu profil neregulat se poate utiliza comanda Sketch. după care va fi afişat un set de opţiuni. Record – Înregistrează liniile temporare ca linii permanente şi raportează numărul de linii. după care următorul clic de maus în spaţiul desenului semnifică „coborârea” dispozitivului pentru schiţare pe suprafaţa de desenare. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Point  Single Point Se dă clic pe butonul Point din bara de instrumente Draw Se tastează POINT în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia solicită poziţia punctului ce va fi desenat. o  Object – aplicaţia va converti în splină o polilinie 2D sau 3D ce poate fi exprimată printr-o funcţie de gradul 2 sau 3. Connect – Coboară dispozitivul de schiţare pe suprafaţa de desenare şi continuă schiţarea din capătul ultimei linii schiţate.

Opţiuni: o o Offset Distance – se specifică distanţa dintre linia de construcţie ce va fi creată şi obiectul selectat. şi poate fi desenat cu comanda Donut. Ver – va fi creată o linie verticală trecând printr-un punct indicat de utilizator. Opţiuni: o o  Angle of Xline – linia va trece prin punctul indicat anterior şi va face cu axa X unghiul pe care îl va introduce utilizatorul. Mod de accesare:  Meniul Draw  Donut 39 . Through – va fi creată o linie de construcţie paralelă cu obiectul ce va fi selectat de utilizator şi trecând printr-un punct pe care acesta îl va indica. Ang – va fi creată o linie infinită sub un unghi indicat de utilizator. de formă circulară. pornind de la linia respectivă. Utilizatorul va introduce pe rând locaţia vârfului unghiului. Comanda XLine În AutoCAD se pot desena linii de lungime infinită. Reference – Unghiul va fi specificat în raport cu o linie de referinţă. Aceste linii sunt ignorate de comanda Zoom Extents. un punct situat pe prima latură a unghiului şi un punct situat pe cea dea doua latură. în care se poate stabili modul de reprezentare a punctului şi dimensiunea simbolului. din bara de instrumente Draw Acţiune: Se solicită introducerea unui punct sau alegerea dintr-un set de opţiuni: Bisect – va fi creată o linie de construcţie ce trece prin vârful unghiului selectat şi îl împarte în două unghiuri egale. Offset – va fi creată o linie de construcţie paralelă cu obiectul ce va fi selectat de utilizator. extinse la un singur capăt. Este util ca liniile de construcţie să fie desenate într-un layer special creat pentru acest scop. Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Ray Se tastează RAY în linia de comandă Acţiune: Raza va fi construită pe baza a două puncte introduse de utilizator. Primul punct va fi punctul de pornire al razei. numite raze. iar al doilea punct îi va defini direcţia. Hor – va fi creată o linie orizontală trecând printr-un punct indicat de utilizator.  Comanda Ray Cu comanda RAY pot fi create linii de construcţie infinite.Accesarea comenzii:   Meniul Format  Point Style Se tastează DDPTYPE în linia de comandă Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Point Style. care să poată fi îngheţat sau dezactivat înainte de plotare. Liniile de construcţie se desenează cu comanda XLINE. ce va fi selectată de utilizator. Accesarea comenzii:        Meniul Draw  Construction Line Se dă clic pe butonul Construction Line Se tastează XLINE în linia de comandă Point – se specifică locaţia liniei infinite prin indicarea a două puncte ale acesteia. care pot fi utilizate ca linii de referinţă pentru crearea unor obiecte. extinse într-o direcţie (raze) sau ambele. cu grosime. Unghiul va fi măsurat în sens antiorar. Desenarea torurilor Torul este o polilinie închisă.

polilinii. Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Region Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Region Se dă clic pe butonul Region din bara de instrumente Draw Se tastează REGION în linia de comandă. Se tastează DONUT în linia de comandă. Acţiune: Se vor specifica pe rând diametrul interior. elipse. se poate indica centrului pentru un nou tor. Regiunile prezintă utilitate în aplicarea haşurilor sau analizarea proprietăţilor cum ar fi aria sau centrul de greutate. Object – se specifică un obiect ce va fi convertit în nor de revizie. Se pot crea regiuni compozite prin combinarea. Dacă raza interioară are valoarea ). şi fiecare colţ va putea fi partajat doar de două elemente ale conturului. arce. sau se apasă ENTER pentru a finaliza comanda. şi au rolul de a atrage atenţia asupra părţilor revizuite ale unui desen. cu diferenţa că la tipul conturului se va selecta opţiunea Region. Crearea norilor pentru marcarea reviziilor Norii pentru marcarea reviziilor sunt polilinii închise compuse din arce succesive. diametrul exterior şi centrul torului. Se poate opta pentru schimbarea orientării arcelor poliliniei. Obiectul va fi înlocuit cu o polilinie de forma norului de revizie. Stilul caligrafic va avea ca rezultat desenarea unui nor de revizie cu grosime variabilă a liniei. Style – se specifică stilul norului de revizie. Acestea trebuie să formeze un contur închis. Conturul regiunii va fi compus din linii drepte şi curbe. Toate elementele care se intersectează sau autointersectează vor fi respinse. sau prin convertirea unor obiecte. Acţiune: Se va deschide caseta de dialog Boundary Creation în care se vor face setările necesare pentru definirea noii regiuni. Se procedează la fel ca la construcţia contururilor închise de tip polilinie. care sunt înlocuite de conturul regiunii. cercuri. ca şi cum ar fi fost desenat cu o peniţă. Crearea şi combinarea suprafeţelor Regiunile sunt suprafeţe create pe baza unor obiecte ce formează contururi închise. care poate fi normal sau caligrafic. Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Boundary: Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Boundary Se tastează BOUNDARY în linia de comandă. Comanda REGION şterge obiectele iniţiale. După introducerea acestor informaţii se deplasează cursorul pe traiectoria ce va descrie conturul norului de revizie. Se pot crea nori de revizie prin schiţare directă. După crearea torului. Accesarea comenzii:     Meniul Draw  Revision Cloud Se dă clic pe butonul Revision Cloud din bara de instrumente Draw Se tastează REVCLOUD în linia de comandă. Dacă nu se doreşte acest lucru. Pentru crearea norilor de revizie se utilizează comanda Revision Cloud. Acţiune: Aplicaţia va solicita indicarea punctului de start. diferenţa sau intersecţia regiunilor. se poate seta variabila de sistem DELOBJ = 0. Acţiune: Aplicaţia solicită utilizatorului selectarea obiectelor pe baza cărora va fi creată regiunea. va fi creat un cerc plin. sau selectarea unei opţiuni:   40 . Arc Length – se specifică lungimea minimă şi cea maximă a arcelor ce compun norul de revizie. Contururile pot fi combinaţii de linii. arce eliptice şi spline.

Se va specifica unghiul de rotire sau se alege una din opţiunile Copy sau Reference. vectorului deplasării va avea coordonatele primului punct introdus. apoi se va selecta viewportul de referinţă. selectate în prealabil. selectate în prealabil. Acestea vor fi considerate relative. aplicaţia solicită selectarea obiectelor ce vor fi deplasate. Accesarea comenzii:       Meniul Modify Move Comanda Move din meniul contextual. Se dă clic pe butonul Rotate din bara de instrumente Modify Se tastează ROTATE în linia de comandă. Se va indica cu ajutorul mausului în spaţiul desenului. Dacă nu este activă nici o selecţie. sau prin introducerea coordonatelor de la tastatură. sau se alege opţiunea Displacement: o o Punctul de bază reprezintă originea vectorului deplasării. cu obiectele ce trebuie deplasate. Dacă nu este activă nici o selecţie. Se va specifica punctul de bază (centrul de rotaţie). Se va specifica punctul de bază al deplasării. Comanda Rotate Rotirea obiectelor se poate face cu ajutorul comenzii Rotate. 41 Acţiune: Vor fi afişate mai întâi setările pentru baza şi direcţia de măsurare a unghiurilor în desenul curent. cu obiectele ce trebuie deplasate. după care se apasă tasta ENTER. rotirea şi alinierea obiectelor Comanda Move Deplasarea obiectelor se poate face cu ajutorul comenzii Move. Comanda Change Space (AutoCAD 2007) Pentru a deplasa obiectele din Paper Space în Model Space se utilizează comanda Change Space. La încheierea selecţiei se apasă tasta ENTER. fără a se mai introduce simbolul @. Displacement (deplasarea) – se specifică deplasarea obiectelor selectate sub formă de coordonate ce definesc vectorul deplasării. Accesarea comenzii:        Meniul Modify Rotate Comanda Rotate din meniul contextual. Dacă se apasă tasta ENTER fără a specifica un punct. Acesta reprezintă vârful vectorului deplasării. . aplicaţia solicită selectarea obiectelor ce vor fi rotite.Lecţia 5 Modificarea obiectelor desenate Deplasarea. Se dă clic pe butonul Move din bara de instrumente Modify Se tastează MOVE sau M în linia de comandă. Accesarea comenzii:   Meniul Modify Change Space Se tastează CHSPACE în linia de comandă. Acţiune:  Se va specifica al doilea punct al deplasării. Acţiune: Se vor selecta obiectele ce urmează să fie transferate.

Se poate introduce al treilea se de puncte pentru alinierea obiectelor în spaţiul 3D. Cele două puncte reprezintă axa de referinţă pentru masurarea unghiului de rotaţie. Acestea vor fi considerate relative. Primul set de puncte serveşte la stabilirea direcţiei de deplasare si a punctului de bază pentru aliniere. Se dă clic pe butonul Copy din bara de instrumente Modify Se tastează COPY în linia de comandă. aplicaţia solicită selectarea obiectelor ce vor fi aliniate. utilizând ca repere punctele indicate. După introducerea celui de-al doilea set de puncte.o o o Rotation Angle – se introduce unghiul cu care vor fi rotite obiectele selectate în planul desenului. Unghiul va fi specificat prin introducerea valorii în linia de comandă sau prin specificarea a două puncte. Dacă utilizatorul tastează ENTER după primul set de puncte introdus. dar pot fi şi scalate. Reference – rotirea obiectelor selectate. vectorului deplasării va avea coordonatele primului punct introdus. selectate în prealabil. obiectele selectate vor fi deplasate pe direcţia vectorului determinat de cele două puncte. cu obiectele ce trebuie copiate. în raport cu UCS-ul curent şi centrul de rotaţie selectat. Se va specifica punctul de bază al deplasării copiei faţă de obiectul sursă. Comanda Align Alinierea obiectelor în 2D are ca rezultat deplasarea şi rotirea acestora în funcţie de seturi de puncte de referinţă. Se solicită primul punct sursă şi primul punct destinaţie. Dacă nu este activă nici o selecţie. obiectele selectate vor fi deplasate şi rotite. Dacă se apasă tasta ENTER fără a specifica un punct. Accesarea comenzii:       Meniul Modify Copy Comanda Copy din meniul contextual. Acesta reprezintă vârful vectorului deplasării. Distanţa între primul punct de destinaţie şi al doilea va constitui lungimea de referinţă pentru scalarea obiectelor. 42 . plecând de la un unghi de referinţă. Dacă se introduc două seturi de puncte. Copy – prin operaţia de rotire va rezulta o copie rotită a obiectelor selectate. Accesarea comenzii:       Meniul Modify 3D Operations  Align Se tastează ALIGN în linia de comandă. Acţiune:  Operaţii de copiere a obiectelor Comanda Copy Cu ajutorul comenzii Copy se obţine un obiect identic cu cel selectat. aplicaţia solicită selectarea obiectelor ce vor fi copiate. utilizatorul va decide dacă obiectele selectate vor fi scalate sau nu. Acţiune:  Se va specifica al doilea punct al deplasării. La încheierea selecţiei se apasă tasta ENTER. Dacă nu este activă nici o selecţie. situat faţă de acesta la distanţa specificată de utilizator. sau se alege opţiunea Displacement: o Displacement (deplasarea) – se specifică deplasarea sub formă de coordonate ce definesc vectorul deplasării. specificat de utilizator. cu parametrii introduşi de utilizator. fără a se mai introduce simbolul @. Al doilea set de puncte serveşte la stabilirea unghiului de rotire pentru obiectele selectate.

astfel încât utilizatorul poate selecta distanţa între coloane şi direcţia de propagare cu ajutorul mausului. Offset Distance and Direction – permite introducerea distanţelor şi direcţiilor pentru construcţia reţelei de rânduri şi coloane. o Row Offset – distanţa (în unităţi) între rânduri. Pick Column Offset – caseta de dialog va fi temporar închisă. astfel încât rândurile şi coloanele sunt ortogonale în raport cu UCS-ul curent. Cu ajutorul butoanelor Pick Column Offset sau Pick Both Offsets se poate specifica distanţa între coloane cu ajutorul mausului. astfel încât utilizatorul poate selecta punctul de centru cu ajutorul mausului. iar o valoare negativă va corespunde unei dispuneri în sens orar. dacă se apasă butonul Pick Center Point. în spaţiul de desenare. o o  Rows – se introduce numărul de rânduri. în spaţiul de desenare.După realizarea primei copii utilizatorul poate introduce coordonatele pentru o nouă copie a obiectelor selectate. Pentru a adăuga coloane în direcţia opusă. Pick Both Offsets – caseta de dialog va fi temporar închisă. Columns – se introduce numărul de coloane. Dacă se introduce 1 coloană. o o o o o  Polar Array – va fi creată o dispunere circulară a copiilor. Comada Array Se pot realiza copii multiple ale unei selecţii de obiecte cu ajutorul comenzii Array. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Array Se dă clic pe butonul Array din bara de instrumente Modify Se tastează ARRAY în linia de comandă. Pick Center Point – caseta de dialog va fi temporar închisă. o o  Method and Values – se selectează metoda şi valorile ce vor fi utilizate pentru poziţionarea obiectelor în dispunerea polară. va trebui intrusă mai mult de o coloană. sau poate finaliza comanda apăsa tasta ENTER pentru a finaliza comanda. Dacă se introduce 1 rând. Opţiuni:  Rectangular Array – va fi creată o dispunere pe rânduri şi coloane a copiilor selecţiei de obiecte. va trebui intrus mai mult de 1 rând. Center Point – se specifică punctul de centru al dispunerii circulare. Cu ajutorul butoanelor Pick Row Offset sau Pick Both Offsets se poate specifica distanţa între rânduri cu ajutorul mausului. Angle of Array – se specifică unghiul de rotire. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Array. În mod normal acest unghi este zero. 43 o . în care se vor face setările necesare pentru finalizarea comenzii. O valoare pozitivă va avea ca rezultat o dispunere în sens antiorar. astfel încât utilizatorul poate selecta distanţa între rânduri şi direcţia de propagare cu ajutorul mausului. prin indicarea diagonalei unui dreptunghi. Angle Between Items – se stabileşte unghiul format între punctele de bază a două obiecte adiacente din dispunere. cu vârful în punctul de centru al dispunerii. Pentru a adăuga rânduri în direcţia opusă. Pick Row Offset – caseta de dialog va fi temporar închisă. o o o Method – se selectează metoda ce va fi utilizată pentru poziţionarea obiectelor. Se pot introduce coordonatele acestui punct în caseta de dialog. Total Number of Items – se stabileşte numărul total de obiecte ce vor apărea în dispunere. astfel încât utilizatorul poate selecta distanţa între rânduri şi coloane. sau se poate indica punctul cu mausul. se introduce o valoare negativă. Angle to Fill – se stabilesc dimensiunile dispunerii prin definirea unghiului dintre punctele de bază ale primului şi ultimului obiect. se introduce o valoare negativă. Column Offset – distanţa (în unităţi) între coloane.

