UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Facultatea

DIN BUCURE~TI

Numarul legitimatiei de banc11 Numele

.

_

CHESTIONAR DE CONCURS
DISCIPLlNA: VARIANTA Fizicii F

Prenumele tatalui Prenumele _

F

1. La capetele unui fir conductor se aplica 0 tensiune de 12 v. In timp de 1 minut prin acest fir trece 0 sarcina electrica de 72 C. Rezistenta electrica a firului este: (5 pet.) a) 12 Q; b) 16 Q; c) 10 Q; d) 8 Q; e) 14 Q; f) 15,5 Q. 2. Un fir de cupru (coeficientul termic al rezistivitatii

a = 4 .10-3 grad-I)

are rezistenta

Ra

= I 0 Q la

temperatura de 0 °C. Neglijand dilatarea firului, rezistenta acestuia la temperatura de 100°C este: (5 pet.) a) 8 Q; b) 14 Q; c) 50 Q; d) 6 Q; e) 4 Q; f) 12 Q. 3. Un acumulator cu t.e.m. E = 12 V are intensitatea curentului de scurtcircuit 1" = 40 A. Legand la bomele acumulatorului un rezistor, tensiunea la bomele sale devine V = II V. Valoarea rezistentei rezistoruJui este: (5 pet.) a) 4,5 Q; b) 3,5 Q; c) 3,3 Q; d) 4 Q; e) 2,5 Q; f) 3 Q. 4. Doua surse identice de curent continuu avand fiecare t.e.m. de 12 V ~i rezistenta intema de 0,4 Q sunt legate in paralella bomele unui rezistor cu rezistenta de 5,8 Q. Puterea disipata pe rezistor este: (5 pct.) a) 12,6 W; b) 18,4'W; c) 23,2 W; d) 12 W; e) 5,8 W; f) 45,2 W. 5. Legea lui Ohm pentru 0 portiune de circuit care nu contine generatoare electrice, scrisa cu notatiiJe din manualele de fizica, este: (5 pet.) . d) I = VR . e) V = f) P = VI . a) I = E ; b) I = V . c) I = ~ r ' R ' R+r' , R' 6. in cazul transferului maxim de putere, randamentul unui circuit de curent continuu format dintr-un generator cu t.e.m. E, rezistenta interna r ~i un rezistor cu rezistenta R este: (5 pet.) 2R a) 75%; b) 95%; c) 50%; d) --; R+r
RE2

l.

e) 25%; f) (R+r)

2 •

7. Un corp se deplaseaza rectiliniu uniform pe 0 suprafata orizontala pe distanta de 10 m, sub actiunea unei forte orizontale de ION. Lucrul mecanic al fortei de free are este: (5 pet.) a) -1 J; b) 1 J; c) -100 J; d) 100 J; e) -IOJ; f) 101. 8. Un corp este aruncat vertical in sus cu viteza initiala
va

= 15 m/s. Considerand acceleratia gravitationaJa

g = I 0 m/s2, timpul dupa care corpul revine pe sol este: (5 pet.) a) 2,5 s; b) 1,5 s; c) 1s; d) 3 s ; e) 3,5 s ; f) 2 s .
F-F

8 kJ.'c) L-R.106 Pa ~i temperatura de 280K sufera 0 transformare izocora la sfar~itul careia temperatura devine 250K. d) 3/2. t) 0. Utilizand notatiile din manualele de fizica. e) 100 kmlh.5 MPa. d) m/s.constanta universala a gazelor perfecte ~i presiune constanta este: (5 pct.571. este: (5 pct. la celalalt capat unul de masa m2• Sistemul se mi~ca uniform. La un capat al firului este legat un corp de mas a m] = 3 kg.) . Peste un scripete fix ideal este trecut un fir de masa neglijabila. 0 cantitate de gaz ideal parcurge un ciclu format dintr-o transformare izocora in care presiunea cre~te de 8 ori. b) cantitatea de substanta. f) caldura specifica. b) 6 kg. e) m·s. c) m·s·l.I. f) (r+1)R. mv m vb) mgh.9. In cursul unui ciclu lucrul mecanic produs este L = 0.) a) 0. Un gaz ideal se destinde adiabatic. expresia energiei cinetice este: (5 pct. d) 5/14. f) 0. r- exponentul adiabatic. c) ]. Firul trece printr-un man~on fix care exercita asupra sa 0 forta de frecare constanta egala cu 32N. Viteza autoturismului in momentul inceperii franarii este: km/h.) a) 3/5. e) 0. d) 6. viteza sa este egala cu 40fj (5 pct.5 kg. b) 6 MPa. e) 6. d) 20m/s.5 kJ.2 kJ. 17. 12. b) 5/3. a) 2. F-F .5.) a) 0. 14. e) caldura molara. r-1 e) (r-1)R. La finalul procesului volumul gazului este de 8 on mai mare ~i presiunea este de 32 de ori mai mica. c) 5/16. f) 2. f) 4/15. Dupa ce a parcurs un sfert din distanta pana la oprire.2 kg. c) -2-. 0 cantitate de gaz ideal aflata la presiunea de 8. f) m·s2• 13. c) 25 m/s. Se cunoa~te g = 10 m/s2 • Masa m2 este: (5 pct. J k xd) -2-.5 kg.) a) temperatura. 15.3 kJ.L cu aceea~i unitate de masura ca: (5 pet. c) 0. 0 ma~ina termica ideala functioneaza dupa un ciclu Carnot. Caldura se masoara in S.) a) s/m.) a) 50 kmlh. Exponentul adiabatic este: (5 pct. J k ve) mv .8%.75. d) 0. 16. b) _r_R . d) capacitatea calorica. Valoarea absoluta a caldurii cedate sursei reci intr-un ciclu este: (5 pct.5 MPa. Unitatea de masura a acceleratiei in S. temperatura sursei reci fiind 300K tar cea a sursei calde cu 200K mai mare. caldura molara la r-1 r+1 d) ~. b) m/s2. 0 destindere adiabatica ~i 0 comprimare izobara. b) 60fj km/h.2 kg. d) 0. c) 5.5 MPa. e) 7/5. b) 3/16.) a) 3 kg. Randamentul ciclului este: (5 pct. Un autoturism incepe sa franeze cu acceleratie constanta.) a) 7 MPa.) a) rR.6 kJ. f) -2-' 2 J 11. Presiunea finala este: (5 pct. f) 80 km/h. 10. e) 43.2 kJ.] kJ. e) 7. 18. c) energia cinetica.4. f) 5 MPa. Exponentul adiabatic este r = 1. b) 0. Cunoscfmd R . c) 5.