Sunteți pe pagina 1din 19

Clasa a 9-a -1-

Puteri si Radicali

Puteri .

 Puteri :

- Fie a , b ∈ R si n ∈ R exponent real .


- Avem urmatoarele formule :

n
a = a 
⋅ a ⋅ a ⋅ .......⋅ a
 
n ori

0
a =1
Identitati importante :
1
a =a

a
−n
=
1
n
( a + b ) 2 = a2 + 2ab + b2
a
n
( a − b ) 2 = a2 − 2ab + b2
0 =0
a - b = ( a − b )( a + b )
2 2

( am ) n
= a m⋅n
a + b = ( a +b ) - 2ab
2 2 2
n m n+m
a ⋅a =a
n
a :a =a
m n-m ( a +b)3 = a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3

( a −b)3 = a3 − 3a2 b
n
a = n-m + 3ab 2 − b3
m a
a
a + b = ( a + b ) ( a - ab + b )
3 3 2 2

( a ⋅ b ) n = a n ⋅ bn
a − b = ( a − b ) ( a + ab + b )
3 3 2 2
n
a a
n
  = n
b b ( a + b + c ) 2 = a2 + b2 + c2 + 2 ( ab + ac
Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -2-
Puteri si Radicali

 Media aritmetica , geometrica , armonica :

- Pentru orice doua numere reale strict positive x , y se definesc mediile :

Media aritmetica :

x +y
ma =
2

Media geometrica :

mg = x⋅ y

Media armonica :

2 2 xy
mh = 1 =
1 x + y
+
x y

Inegalitatea mediilor :

mh ≤ m g ≤ ma

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -3-
Puteri si Radicali

Radicali .

 Definitia radicalului :

- Daca a ∈ R , a > 0 , n ≥ 2 , se numeste radical de ordin n din a , numarul


pozitiv a carui putere a n –a este numarul a .

n
n
a = x ⇔ x =a si x > 0

 Observatii :

- daca ordinul radicalului este un numar par , adica n = 2k , este necesar ca expresia
de sub radical sa fie ≥ 0 , pentru ca radicalul sa existe !!!
( deoarece nu exista radical de ordin par dintr-un numar negativ )

- daca ordinul radicalului este impar , adica n = 2k + 1 , nu este necesara nici o


conditie de existenta a radicalului !!!

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -4-
Puteri si Radicali

 Proprietatile radicalilor :

- Pentru ( ∀ ) a , b ∈ [ 0 , + ∞ ) , ( ∀ ) m , n , k ∈ N , m ≥ 2 , n ≥ 2 , k ≥ 2
avem :

1). n
a ⋅b = n
a ⋅n b

n
a a
2). n = n
b b

m
3). n
a
m
= a n

n⋅m
4). n
a = am

5). ( a)n
m
= n
a
m

m n⋅k m⋅k
6). n
a = a
7). m n
a = m⋅n
a

2
8). a = a , a∈ R .

 Formule utile :

1). ( a- b ⋅ )( a+ b ) =a - b

2). ( 3
)(
a - 3 b ⋅ 3 a 2 + 3 a ⋅ b + 3 b2 = a − b )
( b) ⋅ ( b)=a+b
2 2
3). 3
a+3 3
a − 3 a⋅b + 3

 Formulele radicalilor compusi :


Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -5-
Puteri si Radicali

2 2
a + a -b + a - a -b
a + b =
2 2

2 2
a + a -b − a - a -b
a − b =
2 2

 Exercitii :

- Sa se gaseasca valorile lui x , pentru care sunt definite expresiile :

1). f ( x) = x −2

2). f ( x) = 5
x −2

2
3). f ( x) = 4
3x + 5 x - 2
4). f ( x) = 3
3- x + 4
5 x −5

2
5). f ( x) = 6
x - x +1

 Exercitii :

Sa se calculeze :

1). 50 - 5 8 + 2 + 128 =?

2). 3
2 + 3 250 - 3 686 - 3 16 = ?

3). (2 3 -3 2 + 6 ⋅ )( 6- 2 -2 3 ) =?
4). ( 8 - 3 2 + 10 )⋅( 2 + 1,6 + 3 0,4 ) =?

 Exercitii :

Sa se rationalizeze numitorii fractiilor :

1 2 5
1). ; 2). ; 3). ;
2 3
3 5
Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -6-
Puteri si Radicali

1 - 2 15
4). ; 7). ;
1 + 2 3
3 + 3
7 a - b
10). ;
1 31 a + b
5). ; 8). ;
3
25 - 3
24 2 + 2 - 6
12 9).
6). ;
3 + 2 - 5 1
;
2 - 2 + 3 - 6

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile :

1). 10 −x = 4 x −1
10). x+ x −1 = 13
2). 10 −x = 1 −4 x
11). 11 +2 x = 22 - x
2
3). x − x +1 = x − 2 12). 3 x − 18 x +1 +1 = 0

4). x −7 = 5 −x 13). 4 x +2 = x +1 +4

5). x −4 = 8 −2 x 2
14). 2 x − 3x + 2 = x − 4
2
6). x − 7x + 6 = 2x − 2 15). ( 2 x −1)(3 x +1) = x +1

2 2
x + 11 + x + 11 = 42
2
7). 16). 2 x − 3x + 2 = 2 x +1

8). 2
2 2
17). 2x + x − 6 = x + 2
3x + 15 x + 2 x + 5 x + 4 = 4
4 2
9). x +6 = 6 −x 18). x − 4x + 4 = 2x

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile :

2 2 3).
1). x + x + 20 = 22 2 2
x + 5 − 3 2x − 4x + 5 = 2x
2 2
2). x − 5x + 6 = x − 5x + 6 2 2
4). x − 4x + 1 = x − 4x + 3
Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -7-
Puteri si Radicali

2 2
5). 3x − x + 2 = 6 x − 2 x − 2

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile :

1). x +8 - 5 x +20 = - 2 2). 4 −x + 5 +x = 3

3). x +6 + x +1 = 7x +4

2 2
4). 2 x + 3 x + 5 + 2 x − 3 x + 5 = 3x
2 2 2
5). 4x + 9x + 5 - 2x + x − 1 = x − 1
2 2
6). 3x + 5 x + 8 − 3x + 5 x + 1 = 1

7). x+4 + x − 4 + 12 = 2 x + 2 x2 − 16

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile irationale :

1). x +10 + x −2 = 6
4). 1 +x - 1- x =1
2). 2 x +3 + x +1 = 5
5). 3 −x - x −7 = 4
3). 3 x +7 - x +1 = 2

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile irationale :

1). x +1 - 9 −2 x = 2 x −12
4). x +2 - 2 x −3 = 4 x −7
2). 2 x −1 + 2 x +1 = 5x
5). x +3 + x +4 = x +2 + x +7
3). 41 −3 x - 9 −3 x = 2 5 + x

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -8-
Puteri si Radicali

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile irationale :

2 2
1). x + 3x − 3 + x − 2x + 2 = 2

2 2
2). x + 2x + 1 − x − 4x + 4 = 3
3). ( x −1)( x −2) + ( x −3)( x −4) =2

2 2
4). x + 3x − 7 − x − 3x − 15 = 4

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile irationale :

2 2 2
1). x − 4 x + 3 + − x + 3x − 2 = x − x
2 2 2
2). 2 x + 3x + 2 + 2 x − 3x + 2 = 7 x + 8

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile irationale :

1). 2 x2 + 5 - 2
x +9 = 2
2 2
2). x + 2 x + 13 - x + 2 x + 6 = 1
Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -9-
Puteri si Radicali

2 2
3). x − 3x + 3 + x − 3x + 6 = 3
2 2
4). 3x − 2 x + 15 + 3x − 2 x + 8 = 7
5). x −10 + x +3 + 2 ( x −1)( x +3) = 4 −2 x

6). x −1 + x +3 + 2 ( x −1)( x +3) = 4 −2 x

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile irationale :

x +6 + x +1
1). = 2 x −1
x +6 - x +1

1 1
2). - =1
2 2
x - 2 - x x + 2 - x
3 −x + x −2 1
3). =
3 −x - x −2 5 - 2x

a +x + a −x a
4). = , a >0
a +x - a −x x

2 x +1 + 2x 2 x +1 - 2x
5). =
1 + 2 x −1 1 - 2 x −1

2 2
a + 2x + a - 4 x = 5x
6). , a > 0
a + 2 x - a 2 - 4 x2 a

1 1
7). - = 3
2 2
x - x - x x + x - x
4 1 3
8). - =
x + 2
x + x x − 2
x + x x

2 + x 2 - x
9). + =2 2
2 + 2 + x 2 - 2 + x

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 10 -
Puteri si Radicali

Alte tipuri de ecuatii care se rezolva prin intoducerea unei necunoscute


auxiliare
 Exercitii :

1). 54 x + 2 = 3 x

5 2
2). x - 33 x x + 32 = 0
3). 3 ( a + x)2 + 4 3
( a + x)2 = 5 3 2
a −x
2
, a > 0

4). 63 x −3 + 3
x −3 = 56 ( x − 2 )( x −3)

 Exercitii :

2
1). 2 ⋅3 x - 5 ⋅3 x - 3 = 0
2). x + 2⋅ x - 8 =0

3
3). x - 3x ⋅ x + 2 = 0
4). x +5 + 4
x + 5 - 12 = 0

5). 3
x - 6
x - 2 =0

6). x x2 + 15 - x 4 x2 + 15 = 2

7). 4 x - 33 x - 1 = 0

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 11 -
Puteri si Radicali

 Exercitii :
x +1 x +1
1). - - 2 =0
x x

x x +1
2). - 2 =3
x +1 x

5x +4 x −1 5
3). 3 + 3 =
x −1 5x +4 2

x +9 x
4). + 4 =4
x x +9

 Exercitii :

53
1). 3
( x −2) 2 + 3
( x −2) 2 =
2
( x − 2)( x − 3)

2). 3 ( 8− x ) 2 + 3
( x + 5) 2 = 3 ( 8 - x )( x + 5)

3). 3 ( 2+ x)2 + 4 3 ( x −2 ) = 4 3 x 2 − 4
2

 Exercitii :
1). x +5 −4 x +1 + x +10 −6 x +1 = 1

2). x+ x +11 - x + x +11 =4

3). x −2 + 2 x −5 + x +2 +3 2 x −5 = 7 2

4). x +3 −4 x +1 + x +8 −6 x +1 = 1

5). x +5 −4 x −1 + x +2 −2 x +1 = 1

6). x +2 x −1 + x −2 x −1 = x −1

7). x +8 +2 x +7 + x +1 − x +7 = 4

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 12 -
Puteri si Radicali

8). x + 14 x −49 + x − 14 x −49 = 14

9). x − x −2 - x + x −2 = 2

Ecuatii de tipul :

n f ( x) ± n g ( x) = n h( x) , unde n ∈{ 3 , 4 }

Ecuatiile de acest tip se rezolva prin ridicare la putere sau prin introducerea unor
necunoscute auxiliare .

 Exercitiul 1 :

Rezolvati ecuatiile :

1). 3
2 x −1 + 3
x −1 = 1

2). 3
x + 3
2 x −3 = 3 12 ( x −1)

3). 3 ( 2 −x ) 2 + 3
( 7 +x )2 - 3
( 2 −x ) ( 7 + x ) =3

4). 3
x +1 + 3
7-x = 2

5). 3
13 − x + 3
22 + x = 5

6). 3
x +34 − 3
x-3 =1

7). 3
2 x +13 − 3
2 x - 13 = 2

8). 3
x +a − 3
x +b = 3
a −b

x ( a −x) + x ( a −x) = a
2 2
9). 3 3

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 13 -
Puteri si Radicali

 Exercitiul 2 :

 Rezolvati ecuatiile :

1). 3
x +1 + 3
x −1 = 3
5x

2). 3
x −1 + 3
x −2 = 3
2 x −3

3). 3
x +1 + 3
x +2 + 3
x +3 = 0

4). 3
x +1 + 3
3 x +1 = 3
x −1

5). 3
2x −7 + 3
3x − 3 = 3
x −8 + 3
4x −2

6). 3 (8−x )2 + 3
( 27 +x )2 = 3
(8−x )( 27 +x ) + 7

 Exercitiul 2 :

Rezolvati ecuatiile :

1). 4
1−x + 4
15 + x = 2

2). 4
15 + x − 4
x −1 = 2

3). 4
97 − x + 4
x =5

4). 4
x −2 + 4
4 −x = 2

5). 4
97 − x + 4
x −15 = 4

6). 4
x −2 + 4
3 −x = 1

7). 4
x +18 − 4
2 +x = 2

8). 6 −x + x − 2 + 24 ( 6 − x )( x − 2 ) = 2

 Exercitiul 2 :

Rezolvati ecuatiile :

1). 3
24 + x + 12 − x = 6 2). 3
x −2 + x +1 = 3

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 14 -
Puteri si Radicali

3). 3
2 −x + x −1 = 1 5). 3
x + x −11 = 7

4). 3
x −3 + 5 −x = 2 2
6). 3 x + x + 1 + 2x + 1 = 2

Ecuatii irationale cu parametru .