obiectele ce vor face parte din dispunere. Base Point – va fi stabilit un nou punct de referinţă pentru obiectele selectate ce vor face parte din dispunere. dreptunghi – primul colţ Tor. după cum se arată în spaţiul de previzualizare. text – punctul de inserţie Linii de construcţie – mijlocul liniei Regiune – grip Punctele de referinţă stabilite automat de aplicaţie pentru obiectele desenate sunt următoarele: Set to Object's Default – Va fi utilizat punctul de referinţă stabilit de aplicaţie pentru obiectele selectate ce vor face parte din dispunere.       o o    Arc. Preview Area – fereastra în care se poate vizualiza în avans modul în care va fi construită dispunerea. Select Objects – la apăsarea acestui buton i se permite utilizatorului să selecteze în spaţiul desenului cu mausul. pe baza setărilor făcute în caseta de dialog. splină – punctul de start Bloc. Etape: o o o Se introduce distanţa de offset Se selectează obiectul sursă pentru offset Se specifică partea pe care urmează să fie creat noul obiect în raport cu obiectul sursă sau se alege o opţiune:     Exit – anulează execuţia comenzii Multiple – permite repetarea operaţiei de offset în cadrul aceleiaşi comenzi cu distanţa de offset curentă. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Offset Se dă clic pe butonul Offset din bara de instrumente Modify Se tastează OFFSET în linia de comandă. Se poate apăsa unul din cele două butoane: o o Accept – dispunerea va fi construită cu setările curente Modify – este afişată caseta de dialog Array. Distanţa între punctul de referinţă şi centrul dispunerii va fi aceeaşi pentru toate obiectele din dispunere. Comanda Offset Această comandă este utilizată pentru crearea unui obiect al cărui contur este paralel cu conturul obiectului selectat. după care se solicită utilizatorului să introducă distanţa de offset. linie. Undo – anulează operaţia de offset anterioară Through – va fi creat un obiect ce trece prin punctul specificat de utilizator 44 . o o o Rotate Items as Copied – obiectele din dispunere vor fi rotite. More/Less – Activează în caseta de dialog opţiuni suplimentare. elipsă –centrul Poligon. cerc. cu mausul valoarea celor două unghiuri. polilinie. rază. Acţiune: Vor fi afişate setările curente ale parametrilor comenzii. şi se pot face modificările necesare. sau să aleagă dintr-un set de parametri:  Offset Distance – va fi creat un obiect la distanţa specificată faţă obiectul sursă. Object Base Point – se stabileşte un punct nou de referinţă (bază) pentru obiectele selectate.Se pot utiliza butoanele Pick Angle to Fill şi Pick Angle Between Items pentru a stabili direct în spaţiul desenului. Preview – Caseta de dialog Array va fi închisă temporar pentru a permite vizualizarea dispunerii în spaţiul de desenare.

se creează un obiect care reprezintă imaginea simetrică a obiectului sursă. în locul unei operaţii de scurtare. Fence – vor fi selectate obiectele prin metoda Fence. Prin operaţia de oglindire. Multiple sau Undo. Acţiune: Pentru cazurile în care printre obiectele selectate pentru oglindire există şi text. acesta va fi oglindit sau nu. Layer – Se stabileşte dacă obiectul nou creat va fi inclus în layerul curent sau în layerul obiectului sursă. Vor fi afişate mai întâi setările curente. Shift-Select to Extend – prin apăsarea simultană a tastei SHIFT în timp ce se face selecţia. Project – obiectele vor fi scurtate prin metoda proiectării (în cazul în care se lucrează în 3D). O tehnică eficientă de desenare constă în utilizarea comenzii offset. Erase – Obiectul sursă va fi şters după realizarea operaţiei de offset. în raport cu o axă de simetrie. Această operaţie se execută cu comanda Mirror. Modificarea formei şi dimensiunii obiectelor Comenzile Trim şi Extends se utilizează pentru scurtarea respectiv prelungirea obiectelor până la limita altor obiecte. Utilizatorul va decide dacă păstrează obiectul sursă sau îl şterge. Erase – permite ştergerea unor obiecte fără a părăsi comanda Trim. Comanda Trim Accesarea comenzii:             Meniul Modify Trim Se dă clic pe butonul Trim din bara de instrumente Modify Se tastează TRIM în linia de comandă. Object to Trim – vor fi selectate obiectele ce urmează a fi scurtate. Edge – controlează modul în care se execută operaţia de scurtare în 3D. Utilizatorul selectează contururile tăietoare. Crossing – se va face selecţia prin metoda Crossing. va avea loc lungirea obiectelor selectate. Se introduc pe rând două puncte ce definesc linia de oglindire. va fi oglindit indiferent de valoarea variabilei MIRRTEXT.o o   Se selectează obiectul sursă pentru offset Se indică punctul prin care va trece obiectul nou creat sau se poate selecta una din opţiunile Exit. După selectarea obiectelor se apasă ENTER. Se va selecta obiectul sursă. Accesarea comenzii:       Meniul Modify Mirror Se dă clic pe butonul Mirror din bara de instrumente Modify Se tastează MIRROR sau MI în linia de comandă. urmată de trim sau extend. 45 Acţiune: Utilizatorul va selecta obiectele ce vor fi scurtate sau poate alege dintr-un set de opţiuni: . după care apasă tasta ENTER. în funcţie de valoarea variabilei de sistem MIRRTEXT:   Pentru MIRRTEXT = 0 textul nu va fi oglindit Pentru MIRRTEXT = 1 textul va fi oglindit În cazul în care textul este inclus într-un bloc.

Accesarea comenzii:     Meniul Modify Lenghten Se tastează LENGHTEN în linia de comandă. Percent – lungimea obiectului selectat va fi modificată cu o valoare procentuală din lungimea sa totală. Vor fi afişate mai întâi setările curente. obiectelor având contururi deschise (linii. Object Selection – va fi afişată lungimea obiectului selectat şi în situaţii specifice si unghiul inclus. până se apasă tasta ENTER. Acţiune: Utilizatorul va selecta obiectele ce vor fi extinse sau poate alege dintr-un set de opţiuni: Comanda Lenghten Cu ajutorul comenzii Lenghten. Modificarea se va face la capătul cel mai apropiat de punctul de selecţie. După selectarea obiectelor se apasă ENTER. Shift-Select to Trim – prin apăsarea simultană a tastei SHIFT în timp ce se face selecţia. Angle – se introduce unghiul inclus al arcului modificat Dynamic – este activat modul de modificare dinamic. Object to Extend – se vor selecta obiectele ce urmează a fi extinse. Obiectele cu contururi închise nu vor fi afectate de această comandă. Acţiune: Se va selecta obiectul ce urmează fi modificat sau se alege dintr-un set de opţiuni: 46 . va avea loc scurtarea obiectelor selectate. Edge – controlează modul în care se execută operaţia de extensie în 3D. Angle – va fi modificat unghiul inclus a arcului selectat cu valoarea introdusă de utilizator. o o o o o o Delta Length – lungimea obiectului va fi modificată cu valoarea introdusă. în locul unei operaţii de extindere. Utilizatorul selectează contururile limită pentru extensie. Delta – se va modifica lungimea obiectului cu o valoare introdusă de utilizator. Valorile pozitive extind obiectul selectat. Erase – permite ştergerea unor obiecte fără a părăsi comanda Extend. Crossing – se va face selecţia prin metoda Crossing. Total Length – modificarea obiectului selectat se va face până la o valoare reprezentând lungimea totală a obiectului modificat. Modificarea se poate repeta succesiv. Comanda Extend Accesarea comenzii:              Meniul Modify Extend Se dă clic pe butonul Extend din bara de instrumente Modify Se tastează EXTEND în linia de comandă. iar valorile negative îl scurtează. arce sau polilinii deschise) li se poate modifica lungimea. Project – obiectele vor fi scurtate prin metoda proiectării (în cazul în care se lucrează în 3D). Fence – vor fi selectate obiectele prin metoda Fence. Undo – anulează cea mai recentă modificare făcută cu ajutorul comenzii Trim. Lungimea obiectului selectat va fi modificată prin tragerea unui capăt cu butonul stâng al mausului apăsat. Undo – anulează cea mai recentă modificare făcută cu ajutorul comenzii Extend. după care apasă tasta ENTER.

şi a specificării unei noi lungimi. Cele aflate în afara acesteia îşi vor păstra poziţiile. Se va indica punctul de bază pentru scalare. teşirea. Se specifică noua lungime. întreruperea sau îmbinarea obiectelor Comanda Fillet Prin intermediul comenzii Fillet două obiecte pot fi conectate printr-un arc de cerc care este tangent la cele două obiecte şi are raza specificată de utilizator. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Stretch Se dă clic pe butonul Stretch din bara de instrumente Modify Se tastează STRETCH în linia de comandă. după care utilizatorul poate selecta obiectele ce vor fi modificate. Comanda Scale Cu comanda Scale un obiect poate fi modificat cu păstrarea proporţionalităţii pe axa X.Comanda Stretch Cu ajutorul comenzii Stretch se pot modifica distanţele între capetele obiectelor incluse parţial sau complet într-o fereastră de selecţie. Reference – Obiectele selectate vor fi scalate pe baza unei lungimi de referinţă. Acţiune: Cu ajutorul comenzii Stretch vor fi deplasate doar colţurile din interiorul selecţiei. Copy – va fi realizată o copie a obiectului selectat pentru scalare. sau poate alege dintr-un set de opţiuni: 47 . apoi al doilea punct al deplasării.   Se specifică lungimea de plecare pentru operaţia de scalare. Se va trasa fereastra de selecţie de la dreapta spre stânga apoi se specifica punctul de bază sau deplasarea:   Base Point – Se introduce mai întâi punctul de bază. Accesarea comenzii:       Meniul Modify Scale Se dă clic pe butonul Scale din bara de instrumente Modify Se tastează SCALE în linia de comandă. Dacă factorul de scalare este supraunitar. sau se introduc două puncte pentru definirea acestei lungimi. iar pentru un factor subunitar obiectul va fi redus. Se solicită selectarea obiectelor ce vor fi scalate. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Fillet Se dă clic pe butonul Fillet din bara de instrumente Modify Se tastează FILLET în linia de comandă. Obiectele incluse parţial în fereastra de selecţie vor fi deformate. Displacement – se introduc coordonatele vectorului deplasării. Acţiune: o o Rotunjirea. iar cele incluse complet vor fi deplasate. Se va specifica factorul de scalare sau se va alege o opţiune: o Scale Factor – Dimensiunile obiectului selectat vor fi multiplicate cu valoarea introdusă. Acţiune: Sunt afişate setările curente ale comenzii. Y sau pe ambele. obiectul va fi mărit.

Dacă se doreşte eliminarea unui capăt al obiectului selectat (dacă are contur deschis) al doilea punct de întrerupere va fi pe capăt. Edge şi Chain sunt opţiuni specifice modului de lucru 3D. Dacă un arc se află între două linii drepte care converg pe măsură ce se apropie de arc. No trim – obiectele ce se rotunjesc nu vor fi modificate. apoi se va apăsa tasta ENTER. raza curentă de rotunjire este înlocuită cu valoarea 0. comanda Fillet va înlocui arcul cu un arc de racordare având raza curentă de rotunjire. Acţiune: Promptul afişat depinde de modul în care este făcută selecţia. există mai multe posibilităţi de rotunjire. apoi al doilea obiect. Dacă se ţine apăsată tasta SHIFT în timp ce sunt selectate obiectele. fără a relansa comanda. Rotunjirile anterioare nu sunt afectate. va apărea unul din următoarele prompturi: 48 . Accesarea comenzii:    Meniul Modify Break Se dă clic pe butonul Break din bara de instrumente Modify Se tastează BREAK în linia de comandă. Dacă se doreşte întreruperea unui obiect într-un singur punct:  la promptul pentru introducerea celui de-al doilea punct se va tasta @ sau @0. În acest caz punctul de pe obiect care s-a indicat în momentul în care s-a făcut selecţia decide modul de rotunjire. Această rază va deveni curentă pentru toate rotunjirile ce se execută începând din momentul setării. Comanda Break Cu ajutorul comenzii Break obiectele desenate pot fi întrerupte cu sau fără spaţiu între capete. First Point – se introduce o altă locaţie pentru primul punct. va fi considerat ca punct de întrerupere punctul de pe obiect cel mai apropiat de punctul selectat. două arce sau două cercuri. Porţiunea de obiect dintre cele două puncte va fi eliminată. Undo – anulează ultima operaţie. La următorul prompt va fi specificat al doilea punct al întreruperii. Dacă al doilea punct nu se află pe obiectul selectat. Se dă clic pe butonul Break at point din bara de instrumente Modify  Comanda Join Accesarea comenzii:    Meniul Modify Join Se dă clic pe butonul Join din bara de instrumente Modify Se tastează JOIN în linia de comandă. aplicaţia va considera punctul în care a fost selectat obiectul ca prim punct al întreruperii. First object – se va selecta primul obiect ce va fi supus operaţiei de rotunjire. Trim – controlează modul în care sunt tratate capetele obiectelor de comanda Fillet: o o Trim – obiectele vor fi scurtate sau prelungite astfel încât capetele lor să coincidă cu capetele arcului de rotunjire.0 în linia de comandă. Radius – se stabileşte raza de rotunjire. Acţiune: În funcţie de obiectul sursă selectat. Polyline – vor fi rotunjite toate colţurile poliliniei în care se întâlnesc linii drepte.       Multiple – permite repetarea operaţiei de rotunjire pe un nou set de obiecte ce va fi selectat de utilizator. sau se poate introduce o altă locaţie pentru primul punct:   Second Break Point – se specifică al doilea punct de întrerupere. Dacă obiectul ce urmează a fi modificat a fost selectat cu ajutorul mausului. La aplicarea comenzii pe seturi de obiecte compuse dintr-un arc şi o linie.

Arc – se va selecta tot un arc care să se afle pe acelaşi cerc cu arcul sursă.     Linie – se va selecta tot o linie. începând cu obiectul sursă. polilinii sau arce. obligatoriu coliniară cu prima. Capetele liniilor pot fi distanţate între ele. 49 . Cele două obiecte trebuie să fie coincidente în capătul în care se vor îmbina. Cele două arce pot să nu aibă capete coincidente. Arc eliptic – se va selecta tot un arc care să se afle pe aceeaşi elipsă cu arcul sursă. Arcele circulare şi eliptice vor fi îmbinate în sens antiorar. Splină – se va selecta tot o splină. Polilinie – pot fi selectate linii. Cele două arce pot să nu aibă capete coincidente. Obiectele nu pot fi distanţate între ele şi trebuie să se afle în acelaşi plan.

