P. 1
AutoCAD 2007

AutoCAD 2007

|Views: 1,753|Likes:
Published by gpricope

More info:

Published by: gpricope on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

Sections

 • Iniţiere în utilizarea calculatorului
 • Accesarea informaţiei – interfaţa grafică in Windows:
 • Interfaţa AutoCAD
 • Organizarea spaţiului de lucru
 • Mijloace de asistenţă
 • Crearea unui desen
 • Deschiderea desenelor
 • Salvarea şi exportul desenelor
 • Repararea, restaurarea şi recuperarea desenelor
 • Fişiere standard
 • Controlul vederilor în desen
 • Utilizarea mausului cu rotiţă
 • Comanda Pan
 • Pan Realtime
 • Pan Point
 • Comanda Zoom
 • Zoom Realtime
 • Zoom Original
 • Zoom Extents
 • Zoom All
 • Zoom Center
 • Zoom Previous
 • Zoom Dynamic
 • Zoom Scale
 • Folosirea vederii aeriene
 • Salvarea şi restaurarea vederilor
 • Lucrul cu mai multe vederi în aceeaşi fereastră
 • Comenzi pentru reîmprospătarea imaginii
 • Comanda Redraw
 • Comanda Regen
 • Comanda Regen All
 • Lucrul cu obiecte în AutoCAD
 • Proprietăţi ale obiectelor
 • Lucrul cu layere
 • Crearea unui layer
 • Blocarea layerelor
 • Controlul vizibilităţii layerelor
 • Afişarea dinamică a layerelor în AutoCAD 2007
 • Filtrarea layerelor
 • Salvarea, restaurarea, exportul şi importul setărilor pentru layere
 • Lucrul cu culori
 • Tipuri de linii
 • Controlul grosimii liniilor
 • Controlul afişării obiectelor suprapuse
 • Utilizarea instrumentelor de precizie
 • Utilizarea coordonatelor şi a sistemelor de coordonate
 • Comanda ID Point
 • Introducerea coordonatelor
 • Sisteme de coordonate
 • Modul dinamic de introducere a datelor
 • Aderarea la locaţii situate pe obiecte (Object Snap)
 • Restricţionarea deplasării cursorului
 • Comenzi de selectare
 • Corectarea erorilor
 • Ştergerea obiectelor
 • Utilizarea funcţiilor de decupare, copiere şi lipire din Windows
 • Desenarea obiectelor geometrice
 • Desenarea liniilor
 • Desenarea cercurilor
 • Desenarea arcelor de cerc
 • Desenarea poliliniilor
 • Desenarea dreptunghiurilor
 • Desenarea poligoanelor regulate
 • Desenarea multiliniilor
 • Desenarea elipselor
 • Desenarea curbelor spline
 • Desenarea punctelor de referinţă şi a liniilor de construcţie
 • Desenarea punctelor
 • Comanda XLine
 • Comanda Ray
 • Desenarea torurilor
 • Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Region
 • Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Boundary:
 • Crearea norilor pentru marcarea reviziilor
 • Modificarea obiectelor desenate
 • Deplasarea, rotirea şi alinierea obiectelor
 • Comanda Move
 • Comanda Change Space (AutoCAD 2007)
 • Comanda Rotate
 • Comanda Align
 • Operaţii de copiere a obiectelor
 • Comanda Copy
 • Comada Array
 • Comanda Offset
 • Modificarea formei şi dimensiunii obiectelor
 • Comanda Trim
 • Comanda Extend
 • Comanda Lenghten
 • Comanda Stretch
 • Comanda Scale
 • Rotunjirea, teşirea, întreruperea sau îmbinarea obiectelor
 • Comanda Fillet
 • Comanda Break
 • Comanda Join
 • Modificarea obiectelor desenate (continuare)
 • Crearea şi utilizarea blocurilor
 • Crearea blocurilor
 • Inserarea blocurilor
 • Blocuri cu atribute
 • Modificarea blocurilor
 • Disocierea obiectelor componente (Explodarea)
 • Utilizarea gripurilor pentru a edita obiectele
 • Specificarea de intervale pe obiecte
 • Comanda Measure
 • Comanda Divide
 • Editarea unor obiecte complexe
 • Modificarea poliliniilor
 • Editarea curbelor spline
 • Note şi etichete
 • Texte pe o singură linie
 • Texte organizate pe mai multe linii
 • Texte cu linie de indicaţie
 • Importul textelor din fişiere externe
 • Utilizarea câmpurilor în texte
 • Stiluri de texte
 • Dimensiuni şi toleranţe
 • Stiluri de dimensionare
 • Setarea scării pentru dimensiuni
 • Crearea dimensiunilor
 • Dimensiuni liniare
 • Dimensiuni şi toleranţe (continuare)
 • Dimensiuni radiale
 • Dimensiuni unghiulare
 • Dimensiunile pe coordonate
 • Dimensionarea lungimii arcurilor
 • Modificarea dimensiunilor existente
 • Adăugarea toleranţelor geometrice
 • Tabele
 • Plotarea desenelor
 • Pregătirea desenelor pentru plotare
 • Stiluri de plotare
 • Selectarea unui proces înainte de a începe lucrul în AutoCAD
 • Crearea desenelor cu o singură vedere (în Model Space)
 • Crearea desenelor cu vederi multiple

Cuprins

CUPRINS ................................................................................................................................................... 1 LECŢIA 1 .................................................................................................................................................. 5 INIŢIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI.............................................................................................. 5 ACCESAREA INFORMAŢIEI – INTERFAŢA GRAFICĂ IN WINDOWS: ............................................................. 5 APLICAŢII CAD .......................................................................................................................................... 5 INTERFAŢA AUTOCAD............................................................................................................................... 5 ORGANIZAREA SPAŢIULUI DE LUCRU ......................................................................................................... 7 MIJLOACE DE ASISTENŢĂ ........................................................................................................................... 8 COMENZI ŞI VARIABILE DE SISTEM. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE INTRODUCERE A DATELOR.......... 8 CREAREA UNUI DESEN ................................................................................................................................ 9 DESCHIDEREA DESENELOR ........................................................................................................................ 9 SALVAREA ŞI EXPORTUL DESENELOR ...................................................................................................... 10 REPARAREA, RESTAURAREA ŞI RECUPERAREA DESENELOR ................................................................... 10 FIŞIERE STANDARD ................................................................................................................................... 10 LECŢIA 2 ................................................................................................................................................ 12 CONTROLUL VEDERILOR ÎN DESEN .......................................................................................................... 12 UTILIZAREA MAUSULUI CU ROTIŢĂ ...................................................................................................... 12 COMANDA PAN .................................................................................................................................... 12 Pan Realtime ................................................................................................................................. 12 Pan Point ....................................................................................................................................... 12 COMANDA ZOOM ................................................................................................................................. 12 Zoom Realtime .............................................................................................................................. 12 Zoom Original ............................................................................................................................... 13 Zoom Extents ................................................................................................................................ 13 Zoom All ....................................................................................................................................... 13 Zoom Center ................................................................................................................................. 13 Zoom Previous .............................................................................................................................. 13 Zoom Dynamic.............................................................................................................................. 14 Zoom Scale ................................................................................................................................... 14 Folosirea vederii aeriene ................................................................................................................ 14 SALVAREA ŞI RESTAURAREA VEDERILOR ............................................................................................. 14 LUCRUL CU MAI MULTE VEDERI ÎN ACEEAŞI FEREASTRĂ ...................................................................... 15 COMENZI PENTRU REÎMPROSPĂTAREA IMAGINII ................................................................................... 15 Comanda Redraw .......................................................................................................................... 15 Comanda Regen ............................................................................................................................ 15 Comanda Regen All ...................................................................................................................... 15 LUCRUL CU OBIECTE ÎN AUTOCAD ......................................................................................................... 16 PROPRIETĂŢI ALE OBIECTELOR ............................................................................................................ 16 LUCRUL CU LAYERE ............................................................................................................................. 16 Crearea unui layer ......................................................................................................................... 16 Blocarea layerelor.......................................................................................................................... 17 Controlul vizibilităţii layerelor ....................................................................................................... 17 Afişarea dinamică a layerelor în AutoCAD 2007 ........................................................................... 18 Filtrarea layerelor .......................................................................................................................... 18 Salvarea, restaurarea, exportul şi importul setărilor pentru layere ................................................... 18 LUCRUL CU CULORI.................................................................................................................................. 19 TIPURI DE LINII ......................................................................................................................................... 19 CONTROLUL GROSIMII LINIILOR.............................................................................................................. 20 CONTROLUL AFIŞĂRII OBIECTELOR SUPRAPUSE ..................................................................................... 21
1

LECŢIA 3 ................................................................................................................................................ 22 UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE PRECIZIE .......................................................................................... 22 UTILIZAREA COORDONATELOR ŞI A SISTEMELOR DE COORDONATE ...................................................... 22 Comanda ID Point ......................................................................................................................... 22 Introducerea coordonatelor ............................................................................................................ 22 Sisteme de coordonate ................................................................................................................... 23 MODUL DINAMIC DE INTRODUCERE A DATELOR ................................................................................... 24 ADERAREA LA LOCAŢII SITUATE PE OBIECTE (OBJECT SNAP)................................................................ 25 RESTRICŢIONAREA DEPLASĂRII CURSORULUI ....................................................................................... 26 COMENZI DE SELECTARE ŞI ŞTERGERE .................................................................................................... 27 COMENZI DE SELECTARE ...................................................................................................................... 27 CORECTAREA ERORILOR ...................................................................................................................... 29 ŞTERGEREA OBIECTELOR ..................................................................................................................... 31 UTILIZAREA FUNCŢIILOR DE DECUPARE, COPIERE ŞI LIPIRE DIN WINDOWS ........................................... 31 LECŢIA 4 ................................................................................................................................................ 32 DESENAREA OBIECTELOR GEOMETRICE.................................................................................................. 32 DESENAREA LINIILOR .......................................................................................................................... 32 DESENAREA CERCURILOR .................................................................................................................... 32 DESENAREA ARCELOR DE CERC............................................................................................................ 32 DESENAREA POLILINIILOR.................................................................................................................... 33 DESENAREA DREPTUNGHIURILOR ........................................................................................................ 34 DESENAREA POLIGOANELOR REGULATE ............................................................................................... 35 DESENAREA MULTILINIILOR ................................................................................................................. 35 DESENAREA ELIPSELOR........................................................................................................................ 36 DESENAREA CURBELOR SPLINE ............................................................................................................ 37 SCHIŢAREA CU MÂNA LIBERĂ .............................................................................................................. 38 DESENAREA PUNCTELOR DE REFERINŢĂ ŞI A LINIILOR DE CONSTRUCŢIE............................................... 38 Desenarea punctelor ...................................................................................................................... 38 Comanda XLine ............................................................................................................................ 39 Comanda Ray ................................................................................................................................ 39 DESENAREA TORURILOR ...................................................................................................................... 39 CREAREA ŞI COMBINAREA SUPRAFEŢELOR ........................................................................................... 40 Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Region ........................................................................... 40 Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Boundary: ...................................................................... 40 CREAREA NORILOR PENTRU MARCAREA REVIZIILOR ............................................................................ 40 LECŢIA 5 ................................................................................................................................................ 41 MODIFICAREA OBIECTELOR DESENATE ................................................................................................... 41 DEPLASAREA, ROTIREA ŞI ALINIEREA OBIECTELOR............................................................................... 41 Comanda Move ............................................................................................................................. 41 Comanda Change Space (AutoCAD 2007)..................................................................................... 41 Comanda Rotate ............................................................................................................................ 41 Comanda Align ............................................................................................................................. 42 OPERAŢII DE COPIERE A OBIECTELOR ................................................................................................... 42 Comanda Copy .............................................................................................................................. 42 Comada Array ............................................................................................................................... 43 Comanda Offset ............................................................................................................................ 44 MODIFICAREA FORMEI ŞI DIMENSIUNII OBIECTELOR ............................................................................. 45 Comanda Trim .............................................................................................................................. 45 Comanda Extend ........................................................................................................................... 46 Comanda Lenghten........................................................................................................................ 46 Comanda Stretch ........................................................................................................................... 47 Comanda Scale .............................................................................................................................. 47
2

ROTUNJIREA, TEŞIREA, ÎNTRERUPEREA SAU ÎMBINAREA OBIECTELOR ................................................... 47 Comanda Fillet .............................................................................................................................. 47 Comanda Break ............................................................................................................................. 48 Comanda Join ................................................................................................................................ 48 LECŢIA 6 ................................................................................................................................................ 50 MODIFICAREA OBIECTELOR DESENATE (CONTINUARE) .......................................................................... 50 CREAREA ŞI UTILIZAREA BLOCURILOR ................................................................................................. 50 Crearea blocurilor .......................................................................................................................... 50 Inserarea blocurilor ........................................................................................................................ 51 Blocuri cu atribute ......................................................................................................................... 52 MODIFICAREA BLOCURILOR ................................................................................................................. 53 DISOCIEREA OBIECTELOR COMPONENTE (EXPLODAREA) ...................................................................... 54 UTILIZAREA GRIPURILOR PENTRU A EDITA OBIECTELE ......................................................................... 54 SPECIFICAREA DE INTERVALE PE OBIECTE ............................................................................................ 54 Comanda Measure ......................................................................................................................... 54 Comanda Divide ............................................................................................................................ 55 EDITAREA UNOR OBIECTE COMPLEXE................................................................................................... 55 Modificarea poliliniilor .................................................................................................................. 55 Editarea curbelor spline ................................................................................................................. 57 LECŢIA 7 ................................................................................................................................................ 59 HAŞURI ..................................................................................................................................................... 59 NOTE ŞI ETICHETE .................................................................................................................................... 60 TEXTE PE O SINGURĂ LINIE .................................................................................................................. 60 TEXTE ORGANIZATE PE MAI MULTE LINII .............................................................................................. 61 TEXTE CU LINIE DE INDICAŢIE .............................................................................................................. 61 IMPORTUL TEXTELOR DIN FIŞIERE EXTERNE ......................................................................................... 62 UTILIZAREA CÂMPURILOR ÎN TEXTE ..................................................................................................... 62 STILURI DE TEXTE ................................................................................................................................ 62 DIMENSIUNI ŞI TOLERANŢE ...................................................................................................................... 63 STILURI DE DIMENSIONARE .................................................................................................................. 64 SETAREA SCĂRII PENTRU DIMENSIUNI .................................................................................................. 65 CREAREA DIMENSIUNILOR ................................................................................................................... 65 Dimensiuni liniare ......................................................................................................................... 65 LECŢIA 8 ................................................................................................................................................ 68 DIMENSIUNI ŞI TOLERANŢE (CONTINUARE) ............................................................................................. 68 Dimensiuni radiale ........................................................................................................................ 68 Dimensiuni unghiulare................................................................................................................... 69 Dimensiunile pe coordonate........................................................................................................... 69 Dimensionarea lungimii arcurilor................................................................................................... 69 MODIFICAREA DIMENSIUNILOR EXISTENTE .......................................................................................... 70 ADĂUGAREA TOLERANŢELOR GEOMETRICE ......................................................................................... 70 TABELE ..................................................................................................................................................... 71 PLOTAREA DESENELOR ............................................................................................................................ 72 PREGĂTIREA DESENELOR PENTRU PLOTARE ......................................................................................... 72 PLOTAREA DESENELOR ........................................................................................................................ 74 Stiluri de plotare ............................................................................................................................ 74 SELECTAREA UNUI PROCES ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRUL ÎN AUTOCAD .............................................. 75 CREAREA DESENELOR CU O SINGURĂ VEDERE (ÎN MODEL SPACE) ........................................................ 75 CREAREA DESENELOR CU VEDERI MULTIPLE ........................................................................................ 75
3

4 .

flash memory.  Denumire (nume. SolidEdge (Unigrafics). SolidWorks (Dassault Systemes).5 Aplicaţii CAD: AutoCAD. ea permite deschiderea si afişarea simultană a mai multor desene. În meniul Windows din bara de meniuri există comenzi specifice pentru modul de afişare a acestora. orientation. etc. 5 .Lecţia 1 Iniţiere în utilizarea calculatorului   Stocarea şi organizarea informaţiei în calculator: o Stocarea informaţiei :  Hard disk. location and run-out ISO 13567:1998 Technical product documentation -. CD-ROM. Comenzile pot fi lansate prin intermediul interfeţei programului. modele 3D.Organization and naming of layers for CAD ISO 128-21:1997 Technical drawings -.Geometrical tolerancing Tolerances of form.Part 21: Preparation of lines by CAD systems ANSI Y14. Există standarde si norme specifice:     ISO 1101: 2004 : Geometrical Product Specifications (GPS) .extensie. memory stick. Catia. Toate operaţiile în AutoCAD sunt generate cu ajutorul comenzilor.General principles of presentation -. Pentru ca AutoCAD este o aplicaţie multidocument. Organizarea logică o Partiţii logice o Fişierele – unitatea elementară de memorare a informaţiei. şabloane. liste de materiale. extensia are un rol in recunoaşterea fişierului de către aplicaţia care urmează să-l deschidă)  Adresa (partiţia:\calea\nume fişier) o Foldere – structura arborescenta. Fereastra aplicaţiei:  Spaţiul de lucru: o o Când nu este nici un fişier deschis. Accesarea informaţiei – interfaţa grafică in Windows: My Computer: o descriere o Windows Explorer (mod de accesare (clic dreapta pe My Comp sau Folders in Bara de instrumente din My Comp) Operaţii cu fişiere si foldere: o Creare fişier nou (CTRL+N) o Copiere (CTRL+C) o Decupare (CTRL+X) o Lipire (CTRL+V) o Ştergere (DELETE) o Anulare (CTRL+Z) o Refacere (CTRL +Y) Aplicaţii CAD Proiectarea asistată de calculator (Computer Aided Design) presupune utilizarea unor aplicaţii specializate pentru întocmirea si organizarea documentaţiilor tehnice (desene.). este absolut gol Când există desene deschise care sa nu fie minimizate. Pro/Engineer Interfaţa AutoCAD In AutoCAD se lucrează cu comenzi si variabile de sistem. Inventor(Autodesk). Floppy-disk. spaţiul de lucru este ocupat de ferestrele acestora.

Acesta poate fi recunoscut prin caracteristicile accentuate ale barei de titlu din fereastra proprie. exporta sau importa palete. minimizarea si închiderea ferestrei principale a aplicaţiei. Paleta Design Center: reprezintă un instrument deosebit de puternic pentru utilizatorii AutoCAD. (demonstraţie) prin selectarea unor elemente din paleta Design Center si tragerea acestora in subpagina activă a paletei de instrumente. texte. sau atunci când utilizatorul selectează un element din spaţiul de lucru cu clic dublu. Comenzile pot fi şterse. Obiectele din spaţiul hârtie (linii. cu ajutorul comenzii Customize Palettes din meniul contextual. Se pot adăuga comenzi noi:    o prin selectarea unor elemente din spaţiul de lucru si tragerea acestora in subpagina activa a paletei de instrumente. şterge. copiate sau decupate si lipite pe alte subpagini. Barele de instrumente: Pot fi ancorate de jur împrejurul spaţiului de lucru sau pot fi dispuse in orice poziţie pe suprafaţa spaţiului de lucru. Comutarea intre model space si paper space se face in mai multe moduri:     o o Prin tab-uri Dând clic în bara de stare. Aici se plasează de regulă chenarul (title block). etc. In paper space pot exista mai multe pagini (layouts) cu continut diferit dar care sunt create pe baza continutului din model space. reţea sau internet si 6 o . moment in care comanda respectivă va fi lansată.   Bara de meniuri: conţine comenzile cele mai importante grupate pe meniuri după criterii tematice. titlul fiecăruia va apărea in bara de titlu a ferestrei proprii. doar unul va fi activ. cu butonul stâng al mausului menţinut apăsat. redenumi. Conţin butoane prin acţionarea cărora se pot lansa comenzi. Indiferent de cate desene sunt afişate simultan. Dacă sunt afişate simultan mai multe desene in fereastra principala a aplicaţiei. (demonstraţie) cu comanda Customize Comands din meniul contextual. in caseta pe care scrie MODEL/PAPER Clic dublu intr-un viewport in paper space. se dimensionează si se adaugă note. Se recomandă ca barele de instrumente care conţin casete de selecţie sa fie afişate in poziţie orizontală. redenumite. mai puţin pe butoanele din partea dreaptă a barei de titlu. Fly-out bars sunt bare de instrumente incluse in alte bare de instrumente. Paletele: pot fi organizate de către utilizator după nevoile proprii si pot fi amplasate si redimensionate după dorinţă. o Paletele de instrumente sunt grupate într-o singură fereastră organizată in subpagini. In poziţie verticală casetele de selecţie nu sunt afişate. Butoanele care determină afişarea unor bare fly-out au un triunghi negru in coltul din dreapta jos. Comutarea de la o fereastră la alta se face dând clic oriunde in fereastra ce se doreşte a fi activata. Permite accesul la conţinutul oricărui desen din calculator. setari si nume propriu. Fereastra desenului – elemente: o o Spaţiul model (model space) este un spaţiu virtual tridimensional în care obiectele sunt desenate la scara 1:1. Fiecare layout are continut. Se deplasează mausul in acest mod pe imaginea butonului dorit din bara fly-out afişata. etc. Acestea sunt afişate atunci când cursorul de maus se poziţionează pe butonul respectiv. sau fly-out bars. cu ajutorul meniului contextual (clic dreapta). Butoanele pentru redimensionarea. Spaţiul hârtie (paper space) este un spaţiu exclusiv bidimensional reprezentând oglinda viitorului document pe suport de hârtie. care poate fi modificat de către utilizator după dorinţa. Bara de titlu: Afişează numele aplicaţiei urmat de numele si adresa fişierului activ in fereastră. apoi se eliberează butonul mausului. se creează ferestrele pentru vederi (viewport). Se pot adăuga. cote. Poate fi afişataă permanent. Fiecare subpagină reprezintă o paletă si conţine un grup de comenzi.) sunt complet independente de cele din spaţiul model. (demonstraţie)   Paleta Proprietăţi: afişează proprietăţile elementelor selectate in spaţiul de lucru.

numarul de linii afisate. sau se deschide fereastra Customize Interface in cere se pot face modificări la bara de meniuri. barele de instrumente si combinatiile de taste. fie cu comanda Options din meniul Tools. indicaţii privind comanda deasupra căreia se afla poziţionat cursorul (apar la câteva secunde după poziţionarea cursorului) fereastra coordonatelor o serie de butoane ce activează moduri de lucru specifice in AutoCAD un buton pentru legături internet (Comunication Center) un buton de blocare/deblocare a poziţiei barelor de instrumente si ferestrelor. în pagina Display se pot modifica elemente caracteristice ale ferestrei desenului si liniei de comanda. fonturi). Aceasta. Observaţie: O bună cunoaştere şi organizare a spaţiului de lucru este neapărat necesară pentru asigurarea unei productivităţi mărite in lucrul cu AutoCAD. culoarea si fontul textului. Exista comenzi si variabile de sistem care afiseaza valori si optiuni in linia de comandă. respectând sintaxa.  Fereastra text: este afişată la solicitarea utilizatorului. etc. in functie de versiunea de AutoCAD. poziţia ferestrelor (Proprietăţi. delimitate prin linii separatoare. caracteristicile liniei de comandă. în care se pot selecta barele de instrumente care se doresc a fi afişate sau ascunse. Metode de organizare:   In meniul Tools din bara de meniuri există un submeniu numit Customize care conţine comenzi pentru organizarea spaţiului de lucru. text. cu ajutorul tastei F2 si are funcţii similare ferestrei de comandă. Cu clic dreapta in orice zonă destinată barelor de instrumente. afişarea. se va deschide un meniu contextual.) si introducerea lor in desenul curent. Va apărea o nouă fereastră de dialog. Design Center. layere. un buton de maximizare a ferestrei (clean screen)  Bara de stare: o o o o o o  Linia de comandă: În linia de comandă se introduc comenzi si parametri de la tastatură. culori. etc. Organizarea spaţiului de lucru Se referă la modul in care arată fereastra aplicaţiei (dimensiuni. Meniurile contextuale apar atunci când se apasă butonul drept al mausului.  Toate aceste elemente se pot modifica după caz. Prin ascunderea liniei de comanda acestea nu mai sunt accesibile. Ele sunt afişate în dreptul mausului şi conţinutul lor diferă in funcţie de selecţia activă sau de comanda în curs (dacă există).extragerea anumitor elemente din acesta (blocuri.). o o Paleta Dashboard: apare in AutoCAD 2007 si grupează sub forma unor panouri de control . comenzile uzuale. in care puteţi face selecţiile adecvate. aceasta listeaza in ordine cronologica toate comenzile lansate in sesiunea de lucru curenta. Este de regulă ancorată in partea inferioară a ferestrei principale a aplicaţiei. amplasarea si componenţa barelor şi paletelor de instrumente. Modul in care apar meniurile contextuale se poate modifica cu ajutorul comenzii Opţiuni din meniul Tools. In meniul View exista comanda Toolbars. Se accesează pagina User Preferences din caseta de dialog deschisă şi la Windows Standard Behavior se apasă butonul Right Click Customization. Elementele unui set de desene sunt pagini (layout) din paper space ale unui grup de fişiere dwg. 7   . Afişarea sau ascunderea ei se face cu ajutorul comenzii Command Line din meniul Tools sau cu combinaţia de taste CTRL+9. haşuri. In plus. Prin accesarea comenzii Options din meniul Tools. la pagina Display. Paleta Sheet Set: Cu ajutorul acestei palete se pot crea şi organiza desenele dintr-un set de desene.. Modificările se fac fie cu ajutorul mausului. aspectului sau conţinutului. din punct de vedere al poziţiei. deschide o fereastră în care se pot selecta barele de instrumente care se doresc a fi afisate (versiunile mai vechi). dimensiuni. componenţa barei de meniuri. Pentru linia de comandă se pot modifica pozitia. deasupra barei de stare. stiluri de linii.

comanda HELP deschide manualul de asistenţă existent in PC. text. Acestea sunt combinaţii de caractere uşor de reţinut . Z alias pentru ZOOM. AutoCAD are 2 spaţii de lucru predefinite (AutoCAD classic şi 3D Modeling). Comenzi şi variabile de sistem. in bara de stare va apărea un text explicativ pentru elementul respectiv. se poate modifica poziţia barelor. ce sunt specifice marii majorităţi a programelor din Windows şi îşi menţin valabilitatea şi în AutoCAD. 8 . CTRL+V pentru lipire . Întreruperea execuţiei unei comenzi se poate face în cazul în care urmează să se utilizeze o altă comandă în mod transparent. tan. CTRL+O pentru deschidere document. Ex: CP alias pentru COPY. casete (combo. etc. localizate in computer sau pe Internet. Utilizarea dispozitivelor de introducere a datelor Comenzile pot fi accesate cu ajutorul elementelor de interfaţă ale programului (butoane. Dacă se alege altă opţiune de construcţie. Repetarea ultimei comenzi se face prin apăsarea din nou a tastelor Enter. După scrierea numelui unei comenzi în linia de comandă se apasă tasta ENTER sau SPACEBAR). în dreptul fiecărei comenzi pentru care există o asemenea combinaţie. dacă acesta există. text. radius)]: În acest exemplu. se introduce de la tastatură prescurtarea dintre paranteze pentru opţiunea dorită. CTRL+X pentru decupare. apoi se dă clic pe controlul asupra căruia se solicită explicaţii sau se dă clic pe butonul Help. CTRL+N pentru document nou. Ex: Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan. Meniul Help – cuprinde o serie de comenzi ce lansează diverse instrumente de asistentă. casete (combo. De asemenea există o serie de comenzi care pot fi apelate cu combinaţii de taste. CTRL+Z pentru anulare. desenează. L alias pentru LINE. Nu se pot folosi transparent comenzile care selectează obiecte. Din aceste comenzi. se introduc coordonatele de la tastatură. Comanda HELP tastată in linia de comandă deschide manualul de asistenţă existent in PC. Observaţie: Este bine sa se afişeze doar barele de instrumente. CTRL+S pentru salvare. Bara de instrumente Workspace permite salvarea unui spaţiu de lucru nou şi comutarea între diversele spaţii de lucru existente. Spacebar. Barele afişate in mod inutil încarcă spaţiul de lucru si solicită memoria video a calculatorului. afişate între paranteze pătrate. (Descrierea pentru manualul de asistenţă) Tasta F1 deschide manualul de asistenţă existent in PC. după care utilizatorului i se va cere să introducă variabilele. dar utilizatorul îşi poate defini şi salva spaţii de lucru în funcţie de diversele sarcini pe care le are de îndeplinit. Mijloace de asistenţă Tool tips – prin poziţionarea cursorului asupra unui buton. sau se dă clic în desen în locul unde va fi centrul cercului. dialog) sau element de meniu. Comenzile care se pot folosi transparent sunt în general cele ce schimbă setările desenului (grid) sau cele legate de vizualizare (pan şi zoom). Cu ajutorul mausului. Unele comenzi uzuale au alias-uri. CTRL+Y pentru refacere. Fiecare comandă are un nume. La lansarea unei comenzi programul răspunde adesea cu un set de opţiuni. prin tragere. care prin tastare în linia de comandă determină lansarea unei anumite comenzi. etc.). apelează comanda respectivă. paletele si ferestrele care se utilizează in sesiunea de lucru respectivă. În casetele de dialog se acţionează butonul cu semnul ?. in dreptul acestuia va apărea o fereastră care va afişa pe scurt numele sau funcţia elementului respectiv. Indicaţii in bara de stare – prin poziţionarea cursorului asupra unui buton. Blocarea se realizează cu ajutorul butonului de blocare situat in partea dreaptă a barei de stare. bare de instrumente şi palete cu care utilizatorul lucrează într-un anumit context. dacă se doreşte construcţia cercului de centru dat. sau închid sesiunea de lucru. Combinaţiile de taste sunt afişate în bara de meniuri. În AutoCAD noţiunea de spaţiu de lucru (Workspace) defineşte un set de meniuri. paletelor de instrumente si ferestrelor daca acestea nu sunt blocate. Ex: CTRL+C pentru copiere. care prin tastare în linia de comandă. elemente de meniu. etc. dialog) sau element de meniu.

Dacă se doreşte renunţarea la execuţia unei comenzi lansate deja.000>: 1 Resuming LINE command Specify first point: În exemplul de mai sus s-a întrerupt execuţia comenzii de desenare LINE pentru a se seta reţeaua de puncte de ajutor prin spaţiere la un punct. cu combinaţia de taste CTRL+O cu clic dublu pe fişier din afara aplicaţiei prin tragerea cu cursorul mausului din afara ferestrei în fereastra principală a aplicaţiei din paleta Design Center Atunci când se lucrează în desene mari este utilă deschiderea parţială a desenelor. Utilizatorul îşi poate realiza combinaţii între tastele SHIFT. Acest lucru se realizează cu comanda Open. Acest lucru se realizează în versiunile de AutoCAD 2006 şi superioare în fereastra deschisă cu comanda Tools  Customize. Lista completă a tuturor variabilelor de sistem este afişată cu comanda SETVAR. haşuri.Pentru a folosi o comandă în mod transparent. va trebui ca variabila de sistem STARTUP sa aibă valoarea 1. Creare rapidă – Va fi creat un desen nou pe baza şablonului uzual.direcţia de plecare pentru măsurarea unghiurilor. Ex: Command: line Specify first point: 'grid >>Specify grid spacing (X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <0. de dimensiuni. După execuţia acestei comenzi. SHIFT+CTRL şi butoanele mausului pentru crearea unor aliasuri ale comenzilor des utilizate. sensul de măsurare a unghiurilor. Deschiderea desenelor Un desen creat anterior se poate deschide cu comanda OPEN din meniul File sau tastată în linia de comandă. în funcţie de valorile care li se atribuie. Unele pot fi modificate de către utilizator. cu butonul Open din bara de instrumente principală. tipuri de linii. logo-uri. etc. Crearea unui desen Există trei metode de începere a unui desen nou: Utilizarea unui expert – Pentru a putea accesa expertul. Variabilele de sistem sunt parametri care. Un şablon este un fişier cu extensia dwt ce conţine un set de setări standard. sau cu ajutorul combinaţiei de taste CTRL+N – va fi selectat un şablon furnizat odată cu programul AutoCAD sau salvat anterior de către utilizator . (demonstraţie) Crearea pe baza unui şablon se face prin selectarea comenzii NEW din Meniul File sau tastată în linia de comandă. Programul va afişa următorul simbol ">>" în faţa liniei de comandă pentru a cere parametrii de execuţie a comenzii lansate în mod transparent. Pentru aceasta fie este activată opţiunea „Show startup dialog box” pe pagina System a ferestrei de dialog ce se deschide cu comanda Options din meniul Tools. la pagina File în nodul Template Settings  Default Template File for Qnew să fie selectat şablonul uzual. se scrie în faţa sa în linia de comandă un apostrof „'” sau se alege pur şi simplu dintr-un meniu. stiluri de text. Acest lucru se realizează cu comanda Tools  Customize  Keyboard Shortcuts (în AutoCAD versiuni până la max 2005) sau cu comanda Tools  Customize pentru versiuni de AutoCAD 2006 şi superioare. chenare. Pentru aceasta va trebui ca în fereastra deschisă cu comanda Options. altele nu. Cu ajutorul expertului se definesc unităţile de măsură utilizate pentru lungimi şi unghiuri. Pentru crearea rapidă a unui fişier se accesează butonul Qnew din bara de instrumente principală sau se tastează în linia de comandă QNEW. Utilizatorii îşi pot crea şabloane proprii ce conţin de regulă setări pentru unităţile de măsură şi precizia acestora. precizia de afişare. setări ale mediului de lucru. limitele suprafeţei de desenare. după care s-a revenit la execuţia comenzii anterioare. se apasă tasta ESC. Variabilele de sistem pot fi modificate:    Prin tastarea numelui lor în linia de comandă Prin setări specifice în casete de dialog deschise cu diverse comenzi Prin accesarea unor butoane (cele din bara de stare) Utilizatorul îşi poate crea propriile combinaţii de taste pentru a lansarea rapidă a unor comenzi uzuale. fie se tastează STARTUP în linia de comandă şi se aplică valoarea 1. CTRL. programul va reveni la execuţia comenzii întrerupte anterior. Şablonul se creează ca un desen obişnuit iar fişierul respectiv se salvează cu extensia dwt. influenţează mediul de lucru. doar că după selectarea desenului în fereastra deschisă. se apasă săgeata       9 .

Dacă se alege însă comanda Save As din meniul File se va deschide fereastra de dialog pentru salvare. prin schimbarea extensiei în . stiluri de dimensionare sau text. sau în alte scopuri. Împreună cu acestea vor fi afişate şi fişierele bakup. Spre deosebire de fişierele . Pentru comunicarea cu alte aplicaţii se poate opta pentru salvarea în format dxf.sv$. Un desen poate fi salvat automat în timpul lucrului la intervale de timp ce pot fi modificate de utilizator. dacă conţine erori minore se poate repara prin simpla deschidere. Încărcarea se face cu comanda Partial Load din meniul File. dws şi dwt. Se pot exporta desene pentru a fi înglobate în documente generate cu alte aplicaţii:     dwf (pentru publicarea pe Internet). 10 . numite şi fişiere de salvare automată. În fereastra deschisă se aleg vederea şi elementele geometrice dorite. La instalare AutoCAD-ul este setat să verifice autenticitatea desenului deschis. Pentru desene extensia este dwg.sv$. Un desen se poate salva în versiunea curentă de AutoCAD sau într-una anterioară. se pot încărca în timpul lucrului elemente geometrice care n-au fost încărcate la deschiderea desenului. wmf pentru înglobarea desenelor in documente Office bmp – imagine sat.bak. Pentru salvarea unui desen ca şablon se foloseşte extensia dwt. precum si fişiere cu extensia sv$.bak. se revine la penultima versiune salvată. În acest scop se crează fişiere standard. restaurarea şi recuperarea desenelor Un fişier care conţine erori poate fi reparat cu ajutorul comenzii File menu » Drawing Utilities » Recover. Standardele servesc la o înţelegere mai bună şi mai uşoară a desenelor.din dreptul butonului Open şi se alege Partialy open. acesta rămâne şi poate fi utilizat. un fişier cu acelaşi nume şi extensia . în care există posibilitatea alegerii unei alte adrese şi a unui alt nume pentru fişier. tipuri de linii. Dacă se închide această fereastră fişierele nu se vor pierde ci pot fi afişate din nou cu comanda File  Drawing Utilities  Drawind Recovery Manager. Această opţiune se setează la pagina Open and Save din fereastra Opţiunui. Dacă un desen este deschis parţial. Dacă a avut loc o închidere neaşteptată a aplicaţiei. Pentru salvarea unui desen se alege calea. ori de câte ori are loc salvarea normală a desenului. Prin simpla înlocuire a extensiei bak cu extensia originală a desenului.dws. Salvarea şi exportul desenelor Salvarea manuală a unui desen se face cu comanda SAVE care deschide caseta de dialog pentru salvare. Restaurarea unei versiuni anterioare a unui fişier se poate face dacă în caseta de dialog Opţiuni la pagina Open and Save este selectată opţiunea creării de fişiere backup la fiecare salvare. Uneori un fişier corupt. stl pentru prelucrarea desenelor cu ajutorul altor programe (in cazul modelelor 3D) Pentru această operaţie se utilizează comanda Export din meniul File. se crează în acelaşi folder cu fişierul salvat. Fişiere standard Când se lucrează în colective de proiectare se doreşte păstrarea unei anumite unităţi în întocmirea desenelor. Dacă se folosesc backup-uri automate se poate salva versiunea anterioară a desenului într-un fişier cu extensia . cu extensia . Repararea se poate face total sau parţial în funcţie de erorile conţinute de fişier. In acest caz. Acest lucru este valabil pentru fişierele cu extensia dwg. se anulează opţiunea Display digital signature information în pagina Open and Save din fereastra Opţiuni. cunoscută din alte aplicaţii Windows. cu clic dreapta se afişează un meniu contextual ce permite deschiderea acestui fişier sau ştergerea sa. Fişierele sv$ se creează doar dacă este selectată opţiunea de salvare automată în caseta Opţiuni. Desenul este salvat automat într-un fişier cu extensia . Un desen salvat anterior dacă va fi salvat cu comanda SAVE va suprascrie veriunea salvată anterior. Desenatorul poate crea standarde pentru chenare. se stabileşte numele fişierului şi se alege extensia. se pot adăuga informaţii prin accesarea comenzii Properties din meniul File. La selectarea unui fişier din grupul respectiv. în care stabileşte obiectele ce vor fi verificate şi proprietăţile acestora.dwg. la fiecare salvare a desenului. Repararea. care sunt şterse la ieşirea normală din program. la redeschiderea acesteia va fi afişată o listă de desene care erau deschise în momentul închiderii aplicaţiei în sesiunea anterioară. Vederea obişnuită este EXTENTS. Această procedură măreşte timpul de deschidere a unui desen Pentru a evita ca acest lucru să se întâmple de fiecare dată când un desen este deschis. Pentru ca un desen să poată fi identificat mai uşor în vederea deschiderii. După deschidere acesta se salvează. dacă acestea există.

Se poate alege între remedierea neconformităţilor şi ignorarea acestora. acestea vor fi afişate. Pentru verificarea conformităţii desenului cu un anumit standard. dacă un layer nestandardizat este înlocuit cu altul standardizat. Spre exemplu. Standardele nu acoperă două aspecte:   Existenţa în desenul verificat a unor obiecte cu denumiri nestandard. create de Autodesk sau de alte companii. specificate de utilizator. se accesează comanda Tools  AutoCAD Standards  Check sau comanda Check din bara de instrumente AutoCAD Standards sau se tastează CHECKSTANDARDS în linia de comandă. Denumirea unui obiect din desen este similară cu cea din standard. împreună cu sugestii de remediere. acestea vor fi eliminate din desen. Când se repară probleme legate de obiecte cu nume nestandardizate. toate entităţile din layerul nestandardizat se vor regăsi în layerul standardizat. La AutoCAD se pot ataşa plugin-uri cu standarde.Pentru asocierea de fişiere standard la desenul curent se accesează comanda Tools  AutoCAD Standards  Configure sau comanda Configure din bara de instrumente AutoCAD Standards sau se tastează STANDARDS în linia de comandă. Odată asociat un desen cu un set de standarde. Toate entităţile asociate cu obiectele nestandardizate vor fi transferate unor obiecte standard înlocuitoare. să fie verificat periodic pentru conformitate cu standardele respective. Programul va verifica compatibilitatea setărilor. dar proprietăţile lor nu coincid. 11 . este bine ca pe măsură ce se lucrează la el. În cazul depistării unor neconformităţi.

Avantajul utilizării acestei funcţii constă în faptul că nu întrerupe desfăşurarea unei comenzi şi nu anulează selecţia curentă. Aceasta asigură o deplasare a suprafeţei desenului vizibilă în fereastră. în funcţie de sensul de rotire. Cu ajutorul grupului de comenzi ZOOM se poate realiza mărirea scării de vizibilitate a unei zone din desen.(demonstraţie) Pasul de mărire a scării de vizibilitate este controlat de variabila se sistem ZOOMFACTOR. PAN UP. RIGHT: deplasare în direcţia respectivă. În mod normal aceasta este setată la 10% dar utilizatorul o poate modifica după dorinţă. Fereastra pentru vederi aeriene: Accesarea comenzii: View  Aerial View Acţiune: Prin manipularea cursorului de maus în această fereastră se va realiza deplasarea şi modificarea scării de vizibilitate a desenului în fereastra principală a aplicaţiei. Avantajul utilizării acestei funcţii constă în faptul că nu întrerupe desfăşurarea unei comenzi şi nu anulează selecţia curentă. Comanda Pan Pan Realtime Accesarea comenzii:    PAN în linia de comandă View  Pan  Realtime Pan Realtime în bara de instrumente principală Acţiune: Va realiza deplasarea parţii vizibile a desenului în fereastră în direcţia de tragere a mausului. în funcţie de direcţia de tragere. se tastează ENTER fără a selecta nimic) View  Zoom  Realtime Zoom Realtime în bara de instrumente principală 12 . Comanda Zoom Zoom Realtime Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni.Lecţia 2 Controlul vederilor în desen Pentru controlul vederilor în desen utilizatorul are la dispoziţie două grupe de comenzi: PAN şi ZOOM. Utilizarea mausului cu rotiţă Rotirea liberă a rotiţei mausului va activa o funcţie din AutoCAD numită INTELLIZOOM. Aceasta aplică o mărire sau reducere a scării de vizibilitate a suprafeţei desenului vizibilă în fereastră. Coordonatele se pot introduce de la tastatură sau prin indicare cu mausul în spaţiul de lucru. Cu ajutorul grupului de comenzi PAN se poate realiza deplasarea suprafeţei din desen care este vizibilă în fereastra aplicaţiei în direcţia dorită. LEFT. tastând ZOOMFACTOR în linia de comandă şi aplicând o nouă valoare. Prin deplasarea mausului cu rotiţa apăsată se activează o funcţie din AutoCAD numită INTELLIPAN. Pan Point   -PAN în linia de comandă View  Pan  Point Acţiune: Va cere introducerea coordonatelor pentru două puncte: punctul de plecare şi noua poziţie a punctului de plecare. DOWN.

se tastează P şi ENTER) View  Zoom  Previous 13 . se tastează w şi ENTER) View  Zoom  Window Zoom Window în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Acţiune: Aplicaţia va cere indicarea dreptunghiului de încadrare pentru zona ce se doreşte a fi mărită. Zoom Previous Se restabileşte vederea anterioară ultimei operaţii de zoom. Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. se tastează E şi ENTER) View  Zoom  Extents Zoom Extents în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Acţiune: Va fi afişat în fereastră desenul în întregime. Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. în dreapta-sus pentru mărire sau în stânga-jos pentru micşorare. Prin introducerea unei înălţimi mai mari decât cea indicată vederea va fi micşorată. Accesarea comenzii:   ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. astfel încât limitele lui să coincidă cu limitele ferestrei. asigurând totodată şi zoom-ul dorit. (demonstraţie) Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. prin specificarea colţurilor opuse pe una din diagonale. Zoom Original Se restabileşte vederea anterioară în timpul operaţiilor de Zoom Realtime sau Pan Realtime. Zoom Center Se aduce un punct din desen în centrul ferestrei. Accesarea comenzii: Clic creapta  Zoom Original ZOOM WINDOW: permite modificarea rezoluţiei astfel încât o anumită parte din desen să poată fi văzută mai bine prin mărire la dimensiunea ferestrei. apoi va trebui introdusă după caz. se tastează A şi ENTER) View  Zoom  All Zoom All în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Acţiune: Va fi cuprinsă în fereastră zona acoperită de reţeaua de puncte sau dacă există obiecte desenate în afara ei vor fi incluse şi acestea. iar prin introducerea unei înălţimi mai mici. În linia de comandă este afişată înălţimea curentă.Acţiune: Comanda Zoom Realtime asigură modificarea rezoluţiei desenului prin tragerea cu butonul stâng al mouse-ului apăsat. sau înălţimea. se tastează C şi ENTER) View  Zoom  Center Zoom Center în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Acţiune: se cere indicarea punctului ce va fi adus în centrul ferestrei. Zoom Extents Se permite o rezoluţie maximă astfel încât să poată fi vizibile în fereastră toate obiectele din desen. factorul de multiplicare a rezoluţiei. Zoom All Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. vederea va fi mărită. prin introducerea factorului de mărire de la linia de comandă.

Acţiune: Vor apărea în fereastră trei cadre:  Zoom Scale Se permite modificarea rezoluţiei prin introducerea factorului de multiplicare de la tastatură. 14 . ea trebuie salvată. şi şterge vederile identificate cu un nume. dreptunghiul reprezentat cu linie groasă marchează limitele vederii în fereastra aplicaţiei. Accesarea comenzii:   View sau V în linia de comandă View  Named Views Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog View Manager. Dacă se doreşte modificarea rezoluţiei. sau i se pot modifica dimensiunile. după care se apasă ENTER. În această casetă se pot crea. Cadrul verde are aceleaşi dimensiuni cu cadrul alb şi dă informaţii asupra elementelor ce vor fi vizibile în fereastră dacă dimensiunea cadrului alb nu va fi modificată de către utilizator şi acesta va fi suprapus peste cadrul verde. modifica. Folosirea vederii aeriene Prin selectarea comenzii View  Aerial View sau tastând DSVIEWER în linia de comandă permite operaţiuni de translaţie şi redimensionare rapidă a vederii în timpul lucrului. Dacă se doreşte ca în vedere să apară toate obiectele din desen se alege opţiunea Global în fereastra Aerial View. seta. după care se apasă ENTER. Accesarea comenzii:      ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. În fereastra Aerial View. după care se apasă ENTER. se tastează S şi ENTER) View  Zoom  Scale Zoom Scale în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente Acţiune: Programul solicită introducerea factorului de scalare a vederii în linia de comandă. Modificarea dimensiunilor sau poziţiei dreptunghiului din fereastra Aerial View determină modificări similare în fereastra aplicaţiei. Acesta poate fi deplasat în fereastră şi redimensionat după dorinţă de către utilizator. fără a se modifica poziţia centrului vederii. în care este afişată o listă cu toate vederile disponibile. Salvarea şi restaurarea vederilor Pentru a reutiliza o vedere într-o sesiune de lucru ulterioară. Zoom Previous în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Zoom Dynamic Se utilizează un cadru ce reprezintă punctul de vedere al utilizatorului. Cadrul albastru reprezintă limitele vederii după executarea comenzii. Acesta poate fi deplasat pe suprafaţa ferestrei. Salvarea se face deschizând în meniul View caseta de dialog Named Views. Accesarea comenzii:    ZOOM sau Z în linia de comandă (va fi afişată o listă de opţiuni. se tastează D şi ENTER) View  Zoom  Dynamic Zoom Dynamic în bara de instrumente Zoom sau in bara fly-out din bara de instrumente principală Cadrul alb reprezintă punctul de vedere al utilizatorului. Dacă se doreşte translatarea desenului se dă clic în Aerial View până apare un X şi se repoziţionează dreptunghiul de încadrare. redenumi. se dă clic dublu până apare o săgeată şi se trage mouse-ul în direcţia dorită.

până se activează vederea dorită. atunci când se specifică un punct sau se execută o selecţie. Mod de accesare:     View  Regen All REGENALL în linia de comandă ON – Regenerarea are loc automat de fiecare dată când se execută o comandă care solicită regenerare. aceasta poate fi divizată la rândul ei conform procedurii de mai sus. se selectează View  Viewports  Named Viewports. În spaţiul model se poate salva o anumită dispunere a zonelor de vizualizare selectând comanda în meniul View  Viewports  New Viewports. În fereastra deschisă se dă un nume dispunerii actuale a vederilor şi se salvează. Mod de accesare a comenzii REDRAW:    View  Redraw Se dă clic pe butonul Redraw în bara de instrumente principală REDRAW în linia de comandă Comanda REDRAWALL îndepărtează semnele în toate viewporturile din desen. Mod de accesare a comenzii REDRAWALL:  REDRAWALL în linia de comandă Comanda Regen Această comandă are ca efect regenerarea întregului desen şi recalculează coordonatele din ecran pentru obiectele din viewport-ul curent. Zonele de vizualizare se creează în spaţiul model accesând meniul View  Viewports de unde se alege numărul de zone de vizualizare dorit. după care se selectează zonele adiacente ce vor fi reunite. Comenzi pentru reîmprospătarea imaginii Comanda Redraw Dacă variabila de sistem BLIPMODE are valoarea 1. Este reindexată baza de date a desenului pentru afişare şi selecţie în condiţii optime a obiectelor. în fereastra desenului vor apărea nişte mici semne. sau se activează regenerarea automată (REGENAUTO = ON) 15 Comanda REGENAUTO solicită introducerea unui parametru. Acesta poate avea valoarea ON sau OFF. . Cu ajutorul comenzii REDRAW aceste semne sunt îndepărtate din viewport-ul curent. Pentru reunirea a două zone de vizualizare într-una singură se alege comanda Join din meniul View. Mod de accesare:   View  Regen Se tastează REGEN în linia de comandă Comanda Regen All Comanda REGENALL regenerează întregul desen şi recalculează coordonatele din ecran pentru obiectele din toate viewporturile. fereastra aplicaţiei se poate împărţi în mai multe spaţii. numite zone de vizualizare (viewports). iar de la tastatură se introduce opţiunea de dispunere în fereastră a acestora. Pentru a restaura o singură zonă de vizualizare în fereastră se alege comanda 1 View din meniul View  Viewports. care vor conţine diferitele vederi cu care urmează să se lucreze. Este reindexată baza de date a desenului pentru afişare şi selecţie în condiţii optime a obiectelor. Pentru a schimba vederea se dă clic în vederea în care se doreşte să se lucreze. sau se tastează succesiv CTRL +R. În timpul lucrului nu se poate opera decât într-o singură zonă de vizualizare. Dispunerea zonelor de vizualizare se poate salva pentru a mai fi folosită ulterior. OFF – Regenerarea va fi blocată până când se lansează una din comenzile REGEN sau REGENALL. Dând clic în orice zonă de vizualizare. Pentru a restaura într-un moment ulterior o dispunere salvată.Lucrul cu mai multe vederi în aceeaşi fereastră Pentru a lucra în model space cu mai multe vederi simultan.

nu de la microtastatură) Se va deschide paleta Properties care conţine o listă a proprietăţilor selecţiei active. stil de linie. Atunci când un obiect este desenat. Dacă aceste proprietăţi se modifică manual de către utilizator valoarea dată de acesta va înlocui valoarea împrumutată din layer. Proprieţăţile se pot copia de la un obiect la altul cu comanda Match Properties. programul va cere selectarea pe rând a obiectului sursă apoi a obiectului destinaţie. Şi în acest caz se pot seta proprietăţile ce urmează a fi copiate. tipului de linie. Bara de instrumente Properties permite afişrea şi editarea culorii. fie prin intermediul layerelor cărora le aparţin (BYLAYER). conform cu opţiunea utilizatorului. La apăsarea butonului New Layer. structurată pe criterii specifice. ca de altfel ale oricărui layer din listă. se pot modifica dând clic pe pictogramele din dreptul fiecărui layer. etc). obiectul destinaţie va prelua de la obiectul sursă valorile proprietăţilor comune. Proprietăţile unui layer sunt:      culoarea stilul de linie grosimea liniei stilul de plotare vizibilitatea la plotare Crearea unui layer Comanda:   Meniul Format  Layer Se dă clic pe butonul Layer Properties Manager în bara de instrumente Layers Acţiune: Se deschide fereastra Layer Properties Manager. Ele pot fi asociate intuitiv cu nişte straturi suprapuse. 16 . se procedează în unul din următoarele moduri:     se selectează obiectul şi se dă clic dublu cu obiectul selectat se lansează comanda Modify  Properties cu obiectul selectat se accesează butonul Properties din bara principală cu obiectul selectat se tastează CTRL+1 (1 din partea stângă a tastaturii. Dacă în momentul lansării comenzii nu există o selecţie activă. el ia proprietăţile layerului în care este desenat. Unele dintre acestea au caracter general (layer. programul va oferi posibilitatea de a selecta obiectul destinaţie sau de a stabili ce proprietăţi vor fi copiate între obiecte (Opţiunea Settings) după care se poate alege obiectul destinaţie. Pentru a vizualiza proprietăţile unui obiect din desen.Lucrul cu obiecte în AutoCAD Proprietăţi ale obiectelor Orice obiect desenat se caracterizează printr-un set de proprietăţi. Lucrul cu layere Layer-ele reprezintă cel mai important mod de a organiza informaţia într-un desen. denumit Layer1. va apărea un layer nou în listă. În cazul în care nu se fac setări particulare. Această denumire poate fi modificată. Proprietăţile layerului nou creat. fiecare înglobând un anumit tip de informaţie. o linie se caracterizează prin lungime şi unghi. Dacă există o selecţie activă în momentul lansării comenzii. a grosimii liniei şi a stilului de plotare pentru selecţia curentă. culoare) altele au caracter specific (printre proprietăţile unui cerc se numără raza şi suprafaţa. O mare parte din proprietăţile cu caracter general ale obiectelor le sunt atribuite acestora fie direct. În această fereastră se pot vizualiza şi edita proprietăţile obiectelor. Mod de accesare:    se tastează MATCHPROP în linia de comandă se lansează comanda Modify  Match Properties se actionează butonul Match Properties din bara de instrumente principală.

prin îngheţare: în caseta de selecţie din bara de instrumente Layer. care va restabili proprietăţile anterioare ale layerului respectiv. Comutarea are loc mai lent.25 şi stilul normal pentru imprimare la plotter. (pentru această operaţie trebuie ca utilizatorul să se afle în prealabil în paper space. în dreptul layerului respectiv. Dacă se doreşte revenirea la setările anterioare. se foloseşte comanda Layer Previous de pe bara de formatare. denumit "0". Pot fi create layere separate pentru linii de construcţie. iar în viewport-ul în care doreşte să efectuieze operaţia să fie deja activat model space). Comanda:    Meniul Format  Layer Tools  Layer Freeze LAYFRZ în linia de comandă Se dă clic pe butonul Layer Freeze în bara Layers II Acţiune: Se solicită selectarea unui obiect din layerul ce va fi îngheţat.Ştergerea unui layer neutilizat: În fereastra Layer Properties Manager. Dezgheţarea se face dând clic în caseta de selecţie 17 . utilizatorul va putea alege tipul de setare dorit: pentru blocuri sau pentru viewporturi. Dacă există mai multe viewporturi se poate opta pentru îngheţarea sau dezactivarea unui layer în toate viewporturile sau doar în viewport-ul curent. Controlul vizibilităţii layerelor Este util în cazul în care dorim ca unele obiecte din desen să nu fie vizibile în anumite situaţii (liniile de referinţă la plotare. La revenire din starea de dezactivare nu are loc regenerarea desenului. Layere-le neutilizate se pot elimina din desen cu comanda File » Drawing Utilities » Purge. O altă cale de blocare este în fereastra Layer Properties Manager. Dacă se alege a doua opţiune. se selectează obiectele ce vor fi mutate apoi se selectează un obiect din layerul destinaţie. în dreptul layerului respectiv.   Pentru blocuri: se afişează setările disponibile pentru blocuri. Blocarea layerelor Pentru a preveni modificarea obiectelor conţinute într-un layer. acesta poate fi blocat. În acelaşi mod se poate realiza si operaţia inversă. Operaţia de blocare se poate realiza în caseta de selecţie din bara de instrumente Layer. etc. În acelaşi mod se poate realiza si operaţia inversă. apoi se apasă butonul Delete Layer. Se poate realiza în două moduri:  prin dezactivare: în caseta de selecţie din bara de instrumente Layer. elemente de text. Defpoints şi layerul curent nu pot fi şterse. Comutarea are loc rapid. apoi se dă clic pe pictograma de blocare. dând clic pe pictograma ce reprezintă un lacăt din dreptul layerului respectiv. obiecte care se află într-o zonă încărcată a desenului în care dorim să edităm.). (În AutoCAD 2007) Se lansează comanda Format  Layer Tools  Layer Match. elemente de dimensionare. Layerele 0. etc. Dacă utilizatorul se află în spaţiul hârtie va putea alege între următoarele opţiuni: o o Freeze – va avea ca efect îngheţarea obiectelor din layerul respectiv în toate viewporturile Vpfreeze . Se selectează layerul care se va bloca. Obiectele conţinute într-un layer pot fi mutate în alt layer astfel:   se selectează obiectele respective şi în caseta de selecţie din bara Layers.  În AutoCAD 2007: În paper space apar opţiuni noi. În orice desen nou creat există un layer predefinit. Layerele ce conţin obiecte nu pot fi şterse. decât dacă aceste obiecte sunt mutate în alte layere. se alege layerul în care urmează să fie mutate.va avea ca efect îngheţarea obiectelor din layerul respectiv doar în viewport-ul curent. se dă clic pe pictograma ce reprezintă un bec. entitate sau nimic. sau efectuarea de setări. Pentru viewporturi: se afişează setările disponibile pentru viewporturi. La revenire din starea de dezactivare desenul este regenerat. se selectează layerul ce trebuie şters. În acelaşi mod se poate realiza si operaţia inversă. Se poate alege nivelul de adâncime al selecţiei: bloc. se dă clic pe pictograma ce reprezintă un soare. care nu poate fi şters sau redenumit şi căruia îi sunt asociate culoarea 7 (alb sau negru) linia continuă de grosime 0.

În partea stângă a ferestrei. apoi a unui obiect din layerul în care se copie. va apărea un filtru nou. unul de plecare şi altul destinaţie.  Partea stângă a ferestrei Layer Properties Manager afişează trei filtre definite de program şi toate filtrele salvate de utilizator în desenul curent. Se pot aplica filtre de selecţie a layerelor prin tastarea unor cuvinte cheie în caseta text. Format » Layer Tools » Isolate Layer to Current Viewport Format menu » Layer Tools » Turn All Layers On Format menu » Layer Tools » Copy Objects to New Layer Afişarea unui layer într-un viewport în timp ce în toate celelalte este îngheţat: Activarea simultană a tuturor layerelor: Copierea unui obiect într-un layer nou: Acţiune: Se solicită selectarea obiectului ce va fi copiat. Va apărea caseta de dialog Layer Filter Properties. Pe rândul următor se trece a doua valoare ce va fi inclusă în filtru pentru proprietatea respectivă. pe pictograma Curent Viewport Freeze. Pentru a selecta mai multe valori pentru o proprietate. exportul şi importul setărilor pentru layere Salvarea setărilor pentru layere se poate face în desen. Acţiune: Aplicaţia va cere selectarea unui obiect din layerul ce trebuie să rămână vizibil. Caseta de selecţie din bara de instrumente Layers va afişa doar layerele incluse în filtrul activ. şi poartă numele de stare denumită a layerelor. Se dă apoi clic pe Apply sau OK. Această stare a layerelor salvată poate fi ulterior restaurată. şi ordinea lor de afişare. acestea vor fi afişate permanent indiferent de filtrul de selecţie. şi deplasarea obiectului copiat prin selectarea a două puncte. se dă clic dreapta în rândul de definire a filtrului şi se selectează comanda Duplicate Row. Un filtru de layere limitează afişarea numelor acestora în Layer Properties Manager şi în bara de instrumente Layers. restaurarea. denumit GROUP FILTER1. Dezgheţarea simultană a tuturor layerelor se face cu comanda Format » Layer Tools » Thaw All Layers. Cu ajutorul tastei CTRL se pot face selectii multiple. Tot înaceastă fereastră se pot purja layer-ele neutilizate. Pentru salvare se procedează astfel: În 18 . iar din meniul contextual se alege comanda Remove from Group Filter. Nu se va putea acţiona în acest mod asupra layerelor îngheţate într-un anumit viewport.În fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul New Group Filter. Există două moduri de filtrare pentru layere:  Pe baza proprietăţilor layerelor – În fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul New Property Filter.din bara de instrumente Layer sau în Layer Properties Manager. Se selectează filtrul All pentru afişarea tuturor layerelor. Filtrarea layerelor Utilizatorul poate controla care layere vor fi afişate în Layer Properties Manager. Afişarea dinamică a layerelor în AutoCAD 2007    Meniul Format  Layer Tools  Layer Walk Layer Walk în bara de instrumente Layers II LAYWALK în linia de comandă Acţiune: Va apărea caseta de dialog Layer Walk în care utilizatorul poate comuta rapid între layere. Filtrare după grupuri . Afişarea unui layer în timp ce toate celelalte sunt îngheţate:  Format menu » Layer Tools » Layer Isolate. în care se setează numele noului filtru şi criteriile de filtrare. Pentru eliminarea unui layer din filtru se dă clic dreapta pe layerul respectiv. unde este afişată lista filtrelor. Revenirea la starea dinaintea operaţiei de izolare se realizează cu comanda:     Format menu » Layer Tools » Layer Unisolate. Salvarea. Dacă se dă clic dublu în Layer Walk în dreptul unui layer sau grup de layere. apoi din lista acestora se selectează cele care urmează să fie incluse în filtru şi se trag în dreptul numelui filtrului din partea stângă a ferestrei.

