Sunteți pe pagina 1din 21

D

EM

LE NST
O
C RA
ŢI T
E IV
Ă
INTRODUCERE
Prinşi în vârtejul vieţii cotidiene, rareori mai reuşim să ne
rezervăm timp pentru a ne bucura de tot ceea ce ne înconjoară,
pentru a ne înfrumuseţa viaţa. Mai păstrăm câte un zâmbet de
bucurie pentru momentele în care cei dragi, cu braţele pline de
flori, vin să ne felicite cu ocazia unei întâmplări fericite din viaţa
noastră. Pentru clipele în care, în drumul nostru spre serviciu sau
atunci când ieşim la plimbare alături de membrii familiei sau
de prieteni, trecem prin dreptul unei florării sau străbatem alei
mărginite de ronduri de flori meşteşugit aranjate.

Instinctiv, în fiecare dintre noi se află un mic artist, un creator de


frumos. Important însă este să deprindem acele priceperi nec-
esare pentru a ne valorifica aceste aptitudini. Toate florile sunt
frumoase dacă le cunoaştem, dacă ştim cum trebuie cultivate,
îngrijite şi utilizate. Mai mult decât atât, le putem spori frumuseţea prin asocierea mai
multor specii în aranjamente florale. Pentru a forma aranjamente florale inspirate, sunt
necesare cunoştinţe din diverse domenii, ce presupun familiarizarea cu noţiuni de design
floral, cu însuşirile şi semnificaţiile florilor, cu noţiuni de botanică, tehnologii de cultură,
cromatică, peisagistică, istoria artei etc. Toate aceste noţiuni pot fi asimilate foarte uşor şi
concentrate eficient în deprinderi ce ne vor transforma în veritabili artişti ai florilor. Este
nevoie doar de dorinţa de a face viaţa mai frumoasă şi de pasiunea pentru flori, care se
regăseşte în fiecare dintre noi.

Cursul de Flori şi aranjamente florale EUROCOR a fost special elaborat pentru aceia
dintre dumneavoastră care îşi doresc să se bucure pe sine, să-i bucure pe ceilalţi, să-şi
transforme locuinţa, grădina sau biroul în spaţii vii, care să le încânte ochii şi sufletul;
mai mult decât atât, pentru cei care doresc să-şi valorifice abilităţile formate în practicarea
frumoasei meserii de florist.
2 lecţie demonstrativă Flori şi aranjamente florale

Materialul cursului se compune din 16 caiete (fiecare cu câte 2 lecţii), care pot fi
îndosariate într-o mapă specială EUROCOR. Cursul a fost astfel conceput încât să
permită dobândirea în modul cel mai facil cu putinţă a aspectelor practice necesare
cultivării şi aranjării florilor în ornamente potrivite pentru diverse spaţii şi ocazii.
Fiecare lecţie este concepută şi prezentată într-o manieră specială, ce vă va permite
parcurgerea cu mai multă uşurinţă a materialului de curs. Structura didactică
a caietelor, care se păstrează de-a lungul întregului curs, cuprinde o parte de
introducere, numeroase exerciţii şi întrebări, dar şi teme practice de aplicare a
cunoştinţelor dobândite. În plus, pentru a vă consolida cunoştinţele, la sfârşitul fiecărei
lecţii veţi găsi o listă de întrebări de autoevaluare şi o recapitulare, care prezintă
succint cele mai importante aspecte analizate în cadrul acesteia. Pentru înţelegerea
noţiunilor noi prezentate vă este de ajutor şi dicţionarul de specialitate. Fiecare lecţie
se încheie cu o temă pentru acasă, ce constituie o modalitate eficientă de verificare
a gradului de însuşire a cunoştinţelor prezentate; aceasta va fi expediată pe adresa
Institutului EUROCOR, urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea
răspunsurilor şi să vă transmită comentariile sale pe marginea acestora. Pe lângă
imaginile şi schemele reprezentative, lecţiile conţin şi anexe cuprinzând imagini
în culori ale diverselor plante ornamentale şi aranjamente florale prezentate de-a
lungul cursului.
Pentru ca studiul dumneavoastră individual să fie cât mai uşor şi eficient, pe marginea
lecţiilor au fost introduse diferite simboluri:

desemnează noţiunile, principiile şi informaţiile importante

marchează întrebările prin care se valorifică experienţa anterioară şi se orientează


învăţarea

semnalează exerciţiile pe care vi le propunem spre rezolvare

indică temele practice pe care este recomandat să le realizaţi

În chenare de acest tip vor fi încadrate observaţiile şi recomandările de care


este bine să ţineţi seama.

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu metoda


de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă mai
puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu. Veţi găsi aici fragmente din structura
caietelor de curs, exerciţii, întrebări, teme practice, precum şi un model de recapitulare
şi de temă pentru acasă.
Flori şi aranjamente florale lecţie demonstrativă 3

Programa cursului
Flori şi aranjamente florale

Lecţia 1 Noţiuni despre flori şi aranjamente florale. Istoric


Lecţia 2 Organele plantelor şi utilizarea lor în aranjamentele florale
Lecţia 3 Alcătuirea şi dotarea unei florării
Lecţia 4 Fiziologia şi clasificarea plantelor
Lecţia 5 Îngrijirea florilor tăiate şi a celor în ghiveci
Lecţia 6 Ecologie, protecţia mediului
Lecţia 7 Materialele şi mijloacele realizării aranjamentelor florale
Lecţia 8 Clasificarea şi utilizarea plantelor ornamentale
Lecţia 9 Formele aranjamentelor florale
Lecţia 10 Condiţiile cultivării plantelor ornamentale
Lecţia 11 Legile culorilor şi biologiei aranjamentelor florale
Lecţia 12 Înmulţirea şi creşterea plantelor ornamentale
Lecţia 13 Stiluri
Lecţia 14 Protecţia plantelor ornamentale
Lecţia 15 Asamblarea buchetelor
Lecţia 16 Plante ornamentale anuale şi bienale
Lecţia 17 Compoziţii legate, asamblarea plantelor
Lecţia 18 Plante ornamentale perene
Lecţia 19 Aranjamente florale pentru înmormântări şi comemorări
Lecţia 20 Plante ornamentale lemnoase
Lecţia 21 Aranjamente florale pentru nunţi
Lecţia 22 Plante de seră cu frunze decorative
Lecţia 23 Aranjamente florale pentru sărbătorile anuale
Lecţia 24 Flori de seră tăiate şi de ghiveci
Lecţia 25 Aranjamente florale folosite în diferite ocazii
Lecţia 26 Noţiuni de protecţia muncii
Lecţia 27 Aranjamente florale uscate
Lecţia 28 Aspecte legislative şi tehnice ale organizării afacerilor cu flori
Lecţia 29 Decoraţiuni interioare cu ajutorul plantelor
Lecţia 30 Noţiuni economice: cerere, ofertă, preţuri, profit, impozitare
Lecţia 31 Împodobirea ocazională a interioarelor
Lecţia 32 Aspecte esenţiale ale comerţului cu flori
4 lecţie demonstrativă Flori şi aranjamente florale

Fiecare lecţie începe cu o introducere care are rolul de a vă prezenta succint


informaţiile ce urmează a fi expuse. Introducerea primei lecţii a acestui curs
prezintă noţiuni generale despre flori şi aranjamente florale.

NOŢIUNI DESPRE FLORI


ªI ARANJAMENTE FLORALE. ISTORIC

Ce este un aranjament floral?


Un aranjament floral este rezultatul unei activităţi manuale. Se poate prezenta
sub diverse forme: un buchet, un ornament pentru vaze, un bol cu flori, un coş
cu flori sau o coroană, reprezentând o combinaţie armonioasă de forme, linii,
mărimi şi culori dispuse după anumite legi şi principii.

Noţiuni generale
Nu este deloc indiferent dacă acest aranjament e frumos sau nu, destinaţia lui fiind
ornamentală, de a forma simţul frumosului, de a modela gusturile oamenilor şi de a
exprima un sentiment.
Ce înseamnă „frumosul”? Pentru fiecare dintre noi înseamnă altceva. Aprecierea
frumuseţii depinde de gustul oamenilor, de modă, de dispoziţie şi de multe altele.
De aceea, este mai bine ca în locul noţiunii de „frumos” să folosim termenul estetic.
Acesta, fiind mai general, se potriveşte unui grup mai mare de oameni, iar pentru
apreciere vom lua ca bază de pornire gustul general al oamenilor, dar şi unele reguli
şi principii generale, unanim recunoscute şi acceptate.

Materialele utilizate în executarea aranjamentelor florale


Aranjamentele florale sunt confecţionate în primul rând din plante de cultură, crescute
special pentru acest scop.
O parte din aceste plante sunt înmulţite şi crescute în spaţii special amenajate,
numite sere. Este cazul plantelor originare din ţări cu climă diferită şi pentru care
sunt necesare condiţii speciale de creştere şi întreţinere, ce pot fi asigurate numai cu
instalaţii specifice.
Alte plante sunt crescute în ţară, chiar în aer liber, iar condiţiile de climă corespund
nevoilor lor. Aceste plante sunt autohtone sau provin din ţări cu climat asemănător
celui din ţara noastră; ele fie se regăsesc în flora spontană, fie au fost înnobilate,
obţinându-se numai prin cultivare, pentru a fi folosite în aranjamente florale.

Din natură trebuie să culegem doar plantele care nu sunt ocrotite prin lege, care
nu sunt pe proprietatea cuiva şi nu cresc într-o rezervaţie.
Flori şi aranjamente florale lecţie demonstrativă 5

Pe lângă flori se folosesc deseori şi alte organe ale plantelor: rădăcinile, frunzele,
tulpina şi fructele.

Pentru ca munca noastră să se desfăşoare cât mai uşor şi estetic, în timp ce lucrăm cu
plantele în vederea realizării aranjamentelor florale, avem nevoie şi de alte materiale,
unele dintre ele produse industrial, cum ar fi vasele şi accesoriile (kenzane, burete,
rafie, folie, hârtie creponată, ramuri, argilă, bibelouri, pietre, foarfeci, bisturie etc.).
Vasele reprezintă suportul care susţine orice tip de aranjament, cu ajutorul lor
fl orile şi materialul vegetal auxiliar continuând să trăiască şi alcătuind împreună
un tot unitar. Accesoriile fi e au valoare ornamentală, fi e joacă un rol secundar în
realizarea compoziţiilor fl orale, ajutându-ne în munca noastră; diferenţierea lor
nu este un lucru esenţial, dar fără ele nu este posibilă realizarea unui aranjament
armonios.

Realizarea aranjamentelor florale este o activitate pe parcursul căreia iau


naştere produse estetice elaborate din florile plantelor ornamentale şi din
alte organe ale plantelor, din materiale ajutătoare produse industrial şi ac-
cesorii.