Avantajele utilizării blocurilor posibilitatea de a folosi blocurile în comun. cu alte cuvinte toată informaţia asociată fiecărui bloc în parte.0. Dacă un bloc este actualizat şi/sau modificat într-un desen. Aceste informaţii se numesc atribute. de fapt se introduce referinţa la blocul respectiv. Numele blocului şi definiţia sunt salvate în desenul curent. Retain – După crearea blocului. sau prin indicarea locaţiei în spaţiul de desenare (dacă se apasă butonul Pick Insertion Base Point). cu următorul conţinut:  o o o o o . culoare. Acest tabel conţine definiţiile tuturor blocurilor din desen. Quick Select – va fi afişată caseta de dialog Quick Select. ci va fi stabilită o legătură între referinţa la bloc şi definiţia blocului. şi felul în care vor fi tratate după crearea blocului.  Crearea blocurilor Se pot crea blocuri cu ajutorul comenzii Make Block. în care se poate defini un set de selecţie. Convert to Block – obiectele incluse vor fi convertite într-un exemplar al blocului după crearea acestuia. creat din unul sau mai multe obiecte ce pot avea proprietăţi diferite (layer. Se pot realiza biblioteci de simboluri standardizate  reducerea dimensiunilor fişierului.). Objects – Sunt specificate obiectele ce vor face parte din bloc. numită tabel de definire a blocurilor. Când se introduce un bloc într-un desen. Objects Selected – afişează numărul de obiecte selectate. o copie a blocurilor putând fi stocată pe disc pentru a putea fi utilizată la alte desene. Base Point – Se va indica punctul de inserţie al blocului. 50 Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Block Definition. tip de linie. obiectele incluse în acesta rămân ca entităţi distincte în desen. Copierea unor obiecte creează noi obiecte care trebuie memorate în fişier  realizarea unui bloc din mai multe obiecte creează un singur obiect. Accesarea comenzii:      Meniul Draw  Block  Make Se dă clic pe butonul Make block din bara de instrumente Draw Se tastează BLOCK în linia de comandă. Delete – obiectele incluse vor fi şterse din desen după crearea acestuia. Ea poate fi modificată de utilizator prin înscrierea valorilor în casetele pentru coordonate.0. Unui bloc creat i se pot ataşa diferite informaţii.Lecţia 6 Modificarea obiectelor desenate (continuare) Crearea şi utilizarea blocurilor Un bloc este un obiect complex. Informaţia nu este copiată pur şi simplu din tabelul de definire a blocurilor în spaţiul de desenare. dacă se modifică definiţia unui bloc. o Select Objects – Caseta de dialog Block Definition va fi închisă temporar pentru a permite utilizatorului să selecteze obiectele ce vor face parte din bloc. După terminarea operaţiei de selectare se va apăsa tasta ENTER. În acest mod. Înserarea acestui nou obiect nu conduce decât la memorarea punctelor de inserare a acestui bloc şi a numelui blocului  modificare uşoară a blocului. programul actualizează toate simbolurile bazate pe acel bloc  capacitatea de a ataşa informaţii. care pot fi extrase şi utilizate în alte programe. etc. toate referinţele vor fi actualizate automat. Orice desen conţine o zonă de date nevizibilă pentru utilizator. Name – În această casetă text se introduce numele blocului. Poziţia pe care o introduce aplicaţia din oficiu este 0.

de unde vor putea fi introduse ulterior în orice desen. Sunt posibile trei moduri de comportament ale obiectelor componente ale unui bloc:  Pentru ca obiectele componente ale unui bloc să preia la inserare proprietăţile layerului în care este introdusă referinţa. iar culoarea. tipul şi grosimea de linie nu trebuie stabilite la una din valorile BYLAYER sau BYBLOCK. Se pot utiliza paletele de instrumente pentru organizarea blocurilor uzuale. o Specify On-Screen – se specifică scara la care va fi inserată referinţa blocului. o X. blocurile pot fi inserate în palete de instrumente. Path – conţine adresa blocului Preview – conţine o imagine a blocului ce va fi inserat. Y. Allow Exploding – specifică dacă se permite explodarea referinţei la bloc. trebuie să fie desenate în layerul 0. şi este necesar ca această modificare să fie reflectată într-un desen ce conţine o referinţă a blocului respectiv. Dacă este posibil ca desenul în care a fost creat blocul să se modifice. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Insert. Description – Se introduce o descriere a blocului (opţional) Hiperlink – permite asocierea unui hiperlink la definiţia blocului. Odată create. 51  . Z – se introduc valorile coordonatelor punctului de inserţie Scale – se specifică scara pentru blocul inserat. Aceste desene se pot grupa tematic în foldere şi pot fi incluse în alte desene sub formă de blocuri sau ca referinţe externe. Open in Block Editor – Se va deschide fereastra Block Editor la apăsarea tastei OK. Name – se specifică numele blocului sau a unui fişier ce va fi inserat o o o Browse – deschide caseta de dialog pentru selectarea unui fişier din computer. cu următoarele rubrici:  Insertion Point – se specifică poziţia punctului de inserţie în desen. iar culoarea. ele trebuie să fie create în alt layer decât 0. o Specify On-Screen – se specifică poziţia punctului de inserţie în desen cu ajutorul mausului. Pentru ca obiectele componente ale blocului să-şi păstreze la inserarea referinţei proprietăţile originale. Pictograma de forma unui fulger din colţul din dreapta jos indică faptul că este vorba de un bloc dinamic. dacă li s-au stabilit culoarea. Se tastează INSERT în linia de comandă. Inserarea blocurilor Pentru a insera un bloc creat în desenul curent. ele vor îngloba mai întâi proprietăţile specifice. se lansează comanda Insert Block. tipul şi grosimea de linie trebuie stabilite la valoarea BYLAYER. pentru blocul inserat. Settings – conţine setările pentru bloc: o o o o o o Block Unit – unitatea de măsură considerată la inserarea unei referinţe a blocului în desen. apoi proprietăţile layerului în care este introdusă referinţa. Acest desen se salvează şi reprezintă o bibliotecă de blocuri. tipul şi grosimea de linie la valoarea BYBLOCK. Indiferent de layerul în care au fost create obiectele. Scale Uniformly – specifică dacă se permite sau nu scalarea neuniformă a referinţei la bloc. cu ajutorul mausului. Se pot crea desene cu un singur bloc definit în ele.   Se pot crea blocuri complexe care să conţină la rândul lor alte blocuri. Se pot crea mai multe blocuri în acelaşi desen care să fie utilizate ulterior în alte desene. este mai convenabil ca desenul ce conţine blocul să fie introdus ca referinţă externă. Mod de accesare:     Meniul Insert  Block Se dă clic pe butonul Insert block din bara de instrumente Draw. ori de câte ori este nevoie.

se creează mai întâi definiţia atributului. Acţiune: Se va deschide caseta de dialog Attribute Definition. autor. Obiectele având culoarea BYBLOCK rămân albe. înălţimea şi unghiul de rotaţie al textului atributului. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Block Define Attributes Se tastează ATTDEF în linia de comandă.o o  X. valoarea. va fi utilizat numele atributului ca prompt. oră. constant. Specify On-Screen – permite indicarea cu mausul în desen a punctului de inserţie. promptul care se afişează la inserarea blocului. Align Below Previous Attribute Definition – numele atributului va fi plasat exact sub atributul definit anterior. Factor – afişează factorul de scalare a unităţii de măsură. Lock Position in Block – se blochează poziţia atributului în bloc. Value – se introduce valoarea iniţială a atributului. Obiectele componente ale unui bloc desenat în layerul 0. Specify On-Screen – se specifică unghiul de rotaţie cu ajutorul mausului pentru blocul inserat. Unit – afişează unitatea de măsură cu care a fost definit blocul inserat. Mode – setează opţiuni aplicabile pentru valoarea atributului la inserarea referinţei în desen: o o o o  Invisible – valoarea atributului nu va fi afişată sau printată. se poate specifica doar un factor de scalare uniform. Aceste informaţii sunt ataşate sub formă de atribute. cu următoarele rubrici: Attribute – se introduc datele specifice atributului. o o    Text Options – se stabilesc alinierea. Z – se specifică coordonatele punctului de inserţie al atributului. de verificat sau prestabilit). Obiectele desenate cu tipul de linie BYBLOCK vor fi reprezentate după explodare cu tipul de linie CONTINUOUS (linie continuă). Uniform Scale – se specifică o scară unică pe toate direcţiile. Rotation – se specifică unghiul de rotaţie pentru blocul inserat fată de UCS-ul curent. Pentru a crea definiţia unui atribut se accesează comanda Define Attributes. promptul va apărea. fără spaţii) Prompt – se introduce promptul ce va fi afişat la inserarea unui bloc ce conţine această definiţie de atribut. Z – se introduc valorile scărilor pe fiecare axă în parte. Angle – se introduce valoarea unghiului de rotaţie pentru blocul inserat. stilul de text. Dacă nu există atribute definite anterior. 52 . Dacă nu se indică un prompt. rămân în acel layer. Y. Blocuri cu atribute Blocurilor li se poate ataşa informaţie care să poată fi folosită ulterior pentru a crea liste de materiale sau alte tipuri de rapoarte. locaţia şi eventualele moduri opţionale (invizibil. Constant – valoarea atributului este constantă Verify – se solicită verificarea atributului la inserarea blocului Preset – atributul va fi setat la valoarea sa prestabilită. formatarea textului. sau a unei părţi din aceasta. ce stabileşte caracteristicile acestuia: numele atributului (tag). Pentru a crea un atribut. calculat pe baza unităţii de măsură a blocului şi a unităţii de măsură din desen. Tag – numele atributului (se ortografiază cu majuscule. opţiunea nu este valabilă. o o o o  Insertion Point – se specifică locaţia atributului. etc) în locul valorii. pagină. o o  Block Unit – afişează informaţii despre unităţile de măsură. Dacă este selectată opţiunea Explode. Dacă se setează modul Constant. Butonul Insert Field – va fi afişată caseta de dialog Field care permite introducerea unui câmp (dată. X. o o  Explode – Blocul este explodat şi sunt inserate elementele individuale ale blocului. Y.

Atributele unui bloc se pot modifica în caseta de dialog Block Attribute Manager. la inserarea acestuia în alt desen. având blocul selectat. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Block Definition. În acest mod se pot crea liste de materiale direct din datele conţinute în desen. La inserarea unei referinţe a blocului respectiv. Această valoare se poate modifica în paleta Proprietăţi. Se dă clic pe butonul Block Attribute Manager Se tastează BATTMAN în linia de comandă. Pentru a utiliza mai multe atribute odată. Se creează mai întâi un fişier şablon în format text pentru a defini structura fişierului ce va conţine informaţia extrasă din atribute. Se selectează apoi atributul ce urmează a se modifica. În lista atributelor se dă dublu clic pe atributul ce trebuie editat. SDF (datele delimitate prin spaţii). Dacă se intenţionează extragerea informaţiei din atribute pentru a fi inclusă într-o listă de materiale. Modificarea blocurilor Orice bloc poate fi modificat după crearea sa. Informaţia extrasă poate fi inserată într-un tabel din desenul curent sau poate fi salvată într-un fişier extern. Pentru a modifica un bloc în desenul curent se lansează comanda în unul din următoarele moduri: Accesarea comenzii:    Meniul Modify  Object  Block Description Se dă clic pe butonul Make block din bara de instrumente Draw Se tastează BLOCK în linia de comandă. sau se va selecta atributul respectiv. Pentru a extrage atributele blocurilor într-un tabel sau fişier. În lista cu numele blocurilor înregistrate în desen se va selecta numele blocului ce urmează a fi editat. Se dă clic pe butonul Yes. se accesează comanda Modify  Object  Text. se lansează comanda Attribute Extraction. apare promptul pentru introducerea valorii atributelor.  Se dă clic pe butonul Insert block din bara de instrumente Modify II. promptul şi valoarea iniţială a atributului. DXF. Se pot crea atribute fără a fi necesară ataşarea lor la vreun bloc.  Se tastează EATTEXT în linia de comandă. atributul va fi selectat ca orice alt obiect. din bara de instrumente Modify II Acţiune: În caseta de dialog Block Attribute Manager se va selecta numele blocului cu atribute ce urmează a fi editate. este utilă crearea unei liste cu numele atributelor. După ce se vor opera toate modificările necesare. 53 . După crearea fişierului şablon. atunci desenele ce conţin aceste blocuri pot fi interogate în vederea extragerii informaţiei conţinute de atribute. Va apărea caseta de dialog Edit Attribute Definition în care se pot edita numele. când se defineşte blocul în care acesta va fi introdus. Utilizatorul poate introduce în linia de comandă valoarea dorită pentru atributul respectiv.Pentru a edita definiţia unui atribut înainte de a fi asociată unui bloc. Acţiune: Se deschide caseta de dialog Attribute Extraction ce conţine instrucţiuni pentru extragerea informaţiei din atributele blocurilor incluse în desenul curent sau în alte desene. acestea se definesc separat şi se includ în acelaşi bloc. Odată atributele definite şi desenul salvat. se poate extrage informaţia din atribute utilizând unul din următoarele formate de fişier: CDF (datele delimitate prin virgule). Va apărea o avertizare că blocul este creat deja şi se cere confirmarea redefinirii acestuia. se va da clic pe butonul OK. Dacă se utilizează blocuri cu atribute ataşate. Va fi afişată caseta de dialog Edit Attribute în care urmeză a se face modificările atributelor. şi salvării acesteia într-un tabel sau într-un fişier extern. după care se va apăsa tasta Edit. Accesarea comenzii:  Meniul Tools  Attribute Extraction. După crearea definiţiei atributului. Accesarea comenzii:    Meniul Modify  Object Attribute  Block Attribute Manager. va fi afişat promptul atributului.

arc sau al unei linii. Utilizarea gripurilor pentru a edita obiectele Gripurile sunt mici pătrate reprezentate în punctele strategice pe obiecte. În schimb obiectul va fi mutat la deplasarea gripului.  Referinţe la blocuri – dacă acestea au atribute editabile. punctul de începere a măsurării se află la capătul obiectului cel mai apropiat de punctul de selecţie. Se tastează EXPLODE în linia de comandă. în timp ce obiectul sursă va rămâne la forma şi poziţia iniţială în spaţiul de desenare. nu din grip. se va selecta un grip. Dacă în cursul operaţiilor Stretch. Marcarea se va face fie cu puncte. se activează opţiunea Enable Grips Within Blocks (Activarea gripurilor în blocuri). Pentru a utiliza acest mod de lucru. Atunci când sunt selectate mai multe gripuri. Dacă se activează gripul din centrul unui cerc. Pentru realizarea acestei operaţii în AutoCAD există comenzile Measure şi Divide. punctul de începere a măsurării se află în punctul de start al poliliniei. De regulă. Se dă clic pe butonul Explode din bara de instrumente Modify. Acţiune: Funcţia nu are parametri. Selectarea operaţiei se face prin apăsarea repetată a tastelor ENTER sau SPACEBAR. Comanda Measure Această comandă se utilizează pentru marcarea unor intervale având lungimi egale cu o valoare introdusă de utilizator. rămânând doar definiţiile atributelor. pentru operaţiile ce implică distanţe. Pentru a putea edita un obiect în modul grip. arc şi polilinie deschisă.  linii de indicaţie  text pe mai multe linii. atunci când intră în componenţa unor blocuri scalate neuniform  multilinii – vor fi disociate în linii şi arce  regiuni – vor fi disociate în linii. forma obiectului nu se modifică în spaţiul dintre acestea.  Pentru obiectele de tip linie. Selecţia se face cu menţinerea tastei SHIFT apăsate. la pagina Selection. valorile acestora se pierd. Scale sau Mirror. elipse. acestea se măsoară din centrul cercului sau al elipsei. după care se va selecta operaţia la care va fi supus obiectul.  Pentru obiectele de tip polilinie închisă. în urma operaţiei de explodare. Move. atunci când acestea sunt selectate. 54 . fie cu blocuri. liniile şi arcele componente vor fi plasate pe axa de simetrie a elementelor cu grosime. Se va selecta comanda Options. arce sau spline. Move sau Rotate se menţine tasta CTRL apăsată. sau prin selectarea din meniul contextual (clic dreapta cu gripurile activate). la selecţia unui bloc va fi afişat un singur grip. Specificarea de intervale pe obiecte Uneori este necesară crearea unor puncte sau inserarea unor simboluri (blocuri) la anumite intervale pe un obiect. cu ajutorul acestuia nu se poate face o operaţie de Stretch. Obiectele selectate pentru operaţia de disociere pot fi:  polilinii fără grosime – în cazul poliliniilor cu grosime. Gripurile permit editarea obiectelor direct şi rapid. Se pot selecta mai multe gripuri simultan ca gripuri de bază. În cazul gripurilor ce marchează quadranturile cercurilor şi elipselor.Disocierea obiectelor componente (Explodarea) Prin operaţia de explodare un obiect complex poate fi descompus în elementele sale componente. Va rezulta de fiecare dată un obiect modificat. Accesarea comenzii:    Meniul Modify  Explode. Sunt posibile operaţiile Stretch. este necesară activarea acestui mod. Dacă în caseta de dialog Options. Rotate. corespunzător punctului de inserţie. O referinţă la un bloc poate fi explodată doar dacă la definirea blocului respectiv s-a marcat opţiunea Allow exploding. la pagina Selection se activează opţiunea Enable Grips. la selectarea blocurilor vor fi afişate şi gripurile obiectelor componente. din meniul Tools şi în caseta de dialog deschisă.  arce şi cercuri. va putea fi realizată o copiere multiplă simultan cu operaţia respectivă. numit grip de bază.