Tipurile de linii BYLAYER. iar pentru selecţia simultană unui grup de tipuri de linii consecutive. pentru a putea fi rapid disponibile în vederea utilizării. În această fereastră se dă clic pe butonul Load. spaţiu. se va alege opţiunea BYLAYER. În fereastra Layer States Manager se selectează o stare denumită a layerelor. Odată cu alegerea tipului de linie se poate seta şi scara modelului liniei. Cu comanda File  Drawing Utilities Purge se deschide caseta de dialog Purge. care va derula lista cu toate tipurile de linii care pot fi şterse. independent de layer. Se va selecta fisierul dorit. apoi se dă clic pe butonul Yes pentru a restaura imediat starea denumită a layerelor. Pentru a selecta mai multe tipuri de linii odată se ţine apăsată tasta CTRL. iar blocurile vor lua culoarea layerului. Se selectează tipul de linie ce va fi descărcat si se dă clic pe Delete. Pentru a descărca tipurile de linie neutilizate:   Cu comanda Format  Linetype se deschide Linetype Manager. în fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul Layer States Manager. pe caseta Linetype. Dacă se alege opţiunea BYBLOCK. Pentru lucrul în sistem metric se utilizează fişierul acadiso.lin. punct. Pentru vizualiza toate tipurile de linii încărcate în desenul curent se dă clic în bara de instrumente Properties.fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul Layer States Manager. În caseta de dialog Load or Reload Linetypes se da clic pe butonul File pentru a selecta fişierul cu extensia lin pe care utilizatorul doreşte sa-l vizualizeze. In caseta New Layer State to Save se introduce numele dorit după care se dă clic pe OK. fără a o restaura. Pentru a importa setările pentru layere: din alt desen. Restaurarea setărilor pentru layere: În fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul Layer States Manager. apoi se închide fereastra. se ţine apăsată tasta SHIFT. De aici se selectează tipurile de linii dorite şi se dă clic pe OK. În fereastra Layer States Manager se dă clic pe butonul Import. fie prin specificare explicită. Tipul de linie atribuit unui obiect se poate schimba în unul din următoarele moduri:  Prin mutarea obiectului în alt layer 19 . Din această listă se selectează tipurile de linii pe care utilizatorul doreşte să le şteargă apoi se dă clic pe butonul Purge. Aceeaşi operaţie se poate realiza în paleta Properties. Unui obiect i se poate atribui o culoare fie prin intermediul layerului în care este inclus. La începutul unui proiect se încarcă tipurile de linii necesare. obiectele vor căpăta această culoare. Se dă clic pe butonul Restore. Unui obiect i se poate atribui un tip de linie fie prin intermediul layerului în care este inclus. (un fişier cu extensia las). apoi se selectează setările ce urmează a fi restaurate. BYBLOCK şi CONTINUOUS nu pot fi şterse. Lucrul cu culori Folosirea culorilor într-un desen reprezintă un mijloc de a grupa vizual obiectele desenate. pentru a controla dimensiunea segmentelor şi a spaţiilor dintre acestea. Aici se va selecta nodul Linetypes. în timp ce se selectează prima şi ultima linie din grup. Exportul se va face sub forma unui fişier cu extensia las. Pentru a atribui o anumită culoare tuturor obiectelor ce urmează a fi desenate. Pentru ca toate obiectele ce urmează a fi desenate sa ia culoarea layeru-lui. Dacă se alege o culoare diferită.lin. iar pentru sistemul de unităţi anglo-saxon se utilizează fişierul acad. sau pe NU pentru a o adăuga în Layer States Manager. Tipuri de linii Un tip de linie reprezintă un model generat de succesiunea linie. Exportul setărilor pentru layere: În fereastra Layer Properties Manager se dă clic pe butonul Layer States Manager. în caseta de selecţie a culorii din bara Properties. Se va deschide caseta de dialog Layer States Manager în care se apasă butonul New. Culorile mai sunt utilizate ca mod de a indica grosimea de linie in plotarea dependentă de culoare. Atribuirea culorilor pe baza layerului face mai uşor de identificat fiecare layer în desen. pentru o mai bună organizare a desenului. se selectează culoarea dorită. obiectele vor căpăta culoarea 7 (alb/negru) dacă nu sunt grupate într-un bloc. fie prin specificare explicită. Încărcarea unui tip de linie se face astfel: Cu comanda Format  Linetype se deschide Linetype Manager. apoi se dă clic pe butonul Export. independent de layer. În fereastra Layer States Manager se selectează o stare denumită a layerelor. În rubrica Linetype definitions sunt listate toate tipurile de linii definite în fişierul selectat.

Controlul grosimii liniilor Grosimea liniilor se utilizează pentru a deosebi tipuri de linii cu rol diferenţiat în desen.   Dacă se selectează BYLAYER. Dacă variabila de sistem TILEMODE = 0. dacă se dă clic pe butonul Show Details. 3. se va utiliza o altă scară a tipului de linie. sub tabelul cu tipurile de linii vor fi afişate Factorul de scară global şi Factorul de scară curent pentru obiecte. La schimbarea valorii pentru variabila de sistem PSLTSCALE sau la utilizarea unor comenzi cum ar fi zoom cu PSLTSCALE=1. Se vor utiliza comenzile REGEN sau REGENALL pentru a actualiza scara tipurilor de linii în fiecare viewport. prin schimbarea globală a scării tipului de linie. În acest caz. Factorul de scară global este controlat de variabila de sistem LTSCALE. în paleta Properties. astfel încât să fie vizibilă discontinuitatea liniei. viewporturile pot avea zoom-uri diferite. Exemplu: O linie desenată cu CELTSCALE = 2 într-un desen cu LTSCALE = 0. apoi se va seta tipul de linie dorit. obiectelor din bloc le va fi atribuit tipul de linie curent. de la un capăt la altul al acesteia. În paper space. Obiectele sunt desenate cu tipuri de linie la scara dată de LTSCALE. care schimbă scara tipului de linie pentru obiectele ce urmează a fi desenate. cu toate acestea tipurile de linii vor fi afişate identic. Se deschide Linetype Manager. în bara de instrumente Object Properties se alege tipul de linie dorit în caseta Linetype. Liniile sunt reprezentate cu grosimea setată doar dacă este activat butonul LWT în bara de stare. se dă clic pe rândul Linetype. chiar şi pentru obiectele desenate în model space. scara pentru tipurile de linii. O scară de redare mai mare va mări durata de regenerare a desenului pe sistemele mai puţin performante. numărul de repetiţii ale modelului pe unitatea de lungime din desen este mai mare. se poate modifica scara tipurilor de linii în viewporturi diferite cu ajutorul variabilei de sistem PSLTSCALE.  PLINEGEN=1 – Polilinia este generată continuu de la un capăt la altul Modul de generare al unei anumite polilinii poate fi modificat în fereastra Properties prin editarea proprietăţii Linetype Generation. care poate lua următoarele valori:  0 – Nu se face o modificare specială a scării tipului de linie.  Observaţii: 1. Cu obiectul selectat. sau individual pentru fiecare obiect. cu repetarea modelului între vârfurile adiacente. În mod curent. care schimbă scara tipului de linie pentru obiectele deja desenate. Lungimile segmentelor ce formează tipurile de linii se raportează la unităţile de măsură din spaţiul în care liniile sunt desenate (model space sau paper space). Din acest motiv nu este 20 .  Cu obiectul selectat. Factorul de scară curent pentru obiecte este controlat de variabila de sistem CELTSCALE. 1 – Factorul de scară al viewport-ului guvernează factorul de scară al tipului de linie. În cazul poliliniilor. obiectele din viewporturi nu sunt regenerate automat cu noua scară pentru tipuri de linii.0. atât global cât şi individual. Valoarea Desabled corespunde modului de generare al poliliniei. Setarea tipului de linie pentru toate obiectele ce urmează a fi desenate se face cu comanda Format  Linetype. Obiectele sunt desenate cu tipuri de linie la scara dată de LTSCALE. până când vor fi reunite într-un bloc. Dacă se selectează BYBLOCK. Pentru segmentele scurte reprezentate cu tipuri de linii discontinui. Cu cât scara este mai mică. toate obiectele vor fi desenate cu tipul de linie curent. se selctează tipul de linie dorit apoi se dă clic pe butonul Current. 2. Când blocul este inserat într-un desen. toate obiectele vor fi desenate cu tipul de linie atribuit layerului curent. lungimile segmentelor ce formează tipurile de linii se raportează la unităţile de măsură din paper space. Valoarea Enabled corespunde modului de generare unitar al poliliniei. În fereastra Linetype Manager. Scara de redare a grosimii liniilor în spaţiul model se poate modifica cu comanda Format  Lineweight. Scara la care este reprezentat un tip de linie este dată de produsul dintre valoarea CELTSCALE şi valoarea LTSCALE. variabila de sistem PLINEGEN controlează modul în care este generată linia pentru toate liniile ce urmează a fi desenate:  PLINEGEN=0 – Modelul poliliniei începe şi se termină cu un segment la fiecare vârf .5 va arăta identic cu o linie creată cu CELTSCALE = 1 într-un desen cu LTSCALE = 1. cât şi pentru cele ce urmează a fi desenate. este 1. Acelaşi tip de linie se poate utiliza la scări diferite.

pe când în paper space liniile apar la grosimea la care vor fi plotate. se va marca opţiunea Display Lineweight. Dacă se selectează BYBLOCK. La inserarea blocului într-un desen. până când o altă grosime de linie devine curentă. vor fi afişate în ordinea în care au fost create. Pentru a afişa grosimile liniilor la valoarea lor curentă. toate obiectele vor fi desenate cu grosimea de linie curentă. Se va deschide caseta de dialog Lineweight Settings în care se selectează grosimea de linie curentă. până când vor fi reunite într-un bloc. Liniile vor fi plotate cu grosimea lor reală. obiectelor din bloc le va fi atribuit tipul de linie curent. Suprapunerea obiectelor nu poate fi controlată decât în cadrul aceluiaşi mediu de lucru (model sau paper space) Pentru a schimba ordinea afişării obiectelor: în meniul Tools se accesează comanda potrivită din submeniul Draw Order în bara de instrumente Draw Order se dă clic pe butonul aferent comenzii dorite 21 . Aceasta este afişată în caseta Lineweight din bara de instrumente Properties. Prin editare în paleta Properties: Fără a avea o selecţie activă. Grosimea de linie curentă este grosimea de linie utilizată pentru desenarea oricărui obiect. Prin selectare în caseta Lineweight din bara de instrumente Properties.   Dacă se selectează BYLAYER. se recomandă ca acestea să fie desenate ca polilinii cu grosime. toate obiectele vor fi desenate cu grosimea de linie atribuită layerului curent. indiferent dacă afişarea grosimii tipului de linie este activată. Setarea grosimii curente de linie se poate face:  Cu comanda Format  Lineweight. obiectele nou create acoperind pe cele existente. Controlul afişării obiectelor suprapuse În general obiectele care apar suprapuse în desen. Dacă totuşi se doreşte afişarea grosimii unor linii în spaţiul model. indiferent de nivelul de zoom sau tipul de linie.necesară sau recomandată setarea grosimii liniilor în spaţiul model. se dă clic pe rândul aferent grosimii de linie si din meniul afişat se va selecta grosimea dorită. În model space o linie de grosime 0 apare cu lăţimea de 1 pixel.

22 . în spaţiul desenului va apărea un mic semn. Metode de introducere a coordonatelor:    Indicarea unui punct in spaţiul de lucru cu ajutorul cursorului Introducerea valorii coordonatelor în linia de comandă Introducerea valorii coordonatelor în caseta din dreptul cursorului. Se modifică valoarea variabilei de sistem COORD.Lecţia 3 Utilizarea instrumentelor de precizie Utilizarea coordonatelor şi a sistemelor de coordonate Pentru indicarea coordonatelor plane în AutoCAD se folosesc sistemele de coordonate cartezian. Se dă clic în fereastra de afişare a coordonatelor. Localizarea vizuală a unui punct în spaţiul desenului se face tot cu ajutorul comenzii ID Point. Accesarea comenzii:    Tools  Inquiry  ID Point Butonul ID Point în bara de stare Inquiry ID în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia solicită indicarea în spaţiul desenului a locaţiei punctului. Aceasta poate lua una din următoarele valori: o o o 0 pentru afişare statică 1 pentru afişare dinamică 2 pentru afişarea unghiului şi distanţei Schimbarea modului de afişare a coordonatelor în bara de stare:    Comanda ID Point Afişarea valorilor pentru coordonatele unui punct din desen se face cu comanda ID Point. coordonatele se vor introduce în fereastra de lângă cursor cu sintaxa: #x. dacă este activat modul dinamic de introducere a datelor Se pot introduce coordonatele absolute ale punctelor (raportate la origine) sau coordonate relative (raportate la poziţia ultimului punct specificat). Acest mod este disponibil atunci când se desenează obiecte care presupun introducerea a cel puţin două puncte. Afişarea se poate face în trei moduri diferite:    Static: conţinutul ferestrei se actualizează doar la specificarea unui punct Dinamic: conţinutul ferestrei se actualizează odată cu modificarea poziţiei cursorului Afişarea unghiului si distanţei: se face sub forma (distanţă < unghi) şi se actualizează odată cu modificarea poziţiei cursorului.y. respectiv polar. Coordonatele punctului solicitat se vor introduce în linia de comandă. În meniul contextual afişat se alege modul dorit. reprezentând poziţia exactă a punctului. Dacă variabila de sistem BLIPMODE are valoarea 1. va fi activat unul din cele trei moduri de afişare a coordonatelor. In linia de comandă vor fi afişate valorile coordonatelor punctului. Poziţia curentă a cursorului este indicată în prima fereastră din partea stângă a barei de stare. Se dă clic dreapta în fereastra de afişare a coordonatelor. Introducerea coordonatelor Introducerea coordonatelor carteziene absolute:  Dacă modul dinamic de introducere a datelor este activat. La fiecare nou clic.

cât şi în linia de comandă. Definirea originii unui nou UCS: Accesarea comenzii:    Meniul Tools  New UCS  Origin În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul Origin UCS în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia solicită introducerea coordonatelor pentru noul punct de origine. Într-un desen nou creat aceste două sisteme de coordonate coincid. originea va fi situată în centrul obiectului. Introducerea coordonatelor polare relative se face cu sintaxa @distanţă<unghi atât în modul dinamic de introducere a datelor. Introducerea coordonatelor polare absolute:   Dacă modul dinamic de introducere a datelor este activat. apoi se dă clic pe butoul Set Current. Sistemul de coordonate al utilizatorului (UCS) este mobil. Alinierea UCS-ului la un obiect din desen: Accesarea comenzii:    Meniul Tools  New UCS  Object În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul Object UCS în linia de comandă. Se aplică parametrul Z. coordonatele se vor introduce în linia de comandă cu sintaxa: distanţă<unghi. coordonatele se vor introduce în fereastra de lângă cursor cu sintaxa: #distanţă<unghi.y. iar axa X va fi dată de direcţia liniei ce uneşte originea cu punctul în care a fost selectat obiectul. Introducerea coordonatelor carteziene relative se face cu sintaxa @x. Dacă modul dinamic de introducere a datelor este dezactivat. Introducerea directă a distanţelor se face prin deplasarea cursorului pe direcţia dorită şi introducerea distanţei faţă de ultimul punct introdus. un cerc sau o elipsă. coordonatele se vor introduce în linia de comandă cu sintaxa: x. Toate obiectele dintr-un fişier dwg sunt definite în funcţie de WCS. În vederile 2D axa X este orizontală. Dacă obiectul este un arc. Acţiune: Se va selecta obiectul la care se aliniază UCS-ul. Restaurarea UCS-ului pentru a fi coincident cu WCS.y atât în modul dinamic de introducere a datelor. cât şi în linia de comandă. Accesarea comenzii:  Meniul Tools  New UCS  World sau Meniul Tools  Named UCS. Sisteme de coordonate În orice desen sunt definite două sisteme de coordonate: Sistemul de coordonate universal (WCS) este fix. În fereastra deschisă se selectează World. iar axa X va fi coincidentă sau tangentă cu obiectul. 23 . Toate operaţiile de editare în desen fac referinţă la UCS-ul curent. axa Y verticală iar originea se află la intersecţia axelor X şi Y. Schimbarea unghiului de rotire al UCS-ului în 2D: Accesarea comenzii:    Meniul Tools  New UCS  Z În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul Z UCS în linia de comandă. Se aplică parametrul O. Originea se va situa la capătul cel mai apropiat al obiectului. Dacă modul dinamic de introducere a datelor este dezactivat. Acţiune: Aplicaţia solicită introducerea unghiului de rotire a axelor.

apoi se dă clic pe butoul Set Current. Un mod convenabil de organizare a spaţiului ar consta în deblocarea ferestrei de comandă şi activarea proprietăţii acesteia de auto-ascundere. Aplicarea unui UCS în alte viewporturi: În bara de instrumente se dă clic pe butonul Apply Pentru aplicarea UCS-ului din viewport-ul curent într-un alt viewport se dă clic în viewport-ul căruia urmează să i se aplice UCS-ul. În acest mod suprafaţa de desenare devine mai mare. Atunci când modul dinamic de introducere a datelor este activat. în dreptul acestui câmp va apărea pictograma unui lacăt. Modul dinamic de introducere a datelor Acest mod de lucru asigură o interfaţă de introducere a comenzilor în dreptul cursorului. Dacă se apasă ENTER fără a introduce a doua valoare. Ştergerea unui UCS salvat: Accesarea comenzii:   Meniul Tools  Named UCS. În fereastra deschisă se selectează numele UCS-ului salvat de utilizator pe care acesta doreşte să-l restaureze. caseta din dreptul cursorului asigură spaţiu pentru introducerea datelor de către utilizator. UCSMAN în linia de comandă Restaurarea unui UCS salvat: Accesarea comenzii:   Meniul Tools  Named UCS. Utilizatorul poate în acest moment să introducă o valoare în al doilea câmp. Modul dinamic de introducere a datelor nu este conceput să înlocuiască linia de comandă. Paşii necesari pentru finalizarea unei comenzi sunt similari celor urmaţi atunci când se tastează comanda în linia de comandă. pentru a ajuta utilizatorul să se concentreze pe spaţiul de desenare. iar poziţia cursorului este limitată de valoarea introdusă. În fereastra deschisă se selectează UCS-ul ce urmează a fi şters. Se aplică parametrul P. UCSMAN în linia de comandă. Pentru aplicarea UCS-ului din viewport-ul curent în toate celelalte viewporturi se introduce parametrul a în linia de comandă. se dă clic dreapta şi în meniul contextual deschis se alege Delete. În fereastra deschisă se selectează Previous. Există operaţii care pot fi completate doar în linia de comandă. UCSMAN în linia de comandă .   Salvarea unui nou UCS: După definirea acestuia se lansează comanda Named UCS:   Meniul Tools  Named UCS.  În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul World UCS în linia de comandă. După tastarea unei valori în câmpul de introducere a datelor urmată de apăsarea tastei TAB. În bara de instrumente UCS se dă clic pe butonul UCS Previous UCS în linia de comandă. informaţia afişată în dreptul cursorului se actualizează în funcţie de deplasarea cursorului. apoi se introduce numele pentru UCS-ul nou creat. apoi se dă clic pe butoul Set Current. Se aplică parametrul W. Se poate realiza o dezactivare temporară prin apăsarea continuă a tastei F12. În fereastra deschisă se selectează Unnamed. aplicaţia va interpreta prima valoare ca pe o distanţă introdusă direct. Revenirea la UCS-ul anterior: Accesarea comenzii:  Meniul Tools  New UCS  Previous sau Meniul Tools  Named UCS. 24 . Modul în care este afişată pictograma UCS-ului este controlat de comenzile din meniul View  Display  UCS Icon sau prin tastarea comenzii UCSICON în linia de comandă. Atunci când o comandă este activă. Activarea şi dezactivarea modului dinamic de introducere a datelor se face dând clic pe butonul DYN din bara de stare sau apăsând tasta F12. se dă clic dreapta şi în meniul contextual deschis se alege Rename.

se recomandă ca setările în cazul introducerii dimensionale a datelor să se facă astfel încât să fie afişate doar informaţiile dorite de utilizator. CIRCLE. Prompt-uri dinamice: Când acest mod de lucru este activat. Va apărea o casetă de dialog în care se pot face setările necesare pentru toate cele trei moduri de lucru. Pentru a introduce coordonate absolute în raport cu UCS se tastează prefixul #. poziţia cursorului este afişată sub formă de coordonate în dreptul acestuia. Introducerea dimensională a datelor se poate utiliza cu comenzile ARC. nu şi pentru cele din layerele dezactivate. Pointer input): Când această componentă este activă. grips). şi o comandă este în curs. Mod de activare a funcţiei AutoSnap:  Meniul Tools  Drafting Settings 25 . se apasă tasta SHIFT şi clic dreapta. prompt-urile sunt afişate într-un câmp. introducerea dimensională a datelor are prioritate. Observaţii: Pentru a nu încărca inutil imaginea. LINE. Introducerea dimensională a datelor: Când această componentă este activă şi o comandă în curs solicită un al doilea punct. introducerea prefixelor se poate face şi din meniul contextual. Comutarea între câmpurile de introducere a datelor se face cu tasta TAB.). Utilizatorul va apăsa succesiv tasta DOWN ARROW până când în dreptul opţiunii pe care acesta urmează să o aleagă apare un punct. Când ambele moduri de lucru sunt activate. Dacă în locul coordonatelor polare se doreşte introducerea de coordonate carteziene. după prima valoare se tastează virgula (. se apasă tasta direcţională DOWN ARROW. ELLIPSE. Dacă funcţia AutoSnap este activă. Culoarea roşie pe care o capătă un câmp de introducere dinamică a datelor semnifică o valoare eronată. În acest caz nu este necesară tastarea prefixului @. după care apasă tasta ENTER. Aderarea la locaţii situate pe obiecte (Object Snap) Adesea în AutoCAD este utilă definirea unor puncte pe baza proprietăţilor geometrice ale diverselor obiecte reprezentate în desen. În acest mod de lucru.Există trei componente ale modului dinamic de introducere a datelor: Introducerea datelor la cursor (eng. ca alternativă la linia de comandă. Pentru modificarea setărilor privind modul de introducere a datelor se dă clic dreapta pe butonul DYN din bara de stare şi se alege opţiunea Settings din meniul contextual afişat. Aceste valori sunt actualizate pe măsură ce poziţia cursorului se schimbă. Pentru a vizualiza şi selecta opţiunile oferite de comandă. în locul liniei de comandă. În acest sens se utilizează opţiunea Object Snap. Pentru a accesa una din valorile introduse recent se apasă tasta UP ARROW. Atunci când se editează un obiect cu ajutorul manipulatorilor (eng. în dreptul cursorului. Dacă în câmpul din dreptul cursorului este vizibilă o pictogramă reprezentând o săgeată. iar pentru a introduce coordonate absolute în raport cu WCS se tastează prefixul *. Corectarea acesteia se face prin suprascriere. punctul va fi selectat automat la apropierea cursorului de obiectul respectiv.       Lungimea originală O lungime ce se actualizează pe măsură ce se deplasează manipulatorul Diferenţa de lungime Unghiul Diferenţa unghiulară Raza în cazul arcelor Mărimile unghiulare în cazul editării obiectelor cu ajutorul manipulatorilor vor avea valori de maxim 180°. şi PLINE. lângă cursor sunt afişate valorile pentru distanţă şi unghi. Când este necesară introducerea unui punct. Utilizatorul poate utiliza interfaţa din dreptul cursorului pentru a răspunde la solicitările aplicaţiei. Pentru a defini un punct pe baza unei anumite proprietăţi geometrice a unui obiect vizibil în desen. înseamnă că sunt disponibile opţiuni pentru comanda în curs. Pentru punctul al doilea şi următoarele programul este setat să primească coordonate polare relative. valorile coordonatelor acestuia se pot tasta în câmpurile din dreptul cursorului. câmpurile de lângă cursor pot afişa următoarele informaţii. Se alege din meniul afişat opţiunea adecvată şi apoi se selectează obiectul la care se aplică proprietatea respectivă. Modul de lucru Object Snap funcţionează doar pentru obiectele vizibile în desen la momentul respectiv.

Configurarea setărilor pentru funcţia AutoSnap se poate realiza cu comanda Options din meniul Tools. Aceasta se deschide în unul din următoarele moduri:           meniul Tools  Drafting Settings clic dreapta pe unul din butoanele SNAP sau GRID din bara de stare cu alegerea opţiunii Settings. se apasă tasta F3 sau se tastează la linia de comandă OSNAP. dacă se dă clic pe butonul GRID din bara de stare din meniul Tools  Drafting Settings la pagina Snap and Grid cu tasta F7 din meniul Tools  Drafting Settings la pagina Snap and Grid dând clic pe butonul SNAP din bara de stare. Dacă opţiunea Snap este activă. relativ la obiectele din proximitatea cursorului. 26 .   Modurile Object Snap se pot accesa uşor dând clic dreapta cu tasta SHIFT apăsată (dacă utilizatorul nu a configurat altfel butoanele mausului). se poate afişa o reţea de puncte pe suprafaţa de desenare. Magnet atrage şi blochează cursorul în punctul cel mai apropiat evidenţiat de un snap. Se poate seta dimensiunea şi culoarea acestui simbol. cursorul va adera la cel mai apropiat punct al reţelei în timpul deplasării. ale căror proprietăţi geometrice pot fi detectate cu funcţia AutoSnap activată. sau din bara de instrumente Object Snap. La intersecţia lor apar marcaje în formă de cruce. căreia i se atribuie valoarea 1. se apasă tasta F11 sau se tastează la linia de comandă OTRACK. Se poate opta pentru afişarea sau nu a deschiderii şi pentru modificarea dimensiunii acesteia. se introduce în linia de comandă variabila de sistem OSOPTIONS. Aceste puncte nu se vor plota şi au rolul de a ghida mişcarea cursorului şi a uşura aprecierea distanţelor în planul desenului. izometric sau polar). unde se pot activa sau dezactiva modurile Object Snap şi Object Snap Tracking şi se selectează proprietăţile geometrice ale locaţiilor care vor fi sesizate la apropierea cursorului de un obiect vizibil. Restricţionarea deplasării cursorului Modurile de lucru Snap şi Grid: Pentru a facilita lucrul în AutoCAD. Se va deschide fereastra Options. la pagina Snap and Grid.  Marker activează afişarea simbolului grafic la recunoaşterea locaţiilor detectabile cu Object Snap. În fereastra desenului aceste direcţii sunt vizibile sub forma unor linii infinite de culoare albă punctate. Proprietăţile reţelei de puncte ajutătoare se configurează în caseta de dialog Drafting Settings.Simbolul grafic îşi modifică forma în funcţie de tipul de snap pe care îl recunoaşte. cu tasta TAB se pot activa pe rând aceste opţiuni. Dacă în Drating Settings au fost setate mai multe proprietăţi geometrice sesizabile. se apasă butonul OSNAP din bara de stare. Pentru a dezactiva temporar funcţia Object Snap Tracking se apasă butonul OTRACK din bara de stare. Funcţia Object Snap Tracking permite deplasarea cursorului pe direcţii generate prin recunoaşterea de locaţii aflate pe acelaşi obiect sau pe obiecte diferite. Pentru ca funcţia Object Snap să ignore liniile de haşură din desen. modul de construcţie a reţelei (rectangular. iar la pagina Drafting se pot face toate setările necesare. limitele reţelei. conform UCS-ului curent. care permit aderarea cursorului. Se pot seta: Reţeaua de puncte poate fi făcută vizibilă: Funcţia Snap se activează: Modul de lucru ortogonal restricţionează deplasarea cursorului pe direcţiile orizontală şi verticală. distanţa între puncte.  În bara de stare se dă clic dreapta pe butonul OSNAP şi se selectează opţiunea Settings Se va deschide caseta de dialog Drafting Settings la pagina Object Snap. Pentru a dezactiva temporar funcţia AutoSnap. În bara de instrumente Object Snap se dă clic pe butonul OSnap Settings . Deschiderea (Aperture box) delimitează spaţiul din jurul cursorului în interiorul căruia opţiunile Object snap sunt evaluate în raport cu obiectele peste care trece cursorul.

