Sunteți pe pagina 1din 50

Ecodial 3 -un pachet de programe

pentru calculul instalatiilor electrice

Programul de calcul al instalatiilor electrice


Merlin Gerin este adaptat la intreaga oferta
de aparate de joasa tensiune Schneider.

Ecodial 3
Permite
npersonalizarea aplicatiei prin completarea nvizualizarea curbelor de sarcina a nafisarea rezultatelor: referinte, bilant de
unui fisier cu informatii generale, care sunt intrerupatoarelor automate: putere;
luate in considerare mai departe, in nalegerea protectiilor, calculul curentului de neditarea, imprimarea si exportul de fisiere:
derularea calculelor necesare proiectarii; scurtcircit maxim, al curentului de scurcircuit qeditare si export in formate DXF/RTF;
nrealizarea schemelor unifilare, datorita unei minim, al curentului de defect, al lui R si X qexportul listei de materiale sub forma unui
biblioteci de simboluri standard; ncalculul valorilor de reglaj pentru fisier catre Ecobat.
ncalculul bilantului de putere; intrerupatoarele automate;

Beneficiind de o ergonomie Windows (3.1,


95 sau NT) programul permite realizarea
simpla si rapida a calculului unei instalatii de
distributie de joasa tensiune din domeniul
industrial sau tertiar.
Un program eficient pentru conceperea schemei monofilare

TR1 800 KVA Proiectarea in Ecodial se face conform cu


4,5% normele internationale CEI 364.
23,61 KA

C1
3x(2x240) 12 m
1x240 .33%

Q1
C1251DN

STR35SE
1250 A
JDB1 3x(2x50x5)

Q7
Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 NS250N
NS160N NS250N NS160N NS160N NS100N

STR22SE
STR22E TM250D STR22SE TM160D TM80D 250 A
160 A 250 A 160 A 160 A 80 A
JDB2 21.77 kA
C2 C3 C4 C5 C6
67 m 89 m 34 m 56 m 56 m
3.61% 2.94% 2.18% 2.35% 3.31% Q8 Q9 Q10 Q11
C60N C60L C60N NS100N

3x(1x25) 3x(1x70) 3x(1x16) 3x(1x35) 3x(1x10) C B B TM100D


1x25 1x25 1x16 1x25 1x10 50 A 25 A 50 A 100 A

C7 C8 C9 C10
56 m 67 m 78 m 67 m
3.79% 5.54% 5.4% 3.42%

Merlin Gerin
3x(1x6)
1x6
3x(1x2,5)
1x2,5
3x(1x6)
1x6
3x(1x16)
1x16

8
scheme de aplicaÍii

cum se comandŸ iluminatul N L Asocierea unui contactor CT cu un releu de


temporizare RTL realizeazŸ comanda unei
unei vitrine Ûi al unei reclame luminoase, care se aprinde
intermitent. Instalat Án amonte de RTL,
reclame luminoase ? ID
programatorul orar IHP (canal 2)
40A
gestioneazŸ funcÍionarea spoturilor
MERLIN GERIN
multi 9
ID
luminoase Án timpul sŸptŸmÊnii conform
I
orelor de program ale magazinului.
ObservaÍie:
0
IHP-ul (canal 1) Ûi ÁntrerupŸtorul foto-sensibil
pot fi folosite la:
n iluminarea unei vitrine Án funcÍie de lumina
de afarŸ, Án timpul orelor de program ale
magazinului
DPN N n stingerea iluminatului Án afara orelor de
N 2A program ale magazinului
MERLIN GERIN
Produse utilizate pentru aceastŸ
multi 9
DPN

N
instalaÍie
N 2
produsul utilizat cantitatea codul
IHP 1 15722
RTL 1 16069
cell
N
CT 1 15957
IC 200 1 15284
ID 40 A (300 mA) 1 23016
L 3 5 L 13 DPN N 2 A 1 19261
DPN N IC200 IHP DPN N 16 A 1 19268
N
16A L 3 5 L 1 3 5

C2

MERLIN GERIN
MERLIN GERIN MERLIN GERIN
multi 9 multi 9 multi 9
DPN

N
IHP 2c
24h et 7j 14:30
2 3 4 5 6 7

N 2
d h m

2
35
35
2000 Prog C1 C2
lux

16353

C1
N L L
C1

M M
N N 2 4 6 4 6
N N 2

N 2 4 N 2 4

A1 15
RTL

MERLIN GERIN
multi 9
RTL
4 5 6 7
3
8
2
9
1
10

1-10min
6-60min
6-60s
1-10s
1-60h
0.1-1s
6-60h
4 5 6 7
3
8
2
9
1
10

A2 18

N 1 A1 A2
CT16
1 3
A1

MERLIN GERIN
multi 9
CT

A1 1 3
230/240Va

A2 2 4

Ie 16A
250Va
15957

A2
2 4

N 2
instalaÍie de
shop window spoturi
lightingvitrina
iluminat bank spotlights
luminoase

7
103
scheme de aplicaÍii

cum se realizeazŸ oprirea n un programator orar IHP (1 canal)


comandŸ automat un disjunctor cu
de urgenÍŸ Ántr-un circuit protecÍie diferenÍialŸ Ûi cu telecomandŸ
Tm+C60+Vigi C60 Ûi alimenteazŸ cu energie
electric protejat de un electricŸ un echipament de spŸlare maÛini,
disjunctor prevŸzut cu conform unui orar stabilit de utilizator
n Tm+C60+Vigi C60 este echipatŸ cu o
telecomandŸ ? bobinŸ de minimŸ tensiune MN; acest
auxiliar MN este comandat printr-un buton
L3 de oprire urgenÍŸ situat Án apropierea
L2 echipamentului de spŸlare a maÛinilor Ûi
permite Án caz de pericol declanÛarea Ûi
L1
deschiderea instantanee a Tm+C60+Vigi C60
N Produse utilizate pentru aceastŸ
instalaÍie
1 3 produsul utilizat cantitate codul
C60N C60 bipolar 1
Q1 C60 terapolar 1
Tm 3-4 poli 1 18311
M ERLIN GERIN
Vigi C60 tetrapolar 1
multi 9
C60N
C25
400Va 1 3
IHP 1 canal 1 15720
6000
10kA IEC 947.2

24204 2 4
MN 1 26960
O - OFF O - OFF

2 4

C60N + Vigi C60


L IHP MN A1 Tm 1 3 5 7 Q2 F1

L
A1
V
D E

M ERLIN GERIN
M ERLIN GERIN
MERLIN GERIN multi 9
M ERLIN GERIN 12 15 18 21 24 M ERLIN GERIN multi 9 vigi C60
multi 9 multi 9 multi 9 C60N I N 0,030A a T02
IHP+91C MN Tm C63
A1 C60 3-4 P

D1 D2 400Va 1 3 5 7
U< SD
auto
6000
230V ~
6 OF
10kA IEC 947.2 2 4 6 8
220.415Va auto 24234 2 4 6 8 26572 test
A2
18311
26960
3
O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF

0
1 2 3 4 5 6 7
menu ok

res

15720
a
16(10)A 250V
230-240Va
50-60Hz
L
-10 T50

M
a
A2
N N 2 4 6

N 4 6 D1 D2 A2 2 4 6 8

S1

oprire de urgenÍŸ

ON

STOP

RT 78
1286

Schema electricŸ

104
scheme de aplicaÍii

cum se comandŸ iluminatul CDM InstalaÍia controlatŸ de un detector de


N L miÛcare CDM poate fi utilizatŸ sŸ:
unei parcŸri exterioare a MERLIN GERIN DPN N
n detecteze orice miÛcare a unei persoane
N

2A Ûi sŸ aprindŸ automat lumina


unui hotel, folosind un n elimine pierderile prin stingerea automatŸ
detector de miÛcare ?
MERLIN GERIN
multi 9
DPN a luminii
n controleze automat instalaÍia Án funcÍie de
o treaptŸ reglabilŸ de luminozitate
DacŸ este montat un contactor, este posibil
T 2 1 L1 N N
sŸ:
n se gestioneze o putere mai mare de 2000 W
n se opreascŸ manual instalaÍia Án cazul
unei absenÍe prelungite
Alte aplicaÍii
N L Fabrici, ferme, Ûcoli, terenuri de sport.
Produse utilizate pentru aceastŸ
DPN N instalaÍie
N 16A
produsul utilizat cantitatea codul
MERLIN GERIN
multi 9
DPN
CDM 1 16990
N
DPN N 2 A 1 19261
N 2

DPN N 16 A 1 19268
CT 25 A 1 15960
N

A1

1 3
CT
25A

MERLIN GERIN
multi 9
CT

O
a
u
t
o

2 4 A2

cum se comandŸ iluminatul N L Pentru aceastŸ aplicaÍie un automat de


scarŸ MIN este combinat cu un aparat de
automat al unui hol de C60N MIN PRE
preavertizare PRE. Automatul de scarŸ MIN
aprinde lumina Ûi o stinge dupŸ un timp setat
intrare ? MERLIN GERIN
multi 9
anterior (variabil Ántre 1 Ûi 7 minute).
C60N MIN MERLIN GERIN
1 3

1
multi 9
PRE Aparatul de preavertizare, asociat cu
min.

automatul de scarŸ MIN avertizeazŸ


2 4 1,5
2

20 s

40 s
utilizatorul de iminenta stingere a luminii,
3
prin scŸderea intensitŸÍii acesteia la
N 4 P 4
jumŸtate, timp de 20 sau 40 de secunde.
N Alte aplicaÍii
P
Iluminatul holurilor de intrare Án clŸdiri, scŸri,
coridoare, subsoluri, etc.
Produse utilizate pentru aceastŸ
push-button instalaÍie
produsul utilizat cantitatea codul
buton C60N 2P 1 24337
MIN 1 15363

7
PRE 1 15376

105
scheme de aplicaÍii

cum se realizeazŸ comada Schema permite gestionarea iluminŸrii Ántr-o


clŸdire:
localŸ Ûi de la distanÍŸ n local cu ajutorul ÁntrerupŸtoarelor Ûi a
teleruptoarelor TL prin:
(centralizat) a iluminatului q blocarea comenzii de la distanÍŸ de la
Ántr-un birou? butonul albastru de deconectare
q acÍionarea manetei TL ce permite
L
comanda manualŸ
N n de la distanÍŸ (centralizat), printr-un
impuls de comandŸ de la un IHP+2c cŸtre
1 3 1 3
C60N C60N auxiliarul ATLc+s al teleruptorului. FuncÍiile
Q1 Q2 programatorului orar IHP+2c permit Ûi
M ERLIN GERIN M ERLIN GERIN
trecera Án funcÍionarea forÍatŸ manualŸ
multi 9 multi 9

Produse utilizate pentru aceastŸ


C60N C60N
C25 C25
400Va 1 3 400Va 1 3
6000 6000
10kA IEC 947.2 10kA IEC 947.2

instalaÍie
24204 2 4 24204 2 4

O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF

produsul utilizat cantitate codul


C60N bipolar 1
2 4 2 4 TL monopolar 1 15510
ATLc+s 1 15409
IHP+2c 1 15723
S1 S2

C2
Schema electricŸ
1 A1 1 A1 L 3 5
TL1 + ATLc+s1 TL2 + ATLc+s2 IHP1
L 1 3 5
1 11 1 11
A1 A1

C2
D
VE a
16(10)A 250V

MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN


M ERLIN GERIN 12 15 18 21 24
multi 9 multi 9 multi 9 multi 9 multi 9
TL ATLc+s TL ATLc+s IHP+92C
16A 250Va 16A 250Va
1 1
A1 1 A1 1
230/240Va 230/240Va
6
110V 110V
A2 2 A2 2
on off 12 14 on off 12 14 3
15510 15510

0
1 2 3 4 5 6 7
menu ok
15409 15409
1 2
res

15723
a
16(10)A 250V
A2 on 12 A2 on 12 230-240Va
off 14 off 14 50-60Hz C1
2 2 -10 T50 L
M
a

N N 2 4 6

2 A2 on of f 2 A2 on of f
N 4 6
C1

cum se temporizeazŸ N L Un teleruptor TL asociat cu un temporizator


auxiliar ATLt au rolul de a:
C60a
automat iluminatul scŸrilor? 16A
n controla iluminatul printr-unul sau mai
multe butoane
MERLIN GERIN
multi 9
C60a
n stinge automat lumina dupŸ un anumit
C16 1

2
3

4
timp reglat de temporizatorul auxiliar ATLt
(Ántre 1 sec Ûi 10 h), pentru a evita consumul
push-button
buton de energie electricŸ
Alte aplicaÍii
Ferme, case, Ûcoli, terenuri de sport, etc.
11 1 3 A1
Produse utilizate pentru aceastŸ
ATLt instalaÍie
1 3
A1
+TL
produsul utilizat cantitatea codul
MERLIN GERIN
multi 9
ATLt
MERLIN GERIN
multi 9
TL
C60a 16 A 1 23812
6-60s
1-10mn 6-60mn

1-10h
16A 250V

A1
230. 240V
110V=
1 3
TL 16 A 1 15510
ATLt 1 15411
1-10s A2 2 4

15520
5 6 7
4 8 I
3 9
2 10

1
0 auto
15411

A2
2 4

A2
14 2 4

106
scheme de aplicaÍii

cum se Ántrerupe automat L n bobina MSU asociatŸ cu disjunctorul


N supravegheazŸ tensiunea Ántre fazŸ Ûi
alimentarea cu energie C120N
neutru
1 3 n Án cazul Án care o supratensiune dureazŸ
electricŸ a unui circuit Q1
mai mult decÊt cÊteva secunde, alimentarea
monofazat (230 V) la este ÁntreruptŸ automat prin deschiderea
disjunctorului
apariÍia unei supratensiuni? MERLIN GERIN
multi 9

N L
MERLIN GERIN
multi 9
C120N
C40
240/415Va

3
10000
1 3

Produse utilizate pentru aceastŸ


220/240Va 2 4
U >> 18356
26979
O - OFF O - OFF
instalaÍie
produsul utilizat cantitate codul
C120N bipolar 1
L N 2 4
bobina MSU fazŸ+neutru 1 26979

Schema electricŸ

cum se Ántrerupe automat L3 n bobina MSU asociatŸ cu disjunctorul


L2 supravegheazŸ tensiunea Ántre faze Ûi
alimentarea cu energie L1
neutru
n Án cazul Án care o supratensiune dureazŸ
electricŸ a unui circuit N
mai mult decÊt cÊteva secunde, alimentarea
trifazat (400 V) la apariÍia 1 3 5 7 C120N
este ÁntreruptŸ automat prin deschiderea
Q1 disjunctorului
unei supratensiuni? Produse utilizate pentru aceastŸ
MERLIN GERIN MERLIN GERIN
instalaÍie
multi 9 multi 9

N L1
C120N
C40
240/415Va
10000
1 3 5 7 produsul utilizat cantitate codul
C120N tripolar 1
3
U >>
400Va 2 4 6 8
18356
26980 L2 L3
O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF

bobina MSU 3 faze+neutru 1 26980


L3
L2
L1 2 4 6 8
N

Schema electricŸ

7
107
scheme de aplicaÍii

cum se programeazŸ n circuitul electrictric trifazat care


alimenteazŸ 2 douŸ sisteme de ventilaÍie
funcÍionarea mai multor este protejat printr-un disjunctor cu protecÍie
diferenÍialŸ C60+Vigi
ventilatoare Ántr-o salŸ de n contactoarele CT comandŸ oprirea Ûi
sport? pornirea fiecŸrui ventilator
n contactoarele CT sunt comandate
independent de ÁntrerupŸtorul orar IHP 2 c
L3 Produse utilizate pentru aceastŸ
L2 instalaÍie
L1 produsul utilizat cantitatea codul
N
DPN 1
N 1 IHP 1 15722
C60 tripolar 1
DPN Vigi C60 tripolar 1
Q1
CT tripolar 1
MERLIN GERIN
multi 9
DPNa
B32
230Va N 1
4500
3
19126 N 2

O - OFF

N 2

L 3 5 1 3 5

C60N + Vigi C60


L 1 3 5
IHP Q2 F1 circuit de comandŸ
C2
V
D E a
16(10)A 250V

M ERLIN GERIN
M ERLIN GERIN
18 21 24 multi 9 multi 9
M ERLIN GERIN 12 15
multi 9 C60N vigi C60
I N 0,030A a T02
IHP 9
2C C25 N/1 3 5
T
400Va 1 3 5
6000
6 10kA IEC 947.2 N/2 4 6

24217 2 4 6 26531 test


3 O - OFF
O - OFF O - OFF
0
1 2 3 4 5 6 7
menu ok

1 2
res

15722
a
16(10)A 250V
230-240Va
50-60Hz C1
-10 T50 L
M
a

N N 2 4 6

2 4 6
N 4 6

1 3 5 1 3 5
CT CT
A1 KM1 A1 KM2
R1 R3 R5 R7 R1 R3 R5 R7
A1 A1
95155

95155

MERLIN GERIN MERLIN GERIN


multi 9 multi 9
CT CT

A1 R1 R3 R5 R7 A1 R1 R3 R5 R7

Ie 230/240Va Ie 230/240Va

A2 R2 R4 R6 R8 A2 R2 R4 R6 R8
400Va 400Va

15388 15388

A2 A2
R2 R4 R6 R8 R2 R4 R6 R8

A2 2 4 6 A2 2 4 6

108
scheme de aplicaÍii

Alegerea se face Án funcÍie de mai multe n necesitatea semnalizŸrii la distanÍŸ a stŸrii


cum se aleg descŸrcŸtoarele criterii: aparatului
de joasŸ tensiune? n modul de tratare al neutrului Án schema n dimensiuni
electricŸ de joasŸ tensiune n cartuÛ fix sau debroÛabil
n necesitatea unei protecÍii Án mod comun
(MC) sau/Ûi mod diferenÍial (MD)

SchemŸ de legare la pŸmÊnt tip TN-S


branÛament monofazat

tablou electric
L1
N PRD (1P+N)
PE
MERLIN GERIN
disjunctor de
echipament
multi 9
C60N

MC/MD
C40

deconectare
400Va 1 3
6000
10kA IEC 947.2

24206 2 4

O - OFF O - OFF

protejat
prizŸ de pŸmÊnt JT N
14 11 12
L

L
descŸrcŸtor
16557

MERLIN GERIN
multi 9
MERLIN GERIN
multi 9
(1P+N) STH/STM (1P+N)
Uc (V)

PRD PRD
C8....C65
275

C Neutral r C65r-275
440
440

Imax:65kA(8/20)
In:20kA(8/20)
Up:1,5kV
Uc:275V
1,5
1,5
1,2
C65
Up (kV)
1,2

C8..C40
1,2
1,2

if red if red
replace replace
L/N
L/
N/

sau MC

STD (1P+N)
borne principale de
punere la pŸmÊnt bornŸ ÁmpŸmÊntare
MC/MD

SchemŸ de legare la pŸmÊnt tip TN-S


branÛament trifazat

tablou electric
L1
L2
L3
N
PE disjunctor de echipament
protejat
MERLIN GERIN
multi 9
C60N

deconectare
C40
400Va 1 3 5 7
6000
10kA IEC 947.2

24232 2 4 6 8

O - OFF O - OFF O - OFF O - OFF

PRD (3P+N) STD (3P+N)


prizŸ de pŸmÊnt JT N L1 L2 L3
descŸrcŸtor MC/MD
MC/MD
MERLIN GERIN
multi 9
PF15
In 5kA (8/20)
Imax 15kA (8/20)
Up(LN/ ) 1,8kV
Up(L/N)
Uc
1,1kV
250/440V
(3P+N)
15693

sau
STH/STM (3P+N)

MC
borne principale de
punere la pŸmÊnt bornŸ ÁmpŸmÊntare

109
scheme de aplicaÍii

SchemŸ de legare la pŸmÊnt tip TN-C


branÛament trifazat

tablou electric
L1
L2 PRD (1P) PRD (3P)
L3

PEN disjunctor de echipament MC MC


MERLIN GERIN
multi 9
C60N
C25
400Va
6000
10kA IEC 947.2

24217
1 3 5

2 4 6
deconectare protejat
O - OFF O - OFF O - OFF

prizŸ de pŸmÊnt JT 14 11 12
L1 L2 L3
PE (3x1P)
L2 L3

descŸrcŸtoare
16558

L1

(3P)
MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
multi 9 multi 9 multi 9
PRD PRD PRD
C65r-440 C65r-440 C65r-440
Imax:65kA(8/20) Imax:65kA(8/20) Imax:65kA(8/20)
In:20kA(8/20) In:20kA(8/20) In:20kA(8/20)
Up:2kV Up:2kV Up:2kV
Uc:440V Uc:440V Uc:440V

MC
if red if red if red
replace replace replace

sau

STH/STM/STD (1P) STH/STM/STD (3P)

borne principale de MC MC
punere la pŸmÊnt bornŸ ÁmpŸmÊntare

SchemŸ de legare la pŸmÊnt tip IT


branÛament monofazat

tablou electric
L1
N PRD (1P+N)
CPI limitator
supratensiune
MERLIN GERIN
multi 9
C60N disjunctor de
echipament
C40
400Va 1 3

MC/MD
6000
10kA IEC 947.2

deconectare
24206 2 4

O - OFF O - OFF

protejat
N L
14 11 12

prizŸ de pŸmÊnt JT
descŸrcŸtor
L
16557

MERLIN GERIN
multi 9
MERLIN GERIN
multi 9

(1P+N) PE (3x1P)
Uc (V)

PRD PRD
C8....C65
275

C65r-275
440

C Neutral r
440

Imax:65kA(8/20)
In:20kA(8/20)
Up:1,5kV
Uc:275V
1,5
1,5
1,2
C65
Up (kV )
1,2

C8..C40
1,2
1,2

if red if red
replace replace
L/N
L/
N/

sau MC/MD

borne principale
de punere la pŸmÊnt bornŸ ÁmpŸmÊntare

110
scheme de aplicaÍii

n auxiliarul ACTt conectat pe partea stÊngŸ


cum se programeazŸ a contactorului CT Ûi racordat conform
funcÍionarea unei pompe? tipului A, face posibilŸ alimentarea
contactorului dupŸ un interval de timp
prestabilit
Produse utilizate pentru aceastŸ
instalaÍie
produsul utilizat cantitatea codul
C60N 2P 1
C60N 3P 1
CT 3P 1
ACTt 1 15917

schema electricŸ

circuit de comandŸ

circuit de putere

111
scheme de aplicaÍii

cum se comandŸ Ûi se n automenÍinerea funcÍionŸrii cu douŸ


butoane (O), (I) Ûi un auxiliar ACTo+f montat
protejeazŸ un motor? Án partea dreaptŸ a contactorului CT
n motorul se opreÛte cÊnd disjunctorul
automat P25M se deschide sau cÊnd se
produce o cŸdere de tensiune pe circuitul
principal
Produse utilizate pentru aceastŸ
instalaÍie
L3 produsul utilizat cantitatea codul
L2 C60N 2P 1 24337
P25M 1 21113
L1 O+C contactor pentru P25M 1 21117
CT 3P 1 15385
N ACTo+f 1 15914
C60N

MERLIN GERIN
multi 9
C60N
C25
400Va 1 3
6000
10kA IEC 947.2

24204 2 4

O - OFF O - OFF

schema electricŸ

1 3 5 43 circuit de comandŸ
P25M O+F
1 L1 3 L2 5 L3
– Q1 : 4

43
MERLIN GERIN
multi 9 O - OFF
O+F
– Q2
P25M

21 44
690Va AC3
IEC 947.2
IEC 947.4 43 31
1 L1 3 L2 5 L3
20 - 25A

2 T1 4 T2 6 T3 44 32
21117
Test

21113
O
22

O
2 T1 4 T2 6 T3
44
13

11
2 4 6
MERLIN GERIN
I – KM1
A1 14

12

MERLIN GERIN
– KM1
A2

A1 1 3 5
CT 11 ACTo+f
– Q1 : 2
1 3 5

A1
95155

MERLIN GERIN
multi 9
MERLIN GERIN
multi 9
ACTo+f
circuit de putere
5A AC1
CT
3/L1

3/L2
1/L1

5/L3
1/N

43

A1 1 3 5
Ie 40A 230/240Va
11 21
250Va A2 2 4 6

12 22

15383 15914

A2 – Q1 – Q2
2 4 6
2

2
4

11 44
6

A2 2 4 6 12
1

3
5

– KM1
2

12
6
W
U

112
Confort Ûi siguranÍŸ prin
instalaÍii electrice moderne Án clŸdiri
SoluÍii practice

2001

Viitorul electricitŸÍii, azi!


SoluÍii practice pentru instalaÍiile electrice din clŸdiri

Cuprins
Iluminatul Ántr-o clŸdire de birouri 2
c GeneralitŸÍi 2
c Parcarea 4
c Holul de primire 4
c Coridoarele 5
c Birourile individuale 6
c Sala de ÛedinÍe 7

Iluminatul Ántr-un supermagazin 8


c GeneralitŸÍi 8
c Parcarea exterioarŸ Ûi sigla luminoasŸ 10
c Zona de vÊnzare 10
c Depozitul 11

Iluminatul Ántr-un imobil rezidenÍial 12


c GeneralitŸÍi 12
c GrŸdina Ûi cŸile de acces exterioare 14
c Casa scŸrii, zonele de circulaÍie, holul 14
c Parcarea subteranŸ 15
c Subsolul 15

Iluminatul Ántr-o locuinÍŸ individualŸ 16


c GeneralitŸÍi 16
c GrŸdina 18
c Culoarul, scara, sufrageria 18
c Camera de zi 19
c Piscina 20
c PivniÍa 21

Controlul Ûi comanda electricŸ Án clŸdiri 22


c Oprirea de urgenÍŸ a unui consumator electric 22
c Comanda ventilaÍiei Ántr-o salŸ de sport 22
c ProtecÍia Ámpotriva descŸrcŸrilor electrice 24

InstalaÍiile inteligente Án clŸdiri 24


c Sonorizarea ÁncŸperilor 25
c VariaÍia intensitŸÍii luminoase 27
c Automatizarea comenzii utilitŸÍilor Ántr-o locuinÍŸ 29
c Comanda de la distanÍŸ Án infraroÛu 31

Aparate, referinÍe Ûi caracteristici 32

1
Iluminatul Ántr-o clŸdire de birouri

GeneralitŸÍi

Birourile individuale
CerinÍe
c ComandŸ independentŸ a iluminatului de cŸtre
fiecare utilizator pentru biroul sŸu
c Control centralizat al iluminatului totalitŸÍii sau
a unui grup de birouri
Pagina 6

Cofret utilizat
Prisma G/GX

Holul de primire
CerinÍe
c Nivel corespunzŸtor al iluminatului Án vederea
primirii vizitatorilor
c Control al nivelului de iluminat pentru a diminua
cheltuielile cu energia
c Posibilitate de exploatare Án afara programului
de lucru stabilit
Pagina 4

2
Sala de ÛedinÍe
CerinÍe
c Nivel al iluminatului corespunzŸtor spaÍiului
de proiecÍie
c Control al iluminatului Án funcÍie de specificul
reuniunilor
c Control al exploatŸrii Án funcÍie de gradul de
ocupare a sŸlii
Pagina 7

Coridoarele
CerinÍe
c Nivel minim al iluminatului pentru securitate Ûi
confort Án timpul programului de lucru; printr-o
simplŸ comandŸ localŸ nivelul minim poate fi
Ánlocuit cu nivelul maxim
c Utilizare a mai multor puncte de comandŸ
locale
c Limitare a timpului de iluminat total Án funcÍie
de necesitŸÍi
c RepartiÍie optimizatŸ a iluminatului pe ansamblul
culoarelor
Pagina 5

Parcarea
CerinÍe
c Nivel corespunzŸtor al balizajului indiferent
de luminozitatea exterioarŸ, dar minimizÊnd
cheltuielile cu energia
c Posibilitate de stingere/aprindere manualŸ a
iluminatului Án afara programului de lucru stabilit
Pagina 4

3
Iluminatul Ántr-o clŸdire de birouri

Parcarea
FuncÍii de realizat
c Aprindere Án funcÍie de pragul luminozitŸÍii exterioare Ûi de orarul ales
de cŸtre utilizator
Produs utilizat: ÁntrerupŸtor crepuscular IC2000P.
c Aprindere Ûi stingere Án afara programului de lucru stabilit
Produs utilizat: ÁntrerupŸtor cu revenire ce acÍioneazŸ asupra disjunctorului
ÎntrerupŸtor XC40.
cu revenire
(BP)
SondŸ exterioarŸ SursŸ luminoasŸ
IC2000P c LŸmpi cu descŸrcare

Avantaje
c IC2000P oferŸ douŸ funcÍii:
v de comandŸ, care urmŸreÛte nivelul de luminozitate exterioarŸ
v de programare prin ÁntrerupŸtor orar programabil integrat
c Disjunctorul Reflex XC40 integreazŸ Ántr-un gabarit redus atÊt protecÍia
cÊt Ûi comanda:
v prin impuls (BP)
v menÍinutŸ (IC2000P)

DPN IC2000P Reflex 4P Vigi XC40


XC40

Holul de primire
ÎntrerupŸtor
pornit/oprit
FuncÍii de realizat
c Control al nivelului de iluminat Án funcÍie de luminozitatea exterioarŸ
SondŸ RGo Produs utilizat: regulator RGo cu sondŸ, asociat unui televariator TVo1000.
c Iluminat Ûi stingere automatŸ Án funcÍie de gradul de ocupare a clŸdirii
Produs utilizat: ÁntrerupŸtor orar programabil IHP legat la un auxiliar al
teleruptorului TTVo; IHP funcÍioneazŸ Án comandŸ prin impuls.
c Posibilitate de aprindere localŸ fŸrŸ modificarea pragului de reglaj
Produs utilizat: ÁntrerupŸtor cu revenire legat la un releu temporizat RTB,
cu temporizare reglatŸ la 200 ms.

SursŸ luminoasŸ
c Spoturi cu incandescenÍŸ

Avantaje
c Regulatorul RGo Íine cont de luminozitatea rezultatŸ datoritŸ iluminatului
interior Ûi cel exterior; permite menÍinerea nivelului pre-reglat pe televariator.
Important: sonda corespunzŸtoare RGo se monteazŸ pe hol Ûi se roteÛte
cŸtre interior
c Pragul de iluminat dorit se fixeazŸ o singurŸ datŸ la punerea Án funcÍiune,
direct pe televariator
c TTVo primeÛte comenzi de la IHP, care realizeazŸ oprirea Ûi pornirea
Án mod progresiv a televariatorului; cablajul este simplificat datoritŸ
legŸturii optice Ántre televariator Ûi auxiliarul sŸu
c Releul temporizat RTB controleazŸ atÊt oprirea cÊt Ûi pornirea
televariatorului. Releul nu modificŸ reglajele regulatorului RGo

C60 Vigi C60 IHP TTVo RGo TVo1000 RTB

4
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33
Coridoarele
FuncÍii de realizat
c Nivel de iluminat atenuat prin aprinderea unei lŸmpi din trei
Produs utilizat: ÁntrerupŸtor orar programabil IHP.
c ComandŸ a Ántregului iluminat de la mai multe ÁntrerupŸtoare cu revenire
Produs utilizat: teleruptoare TL.
c Temporizare a iluminatului total
Produs utilizat: auxiliar de temporizare pentru teleruptor ATLt.
c DistribuÍie repartizatŸ a iluminatului prin bare de distribuÍie prefabricatŸ
Produs utilizat: sistem de distribuÍie Canalis KBA.

SursŸ luminoasŸ
c Tuburi fluorescente

Canalis KBA

Avantaje
c Teleruptoarele Ûi contactoarele sunt compatibile cu toate tipurile de
iluminat
c Clipsurile de prindere simplificŸ instalarea teleruptoarelor Ûi auxiliarelor
C60 4P Vigi C60 CT 4P IHP c IHP parametrizat Án comandŸ prin impuls: programarea facilitatŸ
printr-un meniu cu derulare
c DistribuÍia KBA utilizatŸ Án versiunea 4 fire + telecomandŸ pentru
alimentarea circuitului de iluminat

ATLt TL32A

5
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 33
Iluminatul Ántr-o clŸdire de birouri

Birourile individuale
FuncÍii de realizat
c ComandŸ manualŸ a iluminatului Án fiecare birou, realizatŸ local, prin
ÁntrerupŸtoare cu revenire
c Stingere centralizatŸ Ûi automatŸ a iluminatului din toate birourile dupŸ
orele de lucru, cu avertizare prealabilŸ asupra stingerii
Produse utilizate: teleruptoare cu auxiliare de telecomandŸ centralizatŸ
ATLc+c.
c ComandŸ centralizatŸ a aprinderii Ûi a stingerii pe grupuri de birouri
stabilite (ex: pentru serviciul de ÁntreÍinere)
Produse utilizate: teleruptoare cu comandŸ centalizatŸ TLC, comandate
prin ÁntrerupŸtoare cu revenire.

SursŸ luminoasŸ
c Tuburi fluorescente

Avantaje
C60 4P Vigi C60 TLc ATLc+c c Gabarit redus Ûi simplificare a instalaÍiei prin integrarea auxiliarului
de comandŸ centralizatŸ Án teleruptorul TLc
c Utilizarea teleruptoarelor permite centralizarea comenzilor, dar Ûi
acÍionarea localŸ
c Clipsurile de prindere simplificŸ instalarea teleruptoarelor Ûi auxiliarelor
c ÎntrerupŸtorul orar IHP permite programarea stingerii (ex: la orice orŸ
TLc ATLc+c IHP Án afara programului de lucru)

6
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 33
Sala de ÛedinÍe
FuncÍii de realizat
c ComandŸ a variaÍiei iluminatului a douŸ zone diferite cu ajutorul a douŸ
ÁntrerupŸtoare cu revenire; Ántr-o zonŸ (masa din sala de ÛedinÍe) iluminatul
este fluorescent, Án alta (zona ecranului) iluminatul este cu incandescenÍŸ,
de joasŸ tensiune (spoturi) 230 V
Produse utilizate: televariatorul TVBo (legŸturŸ opticŸ cu auxiliarul NTVo)
pentru iluminat fluorescent, televariatorul TVo1000 pentru iluminat cu
incandescenÍŸ.
c Pentru proiecÍie: comanda printr-un ÁntrerupŸtor cu revenire a douŸ
zone de iluminat cu douŸ nivele de luminozitate diferitŸ:
v zona ecranului: iluminat stins Án timpul proiecÍiei
v zona de lucru: iluminat redus cu 30%
Produse utilizate: douŸ auxiliare de televariator NTVo asociate unui TVBo
Ûi respectiv unui TVo1000.
c Stingere globalŸ centralizatŸ Án afara programului de lucru
Produs utilizat: ÁntrerupŸtor orar programabil care acÍioneazŸ asupra
auxiliarului NTVo.

SursŸ luminoasŸ
c Tuburi fluorescente cu balast electronic 10 V
c Spoturi de joasŸ tensiune 230 V, cu incandescenÍŸ

C60 2P Vigi C60 IHP

Avantaje
c LegŸtura opticŸ simplificŸ instalaÍia electricŸ Ántre teleruptoare Ûi
accesoriile lor
c DatoritŸ auxiliarelor NTVo, este suficient un singur punct de comandŸ
NTVo TVo1000 NTVo TVBo
pentru a controla iluminatul Án timpul proiecÍiei
c Utilizarea auxiliarelor NTVo permite pŸstrarea comenzilor prin
ÁntrerupŸtoare cu revenire locale
c Televariatorul TVBo asociat cu balasturi electronice 1-10 V este utilizat
pentru un nivel de iluminat constant, care nu este influenÍat de perturbaÍiile
reÍelei electrice

7
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33
Iluminatul Ántr-un supermagazin

GeneralitŸÍi

Depozitul
CerinÍe
c Limitare a cheltuielilor cu energia, prin
posibilitatea aprinderii permanente a unui numŸr
limitat de corpuri de iluminat
c Pentru confortul exploatŸrii, iluminatul se pune
automat Án funcÍiune la fiecare trecere prin
dreptul intrŸrilor Án magazin sau prin dreptul
platformei de ÁncŸrcare
c Creare de zone de iluminat optimizat Án funcÍie
de numŸrul de clienÍi Ûi tipul comenzii folosite
Pagina 11

Tablou electric utilizat


Prisma GX

Parcarea exterioarŸ Ûi sigla


luminoasŸ
CerinÍe
c Semnalizare a faptului cŸ magazinul este
deschis prin aprinderea siglei luminoase
c Iluminat automat al parcŸrii Án funcÍie de
luminozitatea exterioarŸ
c Programare directŸ a stingerii automate a
iluminatului la Ánchiderea magazinului
Pagina 10

8
Zona de vÊnzare
CerinÍe
c ComandŸ a Ántregului iluminat dintr-un singur
punct, uÛor accesibil, de la casŸ
c ScŸdere parÍialŸ a intensitŸÍii nivelului iluminatului
pentru a semnala Ánchiderea iminentŸ a
magazinului
c RepartiÍie optimizatŸ Ûi esteticŸ a iluminatului
Pagina 10

9
Iluminatul Ántr-un supermagazin

Parcarea exterioarŸ Ûi
sigla luminoasŸ
FuncÍii de realizat
c ComandŸ automatŸ a iluminatului Án funcÍie de momentul din zi
Produs utilizat: ÁntrerupŸtor orar programabil IHP.
Pentru corpurile de iluminat din parcare:
c iluminat corespunzŸtor nivelului de luminozitate exterioarŸ
c stingere automatŸ conform programŸrii orare sŸptŸmÊnale sau anuale
Produs utilizat: se va lega Án serie un ÁntrerupŸtor crepuscular IC2000
cu sondŸ exterioarŸ Ûi ÁntrerupŸtorul orar programabil IHP.

SursŸ luminoasŸ
c SiglŸ luminoasŸ: neon
c Parcare: lŸmpi cu vapori de sodiu de joasŸ presiune

Avantaje
c La ÁntrerupŸtorul crepuscular IC2000 se pot selecta douŸ plaje de reglaj :
v de la 2 la 35 lux (reglaj fin)
v de la 35 la 2000 lux
c Programare simplŸ a ÁntrerupŸtorului orar IHP
c Comanda corpurilor de iluminat de putere mare se realizeazŸ cu ajutorul
contactoarelor CT

C60 4P Vigi C60

DPN IC2000 IHP CT 4P CT 4P


separatoare separatoare

Zona de vÊnzare
FuncÍii de realizat
c Aprindere Ûi stingere totalŸ a grupurilor de corpuri de iluminat
Produs utilizat: ÁntrerupŸtor modular I Án cofret.
c Avertizare asupra stingerii prin oprirea a 2 grupuri de iluminat din 3,
cu un sfert de orŸ Ánainte de Ánchiderea definitivŸ a magazinului
Produs utilizat: ÁntrerupŸtor orar programabil IHP.
c DistribuÍie repartizatŸ pentru iluminat, prin bare de distribuÍie prefabricate
Produs utilizat: sistem de distribuÍie Canalis KBA.

SursŸ luminoasŸ
c Tuburi fluorescente

Avantaje
c Pentru securitatea utilizatorului, ÁntrerupŸtorul I din tablou se acÍioneazŸ
cu o manetŸ rotativŸ exterioarŸ care evitŸ deschiderea uÛii cofretului
c Utilizarea sistemului de distribuÍie Canalis KBA permite instalarea
ulterioarŸ a altor corpuri de iluminat (ex: posibilitatea de punere Án valoare
a produselor Ûi panourilor promoÍionale)
C60 4P Vigi C60

I40 2P DPN
Canalis KBA

IHP CT 4P CT 4P
10
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33
Depozitul
FuncÍii de realizat
c Nivel de bazŸ al iluminatului diurn, prin aprinderea unui corp de iluminat
din trei
Produse utilizate: ÁntrerupŸtorul programabil IHP.
c Aprindere completŸ la trecerile prin dreptul platformei de descŸrcare
Ûi prin dreptul uÛii de comunicare cu magazinul
Produs utilizat: comenzi prin detecÍia miÛcŸrii CDM cu disjunctoare
telecomandate TC16.
c DistribuÍie repartizatŸ pentru iluminat prin bare de distribuÍie prefabricate
Produsul utilizat: sistem de bare de distribuÍie Canalis KBA.

SursŸ luminoasŸ
c Tuburi fluorescente

Canalis KBA

Avantaje
c Aria de detecÍie a detectorului de miÛcare CDM se regleazŸ prin
decuparea capacului de la 0 la 180°
Alimentare
CDM
c Disjunctoarele TC16:
ID
v asigurŸ protecÍia Ûi comanda Ántr-un singur aparat cu gabarit redus;
cablaj uÛor de realizat
v sunt silenÍioase Ûi permit un numŸr nelimitat de manevre

C60 2P IHP TC16 TC16

11
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 33
luminatul Ántr-un imobil rezidenÍial

GeneralitŸÍi

Casa scŸrii, zonele


de circulaÍie, holul
CerinÍe
c La treceri de scurtŸ duratŸ prin aceste zone,
iluminatul se aprinde prin ÁntrerupŸtoare cu
revenire Ûi se stinge automat
c Vizibilitate a tuturor punctelor de comandŸ
(ÁntrerupŸtoare cu revenire cu lampŸ de
semnalizare)
Pagina 14

Cofret utilizat
Pragma F24

GrŸdina Ûi cŸile de acces


exterioare
CerinÍe
c Balizaj al aleilor Ûi al intrŸrilor Án imobil,
adaptat nivelului de luminozitate exterioarŸ
c Aprindere manualŸ a iluminatului
Pagina 14

12
Parcarea subteranŸ
CerinÍe
c Punere Án funcÍiune a iluminatului de ÁndatŸ
ce se detecteazŸ o intrare sau o deplasare
(maÛinŸ sau pieton) Án parcare
c Stingere cÊnd nu se mai detecteazŸ nici o
miÛcare
Pagina 15

Subsolul
CerinÍe
c Stingere automatŸ a iluminatului dupŸ o
perioadŸ de timp determinatŸ
Pagina 15

13
Iluminatul Ántr-un imobil rezidenÍial

GrŸdina Ûi cŸile de
acces exterioare
FuncÍii de realizat
c Iluminat automat Án funcÍie de nivelul luminozitŸÍii exterioare
c ComandŸ manualŸ a iluminatului direct de la tablou
Produse utilizate: ÁntrerupŸtor crepuscular IC2000 cu sondŸ Ûi disjunctor
cu telecomandŸ Reflex XC40.

SursŸ luminoasŸ
c LŸmpi cu descŸrcare

Avantaje
c Utilizarea unui disjunctor cu telecomandŸ Reflex XC40 permite funcÍiile
de protecÍie Ûi de comandŸ (prin impuls sau menÍinutŸ)
c Comanda manualŸ se realizeazŸ direct prin maneta de pe faÍa
disjunctorului Reflex

DPN 10A IC2000 Reflex 4P XC40 Vigi XC40

Casa scŸrii, zonele de


circulaÍie, holul
FuncÍii de realizat
c Temporizare la stingere a iluminatului
Produs utilizat: releu de temporizare MIN reglabil de la 1 la 7 minute,
comandat prin ÁntrerupŸtoare cu revenire.

SursŸ luminoasŸ
c Spoturi cu incandescenÍŸ

Avantaje
c OpÍional existŸ posibilitatea de a renunÍa la temporizare pentru
menÍinerea iluminatului (ex: cÊnd se face curŸÍenie pe scŸri)
c Se pot utiliza pÊnŸ la 30 ÁntrerupŸtoare cu revenire cu LED (consum
maxim al lŸmpii de semnalizare i 50 mA)
c Releul de temporizare MIN permite comanda directŸ a mai multor
corpuri de iluminat (pÊnŸ la 2000 W)

DPN 16A MIN

14
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33
Parcarea subteranŸ
FuncÍii de realizat
c ComandŸ a iluminatului prin detecÍia miÛcŸrii (pietoni Án parcare sau
Án exteriorul garajului)
Produse utilizate: detectoare de miÛcare CDM.

SursŸ luminoasŸ
c Tuburi fluorescente

Avantaje
c Comenzile CDM gestioneazŸ stingerea automatŸ; temporizarea de la
4 secunde la 15 minute este reglabilŸ de pe faÍa anterioarŸ a detectorului
c Comanda unui numŸr mai mare de corpuri de iluminat se realizeazŸ
cu ajutorul contactoarelor CT

DPN 25A CT 25A

Subsolul
FuncÍii de realizat
c Temporizarea iluminatului asociatŸ cu un dispozitiv de avertizare asupra
stingerii iminente (prin reducerea intensitŸÍii luminoase); reaprinderea
este posibilŸ de la ÁntrerupŸtoarele cu revenire, cu LED
Produse utilizate: releu de temporizare electronic MIN Ûi dispozitiv de
avertizare asupra stingerii PRE.