Accesarea comenzii:    Meniul Modify  Object  Polilyne. în locul opţiunii Open apare opţiunea Close şi va avea ca efect închiderea poliliniei. se foloseşte comanda Pointstyle din meniul Format. Acţiune: Se solicită utilizatorului să introducă numărul de intervale în care se împarte obiectul. Se tastează PEDIT în linia de comandă.  Pentru cercuri şi elipse punctul de începere a divizării se află sub unghiul la centru echivalent cu unghiul de snap curent. Prompturile următoare depind de selecţia făcută. se foloseşte comanda Pointstyle din meniul Format. punctul de începere a divizării se află la capătul obiectului cel mai apropiat de punctul de selecţie.  Pentru obiectele de tip linie. pentru a le face uşor vizibile. ce va fi inserat ca element de demarcaţie între intervale. Se dă clic pe butonul Edit Polilyne din bara de instrumente Modify II. sau să specifice dacă în loc de puncte de demarcaţie se vor insera blocuri. Editarea unor obiecte complexe Modificarea poliliniilor Editarea poliliniilor se poate realiza cu comanda Polyline Edit. sau se poate introduce parametrul Multiple. se poate selecta una din următoarele opţiuni:  Open – Dacă polilinia selectată este închisă. Obiectele care se unesc cu o polilinie trebuie să aibă un capăt coincident cu capătul acesteia. Pentru cercuri şi elipse punctul de începere a măsurării se află sub unghiul la centru echivalent cu unghiul de snap curent. În cazul în care demarcarea se face cu puncte. arc şi polilinie deschisă. Dacă variabila de sistem PEDITACCEPT are valoarea 1. Comanda Divide Atunci când se doreşte divizarea unui obiect în segmente egale se utilizează comanda Divide. promptul anterior nu mai apare. fie cu blocuri. Dacă obiectul selectat este o linie sau un arc aplicaţia avertizează că acesta nu este o polilinie şi oferă posibilitatea transformării acestuia în polilinie.  Join – are ca efect adăugarea de arce sau linii la un capăt al poliliniei. sau să specifice dacă în loc de puncte de demarcaţie se vor insera blocuri. cu excepţia cazului în care a fost 55 . Acţiune: Se solicită utilizatorului să introducă lungimea segmentului de partiţionare a obiectului. Se tastează MEASURE în linia de comandă. Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Point  Measure. Dacă se alege opţiunea Block. utilizatorului i se va solicita să introducă numele unui bloc din desenul curent.  Close – Dacă polilinia selectată este deschisă. Această operaţie este utilă la unirea liniilor şi arcelor în polilinii. Dacă a fost selectată o polilinie. iar obiectele selectate sunt convertite automat într-o polilinie. în promptul de comandă se solicită selectarea unei polilinii. este disponibilă opţiunea Open. punctul de începere a divizării se află în punctul de start al poliliniei. ce va fi inserat ca element de demarcaţie între segmentele măsurate. Marcarea se va face fie cu puncte. pentru a le face uşor vizibile. utilizatorului i se va solicita să introducă numele unui bloc din desenul curent.  Pentru obiectele de tip polilinie închisă. În urma selectării acestei opţiuni. La alegerea acestui parametru se permite o selecţie multiplă. În cazul în care demarcarea se face cu puncte. Acţiune: Dacă nu a fost selectată în prealabil o polilinie. va fi eliminat segmentul de închidere al poliliniei închise. Dacă se alege opţiunea Block. Accesarea comenzii:  Meniul Draw  Point  Divide  Se tastează measure în linia de comandă.

o Move – Varful marcat va fi deplasat în punctul indicat de utilizator. va fi desenată şi o săgeată în direcţia respectivă. chiar dacă este o polilinie închisă. chiar dacă este o polilinie închisă. nu se poate utiliza opţiunea Break. Marcajul nu trece de pe primul vârf al poliliniei pe ultimul. Locaţia acestui vârf este indicată de către utilizator. o Previous – Marcajul în formă de X se mută pe vârful anterior. Width – se modifică lăţimile de început şi sfârşit pentru segmentul ce urmează după marcaj. o o Tangent – va fi ataşată o direcţie de tangenţă la vârful marcat pentru a fi utilizată ulterior ajustarea curburii. Marcajul nu trece de pe primul vârf al poliliniei pe ultimul. Trebuie regenerată polilinia pentru a afişa noua lăţime. Dacă la crearea poliliniei s-a stabilit pentru acest vârf şi o direcţie.selectată în prealabil opţiunea Multiple. Dacă unul din vârfurile specificate se află la capătul poliliniei. chiar dacă este o polilinie închisă. o Add – poliliniile selectate vor fi îmbinate prin adăugarea unei linii între capetele apropiate.  Exit – Se iese din opţiunea Break şi se revine la modul Edit Vertex.  Jointype – apare ca alternativă la opţiunea de introducere a distanţei de fuzionare şi permite stabilirea metodei de unire a obiectelor.  Width – se poate stabili o grosime uniformă pentru toată polilinia. Se revine la modul Edit Vertex.  Previous – Marcajul în formă de X se mută pe vârful anterior. o Both – poliliniile selectate vor fi îmbinate prin extinderea sau scurtarea capetelor dacă este posibil. 56 . o Insert – Are ca efect inserarea unui vârf suplimentar după vârful marcat.Dacă se doreşte eliminarea unui arc situat între două linii ale unei polilinii şi apoi extinderea liniilor până la intersecţia lor.  Next – Marcajul în formă de X se mută pe vârful următor. sau dacă se specifică doar un vârf şi acesta coincide cu un capăt al poliliniei. dacă distanţa de fuzionare se stabileşte la o valoare suficient de cuprinzătoare pentru a include capetele. Se revine la modul Edit Vertex. o Regen – Are ca efect regenerarea poliliniei. acesta va înlocut cu o linie ale cărei capete coincid cu ale arcului. Marcajul nu trece de pe ultimul vârf al poliliniei pe primul.  Exit – Se iese din opţiunea Break şi se revine la modul Edit Vertex. chiar dacă este o polilinie închisă.  Go – Vor fi şterse segmentele dintre cele două vârfuri specificate şi înlocuite cu o linie dreaptă ce uneşte vârfurile marcate. va rezulta o polilinie trunchiată. Marcajul nu trece de pe primul vârf al poliliniei pe ultimul. o Break – Are ca efect întreruperea unei polilinii. chiar dacă este o polilinie închisă. va fi marcat următorul vârf. Opţiunea de stabilire a distanţei de fuzionare este oferită imediat după ce s-a ales opţiunea Join. chiar dacă este o polilinie închisă. Opţiunile disponibile sunt următoarele: o Next – Marcajul în formă de X se mută pe vârful următor.  Previous – Marcajul în formă de X se mută pe vârful anterior. Marcajul nu trece de pe ultimul vârf al poliliniei pe primul. Dacă ambele vârfuri specificate se află la capetele poliliniei. Este valabil următorul set de opţiuni:  Next – Marcajul în formă de X se mută pe vârful următor. o Straighten –Este salvată locaţia vârfului marcat în timp ce marcajul poate fi mutat pe oricare alt vârf. În acest caz se pot uni polilinii care nu au capetele coincidente. Este salvată locaţia vârfului marcat în timp ce marcajul poate fi mutat pe oricare alt vârf. o Extend – poliliniile selectate vor fi îmbinate prin extinderea sau scurtarea capetelor până la atingerea punctului de intersecţie. Dacă se apasă tasta ENTER fără a se alege o opţiune. Dacă va fi specificat un singur vârf după care se alege opţiunea Go şi după acest vârf urmează un arc.  Go – Vor fi şterse segmentele dintre cele două vârfuri specificate. Marcajul nu trece de pe ultimul vârf al poliliniei pe primul.  Edit Vertex – va fi marcat primul vârf al poliliniei cu un X. în caz contrar se adaugă un segment între capete.

 Fit – Polilinia va fi transformată într-o curbă compusă din arce având capetele în vârfurile poliliniei. Odată efectuată operaţia. Valoarea iniţială pentru SPLFRAME este 0. 57 Acţiune: Se solicită selectarea unei spline sau indicarea uneia din opţiunile oferite. Editarea curbelor spline Comanda Edit Spline se utilizează pentru editarea curbelor spline şi a poliliniilor ajustate ca spline. Curba se apropie de vârfurile poliliniei. Majoritatea operaţiilor de editare se aplică la fel pentru poliliniile ajustate ca spline ca şi pentru curbele obţinute cu operaţia Fit. Când se foloseşte opţiunea Spline. Stretch reajustează splina la cadrul întins. după ce se aplică operaţia asupra acesteia. Curba trece prin toate vârfurile poliliniei. Dacă acest cadru are lăţime. Object Snap permite aderarea doar la curba splină. nu şi la cadru.  Undo – reface pe rând operaţiile până la în etapa lansării comenzii Edit Poliline. La fel se va întâmpla şi în cazul curbelor obţinute cu opţiunea Fit. Mirror. Pentru afişarea cadrului trebuie ca variabila de sistem SPLFRAME să aibă valoarea 1. splina rezultantă îşi modifică lăţimea continuu. Erase. Break şi Trim generează o polilinie doar pe baza curbei spline ajustate. înlocuieşte toate arcele cu linii. astfel încât să se poată fi apelat la aplicarea ulterioară a opţiunii Decurve. Fit Data – Se pot edita datele de ajustare pe baza următoarelor opţiuni: o o Add – Curbei spline i se vor adăuga puncte de ajustare. Close/Open – O curbă deschisă va fi închisă astfel încât să se asigure tangenţa în capete. se poate aplica din nou opţiunea Spline asupra poliliniei nou formate. la fel şi în cazul curbei obţinute cu opţiunea Fit. / O curbă închisă va fi transformată în curbă deschisă prin revenirea la starea dinaintea aplicării operaţiei de închidere. Rotate şi Scale operează asupra curbei spline cât şi a cadrului. prin vârfurile acesteia. ce trece prin capetele poliliniei.  Spline – Va fi creată o curbă numită polilinie ajustată ca splină. Explode elimină cadrul şi generează linii care aproximează polilinia ajustată ca splină.        Comenzile Move. Copy. Opţiunea Join a comenzii Edit Poliline transformă splina într-o succesiune de linii drepte şi elimină informaţia privind polilinia iniţială şi orice alte polilinii adăugate. cadrul pentru splină este memorat de aplicaţie. Odată operaţia Join finalizată. . compusă din elemente curbe permanente. reţine informaţiile legate de tangenţa în vârfuri pentru utilizarea în cazul unor operaţii ulterioare de ajustare la curbe. şi utilizează orice direcţie tangentă specificată anterior. Se dă clic pe butonul Edit Spline din bara de instrumente Modify II. ignorând lăţimile intermediare.   Decurve – elimină vârfurile suplimentare inserate de opţiunea Spline. ele vor fi înlocuite cu linii atunci când se formează cadrul pentru splină. cu excepţia cazului în care aceasta este închisă. cadrul va fi afişat cu tipul de linie CONTINUOUS. de la lăţimea primului vârf până la cea a ultimului vârf. Offset va genera o polilinie doar pe baza curbei spline. La fel se va întâmpla şi în cazul curbelor obţinute cu opţiunea Fit.  Ltype Gen – va fi generat tipul de linie al poliliniei în mod continuu de la un capăt la altul. Accesarea comenzii:     Meniul Modify  Object  Spline. Extend modifică forma cadrului prin adăugarea unui vârf în punctul în care linia finală a cadrului intersectează elementul geometric definit ca limită. Se tastează SPLINEDIT în linia de comandă. Dacă polilinia originală conţine arce. dar nu le atinge în mod obligatoriu.o Exit – Se iese din modul Edit Vertex. chiar dacă acesta nu este vizibil. nu se va putea utiliza asupra ei opţiunea Decurve. Dacă o polilinie ajustată ca splină va fost editată cu una din comenzile Break sau Trim.

După purjarea datelor de ajustare ale curbei.o o o Delete – Vor fi eliminate puncte de ajustare de pe traseul curbei. Purge – Datele privind ajustarea curbei sunt eliminate din baza de date a desenului. / O curbă închisă va fi transformată în curbă deschisă prin revenirea la starea dinaintea aplicării operaţiei de închidere. Move – Punctele de control pot fi mutate în noi locaţii. Ordinul maxim de elevare este 26. Tangents – Se permite editarea tangentelor la capetele splinei. Tolerance – splina va fi reajustată la punctele de control existente. cu o nouă valoare a toleranţei. Utilizatorului i se va cere să introducă un nou ordin de elevare. Reverse – Se schimbă direcţia splinei. Dacă se introduce o valoare mai mare decât cea curentă.     Weight – cu ajutorul acestei opţiuni se poate regla apropierea splinei de fiecare punct de control în parte. este afişat promptul iniţial al comenzii SPLINEDIT. Această opţiune are implicaţie asupra aplicaţiilor externe ce prelucrează splinele create în AutoCAD. 58 . Elevate Order – se majorează numărul de puncte de control ale splinei în mod uniform pe parcursul acesteia. numărul de puncte de control va creşte. Opţiuni suplimentare: o o Add Control Point – se adaugă manual puncte de control. Move Vertex – Punctele de control ale splinei pot fi repoziţionate cu ajutorul acestei opţiuni. manual. aceasta fiind reajustată în funcţie de punctele de control rămase. o o o  Close/Open – O curbă deschisă va fi închisă astfel încât să se asigure tangenţa în capete. Exit – se revine la promptul iniţial al comenzii SPLINEDIT. Refine – permite ajustarea în detaliu a curbei spline.

Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Hatch and Gradient cu paginile Hatch şi Gradient. trebuie aliniate la un punct de pe conturul haşurii. Custom Pattern – afişează modelele de haşuri editate. Pattern – conţine lista modelelor predefinite disponibile. Astfel haşurile vor fi reprezentate la o scară adecvată faţă de restul elementelor din viewport. Angle – specifică unghiul modelului haşurii relativ la axa X a UCS-ului curent. Definit de utilizator – aceste modele sunt definite pe baza tipului de linie curent din desen. se pot crea modele personalizate. Această opţiune este disponibilă doar în Paper Space. cum ar fi cele care simulează cărămizile. Butonul […] – afişează afişată paleta cu modele de haşuri în care se pot vedea ansamblul tuturor modelelor editate. Dacă se dă clic în fereastră va fi afişată paleta cu modele de haşuri. Se dă clic pe butonul Hatch din bara de instrumente Draw. Scale – acest parametru extinde sau comprimă modelul de haşură. Spacing – Se defineşte distanţa dintre linii într-un model definit de utilizator. În mod curent comanda HATCH creează haşuri asociative. Accesarea comenzii Hatch:    Meniul Draw  Hatch. Primele şase cele mai utilizate modele se află în fruntea listei.pat. ce sunt actualizate odată cu modificarea conturului zonei de haşurat. De regulă originile tuturor haşurilor coincid cu originea UCS-ului curent.Lecţia 7 Haşuri Pentru realizarea operaţiilor de haşurare în AutoCAD se pot utiliza modele de haşuri predefinite. în care se pot vedea toate imaginile haşurilor predefinite. În rubrica Angle and Scale se specifică un unghi şi o scară pentru modelul de haşură selectat. Relative to Paper Space – Modelul haşurii va fi scalat la unităţile din Paper Space. Swatch – afişează o imagine a modelului selectat. Un contur pentru haşurare poate fi creat pe baza oricărei combinaţii de obiecte ce formează o suprafaţă închisă. Obiectele pot fi haşurate doar dacă sunt incluse complet într-un plan paralel cu UCS-ul curent. Se tastează HATCH în linia de comandă. Anumite modele de haşuri. se poate colora conturul ce include zona de haşurat cu o culoare sau o combinaţie de culori. Dacă se doreşte haşurarea unei zone care nu este complet închisă. Double – pentru modelele definite de utilizator va fi desenat un al doilea set de linii orientat la 90° faţă de setul de linii original. Se poate crea o haşură prin selectarea obiectului ce se va haşura sau prin definirea unui contur şi specificarea unui punct în interiorul acestuia.pat şi acadiso. ISO Pen Width – scalează un model ISO predefinit pe baza lăţimii de peniţă selectate. Butonul […] – afişează paleta cu modele de haşuri. Pentru realizarea operaţiei de haşurare se utilizează comanda HATCH. Editat – un model editat este un model definit într-un fişier cu extensia pat altul decât cele două specificate mai sus. Opţiunea este valabilă doar pentru tipurile predefinit şi editat. se poate seta variabila de sistem HPGAPTOL la o valoare mai mare decât lungimea deschiderii din contur.       În rubrica Hatch Origin se stabilesc parametrii ce controlează locaţia de pornire a generării haşurii. 59 . În rubrica Type and Patern se stabilesc tipul şi modelul haşurii:  Type – se stabileşte tipul de model: o o o      Predefinit – modelele predefinite se găsesc în fişierele acad. generând o grilă.

După introducerea primei linii de text. 60 . Toate elementele aflate în interiorul conturului devin invizibile. Dacă variabila de sistem DTEXTED are valoarea 2. 0. Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Text  Single Line Text. Utilizatorului i se va solicita să deseneze un contur închis format exclusiv din linii drepte. Acţiune: În linia de comandă vor fi afişate valorile pentru parametrii comenzii şi se va solicita introducerea punctului de inserţie a textului sau selectarea uneia din următoarele opţiuni:   Justify – controlează alinierea textului în funcţie de poziţia cursorului. Sublinierea superioară şi inferioară pot fi active concomitent. Se selectează textul şi se editează în paleta de proprietăţi. textul va fi afişat în timpul editării în poziţie orizontală şi la o dimensiune comodă din punct de vedere al vizibilităţii. După terminarea editării textul va apărea la dimensiunea şi poziţia setată în comandă. În linia de text se pot introduce caractere speciale Unicode. fie alegând un punct semnificativ relativ la conturul haşurii. Ex: \U+00B0 pentru simbolul (°). Pentru a ascunde anumite zone din desen se poate utiliza comanda Wipeout din meniul Draw. Dacă se apasă tasta ENTER fără a modifica parametrii de mai sus. Textele se pot introduce sub formă de note pe o singură linie. fie cu ajutorul mausului în desen. Style – permite selectarea stilului de text. Codul %%d corespunde simbolului (°). De asemenea se poate realiza formatarea textului cu ajutorul unor coduri de formatare: Ex: Codul %%nnn (unde nnn reprezintă numărul de ordine al unui caracter în fontul caracteristic stilului STANDARD) va avea ca rezultat introducerea caracterului cu numărul nnn. sau linii de indicaţie. Se tastează TEXT în linia de comandă. Specified Origin – Se va specifica originea. care este de regulă în punctul 0. astfel că la modificarea conturului va fi actualizată şi haşura. Codul %%o va comuta sublinierea textului cu o linie superioară. Codul %%u va comuta sublinierea textului cu o linie inferioară. Modificarea textelor pe o singură linie se poate face în mai multe moduri:   Se dă clic dublu pe text pentru a activa editorul de text. se afişează editorul de text în spaţiul de desenare şi promptul adecvat în linia de comandă pentru inserarea unei noi linii de text. Texte pe o singură linie Textele pe o singură linie se creează cu comanda Single Line Text. Note şi etichete Pentru introducerea textelor în desene există mai multe metode ce pot fi utilizate în funcţie de specificul situaţiei. Codul %%p corespunde simbolului (±). După introducerea punctului de inserţie se solicită introducerea pe rând a înălţimii textului şi a unghiului de rotaţie. Zonele cu umplere completă se pot crea selectând modelul de haşură predefinit SOLID.\U+2205 pentru simbolul ( ). În caseta de dialog Hatch and Gradient se poate seta asociativitatea haşurilor cu contururile pe care le umplu. texte organizate pe mai multe linii. \U+00B1 pentru simbolul (±). Se pot copia proprietăţile de la o haşură la alta.  Use Current Origin – Se va utiliza originea curentă. vor rămâne valabile valorile iniţiale ale acestora. Punctul specificat de utilizator poate fi salvat ca origine curentă pentru haşurile ulterioare.

şi linia de indicaţie a fost poziţionată pe un obiect cu ajutorul snapurilor. După indicarea dreptunghiului de încadrare pentru text. va fi afişată caseta de dialog Leader Settings cu paginile Annotation. se va deplasa şi capătul liniei de indicaţie. din bara de instrumente Draw. Texte cu linie de indicaţie O linie de indicaţie. Pentru a edita un text deja creat se dă clic dublu pe text pentru a activa editorul. se va modifica şi linia de indicaţie. Always Left Justify – textul va fi aliniat la stânga indiferent de poziţia liniei de indicaţie. None – va fi creată o linie de indicaţie fără notă. Frame Text – va fi plasat un cadru în jurul textului. În pagina Leader Line & Arrow se configurează forma liniei de indicaţie şi a săgeţii. Tolerance – va fi afişată caseta de dialog pentru crearea toleranţelor. o o o Prompt for Width – va fi afişat prompt pentru introducerea lăţimii textului. astfel încât dacă obiectul copiat va fi deplasat. Copia este asociată cu linia de indicaţie. care după inserare va fi asociată cu linia de indicaţie. Accesarea comenzii:   Meniul Dimension  Leader. Block Reference – va putea fi inserată o referinţă la un bloc. este o linie. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Text  Multi Line Text. Acestea sunt disponibile doar dacă este selectat tipul de notă pe mai multe linii. 61 . Dacă este activată asociativitatea dimensiunilor. cu comanda Multiline Text. Acţiune: Se solicită indicarea unui dreptunghi de încadrare pentru text sau alegerea dintr-un set de opţiuni. o o o  Rubrica MText Options configurează opţiunile pentru textul pe mai multe linii.  În rubrica Annotation Reuse se stabileşte dacă nota va fi reutilizată pentru liniile de indicaţie următoare.  În rubrica Annotation Type se stabileşte tipul de notă şi în funcţie de acesta se modifică promptul comenzii. unghiul de rotire stilul şi lăţimea textului. Acţiune: Se solicită primul punct al liniei de indicaţie sau se pot modifica setările liniei de indicaţie prin selectarea opţiunii Settings. Dacă se alege opţiunea Settings. Se tastează QLEADER în linia de comandă. va apărea un editor de text în spaţiul de desenare. aliniere. la modificarea poziţiei obiectului. având la un capăt o săgeată iar la celălalt un text multilinie. Linia de indicaţie este asociată textului astfel încât la modificarea poziţiei textului aceasta îşi schimbă forma. Leader Line & Arrow. capătul cu săgeată rămânând ataşat la obiect. Acest editor conţine bare de instrumente cu comenzi pentru formatarea textului. distanţa între rânduri. Copy an Object – va fi copiat un text. o polilinie sau o splină. Aceste opţiuni se referă la înălţime. ca obiect din AutoCAD. o o MText – va fi creată o notă pe mai multe linii.Texte organizate pe mai multe linii Se pot crea în desene texte organizate pe mai multe linii sub formă de paragrafe. Se dă clic pe butonul Multi Line Text Se tastează MTEXT în linia de comandă. Attachement. Textele cu linie de indicaţie se creează cu ajutorul comenzii Leader. o toleranţă sau o referinţă la un bloc iar copia va fi conectată la capătul liniei de indicaţie. În pagina Annotation se configurează opţiunile pentru text şi se stabileşte dacă nota va fi reutilizată.

Când cursorul se poziţionează deasupra textului. dacă s-au ales în setări opţiunile Mtext şi Prompt for Width. Dacă a fost selectată opţiunea Tolerance. înălţimea. Importul textelor din fişiere externe În desenele din AutoCAD se pot importa texte din fişiere text salvate cu extensiile txt şi rtf. Conţinutul acestuia va apărea în fereastra editorului de text. forma cursorului se schimbă. 62 . lăţimea textului rezultat este determinată de lungimea maximă de linie din fişierul din care provine. Câmpurile conţin informaţii cum ar fi numărul de pagină. se va solicita indicarea lăţimii textului prin desenarea unui dreptunghi în spaţiul de desenare sau introducerea unei valori. Pentru a urma hiperlinkul se dă clic cu tasta CTRL apăsată. Această pagină conţine opţiuni legate de alinierea textului. se lansează comanda MText. Pentru a afişa caseta de dialog Text Style se lansează comanda Text Style. Va fi permisă imediat selectarea unui fişier. Utilizarea câmpurilor în texte Un câmp este un text al cărui conţinut se actualizează pe durata utilizării unui desen. Mod de accesare:    Meniul Format  Text Style. va fi afişată caseta de dialog Geometric Tolerance în care se va construi indicaţia de toleranţă. data. etc. utilizatorului i se va solicita selectarea obiectului ce va fi copiat. În continuare. Se dă clic pe butonul Text Style din bara de instrumente Text. Se pot importa fişiere de maxim 32KB. În fereastra editorului se dă clic dreapta şi din meniul contextual se va selecta comanda Import text. Inserarea unui câmp în text se face prin selectarea din meniul contextual al comenzii Insert Field. Acest obiect va fi ataşat la linia de indicaţie. În caseta de dialog afişată se va selecta câmpul dorit. dar păstrând fontul şi formatul iniţiale. Numărul de apariţii al promptului depinde de numărul maxim de puncte configurat în pagina Leader Line & Arrow din caseta de dialog Settings. lăţimea textului va fi nelimitată. Stilul de text existent iniţial în AutoCAD este stilul STANDARD. Dacă în setări s-a ales opţiunea Copy an Object. Stiluri de texte Orice text inserat într-un desen are un stil asociat. unghiul de înclinare sau orientarea. numele autorului. Atunci când se trage un fişier cu extensia txt. cu stilul de text curent din desen. Dacă se introduce valoarea zero. În funcţie de tipul câmpului. Pentru a importa text dintr-un fişier extern. Stilul de text include elemente de formatare cum ar fi fontul. Textele importate din fişierele txt vor fi inserate în desen ca text pe mai multe linii. Textele importate din fişierele rtf vor fi inserate cu numele stilului de text curent. şi va fi afişată o casetă conţinând descrierea hiperlinkului. În lista de exemple va fi afişată în formate diferite valoarea actuală a câmpului. După completarea setărilor utilizatorului i se va solicita să introducă punctele pentru definirea liniei de indicaţie. Hiperlinkurile funcţionează în text în acelaşi mod ca hiperlinkurile ataşate unui obiect. În această casetă de dialog se pot crea stiluri noi. se pot edita stilurile existente sau se poate schimba stilul curent. Atunci când se trage un fişier cu extensia rtf acesta va fi inserat în desen ca obiect OLE (obiectele OLE au proprietatea de a deschide aplicaţia în care au fost create atunci când se încearcă editarea lor în aplicaţia în care au fost importate).Pagina Attachement este disponibilă doar dacă s-a selectat în prealabil opţiunea MText în pagina Annotation . Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Text Style. Se tastează STYLE în linia de comandă. caseta de dialog Field îşi schimbă rubricile. Dacă a fost selectată opţiunea Block Reference se va solicita numele blocului ce va fi inserat. Fişierele text pot fi trase în desen cu mausul direct din folderul care le conţine. Stilurile de text se creează şi se editează în caseta de dialog Text Style.