 Exercitiu :

Rezolvati urmatoarele ecuatii in necunoscuta x , unde m este parametru real :

1). 2 x −1 = x −m

2). x +2 - x −m +2 = 1

3). 7 −x + x −3 = m

4). 4
m −x + 4
m + x = 2x

2
5). x + mx − 2m = x +1
2
6). m −x = x −1
2 2
7). mx + x +1 + mx − x +1 = x
8). x − x −m = m

 Exercitiu :

Rezolvati urmatoarele ecuatii in necunoscuta x , unde m este parametru real :

1). x +1 = x −m

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 15 -
Puteri si Radicali

1
2). x +1 = ( mx − 4)
4

2
3). x +1 = x −m
2
4). x − 1 = x +m
2
5). x − x + 1 = x −m
2
6). x + 2 x +1 = x +m
2
7). x − mx = x +m
m4
8). m 4 1 + x + 1+x = 4
x
x

 Exercitiu :

Rezolvati urmatoarele ecuatii in necunoscuta x , unde m este parametru real :

1). x +m - x +2 = 1

2). x ( m −x ) + x ( 2m −x ) = x

2 2 2
3). m − x x + m = m −x
2 2 2 2
4). x + 2mx − m - x − 2mx − m = m (m > 0)

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 16 -
Puteri si Radicali

Inecuatii irationale .

 Exercitii :

Rezolvati inecuatiile :

1). x −2 ≥ - 1

2). −x +4 ≥ 0

3). x +3 ≤ - 2

4). 2 x +4 ≥ 6

5). x −2 ≥ x −4

6). x +8 ≤ x +2

1 1
7). −x ≥ x +
4 2

2 2
8). x − 3 x + 5 + x ≤ 3 x +7

 Exercitii :

Rezolvati inecuatiile :

x −7
1). <0
2
4 x −19 x +12

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 17 -
Puteri si Radicali

2
2). 2 x +15 x −17 ≥ 0
10 − x

3). ( x −1) 2
x −x −2 ≥ 0

 Exercitii :

Rezolvati inecuatiile :

1). x −3 ≥ - 3

2). 3 −x ≥ 4

3). 2 x +4 ≤ - 1

4). x −2 ≤ 8

5). −x +4 ≥ 2m −1 , unde m ∈R

6). x −2 ≥ m −3 , unde m ∈R

 Exercitii :

Rezolvati inecuatiile :

x −2
1). > -1
1 −2 x

3 x −1
2). >1
2 −x

2
3). x + 2x − 3 < 1
4). 3 x −10 > 6 −x

 Exercitii :

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 18 -
Puteri si Radicali

Rezolvati inecuatiile :

1). 2 x −1 < x −2

2). 2 x +14 > x +3

2
3). 2 x + 5x − 6 < 2 − x
2
4). x − 3x − 4 > x − 2
4 2
5). x − 2 x +1 > 1− x

 Exercitii :

Rezolvati inecuatiile :

1 − 1 − 9 x2
1). <1
x
2). x +9 + 2x +4 > 5

3). x +3 + x +15 < 6

2 2
4). 3x + 5 x + 7 - 3x + 5 x + 2 > 1
5). x +1 - x −2 ≤ 1

6). x +3 - x −4 ≥ 2

7). x −5 + x ≤5

8). 3 x +1 + x-4 < 4 x +5

 Exercitii :

Rezolvati inecuatiile :

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 19 -
Puteri si Radicali

1 − 1− 4 x2
1). 2 2
x + x + 11 < 31 5). < 3
x

2
2). ( x +5)( x −2 ) + 3 x ( x +3) > 0
24 −2 x −x <
6).
1
x
3). 2
2x − ( x −3)( 2 x −7 ) < 13 x +9 7).
2 − x +4 x - 3
x
≥2

x +5
4). <1
1 −x

Puteri si Radicali