Pentru a vizualiza toate opţiunile comenzii se va tasta ? (semnul întrebării) în linia de comandă. Utilizatorul poate configura unghiurile pentru modul Polar Tracking în meniul Tools  Drafting Settings. se trasează direcţia cu ajutorul modului AutoTracking şi se introduce distanţa de la tastatură. acesta va fi indicat cu mausul în timp ce se menţine tasta SHIFT apăsată. în mod temporar. la pagina Polar Tracking. Prin introducerea de coordonate în linia de comandă. Se introduce primul punct. într-o casetă în dreptul cursorului. pentru a defini fereastra de selecţie. Pentru a elimina un obiect din selecţie. Modul de lucru Polar Tracking poate fi asociat cu modul Polar Snapping. Activarea modului de lucru Polar Tracking se poate face:    din meniul Tools  Drafting Settings la pagina Polar Tracking dând clic pe butonul POLAR din bara de stare cu tasta F10 Modul ortogonal nu poate fi folosit în acelaşi timp cu modul de lucru Polar Tracking. Restricţionarea mişcării cursorului la o dreaptă care face un anumit unghi cu orizontala este aplicabilă în cazul comenzilor care cer introducerea succesivă a mai mult de un singur punct. se va comuta între obiectele respective. iar în linia de comandă va apărea solicitarea de selectare a obiectelor. precum şi afişarea semnificaţiei lor. Sintaxă: SELECT Acţiune: Cursorul va lua forma specifică operaţiilor de selecţie. Window – se va defini o fereastră de selecţie. prin trasarea unei ferestre în spaţiul desenului. Deplasarea cursorului va fi astfel restricţionată la dreapta definită de primul punct şi unghiul introdus. pentru selectare se va menţine tasta SHIFT apăsată. Unghiurile se definesc în raport cu UCS-ul curent şi cu convenţiile privind măşurarea unghiurilor incluse în desen. Metode de selecţie:  individual. până va fi evidenţiat obiectul ce trebuie selectat după care se apasă tasta ENTER. iar cu SPACEBAR. Introducerea directă a distanţei este utilă în trasarea liniilor atunci când se cunoaşte direcţia acestora. Last – va fi selectat ultimul obiect creat 27     Parametrii comenzii: . care se setează în meniul Tools  Drafting Settings la pagina Snap & Grid. de către aplicaţie.Activare:    Se dă clic pe butonul ORTHO din bara de stare Se menţine apăsată tasta SHIFT în timpul editării (activare temporară). Prin trasarea ferestrei de la dreapta spre stânga. Comenzi de selectare şi ştergere Comenzi de selectare Comanda de selectare a obiectelor este cel mai des utilizată în AutoCAD. Dacă fereastra se trasează de la stânga la dreapta. a unor linii ajutătoare ce marchează anumite unghiuri cu valoare fixă. indicând cu ajutorul cursorului fiecare obiect. dificil de indicat. atunci când se cer coordonatele punctului următor. După introducerea primului punct. prin apăsare repetată. Fereastra se defineşte indicând două puncte reprezentând două colţuri diagonal opuse ale acesteia. deşi nu apare întotdeauna în mod explicit. vor fi incluse în selecţie doar obiectele complet incluse în fereastră. în setul de selecţie vor fi incluse toate obiectele parţial sau total incluse în fereastră. În cazul unor obiecte foarte apropiate. Se apasă tasta F8 Modul de lucru Polar Tracking presupune trasarea automată. se tastează la linia de comandă semnul < urmat de valoarea unghiului definit de cele două puncte. Observaţie: Modul Object Snap are prioritate faţă de acest mod de editare. Vor fi incluse în selecţie doar obiectele complet incluse în fereastră indiferent de direcţia de trasare a acesteia.

care se poate autointersecta. All – vor fi selectate toate obiectele aparţinând layerelor vizibile.         Pentru selectarea multiplă a obiectelor pe baza proprietăţilor acestora sau după tipuri de obiecte. Acest set este anulat de operaţiile de ştergere a obiectelor de pe desen. Y. Vor fi incluse în selecţie toate obiectele complet sau parţial incluse în poligon. corespunzător dacă se comută imediat lucrul în alt spaţiu. 28 . Vor fi incluse în selecţie toate obiectele parţial sau total incluse în fereastră indiferent de direcţia de trasare a acesteia. Vor fi incluse în selecţie doar obiectele complet incluse în poligon. Fence – vor fi selectate toate obiectele ce traversează o barieră de selecţie. Se va introduce în linia de comandă numele grupului. Comanda Quick Select Accesarea comenzii:     Meniul Tools  Quick Select Se dă clic dreapta în spaţiul de desenare fără a avea nici un obiect selectat şi din meniul contextual se selectează comanda Quick Select Se tastează QSELECT în linia de comandă. Comanda funcţionează similar modului de selecţie prin indicarea ferestrei de selecţie. se utilizează comenzile Quick Select respectiv Filter. Previous – selectează cel mai recent set de selecţie. Parametrii X. Z permit definirea de filtre dependente de proprietăţile obiectelor (valori ale coordonatelor. Acesta va trebui să aibă toate laturile neadiacente disjuncte. Acesta va trebui să aibă toate laturile neadiacente disjuncte.se va defini o fereastră de selecţie. fără alt parametru. După selectarea acestui obiect. O alternativă la această opţiune o reprezintă indicarea obiectelor cu mausul în timp ce se menţine tasta SHIFT apăsată. Grupurile de selecţie se creează cu comanda FILTER introdusă in linia de comandă. culoare. Aplicaţia solicită utilizatorului să definească bariera sub forma unei linii poligonale deschise. în linia de comandă nu va mai apărea promptul pentru selectarea altor obiecte. prin indicare cu mausul. CPoligon – se va defini un poligon de selecţie. în care se poate defini un filtru de selecţie. Comanda Filter Accesarea comenzii: Se tastează FILTER în linia de comandă Acţiune: Se va deschide caseta de dialog Filter pentru selecţia obiectelor (Object Selection Filters) care conţine următoarele rubrici:    Filter Property List – afişează o listă de criterii pe baza cărora s-a constituit filtrul curent (cel selectat în caseta de selecţie Current) Select Filter – adaugă criterii la filtrul curent. AutoCAD memorează dacă selecţiile au fost făcute în spaţiul model sau spaţiul hârtie. Group – Vor fi selectate toate obiectele dintr-un grup de selecţie.). Se dă clic pe pictograma Quick Select din paleta Properties. şi sunt ignorate. Lista conţine tipuri de obiecte ce se pot filtra şi operatori logici. Single – va permite selecţia unui singur obiect.    Crossing . Auto – comută pe modul de selecţie automat aplicabil fără lansarea comenzii SELECT de la tastatură. etc. Acţiune: Se va deschide caseta de dialog pentru selectare rapidă. Obiectele nou selectate vor fi adăugate la selecţia existentă. WPoligon – se va defini un poligon de selecţie. Box – se va defini o fereastră de selecţie. Add – reprezintă modul curent de selecţie. Remove – se pot elimina din setul de selecţie obiecte prin indicarea cu mausul.

Group Name – în această rubrică se introduce numele unui nou grup sau apare numele grupului selectat în lista grupurilor existente. Substitute – Inlocuieşte un criteriu din lista de criterii cu criteriul de filtrare nou creat. care se încadrează în filtrul de selecţie. Description – actualizează descrierea grupului selectat. Unnamed – Indică faptul că grupul nou creat nu are nume. Numele unui grup va avea maximum 31 caractere. Pentru obiectele din desen ce trebuie manipulate ca o unitate. Selectable – specifică dacă noul grup va fi sau nu selectabil. Rubrici: Group Name – afişează numele grupurilor existente. Add Selected Object – Adaugă la filtru un obiect ce va fi selectat din desen. Edit Item – Mută un criteriu din lista de criterii în spaţiul de selecţie a criteriilor pentru editare.        Add to List – Adaugă criteriul de filtrare nou creat la lista de criterii. Foarte multe comenzi de editare din AutoCAD au la rândul lor opţiuni de refacere a unor paşi intermediari. Include Unnamed – specifică dacă vor fi afişate în listă şi grupurile nedenumite. Selectable – specifică dacă un grup este sau nu selectabil. New – creează un grup nou din obiectele selectate. Grupurilor nedenumite li se atribuie automat un nume de forma *An unde n reprezintă un contor ce se modifică la adăugarea fiecărui nou grup nedenumit. Add – Adaugă obiecte la grupul selectat. Fiind Name – afişează numele grupului căruia îi aparţine un obiect. Corectarea erorilor Cea mai uzuală cale de a corecta o operaţie eronat executată. Create Group – Specifică proprietăţile pentru grupurile nou create. Selecţia se va face cu fereastră de la dreapta la stânga. Filtrul curent va fi utilizat în selecţiile viitoare. Rename – Redenumeşte grupul selectat cu numele introdus în caseta Group Name din rubrica Group Identification. Aplicaţia va solicita selectarea unui obiect. Descrierea poate avea maxim 64 caractere. identifica. este anularea operaţiei respective. 29 . Explode – Şterge definiţia grupului selectat. Aici se pot afişa. fără spaţii între ele. Dacă un grup este selectabil. Apply – Caseta de dialog este închisă. salvează şi şterg filtre. Chiar dacă se elimină toate obiectele dintr-un grup. grupul va rămâne în continuare definit. Selectable – specifică dacă grupul este sau nu selectabil. Remove – elimină obiecte din grupul selectat. Grupurile sunt seturi salvate de obiecte ce pot fi selectate şi editate împreună sau separat. numele va fi scris cu majuscule. Acest lucru se realizează cu comanda Undo. grupurile reprezintă un mod convenabil de organizare. Group Description – în această rubrică se introduce o descriere a grupurilor nou create (opţional) şi se afişează descrierea grupurilor selectate. Delete – Şterge un criteriu din lista de criterii Clear List – Şterge toate criteriile din lista de criterii a filtrului curent Named Filters – În acest spaţiu se afişează. utilizând numele şi descrierea introduse în casetele Group Name şi Description. Group Identification – afişează numele şi descrierea (dacă există) grupului selectat în lista Group Name. Highlight – evidenţiază în spaţiul desenului obiectele componente ale grupului selectat. prin selecţia unui singur obiect din grup va fi selectat tot grupul. Change Group – Modifică grupurile existente. În lista grupurilor existente. Pentru a utiliza această opţiune trebuie dezactivată opţiunea Selectable. Vor fi selectate doar obiectele incluse total sau parţial în fereastră. Comanda GROUP lansată din linia de comandă deschide caseta de dialog Object Grouping. Re-Order – Afişează caseta de dialog Order Group în care poate fi schimbată ordinea obiectelor în cadrul grupului. crea şi modifica grupurile de obiecte.

Fiecare lansare a comenzii U va duce la anularea pe rând a câte unei operaţii. se lansează comanda Mredo imediat după finalizarea comenzii Undo. La lansarea comenzii din linia de comandă utilizatorul poate introduce numărul de comenzi ce vor fi anulate. Accesarea comenzii U:     Meniul Edit  Undo … unde punctele reprezintă ultima comandă finalizată. se va anula întregul grup de operaţii care a fost necesar pentru finalizarea comenzii respective. De aici se pot selecta comenzile ce urmează să fie anulate. sau poate alege dintr-o serie de parametri:  Auto – când această opţiune este activată toate etapele unei comenzi sunt grupate. până la utilizarea opţiunii End.    Comanda U permite anularea ultimei operaţii finalizate. Control – limitează sau dezactivează comanda Undo Begin. iar din meniul contextual afişat se va selecta Undo … unde punctele reprezintă numele ultimei comenzi. Se pot face oricâte marcaje.Accesarea comenzii Undo:    Se dă clic pe săgeata din dreptul butonului Undo în bara de instrumente principală. Back – pune un marcaj în informaţia memorată pentru comanda Undo. Se dă clic în spaţiul desenului fără a avea o selecţie activă sau o comandă în curs. Se dă clic pe butonul Undo Se tastează U în linia de comandă Se tastează CTRL + Z în bara de instrumente principală. Pentru a reface mai multe operaţii anulate cu comanda Undo. Operaţiile efectuate în afara desenului curent. End – grupează o succesiune de acţiuni într-un set. De regulă această opţiune este activată. va fi anulată ultima comandă finalizată. toate acţiunile ce urmează devin parte a acestui set. După introducerea opţiunii Begin. Opţiunea Back elimină câte un marcaj la fiecare utilizare. va fi afişată lista ultimelor comenzi executate. cum ar fi salvările. Se dă clic în spaţiul desenului fără a avea o selecţie activă sau o comandă în curs. Opţiunea Back anulează toate operaţiile până la acest marcaj. astfel încât prin lansarea comenzii Undo. Se tastează UNDO în linia de comandă Acţiune: Când comanda Undo se lansează din meniul Edit sau cu combinaţia de taste CTRL + Z. Se tastează REDO în linia de comandă Acţiune: Va fi refăcută ultima operaţie anulată. Accesarea comenzii Redo:     Meniul Edit  Redo … unde punctele reprezintă ultima comandă finalizată. Mark.    Se dă clic pe săgeata din dreptul butonului Redo Se tastează MREDO în linia de comandă Se tastează CTRL +Y 30 în bara de instrumente principală. dacă se dă clic pe săgeata din dreptul pictogramei. Efectul comenzii Undo poate fi anulat dacă se lansează imediat comanda Redo. La lansarea comenzii din bara de instrumente principală. iar din meniul contextual afişat se va selecta Redo … unde punctele reprezintă numele ultimei comenzi anulate. Se dă clic pe butonul Redo în bara de instrumente principală. Acţiune: Va fi anulată ultima operaţie. plotarea sau scrierile în fişiere nu pot fi refăcute. Acţiune: .

utilizatorul poate introduce numărul de comenzi ce vor fi anulate. sau poate alege dintr-o serie de parametri: All – vor fi refăcute toate acţiunile anulate. de unde pot fi lipite în alte documente compatibile cu Windows. De aici se pot selecta comenzile ce urmează să fie refăcute. Ştergerea obiectelor Se pot şterge obiecte desenate prin oricare din următoarele metode:      Prin selectarea acestora şi apăsarea tastei DELETE sau a combinaţiei CTRL+X Cu ajutorul comenzii Erase Meniul Modify  Erase Clic pe butonul din bara de instrumente Modify Mod de accesare a comenzii Erase: Se tastează ERASE în linia de comandă. ceea ce permite păstrarea rezoluţiei maxime. Last – va fi refăcută doar ultima acţiune. dacă se dă clic pe săgeata din dreptul pictogramei Redo. Accesarea comenzii Cut:    Meniul Edit  Cut sau din meniul contextual CUTCLIP în linia de comandă CTRL+X de la tastatură Prin copiere. informaţia privind obiectele supuse acestei operaţii este depozitată în Clipboard sub formă vectorială (format WMF). Comanda OOPS se poate lansa cu sintaxa OOPS din linia de comandă şi anulează o operaţie de ştergere. O comandă de ştergere se poate anula cu una din comenzile Undo sau OOPS.La lansarea comenzii din bara de instrumente principală. Accesarea comenzii Copy:       Meniul Edit  Copy sau din meniul contextual COPYCLIP în linia de comandă CTRL+C de la tastatură Meniul Edit  Paste sau din meniul contextual PASTECLIP în linia de comandă CTRL+V de la tastatură Lipirea obiectelor din Clipboard în alte documente AutoCAD se face prin oricare din următoarele metode: 31 . va fi afişată lista ultimelor comenzi anulate. Utilizarea funcţiilor de decupare. La lansarea comenzii din linia de comandă sau cu combinaţia de taste CTRL+Y. copiere şi lipire din Windows Prin operaţia de decupare obiectele sunt eliminate din desen şi depozitate în Clipboard.

3P (Three Points) – va fi desenat un cerc prin specificarea a trei puncte pe circumferinţă. comanda se finalizează prin apăsarea tastei ENTER. Dacă au fost desenate deja două linii consecutive. Tangent. tangent la două obiecte selectate de acesta. arcul va fi desenat cu punctul de start coincident cu punctul de capăt al ultimului obiect desenat. Pentru a introduce diametrul în locul razei se alege opţiunea d (diameter). Dacă se apasă ENTER fără a introduce acest punct. Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea centrului cercului. După desenarea unei linii. Primul şi al treilea punct reprezintă capetele arcului. Center – se indică centrul cercului din care face parte arcul şi se oferă un set nou de opţiuni:  End Point – va fi desenat un arc în sens antiorar. sau selecţia dintr-un set de opţiuni: Desenarea arcelor de cerc Accesarea comenzii:     Meniul Draw  Arc Se dă clic pe butonul Arc din bara de instrumente Draw Se tastează ARC sau A în linia de comandă Start Point – se va specifica punctul de start al arcului.Lecţia 4 Desenarea obiectelor geometrice Desenarea liniilor Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Line Se dă clic pe butonul din bara de instrumente Draw Se tastează LINE sau L în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia cere introducerea primului punct de capăt apoi a celui de-al doilea. 2P (Two Points) – va fi desenat un cerc prin specificarea capetelor unui diametru. Primul capăt al noii linii va coincide cu cel de-al doilea capăt al liniei precedente. cu centrul şi punctul de start specificate deja. Desenarea cercurilor Accesarea comenzii:        Meniul Draw  Circle Se dă clic pe butonul Circle din bara de instrumente Draw Se tastează CIRCLE sau C în linia de comandă Center Point – va fi desenat un cerc cu centrul şi raza specificate de utilizator. Radius) – va fi desenat un cerc cu raza specificată de utilizator. Aplicaţia va oferi un set nou de opţiuni: o o Second Point – va fi desenat un arc prin specificarea a trei puncte pe circumferinţă. având al doilea capăt la capătul razei imaginare trasate între centrul cercului şi al treilea punct. După introducerea celui de-al doilea punct. aplicaţia va oferi suplimentar opţiunea Close. TTR (Tangent. care permite conectarea următoarei linii cu primul capăt al primei linii. 32 Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea punctului de start sau a centrului arcului: . ce urmează a fi specificat. comanda este reluată automat.

o o o  Center – utilizatorul va specifica centrul cercului căruia îi aparţine arcul. va fi desenat arcul major. Dacă se introduce o coardă negativă. având al doilea capăt la capătul razei imaginare trasate între centrul cercului şi al treilea punct. ce urmează a fi specificat. va fi desenat arcul major. Angle – va fi desenat un arc în sens antiorar cu capetele specificate deja. cu centrul şi punctul de start specificate deja. Angle – va fi desenat un arc în sens antiorar cu centrul şi punctul de start specificate deja. care include unghiul ce va fi introdus de utilizator. va fi desenat arcul minor. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Polyline Se dă clic pe butonul Polyline din bara de instrumente Draw Se tastează PLINE sau PL în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea punctului de start sau selectarea unei opţiuni din cele afişate în linia de comandă:    Next Point – va fi desenat un segment de dreaptă după care va fi repetat proptul anterior. în sens antiorar. o o  Tangent to Last Line. Dacă se introduce o coardă pozitivă. va fi desenat arcul major. Chord Length – va fi desenat un arc minor sau major. care subîntinde o coardă a cărei lungime va fi specificată de utilizator. or Polyline – va fi desenat un arc tangent la ultimul obiect desenat (arc. desenate ca entităţi independente. iar al doilea capăt coincident cu primul capăt al primului element component al poliliniei. având raza specificată de utilizator. arcul va fi desenat în sens orar. Chord Length – va fi desenat un arc minor sau major. Angle – va fi desenat un arc în sens antiorar cu centrul şi punctul de start specificate deja. o Center Point – va fi desenat un arc în sens antiorar cu punctul de start specificat deja. Radius – va fi desenat un arc în sens antiorar cu capetele specificate deja. atunci segmentul de închidere va fi tot rectiliniu. Polilinia oferă posibilităţi suplimentare de editare faţă de liniile şi arcele înlănţuite. care include unghiul ce va fi introdus de utilizator. Arc – vor fi adăugate arce de cerc la polilinie Close – va fi desenat un segment având primul capăt coincident cu al doilea capăt al ultimului element desenat. Direction – va fi desenat un arc cu capetele specificate. In continuare se va specifica celălalt capăt al arcului. care subîntinde o coardă a cărei lungime va fi specificată de utilizator. în sens antiorar. cu centrul şi punctul de start specificate deja. linie sau polilinie) după ce utilizatorul apasă ENTER la primul prompt. Dacă unghiul este negativ. arcul va fi desenat în sens orar. Dacă unghiul este negativ. Dacă penultimul element component al poliliniei a fost un segment de dreaptă şi nu s-a selectat ulterior opţiunea Arc. Dacă raza este negativă. prin faptul că este tratată de aplicaţie ca un singur obiect. care va avea al doilea capăt pe o rază imaginară trasată din centru spre al doilea punct specificat. Arc. Desenarea poliliniilor Polilinia este un obiect format dintr-o înlănţuire de linii şi/sau arce de cerc în ordinea stabilită de utilizator.   End – utilizatorul va specifica al doilea capăt al cercului după care i se va oferi un set nou de opţiuni. cu centrul şi punctul de start specificate deja. va fi desenat arcul minor. tangent în punctul de start la direcţia introdusă de utilizator. care include unghiul ce va fi introdus de utilizator. Dacă unghiul este negativ. o End Point – va fi desenat un arc în sens antiorar. arcul va fi desenat în sens orar. după care i se va oferi un set nou de opţiuni. Dacă penultimul 33 . Dacă se introduce o coardă pozitivă. în sens antiorar. Dacă se introduce o coardă negativă. în sens antiorar.

Acest lucru se realizează cu comanda Boundary. Aplicaţia va cere o lăţime de pornire şi una de finalizare a segmentului. Boundary Set (Setul pentru chenar) – Defineşte setul de obiecte care este analizat în cadrul comenzii BOUNDARY la definirea unui chenar pe baza unui punct specificat. va rezulta un segment de grosime variabilă. Fig. Undo – anulează ultimul segment adăugat la polilinie. unde poate determina un chenar pe baza obiectelor existente ce formează o suprafaţă închisă în jurul unui punct specificat. Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Boundary Se tastează BOUNDARY în linia de comandă Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Boundary Creation ce conţine următoarele elemente: Pick Points (Selecţia punctelor) – Prin apăsarea acestui buton. 2  Lenght – va fi desenat un segment sub acelaşi unghi cu anteriorul şi având lungimea pe care o va indica utilizatorul. Prin introducerea unor lăţimi diferite. 2). Island Detection (Detectarea insulelor) – această opţiune stabileşte dacă funcţia BOUNDARY detectează contururile închise interne. Object Type (Tipul obiectului) – controlează ce tip de obiect va fi creat cu comanda BOUNDARY. RECTANGLE sau REC în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea primului colţ al dreptunghiului sau selectarea unei opţiuni din cele afişate în linia de comandă:  First Corner Point – se solicită introducerea primului colţ al dreptunghiului. La construirea noului set pentru contur. 1 Fig. Width – Specifică lăţimea noului segment (Fig. utilizatorul are acces la spaţiul desenului. Dacă segmentul anterior a fost un arc. 1). Desenarea dreptunghiurilor Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Rectancle Se dă clic pe butonul Rectancle din bara de instrumente Draw Se tastează RECTANG. numite insule. aplicaţia va lua în considerare doar obiectele ce pot fi utilizate pentru a crea o regiune sau o polilinie închisă. Conturul poate fi creat ca polilinie sau ca regiune.element component al poliliniei a fost un arc şi nu s-a selectat ulterior opţiunea Line.   Se pot crea polilinii care să urmărească conturul unui obiect sau al unei selecţii. În continuare se solicită al doilea colţ al dreptunghiului şi se oferă ca alternativă un set nou de opţiuni: 34 . noul segment de dreată va fi desenat tangent la acel arc.  Halfwidth – se specifică jumătatea lăţimii unui segment al poliliniei (Fig. atunci segmentul de închidere va fi tot un arc.   Current Viewport – setul pentru contur va fi definit pe baza tuturor obiectelor vizibile în viewport-ul curent New – îi solicită utilizatorului selectarea manuală a obiectelor ce definesc setul pentru contur.

compus din două elemente. După ce se specifică raza. Dacă se desenează o multilinie cu mai mult de un singur segment. Edge – poligonul va fi definit prin indicarea capetelor primei muchii. după care se stabileşte dacă poligonul este înscris sau circumscris unui cerc a cărui rază urmează să se indice. Justification – se stabileşte modul în care este desenată polilinia între punctele indicate. Dacă raza este indicată in desen cu ajutorul mausului. Chamfer – se stabilesc dimensiunile de teşire pentru colţurile dreptunghiului. Thickness – Se stabileşte grosimea dreptunghiului. numite elemente. Rotation – se creează un dreptunghi având laturile rotite faţă de axe sub unghiul introdus de utilizator. Bottom – multilinia va fi desenată deasupra cursorului. o o o Top – multilinia va fi desenată sub cursor. Justification) şi scara. Zero – multilinia va fi desenată cu originea centrată pe cursor. Fillet – se stabileşte raza de rotunjire pentru colţurile dreptunghiului. după care aplicaţia solicită indicarea centrului poligonului sau alegerea dintr-un set de opţiuni:  Center of Polygon Se specifică centrul poligonului. Valoarea devine curentă pentru comenzile RECTANGLE ulterioare. Scara multiliniei nu afectează scara tipului de linie.  Desenarea multiliniilor Multiliniile sunt compuse din 1 până la 16 linii paralele. Desenarea poligoanelor regulate Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Polygon Se dă clic pe butonul Polygon din bara de instrumente Draw Se tastează POLYGON în linia de comandă Acţiune: Se solicită numărul de laturi al poligonului. este posibil să fie necesare setări ale scării tipurilor de linii pentru a asigura o proporţionalitate a reprezentării acestora. Se pot stabili de asemenea alinierea faţă de cursor (eng. va fi disponibilă si opţiunea Close. astfel încât linia cea mai de jos va trece prin punctele specificate. Valoarea devine curentă pentru comenzile RECTANGLE ulterioare. va fi desenat poligonul. Area – va fi creat un dreptunghi pe baza ariei acestuia şi a uneia din dimensiuni (lungime sau lăţime). ce permite crearea unei multilinii închise. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Multiline Se tastează MLINE sau ML în linia de comandă Start Point – se indică punctul de start al multiliniei.o o o o      Other Corner Point – va fi creat un dreptunghi având două colţuri diagonal opuse în punctele introduse de utilizator. 35 Acţiune: Aplicaţia solicită indicarea punctului de start al multiliniei sau alegerea dintr-un set de opţiuni:  . sau un stil creat anterior de utilizator. astfel încât linia cea mai de sus va trece prin punctele specificate. Dacă se schimbă scara multiliniei. după care aplicaţia va cere următorul punct. Elevation – se stabileşte distanţa între planul XY şi coordonata Z a dreptunghiului. Valoarea devine curentă pentru comenzile RECTANGLE ulterioare. Valoarea devine curentă pentru comenzile RECTANGLE ulterioare. La desenarea unei multilinii se poate utiliza stilul STANDARD. direcţia razei va determina şi unghiul de rotire al poligonului. Dimensions – se creează un dreptunghi pe baza lungimii şi lăţimii introduse de utilizator. Width – se specifică lăţimea poliliniei cu care va fi desenat dreptunghiul.

în care se pot aduce modificări stilului de multilinie selectat. conţinând următoarele elemente:     Delete – elimină stilul de multilinie selectat din lista de stiluri. stilul curent. New – determină afişarea casetei de dialog Create New Multiline Style. Stilul nu va fi şters şi din fişierul MLN. noua definiţie de stil este adăugată la fişier. Factorul de scalare se bazează pe lăţimea stabilită în definiţia stilului multiliniei. Save – salvează sau copie un stil de multilinie într-un fişier-bibliotecă de multilinii (MLN). Se tastează ELLIPSE în linia de comandă. Modify – determină afişarea casetei de dialog Create New Multiline Style. Desenarea elipselor Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Ellipse Se dă clic pe butonul Ellipse din bara de instrumente Draw. şi nici stilurile utilizate deja în desen. Load – afişează caseta de dialog Load Multiline Styles. în care se poate crea un stil de multilinie nou. Opţiuni: o o Style Name – se indică numele unui stil ce a fost deja încărcat sau care este definit în biblioteca de multilinii creată de utilizator (un fisier cu extensia MLN). Prima axă poate fi axa majoră sau cea minoră a elipsei. Rename – permite redenumirea stilului de multilinie selectat. Factorul de scalare 0 va avea ca efect contopirea elementelor multiliniei într-unul singur. fără ca definiţiile conţinute iniţial de acesta să fie şterse. Set Current – stabileşte stilul de multilinie selectat ca stil curent pentru toate multiliniile ce vor fi create ulterior. specificând capetele sale. Description – afişează o descriere a stilului de multilinie selectat. Factorul de scalare 2 va produce o multilinie de două ori mai lată faţă de definiţia stilului.  Pentru a crea. Stilul STANDARD redenumit. Nu pot fi modificate stilul STANDARD. Unghiul primei axe determină unghiul elipsei. edita şi organiza stiluri de multilinii se utilizează comanda Multiline Style. Style – va fi specificat stilul multiliniei. Rotation – va fi creată o elipsă prin rotirea aparentă a unui cerc în jurul primei axe. Scale – controlează lăţimea multiliniei. Opţiuni: o o Distance to Other Axis – se defineşte a doua axă pe baza distanţei de la mijlocul primei axe până la capătul celei de-a doua axe. Nu pot fi modificate stilul STANDARD. 36 . şi cu lăţimea în raport faţă de definiţia stilului egală cu valoarea absolută a factorului de scalare. ?—List Styles – afişează stilurile de multilinii încărcate în desen. în care se pot încărca stilurile de multilinii conţinute într-un fişier MLN. Preview Of – afişează numele şi imaginea stilului de multilinie selectat. Acţiune: Aplicaţia va solicita introducerea punctului de start pentru una din axele elipsei sau posibilitatea alegerii dintr-un set de opţiuni:  Axis Endpoint – se defineşte prima axă. Accesarea comenzii:          Meniul Format  Multiline Style Se tastează MLSTYLE în linia de comandă Current Multiline Style – afişează numele stilului curent de multilinie. Numele curent al fişierului-bibliotecă de multilinii este acad. Un factor de scalare negativ produce o multilinie cu ordinea elementelor răsturnată.mln. Dacă utilizatorul specifică un fişier MLN care există deja. Styles – afişează o listă a tuturor stilurilor de multilinii încărcate în desen. şi nici stilurile utilizate deja în desen. nu poate fi Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Multiline Style.

şi se oferă opţiunea Object ca alternativă. Începând cu al treilea punct sunt valabile următoarele opţiuni: Dacă se tastează ENTER fără a introduce alt punct. urmat de distanţa din centrul elipsei până la a doua axă. Splinele pot fi închise. PELLIPSE poate lua două valori:   0 – se creează o elipsă adevărată 1 – se creează o polilinie ce urmează conturul elipsei Desenarea curbelor spline O splină este o curbă determinată de un set de puncte prin care aceasta trece sau de care se apropie. unde c este centrul elipsei. o o o o Axis Endpoint – se defineşte prima axă. După introducerea setului de puncte pentru construcţia splinei. Center – arcul eliptic va fi creat pe baza centrului specificat de utilizator Distance to Other Axis: se defineşte a doua axă ca distanţă din centrul arcului eliptic. Arc – va fi creat un arc eliptic . . Se pot crea spline prin specificarea punctelor prin care acestea trec sau de care se apropie. Accesarea comenzii SPLINE:     Meniul Draw  Spline Se dă clic pe butonul Spline din bara de instrumente Draw Se tastează SPLINE sau SPL în linia de comandă First Point – va fi creată o splină pe baza punctelor specificate de utilizator. Se va introduce apoi capătul primei axe. Rotation – Este definit raportul între axa majoră şi cea minoră a elipsei din care face parte arcul. Se pot introduce oricâte puncte. utilizatorul poate selecta una din următoarele opţiuni: 37 Acţiune: se solicită introducerea primului punct. Comanda SPLINE creează un tip particular de spline. Included Angle – se defineşte unghiul inclus pornind de la unghiul de start. Cu comanda transparentă Undo se poate anula ultimul punct introdus. Cu cât toleranţa este mai redusă. Toleranţa descrie gradul de apropiere a splinei de punctele specificate. sau se poate selecta opţiunea Angle. Unghiul primei axe determină unghiul arcului eliptic. sau mijlocul primei axe până la punctul specificat de utilizator. pe baza unghiului de rotire aparentă a unui cerc în jurul primei axe. cu atât mai bine se apropie splina de setul de puncte. sau de selectarea opţiunii Rotation. denumite Spline B raţionale neuniforme (NURB). o o Angle – Se defineşte unghiul de capăt al arcului eliptic. Prima axă poate fi axa majoră sau cea minoră a elipsei. specificat de utilizator. cu respectarea formulelor matematice pentru NURB. sau se poate selecta una din opţiunile: o o o Angle – Se defineşte unghiul de capăt al arcului eliptic. specificând capetele sale. Center – va fi creată o elipsă pornind de la centrul acesteia. Variabila de sistem PELLIPSE controlează modul în care este construită o elipsă. o Start Parameter – se va specifica o valoare sau un punct. Aceste două moduri controlează generarea elipsei. Parameter – Solicită aceleaşi date de intrare ca Start Angle. End Parameter – se va specifica un punct sau o valoare. astfel încât capetele lor să fie coincidente şi tangente. După introducerea primului se va cere introducerea punctului următor. Opţiuni:   Start Angle – această opţiune permite comutarea între modul parametric şi cel unghiular. iar a şi b sunt axele majoră şi minoră ale acesteia. apoi pentru al doilea. Precizia cu care curba se apropie de puncte poate fi setată. dar va fi creat un arc eliptic pe baza următoarei ecuaţii vectoriale: pu   c  a  cos u  b  sin u . aplicaţia solicită indicarea tangentei pentru primul capăt al splinei.

