Sunteți pe pagina 1din 2

Stejarul Mamvri sau templul Ramat El-Halil.

Un
loc binecunoscut din Biblie în care, în Valea Mamvri,
întâlnim şi o mănăstire ortodoxă. Este o mănăstire
rusească, cu o biserică cu trei altare, destul de
mare, de la începutul secolului nostru. Astăzi, la
mica mănăstire de la stejarul din Mamvri, mai
sihăstresc 2-3 călugări evlavioşi care, în fiecare
seară, înconjoară biserica cu icoana Prea Sfintei
Născătoare, încredinţând mănăstirea în paza ei.

Lângă construcţia fostă cândva ospiciu pentru


arabii bolnavi, în mijlocul unei grădini întinse pe
câteva zeci de hectare, în care cresc felurite soiuri
de pomi fructiferi şi viţă de vie, se află o tulpină
uscată uriaşă, îngrădită cu sârmă. Tradiţia spune că
este tulpina unui stejar milenar, crescut din tulpina
stejarului lui Mamvri din Vechiul Testament (Facerea
14, 13). Aici a primit în cortul său şi a ospătat
Avraam pe Prea Sfânta Treime, în chipul celor trei
îngeri, înainte de catastrofa Sodomei şi Gomorei
(Fac. 18). Aici a vorbit marele patriarh cu Domnul
Savaot.

Aici au stat la masă oamenii cu Dumnezeu,


faţă către faţă. Este locul unde Domnul i-a făgăduit
lui Avraam că va înmulţi seminţia sa ca stelele
cerului. Şi tot aici vindea împăratul Hadrianus pe
evrei ca sclavi. În acest loc, împăratul Justinian a
zidit o biserică, aşa după cum se poate azi constata
din dărâmăturile existente.