Sunteți pe pagina 1din 1

Importanta transportului rutier

In raport cu alte moduri de transport, punctele tari şi cele slabe ale


transportului rutier sunt:

• Mijloacele de transport auto dispun de o mare mobilitate , putând fi


întrebuinţate, în funcţie de vreme: orice drum între punctele de încărcare şi descărcare.
• Pentru că nu sunt legate întotdeauna de trasee fixe, mijloacele de
transport auto au posibilitatea de a încărca mărfuri direct de la locul de expediţie (magazie,
expeditor, loc de producţie, domiciliul beneficiarului) şi de a le descărca la punctul de
destinaţie, fară a fi necesare transbordări, manipulari sau existenţa unor construcţii speciale la
locul de încărcare şi descărcare.In transporturile de călători exista posibilitatea de a amenaja
staţii de îmbarcare şi debarcare a călătorilor în interiorul localităţilor, deci cat mai aproape de
domiciliu sau de locul unde aceştia au interese. Transportul rutier realizează, in acest mod,
deplasări „din poartă în poartă" (door-to-door).
• Varietatea tipurilor şi a construcţiei automobilelor permite transportul unei mari varietăţi
de mărfuri, şi o paletă largă de servicii pentru transportul de călători.
• Mijloacele de transport rutier se deplasează rapid, ca urmare a vitezei comerciale mari, a
simplitatii operaţiilor tehnologice în punctele de încărcare şi descărcare, a inexistenţei
staţionărilor (exceptand accidentele şi defecţiunile). Ele se pot pregăti uşor, rapid şi cu
cheltuieli reduse în vederea efectuarii transportului.

• In comparaţie cu celelalte mijloace de transport, autovehiculele


oferă cea mai mare eficienţă pe distante scurte.

• Investiţiile necesare organizării transportului auto sunt, în general, mai


reduse în raport cu cele necesare transportului feroviar. Există chiar
şi posibilitatea de a modifica, la nevoie, direcţia şi volumul
transportului în mod operativ, fară cheltuieli suplimentare.
• Exploatarea mijloacelor de transport auto necesită cheltuieli mari,
ca urmare a faptului că fiecare automobil este o unitate distinctă, cu
conducător auto, echipă de deservire etc. în plus, automobilele consumă
combustibil superior.

• Mijloacele de transport auto realizează legătura cu celelalte moduri


de transport, facilitând transportul multimodal al mărfurilor.