Rolul florilor şi al aranjamentelor florale


Evenimente Aranjamentele florale sunt folosite pentru a crea o atmosferă plăcută cu ocazia
nunţilor, a Crăciunului, a onomasticilor, cu ocazia evenimentelor majore din
timpul vieţii omului (naşteri, înmormântări).
Mediul Interiorul casei poate fi decorat şi el cu flori. Florile
ambiant din ghiveci, compoziţiile fl orale, vazele cu fl ori,
ornamentele de pe pereţi fac atmosfera căminului
mai plăcută şi casa mai primitoare. Acelaşi lucru
este valabil şi pentru exteriorul casei.
A face cuiva Cadourile şi buchetele frumoase, aranjate şi ambalate
o bucurie cu gust, pot aduce bucurie prietenilor şi rudelor no-
sau a exprima astre; de asemenea, prin intermediul florilor şi aran-
un sentiment jamentelor florale putem exprima şi transmite cele
mai nobile sentimente care caracterizează omul.
6 lecţie demonstrativă Flori şi aranjamente florale

Noţiunile, definiţiile şi informaţiile importante sunt marcate


prin semne grafice speciale, pentru a putea fi identificate cu uşurinţă.
Iar observaţiile şi recomandările de care este bine să ţineţi seama
sunt încadrate într-un chenar special.
Pentru exemplificare vă prezentăm în continuare câteva fragmente din lecţia 7.

Vasele pentru flori


Vasele servesc la aşezarea (susţinerea) materialului vegetal (flori tăiate,
verdeaţă, ramuri, fructe); prin ele materialul vegetal din aranjamentele florale
continuă să trăiască, prelungindu-şi astfel efectul decorativ.

Împreună cu materialul vegetal şi eventualele materiale


decorative, vasele alcătuiesc un tot unitar, de fapt ele împlinesc
aranjamentul floral în totalitatea lui. Nu putem vorbi de
aranjament floral referindu-ne doar la materialul vegetal fără
vas şi nici invers.
Din acest motiv, formele, mărimile şi culorile vaselor trebuie
să fie totdeauna subordonate materialului vegetal aşezat în ele,
să ajute la punerea în valoare a acestuia.
De asemenea, ele nu trebuie să aibă culori stridente sau
Forme de vaze decoraţiuni supradimensionate, deoarece distrag atenţia de la
şi platouri de flori materialul vegetal şi linia generală a compoziţiei florale.
Volumul şi greutatea lor vor fi alese astfel încât să sugereze stabilitate. În
plus, deoarece în ele se aşază cel mai adesea material vegetal viu, trebuie
să fie impermeabile, să nu polueze mediul înconjurător şi să permită
păstrarea unei rezerve suficiente de apă sau de soluţie conservantă.
Vasele pentru flori tăiate poartă denumiri practice diferite, în funcţie
de caracteristicile privitoare la formă, mărime şi materialul din care
sunt construite; astfel, vasele cel mai frecvent întâlnite sunt vazele,
platourile şi coşurile pentru flori. Vaze din ceramică

Vazele şi platourile de flori


Vazele sunt acele vase pentru flori care sunt mai mult
înalte decât late. Platourile de flori se pot considera
vaze scunde cu gura largă. Între aceste două tipuri de
bază există o mulţime de forme intermediare.
Pentru plantele întregi se folosesc ghivecele,
Platou din porţelan jardinierele şi ciubărele; uneori ghivecele pot fi
pentru flori aşezate şi în coşuri. Vaze din sticlă

Vazele, platourile de flori şi coşurile sunt utilizate pentru aşezarea florilor


tăiate, iar ghivecele, jardinierele şi ciubărele (uneori şi coşurile) pentru
aşezarea plantelor întregi.
Vazele şi platourile de flori au diverse forme. Ele pot avea pereţii drepţi, pot fi arcuite,
lărgite în sus sau în jos, voluminoase, cu talpă, cu gât larg sau îngust.
Flori şi aranjamente florale lecţie demonstrativă 7

De asemenea, pot fi utilizate în acest scop şi vasele de uz alimentar: căni, pahare pentru
apă şi vin, urcioare, cupe pentru vin, oale de lut etc.
Materialul din care sunt confecţionate
vazele şi platourile poate fi ceramica
nesmălţuită ori smălţuită, porţelanul,
sticla, metalul, lemnul sau plasticul.
Suporturile mari de flori, cum ar fi
ciubărul din lemn, se folosesc pentru
plantarea plantelor mari (de exemplu
palmierii).
Vase cu burete
Ciubăr din lemn pentru fixarea
materialului vegetal

Ciubăr şi alte suporturi de flori


Vasele mari din azbociment, eternit sau piatră artificială se
potrivesc bine oricărei plante (mai ales mari) şi sunt aşezate în săli
interioare mari, aule sau spaţii în aer liber, fiind utilizate pentru
plantarea florilor de vară sau a arbuştilor pitici.

Vase de flori
Coşurile din azbociment şi eternit
Coşurile sunt utilizate pentru realizarea aranjamentelor florale mari, cu
ocazia aniversărilor unor personalităţi sau artişti, precum şi de sărbători (de
exemplu coşurile de Paşti, Crăciun sau coşurile-cadou). Coşurile dau impresia
de naturaleţe tocmai pentru că şi ele au origine vegetală. Se pot întâlni însă şi
coşuri de dimensiuni mici (coşuleţe), utilizate mai ales cu ocazia sărbătorilor
de 1 şi 8 Martie.

Coşurile pot fi confecţionate din nuiele de salcie, scoarţă de copac, frunze de papură, paie
de secară, în diferite forme, dintre care menţionăm coşul florentin, coşul pentru artişti,
coşul cu toartă pentru ghivece şi coşul tip platou.
Coşul florentin se lărgeşte de jos în sus, arcuit, iar coşurile
pentru teatru au „picioare”, lărgindu-se şi ele tot în partea
superioară. Dimensiunile lor pot fi foarte diferite, în funcţie
de volumul materialului vegetal pe care îl susţin; de exemplu,
coşurile pentru artişti pot avea dimensiuni destul de mari, ele
Coş amplasându-se cel mai adesea direct pe scenă cu ocazia unor
Coş florentin
pentru artişti aniversări sau spectacole ale artiştilor.

Coşurile cu toartă pentru ghivece servesc la aşezarea unuia sau a mai multor
ghivece; coşurile tip platou nu au toartă; dacă în coş se aşază flori tăiate verzi,
acesta fie se va căptuşi pe interior cu folie de polietilenă, fie va servi pentru aşezarea
unui vas impermeabil care să permită păstrarea apei sau a soluţiei conservante
Coş tip platou
necesare materialului vegetal viu.
8 lecţie demonstrativă Flori şi aranjamente florale

Substanţele chimice
Substanţele chimice sunt inflamabile şi toxice, motiv pentru care la folosirea
şi depozitarea lor trebuie respectate cu stricteţe instrucţiunile de folosire.

Printre substanţele chimice enumerăm vopselele, lacurile,


adezivele şi produsele chimice utilizate în tratamentul
florilor.

Vopselele Vopselele şi lacurile se folosesc mai ales de Crăciun, pentru


şi lacurile obţinerea nuanţelor aurii, argintii sau arămii ale materialului
vegetal folosit în aranjamentele florale. Cu ajutorul spray-urilor
pulverizatoare de vopsea se poate sufla vopsea peste fructe
(conuri, nuci) sau obiecte. Aceste vopsele se pot folosi şi în
cazul în care se doreşte ca obiectul respectiv să dea senzaţia că
este vechi. Vopselele pot fi folosite şi la realizarea unor inscripţii
pe materialul auxiliar din cadrul aranjamentelor florale. Sunt
comercializate vopsele care se pot pulveriza pe florile vii, pe
frunze, chiar şi pe lumânări, în scopul de a le schimba sau
reîmprospăta culoarea originală. Spray pulverizator
de vopsea
Mixturi Se utilizează pentru îngrijirea fl orilor şi a întregului
de substanţe material vegetal. În general, substanţele conservante
nutritive, se vând în pungi mici sau în flacoane de plastic. Soluţia trebuie pregătită conform
spray-uri de indicaţiilor de utilizare, apoi se pune în vasul care susţine florile. Soluţiile conservante
curăţat frunze prelungesc vizibil viaţa florilor; ele nu se schimbă zilnic, aşa cum se procedează în cazul
apei, ci doar la 3-4 zile. Spray-urile pentru curăţat frunzele imprimă un luciu fin, dar au
dezavantajul că produc pe frunzele plantelor o peliculă subţire care îngreunează respiraţia.
Despre aceste lucruri am vorbit deja în lecţia 5.

Alte substanţe Cu adeziv lichid se pot fixa florile uscate şi accesoriile pe bazele de coroană sau pe vasele
chimice pentru flori. Parafina şi spray-ul de zăpadă artificială creează impresia de peisaj de iarnă
în compoziţiile de Crăciun.

Trebuie lucrat cu atenţie cu materialele care ar putea produce accidentări.


Sârmele şi acele cu gămălie pot cauza răni prin înţepătură, iar sârmele ruginite
prezintă pericol de infecţie. Marginile ascuţite ale hârtiei pot tăia la mâini, iar
lumânarea aprinsă poate provoca arsuri.

Ustensilele folosite în aranjamentele florale


În aranjamentele florale se folosesc multe ustensile. Cuţitul sau briceagul şi foarfecele sunt
folosite zilnic, în timp ce alte unelte (cum ar fi pistolul de lipit) se folosesc mai rar, numai
pentru realizarea anumitor tipuri de aranjamente. Instrumentele trebuie să fie de calitate
şi să aibă forma potrivită, pentru a se putea lucra uşor şi comod cu ele.

Este interzis lucrul cu unelte stricate, iar uneltele care au vârf şi sunt ascuţite nu trebuie
în nici un caz să fie ţinute în buzunar.
Flori şi aranjamente florale lecţie demonstrativă 9

Cursul este presărat cu întrebări prin care se valorifică deprinderile practice


anterioare şi se orientează învăţarea. Iată astfel de fragmente din lecţia 10, în
care sunt prezentate condiţiile cultivării plantelor ornamentale.

Durata iluminatului
Pe lângă intensitatea luminii pentru plantele care înfloresc, contează şi durata iluminatului.
Durata luminii naturale zilnice depinde de latitudine şi diferă în funcţie de anotimp.
În funcţie de exigenţele faţă de durata de iluminare, plantele floricole pot fi plante de zi
scurtă şi plante de zi lungă.

Reacţia plantei la succesiunea zilelor şi a nopţilor în raport cu durata de


iluminare poartă numele de fotoperiodism.

Plantele de zi scurtă au nevoie de zile lungi pentru a creşte vegetativ şi de zile scurte
(maximum 12 ore de iluminare) pentru a înflori. Ele îşi au originea în zonele calde ale
globului şi în condiţiile din ţara noastră cresc vegetativ vara şi înfloresc toamna, iarna sau
primăvara. Cele mai cunoscute exemple de plante de zi scurtă sunt crizantema, steaua
Crăciunului, kalanchoe, Viola, Zygocactus.
Plantele de zi lungă pot creşte vegetativ în orice condiţii de durată de iluminare (dacă
intensitatea luminoasă este corespunzătoare), dar au nevoie de zile lungi (minimum 12
ore de iluminare) pentru a înflori. Ele provin din zonele temperate ale globului şi în
condiţiile ţării noastre înfloresc vara. Aparţin acestei grupe dalia, gladiola, tuberoza,
crinii, Primula obconica, cârciumăreasa.
Zilele de 21 martie şi 23 septembrie sunt datele la care au loc echinocţiul de primăvară
şi cel de toamnă, atunci când ziua este egală cu noaptea, adică 12 ore este zi şi 12 ore
este noapte. Aceste date marchează trecerea dintre perioada de zi scurtă şi cea de zi
lungă.

Care este diferenţa dintre fotoperiodism şi termoperiodism? Ce implicaţii practice


au aceste fenomene?

Există şi plante indiferente la durata zilei, care pot înflori atât iarna, cât şi vara; această
caracteristică face posibilă cultivarea lor pe tot parcursul anului (de exemplu garoafa de
seră, gerbera, violeta africană).

În sere, durata luminii se reglează fie prin întunecare, atunci când se doreşte scurtarea
zilei, fie prin iluminatul suplimentar (artificial), atunci când se doreşte prelungirea zilei.
Pentru întunecare se utilizează materiale textile de culoare neagră, care se trag pe deasupra
meselor cu plante, ori se acoperă toată suprafaţa serei cu perdele. Nu se foloseşte pentru
întunecare folia neagră, deoarece aceasta duce la supraîncălzirea plantelor.
10 lecţie demonstrativă Flori şi aranjamente florale

Tipurile de pământ şi materiale folosite pentru alcătuirea


amestecurilor de pământ
Cultura pe substraturi inerte (cultura „fără sol”)

Hidrocultură de plante în care substratul de fixare a rădăcinilor


este reprezentat de granule de argilă expandată

Hidroculturile reprezintă varianta cea mai extinsă a culturilor „fără sol”. În toate
variantele de realizare, culturile „fără sol” presupun o dirijare foarte strictă a soluţiei
nutritive, în acord cu specia şi faza de creştere şi dezvoltare în care se află planta; în
serele moderne, această dirijare este asigurată prin intermediul calculatorului, care indică
în orice moment necesarul de elemente nutritive şi concentraţia soluţiei nutritive. Orice
greşeală în pregătirea şi administrarea soluţiei nutritive poate compromite calitatea
înfloririi şi chiar viaţa plantelor. Pregătirea soluţiei nutritive se realizează în bazine
speciale, de unde printr-un sistem de furtune şi duze este administrată individual, la
rădăcina fiecărei plante. Pentru pregătirea soluţiei nutritive se pot folosi îngrăşăminte
cu descompunere rapidă sau lentă, în funcţie de particularităţile creşterii şi dezvoltării
fiecărei specii.

Granule de argilă expandată

Care sunt avantajele hidroculturilor?


Flori şi aranjamente florale lecţie demonstrativă 11

Exerciţiile sunt un instrument util de verificare a gradului


în care v-aţi însuşit cunoştinţele expuse pe parcursul unei lecţii.
Vă puteţi convinge de acest lucru
parcurgând următoarele fragmente din lecţia 13.

Stilul liniar-grafic
A apărut pe la începutul anilor ’60. În acea perioadă, în Europa începea să se răspândească
modul japonez de aranjare a florilor, tip Ikebana, caracterizat printr-un număr
restrâns de elemente şi prin utilizarea conştientă a florilor, fiecare floare, tulpină, frunză
având o anumită semnificaţie. Acest lucru a avut influenţă şi asupra aranjamentelor
florale europene, formând un curent nou. Numele stilului liniar-grafic indică aspectul
aranjamentului, în care sunt evidenţiate linii definite (verticale, orizontale, oblice), mai
mult sau mai puţin sinuoase. Diagonalele se pot înlocui prin orice fel de element spaţial
sau părţi de plante cu forme interesante, de dimensiuni mai mari, speciale.

Esenţa stilului liniar-grafic constă în faptul că fiecare floare trebuie să apară


cu un habitat propriu, exprimând aspiraţia spre diferenţă prin forma, culoarea
şi structura ei. Fiecare element al compoziţiei are un rol particular, de sine
stătător în cadrul compoziţiei, iar spaţiul gol dintre elemente are o importanţă
decisivă în formarea aspectului general. Liniile, nu masa compoziţiei (ca la stilul
decorativ), constituie izvorul senzaţiei estetice.

În acest stil se recomandă utilizarea florilor cu caracter puternic


dominant, cu frunze mari, cu tulpini sau tije de formă deosebită,
care determină, de altfel, linia compoziţiei. Acest tip de compoziţie
trebuie să respecte legea secţiunii de aur pentru a oferi senzaţia
de armonie. Partea cea mai grea a produsului este baza, aflată în
partea inferioară, unde se pot pune frunzele mari, pentru ca şi în
acest fel să se realizeze stabilitatea optică. Tot în partea de jos se
folosesc atât culorile mai închise, cât şi materialele mai grele. La
acest stil panglica este realmente nepotrivită, deoarece ar disturba
caracterul florilor, forma lor deosebită.
Buchet aranjat
pe verticală
În compoziţiile aranjate pe verticală axul principal este alcătuit dintr-un element liniar
marcant, cu o formă deosebită, arcuită ori sinuoasă; de-a lungul axului se aşază florile,
una câte una sau în grupuri mici. În acest stil nu este necesar să se umple spaţiile dintre
elementele principale, acestea având rolul de a contura mai bine forma liniei dominante
din cadrul aranjamentului.

Comparaţi caracteristicile stilului decorativ cu cele ale stilului liniar-grafic.


12 lecţie demonstrativă Flori şi aranjamente florale

Stilul paralel
Pornind din Olanda, la sfârşitul anilor 1960 s-a răspândit un
nou stil de aranjamente florale: stilul paralel. Această tendinţă
stilistică diferă de cele cunoscute până acum prin formă şi prin
tehnica folosită.

Compoziţiile în stil paralel iau naştere prin accentuarea


liniilor determinante (verticale, orizontale sau diagonale)
şi prin întărirea unei linii secundare sau două. Aceasta
se realizează în cele mai multe cazuri prin accentuarea
culorii sau formei materialului vegetal, aşa că nu trebuie
folosite mai multe tipuri de flori. Florile se aşază vertical,
paralele unele cu altele, iar frunzele între flori, în poziţie
mai mult sau mai puţin orizontală, atenuând astfel puţin Buchet în stil paralel
imaginea paralelă care tinde puternic în sus.

Bineînţeles că aceasta nu înseamnă precizie geometrică, dar la construcţia compoziţiei


acest sistem de linii are rolul principal. Nu există treceri; blocurile de forme şi culori
opuse se aşază unul lângă altul, iar liniile verticale trebuie să se ridice direct din stratul
orizontal de acoperire, format din frunze.

Elementele componente, multe, aşezate paralel unele faţă de altele, sugerează linişte,
dar şi monotonie. Elementele verticale neînfrânte de cele orizontale sau invers, cele
orizontale neatenuate de cele verticale pot avea însă un efect neplăcut, neliniştitor; în
schimb, relaţia echilibrată poate fi liniştitoare din punct de vedere vizual.

Precizaţi care sunt caracteristicile de bază ale stilului paralel, în comparaţie cu


cele ale stilului liniar-decorativ.

Compoziţia trebuie să aibă trei diviziuni: linia principală – cea


mai viguroasă (conform secţiunii de aur, 8 unităţi), contralinia
(linia secundară) (5 unităţi) şi linia terţiară, cea mai slabă (3
unităţi). Acestea se pot obţine prin vigoarea, forma de caracter sau
culoarea florilor. Se pot folosi aici flori cu tulpini drepte, precum
cala, gladiola, liatris ori tuberoza.

În loc de linie secundară se poate utiliza la alegere orice altă formă:


sferă, cub, cerc etc.
Aranjament floral
realizat în stil paralel

Elementele componente ale aranjamentelor realizate în stilul paralel sunt


utilizate nu numai în forma lor naturală, ci şi în forme impuse prin prelucrare
(îndoire, frângere, curbare ori spiralare cu ajutorul sârmelor).
Flori şi aranjamente florale lecţie demonstrativă 13

Pentru a se asigura formarea deprinderilor optime,


aspectele teoretice au fost completate cu teme practice.
Iată asemenea exemple din lecţiile 7 şi 15.

Materialele decorative
Materialele decorative sporesc efectul decorativ al aranjamentelor florale, scoţând
în evidenţă ideea pentru care au fost gândite. Calitatea şi cantitatea lor trebuie să
fie în concordanţă cu caracterul şi dimensiunea compoziţiei.

Executarea unei funde

1. Desfăşuraţi câţiva metri de panglică de pe rolă. Cu mâna dreaptă faceţi laţuri


din panglică. Prindeţi mijlocul laţului cu degetul gros şi arătătorul mâinii
stângi.

2. Lângă laţul existent modelaţi şi laţurile ulterioare. Cu degetul gros şi


arătătorul mâinii stângi prindeţi mijlocul laţului. După ce aţi modelat toate
laţurile de care aveţi nevoie (cu cât aveţi mai multe laţuri, cu atât panglica
decorativă va fi mai mare), tăiaţi panglica de pe rolă.

3. Înfigeţi o sârmă lungă în mijlocul panglicii decorative. Trageţi sârma în aşa


fel încât panglica decorativă să o acopere complet, iar apoi înfăşuraţi sârma
în mijlocul panglicii decorative astfel ca laţurile să nu se desfacă. Această
sârmă este utilizată şi pentru fixarea panglicii decorative pe coroane. Puteţi
şi să tăiaţi sârma şi să lipiţi panglica decorativă în locul ales.
14 lecţie demonstrativă Flori şi aranjamente florale

Legarea buchetului, ataşarea accesoriilor


Când buchetul este terminat, va fi legat în punctul cel mai îngust, cât se poate
de strâns, folosind pentru aceasta material plastic sau material natural.
Apoi capetele tulpinilor se taie oblic, la aceeaşi dimensiune. Un buchet bine legat
are tulpinile egale, tăiate oblic şi poate sta în poziţie verticală.
Dacă buchetul este făcut pentru o anumită ocazie, atunci se utilizează panglică
textilă, hârtie de ambalaj sau accesorii care se potrivesc cu tonul cromatic de bază
al buchetului.

Ambalarea buchetului
La ambalarea buchetului, este necesar să se ţină cont de câteva principii:
Prin ambalare buchetul nu trebuie să piardă din formă şi din apariţia lui estetică;
ambalajul se va corela întotdeauna cu dimensiunile şi forma buchetului.
Nu trebuie lăsate spaţii goale prin ambalare, dar nici nu trebuie înghesuit buchetul
în ambalaj. Partea de închidere a ambalajului trebuie să ajungă la baza buchetului
rotund şi în spatele buchetului frontal.
Capătul hârtiei de mătase sau al celofanului folosit ca ambalaj va fi prins cu ac
cu gămălie, bandă transparentă de lipit sau cu capse.
Vara nu este necesară ambalarea şi închiderea completă a materialului de ambalat,
pentru ca floarea să nu fie sufocată.
Iarna, pe lângă ambalajul propriu-zis, este nevoie şi de un ambalaj protector
împotriva frigului, aşa că buchetul trebuie să fie ambalat şi într-o hârtie de
mătase.
Frumuseţea buchetului se poate accentua cu o panglică, cu o felicitare sau cu o
emblemă decorativă a firmei, puse pe ambalaj. Panglica decorativă va fi prinsă
întotdeauna în locul legării buchetului, iar dimensiunile acesteia se vor potrivi
cu buchetul.
În cazul în care floarea nu este ambalată într-un material transparent, atunci buchetul
se oferă numai după ce în prealabil se desface ambalajul. În cazul celofanului
transparent, desfacerea ambalajului este datoria persoanei care a primit cadoul.

Pe baza celor descrise, încercaţi singur acasă să legaţi buchete frontale


sau rotunde.

Exersaţi şi nu renunţaţi dacă la început veţi simţi un cârcel în degete. Aceste manifestări
neplăcute vor trece după puţin exerciţiu. Dacă vă obosesc mâinile, faceţi puţină gimnastică,
după care continuaţi cu forţe proaspete. Asamblarea şi legarea buchetelor este cel mai
greu de deprins, aşa că nu trebuie să vă necăjiţi dacă nu reuşiţi foarte repede să realizaţi
produsele dorite. La ambalarea decorativă încercaţi să folosiţi mai multe tipuri de materiale
de ambalaj, fiindcă fiecare are alte proprietăţi şi se lucrează diferit cu ele.
Flori şi aranjamente florale lecţie demonstrativă 15

Cursul oferă numeroase modele şi sugestii de realizare a diferitelor tipuri


de aranjamente florale. Fiecare tip de aranjament este descris şi însoţit
de imagini corespunzătoare, dar şi de sugestii pentru realizarea acestora.
Am ales spre exemplificare câteva fragmente din lecţiile 21 şi 23.

ARANJAMENTE FLORALE PENTRU NUNŢI

Principalele tipuri de buchete de mireasă


Buchetul triunghiular
Caracteristicile principale ale structurii sunt liniile ce se îndreaptă în sus,
la dreapta şi la stânga, pornind din mijloc, din centrul de greutate. Centrul
de greutate este confecţionat din flori de dimensiuni mai mari şi în culori
mai puternice. Sugestivitatea buchetului se intensifică dacă florile au
caracter dominant şi forme diferite sau culori ce se armonizează. Puteţi da
un caracter deosebit buchetului prin armonia culorilor alăturate sau prin
contrastul culorilor deschise şi închise. Se potriveşte mai ales la o rochie
cu croială dreaptă, modernă.

Buchet triunghiular
Buchete cu linie modernă
Sunt buchete caracteristice pentru stilurile noi, realizate mai ales din
flori cu caracter dominant; în stilul liniar-grafic, de exemplu, dintr-
un centru accentuat al buchetului pornesc câteva linii de mişcare.
Stabilitatea buchetului se poate rezolva cu o manşetă din diferite
frunze. Principalele linii de mişcare se vor orienta după liniile rochiei
de mireasă. La acest tip de buchet nu se foloseşte panglică. Se
recomandă mireselor care poartă rochii moderne, cu linie simplă.

Aranjamentele pentru decorarea mediului Buchet


cu linie modernă
ambiant
16 lecţie demonstrativă Flori şi aranjamente florale

ARANJAMENTE FLORALE PENTRU SĂRBĂTORILE


ANUALE
Decoraţiunile cele mai frecvente
Decoraţiuni de Paşti pentru masă
Se pot realiza atât în vase joase (platouri), cât şi în coşuri
mici, din flori tăiate fixate sau din plante de ghiveci
asociate care simbolizează primăvara şi atmosfera pascală.
Amplasarea se poate face atât pe masă, cât şi pe diferite
obiecte de mobilier sau în faţa unui fundal. Decoraţiunile
care se vor amplasa pe masă se vor realiza pe orizontală, Aranjament
în timp ce decoraţiunile aşezate pe mobilier sau în faţa unui pentru mobilier
fundal pot fi realizate şi pe înălţime.
Aranjament Prezenţa lumânărilor albe şi a altor accesorii specifice pentru această sărbătoare
pentru masă (ouă vopsite şi încondeiate, iepuraşi, puişori sau miei din diferite materiale, îngeraşi)
sporesc efectul atmosferei pascale.

Decoraţiuni de Paşti pentru vază


Se realizează uşor prin dispunerea liberă, degajată a florilor sau
ramurilor înflorite în această perioadă; aşezaţi într-o vază câteva
ramuri tăiate, înmugurite sau înflorite, pe care agăţaţi câteva ouă
vopsite sau încondeiate, eventual completându-le şi cu câteva fire
de flori tăiate.

Decoraţiune de Paşti
pentru vază

Platou cu flori de Paşti

Aranjament pentru vază

Coroane de Paşti
Forma lor imită un cuib, alcătuindu-se din nuiele şi umplându-
se cu decoraţiuni şi flori ale sărbătorii de Paşti. Baza se poate
realiza din glădiţă (Gleditsia triacanthos) sau din alte nuiele
elastice, golaşe sau înmugurite, care închipuie coroana de
spini care a fost aşezată pe capul Mântuitorului în timpul
răstignirii.

Decoraţiuni de Paşti pentru perete Coroană de Paşti

Materialul vegetal reprezentat de flori cu înflorire de primăvară va fi fixat


pe o suprafaţă de rogojină în formă de coş sau de ouă şi se agaţă pe perete.
De asemenea, forma de cuib se poate realiza şi din ramuri cu frunze verzi
de merişor, laur, Euonymus. Acest tip de ornament se poate realiza şi din
flori de mătase de bun gust, pentru o întreţinere mai uşoară.
Aranjament suspendat
Flori şi aranjamente florale lecţie demonstrativă 17

Pentru sistematizarea informaţiilor prezentate, vă sunt de ajutor


întrebările de autoevaluare, dar şi secţiunea de recapitulare.
Iată asemenea exemple din lecţia 25.

Întrebări de autoevaluare
1. Cum sunt influenţate aranjamentele florale de dimensiunea şi forma mesei?
2. Cum se aplică legile culorilor şi ale formei la aranjamentele florale pentru masă?
3. Din ce tip de aranjament floral au evoluat coroanele?
4. Care sunt regulile privitoare la decorarea lumânării de botez?
5. Ce condiţii trebuie să îndeplinească materialul vegetal folosit pentru realizarea
aranjamentelor florale pentru masă?
6. Care sunt regulile privitoare la ambalarea plantelor de ghiveci?