SursŸ luminoasŸ
c Spoturi cu incandescenÍŸ

Avantaje
c Releu de temporizare electronic MINe:
v silenÍios
v cu un singur produs Ûi un singur punct de comandŸ se realizeazŸ o
dublŸ temporizare:
- o apŸsare scurtŸ pe un ÁntrerupŸtor cu revenire permite lansarea unei
temporizŸri de 3 minute
- o apŸsare prelungitŸ pe un ÁntrerupŸtor cu revenire permite lansarea
unei temporizŸri fixe de 20 minute
v pot fi utilizate aproximativ 10 ÁntrerupŸtoare cu revenire cu LED (consum
maxim al lŸmpilor de semnalizare de 15 mA)
v preavizul asupra stingerii iminente este reglabil de la 20 la 40 secunde

DPN 10A MINe + PRE

15
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33
Iluminatul Ántr-o locuinÍŸ individualŸ

GeneralitŸÍi

Camera de zi
CerinÍe
c AmbianÍŸ agreabilŸ Ûi confortabilŸ prin
iluminat modular
c ComandŸ a iluminatului din mai multe puncte
la ÁndemÊna utilizatorului
c Punere Án valoare a obiectelor din vitrine
Pagina 19

Cofret utilizat
Mini Pragma

GrŸdina
CerinÍe
c Aprindere a iluminatului la detecÍia trecerilor,
cu stingerea automatŸ dupŸ o anumitŸ perioadŸ
de timp; detecÍia se realizeazŸ din diferitele
puncte de acces Án locuinÍŸ
Pagina 18

16
Culoarul, scara, sufrageria
CerinÍe
c ComandŸ a iluminatului din mai multe puncte,
Ántotdeauna la ÁndemÊna utilizatorului:
v pe culoar Ûi pe scarŸ
v din sufragerie (plafonierŸ)
Pagina 18

PivniÍa
CerinÍe
c Nivel corespunzŸtor al iluminatului doar pentru
durata vizitŸrii pivniÍei, cu posibilitatea de
reaprindere sau de extindere a acestei durate
c Semnalizare a stingerii iminente Ûi totale a
iluminatului
Pagina 21

Piscina
CerinÍe
c Punere Án valoare a piscinei prin gestiunea
optimizatŸ a iluminatului
c Iluminat disponibil Án orice moment pentru
utilizarea fŸrŸ riscuri a piscinei
c Simulare a prezenÍei prin aprinderea Ûi
stingerea de la distanÍŸ a iluminatului
Pagina 20

17
Iluminatul Ántr-o locuinÍŸ individualŸ

GrŸdina
CE30 FuncÍii de realizat
c Aprindere automatŸ a corpurilor de iluminat exterioare la detecÍia unei
miÛcŸri, Án mai multe zone, cu temporizarea iluminatului
Produs utilizat: control-comandŸ prin detectoare de miÛcare CDM Ûi
CE30.
c Temporizare a iluminatului, reglabilŸ de la detectoarele de miÛcare

SursŸ luminoasŸ
c Spoturi cu incandescenÍŸ

Avantaje
c PÊnŸ la 1000 W, detectoarele de miÛcare CDM Ûi CE30 acÍioneazŸ
CDM
direct asupra corpurilor de iluminat de 1000 W, fŸrŸ relee intermediare
(peste 1000 W: utilizarea de contactoare)
c Prin reglaj se poate stabili pragul peste care CDM Ûi CE30 nu vor
acÍiona iluminatul
c Aria de detecÍie a detectorului CDM se regleazŸ prin decuparea
capacului de la 0 la 180°; razŸ de acÍiune pÊnŸ la 12 m
c Aria de detecÍie a detectorului CE30 este de 20°; razŸ de acÍiune pÊnŸ
la 30 m

DPNA 16A

Culoarul, scara,
sufrageria
FuncÍii de realizat
ComandŸ din mai multe puncte (ÁntrerupŸtoare cu revenire) pentru:
c scarŸ Ûi culoar
c sufragerie
Produse utilizate: teleruptoare TL.

SursŸ luminoasŸ
c Spoturi cu incandescenÍŸ

Avantaje
c PlecÊnd de la 3 ÁntrerupŸtoare de comandŸ Ûi utilizÊnd teleruptoarele,
se simplificŸ instalaÍia Án comparaÍie cu soluÍia tradiÍionalŸ cu ÁntrerupŸtor
cap-scarŸ
c Contrar unei soluÍii cu ÁntrerupŸtor cap-scarŸ, teleruptoarele permit
utilizarea ÁntrerupŸtoarelor cu revenire cu lampŸ de semnalizare
c AcestŸ soluÍie se poate completa cu un televariator

DPNA 16A TL 16A TL 16A

18
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 33
Camera de zi
FuncÍii de realizat
c VariaÍie a iluminatului de la 3 ÁntrerupŸtoare cu revenire
Produs utilizat: televariator TV700.
c VariaÍie a iluminatului cu lŸmpi cu halogen de foarte joasŸ tensiune
(FJT) a unei vitrine de la un ÁntrerupŸtor cu revenire
Produs utilizat: televariator TVe700.

SursŸ luminoasŸ
c Spoturi de joasŸ tensiune 230 V, cu incandescenÍŸ
c Vitrina: iluminat cu lŸmpi cu halogen de FJT 230 V/12 V

Avantaje
c TV700 Ûi TVe700 comandŸ corpuri de iluminat de pÊnŸ la 700 W
c TVe700 permite comanda lŸmpilor cu halogen de FJT cu orice tip de
transformator

DPNA 16A

TV700 TVe700

19
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33
Iluminatul Ántr-o locuinÍŸ individualŸ

Piscina
FuncÍii de realizat
c ComandŸ automatŸ a iluminatului Án funcÍie de luminozitatea diurnŸ
(ÍinÊnd cont de perioadele de utilizare a piscinei Án timpul anului)
Produs utilizat: ÁntrerupŸtor orar programabil anual IHP.
c Reaprindere posibilŸ Án afara ciclului de programare printr-un ÁntrerupŸtor
cu revenire exterior apropiat de piscinŸ
Produse utilizate: contactor CT Ûi auxiliare pentru contactor ACTc.
c ComandŸ de la distanÍŸ a corpurilor de iluminat prin reÍeua telefonicŸ
Produs utilizat: telecomandŸ prin intermediul reÍelei telefonice TRC.

SursŸ luminoasŸ
c LŸmpi cu halogen de FJT 230 V/12 V

Avantaje
c ACTc permite:
v 2 posibilitŸÍi de comandŸ a contactorului: prin impuls Ûi menÍinutŸ
v funcÍionare flexibilŸ, cu anticipare sau cu derogare faÍŸ de comenzile
lui IHP
c TRC se poate monta Án paralel pe linia telefonicŸ sau de fax existentŸ
c Comenzile transmise prin TRC sunt securizate cu cod de acces

DPNA Vigi
20A/30mA

IHP 1c ACTc + CT
anual TRC 25A 2P

20
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 33
PivniÍa
FuncÍii de realizat
c ComandŸ a iluminatului printr-un ÁntrerupŸtor cu revenire la coborÊrea
Án pivniÍŸ; reaprindere a iluminatului cu ajutorul altui ÁntrerupŸtor cu
revenire, din interiorul pivniÍei
c Avertizare asupra stingerii prin reducerea intensitŸÍii luminoase cu 50%
pe o duratŸ de timp reglabilŸ
c Stingere a iluminatului dupŸ temporizare
Produs utilizat: releu de temporizare MINp.

SursŸ luminoasŸ
c Spoturi cu incandescenÍŸ

Avantaje
c Releu de temporizare MINp:
v dispozitiv de avertizare asupra stingerii integrat care permite optimizarea
gabaritului
v silenÍios
v comandat cu ajutorul mai multor ÁntrerupŸtoare cu revenire
v douŸ comenzi pentru fiecare ÁntrerupŸtor cu revenire
v impuls < 2 secunde: durata iluminatului = valoarea prereglatŸ a
temporizŸrii (de la 30 secunde la 8 minute)
v impuls > 2 secunde: durata iluminatului fixatŸ la 20 minute
v existŸ posibilitatea renunÍŸrii la temporizare pentru un iluminat constant

DPNA 16A

MINp

21
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33
Controlul Ûi comanda electricŸ Án clŸdiri

Oprirea de urgenÍŸ a
unui consumator electric
L1
L2
L3
N
FuncÍii de realizat
c Alimentare cu energie electricŸ a echipamentului de spŸlare maÛini
1 2
conform unui orar stabilit de cŸtre utilizator cu ajutorul unui programator
C60N
orar IHP (1 canal)
c Oprire a alimentŸrii Án caz de urgenÍŸ cu ajutorul unei bobine de minimŸ
tensiune de tip MN care acÍioneazŸ asupra sistemului Tm + C60 + Vigi
C60 (disjunctor cu telecomandŸ Ûi protecÍie diferenÍialŸ)
2 4
Produse utilizate: C60 2P, C60 3P, Tm 3-4 P, Vigi C60 4P, IHP 1 canal,
Tm 1 3 5 7
C60N + Vigi C60 MN.
L MN

IHP

N 4 6
D1 D2 2 4 6 8 Avantaje
c Utilizarea telecomenzii Tm permite Ánchiderea Ûi deschiderea disjunctorului
de la distanÍŸ
c Bobina de minimŸ tensiune MN este comandatŸ printr-un sistem de
oprire de urgenÍŸ care garanteazŸ securitatea instalaÍiei
oprire de urgenÍŸ

Comanda ventilaÍiei
Ántr-o salŸ de sport
L1
L2
L3
N
FuncÍii de realizat
c ComandŸ a funcÍionŸrii mai multor ventilatoare Ántr-o salŸ de sport
DPN c Alimentare a celor douŸ sisteme de ventilaÍie din circuitul electric trifazic
Ûi protejarea acestuia printr-un disjunctor cu protecÍie diferenÍialŸ C60
+ Vigi C60
c ComandŸ a opririi/pornirii prin contactorul CT
Produse utilizate: DPN, IHP, C60 3P, Vigi C60 3P, CT 3P.

L 3 5 1 3 5

IHP

N 4 6 C60N + Vigi C60 2 4 6 Avantaje


c Contactoarele CT sunt comandate Án mod independent de cŸtre
ÁntrerupŸtorul orar IHP 2c
1 3 5 1 3 5

A1 A1
CT CT

2 4 6 2 4 6

22
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 32 Ûi 33
ProtecÍia Ámpotriva
descŸrcŸrilor electrice
FuncÍii de realizat
n Protejare a instalaÍiei electrice Ûi a aparatelor electrocasnice Ûi electronice
dintr-o clŸdire situatŸ Án mediul urban; nivelul de expunere al zonei este
Ng = 0,6 (nr. de descŸrcŸri / km2 / an)
n În funcÍie de caracteristicile receptoarelor care se protejeazŸ, trebuie
sŸ se ÍinŸ cont de: tensiunea de Ûoc a receptorului care se protejeazŸ
(UÛoc), de tensiunea maximŸ a reÍelei Uc Ûi de modul de tratare a neutrului:
Uc (reÍea) < Up (descŸrcŸtor) < UÛoc
n DacŸ existŸ o instalaÍie de paratrŸznet pe o razŸ de 50 m:
q trebuie instalat un descŸrcŸtor Án cap de tablou cu o capacitate de
deconectare de Imax (undŸ 8/20) = 65 kA
q se instaleazŸ de asemenea Án cascadŸ alte descŸrcŸtoare pentru o
protecÍie finŸ, avÊnd o capacitate de rupere de Imax = 8 kA
n DacŸ nu existŸ o instalaÍie de paratrŸznet se va Íine cont de condiÍiile
geografice (rural/urban) Ûi de densitatea descŸrcŸrilor electrice care au
loc pe km2 pe an (Ng)
n Aparatele sensibile care se protejeazŸ sunt:
q aparate electrocasnice: congelator, frigider, alarme, aparate Hi-Fi
q telefon, fax, PC
Produs utilizat: descŸrcŸtor debroÛabil de tip PRD (15 kA) sau descŸrcŸtor
fix, de tip STD (10 kA).
Disjunctorul de deconectare care se asociazŸ este de 20 A curbŸ C, cu
o putere de rupere corespunzŸtoare nivelului de scurtcircuit al instalaÍiei
electrice.

Avantaje
n Aparatele de protecÍie sunt Án variantŸ fixŸ (STD) sau debroÛabilŸ
(PRD), cu unul sau mai mulÍi poli, iar pentru protecÍia reÍelelor de
comunicaÍie existŸ o gamŸ special dedicatŸ (PRC - pentru reÍele telefonice
Ûi PRI - pentru reÍele informatice)
n Chiar dacŸ un descŸrcŸtor are o duratŸ de viaÍŸ mare (uneori cÊt
instalaÍia), datoritŸ faptului cŸ descŸrcŸrile electrice atmosferice sunt
aleatoare existŸ probabilitatea sŸ fie depŸÛitŸ capacitatea de rupere. În
astfel de condiÍii un cartuÛ debroÛabil este un avantaj din punct de vedere
al exploatŸrii
n Continuitatea Án serviciu Án cazul apariÍiei perturbaÍiilor de origine
C6021 + Vigi21
300 mA s atmosfericŸ se garanteazŸ prin asocierea:
q unui dispozitiv de protecÍie diferenÍialŸ (DDR) 300/500 mA selectiv
sau cu temporizare la deschidere, instalat la intrarea Án tablou cu scopul
de a avea selectivitate totalŸ
q unui dispozitiv de protecÍie diferenÍialŸ de 30 mA de tip "SI" insensibil
la perturbaÍiile de origine atmosfericŸ, pentru circuitele prioritare
C60 2P ID
20 A 30 mA “SI”

PRD
15 kA DPN 2P DPN 2P

23
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 33
InstalaÍiile inteligente Án clŸdiri

Sonorizarea ÁncŸperilor
CerinÍe
c Realizare a sonorizŸrii Ántr-o clŸdire rezidenÍialŸ,
Án birouri, Ántr-un magazin
c Posibilitate de a avea Án fiecare ÁncŸpere o
ambianÍŸ sonorŸ distinctŸ
c Posibilitate de intercomunicare Ántre camere
Ûi de supraveghere a copiilor/persoanelor Án
vÊrstŸ aflate Án alte camere

Modul receptor Modul de control


(tunner) FM Difuzor 2” stereo

Modul receptor
(tunner) FM Difuzor 2”

Modul de control
Modul de control stereo cu
stereo temporizare

Modul de
intercomunicaÍie

Modul de Modul de control stereo


intercomunicaÍie cu temporizare

24
FuncÍii de realizat
c Control al nivelului de sonorizare din orice camerŸ, de la oricare punct
de control
c PosibilitŸÍi de a trimite Ûi a primi mesaje Ántre ÁncŸperi sau de a asculta
sunetele din orice altŸ camerŸ
Produse utilizate: modul de control mono/stereo, centralŸ stereo, difuzor
de 2” sau 5”, modul de intercomunicare cu microfon.

Elementele sistemului :
c Centralele de sonorizare stereo pentru o sursŸ audio:
v puterea de 30 W
v intrare cu preamplificator pentru conectori RCA cu reglajul nivelului la
intrare Ûi indicator de modulaÍie audio
v posibilitate de comandŸ de la distanÍŸ
c Modulul de control mono:
v permite control digital al volumului (peste 100 niveluri)
v este prevŸzut cu un ÁntrerupŸtor cu revenire deschis/Ánchis, cu LED
c Modulul de control stereo:
v este prevŸzut cu o intrare stereo personalŸ (walkman)
v posibilitate de comandŸ de la distanÍŸ
c Modulul de intercomunicaÍie:
v este echipat cu un microfon multidirecÍional de ÁnaltŸ sensibilitate ce
oferŸ posibilitatea de a transmite mesaje Án cinci zone independente
v este prevŸzut cu un LED pentru semnalizare “microfon conectat” sau
pentru monitorizare sunete
c Modulul radio (tuner FM 88 - 108 MHz) permite:
v selectarea sursei de sonorizare (centralŸ sau FM) cu ajutorul unui
ÁntrerupŸtor cu revenire cu LED
v memorare canal selectat
v cŸutare automatŸ a programului

SONORIZARE SONORIZARE SONORIZARE MONO CU SONORIZARE STEREO SONORIZARE STEREO CU


STEREO MONO RECEPTOR (TUNER) MF (control din 2 puncte) INTERCOMUNICAŒIE

stÊnga difuzoare dreapta stÊnga difuzoare dreapta stÊnga difuzoare dreapta

tuner control intercomunicaÍie control

control control difuzor auxiliar control

CENTRALÏ DE SUNET
(AMPLIFICATOR)

220V

25
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 34
InstalaÍiile inteligente Án clŸdiri

VariaÍia intensitŸÍii
luminoase

CerinÍe
c Control al intensitŸÍii luminoase Án funcÍie de
cerinÍele utilizatorilor Ûi de tipul sursei luminoase

ÎntrerupŸtor Variator
cu temporizare cu senzor tactil

Detector Variator cu comandŸ


de miÛcare prin impuls

26
FuncÍii de realizat
c ComandŸ Ûi variaÍie a intensitŸÍii luminoase a diferitelor tipuri de lŸmpi
cu incandescenÍŸ Ûi cu halogen (rezistive sau inductive), de la o putere
de 60 VA pÊnŸ la 1000 VA
c ComandŸ Án infraroÛu sau comandŸ manualŸ
Produse utilizate: variatoare rotative, variatoare cu impuls, variatoare cu
senzori.

SursŸ luminoasŸ
SoluÍia LampŸ cu incandescenÍŸ LampŸ cu halogen 12 V cu:
Tub fluorescent cu
Eunea Merlin Gerin LampŸ cu halogen 230 V transformator transformator rezistenÍŸ electronicŸ
SarcinŸ rezistivŸ convenÍional electronic 1-10 V

Art. nr. ComandŸ Putere Putere Putere


30347.99 Senzor 40-500 W 40-500 VA - -
30352.99 RotativŸ 60-400 W - - -
30353.99 RotativŸ 60-400 W 60-400 VA - -
30356.99 RotativŸ 60-600 W 60-600 VA - -
30357.99 RotativŸ 40-1000 W (*) 40-1000 VA - -
30358.99 Buton 60-400 W 60-400 VA - -
30372.99 Buton/IR 25-500 W 50-400 VA - -
30373.99 Buton/IR 50-450 W 50-450 VA 50-450 W/VA -
8551 Buton/IR 50-300 W 50-300 VA - -
8554 Buton/IR - - - 1000 W/VA
(*) Pentru motoare monofazate (60 - 600 W)

Avantajele sistemului :
c GamŸ largŸ de variatoare, adaptate la estetica gamei de ÁntrerupŸtoare
Ûi prize Eunea Merlin Gerin SM180 Ûi cu posibilitatea de memorare a
ultimului nivel de iluminat
c Variatoarele se monteazŸ uÛor, Án locul ÁntrerupŸtoarelor clasice
c Tipuri de variatoare Eunea Merlin Gerin:
v Variatoare “I-R System” (cu comandŸ Án infraroÛu), inclusiv seria
adaptatŸ la estetica gamei de ÁntrerupŸtoare Ûi prize Eunea SM-180
precum Ûi variatoare modulare pentru montaj Án plafon fals
v Variatoare rotative (clasice), de la 400 VA (versiunea economicŸ) pÊnŸ
la 1000 VA
v Variatoare cu buton (ÁntrerupŸtoare cu revenire), soluÍie intermediarŸ
Ántre variatorul clasic Ûi cel cu senzor tactil
v Variatoare cu senzor tactil, pentru sarcini pÊnŸ la 380 VA, concepute
pentru aplicaÍii mai sofisticate
v Butoane (ÁntrerupŸtoare cu revenire) auxiliare, elemente pentru comanda
variatoarelor cu buton din diverse puncte ale ÁncŸperii (pentru realizarea
unei instalŸri economice)

27
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 35
InstalaÍiile inteligente Án clŸdiri

Automatizarea comenzii
utilitŸÍilor Ántr-o locuinÍŸ
CerinÍe
c Comanda Ûi controlul electricitŸÍii Ûi altor
utilitŸÍi casnice Án condiÍii de securitate Ûi confort
c Control automat, pe baza diferitelor semnale
furnizate de senzori Ûi comenzi instalate Án
locuinÍŸ, al elementelor de acÍionare electricŸ
(iluminat, gaze, ÁncŸlzire, motoare, vane, etc)

Cofret ÎntrerupŸtor dublu


SM180

Detector Modul 6E/IR


de fum

ÎntrerupŸtor SM180

Senzor IR

PrizŸ SM180

ElectrovanŸ
ÎntrerupŸtor
SM180

28
FuncÍii de realizat
c Reglare a intensitŸÍii luminoase, aprindere/stingere a diferitelor surse
luminoase dintr-un singur punct sau din mai multe puncte
c Pornire/oprire a instalaÍiei de ÁncŸlzire Án funcÍie de temperatura
exterioarŸ
c Simulare a prezenÍei prin aprindere/stingere a unei surse luminoase
c DetecÍie a fumului, a scurgerilor de apŸ Ûi de gaz Ûi deconectare
automatŸ a consumatorilor casnici sau a alimentŸrii cu gaze Ûi apŸ
Produse utilizate: module de comandŸ, elemente de comandŸ Ûi detecÍie
(ÁntrerupŸtoare cu revenire, variatoare, detectoare de fum, apŸ Ûi gaz),
elemente de gestionare a energiei Multi 9 Merlin Gerin (programatoare
orare, ÁntrerupŸtoare crepusculare, etc).

Avantajele sistemului :
c Integrarea totalŸ sau parÍialŸ a elementelor Amigo face posibilŸ comanda
oricŸrui consumator dintr-o instalaÍie electricŸ (lŸmpi, motoare, electrovane,
boilere) de la orice element de detecÍie sau de comandŸ (detectoare de
miÛcare sau fum, butoane, transmiÍŸtoare telefonice)
c ÎmbunŸtŸÍeÛte confortul Án locuinÍe, ajutŸ la economisirea de energie
electricŸ Ûi garanteazŸ siguranÍa persoanelor
c Se poate asocia cu o instalaÍie electricŸ tradiÍionalŸ, sistemul este
descentralizat Ûi simplu de montat
c Programarea sistemului nu necesitŸ un PC, fiecare modul are taste
proprii de configurare

Elemente de detecÍie sau de control Consumatori electrici

motoare
M (obloane,
baldachine ...)
butoane Linie de comunicaÍie (13,8 V c.c.)

lŸmpi

detectori
intrŸri ieÛiri
230 V 230 V
prize

emiÍŸtori module
mobili
electrovane

aparat pe
ÛinŸ DIN ÁncŸlzire

29
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi paginile 35 Ûi 36
InstalaÍiile inteligente Án clŸdiri

Comanda de la distanÍŸ
Án infraroÛu
CerinÍe
c AcÍionarea independentŸ, de la distanÍŸ a
echipamentelor electrice prin intermediul razelor
Án infraroÛu

Receptor IR
Senzor IR Áncastrat

Receptor
Receptor modular modular

TransmiÍŸtor IR fix

Senzor IR

TransmiÍŸtor IR mobil TransmiÍŸtor IR mobil


cu 12 canale cu 4 canale

30
FuncÍii de realizat
c ComandŸ de la distanÍŸ a:
v ÁntrerupŸtoarelor, pentru aprinderea/stingerea lŸmpilor sau a altor
aparate electrice
v variatoarelor, pentru reglarea individualŸ a intensitŸÍii luminoase a
lŸmpilor cu incandescenÍŸ sau a tuburilor fluorescente
v comenzilor-motor, pentru storuri rulante, uÛi de garaj, etc
v ÁntrerupŸtoarelor cu revenire electronice, pentru realizarea comenzilor
prin impuls
Produse utilizate: receptoare Án infraroÛu IR (comutator electronic, variator
electronic, ÁntrerupŸtor cu revenire), transmiÍŸtoare IR Án infraroÛu, fixe
sau mobile

Avantajele sistemului :
c Este adaptat la estetica gamei de ÁntrerupŸtoare Ûi prize Eunea
SM-180 iar elemente sale se pot monta fie Án plafoane false, fie Án cutii
de joncÍiune
c TransmiÍŸtorul mobil IR asigurŸ confortul comenzilor:
v uÛor de utilizat
v cu 4 sau cu 12 canale, cu o razŸ de acÍiune de 10 m
v funcÍioneazŸ cu baterii alcaline de 1,5 V

RECEPTOR IR ÎNCASTRAT RECEPTOR MODULAR RECEPTOR MODULAR

30371.99 8552 8554

8501 8502 8500

TransmiÍŸtor IR mobil TransmiÍŸtor IR fix TransmiÍŸtor IR mobil


cu 4 canale cu 12 canale

31
ReferinÍe Ûi caracteristici aparate: vezi pagina 36
Aparate, referinÍe Ûi caracteristici

Produse utilizate Án
aplicaÍiile prezentate
Televariatoare Auxiliare
TVe700 TV700 TVo1000 TVBo TTVo

15285 15287 15290 15297


c iluminat cu incandescenÍŸ c iluminat cu incandescenÍŸ c iluminat cu incandescenÍŸ, c iluminat fluorescent cu c regulator pentru nivelul
sau cu halogen de foarte pÊnŸ la 700 W cu halogen de foarte joasŸ balast electronic: 1 - 10 V de iluminare RGo: 15291
joasŸ tensiune cu orice tip c comandŸ prin ÁntrerupŸtor tensiune cu transformator c comandŸ prin ÁntrerupŸtor c ÁntrerupŸtor pentru
de transformator, pÊnŸ la cu revenire feromagnetic Ûi iluminat cu revenire comandŸ opticŸ ISo:
700 W fluorescent cu balast c legŸturŸ opticŸ pentru 15296
c comandŸ prin ÁntrerupŸtor electronic, pÊnŸ la 1000 VA comunicarea cu auxiliare c element de comandŸ a
cu revenire c comandŸ prin ÁntrerupŸtor unui nivel prestabilit de
c autoprotejat cu revenire iluminare NTVo: 15300
c legŸturŸ opticŸ pentru c element de comandŸ
comunicarea cu auxiliarele aprindere Ûi stigere
progresivŸ TTVo: 15301

Detectoare ÎntrerupŸtoare crepusculare ÎntrerupŸtoare


CDM IC200 IC2000 IC2000P I

16990 15284 15368 15286 15006


c sector de detecÍie de la c prag de iluminare reglabil c prag de iluminare reglabil: c prag de iluminare reglabil: c deschide Ûi Ánchide un
0 la 180° de la 2 la 200 lux v de la 2 la 35 lux v de la 2 la 35 lux circuit Án sarcinŸ
c razŸ de acÍiune: de la 0 c iluminat cu incandescenÍŸ v sau de la 35 la 2000 lux v sau de la 35 la 2000 lux c semnalizarea stŸrii de
la 12 m pÊnŸ la 2300 W c iluminat cu incandescenÍŸ c cu ÁntrerupŸtor orar funcÍionare
c temporizare reglabilŸ de c iluminat fluorescent pÊnŸ pÊnŸ la 2300 W programabil integrat c mod de protecÍie: MC/MD
la 4 sec. la 15 min. la 1500 W c iluminat fluorescent pÊnŸ c iluminat cu incandescenÍŸ
c iluminat cu incandescenÍŸ c lŸmpi cu descŸrcare pÊnŸ la 1500 W pÊnŸ la 2300 W
pÊnŸ la 1000 W la 250 W c lŸmpi cu descŸrcare pÊnŸ c iluminat fluorescent pÊnŸ
c fotocelulŸ cu fixare Án la 250 W la 1500 W
faÍa tabloului c fotocelulŸ cu fixare pe c lŸmpi cu descŸrcare pÊnŸ
perete la 250 W
c fotocelulŸ cu fixare pe
perete

Relee de timp 22
RTB MIN MINe MINs PRE

16066 15363 15231 15232 15376


c cu temporizare la impuls c electromecanic c electronic c electronic c auxiliar pentru avertizarea
c permite punerea sub c temporizare reglabilŸ de c temporizŸri fixe: 3 min c temporizare reglabilŸ de stingerii
tensiune a unei sarcini la la 1 la 7 min Ûi 20 min la 30 sec pÊnŸ la 8 min / c se asociazŸ cu releele
Ánchiderea contactului unui c iluminat cu incandescenÍŸ c iluminat cu incandescenÍŸ 20 min MIN, MINe, MINs
buton pÊnŸ la 2000 W pÊnŸ la 1000 W c iluminat cu incandescenÍŸ c reglaj al timpului de
c temporizarea Áncepe la c pentru iluminat fluorescent pÊnŸ la 2000 W avertizare de la 20 la 40
Ánchiderea contactului de pÊnŸ la 1000 W c iluminat fluorescent pÊnŸ sec
comandŸ la 2000 W c reducerea cu 50% a
intensitŸÍii luminoase
c iluminat cu incandescenÍŸ
pÊnŸ la 2000 W
c incompatibil cu iluminatul
fluorescent

32
Pentru informaÍii detaliate, contactaÍi agenÍiile Schneider Electric
Programatoare Teleruptoare Auxiliare
IHP TL16A/TLI16A TLc, TLs, TLm ATL TRC

15510 15514
15720/15721 15520 15524 16420
c dotate cu ecrane retro- 15530 15534 c TLc: 15518 c temporizator c realizeazŸ comanda prin
luminiscente 15500/15502/15503 v permite comanda v ATLt: 15411 reÍeaua telefonicŸ a
c parametizarea centralizatŸ a unui grup de c comandŸ centralizatŸ Ûi aparatelor electrice de la
programelor se face cu c deschide Ûi Ánchide teleruptoare semnalizare un telefon cu taste (tonuri)
ajutorul a 4 taste: menu, circuitele comandate de la c TLs: 15517 v ATLc+s: 15409 c se poate monta Án paralel
ÿ, Ÿ, OK distanÍŸ, prin impulsuri v posibilitatea de c comandŸ centralizatŸ pe linia telefonicŸ sau de
c interval Ántre douŸ c pentru iluminat cu semnalizare la distanÍŸ pe mai multe nivele fax existentŸ
comutŸri de 1 min incandescenÍŸ pÊnŸ la c TLm: 15516 v ATLc+c: 15410 c tensiune de alimentare
c cu 1 sau 2 canale 1600 W v comandŸ centralizatŸ a c comandŸ pas cu pas 220 - 240 V c.a.
c iluminat cu halogen pÊnŸ unui grup de teleruptoare v ATL4: 15412 c contact de ieÛire de 5 V
la 1500 W prin intermediul unui - 5 mA la 250 V - 5 A
c iluminat fluorescent pÊnŸ contact inversor c comandŸ securizatŸ prin
la 1300 W (comutator, ÁntrerupŸtor cod de acces
orar)

Disjunctoare Ûi dispozitive de protecÍie diferenÍialŸ


DPNa C60N C120N XC40 Vigi C60

disjunctor fazŸ + nul: disjunctoare 1P, 2P, 3P, disjunctoare 1P, 2P, 3P, disjunctoare 2P, 3P, 4P: c asigurŸ un grad ridicat
19143-19149 4P: 4P: c protecÍia circuitelor la de protecÍie Ámpotriva
c protecÍia circuitelor la c protecÍia circuitelor la c protecÍia circuitelor la suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit defectelor de punere la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit c curent nominal de la 10 pŸmÊnt
c curent nominal de la 6 la c curent nominal de la 6 la c curent nominal de la 63 la 40 A c module de 30 Ûi 300 mA
32 A 63 A la 125 A c telecomandŸ integratŸ
c curbŸ de declanÛare Ántre c curbŸ de declanÛare Ántre c curbŸ de declanÛare Ántre
5 Ûi 10 In 5 Ûi 10 In 5 Ûi 10 In

ÎntrerupŸtoare Contactoare DescŸrcŸtoare


ID CT TC16 PRD ST

15958-15978 18925/18927/18928 16555-16579 16600-16611


ÁntrerupŸtor cu protecÍie c se utilizeazŸ pentru c se utilizeazŸ pentru descŸrcŸtoare de joasŸ descŸrcŸtoare de joasŸ
diferenÍialŸ 2P, 4P: comanda circuitelor mono/ comanda Ûi protecÍia tensiune debroÛabile 1P, tensiune 1P, 1P+N, 3P,
c asigurŸ funcÍii de izolare, tri/tetra fazate circuitelor monofazate 1P+N, 3P, 3P+N: 3P+N:
comutare, protecÍie la c tensiune de comandŸ c destinate instalaÍiilor c limiteazŸ supratensiunile c semnalizeazarea stŸrii
curenÍi reziduali 24 Vc.a., 230-240Vc.a. electrice cu numŸr mare tranzitorii de funcÍionare
c sensibilitŸÍi 30 mA, de manevre c semnalizeazarea stŸrii c mod de protecÍie: MC/MD
300 mA c calibre: 6, 10, 16 A de funcÍionare
c mod de protecÍie: MC/MD

33
Pentru informaÍii detaliate, contactaÍi agenÍiile Schneider Electric
Aparate, referinÍe Ûi caracteristici

Produse utilizate Án
aplicaÍiile prezentate
Audio System
CentralŸ de sunet (amplificator) Modul de control mono* Modul de control stereo*

8400 30589.99 30584.99


c putere 30 W c modul de control mono cu amplificare 1 W c modul de control stereo cu amplificare
c intrare cu preamplificator pentru conectori c control digital al volumului (peste 100 niveluri) (1 W + 1 W)
RCA cu reglajul nivelului la intrare Ûi indicator c buton cu LED pornit/oprit (ON/OFF) c control digital al volumului (peste 100 niveluri)
de modulaÍie audio c se memoreazŸ ultimul nivel de volum setat c buton cu LED pornit/oprit (ON/OFF)
c un singur comutator de cuplare a sursei de c telecomandŸ c se memoreazŸ ultimul nivel de volum setat
alimentare pentru Ántraga instalaÍie c intrare stereo personalŸ (walkman)
c mod de comandŸ de la distanÍŸ c ieÛire cascŸ
c telecomandŸ

Audio System
Modul de control stereo Modul de control auxiliar stereo Modul de intercomunicaÍie*
cu temporizare* cu comutator*

30587.99 30594.99 30588.99


c modul de control stereo cu amplificare c modul auxiliar de control. c modul de intercomunicaÍie complementar
(1 W + 1 W) c control digital al volumului (peste 100 niveluri) pentru instalaÍiile de sonorizare/interfon
c control digital al volumului (peste 100 niveluri) c buton cu LED pornit/oprit (ON/OFF) c microfon multidirecÍional de ÁnaltŸ sensibilitate
c buton cu LED pornit/oprit (ON/OFF) c deconectare automatŸ temporizatŸ (15, 30, c mesajele pot fi transmise Án cinci zone
c deconectarea automatŸ temporizatŸ 45, 60 min) cu LED independente sau la toate unitŸÍile Án acelaÛi
(15, 30, 45, 60 min) cu LED c comutator automat muzicŸ/mesaje cu Ántrerupere timp
c comutator automat muzicŸ/mesaje cu Ántrerupere automatŸ c funcÍie de monitorizare permanentŸ a sunetului,
automatŸ c se utilizeazŸ numai cu modulul de control pentru supravegherea copiilor, pacienÍilor,
c intrare stereo personalŸ stereo (30587.99) bŸtrÊnilor
c ieÛire cascŸ c telecomandŸ c LED pentru semnalizare “microfon conectat”
c telecomandŸ sau “monitorizare sunete”

Audio System
Modul receptor (tunner) FM* Modul difuzor de 2” * Difuzor de 5”

30583.99 30586.99 8410


c modul radio FM (88 - 108 MHz) c difuzor de 2” cu impedanÍa de 32 Ω pentru c difuzor de 5” cu banda de lŸÍime 32 Ω
c selecÍie sursŸ de sonorizare (centralŸ de montaj Áncastrat c carcasŸ de protecÍie a pŸrÍii din spate pentru
sunet sau receptor FM) prin buton cu LED c conexiune directŸ la modulele de control a Ámpiedica riscul de spargere la manipulare
c buton de cŸutare automatŸ a canalului c montaj Án ramŸ din zamak pentru integrarea c conexiuni cu Ûuruburi
c memoreazŸ ultimul canal selectat Án gama de ÁntrerupŸtoare Ûi prize SM-180 cu c sistem de montaj tip baionetŸ simplu, rapid
toate accesoriile acesteia
Ûi sigur Án inelul decorativ de 5” (pentru montaj
Áncastrat sau Án plafon fals)
c conexiune directŸ la modulele de control
c ramŸ Ûi cutii de derivaÍie pentru montaj
Áncastrat
(*) ContactaÍi agenÍiille Schneider Electric
pentru accesoriile decorative: rame, taste 34
Ûi capace din gama Eunea SM-180 Pentru informaÍii detaliate, contactaÍi agenÍiile Schneider Electric
Light Control
Variator rotativ* Variator prin impuls* Variator cu senzor tactil*

30356.99 30358.99 30347.99


c 60 - 600 W c 60 - 400 W c putere: 40 - 380 W
c pentru lŸmpi cu incandescenÍŸ Ûi cu halogen c pentru lŸmpi cu incandescenÍŸ Ûi cu halogen c cu memorarea nivelului de la ultima comandŸ
(230 V) (230 V) c comandŸ de la distanÍŸ prin buton
c pentru lŸmpi cu halogen la 12 V cu transformator c buton de comandŸ auxiliar sau butoane
convenÍional convenÍionale (max. 25 Án paralel): 30359.99
c conexiune cu 2 fire
c funcÍioneazŸ ca un comutator cu o cale sau
cu 2 cŸi

Amigo System
Modul 2I/2O Modul 6I/IR Modul 2I/2O-C

8610 8615 8620


n 2 intrŸri de 230 V c.a. cu neutru separat n 6 intrŸri de 230 V c.a. cu neutru separat n 2 intrŸri de 230 V c.a. cu neutru separat
n 2 ieÛiri (contacte libere de potenÍial), max. n 1 intrare IR (infraroÛu) n 2 ieÛiri (contacte libere de potenÍial), max.
16 A/230 V c.a. n conexiune senzor IR 16 A/230 V c.a.
n cu temporizare n 2 moduri de funcÍionare n cu temporizare
n 6 moduri de funcÍionare n 6 moduri de funcÍionare
n montaj pe ÛinŸ

Amigo System
Detector de miÛcare* Detector de inundaÍii* Detector de fum

30550.99/30551.99/30549.99 30553.99 8712


n ÁntrerupŸtor cu temporizare la deconectare n sarcinŸ maximŸ: 1 A (lampŸ cu incandescenÍŸ) n semnal luminos Ûi sonor de avertizare
reglabilŸ Ántre 10 secunde Ûi 1 minut / 0,4 A (motoare) n contact de ieÛire NO-C-NC (2A)
v putere 500 W (5-120 lux) 30550.99 n include:
v putere 1000 W (5-120 lux) 30551.99 v sursŸ
v putere 1000 W (5-2000 lux) 30549.99 v senzor

(*) ContactaÍi agenÍiille Schneider Electric


35 pentru accesoriile decorative: rame, taste
Pentru informaÍii detaliate, contactaÍi agenÍiile Schneider Electric Ûi capace din gama Eunea SM-180
Aparate, referinÍe Ûi caracteristici

Produse utilizate Án
aplicaÍiile prezentate
Amigo System I-R System
ElectrovanŸ pentru gaz Modul de alimentare ÎntrerupŸtor IR Áncastrat*

8721/8722/8723 8605 30371.99


n cu resetare manualŸ n sursŸ de75 mA n tensiunea nominalŸ 230 V
v normal Ánchis (8721) n intrare 230 V c.a. n putere pÊnŸ la 1000 W
v normal deschis (8722) n ieÛire 15,5 V c.c. n siguranÍe de 6,3 A
n cu resetare automatŸ (8723) n intrare auxiliarŸ cu ÁntrerupŸtor cu revenire
n 230 V
n 3/4”

I-R System
Variator IR Áncastrat* Receptor modular ÎntrerupŸtor cu revenire IR*

30372.99 8554 30374.99


n tensiune nominalŸ de 230 V n montaj Án tavan fals n tensiune nominalŸ de 230 V
n pentru lŸmpi cu incandescenÍŸ sau halogeni n tensiune nominalŸ de 230 V n putere pÊnŸ la 1000 W
de 25 - 500 W n pentru tuburi fluorescente cu balast electronic
n pentru lŸmpi cu halogen cu transformator (1 - 10 V c.c.)
feromagnetic de 50 - 400 VA n putere pÊnŸ la 1000 W
n siguranÍe fuzibile de protecÍie de 3,15 A
n intrare auxiliarŸ cu ÁntrerupŸtor cu revenire
n protecÍie termicŸ la suprasarcinŸ

I-R System
ÎntrerupŸtor cu revenire TransmiÍŸtor IR mobil TransmiÍŸtor IR fix TransmiÍŸtor IR mobil
modular cu 4 canale cu 12 canale

8552 8501 8502 8500


n montaj Án tavan fals n transmiÍŸtor mobil cu pÊnŸ la 4 n transmiÍŸtor multiplu pÊnŸ la 4 n transmiÍŸtor multiplu cu pÊnŸ la
n tensiune nominalŸ de 230 V canale, cu o razŸ de acÍiune de canale 12 canale, cu o razŸ de acÍiune de
n putere pÊnŸ la 1200 W 10 m n cu taste ce pot primi mai multe 10 m
n funcÍioneazŸ cu o baterie alcalinŸ funcÍii n cu taste simple, taste cu douŸ
de 1,5 V (LR03, tip AAA, neinclusŸ n funcÍioneazŸ cu douŸ baterii funcÍii Ûi taste de activare a unor
Án furniturŸ) alcaline de 1,5 V stŸri prestabilite, memorate
n montaj aparent pe suport (inclus) n cu o tastŸ de Ántrerupere a alimentŸrii
n funcÍioneazŸ cu douŸ baterii alcaline
de 1,5 V (LR03, tip AAA, neincluse
Án furniturŸ)

(*) ContactaÍi agenÍiille Schneider Electric


pentru accesoriile decorative: rame, taste 36
Ûi capace din gama Eunea SM-180 Pentru informaÍii detaliate, contactaÍi agenÍiile Schneider Electric
Schneider Electric RomÊnia
Sediul central Ûi AgenÍia BucureÛti
Bdul. Ficusului nr.42, ClŸdirea “Apimondia”,
Sector 1, BucureÛti
Tel: 01-203.06.50/203.06.60
Fax: 01-232.15.98
schneider_rom@pcnet.ro

AgenÍia BraÛov
Str. Iuliu Maniu nr.43,
ClŸdirea “Proiect BraÛov”
Tel/Fax: 068-47.27.52

ctric.r o
schneider-bv@rdslink.ro

AgenÍia Cluj

ele
Str. M. Zrinyi nr.11a
Tel/Fax: 064-44.18.23

er-
schneider-cj@codec.ro

eid
hn
AgenÍia Craiova
Str. A. I. Cuza, Bl.8D, Et.1, Ap.4

c
Tel/Fax: 051-41.73.77 .s
w
schneider-dj@craiova.pcnet.ro
w
w

AgenÍia ConstanÍa
Bdul. Mircea cel BŸtrÊn nr.90, Bl. MF4, Ap.3
Tel: 041-51.73.73, 041-61.87.52
Fax: 041-69.54.74
schneider-ct@impromex.ro

AgenÍia IaÛi
Str. Arcu nr.19, Bl.Z16, Sc.A, Ap.1
Tel/Fax: 032-23.91.40
schneider-is@mail.dntis.ro

AgenÍia TimiÛoara
Str. Simion BŸrnuÍiu nr.42
Tel/Fax: 056-29.24.56
schneider-tm@mail.dnttm.ro

ConsultaÍi site-ul nostru de web pentru coordonatele


celor mai apropiate puncte de distribuÍie.
Schneider Electric Bd.Ficusului nr.42, În conformitate cu evoluÍia normelor Ûi produselor,
RomÊnia S.R.L. ClŸdirea “Apimondia”, caracteristicile indicate Án textul Ûi imaginile din acest catalog
Sector 1, BucureÛti nu ne angajeazŸ decÊt dupŸ consultarea agenÍiilor
tel: (40) 1 203.06.50 Schneider Electric RomÊnia.
203.06.60
fax: (40) 1 232.15.98
www.schneider-electric.ro
schneider_rom@pcnet.ro

CATSOL112001RO 11/2001

S-ar putea să vă placă și