Fit Tolerance – permite schimbarea toleranţei splinei. Pentru a desena puncte se utilizează comanda Point. Variabila SKPOLY poate lua următoarele valori:   1 – linia schiţată va fi generată ca polilinie. Erase – Şterge orice porţiune dintr-o linie temporară şi ridică dispozitivul de schiţare. Variabila de sistem SKPOLY setează modul în care este generată linia schiţată. Schiţarea cu mâna liberă Pentru a desena contururi sau linii cu profil neregulat se poate utiliza comanda Sketch. Opţiunile pe care le oferă comanda sunt următoarele:        Pen – coboară şi ridică dispozitivul de schiţare de pe suprafaţa de desenare. Pentru ca polilinia să poată fi convertită în splină cu ajutorul comenzii SPLINE. Setarea acestor variabile se poate realiza comod cu comanda Point Style. una în continuarea celeilalte. Pentru o valoare pozitivă a toleranţei splina va atinge punctele de control în limita toleranţei introduse. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Point  Single Point Se dă clic pe butonul Point din bara de instrumente Draw Se tastează POINT în linia de comandă Acţiune: Aplicaţia solicită poziţia punctului ce va fi desenat. Dacă toleranţa este 0. după care va fi afişat un set de opţiuni. astfel încât să atingă punctele de control conform noii toleranţe. sau de la ultima ştergere. 0 – linia schiţată va fi generată sub formă de linii separate Desenarea punctelor de referinţă şi a liniilor de construcţie Desenarea punctelor Punctele sunt utile ca elemente geometrice de referinţă pentru utilizarea funcţiei Object Snap. Reprezentarea punctelor în desen este controlată de două variabile: PDMODE şi PDSIZE. trebuie să fi fost în prealabil editată cu comanda PEDIT. desenează o linie dreaptă din capătul ultimei linii schiţate până la locaţia curentă a cursorului şi ridică din nou dispozitivul de schiţare. . Connect – Coboară dispozitivul de schiţare pe suprafaţa de desenare şi continuă schiţarea din capătul ultimei linii schiţate. Se poate introduce lungimea segmentelor. Pentru a specifica vectorul de tangenţă. Splina va fi redefinită.o Close – splina va fi închisă prin definirea ultimului punct ca fiind coincident cu primul şi ajustarea celui de-al doilea capăt astfel încât să fie tangent cu primul. având lungimea setată de utilizator şi direcţia ghidată de deplasarea cursorului în spaţiul desenului. după care următorul clic de maus în spaţiul desenului semnifică „coborârea” dispozitivului pentru schiţare pe suprafaţa de desenare. Acţiune: Aplicaţia va solicita lungimea segmentelor (Record increment). Exit – înregistrează şi raportează numărul de linii temporare schiţate şi finalizează comanda. Record – Înregistrează liniile temporare ca linii permanente şi raportează numărul de linii. Polilinia iniţială va fi ştearsă. (Punct) – Coboară dispozitivul de schiţare. se va introduce un punct sau se vor utiliza modurile Tangent Snap sau Perpendicular Snap faţă de obiectele existente. Cu ajutorul acestei comenzi va fi creată o serie de linii. Quit – anulează toate liniile temporare schiţate de la lansarea comenzii SKETCH sau de la ultima utilizare a opţiunii Record şi incheie comanda. dacă acesta este coborât. splina va trece prin punctele de control. sau accepta cea deja setată. 38 . Accesarea comenzii:  Se tastează SKETCH în linia de comandă. o  Object – aplicaţia va converti în splină o polilinie 2D sau 3D ce poate fi exprimată printr-o funcţie de gradul 2 sau 3. opţiunea Spline.

un punct situat pe prima latură a unghiului şi un punct situat pe cea dea doua latură. şi poate fi desenat cu comanda Donut. Accesarea comenzii:        Meniul Draw  Construction Line Se dă clic pe butonul Construction Line Se tastează XLINE în linia de comandă Point – se specifică locaţia liniei infinite prin indicarea a două puncte ale acesteia. Ang – va fi creată o linie infinită sub un unghi indicat de utilizator. cu grosime. Primul punct va fi punctul de pornire al razei. Unghiul va fi măsurat în sens antiorar. care pot fi utilizate ca linii de referinţă pentru crearea unor obiecte.Accesarea comenzii:   Meniul Format  Point Style Se tastează DDPTYPE în linia de comandă Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Point Style. Desenarea torurilor Torul este o polilinie închisă. Utilizatorul va introduce pe rând locaţia vârfului unghiului. Liniile de construcţie se desenează cu comanda XLINE. în care se poate stabili modul de reprezentare a punctului şi dimensiunea simbolului. extinse într-o direcţie (raze) sau ambele. Ver – va fi creată o linie verticală trecând printr-un punct indicat de utilizator. Opţiuni: o o Offset Distance – se specifică distanţa dintre linia de construcţie ce va fi creată şi obiectul selectat. Este util ca liniile de construcţie să fie desenate într-un layer special creat pentru acest scop. Hor – va fi creată o linie orizontală trecând printr-un punct indicat de utilizator.  Comanda Ray Cu comanda RAY pot fi create linii de construcţie infinite. Aceste linii sunt ignorate de comanda Zoom Extents. Reference – Unghiul va fi specificat în raport cu o linie de referinţă. din bara de instrumente Draw Acţiune: Se solicită introducerea unui punct sau alegerea dintr-un set de opţiuni: Bisect – va fi creată o linie de construcţie ce trece prin vârful unghiului selectat şi îl împarte în două unghiuri egale. Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Ray Se tastează RAY în linia de comandă Acţiune: Raza va fi construită pe baza a două puncte introduse de utilizator. care să poată fi îngheţat sau dezactivat înainte de plotare. Opţiuni: o o  Angle of Xline – linia va trece prin punctul indicat anterior şi va face cu axa X unghiul pe care îl va introduce utilizatorul. Through – va fi creată o linie de construcţie paralelă cu obiectul ce va fi selectat de utilizator şi trecând printr-un punct pe care acesta îl va indica. de formă circulară. pornind de la linia respectivă. Mod de accesare:  Meniul Draw  Donut 39 . Offset – va fi creată o linie de construcţie paralelă cu obiectul ce va fi selectat de utilizator. iar al doilea punct îi va defini direcţia. Comanda XLine În AutoCAD se pot desena linii de lungime infinită. extinse la un singur capăt. ce va fi selectată de utilizator. numite raze.

care poate fi normal sau caligrafic. se poate indica centrului pentru un nou tor. şi fiecare colţ va putea fi partajat doar de două elemente ale conturului. Crearea norilor pentru marcarea reviziilor Norii pentru marcarea reviziilor sunt polilinii închise compuse din arce succesive. cu diferenţa că la tipul conturului se va selecta opţiunea Region. arce eliptice şi spline. Conturul regiunii va fi compus din linii drepte şi curbe. După crearea torului. sau se apasă ENTER pentru a finaliza comanda. şi au rolul de a atrage atenţia asupra părţilor revizuite ale unui desen. Stilul caligrafic va avea ca rezultat desenarea unui nor de revizie cu grosime variabilă a liniei. Object – se specifică un obiect ce va fi convertit în nor de revizie. După introducerea acestor informaţii se deplasează cursorul pe traiectoria ce va descrie conturul norului de revizie. Obiectul va fi înlocuit cu o polilinie de forma norului de revizie. Pentru crearea norilor de revizie se utilizează comanda Revision Cloud. Contururile pot fi combinaţii de linii. va fi creat un cerc plin. sau prin convertirea unor obiecte. Acţiune: Se vor specifica pe rând diametrul interior. Se pot crea regiuni compozite prin combinarea. Style – se specifică stilul norului de revizie. Comanda REGION şterge obiectele iniţiale. diametrul exterior şi centrul torului. Se poate opta pentru schimbarea orientării arcelor poliliniei. arce. Acţiune: Aplicaţia va solicita indicarea punctului de start. Se pot crea nori de revizie prin schiţare directă. sau selectarea unei opţiuni:   40 . Dacă nu se doreşte acest lucru. Arc Length – se specifică lungimea minimă şi cea maximă a arcelor ce compun norul de revizie. Acestea trebuie să formeze un contur închis. Acţiune: Se va deschide caseta de dialog Boundary Creation în care se vor face setările necesare pentru definirea noii regiuni. Se procedează la fel ca la construcţia contururilor închise de tip polilinie. Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Region Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Region Se dă clic pe butonul Region din bara de instrumente Draw Se tastează REGION în linia de comandă. care sunt înlocuite de conturul regiunii. Se tastează DONUT în linia de comandă. elipse. Acţiune: Aplicaţia solicită utilizatorului selectarea obiectelor pe baza cărora va fi creată regiunea. diferenţa sau intersecţia regiunilor. Regiunile prezintă utilitate în aplicarea haşurilor sau analizarea proprietăţilor cum ar fi aria sau centrul de greutate. polilinii. se poate seta variabila de sistem DELOBJ = 0. Dacă raza interioară are valoarea ). Definirea regiunilor cu ajutorul comenzii Boundary: Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Boundary Se tastează BOUNDARY în linia de comandă. Accesarea comenzii:     Meniul Draw  Revision Cloud Se dă clic pe butonul Revision Cloud din bara de instrumente Draw Se tastează REVCLOUD în linia de comandă. Crearea şi combinarea suprafeţelor Regiunile sunt suprafeţe create pe baza unor obiecte ce formează contururi închise. ca şi cum ar fi fost desenat cu o peniţă. Toate elementele care se intersectează sau autointersectează vor fi respinse. cercuri.

Accesarea comenzii:        Meniul Modify Rotate Comanda Rotate din meniul contextual. aplicaţia solicită selectarea obiectelor ce vor fi rotite. Acesta reprezintă vârful vectorului deplasării. apoi se va selecta viewportul de referinţă. rotirea şi alinierea obiectelor Comanda Move Deplasarea obiectelor se poate face cu ajutorul comenzii Move. selectate în prealabil. Se dă clic pe butonul Rotate din bara de instrumente Modify Se tastează ROTATE în linia de comandă. vectorului deplasării va avea coordonatele primului punct introdus. sau se alege opţiunea Displacement: o o Punctul de bază reprezintă originea vectorului deplasării. Accesarea comenzii:   Meniul Modify Change Space Se tastează CHSPACE în linia de comandă. Dacă nu este activă nici o selecţie. Acestea vor fi considerate relative. cu obiectele ce trebuie deplasate. Se va specifica punctul de bază (centrul de rotaţie). Dacă se apasă tasta ENTER fără a specifica un punct. fără a se mai introduce simbolul @. sau prin introducerea coordonatelor de la tastatură. Se va specifica punctul de bază al deplasării. Acţiune:  Se va specifica al doilea punct al deplasării. selectate în prealabil. Se dă clic pe butonul Move din bara de instrumente Modify Se tastează MOVE sau M în linia de comandă. Comanda Rotate Rotirea obiectelor se poate face cu ajutorul comenzii Rotate. Displacement (deplasarea) – se specifică deplasarea obiectelor selectate sub formă de coordonate ce definesc vectorul deplasării. Accesarea comenzii:       Meniul Modify Move Comanda Move din meniul contextual. Acţiune: Se vor selecta obiectele ce urmează să fie transferate. aplicaţia solicită selectarea obiectelor ce vor fi deplasate.Lecţia 5 Modificarea obiectelor desenate Deplasarea. 41 Acţiune: Vor fi afişate mai întâi setările pentru baza şi direcţia de măsurare a unghiurilor în desenul curent. . Comanda Change Space (AutoCAD 2007) Pentru a deplasa obiectele din Paper Space în Model Space se utilizează comanda Change Space. La încheierea selecţiei se apasă tasta ENTER. Dacă nu este activă nici o selecţie. Se va specifica unghiul de rotire sau se alege una din opţiunile Copy sau Reference. Se va indica cu ajutorul mausului în spaţiul desenului. după care se apasă tasta ENTER. cu obiectele ce trebuie deplasate.

obiectele selectate vor fi deplasate şi rotite. Accesarea comenzii:       Meniul Modify 3D Operations  Align Se tastează ALIGN în linia de comandă. Dacă se apasă tasta ENTER fără a specifica un punct. Copy – prin operaţia de rotire va rezulta o copie rotită a obiectelor selectate. aplicaţia solicită selectarea obiectelor ce vor fi aliniate. Acesta reprezintă vârful vectorului deplasării. utilizatorul va decide dacă obiectele selectate vor fi scalate sau nu. dar pot fi şi scalate. Acţiune:  Se va specifica al doilea punct al deplasării. selectate în prealabil. în raport cu UCS-ul curent şi centrul de rotaţie selectat. vectorului deplasării va avea coordonatele primului punct introdus. cu obiectele ce trebuie copiate. Unghiul va fi specificat prin introducerea valorii în linia de comandă sau prin specificarea a două puncte. Dacă se introduc două seturi de puncte. sau se alege opţiunea Displacement: o Displacement (deplasarea) – se specifică deplasarea sub formă de coordonate ce definesc vectorul deplasării. După introducerea celui de-al doilea set de puncte. Al doilea set de puncte serveşte la stabilirea unghiului de rotire pentru obiectele selectate. Se dă clic pe butonul Copy din bara de instrumente Modify Se tastează COPY în linia de comandă. aplicaţia solicită selectarea obiectelor ce vor fi copiate. Acestea vor fi considerate relative. La încheierea selecţiei se apasă tasta ENTER. situat faţă de acesta la distanţa specificată de utilizator. utilizând ca repere punctele indicate. fără a se mai introduce simbolul @. Comanda Align Alinierea obiectelor în 2D are ca rezultat deplasarea şi rotirea acestora în funcţie de seturi de puncte de referinţă. Primul set de puncte serveşte la stabilirea direcţiei de deplasare si a punctului de bază pentru aliniere. Distanţa între primul punct de destinaţie şi al doilea va constitui lungimea de referinţă pentru scalarea obiectelor. Accesarea comenzii:       Meniul Modify Copy Comanda Copy din meniul contextual. cu parametrii introduşi de utilizator. Dacă utilizatorul tastează ENTER după primul set de puncte introdus. Cele două puncte reprezintă axa de referinţă pentru masurarea unghiului de rotaţie. Dacă nu este activă nici o selecţie. 42 . Dacă nu este activă nici o selecţie. obiectele selectate vor fi deplasate pe direcţia vectorului determinat de cele două puncte.o o o Rotation Angle – se introduce unghiul cu care vor fi rotite obiectele selectate în planul desenului. plecând de la un unghi de referinţă. Reference – rotirea obiectelor selectate. Se poate introduce al treilea se de puncte pentru alinierea obiectelor în spaţiul 3D. specificat de utilizator. Se va specifica punctul de bază al deplasării copiei faţă de obiectul sursă. Se solicită primul punct sursă şi primul punct destinaţie. Acţiune:  Operaţii de copiere a obiectelor Comanda Copy Cu ajutorul comenzii Copy se obţine un obiect identic cu cel selectat.

astfel încât utilizatorul poate selecta punctul de centru cu ajutorul mausului. se introduce o valoare negativă. Pentru a adăuga coloane în direcţia opusă. Cu ajutorul butoanelor Pick Row Offset sau Pick Both Offsets se poate specifica distanţa între rânduri cu ajutorul mausului. Total Number of Items – se stabileşte numărul total de obiecte ce vor apărea în dispunere. Pentru a adăuga rânduri în direcţia opusă. Dacă se introduce 1 coloană. În mod normal acest unghi este zero. O valoare pozitivă va avea ca rezultat o dispunere în sens antiorar. va trebui intrus mai mult de 1 rând. o o  Method and Values – se selectează metoda şi valorile ce vor fi utilizate pentru poziţionarea obiectelor în dispunerea polară. se introduce o valoare negativă. Se pot introduce coordonatele acestui punct în caseta de dialog. o o o Method – se selectează metoda ce va fi utilizată pentru poziţionarea obiectelor. Dacă se introduce 1 rând. cu vârful în punctul de centru al dispunerii. Pick Center Point – caseta de dialog va fi temporar închisă.După realizarea primei copii utilizatorul poate introduce coordonatele pentru o nouă copie a obiectelor selectate. în care se vor face setările necesare pentru finalizarea comenzii. Angle Between Items – se stabileşte unghiul format între punctele de bază a două obiecte adiacente din dispunere. Pick Row Offset – caseta de dialog va fi temporar închisă. Comada Array Se pot realiza copii multiple ale unei selecţii de obiecte cu ajutorul comenzii Array. iar o valoare negativă va corespunde unei dispuneri în sens orar. Opţiuni:  Rectangular Array – va fi creată o dispunere pe rânduri şi coloane a copiilor selecţiei de obiecte. sau se poate indica punctul cu mausul. 43 o . o Row Offset – distanţa (în unităţi) între rânduri. Angle of Array – se specifică unghiul de rotire. în spaţiul de desenare. în spaţiul de desenare. va trebui intrusă mai mult de o coloană. Angle to Fill – se stabilesc dimensiunile dispunerii prin definirea unghiului dintre punctele de bază ale primului şi ultimului obiect. o o o o o  Polar Array – va fi creată o dispunere circulară a copiilor. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Array. Center Point – se specifică punctul de centru al dispunerii circulare. astfel încât utilizatorul poate selecta distanţa între rânduri şi coloane. Cu ajutorul butoanelor Pick Column Offset sau Pick Both Offsets se poate specifica distanţa între coloane cu ajutorul mausului. dacă se apasă butonul Pick Center Point. Pick Both Offsets – caseta de dialog va fi temporar închisă. sau poate finaliza comanda apăsa tasta ENTER pentru a finaliza comanda. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Array Se dă clic pe butonul Array din bara de instrumente Modify Se tastează ARRAY în linia de comandă. o o  Rows – se introduce numărul de rânduri. Columns – se introduce numărul de coloane. astfel încât utilizatorul poate selecta distanţa între coloane şi direcţia de propagare cu ajutorul mausului. prin indicarea diagonalei unui dreptunghi. Column Offset – distanţa (în unităţi) între coloane. Offset Distance and Direction – permite introducerea distanţelor şi direcţiilor pentru construcţia reţelei de rânduri şi coloane. astfel încât utilizatorul poate selecta distanţa între rânduri şi direcţia de propagare cu ajutorul mausului. Pick Column Offset – caseta de dialog va fi temporar închisă. astfel încât rândurile şi coloanele sunt ortogonale în raport cu UCS-ul curent.

obiectele ce vor face parte din dispunere. după cum se arată în spaţiul de previzualizare. Acţiune: Vor fi afişate setările curente ale parametrilor comenzii. o o o Rotate Items as Copied – obiectele din dispunere vor fi rotite. cerc. cu mausul valoarea celor două unghiuri. Base Point – va fi stabilit un nou punct de referinţă pentru obiectele selectate ce vor face parte din dispunere. dreptunghi – primul colţ Tor. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Offset Se dă clic pe butonul Offset din bara de instrumente Modify Se tastează OFFSET în linia de comandă. linie. sau să aleagă dintr-un set de parametri:  Offset Distance – va fi creat un obiect la distanţa specificată faţă obiectul sursă. Se poate apăsa unul din cele două butoane: o o Accept – dispunerea va fi construită cu setările curente Modify – este afişată caseta de dialog Array. elipsă –centrul Poligon. More/Less – Activează în caseta de dialog opţiuni suplimentare. polilinie. Undo – anulează operaţia de offset anterioară Through – va fi creat un obiect ce trece prin punctul specificat de utilizator 44 . Etape: o o o Se introduce distanţa de offset Se selectează obiectul sursă pentru offset Se specifică partea pe care urmează să fie creat noul obiect în raport cu obiectul sursă sau se alege o opţiune:     Exit – anulează execuţia comenzii Multiple – permite repetarea operaţiei de offset în cadrul aceleiaşi comenzi cu distanţa de offset curentă. text – punctul de inserţie Linii de construcţie – mijlocul liniei Regiune – grip Punctele de referinţă stabilite automat de aplicaţie pentru obiectele desenate sunt următoarele: Set to Object's Default – Va fi utilizat punctul de referinţă stabilit de aplicaţie pentru obiectele selectate ce vor face parte din dispunere. Select Objects – la apăsarea acestui buton i se permite utilizatorului să selecteze în spaţiul desenului cu mausul.       o o    Arc. pe baza setărilor făcute în caseta de dialog. şi se pot face modificările necesare. după care se solicită utilizatorului să introducă distanţa de offset. Object Base Point – se stabileşte un punct nou de referinţă (bază) pentru obiectele selectate.Se pot utiliza butoanele Pick Angle to Fill şi Pick Angle Between Items pentru a stabili direct în spaţiul desenului. Distanţa între punctul de referinţă şi centrul dispunerii va fi aceeaşi pentru toate obiectele din dispunere. Preview – Caseta de dialog Array va fi închisă temporar pentru a permite vizualizarea dispunerii în spaţiul de desenare. Comanda Offset Această comandă este utilizată pentru crearea unui obiect al cărui contur este paralel cu conturul obiectului selectat. rază. splină – punctul de start Bloc. Preview Area – fereastra în care se poate vizualiza în avans modul în care va fi construită dispunerea.

în funcţie de valoarea variabilei de sistem MIRRTEXT:   Pentru MIRRTEXT = 0 textul nu va fi oglindit Pentru MIRRTEXT = 1 textul va fi oglindit În cazul în care textul este inclus într-un bloc. în raport cu o axă de simetrie. După selectarea obiectelor se apasă ENTER. Utilizatorul va decide dacă păstrează obiectul sursă sau îl şterge. Multiple sau Undo. Object to Trim – vor fi selectate obiectele ce urmează a fi scurtate.o o   Se selectează obiectul sursă pentru offset Se indică punctul prin care va trece obiectul nou creat sau se poate selecta una din opţiunile Exit. Prin operaţia de oglindire. Se introduc pe rând două puncte ce definesc linia de oglindire. va avea loc lungirea obiectelor selectate. Comanda Trim Accesarea comenzii:             Meniul Modify Trim Se dă clic pe butonul Trim din bara de instrumente Modify Se tastează TRIM în linia de comandă. se creează un obiect care reprezintă imaginea simetrică a obiectului sursă. O tehnică eficientă de desenare constă în utilizarea comenzii offset. în locul unei operaţii de scurtare. Modificarea formei şi dimensiunii obiectelor Comenzile Trim şi Extends se utilizează pentru scurtarea respectiv prelungirea obiectelor până la limita altor obiecte. Se va selecta obiectul sursă. Acţiune: Pentru cazurile în care printre obiectele selectate pentru oglindire există şi text. 45 Acţiune: Utilizatorul va selecta obiectele ce vor fi scurtate sau poate alege dintr-un set de opţiuni: . Layer – Se stabileşte dacă obiectul nou creat va fi inclus în layerul curent sau în layerul obiectului sursă. Accesarea comenzii:       Meniul Modify Mirror Se dă clic pe butonul Mirror din bara de instrumente Modify Se tastează MIRROR sau MI în linia de comandă. Crossing – se va face selecţia prin metoda Crossing. Utilizatorul selectează contururile tăietoare. Edge – controlează modul în care se execută operaţia de scurtare în 3D. va fi oglindit indiferent de valoarea variabilei MIRRTEXT. Project – obiectele vor fi scurtate prin metoda proiectării (în cazul în care se lucrează în 3D). după care apasă tasta ENTER. acesta va fi oglindit sau nu. Erase – Obiectul sursă va fi şters după realizarea operaţiei de offset. Shift-Select to Extend – prin apăsarea simultană a tastei SHIFT în timp ce se face selecţia. Această operaţie se execută cu comanda Mirror. urmată de trim sau extend. Erase – permite ştergerea unor obiecte fără a părăsi comanda Trim. Fence – vor fi selectate obiectele prin metoda Fence. Vor fi afişate mai întâi setările curente.

Modificarea se va face la capătul cel mai apropiat de punctul de selecţie. Crossing – se va face selecţia prin metoda Crossing. Percent – lungimea obiectului selectat va fi modificată cu o valoare procentuală din lungimea sa totală. obiectelor având contururi deschise (linii. va avea loc scurtarea obiectelor selectate. iar valorile negative îl scurtează. după care apasă tasta ENTER. Vor fi afişate mai întâi setările curente. Total Length – modificarea obiectului selectat se va face până la o valoare reprezentând lungimea totală a obiectului modificat. Accesarea comenzii:     Meniul Modify Lenghten Se tastează LENGHTEN în linia de comandă. Undo – anulează cea mai recentă modificare făcută cu ajutorul comenzii Extend. Undo – anulează cea mai recentă modificare făcută cu ajutorul comenzii Trim. Angle – se introduce unghiul inclus al arcului modificat Dynamic – este activat modul de modificare dinamic. Acţiune: Utilizatorul va selecta obiectele ce vor fi extinse sau poate alege dintr-un set de opţiuni: Comanda Lenghten Cu ajutorul comenzii Lenghten. Angle – va fi modificat unghiul inclus a arcului selectat cu valoarea introdusă de utilizator. După selectarea obiectelor se apasă ENTER. până se apasă tasta ENTER. Erase – permite ştergerea unor obiecte fără a părăsi comanda Extend. Valorile pozitive extind obiectul selectat. în locul unei operaţii de extindere. Obiectele cu contururi închise nu vor fi afectate de această comandă. Delta – se va modifica lungimea obiectului cu o valoare introdusă de utilizator. Lungimea obiectului selectat va fi modificată prin tragerea unui capăt cu butonul stâng al mausului apăsat. Project – obiectele vor fi scurtate prin metoda proiectării (în cazul în care se lucrează în 3D). Object to Extend – se vor selecta obiectele ce urmează a fi extinse. Utilizatorul selectează contururile limită pentru extensie. Modificarea se poate repeta succesiv. Acţiune: Se va selecta obiectul ce urmează fi modificat sau se alege dintr-un set de opţiuni: 46 . Edge – controlează modul în care se execută operaţia de extensie în 3D. o o o o o o Delta Length – lungimea obiectului va fi modificată cu valoarea introdusă. Fence – vor fi selectate obiectele prin metoda Fence. Shift-Select to Trim – prin apăsarea simultană a tastei SHIFT în timp ce se face selecţia. arce sau polilinii deschise) li se poate modifica lungimea. Comanda Extend Accesarea comenzii:              Meniul Modify Extend Se dă clic pe butonul Extend din bara de instrumente Modify Se tastează EXTEND în linia de comandă. Object Selection – va fi afişată lungimea obiectului selectat şi în situaţii specifice si unghiul inclus.

Se solicită selectarea obiectelor ce vor fi scalate. Se specifică noua lungime. teşirea. Acţiune: o o Rotunjirea. Reference – Obiectele selectate vor fi scalate pe baza unei lungimi de referinţă. Se va specifica factorul de scalare sau se va alege o opţiune: o Scale Factor – Dimensiunile obiectului selectat vor fi multiplicate cu valoarea introdusă. Obiectele incluse parţial în fereastra de selecţie vor fi deformate. după care utilizatorul poate selecta obiectele ce vor fi modificate. sau se introduc două puncte pentru definirea acestei lungimi. Comanda Scale Cu comanda Scale un obiect poate fi modificat cu păstrarea proporţionalităţii pe axa X. Displacement – se introduc coordonatele vectorului deplasării. apoi al doilea punct al deplasării. Acţiune: Cu ajutorul comenzii Stretch vor fi deplasate doar colţurile din interiorul selecţiei. Se va indica punctul de bază pentru scalare. Copy – va fi realizată o copie a obiectului selectat pentru scalare. iar cele incluse complet vor fi deplasate. Dacă factorul de scalare este supraunitar. şi a specificării unei noi lungimi. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Fillet Se dă clic pe butonul Fillet din bara de instrumente Modify Se tastează FILLET în linia de comandă. Acţiune: Sunt afişate setările curente ale comenzii. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Stretch Se dă clic pe butonul Stretch din bara de instrumente Modify Se tastează STRETCH în linia de comandă. Y sau pe ambele. Cele aflate în afara acesteia îşi vor păstra poziţiile. întreruperea sau îmbinarea obiectelor Comanda Fillet Prin intermediul comenzii Fillet două obiecte pot fi conectate printr-un arc de cerc care este tangent la cele două obiecte şi are raza specificată de utilizator. obiectul va fi mărit. Se va trasa fereastra de selecţie de la dreapta spre stânga apoi se specifica punctul de bază sau deplasarea:   Base Point – Se introduce mai întâi punctul de bază. Accesarea comenzii:       Meniul Modify Scale Se dă clic pe butonul Scale din bara de instrumente Modify Se tastează SCALE în linia de comandă.Comanda Stretch Cu ajutorul comenzii Stretch se pot modifica distanţele între capetele obiectelor incluse parţial sau complet într-o fereastră de selecţie.   Se specifică lungimea de plecare pentru operaţia de scalare. sau poate alege dintr-un set de opţiuni: 47 . iar pentru un factor subunitar obiectul va fi redus.

Se dă clic pe butonul Break at point din bara de instrumente Modify  Comanda Join Accesarea comenzii:    Meniul Modify Join Se dă clic pe butonul Join din bara de instrumente Modify Se tastează JOIN în linia de comandă. Undo – anulează ultima operaţie. Porţiunea de obiect dintre cele două puncte va fi eliminată. aplicaţia va considera punctul în care a fost selectat obiectul ca prim punct al întreruperii. Dacă se doreşte întreruperea unui obiect într-un singur punct:  la promptul pentru introducerea celui de-al doilea punct se va tasta @ sau @0.       Multiple – permite repetarea operaţiei de rotunjire pe un nou set de obiecte ce va fi selectat de utilizator. Edge şi Chain sunt opţiuni specifice modului de lucru 3D. Acţiune: Promptul afişat depinde de modul în care este făcută selecţia. comanda Fillet va înlocui arcul cu un arc de racordare având raza curentă de rotunjire.0 în linia de comandă. Dacă un arc se află între două linii drepte care converg pe măsură ce se apropie de arc. În acest caz punctul de pe obiect care s-a indicat în momentul în care s-a făcut selecţia decide modul de rotunjire. Radius – se stabileşte raza de rotunjire. va fi considerat ca punct de întrerupere punctul de pe obiect cel mai apropiat de punctul selectat. Polyline – vor fi rotunjite toate colţurile poliliniei în care se întâlnesc linii drepte. există mai multe posibilităţi de rotunjire. Trim – controlează modul în care sunt tratate capetele obiectelor de comanda Fillet: o o Trim – obiectele vor fi scurtate sau prelungite astfel încât capetele lor să coincidă cu capetele arcului de rotunjire. Rotunjirile anterioare nu sunt afectate. sau se poate introduce o altă locaţie pentru primul punct:   Second Break Point – se specifică al doilea punct de întrerupere. Accesarea comenzii:    Meniul Modify Break Se dă clic pe butonul Break din bara de instrumente Modify Se tastează BREAK în linia de comandă. va apărea unul din următoarele prompturi: 48 . La aplicarea comenzii pe seturi de obiecte compuse dintr-un arc şi o linie. două arce sau două cercuri. Acţiune: În funcţie de obiectul sursă selectat. Comanda Break Cu ajutorul comenzii Break obiectele desenate pot fi întrerupte cu sau fără spaţiu între capete. First Point – se introduce o altă locaţie pentru primul punct. Dacă se ţine apăsată tasta SHIFT în timp ce sunt selectate obiectele. La următorul prompt va fi specificat al doilea punct al întreruperii. apoi al doilea obiect. fără a relansa comanda. Dacă al doilea punct nu se află pe obiectul selectat. No trim – obiectele ce se rotunjesc nu vor fi modificate. Dacă se doreşte eliminarea unui capăt al obiectului selectat (dacă are contur deschis) al doilea punct de întrerupere va fi pe capăt. Dacă obiectul ce urmează a fi modificat a fost selectat cu ajutorul mausului. Această rază va deveni curentă pentru toate rotunjirile ce se execută începând din momentul setării. apoi se va apăsa tasta ENTER. First object – se va selecta primul obiect ce va fi supus operaţiei de rotunjire. raza curentă de rotunjire este înlocuită cu valoarea 0.

obligatoriu coliniară cu prima. Arc – se va selecta tot un arc care să se afle pe acelaşi cerc cu arcul sursă. Cele două arce pot să nu aibă capete coincidente. Obiectele nu pot fi distanţate între ele şi trebuie să se afle în acelaşi plan. Arcele circulare şi eliptice vor fi îmbinate în sens antiorar. Capetele liniilor pot fi distanţate între ele. Cele două obiecte trebuie să fie coincidente în capătul în care se vor îmbina. începând cu obiectul sursă. Polilinie – pot fi selectate linii.     Linie – se va selecta tot o linie. polilinii sau arce. Arc eliptic – se va selecta tot un arc care să se afle pe aceeaşi elipsă cu arcul sursă. Splină – se va selecta tot o splină. Cele două arce pot să nu aibă capete coincidente. 49 .

