P. 1
Www.referat.ro-studii Privind Biosinteza Unui Complex Multienzimatic Utilizabil CA Aditiv Furajer

Www.referat.ro-studii Privind Biosinteza Unui Complex Multienzimatic Utilizabil CA Aditiv Furajer

|Views: 837|Likes:
Published by one_girl20

More info:

Published by: one_girl20 on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

www.referat.

ro

www.referat.ro

‘UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI

MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII SPECIALIZAREA BIOTEHNOLOGII MEDICAL-VETERINARE

PROIECT DE DIPLOMĂ

Şef lucrări dr.chimist LUMINIŢA IONESCU CSI dr. chimist : GETA AVRAM

Absolvent : Marinescu Georgiana

BUCUREŞTI 2010 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ – BUCUREŞTI FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII SPECIALIZAREA BIOTEHNOLOGII MEDICAL VETERINARE

STUDII PRIVIND BIOSINTEZA UNUI COMPLEX MULTIENZIMATIC UTILIZABIL CA ADITIV FURAJER

Coordonator Ştiinţific : LUMINIŢA IONESCU CSI dr. chimist : GETA AVRAM

Absolvent : Marinescu Georgiana

BUCUREŞTI
2010

Cuprins

REZUMAT……………………………………………………………………………… …………..3 INTRODUCERE................................................................................................................7 PARTEA I.........................................................................................................................11 STUDII DOCUMENTARE.............................................................................................11 Capitolul 1. Enzime hidrolitice de uz furajer şi microorganisme producătoare.......11 α-amilaza........................................................................................................................11 Celulazele.......................................................................................................................13 1.3. Hemicelulazele....................................................................................................14 1.4. Microorganisme producătoare de enzime hidrolitice de uz furajer....................16 Capitolul 2. Utilizarea deşeurilor şi/sau subproduselor agricole în medii de biosinteză a enzimelor hidrolitice de uz zootehnic........................................................20 Capitolul 3.........................................................................................................................24 CERCETĂRI EXPERIMENTALE...............................................................................27 Capitolul 4. Materiale şi metode.....................................................................................27 4.1 Tulpini de lucru........................................................................................................27 4.2. Obţinerea culturilor de intreţinere...........................................................................27 .................................................................................................27 4.3. Cultivarea în laborator şi testarea activităţii hidrolitice ....................................28 4.4. Determinarea activităţilor enzimatice.................................................................30 4.5. Testarea produsului enzimatic în hrana animalelor de fermă.............................39 Capitolul 5. Rezultate şi discuţii.....................................................................................42 5.1. Compoziţia mediilor pentru cultura de întreţinere .................................................42 5.2 Analiza comparativă a biosintezei enzimelor hidrolitice cu tulpini Aspergillus niger şi Trichoderma viride pe diferite medii.........................................................................42 5.3. Temperatura optimă de cultivare............................................................................45 5.3 Alegerea pH-ului optim de cultivare........................................................................47 5.4. Testarea complexului enzimatic ca aditiv furajer.................................................51 CONCLUZII.......................................................54 BIBLIOGRAFIE .............................................................................................................56

REZUMAT

Numeroase nutreţuri ieftine sunt limitate ca utilizare în hrana animalelor datorită disponibilităţii reduse a nutrientilor pe care îi contin. Astfel, anumite reţete pe bază de cereale, care, de altfel, se folosesc şi în ţara noastră, conţin cantităţi importante de poliglucide neamidonoase PNA (polizaharide fără amidon). Acestea sunt reprezentate în principal de beta-glucani (în orz şi ovăz), arabinoxilani (în grâu şi tărâţe), polimeri pe bază de rafinoză (în şrotul de soia) celuloză şi hemiceluloză (şrotul de floarea soarelui), fapt care limiteaza sever folosirea lor în hrana animalelor. PNA din cereale şi tărâţele acestora manifesta o activitate antinutritivă când sunt prezenţi în cantităţi mari în hrana păsărilor şi porcilor. Ele nu pot fi degradate de enzimele din tubul digestiv al acestor animale. Efectele antinutritive ale PNA se concretizeaza în diminuarea digestibilitatii amidonului, proteinelor şi grăsimilor, determinând astfel un efect general de reducerea ratei de creştere şi de valorificare a hranei. PNA măresc vâscozitatea conţinutului intestinal şi împiedica difuzia enzimelor endogene şi mixarea aceatora în masa continutului digestiv. Având în vedere structura complexă a PNA din materiile prime furajere, este evident că un singur tip de activitate enzimatică nu poate asigura disponibilizarea tuturor substanţelor nutritive din componentele hranei, fiind necesară combinarea mai multor produse diferite (de unde necesitatea obţinerii unor complexe multienzimatice). În acest context, in proiectul de faţã s-a urmărit selecţia unor tulpini fungice cu capacitate crescutã de producere a unui complex de enzime hidrolitice prin utilizarea unor formule noi de substraturi nutritive, precum şi stabilirea condiţiilor optime de biosinteză a acestor enzime cu microorganismele selecţionate. In prima parte a lucrării sunt prezentate studii documentare referitoare la enzime hidrolitice de uz furajer şi microorganisme producătoare ale acestora, utilizarea deşeurilor şi/sau subproduselor agricole în medii de biosinteză a enzimelor hidrolitice de uz zootehnic, caracteristici ale proceselor de fermentatie cu microorganisme producatoare de enzime hidrolitice utilizabile ca aditivi furajeri.

în urma cultivării la pH = 5.6 UDNS/g. Universitatea Bucureşti. (NH4)2HPO4-0. MgSO4x7H2O-0. xilanaze). activitatea proteolitică 1.5 şi la temperatura de 280C (activitatea amilolitică 141. xilanaze) utilizabil ca aditiv furajer. CaCl2-0. activitatea xilanazică 1366.95 UP/g. cele mai bune rezultate s-au obţinut cu mediul lichid M 4.33 U/ml). concentrare şi adsorbţie pe CaCO3 tehnic) s-a evaluat comparativ cu preparatul KEMZYME®VP DRY (Belgia). pe 4 medii de cultură preluate din literatura de specialitate.05%. celulaze. având următoarea compoziţie (g%): Făină de porumb-2%. Rezultatele obţinute au evidenţiat capacitatea bioproductivă superioară a tulpinii Aspergillus niger CMGB-401 în ceea ce priveşte complexul enzimatic studiat. au fost cercetaţi o serie de parametrii care au o importanţă semnificativă pentru acest tip de bioprocese şi anume: compoziţia mediul de cultură. Cele trei tulpini de fungi au fost cultivate în sistem submers. celulaze. Făină de soia-3%. proteaze. amilaze. pH-ul mediului de cultură şi gradul de agitare şi aerare al culturii.27 UC1-Cx/g.În cadrul cercetărilor experimentale prezentate în proiect s-au testat două tulpini de Aspergillus niger şi o tulpină Trichoderma viridae din colecţia Centrului de Biotehnologii Microbiene şi respectiv a Facultăţii de Biologie.1% În cazul diferitelor variante de pH şi temperatură folosite. dintre cele cinci medii testate (patru medii lichide şi un mediu semisolid pe bază de tărâţe de grâu). . s-a observat că tulpina de Aspergillus niger CMGB-401 conduce cele mai bune activităţi enzimatice. În scopul determinării condiţiilor optime de cultivare a tulpinii de Aspergillus niger CMGB-401 pentru biosinteza enzimelor hidrolitice (amilaze. activitatea polienzimatica a mediilor de fermentaţie şi a produselor finite (obţinute prin filtrarea mediului de fermentaţie.5%. În ceea ce priveşte compoziţia mediului de cultură. activitatea celulozolitică 2. în ceea ce priveşte capacitatea acestora de a produce un complex de enzime hidrolitice (proteaze. temperatura.

De peste 60 de ani domeniul aditivilor furajeri este explorat prin numeroase cercetări. s-a interzis utilizarea pulberilor de origine animalã în furajarea animalelor şi prin urmare s-au căutat alte cãi pentru ca necesarul de proteinã furajerã sã fie acoperit. utilizate curent astãzi în diferite ţãri. cum sunt proteinele seminţelor de oleaginoase (soia) şi din concentratele de peşte. Testarea ca aditiv furajer a produsului polienzimatic condiţionat a evidenţiat faptul că utilizarea acestuia nu a influenţat semnificativ greutatea corporală şi sporul mediu zilnic a purceilor în perioada crizei de înţărcare. cum sunt proteinele furnizate de microorganisme: mucegaiuri.4.52% . Rezultatele obţinute sugerează eficienţa utilizării preparatelor enzimatice în recepturi de nutreţ combinat deficitare în principii nutritive. drojdii. Consumul specific la loturile de purcei la care s-a utilizat preparat enzimatic este cu 1. in funcţie de cantitatea de produs introdusă în raţia zilnică. alge. timp în care au fost elaborate şi testate o multitudine de produse experimentale .Condiţionarea produsului polienzimatic s-a realizat prin concentrarea mediului integral din finalul fermentaţiei. INTRODUCERE Odatã cu integrarea în Uniunea Europeanã. România s-a aliniat la Standardele Europene în ceea ce priveşte asigurarea calitãţii nutreţurilor cu un impact deosebit asupra sãnãtãţii animalelor şi în consecinţã a oamenilor. posibil din cauza faptului că nutreţul combinat a fost optimizat în principii nutritivi specifici acestei categorii de porcine. tratarea cu CaCO3 a concentratului şi uscarea sub vid a amestecului rezultat. Printre sursele alternative de proteine furajere se numără: − surse semiconvenţionale. − surse neconvenţionale. bacterii.04% mai mic faţă de martor.

consum excesiv de apă. Astfel eficienţa conversiei hranei este redusă şi costul/kg spor este ridicat. determinând astfel un efect general de reducerea ratei de crestere si de valorificare a hanei. anumite reţete pe bază de cereale. Ele nu pot fi degradate de enzimele din tubul digestiv al acestor animale. aceasta nouă clasă de compuşi a devenit una din principalele căi de sporire şi eficientizare a performanţelor de valorificare a hranei de către animalele de interes zootehnic. conţin cantităţi importante de poliglucide neamidonoase PNA (polizaharide fără amidon). care. dejecţii lipicioase sau cu umiditate ridicată (care afectează negativ microclimatul). de altfel. De la simple substanţe de tipul acizilor organici pâna la sisteme de aditivi cu peste 10 substanţe active încorporate. O soluţie pentru diminuarea efectului negativ al PNA asupra producţiei animaliere este reprezentată de adiţia de enzime în hrana animalelor. reducându-le activitatea. Ca rezultat. proteinelor si grasimilor. arabinoxilani (în grâu si tarâte). Astfel. a proceselor de crestere a tesuturilor la animale si pasari. . În acelaşi timp pentozanii si betaglucanii se pot combina cu enzime specifice ale tractusului digestiv. PNA din cereale si tarâtele acestora manifesta o activitate antinutritiva când sunt prezenti în cantitati mari în hana pasarilor si porcilor. Desi ele se formeaza si functioneaza ca si catalizatori doar in celule vii. fapt care limiteaza sever folosirea lor în hrana animalelor. Acestea sunt reprezentate în principal de beta-glucani (în orz si ovaz). Enzimele sunt catalizatori biologici de natura proteica care participa la numeroase reactii chimice ce au loc in sistemele vii şi fara de care viata nu ar putea exista. Numeroase nutreturi ieftine sunt limitate ca utilizare în hrana animalelor datorita disponibilitatii reduse a nutrientilor pe care îi contin. Ele au rol important in reglarea matabolismului substantelor nutritive. PNA maresc vâscozitatea continutului intestinal si împiedica difuzia enzimelor endogene si mixarea aceatora în masa continutului digestiv. polimeri pe bază de rafinozã (în şrotul de soia) celuloză si hemiceluloză (şrotul de floarea soarelui). sporul mediu zilnic fiind redus. cele mai multe pot fi separate si-si pot continua activitatea in vitro. se folosesc şi în ţara noastră. Efectele antinutritive ale PNA se concretizeaza în diminuarea digestibilitatii amidonului.şi comerciale. digestibilitatea nutreţurilor se reduce şi apar o serie de tulburări ca: diaree (simptom asociat frecvent cu prezenta grâului în cantităţi mari în raţii).

fiind necesară combinarea mai multor produse diferite (de unde necesitatea obţinerii unor preparate enzimatice complexe). stabilitate marita la pastrare. pH scazut si la actiunea enzimelor proteolitice. de exemplu. activitatea esenţială să fie orientată spre acest substrat. manoză (galactogluco. care sunt asociate cu celuloza si intra in constitutia peretelui celular vegetal. se poate realiza creşterea performanţelor productive şi. răspunsul animalelor la adiţia de enzime nu depinde numai de substrat dar şi de capacitatea fiziologică a animalelor de a utiliza nutrienţii. totodată. corelaţia între progresul genetic la porc şi schimbările în raţiile specifice categoriei şi vârstei. Cerintele noilor enzime furajere sunt: activitati specifice mari in conditiile de lucru impuse. Prin încorporarea enzimelor exogene specifice în nutreţul combinat pentru porci sau păsări. reducerea costurilor hranei pe unitatea de produs. Aceste aspecte sunt susţinute de cercetările de specialitate care demonstrează. incluzând β-D-glucani necelulozici. Hemiceluloza este o componentă a fracţiunii polizaharidice care se găseşte la un nivel ridicat în peretele celular al plantei. De fapt. unde predomină arabinoxilanii este necesar ca în complexul enzimatic utilizat. substanţe pectice (poligalacturonani) şi mai multe heteropolizaharide cum sunt cele formate în mod predominant din galactoză (arabinogalactani). la grâu şi secară. Principalii componenţi glucidici ai . De exemplu. eforturile cercetatorilor din intreaga lume s-au indreptat spre studierea efectului enzimelor de natura exogena in cresterea disponibilitatii si digestibilitatii substantelor nutritive si valorii energetice a nutreturilor. protejarea mediului prin reducerea conţinutului excretei în azot şi fosfor. chiar dacă pentru cele mai multe din dietele pe bază de proteine vegetale este necesară adăugarea de alfagalactozide şi pectinaze. imbunatatirea performantelor productive. rezistenta mare la inactivare prin tratament termic. Acesta este formată dintr-un grup de heteropolizaharide solubile în mediu alcalin. costuri scazute de productie.În ultima perioada.şi glucuronoxilani). heteropolizaharidele cu un grad de polimerizare redus (100 – 200 unităţi) comparativ cu al glucozei (10000 – 14 0000). sunt în general denumite cu termenul de hemiceluloze.şi glucomanani) şi xiloză (arabinoglucurono. astfel că. este evident că un singur tip de activitate enzimatică nu poate asigura disponibilizarea tuturor substanţelor nutritive din componentele hranei. Având în vedere structura complexă a PNA din materiile prime furajere.

Dintre aceştia β-glucanii şi arabinoxilanii sunt recunoscuţi ca factori antinutritivi în cereale. Lfucoza şi diferite glucide O-metilate. D-manoza. celulaza.heteropolizaharidelor hemicelulozice sunt: D-xiloza. pe baza utilizãrii reziduurilor agricole ca materii prime în procesele fermentative precum şi stabilirea condiţiilor optime de biosinteză a acestor enzime cu microorganismele selecţionate. în dietele furajere. În acest context. acidul D-glucuronic. L-arabinoza. proteaza. . fie pe substraturi solide. Adiţia enzimelor exogene precum amilaza. contribuind la ridicarea eficienţei biologice şi economice a hranei. cu microorganisme specifice genului Aspergillius. oferă nutriţioniştilor posibilităţi multiple pentru stimularea proceselor digestive şi metabolice la animale. xilanaza. D-glucoza. Datele din literatura de specialitate atestă faptul că enzimele hidrolitice susmenţionate se obţin fie prin fermentaţie în sistem submers. in proiectul de faţã s-a urmărit selecţia unor tulpini fungice cu capacitate crescutã de producere a unui complex de enzime hidrolitice prin utilizarea unor formule noi de substraturi nutritive. acidul D-galacturonic şi mai puţin L-rhamnoza. D-galactoza.

Temperatura optimă de activitate variază şi ea în funcţie de originea enzimei. animale) realizând hidroliza substraturilor amidonoase până la oligozaharide. Ruperea legăturii glicozidice duce la formarea unui ion intermediar oxicarbonic (stare de tranziţie) care este stabilizat de încărcătura negativă a celorlalţi aminoacizi. . acest ion reacţionează cu o moleculă de apă şi cele două oligozaharide formate părăsesc situsul catalitic (fig.9. Bacillus licheniformis (tabelul 1). dar poate ajunge până la 70-800C în cazul αamilazelor bacteriene din Bacillus stearothermophilus. asemănător celui întâlnit în cazul lizozimului.000 şi 60. pH-ul optim al α-amilazelor depinde de originea acestora.2. Ele sunt sunt proteine mici.4-D-glucan-4-glucohidrolaza EC 3.000.0).PARTEA I STUDII DOCUMENTARE Capitolul 1. urmată de formarea complexului enzimă-substrat.1. plante. Bacillus subtilis. 1).) se întâlnesc în toate organismele vii (microorganisme.8 şi 6. Temperatura medie este de 40-500C.1. Prezenţa ionilor de calciu favorizează uneori creşterea stabilităţii enzimei în condiţii extreme de pH. situându-se între 4. Situsul catalitic al α-amilazelor este format din doi aminoacizi (Asp şi Glu) care se găsesc în zona de legare a substratului [2]. începe printr-o slăbire a legăturii C1-O4 în vederea hidrolizei. Această legătură continuă să fie slăbită prin acţiunea unuia din cei doi aminoacizi. Enzime hidrolitice de uz furajer şi microorganisme producătoare α-amilaza α-amilazele (α-1. care se comportă ca donor de proton pentru O4. cu mase moleculare cuprinse între 50. În final. Valori extreme de pH se întâlnesc la α-amilaza acidă din Bacillus subtilis (pH 3. Mecanismul hidrolizei.5) sau α-amilaza bazică din Bacillus licheniformis (pH 9.

9 Temperatura optima (0C) 37 50 .3 – 6.7 – 5.9 4. 3. Proprietăţile α-amilazelor (E.4 5.0 – 9.0 5.2.1.000 22.000 47.1) Originea enzimei Animală Pancreas de porc Vegetala Malţ de orz Microbiană Bacillus amyloliquefqciens B.4 – 6.500 49.000 52. licheniformis B.9 5.55 65 76 70 50 40 . stearothermophilus B. Mecanismul propus pentru reacţia de hidroliză catalizată de α-amilază Tabelul 1.C.500 49. oryzae Masa moleculara 50.600 pH optim 6. subtilis A.5 – 6.Figura 1.000 59.4 5.1 5.

2.21). deseori denumite carboximetilcelulozo (CM)-celulaze iniţiază atacul aleatoriu la multiple situsuri din interiorul regiunilor amorfe ale fibrei celulozice. sunt compuse dintr-un amestec complex de proteine enzimatice. ele pot fi împărţite în trei clase majore: endoglucanaze sau endo-1.C.şi exoglucanaze.4-β-glucanaze (E. Se consideră că endoglucanazele.91) şi β-glucozidaze (E. În funcţie de activitatea lor enzimatică. celobiohidrolaze (E. deseori denumite exoglucanaze. celo-oligozaharide la glucoză.4). reprezentând aproximativ 40-70% din proteina celulazică totală şi se caracterizează prin faptul că hidrolizează celuloza cristalină. deschizând astfel calea celobiohidrolazelor.C. enzimele responsabile de hidroliza celulozei. Definiţia curentă şi clasificarea “adevăratelor” celulaze este încă incertă [3].3. β-glucozidaza hidrolizează dimerii şi în anumite cazuri. Se pare că microorganismele au mai multe variante distincte de endo. formează componenta majoră a sistemului celulazic fungic.şi dimeri de la capătul lanţului celulozic. În general.1. Celobiohidrolazele indepărtează mono. celulazele sun proteine formate din mai multe domenii.3.1. . Celobiohidrolazele.Celulazele Celulazele. cu diferite specificităţi de hidroliză a legăturilor glicozidice.1.C. endoglucanazele şi celobiohidrolazele acţionează în mod sinergic. dar detaliile mecanismelor lor de acţiune încă nu sunt cunoscute.3.2.2. Ca şi hemicelulazele.

Degradarea enzimatica a celulozei 1.3. Figura 3. sunt proteine alcătuite din mai multe domenii.Figura 2. Hemiceluloza este un polimer complex. Hemicelulazele Hemicelulazele. ca multe alte enzime care hidrolizează polizaharide. din peretele celular al plantelor. Structura hemicelulozei . în componenţa căruia predomină molecule de glucide cu 5 atomi de carbon. respectiv hemiceluloza. în special xiloză şi arabinoză şi care mai conţine şi hexoze (în special manoză) şi câţiva acizi glucidici (figura 2).

fie de complexe enzimatice precum celulozomul Shallom şi Shoham. . unele au o specificitate largă de substrat. hemicelulazele se împart în: .xilozidaz-arabinozidaze: GHs bifunctionale.acetil esteraze: hidrolizează substituenţii acetil de pe molecula xilozei . . în funcţie de omologia secvenţei lor primare. În funcţie de specificitatea de subtract. În funcţie de secvenţa de aminoacizi sau de acizi nucleici specifică modulelor lor catalitice. fie carbohidrat esteraze (CEs)[4]. prin interacţii de coeziunedockerin. .4-mano-oligomeri la manoză -α-L-arabinofuranozidaze si α-L-arabinanaze: hidrolizează arabinofuranozilhemicelulozele.β-mananaze: hidrolizează hemicelulazele pe bază de manan → β-1. Cele mai importante module necatalitice constau în domenii de legare a carbohidraţilor (CBD) care facilitează fixarea acestora.Hemicelulazele conţin în general module catalitice şi necatalitice structural distincte. O-2 si/sau O-3 ale arabinofuranozidelor ca si supra legăturilor O-2 şi O-3 din xilanii dublu substituiţi. acţionând asupra uneia din legăturile O-5.β-manozidaza: hidrolizeaza β-1.alte xilanaze si α-D-glucuronidaze: hidrolizează legătura α-1.4-manooligomeri mici. liganzi interdomenii şi module dockerin care mediază legarea domeniului catalitic al enzimei.2-glicozidică din catena laterală a xilanilor. fie de suprafaţa celulei microbiene.feruloil esteraze: hidrolizează legătura esterică dintre substituenţii arabinozei si acidul ferulic. care actioneaza asupra legaturilor dintre xiloza si arabinoza (Lee şi colab. formată cu acid 4-O-metil-D-glucuronic . Acestea din urmă hidrolizează legăturile esterice ale acetatului sau ale esterilor acidului ferulic şi. . .4-glicozidice din scheletul xilanului → xilooligomeri. ele au fost grupate în diferite familii.xilanaze: hemicelulaze majore care ataca legăturile β-1.β-xilozidaze: hidrolizeaza xilooligomerii la xiloza. hemicelulazele sunt fie glicozid-hidrolaze (GHs). 2003) si au o secventa primara asemanatoare cu unele dintre β-xilozidaze. Feruloil esterazele contribuie la ruperea legaturilor dintre hemiceluloza si ..

prin utilizarea tehnicilor de recombinare geneticã. Microorganisme producătoare de enzime hidrolitice de uz furajer O preocupare permanentã a cercetãtorilor din domeniul biotehnologiilor o constituie ridicarea potenţialului productiv al tulpinilor implicate în procesele de biosinteza. 1. . cnrs-mrs. Este cunoscut faptul cã rentabilitatea bioproceselor depine în mare masurã de potenţialul productiv al suşelor producãtoare. Mãrirea gradului de eficacitate a tehnologiilor de biosintezã se realizeazã astãzi pe scarã largã.lignină. Figura 4. polizaharidulul devenind accesibil biodegradării ulterioare de către glicozidhidrolazele specific[5].fr/CAZY. Enzime implicate in degradarea hemicelulozei O clasificare comprehensivă a hemicelulazelor şi a altor hidrolaze este disponibilă pe site-ul http:/afmb.4.

L. Utilizarea mucegaiurilor pentru producerea de enzime hidrolitice prezintã o serie de avantaje: − avand o structurã filamentoasã pot fi separate mai usor din mediul de culturã faţã de drojdii şi bacterii. cu specificaţia cã recombinarea nu are loc în meioza. fungii. Demain şi N. secretã enzime degradative conducând în cele din urma la descompunerea şi transformarea substratului pe care se dezvoltã. Solomon (1985) în Biology of Industrial Microorganisms [6]: − Diviziunea Anastigomycotina − Subdiviziunea Deuteromycotina − Clasa Deuteromycetes − Subclasa Hypomycotidae − Ordinul Moniliales − Familia Monialiaceae − Genul Aspergillus Majoritatea speciilor din genul Aspergillus prezintã miceliu septat. Din punct de vedere taxonomic.În plus. în ultima perioadã. ca tulpini producãtoare de enzime. Fungii apartinând genului Aspergillus sunt alãturi de cei din genul Penicillium. ci în cursul deviziunii mitotice. cele mai importante microorganisme folosite în biotehnologiile de obţinere a enzimelor. Datele recente din literaturã indicã obţinerea de enzime hidrolitice în special cu ajutorul fungilor de Aspergillus niger. capabile sã sintetizeze biocatalizatorul cu o ratã crescutã. microorganisme eucariote. Fungii filamentoşi invadeaza substraturile solide. studiindu-se posibilitatea îmbunãtãţirii procesului de fermentaţie sau selecţia de noi tulpini producãtoare. Tehnicile utilizate în scopul schimbãrii structurii genetice a microorganismelor constau în mutaţii şi selecţii tehnice recombinare in vitro şi tehnici de inginerie geneticã. au un ciclu de viatã sexuat şi sunt denumiţi în mod obişnuit fungi imperfecţi. microorganisme modificate genetic. pot fi încadrate dupã clasificarea datã de A. în special în etapa de recombinare a materialului genetic. sunt utilizate tot mai des mutante. Mai pot fi încadrati şi la fungii perfecţi datorita prezenţei ciclului de viaţã parasexual. . într-un timp mai scurt şi pe medii de culturã cât mai ieftine. Acest ciclu ambiguu asemãnãtor cu cel sexual.A.

ca şi de enzime pectinolitice. Mucegaiurile pot fi cultivate pe substraturi lichide sau solide bogate în glucide.3-glucanaze. se poate finaliza cu cu fermentaţia glucozei la etanol. A fost stabilitã şi standardizatã o metodã de biosintezã a enzimelor celulozolitice cu o tulpinã de Aspergillus niger IBT-90 [7]. arabinani şi arabinogalactani). − pot asimila din substrat oligozaharidele. cele mai importante genuri fiind: Aspergillus (Aspergillus niger. fiind necesare cantitãţi minime pentru a produce efectul dorit. Hidroliza totalã a celulozei în glucozã. Penicillium si Rhizopus. Arabinofuranozidazele sunt enzime care scindeazã substituienţii arabinozici din hemiceluloze (arabinoza la arabinoxilani. În industria alimentarã xilanazele au fost propuse pentru modificarea celulozei şi hemicelulozei prin hidroliza parţialã. care nu sunt accesibile drojdiilor. (b) aditivul nu este folosit în exces.4-xilanaza hidrolizeazã arabinoxilanul. incluzand temperatura. 1. Trichoderma (Trichoderma viridae. Aceste doua carbohidrolaze au fost izolate şi au fost determinate proprietãţile lor catalitice şi moleculare. Carbohidrolazele şi enzimele celulozolitice derivate din Aspergillus niger pot fi utilizate în siguranţa ca aditiv în hrana. În afarã de enzimele celulozolitice. Fusarium. în conformitate cu urmãtoarele condiţii: (a) tulpina Aspergillus niger nu este toxicã sau patogenicã pentru oameni sau animale. ceea ce usureazã foarte mult condiţiile de prelucrare industrială pentru obţinerea de enzime.4-glucanaze si anume celobiohidrolaze si β-glucanaze. izopropanol sau butanol. fungul mai produce cantitãţi considerabile de hemicelulaze. β-amilaze. Endo-β-1. un constituent major al peretelui celular al cerealelor şi de curand aceastã enzimã este utilizatã în mare mãsura în procesele biotehnologice. proteinaze şi ligninperoxidaze. A fost . Enzimele celulozolitice derivate din Aspergillus niger IBT-90 par sã atace celuloza într-un mod sinergic. pH-ul optim şi greutatea molecularã.− au un conţinut mult mai mic de acizi nucleici decât bacteriile şi drojdiile. Trichoderma koningii). Studiile asupra activitãţii enzimelor celulozolitice au evidenţiat 2-endoβ-1. Aspergillus oryzae). Trichoderma reesei. Multe dintre microorganismele folosite produc aceste enzime extracelular.

au reprezentat parametrii optimi pentru producţia de xilanazã prin fermentaţie în stare solidã.secvenţializatã parţial şi purificatã arabinofuranozidaza din Aspergillus niger crescut pe mediul de cultura cu pulpa de sfecla de zahar/tãraţe de grâu. accentuând potenţialul comercial al producţiei enzimelor xilanazice. Activitatea şi producţia de xilanazã dupã 5 zile de fermentaţie utilizând ca sursã de carbon paie de orez a fost de 5.2. Aspergillus sp. Tulpina de Aspergillus niger 44 . activitatea xilanazicã a fost de 74.C. În timpul zaharificãrii. pe diferite substraturi lignocelulozice. Activitatea xilanazicã estimatã prin modelul polinomial a fost de 5. Dupã 4 zile de incubare.1% extract de drojdie) la 35ºC şi concentraţia inoculului fiind de 2x107-2x108 spori/5g substrat.484 IU/g de paie de orez [8].V.Y.1. . a fost studiatã de cãtre P. 3. a produs xilanaza cu un nivel scazut al activitãţii celulozolitice. Cultura filtratã proaspãtã a fost utilizatã pentru hidroliza diferitelor deşeuri lignocelulozice. timpul de cultivare.790 IU I-1h-1. Mediul optim pentru Aspergillus niger a fost: tãrâţe de grâu în proporţie 1:5 cu solutţe mineralã Mandels şi Strenberg (continând 0. S-a demonstrat cã timpul de cultivare şi concentraţia mediului de bazã reprezintã factorii cei mai importanţi care afecteazã activitatea xilanazicã. cunoscutã ca producãtoare de xilanazã. umiditatea de 65%. timpul de cultivare de 5 zile şi de 10 ori mai concentrat mediul bazal care conţine 50% extract de grâu. Procentul de umiditate iniţial.8) prin fermentaţie în stare solidã.5 IU/ml. preparatele xilanazice au îndepãrtat fracţia hemicelulozicã din toate deşeurile lignocelulozice testate. Kamat [9] pentru obţinerea de xilanazã (E. mãrimea inoculului şi concentraţia mediului de bazã au fost optimizate în vederea producţiei de xilanaze de cãtre Aspergillus niger prin fermentaţie în stare solidã.071 IU/g respectiv 14. facilitând un sistem de purificare al enzimelor relativ simplu[9]. Ca substrat lignocelulozic utilizat pentru producţia de xilanazã cel mai bun a fost tãrâţele de grâu. Mãrimea inoculului de 52x105 spori/g. Gawande si M.

reziduuri de banană. si 0. Dintre acestea. 0. resturile de plante medicinale. tărâţe de orez. sunt utilizate ca surse de carbon în producţia de enzime. coajă de orez. împreună cu hemiceluloza şi lignina intra în structura pereţilor celulelor vegetale.5 CaCl2xH2O. 3 KH2PO4. Câteva substraturi cum ar fi tărâţe de grâu.5 MgSO4x 7H2O. Reziduurile agro-industriale sunt în general considerate ca cele mai bune substraturi pentru obţinerea de enzime prin fermentaţie în stare solidă. S-a constatat că fungul Aspergillus niger 38 poate fi cultivat prin fermentaţie în strat solid pentru obţinerea celulazelor folosind ca sursa de carbon deşeuri agricole uşor de procurat cum ar fi tărâţele de grâu şi paiele de grâu în diferite proporţii. . paie de orez. În ultimul deceniu s-au făcut eforturi considerabile în privinţa valorificării superioare a biomasei lignocelulozice(BLC). ştiulete de porumb. cocean de porumb. Celuloza. Utilizarea deşeurilor şi/sau subproduselor agricole în medii de biosinteză a enzimelor hidrolitice de uz zootehnic Biomasa lignocelulozicã (în special deşeurile agricole) este cunoscutã ca fiind o excelentã sursã de carbon pentru productia enzimelor microbiene. Mediul de cultură (g/l) a avut urmatoarea compoziţie: 10 (NH4)2SO4.Capitolul 2. Biomasa lignocelulozicã constituitã din reziduuri agricole (paie. paie de grâu.pulpă de sfecla de zahăr. Pentru separarea celulozei din complexul lignocelulozic se aplică tratamente mecanice şi cu vapori de apă. păstaie de soia. bazic sau enzimatic a deşeurilor celulozice [10]. unele subproduse ale industriei alimentare (pulpe epuizate de fructe. tărâţele de grâu sunt cel mai frecvent utilizate în diferite procese. etc. Substratul pe care se cultivă fungii se obţine în urma hidrolizei în mediu acid. Marele avantaj al acestor surse naturale de carbon este că sunt disponibile în cantităţi industriale şi că au un preţ scăzut. tãiţei de sfecla de zahãr epuizaţi). furajele şi lemnele neutilizabile reprezintã o rezervã şi insuficient valorificatã de glucide fermentescibile. coceni de porumb).

MnSO4 1. FeSO4 6. MgSO4x7H2O 0. KH2PO4 0. Substratul solid a fost reutilizat de cel puţin trei ori în sistem”batch” şi s-a constatat că activitatea celulozolitică cea mai mare a fost obţinută (158 IFPU/g koji) în a doua fermentaţie batch. Când doza de celulază este peste 20 IFPU/g substrat.5. Activitatea pectolitică a fost atinsă după 72 de ore de creştere cele mai bune tulpini de fungi fiind Aspergillus niger T00050007-2 şi Aspergillus oryzae CCT3940.5. Trei tipuri de pectine comerciale purificate şi patru de pectine neprelucrate au fost folosite pentru a evalua efectul pectinei asupra producţiei de endopoligalacturonase de Aspergillus niger T00050007-2. Maximul activităţii pectolitice a fost atins folosind 6 şi 10 % pectină purificată ca inductor. Mediul de cultură pentru cresterea microorganismului Trichoderma reesei ZU-02 a avut urmatoarea compoziţie (%): ştiulete de porumb 66. CoCl2 0. un domeniu al pH-ului de fermentaţie cuprins între 4. utilizând ca substrat reziduuri agricole: ştiulete de porumb.) au fost comparate pentru a vedea capacitatea lor de a produce endopoligalactouranaze în fermentaţie în stare solidă. MgSO4 0. uree 0. CaCl2xH2O 0.5-5. tărâţe de grâu 30. Aspergillus oryzae CCT3940. În funcţie de originea pectinei comerciale folosită ca inductor. Raportul o parte paie de grâu şi nouă părţi tărâţe de grâu a prezentat cea mai bună activitate.45. Tărâţele de grâu au fost utilizate ca suport şi ca unică sursă de carbon peste care s-au adăugat 45 ml soluţie de săruri minerale conţinând (%): KH2PO4 0. (NH4)2SO4 0.4.1.3x10-4.5.05. nivelele maxime endopoligalacturonase au variat de la 223-876 unităţi/gram pe mediu uscat indicand că trebuie să se aibă grijă când se alege acest component al mediului[12]. . producţia de zahăr este peste 84%.2x10-4 pentru fiecare 100g tărâţe. Aspergillus awamori NRRL3112 şi Trichoderma sp. pentru a produce mediul bazic de tărâţe de grâu. s-a obţinut o activiate endonucleazică de 14. Enzimele koji produse prin acest proces au putut fi utilizate direct în hidroliza ştiuleţilor de porumb. Cu o umiditate de 74%.0x104 si ZnSO4 6. Cinci tulpini de fungi filamentoşi (tulpinile Aspergillus niger NRRL 3122 şi T00050007-2. (NH4)2SO4 2.Tărâţele de grâu şi paiele de grâu s-au folosit în proporţii diferite (9:1 la 1:9). Alti autori [11] au folosit fungul Trichoderma reesei ZU-0 2 pentru obţinerea de celulază prin fermentatie în stare solidă. deşeuri lignocelulozice din industria xilozei.2.5 si un raport paie de grâu tărâţe de grâu de de 9:1.80 UI/ml (unităţi internaţionale/ml).

