Sunteți pe pagina 1din 6

Citate celebre despre gandirea pozitiva

În continuare sunt expuse câteva gânduri pozitive exprimate de minţi luminate din
istoria omenirii, fără a avea pretenţia că ar fi cele mai importante. Cu toate acestea,
acest curs se vrea un început, un prim pas în exploatarea acestei minuni universale
care este mintea umană.

Cuget, deci exist.

Rene Descartes

Dăruieşte semenilor tăi măcar zâmbetul de toate zilele … şi inima ta se va încălzi de


la dânsul de la o vreme.

N. Iorga

Gluma dezleagă problemele mari, mai potrivit şi mai bine decât asprimea.

Horaţiu

Noi ştim ce suntem, dar nu ştim ce putem fi.

Shakespeare

A avea o minte luminată de raţiune este virtutea cea mai mare, şi înţelepciunea este
a grăi adevărul şi a lucra conform naturii ascultând de glasul ei.

Heraclit din Efes

Cine se subestimează, nu e în stare să trăiască singur.

Balzac

Filozofia e microscopul gândirii.

Hugo

Un şir neîntrerupt de mici acte de voinţă dau un rezultat foarte mare.

C. Baudelaire
Cel mai simplu mijloc de aţi păstra voioşia este să mergi mereu înainte, neprivind
decât drept în faţa ta.

H.F. Amiel

Cel mai fericit om e acela ce face fericiţi un număr cât mai mare de oameni.

Tolstoi

Cel mai bine şi-a folosit viaţa cel care s-a bucurat cel mai mult de ea.

Butler

Totdeauna să faci bine semenilor. Asta va aduce mulţumire câtorva şi-I va ului pe toţi
ceilalţi.

M. Twain

Puterea care a produs omul, când maimuţa nu a făcut faţă împrejurărilor, poate
produce o fiinţă mai realizată decât omul, când acesta nu se va arăta la înălţime.

G.B. Shaw

Mii de braţe nu pot să-mpiedice căderea unei frunze -- un gând abate traznetul din
drum.

A. Vlahuţă

Nu poţi să plângi şi să gândeşti, în acelaşi timp, căci fiecare gând absoarbe o


lacrimă.

J. Renard

Numai cei care sfarmă lanţurile şi descătuşează cugetul omenesc sunt adevăraţi
oameni.

E. Heminguay

Niciodată nu trebuie să plângi şi să te descurajezi, totdeauna trebuie să cânţi şi să ţii


fruntea sus.

E. Zola

Dacă vrei să devii bun, dă-ţi seama întâi că eşti rău.

Epictet

Mersul înviorează gândirea.

J. J. Rousseau
Optimiştii se vindecă întotdeauna.

Fr. Rabelais

Lasă-I să vorbească: fii tare ca un turn ce nu se clatină oricum ar sufla vântul.

Dante

În fiecare om sălăşuieşte un soare -- totul e să-l lăsăm să ardă.

Socrate

Începe să facitot ceea ce poţi face sau ce visezi că poţi face. Curajul conţine geniu,
putere şi magie.

Goethe

Când oamenii nu reuşesc, când se simt frustaţi, furioşi sau descurajaţi, aceasta se
datorează faptului că nu nu văd lucrurile aşa cum sunt ele în realitate. În momentul în
care îşi clarifică vederea şi când încep să vadă adevărul, încep să aibă succese şi să
fie fericiţi.

Noi percepem că minţile noastre abundenţa sau sărăcia, ne deschidem sau ne


apărăm în conformitate cu ele şi creăm în această manieră o viaţă care imită exact
ceea ce percepem. Ar trebui să percepem bunăstarea vieţii pe care să o creăm atât
pentru alţii, cât şi pentru noi înşine.

Dr. Black (Ghid al succ. )

Când scopul vieţii voastre este fixat la înălţime şi voi sunteţi în valea desnădejdii,
atunci veţi fi capabili să întrevedeţi sclipiri de speranţă în depărtare. Luptaţi-vă cu
vigoare şi transformaţi stâncile din drum, în trepte de piatră. Urcaţi şi ieşiţi la lumina
strălucitoare a succesului. Scopul vostru şi pasiunea ce decurge din el, este ceea ce
vă dă forţa să acţionaţi, indiferent cât de grea poate deveni viaţa.

Dacă doriţi să aveţi succes atunci înconjuraţi-vă de oameni ce ştiu să reuşească în


viaţă.

Dacă-I dai unui om un peşte îl hrăneşti o zi. Dacă-l înveţi să pescuiască, il hrăneşti
pentru toată viaţa.

Nu e important cât de mic eşti, important e cât de mare vrei să fi.

E imposibil să zbori ca un vultur, dacă te-nconjori doar de ciori.

John Kalench (Cel mai b..)


Omul devine întotdeauna ceea ce el gândeşte. Omul nu este creatura
circumstanţelor, ci gândurile sale sunt arhitectul acestora. Un om de caracter ştie să
clădească o viaţa armonioasă din circumstanţele date. El trudeşte din greu şi
perseverează continuu şi nu priveşte niciodată înapoi, ci îşi orientează privirea cu
curaj, întotdeauna înainte. El nu se teme de obstacole, nu-şi face niciodată sânge
rău şi nu se înfurie, nu se lasă dezamăgit şi este întotdeauna plin de vigoare,
energie, putere şi vitalitate. Este mereu entuziast şi zelos.

Micile amabilităţi, micile acte binevoitoare, un zâmbet la momentul oportun, un pic de


consideraţie şi de bunăvoinţă -- toate acestea, practicate în mod obişnuit în relaţiile
voastre curente, dau personalităţii voastre un farmec mai mare decât v-ar putea
aduce vreodată marile discursuri de la înalte tribune şi conferinţe, oratorii sau orice
alt gen de exhibare a talentelor personale.

O, omule! Dacă îţi umpli lampa doar cu apă, nu vei fi în stare să risipeşti vreodată
întunericul. De aceea umpleo-o întotdeauna cu uleiul pur al gândurilor corecte. Fie ca
ele să devină torţa care să-ţi lumineze calea.

Nu dispera niciodată, căci întunericul ni poate exista fără lumină. Există întotdeauna
un răspuns sublim la orice nevoie umană. Toate lucrurile devin posibile pentru cel
care crede în posibilitate.

O, omule! Ridică-ţi privirea în direcţia justă şi utilizează numai legile adevărului.


Emite numai gânduri pozitive. Un gând sfânt este ca o voce lăuntrică. Ea îţi vorbeşte
atunci când limba tace. Ea luptă şi iese la iveală cu seninătate, învingând orice
obstacol, şi atunci, nici o putere de pe pământ nu o va mai putea suprima o lungă
perioadă de timp.

Prin propriile tale gânduritu îţi construieşti universul din jurul tău. Inexorabila lege a
acţiunii şi reacţiunii este de asa natură, încât ceea ce tu găzduieşti în cel mai tainic
sertar al inimii tale, îşi va croi formă în viaţa ta exterioară.

Viaţa ta prezentă are trei aspecte: unul fizic, unul mental şi unul spiritual. De ce te
ataşezi cu tenacitate doar de aspectul fizic? Ridică-te deasupra senzaţiilor fizice şi a
dorinţelor simţurilor şi cultivă gândul că tu nu eşti doar trupul fizic, ci doar îţi ai
locuinţa în acest templu pentru o scurtă perioadă de timp.

Ridică-te deasupra efemerului balon mental cu care te identifici acum, căci el se va


sparge curând şi vei rămâne dezgolit în însăşi esenţa ta. Cultivă-ţi esenţa şi rafineaz-
o, căci aici rezidă adevărul tău lăuntric. Acţiunea subiectivă funcţionează doar în
lumea gândului. Urmăreşte să găseşti realitatea obiectivă care transcede această
lume.

Trimite un flux mental ferm şi plin de bunăvoinţă întregii creaţii. Fie ca motivaţia ce
stă la baza fiecărui gând al tău să fie numai iubirea şi compasiunea.

Toate stările tale de fericire sau nefericire, paradisiace sau infernale sunt doar
efectele gândurilor tale.
Dacă doreşti să trăieşti o viaţă lungă şi sănătoasă cultivă întotdeauna numai gânduri
bune, căci subtile şi atotputernice sunt influenţele lor în construirea şi reconstruirea
corpului tău fizic. Fiecare gând bun stimulează inima, îmbunătăţeşte sistemul digestiv
şi promovează buna desfăşurare a activităţii glandelor.

Dacă esti fericit lăuntric, orice aspect din lumea exterioară îţi apare ca fiind minunat
şi plăcut.