Quick Select – va fi afişată caseta de dialog Quick Select. Dacă un bloc este actualizat şi/sau modificat într-un desen. Avantajele utilizării blocurilor posibilitatea de a folosi blocurile în comun. Orice desen conţine o zonă de date nevizibilă pentru utilizator. cu următorul conţinut:  o o o o o . tip de linie. de fapt se introduce referinţa la blocul respectiv. În acest mod. Unui bloc creat i se pot ataşa diferite informaţii. 50 Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Block Definition. Retain – După crearea blocului. cu alte cuvinte toată informaţia asociată fiecărui bloc în parte. o copie a blocurilor putând fi stocată pe disc pentru a putea fi utilizată la alte desene.  Crearea blocurilor Se pot crea blocuri cu ajutorul comenzii Make Block. o Select Objects – Caseta de dialog Block Definition va fi închisă temporar pentru a permite utilizatorului să selecteze obiectele ce vor face parte din bloc.0. Base Point – Se va indica punctul de inserţie al blocului. Accesarea comenzii:      Meniul Draw  Block  Make Se dă clic pe butonul Make block din bara de instrumente Draw Se tastează BLOCK în linia de comandă. Convert to Block – obiectele incluse vor fi convertite într-un exemplar al blocului după crearea acestuia. în care se poate defini un set de selecţie. obiectele incluse în acesta rămân ca entităţi distincte în desen. Poziţia pe care o introduce aplicaţia din oficiu este 0. Name – În această casetă text se introduce numele blocului. Numele blocului şi definiţia sunt salvate în desenul curent. şi felul în care vor fi tratate după crearea blocului. care pot fi extrase şi utilizate în alte programe. Acest tabel conţine definiţiile tuturor blocurilor din desen. numită tabel de definire a blocurilor. sau prin indicarea locaţiei în spaţiul de desenare (dacă se apasă butonul Pick Insertion Base Point). dacă se modifică definiţia unui bloc. Informaţia nu este copiată pur şi simplu din tabelul de definire a blocurilor în spaţiul de desenare. Delete – obiectele incluse vor fi şterse din desen după crearea acestuia. programul actualizează toate simbolurile bazate pe acel bloc  capacitatea de a ataşa informaţii. Aceste informaţii se numesc atribute. Se pot realiza biblioteci de simboluri standardizate  reducerea dimensiunilor fişierului.Lecţia 6 Modificarea obiectelor desenate (continuare) Crearea şi utilizarea blocurilor Un bloc este un obiect complex. Objects – Sunt specificate obiectele ce vor face parte din bloc. După terminarea operaţiei de selectare se va apăsa tasta ENTER. Copierea unor obiecte creează noi obiecte care trebuie memorate în fişier  realizarea unui bloc din mai multe obiecte creează un singur obiect. Înserarea acestui nou obiect nu conduce decât la memorarea punctelor de inserare a acestui bloc şi a numelui blocului  modificare uşoară a blocului. creat din unul sau mai multe obiecte ce pot avea proprietăţi diferite (layer. culoare. Objects Selected – afişează numărul de obiecte selectate. ci va fi stabilită o legătură între referinţa la bloc şi definiţia blocului. etc. toate referinţele vor fi actualizate automat. Când se introduce un bloc într-un desen.0. Ea poate fi modificată de utilizator prin înscrierea valorilor în casetele pentru coordonate.).

Scale Uniformly – specifică dacă se permite sau nu scalarea neuniformă a referinţei la bloc. ele vor îngloba mai întâi proprietăţile specifice. este mai convenabil ca desenul ce conţine blocul să fie introdus ca referinţă externă. Se pot crea mai multe blocuri în acelaşi desen care să fie utilizate ulterior în alte desene. Aceste desene se pot grupa tematic în foldere şi pot fi incluse în alte desene sub formă de blocuri sau ca referinţe externe. Mod de accesare:     Meniul Insert  Block Se dă clic pe butonul Insert block din bara de instrumente Draw. pentru blocul inserat. Open in Block Editor – Se va deschide fereastra Block Editor la apăsarea tastei OK. Z – se introduc valorile coordonatelor punctului de inserţie Scale – se specifică scara pentru blocul inserat. de unde vor putea fi introduse ulterior în orice desen. cu ajutorul mausului. 51  . Se pot crea desene cu un singur bloc definit în ele. apoi proprietăţile layerului în care este introdusă referinţa. o Specify On-Screen – se specifică poziţia punctului de inserţie în desen cu ajutorul mausului. Name – se specifică numele blocului sau a unui fişier ce va fi inserat o o o Browse – deschide caseta de dialog pentru selectarea unui fişier din computer. Sunt posibile trei moduri de comportament ale obiectelor componente ale unui bloc:  Pentru ca obiectele componente ale unui bloc să preia la inserare proprietăţile layerului în care este introdusă referinţa. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Insert. Pentru ca obiectele componente ale blocului să-şi păstreze la inserarea referinţei proprietăţile originale. dacă li s-au stabilit culoarea. se lansează comanda Insert Block. Settings – conţine setările pentru bloc: o o o o o o Block Unit – unitatea de măsură considerată la inserarea unei referinţe a blocului în desen. trebuie să fie desenate în layerul 0. o X. tipul şi grosimea de linie trebuie stabilite la valoarea BYLAYER. Indiferent de layerul în care au fost create obiectele. şi este necesar ca această modificare să fie reflectată într-un desen ce conţine o referinţă a blocului respectiv. Inserarea blocurilor Pentru a insera un bloc creat în desenul curent. iar culoarea. Allow Exploding – specifică dacă se permite explodarea referinţei la bloc. Y. Se tastează INSERT în linia de comandă. Se pot utiliza paletele de instrumente pentru organizarea blocurilor uzuale. tipul şi grosimea de linie la valoarea BYBLOCK. ori de câte ori este nevoie.   Se pot crea blocuri complexe care să conţină la rândul lor alte blocuri. Odată create. ele trebuie să fie create în alt layer decât 0. Description – Se introduce o descriere a blocului (opţional) Hiperlink – permite asocierea unui hiperlink la definiţia blocului. Pictograma de forma unui fulger din colţul din dreapta jos indică faptul că este vorba de un bloc dinamic. tipul şi grosimea de linie nu trebuie stabilite la una din valorile BYLAYER sau BYBLOCK. cu următoarele rubrici:  Insertion Point – se specifică poziţia punctului de inserţie în desen. Acest desen se salvează şi reprezintă o bibliotecă de blocuri. o Specify On-Screen – se specifică scara la care va fi inserată referinţa blocului. blocurile pot fi inserate în palete de instrumente. Dacă este posibil ca desenul în care a fost creat blocul să se modifice. iar culoarea. Path – conţine adresa blocului Preview – conţine o imagine a blocului ce va fi inserat.

de verificat sau prestabilit). Unit – afişează unitatea de măsură cu care a fost definit blocul inserat. Dacă nu există atribute definite anterior. Obiectele având culoarea BYBLOCK rămân albe. Aceste informaţii sunt ataşate sub formă de atribute.o o  X. autor. Factor – afişează factorul de scalare a unităţii de măsură. Dacă nu se indică un prompt. Rotation – se specifică unghiul de rotaţie pentru blocul inserat fată de UCS-ul curent. ce stabileşte caracteristicile acestuia: numele atributului (tag). cu următoarele rubrici: Attribute – se introduc datele specifice atributului. Z – se introduc valorile scărilor pe fiecare axă în parte. o o o o  Insertion Point – se specifică locaţia atributului. locaţia şi eventualele moduri opţionale (invizibil. Y. Specify On-Screen – permite indicarea cu mausul în desen a punctului de inserţie. oră. Pentru a crea un atribut. formatarea textului. va fi utilizat numele atributului ca prompt. Uniform Scale – se specifică o scară unică pe toate direcţiile. Obiectele componente ale unui bloc desenat în layerul 0. etc) în locul valorii. Align Below Previous Attribute Definition – numele atributului va fi plasat exact sub atributul definit anterior. Tag – numele atributului (se ortografiază cu majuscule. promptul care se afişează la inserarea blocului. se creează mai întâi definiţia atributului. se poate specifica doar un factor de scalare uniform. o o  Block Unit – afişează informaţii despre unităţile de măsură. valoarea. Value – se introduce valoarea iniţială a atributului. Pentru a crea definiţia unui atribut se accesează comanda Define Attributes. o o    Text Options – se stabilesc alinierea. opţiunea nu este valabilă. rămân în acel layer. fără spaţii) Prompt – se introduce promptul ce va fi afişat la inserarea unui bloc ce conţine această definiţie de atribut. Blocuri cu atribute Blocurilor li se poate ataşa informaţie care să poată fi folosită ulterior pentru a crea liste de materiale sau alte tipuri de rapoarte. 52 . Z – se specifică coordonatele punctului de inserţie al atributului. sau a unei părţi din aceasta. calculat pe baza unităţii de măsură a blocului şi a unităţii de măsură din desen. înălţimea şi unghiul de rotaţie al textului atributului. Y. promptul va apărea. stilul de text. Angle – se introduce valoarea unghiului de rotaţie pentru blocul inserat. Obiectele desenate cu tipul de linie BYBLOCK vor fi reprezentate după explodare cu tipul de linie CONTINUOUS (linie continuă). Specify On-Screen – se specifică unghiul de rotaţie cu ajutorul mausului pentru blocul inserat. X. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Block Define Attributes Se tastează ATTDEF în linia de comandă. o o  Explode – Blocul este explodat şi sunt inserate elementele individuale ale blocului. Mode – setează opţiuni aplicabile pentru valoarea atributului la inserarea referinţei în desen: o o o o  Invisible – valoarea atributului nu va fi afişată sau printată. constant. Dacă se setează modul Constant. Lock Position in Block – se blochează poziţia atributului în bloc. pagină. Dacă este selectată opţiunea Explode. Acţiune: Se va deschide caseta de dialog Attribute Definition. Butonul Insert Field – va fi afişată caseta de dialog Field care permite introducerea unui câmp (dată. Constant – valoarea atributului este constantă Verify – se solicită verificarea atributului la inserarea blocului Preset – atributul va fi setat la valoarea sa prestabilită.

având blocul selectat. După ce se vor opera toate modificările necesare. atributul va fi selectat ca orice alt obiect. SDF (datele delimitate prin spaţii). Se creează mai întâi un fişier şablon în format text pentru a defini structura fişierului ce va conţine informaţia extrasă din atribute. Accesarea comenzii:  Meniul Tools  Attribute Extraction. La inserarea unei referinţe a blocului respectiv. În lista cu numele blocurilor înregistrate în desen se va selecta numele blocului ce urmează a fi editat. Va apărea caseta de dialog Edit Attribute Definition în care se pot edita numele. după care se va apăsa tasta Edit. atunci desenele ce conţin aceste blocuri pot fi interogate în vederea extragerii informaţiei conţinute de atribute. va fi afişat promptul atributului. DXF. Se selectează apoi atributul ce urmează a se modifica. Dacă se intenţionează extragerea informaţiei din atribute pentru a fi inclusă într-o listă de materiale. la inserarea acestuia în alt desen. Informaţia extrasă poate fi inserată într-un tabel din desenul curent sau poate fi salvată într-un fişier extern. 53 . Se dă clic pe butonul Block Attribute Manager Se tastează BATTMAN în linia de comandă. se va da clic pe butonul OK. Pentru a utiliza mai multe atribute odată.  Se dă clic pe butonul Insert block din bara de instrumente Modify II. Se dă clic pe butonul Yes.Pentru a edita definiţia unui atribut înainte de a fi asociată unui bloc. Modificarea blocurilor Orice bloc poate fi modificat după crearea sa. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Block Definition. Pentru a extrage atributele blocurilor într-un tabel sau fişier. Va fi afişată caseta de dialog Edit Attribute în care urmeză a se face modificările atributelor. se lansează comanda Attribute Extraction. După crearea fişierului şablon. când se defineşte blocul în care acesta va fi introdus. promptul şi valoarea iniţială a atributului. Această valoare se poate modifica în paleta Proprietăţi. După crearea definiţiei atributului. sau se va selecta atributul respectiv. Pentru a modifica un bloc în desenul curent se lansează comanda în unul din următoarele moduri: Accesarea comenzii:    Meniul Modify  Object  Block Description Se dă clic pe butonul Make block din bara de instrumente Draw Se tastează BLOCK în linia de comandă. Utilizatorul poate introduce în linia de comandă valoarea dorită pentru atributul respectiv. se poate extrage informaţia din atribute utilizând unul din următoarele formate de fişier: CDF (datele delimitate prin virgule). Acţiune: Se deschide caseta de dialog Attribute Extraction ce conţine instrucţiuni pentru extragerea informaţiei din atributele blocurilor incluse în desenul curent sau în alte desene. se accesează comanda Modify  Object  Text. În acest mod se pot crea liste de materiale direct din datele conţinute în desen. şi salvării acesteia într-un tabel sau într-un fişier extern. Dacă se utilizează blocuri cu atribute ataşate. din bara de instrumente Modify II Acţiune: În caseta de dialog Block Attribute Manager se va selecta numele blocului cu atribute ce urmează a fi editate. Atributele unui bloc se pot modifica în caseta de dialog Block Attribute Manager. Se pot crea atribute fără a fi necesară ataşarea lor la vreun bloc. apare promptul pentru introducerea valorii atributelor. Odată atributele definite şi desenul salvat.  Se tastează EATTEXT în linia de comandă. acestea se definesc separat şi se includ în acelaşi bloc. În lista atributelor se dă dublu clic pe atributul ce trebuie editat. Va apărea o avertizare că blocul este creat deja şi se cere confirmarea redefinirii acestuia. este utilă crearea unei liste cu numele atributelor. Accesarea comenzii:    Meniul Modify  Object Attribute  Block Attribute Manager.

Se dă clic pe butonul Explode din bara de instrumente Modify. punctul de începere a măsurării se află la capătul obiectului cel mai apropiat de punctul de selecţie. cu ajutorul acestuia nu se poate face o operaţie de Stretch. arce sau spline. la pagina Selection se activează opţiunea Enable Grips. nu din grip. Scale sau Mirror. Move sau Rotate se menţine tasta CTRL apăsată. Selectarea operaţiei se face prin apăsarea repetată a tastelor ENTER sau SPACEBAR. atunci când intră în componenţa unor blocuri scalate neuniform  multilinii – vor fi disociate în linii şi arce  regiuni – vor fi disociate în linii. corespunzător punctului de inserţie. forma obiectului nu se modifică în spaţiul dintre acestea. Dacă în caseta de dialog Options. Va rezulta de fiecare dată un obiect modificat. Selecţia se face cu menţinerea tastei SHIFT apăsate. 54 . la selecţia unui bloc va fi afişat un singur grip. Accesarea comenzii:    Meniul Modify  Explode. Pentru realizarea acestei operaţii în AutoCAD există comenzile Measure şi Divide. Obiectele selectate pentru operaţia de disociere pot fi:  polilinii fără grosime – în cazul poliliniilor cu grosime. De regulă. în urma operaţiei de explodare. din meniul Tools şi în caseta de dialog deschisă. la selectarea blocurilor vor fi afişate şi gripurile obiectelor componente. se activează opţiunea Enable Grips Within Blocks (Activarea gripurilor în blocuri). după care se va selecta operaţia la care va fi supus obiectul. pentru operaţiile ce implică distanţe. valorile acestora se pierd. Utilizarea gripurilor pentru a edita obiectele Gripurile sunt mici pătrate reprezentate în punctele strategice pe obiecte. Se pot selecta mai multe gripuri simultan ca gripuri de bază. În cazul gripurilor ce marchează quadranturile cercurilor şi elipselor.  Referinţe la blocuri – dacă acestea au atribute editabile. Comanda Measure Această comandă se utilizează pentru marcarea unor intervale având lungimi egale cu o valoare introdusă de utilizator. va putea fi realizată o copiere multiplă simultan cu operaţia respectivă. Se tastează EXPLODE în linia de comandă. rămânând doar definiţiile atributelor.  linii de indicaţie  text pe mai multe linii. la pagina Selection.Disocierea obiectelor componente (Explodarea) Prin operaţia de explodare un obiect complex poate fi descompus în elementele sale componente. Acţiune: Funcţia nu are parametri. Se va selecta comanda Options. Move. în timp ce obiectul sursă va rămâne la forma şi poziţia iniţială în spaţiul de desenare. Atunci când sunt selectate mai multe gripuri. punctul de începere a măsurării se află în punctul de start al poliliniei. elipse. atunci când acestea sunt selectate. este necesară activarea acestui mod. fie cu blocuri.  arce şi cercuri. Rotate. Gripurile permit editarea obiectelor direct şi rapid. Dacă în cursul operaţiilor Stretch. se va selecta un grip. Specificarea de intervale pe obiecte Uneori este necesară crearea unor puncte sau inserarea unor simboluri (blocuri) la anumite intervale pe un obiect. Sunt posibile operaţiile Stretch. arc şi polilinie deschisă. liniile şi arcele componente vor fi plasate pe axa de simetrie a elementelor cu grosime. O referinţă la un bloc poate fi explodată doar dacă la definirea blocului respectiv s-a marcat opţiunea Allow exploding.  Pentru obiectele de tip linie. arc sau al unei linii.  Pentru obiectele de tip polilinie închisă. Pentru a putea edita un obiect în modul grip. În schimb obiectul va fi mutat la deplasarea gripului. Pentru a utiliza acest mod de lucru. acestea se măsoară din centrul cercului sau al elipsei. Dacă se activează gripul din centrul unui cerc. numit grip de bază. Marcarea se va face fie cu puncte. sau prin selectarea din meniul contextual (clic dreapta cu gripurile activate).

se foloseşte comanda Pointstyle din meniul Format. Acţiune: Se solicită utilizatorului să introducă lungimea segmentului de partiţionare a obiectului. se foloseşte comanda Pointstyle din meniul Format. promptul anterior nu mai apare. Se dă clic pe butonul Edit Polilyne din bara de instrumente Modify II. Dacă se alege opţiunea Block. este disponibilă opţiunea Open.  Pentru obiectele de tip linie. Dacă a fost selectată o polilinie. Editarea unor obiecte complexe Modificarea poliliniilor Editarea poliliniilor se poate realiza cu comanda Polyline Edit. Acţiune: Se solicită utilizatorului să introducă numărul de intervale în care se împarte obiectul. ce va fi inserat ca element de demarcaţie între intervale. pentru a le face uşor vizibile. Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Point  Measure. În urma selectării acestei opţiuni. se poate selecta una din următoarele opţiuni:  Open – Dacă polilinia selectată este închisă.  Close – Dacă polilinia selectată este deschisă. Pentru cercuri şi elipse punctul de începere a măsurării se află sub unghiul la centru echivalent cu unghiul de snap curent. Accesarea comenzii:    Meniul Modify  Object  Polilyne. utilizatorului i se va solicita să introducă numele unui bloc din desenul curent. Comanda Divide Atunci când se doreşte divizarea unui obiect în segmente egale se utilizează comanda Divide. Acţiune: Dacă nu a fost selectată în prealabil o polilinie. pentru a le face uşor vizibile. sau se poate introduce parametrul Multiple. Accesarea comenzii:  Meniul Draw  Point  Divide  Se tastează measure în linia de comandă. Această operaţie este utilă la unirea liniilor şi arcelor în polilinii. Se tastează PEDIT în linia de comandă. în promptul de comandă se solicită selectarea unei polilinii. fie cu blocuri. va fi eliminat segmentul de închidere al poliliniei închise. Obiectele care se unesc cu o polilinie trebuie să aibă un capăt coincident cu capătul acesteia. punctul de începere a divizării se află la capătul obiectului cel mai apropiat de punctul de selecţie. La alegerea acestui parametru se permite o selecţie multiplă. Dacă variabila de sistem PEDITACCEPT are valoarea 1.  Pentru obiectele de tip polilinie închisă. În cazul în care demarcarea se face cu puncte. În cazul în care demarcarea se face cu puncte. sau să specifice dacă în loc de puncte de demarcaţie se vor insera blocuri. sau să specifice dacă în loc de puncte de demarcaţie se vor insera blocuri. arc şi polilinie deschisă.  Pentru cercuri şi elipse punctul de începere a divizării se află sub unghiul la centru echivalent cu unghiul de snap curent. punctul de începere a divizării se află în punctul de start al poliliniei. cu excepţia cazului în care a fost 55 . Dacă se alege opţiunea Block. iar obiectele selectate sunt convertite automat într-o polilinie. utilizatorului i se va solicita să introducă numele unui bloc din desenul curent.  Join – are ca efect adăugarea de arce sau linii la un capăt al poliliniei. Marcarea se va face fie cu puncte. în locul opţiunii Open apare opţiunea Close şi va avea ca efect închiderea poliliniei. Prompturile următoare depind de selecţia făcută. Se tastează MEASURE în linia de comandă. ce va fi inserat ca element de demarcaţie între segmentele măsurate. Dacă obiectul selectat este o linie sau un arc aplicaţia avertizează că acesta nu este o polilinie şi oferă posibilitatea transformării acestuia în polilinie.

chiar dacă este o polilinie închisă. o Move – Varful marcat va fi deplasat în punctul indicat de utilizator.  Width – se poate stabili o grosime uniformă pentru toată polilinia. chiar dacă este o polilinie închisă.Dacă se doreşte eliminarea unui arc situat între două linii ale unei polilinii şi apoi extinderea liniilor până la intersecţia lor. chiar dacă este o polilinie închisă. Marcajul nu trece de pe ultimul vârf al poliliniei pe primul.selectată în prealabil opţiunea Multiple. sau dacă se specifică doar un vârf şi acesta coincide cu un capăt al poliliniei. Marcajul nu trece de pe primul vârf al poliliniei pe ultimul. Marcajul nu trece de pe ultimul vârf al poliliniei pe primul. Locaţia acestui vârf este indicată de către utilizator. Opţiunile disponibile sunt următoarele: o Next – Marcajul în formă de X se mută pe vârful următor.  Edit Vertex – va fi marcat primul vârf al poliliniei cu un X. în caz contrar se adaugă un segment între capete. o Extend – poliliniile selectate vor fi îmbinate prin extinderea sau scurtarea capetelor până la atingerea punctului de intersecţie. chiar dacă este o polilinie închisă. Marcajul nu trece de pe ultimul vârf al poliliniei pe primul. o o Tangent – va fi ataşată o direcţie de tangenţă la vârful marcat pentru a fi utilizată ulterior ajustarea curburii. În acest caz se pot uni polilinii care nu au capetele coincidente. Se revine la modul Edit Vertex. o Insert – Are ca efect inserarea unui vârf suplimentar după vârful marcat. o Straighten –Este salvată locaţia vârfului marcat în timp ce marcajul poate fi mutat pe oricare alt vârf. o Previous – Marcajul în formă de X se mută pe vârful anterior. Dacă se apasă tasta ENTER fără a se alege o opţiune. va rezulta o polilinie trunchiată. nu se poate utiliza opţiunea Break. Se revine la modul Edit Vertex.  Previous – Marcajul în formă de X se mută pe vârful anterior. 56 . o Regen – Are ca efect regenerarea poliliniei. o Both – poliliniile selectate vor fi îmbinate prin extinderea sau scurtarea capetelor dacă este posibil. chiar dacă este o polilinie închisă. o Break – Are ca efect întreruperea unei polilinii. va fi marcat următorul vârf.  Go – Vor fi şterse segmentele dintre cele două vârfuri specificate. dacă distanţa de fuzionare se stabileşte la o valoare suficient de cuprinzătoare pentru a include capetele. va fi desenată şi o săgeată în direcţia respectivă. Dacă unul din vârfurile specificate se află la capătul poliliniei. Width – se modifică lăţimile de început şi sfârşit pentru segmentul ce urmează după marcaj. chiar dacă este o polilinie închisă.  Exit – Se iese din opţiunea Break şi se revine la modul Edit Vertex. Dacă va fi specificat un singur vârf după care se alege opţiunea Go şi după acest vârf urmează un arc. Dacă ambele vârfuri specificate se află la capetele poliliniei. Opţiunea de stabilire a distanţei de fuzionare este oferită imediat după ce s-a ales opţiunea Join. Este salvată locaţia vârfului marcat în timp ce marcajul poate fi mutat pe oricare alt vârf. Marcajul nu trece de pe primul vârf al poliliniei pe ultimul.  Next – Marcajul în formă de X se mută pe vârful următor.  Previous – Marcajul în formă de X se mută pe vârful anterior. Dacă la crearea poliliniei s-a stabilit pentru acest vârf şi o direcţie. o Add – poliliniile selectate vor fi îmbinate prin adăugarea unei linii între capetele apropiate. acesta va înlocut cu o linie ale cărei capete coincid cu ale arcului. Marcajul nu trece de pe primul vârf al poliliniei pe ultimul. Trebuie regenerată polilinia pentru a afişa noua lăţime.  Jointype – apare ca alternativă la opţiunea de introducere a distanţei de fuzionare şi permite stabilirea metodei de unire a obiectelor.  Exit – Se iese din opţiunea Break şi se revine la modul Edit Vertex. Este valabil următorul set de opţiuni:  Next – Marcajul în formă de X se mută pe vârful următor.  Go – Vor fi şterse segmentele dintre cele două vârfuri specificate şi înlocuite cu o linie dreaptă ce uneşte vârfurile marcate.

dar nu le atinge în mod obligatoriu. La fel se va întâmpla şi în cazul curbelor obţinute cu opţiunea Fit. Valoarea iniţială pentru SPLFRAME este 0. Break şi Trim generează o polilinie doar pe baza curbei spline ajustate. Curba trece prin toate vârfurile poliliniei. Dacă polilinia originală conţine arce. Rotate şi Scale operează asupra curbei spline cât şi a cadrului. Erase. ele vor fi înlocuite cu linii atunci când se formează cadrul pentru splină. astfel încât să se poată fi apelat la aplicarea ulterioară a opţiunii Decurve. cu excepţia cazului în care aceasta este închisă. şi utilizează orice direcţie tangentă specificată anterior. Close/Open – O curbă deschisă va fi închisă astfel încât să se asigure tangenţa în capete.   Decurve – elimină vârfurile suplimentare inserate de opţiunea Spline. Opţiunea Join a comenzii Edit Poliline transformă splina într-o succesiune de linii drepte şi elimină informaţia privind polilinia iniţială şi orice alte polilinii adăugate. Curba se apropie de vârfurile poliliniei.  Fit – Polilinia va fi transformată într-o curbă compusă din arce având capetele în vârfurile poliliniei. Explode elimină cadrul şi generează linii care aproximează polilinia ajustată ca splină. Mirror. Se dă clic pe butonul Edit Spline din bara de instrumente Modify II. ignorând lăţimile intermediare.o Exit – Se iese din modul Edit Vertex. 57 Acţiune: Se solicită selectarea unei spline sau indicarea uneia din opţiunile oferite. Stretch reajustează splina la cadrul întins.        Comenzile Move. reţine informaţiile legate de tangenţa în vârfuri pentru utilizarea în cazul unor operaţii ulterioare de ajustare la curbe. chiar dacă acesta nu este vizibil. Copy. Majoritatea operaţiilor de editare se aplică la fel pentru poliliniile ajustate ca spline ca şi pentru curbele obţinute cu operaţia Fit. . la fel şi în cazul curbei obţinute cu opţiunea Fit. / O curbă închisă va fi transformată în curbă deschisă prin revenirea la starea dinaintea aplicării operaţiei de închidere.  Undo – reface pe rând operaţiile până la în etapa lansării comenzii Edit Poliline. cadrul va fi afişat cu tipul de linie CONTINUOUS. după ce se aplică operaţia asupra acesteia. prin vârfurile acesteia.  Ltype Gen – va fi generat tipul de linie al poliliniei în mod continuu de la un capăt la altul. Odată efectuată operaţia. nu şi la cadru. Offset va genera o polilinie doar pe baza curbei spline. ce trece prin capetele poliliniei. Odată operaţia Join finalizată. Editarea curbelor spline Comanda Edit Spline se utilizează pentru editarea curbelor spline şi a poliliniilor ajustate ca spline. nu se va putea utiliza asupra ei opţiunea Decurve. Fit Data – Se pot edita datele de ajustare pe baza următoarelor opţiuni: o o Add – Curbei spline i se vor adăuga puncte de ajustare. Dacă acest cadru are lăţime. Dacă o polilinie ajustată ca splină va fost editată cu una din comenzile Break sau Trim. La fel se va întâmpla şi în cazul curbelor obţinute cu opţiunea Fit. compusă din elemente curbe permanente. cadrul pentru splină este memorat de aplicaţie. Când se foloseşte opţiunea Spline. Extend modifică forma cadrului prin adăugarea unui vârf în punctul în care linia finală a cadrului intersectează elementul geometric definit ca limită. înlocuieşte toate arcele cu linii. Se tastează SPLINEDIT în linia de comandă. de la lăţimea primului vârf până la cea a ultimului vârf. splina rezultantă îşi modifică lăţimea continuu. Object Snap permite aderarea doar la curba splină. Pentru afişarea cadrului trebuie ca variabila de sistem SPLFRAME să aibă valoarea 1. Accesarea comenzii:     Meniul Modify  Object  Spline. se poate aplica din nou opţiunea Spline asupra poliliniei nou formate.  Spline – Va fi creată o curbă numită polilinie ajustată ca splină.

Reverse – Se schimbă direcţia splinei. Utilizatorului i se va cere să introducă un nou ordin de elevare.     Weight – cu ajutorul acestei opţiuni se poate regla apropierea splinei de fiecare punct de control în parte. Opţiuni suplimentare: o o Add Control Point – se adaugă manual puncte de control. 58 . Move Vertex – Punctele de control ale splinei pot fi repoziţionate cu ajutorul acestei opţiuni. Ordinul maxim de elevare este 26.o o o Delete – Vor fi eliminate puncte de ajustare de pe traseul curbei. aceasta fiind reajustată în funcţie de punctele de control rămase. După purjarea datelor de ajustare ale curbei. Tolerance – splina va fi reajustată la punctele de control existente. Elevate Order – se majorează numărul de puncte de control ale splinei în mod uniform pe parcursul acesteia. Move – Punctele de control pot fi mutate în noi locaţii. Această opţiune are implicaţie asupra aplicaţiilor externe ce prelucrează splinele create în AutoCAD. numărul de puncte de control va creşte. Dacă se introduce o valoare mai mare decât cea curentă. este afişat promptul iniţial al comenzii SPLINEDIT. cu o nouă valoare a toleranţei. Tangents – Se permite editarea tangentelor la capetele splinei. / O curbă închisă va fi transformată în curbă deschisă prin revenirea la starea dinaintea aplicării operaţiei de închidere. o o o  Close/Open – O curbă deschisă va fi închisă astfel încât să se asigure tangenţa în capete. manual. Exit – se revine la promptul iniţial al comenzii SPLINEDIT. Refine – permite ajustarea în detaliu a curbei spline. Purge – Datele privind ajustarea curbei sunt eliminate din baza de date a desenului.

Lecţia 7 Haşuri Pentru realizarea operaţiilor de haşurare în AutoCAD se pot utiliza modele de haşuri predefinite. În rubrica Angle and Scale se specifică un unghi şi o scară pentru modelul de haşură selectat. Se dă clic pe butonul Hatch din bara de instrumente Draw. ce sunt actualizate odată cu modificarea conturului zonei de haşurat.pat şi acadiso. se poate seta variabila de sistem HPGAPTOL la o valoare mai mare decât lungimea deschiderii din contur. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Hatch and Gradient cu paginile Hatch şi Gradient. Obiectele pot fi haşurate doar dacă sunt incluse complet într-un plan paralel cu UCS-ul curent. Custom Pattern – afişează modelele de haşuri editate. Scale – acest parametru extinde sau comprimă modelul de haşură. în care se pot vedea toate imaginile haşurilor predefinite. 59 . În mod curent comanda HATCH creează haşuri asociative. Swatch – afişează o imagine a modelului selectat. Se poate crea o haşură prin selectarea obiectului ce se va haşura sau prin definirea unui contur şi specificarea unui punct în interiorul acestuia. Se tastează HATCH în linia de comandă. ISO Pen Width – scalează un model ISO predefinit pe baza lăţimii de peniţă selectate. Pattern – conţine lista modelelor predefinite disponibile. se pot crea modele personalizate. Definit de utilizator – aceste modele sunt definite pe baza tipului de linie curent din desen. Dacă se dă clic în fereastră va fi afişată paleta cu modele de haşuri. Pentru realizarea operaţiei de haşurare se utilizează comanda HATCH. Spacing – Se defineşte distanţa dintre linii într-un model definit de utilizator. Un contur pentru haşurare poate fi creat pe baza oricărei combinaţii de obiecte ce formează o suprafaţă închisă. Double – pentru modelele definite de utilizator va fi desenat un al doilea set de linii orientat la 90° faţă de setul de linii original. Relative to Paper Space – Modelul haşurii va fi scalat la unităţile din Paper Space. Această opţiune este disponibilă doar în Paper Space. se poate colora conturul ce include zona de haşurat cu o culoare sau o combinaţie de culori. Anumite modele de haşuri.pat. Dacă se doreşte haşurarea unei zone care nu este complet închisă. generând o grilă. Primele şase cele mai utilizate modele se află în fruntea listei. trebuie aliniate la un punct de pe conturul haşurii. Butonul […] – afişează paleta cu modele de haşuri. Angle – specifică unghiul modelului haşurii relativ la axa X a UCS-ului curent.       În rubrica Hatch Origin se stabilesc parametrii ce controlează locaţia de pornire a generării haşurii. Opţiunea este valabilă doar pentru tipurile predefinit şi editat. Butonul […] – afişează afişată paleta cu modele de haşuri în care se pot vedea ansamblul tuturor modelelor editate. În rubrica Type and Patern se stabilesc tipul şi modelul haşurii:  Type – se stabileşte tipul de model: o o o      Predefinit – modelele predefinite se găsesc în fişierele acad. Astfel haşurile vor fi reprezentate la o scară adecvată faţă de restul elementelor din viewport. cum ar fi cele care simulează cărămizile. De regulă originile tuturor haşurilor coincid cu originea UCS-ului curent. Editat – un model editat este un model definit într-un fişier cu extensia pat altul decât cele două specificate mai sus. Accesarea comenzii Hatch:    Meniul Draw  Hatch.

Toate elementele aflate în interiorul conturului devin invizibile. În caseta de dialog Hatch and Gradient se poate seta asociativitatea haşurilor cu contururile pe care le umplu. Texte pe o singură linie Textele pe o singură linie se creează cu comanda Single Line Text. vor rămâne valabile valorile iniţiale ale acestora. Codul %%p corespunde simbolului (±). Codul %%u va comuta sublinierea textului cu o linie inferioară. Dacă variabila de sistem DTEXTED are valoarea 2. În linia de text se pot introduce caractere speciale Unicode. Ex: \U+00B0 pentru simbolul (°). Se selectează textul şi se editează în paleta de proprietăţi. Se pot copia proprietăţile de la o haşură la alta. După introducerea punctului de inserţie se solicită introducerea pe rând a înălţimii textului şi a unghiului de rotaţie.\U+2205 pentru simbolul ( ). sau linii de indicaţie. fie alegând un punct semnificativ relativ la conturul haşurii. Utilizatorului i se va solicita să deseneze un contur închis format exclusiv din linii drepte. fie cu ajutorul mausului în desen. texte organizate pe mai multe linii. textul va fi afişat în timpul editării în poziţie orizontală şi la o dimensiune comodă din punct de vedere al vizibilităţii. Punctul specificat de utilizator poate fi salvat ca origine curentă pentru haşurile ulterioare. Accesarea comenzii:   Meniul Draw  Text  Single Line Text. care este de regulă în punctul 0. Sublinierea superioară şi inferioară pot fi active concomitent. Style – permite selectarea stilului de text. Acţiune: În linia de comandă vor fi afişate valorile pentru parametrii comenzii şi se va solicita introducerea punctului de inserţie a textului sau selectarea uneia din următoarele opţiuni:   Justify – controlează alinierea textului în funcţie de poziţia cursorului. Modificarea textelor pe o singură linie se poate face în mai multe moduri:   Se dă clic dublu pe text pentru a activa editorul de text. Se tastează TEXT în linia de comandă. Codul %%o va comuta sublinierea textului cu o linie superioară. După introducerea primei linii de text. astfel că la modificarea conturului va fi actualizată şi haşura. După terminarea editării textul va apărea la dimensiunea şi poziţia setată în comandă. Zonele cu umplere completă se pot crea selectând modelul de haşură predefinit SOLID. 0. De asemenea se poate realiza formatarea textului cu ajutorul unor coduri de formatare: Ex: Codul %%nnn (unde nnn reprezintă numărul de ordine al unui caracter în fontul caracteristic stilului STANDARD) va avea ca rezultat introducerea caracterului cu numărul nnn. Specified Origin – Se va specifica originea.  Use Current Origin – Se va utiliza originea curentă. Note şi etichete Pentru introducerea textelor în desene există mai multe metode ce pot fi utilizate în funcţie de specificul situaţiei. Textele se pot introduce sub formă de note pe o singură linie. Pentru a ascunde anumite zone din desen se poate utiliza comanda Wipeout din meniul Draw. se afişează editorul de text în spaţiul de desenare şi promptul adecvat în linia de comandă pentru inserarea unei noi linii de text. \U+00B1 pentru simbolul (±). 60 . Codul %%d corespunde simbolului (°). Dacă se apasă tasta ENTER fără a modifica parametrii de mai sus.

o polilinie sau o splină. Dacă este activată asociativitatea dimensiunilor. o o o Prompt for Width – va fi afişat prompt pentru introducerea lăţimii textului. o o MText – va fi creată o notă pe mai multe linii. După indicarea dreptunghiului de încadrare pentru text. Tolerance – va fi afişată caseta de dialog pentru crearea toleranţelor. Acest editor conţine bare de instrumente cu comenzi pentru formatarea textului. Se tastează QLEADER în linia de comandă.Texte organizate pe mai multe linii Se pot crea în desene texte organizate pe mai multe linii sub formă de paragrafe. Acţiune: Se solicită indicarea unui dreptunghi de încadrare pentru text sau alegerea dintr-un set de opţiuni. cu comanda Multiline Text. şi linia de indicaţie a fost poziţionată pe un obiect cu ajutorul snapurilor. va fi afişată caseta de dialog Leader Settings cu paginile Annotation. ca obiect din AutoCAD. Acţiune: Se solicită primul punct al liniei de indicaţie sau se pot modifica setările liniei de indicaţie prin selectarea opţiunii Settings. din bara de instrumente Draw. având la un capăt o săgeată iar la celălalt un text multilinie. Se dă clic pe butonul Multi Line Text Se tastează MTEXT în linia de comandă. Accesarea comenzii:   Meniul Dimension  Leader. Textele cu linie de indicaţie se creează cu ajutorul comenzii Leader. Copy an Object – va fi copiat un text. Aceste opţiuni se referă la înălţime. Leader Line & Arrow. Texte cu linie de indicaţie O linie de indicaţie.  În rubrica Annotation Reuse se stabileşte dacă nota va fi reutilizată pentru liniile de indicaţie următoare. Attachement. aliniere. o o o  Rubrica MText Options configurează opţiunile pentru textul pe mai multe linii. astfel încât dacă obiectul copiat va fi deplasat. se va deplasa şi capătul liniei de indicaţie. În pagina Annotation se configurează opţiunile pentru text şi se stabileşte dacă nota va fi reutilizată. va apărea un editor de text în spaţiul de desenare. Accesarea comenzii:    Meniul Draw  Text  Multi Line Text. 61 . Linia de indicaţie este asociată textului astfel încât la modificarea poziţiei textului aceasta îşi schimbă forma. Pentru a edita un text deja creat se dă clic dublu pe text pentru a activa editorul. Block Reference – va putea fi inserată o referinţă la un bloc.  În rubrica Annotation Type se stabileşte tipul de notă şi în funcţie de acesta se modifică promptul comenzii. distanţa între rânduri. o toleranţă sau o referinţă la un bloc iar copia va fi conectată la capătul liniei de indicaţie. Always Left Justify – textul va fi aliniat la stânga indiferent de poziţia liniei de indicaţie. None – va fi creată o linie de indicaţie fără notă. unghiul de rotire stilul şi lăţimea textului. capătul cu săgeată rămânând ataşat la obiect. Acestea sunt disponibile doar dacă este selectat tipul de notă pe mai multe linii. care după inserare va fi asociată cu linia de indicaţie. este o linie. se va modifica şi linia de indicaţie. Dacă se alege opţiunea Settings. Copia este asociată cu linia de indicaţie. Frame Text – va fi plasat un cadru în jurul textului. la modificarea poziţiei obiectului. În pagina Leader Line & Arrow se configurează forma liniei de indicaţie şi a săgeţii.

Pentru a urma hiperlinkul se dă clic cu tasta CTRL apăsată. În funcţie de tipul câmpului. se va solicita indicarea lăţimii textului prin desenarea unui dreptunghi în spaţiul de desenare sau introducerea unei valori. Dacă a fost selectată opţiunea Tolerance. forma cursorului se schimbă. Utilizarea câmpurilor în texte Un câmp este un text al cărui conţinut se actualizează pe durata utilizării unui desen. Când cursorul se poziţionează deasupra textului. dar păstrând fontul şi formatul iniţiale. etc. Textele importate din fişierele rtf vor fi inserate cu numele stilului de text curent. În fereastra editorului se dă clic dreapta şi din meniul contextual se va selecta comanda Import text. După completarea setărilor utilizatorului i se va solicita să introducă punctele pentru definirea liniei de indicaţie. Importul textelor din fişiere externe În desenele din AutoCAD se pot importa texte din fişiere text salvate cu extensiile txt şi rtf. În lista de exemple va fi afişată în formate diferite valoarea actuală a câmpului. În această casetă de dialog se pot crea stiluri noi. Numărul de apariţii al promptului depinde de numărul maxim de puncte configurat în pagina Leader Line & Arrow din caseta de dialog Settings. Atunci când se trage un fişier cu extensia txt. Textele importate din fişierele txt vor fi inserate în desen ca text pe mai multe linii. În caseta de dialog afişată se va selecta câmpul dorit. Acest obiect va fi ataşat la linia de indicaţie. şi va fi afişată o casetă conţinând descrierea hiperlinkului. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Text Style. se lansează comanda MText. Se pot importa fişiere de maxim 32KB. Atunci când se trage un fişier cu extensia rtf acesta va fi inserat în desen ca obiect OLE (obiectele OLE au proprietatea de a deschide aplicaţia în care au fost create atunci când se încearcă editarea lor în aplicaţia în care au fost importate). Stilul de text include elemente de formatare cum ar fi fontul. Se dă clic pe butonul Text Style din bara de instrumente Text. va fi afişată caseta de dialog Geometric Tolerance în care se va construi indicaţia de toleranţă. Se tastează STYLE în linia de comandă. Va fi permisă imediat selectarea unui fişier. Mod de accesare:    Meniul Format  Text Style. Conţinutul acestuia va apărea în fereastra editorului de text. Dacă în setări s-a ales opţiunea Copy an Object. numele autorului. Hiperlinkurile funcţionează în text în acelaşi mod ca hiperlinkurile ataşate unui obiect. În continuare. Stiluri de texte Orice text inserat într-un desen are un stil asociat. lăţimea textului va fi nelimitată. cu stilul de text curent din desen. înălţimea.Pagina Attachement este disponibilă doar dacă s-a selectat în prealabil opţiunea MText în pagina Annotation . caseta de dialog Field îşi schimbă rubricile. Fişierele text pot fi trase în desen cu mausul direct din folderul care le conţine. data. 62 . Inserarea unui câmp în text se face prin selectarea din meniul contextual al comenzii Insert Field. lăţimea textului rezultat este determinată de lungimea maximă de linie din fişierul din care provine. utilizatorului i se va solicita selectarea obiectului ce va fi copiat. Dacă se introduce valoarea zero. Dacă a fost selectată opţiunea Block Reference se va solicita numele blocului ce va fi inserat. Această pagină conţine opţiuni legate de alinierea textului. se pot edita stilurile existente sau se poate schimba stilul curent. Pentru a afişa caseta de dialog Text Style se lansează comanda Text Style. Câmpurile conţin informaţii cum ar fi numărul de pagină. Stilul de text existent iniţial în AutoCAD este stilul STANDARD. unghiul de înclinare sau orientarea. dacă s-au ales în setări opţiunile Mtext şi Prompt for Width. Pentru a importa text dintr-un fişier extern. Stilurile de text se creează şi se editează în caseta de dialog Text Style.

Pentru a reface asociativitatea dimensiunilor după operaţii de tip intelipan şi intelizoom. se selectează un Layout. Dimensiunile neasociative nu se modifică atunci când obiectul măsurat se modifică. Liniile de extensie – numite şi linii de proiecţie sau linii martor. Dimensiunile create cu ajutorul comenzii Quick Dimension nu sunt asociative. multilinii sau obiecte cu grosime diferită de zero. sunt afişate la fiecare capăt al liniei de dimensionare şi pot avea diverse forme. ci ca o colecţie de obiecte separate. neasociative sau explodate. dar pot fi asociate individual cu comanda Reassociate Dimensions. se utilizează comanda Reassociate Dimensions din meniul Dimensions sau se tastează DIMREASSOCIATE în linia de comandă. Se creează un layer special destinat dimensiunilor. Săgeţile – numite şi simboluri terminale. Pentru acestea variabila de sistem DIMASSOC are valoarea 0. se recomandă ca dimensionarea să se facă în Paper Space. sufixe sau toleranţe Linia de dimensionare – indică direcţia şi extinderea dimensiunii. Dimensiunile explodate nu sunt reprezentate unitar. Semnul de centru – este un simbol de forma unei cruci ce marchează centrul unui arc sau al unui cerc. Componentele unei dimensiuni sunt următoarele:       Textul – de obicei indică valoarea măsurată. Pentru acestea variabila de sistem DIMASSOC are valoarea 1. Dimensiunile pot fi asociative. Dimensiunile asociate referinţelor la blocuri nu-şi păstrează asociativitatea dacă blocurile se modifică. Liniile de centru – sunt linii întrerupte ce marchează centrul unui cerc sau arc.Dimensiuni şi toleranţe În AutoCAD se pot crea dimensiuni pentru o varietate de tipuri de obiecte. Tipurile de dimensionare de bază sunt:      Liniar Radial (rază sau diametru) Unghiular Pe axe de coordonate Lungimi de arcuri Pentru simplificarea organizării desenelor şi a scalării dimensiunilor. fac legătura între obiectul măsurat şi linia de dimensionare. se organizează desenul şi se face dimensionarea. Dimensiunile asociative îşi modifică locaţia. Proprietatea de asociativitate a dimensiunilor nu se aplică la haşuri. orientarea şi valoarea măsurii atunci când obiectul asociat se modifică. 63 . Pentru acestea variabila de sistem DIMASSOC are valoarea 2. Proprietatea de asociativitate a unei dimensiuni poate fi verificată în paleta Proprietăţi sau cu comanda LIST tastată în linia de comandă. se comută în modul Paper Space. însoţită eventual de prefixe. Pentru dimensiunile unghiulare linia de dimensionare este un arc. după mai multe orientări.

Se dă clic pe butonul Dimension Style Dimensions. toate dimensiunile din desen create pe baza acestui stil vor fi actualizate. Nu poate fi şters un stil de dimensionare utilizat deja în desen sau stilul curent. Dacă se modifică o setare în stilul de dimensionare curent. care conţine următoarele elemente:         Proprietăţile geometrice ale dimensiunilor pot fi editate în caseta de dialog Dimension Style Manager. Modificările temporare sunt afişate în fereastra Styles ca fiind nesalvate. derivate din stilul de dimensionare curent. În pagina Lines a acestei casete se pot modifica proprietăţile liniilor de dimensionare şi de extensie:     Culoarea şi grosimea liniei. Cu ajutorul comenzii Dimension Style se pot crea şi modifica stilurile de dimensionare.Stiluri de dimensionare Se numeşte stil de dimensionare o colecţie de setări ce controlează aspectul dimensiunilor. Se pot crea sub-stiluri de dimensionare. Compare – determină afişarea casetei de dialog Compare Dimension Styles în care pot fi comparate două stiluri de dimensionare. sau ştergerea acestora. New – determină afişarea casetei de dialog Create New Dimension Style în care poate fi definit un nou stil de dimensionare. Orice dimensiune nou creată va respecta stilul de dimensionare curent. sau se pot lista toate proprietăţile unui stil de dimensionare. Stilul STANDARD este stilul de dimensionare curent la instalarea AutoCAD. Preview – afişează reprezentarea grafică a elementelor caracteristice stilului selectat în fereastra Styles. Stilurile de dimensionare pot fi create şi editate de utilizator pentru a asigura conformitatea dimensiunilor cu standardele industriale sau de proiectare. Se poate modifica distanţa între două linii de dimensionare succesive în cazul dimensionării cu linie de bază. stilul selectat în fereastra Styles devine curent. List – controlează modul de afişare a stilurilor în fereastra Styles. sau dacă aceasta înglobează textul. 64 . Dacă este necesar un stil de dimensionare poate fi modificat temporar. Modify – determină afişarea casetei de dialog Modify Dimension Styles în care pot fi modificate stilurile de dimensionare. Stilul curent se aplică dimensiunilor ce urmează a fi create. Stilul curent este evidenţiat. redenumirea stilurilor. Current Dimstyle – afişează numele stilului de dimensionare curent. Prin apăsarea butonului Modify se deschide fereastra Modify Dimension Style. Se poate suprima linia de dimensionare. Styles – în această fereastră sunt listate toate stilurile disponibile în desen. pentru tipuri specifice de dimensiuni. Accesarea comenzii:      Meniul Format  Dimension Style. din bara de instrumente Styles sau din bara Acţiune: Se va deschide caseta de dialog Dimension Style Manager. una sau ambele jumătăţi ale liniei. Se tastează DIMSTYLE în linia de comandă. Poate fi controlată distanţa pe care se extind capetele liniei de dimensionare faţă de liniile de extensie în cazul cotării în stil arhitectural (cu linii înclinate în loc de săgeţi). Cu clic dreapta în această fereastră se accesează un meniu contextual ce permite setarea stilului curent. Set Current – prin apăsarea acestui buton. Description – conţine o descriere a stilului selectat în lista Styles relativ la stilul curent. Override – determină afişarea casetei de dialog Override Current Style în care pot fi modificate temporar stilurile de dimensionare.

distanţa de la text la linia de dimensionare şi de la capătul liniei de extensie la originea punctului de măsurare. se va seta variabila de sistem DIMSCALE la valoarea inversă a scării la care se va plota desenul. Pentru a crea dimensiuni ce vor fi scalate automat pentru a fi afişate în Paper Space. prin marcarea casetei Display Alternate Units. Se poate modifica dimensiunea şi orientarea săgeţilor (spre interior sau exterior). verticale sau aliniate. Distanţa de la originea liniei de extensie până la capătul acesteia. dar nu modifică valoarea lungimilor măsurate.precum şi a unghiului liniei de dimensionare. în versiuni de AutoCAD anterioare 2002. Setarea scării pentru dimensiuni Scara de reprezentare a dimensiunilor în raport cu obiectele desenate poate fi configurată de utilizator şi depinde de metoda de organizare şi plotare a desenelor. utilizată în desenele cu o singură vedere. unghiurilor. a săgeţilor. În fiecare din viewporturi. înălţime şi aspect al elementelor de text. se va seta DIMSCALE la valoarea 0. În pagina Text se pot seta caracteristicile legate de poziţie. Unităţile alternative apar între paranteze pătrate. Poziţia. Alternate Units şi Tolerances. se vor face setările specifice în pagina Primary Units. Pentru a crea desene ce vor fi scalate corect pentru plotare. Dimensionarea în layout reprezintă cea mai simplă metodă de dimensionare. se recomandă să se creeze câte un layer de dimensiuni pentru fiecare viewport. Modul în care sunt afişate valorile numerice ale dimensiunilor se poate configura în caseta de dialog Modify Dimension Style. In cazul dimensiunilor aliniate linia de dimensionare este paralelă cu linia (imaginară sau reală) ce uneşte originile liniilor de extensie. Pentru dimensionarea în Paper Space. Săgeţile de la capetele liniei de dimensionare pot fi configurate în caseta de dialog Modify Dimension Style. La crearea dimensiunilor liniare se permite modificarea conţinutului şi orientării textului. Dimensiunile liniare orizontale şi verticale se crează cu comanda Linear. la paginile Primary Units. la paginile Text şi Fit. se va activa acest mod în pagina Alternate Units. (Ex: Dacă scara de plotare este 1:5.   Crearea dimensiunilor Dimensiuni liniare Dimensiunile liniare pot fi orizontale. DIMSCALE va fi rămâne setat la valoarea 1 şi nu este necesară o scalare suplimentară. Accesarea comenzii:  Meniul Dimension  Linear. iar celelalte layere de dimensiuni vor fi dezactivate. Dacă se doreşte afişarea simultană a măsurilor în două sisteme de unităţi. Dimensiunile se crează în Paper Space prin selectarea obiectelor din Model Space. Sunt trei metode de creare a dimensiunilor într-un desen:  Dimensionarea în spaţiul model pentru plotare din spaţiul model – reprezintă metoda tradiţională.   Se pot suprima una sau ambele linii de extensie. coordonatelor sau toleranţelor. Poate fi controlată înălţimea cu care liniile de extensie depăşesc linia de dimensionare. sau utilizând relaţiile de snap la aceste obiecte. 65 . dacă acestea nu sunt necesare. se poate suprima afişarea unei săgeţi sau a amândurora. DIMSCALE se va seta la valoarea 4) Dimensionarea în spaţiul model pentru plotare din Paper Space – era metoda preferată pentru desene complexe. Afişarea simultană a măsurilor în două sisteme de unităţi nu se aplică la dimensiuni unghiulare. layerul de dimensiuni corespunzator va rămâne activ. la pagina Symbols and Arrows. Valorile numerice ale dimensiunilor pot fi afişate într-o singur sistem de unităţi sau în două sisteme. În pagina Tolerances se configurează formatul pentru afişarea toleranţelor dimensionale. Scara de reprezentare a dimensiunilor afectează înălţimea textului. cu mai multe vederi. iar în pagina Fit se configurează modul în care aplicaţia va aplica setările legate de poziţia textului. dimensiunea şi aspectul elementelor de text ale dimensiunilor se pot seta în caseta de dialog Modify Dimension Style. Dacă afişarea se doreşte întrun singur sistem de unităţi. în funcţie de situaţiile specifice din desen. Pentru a preveni ca dimensiunile dintr-un viewport să fie vizibile în alte viewporturi la plotare. sau nu este suficient spaţiu.   Se pot utiliza diverse forme ale săgeţilor.

În faza următoare se solicită indicarea poziţiei liniei de dimensionare sau selectarea unuia din parametrii următori:  Mtext – va fi afişat în spaţiul de desenare un editor de text. Vertical – se vor crea dimensiuni liniare verticale. Se dă clic pe butonul Aligned din bara de instrumente Dimension. Dacă se tastează ENTER fără a indica punctele solicitate şi fără a introduce o opţiune. Dacă dimensiunea de bază este liniară sau unghiulară. În cazul poliliniilor sau a altor obiecte ce pot fi explodate. la promptul următor aplicaţia solicită selectarea unui obiect ce se va dimensiona. Dacă se tastează ENTER fără a indica punctele solicitate. În faza următoare se solicită indicarea poziţiei liniei de dimensionare sau selectarea unuia din parametrii următori:  Mtext – va fi afişat în spaţiul de desenare un editor de text. Horizontal – se vor crea dimensiuni liniare orizontale. Accesarea comenzii:    Meniul Dimension  Aligned.      Dimensiunile liniare aliniate se creează cu comanda Aligned. Se tastează dimaligned în linia de comandă. Acţiune: Se solicită indicarea originilor pentru liniile de extensie. Acţiune: Se solicită indicarea originilor pentru liniile de extensie. aplicaţia solicită utilizatorului să selecteze o dimensiune ce va servi ca bază de dimensionare. iar dacă dimensiunea de bază este creată cu comanda Ordinate. Vertical – se vor crea dimensiuni liniare verticale. nu pot fi selectate pentru dimensionare referinţe la blocuri scalate neuniform. Horizontal – se vor crea dimensiuni liniare orizontale. Rotated – Vor fi create dimensiuni liniare rotite. măsurate de la aceeaşi linie de bază. sufixe sau se poate schimba valoarea afişată) Text – se poate introduce în linia de comandă textul ce va apărea afişat de dimensiune. pot fi selectate pentru dimensionare doar arce şi segmente individuale.      Dimensionarea cu linie de bază presupune introducerea unui set de dimensiuni. Angle – cu ajutorul acestei opţiuni se modifică orientarea textului. De asemenea. Dacă ultima comandă a fost una de dimensionare. cu ajutorul căruia se poate edita partea de text a dimensiunii (se pot adăuga prefixe. Se tastează DIMBASELINE în linia de comandă.  Se dă clic pe butonul Linear din bara de instrumente Dimension. sufixe sau se poate schimba valoarea afişată) Text – se poate introduce în linia de comandă textul ce va apărea afişat de dimensiune. se va cere poziţia dimensiunii. Pentru a finaliza comanda se apasă ENTER de două ori. Se dă clic pe butonul Baseline din bara de instrumente Dimension. Se tastează DIMLINEAR în linia de comandă. aplicaţia va solicita apoi specificarea originii celei de-a doua linii de extensie. cu ajutorul căruia se poate edita partea de text a dimensiunii (se pot adăuga prefixe. ultima dimensiune creată va fi selectată automat ca bază de dimensionare. Rotated – Vor fi create dimensiuni liniare rotite. 66 . Acţiune: Dacă ultima comandă nu a fost una de dimensionare. Angle – cu ajutorul acestei opţiuni se modifică orientarea textului. la promptul următor aplicaţia solicită selectarea unui obiect ce se va dimensiona. Accesarea comenzii:    Meniul Dimension  Baseline.

Accesarea comenzii:    Meniul Dimension  Continue. pornind de la a doua linie de extensie a ultimei dimensiuni create sau a unei dimensiuni selectate. unghiulare.Dimensionarea în lanţ are ca rezultat crearea de dimensiuni liniare. Acţiune: Dacă ultima comandă nu a fost una de dimensionare. Pentru a finaliza comanda se apasă ENTER de două ori. ultima dimensiune creată va fi selectată automat ca bază de dimensionare. iar dacă dimensiunea de bază este creată cu comanda Ordinate. Dacă ultima comandă a fost o comandă de dimensionare. Se dă clic pe butonul Continue din bara de instrumente Dimension. aplicaţia solicită utilizatorului să selecteze o dimensiune ce va servi ca bază de dimensionare. Dacă dimensiunea de bază este liniară sau unghiulară. 67 . Se tastează DIMCONTINUE în linia de comandă. sau de tip coordonate. aplicaţia va solicita apoi specificarea originii celei de-a doua linii de extensie. se va cere poziţia dimensiunii.

Se dă clic pe butonul Radius instrumente Radius. numită locaţie modificată a centrului. la rubrica Center Marks. Se pot crea dimensiuni radiale decalate. Se tastează DIMJOGGED în linia de comandă. dar nu pot fi editate în versiunile de AutoCAD anterioare versiunii 2006. numite şi dimensiuni radiale prescurtate. Se dă clic pe butonul Diameter din bara de instrumente Dimension. Se tastează DIMDIAMETER în linia de comandă. din bara de  Meniul Dimension  Jogged. sau cu comanda STRETCH. se poate modifica decalarea acesteia cu ajutorul gripurilor. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Diameter. Linie de dimensionare Dimensiunile radiale decalate pot fi vizualizate.Lecţia 8 Dimensiuni şi toleranţe (continuare) Dimensiuni radiale Dimensiunile radiale pot măsura fie raza. Liniile de centru şi marcajele de centru se creează cu ajutorul comenzii Center mark. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Radius. Accesarea comenzii: Unghi de decalare Linie de extensie   Accesarea comenzii:   Se dă clic pe butonul Radius din bara de instrumente Radius. Punctul de origine al dimensiunii poate fi specificat într-o locaţie convenabilă. utile pentru dimensionarea razelor de arce sau cercuri ale căror centre se află în afara desenelor şi nu pot fi afişate în locaţia lor reală. Se poate opta între marcaje de centru şi linii de centru prin specificarea acestei opţiuni în caseta de dialog Dimension Style Manager. sau prin setarea variabilei de sistem DIMCEN. 68 . la pagina Symbols and Arrows. Odată creată dimensiunea. Valorile variabilei DIMCEN:    0 <0 >0 – nu se desenează marcaje sau linii de centru – se desenează linii de centru – se desenează marcaje Valoarea absolută reprezintă dimensiunea marcajului sau liniei de centru. Se tastează DIMCENTER în linia de comandă. Pentru a crea o dimensiune diametrală se lansează comanda Diameter. Comanda Dimradius serveşte la dimensionarea razelor pentru arce şi cercuri. Se dă clic pe butonul Radius din bara de instrumente Radius. a paletei de proprietăţi. Se tastează DIMRADIUS în linia de comandă. fie diametrul unui obiect.

Se dă clic pe butonul Arc Lenght din bara de instrumente Dimension (în AutoCAD 2007). Mod de accesare:    Meniul Dimension  Arc Lenght. Este o comandă apărută în AutoCAD 2006 şi perfecţionată în AutoCAD 2007. după care se vor indica pe cerc 2 puncte aparţinând laturilor unghiului. Pentru a dimensiona unghiul dintre două raze ale unui cerc se va selecta cercul. se vor utiliza gripurile pentru a modifica locaţia liniei de extensie a unei dimensiuni. dar sunt limitate la 180°. Text – textul dimensiunii poate fi editat din linia de comandă. Xdatum – va fi măsurată coordonata X. Se dă clic pe butonul Ordinate instrumente Dimension. Se pot crea lanţuri de dimensiuni unghiulare şi seturi de dimensiuni unghiulare cu bază de dimensionare. apoi se va specifica locaţia dimensiunii. Textul dimensiunii se aliniază la linia de indicaţie. apoi introducerea punctului de capăt al liniei de indicaţie sau selectarea unei opţiuni dintr-un set oferit.  Leader Endpoint – Diferenţa între poziţia caracteristicii de măsurat şi punctul de capăt al liniei de indicaţie este utilizată pentru a determina dacă este vorba de o coordonată X sau Y. Se dă clic pe butonul Angular din bara de instrumente Dimension.      Dimensionarea lungimii arcurilor Pentru a măsura lungimea arcurilor se utilizează comanda Arc Lenght. Valoarea dimensiunii este afişată între paranteze unghiulare. Se tastează DIMANGULAR în linia de comandă. Pentru a le aplica la unghiuri mai mari de 180°. indiferent de stilul de dimensionare curent. Acţiune: Aplicaţia solicită specificarea caracteristicii de măsurat. 69 . Ydatum – va fi măsurată coordonata Y. Dimensiunile pe coordonate se prezintă sub forma unei valori măsurată după axa X sau Y. care permite editarea textului dimensiunii. Programul utilizează ca origine a măsurării poziţia UCS-ului curent. din bara de Se tastează DIMORDINATE în linia de comandă. Angle – permite schimbarea unghiului pentru textul dimensiunii. În practica curentă este bine ca înainte de începerea dimensionării pe coordonate să se mute UCS-ul în punctul ales ca origine pentru măsurare. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Ordinate. Se tastează DIMARC în linia de comandă. Pentru a crea dimensiuni pe coordonate se lansează comanda Ordinate. Dimensiunile pe coordonate Dimensiunile pe coordonate măsoară distanţele pe axele de coordonate de la punctul de origine până la punctul de măsurare. şi ataşată la o linie de indicaţie. Mtext – va fi afişat editorul de text pe mai multe linii. Pentru a dimensiona unghiul subîntins de un arc se va selecta arcul. Pentru a crea o dimensiune unghiulară se utilizează comanda Angular. Va fi măsurată dimensiunea cu coordonata mai mică. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Angular.Dimensiuni unghiulare Dimensiunile unghiulare măsoară unghiul dintre două linii sau trei puncte.

care specifică zona minimă de toleranţă proiectată. Aceste cadre conţin toată informaţia privind toleranţele pentru o singură dimensiune. secundare şi terţiare Simbol opţional pentru diametru Caracteristica geometrică Condiţiile de material ale bazelor de referinţă Valorile toleranţelor în cadrul de control sunt urmate de maxim trei litere reprezentând baze de referinţă. Simbolul pentru toleranţa proiectată este ( ) precedat de o valoare a înălţimii. Spre exemplu. Pentru editarea cadrelor de control se pot utiliza majoritatea comenzilor de editare din AutoCAD. Prima toleranţă se referă la o dispunere de elemente măsurate. Spre deosebire de dimensiuni şi linii de indicaţie. S înseamnă că respectiva caracteristică poate avea orice valoare în limitele prescrise. Aceasta este mai 70 .Modificarea dimensiunilor existente Pentru a aplica un stil nou unei dimensiuni existente. iar a doua toleranţă se referă la fiecare element din dispunere. care are cerinţe diferite faţă de bazele de referinţă. acesta se va seta ca stil curent în caseta de dialog Dimension Style Manager apoi se va lansa comanda Dimension Update. o axă sau un plan în funcţie de care se fac măsurătorile şi se verifică dimensiunile. Toleranţele geometrice pot fi create cu sau fără linii de indicaţie. Toleranţele compuse specifică două toleranţe pentru aceeaşi caracteristică geometrică a unui element măsurat. Conform acestei condiţii o gaură va avea diametrul maxim. Pentru a particulariza mai exact toleranţele se foloseşte noţiunea de toleranţă proiectată.    M corespunde toleranţei maxime de material. Condiţiile de material ale toleranţelor se aplică caracteristicilor ale căror dimensiuni pot varia. Acţiune: Utilizatorului i se solicită sa selecteze dimensiunile ce vor fi actualizate cu stilul curent. iar un arbore diametrul minim. precum şi gripurile. Prima casetă din cadru conţine un simbol ce reprezintă caracteristica geometrică asupra căreia se aplică toleranţa. toleranţele proiectate controlează zona de toleranţă la perpendicularitate pentru o piesă introdusă într-un locaş. Se dă clic pe butonul Dimension Update din bara de instrumente Dimension. iar un arbore diametrul maxim. Valoarea toleranţei Condiţii de toleranţă pentru material Referinţe literale ale bazelor primare. Înălţimea zonei de toleranţă proiectată şi simbolul apar într-o casetă sub cadrul de control. O bază de referinţă este un punct teoretic exact. Un cadru de control conţine două sau mai multe componente. Mod de accesare:   Meniul Dimension  Update. Adăugarea toleranţelor geometrice Toleranţele geometrice se ataşează la dimensiuni în cadre de control. L corespunde toleranţei minime de material. Conform acestei condiţii o gaură va avea diametrul minim. toleranţele nu pot fi asociate cu obiecte geometrice. în funcţie de modul în care au fost create (cu comanda TOLERANCE sau cu comanda LEADER).

Se dă clic pe butonul Tolerance din bara de instrumente Dimension. ca şi lăţimea coloanelor şi înălţimea rândurilor depind de dimensiunile ferestrei şi setările pentru rânduri şi coloane. Tabele Un tabel este un obiect ce conţine date dispuse pe linii şi coloane. Pentru indicare se poate utiliza mausul în spaţiul de desenare. sau se pot introduce coordonatele în linia de comandă. Se tastează TABLE în linia de comandă. punctul de inserţie se află în colţul din stânga jos al tabelului. Dacă se utilizează această opţiune. Mod de accesare:     Meniul Draw  Table. după care se completează cu conţinutul celulelor. Pentru a crea un tabel se utilizează comanda Table. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Insert Table. Stilul iniţial este STANDARD.restrictivă decât prima. cu următoarele rubrici:   Preview – Afişează un exemplu al stilului curent de text. Se dă clic pe butonul Table din bara de instrumente Dimension. o Specify Window – Se specifică dimensiunea şi locaţia tabelului. 71 . sau se pot introduce coordonatele în linia de comandă. se creează mai întâi un tabel gol. Pentru indicare se poate utiliza mausul în spaţiul de desenare. o Text Height – Afişează înălţimea textului în stilul de tabel curent. Table Style Settings – Setează aspectul tabelului o Table Style Name – Specifică stilul de tabel. Pentru a realiza un tabel. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Geometric Tolerance în care se vor face toate setările necesare. Se tastează TOLERANCE în linia de comandă. Pentru a crea toleranţe geometrice se utilizează comanda Tolerance. Insertion Behavior – Se specifică poziţia tabelului. o Specify Insertion Point – Se specifică poziţia pentru colţul din stânga sus al tabelului. după care caseta se va închide şi utilizatorului i se va cere să introducă locaţia toleranţei.  Column & Row Settings – Se stabilesc numărul şi dimensiunile rândurilor şi coloanelor. numărul de rânduri şi coloane. Dacă stilul de tabel presupune sensul de citire de jos în sus. Mod de accesare:    Meniul Dimension  Tolerance. Desenul de mai jos mai jos exemplifică acest mod de înscriere a tolerannscriere a toleraţei.

Se tastează TABLESTYLE în linia de comandă. coloana rămâne aceeaşi. Dacă nu se doreşte schimbarea celulei adresate atunci când se copie o formulă se va adăuga semnul ($) înaintea rândului sau coloanei adresate. se poate începe crearea unui layout. Înălţimea rândului în care se editează se va modifica. dar conţinutul acestuia şi formatarea caracterelor sunt ignorate. situate între coloanele A şi C inclusiv). pentru a continua editarea formulei. fie dimensiunile celulei. La crearea layoutului se vor specifica un plotter sau o imprimantă. după caz. ce asigură mijloacele de creare. Mod de accesare:   Meniul File  Page Setup Manager. celulele sunt identificate după litera coloanei şi numărul de rând. Meniul contextual conţine în acest caz comenzi pentru inserarea şi ştergerea de rânduri sau coloane. se va menţine apăsată tasta CTRL. proprietăţile tabelului şi modificările făcute celulelor sunt salvate odată cu definiţia acestuia. Pentru a modifica o celulă se indică un punct în interiorul acesteia. Spre exemplu. Atunci când este creat un tabel. separate de două puncte (Ex: A5:C10 conţine celulele din rândurile de la 5 la 10. Se dă clic pe butonul Table Style din bara de instrumente Styles. este necesară crearea de viewporturi. odată cu rândul sau coloana din care face parte. O linie întreruptă indică spaţiul vizibil la plotare pentru dimensiunile hârtiei şi imprimanta curentă. Un interval de celule se defineşte cu ajutorul identificatorului primei şi ultimei celule. rândurile şi coloanele se modifică proporţional. va fi evidenţiată prima celulă şi va fi afişat editorul de text. Pentru a defini sau modifica un stil de tabel se utilizează comanda Table Style. Atunci când se adaugă un tabel la o paletă de instrumente. Se poate naviga de la o celulă la alta cu ajutorul tastei TAB au a tastelor direcţionale. pentru a se adapta la text. editorul de text se redeschide. După finalizarea desenului în Model Space. şi altele. Se pot insera formule într-o celulă selectată cu ajutorul meniului contextual. modificându-se doar rândul. Copierea formulelor dintr-o celulă în alta se face cu ajutorul meniului contextual. Mod de accesare:    Meniul Format  Table Style. Se pot selecta mai multe celule odată prin selecţie cu ajutorul tastei SHIFT apăsate sau deplasând mausul cu butonul stâng apăsat. După selectarea celulei. sau manual. Vor apărea gripurile pe chenarul celulei cu ajutorul cărora se va modifica celula. Atunci când se inserează un bloc într-o celulă se pot modifica fie dimensiunile blocului pentru a se adapta la dimensiunile celulei. În formule. Unele celule pot conţine formule pentru realizarea de calcule pe baza datelor din alte celule ale tabelului. cu ajutorul editorului de text. Dacă se introduce $A$10. Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Table Style. Pentru a vedea într-un layout obiectele desenate în Model Space. Se dă clic pe butonul Table Style din bara de instrumente Styles.După ce a fost creat. atât rândul cât şi coloana vor rămâne neschimbate. Culoarea fondului se poate modifica pentru celulele tabelului cu ajutorul meniului contextual. combinarea de celule adiacente. Datele pot fi introduse în tabele sub formă de text sau blocuri. un tabel poate fi modificat în paleta de proprietăţi sau cu ajutorul gripurilor. dând clic pe o etichetă Layout din partea de jos a spaţiului de lucru. Un layout reprezintă o pagină ce se poate plota. Cu ajutorul comenzii Page Setup se pot modifica setările formatului de pagină pentru un layout. Pentru a păstra lăţimea tabelului în timp ce se modifică o coloană cu ajutorul gripurilor. pentru a se adapta la dimensiunile blocului. La scrierea formulelor se va utiliza opţiunea Cell din meniul contextual pentru a face referinţă la o altă celulă din alt tabel situat în acelaşi desen. Odată cu modificarea lăţimii sau înălţimii tabelului. Astfel de elemente sunt chenarele cu cartuş sau notele. 72 . dacă se introduce $A10. modificare şi ştergere a stilurilor de tabel. Un desen plotat conţine elemente ce se desenează în Paper Space şi sunt proprii layoutului în care au fost create. Plotarea desenelor Pregătirea desenelor pentru plotare Pregătirea unui desen pentru plotare începe cu setarea formatului. De regulă orice layout nou creat are un format de pagină asociat.

 

Se tastează PAGESETUP în linia de comandă. Se dă clic dreapta pe eticheta unui layout, şi din meniul contextual se lansează comanda Page Setup Manager. Current Layout – indică layout-ul curent căruia i se va aplica setarea formatului de pagină. Page Setups – în această rubrică se afişează formatul de pagină curent, se poate alege un alt format, se poate crea un format de pagină nou, se poate modifica un format existent sau se pot importa formate din alte desene. Selected Page Setup Details – afişează informaţii despre formatul de pagină selectat: o Numele plotterului sau imprimantei asociate formatului de pagină curent, o Tipul de dispozitiv de plotare specificat pentru formatul de pagină curent, o Dimensiunile formatului şi orientarea, o Locaţia fizică a plotterului,

Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Page Setup Manager cu următoarele rubrici:  

Display When Creating a New Layout – activarea acestei opţiuni va avea ca rezultat deschiderea automată a casetei de dialog Page Setup Manager la crearea unui layout nou. Această opţiune se poate seta şi din Caseta de dialog Opţiuni, pagina Display.

Atunci când se creează un format de pagină nou sau se editează unul existent va fi afişată caseta de dialog Page Setup. Această casetă conţine rubrici pentru setarea imprimantei sau plotterului, dimensiunilor hârtiei precum şi alte opţiuni de formatare. Caseta de dialog Page Setup conţine următoarele rubrici:   Page Setup – Afişează numele formatului de pagină curent. Printer/Plotter – Se specifică un dispozitiv de plotare. o Name – Conţine lista dispozitivelor de plotare disponibile. Pictograma din faţa numelui acestora face deosebirea între plottere şi imprimante. o Properties – Este afişată caseta de dialog Plotter Configuration Editor în care se poate configura dispozitivul de imprimare sau plotare şi porturile de imprimare. o Plotter – Afişează numele imprimantei sau plotterului curent. o Where – Afişează locaţia imprimantei sau plotterului curent. o Partial Preview – Arată o reprezentare a suprafeţei efective de plotare în raport cu dimensiunile hârtiei. Indicaţia din dreptul cursorului conţine dimensiunile hârtiei şi dimensiunile zonei de imprimat.   Dimensiunile hârtiei – conţine o listă cu dimensiunile de hârtie disponibile pentru dispozitivul de plotare selectat. Suprafaţa de plotare – specifică suprafaţa desenului ce va fi plotat. Sub eticheta What to plot se poate selecta zona din desen ce va fi plotată. o Layout – Atunci când se plotează un layout, se va plota tot conţinutul zonei de plotare, cu originea calculată în punctul 0,0 din layout. Când se plotează din Model Space, va fi plotată în întregime zona desenului definită de limitele reţelei de puncte. o Extents – Se plotează zona din desen ocupată de obiecte. Toate obiectele din desen vor apărea la plotare. o Display – Va fi plotată vederea din viewportul curent în Model Space, sau vederea curentă în Paper Space. o View – Se poate plota o vedere salvată anterior. Dacă nu există vederi salvate în desen, această opţiune nu este disponibilă. o Window – Se poate plota orice zonă din desen specificată de utilizator. Butonul Window devine disponibil. Când se dă clic pe acest buton, utilizatorului i se permite să indice zona de plotare.  Plot Offset – Se specifică o corecţie a poziţiei suprafeţei ce se va plota în raport cu colţul din stânga-jos al zonei printabile, sau cu colţul hârtiei, în funcţie de modul în care s-a setat opţiunea Specify Plot Offset Relative To în caseta de dialog Options, la pagina Plot and Publish. Modul în care este setată această opţiune este indicat în paranteze rotunde, în dreptul titlului rubricii. 73

Plot Scale – Controlează raportul între unităţile de desenare şi unităţile de plotare. Dacă în Plot Area este selectată opţiunea Layout, plotarea layout-ului se face la scara 1:1, indiferent de setarea scării. o Fit to Paper – Zona ce se va plota este scalată pentru a ocupa întreaga suprafaţă de plotare. o Scale – Defineşte o scară exactă de plotare. Custom desemnează o scară definită de utilizator. o Scale Lineweights – La activarea acestei opţiuni, grosimile de linii sunt scalate proporţional cu scara de plotare.

Plot Style Table (Pen Assignments) – Permite setarea tabelului cu stiluri de plotare, editarea acestuia, sau crearea unuia nou. o Name (Unlabeled) – afişează o listă cu tabelele de stiluri de plotare disponibile. o Edit – Acest buton determină afişarea casetei de dialog Plot Style Table Editor în care se pot vizualiza şi edita stilurile de plotare asociate tabelului cu stiluri de plotare curent.

 

Shaded Viewport Options – Specifică modul în care sunt plotate vederile cu umbrire sau renderizare. Plot Options – Aici se specifică opţiunile pentru grosimi de linii, stiluri de plotare, plotări cu umbrire şi ordinea în care sunt plotate obiectele. o Plot Object Lineweights – Se specifică dacă grosimile de linii atribuite obiectelor se plotează. Această opţiune nu este disponibilă dacă s-a selectat plotarea cu stiluri de plotare (Plot with Plot Styles). o Plot with Plot Styles – Se specifică dacă stilurile de plotare aplicate obiectelor şi layerelor sunt plotate. La selectarea acestei opţiuni, va fi activată automat şi opţiunea Plot Object Lineweights. o Plot Paperspace Last – La activarea acestei opţiuni se vor plota mai întâi obiectele din model space. De regulă se plotează întâi obiectele din Paper Space. o Hide Paperspace Objects – Se specifică dacă operaţia de ascundere (HIDE) se aplică obiectelor din Paper space. Această opţiune este valabilă doar în Paper Space, iar efectul este vizibil doar în vizualizarea înainte de plotare, nu şi în layout.

Drawing Orientation – Se specifică orientarea desenului: o Portrait – orientează şi plotează desenul astfel încât latura scurta să fie cea orizontală. o Landscape –orientează şi plotează desenul astfel încât latura lungă să fie cea orizontală. o Plot Upside-Down – orientează şi plotează desenul de sus în jos.

Plotarea desenelor
Plotarea unui desen se face cu comanda Plot. Mod de accesare:     Meniul File  Plot. Se dă clic pe butonul Plot din bara de instrumente Standard.

Se tastează PLOT în linia de comandă. Se dă clic dreapta pe una din etichetele Layout sau Model şi se selectează Plot din meniul contextual afişat.

Acţiune: Va fi afişată caseta de dialog Plot. În această casetă se vor putea stabili condiţiile de plotare.

Stiluri de plotare
Stilul de plotare este o proprietate a obiectelor din desen, similară tipului de linie sau culorii. Un stil de plotare poate fi atribuit unui obiect sau unui layer şi determină modul de plotare al obiectelor din desen. Prin intermediul stilului de plotare se poate controla modul în care apar în pagină grosimile de linii, culorile, tipurile de linii, îmbinarea liniilor, capetele liniilor, etc. Tabelele de stiluri de plotare colectează grupurile de stiluri de plotare. În caseta de dialog Plot Style Manager apar toate tabelele cu stiluri de plotare disponibile. 74

În Plot Style Manager pot fi adăugate, şterse, redenumite, copiate, şi editate tabele cu stiluri de plotare. Există două tipuri de stiluri de plotare: stiluri dependente de culoare şi stiluri denumite. Un desen poate utiliza un singur tabel cu stiluri de plotare. Odată setat, acesta poate fi modificat sau schimbat cu altul. În cazul tabelelor cu stiluri de plotare dependente de culoare, culoarea obiectului determină modul în care acesta va fi plotat. Stilurile de plotare nu se pot atribui direct obiectelor, în schimb obiectelor li se poate schimba culoarea pentru a fi imprimate conform dorinţei utilizatorului. Tabelele cu stiluri de plotare denumite utilizează stiluri de plotare atribuite direct obiectelor şi layerelor. Utilizarea acestora permite plotarea diferită a fiecărui obiect din desen, independent de culoarea sa.

Selectarea unui proces înainte de a începe lucrul în AutoCAD
Crearea desenelor cu o singură vedere (în Model Space)
Dacă se intenţionează crearea unui desen 2D cu o singură vedere, acesta se poate realiza integral în Model Space. Plotarea se poate face tot din model space . Acesta este modul clasic de realizare a unui desen. Metoda este simplă dar are câteva limitări:    Se poate utiliza doar în cazul desenelor 2D Nu suportă vederi multiple şi setări ale layerelor dependente de vedere Scalarea adnotărilor şi chenarelor necesită efectuarea de calcule.

Prin această metodă obiectele geometrice vor fi desenate întotdeauna la scara 1:1, iar textele, dimensiunile şi alte note, la o scară ce va apărea la dimensiunea corectă în desenul plotat. În acest caz procesul de realizare a desenului cuprinde următoarele etape:   Determinarea unităţii de măsură: În această etapă utilizatorul decide ce reprezintă fiecare unitate din spaţiul model (1’’, 1mm, 1km, etc.) Setarea stilului de afişare a unităţilor din desen: Se tastează în linia de comandă UNITS sau se accesează comanda Units din meniul Format. Stilul uzual pentru unităţile de măsură este „decimal”. Setarea scării pentru adnotări şi blocuri: Înainte de începerea procesului de desenare, utilizatorul ar trebui sa seteze scara pentru dimensiuni, adnotări şi blocuri. Această operaţie oferă garanţia că dimensiunile, adnotările şi blocurile vor avea mărimea corectă la plotare. Este necesară setarea scării pentru:   Text: Mod de accesare: STYLE în linia de comandă sau comanda Text Style din meniul Format. Se va deschide o casetă de dialog în care se va seta înălţimea caracterului. Dimensiuni: Se va seta variabila de sistem DIMSCALE. Aceasta stabileşte raportul între mărimile elementelor componente ale dimensiunii (săgeţi, distanţa de la text la linia de dimensiune, înălţimea textului) Stiluri de linii: Se va seta scara pentru tipurile de linii discontinui cu ajutorul variabilelor de sistem CELTSCALE şi LTSCALE. Haşuri: Se va seta scara pentru modelele de haşuri în caseta de dialog Hatch and Gradient sau cu ajutorul variabilei de sistem HPSCALE. Blocuri: Scara de inserare pentru blocuri se stabileşte în caseta de dialog Insert

   

Determinarea factorului de scară pentru plotare: Pentru plotarea din Model Space se calculează factorul exact de scalare transformând scara desenului într-un raport de forma 1:n. Acest raport compară unităţile plotate cu unităţile din desen. Ex: scara de plotare pentru raportul 1cm = 1m este 100.

Crearea desenelor cu vederi multiple
Paper Space este un mediu de lucru în care pot fi specificate dimensiunile formatului, se poate adăuga un chenar cu cartuş, se pot afişa vederi multiple ale modelului desenat, şi se pot crea dimensiuni şi note. Desenarea se va face în Model Space, iar plotarea se va face într-un layout, în Paper Space. De regulă un desen nou include la creare două pagini layout, numite Layout1 şi Layout2. Există mai multe metode pentru a crea layouturi noi: 75

Se pot utiliza comenzile COPY şi ARRAY pentru multiplica viewporturile într-un layout. Atunci când se crează un layout cu ajutorul expertului utilizatorului i se va cere să introducă pe rând setările pentru layout:        Numele layoutului Imprimanta asociată layoutului Dimensiunile hârtiei pe care se va imprima conţinutul layoutului Orientarea desenului pe hârtie Un chenar Informaţii pentru setarea viewporturilor O locaţie pentru dispunerea viewporturilor în desen. Acestea pot avea dimensiuni forme şi aranjamente diverse. Se dă clic dreapta pe una din etichetele Model sau Layout şi se selectează din meniul contextual una din comenzile New Layout sau From Template Meniul contextual amintit mai sus conţine de asemenea comenzi pentru copierea. Off – Dezactivează viewportul selectat. Viewporturile inactive nu afişează nimic. On – Activează viewportul selectat. Mod de accesare al comenzii MVIEW:      Meniul View  Viewports  1 Viewport. Pentru crearea viewporturilor într-un layout se utilizează una din comenzile MVIEW sau VPORTS. Se dă clic pe butonul Single Viewport în bara de instrumente Viewports. Se introduce comanda MVIEW în linia de comandă. Într-un layout se poate crea un singur viewport sau mai multe. mutarea.    Adăugarea unui layout nou fără setări şi specificarea ulterioară a setărilor în Page Setup Manager. Acţiune: Va fi solicitată introducerea primului colţ al unui viewport sau alegerea unei opţiuni dintr-un set. în funcţie de modul de setare al variabilei de sistem MAXACTVP. viewporturilor li se pot modifica dimensiunile şi proprietăţile. Importarea unui layout dintr-un şablon (un fişier cu extensia DWT) sau din alt desen (fişier cu extensia DWT). redenumirea sau ştergerea layouturilor. Pentru a accesa comanda Layout se procedează în unul din următoarele moduri:     Meniul Insert  Layout  New Layout sau Layout from Template… sau Create Layout Wizard Se dă clic pe butonul New Layout instrumente Layouts. Pentru a activa un alt viewport atunci când sunt deja active 64 viewporturi se va dezactiva un viewport activ cu opţiunea OFF.  76 . Setările făcute cu ajutorul expertului se pot modifica ulterior în caseta de dialog Page Setup. Într-un layout pot fi active maxim 64 viewporturi. Acest layer se poate dezactiva astfel încât chenarele viewporturilor să nu apară la plotare. la fel ca la orice obiect desenat. sau pe butonul Layout from Template din bara de Se introduce comanda LAYOUT în linia de comandă. Pentru a redimensiona un viewport se utilizează gripurile. Un viewport activ afişează obiectele desenate în Model Space. Odată create. Este important ca viewporturile să fie create într-un layout separat. pot fi scalate sau mutate. Utilizarea expertului de creare a layouturilor (Create Layout Wizard) pentru a crea un layout şi a-i stabili setările. Corner of Viewport – se specifică primul colţ al unui viewport rectangular. apoi cel de-al doilea colţ pe diagonală cu primul. Copierea unui layout împreună cu setările sale din desenul curent.

Atunci când se utilizează un layout pentru plotare este necesară urmarea unei serii de paşi în procesul de realizare a desenului:     Se creează desenul în Model Space. chenarul se putea selecta din faza de creare a layoutului. 2. 3 sau 4 viewporturi. Restore – Restaurează configuraţia viewporturilor. Se stabilesc setările paginii în layout: plotterul sau imprimanta. Atunci când fonful hârtiei şi afişarea suprafeţei de printare sunt dezactivate. la fel ca şi în Model Space. sau se doreşte prevenirea unor modificări accidentale ale factorului de scalare a vederii.3. Dacă utilizatorul lucrează în Model Space poate trece în Paper Space dacă dă clic dublu în afara viewportului. Se dă clic pe butonul Single Viewport în bara de instrumente Viewports.4 – suprafaţa specificată de utilizator va fi divizată în 2. în care se poate selecta numărul şi aranjamentul noilor viewporturi. Această operaţie este utilă atunci când se introduc note şi dimensiuni în layout şi se doreşte păstrarea dimensiunilor şi distanţelor relative în raport cu obiectele din Model Space. se poate salva dispunerea curentă a viewporturilor şi restaura ulterior. dimensiunile hârtiei. cu stiluri vizuale sau cu setări de renderizare). permiţând o 77 . Blocarea vieportului nu împiedică editarea obiectelor în Model Space din layout Object – Se va selecta o polilinie închisă ce va deveni conturul unui nou viewport. Meniul View  Viewports  New Viewports.          Mod de accesare al comenzii VPORTS: Se introduce comanda VPORTS în linia de comandă. Se creează viewporturile şi se poziţionează în layout. Se dezactivează layerul ce conţine viewporturile.       Într-un layout se poate comuta între modurile Model Space şi Paper Space printr-una din următoarele metode:    Dacă utilizatorul lucrează în Paper Space poate trece în Model Space în viewportul respectiv dacă dă clic dublu într-un viewport din layout. scara de plotare şi orientarea desenului. Se inserează un chenar în layout. Se stabilesc orientarea. scara şi vizibilitatea fiecărei vederi în fiecare viewport din layout. suprafaţa ce se va plota. salvată cu ajutorul comenzii VPORTS. Poligonal – Se va crea o formă neregulată ce va deveni conturul unui nou viewport. Shadeplot – specifică modul de plotare al viewporturilor (aşa cum este afişat. Atunci când se fac schimbări semnificative într-un viewport din Layout în Model Space. sau dând clic pe butonul din bara de stare. Fit – Va fi creat un viewport ce umple un layout până la marginea suprafeţei maxime de printare. fie maximizarea viewportului cu comanda VPMAX. Va fi afişată caseta de dialog Viewports. viewportul umple fereastra aplicaţiei. cu excepţia cazului în care s-a început desenul cu un şablon ce are deja un chenar. În acest caz viewportul va ocupa întreaga fereastră a aplicaţiei. În această casetă. Se creează un layer nou pentru viewporturile din layout. Se dă clic pe pagina unui Layout. Se poate comuta între viewporturi în modul Model Space dacă se dă clic dublu în alt viewport sau se foloseşte combinaţia de taste CTRL+R. Lock – Împiedică aplicarea comenzilor Pan şi Zoom atunci când se lucrează în layout în Model Space. Se adaugă dimensiuni şi note în layout dacă este necesar. Dacă layoutul a fost creat cu ajutorul comenzii Insert  Layout  Create Layout Wizard. se recomandă fie comutarea în pagina Model Space. Se plotează layoutul.

având activat modul Model Space în viewportul curent. astfel încât se pot vedea obiecte diferite în viewporturi diferite. Operaţia de îngheţare selectivă a layerelor se face în caseta de dialog Layer Manager. Pentru a utiliza un layout salvat. Layoturile se salvează odată cu desenele în care au fost create şi pot fi reutilizate la o dată ulterioară.editare uşoară. fie se inserează layoutul salvat într-un anumit desen cu ajutorul paletei Design Center. 78 . fie se creează un şablon din desenul care conţine layoutul salvat şi se utilizează pentru crearea de noi desene. Cu ajutorul comenzii MVSETUP introdusă în linia de comandă se pot alinia vederile în viewporturi diferite sau se pot roti vederile în viewporturi. se dă clic pe butonul sau se lansează comanda VPMIN în linia de comandă. din bara de stare Un beneficiu major în lucrul cu viewporturi multiple în layouturi constă în faptul că layerele se pot îngheţa separat în fiecare viewport. Pentru revenirea la nivelul de vizibilitate anterior.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->