Sunteți pe pagina 1din 1

DESCOPERIRI GEOGRAFICE Geneza expansiunii europene Dintre evenimentele care au m

arcat începutul erei moderne nici unul nu a avut urmări mai însemnate decât descoperirea
Americii şi a drumului maritim spre Indiile Orientale. Cu aceste descoperiri începe
expansiunea care avea să impună celorlalte continente stăpânirea Europei şi supremaţia civ
lizaţiei europene. După căderea Imperiului Roman de Apus, Europa a suferit mai multe l
ovituri. Cele mai puternice au fost din partea popoarelor scandinave, care, în sec
. VIII d.Hr., au început o serie de expansiuni teritoriale. Aceşti marinari războinici
sunt cunoscuţi sub numele devikingi sau nordici. Principala cauză a expansiunii a f
ost probabil suprapopularea, şi este posibil ca la început vikingii să fi debarcat în no
i