Liniile de extensie – numite şi linii de proiecţie sau linii martor. după mai multe orientări. Dimensiunile explodate nu sunt reprezentate unitar. Proprietatea de asociativitate a dimensiunilor nu se aplică la haşuri. Dimensiunile create cu ajutorul comenzii Quick Dimension nu sunt asociative. sufixe sau toleranţe Linia de dimensionare – indică direcţia şi extinderea dimensiunii. se selectează un Layout. Proprietatea de asociativitate a unei dimensiuni poate fi verificată în paleta Proprietăţi sau cu comanda LIST tastată în linia de comandă. se recomandă ca dimensionarea să se facă în Paper Space. Semnul de centru – este un simbol de forma unei cruci ce marchează centrul unui arc sau al unui cerc. se utilizează comanda Reassociate Dimensions din meniul Dimensions sau se tastează DIMREASSOCIATE în linia de comandă. 63 . multilinii sau obiecte cu grosime diferită de zero. Pentru dimensiunile unghiulare linia de dimensionare este un arc. Componentele unei dimensiuni sunt următoarele:       Textul – de obicei indică valoarea măsurată. se organizează desenul şi se face dimensionarea. Pentru a reface asociativitatea dimensiunilor după operaţii de tip intelipan şi intelizoom. însoţită eventual de prefixe. sunt afişate la fiecare capăt al liniei de dimensionare şi pot avea diverse forme. Dimensiunile pot fi asociative. dar pot fi asociate individual cu comanda Reassociate Dimensions. Se creează un layer special destinat dimensiunilor. Pentru acestea variabila de sistem DIMASSOC are valoarea 2.Dimensiuni şi toleranţe În AutoCAD se pot crea dimensiuni pentru o varietate de tipuri de obiecte. fac legătura între obiectul măsurat şi linia de dimensionare. Liniile de centru – sunt linii întrerupte ce marchează centrul unui cerc sau arc. neasociative sau explodate. Dimensiunile neasociative nu se modifică atunci când obiectul măsurat se modifică. Pentru acestea variabila de sistem DIMASSOC are valoarea 0. orientarea şi valoarea măsurii atunci când obiectul asociat se modifică. Pentru acestea variabila de sistem DIMASSOC are valoarea 1. Săgeţile – numite şi simboluri terminale. Dimensiunile asociative îşi modifică locaţia. Dimensiunile asociate referinţelor la blocuri nu-şi păstrează asociativitatea dacă blocurile se modifică. se comută în modul Paper Space. ci ca o colecţie de obiecte separate. Tipurile de dimensionare de bază sunt:      Liniar Radial (rază sau diametru) Unghiular Pe axe de coordonate Lungimi de arcuri Pentru simplificarea organizării desenelor şi a scalării dimensiunilor.

una sau ambele jumătăţi ale liniei. În pagina Lines a acestei casete se pot modifica proprietăţile liniilor de dimensionare şi de extensie:     Culoarea şi grosimea liniei. Cu ajutorul comenzii Dimension Style se pot crea şi modifica stilurile de dimensionare. Preview – afişează reprezentarea grafică a elementelor caracteristice stilului selectat în fereastra Styles. Dacă se modifică o setare în stilul de dimensionare curent. pentru tipuri specifice de dimensiuni. Accesarea comenzii:      Meniul Format  Dimension Style. Orice dimensiune nou creată va respecta stilul de dimensionare curent. List – controlează modul de afişare a stilurilor în fereastra Styles. derivate din stilul de dimensionare curent. Poate fi controlată distanţa pe care se extind capetele liniei de dimensionare faţă de liniile de extensie în cazul cotării în stil arhitectural (cu linii înclinate în loc de săgeţi). Set Current – prin apăsarea acestui buton. redenumirea stilurilor. Modify – determină afişarea casetei de dialog Modify Dimension Styles în care pot fi modificate stilurile de dimensionare. Se pot crea sub-stiluri de dimensionare. care conţine următoarele elemente:         Proprietăţile geometrice ale dimensiunilor pot fi editate în caseta de dialog Dimension Style Manager. sau ştergerea acestora. Current Dimstyle – afişează numele stilului de dimensionare curent. Se dă clic pe butonul Dimension Style Dimensions. Description – conţine o descriere a stilului selectat în lista Styles relativ la stilul curent. Compare – determină afişarea casetei de dialog Compare Dimension Styles în care pot fi comparate două stiluri de dimensionare. Stilurile de dimensionare pot fi create şi editate de utilizator pentru a asigura conformitatea dimensiunilor cu standardele industriale sau de proiectare. Se tastează DIMSTYLE în linia de comandă. stilul selectat în fereastra Styles devine curent. Stilul curent este evidenţiat. Stilul STANDARD este stilul de dimensionare curent la instalarea AutoCAD. Modificările temporare sunt afişate în fereastra Styles ca fiind nesalvate. Prin apăsarea butonului Modify se deschide fereastra Modify Dimension Style. Se poate modifica distanţa între două linii de dimensionare succesive în cazul dimensionării cu linie de bază. New – determină afişarea casetei de dialog Create New Dimension Style în care poate fi definit un nou stil de dimensionare. sau dacă aceasta înglobează textul. sau se pot lista toate proprietăţile unui stil de dimensionare. Styles – în această fereastră sunt listate toate stilurile disponibile în desen. Dacă este necesar un stil de dimensionare poate fi modificat temporar. toate dimensiunile din desen create pe baza acestui stil vor fi actualizate. Override – determină afişarea casetei de dialog Override Current Style în care pot fi modificate temporar stilurile de dimensionare. 64 . din bara de instrumente Styles sau din bara Acţiune: Se va deschide caseta de dialog Dimension Style Manager. Se poate suprima linia de dimensionare. Stilul curent se aplică dimensiunilor ce urmează a fi create.Stiluri de dimensionare Se numeşte stil de dimensionare o colecţie de setări ce controlează aspectul dimensiunilor. Cu clic dreapta în această fereastră se accesează un meniu contextual ce permite setarea stilului curent. Nu poate fi şters un stil de dimensionare utilizat deja în desen sau stilul curent.

Poziţia.precum şi a unghiului liniei de dimensionare. Poate fi controlată înălţimea cu care liniile de extensie depăşesc linia de dimensionare. iar celelalte layere de dimensiuni vor fi dezactivate. Afişarea simultană a măsurilor în două sisteme de unităţi nu se aplică la dimensiuni unghiulare. Pentru a crea desene ce vor fi scalate corect pentru plotare. la paginile Primary Units. se va activa acest mod în pagina Alternate Units. In cazul dimensiunilor aliniate linia de dimensionare este paralelă cu linia (imaginară sau reală) ce uneşte originile liniilor de extensie. prin marcarea casetei Display Alternate Units. Pentru dimensionarea în Paper Space. (Ex: Dacă scara de plotare este 1:5.   Se pot suprima una sau ambele linii de extensie. iar în pagina Fit se configurează modul în care aplicaţia va aplica setările legate de poziţia textului. Se poate modifica dimensiunea şi orientarea săgeţilor (spre interior sau exterior). Săgeţile de la capetele liniei de dimensionare pot fi configurate în caseta de dialog Modify Dimension Style. Scara de reprezentare a dimensiunilor afectează înălţimea textului. În fiecare din viewporturi. dacă acestea nu sunt necesare. sau utilizând relaţiile de snap la aceste obiecte. se vor face setările specifice în pagina Primary Units. Sunt trei metode de creare a dimensiunilor într-un desen:  Dimensionarea în spaţiul model pentru plotare din spaţiul model – reprezintă metoda tradiţională.   Crearea dimensiunilor Dimensiuni liniare Dimensiunile liniare pot fi orizontale. layerul de dimensiuni corespunzator va rămâne activ.   Se pot utiliza diverse forme ale săgeţilor. se recomandă să se creeze câte un layer de dimensiuni pentru fiecare viewport. Dimensiunile liniare orizontale şi verticale se crează cu comanda Linear. se va seta variabila de sistem DIMSCALE la valoarea inversă a scării la care se va plota desenul. În pagina Text se pot seta caracteristicile legate de poziţie. Modul în care sunt afişate valorile numerice ale dimensiunilor se poate configura în caseta de dialog Modify Dimension Style. Pentru a preveni ca dimensiunile dintr-un viewport să fie vizibile în alte viewporturi la plotare. utilizată în desenele cu o singură vedere. DIMSCALE va fi rămâne setat la valoarea 1 şi nu este necesară o scalare suplimentară. la pagina Symbols and Arrows. înălţime şi aspect al elementelor de text. Setarea scării pentru dimensiuni Scara de reprezentare a dimensiunilor în raport cu obiectele desenate poate fi configurată de utilizator şi depinde de metoda de organizare şi plotare a desenelor. Valorile numerice ale dimensiunilor pot fi afişate într-o singur sistem de unităţi sau în două sisteme. Distanţa de la originea liniei de extensie până la capătul acesteia. distanţa de la text la linia de dimensionare şi de la capătul liniei de extensie la originea punctului de măsurare. dar nu modifică valoarea lungimilor măsurate. 65 . cu mai multe vederi. DIMSCALE se va seta la valoarea 4) Dimensionarea în spaţiul model pentru plotare din Paper Space – era metoda preferată pentru desene complexe. în versiuni de AutoCAD anterioare 2002. sau nu este suficient spaţiu. a săgeţilor. Pentru a crea dimensiuni ce vor fi scalate automat pentru a fi afişate în Paper Space. Dimensiunile se crează în Paper Space prin selectarea obiectelor din Model Space. verticale sau aliniate. Alternate Units şi Tolerances. unghiurilor. se va seta DIMSCALE la valoarea 0. Accesarea comenzii:  Meniul Dimension  Linear. coordonatelor sau toleranţelor. Dimensionarea în layout reprezintă cea mai simplă metodă de dimensionare. Unităţile alternative apar între paranteze pătrate. Dacă se doreşte afişarea simultană a măsurilor în două sisteme de unităţi. Dacă afişarea se doreşte întrun singur sistem de unităţi. dimensiunea şi aspectul elementelor de text ale dimensiunilor se pot seta în caseta de dialog Modify Dimension Style. În pagina Tolerances se configurează formatul pentru afişarea toleranţelor dimensionale. La crearea dimensiunilor liniare se permite modificarea conţinutului şi orientării textului. în funcţie de situaţiile specifice din desen. se poate suprima afişarea unei săgeţi sau a amândurora. la paginile Text şi Fit.

Vertical – se vor crea dimensiuni liniare verticale. În cazul poliliniilor sau a altor obiecte ce pot fi explodate. Rotated – Vor fi create dimensiuni liniare rotite. la promptul următor aplicaţia solicită selectarea unui obiect ce se va dimensiona. Horizontal – se vor crea dimensiuni liniare orizontale. Accesarea comenzii:    Meniul Dimension  Aligned. Se dă clic pe butonul Aligned din bara de instrumente Dimension. Vertical – se vor crea dimensiuni liniare verticale. Se dă clic pe butonul Baseline din bara de instrumente Dimension.      Dimensiunile liniare aliniate se creează cu comanda Aligned. În faza următoare se solicită indicarea poziţiei liniei de dimensionare sau selectarea unuia din parametrii următori:  Mtext – va fi afişat în spaţiul de desenare un editor de text.  Se dă clic pe butonul Linear din bara de instrumente Dimension. se va cere poziţia dimensiunii. Acţiune: Se solicită indicarea originilor pentru liniile de extensie. Dacă ultima comandă a fost una de dimensionare. Angle – cu ajutorul acestei opţiuni se modifică orientarea textului. Acţiune: Dacă ultima comandă nu a fost una de dimensionare. Se tastează DIMBASELINE în linia de comandă. aplicaţia solicită utilizatorului să selecteze o dimensiune ce va servi ca bază de dimensionare. Dacă se tastează ENTER fără a indica punctele solicitate şi fără a introduce o opţiune. măsurate de la aceeaşi linie de bază. sufixe sau se poate schimba valoarea afişată) Text – se poate introduce în linia de comandă textul ce va apărea afişat de dimensiune. 66 . Accesarea comenzii:    Meniul Dimension  Baseline. În faza următoare se solicită indicarea poziţiei liniei de dimensionare sau selectarea unuia din parametrii următori:  Mtext – va fi afişat în spaţiul de desenare un editor de text. Se tastează DIMLINEAR în linia de comandă. cu ajutorul căruia se poate edita partea de text a dimensiunii (se pot adăuga prefixe. la promptul următor aplicaţia solicită selectarea unui obiect ce se va dimensiona. Pentru a finaliza comanda se apasă ENTER de două ori. Horizontal – se vor crea dimensiuni liniare orizontale. cu ajutorul căruia se poate edita partea de text a dimensiunii (se pot adăuga prefixe. Se tastează dimaligned în linia de comandă. sufixe sau se poate schimba valoarea afişată) Text – se poate introduce în linia de comandă textul ce va apărea afişat de dimensiune. Dacă dimensiunea de bază este liniară sau unghiulară. Angle – cu ajutorul acestei opţiuni se modifică orientarea textului. aplicaţia va solicita apoi specificarea originii celei de-a doua linii de extensie. Rotated – Vor fi create dimensiuni liniare rotite. pot fi selectate pentru dimensionare doar arce şi segmente individuale.      Dimensionarea cu linie de bază presupune introducerea unui set de dimensiuni. iar dacă dimensiunea de bază este creată cu comanda Ordinate. nu pot fi selectate pentru dimensionare referinţe la blocuri scalate neuniform. Dacă se tastează ENTER fără a indica punctele solicitate. Acţiune: Se solicită indicarea originilor pentru liniile de extensie. De asemenea. ultima dimensiune creată va fi selectată automat ca bază de dimensionare.

sau de tip coordonate. 67 . pornind de la a doua linie de extensie a ultimei dimensiuni create sau a unei dimensiuni selectate. se va cere poziţia dimensiunii. Accesarea comenzii:    Meniul Dimension  Continue. ultima dimensiune creată va fi selectată automat ca bază de dimensionare. Acţiune: Dacă ultima comandă nu a fost una de dimensionare. Se dă clic pe butonul Continue din bara de instrumente Dimension. unghiulare. Dacă dimensiunea de bază este liniară sau unghiulară. aplicaţia solicită utilizatorului să selecteze o dimensiune ce va servi ca bază de dimensionare. Dacă ultima comandă a fost o comandă de dimensionare. Pentru a finaliza comanda se apasă ENTER de două ori.Dimensionarea în lanţ are ca rezultat crearea de dimensiuni liniare. Se tastează DIMCONTINUE în linia de comandă. iar dacă dimensiunea de bază este creată cu comanda Ordinate. aplicaţia va solicita apoi specificarea originii celei de-a doua linii de extensie.

a paletei de proprietăţi. Se tastează DIMRADIUS în linia de comandă. Punctul de origine al dimensiunii poate fi specificat într-o locaţie convenabilă. se poate modifica decalarea acesteia cu ajutorul gripurilor. Accesarea comenzii: Unghi de decalare Linie de extensie   Accesarea comenzii:   Se dă clic pe butonul Radius din bara de instrumente Radius. la pagina Symbols and Arrows. Se pot crea dimensiuni radiale decalate. Se poate opta între marcaje de centru şi linii de centru prin specificarea acestei opţiuni în caseta de dialog Dimension Style Manager. Se dă clic pe butonul Radius instrumente Radius. Se dă clic pe butonul Diameter din bara de instrumente Dimension. Pentru a crea o dimensiune diametrală se lansează comanda Diameter. Se dă clic pe butonul Radius din bara de instrumente Radius. fie diametrul unui obiect. din bara de  Meniul Dimension  Jogged. numită locaţie modificată a centrului. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Diameter. utile pentru dimensionarea razelor de arce sau cercuri ale căror centre se află în afara desenelor şi nu pot fi afişate în locaţia lor reală. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Radius. Valorile variabilei DIMCEN:    0 <0 >0 – nu se desenează marcaje sau linii de centru – se desenează linii de centru – se desenează marcaje Valoarea absolută reprezintă dimensiunea marcajului sau liniei de centru. Comanda Dimradius serveşte la dimensionarea razelor pentru arce şi cercuri. Linie de dimensionare Dimensiunile radiale decalate pot fi vizualizate. sau prin setarea variabilei de sistem DIMCEN. la rubrica Center Marks. Se tastează DIMCENTER în linia de comandă. Se tastează DIMDIAMETER în linia de comandă. sau cu comanda STRETCH. Liniile de centru şi marcajele de centru se creează cu ajutorul comenzii Center mark. Se tastează DIMJOGGED în linia de comandă. numite şi dimensiuni radiale prescurtate. 68 . Odată creată dimensiunea.Lecţia 8 Dimensiuni şi toleranţe (continuare) Dimensiuni radiale Dimensiunile radiale pot măsura fie raza. dar nu pot fi editate în versiunile de AutoCAD anterioare versiunii 2006.

