Proba Teoretică

OLIMPIADA NAłIONALĂ DE FIZICĂ Râmnicu Vâlcea, 1-6 februarie 2009

VII
Pagina 1 din 5

Barem

Orice altă variantă corectă de rezolvare se va puncta corespunzător. Item a.
vb = L ∆t 1

Subiectul 1 – Plutaşii de pe BistriŃa

Punctaj parŃial total 1p 2p 1p

Rezultat: b.

m vb = 3 s
D D ⇒va =vb − ∆t 2 ∆t 2

La urcare, viteza bărcii faŃă de mal este: v b − v a =
v a =1 m s

1p

DisitanŃa dintre două plute: d = v a ⋅ ∆t ,
d = 60 m

1p 0,5p 4p

În sistemul de referinŃă legat de apă plutele sunt în repaus iar viteza bărcii este v b , atât la urcare cât şi la coborâre. Intervalul de timp dintre două întâlniri consecutive este, atât la urcare cât şi la coborâre:
∆t i = d vb

1p 0,5p

Rezultat: ∆t i = 20 s c. Timpul de coborâre a bărcii pe râu este: ∆t 3 = Numărul de întâlniri: n = Rezultat: n = 45 Oficiu Total subiect 1
∆t 2 + ∆t 3 ∆t i D vb + va

1p 1p 1p 1p 10p 3p

Proba Teoretică

OLIMPIADA NAłIONALĂ DE FIZICĂ Râmnicu Vâlcea, 1-6 februarie 2009

VII
Pagina 2 din 5

Orice altă variantă corectă de rezolvare se va puncta corespunzător. Item a. Subiectul 2 - Sala de gimnastică Corpul nu mai apasă pe suport ⇒ forŃa de reacŃiune din partea suportului este nulă. Punctaj parŃial total 0,5p

0,5p

ForŃa de tracŃiune are valoarea minimă pentru care corpul nu mai apasă pe suport ⇒ forŃa elastică din partea resortului inferior este nulă ForŃa de tracŃiune este egală cu forŃa de tensiune din fir, F = T CondiŃia de echilibru de translaŃie pentru sistemul format din scripetele mobil şi corpul de masa m : 2T = G
G = mg

4p 0,5p 0,5p 0,5p 0,5p

Rezultat final: b.

mg F = 2

, F = 50 N
Fe k

1p 0,5p

Alungirea resortului inferior este: ∆l 1 =

0,5p 3p

Alungirea este maximă atunci când forŃa deformatoare este maximă Din condiŃia de echilibru: Fe = 2T − G ForŃa deformatoare este maximă când T = Fmax Rezultat final: ∆l 1 =
2Fmax − mg k

0,5p 0,5p 0,5p 0,5p

, ∆l 1 = 18,75 cm

Proba Teoretică

OLIMPIADA NAłIONALĂ DE FIZICĂ Râmnicu Vâlcea, 1-6 februarie 2009

VII
Pagina 3 din 5

Item c.

Subiectul 2 - Sala de gimnastică Dacă notăm cu ∆l 2 alungirea resortului superior, distanŃa pe care se deplasează capătul A al firului este:
d = 2∆l 1 + ∆l 2 F ∆l 2 = max k

Punctaj parŃial total

1p 0,5p
5Fmax − 2mg k

2p

Rezultat final: d = Oficiu Total subiect 2

, d = 0,5 m

0,5p 1p 10p

Proba Teoretică

OLIMPIADA NAłIONALĂ DE FIZICĂ Râmnicu Vâlcea, 1-6 februarie 2009

VII
Pagina 4 din 5

Orice altă variantă corectă de rezolvare se va puncta corespunzător. Item a. Subiectul 3 – Castelul zmeului CondiŃia de echilibru de rotaŃie: m p ⋅ g ⋅
l = 2T ⋅ b 2

Punctaj parŃial total 1p

0,5p 4p 0,5p
2T 3 g

l2 b= l − 4
2

Masa podului: m p =

0,5p
l 2

Lucrul mecanic efectuat de greutatea podului: LG = − m p g b.

1p 0,5p 0,5p

Rezultat: LG ≅ − 10,39 kJ CondiŃia de echilibru de translaŃie pe verticală: N1 = m ⋅ g + M ⋅ g

1p

2p

Rezultat: N1 = 1000 N

0,5p

Proba Teoretică

OLIMPIADA NAłIONALĂ DE FIZICĂ Râmnicu Vâlcea, 1-6 februarie 2009

VII
Pagina 5 din 5

Item c.

Subiectul 3 – Castelul zmeului CondiŃia de echilibru de translaŃie pe orizontală: Ff = N 2 CondiŃia de echilibru de rotaŃie faŃă de punctul A:
N 2 ⋅ h = Gm ⋅ y =x⋅ Ff = d L d + GM ⋅ y 2

Punctaj parŃial total 0,5p 1p 0,5p 0,5p 0,5p 1p 10p 3p

G m d GM d + x 2h Lh Rezultat final: Ff = 60 ⋅ x + 75 (N )

Oficiu Total subiect 3