Sunteți pe pagina 1din 24

1.

Vestea buna din cer

Vestea bună din cer îngerii ne-au adus


S-a născut al lumii Salvator
Jos la oameni din cer Dumnezeu a coborât
Să mântuiască tot ce-i pierdut.

S-a născut în Betleem


Mesia Aleluia Emanuel.

Îngerii preamăresc minunatul Odor


Căci salvarea prin El a venit
Osanale în cer pace jos pe pământ
Între oameni plăcuţi Domnului.

Magi păstori au adus micului Prunc Isus


Laudă daruri cântând bucuroşi
De aceea şi noi vrem prin cânt să-L slăvim
Pe Acela ce mult ne-a iubit.

2. In Betleem azi
În Betleem azi în Betleem azi
E o mare minune.

Hristos se naşte Domnul coboară


Îngerii cântă magii Îl adoră
Păstori aleargă ieslea o-nconjoară
Mari minuni se întâmplară.

Îngeri şi oameni îngeri şi oameni


Cântă împreună.

Toţi să-I dăm loc dar toţi să-I dăm loc dar
În inimi să se nască.

Căci El a venit căci El a venit


Să mântuie poporul.
3. Iarna-si cerne peste lume

Iarna-şi cerne peste lume norii grei de


fluturi moi
Şi porneşte să răsune iar colindul pe la
noi.

În Iudea-n Betleem într-un staul


mititel
Pruncul Sfânt Emanuel preaiubitul
Miel
S-a născut ce minunat veşnic fie
lăudat
Cel ce ne-a iubit cu-adevărat.

Colindăm cu bucurie Îl cântăm Îl


preamărim
Lumea-ntreagă vrem să ştie cât de mult
noi Îl iubim.

Pe Mesia Rege Sfânt ce din slavă-a


coborât
Să se nască pe pământ într-o sfântă
zi
Ca noi toţi să fim salvaţi şi de Tatăl
înfiaţi
Pentru-a fi în cer ai Săi copii.

Clopoţei sunaţi mai tare iar voi stele


argintii
Străluciţi că-i sărbătoare azi mai mult ca-
n orice zi.
Pe Mesia Pruncul Sfânt ce-ntr-o
iesle S-a născut
Noi cu drag Îl lăudăm şi ne bucurăm
Să vestim puterea Lui şi-ndurarea
Tatălui
Cel ce ne-a iubit atât de mult.

În Iudea-n Betleem într-un staul


mititel
Pruncul Sfânt Emanuel preaiubitul
Miel
S-a născut ce minunat veşnic fie
lăudat
Cel ce ne-a iubit cu-adevărat.

4. Noapte de Craciun preafintita


esti

Noapte de Crăciun preasfinţită eşti


Cu lumini strălucitoare bucurii vesteşti
Că în Betleem s-a născut Isus
Fiul Tatălui din ceruri Pruncul Sfânt.

S-a născut Isus pace ne-a adus


Bucuria este mare-n cer şi pe
pământ
Îngerii în cor slăvesc pe Salvator
Pace pe pământ şi bună-nvoire.

Blând şi drăgălaş dulce Copilaş


Ne-a adus din cer lumină dragoste şi har
Dumnezeu ne-a dat ce-a avut mai scump
Fiul Său răscumpărare pe pământ.

Magii Îl cinstesc pe Fiul ceresc


Păstorii îngenunchează cu drag Îl privesc
Cinsteşte-L şi tu cu viaţa ta
Prin credinţă şi iubire nu uita.

5. Bucurati-va de vestea buna

Bucuraţi-vă de vestea bună


Şi deschideţi-vă inima
Faceţi şi voi azi din ea o iesle
Să se nască Domnul şi în ea
Pregătiţi-I astăzi loc de cinste
Pruncului Preasfânt venit de sus
Aşteptaţi-L toţi cu bucurie
Pe Mesia Domnul pe Isus.

Slavă sus în cer pace pe pământ


Cântă oastea sfântă Domnului
Pace fie între oameni
Pace între-aceia plăcuţi Lui
Aleluia aleluia să răsune slavă
Domnului
Aleluia aleluia pace între-aceia
placuţi Lui.
Duceţi mai departe vestea bună
Că ni s-a născut Mântuitor
Tot aşa cum îngerii din slavă
Vestea au adus păstorilor
Daţi-I voi în dar cu bucurie
Inimi sfinte astăzi Lui Isus
Tot aşa cum magii din vechime
Daruri scumpe Pruncului I-au dus.

Să ne bucurăm că El trăieşte
Şi că viu în inimi îl avem
Pe-mpăratul ce în umilinţă
S-a născut în iesle-n Betleem
Să-I cântăm cu inimi bucuroase
Slavă fie Celui ce-a venit
Să ne mântuiască din pierzare
Domnul fie în veci preamărit.
6. De-a lungul vietii tale

De-a lungul vieţii tale la geam ca şi acum


Copii cu voci firave ţi-au spus că e Crăciun
În timp ce-ai stat la sobă şi te-ai încălzit
Ţi-ai amintit că Domnul în case n-a fost
primit.

Doar într-un grajd cu animale


Pătuţ din paie I-au făcut
El nu a fost primit de oameni
Acolo Domnul S-a născut.

De-a lungul vieţii tale trecut-au sărbători


Ce ţi-au lăsat în suflet atâtea întrebări
Şi azi un glas te-ntreabă te-ntreabă blând
duios
De ai un loc în suflet pentru Isus Hristos.

Dar nu ştii dacă va mai trece


Vreo sărbătoare-n viaţa ta
Şi cineva să te întrebe
De vrei pe Isus a-L lăsa
Să intre-n viaţa ta cu pace
Să simţi că tu eşti mântuit
Prietene gândeşte bine
Pentru noi Domnul a venit.

7. Astazi vin si-mi plec genunchii

Astăzi vin şi-mi plec genunchii


Înaintea ieslei Tale
Copilaş din altă lume
Obosit de frig şi cale.
Îmi plec inima şi faţa
Copilaş din zăre-albastră
Şi mă-nchin cu umilinţă
Călător prin lumea noastră.

Nu am smirnă ca şi magii
Nici tămâie şi nici aur
Lacrimile pocăinţei
Îmi sunt singurul tezaur.

Ţi le-auduc acum ‘nainte


Cu sfială şi ruşine
Copilaş venit din ceruri
Să porţi crucea pentru mine.

8. Azi S-a nascut in Betleem

Azi S-a născut în Betleem


Un Salvator minunat
Cântaţi cântaţi vă bucuraţi
Căci S-a născut în Betleem cu-
adevărat.

Demult profeţii-au profeţit că se va naşte


El
Mesia cel mult aşteptat numit Emanuel.

Din cer un înger e trimis să spună tuturor


De vestea bună de Isus de harul salvator.

Se bucură acuma iar creştinii pe pământ


În inimă din nou răsar nădejdi ce dau
avânt.

Şi peste-al anilor şirag ecou a străbătut


Răsună parcă tot mai larg Mesia s-a
născut.
9. Veacul de pe urma noi traim

Veacul de pe urmă noi trăim


Iar acum din nou sărbătorim
Zi în care iarăşi Mesia
Poate să se nască-n viaţa ta.

Să-L primeşti şi tu-n inima ta


Pe deplin El pacea îţi va da
Harul Sfânt de viaţă dătător
Mesia salvarea tuturor.

Zile multe au trecut de-atunci


De când peste dealuri şi pe lunci
Răsunau cântări din cer de sus
Aleluia S-a născut Isus.

An de an la uşa ta mereu
Bate cu răsunet Dumnezeu
Prin colindul sfânt şi minunat
Nu uita El iarăşi te-a chemat.
10. Într-un sat ne-nsemnat din
Iudea

Într-un sat ne-nsemnat din Iudea


Într-o iesle din Betleem
S-a născut aşteptatul Mesia
Să-I cântăm cu îngerii în cor.

Cânt Osana /X3


Rege-al Regilor
Cânt Osana /X3
Lui Isus.