Angle – permite schimbarea unghiului pentru textul dimensiunii. apoi se va specifica locaţia dimensiunii. Se dă clic pe butonul Ordinate instrumente Dimension. Pentru a crea dimensiuni pe coordonate se lansează comanda Ordinate. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Ordinate. Valoarea dimensiunii este afişată între paranteze unghiulare. şi ataşată la o linie de indicaţie. Acţiune: Aplicaţia solicită specificarea caracteristicii de măsurat. Ydatum – va fi măsurată coordonata Y. după care se vor indica pe cerc 2 puncte aparţinând laturilor unghiului. se vor utiliza gripurile pentru a modifica locaţia liniei de extensie a unei dimensiuni. Pentru a le aplica la unghiuri mai mari de 180°. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Angular.Dimensiuni unghiulare Dimensiunile unghiulare măsoară unghiul dintre două linii sau trei puncte.  Leader Endpoint – Diferenţa între poziţia caracteristicii de măsurat şi punctul de capăt al liniei de indicaţie este utilizată pentru a determina dacă este vorba de o coordonată X sau Y. Pentru a dimensiona unghiul dintre două raze ale unui cerc se va selecta cercul. Pentru a crea o dimensiune unghiulară se utilizează comanda Angular. Mtext – va fi afişat editorul de text pe mai multe linii. Se dă clic pe butonul Arc Lenght din bara de instrumente Dimension (în AutoCAD 2007). Dimensiunile pe coordonate se prezintă sub forma unei valori măsurată după axa X sau Y. 69 . Textul dimensiunii se aliniază la linia de indicaţie. Se dă clic pe butonul Angular din bara de instrumente Dimension. din bara de Se tastează DIMORDINATE în linia de comandă. Dimensiunile pe coordonate Dimensiunile pe coordonate măsoară distanţele pe axele de coordonate de la punctul de origine până la punctul de măsurare. dar sunt limitate la 180°. care permite editarea textului dimensiunii. Xdatum – va fi măsurată coordonata X. Text – textul dimensiunii poate fi editat din linia de comandă. Se tastează DIMARC în linia de comandă.      Dimensionarea lungimii arcurilor Pentru a măsura lungimea arcurilor se utilizează comanda Arc Lenght. Va fi măsurată dimensiunea cu coordonata mai mică. indiferent de stilul de dimensionare curent. Pentru a dimensiona unghiul subîntins de un arc se va selecta arcul. Programul utilizează ca origine a măsurării poziţia UCS-ului curent. Este o comandă apărută în AutoCAD 2006 şi perfecţionată în AutoCAD 2007. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Arc Lenght. Se tastează DIMANGULAR în linia de comandă. Se pot crea lanţuri de dimensiuni unghiulare şi seturi de dimensiuni unghiulare cu bază de dimensionare. apoi introducerea punctului de capăt al liniei de indicaţie sau selectarea unei opţiuni dintr-un set oferit. În practica curentă este bine ca înainte de începerea dimensionării pe coordonate să se mute UCS-ul în punctul ales ca origine pentru măsurare.

Prima casetă din cadru conţine un simbol ce reprezintă caracteristica geometrică asupra căreia se aplică toleranţa. L corespunde toleranţei minime de material. Aceasta este mai 70 . Mod de accesare:   Meniul Dimension  Update. Simbolul pentru toleranţa proiectată este ( ) precedat de o valoare a înălţimii. Toleranţele compuse specifică două toleranţe pentru aceeaşi caracteristică geometrică a unui element măsurat. Pentru a particulariza mai exact toleranţele se foloseşte noţiunea de toleranţă proiectată. Toleranţele geometrice pot fi create cu sau fără linii de indicaţie. Prima toleranţă se referă la o dispunere de elemente măsurate. Un cadru de control conţine două sau mai multe componente. Condiţiile de material ale toleranţelor se aplică caracteristicilor ale căror dimensiuni pot varia. Adăugarea toleranţelor geometrice Toleranţele geometrice se ataşează la dimensiuni în cadre de control. Aceste cadre conţin toată informaţia privind toleranţele pentru o singură dimensiune. iar un arbore diametrul minim. acesta se va seta ca stil curent în caseta de dialog Dimension Style Manager apoi se va lansa comanda Dimension Update. care are cerinţe diferite faţă de bazele de referinţă. toleranţele nu pot fi asociate cu obiecte geometrice. precum şi gripurile.Modificarea dimensiunilor existente Pentru a aplica un stil nou unei dimensiuni existente. S înseamnă că respectiva caracteristică poate avea orice valoare în limitele prescrise. Valoarea toleranţei Condiţii de toleranţă pentru material Referinţe literale ale bazelor primare. Pentru editarea cadrelor de control se pot utiliza majoritatea comenzilor de editare din AutoCAD. O bază de referinţă este un punct teoretic exact. Spre exemplu. care specifică zona minimă de toleranţă proiectată. secundare şi terţiare Simbol opţional pentru diametru Caracteristica geometrică Condiţiile de material ale bazelor de referinţă Valorile toleranţelor în cadrul de control sunt urmate de maxim trei litere reprezentând baze de referinţă. Acţiune: Utilizatorului i se solicită sa selecteze dimensiunile ce vor fi actualizate cu stilul curent. Înălţimea zonei de toleranţă proiectată şi simbolul apar într-o casetă sub cadrul de control.    M corespunde toleranţei maxime de material. Conform acestei condiţii o gaură va avea diametrul maxim. o axă sau un plan în funcţie de care se fac măsurătorile şi se verifică dimensiunile. iar un arbore diametrul maxim. Conform acestei condiţii o gaură va avea diametrul minim. iar a doua toleranţă se referă la fiecare element din dispunere. Spre deosebire de dimensiuni şi linii de indicaţie. Se dă clic pe butonul Dimension Update din bara de instrumente Dimension. toleranţele proiectate controlează zona de toleranţă la perpendicularitate pentru o piesă introdusă într-un locaş. în funcţie de modul în care au fost create (cu comanda TOLERANCE sau cu comanda LEADER).

restrictivă decât prima. o Text Height – Afişează înălţimea textului în stilul de tabel curent. sau se pot introduce coordonatele în linia de comandă. cu următoarele rubrici:   Preview – Afişează un exemplu al stilului curent de text. Dacă se utilizează această opţiune. Pentru a crea toleranţe geometrice se utilizează comanda Tolerance. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Tolerance. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Geometric Tolerance în care se vor face toate setările necesare. Se tastează TOLERANCE în linia de comandă. Pentru a crea un tabel se utilizează comanda Table. Stilul iniţial este STANDARD. Tabele Un tabel este un obiect ce conţine date dispuse pe linii şi coloane. punctul de inserţie se află în colţul din stânga jos al tabelului. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Insert Table. Se dă clic pe butonul Tolerance din bara de instrumente Dimension. numărul de rânduri şi coloane. Pentru a realiza un tabel. Pentru indicare se poate utiliza mausul în spaţiul de desenare. sau se pot introduce coordonatele în linia de comandă. Dacă stilul de tabel presupune sensul de citire de jos în sus. o Specify Insertion Point – Se specifică poziţia pentru colţul din stânga sus al tabelului. Desenul de mai jos mai jos exemplifică acest mod de înscriere a tolerannscriere a toleraţei. se creează mai întâi un tabel gol. Se dă clic pe butonul Table din bara de instrumente Dimension. ca şi lăţimea coloanelor şi înălţimea rândurilor depind de dimensiunile ferestrei şi setările pentru rânduri şi coloane. Insertion Behavior – Se specifică poziţia tabelului. 71 . Mod de accesare:     Meniul Draw  Table. după care se completează cu conţinutul celulelor. după care caseta se va închide şi utilizatorului i se va cere să introducă locaţia toleranţei. o Specify Window – Se specifică dimensiunea şi locaţia tabelului.  Column & Row Settings – Se stabilesc numărul şi dimensiunile rândurilor şi coloanelor. Pentru indicare se poate utiliza mausul în spaţiul de desenare. Se tastează TABLE în linia de comandă. Table Style Settings – Setează aspectul tabelului o Table Style Name – Specifică stilul de tabel.

Înălţimea rândului în care se editează se va modifica. Mod de accesare:   Meniul File  Page Setup Manager. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Table Style. va fi evidenţiată prima celulă şi va fi afişat editorul de text. Atunci când se inserează un bloc într-o celulă se pot modifica fie dimensiunile blocului pentru a se adapta la dimensiunile celulei. Datele pot fi introduse în tabele sub formă de text sau blocuri. separate de două puncte (Ex: A5:C10 conţine celulele din rândurile de la 5 la 10. odată cu rândul sau coloana din care face parte. La crearea layoutului se vor specifica un plotter sau o imprimantă. Unele celule pot conţine formule pentru realizarea de calcule pe baza datelor din alte celule ale tabelului. Se tastează TABLESTYLE în linia de comandă. situate între coloanele A şi C inclusiv). sau manual. coloana rămâne aceeaşi. Odată cu modificarea lăţimii sau înălţimii tabelului. După selectarea celulei. cu ajutorul editorului de text. Plotarea desenelor Pregătirea desenelor pentru plotare Pregătirea unui desen pentru plotare începe cu setarea formatului. combinarea de celule adiacente. Spre exemplu.După ce a fost creat. după caz. se poate începe crearea unui layout. Mod de accesare:    Meniul Format  Table Style. Dacă nu se doreşte schimbarea celulei adresate atunci când se copie o formulă se va adăuga semnul ($) înaintea rândului sau coloanei adresate. este necesară crearea de viewporturi. Copierea formulelor dintr-o celulă în alta se face cu ajutorul meniului contextual. şi altele. pentru a se adapta la text. Pentru a modifica o celulă se indică un punct în interiorul acesteia. editorul de text se redeschide. De regulă orice layout nou creat are un format de pagină asociat. Pentru a păstra lăţimea tabelului în timp ce se modifică o coloană cu ajutorul gripurilor. rândurile şi coloanele se modifică proporţional. Astfel de elemente sunt chenarele cu cartuş sau notele. ce asigură mijloacele de creare. atât rândul cât şi coloana vor rămâne neschimbate. Pentru a vedea într-un layout obiectele desenate în Model Space. În formule. Se pot insera formule într-o celulă selectată cu ajutorul meniului contextual. Un interval de celule se defineşte cu ajutorul identificatorului primei şi ultimei celule. modificare şi ştergere a stilurilor de tabel. Pentru a defini sau modifica un stil de tabel se utilizează comanda Table Style. Meniul contextual conţine în acest caz comenzi pentru inserarea şi ştergerea de rânduri sau coloane. celulele sunt identificate după litera coloanei şi numărul de rând. După finalizarea desenului în Model Space. dând clic pe o etichetă Layout din partea de jos a spaţiului de lucru. Se dă clic pe butonul Table Style din bara de instrumente Styles. un tabel poate fi modificat în paleta de proprietăţi sau cu ajutorul gripurilor. Vor apărea gripurile pe chenarul celulei cu ajutorul cărora se va modifica celula. 72 . Se poate naviga de la o celulă la alta cu ajutorul tastei TAB au a tastelor direcţionale. pentru a continua editarea formulei. Atunci când este creat un tabel. se va menţine apăsată tasta CTRL. Un desen plotat conţine elemente ce se desenează în Paper Space şi sunt proprii layoutului în care au fost create. modificându-se doar rândul. Se pot selecta mai multe celule odată prin selecţie cu ajutorul tastei SHIFT apăsate sau deplasând mausul cu butonul stâng apăsat. Un layout reprezintă o pagină ce se poate plota. Dacă se introduce $A$10. pentru a se adapta la dimensiunile blocului. Se dă clic pe butonul Table Style din bara de instrumente Styles. proprietăţile tabelului şi modificările făcute celulelor sunt salvate odată cu definiţia acestuia. Culoarea fondului se poate modifica pentru celulele tabelului cu ajutorul meniului contextual. dar conţinutul acestuia şi formatarea caracterelor sunt ignorate. Cu ajutorul comenzii Page Setup se pot modifica setările formatului de pagină pentru un layout. fie dimensiunile celulei. O linie întreruptă indică spaţiul vizibil la plotare pentru dimensiunile hârtiei şi imprimanta curentă. dacă se introduce $A10. La scrierea formulelor se va utiliza opţiunea Cell din meniul contextual pentru a face referinţă la o altă celulă din alt tabel situat în acelaşi desen. Atunci când se adaugă un tabel la o paletă de instrumente.

 

Se tastează PAGESETUP în linia de comandă. Se dă clic dreapta pe eticheta unui layout, şi din meniul contextual se lansează comanda Page Setup Manager. Current Layout – indică layout-ul curent căruia i se va aplica setarea formatului de pagină. Page Setups – în această rubrică se afişează formatul de pagină curent, se poate alege un alt format, se poate crea un format de pagină nou, se poate modifica un format existent sau se pot importa formate din alte desene. Selected Page Setup Details – afişează informaţii despre formatul de pagină selectat: o Numele plotterului sau imprimantei asociate formatului de pagină curent, o Tipul de dispozitiv de plotare specificat pentru formatul de pagină curent, o Dimensiunile formatului şi orientarea, o Locaţia fizică a plotterului,

Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Page Setup Manager cu următoarele rubrici:  

Display When Creating a New Layout – activarea acestei opţiuni va avea ca rezultat deschiderea automată a casetei de dialog Page Setup Manager la crearea unui layout nou. Această opţiune se poate seta şi din Caseta de dialog Opţiuni, pagina Display.

Atunci când se creează un format de pagină nou sau se editează unul existent va fi afişată caseta de dialog Page Setup. Această casetă conţine rubrici pentru setarea imprimantei sau plotterului, dimensiunilor hârtiei precum şi alte opţiuni de formatare. Caseta de dialog Page Setup conţine următoarele rubrici:   Page Setup – Afişează numele formatului de pagină curent. Printer/Plotter – Se specifică un dispozitiv de plotare. o Name – Conţine lista dispozitivelor de plotare disponibile. Pictograma din faţa numelui acestora face deosebirea între plottere şi imprimante. o Properties – Este afişată caseta de dialog Plotter Configuration Editor în care se poate configura dispozitivul de imprimare sau plotare şi porturile de imprimare. o Plotter – Afişează numele imprimantei sau plotterului curent. o Where – Afişează locaţia imprimantei sau plotterului curent. o Partial Preview – Arată o reprezentare a suprafeţei efective de plotare în raport cu dimensiunile hârtiei. Indicaţia din dreptul cursorului conţine dimensiunile hârtiei şi dimensiunile zonei de imprimat.   Dimensiunile hârtiei – conţine o listă cu dimensiunile de hârtie disponibile pentru dispozitivul de plotare selectat. Suprafaţa de plotare – specifică suprafaţa desenului ce va fi plotat. Sub eticheta What to plot se poate selecta zona din desen ce va fi plotată. o Layout – Atunci când se plotează un layout, se va plota tot conţinutul zonei de plotare, cu originea calculată în punctul 0,0 din layout. Când se plotează din Model Space, va fi plotată în întregime zona desenului definită de limitele reţelei de puncte. o Extents – Se plotează zona din desen ocupată de obiecte. Toate obiectele din desen vor apărea la plotare. o Display – Va fi plotată vederea din viewportul curent în Model Space, sau vederea curentă în Paper Space. o View – Se poate plota o vedere salvată anterior. Dacă nu există vederi salvate în desen, această opţiune nu este disponibilă. o Window – Se poate plota orice zonă din desen specificată de utilizator. Butonul Window devine disponibil. Când se dă clic pe acest buton, utilizatorului i se permite să indice zona de plotare.  Plot Offset – Se specifică o corecţie a poziţiei suprafeţei ce se va plota în raport cu colţul din stânga-jos al zonei printabile, sau cu colţul hârtiei, în funcţie de modul în care s-a setat opţiunea Specify Plot Offset Relative To în caseta de dialog Options, la pagina Plot and Publish. Modul în care este setată această opţiune este indicat în paranteze rotunde, în dreptul titlului rubricii. 73

Plot Scale – Controlează raportul între unităţile de desenare şi unităţile de plotare. Dacă în Plot Area este selectată opţiunea Layout, plotarea layout-ului se face la scara 1:1, indiferent de setarea scării. o Fit to Paper – Zona ce se va plota este scalată pentru a ocupa întreaga suprafaţă de plotare. o Scale – Defineşte o scară exactă de plotare. Custom desemnează o scară definită de utilizator. o Scale Lineweights – La activarea acestei opţiuni, grosimile de linii sunt scalate proporţional cu scara de plotare.

