Sunteți pe pagina 1din 9

Student:Pop Corina ,MG,An I,Gr.

6
 Decenii la rând, stăpânirea simptomelor pozitive
din schizofrenia acută reprezenta punctul maxim de
interes; neurolepticele incisive răspund acestui
deziderat dar influenţează modest simptomele
negative sau agravează simptomele cognitive şi
afective. În plus, multiplele neajunsuri ale
neurolepticelor-reacţii extrapiramidale, efecte
metabolice şi endocrine- scad complianţa acestor
pacienţi.
 Studiul îşi propune să evalueze comparativ
eficienţa antipsihoticului atipic Olanzapină asupra
simptomelor pozitive, negative, tolerabilitatea sa
comparativ cu a neurolepticului Haloperidol.
 30 pacienţi trataţi cu Olanzapină(doza
medie=15mg), 30 pacienţi trataţi cu Haloperidol
(doza medie=15mg) în Clinica Psihiatrie II Cluj în
intervalul martie2002-martie 2003, diagnosticaţi cu
diverse forme de schizofrenie, au fost evaluaţi la
înrolare şi săptămânal timp de patru săptămâni cu
următoarele instrumente psihopatometrice: CGI,
PANSS, scala Simpson Angus pentru efectele
extrapiramidale. Prelucrarea statistică s-a efectuat
cu ajutorul programuli EPIINFO6.
 În ceea ce priveşte scorul CGI (impresia clinică
globală), la înrolare s-a procedat la o omogenizare
a loturilor. Comparând media scorurilor celor două
loturi atât la început (p=0,457)cât şi la finele
studiului, se constată o diferenţa semnificativă
statistic în favoarea pacienţilor trataţi cu olanzapină
(p=0,005). În ceea ce priveşte subscala pozitivă a
PANSS, ambele loturi dovedesc o cupare
comparabilă a simptomelor psihotice.
 Simptomele negative, în schimb, evaluate cu
subscala negativă a PANSS, sunt influenţate
statistic semnificativ din prima săptămână de
tratament cu Olanzapină (p=0,007) până la sfârşitul
studiului (p=0,001). Tolerabilitatea medicaţiei
antipsihotice, evaluată prin scala Simpson Angus
pentru efecte extrapiramidale, denotă apariţia
acestora din prima săptămână (p=0,0453) şi
menţinerea lor pe parcursul studiului (p=0,0276) la
lotul tratat cu Haloperidol.
 Datele studiului confirmă eficacitatea comparabilă
a antipsihoticelor atipice şi convenţionale asupra
simptomelor pozitive, cu superioritatea eficacităţii
antipsihoticelor atipice asupra simptomelor
negative. Simptomele extrapiramidale sunt sesizate
precoce la neuroleptice, compromiţând încrederea
în tratament. Olanzapina este practic lipsită de
astfel de inconveniente chiar la doze mai mari.
Repartitia pe sex, mediu si nivel economic

Nivel Masculin Feminin Total


economic Urba Rural Total Urban Rural Total Urba Rura Total
n n l

Scazut 3 4 7 1 3 4 4 7 11
Mediu 2 3 5 2 3 5 4 6 10
Inalt 4 2 6 2 1 3 6 3 9
Total 9 9 18 5 7 12 14 16 30
12 11
10
10 9

8 7
6 Scazut
6 5 5 Mediu
4
4 Inalt
3

0
Masculin Feminin Total