UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Facultatea

DIN BUCURE~TI

Numarul legitimatiei de banc11 Numele

.

_

CHESTIONAR DE CONCURS
DISCIPLlNA: VARIANTA Fizicii F

Prenumele tatalui Prenumele _

F

1. La capetele unui fir conductor se aplica 0 tensiune de 12 v. In timp de 1 minut prin acest fir trece 0 sarcina electrica de 72 C. Rezistenta electrica a firului este: (5 pet.) a) 12 Q; b) 16 Q; c) 10 Q; d) 8 Q; e) 14 Q; f) 15,5 Q. 2. Un fir de cupru (coeficientul termic al rezistivitatii

a = 4 .10-3 grad-I)

are rezistenta

Ra

= I 0 Q la

temperatura de 0 °C. Neglijand dilatarea firului, rezistenta acestuia la temperatura de 100°C este: (5 pet.) a) 8 Q; b) 14 Q; c) 50 Q; d) 6 Q; e) 4 Q; f) 12 Q. 3. Un acumulator cu t.e.m. E = 12 V are intensitatea curentului de scurtcircuit 1" = 40 A. Legand la bomele acumulatorului un rezistor, tensiunea la bomele sale devine V = II V. Valoarea rezistentei rezistoruJui este: (5 pet.) a) 4,5 Q; b) 3,5 Q; c) 3,3 Q; d) 4 Q; e) 2,5 Q; f) 3 Q. 4. Doua surse identice de curent continuu avand fiecare t.e.m. de 12 V ~i rezistenta intema de 0,4 Q sunt legate in paralella bomele unui rezistor cu rezistenta de 5,8 Q. Puterea disipata pe rezistor este: (5 pct.) a) 12,6 W; b) 18,4'W; c) 23,2 W; d) 12 W; e) 5,8 W; f) 45,2 W. 5. Legea lui Ohm pentru 0 portiune de circuit care nu contine generatoare electrice, scrisa cu notatiiJe din manualele de fizica, este: (5 pet.) . d) I = VR . e) V = f) P = VI . a) I = E ; b) I = V . c) I = ~ r ' R ' R+r' , R' 6. in cazul transferului maxim de putere, randamentul unui circuit de curent continuu format dintr-un generator cu t.e.m. E, rezistenta interna r ~i un rezistor cu rezistenta R este: (5 pet.) 2R a) 75%; b) 95%; c) 50%; d) --; R+r
RE2

l.

e) 25%; f) (R+r)

2 •

7. Un corp se deplaseaza rectiliniu uniform pe 0 suprafata orizontala pe distanta de 10 m, sub actiunea unei forte orizontale de ION. Lucrul mecanic al fortei de free are este: (5 pet.) a) -1 J; b) 1 J; c) -100 J; d) 100 J; e) -IOJ; f) 101. 8. Un corp este aruncat vertical in sus cu viteza initiala
va

= 15 m/s. Considerand acceleratia gravitationaJa

g = I 0 m/s2, timpul dupa care corpul revine pe sol este: (5 pet.) a) 2,5 s; b) 1,5 s; c) 1s; d) 3 s ; e) 3,5 s ; f) 2 s .
F-F

d) 0. r- exponentul adiabatic.) a) 0. d) 5/14. Unitatea de masura a acceleratiei in S. b) 60fj km/h.I. temperatura sursei reci fiind 300K tar cea a sursei calde cu 200K mai mare. c) 5. viteza sa este egala cu 40fj (5 pct. c) 0.106 Pa ~i temperatura de 280K sufera 0 transformare izocora la sfar~itul careia temperatura devine 250K. In cursul unui ciclu lucrul mecanic produs este L = 0. e) m·s.6 kJ. 15. Exponentul adiabatic este: (5 pct. b) cantitatea de substanta. f) 0. J k xd) -2-. c) -2-.5 MPa. f) 5 MPa.) a) temperatura. Cunoscfmd R . e) 100 kmlh.5 kg.75. a) 2. 12.5 kJ.) a) rR. c) 5/16.2 kJ.'c) L-R. Presiunea finala este: (5 pct. b) m/s2. c) m·s·l.8%. e) 0. b) 6 kg.2 kJ. b) 5/3. d) 6. Se cunoa~te g = 10 m/s2 • Masa m2 este: (5 pct. este: (5 pct.571. r-1 e) (r-1)R.) a) 3/5. 14. e) 43. e) 7/5.) . F-F . c) 5. t) 0.5. 0 ma~ina termica ideala functioneaza dupa un ciclu Carnot.3 kJ. Randamentul ciclului este: (5 pct.5 MPa. f) caldura specifica. La finalul procesului volumul gazului este de 8 on mai mare ~i presiunea este de 32 de ori mai mica. e) 6. Peste un scripete fix ideal este trecut un fir de masa neglijabila. Un gaz ideal se destinde adiabatic. Firul trece printr-un man~on fix care exercita asupra sa 0 forta de frecare constanta egala cu 32N. Un autoturism incepe sa franeze cu acceleratie constanta. Viteza autoturismului in momentul inceperii franarii este: km/h.) a) 3 kg. 0 cantitate de gaz ideal parcurge un ciclu format dintr-o transformare izocora in care presiunea cre~te de 8 ori. Caldura se masoara in S. la celalalt capat unul de masa m2• Sistemul se mi~ca uniform.4. b) 3/16.5 MPa. d) capacitatea calorica.) a) 7 MPa. Dupa ce a parcurs un sfert din distanta pana la oprire. 17. b) 6 MPa.2 kg. f) 4/15.5 kg. 18.) a) s/m. Exponentul adiabatic este r = 1. Valoarea absoluta a caldurii cedate sursei reci intr-un ciclu este: (5 pct. f) 80 km/h. d) 0. 0 cantitate de gaz ideal aflata la presiunea de 8.L cu aceea~i unitate de masura ca: (5 pet. 16. La un capat al firului este legat un corp de mas a m] = 3 kg.8 kJ. b) 0. Utilizand notatiile din manualele de fizica. d) 3/2. d) m/s. d) 20m/s. b) _r_R . c) ]. 10.) a) 50 kmlh. f) (r+1)R. caldura molara la r-1 r+1 d) ~. c) energia cinetica.9. e) caldura molara. c) 25 m/s. mv m vb) mgh. e) 7. expresia energiei cinetice este: (5 pct. f) 2.2 kg. J k ve) mv .] kJ. f) -2-' 2 J 11.constanta universala a gazelor perfecte ~i presiune constanta este: (5 pct.) a) 0. 0 destindere adiabatica ~i 0 comprimare izobara. f) m·s2• 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful