Sunteți pe pagina 1din 8

EXPRESII UZUALE ITALIANA

Urări : Nuntă
Casă de piatră şi felicitări! Vă
Congratulazioni. I nostri migliori
urez amândurora toată fericirea Pentru a felicita un cuplu
auguri e tanta felicità.
din lume! recent căsătorit

Felicitări şi cele mai calde urări La gioia di questo giorno vi


de bine pentru amândoi cu ocazia accompagni per tutta la vita. Con Pentru a felicita un cuplu
nunţii! Casă de piatră! affetto. recent căsătorit

Felicitări pentru unirea Ormai la frittata è fatta. Informal, pentru a felicita


destinelor! Casă de piatră! Auguroni! un cuplu recent căsătorit
pe care îl cunoşti bine
Felicitări pentru faptul că v-aţi
Ormai hai detto "sì". Tanti Informal, pentru a felicita
spus "Da" unul celuilalt! Casă de
auguri. un cuplu recent căsătorit
piatră!
pe care îl cunoşti bine

Felicitări mirelui şi miresei


pentru recentul eveniment fericit! Congratulazioni agli sposi. Pentru a felicita un cuplu
Casă de piatră! recent căsătorit

Urări : Logodna

Felicitări cu ocazia logodnei! Tanti auguri Modul standard de a


felicita pe cineva cu
ocazia logodnei
Vă urez toate cele bune cu ocazia
logodnei voastre şi a Auguri ai novelli fidanzati! Pentru a felicita un cuplu
evenimentelor care îi vor urma. recent logodit

Felicitări pentru logodnă! Vă I nostri migliori auguri in questa


doresc să fiţi fericiţi împreună! nuova fase della vostra vita. Pentru a felicita un cuplu
recent logodit

Felicitări pentru logodnă! Vă urez Tanti tanti auguri per una vita
fericire unul alături de celălalt! felice insieme. Pentru a felicita un cuplu
recent logodit
Felicitări cu ocazia logodnei! Aţi Pentru a felicita un cuplu
A quando le nozze?? Tanti cunoscut bine şi recent
decis deja data marelui eveniment
auguri! logodit şi a-i întreba care
viitor?
sunt planurile pentru
nuntă

Urări : Zile de naştere şi aniversări

Felicitări cu ocazia aniversării! Tanti auguri Urare generală cu ocazia


aniversării folosită des în
felicitări
La mulţi ani! Buon Compleanno! Urare generală cu ocazia
aniversării folosită des în
felicitări
Toate urările de bine! Cento di questi giorni! Urare generală cu ocazia
aniversării folosită des în
felicitări
Cu ocazia acestei zile speciale îţi Urare generală cu ocazia
Auguroni
urez toate cele bune! aniversării folosită des în
felicitări
Possano tutti i tuoi desideri
Fie ca toate dorinţele tale să Urare generală cu ocazia
avverarsi in questo giorno.
devină realitate! La mulţi ani! aniversării folosită des în
Auguri!
felicitări

Cu ocazia acestei zile speciale îţi


urez toată fericirea din lume! Ti auguro un felice compleanno! Urare generală cu ocazia
Petrecere frumoasă! aniversării folosită des în
felicitări

Aniversare frumoasă! Felice anniversario! Urare generală cu ocazia


aniversării folosită des în
felicitări
Urare folosită cu ocazia
Felicitări pentru aniversarea ...! Buon anniversario di... unei aniversări specifice
(ex.: nunta de argint,
nunta de aur)
... de ani şi sunteţi ca la început Dopo ...anni siete ancora
de drum! Felicitări pentru inseparabili. I nostri migliori Pentru a accentua durata
aniversare! auguri! căsniciei şi a felicita
cuplul

Felicitări cu ocazia aniversării a Tanti auguri per le vostre Nozze Pentru a celebra
20 de ani de căsnicie! di Cristallo aniversarea a 20 de ani de
la nuntă
Felicitări cu ocazia Nunţii de Tanti auguri per le vostre Nozze Pentru a celebra
Argint! d'Argento aniversarea a 25 de ani de
la nuntă
Felicitări cu ocazia aniversării a Tanti auguri per le vostre Nozze Pentru a celebra
40 de ani de căsnicie! di Smeraldo aniversarea a 40 de ani de
la nuntă
Felicitări cu ocazia aniversării a Tanti auguri per le vostre Nozze Pentru a celebra
30 de ani de căsnicie! di Perle aniversarea a 30 de ani de
la nuntă
Felicitări cu ocazia aniversării a Tanti auguri per le vostre Nozze Pentru a celebra
35 de ani de căsnicie! di Zaffiro aniversarea a 35 de ani de
la nuntă
Felicitări cu ocazia Nunţii de Tanti auguri per le vostre Nozze Pentru a celebra
Aur! d'Oro aniversarea a 50 de ani de
la nuntă
Felicitări cu ocazia aniversării a Tanti auguri per le vostre Nozze Pentru a celebra
60 de ani de căsnicie! di Diamante aniversarea a 60 de ani de
la nuntă

Urări : Urări de însănătoşire


Însănătoşire grabnică! Buona Guarigione Urarea cea mai comună,
regăsită des pe felicitări
Însănătoşire grabnică! Rimettiti presto
Urarea standard

Ti auguriamo tutti una pronta


Însănătoşire grabnică! Urarea standard de la mai
guarigione!
multe persoane

Mă gândesc la tine tot timpul!


