Sunteți pe pagina 1din 60

Tine minte!

• Atunci cand vrei sa scrii, fii atent la pozitia de la masa delucru.

• Pana vei putea face acest lucru singur, roag.a pe doamna educatoare sa-ti corecteze tinuta:

- lumina trebuie sa vina din partea stanga;

- cu mana stanga se tine caietul, iar cu dreapta se

scrie;

- spatele trebuie sa fie drept, iar capul aplecat spre caiet, dar nu mai aproape de 30 cm.

• Pentru a trasa semne grafice rotunde, incadrate in spatiul de scris, user inclinate spre dreapta, cere ajutor ori de cate ori ai nevoie.

• Daca ai pozitia co recta ~i creionul bine ascutit, te poti apuca de lucru.

Sensu! scrisului

• Deseneaza sageti prin care sa arati dlrectla corecta.

+

I

I I

I I I

t

'1 '1 I 10 II r

• Coloreaza cu rosu saqeata care iii arata stanqa ~i cu albastru pe cea care iii arata dreapta.

• Coloreaza bulinele din partea stanga a foii caietului.

• Arata, printr-o saqeata, care este sensul de scris.

IIIII

.. , r, I" '1.11 i II!' ~ll' ,. ,r - ,

• '" ,r

• Traseaza linii dupa modelul dat.

I

~

..

------------------------------------------

,c-;,.,1\Y\f" . . f I'. -. /\ /\ r

fry' .", • ' . :' ~ J '-' "-

•• ' •• " \-' -', 't ~

- 1111

• Traseaza linii orizontalesi puncte, respectand ordinea ~i sensul.

~~

---------------------------------------

__ ---.--

f\./ . f\./ . f\./ .

f\./ . f\./ . f\./ .

. I ~

• Pentru fiecare rand scris, coloreaza un cub. Nurnara cuburile si spune cate randuri ai scris.

"11

Lftere mar! de tipar

• Coloreaza toate literele descoperite. Pune in caseta tot atatea puncte cate litere ai colorat.

I

~ -----~ _ ,.,...''''' ......

o

o

• Uneste fiecare litera mare de tipar cu umbra ei.

'I

II~ I JlIllIl • - 1"'11 II '1-,,'

I " I ," , •. ,

• Coloreaza cu galben numai cercurile in care vezi litere .

• Confectioneaza cartonase cu sageti. Marcatl cu ele drumul spre diferite sectoare din sala de qrupa.

• Coloreaza cu galben spatiile tn care sunt scrise litere !?i cu albastru spatlile cu cifre.

• Denumeste obiectul galben. Care este forma de plural a cuvantului avian?

3

0> (j)

4

2

4

M

6

5

1

• Traseaza cats 0 linie orizontala pentru fiecare silaba a cuvantului avian.

• Coloreaza imaginile. Subliniaza cu aJbastru cuvintele scrise.

FLOARE

PUI

MAR

\ \ \\ \ \ \\

\ \ \ \ \

NOR

SAC

• Coloreaza cu rosu toate spatiile pe care descoperi litere.

¢'----...~~~~ ~ __ .. i~~~:. .. ~ __ ... _-.-r'

• Scrie in spatiul de mai jos numele localitatii in care locuiesti,

• Textul de mal [os face parte dintr-o poveste. Subliniaza titlul.

• Traseaza in casuta tot atatea linii orizontale cate cuvinte are titlul. Daca stii, cite~te-I.

• lncercuieste literele' mari pe care Ie cunosti,

PUNGUJ A CU DOl BANI

I I

Era odata 0 baba si un mosneaq. Saba avea 0 gaina ~i rnosul un COCO:;>. Gaina babei se oua de cate doua ori pe fiecare zi si baba rnanca 0 rnultirne de oua, iar rnosneaqului nu-i da nici unul. Mo:;;neagul i:;;i pierdu tntr-o zi rabdarea si zise:

- Mai baba, rnananci ca in tarqul lui Cremene. la da-rni si mie niste oua, ca sa-rni prind pofta rnacar.

• •

• _ I

~.

'">w-

1""-, i .. I! I 1 I·

• Textul de mai jos face parte dintr-o poezie. Subliniaza cu rosu titlul poeziei.

• Scrie in casuta tot atataa puncte cate litere are el.

• Oespre ce poezie este vorba?

• [ncerculeste literele mari pe care Ie cunosti.

ZOREANTA

L-ati vazut cumva pe Zdreanta Cel cu ochii de faianta?