Aşa cum frumuseţea unui copac creşte nemăsurat în sezonul înfloririi, la fel şi
puterea, intelectul şi strălucirea ta vor spori proporţional cu gândurile tale pozitive.
Gândurile omului înţelept sunt complet diferite de cele ale oamenilor obişnuiţi.
Starea de detaşare şi luciditate din care emană gândirea pozitivă este cea care
conferă adevărata eliberare. Gândirea corectă va genera o acţiune corectă şi o viaţă
armonioasă.

Cel care cultivă un caracter culege un destin. Omul e stăpânul propriului său destin.
El îşi poate controla destinul prin puterea gândului. La fel, destinul actual poate fi
schimbat. Nu depinde decât de om, căci toate facultăţile, energiile şi puterile zac
latent în el; ele trebuie doar manifestate plenar şi omul va deveni liber şi mare.

Gândurile de bucurie, bună dispoziţie şi curaj vindecă, mângâie, alină iritarea şi


sporesc enorm eficienţa fiinţeiprin multiplicarea puterilor mentale. De aceea, nu vă
pierdeţi niciodată buna dispoziţie. Zâmbiţi şi râdeţi tot timpul.

Voi ţineţi în mâinile voastre întreaga putere de a vă alege gândurile şi de a atrage


astfel spre voi influenţele pe care doriţi. Folosiţi această putere şi nu vă limitaţi la a fi
sărmane creaturi bătute de valurile circumstanţelor întâmplătoare. Reamintiţi-vă că "
omul este ceea ce el gândeşte. "

Oamenii veseli şi fericiţi sunt o binecuvântare pentru societate, căci ei aduc fericirea
şi altora.

Aşa cum soarele continuă să transforme în vapori fiecare picătură de apă de pe


pământ, iar aceşti vapori se ridică unindu-se şi formând astfel norii, la fel, toate
gândurile pure pe care voi le proiectaţi se vor ridica în spaţiul mental, vor întâlni
gânduri similare emise de cei ce se aseamănă cu voi, iar în final, aceste gânduri
divine vor coborî ca o ploaie mentală de o forţă copleşitoare, pentru a nimici forţele
malefice.

Virtuţile precum cinstea, respectarea adevărului şi perfecţionarea de sine prin effort


susţinut, sunt sursele ideale pentru dobândirea puterii mentale. Puritatea conduce la
înţelepciune şi nemurire.

Voinţa este dinamismul forţei sufletului. Când operează ea, toate puterile mentale se
reunesc: puterea judecăţii, a memoriei, a înţelegerii, a conversaţiei, a raţiunii, a
discriminării, a reflecţiei şi a deducţiei.

Clarificaţi-vă ideile mereu şi mereu. Practicaţi introspecţia în singurătate. Purificaţi-vă


gândurile, apoi liniştiţi-le. Nu permiteţi minţii să hoinărească. Concentraţi-vă asupra
unui singur gând, acela vă va linişti mentalul. Abia apoi îngăduiţi altui gând să
pătrundă-nel, eliminând oricare alte valuri mentale ce nu au o legătură directă cu el.

Un gând de bucurie crează prin rezonanţă gânduri similare şi în mintea altora.


Nasterea unui gând pozitiv este un antidot puternic ce poate contracara orice gând
negativ. De aceea, practicând gândirea pozitivă vom dobândi o mare putere
creatoare.

Pacea şi calmul mental pot fi atinse numai prin eliminarea deplină a mândriei şi
grijilor. Prin luciditate şi discernământ toate grijile inutile pot fi evitate. Aşezaţi-vă
relaxaţi timp de 15 min. într-o postură confortabilă şi meditaţi asupra curajului,
bucuriei, beatitudinii, păcii şi voioşiei.

Zâmbiţi florilor şi ierbii, împrieteniţi-vă cu vecinii, cu câinii, pisicile, vacile, oamenii,


copacii, cu orice creatură a naturii. Viaţa voastră va deveni atunci perfectă şi bogată
în infinite satisfacţii,

Adoptând o atitudine de genul: " În vocabularul meu mental nu există expresii


precum nu pot, imposibil, dificil etc. Totul e posibil sub soare. " -- nimic nu vi se va
mai părea dificil. Voinţa vă va deveni din ce în ce mai puternică şi vă va aduce un
succes fulgerător în tot ceea ce veţi întreprinde şi mai ales în încercarea voastră de a
vă cucerii propria minte.

O minte leneşă (pasivă) e locuinţa preferată a diavolului. Evitaţi bârfa şi vorbăria


inutilă.

Swami
Shivananda