Părăsiţi turma voastră-n câmpie


Alergaţi umiliţi la El
El este singura bucurie
Pentru prinţ şi pentru cerşetor.
11. Azi în oraşul Betleem ni S-a
născut

Azi în oraşul Betleem ni S-a născut


Un Prunc al cărui nume scump este Isus
Profeţii din vechime L-au vestit pe El
Pe Fiul de-mpărat Emanuel

Să Îi cântăm Să-L lăudăm


Pe Fiul de-mpărat Isus
Lui să-I cântăm să ne-nchinăm
Căci la noi pacea a adus

În noaptea aceea ceru-ntreg s-a luminat


De slava îngerilor ce Lui i-au cântat
Osana S-a născut Mesia aşteptat
Al lumii singur veşnic Împărat

Noi n-avem daruri ca şi magii ca să-I dăm


Dar vrem întreaga viaţa Lui să io predăm
Nici aur smirnă nici tămâie noi n-avem
În schimb dorim ca veşnic să-L lăudăm
12. Vestea ce s-a profeţit iată că s-
a împlinit

Vestea ce s-a profeţit iată că s-a împlinit


Fecioara va naşte un Fiu
Îl va chema Emanuel Dumnezeu va fi cu El
Prin El mântuirea va veni.

Aleluia Osanale îngerii în cor cântau


Aleluia Osanale pe Isus Îl preamăreau
Aleluia Osanale în cer şi pe pământ
Aleluia Osanale glorie Mielului Sfânt.

Magi păstori s-au adunat într-un glas toţi


au cântat
Osana în cer şi pe pământ
Fiului ce S-a născut aur smirnă I-au adus
Şi-acolo-n grajd I s-au închinat.

Vestea-n cer s-a răspândit căci Mesia S-a


născut
Până la Irod a ajuns
El n-a vrut să fie-aşa cine-n cale îi va sta
Cel ce-a biruit moartea.
13. Nu a fost şi nu va fi vreodată

Nu a fost şi nu va fi vreodată
Veste mai frumoasă pe pământ
Decât vestea căci în lume
S-a născut un Prunc preasfânt
Nu se va mai auzi vreodată
De un Fiu de Dumnezeu de sus
El ce singurul vine din Tatăl
Minunatul Salvator Isus

Să-I cântăm slavă slavă


Cei de pe pământ
Celui ce veşnic veşnic
Rămâne-al Său Cuvânt

S-a-mplinit tot ce se profeţise


Îngerii cântau ca niciodat’
Când al nopţii întuneric
De cântări a răsunat
A venit o zi cu noi speranţe
Noi nădejdi clădite nu-n nisip
Ci pe Stânca tare-a vieţii
Pe-Acel ce-i veşnic nesfârşit
14. Ce frumos ești Isus ce
frumos

Ce frumos ești Isus ce frumos


Îngerii-n ceruri cântă voios
Floarea Salemului iubită
De Tine Raiul se bucură.

Şi fiind păstorii acolo-n câmp


Noaptea-mprejur turma lor păzind
Iată un înger al Domnului
Vesti la păstori naşterea Lui.

Îngerii Îi cântă mărire


Serafimii-i cântă glorie
Cât de frumos eşti în ieslea de boi
Un Fiu născut al Lui Dumnezeu.

Şi-mpreună cu oastea cerească


Lui Dumnezeu Îi cântăm laudă
Lui Dumnezeu mărire aducând
Pace-ntre oameni jos pe pământ.
15. Din a cerului mărire

Din a cerului mărire


Pentru omul păcătos
Să ne aduci mântuire
Ai venit Isus Hristos.

Îţi aducem închinare


Cu iubire Te lăudăm
În această sărbătoare
Rege Sfânt Te adorăm.

N-avem smirnă nici tămâie


Şi nici aur ca să-Ţi dăm
Dar dorim pentru vecie
Mesia să Îţi cântăm.

Stea ce-ai răsărit odată


Peste ţara Israel
Ne sfinţeşte viaţa toată
Mesia Emanuel.
De aproape sau departe
Tineri vârstnici sau copii
Te chemăm Isus ca frate
Domn şi Rege să ne fii.

16. Cântaţi toţi de bucurie

Cântaţi toţi de bucurie


Căci Hristos S-a născut
Să cânte spre-a Lui mărire.

Cerul şi pământul
Cerul şi pământul
Cerul cerul şi pământul.

