Sunteți pe pagina 1din 2

Tematica licenta

COMERT INTERNATIONAL; POLITICI COMERCIALE


Conf. dr. Dobre Claudia

1. Aspecte specifice ale protecţionismului comercial contemporan


2. Analiza principalelor fundamente teoretice ce stau la baza comerţului
internaţional
3. Teoriile clasice care stau la baza analizei comerţului internaţional
1. Evoluţia comerţului internaţional după cel de-al doilea război mondial
2. Comerţul internaţional de la origini şi până la ce-l de-al doilea razboi mondial
3. Comerţul internaţionl şi criza mondială
4. Comerţul internaţional – aspecte privind anul 2009
5. Comerţul exterior al României
6. Comerţul exterior al SUA
7. Comerţul exterior al Germaniei
8. Comerţul exterior al Chinei
9. Comerţul exterior al ………..
4. Avantajul comparativ versus avantajul competitiv
5. Avantaje şi dezavantaje competitive ale României în contextul integrării în UE
6. Capacitatea României de a se adapta la exigenţele pieţei comunitare
7. Particularităţile comerţului internaţional cu servicii
8. Implicaţiile creării OMC asupra evoluţiei comerţului internaţional
9. Influenţele Rundei Doha asupra viitorului relaţiilor comerciale multilaterale
10. Mecanismul OMC de reglementare a diferendelor - avantaje şi limite
11. OMC şi dezvoltarea durabilă
12. Principalele provocări cu care se confruntă OMC în prezent
13. Regionalism versus multilateralism, în noul context internaţional
14. Caracteristicile evoluţiei comerţului UE în varianta cu 27 de membri
10. Regimurile comerciale suspensive practicate pe plan intern sau internaţional
11. Analiza politicilor comerciale ale unor ţări sau grupări integraţioniste
12. Implicaţii ale procedurilor anti-dumping
13. Dumping şi antidumping la nivel mondial
14. Triada SUA – UE – Japonia şi implicaţiile asupra comerţului internaţional
15. China – un nou pol de putere la nivel mondial
16. Magazinele virtuale la nivel global– avantaje şi dezavantaje
17. Politica vamală a Uniunii Europene
18. Politica vamală a României după integrarea în Uniunea Europeană
19. Taxele vamale în România
20. Taxele vamale la nivel comunitar
21. Măsuri de promovare a exporturilor româneşti
22. Măsuri de stimulare a exporturilor româneşti
23. Rolul statului în promovarea şi stimularea comerţului exterior
24. Barierele comerciale care împiedica derularea schimburilor comerciale la nivel
internaţional
25. Sistemul Generalizat de preferinţe vamale nereciproce şi nediscriminatorii
26. Implicaţiile sistemului comercial multilateral asupra mediului de afaceri
27. Experienţa ţărilor în curs de dezvoltare privind liberalizarea comerţului
28. Consideraţii privind stadiul actual al comerţului cu bunuri
29. Implicaţiile întăririi protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală
30. Regândirea sistemului comercial multilateral
31. Rolul Chinei în comerţul mondial actual
32. Reconfigurarea puterilor comerciale în viitorul apropiat
33. Implicaţiile crizelor mondiale asupra comerţului comunitar
34. Implicaţiile crizei mondiale asupra comerţului exterior al României
35. Relaţiile comerciale dintre România şi Uniunea Europeană
36. Evoluţia comerţului internaţional cu servicii în anul 2009
37. Evoluţia comerţului internaţional cu bunuri în anul 2009
38. Comerţul internaţional cu produse petroliere
39. Formalităţile vamale – o barieră în calea schimburile comerciale internaţionale?
40. TARIC – sistemul vamal românesc