Celuloza a fost redusă semnificativ în toate deşeurile agro de către toţi fungii după 14 zile.Când pectinele crude au fost folosite ca inductori la aceeasi concentraţie ca pectina purificată. necostisitoare şi uşor de adaptat şi utilizarea acestora în hrana păsărilor şi porcilor [14]. Este absolut necesar să se sporească valoarea nutritivă a acestor bioproduse prin desfacerea polizaharidelor neamidonoase. Protenia totală din deşeurile agro-industriale a crescut semnificativ. Totuşi. sector care constituie un mare consumator de furaje comerciale[13]. glucide şi celuloză a trei bioproduse agro-industriale prin fermentare în stare solidă cu Aspergillus niger. grăunţele uscate şi silozul de porumb sunt bioproduse ale prelucrării porumbului şi grâului având un conţinut scăzut de proteină şi un conţinut ridicat de fibre crude. Reducerea procentuală cea mai mare a fost realizată de Aspergillus niger în toate deşeurile agro: 36. maximul endopoligalacturonazei a fost de 919 unităţi/gram. amilaze. Aceste enzime ajută la degradarea polizaharidelor neamidonoase din substrat până la glucide solubile. hemicelulaze.87% pentru grăunţe uscate şi 35. Aspergillus flavus si Penicillium sp. pectinaze şi xilanaze. Aceast proces este realizabil prin utilizarea enzimelor microbiene degradative din fungi. 35.80% pentru siloz de porumb. catalaze. maximul activităţii pectolitice a fost 250-300 unităţi/gram. După 14 zile nivelul zahărului a început să scadă şi nu a mai existat o degradare semnificativă a celulozei.51% pentru deşeuri de grâu. Aspergillus niger. Aspergillus flavus şi Penicillium sp . Fungii au capacitatea de a produce numeroase enzime. Aspergillus niger a prezentat cel mai mare procent de reducere al celulozei datorită creşterii sale mai rapide şi prin urmare abilităţii de a produce mai multe enzime celulozolitice într-o perioadă mai scurtă. După 14 zile creşterea procentuală cea mai mare în proteină (41%) a fost obţinută din deşeuri de grâu inoculat cu Aspergillus niger. sunt menţionate ca fiind cele mai bune surse de celulaze. deschizând astfel posibilitatea scăderii costului mediului pentru producerea de endopoligalacturonaze. Au fost determinate modificări în proteină. Aceşti doi factori limitează utilizarea lor în hrana păsărilor şi porcilor. prin creşterea procentului de până la 50%. Resturile de grâu. Rezultatele acestui studiu au indicat posibilitatea sporirii valorii nutriţionale a acestor bioproduse printr-o tehnică simplă. .

.

Kamat au studiat influenţa temperaturii de cultivare asupra obţinerii de xilanază (E. dovedintu-şi astfel potenţialul commercial. oryzae) prin cultivare în sistem submers sau SSF. Tărâţele de grâu s-au remarcat ca cel mai bun substrat lignocelulozic utilizat pentru producţia de xilanază. pentru obţinerea celulazelor folosind ca sursă de carbon deşeuri agricole uşor de procurat cum ar fi tărâţele de grâu şi paiele de grâu în diferite proporţii. au fost iniţiate studii privind obţinerea de proteaze acide cu mucegaiuri din genul Aspergillus (A.Capitolul 3. Anterior zaharificării. niger.Y. Aspergillus sp. . În cazul culturilor submerse.8) prin fermentaţie în stare solidă pe diferite substraturi lignocelulozice.1.V. Alături de tulpina microbiană şi compozţtia mediului de cultură. facilitând un sistem de purificare al enzimelor relativ simplu. a fost atins la temperatura de 35°C. 3. (A. Mediul optim pentru Aspergillus niger a fost: tărâţe de grâu în proporţie 1:5 cu soluţie minerală Mandels şi Strenberg (conţinând 0. xilanaze. pentru ambele tulpini de Aspergillus. pectinaze. s-a constatat că maximul producţiei de xilanază. După terminarea procesului fermentative. concentraţia inocului fiind de 2x107-2x108 spori /5 g substrat. celulaze. Caracteristici ale proceselor de fermentatie cu microorganisme producatoare de enzime hidrolitice utilizabile ca aditivi furajeri Începand din anul 1970. niger 44).terreus si A. printre factorii importanţi care influenţează procesul de biosinteză a enzimelor hidrolitice se numără aeraţia. a produs xilanază cu un nivel scăzut al activităţii celulozolitice. conţin pe lângă proteaze şi amilaze (α-amilaza şi glucoamilaza). Preparatele enzimatice obţinute sunt complexe. randamentele de obţinere a preparatului enzimatic sunt mai scăzute [10]. temperatura şi pH-ul mediului de biosinteză. A. cunoscute ca producătoare de xilanază. cu 2 tulpini de Aspergillus sp.C. precum şi gradul de agitare [15]. preparatele xilanazice au îndepărtat fracţia hemicelulozică din toate deşeurile lignocelulozice testate.1% extract de drojdie).2. Luiza Jecu [16] a constatat că fungul Aspergillus niger 38 poate fi cultivat prin fermentaţie în strat solid. comparativ cu procedeul de cultivare în sistem SSF. P. Gawande şi M.

5 CaCl2xH2O.5-6. a proteinelor transportatoare. în care cele mai multe specii de bacterii nu se dezvoltă. 3 KH2PO4. si 0. fie producerii unui acid organic de către microorganism. În cazul fungilor. alături de temperatură.80 UI/ml (unităţi internaţionale/ml). Valoarea pH-ului este. optimă. Fungii prezintă avantajul de a creşte convenabil în medii de cultură acide. asupra vitezei de creştere microbiană. pH-ul optim de dezvoltare este cuprins între 4. microorganismele au un domeniu optim de pH pentru dezvoltare. .5-5. asupra cerinţelor nutritive ale microorganismului şi compoziţiei biomasei obţinute şi. Formarea produsului dorit în urma procesului poate să fie legată de desfaşurarea bioprocesului într-un domeniu foarte strict de pH. În timpul dezvoltării unei culturi microbiene apar deviaţii ale pH-ului de la valoarea considerată optimă..Mediul de cultură (g/l) a avut urmatoarea compoziţie: 10 (NH 4)2SO4. la un pH de 4. În general. Temperaturile ridicate pot dăuna microorganismelor prin denaturarea enzimelor. Tărâţele de grâu şi paiele de grâu s-au folosit în proporţii diferite (de la 9:1 la 1:9). nu în ultimul rând. Temperatura mediului în care are loc procesul de biosinteză a enzimelor hidrolitice este un factor extrem de important pentru activitatea microorganismelor. un parametru important în procesele de biosinteză. care pot avea urmări nedorite asupra procesului de biosinteză.5 MgSO4x7H2O. Raportul o parte paie de grâu şi nouă pări tărâţe de grau a prezentat cea mai bună activitate. Influenţa valorii pH-ului asupra dezvoltarii culturilor microbiene poate fi urmarită în două direcţii principale si anume : asupra vitezei de creştere a microorganismelor şi asupra randamentului de conversie a substratului la produsul polienzimatic.5. Temperatura este un factor care acţionează în mod direct asupra microorganismului viu. în care viteza specifică de creştere atinge valoarea maximă. Variaţiile de temperatură au efect asupra randamentului de transformare a substratului în produsul finit.. sau a altor tipuri de proteine[17].5. Pentru corectarea pH-ului la valoarea prescrisă se folosesc diverse substanţe chimice (acizi sau baze)[18]. precum şi un pH optim de dezvoltare. Aceste modificări se pot datora fie consumării unui nutrient. Fiecare specie are definit un anumit interval de pH în care poate creşte. 0. s-a obţinut o activitate endonucleazică de 14. Cu o umiditate de 74% a substratului conţinând paie de grâu/tărâţe de grâu în proporţie de 9/1.

.

extract de malţ. prezentate in continuare: Denumire tulpină Aspergillus niger CBM-1 Aspergillus niger CMGB-401 Trichoderma viride CMGB-405 .0g . Obţinerea culturilor de intreţinere 4. MgSO4.1 Tulpini de lucru În vederea obţinerii unui complex enzimatic hidrolitic (amilaze. Trichoderma viride CBGM-405. celulaze. tulpinile de Aspergillus niger CBM-1. 1.30.PARTEA A II A CERCETĂRI EXPERIMENTALE Capitolul 4. .3. NaNO3. Materiale şi metode 4.5g . Mediul Czapek-Dox (g/l) : zaharoză. proteaze. xilanaze) s-au utilizat tulpini de fungi din Colectia de Microorganisme a Facultatii de Biotehnologii – USAMV Bucureşti si din Colecţia de Microorganisme a Facultăţii de Biologie a Universităţii Bucureşti.0g . Aspergillus niger CMGB-405 au fost activate prin treceri succesive pe mediu înclinat Czapek-Dox simplu şi pe mediul Czapek-Dox .1.Universitatea Bucureşti 4. Medii de întreţinere Înainte de utilizare.0. Sursa Facultatea de Biotehnologii – USAMV Bucureşti Facultatea de Biologie .Universitatea Bucureşti Facultatea de Biologie .2.2.

Pentru obţinerea inoculului pe mediu solid s-a folosit următoarea tehnică de lucru : peste cultura de întreţinere bine sporulată s-a pipetat 5ml apă distilată sterilă.01g . K2HPO4-1. Cultivarea în laborator şi testarea activităţii hidrolitice La nivel de laborator. Conservul vegetativ După verificarea sterilităţii mediului prin menţinerea sa la termostat la 37ºC. se raclează foarte bine pentru desprinderea sporilor. Tuburile corespunzătoare au constituit cultura de întreţinere.2. După această perioadă sporii se pot utiliza imediat sau se pot conserva la frigider la +4ºC. Componentele mediului Czapek-Dox. Au fost testate mai multe medii de cultura având următoarele compoziţii: . 4.- KCl. Apă distilată-1000ml. La sfarşitul perioadei de incubare. Agar. precum şi puritatea acesteia. timp de 48 ore. După preparare. eprubetele s-au examinat privind gradul de sporulare al culturii. Extract de malţ 20.5g FeSO4. Eprubetele cu mediu însamanţat s-au incubat la 28-30ºC timp de 7 zile. acesta s-a însămânţat cu o suspensie de spori în apă distilată. obţinându-se o suspensie de spori[19].2.3.0g .0 g .4 corectat cu NaOH 40%.0.0.extract de malţ (g/l) : de 30 de minute. mediul s-a repartizat în eprubete şi s-a sterilizat la 110ºC timp 2.2.0g . pH-ul mediului fiind de 6. lucrările s-au axat pe studiul diferitelor medii de cultură în vederea stabilirii unui mediu optim pentru dezvoltarea microorganismului selecţionat şi pentru biosinteza enzimelor hidrolitice precum şi pe stabilirea parametrilor de bioproces optimi. 4. Mediul Czapek-Dox.

1% MgSO4x7H2O -0. Pentru urmărirea bioprocesului. la intervale de 24 ore s-au determinat următorii parametri: .5% Extract drojdie -0.1% KH2PO4-0.01% Mediu 3 (g/100ml) Amidon solubil -1% Peptonă-0. Cultivarea s-a efectuat 72 ore la baloane agitate(220 rpm) cu 50 ml mediu de cultura/balon. s-au însă mânţat cu o cultură de inocul sub formă de suspensie de spori obţinută din cultura de întreţinere.Mediu 1 (g/100ml) Făină de soia -2% Amidon solubil-1% Tărâţe de greu-0.1% MgSO4x7H2O-0.1% MgSO4x7H2O-0.5 ml suspensie pentru 50 ml mediu.01% Mediu 2 (g/100ml) Amidon solubil-2% Făină de soia -0.1% Mediu 4 (g/100ml) Făină de porumb-2% Făină de soia -3% (NH4)2HPO4-0.5% KH2PO4 -2.05% CaCl2-0. Raportul de însamanţare este de 0.0.5% CaCl2-0.5% CaCl2-0.5% KH2PO4 -0.5% MgSO4x7H2O. mediile de cultură sterilizate şi răcite la 35ºC.02% CaCl2-0.1% După preparare. Incubarea s-a făcut la termostat la 28-30ºC.

Reactiv acid dinitrosalicilic (DNS).Ph=6. cu formare de acid nitroaminosalicilic de culoare roşie-portocalie.9 .2. 4. 2. Soluţie etalon de maltoză . Determinarea activităţii α-amilazice (E. Concentraţia de acid diaminosalicilic format.5dinitrosalicilic. Se aduce la semn într-un balon cotat de 1 litru. 10g acid dinitrosalicilic se dizolvă la cald în aproximativ 300ml apă distilată.4. activitatea enzimatică a mediului .9 si la temperatura de 30ºC. Valoarea de pH se verifică cu pH-metrul. 3. Soluţie tampon fosfat 0.1. Soluţie amidon 1% in solutie tampon(1) .C. măsurată colorimetric.1) Pentru dozarea activiăţii α -amilazei produsă de fungi s-a aplicat metoda descrisă de Hostettler şi colaboratorii [20] metodă care se bazează pe hidroliza enzimatică a amidonului la pH=6. este proporţională cu activitatea enzimatică.1. Se adaugă 400ml soluţie NaOH 1N şi 300g tartrat de sodiu şi potasiu.58g NaCl se dizolvă şi se aduc la 1 litru soluţie cu apă distilată. Conform acestei metode o unitate amilazică corespunde unui mmol de maltoză eliberat de 1g preparat enzimatic într-un minut la 30ºC. cu acidul 3. cu maximum de adsorbţie la 546nm. . Reactivi necesari : 1.16g Na2HPO4 x 12 H2O + 2. 4. 7.2M. datorită grupărilor reducătoare semiacetalice. Determinarea activităţilor enzimatice 4.- pH-ul mediului de cultura.4. Hidrolizatul format în special din maltoză reactionează. dezvoltarea macroscopică si microscopică a tulpinii de la care s-a pornit.72g KH2PO4 + 0.3.

Datele oţinute se trec într-un grafic pentru construirea curbei de etalonare. Tabelul 3. Prepararea diluţiilor de maltoză Număr eprubetă 1 2 3 4 5 6 Vol.72 8.4 0. Soluţie probă de determinat. înainte de începerea reacţiei enzimatice.24 4.0 Vol. apoi se tine în baie de apă la fierbere 5 minute.5 unităţi DNS.7 1. soluţie maltoză (ml) 0. 5.9 0.3 0. astfel încât să conţină 0. maltoză (µmoli) 2.8 1.1 Conc.1 1. Dozarea activităţii enzimatice Paralel cu proba de analizat se face o probă martor pentru a determina concentraţia de maltoză existentă în probă. Proba se dizolvă cu CaCl2. apă distilată (ml) 2. Pe abcisă se trec valorile reprezentând densitatea optică citită la spectrofotometru corespunzătoare concentraţiei de maltoză înscrisă pe ordonată.19g maltoză anhidră) se dizolvă în apă îtr-un balon cotat de 100ml. Modul de lucru este prezentat schematic în tabelul 2.2g maltoză monohidrat (0.2 1.2 În fiecare eprubetă se adaugă 2ml DNS. Mod de lucru Construirea curbei de etalonare Din soluţia etalon de maltoză(4) se pipetează în 6 eprubete după cum urmează : Tabelul 2. Se citeşte densitatea optică la 546nm dupa 20 de minute.96 11.48 6.5 0.5-1.0. Reprezentarea schematică a modului de lucru pentru dozarea activităţii .6 2. Se răcesc şi se diluează pana la 12 ml cu apă distilată.

5ml soluţie tampon(1) 1ml soluţie amidon 1%(2) 1ml soluţie amidon 1% (2) 0.α-amilazice Proba de analizat Proba martor 0.4 . 4. pH=6.2.5ml proba 2ml DNS(3) -agitare –agitare 0.acid citric 0. 10 = timpul de incubare (minute). Răcire. Reactivi şi soluţii: 1.5ml proba Incubare 10 minute la 30ºC 2ml DNS Incubare 5 minute pe baie de apă. Soluţie tampon Na2HPO4. D = factorul de diluţie al probei luate în lucru .4. Determinarea activităţii celulazice Principiul metodei Determinarea activităţii celulozolitice se efectuează dupa metoda descrisă de Petterson şi Porath [21]. Metoda se bazează pe dozarea glucidelor reducătoare eliberate de enzimă în urma acţiunii asupra substratului respectiv carboximetil celuloza (CMC). determinaţi din curba de etalonare ca fiind diferenţa dintre µmoli de maltoză din probă şi µmoli de maltoză din martor .1N. Diluare până la 12ml cu apă distilată Citirea valorilor absorbanţei la spectrofotometru la 546 nm Calculul rezultatelor Activitatea enzimatică se calculează şi se exprimă după formula : Unităţi DNS/ml = mxD/vx10 unde : m = µmoli de maltoză. V = volumul (ml) de soluţie probă luată în lucru . .5ml soluţie tampon(1) 0.

Se citesc extincţiile probelor la 640 nm şi se trasează un grafic. Tabelul 4. soluţia se aduce la 2 litri cu apă distilată. (mg glucoză probă. 3. Solţtie glucoză 0. la care se adaugă reactiv DNS (câte 3 ml DNS/eprubeta cu diluţie). răcite şi colorimetrate faţă de apa distilată. Soluţie CMC 1%. Amestecul de reacţie. Reactiv DNS (20g acid 3. Probele sunt incubate apoi 15 minute pe o baie de apă la fierbiere. 1g carboximetil celuloza se dizolvă în 100ml tampon(1) .1% preaparată proaspăt în apă distilată. Construcţia curbei de etalonare Din soluţia de glucoză 1. Prepararea diluţiilor de glucoză DNS înaintea preparatului enzimatic cu activitatea celulozolitică. 1g sulfit de sodiu. 4. Calculul rezultatelor Valorile densităţii optice măsurate la spectrofotometru pentru probe şi martori se transformă cu ajutorul curbei etalon în mg glucoză. notând pe abcisă extincţia citită la spectrofotometru. care dă cu reactivul DNS acea densitate optică ca 1mg glucoză. este incubat 10 minute la temperatura de 50ºC. 0.mg glucoză martor) x5 x1/10 = U/ml/min/50ºC Unitatea de activitate Cx este acea cantitate de enzimă care în condiţiile metodei eliberează dintr-o solţtie de CM-celuloză o cantitate de glucide reducător. Preparat enzimatic cu activitate celulazică .0% (5) se fac o serie de diluţii în apa distilată.5 dinitrosalicilic. ce constă din 2ml soluţie de substrat (2). Fiecare probă este însoţită de un martor. 4g fenol proaspat distilat. soluţie 5 (ml) Vol. Probele sunt incubate 15 minute pe o baie de apă la fierbere. iar pe ordonată mg glucoză. după care reacţia enzimatică este stopată cu 3 ml rectiv DNS. Martorii sunt şi ei colorimetraţi la 640 Vol. Glucoză (mg) .2. în care dozăm glucidele reducătoare preexistente în amestecul de reacţie prin introducerea reactivului nm faţă de apa distilată. 400g tartrat de sodiu şi potasiu). Se dizolvă în 1 litru NaOH 2%.2 ml preparat enzimatic (3). 5. răcite şi colorimetrate la 640 nm faţă de apa distilată. apa distilată (ml) Cant.

7.1 0. Se neutralizează cu H3PO4 10%.0 ml NaH2PO4 0.8 0.5 1.19 mg de tirozină în 1000ml HCl soluţie 0.9 1.1 0.7 0.0 (39. Determinarea activităţii proteazice Activitatea proteolitică se determină după metoda Anson modificată [22] pe substrat de cazeină. Conţinutul în triozina şi triptofan . Tampon fosfat 0. 5.3 1.3 0.6 0. Soluţie HCl 0. Principiul metodei Enzimele proteolitice catalizează hidroliza caseinei permiţând formarea unor compuşi solubili în acid tricloracetic. din aceşti compuşi.6 0.8 0.5g Na2MoO4 x 2 H2O + 15 g Li2SO4 + 10 ml HCl + 5ml H3PO4 conc.tirozină 1mM ( se dizolvă 181. Soluţie acid tricloracetic 5% .4 0. adăugat în picături sub continuă agitare.5 0. 6.8 1.7 1.2N .7 0.01N-0.2 0. Soluţie NaOH 0. şi se aduce la 100ml cu apa .2 0. 3.5 0.2N) .1 2. Soluţie de L. 2.6 1.4 1. pH=7.9 1.0 4.06N-0.4 0.2 M .9 1.2M + 61.0. Reactiv Folin-Ciocâlteu (se dizolvă 10 g Na2 WO4 x 2H2O + 2.4. Se aduce la pH-ul dorit şi se completează cu tampon fosfat (pH= 7în cazul proteazelor neutre). este determinată spectrofotometric cu reactivul Folin-Ciocâlteu. 4.0 1.5N .2 0. Soluţie caseină 1%.3. 1g de caseină se dizolvă pe un agitator magnetic în cca 30 ml NaOH 1N.3 0. Reactivi şi soluţii: 1.0 2.0 ml soluţie Na2HPO4 0.2M) .

cu excepţia că în amestecul de reacţie se introduce acid tricloracetic imediat peste soluţia de caseină.84 1. Obţinerea diluţiilor de L-tirozina Eprubeta nr.16 0. Mod de lucru Amestecul de reacţie format din 0.04 0.2 1. Înainte de utilizare se diluează o parte din această soluţie cu două părţi apă distilată .16 0.20 0.2 1. Soluţie enzimatică.450 0. Amestecul de reacţie se menţine 30 minute la temperatura camerei şi apoi se filtrează.2 N. se introduce reactivul Folin-Ciocâlteu.68 1.2 1.40 HCl 0.082 0.96 1.12 0.20 0.5ml filtrat se adaugă 0.2 M (pH=7) se incubează la 37º C timp de 10 minute.125 0.08 0. În continuare se lucrează identic ca la proba de determinat.28 0.distilată ). 8. Tabelul 5. menţionate în tabelul 4.04 0.2 1.55 0.29 0.2N.76 1.26 0. în condiţii de agitare puternică. după care.043 0. 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 L-Tyr (ml) 2 0 0.2 1.34 0.375 0.5N.26 0. La 0. NaOH 0.2 1.88 1.28 0.08 0.92 1.22 0. 2ml NaOH 0.5N(ml) 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 F-C (ml) 6 1.2 1. Construirea curbei etalon Se pipetează în 11 eprubete volumele de tirozină.5ml soluţie enzimatică (mediu de cultură separat de biomasă) şi 1 ml solţtie caseină 1% în tampon fosfat 0.40 L-Tyr (µmoli) 3 0 0.72 1. Reacţia enzimatică se stopează cu 2 ml acid tricloracetic 5%.5 ml HCl 0.64 1.32 0.2 Extinctia 7 0. La proba martor se lucrează asemănător . Se lasă 30 minute la temperatura camerei şi se măsoară extincţia la 578nm faţă de martor.60 NaOH 0.2 1.2 1.00 1.32 0.475 .80 1.2 1.2N(ml) 4 2. HCl 0.12 0.24 0. se lasă în repaus 30 minute la temperatura camerei şi apoi se introduce soluţia enzimatică.32 0.5 N şi reactiv Folin – Ciocâlteu diluat 1 :2.24 0.

