Sunteți pe pagina 1din 3

Propunator: prof. Urse Florena Cornelia, Şc. cu cls.

I-VIII Tichileşti, Brăila


Aria curriculară: Consiliere şi orientare
TEMA: PREVENIREA VIOLENŢEI ŞCOLARE ŞI EXPRIMAREA CUVINTELOR BLÂNDE
Grup ţintă: elevii cls. V-VIII
Abilităţi generale şi atitudini privind elevii:
- să se gândească la soluţii pentru prevenirea unui comportament agresiv;
- să înveţe să-şi exprime cuvintele blânde la adresa colegilor;

Abilităţi şi Conţinut Modalităţi de realizare Obs.


obiective
lingvistice de
referinţă
Prezentarea unui:
Exemple de ce I Ce putem face pentru a combate un - Desen animat, poezie, sau cântec
oamenii pot fi comportament agresiv? - De ce colega mea este ameninţată?
agresaţi - Vă gândiţi şi la alte motive pentru care oamenii
A. START sunt ameninţaţi
Înţelegerea Motive pentru care eşti terorizat: Lucru in perechi
faptului că nu - aspectul, comportament; Fiecare pereche dă exemple pe foile de flipchart,
aceste lucruri - faptul că provii dintr- o familie din expuse la tablă
provoacă punct de vedere financiar foarte Credeţi că aceste motive justifică un comportament
comportamente bună; agresiv?
agresive - provii dintr-o familie săracă, ( discuţii între elevi -elevi şi elevi- profesor)
culoarea pielii, religie, faptul că eşti Lucru pe grupe
studios; Se alege un subiect de pe tablă şi fiecare grup scrie o
scrisoare
( un copil este ameninţat, explică de ce şi cere ajutor)
Un membru al grupului
citeşte scrisoarea în faţa
Să fie capabili să B. LECTIA clasei.
descrie o situaţie 1-Scriind o scrisoare Ceilalţi colegi trebuie să se gândească la sfaturi pentru
de agresivitate grupul care a scris scrisoarea.
Cui te poţi adresa?
Te poţi gândi şi la alte soluţii posibile?
Să se gândească la 2. Ce poti face Profesorul emite cât mai multe soluţii
soluţii potrivite - incerci sa afli motivele Le scrie la tablă
pentru a le da în Scrie numărul de telefon al unui help line-linie de ajutor pt
caz de copii
comportament Vorbeşti cu cineva despre acest lucru
agresiv cine te care te terorizează ( prietenilor, Răspunsuri la scrisori
profesorilor, diriginte, prof. de religie, alt Profesorul distribuie scrisorile altor decât celor ce le-au
Să înveţe să profesor), părinţilor unui centru pt. protecţie scris. Grupurile se gândesc la soluţii, le prezintă clasei şi
colaboreze în grup explică alegerea făcută. Apoi urmează discuţii în clasă.
( riscuri posibile)

1. Elevilor li se propune să vizioneze un filmuleţ în care


un prof. terorizează un elev. Apoi urmează întrebări
puse de profesor: Cum se simte elevul?, De ce?, Cine
i-a adesat remarca urâtă?, Doar profesorul i-a adresat
cuvintele urâte?

3. practică CUTIA VERDE ŞI CUTIA ROŞIE


răspunsul la scrisoare Scaunele elevilor sunt aşezate în cerc.
Fiecare elev primeşte 3 cartonaşe verzi şi 3 cartonaşe
roşii.
Pe cartonaşele verzi trebuie să scrie remarci frumoase
iar pe cele roşii remarci urâte
( referitoare la ei înşişi). Apoi după ce le termină le
aşează în cutia corespunzătoare.
Urmează discuţia în clasă.
Să fie conştienţi că ( profesorul le acordă timp să vorbească despre
oferind remarci II. CUM PUTEM PREVENI experienţa personală privind remarcile bune şi rele.
bune pot AGRESIVITATEA ÎN CLASĂ Urmează reflecţia: elevii trebuie să-şi adreseze remarci
îmbunătăţi 1.Remarci bune, remarci rele frumoase ( li se dă timp de gândire)
atmosfera din DISCUŢIE ÎN CLASĂ
clasă Profesorul le dă timp să discute despre experienţele
personale privitoare la remarci bune şi remarci rele.
Apoi profesorul se referă la comportamentul agresiv in
general.
Elevii trebuie să le dea colegilor un exemplu de remarcă
Să arate respect şi pozitivă.
apreciere pentru 2.experienţe personale Ei trebuie să se gândească câteva minute
individualitatea
lor ca elevi 3. practică-oferirea de remarci pozitive DISCUŢIE ÎN CLASĂ
• Vi se pare mai uşor să vă gândiţi la remarci
Să fie dornici sa frumoase sau urâte?
comunice şi să • Ce credeţi despre exprimarea experienţei
obţină feed-back , personale grupului?
exprimându-şi • Cum a fost când aţi ascultat experienţele
emoţiile. altora?
4. reflecţia • Ce-aţi învăţat despre AGRESIVITATE,
TERORIZARE?
• Cum puteţi contribui la o atmosferă pozitivă
în clasă?

Elevii au de ales un subiect din următoarele din listă.


Toate subiectele vizează agresivitatea.
Să fie capabili să
ilustreze situaţiile FINALUL OREI La final când elevii îşi aduc temele profesorul le
de agresivitate TEMĂ: Elevii au de ales un strânge pentru editarea unei reviste care se va găsi
prin exemple subiect din următoarele: eseu, în biblioteca şcolii.
proprii. interviu, desen, poezie, benzi
Să fie capabili să desenate, povestire, colaj,
găsească soluţii pt descrierea unor situaţii
situaţiile agresive terorizante.
Să înveţe să
reflecteze asupra
temei date.

BIBLIOGRAFIE: Elybieta Mach, Angela Bachieca, ,,European Curriculum for Children of Migrant Workers’’, Poland, 2003
Curriculum for Secondary School