Rimettiti al più presto.
Însănătoşire grabnică! Urare standard

Pentru toată lumea de la ... Da parte di tutti noi, i migliori Urarea de la mai mulţi
însănătoşire grabnică! auguri di pronta guarigione. oameni care lucrează în
acelaşi loc
Întregul colectiv al ... îţi urează Rimettiti presto. Tanti auguri da Urarea transmisă de mai
cu drag însănătoşire grabnică! parte di tutti noi. mulţi oameni care
lucrează în acelaşi loc
Urări : Urări generale
Felicitări cu ocazia ... Congratulazioni per...
Urare standard

Ti auguro il meglio per il tuo


Îţi urez noroc şi succes în ... Pentru a ura cuiva succes
futuro
în viitor

Îţi urez succes în... Ti auguro un gran successo in... Pentru a ura cuiva succes
în viitor
Dorim să-ţi transmitem Ti inviamo le nostre più sentite
felicitările noastre cu ocazia... congratulazioni per... Pentru a felicita pe cineva
cu ocazia unei reuşite

Bine lucrat cu ... Complimenti! Pentru a felicita pe cineva


mai şters cu ocazia unei
reuşite
Felicitări cu ocazia obţinerii Complimenti per aver superato il Pentru a felicita pe cineva
permisului de conducere! test di guida! care şi-a luat permisul de
conducere
Bine lucrat! Eram siguri că vei Complimenti. Sapevamo che ce Pentru a felicita un
reuşi! l'avresti fatta! membru al familiei sau un
prieten apropiat
Felicitări! Bravo! Informal, rar, când dorim
să felicităm pe cineva

Urări : Reuşite în domeniul academic

Felicitări cu ocazia absolvirii! Complimenti dottore! Pentru a felicita pe cineva


cu ocazia absolvirii
facultăţii
Felicitări pentru promovarea Pentru a felicita pe cineva
Congratulazioni per il risultato!
examenelor! pentru promovarea
examenelor şcolare
Felicitări pentru master şi succes Complimenti dottore e buona Pentru a felicita pe cineva
în viitor! fortuna nel mondo del lavoro care tocmai a finalizat
studiile de master şi a-i
ura succes în viitor
Felicitări pentru reuşitele de la Complimenti e tanti auguri per il Pentru a felicita pe cineva
examene şi mult noroc pe viitor! futuro care a trecut examenele
neştiind însă dacă va urma
o facultate sau nu
Felicitări pentru reuşitele de la Complimenti per il risultato Pentru a felicita pe cineva
examene şi mult noroc în raggiunto e tanti auguri per la tua care a trecut examenele şi
viitoarea carieră! carriera futura intenţionează să se
angajeze
Felicitări pentru admitere! Să fie Complimenti, ti auguro il meglio Pentru a felicita pe cineva
într-un ceas bun! in questa nuova esperienza! care tocmai a fost admis
la universitate

Urări : Condoleanţe
Am fost cu toţii socaţi când am
aflat vestea tristă a morţii lui... şia La perdita da voi subita è per noi Pentru a consola o
m dori să îţi prezentăm motivo di dolore e di sincera persoană careia i-a murit
condoleanţele şi sustinerea commozione. Con affetto. un apropiat, moartea
noastră. putând fi subită sau
preconizată

Ci stringiamo a voi in questa


Ne pare foarte rău pentru Pentru a consola o
terribile disgrazia che vi ha
pierderea suferită. persoană careia i-a murit
colpito.
un apropiat

La tragedia che ha colpito la


Îţi prezint cele mai sincere
vostra famiglia è per noi motivo Pentru a consola o
condoleanţe în această zi
di dolore. Vogliate gradire le persoană careia i-a murit
întunecată pentru toţi.
nostre più sentite condoglianze. un apropiat

Am fost foarte întristaţi şi


Ci uniamo al vostro dolore per la
supăraţi când am aflat vestea
prematura perdita del caro/della Pentru a consola o
morţii premature a persoană careia i-a murit
cara...
fiului/fiicei/soţului/soţiei, ... . copilul sau soţul/soţia

