P. 1
Valorificare a Diversitatii Culturale

Valorificare a Diversitatii Culturale

|Views: 3,675|Likes:
Published by cric_cris

More info:

Published by: cric_cris on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2015

pdf

text

original

Master ATDR Modul 17- Cercetare-Proiectare

MODALITATI DE VALORIFICARE A DIVERSITATII CULTURALE IN AREALELE SLAB DEZVOLTATE

Baco Raluca Pavelescu Cristina

1|Page

INTRODUCERE Argument Metoda de studiu si detalierea surselor de informatie Prezentarea conţinutului lucrarii Dicţionar de termeni utilizaţi pe parcursul lucrarii

CAPITOLUL 1 1.1. Conceptul de diversitate culturala (definitii, interpretari, evolutie) 1.2. Context: 1.2.1.Abordare la nivel global, european (tratate, documente, indicatori) 1.2.2.Dimensiunea politicilor culturale in Romania Organizatii, asociatii, autoritati in Romania care trateaza diversitatea culturala

1.3.Prezentarea problemei Cauze (factori geografici, istorici, politici, economici) Efecte – Tipuri de relatii in zonele cu diversitate culturala si probleme specifice Scenariu IF NOT 1.4.Rolul politicilor culturale, respectiv a diversitatii culturale in procesul de dezvoltare si revitalizare la nivel national, regional, local

CAPITOLUL 2 Diversitatea culturala in areale slab dezvoltate 2.1 Tipuri de areale slab dezvoltate

2|Page

2.2 Importanţa diversităţii culturale în dezvoltarea economică şi socială şi în menţinerea identităţii locale 2.3 Modalităţi de dezvoltare în zone cu resurse limitate CAPITOLUL 3 Modalitati de aplicare a politicilor culturale privind diversitatea culturala 3.1. Studii de caz in Europa PROIECT: LIVING HERITAGE, : MACEDONIA, REGIUNEA DOLNA REKA PROIECT: HERITOUR,GRECIA, REGIUNEA SERRES
PROIECT: FAIR CULTURE?, MINISTERUL EDUCATIEI, FINLANDA, 2007

PROIECT: PEISAJ CULTURAL - PROTEJAREA PEISAJELOR ISTORICE CULTURALE ÎN VEDEREA ÎNTĂRIRII IDENTITĂŢILOR REGIONALE ŞI A ECONOMIILOR LOCALE, PROGRAMUL INTERREG IIIB CADSES, 2004 - 2009 Tipuri de zone, regiuni de diversitate etno culturala in Romania • Regiuni de diversitate etnoculturala in Romania Analiza comparativa cu alte regiuni ale Romaniei cu alte regiuni din Europa (influente, tipuri de organizare, tipuri de cultura, relatii, istoric, elemente care au adus influente) • Microregiunile, ariile culturale

CAPITOLUL 4 4.1. Identificarea zonelor cu diversitate culturală in România 4.2. Tipuri de abordări – Analiză comparativă Transilvania – Dobrogea

CAPITOLUL 5 Finanţarea intervenţiilor • • • Rolul organizaţiilor nonprofit. exemple Parteneriatul public-privat. Conceptul de societate participativă
3|Page

Introducere Dimensiunile fenomenului cultural Cuvinte cheie : dimensiune teritoriala, politica, economica si sociala Cultura apare în contextul european undeva la intersecţia dintre sfera politică şi cea economic – socială. Cultura este o componentă a sistemului social, determină toate celelalte componente (economică, demografică, politică, psiho-socială etc.) şi este determinată la rândul său de acestea. Spre deosebire de celelalte sectoare ale economiei, contribuie nu numai la „buna stare” a societaţii în general, ci şi la fenomenul de integrare socială, educaţie, încredere şi spirit de apartanenţa la o comunitate istorică. Devine astfel un instrument puternic de comunicare a valorilor şi de promovare a obiectivelor interesului public.

Dimensiunea politică a culturii Aşadar „Cultura” îndeplineşte o sumă de funcţii politice şi sociale, acestea fiind adesea folosite ca argumente pentru politicile culturale la nivel naţional şi care treptat au căpătat relevanţă într-o lume globalizată şi multiculturală. În adevăr este un „ambasador” şi un promotor al valorilor europene, al stilurilor de viaţă şi liantul în dialogul intercultural internaţional.

Dimensiunea economică a culturii Cultura a fost permanent constrânsă şi ameninţată de eficienţa economică. Discuţiile referitoare la această temă sunt îngreunate de o serie de factori: • Organizaţiile culturale cu o poziţie plină de aversiune faţă de atribuirea unei valori economice culturii şi artei. In viziunea lor investirea în acest sector nu are

4|Page

nevoie de o justificare economică – actul de creaţie ar trebui sa fie independent de orice evaluare a rentabilităţii lui. • La nivel european nu exista un sistem bine pus la punct pentru monitorizarea sectorului cultural (sisteme statistice diferite). Există o dimensiune bine stabilită a investiţiilor în domeniul stiinţei şi inovaţiei, spre deosebire de cel cultural, unde o transpunere economică a valorii artei şi creaţiei este dificil realizat. • Sectorul privat este încă rezervat în privinţa investiţiilor în proiectele culturale.

Diversitatea culturală implică schimburi, inclusiv prin intermediul comertului de bunuri si servicii culturale. Implică de asemenea ca un astfel de comert să fie echilibrat, astfel încât să permită conservarea si promovarea diverselor manifestări culturale din lumea întreagă. Este bine cunoscut faptul ca benefiiciile din sectorul cultural nu se rezumă la consumul de „bunuri culturale” şi că devine o sursă de inovaţie, pentru sectoarele economice „nonculturale” (industriile creative). Astfel contribuţia culturii, economic vorbind, a fost treptat recunoscută odată cu dezvoltarea industriilor culturale.

Dimensiunea socială a culturii În prezent avem de-a face cu o societate orientată preponderent pe consum. Atunci când nevoile de bază sunt satisfăcute şi există un nivel ridicat al educaţiei, apare implicit un interes din ce în ce mai mare pentru consumul de cultură şi participarea la diferite activităţi culturale (situaţia marilor oraşe europene). De aceea rolul culturii în dezvoltarea umană este esenţial, iar prin diversificarea opţiunilor indivizilor se urmăreşte în final dobândirea unui anumit nivel de cunoaştere, necesar pentru a progresa. Cultura devine treptat un instrument în conturarea specificului unei comunităţi. Mă voi opri la viziunea antropologilor cu privire la acest termen complex, pentru faptul că până la urmă „cultura este un set de strategii adaptate pentru supravieţuire”1 şi un spaţiu cultural devine mai
1

Rapoport, Anatol.(1911 - 2007), a efectuat studii referitoare la comportamentul uman şi a mediului în anii 50.

5|Page

6|Page . regional. Cultura a devenit cea mai dinamică componentă a civilizaţiei noastre. local Argument Diversitatea cuturala este o sursa de inovatie. Diversitatea culturala ca o caracterirstica distinctiva a unui anumit teritoriu presupune valorificarea fiecarei element cultural specific fiecarui grup social.valoros cu cât stilul de viaţă. este în acelaşi timp şi rezultatul şi motorul „societăţii informaţionale”. această căutare de noi forme şi modalităţi de exprimare. Acest dinamism. comportamentul şi activităţile specifice grupurilor sociale reprezintă ingredientele cheie în indentificarea locului Dimensiunea teritorială a culturii La nivel national. dar si a elementelor rezultate din interactiunea grupurilor sociale active in acest teritoriu (fenomenul de hibridizare culturala). creativitate si antreprenoriat ce poate deveni o forta pozitiva ce declanseaza noi energii si resurse pentru dezvoltarea asezarilor. a „societăţii bazate pe cunoaştere”.

închegarea comunităţii şi mobilizarea ei în diferite activităţi vizând calităţii vieţii (pentru locuitori) şi atractivităţii oraşului (pentru vizitatori). Într-un oraş. În acest caz arta devine mijloc de investigare şi exprimare socială. dar şi de decadere masiva economica. Schema demers – LUCRARE DE CERCETARE 7|Page . o colaborare cu alte centre care împărtăşesc aceleaşi nevoi de îmbunătăţire a mediului cultural existent.istorice. se simte o nevoie acută de infomare. o revitalizare prin artă şi cultură devine un pas important pentru conturarea identităţii locale. dar mai ales o seamă de valori cultural . poate constitui un element cheie. de educaţie şi informare în domeniul cultural. iar un nivel de participare scăzut poate fi ameliorat neparticiparea prin promovarea unor programe eficiente.În ce priveşte comunitatea. Pentru ca aceste iniţiative să funcţioneze. marcat de amprenta puternică a istoriei.

acestea au drept scop creşterea capacităţii de adaptare a structurilor şi funcţiunilor comunităţii umane la cerinţele şi nevoile. interpretări. MULTICULTURALITATE . • gestiunea (administrarea. Exista o serie de termeni utilizaţi pentru descrierea unor aspecte legate de diversitate culturală: multiculturalitate. 2008 8|Page 3“ 2 . C o n c e p t u l d e d i v e r s i t a t e c u l t u r a l ă Definirea conceptului (definiţii. primul referindu-se la dimensiunea socială a fenomenului de diversitate etnoculturală (aspect demografic – decriptiv. Bhikhu Parekh3 face distincţia între multicultural si multiculturalism. valorifica şi gestiona şi răspunde Din definiţia dată politicilor culturale în lucrarea “Reflexions prealables sur les politiques culturelles” (Paris.diversitate culturală la nivelul unei societăţi („within” a society).CAPITOLUL 1 1. 1969) ca fiind “un ansamblu de practici sociale. Politici de integrare a minorităţilor naţionale din românia. conştiente şi deliberate. pentru completarea unei imagini de ansamblu privind diversitatea culturală – POLITICI EDUCAŢIONALE. fuziune culturală. Cluj-Napoca. acest tip de abordare se concentrează pe drepturile omului. Aspecte legale şi instituţionale într-o perspectivă comparată”. ce de-al doilea semnalând răspunsul normativ la consecinţele ce recurg din diversitate (aspect politico. reprezintă un obstacol in identificarea unor instrumente. prin angajarea optimă a tuturor resurselor materiale şi umane de care societatea dispune la un moment dat ”. POLITICI MINORITARE. politici pentru protejarea si promovarea diversităţii culturale. pluralism cultura. programe şi politici formulate pentru a. controlul) resurselor este una din principalele atribuţii. Politici: POLITICI CULTURALE2. interculturalitate. Unesco.programatic. participarea egală a tuturor minorităţilor in viaţa culturală si ancorare formală în cadrul legal si instituţional a acestora. societăţii actuale. • prin intermediul programelor de revitalizare şi prin prisma unei dezvoltări durabile. • importanţa culturii şi rolul acesteia în dezvoltarea societăţii – materializată în aceste “nevoi culturale”. existenţa unor segmente de populaţie fiverse din punct de vedere rasial sau etnic într-o ţară) . Fundaţia CRDE.1. evoluţie) Lipsa unei definiţii concrete sau mai degrabă o multitudine de alte concepte implicate în conturarea termenului de „ diversitate culturala”. putem constata că. de intervenţie satisfacerii unor certe nevoi culturale.

practici. această abordare dezvoltă legături între cultură şi comerţ. enunţarea de principii.la problema diversităţii etnice si aspect ideologic-normativ. sloganuri şi modele de acţiune politică.reţelele de instituţii publice etc. în susţinerea culturii proprii prin soluţii politice potrivite). reflectă interesul unor comunităţi. El distinge mai multe paliere de manifestare a fenomenului de diversitate: diversitatea subculturala (amestec de tradiţii. legale exportatori majori sau alte conglomerate culturale. culturi. diversitatea de perspective (societăţi divizate prin prisma unor sisteme de valori diferite si care se afla într-o relatie de competiţie pentru deţinerea monopolului în spaţiu cultural definit. identitate) fiecărui stat in parte. stiluri de viaţă care pot fi identificate în acelasi spaţiu cultural comun).servicii. resurse umane) între culturi şi state.) acestea susţin promovarea diversităţi culturale. tradiţie. Deşi nu se pune accent pe tradiţionalele instrumente ale politicilor culturale (subvenţii. G l o c a l . Orice intenţie în dezvoltarea unei metodologii de evaluare a diversităţii culturale şi de identificare a diferitelor direcţii de acţiune a politicilor culturale. O altă decizie importantă este delimitarea responsabilităţii publice şi a celorlalte grupuri de actori (ONG-uri. INTER-CULTURALITATE – diversitate culturale între state („between” states). diversitatea culturală este privită în primul rand ca un concept politic – schimb echilibrat (bunuri. G l o b a l i z a r e. sub acest aspect. Politici: POLITICI CULTURALE in relaţie cu instrumente financiare. cadrul instituţional . limitări în ce priveşte împroprietărirea. Pe acest fond.filozofice asupra locului persoanelor ce au o identitate culturală distonctă în societatea contemporană) . dezbaterile politice curente se adresează acum problemelor legate de identitate. obiceiuri. stimulând creativitatea şi inovaţia printr-un demers educaţional şi 9|Page pentru promovarea pe pieţele culturale a anumitor tipuri de schimburi care să nu fie subminate de alţi . trebuie să pornească de la o delimitare a obiectivelor specifice (grad de dezvoltare. L o c a l .). cultură si economie în general. cu o anumita istorie la bază si concentrate teritorial. bazate pe teorii sociologice considerente etico. societăţi. Conservarea identităţii culturale este modalitatea prin care societatea îşi păstrează valorile proprii. actori privaţi etc. diversitate culturală.

care să ofere fiecărui individ dreptul de a-şi conserva memoria culturală şi patrimoniul identitar. În ce priveşte prima categorie. Se disting astfel cele două dimensiuni ale culturii – globală şi locală („glocalitate”). Drepturile culturale reprezintă o categorie a drepturilor omului. fapt ce a determinat redescoperirea valorilor culturale naţionale. au fost 4 Definiţia “glocalului” din dicţionarul Metapolis. acest fenomen a generat o serie de provocări în toate domeniile (ex. economice şi ca o subcategorie a drepturilor educaţionale. Drepturi culturale Implicit. Astfel violarea drepturilor omului are inevitabil implicaţii culturale. prin iniţiative la nivel local. Deşi conceptul a apărut la inceputurile secolului 20. precum şi alte forme de cenzură). ne voi opri şi asupra „drepturilor culturale”. sectorul economic). care şi–au găsit răspunsul în cultură şi creativitate (industriile creative). Cu toate acestea globalizarea. Principiile de la care ar trebui sa pornească formularea acestor drepturi culturale sunt : acceptarea de către comunitate a diversităţii culturale. În mod tradiţional ele au fost asociate cu drepturile minorităţilor naţionale sau cu diferite forme de expresie a creaţiei. deşi reprezintă o oportunitate pentru diversificarea vieţii culturale. nici până în prezent nu beneficiază de o definiţie clară şi ficare ţară a avut o abordare particulară. 264-265 10 | P a g e . trensgresia identităţii culturale şi a simbolurilor. politice. (discriminarea limbii materne. şi libera alegere a a individului. Există totuşi două mari categorii: dreptul la cultură şi dreptul la creativitate (actul artistic). Glocalul este un fenomen cu o anumita rezonanţă la nivel local şi cu o capacitate de transfer la nivel global („ orice eveniment care se adresează particularului şi se interconectează cu generalul”4).antrenant. autonomia culturii şi artei (mai precis a valorilor culturale). dar insăşi dimensiunea etică a culturii si a politicii culturale sunt inseşi integrate în materializarea practică a drepturilor de bază. alături de cele civice. când discutăm de diversitate culturală şi politici culturale. Acestea nu au fost evaluate ca şi drepturi de bază. Succesul în competiţia globală este dat de diversitatea şi specificitatea ofertei. Aşadar. pag. devine o ameninţare a identităţilor culturale. practici restrictive în ceea ce priveşte cooperarea şi mobilitatea .

Stamatopoulou. dar nu şi promovarea limbii minorităţilor în cauză în educaţie şi media. dar în special sunt adresate minorităţilor. in prezent şef al Forumului ONU pe probleme de indigeni.. minorităţile găsesc „cultura” ca un refugiu şi o motivaţie. Acest fenomen creează o experienţă culturală şi o expresie artistică falsă. respectul faţă de cultura si autonomia sa.definite o serie de drepturi ca: dreptul de participare la viaţa culturală. ca nu cumva – deşi având cele mai bune intenţii – efectul să fie exact invers. cât si la nivelul comunităţii. semnificaţii. este activă în dezbaterile -privind drepturile culturale 11 | P a g e 5 . ar trebui văzute ca dreptul fiecărui individ în parte. dreptul de a proteja produse culturale. derptul de a se implica în formularea politicilor culturale etc. Astfel un stat poate considera un gest inocent respectarea tradiţiei populare. Semnificaţia socială şi justificarea politicii culturale derivă dintr-o serie de responsabilităţi şi libertăţi atât la nivelul individului. Deşi. Stamatopoulou 5 afirma că drepturile culturale sunt vitale pentru fiecare individ în parte. O problema majoră care reiese din discursul despre drepturi culturale este teama guvernării de a pierde coerenţa societăţii la nivel naţional. dreptul la libera alegere a identităţii culturale. conducând la marginalizare şi formare a ghetourilor. Grupuri sociale vulnerabile şi deseori marginalizate. Dr. cum spuneam drepturile culturale sunt asociate în special cu minorităţile . dreptul de a dezvolta si proteja cultura. dreptul la patrimoniu cultural.

tradiţii. Există câteva teorii contemporane cu privire la impactul acestuia.americane). Ca sursă de schimburi şi creativitare. este deosebit de util conceptul de hibridizare. Conform Declaraţei Unesco a diveristpţii culturale. 6 7 8 Fair culture? pag 36 “Hybrid cultures”. Hibridizarea este rezulatul unor procese socio-cultural (care există separat).Omogenizare. UNESCO 12 | P a g e . infrastructura. rezultată în urma migraţiei popoareleor şi dinamicii graniţelor. omogenizare culturală (ameninţarea culturilor locale de către modele vestice. Garcia Canclini. Heterogenizare . limbaj.obiecte şi procese.8 Conform convenţiei. hibridizarea culturii (efect al amestecului de culturi). promovarea înţelegerii reciproce.N. cultura apare în diferite ipostaze de-a lungul timpului şi pe teritorii diferite şi se manifestă sub forma unicităţii şi pluralităţii identităţilor grupurilor ţi societăţilor care alcătuiesc rasa umană. în care fiecare dintre grupuri este preocupate de păstrarea identităţii lui. Idei şi procese hibride sunt metode de a recunoaşte ceva diferit şi metode de a combate tensiunile cauzate de diferenţe. mentalităţi. diversitatea culturală este necesră pentru rasa umană cum este necesară biodiveristatea pentru natură. obiceiuri. diversitatea culturală este vazută ca un un factor pentru dezvoltare. 7 Diversitatea culturala. mod de viaţă. „Hibridizarea. participarea. Astfel reponsabilităţile aduc în prim plan identitatea culturală. se referă la diferenţe în comporatmente. care se combină pentru a genera noi structuri.Hibridizare Dinamica acestui fenomen oferă atât oportunităţi cât şi ameninţări în domeniul culturii. ca proces intersecţional şi tranzacţional facilitează tranziţia de la multiculturalism la interculturalism”.Schema prezentată6 punctează o serie de cuvinte cheie şi precondiţii în formularea politicilor culturale.Paidos Barcelona. sunt văzute ca metode de valorificare a potenţialului local şi de evitare a conflcitelor în aşezările care se confruntă cu această diversitate. accesibilitatea. 2001 Declaraţia Diversităţii culturale. Exploatarea diversităţii culturale. În acest context. etc. respectarea grupurilor diverse ale unei comunităţi. care aduc în discuţie o serie de termeni : heterogenizare culturală (creşterea varietăţii şi diversităţii produselor culturale). patrimoniul cultural.

2008 RAPORT PRIVIND IMPOTANŢA INVESTIRII ÎN DIVERSITATE CULTURALĂ ŞI DIALOG INTERCULTURAL AGENDA EUROPEANĂ PENTRU CULTURĂ ÎNTR-O LUME GLOBALIZATĂ. ABORDĂRI NAŢIONALE PRIVIND DIALOGUL INTERCULTURAL ÎN EUROPA. BRUSELLES.9 Însă comercializarea acestui bun poate avea efecte drastice asupra cadrului cultural. Context: 1. constituind un impediment pentru dezvoltare. d o c u m e n t e) Încearcă să găsească legăturile dintre lumea europeană (şi diversitatea culturală de care este caracterizată) şi cultură în contextul globalizării. DIVERSITATE CULTURALĂ ŞI SOCIALĂ ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST. Mairead Nic Craith. e u r o p e a n DOCUMENTE DECLARAŢIA UNIVERSALĂ UNESCO PRIVIND DIVERSITATEA CULTURALĂ CONVENŢIA UNESCO PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DIVERSITĂŢII ŞI EXPRESIEI CULTURALE COMPENDIUM PENTRU POLITICI CULTURALE ŞI TENDINŢE ÎN EUROPA. INSTITUTUL PENTRU CULTURA BARCELONE. deoarece se pierde tocmai specifcul care a dus la creşterea interesului pentru elementele de patrimoniu. 1. 1.Ulrich Kockel. 2.Acesta convenţie incerce să găsesscaă răspunsuri la diferite probleme: cui si de ce îi 9 “Cultural heritages as reflexive traditions”.2. contribuţia Uniunii Europene la viaţa culturală şi să propună parteneri şi metode în vederea cooperării dintre cele două. editura Palgrave Macmillan2007 13 | P a g e . 2005 Convenţia stabileşte norme de protectie a patrimoniului cultural şi imporatnţa acestuia pentru societate. BUDAPESTA 2006 ÎMPĂRŢIND DIVERSITATEA. Faro. PRAGA.Patrimoniul este considerat ca un aspect esenţial al identităţii unei comunităţi. A b o r d a r e l a n i v e l g l o b a l . 2006 CONVENŢIA DESPRE VALOAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PENTRU SOCIETATE. FACTORI NOI ŞI VECHI. 2002-2004 POLITICI LOCALE PENTRU DIVERSITATE CULTURALĂ. 2004 EUROPA CA PROIECT CULTURAL. 2007 (t r a t a t e .

cât şi ca model de dezvoltare economică bazat pe principiile dezvoltării durabile.este transmis patrimoniul. KYOTO CONVENŢIA EUROPEANĂ A PEISAJULUI.Patrimoniul este văzut atât ca resursă de dezvoltare socială prin creşterea diversităţii culturale şi a promovării dialogului intercultural.Slovacia şi Bulgaria. Se bazeasză pe ideea că patrimoniul cultural poate facilita participarea societăţii la viaţa culturală. Dintre proeictele iniţiate de ECOVAST. 10 “Integrated rural community development” Joan Asby. Howard Brindley. etc. VALORI ENUNŢATE. iunie 2000 14 | P a g e . Staffan Bond. socilă şi culturală) şi de a proteja patrimoniul cultural European. and Janos Karasz -. Transnational Woodland Industries Group (TWIG). Birgitta Wiberg. drepturiale minorităţilor. Slovenia. PROMOVATE ŞI ÎNCURAJATE DE DOCUMENTELE ŞI ORGANIZAŢIILE NAŢIONALE SI ALE UNIUNII EUROPENE EUROREG Este o organizaţie care studiază efectele integrării europene asupra statelor ce se confruntă cu problema minorităţilor (activizăţi economice. 2003. Michael Dower. enumerăm Heritage Trails project. 2007 APA ŞI DIVERSITATEA CULTURALĂ. FLORENŢA 2007 PROGRAMUL ESPON TEDI (TERRITORIAL DIVERSITY) PRINCIPII.) ECOVAST10 Este o asociaţie înfiinţată în 1984 care are ca obiectiv oferirea comunităţilor rurale a unor condiţii de viaţă mai bune (vitalitate economică. UNESCO. PARIS 2003 EXPERIENŢA DIVERSITĂŢII CULTURALE ÎN ŢĂRILE MEMBRE ALE FORUMULUI EUROPEAN PENTRU ARTE ŞI PATRIMONIU. contribuţia la cultură. CONVENŢIE PENTRU SALVGARDAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL.proiectul Reţeaua Wine Traditions (WITRANET).

scopurile patrimoniului cultural : identitate. Fearon. dar au optat pentru o caracterizare general acceptată). reprezintă una dintre iniţiativele timpurii de măsurare a sentimentelor unei persoane faţă de diferite grupuri etnice. reluat actualizat permanent (în funcţie de datele oferite de recensăminte) şi nuanţat în ansamblu de introducerea indexului de fracţionalizare lingvistică şi religioasă (Alberto Alesina12) au semnalat corelaţii interesante între valori mari ale indexului de fracţionalizare şi indicatori ce reflectă creştere economică scăzută. Creativitate în economie cultural 12 11 15 | P a g e . Colin Mercer13 punctează necesitatea dezvoltării unor indicatori culturali. menţinerea tradiţiilor. Katz si Braly (1933) au punctat că aceasta metodă poate conduce la raspunsuri stereotip. înţelegere. spunand că aceştia reprezintă mai mult decat nişte simple date statistice si o materializarea a politicii culturale. promovare. Wacziarg. El a propus şapte grade de acceptare socială materializate prin relaţii de rudenie. culturale şi de indicatori statistici. creativitate. Au existat diferite modalităţi de dimensionare a acestui fenomen. exploatare fără a afecta valorile Indicatori SCALA DISTANTEI SOCIALE – BOGARDUS (1925). de management şi de cooperare. Asftel metoda implică stabilirea de către subiecţi a unei distanţe faţă de diferite naţionalităţi.– R. dezvoltarea culturală. reglementări specifice fiecărui element de patrmoniu Patrimoniu cultural ca factor de dezvotare prin: folosirea potenţialului economic al acestuia. dar şi acceptare ideii de a munci împreună sau admiterea ca cetăţean. Indexul de fracţionalizare etnică11 (James D. o coexistenţă armonioasă în comunitate Susţinere a patrimoniului cultural prin: responsabillitate. interesat de: industriile culturale şi creative.VALORI. cartografiere culturale şi planificarea. Devleeschauwer – W. performanţe slabe ale instituţiilor şi politici publice ineficiente. dezvoltare durabilă. coeziune. Alesina. 155-194 13 Cercetator. Kurlat. de vecinătate.–A. apartenenţă. Journal of Economic Growth. vol. Ulterior . pp. diferind de probabilitatea ca două persoane alese aleator din populaţia unei ţări să aparţină unor grupuri etnice diferite Studiul “Fractialization” realizat de echipa A. 8. analist si consilier in materie de politici. influenţate cu foarte mare uşurinţă de prejudecăţile existente faţă de anumite grupuri sociale (mulţi dintre subiecţi nici nu au intrat în contact cu reprezentanţi ai etniilor respective. ci şi un pas înainte spre implemtare. Desigur nu există niste indicatori culturali universali. 2003. 2003) . Easterly – S. PRINCIPII ENUN ATE DE PRINCIPALELE DOCUMENTE NA IONALE – CONCLUZII I ORGANIZA II EUROPENE I Valorile.

). Există asfel zece categorii de indicatori: 1. 4. Iniţiativa Comisiei Europene . Acces.„Towards an international instrument on cultural diversity”. 5. respectiv contribuţia acestora la coeziunea comunităţii. Indexul Diversitatii Culturale Au existat o serie de iniţiative în ceea ce priveşte măsurarrea diversităţii (ex. producţie. consumatorului (evaluare demografică a utilizatorilor şi nonutilizatorilor de resurse culturale) 3.la o ţară la alta sau de context. 2.indicatori etno-culturali (diversitate lingvistică. guvernanţă şi comportament (calitatea vieţii. participare şi consum cultural (orientare socială. forţa de muncă) Indicatorii din acest grup evaluează sustenabilitatea economiei culturale şi felul în care mobiliataea şi diversitatea resurselor culturale contribuie în final la creşterea calităţii vieţii 2. stil de viata si identitate (orientare personală. etică. coeziunea socială şi dialogul intercultural (2005). etic.ERICards14 şi Consiliul Europei au dezvoltat un cadru pentru indicatorii privind diversitatea culturală. politic.indicatori de conţinut. Aceasta implica conştientizarea existentei sub-culturilor. participare. infrastructură) Indicatorii din aceasta categorie măsoară oportunitatile şi constrângerile din punctul de vedere al utilizatorului. utilizatori de produse culturale) Aceste set indicatori evaluează în ce măsura capitalul şi resursele culturale pot constitui sau contribui la formarea diferitelor stiluri de viaţă şi identităţi. Cultura. egalitate etc. drepturi culturale. Vitalitataea şi diversitatea culturală ( economie. neglijate de politicile culturale actuale 4. Cultură. calitatea vieţii). incluziunea şi excluziunea socială. indicatori generali privind diversitatea culturală (concepte. atonomie. drepturi culturale etc).indicatori generali privind coeziunea socială (toleranţă. 3. 2003) . moral) Acestă categorie urmăreşte modul în care resursele culturale contribuie la formarea caracterelor atât a indivizilor cât şi a colectivităţii. reciprocitate. educaţie.indicatori generali privind dialogul 14 European Institute for Comparative Cultural Research 16 | P a g e . Conform spuselor lui Mercer ar exista patru categorii de indicatori: 1.

Prioritatea politicilor culturale româneşti (după 1996) este patrimoniul şi foarte multe din iniţiative s-au focalizat pe această direcţie. 2. 1. raportor: Jacques RENARD. dialog intercultural – acces şi participare la viaţa culturală. dialog intercultural – pluralism în media. Raport al unui grup de experţi europeni [Cultural Policy in Romania. evenimentelor în general. restaurarea. Report on an European group of experts]. cu nivelul actual de dezvoltare al ţării şi suportul economico-financiar necesar. 9. Această atitudine (programe speciale pentru protejarea. dialog intercultural – arta si educaţie. 7. 6. In România se operează în continuare cu „Barometrul cultural”. vectorii unei dezvoltări viitoare. Pe de altă parte este o nevoie acută de organizare. actori etc. 8. În România. pentru prezervarea siturilor istorice) este justificată ţinând cont de starea în care se află valorile noastre culturale. October 1999) cu privire la politicile culturale în România. expoziţiilor.cultural (grupuri minoritare naţionale. iar necesitatea extinderii evaluării culturii şi implicit a diversităţii culturale este absolut necesară. preşedinte: Terry SANDELL. Nu există date şi indicatori suficienţi privind diversitatea culturală. de conservare şi restaurare a monumentelor istorice reprezintă o prioritate în cadrul politicilor culturale din România. un plan care să nu aibă în vedere numai prezenţa culturală românească sub forma târgurilor. ci anticiparea unor centre de interes cultural şi concentrarea tuturor mijloacelor asupra a ceea ce este cu adevărat semnificativ pentru cultura noastră. dialog intercultural – indicatori privind măsurile şi politicile culturale. remarcând că nu se înţelege motivaţia 17 | P a g e . mecanisme de participare.). conservarea monumentelor de patrimoniu. problema este că în continuare ne concentrăm eforturile pe intervenţii punctuale şi devine uneori aproape imposibil să ne imaginăm. 10. care exprimă însă rezerve faţă de selectarea acestei priorităţi. Au existat rapoarte ale unor experţi europeni (-Politica culturală în România. 2. imigrare etc.dialog intercultural – indicatori privind guvernanţa (reţele de cooperare inter-guvernamentale. D i m e n s i u n e a p o l i t i c i l o r c u l t u r a l e î n R o m â n i a • Programele de punere în valoare a patrimoniului cultural.). Programul european de evaluare a politicilor culturale în România.

CRDE realizează sau promovează proiecte care vizează diferitele aspecte ale acomodării diversităţii etnoculturale: buna guvernare a comunităţilor multietnice. INSTITUTII UNESCO CENTRUL DE STUDII I CERCETĂRI ÎN DOMENIUL CULTURII Infiinţat în 2005. monitorizarea şi evaluarea politicilor publice din domeniul culturii. Asociaţia ECUMEST). Acestea constituie o analiză destul de clară şi corectă a situaţiei actuale. centrul internaţional de artă contemporană .pentru care alte priorităţi sunt defavorizate (sectorul creaţiei). Fundamentul teoretic constă în intervenţii la diferite seminarii şi workshop-uri (Mosaic 1998/2000. de exemplu. accesul la diferite analize comparative şi introducerea termenului de „management cultural” pun bazele unei strategii în acest domeniu. În paralel existau şi instituţiile artistice (ex. ele permit şi o comparare cu politicile culturale aplicate de celelalte state europene. că România tinde să se apropie de modelul ţărilor nordice. îmbunătăţirea relaţiilor 18 | P a g e . în care se încearcă descentralizarea instituţiilor culturale şi responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice locale. schiţând şi câteva din direcţiile pe care ar urma să se dezvolte reforma instituţională din domeniul culturii.CIAC). iniţiat de Consiliul Europei. autoritati in Romania care trateaza diversitatea culturala ORGANIZAŢII. Organizatii. CENTRUL DE RESURSE PENTRU DIVERSITATEA ETNOCULTURALĂ „Misiunea Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este de a contribui la construcţia democratiei in România prin ameliorarea climatului interetnic şi promovarea principiilor echităţii si pacii etnoculturale. CSCDC. Cu excepţia unor studii realizate de IMAS (1999). instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii. contribuie la elaborarea. iniţiativele culturale aproape că lipsesc din peisajul urban. Totodată. Cultelor şi Patrimoniului Naţional. Se poate constata. În 2000 a fost iniţiat Forumul Cultural şi continuat în 2002 sub titlul de Forumul Cultural Naţional. reducerea personalului administrativ şi implicarea specialiştilor în evaluarea actului cultural. asociatii.” CRDE contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor etnice punând în valoare diversitatea. în România. Fundaţia Concept (2000) şi ARCULT (2002). În prezent.

comemorări . al cărei scop este intermedierea şi acompanierea proceselor de acces . cinema. regional.Informal European Theatre Meeting.cooperare interculturală externă ECUMEST .cercetare. susţinerea creativităţii” Lucrarea „SECTORUL CULTURAL DIN ROMANIA.biblioteci. cooperare culturală internaţională şi integrare europeană: către un spaţiu public european. CONSUM” prezintă situaţia sectorului cultural.conservarea. Balkan Express Activităţi : „politici culturale. prin prisma parametrilor infrastructură. muzee. 19 | P a g e . educaţie multiculturală. resurse. instituţii de spectacol. Astfel îşi propune: • • Măsurarea gradului de adecvare a infrastructurii de distributiea bunurilor culturale la nevoile populaţiei. etnoculturală .etnice prin activităţi de dezvoltare comunitară.asociaţie culturală. etnologică. aniversări. diversitate şi participare culturală. acest “barometru cultural” cuprinzând informaţii din mai multe paliere de analiza (judeţean. dialog interetnic. local).protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil . pentru emanciparea instituţională a sectorului culturii în Romania şi în Europa centrală şi de est. cultură scrisa) pentru mai multe categorii de utilizatori. INCD International Network on Cultural Diversity. suplimentat de alte directii – industrii creative turism cultural. istorică. consum şi îşi propune crearea unui instrument de lucru util (cu o structură modulară – un nucleu principal orientat pe niste micro-zone ale sectorului cultural .memorialistică. cercetare şi documentare privind minorităţile naţionale. INFRASTRUCTURA. RESURSE. SERVICIULUI MINORITATILOR CULTURALE din cadrul MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR opereaza cu urmatoarele domenii culturale in ce priveste minoritatile: . Măsurarea consumului şi participării culturale. Este membră a unor retele culturale ca : IETM . dezvoltarea şi punerea în valoare a identităţii culturale şi lingvistice .

cu 23 – în ierarhia ţărilor cu Indicele vietii culturale – cuprinde indicatori ai disponibilitatii. cu cele 18 de grupuri minoritare reprezentate în Parlament. indicele producţiei culturale. Printre problemele abordate este sesizată şi diferenţele urban – rural. Importanţa vieţii culturale în mediul rural este sesizat şi de Sandu Dumitru. 1. P r e z e n t a r e a p r o b l e m e i În Europa există aproximativ 337 de comunităţi minoritare recunoscute oficial de autorităţile statelor respective. indicele consumului cultural). o creştere a resurselor culturale şi a consumului cultural. Conturarea unei tipologii de consumatori şi comportamente culturale devine semnificativă pentru elaborarea unui diagnostic destul de îngrijorator a cererii culturale contemporane în România. susţinând aportul semnificativ al patrimoniului cultural rural (material şi imaterial) în ce preveşte conturarea indentităţii culturale a unei regiuni. creative şi de entertainment.CONSUM . Capitolul 2 – “Evolutia sectorului cultural in Romania (1995-2005).definitie prezentata in lucrarea SECTORUL CULTURAL DIN ROMANIA. România. ai participarii si productiei resurselor culturale intro masurare compozita15 . cu 45 minorităţi naţionale recunoscute şi Ucraina.• Măsurarea nevoilor culturale ale populaţiei pe tipurile de industrii culturale. completarea. rolul dar şi starea actuala a instituţiei căminului cultural. Orice modalitate de valorificare a culturii . arie culturala. Indicele vieţii culturale15 (indicele infrastructurii culturale. pag 46 20 | P a g e 15 . Analiza comparativă cu alte ţări din Europa şi trasarea unor ierarhii ale componenţelor vieţii culturale a întâmpinat dificultăţi în compararea domeniilor culturale cu denumiri variabile de la o ţară la alta. respectiv cele 23 de categorii identitare înregistrate de recensământ ocupă locul trei – după Federaţia Rusă.3. INFRASTRUCTURA. respectiv a diversităţii culturale implică o îmbunataţire a infrastructurii culturale. evaluare si contextualizarea datelor oficiale INS (prezentate in capitolul 1) prin intermediul cercetării sociologice de tip barometru sunt principalele instrumente de operare pentru conturarea unei imagini cât mai apropiate de realitate.RESURSE. judeţ.

Romania se poate numara printre tarile care a intreprins o seria de masuri in sprijinirea minoritatilor (acte normative. e c o n o m i c i ) În consecinţă.Schimbarea intereselor şi identităţilor în regiunile europene de graniţă.grup autodefinit de persoane care au în comun aparteneţa la un limbaj istoric şi la o cultură proprii şi particulare unei regiuni geografice fără a beneficia însă de un stat al lor. In baza acestei realitati. Fundaţia CRDE. nivel local (comunitate ).17 C a u z e (f a c t o r i g e o g r a f i c i . Există însa preocupări în acest sens concretizate doar prin enunţarea unor documente şi cărţi care definesc metode şi norme pentru protejarea minorităţilor şi care susţin fenomenzul de descentralizare . unde se încurajează protecţia şi promovarea „limbilor regionale şi minoritare”. Politica de coeziune nu face referire la minorităţi. i s t o r i c i . Pentru cine este o problemă? Miza adevarată a diversitatii culturale este asigurarea supravieţuirii culturale (cultural survival sau survivance – Charles Taylor. minot’rităţi etnice şi transformări socio-politice „. Raport al Comisiei Europene 21 | P a g e 17 16 .aprox 200. În momentul de faţă nu există politici europene pentru aceste minorităţi. (care sunt alea (pg. prin enunţatea unor principii în numeroase tratate şi carte. marginalizarea sau ignorarea acestei realităţii are implicatii şi devine o „problemă” atât la O pistă de pornire în ce priveşte factorii determinanţi ai acestui fenomen. institutii de stat sau servicii in cadrul acestora . iulie 2005. care a fost desfiinţat în 1998. 1992) a comunităţilor minoritare. ClujNapoca. 2008 EUROREG –„Cercetare în ştiinţe sociale şi umanitare. cu implicaţii deosebite la nivel de politici culturale. regional si naţional. este disticnţia între: Datele au fost preluate din lucrarea “ POLITICI DE INTEGRARE A MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA. Minoritate. Au fost reintroduse în anul 2001. fonduri pentru sprijinirea organizatiilor). 45) Discursul european este momentan normativ. ASPECTE LEGALE ŞI INSTITUŢIONALE ÎNTR-O PERSPECTIVĂ COMPARATĂ”. p o l i t i c i . ca urmare a intenţiei de a încuraja diversitatea lingvistică. Anul European al Limbilor. Singura intervenţie bugetară a Comiesiei Uniunii Europene pentru minorităţi constă în referirea acestora în cadrul categoriei privind Educaţia.număr semnificativ de minorităţi16. S-a înfiinţat atunci (în 1983) un buget pentru limbile pe cale de dispariţie. ploitici ale Uniunii Europene.

la conflicte în interiorul unei societăţi. de conflict La nivel european sunt considerate extrem de importante atât recunoaşterea cât şi conştientizarea identităţilor şi diferenţelor dintre culturi. dincolo de avantajele economice. conduce în mod automat şi de altfel firesc. concentrate teritorial diversitatea ca rezultat a unui fenomen migraţional. intensificarea capitalului relational între diferite grupuri sociale şi.• • diversitate cu rădăcini istorice. Efecte a. Tipuri de abordări la nivel de politici culturale 1. Spunem în cel mai fericit caz pentru că diversitatea culturală la nivelul unui teritoriu stabilit poate genera dimpotrivă conflicte sociale şi caracteristica distinctivă a teritoriului (prezenta multiculturalităţii) să devină orice altceva decât un element de polarizare culturală.Tipuri de relaţii identificate la nivelul unei societăţi multiculturale între grupurile sociale minoritare: de cooperare. o încercare de inţelegere reciprocă. divesitatea de perspectivă şi relaţia cu teritoriul determină crearea unui mediu competitiv în ce priveşte dominarea spaţiului cultural. încercând să se realizeze o imbogăţire a dialogului intercultural. b. Zonele cu diversitate culturală (în sensul prezenţei într-un anumit teritoriu a mai multor etnii si modele culturale) presupun existenţa diferitelor forme de dialog. de competiţie. reperezentată de existenta unorcomunităţi cu o anumita tradiţie la nivel naţional („minorităţi natţonale”) . Această relaţie de competiţie dusă la extrem se transformă în conflict şi devine complet neproductivă. componenţa de mobilizare a multiculturalismului aferent nu înregistrează schimbări esenţiale în cadrul sistemului de valori ci doar deschiderea si diversificarea spaţiului cultural comun. În al doilea caz. În primul caz . în cel mai fericit caz. Identitatea culturală la ambele niveluri – naţional şi internaţional – rămâne una din principalele necesităţi psihologice şi spirituale. Imposibilitatea de a-şi putea păstra propria identitate. NOUA EXPERIENTA / „NEW EXPERIENCE” – ideologii bazate pe egaliatate între naţiuni şi minorităţi prin negarea diversităţii pe cât posibil standadardizate şi promovarea unor valori comune 22 | P a g e . sau în cadrul societăţilor dintr-o anumită regiune. care produce practic nişte grupuri etnice.

schimbarea identităţilor şi văd diversificarea culturală ca o provocare dominantă. VALORI LOCALE VS STANDARDE GLOBALE/ „LOCAL VALUES VERSUS GLOBAL STANDARDS” În consecinţă la nivel naţional se contureaza o serie direcţii de acţiune cu privire la fenomenul diversităţii culturale: a.2. ungari ) sunt privilegiate faţă de noile minoritati (croaţi. s-au clarificat şi armonizat metodologiile de operare. naţional.către nivele locale de diversificare (etnii. Noile direcţii DE-CONSTRUCTIVISTE se concentrează spre pe revitalizarea valorilor cultutale din trecut. 5. Marginalizarea problemei în Albania. Monte Negro b. 3.către integrarea în tendinţele europene. TENDINTA CONSTRUCTIVISTA/ „CONSTRUCTIVIST TENDENCY” – politici culturale socialiste – crearea unei „noi culturi integrative” şi un nou individ. EXTRAPOLAREA POLITICILOR CULTURALE „EXTRAPOLATION OF CULTURAL POLICIES” . intoleranţă faţă de alte valori. Astfel valorile culturale tradiţionale îşi pierd puternic din intensitate în favoarea unui acces facil în viaţa culturală europeană ţi dialog cultural global. MARGINALIZAREA STANDARDELOR/ „ MARGINALISATION OF STANDARDS” – marginalizarea culturilor minorităţilor şi operarea cu tipuri europene standard la nivel local. clasă socială etc. DEZINTEGRARE CONCEPTUALA/ „CONCEPTUAL DISINTEGRATION” – politicile culturale se indreaptă către probleme de identitate. 7.) si 2. sârbi) 23 | P a g e . LIPSA UNOR CONCEPTE COMUNE ŞI A CUNOAŞTERII CULTURII – lipsa unor concpete standard şi o bună cunoaştere a propriei culturi.în cadrul programului „EUROPEAN PROGRAM OF NATIONAL CULTURAL POLICY REVIEWS” lansat de Consiliul Europei. Serbia. INTERESE DIFERITE / „SPLIT INTERESTS” – interese orientate în două direcţii diferite: 1. Tratamentul diferit a diferitelor minorităţi în Slovenia . 6. respectiv a fost tratată şi problema de-standardizarii şi promovării diversităţii culturale 8. Concentrarea pe conturarea identităţii conduce la interpretarea diversităţii culturale ca o importantă realizare a unei anumite culturi si mai puţin spre toleranţă a acestei diversităţii în cadrul altor culturi. dialog limitat cu alte culturi. 4.minorităţile cu tradiţie (italieni. reminescenţe ale acestui tip de abordare există şi în prezent materializate în politicile culturale concentrate pe probleme de indentitate (în special afirmarea valorilor culturale naţionale şi minoritare) şi deconstrucţia abordărilor de tip socialist.

Sacrificiul extrem în cazul intervenţiilor eronate sau ignorării unor fapte reale este pierderea identităţii culturale a „locului”. de capital redus şi în special pe rolul culturii si artelor in revitalizarea urbană. 24 | P a g e . local • • Proiectele culturale joacă un rol din ce în ce mai important începând cu 1980. Arealele slab dezvoltate dispun de resurse limitate pentru a se sustine. dar recentele strategii se bazează pe proiecte şi programe. încercând în acelaşi timp să îşi menţină identitatea. regional. Bulgaria. introducerea unei astfel de strategii bazate pe politici culturale rămâne o adevărată provocare. În acest subcapitol ne vom opri la o serie de calităţi ale programelor bazate pe valorificarea culturii . De aceea este important ca elementele culturale specifice fiecarei minorităţi sau grup etnic de care dispun aceste aşezări să fie exploatate pentru a completa harta identităţii arealului respectiv şi transformarea lui dintr-un simplu spatiu comun într-un spaţiu cultural.Rolul politicilor culturale.3. respectiv a diversităţii culturale în procesul de dezvoltare si revitalizare la nivel naţional. România.c. dar nu şi imposibilă. 1. Ele se confrunta cu probleme legate de asimilare. cultura si arta conturează şi distinge „brandul „ unui areal faţă de celelalte. Alături de coeziunea socială. Pentru un oraş de talie mica. Acceptare formală a standardelor europene şi practici non-transparente –ex. care fac posibil răspunsul la nevoile locale. Cât obiectivele despre naţionale o regenerare economică presupune încurajarea turismului cultural atât în nucleul generator. aparteneţă la o cultură straină de a lor. cât şi în aria lui de influenţă. de incluziune. Grecia S c e n a r i u i f n o t Minorităţile etnice dispun de un foarte larg patrimoniu şi o mare diversitate de resurse culturală.

În acelaşi timp. etc. financiar-fiscale. Uneori este singura modalitate de a-i antrena în diferite programe de acest tip. cetăţenii plini de imaginaţie şi încredere îşi folosesc la maxim potenţialul. gastronomic.Dialogul şi participarea comunităţii în acest proces de revitalizare prin cultura si artă sunt esenţiale. acţiuni. directiile de actiune ale politicilor culturale se indreapta practic catre doua directii majore –PATRIMONIU CULTURAL SI EVENIMENT Modalitatile de materializare a diversitatilor culturale sunt: 1. produse specifice. poduri. în care politicile specific culturale se împletesc cu politicile economice. Ea aduce în discuţie o serie de probleme ale societăţii şi îşi educă publicul prin căi inovatoare. cântece. Cultura şi arta devin importante instrumente de mobilizare a comunităţii în diferite activităţi. artefacte ca cimitire.) 2. mori. Prin urmare. Arta deschisă publicului devine un agent al exprimării. viabilitatea politicilor culturale este determinată în mod esenţial de o abordare holistică. folclor. inter-sectorială. PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL (patrimoniu construit elemente separate sau ansambluri. meşteşuguri. industrii specifice. arheologic. Drept urmare s-au îndreptat spre artă. interpretării şi negocierii. educative şi sociale. tehnologii specifice) 25 | P a g e . curiozitatea sau chiar energia cu privire la schimbare. mediul educaţional este îmbunătăţit şi oamenii devin motivaţi cu privire la participarea lor la evenimente. Cu privire la generaţiile implicate în astfel de iniţiative. realizându-se astfel politici de dezvoltare integrate şi coerente. în care există coeziunea socială şi o anume calitate a vieţii în general. PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL (istoric. văd potenţialul uman ca lucrul cel mai de preţ. iar evenimentele culturale creează o memorie colectivă şi o comemorare speciale. lingvistică. Vis a vis de diversitate culturala. prin faptul că poate capta interesul. dansuri. pot funcţiona foarte bine în dialogul cu tineretul. Când artele devin o organizaţie puternică într-o comunitate. mergând pe un mecanism de implicare a individului în procesul de dezvoltare a societăţii. Ei acceptă ca un mediu creativ. tradiţii. celor religie. echipele de specialişti.

ICOMOS UK.grădini. Identitatea şi percepţia vizuală a patrimoniului cultural construit Spaţiul semnificativ este definit de către autor ca fiind spaţiu pentru reflecţie conştientă. Peisaj evoluat/evolutiv. iar informaţiile vizuale capătă o importanţă deosebită în ce priveşte utilizatorii permanenţi ai locului respectiv (locuitorii). fără alte calităti culturale. Astfel in schema de mai jos este analizată dinamica naturii spaţiului şi relaţiile între „loc” şi „spaţiu”. dar implicit în spaţiul inconştient (reacţii. PEISAJELE CULTURALE reprezinta conform definitiei peisaje particulate în care se manifestă interactiunile între oameni si mediul în care trăiesc. Dialogul cultural reprezintă un mecanism prin care diversitatea culturală poate conduce la cunoaştere. Acest mecanism este important în special în cultura vizuală – spaţiul construit. Valori culturale. inovaţie. în curs de desfasurare) Peisaje asocitae. de-a lungul timpului. îmbunătătite în scop estetic. Fluxul continuu de schimbări în spaţiul construit sunt sesizate atât în spaţiul conştient (modificări în percepţia vizuală a spaţiului respectiv). 2004 Patrimoniu construit reperezinta una din cele mai vulnerabile domenii şi în acelaşi timp incarcatp de potenţial Una din cauzele conflictelor inter-etnice este diferenţa între sistemele de valori ale diferitelor minorităţi. peisaje care reflectă puternice asociatii cu procese ale vietii omenesti (acestea pot fi finite sau în evolutie. peisaje naturale amenajate. parcuri. Desigur elementele de patrimoniu pentru polarizarea şi câştigarea unor anumite teritorii. cât şi cei temporari. 26 | P a g e .3. iar arhitectura si arta joaca un rol important prin integrarea mesajelor culturale în mediul construit.cu un anumit eveniment istoric sau cu personalităti. Aceste sisteme de valori devin tangibile şi vizibile prin patrimoniu construit. sunt acele atribute ale peisajului cultural care reflectă sisteme de valori(umane). si unde sunt putine dovezi ale acestei asocieri. Tipuri de peisaje culturale Peisaje culturale amenajate. dezvoltarea capitalului social.

condiţii de climă şi geografice extreme. serviciile insuficiente: zone montane. 45-55. O intervenţie deliberată în mediul construit. Schema18 ”CICLUL DINAMIC AL SPATIULUI ARHITECTURAL SI A FORMARII/ DEZVOLTARII <LOCULUI >” CAPITOLUL 2 Diversitatea culturala in areale slab dezvoltate 2. lipsite de apă. ITU A\Z. no:1. etc.asezari rurale -aşezări care se află la o depărtare decât valoarea acceptată la nivel naţional de un centru urban -zone cu potenţial scăzut: aride. identităţii) determină. unde accesul este limitat şi dotările. mlăştinoase.). insulare. “Whose identity? Valuing the culture built heritage in diverse and tentioned societies”. 2007 27 | P a g e 18 . vol.sentimente etc.1 Tipuri de areale slab dezvoltate -aşezări cu „ecologii”. contribuie la sărăcia unui mare procent al populaţiei Hisham Elkadi. -aşezări in care excluziunea socio-politica (pe baza limbii. iar una nepotrivită poate conduce la pierderea identităţii locale şi alienarea culturilor locale.4. cu un grad mare de poluare sau afectate de poluare. cu activităţi miniere. creează un nou spaţiu animat şi transformat gradat . deşertice .

schimburile de opinii între localnici. naturale şi sociale). în aşezările izolate sau mai putţin dezvoltate care nu dispuneau de sisteme de comunicare mai eficiente. izolare. Chiar dacă acest sistem de comunicare 28 | P a g e . schmibări în modul de via ă specific rural. Această izolare limiteză posibilităţile de participare şi exprimare în sfera publică şi nu pot interveni în procesul de decizie asupra acţiunilor ce se întreprind pentru comunitate sau în alte aspecte ale vieţii comunitare. izolare. etc. obţinându-şi informaţiile din surse cum ar fi: radioul. locuri de muncă limitate -Economice: sărăcie. riscând o marginalizare politică.presiuni din exterior. leacuri transmise de-a lungul timpului. Arealele rurale slab dezvoltate se confrunta cu probleme: -Sociale: îmbătrânirea popula iei. Vom analiza preponderent spatiul rural datorita rolului semnificativ al acestuia in completarea identitatii culturale a unei societati. cântece populare. televiziune.-aşezări care se confruntă cu diferite conflicte. socială şi economică. iar alte elemete de propagare a informaţiei sunt: poeziile. Aceste comunităţi se ghidează dupa o cultură preponderent orală. datini. în special a tinerilor. poveşti. superstiţii. excluziune sociala. legende. servicii sociale. lipsa unui acces la servicii. de-a lungul unei mari perioade de timp (conflictul în sine generează o sărăcie din punct de vedere al resurselor a zonei economice. excluziune sociala Pericolele la care este supus patrimoniul rural în prezent :pierderea identităţii. înmormântări). care au fot nevoiete sa îsi transmită pe alte căi informaţiile. de sănătate. fie prin inetrnet. iar principalele activităţi generatoare de interacţiuni sociale sunt: sărbătorile tradiţionale. bâlciuri. accesul la educaţie. evenimente(nunţi. lipsa infrastructurii. Era informaţiei a mai adăugat o categorie a comunităţilor defavorizate: acele comunităţi care nu au acces la informaţie. acces limitat la informaţie. radio. botezuri. fenomene de migra ie. proverbe. Acest tip de comunicare a apărut din necesiate. dependen a de sectorul primar. Astfel o parte din studiile de caz din urmatoarele capitole se vor opri asupra unor modalitati de valorificare diversitatii culturale in mediul rural.

2 Importanţa diversităţii culturale în dezvoltarea economică şi socială şi în menţinerea identităţii locale O dată cu deschiderea graniţelor europene. dar care dispun de alte tipuri de valori cu valenţe turistice). În căutatea autencităţii şi ulterior a inovaţiei. 19 2. valoarea rezultată a patrimoniului cultural într-un teritoriu divers din punct de vedere cultural este mai mare decât suma valorilor fiecarui element. omul modern se întoarce la rădăcini. Conservarea bun comun al unor comunităţi (patrimonial cultural) dă un sens dezvoltării sociale. izolate. s-a manifestat o creştere a interesului pentru descoperirea. se recomandă dezvoltarea turismului (văzută şi ca o alternativă pentru zonele sărace sau defavorizate. Periferialitatea poate fi transformată din dezavantaj în avantaj. prin facilitarea accesului spre teritoriile locuite de aceştia şi prin politicile Uniunii Europene de sprijinire şi încurajare a divesităţii şi a coeziunii sociale. lingvistice) în parte şi protejarea acestora. dar şi prin încurajarea interacţiunii dintre ele. Din cauza acestui interes pentru fenomenul respectiv. valori etno. interacţionează şi generează noi tipuri de organizare. prin efectul sinergiei. popoare. Astfel. Silvia Balit iulie. lipsite de resurse. Spaţiile care sunt caracterizate de diversitate prezintă un interes deosebit. cunoaşterea şi aprofundarea unor culturi. aceleaşi motive care fac un teritoriu neatractiv pot fi vazute ca avantaje: depărtarea de centre urbane sau alte obiective poate fi benefică pentru turism prin benefcii pe care le oferă această depărtare: izolarea de lumea 19 “Communication for Isolated and Marginalized Groups Blending the Old and the New”.poate părea deficitar. În această situaţie valorificarea diversităţii culturale se atinge prin întărirea specificului fiecărui element cultural (patrimoniu material sau imateria.culturale. însă bazată pe valori tradiţionale. etnii. căutând identitatea în spaţiul rural. cu elemete moderne. 2004 29 | P a g e . Specific pentru zonele cu diversitate culturală sunt atât elementele caracteristice fiecărui element în parte. deţine anumite valori care ar putea fi exploatate în sensul dezvoltării unei culturi superioare. dar în special peisajul cultural care rezultă din hibridizarea culturilor. Există creştere a interesului pentru ceea e este specific. deoarece dezvăluie culturi diferite ce coexistă pe acelaşi teritoriu.

Astfel.aglomerată a oraşelor. potenţialul endogen şi conştientizarea 30 | P a g e . căutarea unui cadru mai liniştit. 2. pentru a oferi confort turiştilor. De aceea trebuie găsită o stare de echilibru. turismul ar un rol important în reducerea disparităţilor. izolare. prin atingerea obiectivelor enunţate mai sus şi respectarea valorilor enunţate în diverse documente europene. datorită izolării. Acest fapt atrage însă după sine o serie de dezavantaje. creare de locuri de munca (lipsa resurselor. Trebuie găsit însă un echilibru între aceste atribute care pot contribui la dezvoltarea turismului şi aspecte care ţin de accesibilitate. transformarea spaţilui prin adopatea nolior tehnologii şi pierderea identităţii.3 Modalităţi de dezvoltare în zone cu resurse limitate Valorificarea resurselor specifice locale ale zonelor defavorizate – asezari rurale În procesul de dezvoltare rurală este important să se găsească un echillibru între agricultura tradiţională ca principala activitate economică în majoritatea zonelor rurale europene. neafectat de trecerea timpului.Altă atracţie pentru turişti în aşezătile izolate o reprezintă multitudinea de elemente de patrimoniu şi experienţa unui stil de viaţă care s-a păstrat intact. deci o oportunitate pentru dezvoltarea de activităţi turistice. alte activităţi rurale şi protejarea naturii. accesul la servicii şi dotări. bla. Cerinţele turiştilor au devenit din ce în ce mai rafinate şi sofisticate: aceştia caută în acelaşi timp confort. a posibilităţii creării unor activităţi industriale). Identitatea locală. simptomele periferialităţii pot deveni surse de vindecare a problemei teritoriilor care se confruntă cu ele. Imposibilitatea creării de noi activităţi care sa genereze profit şi dezvoltare în teritoriu. sau afectat parţial. faptul că acetse comunităţi nu beneficiază de noi tehnologii şi o serie de alte facilităţi care vin o dată cu inovaţia. O dezvolatre a turismului în acste cazuri necesită o implicare şi din partrea comunităţii locale. se poate crea însă o noua problemă: aglomerarea şi ajungerea la stuaţia de a nu mai fi atractiv din puct de vedere turistic (degradarea peisajului şi a mediului. noutate. În final. diversitate. Conform tratatului de la Maastrich din 1992. Pin exploatarea calităţilor unor astfel de teritoriu şi dezvoltarea prin turism a lor. exemplu estonia). diversitatea culturală poate fi vazută ca soluţie de dezvoltare economică şi socială. reprezintă un element de interes pentru turişt (datorită păstrării intacte a cadrului fizic şi natural).

Derek Hall. Prin acest schimb se realizează procesul de hibridizare în urma căruia se crează noi valori şi se îmbogăţeşte viaţa culturală. care se îndreaptă în prezent spre urban şi pentru întărirea identităţii locale. activităţi economice).Case Studies of Tourism in Peripheral Areas”. condiţiilor locului şi din modul în care folosesc materialel locale. Bute. arhitectură). Exploatarea patrimoniului architectural “Tourism in the Peripheral Areas of Europe. volume. Proceedings from an international seminar on Bornholm.20 Se încurajează dezvoltarea unor activităţi bazate pe exploatarea durabilă a produselor rurale şi care să utilizeze capital uman din mediul rural. În ciuda unor probleme specifice zonelor periferice cu care se confruntă numeroase aşezări europene au reuşit să îşi valorifice resursele de care dispun pentru o dezvoltare a turismului.importanţei unei dezvoltări durabile şia protejării mediului devin în acest proces elemente cheie. Turism montan în Tarna. Comunităţile etnice minoritare dintr-o anumită regiune. aflată în extremitatea de nord a Europei (valori de peisaj natural). văzut ca singura alternativă de devoltare pentru situaţiile respective21: North Cape. limbii şi caracteristicilor fiecărei etnii în parte şi prin accentuarea caracteristicilor comune determinate de convivilaitatea în acelaşi spaţiu cu o identitate proprie. Septembrie 1997 21 20 Idem 31 | P a g e . Diversitatea etnica se menţine prin conservarea tradiţiilor. datorită specificului şi modului de viaţă care au elemente distinctive. climei. aduc contribuţii la peisajul cultural al regiunii respective prin: valori culturale (tradiţii. limbă. modernizarea elementelor ce ţin de producţie şi exploatare. Dupa anii 50 Uniunea Europeană a acodat un interes deosebit politicilor de dezvoltare rurală din cauza urbanizării puternice care a avut loc în acea perioadă şi ca urmare a acesteia a depopulării nasive a zonelor rurale. diversificarea activităţilor din domeniul agriculturii. artistice. Arjeplog. forme specifice. obiceiurilor. dar şi contribuţiie conomice (obiecte de artizanat. Popoarele îşi crează o identitate proprie prin modul în care se adapteză peisajului. Agroturism în Orkney. Acetse noi măsuri crează oportunităţi pentru exploaterea capitalului uman din sate. Frances Brown . literatură. formată de-a lungul timpului.

Din acest motiv poate fi considerată o mărturie istorică a zonei respective. viaţa artistica. Clădirile monument sunt protejate în mod optim dacă sunt utilizate. riturile. 22 Reconvesie funcţională (exemplu: transformarea unei mori în spaţiu expoziţional şi comecial.The rural vernacular habitat. văzută ca singură metodă de revitalizare economică şi îmbunătăţirii a condiţiilor de viaţă a regiunii analizate. în Macedonia.a heritagein our landscape”. esenţa identităşii culturale şi istorice a unei regiuni. Bovey Tracey. în Anglia cazarea “ FUTUROPA. De aceea.Cea mai bună metodă de a proteja patrimoniul (material şi imaterial) este de a-l integra în viaţa socială. aşezări. De exemplu. arhitectura şi comuniattea se adapteaza la condiţiile de relief şi climă. Agroturismul Turiştii caută specifcul local în cazul turismului rural. 1. Marea Britanie. deoarece conţine elemente noi. inteacţiunea cu elemente exterioare sau gradul de izolare (care determină gradul de mixitate al unei culturi. iar comunitatea poate profita de prezenţa lor). şi în special dacă au funcţii publice (în felul acesta participa la viaţa socială. Alt exemplu de dezvoltare rurală prin turim este valorificarea obiectelor de arhitectură sacră în Slovacia. Ea reprezintă cea mai vizibilă şi uneopri cea mai trainică amprentă a comunităţlor care s-au perindat pe un teritoriu de-a lungul timpului. a tradiţiilor. tradiţiile. modul în care aşezările. Patrimoniul poate fi un element esenţia al specificităţii locale. Astfel. religioasă.materialele locale pentru a realza arhitectura. Specificul este dat de modul în care sunt folosite formele.restaurarea arhitecturii vernaculare determină apariţia turismului în zonă. 2008 32 | P a g e 22 .Un interes deosebit îl prezintă arhitectura vernaculară a minorităţilor. lingvistică. de diversiate a comunităţii. putând fi considerată exotică. regiunile cu diversitate culturală prezintă şi o diversiatate a stilurilor arhitecturale şi reprezintă un element important de atractivitate turistică.) Conservarea şi protejarea arhitecturii vernaculare este mărturie a unor practici şi stiluri de viaţă din trecut. de diversitate a stilurilor arhitecturale. transformarea unor ferme istorice în unităţi de cazare) Specifică pentru peisajul cultural rural este arhitectura vernaculară. etc. nr. Consiliul Europei . obiceiurile. meşteşugurile unei comunităţi sunt revitalizate prin integrarea lor în viaţa cotidina şi prin utilizare. Cazarea se face de obicei în pemsiuni sau unităţi de cazare care să redea cât mai mult din modul de viaţă specific comunităţii respective. de puritate a stilului.

de aceea li produsele de artizanat sau meşteşugurile practicate de acestea conţin elemente de noutate. Exploatarea şi valorificarea produselor de artizanat Produsele de artizanat şi produsele tradiţionale au de cele mai multe ori caracter de unicat şi prezintă interes tocmai datorită acestui aspect şi deoarece sunt lucrate manual (marea majoritate) şi prin tehnici specifice. cu condiţia existenţei unei bune promovări şi a creării unnei mărci recunoscute. transmise din generaţie în generaţie.turiştiolor se face în unităţi modernizate iar banii din turism se investesc pentru resturarea altor construcţii. Franţa. proverbe. Produse locale şi identităţi locale ca element cheie de dezvoltare locală Aceste produse şi valori locale ţin de elemente ale patrimoniului imaterial: tradiţii. tradiţia veche de câteva secole de realizare a tapiţeriilor din regiunea Creuse.23 Minorităţile entice au de cele mai multe ori elemente tradiţionale specifice. povestiri. regiunea de nord. care au devenit un simbol pentru regiunea Hvar şi acare au devenit o sursă considerabilă de venit.tradiţionale. păstrându-se în acealaşi timp caracterul zonei. Agroturismul în cadrul comunităţilor multietnice reprezintă. Turistul poate experimenta. restaurau şi modernizau pentru turism. evenimente. folosind meşteri locali. în cadrul unei aşezări multietică diferite moduri de viaţă şi diferite abordări. În Italia (Salento) investitorii închiriau locuinţele pe 10 ani. iar după cei 10 ani proprietarii decideau dacă păstrează locuinţele în circuitul turistic sal le atribuie alte folosinţe. S-a găsit astfel o metodă de dezvoltare a zonelor şi de oferire de noi locuri de muncă. ca în cazul multor aşezări rurale un mijloc de dezvoltare a unei zone prin turism. Exemple: broderiile de dantelă din Croaţia. le dezvoltau. meşteşuguri. 23 Lista Patrimoniului Imaterial UNESCO 33 | P a g e . jucăriile de lemn realizate manual în câteva sate din Croaţia. Ele pot crea atractivitate turistică prin caracterul unic pe care îl posedă. folosind mijloace învechite. cântece. Din acest motive ele pot fi comercializate cu succes atât la nivel local cât şi naţional sau internaţional. atât în domeniul turismului cât şi a meşterilor locali.

Valoare unor manifestări culturale creşte atunci când acestea aparţin unor culture diferite şi împărtpşesc acelaşi spaţiu de exprimare. UNESCO. învăţării şi practicării.O bună ilustrare de metode de valorificare şi păstrare a identităţii unei regiuni se regăseşte în Lista Patrimoniului Intangibil. Pentru ca o comunitate etno-culturală să se detvolte în sensul valorificării patirimoniului etno-cultural acesta este primul pas. realizarea unui inventar al tradiţiei armeniene duduk şi organizarea a diferite concerte. care a rezistat de-a lungul timpului în ciuda discriminărilor comunităţii Garifuna. încurajată şi promovată. inventarierea formelor de artă a comunităţii. păstându-şi în acelaşi timp specificul. Nicaragua and Belize Posedă un limbaj propriu. imaterial. Organizarea de evenimente muzicale Concerte de muzică duduk ) în aer liber. Modalităţi de salvare: revitalizare lingvistică. enunţate în proiectul 11-2006/04-2009: realizarea unor cursuri speciale de învăţare a acestui tip de muzică. Identitatea comunităţii multiculturale constă din interacţiunea elementelor specifice fiecărei culture. ea trebuie păstrată. acum este în pericol de dispariţie . Guatemala. legendă a poporlui. (muzică tradiţională armeniană. se foloseşte un instrument tradiţional. înainte se cânta la diferite evenimente şi serbări tradiţionale. Evenimente publice Comunităţile Garifuna din Honduras. în şcolile provinciale. Scopul proiectului este de a încuraja perfecţionarea şi menţinerii în viaţa culturală a interpreţilor de muzică duduk şi de a reînvia interesul pentru muzica duduk pentru publicul armenian. De aceea. asemănător cu oboiul. a vieţii de yi cu yi. Alte metode de salvare a acestor elemete de patrimoniu intangibil. Aceste elemente sunt dificil de păstart şin cauza caracterului migratoriu al poporului. promovarea predării limbilor. programe de expansiune lexicală. iar texetele lor conţin elemete de istorie. Cîntecele conţin elemente specifice africane. promovarea festivalurilor regionale Garifuna. 24 Lista Patrimoniului Imaterial UNESCO 34 | P a g e . a obiceiurilor. împreună cutoate elementele ale acestei identităţi.24 Identitatea este poate cea mai puternică a manifestării diversităţii culturale şi condiţia ca aceasta să existe. modului de viaţă. publicarea unui manual practic pentru interpreţi şi pentru studenţi.

Un astfel de proiect îl reprezintă Heritour (vezi studiu de caz nr. meşteşuguri şi meserii. caracterul oamenilor. Pentru promovarea unei regiuni se realizează pe baza cooperării între actori cu legături directe în regiune. identitate regională. Activităţi muzeale Atât cele puctuale de tipul clădirilor muzeu cât şi cele desfăşurate pe suprafeţe mai mari (parcuri. Contribuie la creşterea competivităţii. Ca primă etapă se realizează întărirea identităţii şi a diverităţii. 2) . Crearea unei imaginii a regiunii Imaginea unei regiuni se poate baza pe elemente de valoare ale unei regiuni: patrimoniu. activităţi. Prin evaluarea zonei şi a specificului (în special cultural) şi prin inventarierea elementelor de valoare a diverităţii culturale. pentru ca întreaga aşezare să beneficieze de beneficiilr economice aduse de turism. mondial. În cazul unei regiunii de diversitate culturală se poate stabilli un traseu cultural care să lege principalele localităţi: urbane sau rurale ce se constituie ca nucleu al fiecărei etnii în parte. Aceste trasee trebuiesc puse în legătură cu cel puţin o aşezare urbană. muzee ale satului) pot fi elemente generatoare de evenimente. care realizează. ministerul turismului sau alte autorităţi interesate de dezvoltarea zonei. pentru a promova identităţi şi resurse culturale ale zonelor implicate în proiect. Crearea unei mărci a zoeni care să pună accentual pe diveristatea culturală este pentru evidenţierea şi remarcarea ei la nivel naţional. diversitate culturală. în diferite ţări europene. iar ca a doua etapă dezvoltarea turistică pe baza valorilor nou create. 35 | P a g e . prin includerea în circuitul turistic un numar cât mai mare de obiective turistice duce la potenţarea dezvoltareării regionale şi teritoriale a aşezărilor. pentru a prelua turişii şi pentru a crea oportunitatea unei dezvoltări echilibrate.. multi. policentrice. se poate formula un concept de promovare şi nişte elemente constituente ale imaginii regiunii. motoare ale dezvoltării culturale ale unei zone/regiuni. trasee tematice. elemente de natură şi peisaj.culturalism.Crearea unor trasee turistice Crearea unor trasee turistice. fiind primul pas în. arhitectură tradiţională. dar în primul rând simbol al exprimării identităţii unui loc. European. care să aibă cunoştinţe puetrnice despre zonă.

de încurajare a dezvoltării în regiune (în special a turismului) şi de creşterii a atractivităţii şi competivităţii regiunii.Atelierul celor mici”. furca şi fusul”. sunt dezvoltate atât cunoştinţele despre patrimoniul tehnic. Se vor citi poveşti şi istorioare ce surprind universul magic al morilor.uri şi cărţi de colorat ce ilustrează patrimoniul Muzeului în aer liber.. arhitectura vernaculară diversificată(Proiect Muzeul Satului) din regiunile diverse etno-cultural este o modalitate de păstrare a identităţii locale şi de păstrare a memoriei collective. Oportunitatea creării unui parc naţional etno-cultural Poate constitui o metodă optimă de protejare a valorilor existente. la Muzeu Astra. 36 | P a g e . prin jocuri de asamblare şi construcţie. Proiectul este foarte important deoarece se adresează copiilor. precum şi publicaţia “Abecedar şi Dicţionar Etimologic. jocuri distractive.. şi foloseşte pentru aceasta un limbaj adecvat: -“Activităţi practice: desen.” Realizarea unor muzee etnografice care să expună obiecte etnografice şi elemente specifice fiecărei etnii.Atelier de pictură pe sticlă. un loc în care jocul devine mijloc în procesul de dezvoltare intelectuală. prin norme şi elemente de legislaţie stricte. jocuri interactive”. de întărire a identităţii. în care sunt stimulate deprinderile tehnice. prin organizarea unor activităţi designate copililor în cadrul spaţiului Etno Tehno Parc.. al gospodăriilor ţărăneşti şi al obiectelor tradiţionale. “Este un spaţiu neconvenţional. Aceste muzee pot genera diferite activităţi culturale şi evenimente. CAPITOLUL 3 Modalitati de aplicare a politicilor culturale privind diversitatea culturala 1. Se folosesc puzzle. cât şi despre tradiţiile şi obiceiurile poporului roman . Se folosesc unelte tradiţionale în miniatură.Lecţii de agricultură: la strâns de fân”.O iniţiativă de a face cunoscută viaţa rurală a românilor a avut loc în Sibiu..Să învăţăm să folosim războiul de ţesut. atitudinală şi aptitudinală.

Aceste activităţi au. cand este dezvăluit în cadrul unor evenimnete ca nunţi. albaneze. macadonene. Zilele culturii în Vrapciste Iniţiativa acestui eveniment a porinit de la un grup de tineri care au considerat că elementele specifice şi patrimnoniul cultural ale satului nu sunt exploatate suficient şi evenimentele culturale în zonă nu sunt 37 | P a g e Zilele culturii în Vrapciste . turci metodă au fost explicate asemănările şi deosebirile.PROIECT: LIVING HERITAGE LOCATIE: MACEDONIA. Macedonia de Vest Macedoneni (musulmani şi ortodocşi).Martor etern”. Au fost organizate apoi expoziţii cu fotografii. elementele carecteristice celor 3 etnii care au participat la proiect. Regiunea conţine şi multe element de patrimoniu arhitectual religios. şi o contribuţie la economia satelor respective prin dezvoltarea turismului. În regiunea Dolna Reka oamenii au început să se cunoască mai bine prin proiectul „Costume şi obiceiuri tradiţionale. costume tradiţionale. desene ale copiilor. Specificul local este cel mai bine reprezenatat în timpul verii.Martor etern” Satele Rostuse şi Bituse. cu elemente turceşti. albanezi. pe lângă rorlul de a întări relaţiile şi legăturile în cadrul comunităţilor multietnice şi de a facilita dialogul între ele şi o mai bună înţelegere. Alt element al specificului regiunii este dat de gastronomie. Prin această Proiectul „Costume şi obiceiuri tradiţionale. S-au Multicultutralitate în Dolna Reka organizat discuţii şi evenimente în mai multe sate ale regiunii în care locuitorii erau încurajaţi să participe şi să contribuie cu amintiri ale lor sau din strămoşi despre tradiţii şi elemente caracteristice ale comunităţii din care făceau parte. REGIUNEA DOLNA REKA Motivul alegerii Proiectul prezintă un exemplu concret de valorificare a unor elemente de patrimoniu immaterial prin organizarea unor evenimente. Toate acestea au fost redate prin materiale promoţionale şi a fost întocmită o broşură. precum obiective turistice culturale şi naturale. botezuri.

prezentarea costumelor tradiţionale şi a meşteşugurilor şi obiectelor de artizanat. însă sărace în alte tipuri de resurse. prezentarea bucătăriei tradiţionale. Din cauză că fiecare aşezare componentă a teritoriului respectiv prezintă un element de interes. suficiente. diversitea culturală din aşezările izolate sau defavorizate poate fi exploatată cu succes prin crearea unor astfel de trasee. Obiectivul era de a întări relaţiile interetnice (prin valorificarea şi înţelegerea patrimoniului cultural local) şi de a facilita o mai buna înţelegere a culturii. patrimoniului celuilalt. de a oferi un schimb de experienţă în cadrul comuntăţii multietnice a satului Vrapiciste şi.Nord-vestul regiunea Gostivar Macedoniei. competiţia luptătorilor „pelivani”. 2. dispersate a resurselro ce se vor exploatate. adunate în cartea „Vrapciste de-a lungul istoriei”. Au fost publicate diferite materiale promoţionale. rezultatul fiind însă specific. adaptabil. s-a mers pe ideea de traseu cultural. De asemenea. pentru a se ajunge la o dezvoltare economică şi socială. Tocmai datorită acestui caracter de adapatbilitate şi datorită oferirii posibilităţii exploatării elementelor valoroase într-un teritoriu (în cazul de faţă diversitatea culturală) am ales prezentarea acetui proeict. pornind de la această experienţă a mai multor comunităţi. care fac parte din circuitele culturale respective pornesc de la un model de bază. PROIECT: HERITOUR LOCATIE: EUROPA Motivul alegerii Proiectul prezintă un model de dezvoltare a unor teritorii bogate în elemente de patrimoniu. A fost înfiinţat un muzeu etnologic şi au fost organizate diferite activităţi: festival cultural. 38 | P a g e . Proeictele existente. datortădispunerii punctuale.

În acest proiect sunt implicate instituţii din turism şi comerţ. de artizanat) în fiecare regiune. De aceea se intenţionează stabilirea unor trasee. rurale. precum şi instituţii guvernamentale şi de cercetare. defavortizate. Promovarea turismului ar duce la stimularea economiei şi crearea de noi locuri de muncă în zonele respective. Efectele estimate pe termen lung ale proiectului sunt întărirea identităţilor regionale şi cunoştinţele legate de cultura şi specificul regiunilor ce participă la proiect. reţele culturale regionale şi trans-naţionale. Se va crea astfel o reţea de trasee turistice culturale. Există şşi posibilitatea creării unor trasee culturale trans-naţionale. reprezintă în prezent o oportunitate pentru o dezvoltare durabilă a regiunii. care poate acoperi o largă paletă de opţiuni turistice şi diferite nevoi ale consumatorului. industriale. rezultată ca urmare a intercţiunilor religiilor pe acest teritoriu. pentru a prelua şi atrage turiştii şi pentru a-i încuraja să viziteze împrejurimile şi zonele rurale sau mai defavorizate ale regiunii. vor fi relaizate legături cu un centru urban (cu valenţe turistice) al regiunii. O regiune implicată în proiectul Heritour este regiunea Serres. vor fi realizate studii de fezabilitate şi de matketing pentru traseele culturale tematice. Strategia de dezvolztare rurală se bazează pe întărirea acestei odentităţi şi 39 | P a g e . Din cauza faptului ca majoritatea aşezăriloe care fac parte din trasee sunt de tip rural. Întrucât elementele regiunilor ţintă au o dimensiune locală. Ca rezultat al proeictului patrimonial cultural local va fi evaluat şi va fi iplementată o metodologie.Proiectul Heritour se adresează în special zonelor rurale care nu au fost elemnte de patrimoniu. oraganizare şi promovare a patrimoniului cultural în aşetări isolate. Identitatea SERRES. vor fi dezvoltate mai multe reţele. REGIUNEA DE NORD A GRECIEI locală. caracterizate de atractivitate turistică. trasee tematice(religioase. din nordul Greciei. de munte şi de graniţă. care duce la scăderea tendinţei migratorii în regiunile respective şi a sărăciei şi în final dezvoltare economică şi socială a zonei. dar care dispun de un potenţial cultural considerabil prin prezenţa unor Scopul principal este de protejare. cooperare transnaţională a regiunilor participante şi crearea de noi locuri de muncă în domeniul turismului.

urmărindu-se revitalizarea valorilor tradiţionale autencităţii regiunii. Pe acest teritoriu au avut loc. având ca principale etnii pe cele greceşti. ale neoclasicismului simbolist şi moderne. reintegtarea în statul grec de dupa primul război mondial) fenomene de migraţie care s-au constituit într-un fenomen de diversiate etnică şi religioasă. din cauza a diferiţi factori politici şi istorici (aparteneţa la statul otoman. turceşti şi bulgare.reabilitatea patrimoniului arhitectural penrtu a ajunge în final la dezvoltarea turismului. etnii şi păstarea 40 | P a g e . având ca rezultat un fenomen de hibridizare. Diversitatea elementelor arhitecturale din regiunea Serres este marcată de îmbinarea elementelor tradiţionale. specifice fiecărei comunităţi. Diversiatea acestei aşezări se manifestă în: modul de organizare al aşezărilor (rurale şi urbane) specificul arhitectural dat de îmbinarea stilurilor diferite.

normelor şi internaţionali privind politicile culturale (pornind de la practicilor administrative . obiectivele Ministerului Educaţiei şi direcţiile de legislaţiei. Astfel. diversitatea culturala şi preluarea formală a unor concepte lansate pe plan internţtional crează o ruptură faţă de realitate. ONU. dialog intercultural etc. subordonate detaliată a situaţiei politicii culturale. Proiectul utilizează conceptul „fair culture” si mizează pe dimensiunile etice ale politicilor culturale: 41 | P a g e programelor. 2007 Motivul alegerii Concluziile primei etape a proiectului de cercetare sesizează distanţa între teorie şi realitate. finlandeză. Analiza porneşte cu o prezentare a situaţiei la nivel internaţional (documente UNESCO.). acţiune tratatelor. Problemele dezbătute la nivel internaţional atrag de la sine o capacitate de reacţie şi consecinţe în practicile şi deciziile de zi cu zi. pot constitui o bază pentru dezvoltarea unor posibile instrumente de operare în acest domeniu. PROIECT: FAIR CULTURE? MINISTERUL EDUCATIEI. diversitate. stil de viaţă. a metodelor şi instrumentelor de analiză privind cultura. ministerului. a intereselor grupurilor tinta şi dezvoltarea unor indicatori şi măsuri ca un remediu pentru deficitul actual existent . formulate de programele agenţiile guvernului. CONSIULIUL EUROPEI) şi continuă la nivel naţional urmărind Proiectul îşi propune o cercetare legislaţia documentelor care o influenţează.3. coeziune socială. strategiilor. ar trebui să fie rezultatul unei evaluări cât mai corecte a datelor existente . orice iniţiativă de formulare a unor politici culturale . declaraţiilor. Iniţiativele de conturare a unor indicatori cuvinte cheie: tradiţie. FINLANDA. vitalitate. Lipsa informaţiilor. identitate culturală.

precum şi prin managementul lingvistice ale minorităţilor. şi o conferinta intitulată „Fair Culture – Culture for Sustainable Development” (2007). Ministerul Educaţiei continuă să pună în Ministerul Educatiei promovează aplicare programul „Acces to Arts and Culture for accesibilitatea artelor şi culturii în All”. a fost una dintre primele măsuri alături de o colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe privind sustenabilitatea producţiei culturale. Instituirea unui comitet reprezentand diferite interese culturale şi să genereze o dezbatere socială pe această temă. abilitate. urmand publicarea lucrării „Fair Culture? Ethical dimension of cultural policy and cultural rights”. Proiectul a debutat cu un seminar in 2006 la Helsinki. proprietate intelectuală. antreprenoriat cultural. În următoarea perioadă 2008 – 2010 îşi propun o reviziure a cercetărilor acumulate şi pe viitor dezvoltarea unei serii de indicatori pentru evaluarea politicilor culturale. Acesta conţine măsuri pe care ministerul le va primul rând prin furnizarea unor pune in aplicare in 2010 Obiectivele acestui program informaţii pe baza.. diversitate. 42 | P a g e . Termenul „FAIR implinirea integrarea CULTURE” drepturilor si inseamna acoperă o varietate de acţiuni si grupuri de actori culturale . care să analizeze aspecte legate de politicile etnie. îmbunătătirii practicilor instituţiilor culturale şi a altor actori activi în domeniul culturii (administraţiile locale şi regional in special).accesibilitate. valorificarea semnificatiilor culturale indiferent de şi experţi. prin alocarea de se concentrează pe protejarea drepturilor culturale şi resurse. religie etc. participare. În calitate de autoritate coordonatoare In paralel. şi monitorizarea permanentă ale Se pune accentul pe necesitatea revizuirii şi performanţei in sectorul său. implicaţi în domeniul culturii si artei.

Acest proiect urmăreşte pe lângă creşterea interesului “Proiectul PEISAJ CULTURAL are ca pentru peisaje culturale cât şi un portal de acces scop protejarea şi gestionarea deschis la internet. marketing-ului regional şi energiilor la bază o abordare inter-sectorială regenerabile. PROIECT: PEISAJ CULTURAL . dezvoltarea rurală.4. "Peisaj Wikipedia" în vederea peisajelor ca piatră de temelie a integrării peisajelor în dezvoltarea regională prin identităţii CADSES şi ca sursă a proiecte pilot exemplare în domeniile agriculturii. şi fiind susţinută de regional. în ziua de azi. local şi crearea unei reţele transnaţionale un cadru de cercetare transnaţional. Având turismului. • Consideram ca teritoriul transilvanean este exemplu de bună practică în ce priveşte măsurile privind patrimonial cultural şi atitudinea faţă de diversitatea culturală prezentă în acest teritoriu • Proiectul selectat este unul dintre exemplele care vor sustine analiza comparative din capitolul 4 cu o altă zonă cu un grad mare de multiculturalitate (comparativ cu media naţioanală) – DOBROGEA. Cu toate acestea. care acoperă protecţia Pentru susţinerea. diversitatea acestor peisaje culturale este pusă în pericol prin neglijarea protejării naturii şi a păstrării moştenirii/patrimoniului şi prin procesele de depopulare.PROTEJAREA PEISAJELOR ISTORICE CULTURALE ÎN VEDEREA ÎNTĂRIRII IDENTITĂŢILOR REGIONALE ŞI A ECONOMIILOR LOCALE PROGRAMUL INTERREG IIIB CADSES. 2004 . pentru a sprijini adoptarea Convenţiei Europene a 43 | P a g e . dezvoltării regionale durabile.2009 Motivul alegerii • Peisajele istorice culturale sunt tipice celor mai multe părţi ale Europei Centrale. protejarea acestor peisaje culturale. dezvoltarea şi naturii. precum şi eloborarea unor strategii integrate la nivel naţional. se urmăreşte conservarea patrimoniului.

2. Ariile culturale reprezintă nişte subdiviuni ale regiunilor istorice şi poate o dimesiune teritorială mult mai apropiată de scara cercetării noastre. Microregiunile. Ariile culturale Am selectat articolele lui Sandu Dumitru pentru a identifica modalităţi de delimitare spaţială a fenomenului cultural. dar şi metode de analiăa la nivelul unui palier teritorial adecvat (analiza cluster) . schimb cultural cu instituţii culturale similare. 44 | P a g e .” 3. Delimitarea ariilor culturale Clasificarea multicriterială a judetelor indica o eterogenitate a judeţtelor şi în consecinţă din punct de vedere al structurii globale de dezvoltare o ignorarea a graniţelor regiunilor istorice şi respectiv. cu organizarea unei tabare de teren studenţesti. regiuni de diversitate etno culturala in Romania Ariile culturale. din punct de vedere cultural o altă distribuţie spaţială. monumentelor de arhitectură populară. Un proiect pilot a fost “Muzeul Etnografic al Transilvaniei” Printre măsurile prioritare se regasesc inventarierea peisajelor culturale regionale.proiectul dezvoltă exemple de bune Peisajului în aria CADSES. Tipuri de zone. Reţeau va rămane practici pentru implementarea deschisă pentru viitori colaboratori. crearea unui registru digital al peisajelor culturale "Transilvania". formarea unor centre de mestesuguri traditionale. Convenţiei Europene a Peisajului. grupuri folclorice tradiţionale în ariile cercetate. realizarea unei retele transilvanene de workshop-uri şi schimburi transregionale academice.

În baza acestor caracteristici. Bucuresti. regiunile geografice.01. Judete din Moldova. 5. Gorj). 18. 3. 11.indice de imigrare in comunele altui judet masurat cu imigranti pe durata vietii la recensamantul din 1977.pondere strazi modernizate. Abonamente telefon la 1000 de locuitori.indicele marimii medii a oraselordin judet. Aceasta analiză de tip cluster este aplicata unui set de 40 de judeţe.abonamente TV la 1000 de locuitori. 19.Pornind de la o serie de premise (raportul între profilul cultural latent şi cel empiric. fie a structurii etnice sau a distanţei mari faţă de judeţul asemănător (Sălaj. distributia ecologica a populatiei – 1. Toti indicatorii pentru care nu se fac alte specificatii au valori determinate la nivel de total commune din judet. compozitia etnică. Buzău.judete din Muntenis. B. compus din 19 indicatori25.arii cu grupari etnice minoritare(Brasov. 3. locuri de munca etc. Pondere populatie de +60ani la 01. raportul rural-urban în determinarea caracterului cultural al arealului studiat şi caracterul vag al limitelor noilor formaţiuni în discuţie – ariile culturale). şi aportul semnificativ al mediului rural în conturarea specificităţii culturale).2. Dobrogea etc.10. Oltenia sau Dobrogea.judete din Transilvania.pondere de teren agricol in gospodariile particulare. D.pondere romaniin 1977. profilul de dezvoltare. 2.rata divortialitatii. fenomene demografice – 15. 4. 16.rata totala a fertilitatii. deal sau campie. autorul a genrat cinci grupuri culturale: 1. Ponderea indicatorilor rurali în raport cu cei urbani este justificata în ce privşste rolul componeţei rurale în determinarea specificului cultural al unităţii teritoriale studiate (Cultura standardizată în oraşe prin mijloace media.pondere populatie urbana in 1988. autorul realizează grupări ierarhice ale judeţelor în funcţie de similitudinea profilului cultural ale acestora. Moldova (+ Buzău).rata imigrarii. Banat sau Crisana – Maramures. prin identificarea unor modele de sociabilitate.).ariile montane-româneşti pe axa Gorj-Maramures.8.indicele localizarii dominante a populatiei rurale la munte. 17. de catre acelasi autor. fie sunt zone de contact între diferite regiuni istorice(Suceava. Constanţa). În concluzie. Sibiu etc. Ariile culturale de tip „insulă” sunt rezultatele fie a modului de urbanizare specific (Bucureşti. 5.).rata imortalitatii infantile. Similitudinea culturală este influenţată si de procese de comunicare şi difuziune culturală. O dimensiunea socială a culturii la nivelul ariilor culturale este redată.acesti indicatori sunt: A.salariati/cooperatori care au lucrat in agricultura.salariati la 1000locuitori in commune. locuire. 4.provinciile sudice (Muntenia. 1985 sau 1986. utilizând date de la mijlocul anilor 80. 6.9. Măsurarea acestui grad de similitudine se realizează prin intermediul unui indice de consistenta. Am considerat relevant tipul de sociabilitate In functie de dimensiunile de analiza mentionate. 14.1988. C. principalele caracteristici de polarizare culturală sunt: regiunile istorice.13. 25 45 | P a g e .compozitia populatiei – 7. Satu Mare).retele de comunicare – 12.

sociabilitate de deschidere generalizată (sociabilitate pozitiva. Toleranta . cât şi la nivelul ariilor culturale.Sandu identifică 6 tipuri de sociabilitate regionala: sociabilitate de tip deschis (toleranta interetnică. grad de realaţionare ridicat). toleranţă. unde zonele tolerante sunt şi cele dezvoltate. şi de nivel ridicat”. Se regăseşte frecvent dualitatea dezvoltat – intolerant versus slab dezvoltat şi tolerant. sociabilitate de tip conformist (încrederea în instituţii). iar studierea acestui fenomen poate intervini justificat în predicţia unor evoluţii negative a dinamicii acestor relaţii inter-etnice. Profil de sociabilitate În baza informaţiilor acumulate la nivel de arie culturale. conflict etc. reţele dense de relaţii sociale). încredere interpersonală . Modelele de sociabilitate şi respectiv tipologiile de arii culturale pot constitui o bază de date pentru formularea unor direcţii de acţiune. dezvoltarea unor parteneriate şi cooperări în ce priveşte politicile culturale. sociabilitate de tip închis (neîncredere şi relaţii de utilitate instituţianal slab reprezentată).regională. sociabilitate de deschidere critică (raporatare critică la instituţii). sociabilitate de criticism instituţional (neîncredere institutională). în măsura în care devine o premisă necesară de implementare unor programe şi proiecte sau date de intrare pentru acţiuni de dezvoltare comunitar-regională. exceptie facând Crişana – Maramureş şi Oltenia. D. identificând Transilvania ca „singura regiune istorică în care toleranţa este relativ omogenă.. Autorul constată diferenţieri privind gradul de toleranţă etnică atât la nivelul regiunilor istorice. de indiferenţă. În urmatoarea etapă vom incerca o suprapunere a acestor informaţii cu areale multiculturale la nivel naţional şi conturarea unor potenţiale platforme de dialog şi cooperare. 46 | P a g e .Intoleranta După cum precizam diversitatea culturală generează de la sine o serie de relaţii de cooperare.

toleranţă – intoleranţa fatţăde prezenţa altor grupuri etnice nivel de dezvoltare. strategii în ce priveste valorificarea diversităţii culturale CAPITOLUL 5 Finanţarea intervenţiilor 5.susţine dezvoltarea durabilă a oraşelor şi a zonelor urbane slab dezvoltate.combate inegalităţile şi discriminarea în piaţa municii 5. Programul Leader. Posibilită i de finan are i a calită ii vie ii în zone rurale Fondul FADR. revitalizare rurală)Programele Intereg care sprijină cooperarea trans-frontalieră şi inter-regională Programul Urban.1.2.pentru dezvoltare rurală prin inţiative locale. Programul Equal. Tipuri de abordări – Analiză comparativă Transilvania – Dobrogea În selectarea celor două areale am utilizat următoarele criterii: grad de multiculturalitate – structura etnică a populaţiei gradul de sociabilitate. Actori implicati • • Rolul organizaţiilor nonprofit Conceptul de societate participativă 47 | P a g e . prioritatea 3 – diversificarea economiei rurale exemple de proiecte (încurejarea creării de microîntreprinderi.1. Identificarea zonelor cu diversitate culturală in România 4. încurajarea turismului rural. poziţia la nivel naţional măsuri.2.CAPITOLUL 4 4.

1993 Capitolul 1 Carti Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii(CSCDC). coordonatori: Cătălin Zamfir şi Lazăr Vlăsceanu. Stefania Voicu. editura Belin. Oana Donose.RESURSE. Paris. Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii(CSCDC). 2003.INFRASTRUCTURA. Editura Polirom. (1999). Raluca Nagy. Finlanda 48 | P a g e .Hannele Koivunen. Timisoara– Clarificarea conceptului de spaţiu cultural – “Topos Comportamenal“ Articole si publicatii Ministry of Education .BIBLIOGRAFIE DICTIONARE “Dictionnaire de la Géographie et de l’espace des sociétés”. realizat sub indrumarea lui Jacques Lévy si a lui Michel Lussault. Mihai Popa (2007) . Romania Sandu. Marius Lazar. “Topos comportamental – Armonizarea dintre spaţiul urban şi comportament uman”. Editura Polirom. INSTRUMENT PENTRU MANAGEMENTUL CULTURII . Spaţiul social al tranziţiei. Iasi. Marinească. DIAGNOZA SECTORULUI CULTURAL. “Dictionar de sociologie”. Iaşi:POLIROM Radoslav. ed.SECTORUL CULTURAL DIN ROMANIA. echipa: Anda Becut. Iasi. Monica Stroe. Dumitru. Liviu Chelcea (coordonator).CONSUM. Lucian Drobaca (coordonator). echipa: Anda Becut. Romania. Gabriel Jderu. editura Babel. Radu Malureanu. Leena Marsio (2007:21) “Fair Culture?Ethical dimension of cultural policy and cultural rights”. Craiţa Curteanu. Liviu Chelcea (coordonator). Bogdana Humă. Gabriel Simion (2007) . Radu (2000).

Sociologie Românească. TURISMUL CULTURAL ÎN ROMÂNIA RURALĂ ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ: UNDE STĂM ŞI CE FACEM? Fundaţia CRDE. Mapping the approaches and practices”. Sandu. Finlanda Colin Mercer (2006) “LOCAL POLICIES FOR CULTURALDIVERSITY: SYSTEMS. AND GOVERNANCE WITH AN EMPHASIS ON THEUK AND AUSTRALIA” Nada Švob-Đokić and Nina Obuljen (2003 ). “Comparative cultural policy issues related to culturaldiversity in South East Europe. (2006) “Fair culture – culture for sustainable development Background Paper on Cultural Sector and Development Work in the Nordic Countries”. capitolul 1. Sport and Youth Policy . Sociologie Românească. a cultural policy paper commissioned by Policies for Culture Hisham Elkadi (2007). (2008) “ POLITICI DE INTEGRARE A MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA. 3-4. Present and Future. University of Ulster Belfast UK Sandu. “Whose identity? Valuing the culture built hetitaje in diverse and tensioned societies”. Dumitru (1990) Ariile culturale ale României. Dumitru (2002) Ariile culturale ca matrice de sociabilitate. 3-4. Evan Alderson(1993). editat de – The Calgary Institute for Humanities. Reflections on Cultural Policy: Past. ASPECTE LEGALE ŞI INSTITUŢIONALE ÎNTR-O PERSPECTIVĂ COMPARATĂ”. CITIZENSHIP. Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii(CSCDC). Cluj-Napoca 49 | P a g e .Ministry of Education Department for Cultural.

Raport al unui grup de experţi europeni [Cultural Policy in Romania.Reţeaua de localităţi Capitolul 2 Articole_________________________________________________________________ Convenţia despre valoarea patrimoniului cultural pentru societate. 1. Willy A .The rural vernacular habitat.Statistici INS . Principii: dezvoltare durabilă a turismului. Septembrie 1997 50 | P a g e . China. Strategii culturale în perioadele: până în 2006 şi viitoarele obiective strategice pentru perioada 2007-2013. Faro – Prezentarea unor principii pentru importanţa patrimoniului cultural şi rolul lui de a potenţa dezvoltarea umana şi socială Sustainable Rural Development Based on Cultural Heritage. Shiwen Mi .ro/. Report on an Eurpoean group of experts] (preşedinte: Terry SANDELL. 2008 Tourism in the Peripheral Areas of Europe. Feiner. 2005. productia de bunuri si servicii culturale CSCDC – Rapoarte formulate de experti europeni Politica culturala în Romania. Proceedings from an international seminar on Bornholm.Case Studies of Tourism in Peripheral Areas . raportor: Jacques RENARD). http://www. Programul european de evaluare a politicilor culturale în România. Silvia Balit. nr.4 – Descriere sintetica a unor aspecte infrastructura culturala. Schmid .3. Derek Hall. Jacques P. October 1999. Frances Brown . Planuri de amenajare a teritoriului PATN – sectiunea IV. Consiliul Europei .ro).seria de chestionare CULT 1.cultura. 2004 FUTUROPA.cultura2007.2. 40 p.turism rural. iulie. pentru a concluziona direcţiile în care au evoluat politicile culturale (http://www. 2002.Reabiliatrea zonei Văii Shaxi. and ecoturism Communication for Isolated and Marginalized Groups Blending the Old and the New”.a heritagein our landscape”.

MICTAT A.heritour. JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES ETNOPSIHOLOGII MINORITARE IN SPATIUL DOBROGEAN . IAŞI. GARLAN. SILVIA-ELENA CRISTACHE. 2007.org Capitolul 4 DANIELA SERBAN. SIMONA VASILACHE(2008). ROMÂNIA 51 | P a g e . “ITERCULTURAL AND INTERCONFESSIONAL REALTIONS IN A ROMANIAN COUNTRYSIDE”. CONSTANTIN MITRUT. EDITURA LUMEN. DANA EPURE.Lista Patrimoniului Imaterial UNESCO Capitolul 3 www.

Sandu Dumitru 52 | P a g e .A N E X E Extrase din articolul “ARIILE CULTURALE CA MATRICE DE SOCIABILITATE”.

53 | P a g e .

54 | P a g e .

A N E X E 2 Extrase din studiile CSCDC referitioare la Sectorul cultural. CSCDC 55 | P a g e . “BAROMETRUL CULTURAL 2007”.

“Date despre potentialul cultural si turistic al localitatilor din Romania”. CSCDC 56 | P a g e .

57 | P a g e .

58 | P a g e .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->