Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de cercetare cu un singur subiect

Subiectul:N.I. are 9 ani şi este elevă în clasa a treia la o şcoală de


masă ,ea prezintă o tullburare a vorbirii manifestată prin
perturbări ale ritmului, numită battarism.Această tulbu-
rare se caracterizează printr-un ritm verbal exagerat de
rapid.Sunetele şi cuvintele se amestecă ,se contaminează
terminaţiile se estompează.Sunt afectate conţinutul vor-
birii şi construcţia sintactică rezultând nu doar o vorbire
neestetică ci şi o scădere a inteligibilităţii acesteia.Copilul
pronunţă pe nerăsuflate până la epuizarea totală a expira-
ţiei.Atenţia auditivă este deficitară ,auzul fonematic este
slab dezvoltat,controlul auditiv asupra vorbirii este insufi-
cient,reprezentările vorbirii sunt imprecise.Copiii la care
se manifestă această tulburare prezintă agitaţie motorie,
o stare crescută de alertă,sunt neatenţi,incapabili de a ur-
mări interlocutorul,au tendinţa de a-l întrerupe pe celălalt
din cauza impulsului foarte puternic pentru vorbire.
Subiectul acestei cercetări,N.I.,are iniţial un nivel de
inteligibilitate a vorbirii de 20%.
Instrumentul:Terapie comportamentală
Procedura: 1.Se urmăreşte subiectul timp de 5 zile,câte o h pe zi,în
timp ce citeşte un text,de cca.50-60 de cuvinte şi se nu-
mără greşelile comise(cuvintele citite greşit);apoi în tim-
pul conversaţiei cu colegii,şi la fel se monitorizează gre-
şelile comise.(A)
2.Următoarele 10 zile subiectul va parcurge un program de
terapie.Terapia constă trei etape:
-Măsurarea debitului citirii.Subiectul citeşte un text,iar terapeu-
tul numără cuvintele pronunţate într-un minut.Apoi i se cere subiectu-
lui să facă pauzele corespunzătoare semnelor de punctuaţie,spunându-
i-se că după fiecare reuşită va primi o steluţă.
-Feed-back şi autocorectare plecând de la un text citit.I se cere
subiectului să citească un text de 60 de cuvinte selectat dintr-un ma-
nual.Pentru fiecare 12 cuvinte citite inteligibil se acordă o
steluţă.Citirea inteligibilă în întregime permite obţinerea a 10
steluţe.Citirea a fost înregistrată şi imediat după terminarea
sarcinii,copilul a ascultat înregistrarea.Se detectează erorile de
pronunţare şi se notează frecvenţa acestora.
-Creşterea inteligibilităţii în timpul conversaţiei.Terapeutul
conversează cu copilul timp de 5 minute ,conversaţia este
înregistrată,ascultată ,se notează numărul cuvintelor pronunţate într-un
minut şi numărul erorilor sau a cuvintelor neinteligibile.(B)
3.Urmează faza de retragere a terapiei care durează 5 zile.Se
înregistrează din nou greşelile comise de subiect la sarcini identice cu
cele din prima fază.(A)Se compară rezultatele subiectului înainte de
terapie cu cele înregistrate după perioada de terapie.
4.Faza de terapie,care pot fi aceeaşi sau se poate diversifica în
funcţie de rezultate.

S-ar putea să vă placă și