Lista modificarilor aparute in diferitele versiuni ale programului: Versiunea 2008a (11.06.2008) 1.

In Gestiune / Stocuri am adaugat functia Generare bon diferente inventar care genereaza automat un bon de consum cu diferentele dintre cantitatea scriptica si faptica din momentul inventarului. 2.In Gestiune / Clienti am adaugat functia Receptie Facturi, functie ce permite completarea numarului de document cu care a fost receptionata factura de catre client. Numarul de document se va regasi apoi in lista facturilor si avizelor emise si intr-o lista speciala la contracte numita Trasabilitate Comenzi 3.Incepand cu 01.06 am modificat algoritmul de calcul al somajului angajat atunci cand acesta este in CM suportat din FNUASS (Hotararea 149/2008 pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a legii privind sistemul asigurarilor pentru somaj) Versiunea 2008 (07.05.2008) Functii noi: 1.in contabilitate / liste / registrul de incasari si plati pt. PFA am eliminat inregistrarile prin 581. Facilitatea este utila pentru evitarea afisarii anumitor inregistrari (plata tva, imprumut firma, etc.) 2.la bonuri de consum se poate opta pentru contare manuala (se completeaza campul Contare manuala cu D) 3.la bonuri casa de marcat am adaugat posibilitatea introducerii agentului care a efectuat vanzarea. 4.la bonuri casa de marcat este afisata gretuatea bruta, neta si volumul produselor de pe bon 5.parametrul cfg4 pozitia 6 = B permite scanarea tuturor produselor de pe bon si completarea ulterioara a cantitatii 6.in analiza vanzarilor pe diverse criterii am adaugat criteriul HOLDING 7.la salarii in FF1 si FF2 cand completati campul marca se poate apasa F1 pentru incrementarea automata a marcilor 8.in centralizatorul de salarii am adaugat parametrii SSAL3 SI SSAL4 care pot fi completati cu numele administratorului (detalii se gasesc in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II din help) Erori corectate: 1.raportul de gestiune era afisat eronat la transferul marfurilor intre doua gestiuni global valorice 2.descarcarea de gestiune global valorica (calculul coeficientului K) se facea eronat in anumite situatii. Noua formula se aplica incepand cu 01.05.2008. In situatia in care doriti aplicarea ei inainte de aceasta data adaugati in MODIFICARE PARAMEWTRII FIRMA: NR: DGN NUME: DGN PARAMETRU: 1 TIP: N

3.Baza de calcul a CO ca medie pe ultimele 3 luni in situatia in care angajatul avea contract cu tiump partial era calculata eronat. Versiunea 2008 beta3 (15.02.2008) 1. A fost actualizat programul de export in DECLSOM 2008 2. Registrul jurnal poate fi centralizat si pe numar de document 3. La clienti / liste am adaugat LISTA AVIZE NEINCHISE - ce tipareste toate avizele ce nu au factura corespondenta Versiunea 2008 beta2 (07.02.2008) 1. De la 01.01.2008 baza de calcul a Fondului de risc si accidente include si concediile medicale 2. Au fost actualizate bazele de date cu noile coduri CAEN. Utilizatorii sunt rugati sa modifice noile coduri in meniul SALARII / DATE ANGAJATOR si procentul fondului de risc si accidente in meniul SALARII / COEFICIENTI SALARII LUNARI. 3. Balantele de furnizori si clienti pot fi listate pe mai multe luni Versiunea 2008 beta1 (31.01.2008) 1. Somajul angajat se calculeaza, de la 01.08.2008, la brutul realizat 2. Cas angajator, de la 01.08.2008, nu se mai plafoneaza la 5 salarii medii pe ec. * nr. angajati 3. A fost actualizat exportul in bilant si in declaratia 205 4. La salarii daca se completeaza in ORGANIZARE PERSONAL locul de munca = PROGRAMATOR sanatatea angajat va fi calculata la salariul minim pe ec. conform ordonantei 903/19.11.2007 Versiunea 2007.1f - 2008 beta (13.01.2008) 1.la contabilitate / liste am adaugat posibilitatea listarii balantei cumulata pe mai multe luni. 2.la contabilitate / liste / fisa avansuri am adaugat posibilitatea gruparii dupa numar de document (decont) 3.in gestiune / stocuri am modernizat modul de introducere a inventarului (detalii in help) 4.in gestiune / stocuri / liste / INVENTAR am adaugat posibilitatea listarii inventarului la o pret de vanzare sau la o anumita data 5.la contracte / liste / raport gestiune 2 - se poate opta pentru listarea stocurilor fara miscare 6.la salarii / liste / centralizator societate am adaugat CENTRALIZATOR TAXE SI IMPOZITE (VARIANTA 3) 7.la salarii nu se mai pot introduce date atunci cand numarul de ore din luna este = 0 10.am actualizat noii coeficienti pentru salarii aferenti anului 2008 11.am modificat programul de export in FNUASS 12.am actualizat exportul in FF 2007

13.utilizatorii versiunii comerciale care au o conexiune permanenta la internet sunt rugati sa completeze codul fiscal al societatii ce a cumparat licenta in sectiunea ADMINISTRARE / CONFIGURARE CONEXIUNE INTERNET, cheile de activare se vor descarca automat de pe serverele Cometa. Principalele modificari fiscale pe 2008 (sursa: www.cont2003.ro) 1.TAXE SI IMPOZITE SALARIALE - Cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate CASS. De la 01 ianuarie, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc astfel: - 5,5% incepand cu 1 ianuarie 2008 si 5,2% incepand cu 1 decembrie 2008, pentru cota datorata de angajator; - 5,5% incepand cu 1 iulie 2008 pentru cota datorata de asigurat. -Cotele de contributie de asigurari sociale CAS Pentru anul 2008 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza: A. in perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2008: a) pentru conditii normale de munca 29%; b) pentru conditii deosebite de munca 34%; c) pentru conditii speciale de munca 39%. B. incepand cu 1 decembrie 2008: (precizare: cote aplicabile incepand cu veniturile aferente lunii decembrie 2008) a) pentru conditii normale de munca 27,5%; b) pentru conditii deosebite de munca 32,5%; c) pentru conditii speciale de munca 37,5%. Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca. Atentie, in cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta mai sus este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat!!!! - Contributii la bugetul asigurarilor pentru somaj Contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 1% in perioada ianuarie-noiembrie si 0,5% incepand cu luna decembrie. Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%. - Contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj Contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1,5% in perioada ianuarie-noiembrie si de 1% incepand cu luna decembrie. - Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este de 0,25%. - Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli

profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 2%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. - Salariul mediu brut in 2008 Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1.550 lei. (Temeiul legal: M.O. 901/31.12. - Lege nr. 387/2007 din 31/12/2007 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008) - Cuantumul ajutorului de deces Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 1.550 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 775 lei. 2.DECLARATII FISCALE NOI PENTRU FIRMELE SCUTITE DE TVA Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) le ofera firmelor scutite de TVA un cadou. Astfel, va introduce doua formulare pentru declararea livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, in loc de un singur formular, asa cum era pana in prezent. De asemenea, termenul de depunere pentru aceste formulare va fi devansat de la 1 martie la 25 februarie. In aceasta categorie se incadreaza firmele cu o cifra de afaceri mai redusa de 10.000 de euro, respectiv cuprinsa intre 10.000 si 35.000 euro. Declaratiile fiscale informative 392A, 392B si 393 se pot depune: - electronic; - la registratura organului fiscal; - prin posta, prin scrisoare recomandata. 3.PLAFONUL INTRASTATE PENTRU ANUL 2008 Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2008 in conformitate cu Ordinul 747/ 2007 sunt: - 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri - 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri (in comparatie cu anul 2007, acestea raman neschimbate) Operatorii economici care in cursul anului 2007 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2008, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu luna ianuarie 2008. Versiunea 2007.1e (31.10.2007) Functii Noi: 1. la liste NIR am adaugat raportul INTRARI GESTIUNI VANZARE CU AMANUNTUL 2. am adaugat posibilitatea transferului obiectelor de inventar intre gestiuni (la bon se va completat campul CDA cu #TRANSFER, in caz contrar programul va considera ca obiectul este dat in folosinta) 3. la emiterea bonurilor de casa am adaugat posibilitatea introducerii cursului cu calculul automat al pretului in lei pornind de la cel in valuta

4. la emiterea bonurilor de casa am diversificat modul de incasare (numerar, card, bonuri de masa, cupoane agricole) Vezi help-ul sectiunea BONURI DE CASA pentru detalii privind configurarea contarilor. 5. la emiterea bonurilor de casa in timp real cu cititoare de coduri de bare se poate opta pentru modul avansat (parametrul CFG4 pozitia 6 = A suplimentar trebuie setat si parametru CFG pozitia 10 = C) - vezi help-ul sectiunea BONURI DE CASA 6. am adaugat posibilitatea introducerii numerarului pe casa de marcat direct din PROGRAM (vezi sectiunea gestiune / bonuri) 7. la salarii am introdus calcul special pentru retinerile Administratorilor si Cenzorilor conform modificarilor legislative - vezi help-ul sectiunea SALARII / ORGANIZARE PERSONAL 9. am modificat algoritmul de generare a dischetei pentru carduri la BCR 10. acum se poate specifica daca o firma este neplatitoare de TVA, programul nu va permite introducerea TVA-ului in momentul culegerii facturilor (parametrul CFG4 pozitia 4 = N) 11. am adaugat posibilitati noi de configurare (vezi parametrul CFG4 din help sectiunea CONFIGURARE PROGRAM I) Versiunea 2007.1d (11.09.2007) Functii Noi: 1. Am adaptat exportul in noul program de somaj. Pentru a functiona corect acesta trebuie instalat in directorul \DECLSOM2007BIS pe aceeasi unitate de disk ca si CONTAB.SQL 2. Am adaptat exportul in noul program de cas (versiunea 7.02). 3. Registrul jurnal poate fi listat numai pe un cont sau un analitic - situatie utila in cazul in care se lucreaza cu centre de profit / cost Erori corectate 1. Cartea mare pe credit nu afisa informatii atunci cand se introducea un interval de timp. 2. Contributia angajatorului la fondul de handicap nu scadea din baza de calcul persoanele cu handicap Versiunea 2007.1c (21.08.2007) 1. Contributia individuala la CAS (9.5%) nu se mai plafoneaza la 5 salarii medii pe ec. incepand cu 01.08.2007 2. La vanzarea semifabricatelor venitul se contabilizeaza in ct 702 (in loc de 701 cum se contabiliza pana acum) 3. Incepand cu versiunea 2007.1c am schimbat modul de calcul al descarcarii de gestiune GLOBAL VALORICA. In acest moment descarcarea se face folosind ca baza de calcul rulajul creditor al ct. 707 metoda ce ne permite sa vindem cu numerar, cec, bonuri valorice, card, facturi, etc. (pina acum descarcarea se facea pe baza rulajului debitor al ct. 5311). In GESTIUNE / STOCURI / DEFINIRE GESTIUNI - specificati modul de

descarcare al gestiunii - EN DETAIL global valoric si procentul de TVA. In situatia in care aveti produse cu procente diferite se vor crea gestiuni distincte pentru fiecare. Noul algoritm de calcul se aplica incepand cu anul 2007. Pentru a folosi vechiul algoritm pana la 30.06.2007 adaugati in MODIIFCARE PARAMETRII FIRMA urmatorul parametru: NR: DGN TIP: descarcare global valorica PARAMETRU: 1 TIP: N Pentru detalii suplimentare cititi sectiunea VANZARE CU AMANUNTUL / DESCARCAREA GLOBAL VALORICA din help. 4. In GESTIUNE / STOCURI / LISTE am adaugat Raportul de gestiune pentru gestiunile en detail. Modul de culegere a soldurilor si rulajelor difera in functie de modul de descarcare a gestiunii: * Pentru gestiunile CANTITATIV VALORICE soldul initial va fi reprezentat de valoarea insumata la pret de vanzare a tuturor produselor din gestiune la inceputul lunii. Rulajele se calculeaza pe baza intrarilor (NIR, Bon / Aviz transfer) si a iesirilor (Bon Casa, Factura, Bon consum). * Pentru gestiunile GLOBAL VALORICE soldul initial va fi reprezentat de soldul initial al contului 371.x. Rulajele se calculeaza pe baza intrarilor (rulajul debitor al ct 371.x) si a iesirilor (rulajul creditor al ct. 707.x inmultit cu procetul de TVA). 5. La prima pornire a programului se va activa un meniu de configurare a conexiunii internet. Este folositor utilizatorilor cu conexiune permanenta la internet (prin cablul, ADSL, retea de cartier, antena, etc.). Optiunile disponibile de a fi selectate sunt: - Conexiune permanenta la internet - Sa verifice automat in fiecare dimineata existenta noilor versiuni ale programului pe serverul COMETA - live update - Sa descarce zilnic cursul valutar de pe situl BNR. Cursurile se vor gasi in meniul ADMINISTRARE / CURS VALUTAR pentru toate valutele afisate de BNR. - Sa valideze automat furnizorii si clientii noi pe baza informatiilor de pe www.mfinante.ro. Functia este utila pentru declaratia 394 - completati email-ul dvs. pentru a fi adaugat automat in grupul de stiri Contab SQL Daca doriti sa reveniti asupra setarilor meniul de configurare se gaseste in sectiunea ADMINISTRARE. 6. Pentru utilizatorii comerciali am adaugat un nou tip de licenta ce include numai CONTABILITATE + GESTIUNE - vezi sectiunea oferte din site. Versiunea 2007.1b (23.07.2007) Modificari ale exportului in D394:

1. Am adaptat exportul pentru versiunea 1.0.2 a programului D394 din 17.07.2007 2. Au fost excluse documentele aflate in conturile 408,4118,418. 3. Am efectuat cumularea pe holding (pentru facturile emise pe retele de magazine METRO, SELGROS, ETC. ) Versiunea 2007.1a (16.07.2007) Functii noi: 1. La introducerea facturilor de furnizori am adaugat o noua optiune prin care se separa facturile de bonurile fiscale (D394). Pentru bonurile de carburanti deja introduse intrati in DIVERSE / COMENZI SQL si rulati urmatoarea comanda: update doc_d b left join doc a on a.id=b.id_doc set a.jur3=2 where a.tip="NIR" and a.anul=2007 and b.cont1=6022 In urma rularii acestei comenzi toate documentele introduse in sectiunea furnizori in contul 6022 vor fi considerate bonuri. 2. Cand se face exportul in decl. 394 se valideaza si furnizorii pe baza datelor aflate pe site-ul ministerului de finante 3. Am modificat exportul in programul de bilant pentru a corespunde modelului din iunie 2007 4. In listele: balanta sintetica si analitica, registrul jurnal, registrul de incasari si plati am adaugat Administrator,Intocmit si Verificat. In parametrii B1,B2,B3,B11,B21,B31 pot fi puse numele celor ce semneaza documentele. Pentru detalii consultati help-ul sectiunea Configurare program II. Erori corectate: 1. La fisa de cont in valuta soldul nu se transfera intotdeauna corect. Versiunea 2007.1 (01.07.2007) Functii noi: 1. Exportul in declaratia 394 a. Declaratia se intocmeste NUMAI de catre platitorii de TVA. b. Se declara NUMAI facturile emise sau primite, NUMAI pentru operatiuni TAXABILE. c. Pentru facturile emise se declara NUMAI facturile emise catre firme platitoare de TVA. Declaratia 394 se refera strict la persoane inregistrate in scopuri TVA. A se vedea instructiunile de completare ale decl 394: Sectiunea a-2-a: "... Coloana Denumire/Nume si prenume beneficiar - se inscriudenumirea/numele si prenumele persoanei inregistrate in scopuri TVA..." d.Programul de raportare se va descarca de pe site-ul MF si se va instala in c:\Program Files\d394 (directorul implicit)

e.Pentru verificari rutina de export va genra in directorul Contab SQL urmatoarele fisiere: d394_nume_firma.xls - fisierul contine datele corecte ce au fost exportate in declaratia 394 d394_nume_firma_erori_cui.xls - fisierul contine lista firmelor al caror CUI este eronat motiv pentru care nu vor fi exportate. Va rog sa le corectati folosind rutina SCHIMABRE COD FISCAL din meniul GESTIUNE, apoi sa reexportati datele Pentru clientii comerciali: d394_nume_firma_erori_necorelare_mf.xls - fisierul contine clientii al caror atribut introdus in GESTIUNE / FIRME difera de cel aflat in baza de date a MF. Pentru a functiona trebuie sa fitsi conectat la internet. Programul de validare va interoga www.mfinante.ro pentru a culege date despre fiecare partener. Timpul necesar acestui proces depinde de numarul de parteneri, viteza conexiunii la internet, viteza de raspuns a serverului MF (pentru 1000 de parteneri dureaza intre 30 min - 1h). In situatia in care un anumit CUI apare cu atribut X inseamna ca acesta firma nu exista. Probleme tehnice care pot impiedica procesul de culegere al datelor: accesul la internet se face printr-un proxy server - rugati colegul ce se ocupa de IT sa va dea acces direct (ping www.mfinante.ro trebuie sa functioneze pe calculatorul unde faceti culegerea) 2. In casa / banca am adaugat posibilitatea de listare a dispozitiilor de plata / incasare 3. Formularul de chitanta cu linii (se poate imprima pe cola alba) sau diverse formulare de facturi pot fi descarcate de la adresa http://www.cometa.ro/d/factura cu linii/ 4. La introducerea DVI-urilor se poate opta pentru calculul pretului de achizitie in lei cu 4 zecimale (parametrul CFG pozitia 8=D) 5. In contabilitate, liste , fisa contului am adaugat posibilitatea filtrarii inregistrarilor dupa explicatii - este util atunci cand se doreste listarea tuturor inregistrarilor unui client sau furnizor 6. In contabilitate, liste, fisa contului poate fi listata in devize. Pentru a functiona corect trebuie sa aveti analitice distincte pentru fiecare valuta. 7. La salarii in nota contabila am adaugat (acolo unde e cazul) fondul de handicap Erori corectate: 1. La introducerea materialelor cu contare complexa (Ex:301.x.y) nu se salva intotdeauna al doilea analitic Versiunea 2007 - versiune finala (21/05/2007) 1. Incepand cu 15.04.2007 importurile (DVI-urile se introduc pe modelul din 2006 TVA-ul se introduce in casa/banca, iar la documentul de la furnizor se pune DVI in fata numarului) 2. in diverse am adaugat rutina DUPLICARE SOCIETATE, utila in situatia in care doriti sa faceti o copie a societatii curente sub alt nume si sa testati anumite functii ale programului fara a afecta datele deja introduse sau cand aveti multe documente intr-un an si doriti sa separati anii (pentru cresterea vitezei de lucru a programului)

3. am pus parametrul COLAB - pentru definirea conturilor de colaboratori care sa nu apara in balanta de furnizori 4. in salarii / liste / flutuasi - am adaugat posibilitatea listarii pe plicuri a datelor angajatului 5. am modificat parametrul CFG1 pozitia 3 = D - avertizeaza daca numarul facturii emise mai exista in baza de DATE (in cazul in care nu este activat acest parametru (implicit) numarul facturii emise se autoincrementeaza) Erori corectate 1. am reactivat tiparirea jurnalelor de vanzari pe modelul din anii trecuti Versiunea 2007 BETA 6 (09.04.2007) Functii Noi: 1. versiunea monopost se configureaza automat in functie de memoria RAM disponibila pentru a obtine maximul de performanta 2. jurnalele de cumparari si vanzari se pot afisa atat in ordine cronologica cat si alfabetica respectiv a numarului de factura 3. jurnalul de vazari a4 a fost impartit in livrari de bunuri si servicii taxabile si livrari de bunuri si servicii scutite - dupa modelul celui de la cumparari 4. la introducerea facturilor de furnizori in valuta poate fi specificat TVA-ul in valuta ce va fi adaugat bazei de calcul in valuta (functia este utila transportatorilor internationali ce emit facturi in valuta pentru persoane juridice romane) 5. facturile de la furnizorii interni cu tx inversa se vor transfera in jurnal in col.25 si 26 si se evidentiaza in DECONT TVA la rd.04 si rd.15.(achizitii de bunuri si servicii ptr.care se aplica masuri de simplificare cf.art.160 COD FISCAL) 6. am pus functia COPY la FIRME si MIjloace fixe 7. in nomenclatorul mijloacelor fixe a fost adaugata data intrarii si iesirii din conservare (pe perioada conservarii unui mijloc fix nu se calculeaza amortizare. La repunerea in functiune durata de utilizare trebuie prelungita cu durata cat mijlocul fix a stat in conservare) 8. la furnizori si clienti in situatia numita plati / incasari am pus si posibilitatea listarii detaliate pe fiecare plata / incasare 9. parametrul cfg1 pozitia 7 = A pune analitice la ct 707 ca la ct de marfa (371) atunci cand se folosesc bonurile casa de marcat 10.in modulul BONURI CASA DE MARCAT am adaugat campul CONT ANALITIC ce permite specificarea analiticului contului 5311 in care se va conta bonul respectiv 11.pentru utilizatorii versiunii de retea am adaugat restrictii de acces la butonul de BLOCARE / DEBLOCARE din meniul de introducere a NIR,BC,Note de Predare, Casa/Banca - vezi help-ul sectiunea DIVERSE / DREPTURI UTILIZATORI. 12.Utilizatorii versiunii de retea sunt rugati sa consulte sectiunea INTREBARI SI RASPUNSURI pct. 24 din DOCUMENTATIE din site-ul www.cometa.ro Instructiunile din acest capitol se refera la modul de trecere de la versiunea 4.x de mysql la 5.0.x (urmatoarele versiuni ale pachetului Contab sql vor functiona numai sub acesta varianta de server). Pentru utilizatorii versiunii monopost (pe un singur calculator) actualizarea se va face automat.

Erori corectate 1. am modificat algoritmul de export in REVISAL (in anumite situatii informatiile transferate erau incorecte) Versiunea 2007 BETA 5 (27.02.2007) Functii noi: 1.Am modificat modul de afisare a jurnalelor de vanzari si cumparari (taxarea inversa la clienti se duce pe scutite, nu mai apare in JC, etc.) 2.Pentru firmele de turism se poate lista jurnal separat pentru pozitiile cu TVA inclus 3.Fisele de clienti si furnizori pot fi listate si in valuta 4.Programul avertizeaza atunci cand se fac inregistrari in sinteticul unui cont cu analitice (vezi parametrul CFG3 pozitia 29=S sau N daca doriti sa nu se afiseze mesajul de eroare) 5.Programul poate sa blocheze crearea de conturi noi (vezi parametrul CFG3 pozitia 30=C) Versiunea 2007 BETA 4 (18.02.2007) Modificari: 1.A fost actualizat exportul in CAS V 1.07 (aparut in 16.02.2007) 2.In somaj se exporta acum numarul orelor lucrate, nu al zilelor 3.Pentru sanatate si FNUASS folositi programul RAPORTARE FNUASS (www.cnas.ro). Casa Bucuresti a scos un program similar (ATLAS ASIGURATI) ce are insa utilizare locala. Dischetele si listele exportate din ambele programe sunt identice. Versiunea 2007 BETA 3 (15.02.2007) Functii noi: Modificari ale introducerii de documente incepand cu 01.01.2007 La furnizori am adaugat campurile: TIP ACHIZITIE cu varianatele 1. din tara, 2. intracomunitar, 3. import TIP TVA cu variantele: NORMAL, TAXARE INVERSA si AUTOFACTURARE in DETALII MATERIALE, in dreapta (se apasa ENTER de mai multe ori pentru navigarea prin campuri) se afla SCOP ACHIZITIE cu variantele 1. NEVOI FIRMA, 2. REVANZARE in DETALII SERVICII se gasesc doua noi campuri: TIP TVA: NORMAL, SCUTIT CU DREPT DE DEDUCERE, FARA DREPT DE DEDUCERE, NEIMPOZABIL, TVA INCLUS, BUNURI DE CAPITAL SCOP ACHIZITIE cu variantele 1. NEVOI FIRMA, 2. REVANZARE

ATENTIE - cand va pozitionati in campul SCOP ACHIZITIE puteti apasa F1 pentru a completa automat scopul ales pe toate pozitiile documentului. La facturile nou adaugate daca doriti ca programul sa puna automat scopul REVANZARE adaugati in DIVERSE / MODIFICARE PARAMETRII FIRMA un nou parametru: NR: NVI NUME: SCOP ACHIZITIE PARAMETRU: 2 TIP:N La clienti am adaugat campurile: TIP VANZARE cu varianatele 1. in tara, 2. intracomunitar, 3. export TIP TVA cu variantele: NORMAL, TAXARE INVERSA si AUTOFACTURARE in DETALII SERVICII se gaseste campul: TIP TVA: NORMAL, SCUTIT CU DREPT DE DEDUCERE, FARA DREPT DE DEDUCERE, NEIMPOZABIL, TVA INCLUS In nomenclatorul de materiale am adaugat campul: TIP TVA: NORMAL, SCUTIT CU DREPT DE DEDUCERE, FARA DREPT DE DEDUCERE, NEIMPOZABIL, TVA INCLUS, BUNURI DE CAPITAL Impartirea cumpararilor si vanzarilor in aceste categorii este utila completarii corecte a jurnalelor de vanzari si cumparari. MODUL DE INTRODUCERE A CUMPARARILOR CE AU TRANSPORT (sau alte servicii) ASOCIATE a caror valoare trebuie distribuita ponderat in pretul bunurilor (DVIuri, achizitii intracomunitare sau interne): - se introduce factura de materiale ca orice factura normala (nu mai este necesara scrierea in campul document a caracterelor "DVI") - factura de transport sau taxe se culege similar (in ct 401 respectiv 446), iar in campul DOC.TR. se scrie numarul facturii pe care se va distribui transportul sau taxa vamala. Pot fi mai multe facturi de transport sau taxe asociate unei facturi de materiale, dar nu o factura de transport asociata mai multor facturi de marfa - in acest caz se sparge factura de transport in mai multe bucatale asociate fiecarei facturi de marfa. - TVA - ul se introduce ca la orice factura normala si se va selecta dupa situatie tipul de taxare (NU se mai introduce in modulul casa / banca dupa modelul din 2006) ATENTIE ! La documentele de transport sau taxe atasate unei facturi de marfa se va selecta aceelasi mod de TAXARE A TVA-ului si aceelasi TIP DE ACHIZITIE ca la factura mama.

La documentele de transport NU se va completa campul TVA, intreaga valoarea a tvaului se va introduce pe factura mama. A FOST ACTUALIZAT EXPORTUL IN DECLARATIA DE SOMAJ 2007 Versiunea 2007 BETA 2 (07.02.2007) Functii noi: 1.Reevaloarea automata a facturilor in valuta aflate in sold la 31.12.2006: Introduceti in meniul ADMINISTRARE / CURS cursul eur, usd, etc la 31.12.2006. In modificare parametrii firma puneti parametrul: NR:REEV NUME: CONTURI REEVALOARE PARAMETRU: 401.1,401.2,4111.1 (practic insirati conturile pentru care doriti sa se faca reevaloarea cu analiticele lor separate cu punct) TIP:C 2.Jurnalele pentru cumparari si vanzari sunt partial rezolvate - asteptam unele precizari ale MF privind achizitiile intracomunitare si importurile 3.La salarii cota FNUASS nu mai este inlcusa in CAS. versiunea 2007 BETA (29.01.2007) Functii noi: 1.export in bilant (31.12.2006) 2.export in fise fiscale pentru anul 2006 3.export in revisal 4.adaptarea programului de salarii la reglementarile anului 2007 5.in salarii / date lunare am pus campul prime2 - pentru prime nete (salariul e calculat de la brut la net, iar prima de la net la brut) 6.Am pus in program formulare de facturi,avize,chitante ce pot fi listate pe coli albe vezi directorul factura cu linii 7.La introducerea facturilor de clienti si furnizori se poate opta pentru modul de taxare (normala, inversa, autofacturare) - vechiul mod de marcare a facturilor cu taxare inversa dispare Ce mai avem de facut in luna ian 2007: 1.jurnalele pentru cumparari si vanzari (asteptam precizarile MF) 2.registru nontransferurilor 3.reevaluarea automata a facturilor in valuta aflate in sold la 31.12.2007

4.exportul in noile programe de CAS,SOMAJ,FNUASS,etc.(trebuie sa apara) 5.nota contabila la salarii pentru FONDUL DE GARANTARE versiunea 2006.1c (06.12.2006) 1.Raportul firme fara activitate poate fi generat pentru mai multe luni (nu numai pentru luna curenta ca pana acum) 2.Am introdus un nou algoritm pentru descarcarea global valorica a gestiunii - vezi helpul sectiunea VANZARE CU AMANUNTUL 3.Clientii comerciali, cu mai multe varianate monopost la punctele de lucru, pot centraliza datele la sediu prin internet - folosind optiunea TRNAFER DATE INTRE SEDIUL CENTRAL SI PUNCTELE DE LUCRU. 4.Modificari ale programului de salarii incepand cu 01.11.2006: a.CM suportat de societate va fi de 5 zile calendaristice b.FNUASS - va fi plafonat la 12 salarii minime pe economie * nr de angajati c.CAS societate se aplica si la zilele de CM la valoarea unui salariu minim pe economie d.FNUASS se aplica pentru concediile medicale de Accidente de munca si boli profesionale suportate din AMBP e.Modificarea exportului in programul de CAS si FNUASS va fi definitivata dupa publicarea programelor respective Versiunea 2006.1b (06.09.2006) Functii noi: 1.Am definitivat exportul in noul program FNUASS (www.cnas.ro), 2.La cec-uri se poate lucra acum pe langa conturile 511x si cu 403 si 405, 3.La salarii, in organizare personal am pus locuri de munca predefinite: CESIONARI, CIVILI, FIGURANTI,la care in asociere cu tipul 3 de personal (colaboratori) se va calcula numai impozit 16%, si ACTORI, la care in asociere cu tipul 3 de personal (colaboratori) se va calcula numai impozit 10%, 4.La mijloacele fixe am adaugat tipul de amortizare accelerata. Versiunea 2006.1a (21.07.2006) Functii noi: 1.Am actualizat exportul in bilant, 2.In parametrul CFG3 am adaugat noi functii (vezi sectiunea CONFIGURARE PROGRAM I din help) 3.Am modificat contul de amortizare din 681 in 6811 - se poate reveni la 681 prin introducerea in DIVERSE / MODIFICARE PARAMETRII FIRMA a urmatorului parametru: NR:MIFD NUME:MIJLOACE FIXE PARAMETRU: 681 TIP:c

Versiunea 2006.1 (12.07.2006) Functii noi: 1.In furnizori / liste / intari materiale - am adaugat posibilitatea listarii intrarilor in valuta, 2.In clienti / liste am adaugat analiza vanzarilor pe ani/luni, ce prezinta evolutia vanzarilor comparativ pe ani/luni, 3.In clienti / liste / analiza vanzarilor pe diverse criterii am creat posibilitatea gruparii rezutatelor pe 3 nivele, 4.La transferul soldurilor dintr-o luna in alta se poate evita ruarea CALCUL / PRELUCRARE DATE, 5.La definirea clientlor si furnizorilor am adaugat 3 noi campuri (situatie 2,3,4) pe baza carora se pot face sortari si analize ale vanzarilor, 6.Am modificat exportul in programul de CAS conform versiunii din 03.07.2006, 7.In structura parametrului CFG3 am adaugat noi posibilitati de configurare. Erori corectate: 1.La descarcarea procentuala a gestiunii prin metoda FIFO, balanta de materiale se descarca incorect. Versiunea 2006h (29.05.2006) Functii noi: 1.In GESTIUNE / STOCURI am adaugat o rutina de definire a gestiunilor, impreuna cu contuirle ce pot fi operate in acestea (detalii in help). ATENTIE - Gestiunile de desfacere cu amanuntul,pentru a se genera nota contabila de adaos comercial (378 si 4428), vor trebui definite ca en detail in sectiunea DEFINIRE GESTIUNI. 2.Preturile de vanzare se pot introduce in nomenclator diferit in functie de gestiunea din care se vinde produsul, cu alte cuvinte se pot introduce preturi de vanzare diferite pentru un produs aflat in gestiuni diferite. (detalii in help). 3.In clienti / liste, in rapoartele de analiza a vanzarilor se poate completa ct 5311 in loc de 4111 pentru a obtine o lista cu vanzarile efentuate prin bonuri de casa. 4.La introducerea facturilor catre clienti functia copy poate cumula mai multe documente in unul nou (de ex: daca aveti mai multe avize pe care le doriti cumulate intr-o singura factura). 5.In gestiune am adaugat rutina unire coduri de material. 6.Exportul in programul FNUASS a fost adaptat noii versiuni (din 03.05.2006) - pentru corecta functionare a programului FNUASS va recomandam dezinstalarea celui vechi, stergerea directorului C:\PROGRAM FILES\RAPORTAREFNUASS si instalarea pe curat a noii versiuni. 7.In structura parametrului CFG3 au fost adaugate noi posibilitati de configurare. Erori corectate: 1.Descarcarea de gestiune FIFO era eronata in situatia introducerii de mai multe ori a unui cod de material pe un document.

Versiunea 2006g (31.03.2006) A fost definitivat transferul in ITM Transferul in FNUASS a fost modificat pentru a corespunde cerintelor versiunii din 14.03.2006 Versiunea 2006f (19.03.2006) Functii noi: 1.In casa / banca langa procentul de tva am adaugat un camp nou (BAZA) - se foloseste pentru completarea bazei de calcul a TVA in jurnalul de vanzari si cumparari. Daca il lasati 0 programul calculeaza automat baza pornind de la valoarea TVA-ului, in unele cazuri poate sa apara insa o diferenta de 0.01 RON. 2.La introducerea facturilor primite de la furnizori, in detalii servicii am pus campul valoare vanzare ce se poate incarca cu valoarea de vanzare a produselor in cazul unei evidente global valorice. Vor fi generate automat NC de adaos comercial 378 si 4428. 3.La punerea in folosinta a obiectelor de inventar programul poate fi configurat sa genereze NC 603%303 cu analitice pt. ct. 603 identice cu cele de la 303. - parametrul CFG3 pozitia 12 = B. 4.La facturi clienti am adaugat posibilitatea selectarii unui produs indiferent de contul in care se afla (parametrul CFG3 pozitia 11 = F) - pana acum se puteau selecta numai produsele din 345,371 sau 7xx. In situatia in care selectati pentru vanzare un produs din alte conturi decat cele enumerate anterior va fi facuta automat o NC 371%cont_produs. 5.Am actualizat exportul in sanatate pentru versiunea 1.5 a programului ATLAS ASIGURATI. 6.Am actualizat exportul in noua versiune (din 10.03.2006) a programului FNUASS. Versiunea 2006e (27.02.2006) Functii noi: 1.Am definitivat exportul in FNUASS - la introducerea concediilor medicale au fost adaugate campurile: Tip CM, numar, serie - necesare exportului in noul program. 2.Am modificat exportul in programul "Atlas Asigurati" pentru a fi compatibil cu versiunea 1.4 3.In meniul salarii, la sfarsit, am adaugat o rutina de transfer in luna urmatoare a informatiilor din sectiunea ORGANIZARE PERSONAL - este utila in situatia in care ati introdus casa de sanatate in ianuarie, iar luna februarie era deschisa. Versiunea 2006d (21.02.2006) Functii noi: 1.Am actualizat exportul in programul de sanatate. Pentru buna functionare va trebui sa completati casa de sanatate a fiecarui angajat (in sectiunea ORGANIZARE PERSONAL) si data angajarii (in FF1).

2.Am modificat baza de calcul a FNUASS = (salariul efectiv lucrat + cm suportate de societate)*0.75% , Versiunea 2006c (17.02.2006) Functii Noi: 1.Am actualizat exportul in programul de somaj Versiunea 2006b (13.02.2006) Functii Noi: 1.Am actualizat exportul in bilant pentru luna decembrie 2005 2.In sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II am adaugat un parametru nou - A5 cu ajutorul caruia se poate seta tipul de formular ce va fi folosit implicit la tiparirea unei facturi 3.La introducerea facturilor de furnizori (NIR) in campul pret unitar se poate completa valoarea produsului, apoi se apasa F1, iar programul va calcula automat pretul unitar prin impartirea valorii la cantitate. 4.La incasarile / platile automate ale facturilor (cele ce se introduc impreuna cu factura) se transfera si valuta (daca e cazul) 5.La retetar am adaugat posibilitatea generarii zilnice a NP din facturi (parametrul CFG2 pozitia 30=Z) 6.NC introdusa la salarii in versiunea 2006a a fost modificata in corelatie cu precizarile introduse de noul program de CAS - apasati butonul REFACERE NC - din sectiunea NOTA CONTABILA SALARII Nota contabila de la salarii a fost modificata astfel: 6453%4313.1 Sanatate societate 7% 6453%4313.2 FNAUSS 4313.2%423 CM din FNUASS 7.Pentru utilizatorii interesati de achizitionarea versiunii comerciale am creat posibilitatea emiterii facturii proforma pentru cumparare direct din PROGRAM (timpul necesar achizitionarii unei licente va fi astfel redus) - meniul ADMINISTRARE / CUMPARARE PROGRAM Erori corectate 1.Am corectat modul de afisare al sumei FNUASS pe CENTRALIZATOR SOCIETATE Versiunea 2006a (30.01.2006) 1.Am intrdodus retetar pe mai multe nivele (vezi help-ul sectiunea retetar pentru detalii) 2.La mijloace fixe a fost schimbat algoritmul de calcul al amortizarii pentru mijloacele fixe intrate dupa 01.01.2005 pentru corecta amortizare a modernizarii. Amortizarea lunara = valoarea ramasa de amortizat (soldul initilal)/ durata de utilizare ramasa. 3.Modificari ale programului de salarii incepand cu luna 01.2006:

S-au schimbat urmatorii coeficienti: salariul mediu pe ec: 1077 RON salariul minim pe economie: 330 RON % somaj angajator: 2.5% % cas total gr I: 40 = 9.5 + 0.75 + 29.75 % cas total gr II: 35 = 9.5 + 0.75 + 24.75 % cas total gr III: 30 = 9.5 + 0.75 + 19.75 A aparut un nou fond: % FNUASS: 0.75% - se aplica la aceeasi baza ca si CAS angajator Modificari de algoritm: s-a introdus cas pentru concediile medicale a disparut sanatatea aferneta concediilor medicale Nota contabila de la salarii a fost modificata astfel: 6453%4313.1 Sanatate societate 7% 6453%4313.2 FNAUSS 4313.2%423 CM din FNUASS Pentru buna functionare a programului deschideti luna 01.2006 intrati apoi in salarii in MODIFICARE COEFICIENTI SALARII LUNARI, stergeti toti coeficientii ale caror valori care au fost schimbate incepand cu 01.01.2006 apoi iesiti si intrati in program (acestia vor fi inlocuiti automat cu noile valori) In NOTA CONTABILA SALARII apasati pe butonul REFACERE NC. Daca este cazul modificati analiticele astfel incat sa corespunda planului de conturi folosit de dvs. Datorita introducerii analiticelor contului 4313 este posibil ca in balanta de verificare sa apara un cont numit 4311.DIFR. Pentru a evita aceasta completati in sectiunea SOLDURI CONTABILITATE soldul la 01.01.2006 al contului 4311.1 in asa fel incat suma soldurilor conturilor analitice sa corespunda cu soldul sintetic. Exportul in noile programe de CAS,SOMAJ,etc. va fi gata la cateva zile de dupa publicarea acestora pe siturile forurilor competente. Erori corectate: 1.La exportul in FF a fost corectat transferul deducerilor.

Versiunea 2006. (16.01.2006) Functii Noi: 1.Am adaugat posibilitatea definirii magaziilor ce au descarcare en detail (vezi parametrul MAG in sectiunea CONFIGURARE II din help). Este util firmelor mixte ce au vanzare en gros si en detail. 2.La liste contabilitate am adaugat Lista incasarilor pe agenti 3.In nomenclator materiale am adaugat posibilitatea definirii unui stoc minim pe gestiune. Ramane si stocul minim general care este unic pentru toate gestiunile, 4.In nomenclatorul de materiale am adaugat campul INACTIV pentru a defini materialele si produsele inactive (acestea nu pot fi selectate la introducerea documentelor), 5.La fisa de gestiune am pus posibilitatea listarii documenteleor dintr-un anumit interval 6.La introducerea documentelor din casa si banca am imbunatatit modul de cautare al facturilor (F1) 7.La introducerea documentelor din casa si banca se pot introduce facturi ce nu exista in sold, sau au fost achitate integral in lunile anterioare, programul va genera o intrare in balanta furnizorilor / clientilor. (rutina se aplica numai in situatia in care numarul facturii a fost completat - daca platiti colaboratorii lasati numarul de document liber) - pentru a functiona trebuie setat parametrul CFG3 pozitia 7 = C, 8.Listarea registrului jurnal se poate face acum dupa mai multe criterii de grupare a NC 9.La rapoartele de analiza la clienti am adaugat numele agentului acolo unde aparea numai marca 10.La rapoartele de analiza la clienti am adaugat posibilitatea filtrarii facturilor cu valoare + (livrari) de cele cu valoare - (retururi) 11.La rapoartele de analiza la clienti se poate pune filtu pe ct de avize (607 sau 711) 12.La clienti / liste am adaugat CREANTE 5 ce reprezinta o consolidate a datoriilor clientilor minus datoriile furnizorilor (in situatia in care furnizorul este si client) 13.La clienti / liste / discount mediu ponderat am adugat posibilitatea sortarii raportului dupa valoarea discountului si cronologic 14.La clienti / liste / distribuirea produselor am diversificat criteriile de sortare a listei 15.La NC sal contributia la fondul de risc si accidente se rotunjeste la 1 lei atunci cand valoarea ei este mai mica de 0.5 lei 16.La introducere facturi furnizori - la numar NIR am pus tasta F1 17.Pentru clientii comerciali am introdus posibilitatea unei conversii automate intre ct de cls 6 si cls 9 astfel incat balanta pentru clasa 9 se va genera automat 18.La fisa clienti am introdus posibilitatea de calcul a penalizarilor pentru facturile intarziate 19.Defalcarea NC de tva la NIR si facturi pe analitice in functie de % tva (ex: 4426.9 sau 4426.19) - vezi parametrul CFG3 pozitia 3 = T si ATVA1=19 (analiticul contului de TVA prin care se inregistreaza TVA-ul 19%) si ATVA2=9 (analiticul contului de TVA prin care se inregistreaza TVA-ul 9%), 20.Am definitivat exportul in FF 2005 Erori coretate 1.In anumite situatii formularul de factura A5 afisa valori diferite de cel A4 2.Am corecta calcul CO la persoanele cu contract partial de munca

Versiunea 2005.1j (26.09.2005) Functii noi: 1.Regsitrul de casa se poate lista in format condensat (cu zilele una dupa alta) sau desfasurat (cate o zi pe pagina), 2.La mdulul de casa / banca am adaugat procentul de TVA pentru situatia in care introduceti cumparari sau vanzari cu 9%, 3.Contarea automata a BONURILOR CSA DE MARCAT (5311%4427) se face defalcat pe grupe de TVA, 4.In bonurile casa de marcat se pot factura acum servicii (ct.704) - va trebui definit un produs in nomencaltor materiale, la care, la detalii servicii se completeaza ct.704, 5.Programul de salarii calculeaza CO (de la 01.09.2005) folosind media salariilor pe ultimele 3 luni, Erori corectate: 1. Pretul produselor returnate (facturi in rosu) ce aveau stoc 0 in gestiune nu era denominat Versiunea 2005.1i (23.08.2005) Functii noi: 1. La denominare pune soldurile stocurilor cu valoare < 50 ROL = 0.01 RON parametrul CFG3 pozitia 1 = D, 2. Nomenclatorul de agenti poate fi aranjat in ordinea marcilor - parametrul CFG3 pozitia 2 = M, 3. La financiar am adaugat posibilitatea introducerii numelui agentului care a efectuat incasarea, 4. Registrul de incasari si plati se poate lista separat pe fiecare agent incasator. Erori corectate: La transferul soldurilor din luna 06 in 07 stergea valoarea de inventar a mifix intrate dupa 01.07.05 Versiunea 2005.1h (12.08.2005) Functii noi: 1. Am actualizat exportul in SOMAJ - conform noului program al ANOFM Versiunea 2005.1g (01.08.2005) Functii noi: 1. La introducerea bonurilor de benzina in campul valoare din detalii servicii se poate tasta valoarea totala, apoi se apasa F1 si se extrage automat TVA-ul. 2. Am actualizat exportul in CAS - conform noului program al CNPAS Versiunea 2005.1a - 2005.1f (24.07.2005) Functii noi: 1. Parametrul CFG2 pozitia 9 = C - pune soldurile conturilor debitoare sau creditoare in functie de tipul contului definit in PLANUL DE CONTURI.

2. Penrtu societatile de productie si desfacerea produselor cu amanuntul prin magazinele proprii, la bonul de transfer catre magazin (371%345) genereaza automat notele contabile de adaos comercial implicand ct 348 si 4428. 3. Balanta clientilor si furnizorilor poate fi ordonata dupa valoarea soldului. 4. Rapoartele de analiza ale vanzarilor pot fi listate pentru documente emise inainte si dupa denominare. 5. In rapoartele de analiza ale vanzarilor am adaugat bonurile de casa de marcat. 6. La salarii am adaugat evidenta tichetelor de masa. 7. Am actualizat exportul in programul de bilant al MF. Erori corectate: In versiunile aparute intre 01.07.05 si 24.07.2005 am eliminat diversele rotunjiri efectuate automat de program. Versiunea 2005.1 - 30.06.2005 Denominare: La deschiderea lunii 07.2005 (INCEP LUNA URMATOARE) programul va executa automat denominarea. Daca veti face ulterior modificari in luna 06.2005 rulati TRANSFER SOLDURI si denominarea va fi refacuta. Toate situatiile cerute dupa 01.07.2005 se vor afisa in RON. Daca va intoarceti la luna 06.2005 situatiile vor fi afisate in ROL (lei vechi). Listele marcate cu caracterul * (steluta) nu permit afisarea simultana a documentelor emise in lei vechi si noi - daca solicitati aceste liste va trebui sa le scoatei o data pentru perioada anterioara datei de 01.07.2005 si a doua oara pentru cea ulterioara datei de 01.07.2005. Utilizatorii ce tiparesc facturi sunt rugati sa modifice rapoartele de factura si avize astfel: in DIVERSE / MODIFICARE RAPOARTE se selecteaza raportul dorit, si se modifica formatul camprilor (pret unitar, valoare, tva si totalurile ) prin dublu click, in sectiunea format se va inlocui sirul ###,###,###,### cu un sir de genul ###,###,###,###.## salvarea raportului modificat se face apasand CTRL + w. Utilizatorii ce platesc salariile prin card sunt informati ca lichidarea lunii 06.2005 se va transfera pe discheta catre banca in RON prin rotunjire la leu in favoarea angajatului (lichidarea se face in luna 07). Algoritmul de calcul al salariilor incepand cu luna 07.2005 nu este definitivat - asteptam unele precizari - versiunea 2005.1a va aparea incepand cu 15.07.2005. Functii noi: 1. La introducerea pozitiilor documentelor dupa cod, in situatia in care aceelasi cod apare de mai multe ori in gestiune in conturi diferite apare o fereastra suplimentara de selectare a contului. 2. In casa,banca la alegerea facturii de furnizori sau clienti cu F1 am adaugat posibilitatea vizualizarii fisei firmei respective.

3. La clienti, liste, analiza vanarilor pe clienti si pe produse in VARIANTA 2 au fost adaugate noi informatii. 4. Fisa de cont poate fi listata si in forma centralizata. 5. Registrul jurnal poate fi listat si in forma centralizata. 6. La firmele cu desfacere cu amanuntul se pot pune analitice la ct.4428 si 378 in functie de analiticele ct. 371 (vezi parametrul CFG1 pozitia 30=A). 7. Listarea balantei de gestiune se poate face in forma centralizata (centralizeaza toate materialele indiferent de gestiunea unde se afla). 8. Descarcarea de gestiune la firmele de desfacere cu amanuntul se poate face folosind metoda inventarului (vezi help-ul sectiunea "Vanzare cu amanuntul"). 9. La balanta - au adaugat posibilitatea listarii numai unei plaje de conturi. 10.Fisa de cont se poate lista numai pentru operatiile dintre doua conturi (ex: 628%401). 11.La firmele unde se foloseste retetarul am adaugat posibilitatea generarii automate a notelor de predate pe baza facturilor de vanzare (multe firme nu au stocuri de produse finite) - parametrul CFG2 pozitia 30 = P. 12.Parametrii 002 si 004 (suma de inchidere automata a facturilor de la clienti si furnizori) nu mai sunt folositi incepand cu 01.07.2005. Ei au fost inlocuiti cu 0041 ce are valoarea implicita 0. 13.Parametru MIF a fost inlocuit cu MIFRN (valoarea ramasa de amortizat a unui mijloc fix de la care programul face amortizare automata). 14.Salvarile, restaurarile, importurile si exporturile de date se fot face pe orice unitate (nu numai pe discheta ca pana acum). 15.Parametrul CFG2 pozitia 28 - expostul datelor in bilant se poate face in lei. 16.Paramterul cfg2 pozitia 29 - permite afisarea optionala a interogarii despre diferenta de tva in momentul introducerii facturilor de la furnizori. Versiunea 2005b - 09.04.2005 Functii noi: 1. In structura parametrului CFG2 am adaugat noi posibilitati de configurare a programului (vezi help-ul sectiunea Configurare I ), 2. Am adaugat taxarea incrucisata a TVA-ului - vezi sectiunea Configuarare II din help functia este disponibila doar in versiunea comerciala, 3. La contabilitate, liste, regsitrul jurnal se pot lista separat notele contabile introduse manual, extrasele de banca, notele de inchidere a conturilor de venituri si cheltuieli si a TVA-ului, 4. Am introdus exportul datelor in bilant (in programul Ministerului de Finante) - functia este disponibila doar versiunea comerciala, 5. Analiza vanzarilor pe produse si pe clienti se poate scoate acum si ordonata dupa cantitate, 6. In contabilitate, liste am adaugat Registrul de incasari si plati pentru PFA (persoane fizice autorizate), 7. La furnizori (NIR) la societatile care au desfacere cu amanuntul am adaugat un camp PRET VANZARE ce se va transfera automat in sectiunea detalii pret din nomenclatorul de materiale. Campul ADAOS COMERCIAL poate fi folosit pentru calcularea automata a pretului de vanzare pornind de la cel de achizitie,

8. In balanta obiectelor de inventar am adaugat numele detinatorului, locul de munca si sectia din care face parte. Aceste date se vor introduce in sectiunea soferi si agenti (marca angajatului = cod gestiune in care se afla obiectul de inventar in folosinta), 9. In modulul de casa/banca si in cel de introducere a facturilor catre clienti am adaugat optiunea de tiparire a chitantelor si OP-urilor (comerciale + trezorerie), Erori corectate: 1. Amortizarea mijloacelor fixe reevaluate la 01.01.2005 se facea eronat in ultima luna de amortizare, 2. La metoda de descarcare FIFO am scos NP de reglare a pretului de gestiune. Versiunea 2005a - 13.02.2005 Versiunea 2005a - 13.02.2005 Functii noi: 1. Am actualizat programul de mijloace fixe conform noilor reglementari. Completati in luna 01.2005 in nomenclatorul mijloacelor mixe noua durata de utilizare urmand ca programul sa calculeze automat durata ramasa. 2. La salarii am actualizat exportul in CAS pentru a fi compatibil cu noul program al CNPAS. 3. La financiar (casa,banca,NC) am adaugat buton de blocare a inregistrarilor. 4. La facturi clienti prelucreaza avizele introduse prin 418 intr-un sistem similar cele de furnizori (408). 5. La liste furnizori si clienti, situatiile creante/debite 1 si 2 se pot lista si in valuta. 6. Utilizatorii versiunii comerciale pot lista acum facturi pe formular A5 sau in valuta. Versiunea 2005 - 21.01.2005 Functii noi: 1. La contabilitate, liste - registrul de incasari si plati in filtru am adaugat campul document pentru a permite listarea unui singur extras sau a unui singur OP. 2. Am adaugat metoda de descarcare LIFO (Vezi parametrul CFG1 pozitia 29 = L). 3. Balanta avizelor introduse prin 408 se inchide completand la sosirea facturii din 401 numarul si data avizului - sectiunea DETALII SERVICII - campul DOC.AVANS (functioneaza acum si fisa furnizorilor pentru ct.408) - VEzi firma EXEMPLU. 4. Am modificat nota contabila de distribuire a transportului, taxelor si comsionului vamal - in situatia in care pe un DVI intra mai materiale din mai multe conturi (371,301,303). 5. La NC furnizori cand se introduce operatiunea 408%401 tva-ul se contabilizeaza 4426%4428 (nu 4426%401 ca pana acum). La introducerea avizului nota 4428%408 functiona corect. 6. La listele de clienti si furnizori am adaugat o situatie noua numita notificare ce contine inventarierea conturilor 4111,401,404,etc si va fi transmisa firmelor colaboratoare la 31.decembrie.

7. La furnizori, liste, plati am adaugat alaturi de intervalul emiterii facturilor si intervalul platilor. 8. La gestiune, BC, cand se completeaza campul comanda cu PIERDERI contarea bonului se face 6588 % . 9. La clienti, liste, analiza vanzarilor pe client am adaugat varianta II (contine TVA-ul si valoarea totala a facturilor). 10. La clienti, liste, incasari am adaugat alaturi de intervalul emiterii facturilor si intervalul incasarilor. 11. La clienti, liste, rapoartele de analiza pe clienti si produse (varianta centralizata) am adaugat ordonarea dupa profit si dupa adaos comercial. 12. Pentru utilizatorii metodei FIFO am detaliat balanta de gestiune pe preturile de descarcare. 13. La gestiune, firme am introdus algoritmul de validare al conturilor IBAN. 14. La gestiune am adaugat echivalente firme (in situatia in care aveti doua coduri fiscale pentru aceeasi firma si doriti sa le comasati). 15. Amortizarea mijloacelor fixe nu se mai calculeaza in situatia in care nu ati completata durata de utilizare, data punerii in functiune sau valoarea de inventar. 16. La salarii actualizat algoritmul de calcul pentru a corespunde modificarilor survenite la 01.01.2005. 17. La salarii, date lunare am adaugat campul ORE FARA PLATA 2 - se completeaza cu numarul orelor nelucrate in situatia in care angajatul se lichideaza sau se angajeaza in cursul lunii - este folosita in programul de SOMAJ. 18. La salarii, incarcare date lunare am adaugat campurile ORE CFP - ore concediu fara plata (se raporteaza la somaj) si ORE NELUCR. - reprezinta numarul de ore pe care angajatul nu le-a lucrat din cauza ca s-a angajat respectiv lichidat in cursul lunii - nu se raporteaza la somaj, dar afecteaza modul de calcul al 1%). 19. La salarii toate sal medii pentru cm se calculeaza cu 2 zecimale. 20. La salarii,liste am adaugat situatia numita - FISA SALARIAT - ce listeaza drepturile si retinerile salariatului din anul curent. 21. Am actualizat exportul in aplicatia de Fise Fiscale a anului 2004. 22. La salarii am adaugat in meniu GRILA DEDUCERI unde se pot modifica deducerile (similar grilei de impozit). 23. La salarii am adaugat la organizare personal campul numar persoane in intretinere (pentru deduceri). 24. Pe centralizator salarii am adaugat alaturi de nume societate, adresa, CUI, numarul de dosar ITM (toate se completaeaza in sectiunea ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE). 25. Pe centralizator salarii am adaugat zilele lucrate si zilele CO. Erori corectate: 1.Fisa de gestiune pentru metoda FIFO nu se afisa corect (algoritmul functioneaza bine, numai lista era eronata). 2.la clienti, liste, analiza vanzarilor pe produs functiona defectuos.

Pentru buna functionare a programului de salarii in ianuarie 2005 efectuati urmatoarele modificari: 1. GRILA DE IMPOZIT: stergeti toate liniile cu exceptia primei linii. Aceasta o completati cu urmatoarele valori: MIN: 0, MAX: 9999999999999999, VALOARE: 0, PROCENT: 16, DIN CEEA CE DEPASESTE : 0 2.COEFICIENTI SALARII LUNARI a. completati cu 0 deducerea personala de baza si coef. cheltuieli profesionale b. modificati salariul minim pe economie, mediu pe economie, etc., cu valorile anului curent (in situatia in care doriti ca programul sa puna automat valorile implicite stergeti toate liniile din aceasta sectiune, apoi iesiti si intrati in modul - programul va genera automat campurile sterse cu valorile anului 2005) 3.IN ORGANIZARE PERSONAL completati campul PERSOANE IN INTRETINERE. a.) Campul Total coef deducere (TCD) poate avea orice valoare mai mica sau egala cu 1. Completat-l cu 0 numai in lunile in care angajatul nu lucreaza. - UTILIZATORII VERSIUNII COMERCIALE ce au un numar mare de salariati si doresc completarea automata a numarului de persoane in intretinere pe baza coeficientului de deducere vor executa urmatoarele: in meniul DIVERSE rutina COMENZI SQL introduceti urmatoarea instructiune: UPDATE SAL SET PERS=(TCD-1)/0.5 WHERE LUNA=1 AND ANUL=2005 apoi apasati ENTER. Comanda este necesar sa o executati o singura data pentru o firma. Versiunea 4.1 - 10.10.2004 Functii noi: 1.Registrul jurnal se poate lista separat pe clase (1-7,8,9 sau toate clasele). 2.La stocuri, liste, fisa de gestiune am creat o noua varianta numita tip2 la care este afisat numarul de NIR si stocul dupa fiecare operatie. 3.Utilizatorii metodei FIFO vor gasi acum cate o pozitie pentru fiecare pret de iesire in urmatoarele liste: Fisa de gestiune, listele de intrari si iesiri din gestiune (noua facilitate se aplica atunci cand un bon de consum descarca materiale la mai multe preturi) - in toate lunile anterioare trebuie rulat CALCUL PRELUCRARE DATE (chiar si in lunile inchise). 4.La salarii, liste, am adaugat un modul de tiparire adeverinte - vezi help-ul pentru detalii. 5.La date angajati FF1 am adaugat datele de pe BI. 6.In SALARII sectiunea DATE LUNARE am introdus campul ORE CONCEDIU FARA PLATA. Se foloseste pentru calcularea contributiei angajatului la SOMAJ si transferul in programul de somaj. 7.La CONCEDII MEDICALE am schimbat tipurile de concedii in conformitate cu noile reglementari. Suplimentar am adaugat tipul 16 - CONCEDIU INGRIJIRE COPIL 2a (inlocuieste vechiul tip 10) - vezi Help-ul pentru detalii. 8.Contributia la sanatate aferenta concediilor medicale a fost modificata conform MO nr.798/30.08.2004 - pag.8.

9.In lista concediilor medicale am adaugat campul baza de calcul si zile baza calcul pentru a usura completarea noilor formulare. 10.Am creat o interfata mai draguta de actualizare pt. LIVE UPDATE. Erori corectate: 1.Cu 01.09.04 sanatatea aferenta concediilor medicale se retine la toate concediile. 2.Incepand cu 01.09.2004 concediile medicale se rotunjesc la 1000 lei in favoarea salariatului Versiunea 4.0a - 13.09.2004 A fost actualizat exportul in programul de somaj conform ultimelor modificari legislative. Versiunea 4.0 - 7.09.2004 Imbunatatiri majore: 1.Am trecut la versiunea 4.0.20 a serverului de MySQL, fapt ce ne aduce urmatoarele avantaje: viteza mai mare de procesare a datelor, reparare automata a bazelor de date (nu mai aparea eroarea 127), functii noi, 2.Folosim un nou installer, toate mesajele sunt in limba romana, nu mai da erori la rulare, nu necesita programe adiacente, 3.Evidenta obiectelor de inventar, 4.Evidenta materialelor aflate spre prelucrare la terti, 5.Am activat retetarul, 6.Modul de salvare a datelor a fost schimbat cu unul mai performant, 7.Am adaugat o sectiune de export a datelor din filiale catre sediul central, utila companiilor ce introduc date in mai multe puncte fara a avea o conexiune permanenta la internet, 8.Am inlocuit in Help lectiile introductive cu Tutorial - o descriere pas cu pas a modului de lucru cu pachetul CONATAB SQL, 9.In meniul HELP am pus o sectiune noua - live update. In viitor nu va mai fi necesar sa va descarcati din site ultimele update-uri, apasati pe LIVE UPDATE, programul se va conecta la serveul COMETA, va verifica existenta unei noi versiuni, o va descarca si apoi instala. 10.Am detaliat sectiunea de cofigurare din HELP cu noi parametrii. Imbunatatiri ale functiilor existente: 1.Jurnalele de TVA (cumparari si vanzari) pot fi listate trimestrial, sau pe orice interval se doreste,

2.Conturile de TVA se pot inchide trimestrial, nu numai lunar ca pana acum - vezi parametrul CFG pozitia 6 = T, 3.La balanta mijloacelor fixe, nomenclator si lista de inventar am adaugat posibilitatea listarii separate a celor amortizate sau neamortizate, 4.Programul pune automat denumirile lipsa ale conturilor, conform planului de conturi (parametrul CFG2 - pozitia 7 = D ), 5.La facturi clienti,detalii servicii am adaugat campurile CANTITATE,UM,PRET UNITAR (vezi parametrul CFG2 pozitia 8=A), 6.La furnizori, la introducerea facturilor nesosite (ct.408) TVA-ul se contabilizeaza in 4428 nu in 4426 ca pana acum, 7.La liste la campul cod material, cod fiscal firma, grupa, subgrupa a fost adaugata functia F7 pentru a permite selectii multiple (ex: codurile 1,6,9,16, etc.) Codurile de filtrat se pot obtine prin import din EXCEL, 8.Programul poate functiona cu pret mediu unic pe produs (apare aceelasi pret mediu indiferent de gestiunea in care se gaseste produsul) vezi parametrul CFG2 pozitia 11=P, 9.Am adaugat evidenta obiectelor de inventar ( vezi help-ul pentru detalii - sectiunea Bonuri de consum), 10.La gestiune, clienti, liste la cele 3 rapoarte de analiza am adaugat posibilitatea listarii acestora in valuta (pentru buna functionare este necesara introducerea cursului valutar pe fiecare factura - chiar daca aceasta este emisa in lei), 11.La firme am adaugat campul atribut fiscal, 12.Campul cont admite acum parametrul % pentrru a permite listarea unei grupe de conturi - de exemplu la balanta daca se doreste listarea grupei 4 in campul cont se va scrie 4%. Erori corectate: 1.La metoda de descarcare FIFO, in unele siuatii, valoarea totala a BC nu era afisata corect. 2.Am corectat modul de calcul al CAS-ului datorat de unitate in situatia in care toi salariatii societatii aveau venitul mai mare decat 5 salarii medii pe economie.

Versiunea 3.13 - 31.05.2004 Functii Noi: 1.La balanta am adaugat posibilitatea inchiderii claselor de venituri si cheltuieli prin analiticele contului 121 (1,2 sau 3) - param CFG2 pozitia 6=A. 2.Conturile de avansuri functioneaza cu analitic generat automat pentru fiecare firma (ca si conuturile 401,4111) (param CFG2 pozitia 1=A). 3.Am schimbat modul de procesare al discounturilor: 767%401 prin cont intermediar 473 - se evita astfel aparitia in balanta a rulajelor negative la ct. 767 (vezi parametrul CFG2 pozitia 2=D) - la fel fel pt. 4111%667.

4.La liste gestiune am adaugat posibilitatea alegerii numelui produsului, grupei si subgrupei dintr-o lista cu ajutorul tastei F1. 5.La liste clienti am adaugat 3 rapoarte de analiza a vanzarilor - vezi help-ul pentru detalii. 6.La gestiune, clienti, liste - detalii facturi 1 - am adaugat contul corespondent (371,345,7xx). 7.La gestiune,firme,detalii contract am adaugat campul ADAOS. Se pot astfel introduce adaosuri(discounturi) la produse in functie de client. 8.La gestiune,stocuri,liste,balanta materialelor am adaugat o noua optiune prin care se poate lista balanta ambalajelor (programul imparte cantitatea de produs la numarul de bucati pe ambalaj). 9.La NC a mijloacelor fixe am adaugat posibililatea generarii analiticelor la 681 (pentru cei ce folosesc centre de cost) - param CFG2 pozitia 3=A. 10.La NC de la salarii pune centrul de cost pe al doilea analitic (nu pe al treilea) - param CFG1 pozitia 26=A. 11.La NC de la salarii pune centrul de cost pe toate conturile (4xx), nu numai pe cele de cheltuieli - param CFG2 pozitia 4=S. 12.La salarii, la calcul din net catre brut somajul se aplica la brutul realizat, nu la salariul de incadrare (se foloseste pentru aflarea salariului noilor angajati) - param CFG2 pozitia 5=I. Erori corectate: 1.Am reintrodus NC de adaos comercial la furnizori (eliminata accidental in versiune 3.12) pt. societatile de desfacere cu amauntul (378,4428,..). 2.Din baza de calcul a sanatatii aferente CM suportate din BASS am scos CM de ingrijire copil. Versiunea 3.12a - 23.04.2004 Functii Noi: 1.Am actualizat exportul in programul de CAS in conformitate cu noile reglementari. 2.La gestiune, liste, detalii firme am adaugat posibilitatea listarii separate a furnizorilor si a clientilor. 3.La contabilitate, liste, Balanta sintetica si analitica - am adaugat simbolul de cont si in partea dreapta (variantele A3 si A4 II). Erori corectate: 1.Afisarea diferentelor intre analitic si subanalitic (conturile cu DIFR) se facea in unele cazuri eronat. 2.La descarcarea de gestiune prin metoda FIFO apareau erori. Versiunea 3.11c - 22.03.2004

Functii Noi: 1.Am adaugat metoda de de descarcare a gestiunii FIFO (parametrul CFG1 pozitia 29=F). 2.La stocuri, liste, nomenclator de materiale am adaugat posibilitatea de filtrare a datelor in functie de: stoc negativ, stoc 0, etc. 3.La salarii am pus posibilitatea de a nu calcula somajul la pensionari (parametrul cfg1 pozitia 30=S) Erori corectate: 1.Am corectat eroarea ce aparea la stergerea unui mijloc fix. Versiunea 3.11b - 14.03.2004 Functii Noi: 1.In meniul de pornire al aplicatiei am adaugat optiunea de reparare a bazelor de date. 2.La stocuri, la liste, la nomenclatorul de materiale am pus data de referinta pentru a putea scoate stocurile la o anumita data. 3.La gestiune, stocuri, liste am completat LISTA DE PRETURI cu variante in lei si valuta. 4.La introducerea facturilor de furnizori am pus posibilitatea de a culege automat ultimul pret de achizitie - vezi help-ul parametrul CFG1 pozitia 27. 5.La gestiune,clienti am activat avizele de transfer intre gestiuni - vezi help-ul pentru detalii. In societatea EXEMPLU exista un aviz de transfer introdus ca model. Avizul realizeaza transferul marfii intre gestiunile 1 si 2. 6.La gestiune, clienti, liste am adaugat o situatie a incasarilor pe client intr-o anumita perioada. Raportul se numeste INCASARI. Un raport numit PLATI cu functie similara a fost adaugat la furnizori. 7.La gestiune am introdus un convertor automat intre primele caractere din codul de gestiune si contul, grupa, subgrupa,gestiunea in care intra produsul respectiv.Definirea categoriilor se face in sectiunea DIVERSE. Raportul functioneaza pentru produsele nou adaugate. Vezi help-ul pentru detalii. 8.La clienti, liste, iesiri produse am pus separator pe facturi de livrare si facturi de retur. 9.La furnizori si clienti am adaugat posibilitatea culegerii firmei pe baza codului fiscal (nu numai dupa nume). 10.La mijloace fixe (detalii) am adaugat campul modernizare. Erori corectate: 1.Rutina de verificare a datelor semnaliza eronat diferentele dintre soldurile conturilor la trecerea dintr-un an in altul. Versiunea 3.10c - 13.02.2004

Functii Noi: 1.Am adaugat noile jurnale de TVA. 2.Am adaugat procentul de TVA la detalii servicii la NIR-uri si Facturi. 3.Exportul angajatilor cu contract fractionat ce au loc de munca in alta parte se face in FF2. 4.La codurile de gestiune am adaugat campuri noi: cod tara,cod vamal,etc. 5.Calculul DVI-urilor a fosr realizat in timp real. 6.Am modificat programul de export in somaj conform noilor reglementari. Erori corectate: 1.La Fise Fiscale unele campuri se transmiteau defectuos. Versiunea 3.10b - 02.02.2004 Functii Noi: 1.Am schimbat modul de afisare a soldurilor de casa si banca. 2.Am schimbat algoritmul de transfer in FF pentru a se adapta noii versiuni a programului ministerului de finante (28.01.2003) 3.La facturi furnizori am pus procentul de TVA pentru a deosebi cumpararile cu 9 de cele cu 19% . 4.Jurnalele de vanzari si cumparari sunt in lucru. Versiunea 3.10a - 29.01.2004 Functii Noi: 1.Soldul conturilor de casa si banca se afiseaza in momentul introducerii. 2.Conturile fara sold din balanta nu se mai sterg automat la inceputul anului. 3.TVA-ul din vama (4426%5121) se listeaza in jurnalul de cumparari impreuna cu DVIul (vezi help-ul - cum se introduc DVI-urile) . Versiunea 3.10 - 24.01.2004 Functii Noi: 1.La balanta sintetica si analitica apare automat un analitic numit DIFR atunci cand suma analiticelor nu este egala cu contul sintetic (param CFG1 - pozitia 24) - vezi help-ul pentru detalii. 2.La financiar am adaugat posbilitatea operarii CEC-urilor (functioneaza la fel ca si conturile de casa si banca. Se folosesc conturile 511...).

3.La gestiune, cand se introduce un cod nou de material pune automat contul in functie de primele 2 caractere (param CFG1 - pozitia 22) - vezi help-ul pentru detalii. 4.La gestiune, cand se factureaza un produs, programul culege denumirea acestuia de la firme din DETALII CONTRACT (param CFG1 - pozitia 23) - vezi help-ul pentru detalii. 5.La gestiune am pus explicatii la Bonuri de Consum si Note de Predare. 6.La gestiune, rutina FIRME, am separat furnizorii de clienti (vezi campul TIP FIRMA de sub denumire). 7.La gestiune, clienti, liste am pus situatia clienti ce au depasit lirmita de cr. 8.La gestiune, clienti - emitere facturi - la alegerea clientului am pus functia F2. Functioneaza astfel: se alege clientul din lista, se apasa F2 - in acest moment lista va cuprinde doar firmele aflate in aceelasi holding cu clientul. Apasarea inca o data a tastei F2 va permite vizualizarea intregii liste cu clienti. 9.La gestiune - stocuri - nomenclator materiale am adaugat campurile grupa (fam.) si subgrupa. 10.La gestiune - stocuri - nomenclator materiale am pus campurile ambalaje si buc/ambalaj. Sunt utile societatilor de distributie ce tin evidenta ambalajelor lasate la client (bere, apa minerala). 11.La liste clienti am pus situatiile numite: incarcare delegat produse, ambalaje, facturi. 12.La soferi si agenti am pus un camp nou numit RUTA (ZONA). Functioneaza in conjunctie cu campul omonim de la firme. Permite selectarea automata a livratorului pe factura (indiferent de marca soferului sau agentului). Vezi parametrul CFG1 pozitia 21. 13.La mijloace fixe, la alegerea codului de clasificare, am pus funtia F1 ce apeleaza nomenclatorul codurilor de clasificare si al duratei de amortizare. 14.Programul de salarii a fost modificat pentru respectarea normelor legislative din 2004. 15.La salarii am activat rutina de export in FF. 16.La salarii, la date angajator, am adaugat functia help (F1) pentru alegerea codului de judet. 17.Ferestrele se autodimensioneaza in functie de rezolutia ecranului. 18.Am adaugat centre de cost la balanta,gestiune,mijloace fixe, salarii (param CFG1 pozitia 26). Erori corectate: 1.La salarii, la trecerea in noul an, in unele situatii, nu se transmiteau toti angajatii. Versiunea 3.9a - 15.12.2003 Functii Noi: 1.La introducerea unui cont contabil nou apare o fereastra de avertizare in care se solicita introducerea denumirii contului. 2.La NIR, Bon, Note de predare si Facturi, cand se alege produsul, am adaugat o functie de cautare avansata (se apeleaza cu F2). 3.Am scos serviciile de pe formularul de NIR tiparit - problema aparea la facturile mixte (servicii + marfa).

4.La societatile de desfacere cu amanuntul calculeaza 4428 la valoarea de vanzare, nu doar la adaosul comercial (vezi parametrul CFG1 pozitia 19). 5.La gestiune am adaugat campul adaos (discount) pe fiecare produs. Are prioritate maxima. (vezi help-ul pentru detalii). 6.La listare clienti am adaugat o situatie noua - centralizator soferi. 7.Am modificat NC de la facturi atunci cand se vand ambalaje (ct.381 sau ct.2678). 8.La gestiune am pus o macheta noua (Grila adaos functie de data scadentei) - vezi detalii in help. 9.La bonuri am adaugat o varianta noua numita Bonuri de Casa. Este folositoare societatilor ce utilizeaza casa de marcat fiscala pe post de imprimanta legata la calculator - vezi help-ul pentru detalii. 10.La furnizori si clienti am adaugat o varinata noua de creante - CREANTE 4. Erori corectate: 1.Am corectat eroarea ce aparea la pornirea rutinei ECHIVALENTA SOFERI si AGENTI. 2.Am corectat algoritmul privind folosirea pretului de vanzare inclusiv TVA la calculul adaosului comercial (378) si TVA neexigibil (4428) in cadrul societatilor de desfacere cu amanuntul (parametrul CFG, pozitia 29 = P). Versiunea 3.8 - 24.11.2003 Functii Noi: 1.La incarcare facturi furnizori am adaugat campul cheltuieli nedeductibile (vezi help-ul pentru detalii). 2.La jurnalul de cumparari se pot lista separat cheltuielile deductibile si cele nedeductibile. 3.La salarii am adaugat posibilitatea configurarii programului de a calcula venitul muncitorilor folosind o baza de 170 ore pe luna.(vezi help-ul, sectiunea Configurare program, descrierea parametrului CFG1). 4.Am adaugat noi parametrii in linia de comanda (vezi help-ul pentru detalii). 5.La casa si banca am introdus validari suplimentare privind documentul platit sau incasat. 6.Facturile aceluiasi furnizor (client) cu sold pozitiv si negativ sunt stornate automat. (vezi help-ul, sectiunea Configurare program, descrierea parametrului CFG1). 7.Balanta sintetica si anaitica are o varianta suplimentara cu solduri initiale (in loc de rulaje precedente). 8.Fisa de cont contine simbolurile conturilor debitoare si creditoare pentru fiecare NC in parte. 9.La Firme am introdus (la sfarsit) un camp nou MEMO pentru stocarea diverselor informatii despre firma respectiva. Campul se poate afisa optional la emiterea unei facturi (vezi help-ul, sectiunea Configurare program, descrierea parametrului CFG1).

10.La firme am introdus campurile: Holding pentru a grupa mai multe firme, plafon de credit (apare un mesaj de eroare in momentul emiterii unei facturi cand se depaseste plafonul). 11.Daca nomenclatorul de preturi de vanzare la produse este in valuta, iar factura se emite in alta valuta, valoarea in lei se va calcula la cursul valutei din nomenclator (cursul de referinta va trebui introdus in sectiunea ADMINISTRARE - CURS VALUTAR). 12.La Gestiune am introdus o noua rutina ECHIVALENTA SOFERI SI AGENTI (vezi help-ul pentru detalii). Erori corectate: 1.La introducere concedii medicale am corectat eroarea ce aparea la folosirea functiei FILTRU

Versiunea 3.7 - 03.09.2003 Functii Noi: 1.In listele din sectiunea contabilitate am pus functia F1 ce genereaza o lista cu simbolurile si denumirile tuturor conturilor. 2.Am adaugat o a doua varianta de listare A4 la "Balanta sintetica si analitica" si la "Jurnalul de vanzari". 3.La intrarile de marfa din import (DVI) calculeaza automat pretul materialului prin includerea taxelor vamale, a comisionului, transportului, etc. (vezi Help-ul pentru detalii). 4.In toate listele unde apare campul "nume firma" am pus functia F1 ce genereaza o lista cu denumirile tuturor firmelor. 5.La introducere NIR, Bon de Consum sau Nota de Predare am introdus un buton de blocare/deblocare a documentului pentru a preveni modificarile accidentale (sau rauvitoare). 6.Am imbunatatit filtrul la listele: clienti activi, inactivi, discount mediu ponderat. 7.La salarii am adaugat o lista numita stat de functii. 8.La liste salarii am adaugat STAT COLABORATORI folosit pentru listarea retinerilor pentru cenzori. 9.Listele se pot exporta acum in format XLS,HTML,PDF,DBF pentru a facilita transmiterea acestora in format electronic. Erori corectate: 1.Am scos din jurnalulele de cumparari si vanzari documentele din ct.408, 418. 2.Am eliminat posibilitatea pornirii simultane a mai multor instante ale aplicatiei. 3.Modul de pornire al serveruui de MySQL a fost modificat pentru a evita citirea fisierelor de configurare generate de alte aplicatii.

Versiunea 3.6 - 13.07.2003 Functii Noi: 1.La Furnizori si Clienti odata cu introducerea contului platii (incasarii) se poate completa numarul chitantei (OP), data si suma (F2). 2.La modificarea datelor unui client (furnizor), acestea se pot actualiza, optional, in toate lunile deschise. La fel procedeaza nomenclatorul de materiale la gestiune. 3.La salarii a fost adaugat transferul in programul de asigurari de sanatate (vezi help-ul pentru detalii). 4.Nota contabila la Intrari si Iesiri poate lucra cu adaos comercial 378,4428. (in Help in sectiunea programe, la sfarsit, citeste VANZARE CU AMANUNTUL. 5.Am introdus o rutina de competare a cursului valutar (vezi sect. ADMINISTRARE si HELP-ul aferent). 6.La Furnizori si Clienti am adaugat posibilitatea lucrului cu conturile 408,418. 7.La Furnizori se calculeaza automat valoarea TVA-ului (se poate renunta la introducerea manuala). 8.Am schimbat portul pe care lucreaza serverul Mysql din 3306 in 3500 pentru a evita conflictele cu alte aplicatii ce folosesc aceelasi server. 9.Programul accepta acum parametrii de pornire (nume utilizator, parola, firma) - vezi help-ul pentru detalii. 10.Am activat in sectiunea DIVERSE rutina MODIFICARE PARAMETRII STATIE, iar in Help am introdus o descriere a parametrilor in scopul de a permite utilizatorului sa-si configureze programul dupa specificul activitatii. 11.Am modificat nota de vanzare a produselor semifabricate (ct.341). 12.Am completat HELP-ul si rubrica de Intrebari si Raspunsuri. 13.Utilizatorii versiunii 3.5 beneficiaza de un fisier de update cu dimensiuni mult mai mici decat versiunea integrala. Erori corectate: 1.Am corectat preluarea ultimelor 6 luni la CM (in anumite situatii se executa defectuos). 2.Lista de firme fara activitate a suferit o schimbare de algoritm. 3.La transfer solduri dintr-o luna in alta nu mai dispare denumirea conturilor nou aparute in balanta.

Versiunea 3.5 - 30.04.2003 Functii Noi: 1.La listare balanta sintetica si analitica am adaugat 3 noi variante. 2.La salarii am adaugat categoria pensionar pentru care nu se retine 1% somaj. 3.Situatiile de creante la Furnizori si Clienti functioneaza acum in functie de data scadentei nu in functie de data emiterii facturii. 4.La facturare nu apar decat produsele finite (inainte aparea tot nomenclatorul).

5.A crescut viteza de lucru a serverului prin marirea memoriei cache. 6.La note contabile am adaugat posibilitatea de a le tipari centralizat sau pe fiecare document in parte. 7.La gestiune am adugat o situatie cu produsele ce au stoc sub stocul minim. 8.Am completat planul de conturi. 9.Am actualizat transferul in CAS pentru a corespunde cerintelor variantei 3.07 din 17.04.2003 (www.cnpas.org) 10.La NIR,BON,NP,Facturi am adaugat cate o lista cu intrari (iesiri) de materiale (produse) grupate pe cod de material. 11.Pretul mediu la gestiune se calculeaza acum in timp real. Erori corectate: 1.Am schimbat o serie de biblioteci (DLL) deoarece utilizatorii de 2000,XP au avut probleme cu cele vechi. 2.Am schimbat modul de pornire a serverului (mysqld.exe) pentru a evita aparitia in unele cazuri a unei erori la pornire. Versiunea 3.4 - 01.03.2003 S-au facut modificarile specifice pentru adaptarea la codul muncii cu incepere din 01.03.2003. Versiunea 3.3 - 7.01.2003 1.Au fost adaugate la versiunea gratuita modulele de mijloace fixe si salarii 2.S-au facut modificarile specifice pentru adaptarea la contabilitatea anului 2003. Versiunea 3.2 - 13.09.2002 Este prima versiune gratuita a Sistemului integrat de Contabilitate, Financiar, Gestiune CONTAB SQL.