se adaugă 400ml NaOH 1N şi 300g tartrat de sodiu şi potasiu şi se aduce la 1 litru). Tampon acetat de sodiu 0. Soluţie enzimatică în tampon acetat.volumul de lichid filtrat luat în lucru .apoi se citeşte extincţia la spectrafotomertu Spekol la 578 nm .4. Principiul metodei Xilanaza catalizează hidroliza iar zaharurile reducătoare formate (xiloza) sunt determinate spectrofotometric cu reactiv DNS la 540 nm. Mod de lucru . Soluţie xilan (Fluka) 0.3 2. 4.5 dinitrosalicilic în 300 ml apă distilată. Valorile citite pe grafic vor fi introduse în următoarea formulă: (micromoli Tyr proba.5.micromoli Tyr martor) x 3.Se lasă la temperatura camerei 30 minute.4.volumul de lichid cu activitate proteolitică luată în lucru .5/10 x 0. având la bază metoda ‘clasică’ a lui Miller ce foloseşte reactiv DNS [23]. Reactiv DNS (se dizolvă 10 g acid 3. Reactivi şi soluţii: 1. Determinarea activităţii xilanazice Activitatea xilanazică s-a determinat printr-o metodă combinată.5 = micromoli Tyr/ml/min unde: 3.volum total amestec .5. Se construieşte un grafic cu extincţia citită la 578 nm pe ordonată şi µmoli L-tyr pe abcisă. 5.5 x 0.5. pH 5.05M. 0. O unitate de activitate proteazică este definită ca fiind cantitatea de enzimă care în condiţiile de reacţie indicate eliberează 1µmol tirozină pe minut.0025 M în apă distilată 4. 0. 1/10.6% în tampon acetat 3. Calculul rezultatelor Din curba de etalonare se determină µmoli tirozină corespunzători extincţiei măsurate.factorul de transformare pentru un minut de reacţie enzimatică . Soluţie de D-xiloza 0. faţă de apa distilată.

5 ml substrat (soluţie xilan) şi 1 ml reactiv DNS. după care se introduc 0. cu excepţia că în amestecul de reacţie se introduce reactivul DNS imediat peste soluţia de substrat şi apoi se introduce soluţia enzimatică.În eprubetele prevăzute cu dop se introduce amestecul de reacţie format din 0.6% în tampon acetat (pH=5.5 ml soluţie enzimatică şi 0. La proba martor se lucrează asemănător. ce se incubează pe baie de apă la 40ºC. timp de 30 de minute. Amestecul de reacţie se fierbe 5 minute pe baie de apă.5ml soluţie substrat (xilan 0. Construirea curbei etalon Se pipetează în 11 eprubete volumele de soluţie de xiloză menţionate în tabelul 5. se aduce la 5 ml cu apă distilată şi se măsoară extincţia la 540 nm faţă de apa distilată. La fiecare probă se face şi un martor. Reacţia enzimatică se stopează cu 1 ml reactiv DNS.3). În continuare se lucrează identic ca la proba de determinat. .

5 0. Se construieşte un grafic cu extincţia citită la 540 nm pe ordonată şi nmoli Dxiloza pe abcisă.5 DNS (ml) 1.35 0.5 0.2843 0.0 1.1800 0.5 0.5 0.45 0.40 0.0438 0.00 Xilan (ml) 0.0 1.25 0.10 0.15 0.5 0.5 0.05 0. apoi se citeşte extincţia la spectrofotometru JASCO la 540 nm .15 0. Curba etalon de xiloză .5 0.1004 0.0 1.5 0.0 1.2351 0.50 D-Xiloza (nmoli) 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 Apa (ml) 0.0 1.1491 0.1208 0.Tabelul 6.20 0.0 1.10 0.05 0.30 0.0 1.20 0.40 0.5 0.0 1. faţă de apa distilată.25 0.3285 Se adaugă 3 ml apă distilată şi se lasă la temperatura camerei pentru răcirea eprubetelor.0631 0. conform diagramei următoare : Figura 5.5 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 D-Xiloza (ml) 0 0.0 1.35 0. Obţinerea diluţiilor de D-xiloza Eprubeta nr.0 1.2200 0.0 Extincţia 0.45 0.5 0.30 0.039 0.

a schemei şi a procedurii de evaluare a conformităţii [24].Calculul rezultatelor Din curba de etalonare se determină nmoli xiloza corespunzători extincţiei măsurate. Testarea produsului enzimatic în hrana animalelor de fermă Testarea produsului enzimatic în hrana animalelor de fermă a implicat stabilirea dozei optime. O unitate de activitate xilanazică este definită ca fiind cantitatea de enzimă care în condiţiile de reacţie indicate eliberează 1nmol xiloza/ml/minut la 40ºC. 4. Figura 6.5. evaluarea efectelor tehnico-economice. Tineret porcin din loturile experimentale . întocmirea documentaţiei de realizare a furajului. Valorile citite pe grafic vor fi introduse in urmatoarea formula: (nmoli xiloza probă – nmoli xiloza martor) x 1/30= U/ml/min unde 1/30.factorul de transformare pentru un minut de reacţie enzimatică .

Animalele au fost cântărite la începutul şi sfârşitul experimentului. proteolitică.01 UP/g 1. Tabelul 7.35 U/g 3. loturile experimentale şi observaţiile fiind realizate în condiţiile de fermă la IBNA Baloteşti. E2. a fost verificat în cadrul unui biotest pe tineret porcin. Tabelul 8. cu înregistrarea zilnică a consumului de nutreţ combinat. Durata experimentului a fost de 18 zile.nutreţ combinat M 18 18 - LOT E1 18 18 2 E2 18 18 5 A fost utilizată o receptură de nutreţ combinat unică pentru cele trei loturi. variabila constituind-o cantitatea de enzima inclusă în premixul vitamino-mineral într-o pondere diferită la cele două loturi experimentale (E1-2 kg /to de NC. Doza de includere în structura reţetei de nutreţ combinat a fost de 2 respectiv 5 kg / tona de nutreţ combinat.5 kg/ to de .36UDNS/g 1.95 U/g În scopul cuantificării efectului administrării preparatului enzimatic în hrana animalelor s-au format trei loturi omogene şi s-au elaborat noi soluţii nutriţionale. Testul biologic s-a derulat pe un număr de 54 purcei din rasa Marele Alb conform schemei experimentale din tabelul 8. Schema experimentală Specificaţie Număr de animale (cap) Durata experimentului (zile) Variabila (cantitatea de preparat enzimatic) Kg / tona de NC* *NC. Caracterizarea activităţii enzimatice a preparatului enzimatic Specificaţie Amilolitică Proteolitică Celulozolitică Xilanazica Activitate 105. celulozolitică şi xilanayică (tabelul 7). Preparatul enzimatic s-a obţinut din culturi de Aspergillus niger şi reprezintă un amestec de enzime cu activitate amilolitică.Produsul enzimatic realizat în urma cercetărilor abordate în cadrul proiectului.

00 8.50 0.NC) (tabelul 8).10 0. Structura recepturilor de nutreţ combinat şi indicii calitativi ai acestora pentru purcei Ingrediente % Porumb Grâu Şrot soia Full fat soia Lapte praf Făină peşte Lizină Metionină Premix colină Fosfat monocalcic Carbonat de calciu Sare Premix vitamino-mineral P1 Enzimă Proteină brută (%) Energie metabolizabilă Kcal Mj/kg NC Lizină (%) Metionină + cistină (%) Calciu (%) Fosfor (%) M 28.10 0.10 0.00 10.00 0.00 8.89 1. în vederea unei mai bune echilibrări energetice a reţetei.62 3320 13.20 0.50 0.00 10.50 21.00 4.50 0.81 30.00 15.10 0.10 0.10 1.00 0.10 1.00 8.49 0.00 0. Tabelul 9.89 1.00 0.90 .62 3320 13.00 4.89 1.62 3320 13.10 1.10 1.70 1.49 0.10 1.90 LOT E1 28.00 0.90 1.20 0.00 4.21 30.90 1.49 0.10 0.20 0.70 1.00 15.00 15.10 1.00 10.20 21.00 Indici calitativi 21.31 30.90 E2 27. ponderea de includere fiind de 30% şi porumbul.70 1.90 1. Ca ingrediente cerealiere s-a utilizat grâul (acesta fiind caracterizat printr-un conţinut ridicat xilani şi arabinoxilani).

Compoziţia mediilor pentru cultura de întreţinere În urma testării celor doua medii menţionate în capitolul 4 s-a constatat că mediul cu extract de malţ oferă cele mai bune condiţii pentru obţinerea culturilor de întreţinere pentru toate tulpinile testate.1.28). se formează un miceliu bogat.12 . Activitate secundară: lipaza [25] Tabelul 10. Conţine surse stabilizate de endo-1.2.2 Analiza comparativă a biosintezei enzimelor hidrolitice cu tulpini Aspergillus niger şi Trichoderma viride pe diferite medii Pentru a evalua nivelul de biosinteză a enzimelor componente ale complexului studiat s-a utilizat.C 3. sporulat pe toată suprafata.Capitolul 5.C şi endo-1.C 3.C 3. alb pufos şi un miceliu aerian purtător de conidiofori coloraţi în negru intens.50 Activitate amilolitică UDNS/g 620 Activitate proteolitică U/g 1.6). 5.24.4. celulaze (E. Acesta permite obţinerea unor performanţe deosebite chiar în condiţiile excluderii din alimentaţie a surselor proteice de origine animală. Tulpina de Trichoderma viride nu s-a dezvoltat pe mediul Czapek-Dox simplu [25].1. pe pe suprafata acestui mediu.1. un complex multienzimatic destinat a fi utilizat în reţetele de hrană care conţin un nivel ridicat de cereale şi proteine vegetale (şrot de soia).1. bacilolizin (proteaze) (E. Astfel. Miceliul este uniform.1. Rezultate şi discuţii 5.3-beta-glucanaze (E. alfa-amilaze (E. produsul KEMZYME®VP DRY.2. Caracterizarea activităţii enzimatice a produsului KEMZYME®VP DRY 3.2.C 3. ca termen de comparaţie. după 7 zile.4).4-beta-xilanaze (E.2.8). KEMZYME®VP DRY Activitatea celulozolitică (C1-Cx) U/g 2. la temperatura optimă de dezvoltare (28ºC).1).

Produsul enzimatic solid obţinut cu tulpina de Aspergillus niger CBM-1 prezintă următoarele activităţi enzimatice: Din tabelul 12. s-a uscat în curent de aer timp de 2 ore la 40ºC şi s-au obţinut 10g produs.11 Variaţia activităţii enzimatice hidrolitice pe parcursul biosintezei enzimelor cu tulpina de Aspergillus niger CBM-1 per As Me 24 ore 48 ore 72 ore .= 1. dar activitatea celulozolitică este de aproximativ de 10 ori mai mică. Întrucât se urmăreşte obţinerea unui produs cu activitate amilolitică şi celulozolitică s-a ajuns la concluzia ca cea mai potrivită tulpină pentru scopurile noastre este tulpina de Aspergillus niger CMGB-401 pe mediul de cultură M4.18 UC1-Cx/ml) şi la 72 de ore (activitatea amilolitică A. În tabelul 14 sunt redate valorile activităţii xilanazice pe probe obţinute prin cultivarea timp de 72 de ore a tulpinilor de Aspergillus niger şi Trichoderma viridae pe două variante de mediu: M1 (Aspergillus niger CBM-1 şi Trichoderma viridae CMGB401 uscate pe pat de carbonat de calciu) şi M4 (Aspergillus niger CMGB-401-cultura finală lichidă). Din tabelul 13 se observă că tulpina Trichoderma viridae prezintă cea mai bună activitate amilolitică (cuprinsă între 30-46 UDNS/ml). se observă că tulpina Aspergillus niger CMGB-401 aflată în colecţia Facultăţii de Biologie. cele mai bune rezultate obtinându-se pe mediul de cultură M3. activitatea celulozolitică fiind considerată satisfăcătoare.Din tabelul 11 se observă că tulpina de Aspergillus niger CBM-1 are activitate proteolitică şi amilolitică. 1.E. Mediul de cultură final de fermentaţie s-a prelucrat integral prin absorbţie pe carbonat de calciu tehnic. Tabelul nr. De asemenea s-a constatat ca maximum de activitate amilolitică şi proteolitică s-a obţinut la 48 ore : 12. rezultate bune oţinându-se la 48 de ore pe mediul de cultură M4 (activitatea celulozolitică A. această tulpină a fost luată în considerare în experimentele ulterioare fără a fi considerată cea mai bună.44 UP/ml.= 40 UDNS/ml).3 UDNS/ml. Universitatea Bucureşti este producătoare de enzime amilolitice şi celulozolitice.E. care s-a caracterizat din punct de vedere al activităţii enzimatice.

1 6.7 5.0375 0.E amilolitică UDNS/ml A.14 6.26 0.0 6.15 31.8 34.4 5.0 5.14 0.44 0.02 0.0 0.E celulozolitică (C1-Cx) U/ml A.E celulozolitică (C1-Cx) U/ml A.8 0.3 6.6 25.01 0.75 40.8 0.gillus niger CBM-1 diul pH A.10 0.5 0.E proteolitică UP/ml pH A.1 16 26 36 40 0.2 4.0 5.07 0.30 0.25 0.E celulozolitică (C1-Cx) U/ml A.E celulozolitică (C1-Cx) U/ml 72 ore A.4 18.02 0.2 0.18 0.08 0.39 0.5 5.6 3.2 0.E amilolitică UDNS/ml A.E amilolitică UDNS/ml A.15 0.E amilolitică UDNS/ml A.3 5.4 12.17 .20 7.28 0.0 6.5 0.9 0.03 0.4 0.5 5.E proteolitică UP/ml 1 2 3 4 6.0 0.5 0.E proteolitică UP/ml pH A.0 6.01 6 7 11 5 0.4 1.0 6.0 5.0 6.025 8 9.20 0.10 0.01 0.0 0.02 0.5 5.32 1.5 0.0 9.8 0.67 0. 12 Variaţia activităţii enzimatice hidrolitice pe parcursul biosintezei enzimelor cu tulpina de Aspergillus niger CMGB-401 Mediul Aspergillus niger CMGB-401 24 ore pH A.49 0.5 0.0 5.057 0.5 0.7 5.2 0.6 28 16 13 1.E proteolitică UP/ml 1 2 3 4 6.44 0.11 6.22 0.E celulozolitică (C1-Cx) U/ml A.E celulozolitică (C1-Cx) U/ml A.90 2 3.84 Tabelul nr.07 8.80 0.13 Variaţia activităţii enzimatice hidrolitice pe parcursul biosintezei enzimelor cu tuplina de Trichoderma viride CMGB-405 Mediul 24 ore 48 ore 72 ore pH A.11 0.12 0.E proteolitică UP/ml pH A.21 6.4 6.02 0.15 0.5 5.E amilolitică UDNS/ml A.4 5.E amilolitică UDNS/ml A.5 3.E amilolitică UDNS/ml A.18 13.15 0.1 9.0 5.74 1.4 6.28 0.52 1.5 5.0 6.5 5.93 0.30 Trichoderma viride CMGB-405 Tabelul nr.E celulozolitic ă (C1-Cx) U/ml A.4 46.2 8.095 0.09 0.5 5.5 5.14 0.12 0.E proteolitică UP/ml 1 2 3 4 6.E celulozolitică (C1-Cx) U/ml A.19 0.12 0.E proteolitică UP/ml pH A.5 5.44 5.E celulozoliti că (C1-Cx) U/ml 48 ore A.5 6.4 0.49 0.E amilolitică UDNS/ml A.50 0.0 5.E proteolitică UP/ml pH A.187 0.04 0.7 13.5 0.95 0.16 0.E proteolitică UP/ml pH A.40 0.5 5.E amilolitică UDNS/ml A.

69 (U/ml) 82.0635 Activitate xilanazica(U/g) 106 390 280 580 85 330 U/ml PH Timp (ore) Varianta mediu KEMZYME®VP DRY Aspergillus niger CBM-1 Trichoderma viride CMGB-405 Aspergillus niger CMGB-401 6.0512 0.43 (U/ml) 1.7 5.03 (U/ml) 1.4 (U/g) 2.37 (U/g) Din tabelul 15 şi figura 7 se observă că deşi cultura are activităţi enzimatice şi la 37°C (activitatea amilolitică 82.6 (U/g) 1. Variaţia activităţilor enzimatice în funcţie de temperatura de cultivare pe mediul de cultură M4 dupa 48 ore şi dupa condiţionare Temp.3.1275/0.5061/0.5 72 72 72 M1 M1 M4 5. 122.0590 0. activitatea proteolitică 2.43 UP/g.82 UC1-Cx/g).27 UP/g.71 (U/g) 99.8 UDNS/g. totuşi cele mai bune rezultate s-au obţinut prin cultivarea tulpinii Aspergillus niger CMGB-401 la temperatura de 28°C (activitatea amilolitică 124.27 (U/ml) 2. 14 Determinarea activităţii xilanazice Nr.72 (U/g) 1. crt.84 (U/ml) PRODUS CONDIŢIONAT-prin adsorbţie pe CaCO3.08 UDNS/g.88 (U/ml) 2.82 (U/ml) 104.2168 0. Temperatura optimă de cultivare Temperatura optimă de cultivare a tulpinii de Aspergillus niger CMGB-401 pe mediul de cultură (M4-făină de soia) s-a urmărit determinând activitatea enzimatică la diferite temperaturi (28°C. activitatea proteolitică 1.98 (U/g) 1.31 (U/g) 2. . Tabel 15.29 (U/g) 1. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul 15. activitatea celulozolitică 2.0485 0.08 (U/ml) 2. activitatea celulozolitică 1.8 (U/ml) 1. 1 2 3 4 Proba Cantitate (g) 0.64 (U/g) 84.0714 0.Tabelul nr. 37°C).1445/0.0 5.0957/0. 32°C.1259 1 ml ml tampon 5 5 3 1 X4 diluţia X 10 Extincţia 540 nm 0. 28°C 32°C 37°C 28°C 32°C 37°C Activitatea amilolitică Activitatea Proteolitică Activitatea celulozolitică (C1-Cx) 124.84 UC1-Cx/g).

Variaţia activităţii xilanazice în funcţie de temperatura de cultivare a mediului de cultură (M4-făină de soia) dupa 48 de ore Temperatura 220C 280C 370C Cantitate probă (ml) 2 2 2 Sol.08 104. că şi activitatea xilanazică este optimă la 22 -280C. Activitate a enzimatică (U/ml) Activitatea amilolitică(UDNS/ml) 140 120 100 80 60 40 20 0 124.33 345.Din tabelul 16 se observă.0941 0. Efectul temperaturii de cultivare a tulpinii Aspergillus niger CMGB-401 pe mediul de cultura (M4-faina de soia) asupra activitatii enzimatice.4749/0.0941 Activitate xilanazică (U/ml) 1269.88 82. dupa 48 ore .33 1269. de asemenea. tampon (ml) 2 2 2 Diluţia X5 X5 X5 Extincţia (540 nm) 0.8 Activitatea proteolitică(U/g) Activitatea celulozolitică(UDNS/g) 2.0941 0.4749/0.82 2.84 28°C 32°C 37°C Temperatura Figura 7.1978/0.43 1. iar la 370C activitatea scade de cca 4 ori.03 1.66 Concluzia este că varianta optimă de cultivare a tulpinii Aspergillus niger CMGB401 este cea realizată la temperatura de 28°C.27 2. Tabelul 16.69 1.

5 6.31 (U/g) După 48 ore.0 Tabelul 17.3 Alegerea pH-ului optim de cultivare Experimentele s-au realizat în pahare Erlenmayer cu capacitatea de 250 ml şi 500 ml care conţin 100 ml mediu cu făină de soia respectiv. Variaţia activităţilor enzimatice în funcţie de pH-ul mediului de cultură (M4) după 48 ore de fermentaţie şi după condţionare pH 5.15 (U/ml) 76.5.5-7.5 7.66 (U/ml) PRODUS CONDIŢIONAT-prin adsorbţie pe CaCO3.5 Activitatea amilolitică Activitatea proteolitică Activitatea celulozolitică (C1-Cx) 141.8 (U/ml) 1.01 (U/g) 1.4 (U/g) 0.35 (U/g) 96 (U/g) 1.5 5.28 (U/g) 77.08 (U/g) 1.6 (U/ml) 1. 250 ml mediu cu tărâţe de grâu. mediile de cultură au fost condiţionate integral. Varianta 2: pH mediului de cultură =6. pe când pentru celelalte variante (2 şi 3) pH-ul mediilor de cultură a scazut de la 6.5 7. Culturile au fost agitate cu ajutorul unui agitator rotativ la 220 rpm timp de 48 de ore. 105.5.5 6.5.95 (U/ml) 2. pH-ul mediului de cultură – sarja 2 (M4-mediu de cultura cu făină de soia) a variat astfel: Varianta 1: pH mediului de cultură=5.29 (U/ml) 2.5 la 5-5.15 (U/ml) 1.5.36 (U/g) 1. Ulterior. Varianta 3: pH mediului de cultură =7. .91 (U/ml) 108 (U/ml) 1. s-a constatat că pH-ul mediului de cultură în cazul primei variante a rămas constant 5-5.5.7 (U/g) 1.

5.91 1.8 1. .5 pH Figura 8. Variatia activitatii enzimatice a complexului enzimatic obtinut cu tulpina Aspergillus niger CMGB-401 in functie de pH-ul mediului de cultura (M4 faina de soia). .5 6. În urma procesului de condiţionare prin adsorbţie pe CaCO3 sa observat o scădere a activităţilor enzimatice aşa cum rezultă din figura 9.95 2.15 1.6 Activitatea amilolitică(UDNS/ml Activitatea proteolitică(U/g) 108 Activitatea celulozolitică(UDNS/g) 76.66 5.29 2. prin adsorbţie pe CaCO3.15 1.5 7.înainte de sporulare. dupa 48 ore Din datele prezentate în tabelul 17 şi figura 8 s-a poate observa că tulpina de Aspergillus niger CMGB-401 prezintă cele mai bune activităţi enzimatice la pH-ul mediului de cultură de 5. Activitatea enzimatică (U/ml) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 141.

5 5.95 U/mg 2. iar pentru produsul condiţionat activitatea xilanazică este mai ridicată la pH = 5.5040/0. funcţie de pH.5.36 5.5 6.33 1674 1595.67 U/mg 5.6 108 96 76.8 77.5181/0. .0941 2 2 X5 0.5 pH Figura 9.4 după 48 de ore după condiţionare 105.0624 În ceea ce priveşte activitatea xilanazică a culturii de Aspergillus niger după 48 de ore.5757/0.0759 2 0.5963/0. Variaţia activitătii amilolitice după 48 de ore şi după condiţionare pe carbonat de calciu Tabelul 18. ceea ce permite a se considera pH-ul 5. Variaţia activităţii xilanazice în funcţie de pH-ul mediului de cultură după 48 ore şi după condiţionare PH Probă (ml sau g) Soluţie tampon (ml) diluţia Extincţia 540 nm Activitate xilanazică (U/ml) 1366.5 ca optim.5.5 2 2 X5 0.5 7.5 6.5 6.5-7.0696 0.160 Activitate 140 enzimatică 120 100 80 60 40 20 0 141. 0.36 3.0941 PRODUS CONDIŢIONAT-prin adsorbţie pe CaCO3.5 7.0941 2 2 X5 0. se observă că aceasta este optimă la un pH 6. dar scăderea nu este dramatică la valoarea de pH = 6.3635/0.0742 2 0.

5 7.4 5.5 Valoare pH Figura 10.ţinând cont de faptul că la această valoare şi activitatea celorlalte enzime din complex este mai ridicată. Variaţia activităţii xilanazice în funcţie de pH S-a urmărit variaţia pH-ului mediului de cultură şi în cazul cultivării tulpinii Aspergillus niger CMGB-401 pe mediu semisolid (tărâţe de grâu).33 1595. . Rezultatele obţinute după 48 ore şi după condiţionarea cu carbonat de calciu sunt prezentate în tabelul de mai jos. Activitatea xinalazică (U/ml) 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1366.36 167.5 6.

88 (U/g) 50. proteaza.45 UC1-Cx/g). Performanţele au fost îmbunătăţite în cazul loturilor la care a fost inclusă enzima în structura reţetei de nutreţ combinat dar nu s-au semnalat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte greutatea corporală şi sporul mediu zilnic (P>0. După 18 zile de la începutul experimentului s-a efectuat cântărirea individuală finală iar rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic (tabelul 18. 76.Tabelul 19.12 UDNS/g. 5.4 (U/g) 1. s-a constatat că biosinteza enzimelor hidrolitice (amilaza.5 52. producţiile endogene.22 (U/g) 8.5 7. O posibilă explicaţie a îmbunătăţirii performanţelor la purcei prin adăugarea de enzimă ar fi efectul asupra unor factori ca: timpul de tranzit intestinal al hranei.96 (U/ml) Activitatea proteolitică 1.74 Examinand comparativ rezultatele prezentate în tabelele 17 -19 care redau variaţia activităţilor enzimatice în funcţie de pH pe mediul M4 (stabilit în prima fază ca fiind mediul optim de dezvoltare) şi un mediu semisolid cu tărâţe de grâu ca sursă de carbon (activitatea amilolitică 75. activitatea celulozolitică 1.55(U/ml) Activitatea celulozolitică (C1-Cx) 1.32 (U/g) 1.5 7.48 (U/g) 0.27 (U/ml) PRODUS CONDIŢIONAT-prin adsorbţie pe CaCO3.98 (U/g) 58.22 (U/g) 0. degradarea sau schimbarea fibrei[26].12 (U/ml) 66. Mediul lichid este mai avantajos din punct de vedere economic ceea ce îl recomandă pentru folosirea în condiţii de micropilot şi pilot. Testarea complexului enzimatic ca aditiv furajer Greutatea medie iniţială a animalelor supuse testării a fost de 8 kg. Variaţia activităţilor enzimatice în funcţie de pH-ul mediului semisolid (cu tărâţe de grâu) după 48 ore şi după condiţionare PH Activitatea amilolitică 75.98 (U/ml) 1.88 (U/g) 1. schimbările în polizaharurile fără amidon.98 UP/g.5 5. celulaza) ca şi a xilanazei este favorizată în mediul lichid (M4-făină de soia) la pH=5.4. activitatea proteolitică 1.5 6.5 6.81 (U/g) 1.32 (U/ml) 1. .05).05 (U/ml) Activitate xilanazică (U/mg) 5.5.45 (U/ml) 1.29 (U/ml) 1. figura 8).

. Se apreciază că enzima ameliorează efectul antinutritiv şi eficientizează producţia [26]. fără ca diferenţele să fie semnificative.09 Consum mediu zilnic de NC (kg) 0.86 0.229a ± 0.Tabelul 20.222 kg la lotul martor).48 E2 8.05) Specificaţie LOT E1 8.96 13. faţă de 0.450 1. se constată de asemenea.83 a ± 1.% faţă de martor 100.71 8.237 kg la lotul E1.12 0.08 0.439 Consum specific -kg NC /Kg spor 1.23 a ± 2.94 Spor mediu zilnic (kg) 0. respectiv. finala M E1 E2 8.90 95.83 G.229 kg la lotul E2.446 1. initiala 13.98 .96 14 12 10 12.75 8 6 4 2 0 G.00 *aceeaşi literă diferenţe nesemnificative între loturi (P>0.75 a ± 1.90 0.96 12.71 12.23 Figura 10.75 8. Dinamica greutăţii corporale În ceea ce priveşte sporul mediu zilnic (tabelul 20. Performanţe bioproductive M Greutate corporala iniţiala (kg) 8. figura 11).95 98.75 Greutate corporala finală (kg)* 12. o uşoară îmbunătăţire în cazul loturilor experimentale (0.237a ± 0. 0.222a ± 0.

1.21 smz Figura 11.23 0.90 kg NC/kg spor în cazul lotului E2 comparativ cu 1.439 0.95 kg NC/kg spor la lotul E1 respectiv.m.6 0.95 1.450 Consum specific 1. S-a constatat o reducere a consumului specific în cazul loturilor cu adaos de preparat enzimatic (1.9 0.98 1.229 M E1 E2 0.3 0 M E1 E2 c.1 1.237 0.8 1.2 0.98 kg NC/kg spor la lotul M).24 0.0.5 1. figura 12). 2. Sporul mediu zilnic Consumul mediu zilnic de nutreţ combinat a fost asemănător la cele trei loturi (tabelul 20. Consumul mediu zilnic (kg) şi consumul specific (kg NC/Kg spor) 0.z NC 0.22 .446 0.90 M E1 E2 Figura 12 .222 0.

1% În cazul diferitelor variante de pH şi temperatură folosite. în urma . au fost cercetaţi o serie de parametrii care au o importanţă semnificativă pentru acest tip de bioprocese şi anume: compoziţia mediul de cultură. având următoarea compoziţie (g%): Făină de porumb-2%. activitatea polienzimatica a mediilor de fermentaţie şi a produselor finite (obţinute prin filtrarea mediului de fermentaţie. concentrare şi adsorbţie pe CaCO3 tehnic) s-a evaluat comparativ cu preparatul KEMZYME®VP DRY (Belgia). Făină de soia-3%. xilanaze). Cele trei tulpini de fungi au fost cultivate în sistem submers. temperatura.05%. pH-ul mediului de cultură şi gradul de agitare şi aerare al culturii.CONCLUZII În cadrul cercetărilor experimentale prezentate în proiectul de faţă s-au testat două tulpini de Aspergillus niger şi o tulpină Trichoderma viridae din colecţia Centrului de Biotehnologii Microbiene şi respectiv a Facultăţii de Biologie. În ceea ce priveşte compoziţia mediului de cultură. în ceea ce priveşte capacitatea acestora de a produce un complex de enzime hidrolitice (proteaze. În scopul determinării condiţiilor optime de cultivare a tulpinii de Aspergillus niger CMGB-401 pentru biosinteza enzimelor hidrolitice (amilaze. (NH4)2HPO4-0. proteaze.5%. CaCl2-0. cele mai bune rezultate s-au obţinut cu mediul lichid M 4. amilaze. dintre cele cinci medii testate (patru medii lichide şi un mediu semisolid pe bază de tărâţe de grâu). pe 4 medii de cultură preluate din literatura de specialitate. celulaze. s-a observat că tulpina de Aspergillus niger CMGB-401 conduce cele mai bune activităţi enzimatice. celulaze. xilanaze) utilizabil ca aditiv furajer. Universitatea Bucureşti. Rezultatele obţinute au evidenţiat capacitatea bioproductivă superioară a tulpinii Aspergillus niger CMGB-401 în ceea ce priveşte complexul enzimatic studiat. MgSO4x7H2O-0.

activitatea proteolitică 1. Testarea ca aditiv furajer a produsului polienzimatic condiţionat a evidenţiat faptul că utilizarea acestuia nu a influenţat semnificativ greutatea corporală şi sporul mediu zilnic a purceilor în perioada crizei de înţărcare. activitatea celulozolitică 2. in funcţie de cantitatea de produs introdusă în raţia zilnică.4. . Rezultatele obţinute sugerează eficienţa utilizării preparatelor enzimatice în recepturi de nutreţ combinat deficitare în principii nutritivi. posibil din cauza faptului că nutreţul combinat a fost optimizat în principii nutritivi specifici acestei categorii de porcine. Condiţionarea produsului polienzimatic s-a realizat prin concentrarea mediului integral din finalul fermentaţiei.04% mai mic faţă de martor.52% .6 UDNS/g. tratarea cu CaCO3 a concentratului şi uscarea sub vid a amestecului rezultat. activitatea xilanazică 1366.33 U/ml).cultivării la pH = 5. Consumul specific la loturile de purcei la care s-a utilizat preparat enzimatic este cu 1.95 UP/g.5 şi la temperatura de 280C (activitatea amilolitică 141.27 UC1-Cx/g.

8. Biotehnologii*Fundamente*Bioreactoare*Enzime.. Schuseil J.. Institute of Technical Biochemistry.. Biotechnol Prog. P. 83: 1-11... Meyer AS.. 12. International Journal for Food Chemistry.S. 761-766. Biores. 32-38. 1992. Kamm B. Sarke I. Kelinpeter E. Schmidt M. Harris P. 9. Rosgaard I. Portland Press.. Dart R. David Cowan. 22(2):493-498. S.. Cheng J.2000 11. Pedlar S. 6. Kamm M. vol. 4.. 2006. Chemosphere.. 2002.nr. 62.BIBLIOGRAFIE 1. Editura Tehnica Bucuresti. 1999. 153-157. J. Demain. Park. MP Coughlan and GP Hazlewood (Eds)..Y.87. issue 4. 308-318. Kim. Kamat. Technol. pag. 10. Kang.R. Lee. Journal of Applied Microbiology. Rita Pyc. Technical University of Eoodz. Process Biochemistry 34.A. pag. Sun Y. Biodegradation: Natural and Synthetic 6. Liming Xia. Poland. Solomon. 909-912. Hong.L. vol.. S.B. 1999. Biology of Industrial Microorganisms.. A. 58.. pag. N.. pag. Gawande and M. Hemicellulose and Hemicellulases. Ball A. 1993.L.. 97-105. Z.1985. pag. 2006 ... 2. 7. 2002.. S. 5.K. Applied Microbiology and Biotechnology. V. Betts W. Stefana Jurcoane. 511. Bielecki Stainslaw. Cherry J. Peilin Cen. 3. Pederson S. Puls J.

Petterson and Porath. 24. L.. 15. USA. 113:509-523.. pp 35. 1996. Portugalia. 8. Supplementary enzymes to improve utilization of pig diets.A. 5-10.A. Enzyme applications in corn/soia diets fed pigs.. Editura Cartea Universitara.151. Press. 426-428. 21. Biochem. Rczey K.. Decuypere.1-5. Zacchi G. 1980. 23.Kitchen. Proceedingsa 45th Annual Meeting of EAAP. J. Massachusetts. Biotechnol. 23. 31. Eustace A. African Journal of Biotechnology vol. Environ. Levine J.I. Sci. Appl. and J. 18. 16. Kanuf M. 1994.... 14.S (ed). Cloete T. D. Iordachescu D. N.. 22. 257-270. The MIT Press.S. J.. Miller G.. Jacques (Ed).pag. Dierick. Varga E.1959. 11. vol. 1. .3. Ciurescu Georgeta. Costa-Fereira M. sp. Matos de Sousa J. Procedeengs of Bioenergy-I: From concept to Commercial Processes.. Malherbe S... 1977. Chem... Proceedings of Alltech’s 13th Annual Symposium Nottingham Univ.2006. Biochimie practica. in Biotechology in the Feed Industry. 2005. Anal. T.03.F. 2003 19. 17. Vasile Anca. 1:105-114.. 111-116. 186-188.2004.. Industrial Crops and Products.. Moldovan I. Edinburgh. Tomar. 2004 26.E. Iyayi. Baylei M. Biochem. 2004 20.. Eur. Biotechnol. 106: 147-150..1959. 25.P. Levine J. Biotechnol. 1974. Lyons& K.A.. Luiza Jecu. Cambridge. Biomass burning and global change. International Sugar Journal. Dumitru I.13. 2000. J. Monirussaman M. Biely P. vol.

referat.ro/ cel mai tare site cu referate .Powered by http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->