RECAPITULAREA LECŢIEI 25

ARANJAMENTE FLORALE
OCAZIONALE

DECORAŢIUNI PENTRU MESE


Tipuri de produse flori tăiate fixate în platou de flori, vază sau coş;
utilizate ca aranja- plante de ghiveci decorative prin frunze şi flori aşezate
mente florale în vase smălţuite;
pentru masă ghirlande;
bucheţel format din câteva fire de floare pus lângă
tacâmuri;
inel de şerveţel;
coroană decorativă.

Criterii de aranjamentele florale şi accesoriile folosite trebuie să


realizare şi aşezare fie în acord cu specificul sărbătorii, iar materialul vegetal
a aranjamentelor să corespundă evenimentului şi gustului mesenilor;
florale pentru masă numărul de aranjamente florale şi mărimea lor trebuie
să fie proporţionale cu forma şi mărimea mesei;
aranjamentele florale pentru masă nu trebuie să îi deranjeze
pe meseni (în conversaţie, la masă);
materialul vegetal utilizat în realizarea aranjamentelor
florale pentru masă nu trebuie să murdărească faţa de masă
şi obiectele aşezate pe ea;
florile utilizate nu trebuie să aibă un miros neplăcut sau un
parfum prea intens.
18 lecţie demonstrativă Flori şi aranjamente florale

Pentru a vă familiariza cu noţiunile şi termenii specifici din domeniu,


unele lecţii conţin un dicţionar de specialitate.
Am ales pentru exemplificare dicţionarul corespunzător lecţiei 22.

Dicţionar de specialitate pentru lecţia 22


alcicorne – asemănător coarnelor de cerb sau elan
alternifolius – cu dispoziţie alternă a frunzelor
arboricola – cu portul asemenea unui arbore
bicolor – cu frunzele bicolore
bifurcatum – bifurcat, ca furculiţa
canariensis – din insulele Canare
compacta – compact, îndesat
densiflorus – cu flori dense
diffusus – răspândit, împrăştiat, întins
elastica – cu frunzele elastice, pieloase
elephantipes – picior de elefant
exaltata – cu creştere înaltă
excelsa – înaltă, proeminentă, remarcabilă
exotica – specială, deosebită
falcatus – în formă de seceră
gracilis – zvelt, decorativ
habitus – portul plantei, tipul de creştere
humilis – de statură mică, scund
lyrata – în formă de liră
maculata – pătată
marginata – cu margini pătate, dungate
modestum – fără pretenţii, modest
picta – pătat, cu pete
pumila – scund
recurvata – recurbată
rhombifolia – în formă de romb
scandens – agăţătoare
setaceus – cu peri aspri
tenerum – fin, fragil
terminalis – terminal
trifasciata – cu trei dungi, ca panglica
turions – tulpini subterane specifice plantelor de Cordyline
Flori şi aranjamente florale lecţie demonstrativă 19

Toate lecţiile sunt însoţite de o temă pentru acasă, care are rolul de a vă
verifica cunoştinţele însuşite. Aceasta va fi trimisă profesorului personal,
pe un formular special, aflat în caietele de curs. Vă prezentăm în continuare tema
lecţiei 29 şi formularul corespunzător acesteia.

TEMA PENTRU ACASĂ 29

Notaţi literele corespunzătoare răspunsurilor corecte în dreptul cifrelor date.

1. Care este cea mai potrivită orientare a încăperilor de mai jos?


1. bucătărie
A. est
2. cameră de zi
B. est sau vest
3. dormitor
C. vest, sud-est, sud-vest
4. cămară
D. nord
Răspunsuri: 1 ________, 2 ________, 3 _________, 4 ________

2. În care dintre încăperi se potrivesc plantele şi combinaţiile de plante de mai jos? (Se
pot marca mai multe răspunsuri)
1. plantă condimentară cultivată în
ghiveci A. antreu
2. aranjament floral realizat din flori B. cameră de zi
tăiate C. sufragerie
3. specii anuale de grădină D. bucătărie
4. plante care au nevoie de căldură şi E. baie
umiditate atmosferică ridicată
F. balcon
5. decoraţiune din flori uscate
Răspunsuri: 1 _______, 2 _______, 3 ________, 4 _______, 5 _______

3. Subliniaţi plantele care nu sunt potrivite în camera copiilor:


plante de dimensiuni mici, plante cu caracter instructiv, decoraţiuni din flori uscate pentru
perete, plante otrăvitoare, plante cu ţepi sau frunzele ascuţite, plante de dimensiuni mari,
platou cu asocieri de plante decorative prin frunze, decoraţiuni cu flori artificiale, plantă
cu flori în ghiveci smălţuit, decoraţiune de vază cu buchet

4. Unde aţi amplasa plantele şi combinaţiile de plante de mai jos? (Puteţi indica mai
multe răspunsuri)
1. plantă cu flori cultivată în ghivece mici A. în colţ
2. plantă de ghiveci decorativă prin frunze B. pe etajere pentru flori
3. plante căţărătoare, curgătoare C. în coş de perete
4. aranjament floral realizat din flori tăiate D. pe marginea mobilei
(dulap, raft)
5. plantă solitară (în hârdău) E. pe mijlocul mesei
Răspunsuri: 1 _______, 2 _______, 3 ________, 4 _______, 5 _______
20 lecţie demonstrativă Flori şi aranjamente florale

Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă


se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs.
În speran]a că materialul prezentat
v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru,

vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR,


înscriindu-vă la cursul de „Flori şi aranjamente florale”!

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro