Sunteți pe pagina 1din 1

Buna seara,

In fisierul atasat se afla recomndari pentru intocmirea temei.

Mult succes,
Mariela Pavalache

Proiect: Prezentarea culturii unei organizaţii

Caracteristici ale organizaţiei: obiect de activitate, loc de desfăşurare a activităţii, mărime,


tip de structură.

Caracteristici ale culturii organizaţionale. (Repere recomandate, dar nu obligatorii)


Valori,
Simboluri,
Eroi,
Ritualuri,
Artefacte, modalităţi de socializare a noilor angajaţi,
Dimensiuni ale culturii organizaţionale (cu referire la dimensiunile culturii naţionale
identificate de către Hofstede şi folosind oricare dintre tipologiile prezentate în curs).
Contrapuneri culturale
Schimbarea culturii organizaţionale

Se va indica sursa/modalitatea culegerii informaţiilor: site-ul organizaţiei, publicaţii ale


organizaţiei, presă, convorbiri cu angajaţii, instrumente aplicate etc. Nu este obligatoriu să se
utilizeze toate aceste surse şi modalităţi de documentare.
Se va depune în ziua examenului varianta pe hârtie: Maxim 4 pagini, font 12 la 1,5 rânduri,
A4, margini de 2,5 cm.
Prezentarea orală în examen de 10-12 minute, folosind Power Point.