E un caine zdrenturos

De flocos, dar e frumos, Parca-i strans din petice,

Ca sa-l tot impiedice, Ferfenitele-i atarna

$i pe ochi, pe nara carna,

$i se-ncurca ~i descu rca , Parca-i scos din calti de furca .

• Formuleaza 0 propozitie pe baza irnaqinj.

• Traseaza tot atatea linii orizontale cate cuvinte are fiecare din propozitlile date.

ANASCRIE.

IONUT SE JOACA CU MINGEA.

CRISTIAN VORBE$TE LA TELEFON.

~4C.~ c ,~

.::.;:-

lit-

" .

"r -.

,., I

I 'I II! II

• Uneste punctele .

• Scrie in chenar tot atatea puncte cate litere are fiecare cuvant,

SANIE

--

FRUNZA

r I

URS

pApU$A

• Urmareste cu creionul conturul fiecarei litere ~i spune din ce fel de linii este fermata.

• Incerculeste literele pe care Ie cunosti.

• Ce litere recunosti in chenarul de mai jos?

• Scrie fiecare litera alaturi.

• Realizeaza din plastllina sau bete de chibrit literele cunoscute de tine .

. ~.'

_"

e

• Deseneaza in curte, pe nisip umed, alte litere pe care Ie cunosti,

• Cornblna linii orizontale ~i verticale pentru a trasa litera lipsa din fiecare cuvant,

• Citeste-I ajutandu-te de imagine, apoi forrnuleaza propozitii cu fiecare.

• Traseaza sub fiecare cuvant tot atatea linii orizontale cate silabe are.

I

r--

I I

LUrURE_

i __ ALEA

--.

• Recunoaste personajele. in ce povesti le-ai lntalnlt?

• Traseaza in fiecare chenar tot atatea linii orizontale cate cuvinte are titlul flecarel povesti,

• Care este personajul tau preferat? Motiveaza.

L· . A 1· N-X ;fDla me mara

• Traseaza, ca in modelul dat, linii inclinate.

/77

I I

I I

///L~/'-' ~/_I------------

II/ III II/ ~~~~,','.~~----------~

\

\ \ \

• Din ce fel de linii este alcatuita fiecare litera?

• Uneste punctele pentru a realiza litera.

, \

I \ , \

I \

,.. - - -"

I \

I ,

, I \ I

.

I

\ I

\ I

,

\ ,

, I

I I , ,

,

,

,

, ,

, I

-e Coloreaza cu rosu numai litera A.

,
e Subliniaza litera M in cuvintele scrise mai jos.

UMBRA

MAMA

MOTAN

MELC

e Taie din sirul de litere pe cele care nu searnana cu litera din caseta.

0N,

V, A,

N,

N,

M , . N

.• Coloreaza cu rosu numai litera A.

,
• Subliniaza litera M in cuvintele scrise mai jos.

-

UMBRA

MAMA

MAC

MOTAN

MELC

• Taie din sirul de litere pe cele care nu seamana cu litera din caseta.

0N,

v,

A,

N,

N,

M,

N

LiDja verticala • Traseaza linii verticale dupa modelul dat.

• Priveste cu atentie cele doua litere mici de tipar. Ele sunt formate din linii verticale.

Mergi cu creionul pe conturul lor, apoi scrie-Ie in chenarele date.

I

' ..

• Uneste punctele pentru a completa cuvantul ilustrat.

• Trassaza sub fiecare cuvant tot atatea linii orizontale cate silabe are.

. . ~

I • H

"I' ,,~ I! " ,

• Coloreaza numai sageata care te conduce la litera i.

" III

• Uneste cu 0 linie litera din caseta cu acele cuvinte care 0 contin. Formuleaza propozitii cu fiecare cuvant.

lalea

Iacat

haina

Iarnpa

1 .•• ",., II I

1 ••

• Scrie linii oblice dupa modelul dat.

\ \

\ I

\ \

\ \

• Priveste cu atentie litera de tipar de mai jos. Ce semne grafice 0 compun?

• Scrie mai departe.

J \ I \ J \ I \ I \ I \

\ I \ I \ I \ I \ I \ J \ I

\ J \ I \ I \ I \ I \ I \ J

\ I \ I \ I \ I \ I \ I \ I

• Scrie cu degetul Tnmuiat in tempera de doua ori litera V.

. , f.

I "I I I

I - III

. I I

I -

I I

I I

I ,

, r

, ,

I I I

I I I

I I I

-----.~!---·-·/------·:r-----···-···-·-·---------·····------.-.------.--.,""',.-.,""'-'---""'-"'."',"---------"" .. ",,,

[7 T,/ ,/

-- -- __ ~O! _;"0 - -- -- -- -- OJ 0;_ --, --"", -- --, --" --, --" --"" --, -- --"" - - -, - - - - - - - -- -- - - --, - - - - - - -- - - -, -- -- -- -- -- - -"", - --, -,,--

7777 IT//

-, - - - -"l-/' - - -, -"", - - - -, , 'l-l" , /' -/"' - -, " , "", , - , "", -, - -" , - - - - , , - , -, , - - -, - -, -" - - -, - -, -, - - """, - -" -, - - -, - - , - - - - -,(7 /,/ 7 7 Tr././

~VZ\v

nv.

" n,. I II II

, . Ir

II "r

III

II I ~I' I j I .

Bastonaeul

• Scrie bastonase mici.

I I 'I

I I

I I

I I f I

I I

I I

I I I I I , I

• Priveste cu atentie literele de tipar de mai jos. Mergi cu creionul pe conturullor ~i spune ce sernne graJice recunosti.

• Scrie in casutele libere tot atatea linii orizontale cate silabe are fiecare cuvant ilustrat.

n

m

• uneste punctele,

[IJ

;- ~~

: I 1

1 I

Bastonasul

• Scrie bastonase mici.

I I I I

, s

, ,

I I I I

I ,

I I' I

I ,

I I , I I

I ,

• Priveste cu atentie literele de tipar de mai jos. Mergi cu creionul pe conturullor ~i spune ce semne grafice recunosti.

• Scrie in casutele libere tot atatea linii orizontale cate silabe are fiecare cuvant ilustrat.

m

n

h

• Uneste punctele.

[I]

P' ,,'"

, I

: I

I I

. ... \.

, I

I I

I I

" I

; > ~>

I

I I I

I I I

III

• Scrie bastonase dupa modelul dat.

1: T--- ~_--=- ~ _

-JJI31' , fn~

I , ,

, , ,

- -.~

• Subliniaza cuvintele care au in cornponenta litera .n" .

lanterna

...._ __ m_a_s_8 __ .... 1

leaqan

• Decupeaza din ziare §i reviste cuvinte ce contin litera .rn" §i lipe§te-Ie In spatiul de mai jos.

I" I I

• Scrie bastonase, respectand directia indicate de saqeata.

C L

J I

J I

J I

I

J I

I I I I

I I , ,

• Mergi cu creionul pe conturul literei .u".

u

• Uneste punctele pentru a realiza litera .u".

l

I

,/

-'

\

:_Jrnbrela

lJ

I I

I I

I I

... "'1

J

• Scrie mai departe bastonase.

I I

I I I I

I

, ,

I

r I

I I I I

r I ,

• Deseneaza trei obiecte a carer denumire Incepe cu sunetul .u". Forrnuleaza 0 propozitie cu unul dintre ele.

• Traseaza bastonase mici ~i mari, respectand alternanta .

.. --. - -tj"-- -- _ _- - -./ - - .------ - - _ - - - - - - - - --- .. - - - _ .. - -- - - - - -- - - -.-.-- - - ---- - - -- - .. - - -- --- -- - - - -.---- - - - .. ---- -- - -.-- ---------

JC) lJ () U

- .. - -- -- .. -- - - ------! - -- -- 1- ---- - - - - ----- - - - -- --- --- - ---- - -- ---- - - - ------ - -- -.--- - ---.---- - -- ... -- -- -- .. - - - - - -- -.- - - -- -- -- - - .. ---- -- ------- - ------ - ---- ---

() (J G ()

-------1-----1------1-------_·_-----------------------------------------------------------------.--------- .. ----------- .... -.---------------------------.

uuu

• Cu ce litera Tncepe cuvantul tort?

• Uneste punctele pentru a realiza litera .t".

t

tort=

1 I

'_--'----:--

J , I _-..L: _--'>.L__ _ ____'._L__

• Deseneaza 0 bulina albastra Tn acele casete in care lntalnesf litera .t",

pat

-.---- •• .__ J -..__

carte

calculator

tren

rnasina

• Scrie mai departe.

I 'I I I

I I

I I f I

I

I

I I , I

I I

I I

I I r I

I

I " I

r I

I
I
I r I I
r
r I
I I I I r r

'I I J

r

I r

II I II:

~H I n 'I __ III IH' II

I'

• Din fiecare cuvant lipseste 0 litera. Denumind imaginea, 0 vei afla .

