Sunteți pe pagina 1din 1

DOMENIUL COGNITIV DOMENIUL AFECTIV DOMENIUL PSIHOMOTOR

PERFORMANŢE POSIBILE - PERFORMANŢE POSIBILE - PERFORMANŢE POSIBILE -


COMPETENŢE VIZATE COMPETENŢE VIZATE COMPETENŢE VIZATE
acţiunea elevului/studentului acţiunea elevului/studentului acţiunea elevului/studentului
a auzi, a vedea, a pipăi,
a defini... 1. RECEPTAREA prin: a diferenţia, a separa, a izola, a
1. PERCEPŢIA prin: a gusta, a mirosi, a simţi;
1. CUNOAŞTERE (date, a recunoaşte ... a) conştientizarea mesajului diviza;
a) stimulare senzorială (exemplu) a descoperi defectul
termeni, clasificări, metode, a distinge ... b) voinţa de a recepta a accepta, a acumula, a combina;
b) selecţia indicilor unei maşini după zgomot;
teorii, categorii) a identifica ... c) atenţie dirijată sau a alege, a răspunde corporal, a
c) traducere (exemplu) a traduce impresia
a aminti... preferenţială asculta, a controla;
muzicală în dans;
2. ÎNŢELEGERE /capacitatea a cunoaşte instrumentele
"a traduce". a transforma, a 2. REACŢIA / RĂSPUNSUL a se conforma, a urma, a proba;
de raportare a noilor cunoştinţe 2. DISPOZIŢIA: necesare unei lucrări de atelier;
ilustra, a redefini, a interpreta, a prin: a oferi spontan, a discuta, a
anterioare prin: a) mintală a lua poziţia necesară pentru a
reorganiza, a explica, a a) asentiment practica, a (se) juca;
a) transpunere b) fizică arunca bila la popice;
demonstra, a extinde, a b) voinţa de a răspunde a aplauda, a aclama, a-şi petrece
b) interpretare c) emoţională a fi dispus să execuţi o operaţie
extrapola, a estima, a determina; c) satisfacţia de a răspunde timpul liber într-o activitate;
c) extrapolare tehnologică;
a-şi spori competenţa prin:
a executa un pas de dans
3. VALORIZAREA prin: a renunţa, a specifica;
a explica, a generaliza, a utiliza, 3. REACŢIA DIRIJATĂ prin: imitând;
3. APLICARE (a noilor a) acceptarea unei valori a ajuta, a încuraja, a acorda
a se servi de..., a alege, a a) imitaţie a descoperi procedeul cel mai
cunoştinţe) b) preferinţa pentru o valoare asistenţă, a subvenţiona;
clasifica, a restructura b) încercări şi erori eficient pentru a executa o
c) angajare a argumenta, a dezbate, a
operaţie grafică la caligrafie;
protesta, a nega;
4. ANALIZA
a distinge, a identifica, a 4. ORGANIZAREA prin: a discuta, a abstrage, a compara,
a) căutarea elementelor
recunoaşte, a analiza, a compara, a) conceptualizarea unei valori a teoretiza o temă; a fi capabil să execuţi un lanţ de
b) căutarea relaţiilor 4. AUTOMATISM deprinderi
a deduce, a distinge, a analiza, a b) organizarea unui sistem de a organiza, a defini, a formula, a mişcări la gimnastică;
c) căutarea principiilor de
detecta, valori armoniza, a omogeniza;
organizare
5. SINTEZA a revizui, a schimba, a completa,
a) crearea unei opere personale a fi apreciat; a monta un aparat şi a te folosi
a scrie, a relata, a produce, a 5. REACŢIA COMPLEXĂ cu:
b) elaborarea unui plan de a face aprecieri valorice legate de el fără ezitare;
proiecta, a planifica, a propune, a) înlăturarea nesiguranţei
acţiune de o activitate, acţiune; a cânta la vioară conform unor
a deriva, a formula, a sintetiza 5. CARACTERIZAREA b) performanţă automată
c) derivarea unor relaţii a dirija, a rezolva, a evita, a-şi norme estetice;
(valorică) prin:
abstracte dintr-un ansamblu asuma o sarcină, o acţiune, o
a) ordonarea generalizată
activitate; a modifica voluntar mişcările în
b) caracterizarea globală -
a argumenta, a evalua, a valida, a colabora conform unor norme 6. ADAPTAREA condiţii dificile fără a pierde
6. EVALUAREA prin: autocaracterizare globală
a decide, a compara, a contrasta, manageriale (ierarhie pe eficienţa;
a) criterii interne
a standardiza, a verticală şi pe orizontală);
b) criterii externe a coordona mişcarea în condiţii
judeca, a argumenta a rezista la condiţii de 7. CREAŢIA
noi cu randament superior;
schimbare;

Tabel nr. 3.4 Model de operaţionalizare a obiectivelor pedagogice (după S. Cristea)