Izvoarele formale nescrise si izvoarele scrise ale dreptului administrativ

Prin sintagma izvor de drept de inteleg procedurile prin care se elaboreaza regulile de drept.Se intalnesc doua categorii de izvoare:izvoare materiale (sunt cele care vorbesc de conditiile de existenta ale dreptului) si izvoare formale (sunt acte normative emise de autoritatile publice competente ce contin norme juridice ,reguli de conduita obligatorii,imperative). Izvoarele dreptului administrativ sunt impartite in doua :izvoare scrise (Constitutia,legile.ordonantele,regulamentele,hotararileGuvernului,tratatele internationale,etc) si izvoarenescrise (cutuma ,jurisprudenta,principiile generale si doctrina). Prima categorie de izvoare ,cele scrise sunt elaboarate de catre autoritatea publica ajungand in final in norme scrise al caror model este legea.
Constitutia este cel mai mare izvor de drept deoarece acesta este legea fundamanetala romana si are valoare juridica suprema .

regelementeaza marea majoritate a raporturilor de drept administrativ ,organizarea si functionarea principalelor autoritati administrative ,competentele acestora ,functionarea contenciosului administrativ ,a adminstratiei locale,a Guvernului,etc.
Legile

pot fi izvoare de drept administrativ daca avem in vedere organul emitent si numai in masura in care au un caracter normativ si isi pastreaza cacarcterul de acte normative.
Ordonantele si hotararile Guvernului Tratatele internationale reprezinta izvoare de drept administrativ dupa ce au fost confirmate de catre Parlament si in masura in care contin norme aplicabile administratiei.

Dintre izvoarele nescrise cutuma poate fi izvor de drept administrativ daca se indeplinesc doua conditii:daca reprezinta o practica indelungata intr un anumit domeniu si daca exista convingerea de caracter obligatoriu. Jurisprudenta are un rol important ,influent in activitatea autoritatilor administrative ,alaturi de doctrina.