Sunteți pe pagina 1din 19

Clasa a 9-a -1-

Puteri si Radicali

Puteri .

 Puteri :

- Fie a , b  R si n  R exponent real .


- Avem urmatoarele formule :

n
a  a  a  a .......
 a

n ori

0
a 1
1 Identitati importante :
a  a
1
 a  b  2  a2  2ab
n
a  n  b2
a
n
0 0  a  b  2  a2  2ab  b2

a  m n  a mn a - b   a  b  a  b 
2 2

a  b   a  b  - 2ab
2 2 2
n m nm
a a a
n m n-m
a :a a  a  b 3  a3  3a2 b  3ab2  b3
n
a  n-m
a
a
m
 a b 3  3 2 2
a  3a b  3ab  b
3

 a  b  n  a n  bn a  b   a  b   a - ab  b 
3 3 2 2

a  b   a  b   a  ab  b 
n 3 3 2 2
a a
n
   n
b b
Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -2-
Puteri si Radicali

 a  b  c  2  a2  b2  c2  2  ab  ac  bc 

 Media aritmetica , geometrica , armonica :

- Pentru orice doua numere reale strict positive x , y se definesc mediile :

Media aritmetica :

x y
ma 
2

Media geometrica :

mg  x y

Media armonica :

2 2 xy
mh  1 
1 x  y

x y

Inegalitatea mediilor :

mh  m g  ma

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -3-
Puteri si Radicali

Radicali .

 Definitia radicalului :

- Daca a  R , a > 0 , n  2 , se numeste radical de ordin n din a , numarul


pozitiv a carui putere a n –a este numarul a .

n
n
a  x  x a si x0

 Observatii :

- daca ordinul radicalului este un numar par , adica n = 2k , este necesar ca expresia
de sub radical sa fie  0 , pentru ca radicalul sa existe !!!
( deoarece nu exista radical de ordin par dintr-un numar negativ )

- daca ordinul radicalului este impar , adica n = 2k + 1 , nu este necesara nici o


conditie de existenta a radicalului !!!

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -4-
Puteri si Radicali

 Proprietatile radicalilor :

- Pentru (  ) a , b  [ 0 , +  ) , (  ) m , n , k  N , m  2 , n  2 , k  2 avem :

1). n
a b  n
a n b

n
a a
2). n  n
b b

m
3). n
a
m
 an

nm
4). n
a  am

5).  an
m
 n
a
m

m nk mk
6). n
a  a
7). m n
a  mn
a

2
8). a  a , aR .

 Formule utile :

1).  a- 
b  a 
b  a - b

2).  a - b a 
3 3 3 2 3

a  b  3 b2  a  b

3).  a  b a 
3 3 3 2 3

a  b  3 b2  a  b
Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -5-
Puteri si Radicali

 Formulele radicalilor compusi :

2 2
a  a -b  a - a -b
a  b 
2 2

2 2
a  a -b  a - a -b
a  b 
2 2

 Exercitii :

- Sa se gaseasca valorile lui x , pentru care sunt definite expresiile :

1). f ( x)  x2

2). f ( x)  5
x2

2
3). f ( x)  4
3x  5 x - 2
4). f ( x)  3
3- x  4
5x  5

2
5). f ( x)  6
x - x 1

 Exercitii :

Sa se calculeze :

1). 50 - 5 8  2 128  ?

2). 3
2  3 250 - 3 686 - 3 16  ?

3). 2 3 -3 2  
6  6- 2 -2 3   ?

4).  8 - 3 2  10   2  1,6  3 0,4   ?

 Exercitii :

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -6-
Puteri si Radicali

Sa se rationalizeze numitorii fractiilor :

1
;
1 9).
1). 5). ;
2 3
25 - 3
24 1
;
2 12 2 - 2  3 - 6
2). 3
; 6). ;
3 3  2 - 5
5 a - b
3). ; 15 10). ;
5 7). ; a  b
3
3  3
7
1 - 2 31
4). ; 8). ;
1  2 2  2 - 6

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile :

1). 10  x  4 x  1
10). x x  1  13
2). 10  x  1  4 x
11). 11  2 x  22 - x
2
3). x  x 1  x  2 12). 3x  18 x  1  1  0

4). x7  5 x 13). 4 x2  x 1  4

5). x  4  8  2x 2
14). 2 x  3x  2  x  4
2
6). x  7x  6  2x  2 15).  2 x  1 3 x  1  x 1

2 2
x  11  x  11  42
2
7). 16). 2 x  3x  2  2x  1

8). 2
2 2
17). 2x  x  6  x  2
3x  15 x  2 x  5 x  4  4
4 2
9). x6  6 x
18). x  4x  4  2x

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile :

2 2
1). x  x  20  22
Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -7-
Puteri si Radicali

2 2
2). x  5x  6  x  5x  6 2 2
4). x  4x  1  x  4x  3
3).
2 2 2 2
x  5  3 2x  4x  5  2x 5). 3x  x  2  6 x  2 x  2

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile :

1). x8 - 5 x  20  - 2 2). 4 x  5 x  3

3). x6  x 1  7x  4

2 2
4). 2 x  3x  5  2 x  3x  5  3x
2 2 2
5). 4x  9x  5 - 2x  x 1  x 1
2 2
6). 3x  5 x  8  3x  5 x  1  1

7). x4  x  4  12  2 x  2 x2  16

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile irationale :

1). x  10  x2  6
4). 1 x - 1- x  1
2). 2x  3  x 1  5
5). 3 x - x7  4
3). 3x  7 - x 1  2

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile irationale :

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -8-
Puteri si Radicali

1). x 1 - 9  2x  2 x  12 4). x2 - 2x  3  4x  7

2). 2x  1  2x  1  5x 5). x3  x4  x2  x7

3). 41  3 x - 9  3x  2 5  x

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile irationale :

2 2
1). x  3x  3  x  2 x  2  2

2 2
2). x  2x  1  x  4x  4  3
3).  x  1 x  2   x  3 x  4   2

2 2
4). x  3x  7  x  3x  15  4

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile irationale :

2 2 2
1). x  4 x  3   x  3x  2  x  x
2 2 2
2). 2 x  3x  2  2 x  3x  2  7 x  8

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile irationale :

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a -9-
Puteri si Radicali

1). 2 x2  5 - 2
x 9  2
2 2
2). x  2 x  13 - x  2 x  6  1
2 2
3). x  3x  3  x  3x  6  3
2 2
4). 3x  2 x  15  3x  2 x  8  7
5). x  10  x3  2  x  1 x  3  4  2x

6). x 1  x3  2  x  1 x  3  4  2x

 Exercitii :

Rezolvati ecuatiile irationale :

x6  x 1
1).  2x  1
x6 - x 1

1 1
2). - 1
2 2
x - 2 - x x  2 - x
3 x  x2 1
3). 
3 x - x2 5 - 2x

ax  ax a
4).  , a  0
ax - ax x

2x  1  2x 2x  1 - 2x
5). 
1  2x  1 1 - 2x  1

2 2
a  2x  a - 4x  5x
6). , a  0
a  2 x - a2 - 4 x2 a

1 1
7). -  3
2 2
x - x - x x  x - x

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 10 -
Puteri si Radicali

4 1 3
8). - 
x  2
x  x x  2
x  x x

2  x 2 - x
9).   2 2
2  2  x 2 - 2  x

Alte tipuri de ecuatii care se rezolva prin intoducerea unei necunoscute


auxiliare
 Exercitii :

1). 54 x  2  3 x

5 2
2). x - 33x x  32  0
3). 3  a  x 2  4 3
 a  x 2  5 3 2
a x
2
, a  0

4). 63 x  3  3
x  3  56  x  2  x  3

 Exercitii :

2
1). 2 3 x - 5 3 x - 3  0
2). x  2 x - 8  0

3
3). x - 3x  x  2  0
4). x5  4
x  5 - 12  0
Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 11 -
Puteri si Radicali

5). 3
x - 6
x - 2  0

6). x x2  15 - x 4 x2  15  2

7). 4 x - 33 x - 1  0

 Exercitii :

x 1 x 1
1). - - 2  0
x x

x x 1
2). - 2  3
x 1 x

5x  4 x 1 5
3). 3  3 
x 1 5x  4 2

x9 x
4).  4  4
x x9

 Exercitii :

53
1). 3
 x  2 2  3
 x  2 2 
2
 x  2 x  3

2). 3  8 x  2  3
 x  5 2  3  8 - x  x  5

3). 3  2 x 2  4 3  x  2
2
 4 3 x2  4

 Exercitii :
1). x54 x 1  x  10  6 x 1  1

2). x x  11 - x x  11  4

3). x2 2x  5  x  2  3 2x  5  7 2

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 12 -
Puteri si Radicali

4). x 3 4 x 1  x86 x 1  1

5). x54 x 1  x22 x 1  1

6). x2 x 1  x2 x 1  x 1

7). x8 2 x7  x 1 x7  4

8). x 14 x  49  x 14 x  49  14

9). x x2 - x x2  2

Ecuatii de tipul :

n f ( x)  n g ( x)  n h( x ) , unde n   3, 4 

Ecuatiile de acest tip se rezolva prin ridicare la putere sau prin introducerea unor
necunoscute auxiliare .

 Exercitiul 1 :

Rezolvati ecuatiile :

1). 3
2x  1  3
x 1  1

2). 3
x  3
2x  3  3 12 x  1

3). 3  2 x 2  3
 7  x 2 - 3
 2 x  7  x  3

4). 3
x 1  3
7-x  2

5). 3
13  x  3
22  x  5

6). 3
x  34  3
x -3  1

7). 3
2 x  13  3
2 x - 13  2

8). 3
xa  3
xb  3
ab

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 13 -
Puteri si Radicali

x  a  x  x  a  x  a
2 2
9). 3 3

 Exercitiul 2 :

 Rezolvati ecuatiile :

1). 3
x 1  3
x 1  3
5x

2). 3
x 1  3
x2  3
2x  3

3). 3
x 1  3
x2  3
x3  0

4). 3
x 1  3
3x  1  3
x 1

5). 3
2x  7  3
3x  3  3
x 8  3
4x  2

6). 3  8 x  2  3
 27  x  2  3
 8 x  27  x   7

 Exercitiul 2 :

Rezolvati ecuatiile :

1). 4
1 x  4
15  x  2

2). 4
15  x  4
x 1  2

3). 4
97  x  4
x  5

4). 4
x2  4
4 x  2

5). 4
97  x  4
x  15  4

6). 4
x2  4
3 x  1

7). 4
x  18  4
2 x  2

8). 6 x  x  2  24  6  x  x  2   2

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 14 -
Puteri si Radicali

 Exercitiul 2 :

Rezolvati ecuatiile :

1). 3
24  x  12  x  6 4). 3
x3  5 x  2

2). 3
x2  x 1  3 5). 3
x  x  11  7

3). 3
2 x  x 1  1 2
6). 3 x  x  1  2x  1  2

Ecuatii irationale cu parametru .

 Exercitiu :

Rezolvati urmatoarele ecuatii in necunoscuta x , unde m este parametru real :

1). 2x  1  x  m

2). x2 - xm2  1

3). 7x  x3  m

4). 4
mx  4
m  x  2x

2
5). x  mx  2m  x 1
2
6). m  x  x 1
2 2
7). mx  x 1  mx  x 1  x
8). x xm  m

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 15 -
Puteri si Radicali

 Exercitiu :

Rezolvati urmatoarele ecuatii in necunoscuta x , unde m este parametru real :

1). x 1  x  m

1
2). x 1   mx  4
4

2
3). x 1  xm
2
4). x 1  xm
2
5). x  x  1  x m
2
6). x  2x  1  x  m
2
7). x  mx  x  m
m4
8). m 4 1  x  1 x  4
x
x

 Exercitiu :

Rezolvati urmatoarele ecuatii in necunoscuta x , unde m este parametru real :

1). xm - x2  1

2). x m  x   x  2m  x   x

2 2 2
3). m  x x  m  m x

2 2 2 2
4). x  2mx  m - x  2mx  m  m (m  0)

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 16 -
Puteri si Radicali

Inecuatii irationale .

 Exercitii :

Rezolvati inecuatiile :

1). x  2  -1

2). x4  0

3). x3  -2

4). 2x  4  6

5). x2 x4

6). x 8  x 2

1 1
7). x  x
4 2

2 2
8). x  3x  5  x  3 x  7

 Exercitii :
Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 17 -
Puteri si Radicali

Rezolvati inecuatiile :

x7
1).  0
2
4 x  19 x  12
2
2). 2 x  15 x  17  0
10  x

3).  x 1 2
x x 2  0

 Exercitii :

Rezolvati inecuatiile :

1). x 3  -3

2). 3 x  4

3). 2x  4  -1

4). x2  8

5).  x  4  2m  1 , unde m  R

6). x2  m3 , unde m  R

 Exercitii :

Rezolvati inecuatiile :

x2
1).  -1
1  2x

3x  1
2).  1
2 x

2
3). x  2x  3  1
Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 18 -
Puteri si Radicali

4). 3 x  10  6 x

 Exercitii :

Rezolvati inecuatiile :

1). 2x  1  x  2

2). 2 x  14  x  3

2
3). 2x  5x  6  2 x
2
4). x  3x  4  x  2
4 2
5). x  2 x  1  1 x

 Exercitii :

Rezolvati inecuatiile :

1  1  9 x2
1). 1
x

2). x9  2x  4  5

3). x3  x  15  6

2 2
4). 3x  5 x  7 - 3x  5 x  2  1
5). x 1 - x2  1

6). x3 - x4  2

7). x5  x  5

8). 3x  1  x-4  4x  5

Puteri si Radicali
Clasa a 9-a - 19 -
Puteri si Radicali

 Exercitii :

Rezolvati inecuatiile :

1  1 4 x2
1). 2 2
x  x  11  31 5).  3
x

2
2).  x  5 x  2   3 x  x  3  0
24  2 x  x 
6).
1
x
3). 2
2x   x 3 2 x  7   13x  9 7).
2  x  4x - 3
x
 2

x5
4).  1
1 x

Puteri si Radicali

S-ar putea să vă placă și