Te rugăm să primeşti cele mai


L'espressione del nostro
sincere şi mai profunde Pentru a consola o
cordoglio vi giunga in una così
condoleanţe dina partea noastră persoană careia i-a murit
triste circostanza.
în acest moment greu. cineva apropiat

Gândurile noastre sunt alături de In una simile circostanza dove le Pentru a consola o
tine şi de familie în aceste parole sono inutili, ci uniamo con persoană careia i-a murit
momente dificile. tanto affetto al vostro dolore. cineva apropiat
Urări : Reuşite în carieră
Îţi urăm noroc şi succes la noul Tanti tanti auguri per questo
tău loc de muncă la ... . nuovo lavoro Pentru a ura cuiva succes
la noul loc de muncă

Din partea întregului colectiv de


Da parte di tutti noi, buona Când foştii colegi urează
la ..., noroc şi succes la noul tău
fortuna per il nuovo lavoro! succes la noul loc de
loc de muncă!
muncă

Îţi urăm noroc şi succes la noul In bocca al lupo per il nuovo


tău post de ... . lavoro! Când foştii colegi urează
succes la noul post ocupat

Îţu urăm succes în noul drum pe I nostri migliori auguri per il tuo Când foştii colegi urează
care l-ai ales! nuovo lavoro. succes la noul loc de
muncă
Felicitări pentru obţinerea
Complimenti per il nuovo lavoro! Pentru a felicita pe cineva
postului! pentru obţinerea unui nou
post profitabil
Succes în prima ta zi de lucru In bocca al lupo per il tuo primo Pentru a ura cuiva ca
la ... . giorno di lavoro prima zi de lucru să-i fie
plăcută

Urări : Naştere
Am fost încântaţi să aflăm despre Le più vive e cordiali Pentru a felicita un cuplu
naşterea fiului/fiicei voastre felicitazioni per il lieto evento! cu ocazia naşterii unui
copil
Auguroni al nuovo nato/al nuovo Pentru a felicita un cuplu
Felicitări pentru noul sosit!
arrivato! cu ocazia naşterii unui
copil
Pentru proaspăta mămică: cele
mai bune urări pentru tine şi Tanti auguri alla nuova mamma. Pentru a felicita o femeie
fiul/fiica ta! pentru naşterea copilului
ei

Felicitări pentru venirea pe lume Cordiali felicitazioni per la Pentru a felicita un cuplu
a frumosului/frumoasei nascita della vostra splendida cu ocazia naşterii unui
vostru/voastre băieţel/fetiţă! creatura. copil
Pentru fericiţii părinţi ai lui ...:
A voi e al vostro piccolo bimbo,
felicitări pentru noul sosit! Sunt Pentru a felicita un cuplu
gli auguri più veri, di fortuna,
convins/ă că veţi fi nişte părinţi cu ocazia naşterii unui
buona salute e felicità.
minunaţi! copil

Urări : Mulţumiri
Mulţumesc mult pentru ... ! Grazie tante per... Mesaj general de
mulţumire
Aş dori să îţi mulţumesc în
Vorrei ringraziarti a nome mio e
numele meu şi al soţului/soţiei Pentru a mulţumi cuiva în
di...
meu/mele. numele tău şi al altcuiva

Chiar nu ştiu cum să îţi Non so davvero come ringraziarti Când eşti foarte
mulţumesc pentru... . per aver... recunoscător cuiva pentru
că a făcut ceva pentru tine
Ca un mic semn al recunoştinţei Un piccolo pensierino per Când trimitem cuiva un
mele... ringraziarti... cadou ca semn de
mulţumire
Am dori să transmitem cele mai Când eşti recunoscător
Grazie per aver...
calde mulţumiri lui... pentru ... . cuiva pentru că a făcut
ceva pentru tine
Îţi suntem foarte recunoscători
Ti siamo riconoscenti per aver... Când doreşti sincer să
pentru ... . mulţumeşti cuiva pentru
că a făcut ceva pentru tine
Cu plăcere! Nu tu eşti cel/cea Când cineva îţi
Di niente. Anzi siamo noi ad
care trebuie să-mi mulţumească mulţumeşte pentru ceva
essertene grati!
ci eu ţie! de care ai beneficiat şi tu
la rândul tău

Urări : Urări sezoniere


Paşte fericit!/ Hristos a înviat! Buona Pasqua! În ţările creştine, cu
ocazia Duminicii Paştelui
Un An Nou Fericit! Buon Anno!
Pentru a marca Anul Nou

Hanukkah fericit! Felice Hanukkah Cu ocazia Hanukkah


Diwali fericit! Fie ca acest Diwali
Felice Diwali
să fie cel mai luminos! Cu ocazia Diwali