Omenirea să Îl primească
Pe Regele suprem
Iar inima omenească.

Lui să-I gătească loc


Lui să-I gătească loc
Lui să-I Lui să-I gătească loc.

El va domni în iubire
Peste-ntreaga lume
Popoarele cu dreptate.

Îl vor servi pe El
Îl vor servi pe El
Îl vor Îl vor servi pe El.

17. S-a născut un Împărat

S-a născut un Împărat


Domn al păcii minunat
S-a născut Mântuitor
Domn al tuturor.

Aleluia Îngerii cântau


Aleluia toţi se bucurau
Aleluia şi noi cântăm
Lui Mesia inima I-o dăm.

Cum profeţii au profeţit


Astăzi totul s-a-mplinit
Cel fără de început
Astăzi S-a născut.

Să răsune-n largul zării


Vestea bună-a îndurării
Întunericul s-a dus
S-a născut Isus.

18. Biblia spune că-n trecut

Biblia spune că-n trecut


În satul Betleem
Într-o iesle S-a născut
Fiul Lui Dumnezeu.

Ce frumos răsună
Astăzi vestea bună
S-a născut Isus
Fiu de Dumnezeu
Venit din cerul Său
Pace ne-a adus.

Iar păstorii văd în zare


În noapte rece
Îngerul ce-aduce vestea
S-a născut un Rege.
S-a născut Isus Hristos
Cântă omenirea
Peste tot auzi cântând
Doar despre Mesia.

19. E Crăciun acuma iar

E Crăciun acuma iar


Ca şi la-nceput
Munţi şi văi a străbătut
Vestea S-a născut.

Mesia Mesia
Eşti nădejdea vieţii noastre
În lumea cea rea.

N-avem daruri ca să-I dăm


Ce-ar putea primi
Dar în loc de aur vrem
Veşnic a-I sluji.

Azi din inimă-I cântăm


Precum îngerii
Mic şi mare să-L lăudăm
Din cer a venit.

20. Îngeri mii în ceruri cântă

Îngeri mii în ceruri cântă


Pe deasupra văilor
Munţii bucuroşi repetă
Armonia-n cântul lor.

Glorie S-a născut Mesia


Glorie S-a născut Mesia.

Ce-i cu bucuria voastră


Voi păstori ce auziţi
Ce anunţă coru-n slavă
Ce-ascultaţi aşa uimiţi.

Pruncul Sfânt cu chip de soare


E nespus de luminos
Sfinţi părinţi în adorare
Îl veghează pe Hristos.

Vino azi la ieslea sfântă


Laude să-I aduci smerit
Viaţa ta doar Lui predată
Pentru El e-un dar dorit.

21. O ce veste îmbucurătoare

O ce veste îmbucurătoare
Care îngerii ne-au adus
Vestea despre marea îndurare
Care Dumnezeu ne-a trimis de sus.

Iată S-a născut Isus


Mântuire ne-a adus
El ne scapă din nevoi
Dumnezeu este cu noi.

O ce veste îmbucurătoare
Cântăm toţi cu-nsufleţire
Să vestească deci buzele noastre
Domnul ne-a dăruit mântuire.

O ce veste îmbucurătoare
Ea-astâmpără orice dureri
Domnul de sus la noi se coboară
Cel Sfânt ca să ne ridice la cer.

22. Bine-ai venit scump Isus bine-ai


venit

Bine-ai venit scump Isus bine-ai venit


Noi Te iubim Te proslăvim şi-n inimi te
primim
Căci ne-ai adus iertare-n dar şi viaţă pe
vecie dulce
Salvator bine-ai venit.

În lumea noastră de păcat Isus Hristos


veni
El cerul slavei a lăsat pentru-a ne mântui
Luând păcatu-ntregii lumi salvare ne-a
adus
Cântaţi şi vă-nchinaţi cu noi azi Regelui
Isus.

Ce mare har ce bucurii Tatăl ne-a dăruit


Pe Fiul Său Isus Hristos la noi jos L-a
trimis
Îngeri şi heruvimii cântă Lui neîncetat
Cântăm şi noi cu ei Acelui care ne-a
salvat.