Plot Style Table (Pen Assignments) – Permite setarea tabelului cu stiluri de plotare, editarea acestuia, sau crearea unuia nou. o Name (Unlabeled) – afişează o listă cu tabelele de stiluri de plotare disponibile. o Edit – Acest buton determină afişarea casetei de dialog Plot Style Table Editor în care se pot vizualiza şi edita stilurile de plotare asociate tabelului cu stiluri de plotare curent.

 

Shaded Viewport Options – Specifică modul în care sunt plotate vederile cu umbrire sau renderizare. Plot Options – Aici se specifică opţiunile pentru grosimi de linii, stiluri de plotare, plotări cu umbrire şi ordinea în care sunt plotate obiectele. o Plot Object Lineweights – Se specifică dacă grosimile de linii atribuite obiectelor se plotează. Această opţiune nu este disponibilă dacă s-a selectat plotarea cu stiluri de plotare (Plot with Plot Styles). o Plot with Plot Styles – Se specifică dacă stilurile de plotare aplicate obiectelor şi layerelor sunt plotate. La selectarea acestei opţiuni, va fi activată automat şi opţiunea Plot Object Lineweights. o Plot Paperspace Last – La activarea acestei opţiuni se vor plota mai întâi obiectele din model space. De regulă se plotează întâi obiectele din Paper Space. o Hide Paperspace Objects – Se specifică dacă operaţia de ascundere (HIDE) se aplică obiectelor din Paper space. Această opţiune este valabilă doar în Paper Space, iar efectul este vizibil doar în vizualizarea înainte de plotare, nu şi în layout.

Drawing Orientation – Se specifică orientarea desenului: o Portrait – orientează şi plotează desenul astfel încât latura scurta să fie cea orizontală. o Landscape –orientează şi plotează desenul astfel încât latura lungă să fie cea orizontală. o Plot Upside-Down – orientează şi plotează desenul de sus în jos.

Plotarea desenelor
Plotarea unui desen se face cu comanda Plot. Mod de accesare:     Meniul File  Plot. Se dă clic pe butonul Plot din bara de instrumente Standard.

Se tastează PLOT în linia de comandă. Se dă clic dreapta pe una din etichetele Layout sau Model şi se selectează Plot din meniul contextual afişat.

Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Plot. În această casetă se vor putea stabili condiţiile de plotare.

Stiluri de plotare
Stilul de plotare este o proprietate a obiectelor din desen, similară tipului de linie sau culorii. Un stil de plotare poate fi atribuit unui obiect sau unui layer şi determină modul de plotare al obiectelor din desen. Prin intermediul stilului de plotare se poate controla modul în care apar în pagină grosimile de linii, culorile, tipurile de linii, îmbinarea liniilor, capetele liniilor, etc. Tabelele de stiluri de plotare colectează grupurile de stiluri de plotare. În caseta de dialog Plot Style Manager apar toate tabelele cu stiluri de plotare disponibile. 74

În Plot Style Manager pot fi adăugate, şterse, redenumite, copiate, şi editate tabele cu stiluri de plotare. Există două tipuri de stiluri de plotare: stiluri dependente de culoare şi stiluri denumite. Un desen poate utiliza un singur tabel cu stiluri de plotare. Odată setat, acesta poate fi modificat sau schimbat cu altul. În cazul tabelelor cu stiluri de plotare dependente de culoare, culoarea obiectului determină modul în care acesta va fi plotat. Stilurile de plotare nu se pot atribui direct obiectelor, în schimb obiectelor li se poate schimba culoarea pentru a fi imprimate conform dorinţei utilizatorului. Tabelele cu stiluri de plotare denumite utilizează stiluri de plotare atribuite direct obiectelor şi layerelor. Utilizarea acestora permite plotarea diferită a fiecărui obiect din desen, independent de culoarea sa.

Selectarea unui proces înainte de a începe lucrul în AutoCAD
Crearea desenelor cu o singură vedere (în Model Space)
Dacă se intenţionează crearea unui desen 2D cu o singură vedere, acesta se poate realiza integral în Model Space. Plotarea se poate face tot din model space . Acesta este modul clasic de realizare a unui desen. Metoda este simplă dar are câteva limitări:    Se poate utiliza doar în cazul desenelor 2D Nu suportă vederi multiple şi setări ale layerelor dependente de vedere Scalarea adnotărilor şi chenarelor necesită efectuarea de calcule.

Prin această metodă obiectele geometrice vor fi desenate întotdeauna la scara 1:1, iar textele, dimensiunile şi alte note, la o scară ce va apărea la dimensiunea corectă în desenul plotat. În acest caz procesul de realizare a desenului cuprinde următoarele etape:   Determinarea unităţii de măsură: În această etapă utilizatorul decide ce reprezintă fiecare unitate din spaţiul model (1’’, 1mm, 1km, etc.) Setarea stilului de afişare a unităţilor din desen: Se tastează în linia de comandă UNITS sau se accesează comanda Units din meniul Format. Stilul uzual pentru unităţile de măsură este „decimal”. Setarea scării pentru adnotări şi blocuri: Înainte de începerea procesului de desenare, utilizatorul ar trebui sa seteze scara pentru dimensiuni, adnotări şi blocuri. Această operaţie oferă garanţia că dimensiunile, adnotările şi blocurile vor avea mărimea corectă la plotare. Este necesară setarea scării pentru:   Text: Mod de accesare: STYLE în linia de comandă sau comanda Text Style din meniul Format. Se va deschide o casetă de dialog în care se va seta înălţimea caracterului. Dimensiuni: Se va seta variabila de sistem DIMSCALE. Aceasta stabileşte raportul între mărimile elementelor componente ale dimensiunii (săgeţi, distanţa de la text la linia de dimensiune, înălţimea textului) Stiluri de linii: Se va seta scara pentru tipurile de linii discontinui cu ajutorul variabilelor de sistem CELTSCALE şi LTSCALE. Haşuri: Se va seta scara pentru modelele de haşuri în caseta de dialog Hatch and Gradient sau cu ajutorul variabilei de sistem HPSCALE. Blocuri: Scara de inserare pentru blocuri se stabileşte în caseta de dialog Insert

   

Determinarea factorului de scară pentru plotare: Pentru plotarea din Model Space se calculează factorul exact de scalare transformând scara desenului într-un raport de forma 1:n. Acest raport compară unităţile plotate cu unităţile din desen. Ex: scara de plotare pentru raportul 1cm = 1m este 100.

Crearea desenelor cu vederi multiple
Paper Space este un mediu de lucru în care pot fi specificate dimensiunile formatului, se poate adăuga un chenar cu cartuş, se pot afişa vederi multiple ale modelului desenat, şi se pot crea dimensiuni şi note. Desenarea se va face în Model Space, iar plotarea se va face într-un layout, în Paper Space. De regulă un desen nou include la creare două pagini layout, numite Layout1 şi Layout2. Există mai multe metode pentru a crea layouturi noi: 75

On – Activează viewportul selectat. Corner of Viewport – se specifică primul colţ al unui viewport rectangular. Într-un layout se poate crea un singur viewport sau mai multe. Atunci când se crează un layout cu ajutorul expertului utilizatorului i se va cere să introducă pe rând setările pentru layout:        Numele layoutului Imprimanta asociată layoutului Dimensiunile hârtiei pe care se va imprima conţinutul layoutului Orientarea desenului pe hârtie Un chenar Informaţii pentru setarea viewporturilor O locaţie pentru dispunerea viewporturilor în desen. Off – Dezactivează viewportul selectat. Pentru crearea viewporturilor într-un layout se utilizează una din comenzile MVIEW sau VPORTS. la fel ca la orice obiect desenat. Viewporturile inactive nu afişează nimic. Pentru a activa un alt viewport atunci când sunt deja active 64 viewporturi se va dezactiva un viewport activ cu opţiunea OFF. Se dă clic pe butonul Single Viewport în bara de instrumente Viewports. Se introduce comanda MVIEW în linia de comandă.    Adăugarea unui layout nou fără setări şi specificarea ulterioară a setărilor în Page Setup Manager. în funcţie de modul de setare al variabilei de sistem MAXACTVP. Un viewport activ afişează obiectele desenate în Model Space. Utilizarea expertului de creare a layouturilor (Create Layout Wizard) pentru a crea un layout şi a-i stabili setările. Se dă clic dreapta pe una din etichetele Model sau Layout şi se selectează din meniul contextual una din comenzile New Layout sau From Template Meniul contextual amintit mai sus conţine de asemenea comenzi pentru copierea. mutarea. Pentru a accesa comanda Layout se procedează în unul din următoarele moduri:     Meniul Insert  Layout  New Layout sau Layout from Template… sau Create Layout Wizard Se dă clic pe butonul New Layout instrumente Layouts. Pentru a redimensiona un viewport se utilizează gripurile. apoi cel de-al doilea colţ pe diagonală cu primul. Mod de accesare al comenzii MVIEW:      Meniul View  Viewports  1 Viewport. redenumirea sau ştergerea layouturilor. Acest layer se poate dezactiva astfel încât chenarele viewporturilor să nu apară la plotare. viewporturilor li se pot modifica dimensiunile şi proprietăţile. Acestea pot avea dimensiuni forme şi aranjamente diverse.  76 . Odată create. Într-un layout pot fi active maxim 64 viewporturi. Importarea unui layout dintr-un şablon (un fişier cu extensia DWT) sau din alt desen (fişier cu extensia DWT). Se pot utiliza comenzile COPY şi ARRAY pentru multiplica viewporturile într-un layout. Acţiune: Va fi solicitată introducerea primului colţ al unui viewport sau alegerea unei opţiuni dintr-un set. Este important ca viewporturile să fie create într-un layout separat. Setările făcute cu ajutorul expertului se pot modifica ulterior în caseta de dialog Page Setup. pot fi scalate sau mutate. Copierea unui layout împreună cu setările sale din desenul curent. sau pe butonul Layout from Template din bara de Se introduce comanda LAYOUT în linia de comandă.

scara şi vizibilitatea fiecărei vederi în fiecare viewport din layout. Această operaţie este utilă atunci când se introduc note şi dimensiuni în layout şi se doreşte păstrarea dimensiunilor şi distanţelor relative în raport cu obiectele din Model Space. Se dezactivează layerul ce conţine viewporturile.       Într-un layout se poate comuta între modurile Model Space şi Paper Space printr-una din următoarele metode:    Dacă utilizatorul lucrează în Paper Space poate trece în Model Space în viewportul respectiv dacă dă clic dublu într-un viewport din layout. Dacă layoutul a fost creat cu ajutorul comenzii Insert  Layout  Create Layout Wizard. Se adaugă dimensiuni şi note în layout dacă este necesar. suprafaţa ce se va plota.3. 3 sau 4 viewporturi. salvată cu ajutorul comenzii VPORTS. În acest caz viewportul va ocupa întreaga fereastră a aplicaţiei. dimensiunile hârtiei. cu excepţia cazului în care s-a început desenul cu un şablon ce are deja un chenar. Se dă clic pe butonul Single Viewport în bara de instrumente Viewports. Va fi afişată caseta de dialog Viewports.          Mod de accesare al comenzii VPORTS: Se introduce comanda VPORTS în linia de comandă. Atunci când se utilizează un layout pentru plotare este necesară urmarea unei serii de paşi în procesul de realizare a desenului:     Se creează desenul în Model Space. Atunci când se fac schimbări semnificative într-un viewport din Layout în Model Space. Lock – Împiedică aplicarea comenzilor Pan şi Zoom atunci când se lucrează în layout în Model Space. se poate salva dispunerea curentă a viewporturilor şi restaura ulterior. Shadeplot – specifică modul de plotare al viewporturilor (aşa cum este afişat. Se stabilesc setările paginii în layout: plotterul sau imprimanta. cu stiluri vizuale sau cu setări de renderizare). scara de plotare şi orientarea desenului. Poligonal – Se va crea o formă neregulată ce va deveni conturul unui nou viewport. viewportul umple fereastra aplicaţiei. Se dă clic pe pagina unui Layout. la fel ca şi în Model Space. Se inserează un chenar în layout. chenarul se putea selecta din faza de creare a layoutului. Restore – Restaurează configuraţia viewporturilor. sau se doreşte prevenirea unor modificări accidentale ale factorului de scalare a vederii. Se creează viewporturile şi se poziţionează în layout. în care se poate selecta numărul şi aranjamentul noilor viewporturi. sau dând clic pe butonul din bara de stare. Blocarea vieportului nu împiedică editarea obiectelor în Model Space din layout Object – Se va selecta o polilinie închisă ce va deveni conturul unui nou viewport. Se plotează layoutul. permiţând o 77 . În această casetă. Fit – Va fi creat un viewport ce umple un layout până la marginea suprafeţei maxime de printare. Se creează un layer nou pentru viewporturile din layout. Dacă utilizatorul lucrează în Model Space poate trece în Paper Space dacă dă clic dublu în afara viewportului.4 – suprafaţa specificată de utilizator va fi divizată în 2. Meniul View  Viewports  New Viewports. 2. Atunci când fonful hârtiei şi afişarea suprafeţei de printare sunt dezactivate. se recomandă fie comutarea în pagina Model Space. Se stabilesc orientarea. Se poate comuta între viewporturi în modul Model Space dacă se dă clic dublu în alt viewport sau se foloseşte combinaţia de taste CTRL+R. fie maximizarea viewportului cu comanda VPMAX.

având activat modul Model Space în viewportul curent. Operaţia de îngheţare selectivă a layerelor se face în caseta de dialog Layer Manager. se dă clic pe butonul sau se lansează comanda VPMIN în linia de comandă. Cu ajutorul comenzii MVSETUP introdusă în linia de comandă se pot alinia vederile în viewporturi diferite sau se pot roti vederile în viewporturi. Pentru revenirea la nivelul de vizibilitate anterior. astfel încât se pot vedea obiecte diferite în viewporturi diferite. fie se inserează layoutul salvat într-un anumit desen cu ajutorul paletei Design Center. fie se creează un şablon din desenul care conţine layoutul salvat şi se utilizează pentru crearea de noi desene. Layoturile se salvează odată cu desenele în care au fost create şi pot fi reutilizate la o dată ulterioară. din bara de stare Un beneficiu major în lucrul cu viewporturi multiple în layouturi constă în faptul că layerele se pot îngheţa separat în fiecare viewport.editare uşoară. 78 . Pentru a utiliza un layout salvat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful