Ecodial 3 -un pachet de programe pentru calculul instalatiilor electrice

Programul de calcul al instalatiilor electrice Merlin Gerin este adaptat la intreaga oferta de aparate de joasa tensiune Schneider.

Ecodial 3
Permite
npersonalizarea aplicatiei prin completarea unui fisier cu informatii generale, care sunt luate in considerare mai departe, in derularea calculelor necesare proiectarii; nrealizarea schemelor unifilare, datorita unei biblioteci de simboluri standard; ncalculul bilantului de putere; nvizualizarea curbelor de sarcina a intrerupatoarelor automate: nalegerea protectiilor, calculul curentului de scurtcircit maxim, al curentului de scurcircuit minim, al curentului de defect, al lui R si X ncalculul valorilor de reglaj pentru intrerupatoarele automate; nafisarea rezultatelor: referinte, bilant de putere; neditarea, imprimarea si exportul de fisiere: qeditare si export in formate DXF/RTF; qexportul listei de materiale sub forma unui fisier catre Ecobat.

Beneficiind de o ergonomie Windows (3.1, 95 sau NT) programul permite realizarea simpla si rapida a calculului unei instalatii de distributie de joasa tensiune din domeniul industrial sau tertiar. Un program eficient pentru conceperea schemei monofilare
TR1 800 KVA 4,5% 23,61 KA

Proiectarea in Ecodial se face conform cu normele internationale CEI 364.

3x(2x240) 1x240

C1 12 m .33%

Q1 C1251DN

STR35SE 1250 A

JDB1 3x(2x50x5)
Q2 NS160N Q3 NS250N Q4 NS160N Q5 NS160N Q6 NS100N Q7 NS250N

STR22E 160 A

TM250D 250 A C2 67 m 3.61%

STR22SE 160 A C3 89 m 2.94%

TM160D 160 A C4 34 m 2.18%

TM80D 80 A C5 56 m 2.35% C6 56 m 3.31%

STR22SE 250 A

JDB2 21.77 kA
Q8 C60N Q9 C60L Q10 C60N Q11 NS100N

3x(1x25) 1x25

3x(1x70) 1x25

3x(1x16) 1x16

3x(1x35) 1x25

3x(1x10) 1x10

C 50 A C7 56 m 3.79%

B 25 A C8 67 m 5.54%

B 50 A C9 78 m 5.4%

TM100D 100 A C10 67 m 3.42%

3x(1x6) 1x6
Merlin Gerin

3x(1x2,5) 1x2,5

3x(1x6) 1x6

3x(1x16) 1x16

8

scheme de aplicaÍii

cum se comandŸ iluminatul unei vitrine Ûi al unei reclame luminoase ?

N

L

ID 40A
MERLIN GERIN

multi 9 ID

I

0

N

DPN N 2A
MERLIN GERIN

multi 9 DPN
N

Asocierea unui contactor CT cu un releu de temporizare RTL realizeazŸ comanda unei reclame luminoase, care se aprinde intermitent. Instalat Án amonte de RTL, programatorul orar IHP (canal 2) gestioneazŸ funcÍionarea spoturilor luminoase Án timpul sŸptŸmÊnii conform orelor de program ale magazinului. ObservaÍie: IHP-ul (canal 1) Ûi ÁntrerupŸtorul foto-sensibil pot fi folosite la: n iluminarea unei vitrine Án funcÍie de lumina de afarŸ, Án timpul orelor de program ale magazinului n stingerea iluminatului Án afara orelor de program ale magazinului Produse utilizate pentru aceastŸ instalaÍie
produsul utilizat IHP RTL CT IC 200 ID 40 A (300 mA) DPN N 2 A DPN N 16 A cantitatea 1 1 1 1 1 1 1 codul 15722 16069 15957 15284 23016 19261 19268

N

2

cell L
L

N

N

DPN N 16A
MERLIN GERIN

3 5
3 5

IC200

L

13
L 1 3 5

IHP
C2

multi 9 DPN
N

MERLIN GERIN

MERLIN GERIN

multi 9

multi 9 IHP 2c
24h et 7j

14:30
2 3 4 5 6 7

N

2

d
2 35 35 2000

h

m C2

Prog C1
16353

lux

N
N

C1 L L

C1

M
N 2 4 6 N

M
N 2 4 6

N

2 4

N

2 4

A1

15 RTL

MERLIN GERIN

multi 9 RTL
3 2 1 4 5 6 7 8 9 10
1-10min 6-60s 1-10s 0.1-1s 6-60h

6-60min 1-60h

3 2 1

4 5 6 7 8 9 10

A2

18

N

1 A1 A2 CT16
1
A1

3

MERLIN GERIN

multi 9 CT

A1
230/240Va

1 3 2 4

A2

Ie 16A
250Va
15957

A2

2

4

instalaÍie de shop window lighting bank iluminat vitrina

N

2

spoturi
spotlights luminoase

7
103

scheme de aplicaÍii

cum se realizeazŸ oprirea de urgenÍŸ Ántr-un circuit electric protejat de un disjunctor prevŸzut cu telecomandŸ ?
L3 L2 L1 N 1 3 C60N Q1
M ERLIN GERIN

n un programator orar IHP (1 canal) comandŸ automat un disjunctor cu protecÍie diferenÍialŸ Ûi cu telecomandŸ Tm+C60+Vigi C60 Ûi alimenteazŸ cu energie electricŸ un echipament de spŸlare maÛini, conform unui orar stabilit de utilizator n Tm+C60+Vigi C60 este echipatŸ cu o bobinŸ de minimŸ tensiune MN; acest auxiliar MN este comandat printr-un buton de oprire urgenÍŸ situat Án apropierea echipamentului de spŸlare a maÛinilor Ûi permite Án caz de pericol declanÛarea Ûi deschiderea instantanee a Tm+C60+Vigi C60 Produse utilizate pentru aceastŸ instalaÍie
produsul utilizat C60 bipolar C60 terapolar Tm 3-4 poli Vigi C60 tetrapolar IHP 1 canal MN cantitate 1 1 1 1 1 1 codul

18311 15720 26960

multi 9 C60N
C25
400Va 6000
10kA IEC 947.2

1 3

24204

2 4

O - OFF

O - OFF

2

4

C60N + Vigi C60
L
L

IHP

MN

A1 Tm
A1

1

3

5

7

Q2

F1

V D E

M ERLIN GERIN
M ERLIN GERIN

M ERLIN GERIN

12

15

18

21

24

MERLIN GERIN

multi 9

IHP+ 1C 9
6 3 0 1 2 3 4 5 6 7

multi 9 MN
D1 D2 U< 220.415Va 26960

M ERLIN GERIN

multi 9

Tm
SD OF

multi 9 C60N
A1
auto

multi 9 vigi C60
I N 0,030A a
1 3 5 7
2 4 6 8

T02

C60 3-4 P

C63
400Va 6000
10kA IEC 947.2

230V ~

auto

A2

18311

24234

2 4 6 8

26572

test

O - OFF

O - OFF

O - OFF

O - OFF

menu
res

ok

15720
230-240Va 50-60Hz -10 T50 a 16(10)A 250V

L
a

M

A2
2 4 6

N

N

N

4

6

D1 D2

A2

2

4

6

8

S1

oprire de urgenÍŸ

ON STOP

1286

RT 78

Schema electricŸ

104

scheme de aplicaÍii

cum se comandŸ iluminatul unei parcŸri exterioare a unui hotel, folosind un detector de miÛcare ?

CDM N L
MERLIN GERIN

N

DPN N 2A
MERLIN GERIN

multi 9 DPN

T 2 1 L1 N

N

N L DPN N 16A
MERLIN GERIN

InstalaÍia controlatŸ de un detector de miÛcare CDM poate fi utilizatŸ sŸ: n detecteze orice miÛcare a unei persoane Ûi sŸ aprindŸ automat lumina n elimine pierderile prin stingerea automatŸ a luminii n controleze automat instalaÍia Án funcÍie de o treaptŸ reglabilŸ de luminozitate DacŸ este montat un contactor, este posibil sŸ: n se gestioneze o putere mai mare de 2000 W n se opreascŸ manual instalaÍia Án cazul unei absenÍe prelungite Alte aplicaÍii Fabrici, ferme, Ûcoli, terenuri de sport. Produse utilizate pentru aceastŸ instalaÍie
produsul utilizat CDM DPN N 2 A DPN N 16 A CT 25 A cantitatea 1 1 1 1 codul 16990 19261 19268 15960

N

multi 9 DPN
N

N

2

N

A1 1 3 CT 25A

MERLIN GERIN

multi 9 CT

O
a u t o

I

2

4 A2

cum se comandŸ iluminatul automat al unui hol de intrare ?

N

L C60N MIN PRE

MERLIN GERIN

multi 9 C60N
1 3

MIN

MERLIN GERIN

multi 9 PRE

2

4

1 ,5 1

min.

2

20 s

40 s

N 4 P

3 4 N P

push-button

Pentru aceastŸ aplicaÍie un automat de scarŸ MIN este combinat cu un aparat de preavertizare PRE. Automatul de scarŸ MIN aprinde lumina Ûi o stinge dupŸ un timp setat anterior (variabil Ántre 1 Ûi 7 minute). Aparatul de preavertizare, asociat cu automatul de scarŸ MIN avertizeazŸ utilizatorul de iminenta stingere a luminii, prin scŸderea intensitŸÍii acesteia la jumŸtate, timp de 20 sau 40 de secunde. Alte aplicaÍii Iluminatul holurilor de intrare Án clŸdiri, scŸri, coridoare, subsoluri, etc. Produse utilizate pentru aceastŸ instalaÍie
produsul utilizat C60N 2P MIN PRE cantitatea 1 1 1 codul 24337 15363 15376

buton

7

105

scheme de aplicaÍii

cum se realizeazŸ comada localŸ Ûi de la distanÍŸ (centralizat) a iluminatului Ántr-un birou?
L N 1 3 C60N Q1
M ERLIN GERIN M ERLIN GERIN

1

3 C60N Q2

multi 9 C60N
C25
400Va 6000
10kA IEC 947.2

multi 9 C60N
C25
1 3 400Va 6000
10kA IEC 947.2

1 3

24204

2 4

24204

2 4

O - OFF

O - OFF

O - OFF

O - OFF

Schema permite gestionarea iluminŸrii Ántr-o clŸdire: n local cu ajutorul ÁntrerupŸtoarelor Ûi a teleruptoarelor TL prin: q blocarea comenzii de la distanÍŸ de la butonul albastru de deconectare q acÍionarea manetei TL ce permite comanda manualŸ n de la distanÍŸ (centralizat), printr-un impuls de comandŸ de la un IHP+2c cŸtre auxiliarul ATLc+s al teleruptorului. FuncÍiile programatorului orar IHP+2c permit Ûi trecera Án funcÍionarea forÍatŸ manualŸ Produse utilizate pentru aceastŸ instalaÍie
produsul utilizat C60N bipolar TL monopolar ATLc+s IHP+2c
S2

2

4

2

4

cantitate 1 1 1 1

codul 15510 15409 15723

S1

C2 1 TL1 + ATLc+s1
1 A1 11

Schema electricŸ
IHP1
5

A1 TL2 + ATLc+s2

1
1 A1

A1
11

L
L

3
1

5
3

C2
D VE

a 16(10)A 250V

MERLIN GERIN

MERLIN GERIN

MERLIN GERIN

MERLIN GERIN

multi 9 TL
16A 250Va
A1
230/240Va 110V

multi 9 ATLc+s
1

multi 9 TL
16A 250Va
A1
230/240Va 110V

multi 9 ATLc+s
1

M ERLIN GERIN

12

15

18

21

24

multi 9

IHP+ 2C 9
6

1

1

A2

2

15510

on off 12 14

A2

2

15510

on off 12 14

3 0 1 2 3 4 5 6 7

menu
15409 15409
res

ok 1 2

15723 A2 2 on 12 off 14 A2 2 on 12 off 14
230-240Va 50-60Hz -10 T50 a 16(10)A 250V

L
a

C1

M

2 A 2

on of f

2 A2

on of f

N

N

2

4

6

N

4

6 C1

cum se temporizeazŸ automat iluminatul scŸrilor?

N

L C60a 16A
MERLIN GERIN

multi 9 C60a C16

1

3

2

4

push-button buton

11

1 3 A1
1 3 A1

ATLt +TL
MERLIN GERIN

Un teleruptor TL asociat cu un temporizator auxiliar ATLt au rolul de a: n controla iluminatul printr-unul sau mai multe butoane n stinge automat lumina dupŸ un anumit timp reglat de temporizatorul auxiliar ATLt (Ántre 1 sec Ûi 10 h), pentru a evita consumul de energie electricŸ Alte aplicaÍii Ferme, case, Ûcoli, terenuri de sport, etc. Produse utilizate pentru aceastŸ instalaÍie
produsul utilizat C60a 16 A TL 16 A ATLt cantitatea 1 1 1 codul 23812 15510 15411

MERLIN GERIN

multi 9 ATLt
1-10mn 6-60s 1-10s 6-60mn 1-10h

multi 9 TL
16A 250V
A1

1

3

230. 240V 110V=
A2
15520

2

4

5 4 3 2 1

6

7

8 9 10

I

0

auto

15411

A2 2 4

14 2 4

A2

106

OFF O .OFF L3 L2 L1 N 2 4 6 8 Schema electricŸ 7 107 .OFF O .OFF O .scheme de aplicaÍii cum se Ántrerupe automat alimentarea cu energie electricŸ a unui circuit monofazat (230 V) la apariÍia unei supratensiuni? L N 1 3 C120N Q1 MERLIN GERIN MERLIN GERIN multi 9 multi 9 C120N C40 N L U >> 240/415Va 10000 3 18356 1 3 220/240Va 26979 2 4 O .OFF O . alimentarea este ÁntreruptŸ automat prin deschiderea disjunctorului Produse utilizate pentru aceastŸ instalaÍie produsul utilizat C120N bipolar bobina MSU fazŸ+neutru cantitate 1 1 codul 26979 L N 2 4 Schema electricŸ cum se Ántrerupe automat alimentarea cu energie electricŸ a unui circuit trifazat (400 V) la apariÍia unei supratensiuni? L3 L2 L1 N 1 3 5 7 C120N Q1 MERLIN GERIN MERLIN GERIN n bobina MSU asociatŸ cu disjunctorul supravegheazŸ tensiunea Ántre faze Ûi neutru n Án cazul Án care o supratensiune dureazŸ mai mult decÊt cÊteva secunde.OFF n bobina MSU asociatŸ cu disjunctorul supravegheazŸ tensiunea Ántre fazŸ Ûi neutru n Án cazul Án care o supratensiune dureazŸ mai mult decÊt cÊteva secunde. alimentarea este ÁntreruptŸ automat prin deschiderea disjunctorului Produse utilizate pentru aceastŸ instalaÍie produsul utilizat cantitate C120N tripolar 1 bobina MSU 3 faze+neutru 1 codul 26980 multi 9 N 400Va 26980 L1 U >> L2 L3 multi 9 C120N C40 240/415Va 10000 3 18356 1 3 5 7 2 4 6 8 O .

OFF N 2 L L 3 1 5 3 5 1 IHP C2 3 5 C60N + Vigi C60 Q2 F1 circuit de comandŸ V D E a 16(10)A 250V M ERLIN GERIN M ERLIN GERIN M ERLIN GERIN 12 15 18 21 24 multi 9 multi 9 C60N C25 400Va 6000 10kA IEC 947.OFF O .OFF 1 2 3 4 5 6 7 O .OFF menu res ok 1 2 15722 230-240Va 50-60Hz -10 T50 a 16(10)A 250V L a C1 M N N 2 4 6 N 4 6 2 4 6 1 3 5 A1 R1 A1 1 3 5 CT KM1 R3 R5 R7 95155 A1 R1 A1 CT KM2 R3 R5 R7 95155 A1 230/240Va R1 R3 R5 R7 MERLIN GERIN MERLIN GERIN multi 9 CT multi 9 CT Ie 400Va 15388 A1 230/240Va R1 R3 R5 R7 Ie 400Va 15388 A2 R2 R4 R6 R8 A2 R2 R4 R6 R8 A2 A2 R2 R4 R6 R8 R2 R4 R6 R8 A2 2 4 6 A2 2 4 6 108 .scheme de aplicaÍii cum se programeazŸ funcÍionarea mai multor ventilatoare Ántr-o salŸ de sport? L3 L2 L1 N N 1 DPN Q1 MERLIN GERIN n circuitul electrictric trifazat care alimenteazŸ 2 douŸ sisteme de ventilaÍie este protejat printr-un disjunctor cu protecÍie diferenÍialŸ C60+Vigi n contactoarele CT comandŸ oprirea Ûi pornirea fiecŸrui ventilator n contactoarele CT sunt comandate independent de ÁntrerupŸtorul orar IHP 2 c Produse utilizate pentru aceastŸ instalaÍie produsul utilizat DPN IHP C60 tripolar Vigi C60 tripolar CT tripolar cantitatea 1 1 1 1 1 codul 15722 multi 9 DPNa B32 230Va 4500 3 19126 N 1 N 2 O .030A a 1 3 5 N/1 3 5 IHP T02 T 9 6 3 0 2C N/2 4 6 24217 2 4 6 26531 test O .2 multi 9 vigi C60 I N 0.

5kV Uc:275V descŸrcŸtor (1P+N) sau STH/STM (1P+N) MC Up (kV) 1..OFF O .2 1 3 24206 2 4 O .C40 if red replace if red replace L/N L/ N/ STD (1P+N) borne principale de punere la pŸmÊnt bornŸ ÁmpŸmÊntare MC/MD SchemŸ de legare la pŸmÊnt tip TN-S branÛament trifazat tablou electric L1 L2 L3 N PE MERLIN GERIN multi 9 C60N C40 400Va 6000 10kA IEC 947.2 1.OFF O .OFF disjunctor de deconectare echipament protejat MC/MD prizŸ de pŸmÊnt JT N 14 11 12 L 16557 N L MERLIN GERIN Uc (V) 275 440 440 C8..5 1.2 1 3 5 7 24232 2 4 6 8 O .2 C65 C8..scheme de aplicaÍii cum se aleg descŸrcŸtoarele de joasŸ tensiune? Alegerea se face Án funcÍie de mai multe criterii: n modul de tratare al neutrului Án schema electricŸ de joasŸ tensiune n necesitatea unei protecÍii Án mod comun (MC) sau/Ûi mod diferenÍial (MD) n necesitatea semnalizŸrii la distanÍŸ a stŸrii aparatului n dimensiuni n cartuÛ fix sau debroÛabil SchemŸ de legare la pŸmÊnt tip TN-S branÛament monofazat tablou electric L1 N PE MERLIN GERIN PRD (1P+N) multi 9 C60N C40 400Va 6000 10kA IEC 947.5 1..8kV 1.OFF O .C65 MERLIN GERIN multi 9 PRD C Neutral r multi 9 PRD C65r-275 Imax:65kA(8/20) In:20kA(8/20) Up:1.OFF disjunctor de deconectare echipament protejat PRD (3P+N) MC/MD STD (3P+N) MC/MD prizŸ de pŸmÊnt JT N L1 L2 L3 MERLIN GERIN multi 9 PF15 5kA (8/20) In Imax 15kA (8/20) Up(LN/ ) 1.OFF O .1kV Up(L/N) 250/440V Uc descŸrcŸtor (3P+N) sau 15693 STH/STM (3P+N) MC borne principale de punere la pŸmÊnt bornŸ ÁmpŸmÊntare 109 .2 1.2 1.

5 1..OFF disjunctor de deconectare echipament protejat MC prizŸ de pŸmÊnt JT L1 L2 L3 14 11 12 PE (3x1P) 16558 L1 L2 L3 MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN multi 9 PRD C65r-440 Imax:65kA(8/20) In:20kA(8/20) Up:2kV Uc:440V multi 9 PRD C65r-440 Imax:65kA(8/20) In:20kA(8/20) Up:2kV Uc:440V multi 9 PRD Imax:65kA(8/20) In:20kA(8/20) Up:2kV Uc:440V C65r-440 descŸrcŸtoare (3P) MC if red replace if red replace if red replace sau STH/STM/STD (1P) STH/STM/STD (3P) MC borne principale de punere la pŸmÊnt MC bornŸ ÁmpŸmÊntare SchemŸ de legare la pŸmÊnt tip IT branÛament monofazat tablou electric L1 N CPI limitator supratensiune N 14 11 12 MERLIN GERIN PRD (1P+N) multi 9 C60N C40 400Va 6000 10kA IEC 947.2 1.5kV Uc:275V Up (kV ) 1.5 1.OFF O ..C65 L MERLIN GERIN multi 9 PRD C Neutral r multi 9 PRD C65r-275 Imax:65kA(8/20) In:20kA(8/20) Up:1.2 1.2 1 3 5 24217 2 4 6 O ..2 C65 C8..2 1 3 24206 2 4 O .2 1.scheme de aplicaÍii SchemŸ de legare la pŸmÊnt tip TN-C branÛament trifazat tablou electric L1 L2 L3 PEN MERLIN GERIN PRD (1P) PRD (3P) MC multi 9 C60N C25 400Va 6000 10kA IEC 947.C40 descŸrcŸtor (1P+N) sau PE (3x1P) MC/MD if red replace if red replace borne principale de punere la pŸmÊnt L/N L/ N/ bornŸ ÁmpŸmÊntare 110 .OFF O .OFF disjunctor de deconectare echipament protejat MC/MD L 16557 prizŸ de pŸmÊnt JT N MERLIN GERIN Uc (V) 275 440 440 C8.OFF O .

face posibilŸ alimentarea contactorului dupŸ un interval de timp prestabilit Produse utilizate pentru aceastŸ instalaÍie produsul utilizat C60N 2P C60N 3P CT 3P ACTt cantitatea 1 1 1 1 codul 15917 schema electricŸ circuit de comandŸ circuit de putere 111 .scheme de aplicaÍii cum se programeazŸ funcÍionarea unei pompe? n auxiliarul ACTt conectat pe partea stÊngŸ a contactorului CT Ûi racordat conform tipului A.

OFF schema electricŸ 1 P25M 1 L1 3 L2 5 L3 3 5 43 O+F circuit de comandŸ – Q1 : 4 MERLIN GERIN O+F multi 9 O .25A 44 32 2 T1 4 T2 6 T3 21117 Test 21113 O 6 T3 2 T1 4 T2 13 44 MERLIN GERIN O 22 21 44 P25M 43 2 4 6 I – KM1 A1 14 I – KM1 MERLIN GERIN A1 CT 1 3 5 11 ACTo+f 1 3 5 95155 – Q1 : 2 A1 MERLIN GERIN MERLIN GERIN multi 9 CT multi 9 ACTo+f 5A AC1 circuit de putere 3/L1 1/L1 3/L2 5/L3 5 W 6 6 1/N 43 12 11 44 Ie 40A 250Va 15383 A1 230/240Va 1 3 5 2 4 6 A2 11 21 12 22 15914 A2 – Q1 2 4 A2 12 – Q2 2 1 4 V 4 3 2 4 6 A2 2 4 6 12 11 – KM1 2 112 U .OFF O .4 43 31 1 L1 3 L2 5 L3 20 . (I) Ûi un auxiliar ACTo+f montat Án partea dreaptŸ a contactorului CT n motorul se opreÛte cÊnd disjunctorul automat P25M se deschide sau cÊnd se produce o cŸdere de tensiune pe circuitul principal Produse utilizate pentru aceastŸ instalaÍie produsul utilizat cantitatea C60N 2P 1 P25M 1 O+C contactor pentru P25M 1 CT 3P 1 ACTo+f 1 codul 24337 21113 21117 15385 15914 MERLIN GERIN multi 9 C60N C25 400Va 6000 10kA IEC 947.scheme de aplicaÍii cum se comandŸ Ûi se protejeazŸ un motor? L3 L2 L1 N C60N n automenÍinerea funcÍionŸrii cu douŸ butoane (O).2 1 3 24204 2 4 O .OFF – Q2 690Va AC3 IEC 947.2 IEC 947.

azi! .Confort Ûi siguranÍŸ prin instalaÍii electrice moderne Án clŸdiri SoluÍii practice 2001 Viitorul electricitŸÍii.

holul Parcarea subteranŸ Subsolul 12 12 14 14 15 15 Iluminatul Ántr-o locuinÍŸ individualŸ c c c c c c GeneralitŸÍi GrŸdina Culoarul. sufrageria Camera de zi Piscina PivniÍa 16 16 18 18 19 20 21 Controlul Ûi comanda electricŸ Án clŸdiri 22 c Oprirea de urgenÍŸ a unui consumator electric c Comanda ventilaÍiei Ántr-o salŸ de sport c ProtecÍia Ámpotriva descŸrcŸrilor electrice 22 22 24 InstalaÍiile inteligente Án clŸdiri c Sonorizarea ÁncŸperilor c VariaÍia intensitŸÍii luminoase c Automatizarea comenzii utilitŸÍilor Ántr-o locuinÍŸ c Comanda de la distanÍŸ Án infraroÛu 24 25 27 29 31 Aparate. referinÍe Ûi caracteristici 32 1 . zonele de circulaÍie. scara.SoluÍii practice pentru instalaÍiile electrice din clŸdiri Cuprins Iluminatul Ántr-o clŸdire de birouri c c c c c c GeneralitŸÍi Parcarea Holul de primire Coridoarele Birourile individuale Sala de ÛedinÍe 2 2 4 4 5 6 7 Iluminatul Ántr-un supermagazin c c c c GeneralitŸÍi Parcarea exterioarŸ Ûi sigla luminoasŸ Zona de vÊnzare Depozitul 8 8 10 10 11 Iluminatul Ántr-un imobil rezidenÍial c c c c c GeneralitŸÍi GrŸdina Ûi cŸile de acces exterioare Casa scŸrii.

Iluminatul Ántr-o clŸdire de birouri GeneralitŸÍi Birourile individuale CerinÍe c ComandŸ independentŸ a iluminatului de cŸtre fiecare utilizator pentru biroul sŸu c Control centralizat al iluminatului totalitŸÍii sau a unui grup de birouri Pagina 6 Cofret utilizat Prisma G/GX Holul de primire CerinÍe c Nivel corespunzŸtor al iluminatului Án vederea primirii vizitatorilor c Control al nivelului de iluminat pentru a diminua cheltuielile cu energia c Posibilitate de exploatare Án afara programului de lucru stabilit Pagina 4 2 .

dar minimizÊnd cheltuielile cu energia c Posibilitate de stingere/aprindere manualŸ a iluminatului Án afara programului de lucru stabilit Pagina 4 3 . printr-o simplŸ comandŸ localŸ nivelul minim poate fi Ánlocuit cu nivelul maxim c Utilizare a mai multor puncte de comandŸ locale c Limitare a timpului de iluminat total Án funcÍie de necesitŸÍi c RepartiÍie optimizatŸ a iluminatului pe ansamblul culoarelor Pagina 5 Parcarea CerinÍe c Nivel corespunzŸtor al balizajului indiferent de luminozitatea exterioarŸ.Sala de ÛedinÍe CerinÍe c Nivel al iluminatului corespunzŸtor spaÍiului de proiecÍie c Control al iluminatului Án funcÍie de specificul reuniunilor c Control al exploatŸrii Án funcÍie de gradul de ocupare a sŸlii Pagina 7 Coridoarele CerinÍe c Nivel minim al iluminatului pentru securitate Ûi confort Án timpul programului de lucru.

asociat unui televariator TVo1000. SursŸ luminoasŸ c Spoturi cu incandescenÍŸ Avantaje c Regulatorul RGo Íine cont de luminozitatea rezultatŸ datoritŸ iluminatului interior Ûi cel exterior. IHP funcÍioneazŸ Án comandŸ prin impuls. Releul nu modificŸ reglajele regulatorului RGo C60 Vigi C60 IHP TTVo RGo TVo1000 RTB 4 ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33 . permite menÍinerea nivelului pre-reglat pe televariator. cablajul este simplificat datoritŸ legŸturii optice Ántre televariator Ûi auxiliarul sŸu c Releul temporizat RTB controleazŸ atÊt oprirea cÊt Ûi pornirea televariatorului. direct pe televariator c TTVo primeÛte comenzi de la IHP.Iluminatul Ántr-o clŸdire de birouri Parcarea FuncÍii de realizat c Aprindere Án funcÍie de pragul luminozitŸÍii exterioare Ûi de orarul ales de cŸtre utilizator Produs utilizat: ÁntrerupŸtor crepuscular IC2000P. care realizeazŸ oprirea Ûi pornirea Án mod progresiv a televariatorului. Important: sonda corespunzŸtoare RGo se monteazŸ pe hol Ûi se roteÛte cŸtre interior c Pragul de iluminat dorit se fixeazŸ o singurŸ datŸ la punerea Án funcÍiune. care urmŸreÛte nivelul de luminozitate exterioarŸ v de programare prin ÁntrerupŸtor orar programabil integrat c Disjunctorul Reflex XC40 integreazŸ Ántr-un gabarit redus atÊt protecÍia cÊt Ûi comanda: v prin impuls (BP) v menÍinutŸ (IC2000P) DPN IC2000P Reflex 4P XC40 Vigi XC40 Holul de primire ÎntrerupŸtor pornit/oprit SondŸ RGo FuncÍii de realizat c Control al nivelului de iluminat Án funcÍie de luminozitatea exterioarŸ Produs utilizat: regulator RGo cu sondŸ. ÎntrerupŸtor cu revenire (BP) SondŸ exterioarŸ IC2000P SursŸ luminoasŸ c LŸmpi cu descŸrcare Avantaje c IC2000P oferŸ douŸ funcÍii: v de comandŸ. c Aprindere Ûi stingere Án afara programului de lucru stabilit Produs utilizat: ÁntrerupŸtor cu revenire ce acÍioneazŸ asupra disjunctorului XC40. c Iluminat Ûi stingere automatŸ Án funcÍie de gradul de ocupare a clŸdirii Produs utilizat: ÁntrerupŸtor orar programabil IHP legat la un auxiliar al teleruptorului TTVo. c Posibilitate de aprindere localŸ fŸrŸ modificarea pragului de reglaj Produs utilizat: ÁntrerupŸtor cu revenire legat la un releu temporizat RTB. cu temporizare reglatŸ la 200 ms.

SursŸ luminoasŸ c Tuburi fluorescente Canalis KBA Avantaje c Teleruptoarele Ûi contactoarele sunt compatibile cu toate tipurile de iluminat c Clipsurile de prindere simplificŸ instalarea teleruptoarelor Ûi auxiliarelor c IHP parametrizat Án comandŸ prin impuls: programarea facilitatŸ printr-un meniu cu derulare c DistribuÍia KBA utilizatŸ Án versiunea 4 fire + telecomandŸ pentru alimentarea circuitului de iluminat C60 4P Vigi C60 CT 4P IHP ATLt TL32A ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 33 5 . c ComandŸ a Ántregului iluminat de la mai multe ÁntrerupŸtoare cu revenire Produs utilizat: teleruptoare TL. c DistribuÍie repartizatŸ a iluminatului prin bare de distribuÍie prefabricatŸ Produs utilizat: sistem de distribuÍie Canalis KBA.Coridoarele FuncÍii de realizat c Nivel de iluminat atenuat prin aprinderea unei lŸmpi din trei Produs utilizat: ÁntrerupŸtor orar programabil IHP. c Temporizare a iluminatului total Produs utilizat: auxiliar de temporizare pentru teleruptor ATLt.

comandate prin ÁntrerupŸtoare cu revenire.Iluminatul Ántr-o clŸdire de birouri Birourile individuale FuncÍii de realizat c ComandŸ manualŸ a iluminatului Án fiecare birou. cu avertizare prealabilŸ asupra stingerii Produse utilizate: teleruptoare cu auxiliare de telecomandŸ centralizatŸ ATLc+c. prin ÁntrerupŸtoare cu revenire c Stingere centralizatŸ Ûi automatŸ a iluminatului din toate birourile dupŸ orele de lucru. SursŸ luminoasŸ c Tuburi fluorescente Avantaje C60 4P Vigi C60 TLc ATLc+c TLc ATLc+c IHP c Gabarit redus Ûi simplificare a instalaÍiei prin integrarea auxiliarului de comandŸ centralizatŸ Án teleruptorul TLc c Utilizarea teleruptoarelor permite centralizarea comenzilor. realizatŸ local. c ComandŸ centralizatŸ a aprinderii Ûi a stingerii pe grupuri de birouri stabilite (ex: pentru serviciul de ÁntreÍinere) Produse utilizate: teleruptoare cu comandŸ centalizatŸ TLC. dar Ûi acÍionarea localŸ c Clipsurile de prindere simplificŸ instalarea teleruptoarelor Ûi auxiliarelor c ÎntrerupŸtorul orar IHP permite programarea stingerii (ex: la orice orŸ Án afara programului de lucru) 6 ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 33 .

c Pentru proiecÍie: comanda printr-un ÁntrerupŸtor cu revenire a douŸ zone de iluminat cu douŸ nivele de luminozitate diferitŸ: v zona ecranului: iluminat stins Án timpul proiecÍiei v zona de lucru: iluminat redus cu 30% Produse utilizate: douŸ auxiliare de televariator NTVo asociate unui TVBo Ûi respectiv unui TVo1000. este suficient un singur punct de comandŸ pentru a controla iluminatul Án timpul proiecÍiei c Utilizarea auxiliarelor NTVo permite pŸstrarea comenzilor prin ÁntrerupŸtoare cu revenire locale c Televariatorul TVBo asociat cu balasturi electronice 1-10 V este utilizat pentru un nivel de iluminat constant. Án alta (zona ecranului) iluminatul este cu incandescenÍŸ. de joasŸ tensiune (spoturi) 230 V Produse utilizate: televariatorul TVBo (legŸturŸ opticŸ cu auxiliarul NTVo) pentru iluminat fluorescent. c Stingere globalŸ centralizatŸ Án afara programului de lucru Produs utilizat: ÁntrerupŸtor orar programabil care acÍioneazŸ asupra auxiliarului NTVo.Sala de ÛedinÍe FuncÍii de realizat c ComandŸ a variaÍiei iluminatului a douŸ zone diferite cu ajutorul a douŸ ÁntrerupŸtoare cu revenire. cu incandescenÍŸ C60 2P Vigi C60 IHP Avantaje c LegŸtura opticŸ simplificŸ instalaÍia electricŸ Ántre teleruptoare Ûi accesoriile lor c DatoritŸ auxiliarelor NTVo. SursŸ luminoasŸ c Tuburi fluorescente cu balast electronic 10 V c Spoturi de joasŸ tensiune 230 V. televariatorul TVo1000 pentru iluminat cu incandescenÍŸ. care nu este influenÍat de perturbaÍiile reÍelei electrice NTVo TVo1000 NTVo TVBo ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33 7 . Ántr-o zonŸ (masa din sala de ÛedinÍe) iluminatul este fluorescent.

Iluminatul Ántr-un supermagazin GeneralitŸÍi Depozitul CerinÍe c Limitare a cheltuielilor cu energia. iluminatul se pune automat Án funcÍiune la fiecare trecere prin dreptul intrŸrilor Án magazin sau prin dreptul platformei de ÁncŸrcare c Creare de zone de iluminat optimizat Án funcÍie de numŸrul de clienÍi Ûi tipul comenzii folosite Pagina 11 Tablou electric utilizat Prisma GX Parcarea exterioarŸ Ûi sigla luminoasŸ CerinÍe c Semnalizare a faptului cŸ magazinul este deschis prin aprinderea siglei luminoase c Iluminat automat al parcŸrii Án funcÍie de luminozitatea exterioarŸ c Programare directŸ a stingerii automate a iluminatului la Ánchiderea magazinului Pagina 10 8 . prin posibilitatea aprinderii permanente a unui numŸr limitat de corpuri de iluminat c Pentru confortul exploatŸrii.

Zona de vÊnzare CerinÍe c ComandŸ a Ántregului iluminat dintr-un singur punct. de la casŸ c ScŸdere parÍialŸ a intensitŸÍii nivelului iluminatului pentru a semnala Ánchiderea iminentŸ a magazinului c RepartiÍie optimizatŸ Ûi esteticŸ a iluminatului Pagina 10 9 . uÛor accesibil.

cu un sfert de orŸ Ánainte de Ánchiderea definitivŸ a magazinului Produs utilizat: ÁntrerupŸtor orar programabil IHP. ÁntrerupŸtorul I din tablou se acÍioneazŸ cu o manetŸ rotativŸ exterioarŸ care evitŸ deschiderea uÛii cofretului c Utilizarea sistemului de distribuÍie Canalis KBA permite instalarea ulterioarŸ a altor corpuri de iluminat (ex: posibilitatea de punere Án valoare a produselor Ûi panourilor promoÍionale) C60 4P Vigi C60 I40 2P DPN Canalis KBA IHP CT 4P CT 4P 10 ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33 . prin bare de distribuÍie prefabricate Produs utilizat: sistem de distribuÍie Canalis KBA. SursŸ luminoasŸ c SiglŸ luminoasŸ: neon c Parcare: lŸmpi cu vapori de sodiu de joasŸ presiune Avantaje c La ÁntrerupŸtorul crepuscular IC2000 se pot selecta douŸ plaje de reglaj : v de la 2 la 35 lux (reglaj fin) v de la 35 la 2000 lux c Programare simplŸ a ÁntrerupŸtorului orar IHP c Comanda corpurilor de iluminat de putere mare se realizeazŸ cu ajutorul contactoarelor CT C60 4P Vigi C60 DPN IC2000 IHP CT 4P CT 4P separatoare separatoare Zona de vÊnzare FuncÍii de realizat c Aprindere Ûi stingere totalŸ a grupurilor de corpuri de iluminat Produs utilizat: ÁntrerupŸtor modular I Án cofret. c DistribuÍie repartizatŸ pentru iluminat. SursŸ luminoasŸ c Tuburi fluorescente Avantaje c Pentru securitatea utilizatorului.Iluminatul Ántr-un supermagazin Parcarea exterioarŸ Ûi sigla luminoasŸ FuncÍii de realizat c ComandŸ automatŸ a iluminatului Án funcÍie de momentul din zi Produs utilizat: ÁntrerupŸtor orar programabil IHP. c Avertizare asupra stingerii prin oprirea a 2 grupuri de iluminat din 3. Pentru corpurile de iluminat din parcare: c iluminat corespunzŸtor nivelului de luminozitate exterioarŸ c stingere automatŸ conform programŸrii orare sŸptŸmÊnale sau anuale Produs utilizat: se va lega Án serie un ÁntrerupŸtor crepuscular IC2000 cu sondŸ exterioarŸ Ûi ÁntrerupŸtorul orar programabil IHP.

cablaj uÛor de realizat v sunt silenÍioase Ûi permit un numŸr nelimitat de manevre C60 2P IHP TC16 TC16 ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 33 11 . prin aprinderea unui corp de iluminat din trei Produse utilizate: ÁntrerupŸtorul programabil IHP.Depozitul FuncÍii de realizat c Nivel de bazŸ al iluminatului diurn. c Aprindere completŸ la trecerile prin dreptul platformei de descŸrcare Ûi prin dreptul uÛii de comunicare cu magazinul Produs utilizat: comenzi prin detecÍia miÛcŸrii CDM cu disjunctoare telecomandate TC16. SursŸ luminoasŸ c Tuburi fluorescente Canalis KBA Avantaje Alimentare CDM ID c Aria de detecÍie a detectorului de miÛcare CDM se regleazŸ prin decuparea capacului de la 0 la 180° c Disjunctoarele TC16: v asigurŸ protecÍia Ûi comanda Ántr-un singur aparat cu gabarit redus. c DistribuÍie repartizatŸ pentru iluminat prin bare de distribuÍie prefabricate Produsul utilizat: sistem de bare de distribuÍie Canalis KBA.

holul CerinÍe c La treceri de scurtŸ duratŸ prin aceste zone. zonele de circulaÍie. iluminatul se aprinde prin ÁntrerupŸtoare cu revenire Ûi se stinge automat c Vizibilitate a tuturor punctelor de comandŸ (ÁntrerupŸtoare cu revenire cu lampŸ de semnalizare) Pagina 14 Cofret utilizat Pragma F24 GrŸdina Ûi cŸile de acces exterioare CerinÍe c Balizaj al aleilor Ûi al intrŸrilor Án imobil. adaptat nivelului de luminozitate exterioarŸ c Aprindere manualŸ a iluminatului Pagina 14 12 .luminatul Ántr-un imobil rezidenÍial GeneralitŸÍi Casa scŸrii.

Parcarea subteranŸ CerinÍe c Punere Án funcÍiune a iluminatului de ÁndatŸ ce se detecteazŸ o intrare sau o deplasare (maÛinŸ sau pieton) Án parcare c Stingere cÊnd nu se mai detecteazŸ nici o miÛcare Pagina 15 Subsolul CerinÍe c Stingere automatŸ a iluminatului dupŸ o perioadŸ de timp determinatŸ Pagina 15 13 .

holul FuncÍii de realizat c Temporizare la stingere a iluminatului Produs utilizat: releu de temporizare MIN reglabil de la 1 la 7 minute. SursŸ luminoasŸ c Spoturi cu incandescenÍŸ Avantaje c OpÍional existŸ posibilitatea de a renunÍa la temporizare pentru menÍinerea iluminatului (ex: cÊnd se face curŸÍenie pe scŸri) c Se pot utiliza pÊnŸ la 30 ÁntrerupŸtoare cu revenire cu LED (consum maxim al lŸmpii de semnalizare i 50 mA) c Releul de temporizare MIN permite comanda directŸ a mai multor corpuri de iluminat (pÊnŸ la 2000 W) DPN 16A MIN 14 ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33 .Iluminatul Ántr-un imobil rezidenÍial GrŸdina Ûi cŸile de acces exterioare FuncÍii de realizat c Iluminat automat Án funcÍie de nivelul luminozitŸÍii exterioare c ComandŸ manualŸ a iluminatului direct de la tablou Produse utilizate: ÁntrerupŸtor crepuscular IC2000 cu sondŸ Ûi disjunctor cu telecomandŸ Reflex XC40. zonele de circulaÍie. comandat prin ÁntrerupŸtoare cu revenire. SursŸ luminoasŸ c LŸmpi cu descŸrcare Avantaje c Utilizarea unui disjunctor cu telecomandŸ Reflex XC40 permite funcÍiile de protecÍie Ûi de comandŸ (prin impuls sau menÍinutŸ) c Comanda manualŸ se realizeazŸ direct prin maneta de pe faÍa disjunctorului Reflex DPN 10A IC2000 Reflex 4P XC40 Vigi XC40 Casa scŸrii.

SursŸ luminoasŸ c Tuburi fluorescente Avantaje c Comenzile CDM gestioneazŸ stingerea automatŸ.o apŸsare prelungitŸ pe un ÁntrerupŸtor cu revenire permite lansarea unei temporizŸri fixe de 20 minute v pot fi utilizate aproximativ 10 ÁntrerupŸtoare cu revenire cu LED (consum maxim al lŸmpilor de semnalizare de 15 mA) v preavizul asupra stingerii iminente este reglabil de la 20 la 40 secunde DPN 10A MINe + PRE ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33 15 . SursŸ luminoasŸ c Spoturi cu incandescenÍŸ Avantaje c Releu de temporizare electronic MINe: v silenÍios v cu un singur produs Ûi un singur punct de comandŸ se realizeazŸ o dublŸ temporizare: . reaprinderea este posibilŸ de la ÁntrerupŸtoarele cu revenire. temporizarea de la 4 secunde la 15 minute este reglabilŸ de pe faÍa anterioarŸ a detectorului c Comanda unui numŸr mai mare de corpuri de iluminat se realizeazŸ cu ajutorul contactoarelor CT DPN 25A CT 25A Subsolul FuncÍii de realizat c Temporizarea iluminatului asociatŸ cu un dispozitiv de avertizare asupra stingerii iminente (prin reducerea intensitŸÍii luminoase).Parcarea subteranŸ FuncÍii de realizat c ComandŸ a iluminatului prin detecÍia miÛcŸrii (pietoni Án parcare sau Án exteriorul garajului) Produse utilizate: detectoare de miÛcare CDM. cu LED Produse utilizate: releu de temporizare electronic MIN Ûi dispozitiv de avertizare asupra stingerii PRE.o apŸsare scurtŸ pe un ÁntrerupŸtor cu revenire permite lansarea unei temporizŸri de 3 minute .

Iluminatul Ántr-o locuinÍŸ individualŸ GeneralitŸÍi Camera de zi CerinÍe c AmbianÍŸ agreabilŸ Ûi confortabilŸ prin iluminat modular c ComandŸ a iluminatului din mai multe puncte la ÁndemÊna utilizatorului c Punere Án valoare a obiectelor din vitrine Pagina 19 Cofret utilizat Mini Pragma GrŸdina CerinÍe c Aprindere a iluminatului la detecÍia trecerilor. cu stingerea automatŸ dupŸ o anumitŸ perioadŸ de timp. detecÍia se realizeazŸ din diferitele puncte de acces Án locuinÍŸ Pagina 18 16 .

sufrageria CerinÍe c ComandŸ a iluminatului din mai multe puncte. scara. Ántotdeauna la ÁndemÊna utilizatorului: v pe culoar Ûi pe scarŸ v din sufragerie (plafonierŸ) Pagina 18 PivniÍa CerinÍe c Nivel corespunzŸtor al iluminatului doar pentru durata vizitŸrii pivniÍei. cu posibilitatea de reaprindere sau de extindere a acestei durate c Semnalizare a stingerii iminente Ûi totale a iluminatului Pagina 21 Piscina CerinÍe c Punere Án valoare a piscinei prin gestiunea optimizatŸ a iluminatului c Iluminat disponibil Án orice moment pentru utilizarea fŸrŸ riscuri a piscinei c Simulare a prezenÍei prin aprinderea Ûi stingerea de la distanÍŸ a iluminatului Pagina 20 17 .Culoarul.

cu temporizarea iluminatului Produs utilizat: control-comandŸ prin detectoare de miÛcare CDM Ûi CE30. scara. SursŸ luminoasŸ c Spoturi cu incandescenÍŸ Avantaje c PlecÊnd de la 3 ÁntrerupŸtoare de comandŸ Ûi utilizÊnd teleruptoarele. fŸrŸ relee intermediare (peste 1000 W: utilizarea de contactoare) c Prin reglaj se poate stabili pragul peste care CDM Ûi CE30 nu vor acÍiona iluminatul c Aria de detecÍie a detectorului CDM se regleazŸ prin decuparea capacului de la 0 la 180°.Iluminatul Ántr-o locuinÍŸ individualŸ GrŸdina CE30 FuncÍii de realizat c Aprindere automatŸ a corpurilor de iluminat exterioare la detecÍia unei miÛcŸri. Án mai multe zone. razŸ de acÍiune pÊnŸ la 30 m DPNA 16A Culoarul. sufrageria FuncÍii de realizat ComandŸ din mai multe puncte (ÁntrerupŸtoare cu revenire) pentru: c scarŸ Ûi culoar c sufragerie Produse utilizate: teleruptoare TL. teleruptoarele permit utilizarea ÁntrerupŸtoarelor cu revenire cu lampŸ de semnalizare c AcestŸ soluÍie se poate completa cu un televariator DPNA 16A TL 16A TL 16A 18 ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 33 . reglabilŸ de la detectoarele de miÛcare SursŸ luminoasŸ c Spoturi cu incandescenÍŸ Avantaje CDM c PÊnŸ la 1000 W. detectoarele de miÛcare CDM Ûi CE30 acÍioneazŸ direct asupra corpurilor de iluminat de 1000 W. razŸ de acÍiune pÊnŸ la 12 m c Aria de detecÍie a detectorului CE30 este de 20°. se simplificŸ instalaÍia Án comparaÍie cu soluÍia tradiÍionalŸ cu ÁntrerupŸtor cap-scarŸ c Contrar unei soluÍii cu ÁntrerupŸtor cap-scarŸ. c Temporizare a iluminatului.

Camera de zi FuncÍii de realizat c VariaÍie a iluminatului de la 3 ÁntrerupŸtoare cu revenire Produs utilizat: televariator TV700. cu incandescenÍŸ c Vitrina: iluminat cu lŸmpi cu halogen de FJT 230 V/12 V Avantaje c TV700 Ûi TVe700 comandŸ corpuri de iluminat de pÊnŸ la 700 W c TVe700 permite comanda lŸmpilor cu halogen de FJT cu orice tip de transformator DPNA 16A TV700 TVe700 ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33 19 . c VariaÍie a iluminatului cu lŸmpi cu halogen de foarte joasŸ tensiune (FJT) a unei vitrine de la un ÁntrerupŸtor cu revenire Produs utilizat: televariator TVe700. SursŸ luminoasŸ c Spoturi de joasŸ tensiune 230 V.

SursŸ luminoasŸ c LŸmpi cu halogen de FJT 230 V/12 V Avantaje c ACTc permite: v 2 posibilitŸÍi de comandŸ a contactorului: prin impuls Ûi menÍinutŸ v funcÍionare flexibilŸ. c Reaprindere posibilŸ Án afara ciclului de programare printr-un ÁntrerupŸtor cu revenire exterior apropiat de piscinŸ Produse utilizate: contactor CT Ûi auxiliare pentru contactor ACTc. c ComandŸ de la distanÍŸ a corpurilor de iluminat prin reÍeua telefonicŸ Produs utilizat: telecomandŸ prin intermediul reÍelei telefonice TRC. cu anticipare sau cu derogare faÍŸ de comenzile lui IHP c TRC se poate monta Án paralel pe linia telefonicŸ sau de fax existentŸ c Comenzile transmise prin TRC sunt securizate cu cod de acces DPNA Vigi 20A/30mA IHP 1c anual TRC ACTc + CT 25A 2P 20 ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 33 .Iluminatul Ántr-o locuinÍŸ individualŸ Piscina FuncÍii de realizat c ComandŸ automatŸ a iluminatului Án funcÍie de luminozitatea diurnŸ (ÍinÊnd cont de perioadele de utilizare a piscinei Án timpul anului) Produs utilizat: ÁntrerupŸtor orar programabil anual IHP.

reaprindere a iluminatului cu ajutorul altui ÁntrerupŸtor cu revenire. din interiorul pivniÍei c Avertizare asupra stingerii prin reducerea intensitŸÍii luminoase cu 50% pe o duratŸ de timp reglabilŸ c Stingere a iluminatului dupŸ temporizare Produs utilizat: releu de temporizare MINp. SursŸ luminoasŸ c Spoturi cu incandescenÍŸ Avantaje c Releu de temporizare MINp: v dispozitiv de avertizare asupra stingerii integrat care permite optimizarea gabaritului v silenÍios v comandat cu ajutorul mai multor ÁntrerupŸtoare cu revenire v douŸ comenzi pentru fiecare ÁntrerupŸtor cu revenire v impuls < 2 secunde: durata iluminatului = valoarea prereglatŸ a temporizŸrii (de la 30 secunde la 8 minute) v impuls > 2 secunde: durata iluminatului fixatŸ la 20 minute v existŸ posibilitatea renunÍŸrii la temporizare pentru un iluminat constant DPNA 16A MINp ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33 21 .PivniÍa FuncÍii de realizat c ComandŸ a iluminatului printr-un ÁntrerupŸtor cu revenire la coborÊrea Án pivniÍŸ.

Controlul Ûi comanda electricŸ Án clŸdiri Oprirea de urgenÍŸ a unui consumator electric L1 L2 L3 N FuncÍii de realizat 1 2 C60N 2 4 C60N + Vigi C60 L MN IHP Tm 1 3 5 7 c Alimentare cu energie electricŸ a echipamentului de spŸlare maÛini conform unui orar stabilit de cŸtre utilizator cu ajutorul unui programator orar IHP (1 canal) c Oprire a alimentŸrii Án caz de urgenÍŸ cu ajutorul unei bobine de minimŸ tensiune de tip MN care acÍioneazŸ asupra sistemului Tm + C60 + Vigi C60 (disjunctor cu telecomandŸ Ûi protecÍie diferenÍialŸ) Produse utilizate: C60 2P. 1 3 5 L 3 5 IHP N 4 6 C60N + Vigi C60 2 4 6 Avantaje c Contactoarele CT sunt comandate Án mod independent de cŸtre ÁntrerupŸtorul orar IHP 2c 1 3 5 1 3 5 A1 CT A1 CT 2 4 6 2 4 6 22 ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33 . N 4 6 D1 D2 2 4 6 8 Avantaje c Utilizarea telecomenzii Tm permite Ánchiderea Ûi deschiderea disjunctorului de la distanÍŸ c Bobina de minimŸ tensiune MN este comandatŸ printr-un sistem de oprire de urgenÍŸ care garanteazŸ securitatea instalaÍiei oprire de urgenÍŸ Comanda ventilaÍiei Ántr-o salŸ de sport L1 L2 L3 N FuncÍii de realizat DPN c ComandŸ a funcÍionŸrii mai multor ventilatoare Ántr-o salŸ de sport c Alimentare a celor douŸ sisteme de ventilaÍie din circuitul electric trifazic Ûi protejarea acestuia printr-un disjunctor cu protecÍie diferenÍialŸ C60 + Vigi C60 c ComandŸ a opririi/pornirii prin contactorul CT Produse utilizate: DPN. IHP. IHP 1 canal. C60 3P. Vigi C60 3P. Tm 3-4 P. CT 3P. MN. Vigi C60 4P. C60 3P.

pentru reÍele informatice) n Chiar dacŸ un descŸrcŸtor are o duratŸ de viaÍŸ mare (uneori cÊt instalaÍia). Avantaje n Aparatele de protecÍie sunt Án variantŸ fixŸ (STD) sau debroÛabilŸ (PRD). În astfel de condiÍii un cartuÛ debroÛabil este un avantaj din punct de vedere al exploatŸrii n Continuitatea Án serviciu Án cazul apariÍiei perturbaÍiilor de origine atmosfericŸ se garanteazŸ prin asocierea: q unui dispozitiv de protecÍie diferenÍialŸ (DDR) 300/500 mA selectiv sau cu temporizare la deschidere. alarme. fax. pentru circuitele prioritare ID 30 mA “SI” C6021 + Vigi21 300 mA s C60 2P 20 A PRD 15 kA DPN 2P DPN 2P ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 33 23 . avÊnd o capacitate de rupere de Imax = 8 kA n DacŸ nu existŸ o instalaÍie de paratrŸznet se va Íine cont de condiÍiile geografice (rural/urban) Ûi de densitatea descŸrcŸrilor electrice care au loc pe km2 pe an (Ng) n Aparatele sensibile care se protejeazŸ sunt: q aparate electrocasnice: congelator. iar pentru protecÍia reÍelelor de comunicaÍie existŸ o gamŸ special dedicatŸ (PRC . trebuie sŸ se ÍinŸ cont de: tensiunea de Ûoc a receptorului care se protejeazŸ (UÛoc). nivelul de expunere al zonei este Ng = 0.ProtecÍia Ámpotriva descŸrcŸrilor electrice FuncÍii de realizat n Protejare a instalaÍiei electrice Ûi a aparatelor electrocasnice Ûi electronice dintr-o clŸdire situatŸ Án mediul urban. frigider. cu unul sau mai mulÍi poli. datoritŸ faptului cŸ descŸrcŸrile electrice atmosferice sunt aleatoare existŸ probabilitatea sŸ fie depŸÛitŸ capacitatea de rupere.pentru reÍele telefonice Ûi PRI . cu o putere de rupere corespunzŸtoare nivelului de scurtcircuit al instalaÍiei electrice. de tip STD (10 kA). Disjunctorul de deconectare care se asociazŸ este de 20 A curbŸ C. PC Produs utilizat: descŸrcŸtor debroÛabil de tip PRD (15 kA) sau descŸrcŸtor fix. de descŸrcŸri / km2 / an) n În funcÍie de caracteristicile receptoarelor care se protejeazŸ. aparate Hi-Fi q telefon. de tensiunea maximŸ a reÍelei Uc Ûi de modul de tratare a neutrului: Uc (reÍea) < Up (descŸrcŸtor) < UÛoc n DacŸ existŸ o instalaÍie de paratrŸznet pe o razŸ de 50 m: q trebuie instalat un descŸrcŸtor Án cap de tablou cu o capacitate de deconectare de Imax (undŸ 8/20) = 65 kA q se instaleazŸ de asemenea Án cascadŸ alte descŸrcŸtoare pentru o protecÍie finŸ. instalat la intrarea Án tablou cu scopul de a avea selectivitate totalŸ q unui dispozitiv de protecÍie diferenÍialŸ de 30 mA de tip "SI" insensibil la perturbaÍiile de origine atmosfericŸ.6 (nr.

InstalaÍiile inteligente Án clŸdiri Sonorizarea ÁncŸperilor CerinÍe c Realizare a sonorizŸrii Ántr-o clŸdire rezidenÍialŸ. Ántr-un magazin c Posibilitate de a avea Án fiecare ÁncŸpere o ambianÍŸ sonorŸ distinctŸ c Posibilitate de intercomunicare Ántre camere Ûi de supraveghere a copiilor/persoanelor Án vÊrstŸ aflate Án alte camere Modul receptor (tunner) FM Difuzor 2” Modul de control stereo Modul receptor (tunner) FM Difuzor 2” Modul de control stereo Modul de control stereo cu temporizare Modul de intercomunicaÍie Modul de intercomunicaÍie Modul de control stereo cu temporizare 24 . Án birouri.

cu LED c Modulul de control stereo: v este prevŸzut cu o intrare stereo personalŸ (walkman) v posibilitate de comandŸ de la distanÍŸ c Modulul de intercomunicaÍie: v este echipat cu un microfon multidirecÍional de ÁnaltŸ sensibilitate ce oferŸ posibilitatea de a transmite mesaje Án cinci zone independente v este prevŸzut cu un LED pentru semnalizare “microfon conectat” sau pentru monitorizare sunete c Modulul radio (tuner FM 88 . de la oricare punct de control c PosibilitŸÍi de a trimite Ûi a primi mesaje Ántre ÁncŸperi sau de a asculta sunetele din orice altŸ camerŸ Produse utilizate: modul de control mono/stereo. modul de intercomunicare cu microfon. Elementele sistemului : c Centralele de sonorizare stereo pentru o sursŸ audio: v puterea de 30 W v intrare cu preamplificator pentru conectori RCA cu reglajul nivelului la intrare Ûi indicator de modulaÍie audio v posibilitate de comandŸ de la distanÍŸ c Modulul de control mono: v permite control digital al volumului (peste 100 niveluri) v este prevŸzut cu un ÁntrerupŸtor cu revenire deschis/Ánchis.108 MHz) permite: v selectarea sursei de sonorizare (centralŸ sau FM) cu ajutorul unui ÁntrerupŸtor cu revenire cu LED v memorare canal selectat v cŸutare automatŸ a programului SONORIZARE STEREO SONORIZARE MONO SONORIZARE MONO CU RECEPTOR (TUNER) MF SONORIZARE STEREO (control din 2 puncte) SONORIZARE STEREO CU INTERCOMUNICAŒIE stÊnga difuzoare dreapta stÊnga difuzoare dreapta stÊnga difuzoare dreapta tuner control intercomunicaÍie control control control difuzor auxiliar control CENTRALÏ DE SUNET (AMPLIFICATOR) 220V ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 34 25 . difuzor de 2” sau 5”. centralŸ stereo.FuncÍii de realizat c Control al nivelului de sonorizare din orice camerŸ.

InstalaÍiile inteligente Án clŸdiri VariaÍia intensitŸÍii luminoase CerinÍe c Control al intensitŸÍii luminoase Án funcÍie de cerinÍele utilizatorilor Ûi de tipul sursei luminoase ÎntrerupŸtor cu temporizare Variator cu senzor tactil Detector de miÛcare Variator cu comandŸ prin impuls 26 .

30347.99 30372. inclusiv seria adaptatŸ la estetica gamei de ÁntrerupŸtoare Ûi prize Eunea SM-180 precum Ûi variatoare modulare pentru montaj Án plafon fals v Variatoare rotative (clasice). de la 400 VA (versiunea economicŸ) pÊnŸ la 1000 VA v Variatoare cu buton (ÁntrerupŸtoare cu revenire). SursŸ luminoasŸ SoluÍia Eunea Merlin Gerin Art. elemente pentru comanda variatoarelor cu buton din diverse puncte ale ÁncŸperii (pentru realizarea unei instalŸri economice) ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 35 27 .99 30357. variatoare cu impuls.99 8551 8554 LampŸ cu incandescenÍŸ LampŸ cu halogen 230 V SarcinŸ rezistivŸ LampŸ cu halogen 12 V cu: transformator convenÍional transformator electronic Tub fluorescent cu rezistenÍŸ electronicŸ 1-10 V ComandŸ Senzor RotativŸ RotativŸ RotativŸ RotativŸ Buton Buton/IR Buton/IR Buton/IR Buton/IR Putere 40-500 W 60-400 W 60-400 W 60-600 W 40-1000 W (*) 60-400 W 25-500 W 50-450 W 50-300 W 40-500 VA 60-400 VA 60-600 VA 40-1000 VA 60-400 VA 50-400 VA 50-450 VA 50-300 VA - Putere 50-450 W/VA - Putere 1000 W/VA (*) Pentru motoare monofazate (60 .99 30358.99 30353. pentru sarcini pÊnŸ la 380 VA. adaptate la estetica gamei de ÁntrerupŸtoare Ûi prize Eunea Merlin Gerin SM180 Ûi cu posibilitatea de memorare a ultimului nivel de iluminat c Variatoarele se monteazŸ uÛor. variatoare cu senzori. soluÍie intermediarŸ Ántre variatorul clasic Ûi cel cu senzor tactil v Variatoare cu senzor tactil.FuncÍii de realizat c ComandŸ Ûi variaÍie a intensitŸÍii luminoase a diferitelor tipuri de lŸmpi cu incandescenÍŸ Ûi cu halogen (rezistive sau inductive). Án locul ÁntrerupŸtoarelor clasice c Tipuri de variatoare Eunea Merlin Gerin: v Variatoare “I-R System” (cu comandŸ Án infraroÛu). de la o putere de 60 VA pÊnŸ la 1000 VA c ComandŸ Án infraroÛu sau comandŸ manualŸ Produse utilizate: variatoare rotative.99 30373. concepute pentru aplicaÍii mai sofisticate v Butoane (ÁntrerupŸtoare cu revenire) auxiliare.600 W) Avantajele sistemului : c GamŸ largŸ de variatoare. nr.99 30356.99 30352.

gaze. al elementelor de acÍionare electricŸ (iluminat. etc) Cofret ÎntrerupŸtor dublu SM180 Detector de fum Modul 6E/IR ÎntrerupŸtor SM180 Senzor IR PrizŸ SM180 ElectrovanŸ ÎntrerupŸtor SM180 28 . ÁncŸlzire. pe baza diferitelor semnale furnizate de senzori Ûi comenzi instalate Án locuinÍŸ. motoare.InstalaÍiile inteligente Án clŸdiri Automatizarea comenzii utilitŸÍilor Ántr-o locuinÍŸ CerinÍe c Comanda Ûi controlul electricitŸÍii Ûi altor utilitŸÍi casnice Án condiÍii de securitate Ûi confort c Control automat. vane.

aprindere/stingere a diferitelor surse luminoase dintr-un singur punct sau din mai multe puncte c Pornire/oprire a instalaÍiei de ÁncŸlzire Án funcÍie de temperatura exterioarŸ c Simulare a prezenÍei prin aprindere/stingere a unei surse luminoase c DetecÍie a fumului.) lŸmpi detectori intrŸri 230 V ieÛiri 230 V prize emiÍŸtori mobili module electrovane aparat pe ÛinŸ DIN ÁncŸlzire ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 35 Ûi 36 29 . butoane.8 V c.FuncÍii de realizat c Reglare a intensitŸÍii luminoase. fiecare modul are taste proprii de configurare Elemente de detecÍie sau de control Consumatori electrici M butoane Linie de comunicaÍie (13.. elemente de gestionare a energiei Multi 9 Merlin Gerin (programatoare orare. electrovane. elemente de comandŸ Ûi detecÍie (ÁntrerupŸtoare cu revenire. transmiÍŸtoare telefonice) c ÎmbunŸtŸÍeÛte confortul Án locuinÍe. apŸ Ûi gaz).c. boilere) de la orice element de detecÍie sau de comandŸ (detectoare de miÛcare sau fum. ajutŸ la economisirea de energie electricŸ Ûi garanteazŸ siguranÍa persoanelor c Se poate asocia cu o instalaÍie electricŸ tradiÍionalŸ. motoare. etc). baldachine . detectoare de fum. ÁntrerupŸtoare crepusculare.) motoare (obloane. variatoare. sistemul este descentralizat Ûi simplu de montat c Programarea sistemului nu necesitŸ un PC.. a scurgerilor de apŸ Ûi de gaz Ûi deconectare automatŸ a consumatorilor casnici sau a alimentŸrii cu gaze Ûi apŸ Produse utilizate: module de comandŸ. Avantajele sistemului : c Integrarea totalŸ sau parÍialŸ a elementelor Amigo face posibilŸ comanda oricŸrui consumator dintr-o instalaÍie electricŸ (lŸmpi.

InstalaÍiile inteligente Án clŸdiri Comanda de la distanÍŸ Án infraroÛu CerinÍe c AcÍionarea independentŸ. de la distanÍŸ a echipamentelor electrice prin intermediul razelor Án infraroÛu Senzor IR Receptor IR Áncastrat Receptor modular Receptor modular TransmiÍŸtor IR fix Senzor IR TransmiÍŸtor IR mobil cu 12 canale TransmiÍŸtor IR mobil cu 4 canale 30 .

pentru reglarea individualŸ a intensitŸÍii luminoase a lŸmpilor cu incandescenÍŸ sau a tuburilor fluorescente v comenzilor-motor. variator electronic.FuncÍii de realizat c ComandŸ de la distanÍŸ a: v ÁntrerupŸtoarelor. pentru realizarea comenzilor prin impuls Produse utilizate: receptoare Án infraroÛu IR (comutator electronic. fixe sau mobile Avantajele sistemului : c Este adaptat la estetica gamei de ÁntrerupŸtoare Ûi prize Eunea SM-180 iar elemente sale se pot monta fie Án plafoane false. transmiÍŸtoare IR Án infraroÛu.5 V RECEPTOR IR ÎNCASTRAT RECEPTOR MODULAR RECEPTOR MODULAR 30371. fie Án cutii de joncÍiune c TransmiÍŸtorul mobil IR asigurŸ confortul comenzilor: v uÛor de utilizat v cu 4 sau cu 12 canale. cu o razŸ de acÍiune de 10 m v funcÍioneazŸ cu baterii alcaline de 1.99 8552 8554 8501 8502 8500 TransmiÍŸtor IR mobil cu 4 canale TransmiÍŸtor IR fix TransmiÍŸtor IR mobil cu 12 canale ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 36 31 . pentru aprinderea/stingerea lŸmpilor sau a altor aparate electrice v variatoarelor. ÁntrerupŸtor cu revenire). pentru storuri rulante. etc v ÁntrerupŸtoarelor cu revenire electronice. uÛi de garaj.

contactaÍi agenÍiile Schneider Electric . MINe. pÊnŸ la 700 W c comandŸ prin ÁntrerupŸtor cu revenire c autoprotejat 15287 c iluminat cu incandescenÍŸ pÊnŸ la 700 W c comandŸ prin ÁntrerupŸtor cu revenire 15290 c iluminat cu incandescenÍŸ.10 V c comandŸ prin ÁntrerupŸtor cu revenire c legŸturŸ opticŸ pentru comunicarea cu auxiliare c regulator pentru nivelul de iluminare RGo: 15291 c ÁntrerupŸtor pentru comandŸ opticŸ ISo: 15296 c element de comandŸ a unui nivel prestabilit de iluminare NTVo: 15300 c element de comandŸ aprindere Ûi stigere progresivŸ TTVo: 15301 Detectoare CDM ÎntrerupŸtoare crepusculare IC200 IC2000 IC2000P ÎntrerupŸtoare I 16990 c sector de detecÍie de la 0 la 180° c razŸ de acÍiune: de la 0 la 12 m c temporizare reglabilŸ de la 4 sec. cu halogen de foarte joasŸ tensiune cu transformator feromagnetic Ûi iluminat fluorescent cu balast electronic. pÊnŸ la 1000 VA c comandŸ prin ÁntrerupŸtor cu revenire c legŸturŸ opticŸ pentru comunicarea cu auxiliarele 15297 c iluminat fluorescent cu balast electronic: 1 . la 15 min. c iluminat cu incandescenÍŸ pÊnŸ la 1000 W 15284 c prag de iluminare reglabil de la 2 la 200 lux c iluminat cu incandescenÍŸ pÊnŸ la 2300 W c iluminat fluorescent pÊnŸ la 1500 W c lŸmpi cu descŸrcare pÊnŸ la 250 W c fotocelulŸ cu fixare Án faÍa tabloului pÊnŸ la 2300 W c iluminat fluorescent pÊnŸ la 1500 W c lŸmpi cu descŸrcare pÊnŸ la 250 W c fotocelulŸ cu fixare pe perete 15368 c prag de iluminare reglabil: v de la 2 la 35 lux v sau de la 35 la 2000 lux c iluminat cu incandescenÍŸ programabil integrat c iluminat cu incandescenÍŸ pÊnŸ la 2300 W c iluminat fluorescent pÊnŸ la 1500 W c lŸmpi cu descŸrcare pÊnŸ la 250 W c fotocelulŸ cu fixare pe perete 15286 c prag de iluminare reglabil: v de la 2 la 35 lux v sau de la 35 la 2000 lux c cu ÁntrerupŸtor orar 15006 c deschide Ûi Ánchide un circuit Án sarcinŸ c semnalizarea stŸrii de funcÍionare c mod de protecÍie: MC/MD Relee de timp RTB MIN MINe 22 MINs PRE 16066 c cu temporizare la impuls c permite punerea sub tensiune a unei sarcini la Ánchiderea contactului unui buton c temporizarea Áncepe la Ánchiderea contactului de comandŸ 15363 c electromecanic c temporizare reglabilŸ de la 1 la 7 min c iluminat cu incandescenÍŸ pÊnŸ la 2000 W c pentru iluminat fluorescent pÊnŸ la 1000 W 15231 c electronic c temporizŸri fixe: 3 min Ûi 20 min c iluminat cu incandescenÍŸ pÊnŸ la 1000 W 15232 c electronic c temporizare reglabilŸ de la 30 sec pÊnŸ la 8 min / 20 min c iluminat cu incandescenÍŸ pÊnŸ la 2000 W c iluminat fluorescent pÊnŸ la 2000 W 15376 c auxiliar pentru avertizarea stingerii c se asociazŸ cu releele MIN. referinÍe Ûi caracteristici Produse utilizate Án aplicaÍiile prezentate Televariatoare TVe700 TV700 TVo1000 TVBo Auxiliare TTVo 15285 c iluminat cu incandescenÍŸ sau cu halogen de foarte joasŸ tensiune cu orice tip de transformator.Aparate. MINs c reglaj al timpului de avertizare de la 20 la 40 sec c reducerea cu 50% a intensitŸÍii luminoase c iluminat cu incandescenÍŸ pÊnŸ la 2000 W c incompatibil cu iluminatul fluorescent 32 Pentru informaÍii detaliate.

3P+N: c limiteazŸ supratensiunile tranzitorii c semnalizeazarea stŸrii de funcÍionare c mod de protecÍie: MC/MD 16600-16611 descŸrcŸtoare de joasŸ tensiune 1P. ÁntrerupŸtor orar) c temporizator v ATLt: 15411 c comandŸ centralizatŸ Ûi semnalizare v ATLc+s: 15409 c comandŸ centralizatŸ pe mai multe nivele v ATLc+c: 15410 c comandŸ pas cu pas v ATL4: 15412 c realizeazŸ comanda prin reÍeaua telefonicŸ a aparatelor electrice de la un telefon cu taste (tonuri) c se poate monta Án paralel pe linia telefonicŸ sau de fax existentŸ c tensiune de alimentare 220 . 16 A 16555-16579 descŸrcŸtoare de joasŸ tensiune debroÛabile 1P. 18925/18927/18928 c se utilizeazŸ pentru comanda Ûi protecÍia circuitelor monofazate c destinate instalaÍiilor electrice cu numŸr mare de manevre c calibre: 6.. 4P: c protecÍia circuitelor la suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit c curent nominal de la 6 la 63 A c curbŸ de declanÛare Ántre 5 Ûi 10 In disjunctoare 1P. 3P+N: c semnalizeazarea stŸrii de funcÍionare c mod de protecÍie: MC/MD Pentru informaÍii detaliate.240 V c. ÿ. 3P.5 A c comandŸ securizatŸ prin cod de acces Disjunctoare Ûi dispozitive de protecÍie diferenÍialŸ DPNa C60N C120N XC40 Vigi C60 disjunctor fazŸ + nul: 19143-19149 c protecÍia circuitelor la suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit c curent nominal de la 6 la 32 A c curbŸ de declanÛare Ántre 5 Ûi 10 In disjunctoare 1P. 3P. comutare.a. 3P. protecÍie la curenÍi reziduali c sensibilitŸÍi 30 mA. 2P. 1P+N.a. 3P. contactaÍi agenÍiile Schneider Electric 33 . 300 mA c se utilizeazŸ pentru comanda circuitelor mono/ tri/tetra fazate c tensiune de comandŸ 24 Vc. 10. 1P+N. OK c interval Ántre douŸ comutŸri de 1 min c cu 1 sau 2 canale 15510 15514 15520 15524 15530 15534 15500/15502/15503 c deschide Ûi Ánchide circuitele comandate de la distanÍŸ. Ÿ. 4P: c asigurŸ funcÍii de izolare.Programatoare Teleruptoare IHP TL16A/TLI16A TLc.a. 230-240Vc. 4P: c protecÍia circuitelor la suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit c curent nominal de la 10 la 40 A c telecomandŸ integratŸ c asigurŸ un grad ridicat de protecÍie Ámpotriva defectelor de punere la pŸmÊnt c module de 30 Ûi 300 mA ÎntrerupŸtoare Contactoare ID CT TC16 DescŸrcŸtoare PRD ST 15958-15978 ÁntrerupŸtor cu protecÍie diferenÍialŸ 2P. TLm Auxiliare ATL TRC 15720/15721 c dotate cu ecrane retroluminiscente c parametizarea programelor se face cu ajutorul a 4 taste: menu. prin impulsuri c pentru iluminat cu incandescenÍŸ pÊnŸ la 1600 W c iluminat cu halogen pÊnŸ la 1500 W c iluminat fluorescent pÊnŸ la 1300 W 16420 c TLc: 15518 v permite comanda centralizatŸ a unui grup de teleruptoare c TLs: 15517 v posibilitatea de semnalizare la distanÍŸ c TLm: 15516 v comandŸ centralizatŸ a unui grup de teleruptoare prin intermediul unui contact inversor (comutator. TLs. 3P. 4P: c protecÍia circuitelor la suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit c curent nominal de la 63 la 125 A c curbŸ de declanÛare Ántre 5 Ûi 10 In disjunctoare 2P.5 mA la 250 V . c contact de ieÛire de 5 V . 2P.

99) c telecomandŸ 30588. 60 min) cu LED c comutator automat muzicŸ/mesaje cu Ántrerupere automatŸ c intrare stereo personalŸ c ieÛire cascŸ c telecomandŸ 30594. taste Ûi capace din gama Eunea SM-180 34 Pentru informaÍii detaliate.99 c difuzor de 2” cu impedanÍa de 32 Ω pentru montaj Áncastrat c conexiune directŸ la modulele de control c montaj Án ramŸ din zamak pentru integrarea Án gama de ÁntrerupŸtoare Ûi prize SM-180 cu toate accesoriile acesteia 8410 c difuzor de 5” cu banda de lŸÍime 32 Ω c carcasŸ de protecÍie a pŸrÍii din spate pentru a Ámpiedica riscul de spargere la manipulare c conexiuni cu Ûuruburi c sistem de montaj tip baionetŸ simplu. pentru supravegherea copiilor.Aparate.99 c modul de control stereo cu amplificare (1 W + 1 W) c control digital al volumului (peste 100 niveluri) c buton cu LED pornit/oprit (ON/OFF) c deconectarea automatŸ temporizatŸ (15.99 c modul de intercomunicaÍie complementar pentru instalaÍiile de sonorizare/interfon c microfon multidirecÍional de ÁnaltŸ sensibilitate c mesajele pot fi transmise Án cinci zone independente sau la toate unitŸÍile Án acelaÛi timp c funcÍie de monitorizare permanentŸ a sunetului. 45. contactaÍi agenÍiile Schneider Electric .99 c modul auxiliar de control. bŸtrÊnilor c LED pentru semnalizare “microfon conectat” sau “monitorizare sunete” Audio System Modul receptor (tunner) FM* Modul difuzor de 2” * Difuzor de 5” 30583.99 c modul de control stereo cu amplificare (1 W + 1 W) c control digital al volumului (peste 100 niveluri) c buton cu LED pornit/oprit (ON/OFF) c se memoreazŸ ultimul nivel de volum setat c intrare stereo personalŸ (walkman) c ieÛire cascŸ c telecomandŸ Audio System Modul de control stereo cu temporizare* Modul de control auxiliar stereo cu comutator* Modul de intercomunicaÍie* 30587. rapid Ûi sigur Án inelul decorativ de 5” (pentru montaj Áncastrat sau Án plafon fals) c conexiune directŸ la modulele de control c ramŸ Ûi cutii de derivaÍie pentru montaj Áncastrat (*) ContactaÍi agenÍiille Schneider Electric pentru accesoriile decorative: rame.108 MHz) c selecÍie sursŸ de sonorizare (centralŸ de sunet sau receptor FM) prin buton cu LED c buton de cŸutare automatŸ a canalului c memoreazŸ ultimul canal selectat 30586. referinÍe Ûi caracteristici Produse utilizate Án aplicaÍiile prezentate Audio System CentralŸ de sunet (amplificator) Modul de control mono* Modul de control stereo* 8400 c putere 30 W c intrare cu preamplificator pentru conectori RCA cu reglajul nivelului la intrare Ûi indicator de modulaÍie audio c un singur comutator de cuplare a sursei de alimentare pentru Ántraga instalaÍie c mod de comandŸ de la distanÍŸ 30589. 30. c control digital al volumului (peste 100 niveluri) c buton cu LED pornit/oprit (ON/OFF) c deconectare automatŸ temporizatŸ (15. 60 min) cu LED c comutator automat muzicŸ/mesaje cu Ántrerupere automatŸ c se utilizeazŸ numai cu modulul de control stereo (30587. 30.99 c modul de control mono cu amplificare 1 W c control digital al volumului (peste 100 niveluri) c buton cu LED pornit/oprit (ON/OFF) c se memoreazŸ ultimul nivel de volum setat c telecomandŸ 30584. 45.99 c modul radio FM (88 . pacienÍilor.

max. cu neutru separat n 2 ieÛiri (contacte libere de potenÍial).400 W c pentru lŸmpi cu incandescenÍŸ Ûi cu halogen (230 V) c buton de comandŸ auxiliar sau butoane convenÍionale (max. n cu temporizare n 6 moduri de funcÍionare 8615 n 6 intrŸri de 230 V c. cu neutru separat n 2 ieÛiri (contacte libere de potenÍial).99 30347.380 W c cu memorarea nivelului de la ultima comandŸ c comandŸ de la distanÍŸ prin buton Amigo System Modul 2I/2O Modul 6I/IR Modul 2I/2O-C 8610 n 2 intrŸri de 230 V c.Light Control Variator rotativ* Variator prin impuls* Variator cu senzor tactil* 30356. 16 A/230 V c.99 n sarcinŸ maximŸ: 1 A (lampŸ cu incandescenÍŸ) / 0.a.99/30551.600 W c pentru lŸmpi cu incandescenÍŸ Ûi cu halogen (230 V) c pentru lŸmpi cu halogen la 12 V cu transformator convenÍional c conexiune cu 2 fire c funcÍioneazŸ ca un comutator cu o cale sau cu 2 cŸi 30358. n cu temporizare n 6 moduri de funcÍionare n montaj pe ÛinŸ Amigo System Detector de miÛcare* Detector de inundaÍii* Detector de fum 30550.4 A (motoare) n include: v sursŸ v senzor 8712 n semnal luminos Ûi sonor de avertizare n contact de ieÛire NO-C-NC (2A) Pentru informaÍii detaliate.99 c 60 . 25 Án paralel): 30359. cu neutru separat n 1 intrare IR (infraroÛu) n conexiune senzor IR n 2 moduri de funcÍionare 8620 n 2 intrŸri de 230 V c. 16 A/230 V c.99 v putere 1000 W (5-2000 lux) 30549.99 30553. taste Ûi capace din gama Eunea SM-180 .a.a.99 c putere: 40 .a. max. contactaÍi agenÍiile Schneider Electric 35 (*) ContactaÍi agenÍiille Schneider Electric pentru accesoriile decorative: rame.99 n ÁntrerupŸtor cu temporizare la deconectare reglabilŸ Ántre 10 secunde Ûi 1 minut v putere 500 W (5-120 lux) 30550.99 c 60 .99 v putere 1000 W (5-120 lux) 30551.a.99/30549.

c.99 n tensiunea nominalŸ 230 V n putere pÊnŸ la 1000 W n siguranÍe de 6.99 n tensiune nominalŸ de 230 V n putere pÊnŸ la 1000 W I-R System ÎntrerupŸtor cu revenire modular TransmiÍŸtor IR mobil cu 4 canale TransmiÍŸtor IR fix TransmiÍŸtor IR mobil cu 12 canale 8552 n montaj Án tavan fals n tensiune nominalŸ de 230 V n putere pÊnŸ la 1200 W 8501 n transmiÍŸtor mobil cu pÊnŸ la 4 canale.400 VA n siguranÍe fuzibile de protecÍie de 3.15 A n intrare auxiliarŸ cu ÁntrerupŸtor cu revenire n protecÍie termicŸ la suprasarcinŸ 8554 n montaj Án tavan fals n tensiune nominalŸ de 230 V n pentru tuburi fluorescente cu balast electronic (1 . referinÍe Ûi caracteristici Produse utilizate Án aplicaÍiile prezentate Amigo System ElectrovanŸ pentru gaz Modul de alimentare I-R System ÎntrerupŸtor IR Áncastrat* 8721/8722/8723 n cu resetare manualŸ v normal Ánchis (8721) v normal deschis (8722) n cu resetare automatŸ (8723) n 230 V n 3/4” 8605 n sursŸ de75 mA n intrare 230 V c. neincluse Án furniturŸ) (*) ContactaÍi agenÍiille Schneider Electric pentru accesoriile decorative: rame.5 V (LR03.99 n tensiune nominalŸ de 230 V n pentru lŸmpi cu incandescenÍŸ sau halogeni de 25 . taste Ûi capace din gama Eunea SM-180 36 Pentru informaÍii detaliate.c.5 V n montaj aparent pe suport (inclus) 8500 n transmiÍŸtor multiplu cu pÊnŸ la 12 canale. cu o razŸ de acÍiune de 10 m n cu taste simple. n ieÛire 15. contactaÍi agenÍiile Schneider Electric .5 V c.a.5 V (LR03.) n putere pÊnŸ la 1000 W 30374.10 V c.500 W n pentru lŸmpi cu halogen cu transformator feromagnetic de 50 . tip AAA.3 A n intrare auxiliarŸ cu ÁntrerupŸtor cu revenire I-R System Variator IR Áncastrat* Receptor modular ÎntrerupŸtor cu revenire IR* 30372. tip AAA. 30371. memorate n cu o tastŸ de Ántrerupere a alimentŸrii n funcÍioneazŸ cu douŸ baterii alcaline de 1.Aparate. neinclusŸ Án furniturŸ) 8502 n transmiÍŸtor multiplu pÊnŸ la 4 canale n cu taste ce pot primi mai multe funcÍii n funcÍioneazŸ cu douŸ baterii alcaline de 1. taste cu douŸ funcÍii Ûi taste de activare a unor stŸri prestabilite. cu o razŸ de acÍiune de 10 m n funcÍioneazŸ cu o baterie alcalinŸ de 1.

s c hn eid erele AgenÍia Cluj Str. Mircea cel BŸtrÊn nr.ro AgenÍia IaÛi Str. Ap.73.98 schneider_rom@pcnet.ro AgenÍia ConstanÍa Bdul.ro . Ap. A. ClŸdirea “Proiect BraÛov” Tel/Fax: 068-47. w w AgenÍia Craiova Str.42.43.91.dntis. 041-61.r o AgenÍia BraÛov Str.Z16.ro w . M. Bl.42 Tel/Fax: 056-29.ro ConsultaÍi site-ul nostru de web pentru coordonatele celor mai apropiate puncte de distribuÍie.54.A.dnttm.pcnet. Ficusului nr.73.ro AgenÍia TimiÛoara Str.19. Bl.52 Fax: 041-69. I. Iuliu Maniu nr.8D.4 Tel/Fax: 051-41. Sc.18.3 Tel: 041-51.60 Fax: 01-232. Sector 1.50/203.1 Tel/Fax: 032-23. Bl.40 schneider-is@mail.23 schneider-cj@codec.24.90.87.Schneider Electric RomÊnia Sediul central Ûi AgenÍia BucureÛti Bdul.77 schneider-dj@craiova.06.73. BucureÛti Tel: 01-203.ro ctric.52 schneider-bv@rdslink. ClŸdirea “Apimondia”. Et.06. Simion BŸrnuÍiu nr. MF4.27. Zrinyi nr. Arcu nr.74 schneider-ct@impromex.1.56 schneider-tm@mail.15. Ap. Cuza.11a Tel/Fax: 064-44.

50 203.R.ro schneider_rom@pcnet. Sector 1. caracteristicile indicate Án textul Ûi imaginile din acest catalog nu ne angajeazŸ decÊt dupŸ consultarea agenÍiilor Schneider Electric RomÊnia. CATSOL112001RO 11/2001 .15.98 www.06.42.ro În conformitate cu evoluÍia normelor Ûi produselor.schneider-electric. BucureÛti tel: (40) 1 203.60 fax: (40) 1 232.L. Bd.06.Schneider Electric RomÊnia S. ClŸdirea “Apimondia”.Ficusului nr.