• Uneste cuvantul cu litera potrivita (0 potl scrie la locul potrivit).

v

ar

m

1

u

u

n

v

ma

v

ura

t

na

u

0valu1

• Scrie ovalul, respectand directia,

/ "

I 1

\ I

/ "

, 1

\ I

=-0

O () i- /~

--"---"'------"\,____:__)- ~'\ } -----

o ('I (I

'-_I _ ____:\,___/_-----------------------

-O-O-(T /' 1

c.:»:«: <:«:

• Cu ce litera incepe cuvantul ochi?

• uneste punctele pentru a realiza litera ,,0".

• Gaseste cel putin doua cuvinte care incep cu aceasta litera ~i forrnuleaza cu ele cate ° propozitie.

_ ~c-=-----I1 __ ._i~

~- ~- ,- ~-

• • • • • • • •

~, .... , ... , ",,#,

• Cauta litera ,,0" in textul de mai jos !?i traseaza ° linie albastra sub ea.

"Da tarcoale la cote]

Ciufulit si-asa laiet. Asteptand un ceas sau doua o gaina sa se oua,

Care face cotcodace Proaspat oul cand il face."

• Scrie ovalul §i bastonasul, respectand alternanta,

J ,

I I

\ /

I I

\ I ,I

G () G

G () G

• Coloreaza cu galben numai acele casete Tn care recunosti litera ,,0".

0 a 0 0
U 0 n 0 , ,
, ,
, I
, ,
() C C) ,
, ,
, ,
rn () rTI , ,
, ,
\ ,

~
C) llL , \ !: / "
, ,
\ I
rTn () --r'~ , \
I } ) ~ , ,
, , , \ I • lncercuieste literele de tipar care au in cornponenta lor bastonase .

• Deseneaza 0 floare in casetele in care descoperi litere formate din oval.

u 0 u m u
0 m 0 n 0 I I ~ I I I I I

Semiovalul

• Scrie semiovalul.

• Priveste cu atentie literele de tipar de mai jos. Mergi cu degetul pe eonturullor si spune ee semne grafice recunostl.

• Taie eu verde litera "e" In textul de rnai jos.

.Vanatorul, trecand prin fata casei, auzi sforaitul lupului care dormea, dupa un pranz asa de indestulat. Intra tnauntru si, recunoscand pe lup, ii spinteca burta, de unde ie~ira tefere atat bunica, cat ~i Scufita Rosie."

r -

• Scrie semiovalul.

J~

J-~-:: _

=-'J _r J-

, I

• Incercuieste literele in care reqasesti semiovalul.

• Coloreaza saqeata care duce la litera "p".

III

p

"

I

• Continua sa scrii semiova'lul, pastrand alternanta data.

_CJ

(~ J

CJ

CJ

• Ce semne grafice compun litera .d"?

• Uneste punctele pentru.a realiza litera .d",

c d

• - -- -- -- - - - - - - - - - - - - -. -,-'_ - -- - - -- -- - -,' _ •• -_ •••••• "1--- ••••• n._. - or·

I I I I

I I I

I I I

, I

I

I --~----~~--~~---~~--~~

• Coloreaza saqeata care duce la litera .d",

II

p

• Scrie semiovalul.

'_-. -

c _C

JT

...... . ... ,

CJ

CJ

CJ

C_]

• Subliniaza litera .b" din cuvantul buouruze. lncercuieste cifra ce corespunde nurnarului de litere subliniate.

• Decupeaza din reviste $i lipeste in caseta tot atatea litere .b",

• Traseaza sub cuvant tot atatea linii orizontale cate silabe are.

2

buburuza

1

3

I "

;1 ;;"""'J. ,.. ".,1'1' !' 1'"

• Descopera ~i lncercuieste toate literele mici de tipar ascunse in padure .

• lncerculeste cifra care corespunde nurnarulul de litere descoperit.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

• Uneste fiecare desen cu litera ce corespunde sunetului initial,

m

b

c

n

v

p

a

tI

o

iI'

• Incercuieste nu ..

mal hterele rnici d .

. e tlpar,

a

e

..... ::::

..

. -

• Incereuieste literelle de tipar mari ~i mici care se scriu la fel.

m

c

a

u

z

• Scrie literele mari de tipar cunoscute.

.y

!!'" II ... ,., 1", " I" -I' III'

1111

Zala

• Scrie in spatiul dat semnul grafic denumit .zala".

r ,
. , , ,
, \
, r
I I
I , I , , ,

--______,_«--_~_------,'--,',-------,-,' ...:..'--------------- -- - -- -_-

, , r

,

I ,

, , r

,

, ,

r \

, t

I ,

• Incercuieste literele de mana in care recunosti semnul grafic exersat.

7t

• Uneste punctele .

• Scrie cat mai multe bucle in spatiul dat.

" I J

I, I,

tj /

""It

,/'" \

, .

, ,

, ,

. .

, ,

. . , , , .

, '

, ' . .

. '

, ..

/ ,/

, ,

. '

, ..

: ./

, ,

!'i ....

/," : I

.. ~,/f \ ... t

"",r·" ' .. ., ..... ,.

," ....... it\ , .

, '

. , , ,

· ,

· ,

· '

· .

· .

· .

/ /

. .

, /

.: ,/

, . ..

, : : ,..

, . ,,'

,!

.. ,"'! t

... " t\ ~,.f

.. ~ 'lfolr '.". ... "

" .. -.,.\ . ,

" ,

, '

. .

, ,

, .

. '

. ,

, .

, t

, . . .

/ .. /

, , , '

: //

, .

"

,f'

,,":

.,t I ,/

.... _ ...... ' \ ..... ~ .....

I J "

" I,

" "

jl 'I

~I I '1,/

I I ( I I J I I I, 1/

1/ "

/1 .. 1 I

I I I ,.., I I' ;' I ,/ I I I I J I I I I J I I I I I I I I I I I / I I I I I I I I I I I I I I /1 II /1 /1 /1 /1 rl /1 /1

( /( /( /( /( /( /( /( /( /

II

III I

II~ I' .. II • H, " I Ij I

II r' I

• Denurneste imaginile. Cu ce sunet incepe fiecare cuvant ilustrat? Ce semne grafice compun literele de mai jos?

? ;' ;' " I' /',. / I' I I I I I I I I I I I I J I I I I I 11111"11111111111 III" /1 I" II I" /1 I" 1/

(/( /( /( /( /( /( /( /(/

////////1 111111111 II 11111I1 111/11111111111111

J I II 1/ /' I' ,I J I II ,I (/( /( /( /( /( /( /( /(/

jffl jif1

r' "' /'\ I' / " r I '" / I I J I I I I I I I I I f I J I I 11/111//1111///111 I' I' /' /1 1/ /1 /1 II /1 (/( /( /( /( /( /( /( /(/

ffJl ml

Y I

.-

'"11

II

• Cornpleteaza buclele facute de firul ghemului.

• Traseaza cate bucle vrei in spafllle date.

I'l~~?:;:-X-:X-~<\"x-:/,,\/",,---;<-;-;<.~~: - ;~:-;~: -;,,~>: - >:--;-~:-;..._~~: - >:->: -;-,~>: - ;~:-

, I' I I I I I I I' I' " I I I' .' )' I I I I I J I

'... _ I \ I \ I \ I \. I '.. .. _, \ I' I '... I \ , \ .... _' ' .... _ { ',_, \ ... _' \ ,

"- ~ ;~ ...... ~ ..... ,---::;;;:---- ~ ~
\ , \ \ I \ I \ I , , \ , ,
, I , , , I I I I I I , I , ,
, , , \ , \ J I I' , , , \ , • Mergi cu creionul pe conturul literelor care se scriu cu ajutorul buclei.

• Uneste punctele.

o

, · · ·

· .

.

. .

./ .

.-, ", '

. .

, .

. .

: .

· .

· .

· . .... ".,

. · · ·

.: I

.

,,/ ..... -' .," :

. .

. .

: .

· .

· .

· . , .

...... '

. .

. .

.

. .

. "

i-:

.. ' .: . . . .

: .

· .

· .

· . ', ..... '

· · · · ·

· .

·

.

. .

j .....

. " .' ..

, .

: .

· . , .

· .

· . ....... "

· · · .

. . .

... i ...... ·r" ,,' :

. .

. .

: .

· .

· .

· .

· . .. ~ ... '

:. 'I "

Carligul

• Uneste punctele pentru a realiza carligul.

,I ,I • I , . , I , I

,i' •

/t'

, , , , ,

.1

/l'

, . , , , ,

,

,

.

,

,

, ,

,I ,"

, , , , ,

.'

"

,

, , , ,

.

,

,

• Scrie mai departe.

.... II "" ....

'I '. '. 'I

" : I' I ,f I " :

I r I I

• I I •

____ .. l_ .1. .. . :_ •... ~. .; : .. . _. . __ .. _. __ . . _. .. _. _ _. . _ .. __ . _ .• . _

• Uneste carliqul cu litera in care apare.

Noduletul

• Scrie mai departe.

_1 r 1 r 1 I r :". ",.

_f T r

r L _,__l

• Incercuieste literele care contin noduletul.~rtWm~/J

"l,""dncq 11 'I" ', ... I I ''''''In''I'IT-

.1., •• f _i '" I I " ! '1

"1,",,1 I .. '11r I ""I' • - ,.- 'I'" ''""''11 r'Ir-.- =-I~ I

. ' 'f0;" :Il! •• II ! I I ,'!

• Coloreaza caseta din rata fiecarui rand, astfel:

e - pentru literele de tipar; e - pentru literele de mana;

e - pentru cifre.

D:::a bee t 7 V

D-----' 234567

DLL]/i~17irilE

• Taie literele care nu sunt identice cu litera din caseta.

~ b b b d b b d IT
[£]
e e e e e e e

8
m m 0 m n m 0 • I '1' .. I •

• I I

:: 'IIT

uu 111 ... u uu uu .. u. unuuuuuuUUUUUUUUUUuuuuuunuu

·u uum uu uu ·.u .unnuuu.u u.· uuU.Uuuuuuu

33 .

nul~~u1u7 ~u uuuu ..Uuuuuuuuuuuununuuuu. Uuu

uu1u7~u1 u 7 ~uu u u uuuuuuu uuuuuu .uuuuu u.. uu uu ..

fTTWZrrWJ

I - I I - _ ... 4iL , _r I ,~-

Alfabetul en litere de tipar

.A.
A I .A. S
a I s
V'
A v J • $
a J ~
B b K k T t
C c· L I T t
0 d M m U u
E e N n V v
F f 0 0 W w
G 9 P P X x
H h Q q y y
I • R Z
I r z " 7

-----_

Literele mari Si mici de mana

• Priveste literele mari l?i mici de mana. Ce semne grafice exersate de tine ai descoperit?

• Traseaza sub fiecare imagine tot atatea linii orizontale cate silabe are fiecare cuvant ilustrat.

fl .a. ~ ~ ~
.
-
fl - ;;e A
.o,
53 % ] •
~
/'to.
] /'to. f~
.o -,~
~. JJ -{i
\¥ JJJJ~

.

f

X~

11

'I ! 'WJ{IiiHtJt.· fft/:g;'fiA

I ".. • ' "" "-'I I! ,I , "::- Ir-I I t f ..-;:- 7l7!-'~H- 'flpllrl~,~'U!_ II ! I "; ,. n; ...... -I' i !"II:IIU1"'" =, n '711'ifPIIl I '--.-, ~"-'P

,

, ,

0)5--00 J fL I

Q ~ JuJu

J Jj)~

,

U LL U1JWwI x r~""""'_

1f

I Z ie: '-~'J'

" --

-"-'- ... ~.--" ,.-

••• , ...• !

I! ~I j

• Decupeaza ~i llpeste litere mari de tipar pentru a-1i compune numele.

• Scrie-ti numele, folosind litere mici de tipar decupate din ziare.

• Daca vrei, scrie si numele altor membri ai familiei tale.

I .

• Scrie-i lui Mo§ Craciun 0 scrisoare. Deseneaza in spatiul dat jucaria pe care doresti sa \i-o aduca sub brad .

• Pune scrisoarea in plic §i trimite-o lui Mos Craciun.

~ ..

-~.·.i

--_ -, ' .

. """'~

Am fost copil cuminte §i am ascultat de parinti, Te rog sa-rni aduci sub bradul impodobit

Cu drag

x .. ································ .. ······ ······ .

• Sernneaza scrisoarea adresata doamnei educatoare. Lipeste-ti fotografia si ofera-i-o.

~." : .

stimet« dosmne educatoare,

Am terminat grupa preqstitoere. $tiu sa vorbesc frumos si am exersat cu eteniie toate semnele grafice.

Mullumita dumneevoestrs, estept cu nersbdere $i bucurie prima zi de $coala.

iipeste aici fotografia ta.

x·· ····· · .. · .. · .. ·· .. · ··· ·· .. ·· · .. ··· .. · · .. · .. · .. · ' :~ .