Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa a XI-a.....

Nume, prenume:
Data ................ ...................................

Test secvențial(1)
1) Adevărat sau fals:
a) Tundra este vegetația specifică mediului subpolar;
b) Pădurile de foioase (fag și carpen) sunt specifice peisajului ecuatorial;
1 punct;

2) Încercuiți varianta corectă:


B). Deşerturile semiaride reprezintă
A). Zona temperată se găseşte situată regiuni ale globului unde cantitatea de
latitudinal între : precipitatii este :
a) 20°- 40° lat N si S; b) 40°- 60° lat N si S ; a) 300-400 mm/an ; b) cca. 2000 mm/an ;
c) 12 °- 35° lat N si S ; d) 60°- 70° lat N si S; c) sub 200 mm/an d) cca 50 mm/an;

1 punct;
3) Completați spațiile libere:
Mediul temperat- continental rece este localizat în ..................., ....................., ...................;
1punct

4) Uniți cu săgeți tipul de vegetație corespunzător următoarelor tipuri de mediu:

Mediul subpolar maguis


Mediul temperat- continental semiarid stepa
Mediul subtropical(mediteranean) selvas
Mediul ecuatorial tundra

2 puncte;
5) Caracterizaţi pe scurt un tip de mediu, precizând: localizarea, elemente climatice,
vegetaţie, faună şi intervenţia omului.
4 puncte;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................... .

Timp de lucru 20 min. 1punct din oficiu.


Clasa a XI-a..... Nume, prenume:
Data ................ ...................................

Test secvențial(2)
1)Adevărat sau fals:
a) Taigaua este vegetația specifică mediului subpolar;
b) Pădurile de foioase (fag și carpen) sunt specifice mediului temperat-continental
rece;
1 punct;

2) Încercuiți varianta corectă:


B). Deşerturile reprezintă regiuni ale
A). Zona ecuatorială se găseşte situată globului unde cantitate a de precipitatii
latitudinal între : este :
a) 20°- 40° lat N si S; b) 40°- 60° lat N si S ; a) 300-400 mm/an ; b) cca. 2000 mm/an ;
c) 12 °- 35° lat N si S ; d) 0- 5° lat N si S; c) sub 150 mm/an d) cca 500 mm/an;

1 punct;
3) Completați spațiile libere:
a) Peisajul oazelor reflectă mediul .........................;
b) Mediul temperat este localizat între ...............grade latitudine 1 puncte;

4)Uniți cu săgeți tipul de vegetație corespunzător următoarelor tipuri de mediu:

Mediul temperat-continental rece garriga


Mediul subtropical (mediteranean) preeria
Mediul temperat- continental semiarid pădurea de foioase
Mediul temperat oceanic taigaua

2 puncte;
5)Caracterizaţi pe scurt un tip de mediu, precizând: localizarea, elemente climatice, vegetaţie,
faună şi intervenţia omului.
4 puncte;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................... .

Timp de lucru 20 min. 1punct din oficiu.


Clasa a XI-a..... Nume, prenume:
Data ................ ...................................

Test secvențial(3)
1)Adevărat sau fals:
c) Pădurile tropicale care își păstrează frunzele sunt specifice climatului subtropical;
d) Selvasul este vegetația specifică mediului subpolar;
1 punct;

2) Încercuiți varianta corectă:


B). Pădurile ecuatoriale reprezintă
A). Mediul subpolar se găseşte situat regiuni ale globului unde cantitate a de
latitudinal între : precipitatii este :
a) Peste 60° lat N si S; b) 40°- 60° lat N si S ; a) sub 150 mm/an b) cca 500 mm/an;
c) 12 °- 35° lat N si S ; d) 0- 5° lat N si S; c) 2000 mm/an ; d) cca. 10.000 mm/an ;

1 punct;
3) Completați spațiile libere:
a) Tundra (cu mușchi și licheni) reflectă mediul .........................;
b) Mediul arid este caracterizat prin precipitații ................; 1 puncte;

4)Uniți cu săgeți tipul de vegetație corespunzător următoarelor tipuri de mediu:

Mediul subtropical savana


Mediul tropical cu două anotimpuri pădurea de foioasă
Mediul temperat oceanic stepa
Mediul temperat-continental semiarid mattora

2 puncte;
5)Caracterizaţi pe scurt un tip de mediu, precizând: localizarea, elemente climatice, vegetaţie,
faună şi intervenţia omului.
4 puncte;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................... .

Timp de lucru 20 min. 1punct din oficiu.


Clasa a XI-a..... Nume, prenume:
Data ................ ...................................

Test secvențial(4)
1)Adevărat sau fals:
e) Mediul musonic are două sezoane unul ploios și unul secetos;
f) Pădurile tropicale care își păstrează frunzele sunt specifice climatului
subecuatorial;
1 punct;

2) Încercuiți varianta corectă:


B) Arborele de cauciuc aparține pădurii:
A) În mediul polar trăiesc: a) ecuatoriale; b) taiga;
a) Cerbul și ursul brun; b) papagalii și cobra ; c) canadiene; d) de foioase;
c) dropia și potărnichea; d)pinguinii și morsele.
1 punct;

3) Completați spațiile libere:


Mediul ecuatorial este prezent (localizare pe regiuni)
în: .................................................................................................................................................
.... ............. ....................................................................................................................................
...
1 punct;

4)Uniți cu săgeți tipul de vegetație corespunzător următoarelor tipuri de mediu:

Mediul temperat frigana


Mediul ecuatorial tundra
Mediul subpolar stepa
Mediul subtropical(mediteranean) selvas

2 puncte;
5)Caracterizaţi pe scurt un tip de mediu, precizând: localizarea, elemente climatice, vegetaţie,
faună şi intervenţia omului.
4 puncte;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................... .

Timp de lucru 20 min. 1punct din oficiu.